MANÓFALVA WALDORF ÓVODA Minőségirányítási program intézményi szabályzata 2009/3. számú

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MANÓFALVA WALDORF ÓVODA Minőségirányítási program intézményi szabályzata 2009/3. számú"

Átírás

1 MANÓFALVA WALDORF ÓVODA Minőségirányítási program intézményi szabályzata 2009/3. számú Budapest, Gödöllői u OM azonosító: 2OOO59 1

2 Készítette: Nemoda Katalin óvodavezető ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Törvényi háttér A közoktatás minőségfejlesztési tevékenységének tartalmi elemeit és folyamatát két jogszabály: - a 3/2002.(II. 15) OM rendelet, évi LXXIX törvény a közoktatásról, legutóbbi módosítása, a évi LXI törvény határozza meg. Kt. 40 (10) pont A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában (MIP) kell meghatározni. A Manófalva Waldorf Óvoda minőségirányítási programja a közoktatást szabályozó törvények, rendeletek és a HOP ismeretében, azokkal összhangban készült el. A program óvodánk hosszú távra meghatározott minőségi elveit, intézményünk minőségpolitikáját, minőségfejlesztési rendszerét tartalmazza. 1.2 Hatályosság Az IMIP hatálya kiterjed az intézmény teljes alkalmazotti körére. A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda 2OO4. június 28- án keltezett Minőségirányítási Programja. 1.3 Érvényessége A jóváhagyástól számított öt évig érvényes. 2

3 1.4 Az alkalmazotti közösség jóváhagyása Az intézmény minőségirányítási programját az intézmény vezetője készíti el, az alkalmazotti közösség nevelőtestületi konferencia keretén belül megvitatja és hagyja azt jóvá. 1.5 Egyeztetés a Szülői székkel A program jóváhagyása előtt ki kell kérni a Szülői szék véleményét és azt írásban rögzíteni kell. 3

4 HELYZETKÉP 2.1 Óvodánk bemutatása Óvodánkat szülői és pedagógiai kezdeményezés hívta életre, a Waldorf - pedagógia céljainak megismertetésére, ismeretterjesztésre, illetve a pedagógiai elvek gyakorlati megvalósítására. Intézményünk szeptemberétől kezdte meg működését Budapest XIV. kerületének családiházas övezetében egy bérelt épületben, melyet az óvoda fenntartója a Kapu Waldorf Alapítvány bocsátott a rendelkezésünkre. Óvodánk egy, vegyes korosztályú, 25 fős csoporttal működik két szakképzett Waldorf-óvodapedagógus irányításával. Gyermekeink elsősorban a XIV. kerületből érkeznek, de más kerületekből is fogadunk gyermekeket. Intézményünk minden olyan gyermek számára nyitva áll, akinek szülei az itt ápolt nevelési stílust kívánják gyermekeik számára, és részt akarnak venni annak hordozásában. Közösségünk a családok aktív közreműködésével teremti meg az érzelmi biztonságot adó mindennapjaink feltételeit. Az óvodaépület, a kert, a megfelelő tárgyi környezet biztosítása is közös célunk, feladatunk. Együtt készülünk az ünnepekre, családi kirándulásokra, nyári táborokra. Óvodánk a családi nevelést kiegészítő intézmény, ahol testi és lelki értelemben vett érzelmi biztonságban alapozódik meg a gyermek érése. Az óvodai élethez szorosan kapcsolódik az intézményben működő Aprók Háza amit az óvoda előszobájának is tekintünk -, ahol 2 és fél éves kortól fogadjuk a gyermekeket minden héten egy délután. Itt lehetőség van a gyermekeknek a szülőkkel együtt megtapasztalni az óvodai életből egy kis ízelítőt, ahol már egy kicsit egyedül is próbálgathatják szárnyaikat. 4

5 3. ÓVODÁNK MINŐSÉGPOLITIKÁJA 3.1 Jövőképünk, küldetésünk Óvodánkat olyan helynek fogjuk fel, ahol kicsik és nagyok fejlődnek, fejlődhetnek. A ránk bízott gyerekek egészségére, boldogságára, jólétére irányuló minden törekvésünk és fáradozásunk háttere Rudolf Steiner-nek antropozófus irányultságú embertana a spirituálisan megalapozott nevelésművészet értelmében. Ez individuálisan alakított jelleget kap az együttműködött személyiségek által. Mint alapítványi intézmény elkötelezve érezzük magunkat a törvényes előírásoknak és irányelveknek, a Manófalva Waldorf- óvoda hatókörébe tartozó családok akaratának, valamint a Waldorf-óvodák Nemzetközi Szövetsége által ápolt impulzusnak. Intézményünket szeretnénk Rudolf Steiner szociális impulzusának figyelembevételével folyamatosan továbbfejleszteni, oly módon, hogy kiemelt elsőbbséget élvez az önigazgatás, a mindenkori kölcsönös iniciativ erők fejlesztése és támogatása, a kommunikáció átláthatósága, valamint a nyílt és bizalomteljes együttműködés minden résztvevő között a belső és külső kapcsolatokban egyaránt. Munkánkkal szeretnénk aktívan szolgálni a gyermekek védelmét, mint olyat, azáltal, hogy ügyelünk a koruknak megfelelő élet- és fejlődési körülményekre, és ezt emeljük a pedagógiai hétköznapok kialakításának alapjává. 3.2 Minőségcéljaink Célunk a gyermek belső világának védelme, ápolása és erősítése annak érdekében, hogy testileg egészséges, lelkileg szabad és szellemileg alkotó gyerekeket neveljünk. 5

6 Tiszteljük a gyermek méltóságát, előkészítsük egészséges életvitelét. Nem szabályokat és tilalmakat akarunk megvalósítani, hanem a gyerekek és felnőttek művészi erőkkel áthatott együttélését. Pedagógiai fejlesztő munkánkban nevelői vezérstílusként a példakép és utánzás alapelvét kívánjuk érvényesíteni. Segíteni kívánjuk, hogy a gyerek a benne működő természetes erőket szabadon tudja fejleszteni: érzékelésben, utánzásban, játékban és egyéb tevékenységekben. A "kevesebb sokszor több" elvét kívánjuk érvényesíteni, például a játékszerkínálatban. Így próbáljuk növelni a gyermek fantáziáját és az alakító tevékenységek belső aktivitását. A nap szervezésével lehetőséget akarunk adni, arra hogy a gyermek érzékeit és cselekvési lehetőségeit kihasználva, jó szokásokra tegyen szert az akarat nevelésével, erősítésével és nem megtörésével. Lehetővé akarjuk tenni, hogy a gyerekek az értelmes és áttekinthető tevékenységeket átélhessék és utánozhassák, hogy így kerüljön felszínre az átélés és cselekvés összefüggésében az értelmi képesség és felfogó erő. Célunk, hogy a gyerek a nevelőt tekintse példaképül, erkölcsi minőséget juttasson átélésbe és a tevékenykedésekbe; így kerüljön kapcsolatba az erkölcsiséggel anélkül, hogy az, mint szabály vagy külső előírás nyomasztóan hasson, s ugyanakkor hatástalan maradjon. Fel akarjuk ébreszteni a gyerek lassan tudatossá váló érzékenységét szociális környezetén belüli felelőssége iránt, és el akarjuk érni, hogy megtanuljon az előforduló feszültségeken felülkerekedni. 6

7 4. SZERVEZETI STRUKTÚRÁNK 4.1 Az óvodánk működésének szervezeti felépítése Az óvoda fenntartója a Kapu Waldorf Alapítvány, amely elsősorban az intézmény gazdasági működését biztosítja. Az óvodában folyó pedagógiai munka, illetve az óvodai gyakorlati feladatok ellátása a két óvodapedagógus feladata, akik azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, minden tekintetben egymásnak egyenrangú társai. Ők alkotják a nevelőtestületet. Az egyik óvónő látja el az óvodavezetői feladatokat, ami elsősorban külső képviseleti és adminisztrációs teendőkből áll. Az óvoda szervezeti felépítésének szerves része a szülői közösség, amelynek tagja minden szülő. A szülői közösség szervezeti egysége a Szülői szék, a mely három tagból áll. Az intézményben a nevelőmunka és az intézmény működésének segítése érdekében Óvodaszék működik, amelynek tagjai a pedagógusok, a szülői szék két tagja, valamint a fenntartó képviselője. 4.2 Vevők azonosítása Belső vevők: - gyerekek - szülők, nagyszülők - pedagógusok - fenntartó Külső vevők: - Waldorf Szövetség - Waldorf Ház /pedagógiai intézet/ - Waldorf óvónők közössége - minisztériumok - Budapest Zugló Önkormányzata 7

8 - kerületi általános iskolák - Waldorf iskolák - szakmai szervezete 4.3 Szervezeti céljaink A csoport munkáját folyamatosan és egy időben két óvónő lássa el. Követelmény, hogy mindkét óvónő rendelkezzen megfelelő szakmai végzettséggel - felsőfokú pedagógiai és a Waldorf-óvodák Nemzetközi Szövetsége által elismert elméleti és gyakorlati képesítéssel. Ennek hiányában törekedjen ennek megszerzésére, illetve a csoportvezető óvónő mellet legalább egy évig gazdasszonyi tevékenységet lásson el. A két óvónő közösen alakítsa a csoport arculatát. Partnerként tekintsünk a szülőkre, és egyfajta együttműködést ajánljunk fel nekik, ami természetesen a gyermekekre irányul, és a gyermekek javát keresi. 8

9 5. ÓVODÁNK MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE 5.1 A vezetés elkötelezettsége A közoktatásról szóló törvény 40 (11) bekezdése egyértelművé teszi, hogy a vezetési feladatokat a minőségirányítási program részeként kell értelmezni. Az 58 (1) bekezdésben megtalálható az intézményvezetők felelősségi köre. Ennek értelmében a vezető feladatai: Pedagógia, tanügy igazgatási feladatok: - Jogszabályoknak való megfelelés - HOP céljainak, megvalósulásának nyomon követése - Dokumentáció ellenőrzése, vezetése - Statisztikai adatkezelés - Intézmény képviselete - Gyermekek felvétele - Kapcsolattartás a külső vevőkkel Munkáltatói feladatok: - A személyi feltételek biztosítása érdekében intézkedés a fenntartó felé - Munkavégzés, munkaidő betartásának ellenőrzése Gazdálkodás: - Költségvetés tervezése a fenntartóval közösen - Szabadságolások előirányozása - Házipénztár kezelése - Eszköznyilvántartás, leltározás - Karbantartás megszervezése Egyéb feladatok: - Munkavédelmi előírások betartatása - Balesetmegelőzés - Kockázatbecslési terv elkészítése - Orvosi vizsgálatok megszervezése - Vagyonvédelmi előírások betartatása 9

10 5.1.1 Stratégiai tervezés A minőségirányítási programban döntő és meghatározó szerepe van a tudatos tervezésnek, a stratégiai tervrendszer kidolgozásának. A tervező munkával szemben támasztott követelmények: - A tervezésben érvényesülnie kell a tartalom és a forma egységének. - A távlati és szakaszos tervezésnek egységet kell alkotni. - A tervezésnek helyes logikát kell tükröznie, és konkrétnak kell lenni. Dokumentumok Felülvizsgálatának gyakorisága Stratégiai dokumentumok: Alapító okirat Házirend SZMSZ HOP IMIP Évente, törvényi módosítás, változás esetén Munkaterv Ügyintézési dokumentumok: Évente Ügyviteli és iratkezelési szabályzat Jegyzőkönyvek Értesítése, határozatok Tanügyi nyomtatványok Munkaügyi dokumentumok: Évente Személyi anyagok Munkaköri leírások A gazdálkodás folyamatát szabályzó dokumentumok: Tervezetek /szabadság, költségvetés/ Védelmi jellegű szabályzatok Változás esetén Évente Törvényi változás esetén Fontos e dokumentumok nyilvánosságra hozatala, a hozzáférhetőség biztosítása! 10

11 5.1.2 Ellenőrzés Az ellenőrzés alapvetően azt vizsgálja, hogy az intézmény működése megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, az ezen alapuló szabályozásnak. Az ellenőrzés több szinten működik: - Fenntartói - Intézményi (belső) ellenőrzési szint Az intézményi minőségirányítási program természeténél fogva a belső ellenőrzés rendjét szabályozza. Az ellenőrzés célja: - Számba vegye az intézményben zajló folyamatok, tevékenységek eredményeit - Feltárja azokat a hibákat, hiányosságokat, amelyek a megismerést követően javíthatók. Az ellenőrzéssel támasztott követelmények: - Konkrétság - Objektivitás - Folyamatosság - Tervszerűség Ellenőrzési terület Módszer Gyakoriság Szakmai pedagógiai Nevelőmunka eredményessége Dokumentáció: csoportnapló, személyiséglapok vezetése Törvényes működés Munkavédelmi, balesetvédelmi tűzvédelmi, közegészségügyi Helyszíni megfigyelés, egyéni beszélgetés, önértékelés Dokumentumelemzés Dokumentumelemzés, megfigyelés Helyszíni megfigyelés Folyamatos Évente Évente két alkalommal 11

12 5.1.3 Értékelés A tényeket, információkat az ellenőrzés tárja fel. Az értékelés során ezekhez a tényekhez értékeket rendelünk. Célja: Szembesítés, az elért eredmények összevetése a kitűzött célokkal. Feladata: Az értékelés vagy megerősítést hordoz magában - megerősíti az eddig végzett tevékenység helyességét - vagy hiányosságokat, hibákat tár fel, korrekció, fejlesztés szükségességére utalva. Az értékelés területei Tárgyi feltételek fejlesztése Személyi feltételek, képzések változásainak értékelése Gazdálkodás: költségvetéssel kapcsolatos értékelés Törvényes működés Pedagógiai munka belső értékelése: Gyakorisága Évente Évente Évente Évente Egyéni értékelés az óvónő rendszeres visszatekintést végez: mérlegeli, végiggondolja, hogy elképzelései milyen formában váltak valóra. Belső értékelés a két óvónő között az értékelés több szintre vonatkozik: a napra, az adott ünnepkörre, a gyerekek egyéni fejlődésére. Partnerek elégedettsége: Folyamatos Szülői igényfelmérés - kérdőív és személyes beszélgetések formájában. (Ld. 1. számú melléklet) Évente Vezetői munka értékelése Évente A vezető feladata: Az értékelés a tanévzáró konferencián válik nyilvánossá, melyet a nevelőtestület minden tagja aláírásával igazol. Az értékelésből származó meghatározott további feladatokat a következő nevelési év munkatervébe beépíti. 12

13 Az értékelést a fenntartónak megküldi. 5.2 Pedagógiai tevékenység A HOP beválás vizsgálat szabályozása Célja: A program törvényességi vizsgálata, eredményes, hatékony területeinek megerősítése ill. szükséges módosítások folyamatának szabályozása. Feladatok: A program törvényi megfeleltetése. A programban meghatározott alapelvek, célok, feladatok összehangolásának vizsgálata. A feladatok teljesíthetőségének, érthetőségének vizsgálata A gyerekekre vonatkozó éves nevelési folyamat ellenőrzési, értékelési, mérési, fejlesztési rendszere Célja: A tervezett fejlesztés elősegítése, eredményességének a feltárása. Gyermekmegfigyelés: A Waldorf pedagógiai program sajátosságából adódóan a gyermekek teljesítményének és fejlődésének hagyományos értelemben vett mérését nem végezzük. Már az óvodába való felvételkor a szülőktől részletes leírást kérünk, amelyből a terhesség időszakától kezdve a születésen át az óvodába lépésig nyomon követhetjük a gyerek testi, lelki és szellemi fejlődését, megismerhetjük szokásait, rokon- és ellenszenveit, félelmeit és örömeit. (Ld.: 2. számú melléklet) Ennek a korosztálynak a legfontosabb tanulási formája a tapasztalatszerzés. Ebben a folyamatban, a tevékenységekben érezzük, megfigyeljük a gyerekeket. Folyamatosan követjük a gyerekek fejlődési szintjét, problémáit, lehetőségeit az óvodaérettség és az iskolaérettség között. Ezekről a tapasztalatokról folyamatos feljegyzéseket készítünk, beszélgetünk, amibe a szülőket is bevonjuk. A gyerekeket direkt módon nem fejlesztjük, hiszen nem tudjuk ki Ő, vagy ki akar lenni. A felkínált tevékenységeken keresztül fejlődnek, amelyeket tudatosan elemzünk, értékelünk. 13

14 Nevelési célok, részfeladatok, tevékenységek A gyermekek életkorának megfelelő, helyes életritmus, életvitel, igényének kialakítása az egészséges testi fejlődés érdekében Hozzárendelt sikerkritériumok Az óvodáskor végére a gyermekek 90%- ban önállóan végzik a személyük körüli teendőket, igényükké válik az egészséges életvitel Az ellenőrzés periódusai Óvodába lépéskor Minden tanév végén Az óvodáskor végén Az ellenőrzést végző személyek Óvodapedagógus ok, szülők Mérési módszere Folyamato megfigyel feljegyzés egyéni fej naplóba Szabad játék játék közben élje át az alkotás örömét, fejlődjön kreativitása a játék alkalmával fejezze ki tapasztalatait, ismereteit, elképzeléseit, érzelmeit, élményeit gyakorolja a társakkal való együttműködést alkalmazza a kommunikációs képességeit Az óvodáskor végére 80%-ban érjék el Tanév elején, tanév végén Óvodapedagógus ok Folyamato megfigyel feljegyzés egyéni fej naplóba Háztartási, kerti unkák, kézművesség szívesen kapcsolódjon be az óvónő által végzett háztartási és kerti munkákba leehetőségük legyen különböző kézműves technikák megismerésére: szövés, varrás, hímzés, nemezelés érzéki tapasztalatok szerzése a tevékenységeken keresztül Mese, bábozás az ünnepekhez kapcsolódó mesehallgatás segítse elő az Az óvodáskor végére 80%-ban érjék el. A gyerekek a nagycsoportos év végére készítsék el a vizsgamunkájuka t Az óvodáskor végére a gyerekek 90%-a képessé váljon a Tanév végén Az ünnepkörök végén Óvodapedagógus ok Óvodapedagógus ok Megfigyel Elkészült Szabad já alkalmával művészeti tevékenys 14

15 élményfeldolgozást segítse a világban való eligazodásukat, elégítse ki világmagyarázati igényüket érzelmi, értelmi és anyanyelvi képességeit fejlessze az eredeti népmesék szókincse, illetve képei segítsék a belső képek kialakítását fejlessze a gyerek mesélőkedvét, amelyben megnyilatkozik belső titkairól a bábozás segítse a mesék, élmények képi feldolgozását bábozás közben alakuljon a társakkal való együttműködésük, segítse egy közös képi nyelv kialakítását bonyolultabb mesék befogadására, feldolgozására Az óvodáskor végére a gyermekek 80%- a váljon képessé érzelmei kifejezésére Az óvodáskor végére a gyerekek 80%-a törekedjen a társakkal való együttműködésr e során Zene-ének-vers a zene éltetően hasson a gyerek fejlődésére a hangszerek segítsék a különböző minőségek érzékelését képessé váljon átélni a ritmizált beszéddel és énekkel kifejezett belső világ hangulatát Az óvodáskor végére a gyerekek 90%-a a szavakon kívül is ki tudja fejezni magát, érzelmeit Folyamatos Óvodapedagógus ok Folyamato megfigyel Ritmikus játék, euritmia a ritmikus játék segítse elő saját test- és térérzékelésük elmélyítését, a ritmikus mozgások átélését, mozgásformák harmonizálását, és a meseelemek megelevenítését. az euritmia segítségével képessé váljon szép, A gyerekek 80%- a váljon képessé a mozgáson keresztül a szabad önkifejezésre Folyamatos Óvodapedagógus ok Folyamato megfigyel 15

16 harmonikus mozgás előhívására a séták, a természetes játékos mozgások során fejlődjön állóképességük, testi ügyességük, kedvezően hasson egészséges fizikai testük kialakulására Képalkotás, formázás rajzolás, festés, gyurmázás, gyapjúképkészítés alkotó és formáló készségüket fejlessze szerezzenek tapasztalatokat a különböző minőségekről a festés során bátran alkalmazzák a három színt, tudják használni az ecsetet, és élvezzék a vizes alap előnyeit ismerjék a gyapjú felhasználását A nagycsoport végére a gyerekek 100%-a ismerje az alkalmazott technikákat, tudjon vizes alapra három színnel festeni Folyamatos Óvodapedagógus ok Elkészült elemezése Anyanyelvi nevelés a környezetében beszélt anyanyelvét minél biztosabban tanulja meg gátlások nélkül, folyamatosan és érthetően tudjanak társalogni, eseményeket, történeteket elmondani Az óvodáskor végére 80%-ban érjék el Folyamatos Óvodapedagógus ok Egyéni és csoportos beszélget beszélget 16

17 5.3 Teljesítményértékelés Célja : Segítse, bátorítsa a vezető és a pedagógusok munkáját, lehetőséget adjon a problémák megfogalmazására, korrigálására. Továbbá: a teljesítmény fejlesztése egyéni fejlesztési ütem megfogalmazása, a munkatársak fejlesztése rendszeres visszajelzés fejlődési lehetőségek megfogalmazása kölcsönös elvárások tisztázása konkrét események (teendők, felelősök, időpontok) meghatározása A teljesítményértékelés szabályozása Eljárásrend Ki? Kit? Hogyan? Mikor? Hol rögzíti? Vezető Pedagógus Pedagógust Vezetőt Önértékelési szempontok alapján Teljesítményértékelé s három szintje alapján Teljesítményértékelé s három szintje alapján Évente egyszer, nevelési év végén Személyi dosszié Az eljárásrend végén a felek egy értékelő beszélgetés keretében egyeztetik az álláspontokat. 17

18 5.3.2 A teljesítményértékelés három szintje a./ Alapvető elvárások: Pedagógiai tevékenységek: - havi terv teljesítése - tervező-, szervezőmunka teljesítése - gyermekmegfigyelés Pedagógiai magatartás, kommunikáció: - pontos munkakezdés - esztétikus megjelenés - empatikus, barátságos személyiség - jó kommunikációkészség Pedagógiai feltételteremtés: - eszközök biztosítása Kapcsolatépítés és kapcsolattartás: - szülők tájékoztatása - munkatárssal való jó kapcsolat, együttműködés Pedagógiai adminisztráció: - egyéni fejlődési lap, csoportnapló vezetése Önellenőrzés és önértékelés: - az időszak végén - átfogó évente egyszer, tanév végén b./ Speciális (helyi) igények kielégítése: Pedagógiai tevékenységek: - külön programok szervezése, azokon való részvétel Pedagógiai magatartás, kommunikáció: - nyílt és bizalomteljes magatartás Pedagógiai feltételteremtés:- többletmunka vállalása a feltételek minőségi javítása érdekében Kapcsolatépítés, kapcsolattartás: - konferenciamunkák társintézményekkel Értékelés: - belső értékelés (óvónő-óvónő között) c./ Értéktöbblet létrehozása: Pedagógiai tevékenységek: - pedagógiai előadások szervezése szülőknek, külső érdeklődőknek - a játszóház munkájának nyomon követése, segítése Pedagógus magatartás, kommunikáció: - nyitottság, segítőkészség a külvilág felé 18

19 Pedagógiai feltételteremtés: - továbbképzéseken való részvétel - szakmai napok szervezése - hospitálási rendszerben való részvétel Kapcsolatépítés, kapcsolattartás: - szakmai szervezetekkel - iskolákkal - a Magyar Waldorf Szövetséggel Önellenőrzés, önértékelés: - önnevelés, önképzés Önértékelési szempontsor a./ Óvodapedagógusoknak Értékelés módja: 3 teljesítem 2 részben teljesítem 1 nem teljesítem 0 nem megítélhető Tevékenységek Melyik szint? Az adott időszakra, ünnepkörre komplex módon felkészülök. Követem a programban meghatározott napi, heti, havi ritmust. Megfelelően biztosítom, beszerzem az adott időszakhoz szükséges eszközöket. Az adminisztrációs munkákat napra készen vezetem (csoportnapló, gyermekek személyi lapja). Rendszeres visszatekintést végzek az adott időszakra, értékelem a munkámat. Az időszak végén megosztom társammal gyermek-megfigyelési tapasztalataimat. Szülői körön, fogadó órákon tájékoztatom a szülőket az eltelt időszak eseményeiről, a csoport 19

20 életéről, felmerülő nevelési kérdésekről. Részt vállalok az óvodán kívüli programokban, munkákban. Többletmunkával (eszközkészítés, szervezés) segítem társamat az ő időszakában. Részt veszek az óvoda külső képviseletében. Rendszeres szakmai kapcsolatot tartok fenn más Waldorf intézményekkel. Folyamatosan képzem magam. A továbbképzéseken hallottakat megosztom társammal. b./ Óvodavezetőnek Értékelési területek: - tanügyigazgatás - működési feladatok - gazdálkodás Értékelés módja: 3 teljesítem 2 részben teljesítem 1 nem teljesítem 0 nem megítélhető Tevékenységek Melyik terület? Napra készen követem a jogszabályokat. A dokumentumokat folyamatosan ellenőrzöm, napra készen vezetem. A határidőket betartom, pontos, korrekt adatokat szolgáltatok. Folyamatos kapcsolatot tartok fenn a külső vevőkkel. Folyamatosan ellenőrzöm az óvoda törvényes és szakszerű működésének rendjét. 20

21 A HOP célkitűzéseit figyelembe véve vezetem és segítem az óvoda munkáját. Lehetőség szerint mindent megteszek a szükséges erőforrások megteremtésére, illetve ennek érdekében intézkedéseket teszek a fenntartó felé. Folyamatosan követem az intézmény gazdálkodását. A költségvetési tervezet elkészítésében aktívan részt veszek. Folyamatosan képzem magam. Tevékenyen részt vállalok az óvoda menedzselésében Minősítés A teljesítményértékelés eredményét, a minősítés a maximális pontszámok a ténylegesen adott pontszámokhoz viszonyított aránya alapján történik, a következő módon: % Kiválóan alkalmas % Alkalmas % Kevésbé alkalmas 30 alatt Alkalmatlan Budapest, 2009, szeptember 3. 21

22 1. számú Melléklet KÉRDŐIV AZ ÓVODÁRÓL SZÜLŐKNEK Kedves Szülők! Ez a kérdőív óvodánk Minőségirányítási Programjának része és azért készült, hogy minden tanév végén felmérjük az óvodával kapcsolatos igényeiket, pozitív és negatív tapasztalataikat. A válaszaikat feldolgozzuk, értékeljük, és az eredményeket beépítjük a pedagógiai munkánkba, felhasználjuk a következő év munkatervének az elkészítésekor. Ezzel is biztosítva a minőséget! A kitöltött kérdőívek anonimek és nem nyilvánosak. A véleményekről egy összegzést készítünk, melyhez mindenki hozzáférhet. 1. Mit tartasz az óvoda legfontosabb feladatának? 2.Ismered-e, olvastad-e az óvoda pedagógiai programját, ha nem miért? 3.Elégedett vagy-e általánosságban az óvodával, az óvoda légkörével? 4.Mi az erőssége szerinted az óvodának? 5.Mi a gyengesége, mi a fejlesztésre váró terület meglátásod szerint? 6.Mit vársz el az óvónőktől? Elégedett vagy-e bánásmódjukkal, nevelési módszereikkel? (pozitív, negatív dolgok) 7.Ha problémád van meg tudod-e beszélni velük? 8.Kértél-e és kaptál-e segítséget nevelési kérdésekben? Mire lenne igényed? 9.Tájékozódsz-e eléggé gyermeked óvodai életéről, részt vettél-e rendszeresen a szülői köröken, fogadó órákon? 10. Hogyan fejlődik gyermeked, amióta óvodába jár? Miben a legjobban és miben a legkevésbé? 22

23 11. Mely óvodai közös programot tartottad legjobbnak az elmúlt év során? Segítettél-e valamelyik megszervezésében, lebonyolításában? Van még ötleted a bővítésre? 12. Milyen érzésekkel készülsz a szülői körökre? Mennyire vagy elégedett az ott hallottakkal? Aktív közreműködője, vagy inkább csendes hallgatója vagy ezeknek az esteknek? Megosztod- e véleményedet, ötleteidet a közösséggel? Ha kell, min változtassunk a jövőben? 13. Van-e igényed előadásokra meghívott előadókkal, szánnál-e rá plusz időt? Te miről hallanál szívesen? 14. Otthon érzed-e magad a szülői közösségben? Mi az, ami nehéz, vagy nehéz volt a beilleszkedésben? Kiktől várnál vagy vártál volna több segítséget és konkrétan mit? 15. Tettél-e valamit az elmúlt évben a közösségi élet fellendítéséért? 16. Minden óvodával kapcsolatos információ időben eljut hozzád? Jónak tartod-e az e- mailben való tájékoztatást? 17. Egyéb megjegyezni való, ötlet, javaslat óvodánkkal kapcsolatban! Válaszaikat köszönjük! 23

24 2. számú Melléklet FELVÉTELI ANAMNÉZIS l. A gyermek személyi adatai A gyermek neve, születési helye és ideje (év, hó, nap), lakhelye. Szüleinek neve, születési ideje*, foglalkozása*, telefonszáma (otthon, munkahelyen ill. mobil), napi munkaidő-beosztása. Testvéreinek neme, születési éve. (A * -gal jelölt kérdésekre nem kötelező válaszolni!) 2. Gyermekvárás, szülés, csecsemőévek Milyen volt a gyermekjövetelének híre (tervezett vagy váratlan volt-e a fogantatás; egyéb körülmények)? Hogyan fogadta családja érkezésének hírét (férj, nagyszülők, testvérek)? Hány hónapig hordta őt édesanyja? Milyen volt az áldott állapot, voltak-e rendellenességek? Milyenek voltak születési körülményei (az édesapa jelen volt-e, otthoni vagy hagyományos kórházi szülés volt-e; milyen kapcsolat volt a szülésben segédkezőkkel, kórházi személyzettel)? Voltak-e rendellenességek születésének folyamatában (elhúzódó szülés, fogó, vákuum, császármetszés, koraszülés, más események) Édesanyjával maradt-e vagy újszülött osztályra került? Meddig táplálta édesanyja anyatejjel, kapott-e tápszert; mikor tértek át a szokásos étkezésre? 24

25 Hogyan telt első időszaka (sírós vagy nyugodt stb. volt-e a baba; átaludta-e nyugodtan az éj szakát)? Fejlődésének melyek voltak a főbb szakaszai (mikor bújt ki az első foga; hány hónaposan állt fel először; mikor mondta ki az első szót)? Első 12 hónapjára visszagondolva, milyen kép jut róla eszükbe szüleinek? 1. A kisgyermekkor Kivel töltötte a gyermek első 3 évét és miért (édesanyja, nagyszülő, nem családtag)? Mikor lett szobatiszta, hogyan zajlott le az átszokás? Milyen kisgyermekkori betegségeket esett át (azok ideje, lefolyása)? Milyen jelenlegi egészségi állapota? Járt-e bölcsödébe (ha igen, miért, hány éves kortól, milyen volt a beszoktatás, hogy érezte magát)? Mikor mondta ki az én ill. az enyém szót? Milyen lakásban élt ebben az időszakban (lakótelep, kertes ház stb.)? Hányan és kik laktak egy fedél alatt (milyen volt a kapcsolatok minősége)? Ha vannak testvérei, hogyan illeszkedett be közéjük? Ha körülötte voltak a testvéreken kívül más kisgyermekek is, szívesen kapcsolódott-e hozzájuk vagy inkább elmélyedni szeretett? Járt-e már korábban óvodába (ha igen, hány éves kortól, milyen volt a beszoktatás, hogy érezte magát: szívesen járt, közömbös volt vagy muszájként élte meg; milyen volt kapcsolata a társakkal és az óvónőkkel)? Milyen a közösséghez való viszonya (visszahúzódó, átlagos, vezéregyéniség stb.)? Vannak-e állandó játszótársai (ha igen, milyen velük a viszonya)? Mit játszik legszívesebben, mivel szeret otthon játszani (építőkocka, baba, autó; rajzolni, festeni, barkácsolni szeret stb.)? Mik a kedves/kedvenc játéktárgyai? A nyugodtabb vagy a mozgalmasabb játékokat részesíti-e előnyben? Mik az alapvető jellemvonásai (szeret-e középpontban lenni; könnyen vagy nehezen teremt-e kapcsolatot; szeret-e beszélni vagy szívesebben hallgat)? Milyenek az alvási szokásai (alszik-e délután, mikor alszik el este; milyen álma van; kivel alszik közös szobában)? Mely szülői tevékenységekbe kapcsolódik be szívesen, melyektől húzódozik? Néz-e tévét (ha igen, szereti-e, mik a kedvenc műsorai, mennyi időt tölt a tévé/videó előtt)? Vannak-e számítógépes játékai (ha igen, mennyit játszik velük)? Mik a kedvenc ételei (milyen ételeket részesít előnyben)? Hogyan telik egy átlagos napja (ébredéstől lefekvésig)? 25

26 Hogyan zajlik esti lefekvése (szoktak-e mesélni neki este/napközben, könyvből/emlékezetből/kitalált történeteket)? Változtak-e lakás- és életkörülményei ezen időszak alatt? Hogyan jellemezhető családja (otthonülős, kirándulós, nagy baráti társasággal rendelkező, programokra nyitott, sportos stb.). Milyen a kapcsolata a természettel (vannak-e körülötte növények, állatok; szeret-e kertészkedni, virágápolásban segédkezni)? Milyen a kapcsolata a környezeti tárgyakkal (vigyáz rájuk, félti őket stb.) Milyen tilalmakat fogalmaztak meg számára ebben az időszakban, hogyan reagált azokra? 26

27 4. A gyermek alkata Hogyan viselkedik a gyermek kisebb, nagyobb gyerekekkel, felnőttekkel? Hogyan viseli, ha szülei hosszabb időre magára hagyják? Milyen az alaptermészete (lobbanékony, hevesen reagál, dühössé válik, elszánt, szívesen birkózik nehézségekkel, vezérkedésre hajlamos; csendes, visszahúzódó, félénk, együtt érző, segítőkész, alkalmazkodó, idegenkedő, szomorkodásra hajló; vidám, nyüzsgő, nyughatatlan, minden lében kanál; rövid ideig van türelme a dolgokhoz, igényli a változatosságot; sok barátja van, társasági ember; nyugodt, kiegyensúlyozott; nehéz kihozni a sodrából, ragaszkodik a megszokott dolgokhoz, lassú mozgású; szereti a hasát, szívesen csipeget az étkezések között is stb.)? Milyen a haja, szeme színe? Milyen testalkatú (vékony, gömbölyded, átlagos felépítésű; alacsony, közepes vagy nyúlánk stb.)? Milyenek érzékszervei, testi egészsége (szemüveges, lisztérzékeny stb.)? 5. A jelentkezés indoklása Honnan ismerik a szülők Waldorf-pedagógiát, milyen szempontok alapján döntöttek a jelentkezésről; közös elhatározás volt-e ez? Milyen elképzeléseik, elvárásaik vannak az. óvodával kapcsolatban? Mit szeretnének még a gyermekükről elmondani; milyen, a jelenlegi időszakra vonatkozó megjegyzéseket; kiegészítéseket, tájékoztatást kívánnak hozzáfűzni? Dátum, a szülők aláírása, + gyermek fényképe csatolva 27

Gyöngyharmat Waldorf Óvoda

Gyöngyharmat Waldorf Óvoda Gyöngyharmat Waldorf Óvoda 2097 Pilisborosjenő Fő út 41. Kedves Szülők! Szeretnénk a óvodai jelentkezési lapok kitöltése és az elköteleződés előtt lehetőséget adni az óvodával és a Waldorf pedagógiával

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Óvodavezető Kelt:. november 04. Oldal 1 A panaszkezelési rend az óvodában Az óvoda gyermekeit és szüleiket, gondviselőiket, valamint

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Egységes Óvoda- Bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u. 1/1. Telefon / Fax: 53 / 374 016 Email: mosolygoalma4@freemail.hu www.mosolygoalmaovoda.hu HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2016. OKTÓBER 01-TŐL Jóváhagyta:. Barcza Béláné intézményvezető MÓDOSÍTÁS: 0. 2016. OKTÓBER 01. Az Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1.

Kölyöksziget Óvoda. Értékelési szabályzat október 1. Kölyöksziget Óvoda Értékelési szabályzat 2016.október 1. 1. A értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatálybalépése Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi Arany János utca 38. OM: 200251 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető A KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA OM: 200251 köznevelési

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/225 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 52-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

1. A helyi értékelési szabályzat

1. A helyi értékelési szabályzat 1. A helyi értékelési szabályzat Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A Napközi Otthonos Óvoda, a Humán Szolgáltató Központ, a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakitelek Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat személyi hatálya... 2 2. Értelmező rendelkezések... 2 3. A gyakornokra

Részletesebben

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám:

Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola OM azonosító: Adószám: Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 e-mail: iskola@podmaniczky-evangelikus.hu www.podmaniczky.sulinet.hu OM azonosító: 201745

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE es tanévre REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. Telefon: 34/306-139 E-mail: remediumiskola@freemail.hu. www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása A közoktatási intézmény megnevezése IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mészöly Géza Általános Iskola Tagintézménye:

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2016. október 1. A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3

Tartalomjegyzék. 1. A Szabályzat személyi hatálya Értelmező rendelkezések... 3 Az Rábapatyi Gyermekliget Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehatásáról

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

HÁROM SZIROM ÓVODA OM azonosító:

HÁROM SZIROM ÓVODA OM azonosító: HÁROM SZIROM ÓVODA OM azonosító: 030839 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013 2018. TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM A pedagógus továbbképzés törvényi háttere: - 277/1997. (XII.22.) Korm. rend. a pedagógus továbbképzésről,

Részletesebben

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata

Városközponti Óvoda. Helyi Értékelési Szabályzata Városközponti Óvoda Helyi Értékelési Szabályzata A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2016. Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Rókusvárosi II. Számú Általános Iskola és

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben