Beszámoló az önkormányzat évi háromnegyed éves gazdálkodásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról"

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület november 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat évi háromnegyed éves gazdálkodásáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

2 2 Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének főösszegét a 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletében E Ft-ban állapította meg. Az eredeti egy alkalommal került módosításra a 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelettel, melynek során a főösszeg E Ft-ra változott. A módosított hoz viszonyítva a bevételek ( E Ft) 73,6 %-os, a kiadások ( E Ft) 64 %-os teljesítést mutatnak. A évi és a évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása E Ft-ban III. negyedév (E Ft-ban) III. negyedév (E Ft-ban) A bevételi ok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2.,3. és a 4. sz. melléklet, a III. negyedévi összevont költségvetési mérleget az 5. sz. melléklet, a bevételi és kiadási ok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 6. sz. melléklet, az európai uniós alapokból és központi költségvetési terhére finanszírozott projektek kiadásait és bevételeit a 7. sz. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról: BEVÉTELEK Az intézményi működési bevételeknél 80 %-os teljesítés állapítható meg. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 64,9 %-a került kiutalásra. Helyi iparűzési adó Előirányzat Előírás Összes befizetés

3 EFt EFt EFt Utalás saját költségvetésnek: EFt A saját költségvetésnek utalt bevétel az hoz viszonyítva a teljesítés 69,8 %-a. Az adózók száma ig benyújtott és feldolgozott bevallások száma db összes számolt adó EFt előző évi összes előírt adó (előleg+feltöltés) EFt összes módosítás EFt évi összes adóelőleg EFt Ebből: II. félévre előírt előleg EFt A vállalkozások likviditási helyzetét figyelembe véve emelkedett az engedélyezett részletfizetések száma, az adónemben 19 vállalkozás részére ,- Ft-ra részletfizetést engedélyeztünk. A december 20-ig esedékes feltöltési kötelezettség és az eltérő évű adózásúak bevallása és előírása szintén hatással van az teljesülésére, ennek mértékét nem lehet megbecsülni, mivel az a vállalkozások adott évi árbevételének alakulásától függ. Összességében elmondható, hogy az év elején tervezett a csődeljárás alá került gazdasági társaságok helyzete miatt várhatóan nem fog teljesülni. Gépjárműadó Előirányzat Előírás Összes befizetés EFt EFt EFt Utalás saját költségvetésnek (40%): EFt Kincstári számlára átutalás (60%): EFt A saját költségvetésnek utalt összeg aránya az hoz viszonyítva 74,1 %. Az adózók száma 9 606, az adóztatott gépjárművek száma db. A nyújtott kedvezmény összege: adómentesség címén törölt adó: EFt, EFt. Az hoz képest a teljesülést befolyásolta az év közben megjelent jogszabályi változás, mely a légrugóval rendelkező gépjárművek kedvezőbb (30%-os) adózását eredményezte. Az előzetes számításokat figyelembe véve az év végéig várhatóan nem fog teljesülni. Magánszemélyek kommunális adója Előirányzat Előírás Összes befizetés 100 EFt 147 EFt 26 EFt Utalás saját költségvetésnek: 24 eft

4 4 A költségvetési számlára átutalásra került összeg és az aránya 24 %. 2 adózó részére 44 EFt-ra részletfizetést engedélyeztünk, melynek teljesítése a következő évben várható. Építményadó Előirányzat Előírás Összes befizetés EFt EFt EFt Utalás saját költségvetésnek: EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 90,4 %. Az adózók száma 4 501, összesen bevallás került feldolgozásra. 19 esetben engedélyeztünk részletfizetést, melynek határidőben történő befizetésével bevételeink várhatóan ,- Ft-tal növekednek. Fentiek figyelembevételével az éves teljesíthető. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Az 100 EFt, az előírás 105 EFt, az összes befizetés 77 EFt. Idegenforgalmi adó Előirányzat Előírás Összes befizetés EFt EFt EFt Utalás saját költségvetésnek: EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 63,2 % szeptember 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka , ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: Pénzforgalmi teljesítési adatok között a szeptemberi vendégéjszakák után befizetett adó október hónapban jelenik meg. Késedelmi pótlék, bírság Előirányzat Előírás Összes befizetés Pótlék EFt EFt Bírság EFt 966 EFt Összesen: EFt EFt EFt

5 5 Utalás saját költségvetésnek: EFt ,- Ft-ra részletfizetést engedélyeztünk, mely 67 adózó hátraléka. Bár a végrehajtás eredményeképpen a teljesítés kétszeres az előző év azonos időszakához viszonyítva, a kintlévőség így is nagyon magas annak ellenére, hogy mindent elkövetünk a hátralékok behajtása érdekében ig 406 db hatósági beszedési megbízást bocsátottunk ki összesen ,- Ft késedelmi pótlék és bírság végrehajtására, ezzel szemben a befolyt összeg ,- Ft. Talajterhelési díj Előirányzat Előírás Összes befizetés EFt EFt EFt Utalás saját költségvetésnek: EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 111 %. A Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. adatszolgáltatása alapján évre 515 főnek keletkezett adófizetési kötelezettsége, szeptember 30-ig 311 adózó 322 db bevallása került feldolgozásra. Bevallási kötelezettség elmulasztása miatt 279 felszólító levelet küldtünk ki az érintetteknek. Az ellenőrzésekkel előírt nagy összegű adófizetési kötelezettségek, illetve az adó mértékének tízszeresére történő emelkedése miatt a legtöbb méltányossági kérelmet ebben az adónemben kellett elbírálni, annak ellenére, hogy az önkormányzat által nyújtott adómentességre, illetve 50%-os kedvezményre jogosultak köre jelentősen bővült az előző évekhez képest. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 30/2012.(XII.13.) rendelete alapján 113 díjmentesség, illetve díjkedvezmény iránti kérelem érkezett. 85 fő részére állapítottunk meg díjmentességet, az elengedett adó ,- Ft, 28 fő díjkedvezményre volt jogosult, a kedvezmény címén törölt adó ,- Ft. 70 fő részére ,- Ft megfizetésére részletfizetést engedélyeztünk. 10 db hatósági beszedési megbízást nyújtottunk be ,- Ft beszedésére, melynek eredményeképpen ,- Ft-ot sikerült realizálni ig összesen EFt-ra indítottunk végrehajtási eljárást, melynek eredményeképpen EFt került behajtásra. KIADÁSOK Működési célú kiadások Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 75,7 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások és járulékai 69 %-os, a dologi kiadások 67,7 %-os felhasználást mutatnak. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 94,7 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

6 6 A működési sajátosságokat, az egyszeres jellegű kifizetéseket figyelembe véve a működtetésben időarányos a teljesítés. Fejlesztési célú kiadások évben az önkormányzat sikeresen pályázott a Pápa keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Az a jóváhagyott támogatást tartalmazza. Sikeres közbeszerzési eljárást követően a tanulmány az év első felében elkészült. A pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben, illetve I. negyedévében valósul meg évben megkezdődött Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja, melynek eredményeként megújult a Fő tér, a Fő utca épületegyüttes és a mozi homlokzata. A Fő utca épületegyüttes kivitelezési munkái december hónapban lezárultak. Mozi épület felújítása márciusában befejeződött. Fő téren a közműépítési és burkolatépítési munkák az ütemezésnek megfelelően valósultak meg Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukciója: a pályázat sikeresen lezárult, ÁFA kompenzációból fakadó támogatás folyósítása húzódott át évre, mely július hónapban teljesült Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: az önkormányzat évben pályázatot nyújtott be a városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldására. Az eredményes pályázat után a kivitelezési munkák évben megvalósultak, pénzügyi teljesítés húzódott át évre. A szállítói finanszírozásból fakadóan évben jelenik meg költségvetésünkben a megítélt támogatás, mely csak könyvelési szempontból jelenik meg bevételi és kiadási oldalon. Garanciális kötelezettségek keretében évben útjavítási munkálatok folynak Gyalogátkelőhelyek kialakítása: sikeres pályázatot nyújtottunk be a piactéri, Tókert utcai, Munkás utcai és a Tesco és az Aldi áruház közötti gyalogátkelőhelyek kialakítására I. félévében a kivitelezés megvalósult Pápa, kerékpárút hálózat fejlesztés: pályázati támogatással megvalósuló kerékpárút fejlesztési projekt évben elkezdődött évben a kivitelezési munkák sikeresen lezárultak, forgalomba helyezési feladatok húzódtak át évre Kastély felújítás KDOP pályázat: az önkormányzat sikeresen pályázott az Esterházy kastély további rekonstrukciójára, melynek eredményeként I. félévében az eredményes közbeszerzés követően a kivitelezési munkák megkezdődtek Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése: évben első ütemként a Balla Róbert Téri Általános Iskola új helyre költözött évben a városi könyvtár költöztetése valósult meg Panel pályázatok önkormányzati támogatása: a benyújtott pályázatok végső elbírálásáig az önkormányzatnak a képviselőtestület által jóváhagyott támogatási

7 7 forrást kell biztosítani. A pályázatok elbírálása megtörtént az felhasználása várhatóan ben kezdődik meg Városi közvilágítás bővítés: az terhére készülnek el az előző évek gyakorlatának megfelelően a közvilágítási lámpabővítések. Az Attyai utca közvilágítása valósult meg az terhére Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások: évi kötelezettségvállalás alapján valósult meg az iskola tetőszigetelés felújításának egy része Szent I. csapadékvíz csatorna rekonstrukció pályázat saját forrás: a belváros rekonstrukciójához kapcsolódóan szükséges felújítani a Szent I. utcai csapadékvíz csatorna rendszert, melyre az önkormányzat évben pályázatot nyújtott be. A pályázati forrás felhasználásával a kivitelezési munkák évben kezdődhetnek meg Közösségi közlekedés pályázat saját forrás: az előkészítési munkákkal kapcsolatos költséget tartalmazza az második félévében az elnyert támogatás alapján a közbeszerzési kiírás valósul meg Számítógép eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia: a feladat évben megvalósult, pénzügyi teljesítés húzódott át évre TÁMOP óvoda fejlesztési pályázat: sikeres pályázatot követően évben az óvodák részére eszközbeszerzés valósult meg. A projekt teljes lezárása II. félévben realizálódik PGSZKI épület elbontás: a téli hókárok miatt az életveszélyessé vált épületrészek elbontása, illetve épületek megerősítése valósult meg a Tangazdaság területén Huszár ltp. óvoda nyílászáró csere, saját forrás: pályázati lehetőségek kihasználása mellett a Huszár ltp-i tagóvoda nyílászáró cseréjére pályázatot nyújtottunk be, melynek saját forrását biztosítja az Pápa, Fő u. 12. és Fő u. 10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása: az elmúlt évek folyamatos problémáit megoldva megszüntetésre kerül a Fő u. 12. udvarán lévő elkorrodált távfűtő vezeték, egyben önálló fűtést kap a Járási Hivatal és a Türr István Gimnázium. Az első félévben tervezési munkák kerültek elindításra Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetés: az fedezetet biztosít a Huszár ltp. 23. épület környezetében lévő csapadékvíz-elvezetési problémák megvalósítására. A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a pénzügyi teljesítés 34,3 %-a a módosított nak.

8 8 Egyéb feladatok Az I. félévi hitel, kötvény tőke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek. A tartalék ok alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza. Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Molnár István városfejlesztési osztályvezető Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető Szekeresné Markolt Zita csoportvezető Pápa, október 31. Dr. Áldozó Tamás sk. polgármester

9 Bevételi ok és teljesítései III. negyedév (EFt-ban) 1.sz.melléklet 1. oldal Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Kiemelt száma, megnevezése 4. Támogatásértékű bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. Bevételi összesen 1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák J.M. Városi Könyvtár Gróf Esterházy Károly Múzeum J.M. Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

10 Polgármesteri Hivatal bevételi ai és teljesítései III. negyedév (EFt-ban) 1.sz.melléklet 2.oldal Cím, csoport száma,megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Intézményi működési bevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 4.1. Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4. Támogatásértékű bevétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Kiemelt száma, megnevezése 5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről 8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési 8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. Bevételi összesen Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Települési szilárd hulladék díjkedvezmény Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel Beruházások fordított Áfa elszámolása Összesen

11 Pápa Város Önkormányzatának bevételi a és teljesítései III. negyedév (EFt-ban) 1.sz.melléklet 3.oldal Cím,alcím Száma 5. 1.Működési bevételek 2013.évi Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 5. 4.Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Hitelek Kiemelt, jogcím száma, megnevezése Tárgyévi bevételek összesen évi felhalmozási célú hitel lehívása Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 5. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

12 Az önkormányzat összevont összesített bevételi a és teljesítései III. negyedév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 4. oldal Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2013.évi Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Átengedett központi adók Gépjárműadó Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Tárgyévi bevételek összesen Hitelek, kötvény évi felhalmozási célú hitel lehívása Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

13 Kiadási ok és létszámkeret III. negyedévi teljesítései (EFt-ban) 2.sz.melléklet 1.oldal Cím, csoport száma,megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai 5.Speciális célú támogatások 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás Költségvetési létszám keret (fő) Közfoglalkoztatási létszám(fő) 1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák J.M. Városi Könyvtár Gróf Esterházy Károly Múzeum J.M. Művelődési és Szabadidő Központ Városi Televízió Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Bóbita Bölcsőde Fenyveserdő Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN Pápa Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN

14 Polgármesteri Hivatal kiadási ai és teljesítései III. negyedév (EFt-ban) 2.sz.melléklet 2.oldal Cím, csoport száma, megnevezése Kiemelt száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai 5.Speciális célú támogatások 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatás Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Települési szilárd hulladék díjkedvezmény Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel Beruházások fordított Áfa elszámolása Összesen:

15 Pápa Város Önkormányzat kiadási ai és teljesítései III. negyedév (EFt-ban) 2.sz.melléklet 3.oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelő járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai 5.Speciális célú támogatások 6.Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen Pápai Ipartestület támogatása Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása Pápai Rendőrkapitányság támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Közoktatási, közművelődési feladatok Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret évi közoktatási finanszírozási kiadások Vagyonkezelői és privatizációs feladatok Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai Első lakáshoz jutók támogatása 2/1995.(I.25.)Kt.rend Reménységeink Alapítvány támogatása Megújuló Türr Alapítvány támogatása Civil szervezetek támogatása Pénzmaradvány igénybevétel Önkormányzati feladatok Közműfejlesztési hozzájárulás Fordított áfa elszámolás Összesen:

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez.

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Cigánd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Készítették: Gál Béla jegyző Gergely Tibor pü.oszt.vez. Tisztelt Képviselő-testület! Cigánd Város Önkormányzata

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2013. Vác Város Önkormányzat 21/2013. (IV.26.) sz. rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város Önkormányzat

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. április 1- én tartandó ülésére Tárgy: Gödöllő város 2009. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása, és egyszerűsített éves költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS 4. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2012.09.24 A napirendet

Részletesebben