Kommunikáció 1. szint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kommunikáció 1. szint"

Átírás

1 KULCSKÉSZSÉGEK Kommunikáció 1. szint A kulcskészségek az élet különböző területein a munkában, az oktatásban és képzésben, valamint a mindennapokban való sikeres boldoguláshoz általában szükséges leggyakoribb készségek. A kommunikáció kulcskészségének fejlesztése során kommunikációs készségeid különféle helyzetekben és körülmények között történő magabiztos és hatékony alkalmazását fogod megtanulni. Előrehaladás A kulcskészségekről szóló bizonyítványok úgy lettek kialakítva, hogy a saját magadnak leginkább megfelelő tempóban haladhass előre. A felnőttek számára kidolgozott standard írásolvasási követelményekre épülnek, melyek részletesebben ismertetik a kommunikációs kulcskészség 1. és 2. szintű használatához szükséges készségeket. Az 1. szint feletti szintek mindig az előző szintekre épülnek, és magukban foglalják az azokhoz tartozó készségeket. A kulcskészségekről szóló bizonyítvány nemcsak aktuális képességeid elismerésére szolgál. Azt is meg kell határoznod, hogyan fejlesztheted tovább készségeidet a magasabb szintű, új követelmények teljesítéséhez. A rész AMIT TUDNOD KELL Ez a rész az egyes kulcskészségekhez tartozó gyakorlati és elméleti tudást ismerteti. Megtudhatod belőle, hogy mit kell megtanulnod és gyakorolnod ahhoz, hogy tanulmányaid során, munka közben, illetve az élet egyéb területein magabiztosan használhasd kommunikációs készségeidet. B rész AMIRŐL SZÁMOT KELL ADNOD Ez a rész az A részre épül, és a készségek alkalmazásáról szól. Megtudhatod belőle, hogy miről kell számot adnod. Ennél a résznél teljes egészében értékelik a munkádat. Bizonyítanod kell, hogy a felsorolásban szereplő valamennyi dologra képes vagy. Az 1. szinten kommunikációs készségeidet különféle célokra kell használnod. Be kell mutatnod, hogy képes vagy: megbeszélésen, vitában részt venni, legalább egy szöveget elolvasni és a szövegből információt szerezni, két különböző típusú szöveget írni. Kommunikáció: 1. szint

2 AMIT TUDNOD KELL: Megbeszélés, vita felkészülés a megbeszélésre vagy vitára, a témához tartozó mondanivaló megtervezése; a megszólalás idejének és terjedelmének helyes megítélése; a megbeszélés vagy vita céljának megfelelő megnyilatkozás; a szituációnak megfelelő, világos beszédmód használata; odafigyelés a beszélgetőpartnerekre, és megfelelő válaszadás az általuk mondottakra; a mondandót alátámasztó és az odafigyelést mutató testbeszéd használata. Szövegolvasás és információszerzés különböző szövegtípusok fő mondanivalójának, gondolati elemeinek meghatározása; információ szerzése képekből; ismeretlen szavak és kifejezések jelentésének kitalálása; segítségkérés az értelmezéshez, amennyiben az olvasott szöveg nem világos. Szövegalkotás információk előadása különféle formákban, többek között nyomtatvány kitöltése, hivatalos levél, feljegyzés és rövid beszámoló írása; információ relevanciájának megítélése és a célnak megfelelő részletezése; a témához tartozó képek használata a fő mondanivaló megértetésének megkönnyítése érdekében; szöveg átolvasása és a szükséges javítások végrehajtása, ügyelve a következőkre: - a munkában, a tanulmányok során és a mindennapi életben leggyakrabban használt szavak hibátlan helyesírása; - helyes mondatalkotás, igeidő-használat, alany-állítmány egyeztetés (pl. ő volt, ők voltak); - nagy kezdőbetű, pont vagy kérdőjel helyes használata a mondatok elején, illetve végén; - a szöveg megfelelő bekezdésekre osztása; - mondanivaló érthetősége. Kommunikáció: 1. szint

3 AMIRŐL SZÁMOT KELL ADNOD: K 1.1 Személyes vagy csoportos megbeszélésen, vitában való részvétel. Bizonyítanod kell, hogy képes vagy: A megbeszélés vagy vita tárgyának és céljának megfelelő módon megszólalni A szituációnak megfelelően, világosan kommunikálni, és megfelelően reagálni a beszélgetőpartnerek által mondottakra. K 1.2 Legalább egy szöveg elolvasása és információ szerzése a szövegből Témához tartozó anyagot elolvasni Pontosan meghatározni a szöveg fő mondanivalóját és gondolatait A szövegben található információkat saját célodnak megfelelően felhasználni. K 1.3 Két különböző típusú szöveg alkotása Témához tartozó információkat a célnak megfelelően előadni Helyesen írni, a központozás és a nyelvtan szabályait betartani Mondanivalódat érthetően kifejezni. Legalább egy képet használni információ szerzésére vagy átadására szóbeli vagy írott szövegben, hogy a hallgatóság/olvasó könnyebben megértse a fő mondanivalót. Kommunikáció: 1. szint

4 PÉLDÁK ÉS ÚTMUTATÁS Az alábbiakban további útmutatást és példákat találsz az A részben ismertetett elméleti és gyakorlati tudásra vonatkozóan: MEGBESZÉLÉS, VITA: Események leírása, vélemény kifejezése és gondolatmenet ismertetése mindenki által érthető nyelvezettel, a szituáció kötetlenségének, illetve hivatalos voltának megfelelő hangnemet és kifejezésmódot alkalmazva. SZÖVEGOLVASÁS ÉS INFORMÁCIÓSZERZÉS: Egyértelmű szövegben pl. levélben, emlékeztetőben, könyvrészletben, újság- vagy folyóiratcikkben szereplő utasítások, tények, vélemények és gondolatok megértése és kijegyzetelése ezeknek az információknak vitában vagy írott szövegben pl. levélben vagy rövid esszében való felhasználásához. SZÖVEGALKOTÁS: Nyomtatványok kitöltése és szövegek pl. hivatalos levél, emlékeztető, feljegyzés, rövid beszámoló vagy esszé írása. Tények, vélemények és gondolatok közlése és megértése. A kulcskészségekre vonatkozó standard követelményekkel kapcsolatos további példák és útmutatás a Kulcskészségekről szóló bizonyítvány megszerzésével kapcsolatos követelmények és útmutatások (rendelési szám: QCA/04/1272) című dokumentumban találhatók. A jelöltek kommunikációs kulcskészség 1. és 2. szintű használatára való felkészítését a felnőttek számára kidolgozott standard írás-olvasási követelmények is segíthetik. Segítség a készségek alkalmazására való képesség bizonyításához Ha a bizonyítás valamely típusa fogyatékosság miatt vagy más okból nehézséget okozna, fordulj a konzulensedhez vagy vezető tanárodhoz, mert lehetőséget kaphatsz képességeid alternatív módon történő bizonyítására. Készségtől és szinttől függően ilyen alternatíva lehet írnok (amanuensis), Braille írás, beszédhanggal működtethető szoftver vagy a brit jelnyelv használata. Részletes útmutató a Közös Képesítési Tanács Alap- és kulcskészségek: útmutató sajátos igényű jelöltek számára című kiadványában olvasható, mely a kulcskészségekről szóló bizonyítványt kiadó szervtől szerezhető be. További útmutatásért fordulj a konzulensedhez vagy vezető tanárodhoz! Kommunikáció: 1. szint

5 KULCSKÉSZSÉGEK Kommunikáció 2. szint A kulcskészségek az élet különböző területein a munkában, az oktatásban és képzésben, valamint a mindennapokban való sikeres boldoguláshoz általában szükséges leggyakoribb készségek. A kommunikáció kulcskészségének fejlesztése során kommunikációs készségeid különféle helyzetekben és körülmények között történő magabiztos és hatékony alkalmazását fogod megtanulni. Előrehaladás A kulcskészségekről szóló bizonyítványok úgy lettek kialakítva, hogy a saját magadnak leginkább megfelelő tempóban haladhass előre. A felnőttek számára kidolgozott standard írásolvasási követelményekre épülnek, melyek részletesebben ismertetik a kommunikációs kulcskészség 1. és 2. szintű használatához szükséges készségeket. Az 1. szint feletti szintek mindig az előző szintekre épülnek, és magukban foglalják az azokhoz tartozó készségeket. A kulcskészségekről szóló bizonyítvány nemcsak aktuális képességeid elismerésére szolgál. Azt is meg kell határoznod, hogyan fejlesztheted tovább készségeidet a magasabb szintű, új követelmények teljesítéséhez. A rész AMIT TUDNOD KELL Ez a rész az egyes kulcskészségekhez tartozó gyakorlati és elméleti tudást ismerteti. Megtudhatod belőle, hogy mit kell megtanulnod és gyakorolnod ahhoz, hogy tanulmányaid során, munka közben, illetve az élet egyéb területein magabiztosan használhasd kommunikációs készségeidet. B rész AMIRŐL SZÁMOT KELL ADNOD Ez a rész az A részre épül, és a készségek alkalmazásáról szól. Megtudhatod belőle, hogy miről kell számot adnod. Ennél a résznél teljes egészében értékelik a munkádat. Bizonyítanod kell, hogy a felsorolásban szereplő valamennyi dologra képes vagy. A 2. szinten kommunikációs készségeidet különféle célokra kell használnod. Be kell mutatnod, hogy képes vagy: csoportos megbeszélésen, vitában részt venni, legalább két szöveget elolvasni és összefoglalni, rövid előadást tartani, két különböző típusú, különböző információkat adó szöveget írni. Kommunikáció: 2. szint

6 AMIT TUDNOD KELL: Megbeszélés, vita A célnak megfelelő változatos szókincs és kifejezések használata; a mondanivaló különböző szituációkhoz igazítása; odafigyelés arra, amit a többiek mondanak; a beszélő szándékainak felismerése; a beszélgetés továbbvitele. Rövid előadás Felkészülés az előadásra; a témának, célnak és szituációnak megfelelő nyelvezet használata; a mondanivaló felépítése úgy, hogy a hallgatóság könnyen követni tudja az előadott gondolatmenetet vagy eseménysort; az előadás fő gondolatainak alátámasztása különféle eszközökkel, többek között képek használatával. Szöveg olvasása és összefoglalása Különböző szövegtípusok kiválasztása és felhasználása adott témához tartozó információk szerzéséhez; szövegek gyors átolvasása és általános elképzelés alkotása a tartalomról; szövegek célirányos olvasása a szükséges információk megszerzéséhez; a szerző szándékainak felismerése; a fő mondanivaló, gondolatok és gondolatmenet meghatározása szöveg és képek alapján; információk összefoglalása adott célra. Szövegalkotás Információk előadása különféle formákban, többek között esszé, beszámoló és cikk írása; az írásmű felépítése úgy, hogy az olvasó könnyen tudja követni és megérteni a fő mondanivalót; írás különböző céloknak megfelelő stílusokban; szöveg átolvasása és a szükséges javítások végrehajtása, ügyelve a következőkre: - hibátlan helyesírás, az ismert szakszavakét is beleértve; - helyes mondatalkotás és kötőszóhasználat; - helyes központozás, a vessző, aposztróf és idézőjel használatát is beleértve. Kommunikáció: 2. szint

7 AMIRŐL SZÁMOT KELL ADNOD: K 2.1a Csoportos megbeszélésen, vitában való részvétel. Bizonyítanod kell, hogy képes vagy: 2.1a.1. A célnak és a szituációnak megfelelően, érthető módon hozzászólni. 2.1a.2. Megfelelően reagálni arra, a mit a többiek mondanak. 2.1a.3. Elősegíteni a beszélgetés továbbvitelét. K 2.1b Legalább négyperces rövid előadás. 2.1b.1. A témának, célnak és szituációnak megfelelően, érthető módon beszélni. 2.1b.2. Tartani magadat a témához, és a hallgatóság számára könnyen követhető módon felépíteni a mondanivalódat. 2.1b.3. Megfelelő módon alátámasztani a fő mondanivalót. K 2.2. Legalább két, ugyanarról a témáról szóló szöveg elolvasása és összefoglalása. A szövegek hossza legalább 500 szó Témához tartozó szövegeket kiválasztani Pontosan meghatározni a szövegek fő mondanivalóját, gondolatait és gondolatmenetét A szövegben található információkat saját célodnak megfelelően összefoglalni. K 2.3 Két különböző típusú, különböző információkat adó szöveg alkotása. Az egyik szövegnek legalább 500 szó hosszúságúnak kell lennie Témához tartozó információkat a célnak megfelelő formában előadni A célnak megfelelő szerkesztésmódot és stílust használni Helyesen írni, a központozás és a nyelvtan szabályait betartani Mondanivalódat érthetően kifejezni. Legalább egy képet használni információ szerzésére vagy átadására a vitában, az előadásban vagy az írott szövegben, hogy a hallgatóság/olvasó könnyebben megértse a fő mondanivalót. Kommunikáció: 2. szint

8 PÉLDÁK ÉS ÚTMUTATÁS Az alábbiakban további útmutatást és példákat találsz az A részben ismertetett elméleti és gyakorlati tudásra vonatkozóan: MEGBESZÉLÉS, VITA: Érvelés, gondolatok vagy vélemények kifejezése és információcsere helyesen ítélve meg a mondanivaló mennyiségét és a szituációhoz illő beszédmódot és hangnemet használva. A mondanivalót célnak megfelelő összefoglalása és kifejtése, a vita vagy megbeszélés tárgyának szem előtt tartása. RÖVID ELŐADÁS: Szakszavak kerülése vagy megmagyarázása, különféle technikák alkalmazása a közönség bevonására (pl. a figyelem fenntartása hangnemváltással, a mondanivaló alátámasztása példákkal, új gondolat jelzése, a mondottak szemléltetése képek vagy egyéb anyagok segítségével). SZÖVEG OLVASÁSA ÉS ÖSSZEFOGLALÁSA: Tények, vélemények és gondolatok gyűjtése és összehasonlítása, útmutatás szerzése beszámolóból, tankönyvből és cikkből. A szerző szándékainak megértése a szöveg hangneme, szókincse és felépítése alapján. SZÖVEGALKOTÁS: Szövegek pl. levél, emlékeztető, hosszabb esszé vagy beszámoló írása. Szöveg tagolása bekezdésekre, címek és alcímek használata. A kulcskészségekre vonatkozó standard követelményekkel kapcsolatos további példák és útmutatás a Kulcskészségekről szóló bizonyítvány megszerzésével kapcsolatos követelmények és útmutatások (rendelési szám: QCA/04/1272) című dokumentumban találhatók. A jelöltek kommunikációs kulcskészség 1. és 2. szintű használatára való felkészítését a felnőttek számára kidolgozott standard írás-olvasási követelmények is segíthetik. Segítség a készségek alkalmazására való képesség bizonyításához Ha a bizonyítás valamely típusa fogyatékosság miatt vagy más okból nehézséget okozna, fordulj a konzulensedhez vagy vezető tanárodhoz, mert lehetőséget kaphatsz képességeid alternatív módon történő bizonyítására. Készségtől és szinttől függően ilyen alternatíva lehet írnok (amanuensis), Braille írás, beszédhanggal működtethető szoftver vagy a brit jelnyelv használata. Részletes útmutató a Közös Képesítési Tanács Alap- és kulcskészségek: útmutató sajátos igényű jelöltek számára című kiadványában olvasható, mely a kulcskészségekről szóló bizonyítványt kiadó szervtől szerezhető be. További útmutatásért fordulj a konzulensedhez vagy vezető tanárodhoz! Kommunikáció: 2. szint

9 Kommunikáció: 2. szint

10 KULCSKÉSZSÉGEK Kommunikáció 3. szint A kulcskészségek az élet különböző területein a munkában, az oktatásban és képzésben, valamint a mindennapokban való sikeres boldoguláshoz általában szükséges leggyakoribb készségek. A kommunikáció kulcskészségének fejlesztése során kommunikációs készségeid különféle helyzetekben és körülmények között történő magabiztos és hatékony alkalmazását fogod megtanulni. Előrehaladás A kulcskészségekről szóló bizonyítványok úgy lettek kialakítva, hogy a saját magadnak leginkább megfelelő tempóban haladhass előre. Az 1. szint feletti szintek mindig az előző szintekre épülnek, és magukban foglalják az azokhoz tartozó készségeket. A kulcskészségekről szóló bizonyítvány nemcsak aktuális képességeid elismerésére szolgál. Azt is meg kell határoznod, hogyan fejlesztheted tovább készségeidet a magasabb szintű, új követelmények teljesítéséhez. A rész AMIT TUDNOD KELL Ez a rész az egyes kulcskészségekhez tartozó gyakorlati és elméleti tudást ismerteti. Megtudhatod belőle, hogy mit kell megtanulnod és gyakorolnod ahhoz, hogy tanulmányaid során, munka közben, illetve az élet egyéb területein magabiztosan használhasd kommunikációs készségeidet. B rész AMIRŐL SZÁMOT KELL ADNOD Ez a rész az A részre épül, és a készségek alkalmazásáról szól. Megtudhatod belőle, hogy miről kell számot adnod. Ennél a résznél teljes egészében értékelik a munkádat. Bizonyítanod kell, hogy a felsorolásban szereplő valamennyi dologra képes vagy. A 3. szinten kommunikációs készségeidet különféle célokra kell használnod. Be kell mutatnod, hogy képes vagy: csoportos megbeszélésen, vitában részt venni; hivatalos előadást tartani; legalább két hosszabb szöveget elolvasni, és a belőlük nyert információkat összegezni; két különböző típusú szöveget írni, melyek különböző információkat adnak komplex témákról. Kommunikáció: 3. szint

11 AMIT TUDNOD KELL: Megbeszélés, vita Mondanivaló és gondolatok kifejtése mások érzéseit, meggyőződéseit és véleményeit ismerve; a többiek ösztönzése a hozzászólásra. Előadás Célnak megfelelő hivatalos előadás készítése; a téma összetettségének, a szituáció kötetlenségének, illetve hivatalos voltának és a közönség igényeinek megfelelő nyelvezet és stílus használata; a mondanivaló logikus felépítése; különféle technikák alkalmazása, például képek használata a közönség bevonására. Szövegek olvasása és összegzése Különféle szövegek áttanulmányozása és a célnak leginkább megfelelők kiválogatása; különböző szövegek kiválasztása és felhasználása adott témához tartozó információk szerzésére; komplex gondolatmenetek és információk megértése további források segítségével; adott témáról szóló beszámolók összehasonlítása, és a vélemények, esetleges előítéletek felismerése; a téma saját értelmezésének előadása a különböző szövegekből származó információk koherens összegzésével. Szövegalkotás Információk előadása megfelelően kiválasztott formában, többek között esszé, beszámoló és cikk írása; a közönséghez, a formalitás megkövetelt fokához és a téma jellegéhez illő stílus és hangnem kiválasztása és használata; koherens, az írásmű hosszának, összetettségének és céljának megfelelő szerkesztés; az anyag elrendezése úgy, hogy az olvasó könnyen tudja követni és megérteni a fő mondanivalót; átolvasás és a szükséges javítások végrehajtása, hogy helyesírásilag, a központozást tekintve és nyelvtanilag helyes legyen a szöveg. Kommunikáció: 3. szint

12 AMIRŐL SZÁMOT KELL ADNOD: K 3.1a Csoportos megbeszélésen, vitában való részvétel. Bizonyítanod kell, hogy képes vagy: 3.1a.1. A célnak és a szituációnak megfelelően, érthető módon és a témához kapcsolódva hozzászólni. 3.1a.2. Fogékonyan reagálni arra, a mit a többiek mondanak, mondanivalót és gondolatokat kifejteni. 3.1a.3. Másokat is hozzászólásra ösztönözni. K 3.1b Legalább nyolcperces hivatalos előadás tartása képet vagy egyéb anyagot használva. 3.1b.1. Érthetően beszélni, és előadásod stílusát a célhoz, a témához, a közönséghez és a szituációhoz igazítani. 3.1b.2. Mondanivalódat logikusan felépíteni. 3.1b.3. Képpel vagy más anyaggal alátámasztani vagy kiemelni a mondanivalót. K 3.2. Legalább két, ugyanarról a témáról szóló szöveg elolvasása és a belőlük nyert információk összegzése. A szövegek hossza legalább 1000 szó Témához tartozó szövegeket kiválasztani és elolvasni Pontosan meghatározni és összehasonlítani a szövegek fő mondanivalóját, gondolatait és gondolatmenetét A téma saját értelmezését előadni a különböző szövegekből származó információkat koherens módon, saját célodnak megfelelően összegezve. K 3.3 Két különböző típusú szöveg alkotása, melyek különböző információkat adnak komplex témáról. Az egyik szövegnek legalább 1000 szó hosszúságúnak kell lennie Az írásmű formáját és stílusát a célnak és a téma összetettségének megfelelően megválasztani és alkalmazni Koherens módon, az írásmű hosszához, összetettségéhez és céljához illően elrendezni az anyagot Helyesen írni, a központozás és a nyelvtan szabályait betartani Mondanivalódat érthetően kifejezni. A 3.1b.3. pontban említett kép mellett legalább egy képet használni információ szerzésére vagy átadására az egyik írásműben. Kommunikáció: 3. szint

13 PÉLDÁK ÉS ÚTMUTATÁS Az alábbiakban további útmutatást és példákat találsz az A részben ismertetett elméleti és gyakorlati tudásra vonatkozóan: ELŐADÁS: Vitában elhangzott érvelés, kutatás vagy projekt eredményének előadása magabiztosan, pontos szóhasználattal különféle technikákat használva annak megkönnyítésére, hogy a közönség megértse a mondanivalót (pl. komplex mondanivaló illusztrálása példákkal, a mondottak összekapcsolása a közönség tapasztalataival, a hangnem változtatása, mondanivaló szemléltetése képekkel, például táblázatok, ábrák és modellek segítségével). SZÖVEGEK OLVASÁSA ÉS ÖSSZEGZÉSE: Téma megértése és bizonyítékok, vélemények és gondolatok gyűjtése. A szerző szándékainak azonosítása az információk értelme és előadásának módja alapján. MEGBESZÉLÉS, VITA: Bonyolult gondolatmenet vagy érvelés előadása, események magyarázata, vélemények és gondolatok kifejezése a vita kötetlenségéhez, illetve hivatalos voltához és jellegéhez igazítva a hozzászólást, figyelembe véve a beszélgetőpartnerek nemi hovatartozását, kulturális hátterét és érzelmeit. SZÖVEGALKOTÁS: Érveket, gondolatokat, bonyolult gondolatmenetet vagy eseménysort bemutató hosszabb esszék és beszámolók. Tagolás bekezdésekre, címek, alcímek, sorbehúzás és kiemelés használata, információk és gondolatok összekapcsolása olyan kötőszavakkal, mint azonban és ezért. A célközönségnek és a téma összetettségének vagy kényes voltának megfelelő szókincs, mondatszerkezet és hangnem használata. A kulcskészségekre vonatkozó standard követelményekkel kapcsolatos további példák és útmutatás a Kulcskészségekről szóló bizonyítvány megszerzésével kapcsolatos követelmények és útmutatások (rendelési szám: QCA/04/1272) című dokumentumban találhatók. Segítség a készségek alkalmazására való képesség bizonyításához Ha a bizonyítás valamely típusa fogyatékosság miatt vagy más okból nehézséget okozna, fordulj a konzulensedhez vagy vezető tanárodhoz, mert lehetőséget kaphatsz képességeid alternatív módon történő bizonyítására. Készségtől és szinttől függően ilyen alternatíva lehet írnok (amanuensis), Braille írás, beszédhanggal működtethető szoftver vagy a brit jelnyelv használata. Részletes útmutató a Közös Képesítési Tanács Alap- és kulcskészségek: útmutató sajátos igényű jelöltek számára című kiadványában olvasható, mely a kulcskészségekről szóló bizonyítványt kiadó szervtől szerezhető be. További útmutatásért fordulj a konzulensedhez vagy vezető tanárodhoz! Kommunikáció: 3. szint

14 Kommunikáció: 3. szint

15 KULCSKÉSZSÉGEK Kommunikáció 4. szint A kulcskészségek az élet különböző területein a munkában, az oktatásban és képzésben, valamint a mindennapokban való sikeres boldoguláshoz általában szükséges leggyakoribb készségek. A kommunikáció kulcskészségének fejlesztése során kommunikációs készségeid különféle helyzetekben és körülmények között történő magabiztos és hatékony alkalmazását fogod megtanulni. Előrehaladás A kulcskészségekről szóló bizonyítványok úgy lettek kialakítva, hogy a saját magadnak leginkább megfelelő tempóban haladhass előre. Az 1. szint feletti szintek mindig az előző szintekre épülnek, és magukban foglalják az azokhoz tartozó készségeket. A kulcskészségekről szóló bizonyítvány nemcsak aktuális képességeid elismerésére szolgál. Azt is meg kell határoznod, hogyan fejlesztheted tovább készségeidet a magasabb szintű, új követelmények teljesítéséhez. A rész AMIT TUDNOD KELL Ez a rész az egyes kulcskészségekhez tartozó gyakorlati és elméleti tudást ismerteti. Megtudhatod belőle, hogy mit kell megtanulnod és gyakorolnod ahhoz, hogy tanulmányaid során, munka közben, illetve az élet egyéb területein magabiztosan használhasd kommunikációs készségeidet. B rész AMIRŐL SZÁMOT KELL ADNOD Ez a rész az A részre épül, és a készségek alkalmazásáról szól. Megtudhatod belőle, hogy miről kell számot adnod. Ennél a résznél teljes egészében értékelik a munkádat. Bizonyítanod kell, hogy a felsorolásban szereplő valamennyi dologra képes vagy. A 4. szinten kommunikációs készségeidet különféle célokra kell használnod. Be kell mutatnod, hogy képes vagy: a kommunikációs készségek hosszabb ideig tartó használatára vonatkozó stratégiát kidolgozni; haladást nyomon követni és az alkalmazott stratégiát az előírt színvonalú eredmény elérése által megkövetelt módon átdolgozni, ha kell; az alkalmazott stratégiát általánosan értékelni és eredményeket hivatalos előadás formájában bemutatni. Kommunikáció: 4. szint

16 AMIT TUDNOD KELL: Stratégia kidolgozása A megkövetelt színvonalú eredmények eléréséhez szükséges módszerek kiválasztása, az információk összegyűjtését és rögzítését is beleértve; a tervezéshez felhasználható információforrások emberek, anyagok és kutatási eredmények meghatározása; a kommunikációs készségek hosszabb időn keresztül történő használatának megtervezése; az elérni kívánt eredmények meghatározása. Haladás nyomon követése Másokkal folytatott beszélgetésekből és felhasznált anyagokból származó információk értékelése, és a vélemények, esetleges előítéletek, torzítások azonosítása az ítéletalkotás során; a különböző érvek azonosítása és az információk összegzése, a saját értelmezés előadása az információk koherens egységbe foglalásával; releváns információk közlése komplex témákról a célnak megfelelő formában: - vezető szerep vállalása csoportos vitában, a mondanivaló világos felépítése és kifejezése a megfelelő szókincset, intonációt és hangsúlyozást használva; - hosszabb írásművek készítése logikus szerkesztésmóddal és érveléssel, ügyelve a helyesírásra, a központozási és nyelvtani szabályok pontos betartására; - lényeglátó válaszadás mások hozzászólásaira; a kommunikációs készségek használatának folyamatos figyelése és kritikai vizsgálata, beleértve a következőket: - visszajelzés kérése másoktól; - választások megfigyelése és eredményességük megítélése; az alkalmazott stratégia módosítása, ha a nehézségek leküzdése és az előírt színvonalú eredmények elérése azt megköveteli. Stratégia értékelése és az eredmények bemutatása Témához tartozó információk rendszerezése és előadása többek között a saját eredményekről, összehasonlításokkal és a közönség érdeklődési körének megfelelő példákkal illusztrálva az elmondottakat, és különféle módszerekkel szemléltetve a bonyolult mondanivalót; változatos szókincs és nyelvtani formák használata meghatározott hatások elérésére árnyalatnyi különbségek kifejezésére, hangsúlyozásra és a közönség bevonására; a stratégia eredményességének értékelése meghatározva az eredményeket befolyásoló tényezőket; a kommunikációs készségek további fejlesztését szolgáló módszerek meghatározása. Kommunikáció: 4. szint

17 AMIRŐL SZÁMOT KELL ADNOD: A K 4.1., K 4.2. és K 4.3. standard követelményekben foglalt képességek bizonyítása egy tevékenység keretében. K 4.1 Stratégia kidolgozása a kommunikációs készségek hosszabb ideig történő használatára. Bizonyítanod kell, hogy képes vagy: Pontosan meghatározni azt, hogy mit szeretnél elérni Kommunikációs készségeid használatát megtervezni és az előírt színvonalú eredmények eléréséhez vezető módszereket átgondoltan kiválasztani Témához tartozó forrásokat találni és az onnan származó információkat megvizsgálni. K 4.2. A haladás nyomon követése és a stratégia módosítása, ha az előírt színvonalú eredmények elérése azt megköveteli a munka során. Ezen belül: részvétel legalább egy csoportos vitában valamilyen komplex témáról, legalább egy szöveg írása valamilyen komplex témáról, melynek hossza legalább 1000 szó Különböző forrásokból származó információkat értékelni és összegezni Témához tartozó információkat pontosan közölni, hatásosan alkalmazva a célnak megfelelő formát, szerkezetet és stílust, és lényeglátó válaszokat adni a többiek hozzászólásaira Kommunikációs készségeid használatát folyamatosan figyelni és kritikai vizsgálatnak alávetni, stratégiádat szükség esetén a megkövetelt színvonalú eredmények elérése által megkövetelt módon átdolgozni. K 4.3 Az alkalmazott stratégia általános értékelése és a munka eredményeinek bemutatása legalább egy szóbeli előadás formájában, különféle verbális, vizuális és egyéb technikákat alkalmazva a mondanivaló illusztrálására A témához tartozó információkat rendszerezni és előadni a célhoz, a témához és a közönséghez illő módon illusztrálva a mondottakat Változatos szókincset és nyelvtani formákat használni meghatározott hatások elérésére árnyalatnyi különbségek kifejezésére, hangsúlyozásra és a közönség bevonására Stratégiád eredményességét értékelni kitérve az eredményeket befolyásoló tényezőkre, és kommunikációs készségeid további fejlesztésének lehetséges módjait meghatározni. Kommunikáció: 4. szint

18 PÉLDÁK ÉS ÚTMUTATÁS Az alábbiakban további útmutatást és példákat találsz az A részben ismertetett elméleti és gyakorlati tudásra vonatkozóan: STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA: Témának megfelelő információforrások meghatározása (pl. szakemberek, vásárlók, kollégák, szövegek, beszámolók, internetről vagy intranetről származó anyagok, hanganyagok vagy videofelvételek). A kommunikációs készségek használatának megtervezése (pl. vélemények azonosítása, munka sorrendje, szükséges erőforrások és szakértelem szintje). Az elérni kívánt eredmények meghatározása (pl. kutatási eredmények hatásosabb bemutatása, információk hatékonyabb felhasználása projekthez, jobb vevőszolgálati tevékenység). HALADÁS NYOMON KÖVETÉSE: Az információk értékelése és annak felismerése, hogy hogyan lehet különböző hatásokat elérni nyelvi szerkezetek és előadásmód segítségével. Információk célnak megfelelő összegzése és közlése. A kommunikációs készségek használatának vizsgálata másoktól kapott visszajelzések alapján (pl. kollégák, vezető tanár, közvetlen felettes, konzulens). STRATÉGIA ÉRTÉKELÉSE ÉS AZ EREDMÉNYEK ÉS BEMUTATÁSA: Eredmények bemutatása a célnak és a közönségnek megfelelő módon, különféle kommunikációs készségeket és technikákat alkalmazva. A stratégia sikerét befolyásoló tényezők meghatározása (pl. hogyan befolyásolta a választott nyelvezet és stílus az implicit és az explicit jelentést, a közönség jellemzői, a kontextus kötetlen, illetve hivatalos jellege, a szakértelem és magabiztosság szintje). A kulcskészségekre vonatkozó standard követelményekkel kapcsolatos további példák és útmutatás a Kulcskészségekről szóló bizonyítvány megszerzésével kapcsolatos követelmények és útmutatások (rendelési szám: QCA/04/1272) című dokumentumban találhatók. Segítség a készségek alkalmazására való képesség bizonyításához Ha a bizonyítás valamely típusa fogyatékosság miatt vagy más okból nehézséget okozna, fordulj a konzulensedhez vagy vezető tanárodhoz, mert lehetőséget kaphatsz képességeid alternatív módon történő bizonyítására. Készségtől és szinttől függően ilyen alternatíva lehet írnok (amanuensis), Braille írás, beszédhanggal működtethető szoftver vagy a brit jelnyelv használata. Részletes útmutató a Közös Képesítési Tanács Alap- és kulcskészségek: útmutató sajátos igényű jelöltek számára című kiadványában olvasható, mely a kulcskészségekről szóló bizonyítványt kiadó szervtől szerezhető be. További útmutatásért fordulj a konzulensedhez vagy vezető tanárodhoz! Kommunikáció: 4. szint

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Rész-műhelymunka típusok

Rész-műhelymunka típusok Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET RÉSZ-MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2013/2014 tanév őszi félévétől Rész-műhelymunka típusok Részvétel

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint

Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint Készítette: Bókay Antal Pillérvezető: Elemiprojekt-vezető: Alprojekt: Elemi

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban A skála módosításának okai A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogalmazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem megvalósítható igény volt, hogy

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY: http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL???

Részletesebben

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása Nagy Lászlóné SZTE, TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport SZTE, BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoport SZTE-MTA, Képességkutató Csoport A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben