TÖBBCÉLÚ GYERMEKFELÜGYELETI KÖZPONT (CPE) A CPE INTÉZMÉNYEINEK FELVÉTELI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖBBCÉLÚ GYERMEKFELÜGYELETI KÖZPONT (CPE) A CPE INTÉZMÉNYEINEK FELVÉTELI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 TÖBBCÉLÚ GYERMEKFELÜGYELETI KÖZPONT (CPE) A CPE INTÉZMÉNYEINEK FELVÉTELI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (BÖLCSŐDE, ÓVODAI NAPKÖZI, TANULMÁNYI ÉS SZABADIDŐKÖZPONT) Jóváhagyta a CPE Tanácsa november 14-én Elfogadta a CAS december 5-én * * * A bölcsődéből, óvodai napköziből és a felügyeletet is biztosító tanulmányi és szabadidőközpontból (ez utóbbi a továbbiakban: iskolai napközi) álló Többcélú Gyermekfelügyeleti Központ (CPE) célja, hogy az Európai Unió különböző tagállamaiból érkező és származási helyüktől távol élő szülők számára lehetővé tegye, hogy Luxemburgba érkezve nagyobb nehézségek nélkül fogadóhelyet találjanak gyermekeik részére. Ezáltal a szülők teljes nyugalomban láthatják el munkakörüket, amelyre az intézményekben és más szervekben felvételt nyertek, különös tekintettel munkaidejükre és kötelezettségeikre, valamint nyelvi és szokásbeli sokféleségükre. Az óvodai és iskolai napközi irányítását az Európai Bizottság hivatala, míg a bölcsődéét az Európai Parlament hivatala látja el a luxemburgi Szociális Tevékenységek Bizottsága (CAS) irányelvei alapján és a Többcélú Gyermekfelügyeleti Központ Bizottsága (CCPE) segítségével, mely utóbbinak összetételét annak eljárási szabályzata rögzíti. 1

2 1. CIKK A bölcsőde, az óvodai napközi és az iskolai napközi feladata 1.1. A bölcsőde A bölcsőde célja, hogy kielégítse a gyermekek alapvető szükségleteit (alapellátások: étkeztetés, higiénia és pihenés), és biztosítsa érzelmi biztonságukat a felnőtt-gyermek kapcsolatok folytonosságának tiszteletben tartásával. A kidolgozott pedagógiai terv a szülők rendelkezésére áll Az óvodai és az iskolai napközi Az óvodai és az iskolai napközi kulturális és nyelvi szempontból sokszínű környezetben biztosítja a gyermekek ellátását, foglalkoztatását, szabadidős tevékenységét, személyes szabadságát és kibontakozását. A gyermekek szeretetteljes és érzelmi biztonságot nyújtó környezetben sajátítják el a közösségi élet szabályait. Péntek kivételével, amely a szabadidős foglalkozások számára fenntartott nap, az iskolai napközi személyzete felügyeli a gyermekeket az Európai Iskola által kért és az erre szolgáló füzetbe bejegyzett házi feladatok elvégzésében, amelyek kijavításáról azonban nem gondoskodik A gyermekek érdekében, valamint a bölcsőde, az óvodai és az iskolai napközi (a továbbiakban általános értelemben mindegyiküket intézményként említjük) jó működését biztosítandó a szülők és az intézmény személyzete között rendszeres a kapcsolat. 2. CIKK Felvétel 2.1. Kedvezményezettek A három intézményt a CAS-ban résztvevő luxemburgi európai intézmények és szervezetek tisztviselőinek és alkalmazottainak gyermekei számára tartják fenn, s ezek az intézmények hozzájárulnak az érintett intézmény mindenféle működési költségeihez. A CPE-nek az intézmények és az Európai Iskolák alkalmazásában levő oktatási személyzetének gyermekei is a kedvezményezettek csoportjába tartoznak. A költségekhez való hozzájárulás szempontjából az Európai Iskolák, az óvodai és az iskolai napközi fent említett személyzetét úgy kell tekinteni, mint az Európai Bizottság személyzetének részét. 2

3 Amennyiben az előző albekezdésben említett személyek valamennyi kérelme kielégítést nyert, más felvételi kérelmek is megvizsgálhatók: így az intézményekkel közvetlen kapcsolatban állók, nevezetesen a közvetlen magánjogi szerződéssel dolgozók, a kirendelt nemzeti szakértők, a gyakornokok és a szaktanácsadók kérelmei. Az óvodai és az iskolai napközibe a kisegítés címén történő felvételek kivételével a beiratkozás egy teljes tanévre történik (lásd a 3.4. és 4.4. pontot). Ahhoz, hogy a gyermeket felvegyék az óvodai vagy az iskolai napközibe, az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei (RAA) alapján kötött vagy a magánjog hatálya alá tartozó szerződéssel rendelkező dolgozónak igazolnia kell, hogy a gyermek felvételének valószínű időpontjában legalább egyéves vagy határozatlan időtartamú szerződéssel rendelkezik Életkorok A gyermekeket a bölcsődében elvileg 3 hónapos életkortól betöltött 42 hónapos életkorig fogadják. Az óvodai napköziben betöltött harmadik életévüktől fogadják a gyermekeket, feltéve, hogy szobatiszták és világosan meg tudják magukat értetni. A bölcsődéből szeptemberben, januárban és húsvét után lehet átkerülni az óvodai napközibe. A nyári szünet során egyetlen gyermeket sem lehet átvenni a bölcsődéből. Az iskolai napköziben azokat az iskolás korú gyermekeket fogadják, akik a tanévkezdés időpontjában még nem töltötték be 14. életévüket A gyermekek elhelyezése Ha a kérelmek száma meghaladja a rendelkezésre álló bölcsődei férőhelyek számát, a helyek odaítélése az alábbi kritériumok alapján történik: a szülők tartózkodási helye az Európai Iskolák által meghatározott földrajzi lebontás szerint; ugyanabban a bölcsődében levő testvérek. A szabad férőhelyek mértékéig a szülők kifejezhetik kívánságukat, hogy melyik bölcsődébe szeretnék gyermeküket beíratni. Az, hogy melyik óvodai napközibe vagy iskolai napközibe (Bertrange/Mamer vagy Kirchberg) történik a felvétel, a luxemburgi Európai Iskolák által meghatározott beiratkozási politika alapján dől el. Az iskolás gyermekek automatikusan a beiskolázási helyükön található óvodai vagy iskolai napközibe kerülnek. A nem iskolás gyermekek a jövőbeli beiskolázási helyükön található óvodai napközibe kerülnek, így tanulmányaikat végig ugyanazon a helyen végezhetik. 3

4 2.4. Felelős osztályok A felvételi határozatokat az e szabályzatban meghatározott feltételek alapján az illetékes üzemeltető osztály hozza meg. Az üzemeltető osztály bármikor kérheti a CCPE véleményét, különösen akkor, ha a szülők vitatják a velük kapcsolatban hozott határozatot. 3. CIKK Felvételi elsőbbségek 3.1. A tisztviselők, az alkalmazottak 1, a CPE-nek az intézmények és az Európai Iskolák alkalmazásában levő oktatási személyzetének gyermekeit illetően az alábbi elsőbbségek érvényesülnek: 1. elsőbbség: A gyermek ellátásáról és neveléséről egyedül gondoskodó szülő elsőbbség: - A kereső tevékenységét teljes munkaidőben gyakorló két szülő. - A két szülő, akik közül az egyik teljes munkaidőben, a másik pedig legalább félállásban gyakorolja kereső tevékenységét. 3. elsőbbség: Az egyik szülő teljes munkaidőben gyakorolja kereső tevékenységét, a másik szülő pedig félállásnál kevesebb időben vagy egyáltalán nem gyakorol kereső tevékenységet Az egyforma elsőbbségeket illetően az illetékes üzemeltető a hiánytalan ügyirat beérkezésének időpontját veszi tekintetbe Az illetékes üzemeltetők a várólistákat a fent említett elsőbbségek alapján állítják össze. 3.4 Kivételesen, kisegítés formájában (lásd a 4.4. pontot) és a rendelkezésre álló helyek függvényében, valamint az illetékes üzemeltető testület előzetes hozzájárulásával korlátozott időtartamra felvehetők olyan nem beíratott gyermekek is, akiknek egyik szülője a 2.1. pontnak megfelelően igényt tarthat gyermeke felvételére. E kisegítés nem lehet öt egymást követő munkanapnál rövidebb és egy hónapnál hosszabb időtartamú. 1 Aki igazolja, hogy a gyermek felvételének valószínű időpontjában legalább egyéves időtartamú vagy határozatlan idejű szerződéssel rendelkezik. 2 Az apa, az anya vagy a gyermek felügyeletét ellátó bármely személy. 4

5 A kisegítést a fent említett szülőnek kell indokolással ellátott írásbeli kérelemmel kérnie az illetékes üzemeltető osztálytól, megjelölve a kisegítés időtartamát. Bármiféle hosszabbításhoz az illetékes üzemeltető osztály előzetes hozzájárulása szükséges. A szükséges igazolások nélkül nem fogadható el egyetlen kisegítés iránti kérelem sem. A kisegítést a nyári szünidei beiratkozások számítása szerint számlázzák. A kisegítő szolgáltatás a bölcsődére nem vonatkozik Kivételesen és igazolások alapján, a rendelkezésre álló helyek függvényében egyéb, a nem tisztviselő szülő rész- vagy teljes munkaidős rendelkezésre állását igénylő egyéb helyzeteket is figyelembe lehet venni. 4. CIKK Beiratkozási szabályok 4.1 A beiratkozási kérelmet annak mellékleteivel együtt megfelelően kitöltve és aláírva a valószínű kezdés időpontja előtt legalább három hónappal kell benyújtani az érintett intézmény üzemeltető osztályának. A kérelem benyújtása egyben azt is jelenti, hogy a szülők elfogadják a felvételi és működési szabályzatot, az e rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályokat, valamint a kedvezményezettek tudomására bocsátott és az illetékes üzemeltető osztályok által meghozandó sürgősségi intézkedéseket. A beiratkozási időn kívül benyújtott kérelmeket az üzemeltető osztály egyenként bírálja el. E beiratkozási kérelemhez a következő iratokat kell csatolni: egészségügyi lap (kivéve a bölcsőde estében, ahová később kell benyújtani); a gyermek születési anyakönyvi kivonata; a kérelmező szülő és adott esetben a másik szülő intézményének igazolása a jogállásról (tisztviselő, alkalmazott 3 ). Ezen az igazoláson fel kell továbbá tüntetni az eltartott gyermekek számát, valamint a munkaidőt (teljes, háromnegyedes vagy félmunkaidő); a háztartás összetételére és a szülő vagy szülők lakhelyére vonatkozó igazolás, vagy bármely egyéb, bizonyító erejű irat (az 1. elsőbbség esetében); a szülők fizetésigazolása. A beiratkozási kérelmen két, legalább 16 éves megbízható személy nevének kell szerepelnie, akikkel a gyermek balesete és/vagy a szülők intézkedésre való képtelensége esetében érintkezésbe lehet lépni, és akik jogosultak arra, hogy adott esetben a gyermeket 3 A szerződés időtartamát is meg kell adni. 5

6 átvegyék. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy hasznos, ha minél több információt adnak meg azokról a személyekről, akik gyermeküket elvihetik. Egyetlen hiányos ügyirat sem fogadható el felvétel céljából. Különleges esetek kivételével, a késedelmesen és/vagy az előírt határidőt (három hónap) nem betartva benyújtott kérelmeket a három intézmény üzemeltető osztálya elutasíthatja. Az óvodai és az iskolai napközibe a beiratkozás minden évben egy tanévre történik. A bölcsődébe való végleges felvétel érdekében az üzemeltető osztály javasol egy helyet a szülőknek. Ha a szülők két alkalommal is elutasítják a felajánlott helyeket, a felvételi kérelem semmisnek tekintendő A beiratkozási kérelmet, illetve az óvodai és az iskolai napközi esetében a megújítási kérelmet a tisztviselőként, alkalmazottként vagy a CPE-nek az intézmények és az Európai Iskolák alkalmazásában levő oktatási személyzeteként dolgozó szülőnek kell benyújtania. Ha mindkét szülő a 2.1. pontban említett intézmény vagy szervezet tisztviselője vagy alkalmazottja, a kérelmet az a szülő nyújtja be, aki a családtámogatási járulékot kapja A szülők családi, pénzügyi vagy munkaügyi helyzetében beálló valamennyi változást kötelező haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül írásban bejelenteni az illetékes üzemeltető osztálynak. E bejelentés elvileg nem kérdőjelezi meg a gyermek arra vonatkozó jogát, hogy a folyamatban lévő iskolaévben látogassa az adott intézményt, kivéve ha az európai intézménnyel vagy szervezettel a jogállás, szabályzat vagy szerződés alapján fennálló kapcsolat megszűnik. A változást a kérelem kézhezvételének hónapjától kezdődően veszik figyelembe 4. A hozzájárulási összeg csak akkor módosul, ha a szülők családi, pénzügyi vagy munkaügyi helyzetében beállt változás 3 hónap vagy azt meghaladó időtartamú. A látogatási módnak a beiratkozási kérelemhez viszonyított bármiféle változását legalább 15 nappal előtte írásban be kell jelenteni az adott intézmény titkárságánál, és azok csak a következő hónap 1. napjától lépnek hatályba A kisegítés fogalma a) Kisegítés az Európai Iskolák iskolai szünetei alatt: Az év folyamán a szülőknek küldött beiratkozási nyomtatványon szerepel a beiratkozás határideje. E határidőt követően semmilyen további beiratkozás nem fogadható el. b) Kisegítés az Európai Iskolák iskolai szünetein kívül: - az illetékes üzemeltető osztály előzetes hozzájárulása szükséges, - időtartama legfeljebb egy hónap (egymást követő naptári napok alapján) és nem lehet öt egymást követő munkanapnál rövidebb időtartamú. 4 Feltéve, hogy minden igazoló irat beérkezett. 6

7 c) A pedagógiai napok az óvodai és az iskolai napközit rendszeresen látogató gyermekek számára vannak fenntartva (a kisegítésre beiratkozott gyermekeket nem fogadják) Csökkent képességű gyermek felvétele A csökkent képességű vagy súlyosan beteg gyermek ügyiratát véleményezésre megküldik az orvosi szolgálatnak annak érdekében, hogy az intézmények és más érintett szervek szociális munkatársainak segítségével megfelelő megoldást találjanak. 5. CIKK Szülői hozzájárulás és látogatási mód 5.1. Szülői hozzájárulás A szülői hozzájárulást a gyermek felvételének napjától kell fizetni, akkor is, ha a gyermek nem jelenik meg az előírt időpontban. A szülői hozzájárulás összegét a jelenlét és az étkezések szerint átalány alapján számítják ki 5. A szülői hozzájárulás összegét a Szociális Tevékenységek Bizottsága (CAS) által készített díjtáblázat alapján határozzák meg, az e rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályokban meghatározottak szerint. A hozzájárulást rendszeresen felül kell vizsgálni. Figyelembe veszi továbbá különösen: a háztartás vagy a szülők nettó jövedelme 6, családi állapotuktól függetlenül; a szülők által eltartott és általuk gondozott gyermekek száma; látogatási mód (lásd az 5.2. pontot). A házassági kötelék nélkül együtt élő élettársakként bejegyzett szülőket a szülői hozzájárulásukat illetően házastársaknak kell tekinteni. Az illetékes üzemeltető osztály bármikor hivatalból ellenőrizheti a pénzügyi hozzájárulást meghatározó adatokat, és elvégezheti a szükséges kiigazításokat, amelyek visszamenőleges 5 A bertrange-i/mameri óvodai és iskolai napköziben az étkezésekért a szolgáltatónak kell fizetni. 6 NETTÓ JÖVEDELEM Az intézményekkel szerződéses kapcsolatban álló személy nettó jövedelme: A fizetésigazolásban szereplő nettó jövedelem, a más tekintetben kapott járulékokkal kiigazítva és az ideiglenes juttatásokkal csökkentve. Az intézményekkel szerződéses kapcsolatban nem álló személy nettó jövedelme: A fizetésigazolásban szereplő nettó jövedelem, a természetbeni juttatásokkal és egyéb járulékokkal kiigazítva. Önálló vállalkozói tevékenységet végző személy jövedelme: Az előző évi adóbevallás alapján számított és tizenkét hónapra elosztott jövedelem. 7

8 hatályúak is lehetnek. A bölcsőde esetében az illetékes üzemeltető osztály évente egyszer (február/március) visszamenőleges hatállyal végzi el a díjak összegének naprakésszé tételét Nyári szünet az óvodai és az iskolai napköziben Az Európai Iskolák nyári szünideje alatt az óvodai és az iskolai napközibe a szülői hozzájárulás díját az alkalmazandó díjszabás (nyári szüneti díjak) alapján számolják ki attól függően, hogy mennyi időre íratják be a szülők a gyermeket. A beiratkozás egész hetekre történik vagy délelőttre étkezéssel, vagy délutánra étkezés nélkül, vagy egész napra A fizetés módja A szülői hozzájárulás díját a kinevezett tisztviselők esetében a szülő fizetéséből levonják, a nem kinevezettek esetében számlázzák. A fizetés havonta történik, kivéve az óvodai és az iskolai napközibe június hónapot, amely az adott naptári év szerint kiterjedhet a június július eleje időszakra (az Európai Iskolákban a tanév vége). Ha a szülői hozzájárulás megfizetéséről egyéni számla kerül kiállításra, a fizetésre kötelezett köteles banki beszedésről gondoskodni Látogatási mód A szülői hozzájárulás díjai az , és pontban meghatározott látogatási mód alapján kerülnek kiszámításra Bölcsőde A beiratkozás általában teljes időre történik. A szülők azonban kivételesen részidős beiratkozást is kérhetnek. Az üzemeltető osztály csak akkor adja beleegyezését, ha a beosztott részidő megfelel a következő feltételeknek: a) a tisztviselő/más alkalmazott és/vagy házastársa/élettársa szülői szabadságon, családi szabadságon, legfeljebb 6 hónap időtartamú, személyes okokkal indokolt szabadságon (CCP) van vagy részmunkaidőben dolgozik; b) az időbeosztást a bölcsőde pedagógiai követelményeinek és szervezési szabályainak megfelelően kell elkészíteni; c) a gyermek beosztott idejének összhangban kell lennie a tisztviselő/más alkalmazott munkaidejével; d) van rendelkezésre álló hely. Az időbeosztásra vonatkozó valamennyi kérelmet a látogatási mód változása előtt legalább két hónappal kell benyújtani az üzemeltető osztálynak. A kérelemből világosan ki kell tűnnie a választott látogatási módnak. Évente egy változtatás engedélyezhető, az eredeti megállapodás után legalább hat hónap elteltével. Ha a munkaidő megváltoztatását a gyermek felvételét követően önkéntesen kérik, amennyiben ezt az információt a szülők már a gyermek felvétele előtt tudták, ám nem 8

9 közölték az üzemeltető osztállyal, ez utóbbi fenntartja magának a jogot a fenntartott hely törlésére. A gyermek, akinek a helyét törölték, továbbra is a várólistán maradhat, és ajánlhatnak számára egy helyet az e szabályzatban megállapított elsőbbségi kritériumoknak megfelelően a bölcsődei szabad férőhelyek mértékéig. Az üzemeltető osztály fenntartja magának a jogot, hogy a felvételi dossziéban szereplő adatok ellenőrzése végett minden szükséges iratot bekérjen Óvodai napközi Három látogatási mód lehetséges: Teljes idejű látogatás: hetente legalább 2 nap délelőtti és délutáni jelenlét étkezéssel. Félidejű látogatás: hetente legalább 2 nap délelőtti vagy délutáni jelenlét étkezéssel. Heti egyszeri látogatás étkezéssel, amennyiben van rendelkezésre álló hely Iskolai napközi Két látogatási mód lehetséges: Teljes idejű látogatás: hetente legalább 2 nap délutáni jelenlét étkezéssel. Heti egyszeri látogatás étkezéssel, amennyiben van rendelkezésre álló hely. A látogatási módnak a felvételi kérelemhez viszonyított bármiféle változását legalább 15 nappal előtte írásban be kell jelenteni az illetékes üzemeltető osztálynak. A változások a következő hónap 1. napjától lépnek hatályba. Az óvodai és az iskolai napközi látogatási módját tanévenként elvileg csak egyszer lehet megváltoztatni A bölcsődére vonatkozó rendelkezések Ha a bölcsődébe járás részleges, a szülői hozzájárulást a következőképpen számolják ki: Bölcsődébe járás típusa hetenként/a szülői hozzájárulásra alkalmazott százalék 3 egész nap 60% 4 egész nap 80% 5 délelőtt 60% 5 délután 40% A szülői hozzájárulás csak akkor módosul, ha a szülők családi, pénzügyi vagy munkaügyi helyzetében beállt változás 3 hónap vagy azt meghaladó időtartamú. Egy hónapnál hosszabb idejű szülői szabadság esetén, amely alatt a gyermek nem jár bölcsődébe, a hozzájárulást fel lehet függeszteni. A gyermek elveszíti a helyét, de visszafogadható, ha felszabadul egy életkorának megfelelő hely és a szülő azt legalább két hónappal korábban kéri. 9

10 Az üzemeltető osztály gondoskodik róla, hogy a gyermek lehetőleg ugyanabba a bölcsődébe kerüljön vissza Amennyiben az intézményekkel szerződéses kapcsolatban álló szülőnek határozott időtartamú szerződése van, az üzemeltető osztály a szülői hozzájárulásra vonatkozóan három hónapos befizetést meg nem haladó összegű biztosítékot kérhet. 6. CIKK A gyermek hiányzásai A gyermek óvodai vagy iskolai napköziből való bárminemű hiányzását legkésőbb a hiányzás napján óráig haladéktalanul be kell jelenteni az üzemeltető osztálynak (megjelölve a gyermek nevét és a gyermek nevelőjének nevét) az alábbi címen: A gyermek bölcsődéből való bárminemű hiányzását legkésőbb 9.30-ig haladéktalanul be kell jelenteni az adott bölcsődének Betegség Ha a gyermek orvosi igazolással igazolt betegség miatt 5 egymást követő munkanapnál többet hiányzik, a hatodik munkanaptól visszatérítés jár (1 munkanap = a havi befizetés 1/20-a). Ezt a hiányzást orvosi igazolással kell igazolni, amelyet a gyermek visszatérését követő 30 naptári napon belül az adott intézmény titkárságához benyújtott visszatérítési kérelemhez kell mellékelni. A bölcsőde vonatkozásában a nyári időszak alatt a betegség miatti hiányzásokra csak 10 munkanapot meghaladó hiányzás esetében jár visszatérítés Egyéb hiányzások Bölcsőde: Az éves szabadsággal kapcsolatos visszatérítés a havi befizetésből történő 10%-os 7 automatikus levonás útján történik. Részleges bölcsődébe járás esetén a csökkentés százalékos arányát a választott bölcsődébe járási mód arányában állapítják meg (például félnapos bölcsődébe járás esetén 5%). 7 Ami megfelel az év munkanapjaihoz képest a maximális visszatérítési napok számának. 10

11 A legalább 5 egymást követő munkanapnál hosszabb idejű kiküldetés miatti hiányzás esetén visszatérítés jár, feltéve hogy a bölcsőde titkárságához a gyermek visszatérését követő 30 naptári napon belül visszatérítés iránti kérelem érkezett Óvodai és iskolai napközi: A nyári szünet kivételével az Európai Iskolák által meghatározott iskolai szünetek alatti hiányzásokért nem jár visszatérítés. A nyári szünet esetében akkor jár visszatérítés, ha az igazolt hiányzás legalább 5 egymást követő munkanapnál hosszabb idejű, és legalább 10 munkanappal előre írásban bejelentik. Tengerparti és sítábor, illetve szabadtéri iskolai tábor miatti távollét esetén csak akkor jár visszatérítés, ha azt három héttel előtte bejelentették. 7. CIKK Nyitva tartás 7.1. Nyitva tartás általában A három intézmény működése a luxemburgi európai intézmények naptárához és munkarendjéhez, valamint az Európai Iskolák tanulmányi rendjéhez igazodik. Az intézmények egész évben nyitva vannak hétfőtől péntekig, kivéve az európai intézmények és szervezetek által egységesen meghatározott ünnepnapokat. Ha az ünnepnapok uniós intézményenként és szervezetenként eltérőek, a tanév elején értesítik a szülőket a CPE intézményeinek zárvatartási napjairól. A CCPE véleménye alapján az igényeknek megfelelően megszervezik a kisegítést Külön rendelkezések Bölcsőde A bölcsőde 8 19 óráig, péntekenként ig tart nyitva. Kivételes esettől eltekintve, a gyermekeknek 9 óra előtt meg kell jelenniük. Semmilyen esetben sem lehet őket az étkezési vagy a pihenőidő alatt (11 órától körülbelül 15 óráig) elvinni. A részidő 3 típusú lehet: a) hetente 3 teljes nap; b) hetente 4 teljes nap; c) 5 félnap, azaz 5 délelőtt vagy 5 délután (a délelőttöket és a délutánokat nem lehet kombinálni). 11

12 A részidőre vonatkozó szabályokat a bölcsődék határozzák meg és az üzemeltető osztály közli azokat. A szabályok be nem tartása esetén az üzemeltető osztály a tisztviselőt/egyéb alkalmazottat értesítést követően teljes szülői hozzájárulás fizetésére kötelezheti, sőt ki is zárhatja a gyermeket. A gyermekek látogatási módjuktól függően délelőtt tízórait, délben ebédet, délután pedig uzsonnát kapnak. Reggelire és vacsorára a bölcsődében nincs lehetőség Óvodai és iskolai napközi Az óvodai napközi 8 19 óráig, péntekenként ig tart nyitva. Az iskolai napközi az Európai Iskolák tanóráinak végeztével (meghatározott időpont) nyit és 19 órakor, péntekenként kor zár. Az iskolai szünidők alatt az óvodai és az iskolai napközi minden gyermek részére beiratkozásuk szerint 8 19-ig, péntekenként ig nyitva áll. Az iskolai szünetek időszakának megszervezéséhez kérjük a szülőket, hogy minden szünidei időszak előtt töltsenek ki egy nyomtatványt, megjelölve, hogy a gyermek mely időszakokban fogja látogatni az adott intézményt. A beiratkozási határidő után egyetlen gyermeket sem fogadnak. Az iskolai szünidőben az óvodai vagy iskolai napközibe járó gyerekeknek reggel legkésőbb 9.30-ra be kell érniük. A gyermekek látogatási módjuktól függően délelőtt tízórait, délben ebédet, délután pedig uzsonnát kapnak. Reggelire és vacsorára nincs lehetőség. Az étkezési és pihenőidők ideje alatt a gyermekeket nem lehet behozni vagy elvinni A szülőknek az érintett intézmények jó működésének biztosítása érdekében szigorúan be kell tartaniuk a nyitva- és zárvatartási időpontokat. Amennyiben ismételten nem tartják be ezeket az időpontokat, az illetékes üzemeltető osztály fenntartja magának a jogot arra, hogy a szülők értesítését követően a kérdéses napra megtagadja a gyermek fogadását. Azokat a gyermekeket, akiket rendszeresen és visszaélésszerűen a zárási idő után visznek el, az üzemeltető osztály általi írásbeli értesítést követően az alábbi 13. cikkre is figyelemmel kizárják az adott intézményből. Ha a zárórán túl egy gyermeket nem vittek el, az adott intézmény üzemeltető osztálya megteszi a megfelelő intézkedéseket, vagyis:felveszi a kapcsolatot a meghatalmazott 12

13 személyekkel, a gyermek felügyeletének valamennyi többletköltsége pedig az érvényben levő szerződések alapján a gyermek szüleit terheli Pedagógiai nap Az intézmények (bölcsőde, óvodai napközi, iskolai napközi) üzemeltető osztályai fenntartják maguknak a jogot, hogy miután arról a szülőket tájékoztatták, évente egyszer pedagógiai napot szervezzenek oktatói és adminisztratív személyzetük számára. Ezen a napon az érintett intézmény zárva tart. 8. CIKK Egyedi rendelkezések az alsó és felső tagozatos osztályokba járó napközis gyermekekre vonatkozóan A CPE június utolsó és július első hetében tevékenységeket és/vagy kirándulásokat szervez a tevékenységekre és/vagy kirándulásokra szabályosan beiratkozott felső tagozatos osztályokba járó gyermekek számára. Ebben az időszakban a napköziben csak azokat a gyermekeket fogadják, akik e tevékenységekben részt vesznek. 9. CIKK A gyermekek érkezése és távozása 9.1. A gyermekek érkezése A bölcsődébe és az óvodai napközibe járó nem iskolás gyermekeket a nevelők fogadják az osztálytermekben. Az Európai Iskolák óvodáiba járó gyermekeket, akik óvodai oktatás után délutánjaikat az óvodai napköziben töltik, a nevelők viszik át az osztálytermekből a CPE-be. Az iskola után az iskolai napközi fogadja a gyermekeket. A tanórák végeztével a nevelők az Európai Iskola udvaráról a CPE-be viszik őket. Minden más esetben a gyermek törvényes felügyeletéért felelős személynek vagy az általa meghatalmazott, az iskolai napközibe járó gyermekek esetében legalább 14 évet, az óvodai napközibe járó gyermekek esetében pedig legalább 16 évet betöltött személynek kell a gyermeket a nevelői személyzetnek átadnia A gyermekek távozása 13

14 A gyermekeket a gyermek törvényes felügyeletéért felelős személynek vagy az általa meghatalmazott személynek kell elvinnie az intézmény zárórája előtt. Az alsó tagozatos gyermekeknek a gyermek törvényes felügyeletéért felelős személy engedélyezheti, hogy a gyermek egyedül, kíséret nélkül távozzon az iskolai napköziből. Ezt az engedélyt a gyermek törvényes felügyeletéért felelős személy által aláírt és az iskolai napközi üzemeltető osztálya által ellenjegyzett nyomtatványon kell elkészíteni. A felső tagozatba járó gyermekek mehetnek egyedül a CPE-be, illetve eljöhetnek onnan, kivéve, ha a gyermek törvényes felügyeletéért felelős személy kifejezetten írásban értesíti az iskolai napközi üzemeltető osztályát arról, hogy gyermeke csak valaki kíséretében közlekedhet. A gyermek elvitelére feljogosított személy megkövetelt legalacsonyabb életkora az iskolai napközibe járó gyermekek esetében 14 év, az óvodai napközibe járó gyermekek esetében pedig 16 év. Az a személy, aki elviszi a gyermeket, köteles jelezni a gyermek nevelőjének, hogy a gyermeket elviszi. A gyermekeket nem lehet elvinni az Európai Iskola és a CPE közötti útról, hanem kizárólag a CPE területéről a felelős nevelőnek jelezve. Abban az esetben, ha nem a beiratkozási lapon feltüntetett személy jön a gyermekért, a gyermek törvényes felügyeletéért felelős személynek írásban kell értesítenie az adott intézmény üzemeltető osztályát, és be kell mutatnia a gyermek törvényes felügyeletéért felelős személy által megfelelően dátumozott és aláírt meghatalmazást. Kétség esetén az üzemeltető osztály fenntartja magának a jogot mielőtt átadná a gyermeket az általa szükségesnek ítélt tájékozódásra Az üzemeltető osztály fenntartja magának a jogot arra, hogy megtiltsa olyan személyeknek az intézménybe való belépését, akiknek a viselkedése sértheti a gyermekeket, a személyzetet vagy az infrastruktúrát Tevékenységek Az óvodai és az iskolai napközi a teljes tanév során (szeptember kivételével) külső tevékenységeket szervez a gyermekek számára. A kirándulások alkalmával a gyermekek indulása kötelezően a CPE-ből történik, és a tevékenység végén is a CPE-ből kell őket elvinni. A gyermekeknek legkésőbb a tevékenységek kezdete előtt fél órával meg kell jelenniük. A tevékenységre feliratkozott és késve érkező gyermekek a tevékenységen nem vehetnek részt. A tevékenység végén a gyermekek elvitele a CPE területén a felelős nevelőnek jelezve történik. Tilos a gyermekeket a buszról leszállva vagy a CPE-n kívülről elvinni. 14

15 Ha az óvodai napközibe járó gyermek nem vesz részt a nevelője által szervezett tevékenységen, a szülőnek vagy a felhatalmazott személynek érte kell jönnie, amikor a csoport elindul a tevékenységre (kivéve kellően megindokolt kivételes esetekben). 10. CIKK A gyermek öltözete A szülők kötelesek gyermeküket a gyermek közösségbe való beilleszkedése érdekében mind testi, mind ruházati szempontból tisztán hozni az intézménybe. A gyermekeket kötelező ellátni eső elleni ruházattal, a kicsiket pedig naptól védő sapkával, az évszaktól és az időjárástól függően. A bölcsődét és az óvodai napközit látogató gyermekek számára a gyermek nevével ellátott napi váltóruhát kell vinni (nadrág, csizma, fehérnemű, zokni stb.). Szigorúan tilos értékes tárgyak és játékok, továbbá veszélyes tárgyak és játékok bevitele. Egyik intézménybe sem szabad édességet bevinni. A bölcsődére vonatkozó rendelkezések Ékszer viselete szigorúan tilos. 11. CIKK Biztosítás és felelősség Az üzemeltető osztályok biztosítják a gyermekeket az Európai Iskola és a CPE közötti útvonalon, a CPE-ben való ottlétükkor és a külső tevékenységek során. A biztosítás részletes feltételeit az e rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok határozzák meg. A három intézmény felelőssége csak akkor kezdődik, amikor a nevelő átveszi a gyermekeket, és akkor ér véget, amikor a gyermekeket a 9.2. pontban meghatározott személy elviszi. Amennyiben a gyermek a 9. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében szereplő távozási engedéllyel távozik, az intézmény, amint a gyermek az intézmény falain kívül van, minden polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősség alól mentesül a gyermek által szándékosan vagy akaratlanul, közvetlenül vagy közvetve okozott vagy elszenvedett kár és/vagy baleset esetében. 15

16 12. CIKK Egészségügyi rendelkezések Azt a gyermeket, amelyik lázas, fertőző vagy ragályos, illetve parazita okozta betegségben szenvedett, csak orvosi igazolás bemutatásával veszik vissza az intézményekbe. Minden ragályos vagy parazita okozta betegséget haladéktalanul be kell jelenteni az adott intézmény orvosi szolgálatának. Ezenkívül a szülőknek a gyermek és a közösség érdekében értesíteniük kell az adott intézmény orvosi szolgálatát a családi környezetben előforduló valamennyi fertőző betegségről. Ételallergiás vagy másra allergiás gyermek csak akkor fogadható, ha rendelkezik allergológus által kiállított olyan igazolással, amelyben szerepel az allergiája típusa és a megteendő intézkedések. Gyógyszer beadása csak orvosi rendelvény bemutatására és az érintett intézmény személyzeténél rendelkezésre álló nyomtatványon adott írásbeli engedéllyel történhet. A szülők felhatalmazzák az orvosi szolgálatot (az intézmény ápolónőit) vagy/és az intézmény üzemeltető osztályát, hogy tegyenek meg minden olyan orvosi vagy sebészeti intézkedést, amelyet a gyermek állapota betegség miatt vagy a jelenléte ideje alatt bekövetkezett balesetet követően szükségessé tesz, így különösen: 1. sürgősség esetén azonnal szállítsák a gyermeket a legközelebbi, folyamatos ügyeletet ellátó kórházba; 2. más esetekben, ha szükséges: tegyék meg a gyermek megfelelő ellátásának biztosításához szükséges intézkedéseket. Ha az orvosi szolgálat szükségesnek ítéli, értesítik a szülőket vagy a gyermek elvitelére feljogosított személyeket, akik a lehető leggyorsabban kötelesek a gyermekért jönni. Ha e személyeket nem lehet elérni vagy nem állnak rendelkezésre, az intézmény üzemeltető osztálya az adott orvosi szolgálattal egyetértésben fenntartja magának a jogot a szükséges intézkedések megtételére. A bölcsőde üzemeltető osztálya biztosítja egy gyermekorvos rendszeres jelenlétét. Semmilyen különleges ételt nem készítenek, kivéve azon gyermekek részére, akiknek allergológus által megfelelően igazolt allergiájuk van vagy bizonyos élelmiszerekkel szemben érzékenyek. 13. CIKK Ideiglenes felfüggesztés vagy a gyermek eltávolítása 16

17 Az olyan gyermeket, akinek viselkedése sértheti a többi gyermeket, a személyzetet vagy az infrastruktúrát, az üzemeltető osztály a CCPE előzetes engedélye nélkül ideiglenesen felfüggesztheti. Az üzemeltető osztály határozatáról haladéktalanul értesíti a CCPE-t. A CCPE dönt róla, hogy az eset értekezlet összehívását igényli-e. A CCPE véleménye alapján az adott üzemeltető osztály fenntartja magának a jogot arra, hogy eltávolítsa azt a gyermeket, akinek a magatartása sértheti a többi gyermeket, a személyzetet vagy az infrastruktúrát. Gyakori és/vagy indokolatlan hosszabb hiányzások és e szabályzat ismételt be nem tartása esetén a gyermek eltávolítható bármelyik elsőbbségi kategóriába tartozik is és az eltávolítás nem képezi visszatérítés jogalapját. 14. CIKK A beiratkozás törlése A beiratkozás törlését legalább 30 nappal a gyermek távozása előtt az adott intézmény üzemeltető osztályánál írásban kell kérni. A befizetéseket az előzetes értesítés lejártáig kell teljesíteni. Kellően megindokolt és kivételes esetek kivételével a beiratkozás törlését nem lehet visszavonni. 15. CIKK A szabályzat elfogadása A beiratkozási kérelem vagy a beiratkozás megújítása iránti kérelem magában foglalja e szabályzat és az e rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok szülők általi elfogadását. 16. CIKK Hatálybalépés Ez a szabályzat megszünteti a jelenleg hatályos szabályzatot és annak helyébe lép. A szabályzatot az e rendeletre vonatkozóan az üzemeltető osztályok által meghatározott és a kedvezményezettek tudomására bocsátott végrehajtási szabályok egészítik ki. A kedvezményezettek és a gyermekek személyes adatainak védelméhez szükséges értesítések a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően történnek, és azok különösen a gyermekek elhelyezésére, elvitelére és mozgására vonatkoznak. A szabályzatot a CCPE véleményét követően a CAS fogadja el. E szabályzat január 1-én lép hatályba. 17

18 18

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

Szegedi Waldorf Óvoda

Szegedi Waldorf Óvoda Iktsz.: /2009. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2009. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 A Somogymeggyesi Óvoda Házirendjét a Helyi Nevelési Program és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját alapul és a helyi sajátos körülményeket figyelembe véve határoztuk

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA,

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA, BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U.2. / Pf:82. Telefon: 59/520-595 / Fax:59/520-595 Email: kisujovi@baptistaoktatas.hu HÁZIREND 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND 1 Tartalom 1 Általános tudnivalók az óvodáról... 3 2 Gyermekek az óvodában... 5 2.1 A gyermekek jogai... 5 2.2 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje... 5 2.3 A gyerekek

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el.

2.1 A kollégium felelős vezetője a tagintézmény vezető. Pedagógiai és egyéb feladatait a kollégiumvezetővel együttműködve látja el. SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 3910 TOKAJ, BODROGKERESZTÚRI ÚT.5. OM:203055 ÉS IDEGENFORGALMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOLLÉGIUM 2015

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek Terméktájékoztató a HB EURO kár- és jogvédelem-biztosításról Tisztelt Ügyfelünk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. széles

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

Házirend. Pedagógiai Program

Házirend. Pedagógiai Program Házirend Pedagógiai Program 2016 Tartalomjegyzék I. A házirenddel kapcsolatos alapelvek 3 1.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola házirendjének célja 3 1.2. A házirend hatálya 3 1.3. A házirend

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E Készítette: Dr. Kapitányné Móré Anna óvodavezető 1. Információk az óvodáról A Házirend hatálya az óvodába járó gyermekekre és szüleikre

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. HÁZIREND 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 1.2. Az intézményre vonatkozó szabályozás 1.2.1.Óvodai felvétel,

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes a nemzeti érdekeket előtérbe helyező állam olyan

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet. I. A hasznosításra meghirdetett ingatlanok adatai PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának 185/2015. (IX.09.) sz. határozata

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726

TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 TSC Kft. 1091 Budapest, Üllői út 19.. Cg. 01-09-871569 MKEH reg.szám: U00726 Biztosító:QBE Biztosító Tel.: 06 1 427 27 27 Honlap:www.tescotravel.hu E-mail:foglalas@tescotravel.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

HÁZIREND. DALLAM Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND. DALLAM Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND DALLAM Alapfokú Művészeti Iskola 2014.09.01. Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás azzal a szándékkal jött létre, hogy lehetőséget nyújtsunk az esztétikai érzékenység, a szépre való hajlam,

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

A MESEHÁZ ÓVODA HÁZIRENDJE (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT)

A MESEHÁZ ÓVODA HÁZIRENDJE (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT) A MESEHÁZ ÓVODA HÁZIRENDJE (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT) 1 ÓVODÁNK ADATAI Nevünk: Meseház Óvoda Címünk: Mór Szabadság tér 12. Telefon: 22/ 407 129 Telefon/fax: 22/ 407 095 E-mail: szabtovi@mor.hu szab.teri.ovi@datatrans.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204

CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS. Általános Szerződési Feltételek és. muaszf20150204 CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS Általános Szerződési Feltételek és MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Hogyan tudom a jövedelmemet garantálni? Ki fogja fizetni a törlesztéseimet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2015. (II ) számú rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

HÁZIREND. Tettye Völgye Waldorf Óvoda 2013-2014-es nevelési év

HÁZIREND. Tettye Völgye Waldorf Óvoda 2013-2014-es nevelési év HÁZIREND Tettye Völgye Waldorf Óvoda 2013-2014-es nevelési év Az intézmény neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) A tagintézmény neve: Tettye Völgye Waldorf

Részletesebben

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat

Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzat Szabályzat kódja NYIÁSZ Utolsó módosítás 2016.06.06. Hatályosság 2016.07.01. Verziószám 2/2016 Nagypályás és csökkentett pályaméretű labdarúgás Szabályzat

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

HÁZIREND. Csimota Ringató Waldorf Óvoda 2013-2014-es tanév. A Waldorf óvoda minden apró mozzanatával a gyermeki létet szolgálja.

HÁZIREND. Csimota Ringató Waldorf Óvoda 2013-2014-es tanév. A Waldorf óvoda minden apró mozzanatával a gyermeki létet szolgálja. HÁZIREND Csimota Ringató Waldorf Óvoda 2013-2014-es tanév A Waldorf óvoda minden apró mozzanatával a gyermeki létet szolgálja. A Waldorf óvoda olyan szociális szervezeti forma, ahol a gyermek testi, lelki,

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

KALOCSA ÉS KÖRNYÉKE TÁRSULT ÓVODÁJA, BÖLCSŐDÉJE Zrínyi telephelyén működő bölcsőde házirendje

KALOCSA ÉS KÖRNYÉKE TÁRSULT ÓVODÁJA, BÖLCSŐDÉJE Zrínyi telephelyén működő bölcsőde házirendje KALOCSA ÉS KÖRNYÉKE TÁRSULT ÓVODÁJA, BÖLCSŐDÉJE Zrínyi telephelyén működő bölcsőde házirendje Hatályos: 2010 12.01-től visszavonásig. Készítette: Katus Györgyné Kelt: 2010. 12. 01. Intézményvezető 1. A

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról

A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról A TANÁCS 2003/9/EK IRÁNYELVE (2003. január 27.) a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Általános információk 3 3. Az óvoda működési rendje 3 4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 4

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzata

Közalkalmazotti Szabályzata Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal Közalkalmazotti Szabályzata A Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatal (a továbbiakban: Munkáltató ) közalkalmazottainak jogviszonyára vonatkozó

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :...

Tartalom 1. Bevezető, a házirend hatálya... 3 2. Az otthon adatai... 3 3. Az intézményi ellátás igénybevétele... 3 Intézményi jogviszony kezdete :... Parádi Idősek Otthona 3240. Parád Toldi u. 14. sz. Tel 36/ 544-300 fax: 36/544-127 web: www.idosekotthonaparad.hu e-mail: titkarsag@idosekotthonaparad.hu HÁZIREND 2013. Tartalom 1. Bevezető, a házirend

Részletesebben