VITUKI VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ Rt. WATER RESOURCES RESEARCH CENTRE Plc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VITUKI VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ Rt. WATER RESOURCES RESEARCH CENTRE Plc."

Átírás

1 VITUKI VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ Rt. WATER RESOURCES RESEARCH CENTRE Plc. A 2000/60/EK VKI VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS, A FELSZÍNI VIZEK MINŐSÍTÉSÉVEL ÉS JELLEMZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK, A FELSZÍNI VÍZTESTEK MINŐSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE ZÁRÓJELENTÉS TÉMASZÁM: 712/3/ június

2 VITUKI VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ RT. Szervezeti egység: Vízminőség-védelmi Intézet H-1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. Postacím: H-1453 Budapest, Pf.27. Hungary Telefon: (36-1) ; (36-1) Telefax: (36-1) Internet: Cégj. szám: Minősítés: nyílt Téma nyilv. sz.: 712/3/ OKTVH nyilv. sz.: TÉMABESZÁMOLÓ Zárójelentés évi munkáról 1. A téma megnevezése: A 2000/60/EK VKI végrehajtásával kapcsolatos, a felszíni vizek minősítésével és jellemzésével összefüggő feladatok, a felszíni víztestek minőségi állapotának értékelése 2. A téma célkitűzése: Felszíni víztestek minőségi állapotának értékelése. 3. A téma kezdete: augusztus 4. A téma tervezett befejezése: június 5. A Megbízó neve és címe: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca A Megbízó műszaki ellenőre: Kovács Péter, mb. fővezető Konzulense: Kulinyiné Székely Ildikó, szakmai főtanácsos Koordinátora: 7. A téma felelőse: Dr. László Ferenc, tudományos főmunkatárs 8. A téma ismertetése: Értékeltük felszíni vizeink vízminőségét az országos törzshálózati és regionális mintavételi helyeken a évre és az közötti időszakra az MSZ számú szabvány vízminősítési rendszerének megfelelően a vízminőségi állapot bemutatásához. Budapest, június hó... szervezeti egység vezető E jelentésben foglaltak a VITUKI Rt. szellemi tulajdonát képezik, harmadik személy részére történő másolása, vagy bárminemű felhasználása kizárólag annak írásbeli engedélyével lehetséges.

3 Tartalomjegyzék 1. Előzmények, célkitűzés A feladat megvalósítása A felszíni víztesteket érő jelentős terhelések hatásainak bemutatása A felszíni víztesteket érő szennyezések csoportosítása a szennyezőanyagok szerint A víztestben (vízgyűjtőn) releváns szennyezőanyagok kiválasztási eljárása A felszíni vizek vízminőségi értékelése...5

4 1. Előzmények, célkitűzés A KvVM évi munkaterve a Víz Keretirányelv végrehajtására az Terhelések és hatások elemzése ponton belül kijelölte A felszíni víztestek minőségi állapotának értékelése tárgyú feladat kidolgozását. 2. A feladat megvalósítása A Víz Keretirányelv szerint a felszíni víztestek jellemzésére használt paraméterek első csoportját a típusba sorolással kapcsolatos paraméterek jelentik. A második csoportot a típusba tartozó referencia-paraméterek értékei alkotják. Ezek kiegészítéseként be kell mutatni az emberi tevékenység hatását a VKI II. Melléklet 1.4. pontja szerint, vagyis: - Települési, ipari és mezőgazdasági eredetű pontszerű szennyezőforrások jellemzői és hatása, a VIII. Mellékletben felsorolt anyagok kibocsátásának becslése; - Nem-pontszerű szennyezőforrások jellemzői és hatása, a VIII. Mellékletben felsorolt anyagok kibocsátásának becslése; - Jelentős vízkivételek jellemzői (hely, mennyiség, évszakos ingadozás); - Jelentős beavatkozások a lefolyási viszonyokba (tározás, átvezetés), beleértve a vízháztartás jellemzőire gyakorolt hatást; - Jelentős mederrendezési munkák, - A területhasználat jellemzői; - Az egyéb jelentős antropogén hatások azonosítása és mértékének becslése a felszíni vizek állapotára. A fentiek figyelembe vételével feladatunk a felszíni víztestek minőségi állapotának értékelése volt. A feladat végrehajtásához az alábbi adatok, ismeretek szükségesek: - A kijelölt felszíni víztestek adatállománya; - a hidromorfológiai változásokat okozó emberi beavatkozások és a jelentős vízkivételeket jellemző adatok; - A pontszerű és a diffúz szennyezésekből származó terhelések; - A központi vízminőségi adatbázis felszíni vízminőségi adatai az országos törzshálózati és regionális törzshálózati mintavételi helyekre; - A környezetvédelmi felügyelőségek lokális vízminőség-vizsgáló hálózatának felszíni vízminőségi adatai; - A vízügyi igazgatóságoknál meglévő, a korábbiakban a KGI központi adatbázisába nem gyűjtött, a kijelölt felszíni víztestekre vonatkozó vízminőségi adatok; - A Nemzeti Park igazgatóságoknál és a velük kapcsolatban lévő kutatóhelyeken rendelkezésre álló, a kijelölt felszíni víztestekre vonatkozó vízminőségi adatok. A felsorolt adatok, információk feldolgozásával történik meg a terhelések hatásainak megítélése és a hatások alapján a kockázatos víztestek kiválasztása. 1

5 2.1 A felszíni víztesteket érő jelentős terhelések hatásainak bemutatása A VKI II. melléklet. 1.5 pontja szerint A tagállamok elvégzik annak értékelését, hogy a felszíni víztestek állapota mennyire érzékeny a fent meghatározott terhelésekre. A tagállamok felhasználják a fentiek szerint összegyűjtött információkat és minden egyéb ide tartozó információt beleértve a működő környezeti monitoringrendszerekből származó adatokat is -, hogy megbecsüljék annak valószínűségét, hogy a vízgyűjtő kerületben a felszíni vizek mennyiben nem tudnak megfelelni a 4. cikk szerinti környezetminőségi célkitűzéseknek A felszíni víztesteket érő szennyezések csoportosítása a szennyezőanyagok szerint A felszíni víztesteket érő jelentős szennyezéseket a hatások bemutatásának egyszerűsítése végett az alábbi csoportokba soroljuk: - szerves szennyezés indikátor mutatók: BOI 5 KOI d szaprobitás index - növényi tápanyagok, eutrofizáció indikátor mutatók: orto-foszfát összes foszfor ammónium nitrit nitrát összes nitrogén a-klorofill - oldott sók indikátor mutató: elektromos vezetőképesség - specifikus szennyezőanyagok elsőbbségi anyagok (VKI X. mellékletében felsorolt anyagok) veszélyes anyagok (76/464 EEC direktíva I. és II. listás anyagai) a fő szennyezőanyagok indikatív listáján (VKI VIII. melléklet) lévő, a fenti felsorolásban nem szereplő anyagok 2

6 2.1.2 A víztestben (vízgyűjtőn) releváns szennyezőanyagok kiválasztási eljárása A hatásvizsgálat a víztestben (vízgyűjtőn ) releváns szennyezőanyagokra irányul. Ezeknek az anyagoknak a kiválasztási módszerét tünteti fel az 1. ábra. 1. ábra. A víztestben (vízgyűjtőn) releváns szennyezőanyagok kiválasztási eljárása Kibocsátások, a kibocsátott anyagok elsőbbségi anyagok VKI X. melléklet veszélyes anyagok 76/464/EEC Az anyag gyártása és használata a vízgyűjtőn igen Mérik-e rendszeresen a vízrendszerben? nem releváns anyag legalább az állapotértékelési g szennyező anyagok VKI VIII. melléklet nem Felvízi vízrendszerben gyártják vagy használják igen igen Szennyezőanyag -kibocsátási nyilvántartás nem Megtalálható a vízrendszerben igen Koncentrációja a vízminőségi határérték 30 %-át meghaladja. A növekedési trend igen Releváns anyag a vízrendszerben nem nem Nem releváns anyag a vízrendszerben 3

7 2.1.3 A terhelés hatások bemutatása 1. A releváns szennyezőanyagok kiválasztása (ld. 1. ábra) 2. A releváns szennyezőanyagok terhelés adatai alapján koncentráció növekmény becslés a befogadóban kisvízi állapotra, elkeveredést feltételezve. 3. A vízgyűjtő kilépő vízfolyás szelvényére az összesített terhelések és a becsült átalakulások/lebomlások alapján szennyezőanyag koncentráció becslés. 4. Felszíni víz monitoring adatok felhasználásával a releváns szennyezőanyagok koncentráció szintjének bemutatása a meglévő (MSZ 12749) ozási határkel összehasonlítva (az 1. táblázat tünteti fel a vízminőségi állapot bemutatásához kiválasztandó komponenseket, az adatok elérhetőségét). 5. A befogadó vízminőségi állapotának jellemzése hidrobiológiai mutatók monitoring adatainak felhasználásával (összehasonlítás meglévő ozási határkel). /a-klorofill, fitoplankton, zooplankton, makroszkópikus gerinctelenek, halbiológiai mutatók/ 6. A hatást okozó terhelés és a vízminőségi állapot közötti összefüggés megállapítása. 1. táblázat. A vízminőségi állapot bemutatásához kiválasztandó komponensek, az adatok elérhetősége: Komponensek Adatbázis fizikai és kémiai paraméterek VM a szerves szennyezés általános paraméterei VM BOI 5 VM KOI d VM szaprobitás index VM oldott sók VM elektromos vezetőképesség VM klorid VM növényi tápanyagok, eutrofizáció VM orto-foszfát VM összes foszfor VM ammónium VM nitrit VM nitrát VM szerves nitrogén VM a-klorofill VM szennyezőanyagok 76/464 EEC direktíva: I. listás anyagok Egyedi méréssorozatok adatai (VITUKI Rt.) 76/464 EEC direktíva: II. listás anyagok Hiányosan VM (szelektálás) VKI X. melléklet: elsőbbségi anyagok Egyedi méréssorozatok adatai (VITUKI Rt.), Joint Danube Survey adatok (ICPDR) biológiai paraméterek 4

8 Komponensek fitoplankton fajlisták, biomassza a-klorofill zooplankton makroszkópikus gerinctelenek bakteriológiai paraméterek Adatbázis KF-k VM VITUKI Rt. VITUKI Rt. VM VM: felszíni vizek országos vízminőségi adatbázisa (OKTVF) KF: Környezetvédelmi Felügyelőség 2.2 A felszíni vizek vízminőségi értékelése A fenti módszer és a meglévő adatok alapján értékeltük felszíni vizeink vízminőségét az országos törzshálózati és regionális mintavételi helyeken (2. ábra) a évre és az közötti időszakra vonatkozóan az MSZ számú szabvány vízminősítési rendszerének megfelelően. Az értékelési eredményeket (statisztikai et és ba sorolást) az 1. melléklet tartalmazza. Megállapítható, hogy a felszíni vizeinkre lehatárolt 17 vízgyűjtőn egyenetlen eloszlásban állnak rendelkezésre törzshálózati és regionális mintavételi helyekről származó vízminőségi adatok; felszíni vizeink a szerves szennyezés általános paraméterei alapján többnyire II. III. úak, a tápanyag mutatók szerint zömmel III. IV. úak, az oldott sótartalmat jellemző fajlagos elektromos vezetőképesség szerint I. V. úak, a nehézfémek koncentrációja alapján pedig szintén széles tartományban eloszlóan I. V. úak. 5

9 2. ábra A felszíni vizek országos és regionális vízminőségi törzshálózati mintavételi helyei a vízgyűjtő tervezési egységek feltüntetésével 6

10 A téma kidolgozásában a VITUKI részéről közreműködtek: Adatrendezés, szerkesztés Értékelés: Debreczeni Károlyné, t. mts. Kalmár Lászlóné, titkárnő Dr. Csányi Béla, t. főmts Dr. László Ferenc, t. főmts. Budapest, június Dr. László Ferenc intézet igazgató témafelelős

11 1. melléklet Felszíni vizeink vízminőségi ozása közötti adatok alapján

12 ékegység Törzsszám: 01FF01; A felszíni víz neve: Duna; fkm: 1848,4; A vízmintavétel helye: Rajka, vízmérce Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 131 0,8 7 2,1832 3,4967 I. 26 0,8 5,3 2,5231 3,64 I. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,8625 II , ,2 II. Szaprobitási (Pantle-Buck) index ,75 2,4743 2,6115 III. 26 2,26 2,73 2,4485 2,546 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,925 II , ,2 II. Összes P µg/l , ,5 II , II. Ammónium-N mg/l 131 0,01 0,25 0,0694 0,1297 I. 26 0,02 0,13 0,0523 0,112 I. Nitrit-N mg/l 131 0,004 0,128 0,0262 0,0395 III. 26 0,009 0,039 0,0225 0,0364 III. Nitrát-N mg/l 131 0,29 3,37 1,9788 2,916 II. 26 1,06 3,05 1,9246 2,89 II. Klorofill-a µg/l 131 0,2 74,6 12, ,14 III ,5 12, ,64 III. Higany (oldott) µg/l 60 0,07 0,5 0,2443 0,3875 III. 12 0,07 0,07 0,07 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 60 0,2 2,2 0,4983 0,725 II. 12 0,2 0,8 0,3833 0,58 II. Ólom (oldott) µg/l 60 0,2 3,6 1,1133 1,85 I. 12 0,7 1,3 0,95 1,08 I. Nikkel (oldott) µg/l 60 0,4 12,4 1,895 4,1 I. 12 0,7 1,4 0,8917 0,99 I. Króm (oldott) µg/l 59 0,3 9,6 2,1119 3,31 I. 12 1,7 1,9 1,7167 1,7 I. Cink (oldott) µg/l , I , ,2 I. Réz (oldott) µg/l 60 2,4 20,3 6, ,3 III. 12 2,4 7 5,1083 6,06 II. Vezetőképesség µs/cm , ,45 I , ,8 I. Törzsszám: 01FF02; A felszíni víz neve: Duna; fkm: 1806,2; A vízmintavétel helye: Győrzámoly, Medve-híd Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 131 0,3 8,1 2,1924 3,195 I. 26 0,8 6,2 2,7038 3,82 I. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,78 II , ,2 II. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 124 2,28 2,73 2,4864 2,638 III. 26 2,3 2,7 2,4665 2,592 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,74 II ,3333 II. Összes P µg/l , ,5 II , ,6667 II. Ammónium-N mg/l 131 0,01 0,21 0,0543 0,1132 I. 26 0,02 0,14 0,0408 0,078 I. Nitrit-N mg/l 131 0,002 0,122 0,0235 0,0396 III. 26 0,007 0,04 0,0198 0,0332 III. Nitrát-N mg/l 131 0,16 3,43 2,0248 3,049 II. 26 1,01 3,28 1,955 2,953 II. Klorofill-a µg/l 131 1, , ,775 III , ,96 III. Higany (oldott) µg/l 59 0,07 0,5 0,2414 0,382 III. 12 0,07 0,09 0,0717 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 59 0,1 2,8 0,5915 0,882 II. 12 0,2 0,9 0,5083 0,78 II. Ólom (oldott) µg/l 59 0,2 3,2 1,278 1,962 I. 12 0,8 1,4 1,125 1,2933 I. Nikkel (oldott) µg/l 59 0,2 20,1 2,2949 5,25 I. 12 0,7 1,7 1,0167 1,18 I. Króm (oldott) µg/l 58 0,2 10,2 2,1293 3,06 I. 12 1,7 1,9 1,725 1,78 I. Cink (oldott) µg/l , ,1 I , ,8 I. Réz (oldott) µg/l 59 2,7 12,7 6,8661 9,7733 II. 12 3,9 9,5 6,225 8,04 II. Vezetőképesség µs/cm , ,9 I , ,2 I. 1

13 ékegység Törzsszám: 01FF04; A felszíni víz neve: Duna; fkm: 1751,8; A vízmintavétel helye: Almásneszmély, vízmérce Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 130 0,9 7,7 2, I. 26 1,1 7,7 2, II. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,5714 II , ,8 II. Szaprobitási (Pantle-Buck) index ,79 2,4652 2,612 III. 26 2,19 2,66 2,4196 2,504 III. Ortofoszfát-P µg/l , III ,4 III. Összes P µg/l , III , III. Ammónium-N mg/l ,85 0,1019 0,24 II. 26 0,02 0,21 0,0688 0,142 I. Nitrit-N mg/l 130 0,003 0,122 0,0327 0,058 III. 26 0,009 0,088 0,0287 0,0464 III. Nitrát-N mg/l 130 0,61 4,84 2,1869 3,44 II. 26 0,61 3,53 2,0285 3,25 II. Klorofill-a µg/l 130 1, , ,5 III ,3 24, ,68 III. Higany (oldott) µg/l 60 0,07 0,5 0,2455 0,3875 III. 12 0,07 0,18 0,0792 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 60 0,2 3,2 0,63 0,8636 II. 12 0,2 0,9 0,5 0,76 II. Ólom (oldott) µg/l 60 0,2 7,2 1,4933 2,3 I. 12 0,8 2 1,2583 1,66 I. Nikkel (oldott) µg/l 60 0,7 5,1 1,4883 2,3 I. 12 0,7 1,5 1,0417 1,36 I. Króm (oldott) µg/l 59 0,3 5 1,6576 2,22 I. 12 1,7 2,2 1,8083 1,8933 I. Cink (oldott) µg/l ,85 37 I ,25 19,8 I. Réz (oldott) µg/l 60 1,7 14,4 6,8933 9,4 II. 12 1,7 8,1 5,7083 7,38 II. Vezetőképesség µs/cm , II , ,4 II. 2

14 ékegység Törzsszám: 01FF05; A felszíni víz neve: Duna; fkm: 1717; A vízmintavétel helye: Esztergom, Garam torkolat felett Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 22 0,7 5,7 2,4364 3,76 I. 22 0,7 5,7 2,4364 3,76 I. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,6 II , ,6 II. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 22 2,26 2,82 2,4759 2,73 III. 22 2,26 2,82 2,4759 2,73 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,6 II , ,6 II. Összes P µg/l , ,5 II , ,5 II. Ammónium-N mg/l 22 0,02 0,1 0,0382 0,058 I. 22 0,02 0,1 0,0382 0,058 I. Nitrit-N mg/l 22 0,008 0,031 0,0175 0,0282 II. 22 0,008 0,031 0,0175 0,0282 II. Nitrát-N mg/l 22 0,52 3,25 1,7591 2,484 II. 22 0,52 3,25 1,7591 2,484 II. Klorofill-a µg/l ,8 28, ,5633 III ,8 28, ,5633 III. Higany (oldott) µg/l 10 0,07 0,07 0,07 0,07 I. 10 0,07 0,07 0,07 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 10 0,2 0,5 0,41 0,48 I. 10 0,2 0,5 0,41 0,48 I. Ólom (oldott) µg/l 10 0,8 1,5 1,14 1,4 I. 10 0,8 1,5 1,14 1,4 I. Nikkel (oldott) µg/l 10 0,8 1,2 1,04 1,1667 I. 10 0,8 1,2 1,04 1,1667 I. Króm (oldott) µg/l 10 1,7 1,9 1,73 1,8 I. 10 1,7 1,9 1,73 1,8 I. Cink (oldott) µg/l I I. Réz (oldott) µg/l 10 2,2 8,2 6,02 7,9 II. 10 2,2 8,2 6,02 7,9 II. Vezetőképesség µs/cm , I , I. Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 129 0,4 6,8 2,2713 3,555 I. 25 0,4 4,9 2,488 4,2 II. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l ,938 14,42 II ,88 16,75 II. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 124 2,19 2,78 2,4651 2,5853 III. 25 2,2 2,7 2,4624 2,595 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,3 II ,72 91,5 II. Összes P µg/l , ,5 II ,2 175 II. Ammónium-N mg/l ,3 0,0655 0,1503 I. 25 0,02 0,19 0,0556 0,135 I. Nitrit-N mg/l 129 0,002 0,122 0,0254 0,0411 III. 25 0,008 0,05 0,0214 0,033 III. Nitrát-N mg/l 129 0,45 3,84 2,1121 3,2003 II. 25 0,59 3,28 2,0228 3,2 II. Klorofill-a µg/l 129 1,2 101,8 20, ,81 III ,9 23,028 57,4 III. Higany (oldott) µg/l 60 0,07 1 0,2593 0,4063 III. 12 0,07 0,11 0,0733 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 60 0,2 4,1 0, II. 12 0,4 1 0,5667 0,69 II. Ólom (oldott) µg/l 60 0,3 9,7 1, I. 12 0,8 2 1,3417 1,76 I. Nikkel (oldott) µg/l 60 0,1 6 1,67 2,9 I. 12 0,8 1,7 1,2083 1,52 I. Króm (oldott) µg/l 60 0,3 5,2 1,9083 2,9 I. 12 1,7 2,3 1,8583 2,08 I. Cink (oldott) µg/l , I , ,6 I. Réz (oldott) µg/l ,1 7, ,1 III ,9417 7,72 II. Vezetőképesség µs/cm , ,15 I , I. 3

15 ékegység Törzsszám: 01FF07; A felszíni víz neve: Duna; fkm: 1766,8; A vízmintavétel helye: Komárom, Vág torkolat felett Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 130 0,6 8,3 2,2785 3,4333 I. 26 1,3 5,2 2,7308 4,62 II. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,75 II , ,1333 II. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 125 2,08 2,91 2,4828 2,6063 III. 26 2,27 2,73 2,4942 2,644 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,5 II , ,8 II. Összes P µg/l ,4 190 II , II. Ammónium-N mg/l ,3 0,0672 0,155 I. 26 0,02 0,18 0,0577 0,132 I. Nitrit-N mg/l 130 0,002 0,122 0,0251 0,04 III. 26 0,006 0,04 0,0207 0,0324 III. Nitrát-N mg/l 130 0,63 3,86 2,1502 3,21 II. 26 0,63 3,3 2,0046 3,114 II. Klorofill-a µg/l ,6 16, ,2 III ,7 22, ,24 III. Higany (oldott) µg/l 60 0,07 0,5 0,2383 0,38 III. 12 0,07 0,08 0,0708 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 60 0,1 5,1 0,5467 0,7 II. 12 0,2 0,9 0,4083 0,59 II. Ólom (oldott) µg/l 60 0,2 2,6 1,1833 1,8667 I. 12 0,7 1,6 1,1167 1,49 I. Nikkel (oldott) µg/l 60 0,2 5,2 1,3933 2,6 I. 12 0,7 1,3 0,9333 1,18 I. Króm (oldott) µg/l 60 0,2 10,7 1,8983 2,4 I. 12 1,7 1,9 1,7333 1,78 I. Cink (oldott) µg/l , I , ,8 I. Réz (oldott) µg/l ,3 6,4367 8,9 II. 12 3,8 9 6,0917 8,3 II. Vezetőképesség µs/cm , I , ,9 I. Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 131 0,8 5,2 2,2534 3,445 I ,7154 4,22 II. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,4143 II , ,9333 II. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 126 2,21 2,8 2,4739 2,6147 III. 26 2,22 2,67 2,455 2,588 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,5286 II , ,6 II. Összes P µg/l , ,2667 II II. Ammónium-N mg/l ,31 0,0707 0,1548 I ,16 0,0569 0,1253 I. Nitrit-N mg/l ,125 0,0251 0,0416 III ,041 0,0216 0,0344 III. Nitrát-N mg/l 131 0,59 3,91 2,1417 3,145 II. 26 0,59 3,23 1,9669 3,082 II. Klorofill-a µg/l 131 1,2 85,3 16, ,68 III ,3 20, ,9 III. Higany (oldott) µg/l 60 0,07 0,5 0,2438 0,3875 III. 12 0,07 0,09 0,0717 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l ,8 0,305 0,6 II. 12 0,2 0,3 0,2083 0,2 I. Ólom (oldott) µg/l 60 0,2 2 0,755 1,2 I. 12 0,7 1,2 0,8583 1,08 I. Nikkel (oldott) µg/l 60 0,1 6 1,0117 1,2 I. 12 0,7 0,9 0,7333 0,79 I. Króm (oldott) µg/l 60 0,1 5,5 1,5533 1,8 I. 12 1,7 1,7 1,7 1,7 I. Cink (oldott) µg/l , I , I. Réz (oldott) µg/l 60 1,6 9,9 5,525 8,8 II. 12 2,9 8 5,1417 7,48 II. Vezetőképesség µs/cm , ,9 I ,5 458,4 I. Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 130 0,7 5,9 2,2523 3,55 I. 26 1,2 5,9 2,7538 4,26 II. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,9444 II , ,7 II. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 125 2,25 2,88 2,4842 2,5983 III. 26 2,29 2,78 2,4985 2,648 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,5 II , ,3333 II. Összes P µg/l , II II. Ammónium-N mg/l ,3 0,0722 0,15 I. 26 0,02 0,19 0,0604 0,124 I. Nitrit-N mg/l 130 0,002 0,128 0,0258 0,039 III. 26 0,007 0,039 0,0214 0,0322 III. Nitrát-N mg/l 130 0,59 4,76 2,1396 3,185 II. 26 0,59 3,21 2,0073 3,078 II. Klorofill-a µg/l 130 1,2 82,9 16, ,8 III ,9 19,2 51,14 III. Higany (oldott) µg/l ,5 0,2437 0,3875 III ,13 0,07 0,078 I. Kadmium (oldott) µg/l 60 0,1 5,7 0,5833 0,76 II. 12 0,2 0,8 0,375 0,49 I. Ólom (oldott) µg/l 60 0,1 3,7 1,2683 1,95 I. 12 0,7 1,8 1,1167 1,5 I. Nikkel (oldott) µg/l 60 0,1 6,8 1,355 2,6 I. 12 0,7 1,1 0,8417 0,98 I. Króm (oldott) µg/l 60 0,1 9,2 1,6667 2,9 I. 12 1,7 1,8 1,7083 1,7 I. Cink (oldott) µg/l , I , ,2 I. Réz (oldott) µg/l 60 0,9 11 6,12 9,2 II. 12 1,8 8,4 5,4167 7,88 II. Vezetőképesség µs/cm , I , ,7 I. 4

16 ékegység Törzsszám: 01FF11; A felszíni víz neve: Mosoni-Duna; fkm: 45; A vízmintavétel helye: Mecsér Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 130 0,4 9,9 2,2962 3,65 I. 26 0,4 5,9 2,7462 4,02 II. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,5 II ,5 13,2 II. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 126 2,25 2,88 2,5645 2,734 III. 26 2,26 2,87 2,5323 2,714 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,3333 II , ,2 III. Összes P µg/l , ,8 II , II. Ammónium-N mg/l ,27 0,0782 0,18 I. 26 0,02 0,26 0,0735 0,194 I. Nitrit-N mg/l 130 0,003 0,057 0,0254 0,0393 III. 26 0,009 0,041 0,0223 0,0338 III. Nitrát-N mg/l 130 0,51 4,63 2,0125 2,92 II. 26 1,12 3,25 1,925 2,98 II. Klorofill-a µg/l 130 1,2 155,1 12, ,4 III ,3 12, ,86 III. Higany (oldott) µg/l 59 0,07 0,5 0,2359 0,3736 III. 12 0,07 0,07 0,07 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 59 0,1 3,4 0,6559 1,12 III. 12 0,2 0,8 0,3917 0,62 II. Ólom (oldott) µg/l 58 0,2 6,9 1,4966 2,36 I. 12 0,7 4,5 1,525 2,76 I. Nikkel (oldott) µg/l 59 0,4 10,1 2,1441 5,155 I. 12 0,8 1,4 1,0667 1,28 I. Króm (oldott) µg/l 59 0,2 6,2 2,0864 3,81 I. 12 1,7 1,8 1,7167 1,74 I. Cink (oldott) µg/l , ,1 I , ,8 I. Réz (oldott) µg/l 59 1,4 16,1 7 10,22 III. 12 1,4 9 4,975 6,38 II. Vezetőképesség µs/cm ,3 481 I , ,6 II. Törzsszám: 01FF12; A felszíni víz neve: Mosoni-Duna; fkm: 2,4; A vízmintavétel helye: Győr, Vének átkelő rév Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 126 0,6 7,5 2,9294 4,54 II. 26 0,9 7,5 3,7462 5,68 II. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,85 II , ,6 II. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 121 2,23 2,98 2,5931 2,7463 III. 26 2,34 2,75 2,5527 2,694 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,4 III , ,2 III. Összes P µg/l , III , III. Ammónium-N mg/l 126 0,02 1,17 0,2625 0,506 III. 26 0,05 0,78 0,3131 0,538 III. Nitrit-N mg/l 126 0,001 0,085 0,0313 0,0455 III. 26 0,013 0,045 0,0268 0,0341 III. Nitrát-N mg/l 126 0,39 7,98 2,0631 3,157 II. 26 0,88 7,98 2,0242 3,216 II. Klorofill-a µg/l 126 1,2 181,2 22, ,02 III ,2 28, ,38 IV. Higany (oldott) µg/l 59 0,07 1,41 0,262 0,43 III. 12 0,07 1,41 0,1817 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 59 0,1 2,3 0,7627 1,305 III. 12 0,2 1 0,6667 0,88 II. Ólom (oldott) µg/l 59 0,2 5,1 1,7864 2,905 I. 12 0,9 3 1,65 2,32 I. Nikkel (oldott) µg/l 59 0,2 4,3 1,6593 3,11 I. 12 0,8 2,6 1,4583 2,24 I. Króm (oldott) µg/l 59 0,1 6,3 2,1627 3,36 I. 12 1,7 3 2,075 2,64 I. Cink (oldott) µg/l , ,64 I ,5 26,6 I. Réz (oldott) µg/l ,4 7, ,72 III. 12 3,3 10,2 7,4417 9,86 II. Vezetőképesség µs/cm , II , ,6 II. 5

17 ékegység Törzsszám: 01FF13; A felszíni víz neve: Lajta-főág; fkm: 10,3; A vízmintavétel helye: Hegyeshalom, vízmérce Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 133 0,8 5,7 2,3624 3,685 I. 26 0,8 5,5 2,8962 4,54 II. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,175 II , ,4 II. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 128 2,31 2,95 2,5907 2,7407 III. 26 2,38 2,74 2,5358 2,648 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,1 III , III. Összes P µg/l , ,5 III , II. Ammónium-N mg/l 133 0,02 0,5 0,0896 0,1785 I. 26 0,02 0,5 0,0931 0,174 I. Nitrit-N mg/l 133 0,009 0,109 0,039 0,0595 III. 26 0,011 0,1 0,0385 0,059 III. Nitrát-N mg/l 133 0,34 5,45 2,5369 3,377 II. 26 1,11 4,38 2,6123 3,692 II. Klorofill-a µg/l 133 1,2 159,8 6, ,3783 II ,4 6, ,28 II. Higany (oldott) µg/l 59 0,07 0,7 0,2437 0,4623 III. 12 0,07 0,13 0,075 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 59 0,2 2,6 0,622 0,9525 II. 12 0,2 0,5 0,3667 0,44 I. Ólom (oldott) µg/l 59 0,3 8,6 1,9475 4,63 I. 12 0,8 2 1,3 1,58 I. Nikkel (oldott) µg/l 59 0,2 8,1 1,839 3,44 I. 12 0,7 2 1,2 1,58 I. Króm (oldott) µg/l 59 0,1 10,5 2,3102 3,44 I. 12 1,7 1,9 1,75 1,84 I. Cink (oldott) µg/l , ,5 I , ,8 I. Réz (oldott) µg/l 59 1,2 16,8 6,7797 9,87 II. 12 1,9 10,2 5,75 8,1 II. Vezetőképesség µs/cm , ,7 II , ,4 II. Törzsszám: 01FF22; A felszíni víz neve: Rába; fkm: 1,9; A vízmintavétel helye: Győr, E5-ös út hídja Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 247 0,6 15,1 3,1105 4,965 II. 49 1,4 15,1 3,8592 6,63 III. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,075 III , ,1 III. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 124 2,32 2,9 2,5706 2,726 III. 26 2,32 2,82 2,5362 2,742 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,3 III , ,3 IV. Összes P µg/l , ,75 III , III. Ammónium-N mg/l 247 0,01 0,55 0,0979 0,2165 II. 49 0,02 0,55 0,1257 0,322 II. Nitrit-N mg/l 247 0,003 0,231 0,0335 0,0528 III. 49 0,007 0,089 0,0294 0,0532 III. Nitrát-N mg/l 247 0,11 6,94 2,423 4,233 II. 49 0,11 5,58 2,0249 3,872 II. Klorofill-a µg/l ,9 38, ,52 IV , ,15 IV. Higany (oldott) µg/l 59 0,07 0,5 0,2442 0,4579 III. 12 0,07 0,29 0,0942 0,126 II. Kadmium (oldott) µg/l 59 0,2 2,3 0,5898 0,855 II. 12 0,3 0,9 0,5583 0,78 II. Ólom (oldott) µg/l 59 0,7 6,3 1,8254 2,72 I. 12 1,2 2,6 1,875 2,36 I. Nikkel (oldott) µg/l 59 0,5 6,4 1,6966 2,93 I. 12 0,8 2 1,3 1,84 I. Króm (oldott) µg/l 59 0,3 5,1 1,9508 3,33 I. 12 1,7 2,1 1,875 2,04 I. Cink (oldott) µg/l ,339 39,05 I ,5 25,8 I. Réz (oldott) µg/l 59 1,9 17,4 6, ,205 III ,9 6,1917 8,78 II. Vezetőképesség µs/cm , ,3 II , ,4 II. 6

18 ékegység Törzsszám: 01FF32; A felszíni víz neve: Ikva-patak; fkm: 14,6; A vízmintavétel helye: Fertőszentmiklós, vízmérce Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l ,9 5,4693 8,6825 III. 25 2,5 11,1 6,66 9,55 III. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,3 IV ,52 43,5 IV. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 123 2,42 3,63 2,8559 3,241 IV. 25 2,54 3,16 2,8604 3,04 IV. Ortofoszfát-P µg/l , ,94 V , V. Összes P µg/l , V , V. Ammónium-N mg/l 127 0,09 20,66 2,4797 4,787 V. 25 0,09 6,53 2,8408 5,865 V. Nitrit-N mg/l 127 0,059 1,867 0,3816 0,6723 V. 25 0,059 1,038 0,3136 0,5725 V. Nitrát-N mg/l 127 0,27 11,36 5,5598 8,832 III. 25 1,13 11,03 5,8128 8,86 III. Klorofill-a µg/l ,4 20, ,88 III ,4 23, ,56 III. Higany (oldott) µg/l 60 0,07 0,5 0,2388 0,38 III. 12 0,07 0,07 0,07 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 60 0,2 2 0,5383 0,825 II. 12 0,2 0,8 0,375 0,64 II. Ólom (oldott) µg/l 60 0,2 4,2 1,1767 1,7 I. 12 0,9 1,6 1,125 1,295 I. Nikkel (oldott) µg/l 60 0,3 8,2 1,7267 4,1 I. 12 0,7 1,2 0,9167 0,9933 I. Króm (oldott) µg/l 60 0,2 14,5 2,3767 3,8 I. 12 1,7 2,5 1,8 1,96 I. Cink (oldott) µg/l ,9 36 I , ,4 I. Réz (oldott) µg/l 60 1,9 12,5 6,66 10,1 III. 12 3,9 8,9 5,8333 6,88 II. Vezetőképesség µs/cm , ,95 IV , ,5 IV. Törzsszám: 01FF33; A felszíni víz neve: Rákos-patak; fkm: 3; A vízmintavétel helye: Fertőrákos, vízmérce Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 124 0,8 7,8 3,2887 5,06 II. 24 1,2 7,8 4,1333 7,56 III. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,5333 III , ,6 IV. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 121 2,08 3,45 2,58 2,7597 III. 24 2,29 2,79 2,5767 2,744 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,6 V , ,4 V. Összes P µg/l , V , V. Ammónium-N mg/l 124 0,02 0,65 0,0806 0,1253 I. 24 0,02 0,65 0,1108 0,153 I. Nitrit-N mg/l 124 0,002 0,837 0,0492 0,0664 III. 24 0,007 0,837 0,0945 0,1914 IV. Nitrát-N mg/l 124 1,51 6,87 3,9398 5,546 III. 24 1,51 6,87 4,2929 6,03 III. Klorofill-a µg/l 37 1,2 22,5 4,3135 6,98 I ,5 5, ,65 II. Higany (oldott) µg/l 58 0,07 0,5 0,2372 0,384 III. 11 0,07 0,07 0,07 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 58 0,1 4,4 0,669 1,01 III. 11 0,2 0,6 0,4 0,545 II. Ólom (oldott) µg/l 58 0,2 2,9 1,2086 1,88 I. 11 0,8 1,7 1,1182 1,48 I. Nikkel (oldott) µg/l 58 0,4 46,9 2,3466 3,36 I. 11 0,7 1,3 0,9636 1,19 I. Króm (oldott) µg/l 58 0,2 8,1 1,9431 3,66 I. 11 1,7 1,8 1,7182 1,745 I. Cink (oldott) µg/l , ,6667 I , ,85 I. Réz (oldott) µg/l 58 1,5 23,8 7, ,78 III. 11 3,6 9,6 5,8091 7,87 II. Vezetőképesség µs/cm , ,6 III , ,6 IV. 7

19 ékegység Törzsszám: 01FF34; A felszíni víz neve: Fertő-tó; A vízmintavétel helye: Fertőrákos, vízmérce Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 112 0,4 10,2 3,2982 5,48 II. 21 0,7 6,1 2,8905 4,74 II. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,8 IV ,9 V. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 110 1,36 2,57 2,1392 2,2933 II. 21 1,36 2,38 2,0776 2,239 II. Ortofoszfát-P µg/l , ,7429 II ,381 35,7 II. Összes P µg/l , ,6 III , IV. Ammónium-N mg/l 112 0,02 0,21 0,0571 0,0927 I. 21 0,02 0,16 0,0652 0,1095 I. Nitrit-N mg/l ,061 0,0088 0,0162 II. 21 0,002 0,017 0,0068 0,0129 II. Nitrát-N mg/l 112 0,03 1,68 0,2581 0,426 I. 21 0,09 0,52 0,2414 0,446 I. Klorofill-a µg/l 112 1,2 40,3 10, ,0933 II , ,14 II. Higany (oldott) µg/l 52 0,07 0,5 0,2467 0,3886 III. 10 0,07 0,12 0,075 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 52 0,2 4,6 0,6019 0,84 II. 10 0,3 0,5 0,41 0,475 I. Ólom (oldott) µg/l 52 0,2 3,5 1,1481 1,78 I. 10 0,8 2 1,1 1,2 I. Nikkel (oldott) µg/l 52 0,4 8,6 1,6692 3,46 I. 10 0,7 1,3 0,96 1,2 I. Króm (oldott) µg/l 52 0,2 6 1,7788 2,68 I. 10 1,7 1,8 1,71 1,7 I. Cink (oldott) µg/l , I ,5 19 I. Réz (oldott) µg/l 52 2,7 14,8 6, ,08 III. 10 2,9 8,1 5,3 7,6 II. Vezetőképesség µs/cm , ,2 V , ,55 V. Törzsszám: 01FF35; A felszíni víz neve: Hanság-főcsatorna fkm: 3,6; A vízmintavétel helye: Bősárkány, vízmérce Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 128 0,5 7,2 2,5609 4,16 II. 26 1,3 6,2 3,4808 4,82 II. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,2 III , ,4 III. Szaprobitási (Pantle-Buck) index ,9 2,6614 2,7825 III. 24 2,3 2,87 2,6183 2,766 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,9333 V , ,8 V. Összes P µg/l , IV , V. Ammónium-N mg/l 128 0,01 1,77 0,3196 0,794 III. 26 0,02 1,77 0,3831 0,844 III. Nitrit-N mg/l 128 0,002 0,546 0,0818 0,1673 IV. 26 0,002 0,247 0,0584 0,107 IV. Nitrát-N mg/l 128 0,05 12,72 2,4142 4,105 II. 26 0,09 12,72 2,4569 4,766 II. Klorofill-a µg/l 17 1,2 32 7, ,98 II , ,1 II. Higany (oldott) µg/l 48 0,07 0,94 0,251 0,4123 III. 13 0,07 0,09 0,0715 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 48 0,2 1,6 0,45 0,83 II. 13 0,2 0,8 0,3538 0,67 II. Ólom (oldott) µg/l 49 0,2 3,3 1,202 1,9367 I. 13 0,7 1,9 1,2462 1,67 I. Nikkel (oldott) µg/l 48 0,1 8,8 1,3979 2,63 I. 13 0,7 1,4 0,8769 1,14 I. Króm (oldott) µg/l 48 0,2 4,1 1,6583 2,22 I. 13 1,7 1,9 1,7231 1,77 I. Cink (oldott) µg/l , ,2 I , ,05 I. Réz (oldott) µg/l 49 0,8 11,5 5,4898 8,02 II. 13 1,9 7,9 4,7077 6,72 II. Vezetőképesség µs/cm , ,8 IV , ,4 IV. 8

20 ékegység Törzsszám: 01FF38; A felszíni víz neve: Rábca; fkm: 21,6; A vízmintavétel helye: Lébénymiklós, vízmérce Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 130 0,5 13,6 2,8385 4,8 II. 26 0,8 7 3,0962 5,02 II. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,5 III , ,4 III. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 125 2,2 3 2,5966 2,747 III. 26 2,2 2,82 2,5373 2,741 III. Ortofoszfát-P µg/l , IV , IV. Összes P µg/l , IV , IV. Ammónium-N mg/l 130 0,01 1,35 0,2075 0,495 II. 26 0,02 0,91 0,1915 0,475 II. Nitrit-N mg/l 130 0,002 0,535 0,0503 0,0865 III. 26 0,002 0,098 0,0326 0,0499 III. Nitrát-N mg/l 130 0,19 7,38 1,9555 3,2 II. 26 0,25 4,63 1,7315 3,416 II. Klorofill-a µg/l 129 1,2 216,7 13, ,55 II ,3 78,9 IV. Higany (oldott) µg/l 60 0,07 0,5 0,2348 0,4057 III. 12 0,07 0,28 0,0892 0,086 I. Kadmium (oldott) µg/l 60 0,1 2,9 0,5883 1,1 III. 12 0,2 0,9 0,45 0,72 II. Ólom (oldott) µg/l 60 0,2 11,2 1,5283 2,8 I. 12 0,7 11,2 2,45 4,64 I. Nikkel (oldott) µg/l 60 0,6 11,3 2,1583 5,1 I. 12 0,7 1,3 0,8667 0,98 I. Króm (oldott) µg/l 60 0,1 9,7 1,9983 3,1 I. 12 1,7 1,8 1,7083 1,7 I. Cink (oldott) µg/l , I , ,8 I. Réz (oldott) µg/l 60 0,7 12,4 6,1 9,7 II. 12 0,7 10,2 5,325 9,3 II. Vezetőképesség µs/cm , IV , ,6 III. Törzsszám: 01FF40; A felszíni víz neve: Marcal; fkm: 17,8; A vízmintavétel helye: Mórichida, vízmérce Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 123 0,8 8,6 2,7195 4,07 II. 24 0,8 5,1 2,8833 4,39 II. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,54 II , ,6 II. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 117 2,27 2,86 2,5348 2,6777 III. 23 2,27 2,82 2,5635 2,698 III. Ortofoszfát-P µg/l , V , ,4 V. Összes P µg/l , IV , V. Ammónium-N mg/l 123 0,01 1,05 0,0972 0,229 II. 24 0,02 0,86 0,0783 0,058 I. Nitrit-N mg/l 123 0,002 0,216 0,0339 0,0707 III. 24 0,002 0,053 0,0173 0,0414 III. Nitrát-N mg/l 123 0,04 7,18 2,5645 5,665 III. 24 0,11 6,53 2,0454 5,306 III. Klorofill-a µg/l ,6 10, ,14 II ,5 12, ,8 III. Higany (oldott) µg/l 57 0,07 0,5 0,2319 0,3685 III. 11 0,07 0,07 0,07 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 57 0,1 1,9 0,5404 0,8825 II. 11 0,2 0,7 0,3545 0,59 II. Ólom (oldott) µg/l 57 0,1 6,6 1,6386 3,065 I. 11 0,9 3,5 1,8636 3,26 I. Nikkel (oldott) µg/l 57 0,6 4,3 1,4351 2,43 I. 11 0,7 1,7 1,0636 1,39 I. Króm (oldott) µg/l 57 0,1 5,1 1,7702 2,76 I. 11 1,7 2,1 1,7545 1,88 I. Cink (oldott) µg/l , ,1 I , ,25 I. Réz (oldott) µg/l 57 1,2 11,4 6,5649 9,93 II. 11 1,2 9,7 5,7273 8,77 II. Vezetőképesség µs/cm , ,5 III , III. 9

21 ékegység Törzsszám: 01FF44; A felszíni víz neve: Arany-patak; fkm: 0,6; A vízmintavétel helye: Nagycenk Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 126 0,4 7,2 2,6127 4,048 II. 25 0,8 7,2 3,384 5,2 II. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,2 III ,88 20,5 II. Szaprobitási (Pantle-Buck) index ,97 2,619 2,782 III. 25 2,31 2,97 2,6556 2,805 IV. Ortofoszfát-P µg/l , IV ,44 273,5 IV. Összes P µg/l , IV ,4 510 IV. Ammónium-N mg/l 126 0,02 4,68 0,3129 0,72 III. 25 0,02 1,55 0,3124 0,73 III. Nitrit-N mg/l 126 0,017 0,384 0,0586 0,1072 IV. 25 0,019 0,384 0,087 0,1795 IV. Nitrát-N mg/l 126 1,51 6,08 4,2138 5,382 III. 25 1,92 5,65 4,074 5,525 III. Klorofill-a µg/l 38 1,2 23,7 4,6 9,18 I ,7 6, ,1 II. Higany (oldott) µg/l 59 0,07 0,5 0,2393 0,382 III. 12 0,07 0,07 0,07 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 59 0,2 1,9 0,4949 0,785 II. 12 0,2 0,9 0,4833 0,78 II. Ólom (oldott) µg/l 59 0,2 3,6 1,2661 2,125 I. 12 0,7 2,1 1,2 1,58 I. Nikkel (oldott) µg/l 59 0,2 16,9 1,9932 4,22 I. 12 0,7 1,2 0,875 1,08 I. Króm (oldott) µg/l 58 0,2 5,9 2,0069 3,26 I. 12 1,7 2 1,7583 1,88 I. Cink (oldott) µg/l , ,55 I , ,8 I. Réz (oldott) µg/l 59 0,2 18,2 6, ,6733 III. 12 1,6 9,3 5,4917 7,06 II. Vezetőképesség µs/cm , ,2 III ,5 III. Törzsszám: 01FF51; A felszíni víz neve: Concó-patak; fkm: 17,6; A vízmintavétel helye: Nagyigmánd, közúti-híd Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l ,5 5,0549 9,17 III. 26 1,2 23,5 6,95 12,22 IV. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,1 IV , ,8 V. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 111 2,25 2,93 2,6023 2,7523 III. 26 2,4 2,85 2,6162 2,774 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,4 V , V. Összes P µg/l , V , V. Ammónium-N mg/l 113 0,36 70,63 9, ,167 V. 26 0,71 70,63 13, ,892 V. Nitrit-N mg/l 113 0,003 15,17 1,4078 2,8893 V. 26 0,073 15,17 2,2882 5,989 V. Nitrát-N mg/l 113 1,93 75,45 16, ,144 IV. 26 8,97 75,45 24, ,034 V. Klorofill-a µg/l 113 1,2 632,2 50, ,29 IV ,2 88, ,08 IV. Higany (oldott) µg/l 36 0,07 0,5 0,2244 0,38 III. 12 0,07 0,07 0,07 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 36 0,1 1,7 0,3944 0,64 II. 12 0,2 0,6 0,325 0,54 II. Ólom (oldott) µg/l 36 0,3 6,5 1,0972 1,48 I. 12 0,7 6,5 1,4833 1,62 I. Nikkel (oldott) µg/l 36 0,3 5,9 1,5194 3,84 I. 12 0,7 4,6 1,1917 1,16 I. Króm (oldott) µg/l 36 0,1 3,9 1,6333 2,22 I. 12 1,7 1,9 1,7417 1,84 I. Cink (oldott) µg/l , ,8 I , ,4 I. Réz (oldott) µg/l 36 1,9 10,9 5,5722 8,08 II. 12 1,9 7,6 5,1333 6,86 II. Vezetőképesség µs/cm , ,9 IV , V. 10

22 ékegység Törzsszám: 01FF53; A felszíni víz neve: Concó-patak; fkm: 5; A vízmintavétel helye: Ács alatt, az M1-es út hídja Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 130 0,9 12,5 4,1985 6,6 III. 26 1,9 12,5 4,5192 7,14 III. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , IV , ,8 IV. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 125 2,21 3,24 2,6166 2,7775 III. 26 2,4 2,98 2,5715 2,764 III. Ortofoszfát-P µg/l , IV , V. Összes P µg/l , IV , IV. Ammónium-N mg/l 130 0,02 16,86 1,2316 2,46 V. 26 0,03 3,34 0,6935 1,638 IV. Nitrit-N mg/l 130 0,021 2,262 0,3398 0,705 V. 26 0,057 0,675 0,2258 0,4212 V. Nitrát-N mg/l 130 0,51 20,74 8, ,57 IV. 26 1,63 14,87 7,775 13,12 IV. Klorofill-a µg/l 130 1,2 311,4 49, ,8 IV. 26 3,6 299,6 68,95 243,18 IV. Higany (oldott) µg/l 54 0,07 0,5 0,2635 0,3988 III. 6 0,07 0,13 0,08 0 Kadmium (oldott) µg/l 54 0,2 1,7 0,5352 1,06 III. 6 0,2 0,6 0, Ólom (oldott) µg/l 54 0,1 7,7 1,1981 1,9733 I. 6 0,7 1,8 1, Nikkel (oldott) µg/l 54 0,1 6,7 1,6056 3,06 I. 6 0,7 2 1,05 0 Króm (oldott) µg/l 54 0,2 5,3 1,7093 2,44 I. 6 1,7 1,7 1,7 0 Cink (oldott) µg/l , ,6 II , Réz (oldott) µg/l 54 2,4 13,3 6,5963 9,8733 II. 6 3,2 5,8 4, Vezetőképesség µs/cm , IV , ,4 IV. Törzsszám: 01FF54; A felszíni víz neve: Cuhai-Bakonyér; fkm: 7,03; A vízmintavétel helye: Bőnyrétalap, az E5-ös közúti híd Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 126 0,5 6,8 2,8476 4,24 II. 25 0,5 5 2,188 3,35 I. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,7 III ,04 22,5 III. Szaprobitási (Pantle-Buck) index ,06 2,6265 2,7773 III. 25 2,46 3,06 2,68 2,84 IV. Ortofoszfát-P µg/l , V ,88 945,5 V. Összes P µg/l , V V. Ammónium-N mg/l 126 0,02 30,61 1,0374 1,774 IV. 25 0,04 2,8 0,5156 1,135 IV. Nitrit-N mg/l 126 0,009 0,672 0,1337 0,295 IV. 25 0,022 0,569 0,1255 0,263 IV. Nitrát-N mg/l 126 0,3 12,54 6, ,144 IV. 25 3,09 8,99 6,1836 7,68 III. Klorofill-a µg/l 12 1,2 58 8, ,02 II ,7 13,61 II. Higany (oldott) µg/l 32 0,07 0,5 0,2363 0,404 III. 9 0,07 0,07 0,07 0 Kadmium (oldott) µg/l 32 0,1 0,7 0,2813 0,59 II. 9 0,2 0,6 0, Ólom (oldott) µg/l 32 0,2 1,4 0,7156 1,18 I. 9 0,7 1,3 0, Nikkel (oldott) µg/l 32 0,1 3,8 1,0219 1,98 I. 9 0,7 1,4 0, Króm (oldott) µg/l 32 0,2 4,9 1,5719 1,6958 I. 9 1,7 1,9 1, Cink (oldott) µg/l , ,6 I , Réz (oldott) µg/l 32 2,8 9,6 5,4781 8,62 II. 9 2,8 6,7 4, Vezetőképesség µs/cm , ,2 IV , IV. 11

23 ékegység Törzsszám: 01FF60; A felszíni víz neve: Általér; fkm: 24,1; A vízmintavétel helye: Tatabánya, vízmérce Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 130 0,6 12,4 3,6708 6,2 III. 26 0,9 12,4 5,0962 8,95 III. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , III , ,6 IV. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 126 1,73 2,89 2,5008 2,638 III. 26 2,35 2,89 2,5446 2,794 III. Ortofoszfát-P µg/l ,5 101 IV , ,2 IV. Összes P µg/l , IV , IV. Ammónium-N mg/l 130 0,01 1,28 0,1845 0,44 II. 26 0,02 0,91 0,1923 0,496 II. Nitrit-N mg/l 130 0,004 0,565 0,1102 0,2525 IV. 26 0,008 0,565 0,1518 0,3688 V. Nitrát-N mg/l 130 0,25 9,48 4,0073 8,2 III. 26 0,29 8,57 3,6792 8,24 III. Klorofill-a µg/l ,5 67, ,3 IV ,5 138, ,94 V. Higany (oldott) µg/l 31 0,02 0,5 0,2435 0,3967 III. 7 0,07 0,07 0,07 0 Kadmium (oldott) µg/l 31 0,3 1 0,6226 0,845 II. 7 0,3 0,9 0,6 0 Ólom (oldott) µg/l 31 0,4 7,6 1,8065 2,545 I. 7 0,7 2,4 1, Nikkel (oldott) µg/l 31 0,4 4,3 1,5871 2,39 I. 7 0,9 1,3 1, Króm (oldott) µg/l 31 0,6 5,3 1,9387 3,05 I. 7 1,7 2,1 1, Cink (oldott) µg/l , ,6 II , Réz (oldott) µg/l 31 5,1 12,9 8,171 11,11 III. 7 5,1 12,9 7, Vezetőképesség µs/cm IV , IV. Törzsszám: 01FF61; A felszíni víz neve: Általér; fkm: 18,09; A vízmintavétel helye: Vértesszőlős, E5-ös közúti-híd Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 130 0,3 7,3 3, II. 26 1,4 7,3 3,8 5,18 II. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , III , ,4 III. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 124 2,15 2,98 2,6086 2,776 III. 26 2,41 2,98 2,6604 2,798 III. Ortofoszfát-P µg/l , V , ,2 V. Összes P µg/l , V , V. Ammónium-N mg/l 130 0,02 12,82 1,2892 3,65 V. 26 0,03 12,82 1,5258 2,422 V. Nitrit-N mg/l 130 0,012 0,936 0,2972 0,565 V. 26 0,012 0,617 0,2907 0,534 V. Nitrát-N mg/l 130 0,32 10,77 5,1219 7,8 III. 26 0,32 7,8 4,4977 7,488 III. Klorofill-a µg/l 13 1,2 110,1 30, ,72 III. 13 1,2 110,1 30, ,72 III. Higany (oldott) µg/l 37 0,07 0,5 0,2203 0,3767 III. 12 0,07 0,07 0,07 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 37 0,2 1,4 0,7595 0,9867 II. 12 0,5 1,1 0,7667 0,98 II. Ólom (oldott) µg/l 37 0,5 4,1 1,8432 2,62 I. 12 0,7 3 1,7667 2,37 I. Nikkel (oldott) µg/l 37 0,6 5,6 1,9811 3,54 I. 12 0,8 2,3 1,2833 1,64 I. Króm (oldott) µg/l 36 0,3 3,9 1,9889 2,92 I. 12 1,7 2,2 1,9333 2,14 I. Cink (oldott) µg/l , ,9 II ,75 46 I. Réz (oldott) µg/l 37 2,4 18,3 7, ,22 III. 12 2,4 11,5 7, ,1 III. Vezetőképesség µs/cm , IV , ,6 IV. 12

24 ékegység Törzsszám: 01FF62; A felszíni víz neve: Általér; fkm: 10,5; A vízmintavétel helye: Tata, Öreg-tó, leeresztő zsilip mellett Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 128 0,6 20,2 6, ,9 IV. 24 3,9 20,2 10, ,9 IV. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,1 V , V. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 124 2,19 2,83 2,512 2,653 III. 24 2,19 2,78 2,4688 2,613 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,6 IV ,75 434,2 IV. Összes P µg/l , IV , IV. Ammónium-N mg/l ,53 0,4172 1,368 IV. 24 0,02 2,22 0,3454 0,974 III. Nitrit-N mg/l ,368 0,0676 0,1638 IV. 24 0,002 0,233 0,0645 0,1808 IV. Nitrát-N mg/l 128 0,09 9,22 2,057 6,072 III. 24 0,12 6,55 1,5375 4,744 II. Klorofill-a µg/l 128 5,9 807,5 121, ,16 IV ,5 178, ,84 V. Higany (oldott) µg/l ,8 0,2537 0,4429 III. 12 0,07 0,09 0,0717 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 60 0,2 5 0,8517 1,2 III. 12 0,4 1,1 0,7333 0,96 II. Ólom (oldott) µg/l 60 0,2 5 2,135 3,2 I. 12 0,7 3,1 1,8667 2,84 I. Nikkel (oldott) µg/l 60 0,7 7,4 2,12 3,6 I. 12 0,7 2 1,3833 1,88 I. Króm (oldott) µg/l 60 0,4 9,6 2,1183 3,3 I. 12 1,7 2,6 1,9833 2,36 I. Cink (oldott) µg/l , I , I. Réz (oldott) µg/l 60 1,6 22,4 8,365 11,4 III ,8 6,8167 9,22 II. Vezetőképesség µs/cm , ,2 IV , ,6 IV. Törzsszám: 01FF63; A felszíni víz neve: Kenyérmezei-patak; fkm: 2,1; A vízmintavétel helye: Dorog, szennyvíztisztító telep Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 129 0,2 12,9 4,0023 7,4067 III. 26 1,9 12,9 5,3577 9,44 III. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,1 IV , ,4 IV. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 124 2,39 3,8 2,8877 3,224 IV. 26 2,6 3,44 2,9004 3,21 IV. Ortofoszfát-P µg/l , ,3 V , ,2 V. Összes P µg/l , ,5 V , V. Ammónium-N mg/l 129 0,11 10,18 1,5178 4,186 V. 26 0,33 5,59 1,9292 3,674 V. Nitrit-N mg/l 129 0,023 2,566 0,2645 0,4593 V. 26 0,051 0,55 0,2358 0,3918 V. Nitrát-N mg/l 129 0,26 10,23 5,8653 8,492 III. 26 1,74 7,21 4,5465 6,584 III. Klorofill-a µg/l ,7 4,8225 7,43 I , ,34 II. Higany (oldott) µg/l 60 0,07 0,8 0,288 0,4824 III. 12 0,07 0,33 0,0917 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 60 0,3 2,9 1,0033 1,5 III. 12 0,5 1,2 0,85 1,08 III. Ólom (oldott) µg/l 60 0,7 5,1 2,0833 3,25 I. 12 1,2 3,2 2,0417 3,06 I. Nikkel (oldott) µg/l 60 0,7 16,9 3,595 10,5 I. 12 0,8 2,6 1,4333 1,87 I. Króm (oldott) µg/l 59 0,4 31,6 3,2119 5,57 I. 12 1,7 2,6 2,0583 2,54 I. Cink (oldott) µg/l ,15 66 II ,8 I. Réz (oldott) µg/l 60 2,9 15,1 8, ,8 III. 12 3,6 10,9 8,4 10,52 III. Vezetőképesség µs/cm , IV , ,8 IV. 13

25 ékegység Törzsszám: 01FF65; A felszíni víz neve: Kühtreiber-patak; fkm: 6; A vízmintavétel helye: Tata alatt, M1-es út hídja Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 125 0,4 14,6 4,3272 7,475 III ,5 5, ,61 IV. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l ,464 47,5 IV , ,1 V. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 119 2,26 2,95 2,5773 2,711 III. 23 2,3 2,95 2,5983 2,787 III. Ortofoszfát-P µg/l , V , ,8 V. Összes P µg/l , V , V. Ammónium-N mg/l 125 0,01 6,18 0,5944 1,465 IV. 23 0,02 6,18 0,8148 1,539 IV. Nitrit-N mg/l 125 0,007 0,505 0,1437 0,2545 IV. 23 0,012 0,505 0,1987 0,4057 V. Nitrát-N mg/l 125 0,18 8,68 2,7488 6,47 III. 23 0,18 7,05 2,2074 5,813 III. Klorofill-a µg/l ,9 62, ,35 IV ,7 51, ,63 IV. Higany (oldott) µg/l 59 0,07 0,5 0,2463 0,3894 III. 11 0,07 0,08 0,0709 0,07 I. Kadmium (oldott) µg/l 59 0,2 4,7 0,6322 0,87 II. 11 0,2 0,7 0,3545 0,59 II. Ólom (oldott) µg/l 59 0,2 9,1 1,3441 1,97 I. 11 0,7 2 1,3273 1,88 I. Nikkel (oldott) µg/l 59 0,2 5,7 1,3644 2,71 I. 11 0,7 1,4 0,8545 0,99 I. Króm (oldott) µg/l 59 0,2 78,5 3,2034 2,21 I. 11 1,7 1,8 1,7182 1,745 I. Cink (oldott) µg/l , ,2 I , ,8 I. Réz (oldott) µg/l 58 1,4 11 6,3586 9,34 II. 11 3,6 9,5 5,7818 7,36 II. Vezetőképesség µs/cm , ,5 IV , ,5 IV. Törzsszám: 01FF66; A felszíni víz neve: Általér; fkm: 11,56; A vízmintavétel helye: Tatai Öreg-tó felett Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 130 2,1 18,7 6, ,6 IV. 26 3,5 18,7 9, ,88 IV. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , IV , ,6 IV. Szaprobitási (Pantle-Buck) index ,96 2,5265 2,6587 III. 26 2,32 2,67 2,4985 2,626 III. Ortofoszfát-P µg/l , ,3333 IV , ,8 III. Összes P µg/l , V , IV. Ammónium-N mg/l 130 0,01 9,87 0,5885 1,92 IV. 26 0,02 1,92 0,3962 1,338 IV. Nitrit-N mg/l 130 0,012 1,085 0,1803 0,322 V. 26 0,025 0,356 0,1697 0,2748 IV. Nitrát-N mg/l 130 0,19 9,76 3,7584 7,6 III. 26 0,19 7,21 3,1292 6,892 III. Klorofill-a µg/l 130 2,4 788,5 190, ,6 V. 26 2,4 402,6 175, ,24 V. Higany (oldott) µg/l 30 0,07 0,5 0,2693 0,4967 III. 6 0,07 0,49 0,14 0 Kadmium (oldott) µg/l 30 0,4 1,3 0, II. 6 0,4 1 0, Ólom (oldott) µg/l 30 0,1 3,2 1,9033 2,85 I. 6 0,7 2,3 1, Nikkel (oldott) µg/l 30 0,5 9,4 2,5267 4,5 I. 6 0,9 1,7 1, Króm (oldott) µg/l 30 0,5 4,9 2,3267 4,1 I. 6 1,7 2,2 1, Cink (oldott) µg/l ,2 60 II , Réz (oldott) µg/l 30 4,3 15,1 9, ,8 III. 6 6,3 13,8 8, Vezetőképesség µs/cm , IV , IV. 14

26 ékegység Törzsszám: 01FF67; A felszíni víz neve: Galla-patak; fkm: 0,11; A vízmintavétel helye: Tatabánya, vízmérce Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 130 0,4 12,4 2,6454 4,75 II. 26 0,5 12,4 2,5615 4,6 II. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , II , ,2 II. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 124 2,34 3,19 2,6858 2,8773 IV. 26 2,44 2,99 2,7165 2,964 IV. Ortofoszfát-P µg/l ,5 271 V , IV. Összes P µg/l , IV , IV. Ammónium-N mg/l 130 0,01 7,15 0,3645 0,59 III. 26 0,02 0,83 0,1665 0,314 II. Nitrit-N mg/l 130 0,017 0,447 0,0985 0,182 IV. 26 0,017 0,261 0,0661 0,0948 III. Nitrát-N mg/l 130 0,84 7,5 3,9765 5,74 III. 26 0,84 4,59 3,1373 4,29 II. Klorofill-a µg/l ,5 8, ,97 II ,5 8, ,97 II. Higany (oldott) µg/l 30 0,07 0,5 0,2563 0,4 III. 6 0,07 0,1 0,075 0 Kadmium (oldott) µg/l 30 0,2 3 0,89 1,3 III. 6 0,5 1,2 0, Ólom (oldott) µg/l 30 0,3 3 1,8433 2,7667 I. 6 0,8 2,9 1,9 0 Nikkel (oldott) µg/l 30 0,3 8 2,3533 4,25 I ,6 1,3 0 Króm (oldott) µg/l 30 0,6 9,9 2,23 3,4 I. 6 1,7 2,6 1, Cink (oldott) µg/l , I ,5 0 Réz (oldott) µg/l 30 4,6 16 8, ,3 III. 6 6,2 10,1 7,9 0 Vezetőképesség µs/cm , IV , ,8 IV. Törzsszám: 01FF70; A felszíni víz neve: Unyi-patak; fkm: 2; A vízmintavétel helye: Tata, közúti-híd Biokémiai oxigénigény (BOI5) mg/l 129 0,4 10,2 4,6295 7,45 III. 25 1,2 10 4,684 6,975 III. Oxigénfogyasztás (KOId) eredeti mg/l , ,4 IV ,28 60 IV. Szaprobitási (Pantle-Buck) index 124 2,18 3,55 2,8307 3,118 IV. 25 2,62 3,14 2,8724 2,9825 IV. Ortofoszfát-P µg/l , ,7 V , ,5 V. Összes P µg/l , V , V. Ammónium-N mg/l 129 0,02 38,46 5, ,455 V. 25 1,76 38,46 11, ,475 V. Nitrit-N mg/l 129 0,032 1,484 0,3245 0,6089 V. 25 0,032 0,92 0,37 0,799 V. Nitrát-N mg/l 129 0,25 32,21 10,711 15,933 IV. 25 0,25 32,21 12, ,435 V. Klorofill-a µg/l 129 1,2 242,7 8, ,62 II ,1 6,068 13,6 II. Higany (oldott) µg/l 33 0,07 0,7 0,2627 0,4744 III. 9 0,07 0,07 0,07 0 Kadmium (oldott) µg/l 33 0,5 1,6 0,9152 1,2925 III. 9 0,5 1 0, Ólom (oldott) µg/l 33 0,5 3,3 1,8485 2,67 I. 9 1,1 3,3 1, Nikkel (oldott) µg/l 33 0,5 12,8 2,5939 4,54 I. 9 0,9 1,7 1, Króm (oldott) µg/l 33 0,6 5,9 2,5394 4,47 I. 9 1,7 2,3 1, Cink (oldott) µg/l , ,5 I , Réz (oldott) µg/l 33 2,9 20 8, ,27 III. 9 5,2 10,6 8,1 0 Vezetőképesség µs/cm , ,1 IV , ,5 IV. 15

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2015/2016-os tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv Vízvédelem KM011_1 2015/2016-os tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék in Fehér, 2009 1 Víz Keretirányelv

Részletesebben

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv

Vízvédelem KM011_1. 2014/2015-es tanév II. félév. 3. rész: Víz Keretirányelv in Fehér, 2009 Vízvédelem KM011_1 2014/2015-es tanév II. félév 3. rész: Víz Keretirányelv Dr. Zseni Anikó egyetemi docens Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Víz Keretirányelv 2000/60/EK

Részletesebben

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY

VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY VITUKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ KHT. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND WATER MANAGEMENT RESEARCH INSTITUTE NON-PROFIT COMPANY (A VITUKI helyszíni programjának szemléltetése, mintavétel a Lipóti

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1323/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1323/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1323/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

VKI szempontú monitorozás Magyarországon. Zagyva Andrea andrea.zagyva@vm.gov.hu Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály

VKI szempontú monitorozás Magyarországon. Zagyva Andrea andrea.zagyva@vm.gov.hu Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály VKI szempontú monitorozás Magyarországon Zagyva Andrea andrea.zagyva@vm.gov.hu Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály Felszíni vizes monitoring-rendszer 1960-as évek-2005: a monitoring-hálózat

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság Szigetvári Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN

KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) KÖRNYEZETI MONITORING RENDSZEREK A FELSŐ- TISZA-VIDÉK TERÜLETÉN Virág Margit 1, Csegény József 2, Dr. Szűcs Péter 3, Dr. Madarász Tamás

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009 A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés ütemterve és munkaprogramja 2006-2009 Bevezetés Az élővizek használata életünk egyik legfontosabb, ugyanakkor költségekkel is járó eleme. A folyók, patakok, tavak vize,

Részletesebben

JELENTÉS. Az Európai Bizottság részére

JELENTÉS. Az Európai Bizottság részére JELENTÉS Az Európai Bizottság részére a víz-politika területén a közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv a Víz Keretirányelv 3. cikk 8.

Részletesebben

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1)

Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) Környezetállapot-értékelés I. (KM018_1) VAL, VÉL FAVI Emisszió: körny.haszn. MR TESZIR KSH OSAP egyéb adatbázisok Környezeti adatok: Víz 2014/2015-ös tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens spec.

Részletesebben

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ 17. évfolyam 1. szám 2010.augusztus VÍZMINİSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség belsı információs kiadványa A Vííz Kerrettiirrányellv 2009..

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003

TÁJÉKOZTATÓ. Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003 TÁJÉKOZTATÓ Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotváltozásáról 2003 Dunaújváros 2004 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1 Összefoglaló jelentés 2 Részletező jelentés 5 Légszennyezettségi állapot

Részletesebben

VÉDETT TERÜLETEK: IVÓVÍZBÁZISOK, FÜRDŐVIZEK, NITRÁT- ÉS TÁPANYAGÉRZÉKENY TERÜLETEK, HALAS VIZEK, TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK

VÉDETT TERÜLETEK: IVÓVÍZBÁZISOK, FÜRDŐVIZEK, NITRÁT- ÉS TÁPANYAGÉRZÉKENY TERÜLETEK, HALAS VIZEK, TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ EU IRÁNYELVEK ÉS INTÉZKEDÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A GYAKORLATI TERVEZÉSI FELADATOKBAN MHT XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS VÉDETT TERÜLETEK: IVÓVÍZBÁZISOK, FÜRDŐVIZEK,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv szerinti monitoring

A Víz Keretirányelv szerinti monitoring A Víz Keretirányelv szerinti monitoring A VÍZ-KERETIRÁNYELV 2000/60/EK irányelv, története 1988-ig nyúlik vissza célja a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotban tartása (ökológiai, kémiai, mennyiségi

Részletesebben

a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÁNTSZ Laboratórium Kft. Heves Megyei Kémiai Laboratóriuma (3300 Eger, Klapka György u. 11.)

Részletesebben

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratórium (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) akkreditált területe I. laboratóriumi

Részletesebben

a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A VÍZÉPSZOLG-94 Vízépítõ és Szolgáltató Kft. Kéve u. 41.) akkreditált mûszaki területe: Laboratóriuma (6400 Kiskunhalas,

Részletesebben

a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Stratégiai Osztály Laboratórium (6000 Kecskemét,

Részletesebben

TÁROZÓK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE Dr. Mátrai Ildikó Dr. Vadkerti Edit Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet

TÁROZÓK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE Dr. Mátrai Ildikó Dr. Vadkerti Edit Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet TÁROZÓK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉSE Dr. Mátrai Ildikó Dr. Vadkerti Edit Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet 1. Bevezetés Az Eötvös József Főiskolán a Hidroökológia mérőgyakorlat

Részletesebben

Antropogén tevékenységek hatásainak megjelenése a Dráva és főbb hazai mellékvízfolyásainak vízminőségében

Antropogén tevékenységek hatásainak megjelenése a Dráva és főbb hazai mellékvízfolyásainak vízminőségében Földtudományok Doktori Iskola PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Antropogén tevékenységek hatásainak megjelenése a Dráva és főbb hazai mellékvízfolyásainak vízminőségében DOLGOSNÉ KOVÁCS ANITA Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények

MUNKAANYAG. Mohácsi Csilla. A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények Mohácsi Csilla A víz- keretirányelvekben megfogalmazott követelmények A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2 Mérőállomás

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium (6000

Részletesebben

A FELSZÍNI VIZEKET ÉRŐ TERHELÉSEK JELLEMZÉSÉNEK KORLÁTAI PELYHE SZABINA

A FELSZÍNI VIZEKET ÉRŐ TERHELÉSEK JELLEMZÉSÉNEK KORLÁTAI PELYHE SZABINA A FELSZÍNI VIZEKET ÉRŐ TERHELÉSEK JELLEMZÉSÉNEK KORLÁTAI PELYHE SZABINA EMISSZIÓ ÉS IMMISSZIÓ ÖSSZHANGJA? Szabályozott immissziós anyagok köre Nem megfelelt víztestek száma %-os arány Savasság 8 1% Sótartalom

Részletesebben

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Debreceni Vízmû Zrt. Központi Laboratóriuma (4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7.) akkreditált

Részletesebben

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA

3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA 3. MELLÉKLET: A KÖRNYEZETÉRZÉKENYSÉG TERÜLETI BESOROLÁSOK ALAPJA Területi környezet-érzékenységi információk: a) A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek b) Befogadó érzékenysége

Részletesebben

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft

Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft Blautech Humán - és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. Tel: (88) 590-050 Fax: (88) 590-059 Honlap: www.blautech.hu E-mail cím: mail@blautech.hu A Környezetvédelmi Minisztérium

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/40 Vállalkozási szerződés keretében a víz-szektorra vonatkozó ex-ante feltételek teljesítéséhez szükséges, a 1121/2014. (III.6.) Korm. határozat 1. e) pontja szerinti kiegészítő monitoring vizsgálatok végrehajtása

Részletesebben

a NAT-1-1370/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1370/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1370/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MECSEKÉRC Zrt. Környezetvédelmi Igazgatóság izsgáló Laboratórium (7673 Kõvágószõlõs, 0222/15 hrsz) akkreditált

Részletesebben

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL napirendi pont Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL Tisztelt Közgyűlés! Az 1995. évi LIII. tv. három fejezetében is (12. (3), 46. (1) e., 51. (3)

Részletesebben

a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mérõállomás (Regionális

Részletesebben

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS Területi vízgazdálkodás, Szabályozások, Vízbázisok és szennyezőanyagok SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar KLING ZOLTÁN Gödöllő, 2012.02.08. 2011/2012. tanév 2. félév

Részletesebben

a NAT-1-0790/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-0790/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület KIEGÉSZÍTÕ RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0790/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

5. melléklet. A Duna Dunaföldvár-Hercegszántó közötti szakasza vízminőségének törzshálózati mérési adatai

5. melléklet. A Duna Dunaföldvár-Hercegszántó közötti szakasza vízminőségének törzshálózati mérési adatai 5. melléklet A Duna - közötti szakasza vízminőségének törzshálózati mérési adatai 5. melléklet 2006.02.20. TÁBLÁZATJEGYZÉK 1. táblázat: Mintavételi darabszámok az értékelt mintavételi helyeken (1968-2004)

Részletesebben

A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni.

A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni. 89920 IV. A tevékenység végzésének típusa, helye, címe: V. A dohány típusa(i) (szárított és/vagy fermentált): A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni.

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A 2-21. MAROS

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A 2-21. MAROS A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A 2-21. MAROS közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

RÉSZLETES TÉNYFELTÁRÁS ZÁRÓ-DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZLETES TÉNYFELTÁRÁS ZÁRÓ-DOKUMENTÁCIÓ Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009, mobil: 30-9949-826 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Baja környéki vizes élőhelyek helyreállításának tájökológiai vizsgálata

Baja környéki vizes élőhelyek helyreállításának tájökológiai vizsgálata PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola Baja környéki vizes élőhelyek helyreállításának tájökológiai vizsgálata Ph.D. értekezés tézisei Mátrai Ildikó Témavezető: Dr.

Részletesebben

DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK

DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK ÁLLAPOTA 2012. május 11. 1/128 Tartalomjegyzék 7 DUNA ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK ÁLLAPOTA... 7 7.1 A vizsgálat céljának és terjedelmének megalapozása... 7 7.1.1 A vizsgálatok

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-8. Bükk és Borsodi-mezőség közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyét érintı vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

A HORTOBÁGY-BERETTYÓ VÍZMENNYISÉGI ÉS VÍZMINŐSÉGI MONITOROZÁSA KISVIZES ÜZEMREND ESETÉN 2007-BEN

A HORTOBÁGY-BERETTYÓ VÍZMENNYISÉGI ÉS VÍZMINŐSÉGI MONITOROZÁSA KISVIZES ÜZEMREND ESETÉN 2007-BEN A HORTOBÁGY-BERETTYÓ VÍZMENNYISÉGI ÉS VÍZMINŐSÉGI MONITOROZÁSA KISVIZES ÜZEMREND ESETÉN 2007-BEN KÖZÉP-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 2008. JANUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től 1/5 LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015 Érvényes: 2015. április 1.-től 1. Hőmérséklet mérés 500 2. Szín vizsgálata (érzékszervi) 550 3. Szag vizsgálata (érzékszervi) 550 4. Íz vizsgálata (érzékszervi)

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK MEGÚJÍTÁSA, FELÜLVIZSGÁLATA 2013-2018

BALATONALMÁDI VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK MEGÚJÍTÁSA, FELÜLVIZSGÁLATA 2013-2018 BALATONALMÁDI VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK MEGÚJÍTÁSA, FELÜLVIZSGÁLATA 2013-2018 KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Környezeti állapot változások...

Részletesebben

Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek

Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői Miskolci ivóvíz-hálózat 2013. március Kémiai vizsgálati eredmények átlagértékei Vizsgált komponens Mértékegység Átlagérték

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemz, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár. Biológiai vizsgálatok

A vizsgált/mért jellemz, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár. Biológiai vizsgálatok Tel.: 62-553-028; Fax: 62-553-029 1/51 IVÓVÍZ, FELSZÍN ALATTI VÍZ, FELSZÍNI VÍZ, SZENNYVÍZ VIZSGÁLATOK Biológiai vizsgálatok Csíranövényteszt Ökotoxikológiai vizsgálat Daphniateszt Ökotoxikológiai vizsgálat

Részletesebben

a NAT-1-1525/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1525/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1525/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Talajvédelmi Laboratórium

Részletesebben

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Vízmûvek Zrt. Vízminõségi és Környezetvédelmi Osztály Laboratórium (1044 Budapest,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (7) a NAT-1-1514/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (7) a NAT-1-1514/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (7) a NAT-1-1514/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 1 Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség)

Tárgy: HATÁROZAT. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: felügyelőség) FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Vízminõség- és Talajvédelmi Osztály

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Vízminõség- és Talajvédelmi Osztály KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Vízminõség- és Talajvédelmi Osztály Felszín alatti vízvédelmi havária-monitoring rendszer megfigyelõ kútjaiból vett vízminták elemzése a környezetben

Részletesebben

A felszíni vizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, a benne lezajló folyamatok, a víz mint élőhely jellemzése

A felszíni vizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, a benne lezajló folyamatok, a víz mint élőhely jellemzése A felszíni vizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, a benne lezajló folyamatok, a víz mint élőhely jellemzése A víz körforgása a Földön ezer km3 % újratermelődési idő óceánok és tengerek 1 380

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1289/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zrt. 1 Gyöngyös Város tisztító Telepének Laboratóriuma (3200

Részletesebben

Budapest XVI. kerület 2015. évi környezetállapot jelentése

Budapest XVI. kerület 2015. évi környezetállapot jelentése Elfogadta: 181/2016. (V. 17.) Kt. hat. Budapest XVI. kerület Budapest XVI. kerület 2015. évi környezetállapot jelentése Összeállította: a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1444 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 17. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 2/2013. (II. 1.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések

Részletesebben

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN

A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN HULLADÉKOK TERMIKUS HASZNOSÍTÁSA KONFERENCIA Budapest, 2014. október 07. A HULLADÉKOK ENERGETIKEI HASZNOSÍTÁSA A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS TÜKRÉBEN Bese Barnabás általános igazgatóhelyettes Észak-magyarországi

Részletesebben

a NAT-1-1516/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1516/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1516/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet Közegészségügyi Higiénés Laboratórium (1095 Budapest, Gyáli út

Részletesebben

Alátámasztó munkarészek

Alátámasztó munkarészek Alátámasztó munkarészek 1. Magasabb szintű tervek vonatkozásai OTRT A 2008. évi L. törvénnyel elfogadott OTRT vonatkozásai Sajószentpéter város igazgatási területére: települési térség mezőgazdasági térség

Részletesebben

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ A TELEPHELYEN ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ A TELEPHELYEN ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ A TELEPHELYEN ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN File név: PAKSII_KHT_13_Telepmodell 1/107 File név: PAKSII_KHT_13_Telepmodell 2/107 TARTALOMJEGYZÉK 13 FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mertcontrol Metric Minősítő, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1381/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1381/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1381/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Nyrt. Downstream MOL DS Termelés MOL Minőségellenőrzés MOL Környezet- és

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG A határozat jogerős: év: hó: nap: KÜJ: 100528112 KTJ: 102224967 Iktatószám: 13735-10/2013. Hiv. szám: - Tárgy: Oroszlány, Oroszlányi Szolgáltató Zrt., Előadó: Műszaki ea.: Szakértő: Sipos Bernadett Pulai

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyűjtő alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv. Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Felszín alatti vizeket érintő intézkedési csomagok 1 IP1. TERÜLETI AGRÁR INTÉZKEDÉSI CSOMAG TA1: Agrár-környezetvédelmi intézkedések és művelési mód váltás dombvidéken, erózió-

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3239-6/2012. Tárgy: Zalakerámia Zrt. Romhányi Gyáregysége

Részletesebben

VISSZAVONÁS - KEOP-7.9.0./12-2013-0037 azonosító számú pályázat megvalósítása keretében kármentesítési projekt előkészítési feladatok teljesítése

VISSZAVONÁS - KEOP-7.9.0./12-2013-0037 azonosító számú pályázat megvalósítása keretében kármentesítési projekt előkészítési feladatok teljesítése VISSZAVONÁS - KEOP-7.9.0./12-2013-0037 azonosító számú pályázat megvalósítása keretében kármentesítési projekt előkészítési feladatok teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 1 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 185-17/2016. Tárgy: Baj, Németh Sándor egyéni vállalkozó 03 hrsz-ú ingatlanon lévő Baj.-III homokbánya környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása Ügyintéző:

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

Nitráttal, foszfáttal szennyezett felszín alatti víz kezelése bioszénnel. Tervezési feladat Farkas Éva

Nitráttal, foszfáttal szennyezett felszín alatti víz kezelése bioszénnel. Tervezési feladat Farkas Éva Nitráttal, foszfáttal szennyezett felszín alatti víz kezelése bioszénnel Tervezési feladat Farkas Éva Szennyezett terület Mezőgazdasági elvárások növekednek műtrágyázás Műtrágya egy része a talajban marad

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

Előzmények. szükség esetén elkészítése

Előzmények. szükség esetén elkészítése Laky Dóra, Licskó István, Szabó D. Lucyna, Dávid Andrea A vízbiztonsági tervezés folyamata a Ceglédi Városi Vízműnél Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 - Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Fõosztály (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) akkreditált

Részletesebben

BÁCSSZŐLŐS Ifjúság u. 9. Ifjúság u. 9.

BÁCSSZŐLŐS Ifjúság u. 9. Ifjúság u. 9. BÁCSSZŐLŐS Ifjúság u. 9. Ifjúság u. 9. Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u. 16. Ifjúság u. 9. Vízminőségi Jellemző Határérték Egység 2015.04.21 2015.09.24 2015.11.19 2015.11.19 Ammónium 0,50 mg/l - 1,06

Részletesebben

A tanszék korábbi nagy korszakai

A tanszék korábbi nagy korszakai A víz- és szennyvíztechnológiai kutatásfejlesztés hagyományai és jövője a BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszéken Dr. Fleit Ernő egyetemi docens Dr. Szabó Anita egyetemi adjunktus 2011. március 28..

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

ELŐTERJESZTÉS. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 27.-i ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a megye környezetállapotáról

Részletesebben

víztoronynál lévő konténer víztoronynál lévő konténer

víztoronynál lévő konténer víztoronynál lévő konténer VÍZTISZTÍTÓ KONTÉNEREK víztoronynál víztoronynál víztoronynál víztoronynál Eredmények Bácsszőlős Borota Császártöltés Garambvölgyi köznél lévő könténer Garambvölgyi köznél lévő könténer Vízminőségi Jellemző

Részletesebben

Az akkreditálás mőszaki területe vizsgálati módszerek

Az akkreditálás mőszaki területe vizsgálati módszerek 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. Oldal: 1/13 Az akkreditálás mőszaki területe vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Felszín alatti víz, Ivóvíz A vizsgált/mért jellemzı, a vizsgálat típusa, mérési

Részletesebben

Felszíni vizek üledékének és altalajának zavartalan mintavétele vízkizárással; a minták különböző Hg-formáinak vizsgálata

Felszíni vizek üledékének és altalajának zavartalan mintavétele vízkizárással; a minták különböző Hg-formáinak vizsgálata Felszíni vizek üledékének és altalajának zavartalan mintavétele vízkizárással; a minták különböző Hg-formáinak vizsgálata Palotai Zoltán KSzGySz Konferencia, 2012. május 22. Felismerés a 60-as évek végén,

Részletesebben

TALAJVÉDELEM GYAKORLAT, A KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS

TALAJVÉDELEM GYAKORLAT, A KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS TALAJVÉDELEM GYAKORLAT, A KÖRNYEZETI ÁLLAPOTFELMÉRÉS A környezeti állapotfelmérés összeállítási vázlata INDOKLÁS A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 12345/06. ügyszám alatt teljes

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4) a NAT-1-1207/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MINERÁG Fejlesztési, Termelési és Kereskedelmi Kft. LABORCONTROL LABORATÓRIUM

Részletesebben

AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI SAJÁTOSSÁGAI

AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI SAJÁTOSSÁGAI Miskolci Egyetem,Multidiszciplináris tudományok, 1. kötet (2011) 1. szám, pp. 315-324. AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM SZABOLCS- SZATMÁR-BEREG MEGYEI SAJÁTOSSÁGAI Virág Margit okl.geológusmérnök, vízkészletgazdálkodási-

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási

Részletesebben

zvédelem 2009/2010 II. félévf Fehér r Katalin feher.katoke@gmail.com Kiss Klaudia kissklau7@gmail.com

zvédelem 2009/2010 II. félévf Fehér r Katalin feher.katoke@gmail.com Kiss Klaudia kissklau7@gmail.com Vízminőség, vízvv zvédelem 2009/2010 II. félévf Fehér r Katalin feher.katoke@gmail.com Kiss Klaudia kissklau7@gmail.com A kurzus tematikája: 1. (02.10.) Bevezetés 2. (02.17.) Kémiai-fizikai alapok I. 3.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

a NAT-1-1425/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1425/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1425/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Az ÁNTSZ Laboratórium Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kémiai Laboratóriuma (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) akkreditált

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag 2-9 Hevesi-sík A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása konzultációs anyag alegység vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.1.9. COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1612/2009 számú akkreditált státuszhoz A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamû Kft. Minõségvizsgáló Laboratórium (7400 Kaposvár, Dombóvári út 0325 hrsz.)

Részletesebben

A Sósmocsár és környezetének környezetföldtani vizsgálata. Pethes Katalin Környezettudomány szak- 2010 Témavezető: Szurkos Gábor MÁFI

A Sósmocsár és környezetének környezetföldtani vizsgálata. Pethes Katalin Környezettudomány szak- 2010 Témavezető: Szurkos Gábor MÁFI A Sósmocsár és környezetének környezetföldtani vizsgálata Pethes Katalin Környezettudomány szak- 2010 Témavezető: Szurkos Gábor MÁFI Bevezetés A szakdolgozat témája:soroksár és Pesterzsébet határán elhelyezkedő

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Alkalmazhatóak-e a kovaalga ökológiai guildek az ökológiai állapot becslésére a Duna esetében?

Alkalmazhatóak-e a kovaalga ökológiai guildek az ökológiai állapot becslésére a Duna esetében? Alkalmazhatóak-e a kovaalga ökológiai guildek az ökológiai állapot becslésére a Duna esetében? Trábert Zsuzsa Kiss K. Tihamér, Tóth Bence, Ács Éva XXXIII. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉS Szombathely, 2015. július

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben