HÁZIREND. Tettye Völgye Waldorf Óvoda es nevelési év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Tettye Völgye Waldorf Óvoda 2013-2014-es nevelési év"

Átírás

1 HÁZIREND Tettye Völgye Waldorf Óvoda es nevelési év Az intézmény neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM ) A tagintézmény neve: Tettye Völgye Waldorf Óvoda Az óvoda címe: 7625 Pécs Cserző köz 2. Tagintézmény-vezető óvónő: Sipos Mihályné Marika Elérhetősége: Óvónő: Vörös Zsófia elérhetősége: óvodai segítő: Ambrusné StorczEdina elérhetősége: Intézményi titkár: Galkó Blanka Elérhetősége: Az óvoda védőnője: Gálné Tóth Eunika Elérhetősége: Az óvoda fenntartója: Mandulafa Egyesület A fenntartó címe: 7635 Pécs, Fábián Béla u. 7. A pedagógus és szülő kapcsolattartása Az Országos Waldorf Óvodapedagógiai Programban, és óvodánk ezzel összhangban álló Helyi Nevelési Programjában megfogalmazott - szülők és fenntartó által elfogadott - nevelési értékek megvalósítása a gyerekek kiegyensúlyozott testi, lelki, szellemi fejlődése érdekében közös feladatunk. Az együttműködés, kapcsolattartás alapfeltételei: 1. Szülői esteken való kötelező részvétel havi rendszerességgel. Pedagógiai beszélgetéseken, munkadélutánokon való rendszeres jelenlét. Szülői estjeinket minden hónap második szerdáján tartjuk. Az ettől való esetleges eltérésekről az óvoda faliújságján értesítjük a szülőket. 1

2 2. Az óvónők havonta előre meghatározott időpontokban fogadódélutánokat tartanak. A beszélgetésekre a faliújságon elhelyezett táblázatba feliratkozva lehet egy héttel korábban bejelentkezni. 3. Családok számára nyílt óvodai ünnepeken való részvétel. 4. A csoport faliújságjának napi figyelemmel követése. 5. Az esetleges hiányzásokról, betegségekről a szülők az adott napon a lehető leghamarabb értesítik az óvónőket. Az együttműködésre, kapcsolattartásra alkalmas fórumok szülői estek, pedagógiai beszélgetések fogadódélutánok Az óvoda működési rendje A tanév rendjéről a vezető óvónő a tanév kezdetekor, szülői esten tájékoztatja a szülőket. Az óvoda nyitva tartása: naponta óráig. Érkezés: minden nap reggel fél 9-ig! Távozás: előre, az óvónővel szóban, ill. írásban rögzített rend szerint a délelőtt végén, ebéd után, óvodazáráskor A gyerekek kísérése A gyerekek csak szülői kísérettel érkezhetnek az óvodába. Ezt követően a szülő a gyermeket minden esetben személyesen az óvónőnek adja át. Az óvónő a gyermeket a csoportszobában fogadja, így az átvétel pillanatától a pedagógus vállal érte felelősséget. Gyermeket csak a szülei vagy az általuk arra felhatalmazott, az óvónő által ismert felnőtt családtag vihet haza az intézményből, ha erről az óvónőt legkésőbb aznap reggel valamelyik szülő tájékoztatja. Ettől eltérő esetben a gyermek óvodából ki nem adható. A pedagógus minden esetben személyesen a szülőnek adja át a gyereket, az átvétel pillanatától a szülő vállal érte felelősséget. A gyerekek az óvoda területéről az óvodai nevelés idejében csak szülői felügyelet mellett mehetnek ki. A hiányzásokról kérjük az óvónőket előre, de legalább aznap reggel 7.30-ig telefonon tájékoztassák. A gyerekek intézményen kívüli kísérése létszámtól függően, pedagógusok kíséretével történik. A gyerekek biztonsága érdekében az óvoda kapuját minden esetben riglivel be kell zárni! Óvodai étkezés: Intézményünkben dolgozó pedagógusok fontosnak tartják, hogy az óvodás korú gyermek életkorának megfelelő lelki, szellemi táplálék mellett naponta, a számára megfelelő minőségű és mennyiségű egészséges élelmiszerekből készült táplálékhoz jusson, esetenként a különböző ételallergiák figyelembe vételével. 2

3 Ennek megfelelően naponta 4 alkalommal biztosítunk étkezést a gyerekek számára. Reggeli: 7.30 (gyümölcs és olajos magvak) Tízórai: 8.15 Ebéd: ig Uzsonna: ig Az étkezési hozzájárulás befizetésének és visszafizetésének szabályai 1. Étkezési térítési díj befizetése a gazdasági munkatársnak, minden hónap első hetében, az általa meghatározott napokon történik, az étkezést szolgáltató konyha térítési díjai alapján. Az étkezési díjak befizetése augusztus hónaptól, minden esetben előre történik. Az adott hónap elszámolására a rákövetkező második hónapban kerül sor. 2. A kedvezmények igénybevétele határozatok és igazolások benyújtása alapján lehetséges. 3. Az étkezések lemondásának szabályait a szolgáltató konyha határozza meg. A lemondott ebédek térítési díjának visszafizetése vagy beszámítása a következő havi térítéskor történik. 4. Betegség esetén a menza lemondását a gazdasági munkatársnak 8.00-ig telefonon jelezni kell, hogy intézkedni tudjon. A lemondás napján nincs térítési díj visszatérítés, de az étel elvihető. Ebéd lemondása: adott napi ebédet nem lehet lemondani. Adott napon reggel 8 óriág telefonon, vagy sms-ben ( ben nem) a másnapi ebédet lehet lemondani a gazdasági munkatársnál. Az étkezés lemondásának szabályai a térítésmentesen étkezőkre is vonatkoznak. 5. Minden egyéb, a térítési és egyéb díjak megfizetésére vonatkozó szabályozást az intézmény Fizetési rendje tartalmaz. A gyermeköltöző rendje: Minden szülőnek egy a gyermek saját jelével ellátott polc és alatta két akasztó áll rendelkezésre az óvodában szükséges ruhák tárolására. A szekrény és a fogasok rendben tartásáról minden szülő maga gondoskodik. Az óvodában szükséges ruhák: vászonzsák a ruhák tárolására, váltócipő, évszaknak megfelelő váltóruha-fehérneművel, esőkabát, esőnadrág, gumicsizma. Fogkefe, fogkrém, pohár, fésű, lepedő, párna valamint egy takaróhuzat azoknak a gyerekeknek, akik az óvodában alszanak. Az óvoda rendben tartása: Az óvoda takarítását a szülők végzik. A nevelési év közben előforduló karbantartási, javítási illetve az év végén esedékes felújítási munkákat a szülők végzik, illetve gondoskodnak annak elvégeztetéséről. Ezen munkákat egy ezzel megbízott szülő - gondnok - koordinálja az óvónők segítségével. 3

4 Intézményi védő, óvó rendelkezések A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Óvodába csak egészséges gyermek járhat. Amennyiben az óvónő jelzi a szülő felé a gyermek megbetegedését, úgy a gyermek csak orvosi igazolással vehető vissza a csoportba. Kérjük a szülőket, a fertőző gyermekbetegségekről azonnal értesítsék az óvónőket. Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvoda védőnője látja el. A védőnő évente kétszer látogatja az óvodát. A fenntartó által biztosított feltételek mellett az óvodában évente egy alkalommal fogászati és szemészeti szűrés történik. Az orvosi vizsgálat időpontjáról a szülői esten illetve a faliújságon értesítjük a szülőket. Az óvodavezető feladatai az egészségügyi ellátás keretén belül: - biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit, - gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről és - szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről - a kiszűrt egészségügyi problémákról tájékoztatja a szülőket. Ha egy gyerek betegségre gyanús vagy beteg, a következő módon kell eljárni: - betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevenni az óvodába. - a napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni és gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről - szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni. Bármiféle orvosi beavatkozás csak a szülők előzetes értesítése esetén, tudtukkal és beleegyezésükkel végezhető, kivéve a baleseti elsősegélynyújtást. Az óvoda dolgozóinak feladata a gyermekbalesetek megelőzése érdekében A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. Minden óvodapedagógus közoktatási törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy - a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és - ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá - ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség szerint minden óvodai csoportban a gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát. 4

5 A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport szokásrendszerének kialakítását és betartását oly módon kell ellátni, hogy azok a baleset-megelőzést szolgálják. Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás. Tájékoztatni kell az óvodavezetőt valamint a szülőt a gyermek kisebb sérüléséről is. Bármilyen veszélyforrás észlelése esetén a gyermekcsoportot biztonságba kell helyezni, majd azonnal értesíteni kell az óvodavezetőt. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettséget jogszabály szerint kell teljesíteni. Gyermekvédelmi tevékenység A gyermekvédelmi munka minden dolgozó feladata. Az intézménynek gyermekvédelmi felelőse van. Amennyiben bármelyik dolgozó a gyerekeknél veszélyeztetettségre utaló jeleket tapasztal, jeleznie kell a gyermekvédelmi felelős felé, aki abban az esetben, ha a családdal való beszélgetések nem hoznak eredményt a konferencia egyetértésével felveszi a kapcsolatot a helyi Gyermekjóléti Szolgálattal. A nevelési év első szülői estjén informálni kell a szülőket az óvodában folyó gyermekvédelmi munkáról, a gyermekvédelmi felelős kilétéről és elérhetőségéről. A gyermekvédelmi felelős évente beszámol munkájáról a konferencián. Az óvodából való távolmaradás szabályai A hiányzásokról kérjük az óvónőket előre, de legalább aznap reggel ig telefonon tájékoztassák. Igazoltnak tekinthető a hiányzás, ha a szülő a távolmaradást előre bejelentette. Egyéb speciális, az intézményre vonatkozó szabályok A szülők az esetleges lakcím illetve a telefonszám változásokról azonnal értesítsék az intézményi titkárt. Dohányozni az óvoda egész területén tilos! A Házirend hatályba lépése az elfogadás napján illetve a módosításokat követően minden nevelési év első napján történik. A Házirend felülvizsgálati rendje Jogszabályi és egyéb változások alkalmával minden nevelési év megkezdése előtt. Záradék: Az Óvónői Konferencia a Házirendet évkezdő konferenciáján augusztus 22-én felülvizsgálta és aktualizálta. Pécs, augusztus 31. Sipos Mihályné Óvodavezető 5

6 A Mandulafa Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7633 Pécs, Bánki Donát u. 2. OM: HÁZIRENDJE "A szabály semmit sem ér, ha elhatározás-szerűen viseled, ha komoran és konokul csörömpöl rajtad; a szabály akkor jó, ha érzéseidbe ivódik és finoman, hajlékonyan támogat. (Weöres Sándor) Bevezetés Iskolánk házirendje a Waldorf Kerettanterv 2013 alapján módosult. Figyelembevettük a 2011.évi CXC. törvény 24., , 45. és a 72. valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI 5. -nak iskolánkra vonatkozó rendelkezéseit. Előírásai a tanulói jogviszonyból következően az iskola valamennyi tanulójára és a munkaviszonyból következően valamennyi dolgozójára vonatkoznak. A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre, és az iskolából való hivatalos eltávozással szűnik meg. A tanuló a jogait a tanulói jogviszonya fennállása idején gyakorolhatja. A tanulói jogviszony létesítésének és fennmaradásának feltétele az éves szülői megállapodás megkötése, minden év augusztusában. Tanulót tanév közben is felveszünk az iskolába. Az osztálytanító ismerkedik meg a tanulóval, és elbeszélget a szülőkkel. A tanuló felvételéről az érintett osztálytanító véleménye alapján a Tanári Konferencia dönt. A Házirend állapítja meg a nevelési-oktatási intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával és az iskolai munkarenddel kapcsolatos rendelkezéseket. A Házirend tervezetét az intézményműködtetési konferencia készíti el. Véleményez és javaslatot tesz: a tanári konferencia, az intézmény megbízott képviselője, a szülői fórum. Elfogadja a Tanári Konferencia. 6

7 A szülő a kiskorú tanuló képviseletében a házirend tudomásul vételét aláírásával igazolja. A Házirend év közben történő módosítása indokolt esetben lehetséges. A házirend tartalmazza: - a tanuló távolmaradásának mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat - a térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket - a szociális ösztöndj és támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem alanyi jogon járó tankönytámogatás elvét, az elosztás rendjét - a tanulók véleménynyilvántásának és tájékoztatásának rendjét és formáit - a tanulók jutalmazásának elveit és formáit - a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit - az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét - a tanítás rendjét (tanórai foglalkozások, szünetek rendje) - az iskola munkarendjét - az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendjét I. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje, szünetek rendje, munkarend 1. A tanítás 7.45-kor kezdődik. Az iskolába a tanulók 7.15 és 7.35 között érkeznek meg. 7:15-től van gyülekező a betonos udvaron az ügyeletes tanár felügyelete mellett. Az iskolába a beengedés 7:45-kor történik, ezt követően az osztálytanítók az osztályterem előtt várják a gyerekeket. Késő gyermek kopogással jelzi megérkezését 7

8 és csak a tanító hívására léphet a terembe. A szülő az iskola bejáratáig kíséri a gyermeket, kivéve első osztályos gyermeknél.a szülő felelőssége, hogy a gyermek nyugodt megérkezését az iskolába ezen időpontigbiztosítsa. 2.. A főoktatás időtartama 120 perc, a szakórák 45 percesek. A tanítás rendje: Főoktatás nagyszünet (udvari játékkal) szakóra szakóra szakóra szakóra 3. A szünetek rendje: Uzsonnaszünet: Játékszünet: kisszünet: kisszünet: kisszünet: A nagyszünetben a gyerekek a tízórait a tantermükben fogyasztják el. A büfébe nem mehetnek, a boltba nem járhatnak át, ennivalóról a szülőknek kell gondoskodniuk. A tízórai legyen lehetőség szerint a szülők által otthon készített szendvics, az édességet, édes péksüteményt kérjük kerülni. A nagyszünet fennmaradó részét az udvaron töltik a gyerekek az osztálytanítóval. 5. Tanítási időben a tanulók csak az értük felelős pedagógusengedélyével ill. felügyeletével hagyhatják el az iskola területét. 8

9 6. Az ebéd előtt hazamenő gyerekeket az utolsó szakórájuk után engedjük ki a főbejárathoz, ahol az értük érkező szülők várják őket. Ha nincs ott a szülő, a gyermeknek vissza kell térnie az ügyeletes pedagógushoz, az iskola területét nem hagyhatja el! Az ebéd után hazamenő gyerekeket pedig a szülők a főbejáratnál várják. A gyerekek egyedül nem hagyhatják el az iskola területét csak külön, írásbeli szülői engedéllyel.. Az első osztályosokért a szülők bejönnek az osztályteremhez. 7. Tanítási idő illetve napközi után a tanulók csak külön engedéllyel, felügyelettel vagy szervezett foglalkozás keretében tartózkodhatnak az iskolában. 8. A napközi rendje: A napköziben a szabadtéri, udvari foglalkozás 14:10-ig tart, ezt követően tantermi foglalkozás van. Napközi zárása 16:30. A napközi az ünnepek napján előre meghirdetett rendben történik. A gyerekeknek délelőttre valamint a napközire esőruhát és váltóruhát biztosítsanak a szülők, hogy mindenféle időjárás esetén a megfelelő ruházatban tudjon részt venni a gyermek a szabadtéri játékban, és komfortosan folytatódhasson számára a nap abban az esetben is, ha a ruhája vizes, vagy sáros lesz. Ha a gyermek egyedül hagyhatja el a napközit, ezt a szülő írásban is jelezze a napközis pedagógusnak (a napok és időpontok feltüntetésével). A szülő megérkezésekor vigye el gyermekét a napköziből, és hagyják el az iskola területét, (mert az iskolai és családi szokásrend különbözősége nehézséget jelent a tanulóknak és a pedagógusoknak is a mindennapokban.) A tanítás kezdete előtti megérkezés, az ebéd utáni hazamenetelnél a szülői érkezés, valamint a napközi zárás pontos időpontjának betartása mindenki számára fontos. 9. A tanórán kívüli foglalkozások rendje: A délutáni időszakban, a napközi illetve a tanulószoba időszakában az iskolában szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók. A foglalkozásra 9

10 távozó és az onnan napközibe illetve tanulószobára visszaérkező gyermekek a napközit felügyelő pedagógustól elköszönnek illetve visszaérkezéskor jelzik megérkezésüket. A tanórán kívüli foglalkozások időpontja tanév kezdetekor kerül meghatározásra és rögzítésre az órarendben. II. Az iskola létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok 1. Az iskolaépület tanítási időszakban tart nyitva. 2. Az osztályterembe a terem tisztántartása végett mindig váltócipőben léphetnek be a gyerekek. 3. Az iskola létesítményeit, helyiségeit, felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvást szem előtt tartva kell használni, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat az okozó köteles megtéríteni. 4. A wc-ket és a berendezést csak rendeltetés szerint használják a gyerekek, más okok miatt nem tartózkodhatnak ott. 5. A tanórák után a tantermet zárva kell tartani. Az osztálytermekért az osztálytanítók, szaktanárok és a napközis tanárok felelősek. A tanteremben tárolt eszközökben esetlegesen okozott kárért a károkozó a felelős. A tanteremben gyermek külön engedély, vagy felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 6. A tanórákon és a szünetekben vigyázni kell mások testi épségére. 7. Az udvaron nem szabad biciklizni, gördeszkázni, rollerezni, görkorcsolyázni. Aki kerékpárral érkezik az iskolába, gondoskodnia kell annak lezárásáról. 8. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: - a közösség tulajdonának védelméért, állagának megőrzéséért, - az iskola rendjének, tisztaságának megóvásáért. 9. A tanulók az iskola létesítményeit, technikai eszközeit, a tantermek fölszereléseit csak tanári irányítással és felügyelettel használhatják. 10

11 10. Szülői estekre, előadásokra lehetőség szerint gyermekeik nélkül érkeznek a szülők, aki máshogy nem tudja megoldani a felügyeletet, annak az iskolában gondoskodnia kell felnőtt felügyeletről (rokon, ismerős, felváltva szülők). A teremben távozáskor rendet kell rakni. A terem épségére, tisztaságára ügyelni kell. Az okozott károkért a szülők a felelősök. 11. Az iskola területén és annak 5m es körzetében tilos a dohányzás. Kérjük a szülőket, hogy az iskolában ne használják mobiltelefonjukat. 12. Az iskola bérlő a Bánki Donát u-i Általános Iskola épületében, ezért lehetséges, hogy olyan szabályok betartását is kérhetik, ami a házirendben nem szerepel. Ezeket az iskola tanulóinak, pedagógusainak és a szülőknek figyelembe kell venniük és lehetőség szerint be kell tartaniuk. III. A tanulók kötelességei, viselkedésének szabályai 1. A tanulónak be kell tartania az iskola munkarendjét, házirendjét és az iskola létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályokat. 2. Az iskola területén a már korábban felsoroltakon túl, mások testi épségét és az iskola állagát veszélyeztető játékot játszani tilos. 3. Az iskola közösségi életében fontos, hogy a tanárok, a tanulók és a technikai dolgozók kölcsönösen figyelemmel és kulturált magatartással tiszteljék meg egymást. 4. A tanulónak részt kell vennie az iskolai foglalkozásokon, eleget kell tennie - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének. Amennyiben a tanuló betegség vagy egyéb okból kifolyólag nem tud részt venni a tanórán, a szülő reggel 7.15-ig értesítse az osztálytanítót sms-ben. Amennyiben a tanuló a tanórára késve érkezik, az órát tartó tanár a naplóba feljegyzi a késés mértékét, összesen 45 perc késés egy igazolatlan órát von maga után. 5. A tanulók az iskolába nem hozhatnak édességet, csokoládét, chips-et, rágógumit, pénzt és szórakoztatóelektronikai eszközöket. Játékokat csak tanári engedéllyel lehet az iskolába hozni. Mobiltelefont csak kikapcsolt állapotban hozhatnak az iskolába. Amennyiben ezeket a tanuló mégis használja, a tanár elveheti 11

12 tőle, majd a tanítás végén visszakaphatja. Ha mindez még egyszer megismétlődik, akkor már csak a szülőnek adható vissza egy szülői beszélgetés keretében. Az 1-2. osztályosok nem hordhatnak karórát. (Harmadik osztálytól ez lehetséges az osztálytanító külön engedélyével). Futball labdát engedéllyel hozhatnak. Nem hozhatnak az iskolába szúró és vágó eszközöket. 6. A tanulóknak nem megengedett a kihívó öltözködés, a haj - és testfestés (körömlakk, rúzs, stb.). 7. Állatot az iskolába nem lehet hozni, kivéve a tanárokkal megbeszélt, a termekben tartott és gondozott állatokat. 8. Az iskola nem vállal felelősséget a tanulók által behozott értéktárgyakért. 9. Ha a tanuló magatartási okokból, felszereléshiány miatt nem tudta az órai feladatait teljesíteni vagy tanulmányi lemaradása van, a tanárnak lehetősége van egy előre megbeszélt időpontban a tanulót gyakorló órai foglalkozásra kötelezni, a szülők előzetes értesítése mellett. Ezek a pótórák hivatalos órának számítanak, nem fakultatív. 10. A tanuló kötelességeit bővebben a évi CXC. Törvény a magyar köznevelésről tartalmazza IV. A tanulók jogai 1. A tanulónak joga, hogy biztonságban, egészséges környezetben képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, illetve alapfokú művészetoktatásban vegyen részt képességeinek fejlesztése érdekében. 2. A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi bántalmazásnak, megalázó bánásmódnak. 3. A tanulók elsőtől negyedik osztályig napközibe, ötödik osztálytól tanulószobába járhatnak. 12

13 4. A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 5. A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a szükséges eljárásokról. 6. A tanuló jogait bővebben a évi CXC. Törvény a magyar köznevelésről tartalmazza. V. Fegyelmező és jutalmazó intézkedések formái és alkalmazásuk rendje Iskolánkban a jutalmazás alapja az elért eredmény, a jó közösségi munka. Az intézmény pedagógusai a dicséretet, mint szóbeli jutalmazási formát nap mint nap alkalmazzák pedagógiai munkájuk során. Az iskola tanulói ndokolt esetben szóbeli elmarasztalásban is részesülhetnek. Ha a cselekedet súlya indokolttá teszi, a Tanári Konferencia fegyelmi tárgyalást kezdeményez. Fegyelmi tárgyalás oka lehet: a házirend súlyos, vagy sorozatos megsértése, különös tekintettel az emberi méltóságra, személyiségi jogokra és az együttélés alapvető normáira. A fegyelmi tárgyaláson jegyzőkönyv készül. Az azt követő döntés (ami jellemzően nem bűntető, hanem segítő szándékú) betartása mindkét fél számára kötelező. A fegyelmi eljárás részletes szabályait az iskola SZMSZ-e tartalmazza. VI. A tanulóra vonatkozó védő - óvó előírások, szabályok A balesetek elkerülése érdekében a tanuló köteles: - fegyelmezett magatartást tanúsítani, - óvni saját és társai épségét, egészségét, - elsajátítani és alkalmazni az egészséget és biztonságot védő ismereteket, - az előírásoknak megfelelően kezelni a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, - haladéktalanul jelenteni a felügyeletét ellátó tanárnak vagy más alkalmazottnak, ha 13

14 saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlel, vagy veszélyes tárgyat talál, továbbá - ha állapota megengedi - ha megsérül. VII. A foglalkozásról való távolmaradással kapcsolatos szabályok 1. Fertőző betegségben szenvedő gyermek nem jöhet iskolába. Az orvosnak igazolnia kell, hogy visszatérhet az intézménybe. 2. A tanulók hiányzását a visszaérkezést követő három napon belül igazolni kell. Tanévenként összesen 3 napot a szülő, a többi hiányzást orvos igazolhatja. A tanévenként 3 napot meghaladó hiányzás szülői igazolásához a tanári konferenciának benyújtott írásos kérelemre van szükség, melyről a konferencia mérlegelés után dönt. Ha az igazolt és igazolatlan hiányzások száma a 250 órát, illetve az igazolatlan hiányzások száma a 30 órát meghaladja, a továbbiakról a köznevelési törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján a tanári konferencia dönt. A köznevelési törvényben megfogalmazott, az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos jelzési kötelezettségeknek az intézmény tanári kollégiuma köteles eleget tenni.3. Az ünnepek és kirándulások is kötelező iskolai programok, az ezekről történő távolmaradás is hiányzásnak számít. VIII. Az osztályozó vizsgákkal kapcsolatos szabályok Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit, mely megegyezik az adott osztályfok tananyagával, az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. Az osztályozó vizsgákra jelentkezés legalább egy hónappal a vizsga megkezdése előtt lehetséges. A vizsgára jelentkezés módjai: Kérelem benyújtása az intézmény képviselőjének tanuló által szülői aláírással Szaktanár jelzése alapján, hiányzás (30%-ot meghaladja adott tárgyból) miatt Osztályozó vizsga lehetséges időpontjai a 2013/14-es tanévben: január június A tanulókra vonatkozó értékelés részletes leírását a Pedagógiai Programunk tartalmazza. 14

15 Az esetleges javító vizsgákra a tanítási év végén, augusztusban kerül sor. Javító vizsgára abban az esetben kerül sor, ha a tanuló epocháját nem teljesítette, adott tanév június 15-ig nem számolt be. Javító vizsga időpontja: augusztus 19. IX. Térítési díjak befizetésére, visszafizetésére és szociális kedvezményekre vonatkozó rendelkezések Az intézményben a működtetés költségeinek fedezésére a szülők az intézménnyel kötött írásbeli megállapodásuk alapján térítési díjat fizetnek (2011. évi CXC törvény a köznevelésről 31. (2) c)pont alapján). Ennek pontos rendjét és mértékét, az igényelhető ösztöndíjak és szociális kedvezmények igénylésének módját, megállapításának elveit és mértékét az intézmény Fizetési rendje tartalmazza. Az iskolában a tanuló a Waldorf-kerettanterv szerinti kötelező, komplex, csoportos Waldorf művészeti nevelés képzésbe, a szülő választása szerint és nyilatkozata alapján térítési díj vagy tandíj fizetése mellett vesz részt. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rend. kiegésztve a Magyar Waldorf Szövetség szeptember 30-án kelt jogi állásfoglalásával). Művészeti képzés térítési díja: 1. Művészeti képzés térítés díjának befizetése félévenként egy összegben történik. 2. Mértékét térítési díj kalkuláció határozza meg, amit a fenntartó döntését követően a tanári konferencia hagy jóvá. 3. A 2013/2014-es tanévben összege félévenként és gyermekenként Ft, amely részét képezi a befizetett szülői térítési díjnak. Művészeti képzés tandíja: A 2013/14-es tanévben a művészeti tandíj összege Ft/év, amely a tanév során egy összegben vagy részletekben fizethető be és amelyből évi Ft részét képezi a szülői térítési díjnak, azon felül befizetendő összeg: Ft. Étkezési térítési díjak: 15

16 6. Étkezési térítési díj befizetése a gazdasági munkatársnak, minden hónap első hetében, az általa meghatározott napokon történik, az étkezést szolgáltató konyha térítési díjai alapján. Az étkezési díjak befizetése augusztus hónaptól, minden esetben előre történik. Az adott hónap elszámolására a rákövetkező második hónapban kerül sor. 7. A kedvezmények igénybevétele határozatok és igazolások benyújtása alapján lehetséges. 8. Az étkezések lemondásának szabályait a szolgáltató konyha határozza meg. A lemondott ebédek térítési díjának visszafizetése vagy beszámítása a következő havi térítéskor történik. 9. Betegség esetén a menza lemondását a gazdasági munkatársnak 8.00-ig telefonon jelezni kell, hogy intézkedni tudjon. A lemondás napján nincs térítési díj visszatérítés, de az étel elvihető. Ebéd lemondása: adott napi ebédet nem lehet lemondani. Adott napon reggel 8 óriág telefonon, vagy sms-ben ( ben nem) a másnapi ebédet lehet lemondani a gazdasági munkatársnál. Az étkezés lemondásának szabályai a térítésmentesen étkezőkre is vonatkoznak. 10. Az alanyi jogon járó tankönyvtámogatáson túl intézményünk a tankönyvekhez való hozzáférést könyvtárállománya fejlesztésével biztosítja. Minden egyéb, a térítési és egyéb díjak megfizetésére vonatkozó szabályozást az intézmény Fizetési rendje tartalmaz. X. Iskolánk elektronikus naplót nem használ. XI. A tanulók véleménynyilvánításának és tájékoztatásának rendje A tanulóknak jogukban áll az emberi méltóság tiszteletben tartásával kulturáltan véleményt mondani az iskola életével, társaikkal és a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben. E jogukkal élhetnek tanórákon (alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez), beszélgető órákon. A tanulókat osztálytanítójuk tájékoztatja az őket érintő kérdésekkel kapcsolatban, az általa meghatározott időben és módon. 16

17 A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 1. A házirendet minden, az iskolába beiratkozott tanuló családjának a tudomására kell hozni. 2. A házirendet minden tanévkezdéskor a szülők átveszik és ezt aláírásukkal igazolják. 3. A házirendnek a tanáriban, a titkárságon, és a folyosókon megtekinthetőnek kell lennie. Pécs, október 10. Záradék: A Házirendet az iskola Tanári Kollégiuma október 10-én elfogadta. Aláírásával hitelesítette: a Tanári Konferencia képviseletében: Csillag Veronika az intézmény képviselője: Nemerey Péter Szülői Fórum képviseletében: Kertész Vanda 17

HÁZIREND. Csimota Ringató Waldorf Óvoda 2013-2014-es tanév. A Waldorf óvoda minden apró mozzanatával a gyermeki létet szolgálja.

HÁZIREND. Csimota Ringató Waldorf Óvoda 2013-2014-es tanév. A Waldorf óvoda minden apró mozzanatával a gyermeki létet szolgálja. HÁZIREND Csimota Ringató Waldorf Óvoda 2013-2014-es tanév A Waldorf óvoda minden apró mozzanatával a gyermeki létet szolgálja. A Waldorf óvoda olyan szociális szervezeti forma, ahol a gyermek testi, lelki,

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola munkarendje 3 2. A helyiségek használatának rendje 3 3. A diákjogok és kötelezettségek szabályai 4 4. A diákképviselet és

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Készítette: Jakab Dénes mb. igazgató Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 15. Bevezető rendelkezések A házirend az intézmény

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 1.1. A HÁZIREND CÉLJA...3 1.2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR...3 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben