Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz"

Átírás

1 Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2 Mérőállomás (Regionális Központ) (4025 Debrecen, Piac u. 9/b.) akkreditált területe I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok: 1 Felszíni víz Felszíni víz, Felszín alatti víz Fitoplankton összetétele és mennyisége (egyedszám, diverzitás, biomassza) Mikroszkópos vizsgálat Szaprobitás-index Mikroszkópos vizsgálat Folyóvizek bentikus kovamoszatainak azonosításához, számlálásához és értékeléséhez Mikroszkópos vizsgálat a-klorofill-koncentráció spektrofotometria 1,1 µg/l Kémiai oxigénigény (KOIp) Permanganometria 0,5 mg/l O 2 Kémiai oxigénigény (KOI K ) Kromatometria 5 mg/l O 2 EM-1:2011 MSZ 12756:1998 MSZ EN 14407:2004 MSZ ISO 10260:1993 MSZ EN ISO 8467:1998 MSZ : fejezet Szennyvíz Kémiai oxigénigény (KOI K ) Kromatometria 20 mg/l O 2 MSZ ISO 6060:1991

2 2/25 NAT /2012 Szennyvíz Felszíni víz természetes és mesterséges szilárd aljzatai Felszíni, Felszín alatti víz, Szennyvíz Biokémiai Oxigénigény (BOI) Respirometria 5,5 mg/l Vízi makroszkopikus gerinctelen fauna összetétele Mikroszkópos vizsgálat Toxikológiai vizsgálatok Csíranövény-teszt Fluorid Potenciometria 0,1 mg/l Összes foszfor 40 µg/l Oldott ortofoszfát 20 µg/l Összes-, szerves-, és szervetlen nitrogén Számítás 0,5 mg/l Kjeldahl-nitrogén Titrimetria 1,0 mg/l Kjeldahl-nitrogén 0,1 mg/l Nitrát-ion 0,5 mg/l Nitrit-ion 0,01 mg/l Ammónium-ion 0,01 mg/l EM-2:2007 EM-8:2011 MSZ :1991 MSZ : fejezet MSZ EN ISO 6878: fejezet MSZ EN ISO 6878: fejezet MSZ :1972 (visszavont 2.2. szakasz MSZ EN 25663:1998 MSZ ISO :1992 MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ ISO :1992

3 3/25 NAT /2012 Felszíni víz, Felszín alatti víz, Szennyvíz Lúgosság (p-, és m-) Acidimetria 0,5 mmol/l Hidrogén-karbonát-ion Számítás 31 mg/l Karbonát-ion Számítás 15 mg/l ph Potenciometria Fajlagos elektromos vezetőképesség Konduktometria 2 µs/cm Szerves oldószerrel extrahálható anyagok (SZOE) Tömegszerinti 2 mg/l Fenolindex 2 µg /l Kalcium Komplexometria 6 mg/l Magnézium Számítás 6 mg/l Az összes keménység Komplexometria, 6 CaO mg/l Karbonát keménység Számítás 14 CaO mg/l Nem karbonát keménység Számítás 14 CaO mg/l Szulfát 15 mg/l MSZ EN ISO : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ EN 27888:1998 MSZ :2002 MSZ :1992 (visszavont 4.B módszer MSZ 448-3: fejezet MSZ 448-3: fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ 260-7:1987 (visszavont függelék

4 4/25 NAT /2012 Felszíni víz, Felszín alatti víz, Szennyvíz Klorid Argentometria 7 mg/l Szulfidok 0,01 mg/l Összes oldott anyag tartalom és izzítási maradéka, vesztesége Tömegszerinti 25 mg/l Lebegő anyag tartalom és izzítási maradéka, vesztesége Tömegszerinti, számítás 10 mg/l Összes tartalom és izzítási maradéka, vesztesége Tömegszerinti, számítás 25 mg/l Biokémiai oxigénigény Jodometria 3,0 mg/l Biokémiai oxigénigény Jodometria 0,5 mg/l Biokémiai oxigénigény Elektrokémia 3,0 mg/l Biokémiai oxigénigény Elektrokémia 0,5 mg/l Oldott oxigén és oxigén-telítettség Elektrokémia 0,2 mg/l Oldott oxigén és oxigén-telítettség Jodometria 0,5 mg/l Kobalt, Króm, Réz, FAAS 10 µg/l MSZ :2009 MSZ : fejezet MSZ 260-3: fejezet MSZ 260-3: , 5. fejezet MSZ 260-3: fejezet MSZ EN : szakasz MSZ EN : szakasz MSZ EN : szakasz MSZ EN : szakasz MSZ EN 25814:1998 (visszavont 1 MSZ ISO 5813:1992 MSZ fejezet

5 5/25 NAT /2012 Felszíni víz, Felszín alatti víz, Szennyvíz Vas, Mangán FAAS 25 µg/l Cink FAAS 30 µg/l Kalcium, Magnézium FAAS 0,1 mg/l Nátrium FAAS 0,5 mg/l Kálium FAAS 1,0 mg/l Ezüst, Arzén, Kadmium 1 µg/l Króm, Réz 2 µg/l Kobalt, Vas, Molibdén, Nikkel, Ólom, Cink 5 µg/l Bárium, Mangán, Szelén, Ón 10 µg/l Alumínium 20 µg/l Ezüst, Alumínium, Berillium, Lítium, Mangán, Molibdén, Stroncium, Tallium, Vanádium 5 µg/l MSZ fejezet MSZ fejezet MSZ EN ISO 11885:2009

6 6/25 NAT /2012 Felszíni víz, Felszín alatti víz, Szennyvíz Bárium, Bizmut, Kobalt, Vas, Ólom 10 µg/l Réz, Nikkel, Antimon, Szelén, Cink 20 µg/l Bór, Kalcium, Kálium, Magnézium, Nátrium, Ón 50 µg/l Kadmium 0,2 µg/l Arzén, Kobalt, Króm, Lítium, Mangán, Nikkel, Stroncium, Vanádium, Cink 1 µg/l Alumínium, Bárium, Berillium, Vas, Molibdén, Antimon 2 µg/l Ezüst, Bizmut, Ólom, Tallium 3 µg/l Kalcium, Réz, Ón 5µg/l Magnézium, Szelén 10 µg/l Foszfor 0,5 mg/l Kén 1,0 mg/l MSZ EN ISO 11885:2009

7 7/25 NAT /2012 Felszíni víz, Felszín alatti víz, Szennyvíz Higany AFS módszerrel 0,02 µg/l Cianid (összes és könnyen felszabadítható) spektrofotometria 5 µg/l Összes ásványolaj szénhidrogén (EPH) GC-FID módszer 20 µg/l Összes illékony szénhidrogén (VPH) 50 µg/l Illékony aromás szénhidrogének: Benzol, etil-benzol, toluol, xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, terc. butil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, sec. butil-benzol, i-propil-toluol, n-butil-benzol, 1,3-diizopropil-benzol, sztirol, brómbenzol, 2-klór-toluol, 4-klór-toluol, mp-etil-toluol, o-etil-toluol, 1,2,3-trimetil-benzol, m-dietil-benzol, p-dietil-benzol, 1,3,5-trietil-benzol 0,5 µg/l komponensenként MSZ EN ISO 17852:2008 MSZ :1992 M4., 5. fejezetek MSZ EN ISO :2001 MSZ :2009 EPA 3810 EPA 8015B MSZ :1998

8 8/25 NAT /2012 Felszíni víz, Felszín alatti víz, Szennyvíz Illékony halogénezett szénhidrogének: 1,1-diklór-etilén, 1,2-diklór-etilén, diklór-metán, 1,1-diklór-etán, 1,2-diklór-etán, kloroform, széntetraklorid, 1,2-diklór-propán, bróm-diklór-metán, triklór-etilén, 1,3-diklór-propilén, cisz-1,3-diklór-propilén, transz1,3-diklór-propilén, 1,1,2-triklór-etán, dibróm-klór-metán, 1,2-dibróm-etán, tetraklór-etilén, 1,1,2,2-tetraklór-etán, difluor-diklór-metán, klórmetán, brómmetán, klóretán, fluor-triklór-metán, 2,2-diklór-propán, brómklórmetán, 1,1,1-triklór-etán, 1,1-diklór-propén, dibróm-metán, 1,3-diklór-propán, bromoform, 1,1,1,2-tetraklór-etán, 1,2,3-triklór-propán, 1,2-dibróm-3-klór-propán, hexaklór-butadién, 1,1,2-trifluor-triklór-etán, 2,3-diklór-propén, 2-klóretil-vinil-éter 0,5 µg/l komponensenként Illékony halogénezett szénhidrogének: 1,2-dibróm-etán Brómbenzol 0,1 µg/l komponensenként Klórbenzolok: Monoklór-benzol, 1,2 diklór-benzol, 1,3 diklór-benzol, 1,4 diklór-benzol, 1,2,4 triklór-benzol, 1,2,3-triklór-benzol 0,5 µg/l komponensenként MSZ :1998 MSZ :1998 MSZ :1998 MSZ :1998

9 9/25 NAT /2012 Felszíni víz, Felszín alatti víz, Szennyvíz PCB tartalom (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 ) 0,001 µg/l komponensenként PAH tartalom: Naftalin, 2-metil-naftalin, 1-metilnaftalin, acenaftilén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, krizén, benzo(a)antracén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pirén, Indeno (1,2,3-c,d)pirén, Dibenz(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perilén, benzo(e)pirén 0,002 µg/l komponensenként Egyes szerves klór-tartalmú rovarölőszer-maradványok és klórbenzolok: α-hch, β-hch, γ-hch, δ-hch, 4,4 DDE, 4,4 DDT, aldrin, dieldrin, endrin, 1,2,4 triklór-benzol, 1,2,3-triklór-benzol, 1,3,5-triklór-benzol, 1,2,4,5-tetraklór benzol, 1,2,3,5-tetraklór benzol, 1,2,3,4-tetraklór benzol, pentaklór-benzol, hexaklór-benzol, propaklór, acetoklór, heptaklór, heptaklór-epoxid, endoszulfán I, II, 4,4 DDD endrin-aldehid, endoszulfán-szulfát, metoxiklór 0,010 µg/l komponensenként Egyéb peszticidek meghatározása Triflurain, simazin, atrazin, propazin, alaklór, ametrin, prometrin, terbutrin, klórpirifosz, klórpirifosz-metil, klórfenvinfosz 0,010 µg/l komponensenként MSZ :2003 MSZ :2003 MSZ EN ISO 6468:1998 MSZ EN ISO 10695: 2000

10 10/25 NAT /2012 Hulladék, hulladékkivonat talajkivonat, üledék kivonat, szennyvíziszap kivonat Kémiai oxigénigény Kromatometria 20 mg/l O 2 Fenolindex 0,02 mg/l ph Potenciometria Fajlagos elektromos vezetőképesség Konduktometria 2 µs/cm Vízoldható anyagok Tömegmérés 25 mg/l Fluorid Potenciometria 0,1 mg/l Ammónium 0,01 mg/l Nitrit 0,01 mg/l Nitrát 0,1 mg/l Klorid Titrimetria 6,5 mg/l Szulfát 15 mg/l Cianid (összes és könnyen felszabadítható) 5 µg/l Biokémiai oxigénigény Respirometria 5,5 mg/l MSZE : fejezet MSZE :2004 MSZ EN 12176:2000 MSZE :2005 MSZE :2005 (visszavont MSZE : fejezet MSZE : fejezet MSZE :2005 MSZE :2005 MSZE :2005 MSZ : fejezet MSZ :1992 MSZE : fejezet B módszer

11 11/25 NAT /2012 Hulladék, hulladékkivonat talajkivonat, üledék kivonat, szennyvíziszap kivonat Hulladék Talaj, felszíni víz üledéke, szennyvíziszap Talaj, felszíni víz üledéke, szennyvíziszap, hulladék, hulladékkivonat Izzítási maradék Tömegszerinti 25 mg/l Szárazanyag-, és nedvességtartalom Tömegszerinti 0,1 % (m/m) Összes nitrogén Titrimetria 0,5 mg/l ph Potenciometria Elektromos vezetőképesség 2 µs/cm Izzítási veszteség, maradék Tömegszerinti 0,1 % (m/m) Szárazanyag- és nedvességtartalom Tömegszerinti 0,1 % (m/m) Ezüst, Alumínium, Berillium, Lítium, Mangán, Molibdén Stroncium, Tallium, Vanádium 1 mg/kg Bárium, Bizmut, Kobalt, Vas, Ólom 2 mg/kg Réz, Nikkel, Antimon, Szelén, Cink 4 mg/kg Bór, Kalcium, Kálium, Magnézium, Nátrium, Ón 10 mg/kg MSZE :2005 (visszavont MSZE :2005 MSZ EN 13342:2000 MSZ EN 12176:2000 MSZ : fejezet MSZ EN 12879:2000 MSZ EN 12880:2000 MSZ EN ISO 11885:2009

12 12/25 NAT /2012 Talaj, felszíni víz üledéke, szennyvíziszap, hulladék, hulladékkivonat Kadmium 0,04 mg/kg Arzén, Kobalt, Króm, Lítium, Mangán, Nikkel, Stroncium, Vanádium, Cink 0,2 mg/kg Alumínium, Bárium, Berillium, Vas, Molibdén, Antimon 0,4 mg/kg Ezüst, Bizmut, Ólom, Tallium 0,6 mg/kg Kalcium, Réz, Ón 1 mg/kg Magnézium, Szelén 2 mg/kg Foszfor 0,1 g/kg Kén 0,2 g/kg Kobalt, Króm, Réz, FAAS 2 mg/kg MSZ EN ISO 11885:2009 MSZ fejezet

13 13/25 NAT /2012 Talaj, felszíni víz üledéke, szennyvíziszap, hulladék, hulladékkivonat Vas, Mangán FAAS 5 mg/kg Cink FAAS 6 mg/kg Kalcium, Magnézium FAAS 20 mg/kg Nátrium FAAS 100 mg/kg Kálium FAAS 200 mg/kg Ezüst, Arzén, Kadmium 0,2 mg/kg Króm, Réz 0,4 mg/kg Kobalt, Vas, Molibdén, Nikkel, Ólom, Cink 1 mg/kg Bárium, Mangán, Szelén, Ón 2 mg/kg Alumínium 4 mg/kg MSZ fejezet MSZ fejezet

14 14/25 NAT /2012 Talaj, felszíni víz üledéke, szennyvíziszap, hulladék, hulladékkivonat Higany AFS módszerrel 0,04 mg/kg Összes ásványolaj szénhidrogén (EPH) GC-FID módszer 20 mg/kg Összes illékony szénhidrogén (VPH) 50 mg/kg PCB (28, 52,101,118,138,153,180 ) 0,25 µg/kg komponensenként Illékony aromás szénhidrogének: Benzol, etil-benzol, toluol, xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, terc.butil-benzol, 1,2,4-trimetil-benzol, sec. butil-benzol, i-propil-toluol, n-butil-benzol, 1,3-diizopropil-benzol, sztirol, brómbenzol, 2-klór-toluol, 4-klór-toluol, mp-etil-toluol, o-etil-toluol, 1,2,3-trimetil-benzol, m-dietil-benzol, p-dietil-benzol, 1,3,5-trietil-benzol 0,01 mg/kg komponensenként MSZ EN ISO 17852:2008 MSZ :2009 MSZ :2009 MSZ :2002 MSZ :1998

15 15/25 NAT /2012 Talaj, felszíni víz üledéke, szennyvíziszap, hulladék, hulladékkivonat PAH tartalom: Naftalin, 2-metil-naftalin, 1-metil-naftalin, acenaftilén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, krizén, benzo(a)antracén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pirén, Indeno (1,2,3-c,d)pirén, Dibenz(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perilén, benzo(e)pirén 0,001 mg/kg komponensenként Illékony halogénezett szénhidrogének: 1,1-diklór-etilén, 1,2-diklór-etilén, diklór-metán, 1,1-diklór-etán, 1,2-diklór-etán, kloroform, széntetraklorid, 1,2-diklór-propán, bróm-diklór-metán, triklór-etilén, 1,3-diklór-propilén, cisz-1,3-diklór-propilén, transz1,3-diklór-propilén, 1,1,2-triklór-etán, dibróm-klór-metán, 1,2-dibróm-etán, tetraklór-etilén, 1,1,2,2-tetraklór-etán, difluor-diklór-metán, klórmetán, brómmetán, klóretán, fluor-triklór-metán, 2,2-diklór-propán, brómklórmetán, 1,1,1-triklór-etán, 1,1-diklór-propén, dibróm-metán, 1,3-diklór-propán, bromoform, 1,1,1,2-tetraklór-etán, 1,2,3-triklór-propán, 1,2-dibróm-3-klór-propán, hexaklór-butadién, 1,1,2-trifluor-triklór-etán, 2,3-diklór-propén, 2-klóretil-vinil-éter 0,01 mg/kg komponensenként MSZ :2002 MSZ :2009

16 16/25 NAT /2012 Talaj, felszíni víz üledéke, szennyvíziszap, hulladék, hulladékkivonat Légszennyező forrás klórbenzolok monoklór-benzol, 1,2 diklór-benzol, 1,3 diklór-benzol, 1,4 diklór-benzol, 1,2,4 triklór-benzol, 1,2,3-triklór-benzol 0,01 mg/kg komponensenként Egyes szerves klór-tartalmú rovarölőszer-maradványok és klórbenzolok: α-hch, β-hch, γ-hch, δ-hch, 4,4 DDE, 4,4 DDT, aldrin, dieldrin, endrin, 1,2,4 triklór-benzol, 1,2,3-triklór-benzol, 1,3,5-triklór-benzol, 1,2,4,5-tetraklór benzol, 1,2,3,5-tetraklór benzol, 1,2,3,4-tetraklór benzol, pentaklór-benzol, hexaklór-benzol, propaklór, acetoklór, heptaklór, heptaklór-epoxid, endoszulfán I, II, 4,4 DDD endrin-aldehid, endoszulfán-szulfát, metoxiklór 0,001 mg/kg komponensenként Fluorid Potenciometria 0,1 mg/m 3 (100 ml elnyelető oldatból 0,1 m 3 ) Klorid Titrimetria 7 mg/m 3 (100 ml elnyelető oldatból 0,1 m 3 ) Formaldehid 0,1 mg/m 3 (100 ml elnyelető oldatból 0,1 m 3 ) MSZ :1998 EPA 8270D MSZ :2009 MSZ : fejezet MSZ :2009 MSZ : fejezet

17 17/25 NAT /2012 Légszennyező forrás Gázáram nedvességtartalma Tömegmérés 1 g/m 3 Szilárdanyag Gravimetria 1 mg/m 3 Cink (mintagáz térfogata: szilárd anyagból 1 m 3, 100 ml elnyelető oldatból 0,1 m 3 ) 0,01 mg/m 3 Elemanalitikai vizsgálatok (mintagáz térfogata: szilárd anyagból 1 m 3, 100 ml elnyelető oldatból 0,1 m 3 ) Nikkel, Kadmium, Vanádium, Arzén, Króm, Kobalt; Mangán 0,001 mg/m 3 Antimon 0,02 mg/m 3 Ólom 0,003 mg/m 3 Réz 0,005 mg/m 3 EPA Method 4 MSZ EN 14790:2006 MSZ :1989 MSZ EN :2002 MSZ :1992 (visszavont MSZ EN 14385:2004

18 18/25 NAT /2012 Légszennyező forrás C5 C15 alifás szénhidrogének: GC-FID módszer C5 alifás szénhidrogének, C6 alifás szénhidrogének, C7 alifás szénhidrogének, C8 alifás szénhidrogének, C9 alifás szénhidrogének, C10 alifás szénhidrogének, C11alifás szénhidrogének, C12 alifás szénhidrogének, C13 alifás szénhidrogének, C14 alifás szénhidrogének, C15 alifás szénhidrogének 0,05 mg/m 3 komponensenként (0,03 m 3 gázminta) Illékony aromás szénhidrogének: GC-FID módszer Benzol, toluol, etil-benzol, xilolok, sztirol, 1,2,4-trimetil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, propil-benzol, i-propil-benzol 0,05 mg/m 3 komponensenként (0,03 m 3 gázminta) Alkoholok, észterek, ketonok: GC-FID módszer Metil-alkohol, etil-alkohol, propilalkohol, i-propil-alkohol, n-butilalkohol, i-butil-alkohol, aceton, metil-etil-keton, metil-izobutilketon, metil-acetát, etil-acetát, propil-acetát, i-butil-acetát, ciklohexanon, n-butil-acetát 0,05 mg/m 3 komponensenként (0,03 m 3 gázminta) MSZ EN 13649:2002 MSZ EN 13649:2002 MSZ EN 13649:2002

19 19/25 NAT /2012 Légszennyező forrás Klórozott alifás szénhidrogének: GC-FID módszer Széntetraklorid, kloroform, 1,1-diklóretán, 1,2-diklóretán, 1,2-diklóretilén, 1,2-diklórpropán, 1,3-diklórpropán, triklór-etilén, tetraklór-etilén 0,5 mg/m 3 komponensenként (0,03 m 3 gázminta) Glikolok vizsgálata: GC-FID módszer Butil-glikol, butil-glikol-acetát, butilén-glikol, etil-glikol, etilén-glikol, metil-glikol, Propilén-glikol 0,25 mg/m 3 komponensenként (0,03 m 3 gázminta) MSZ EN 13649:2002 MSZ EN 13649:2002 Környezeti levegő Nitrogén-dioxid fotometria, automata analizátor 2 µg/m3 (1,44 m 3 gázminta) Szálló por (PM10, PM2,5) Tömegmérés 2 µg/m3 (720 m 3 gázminta) Szálló por elemanalitikai vizsgálata: Arzén, Ólom 0,5 ng/m 3 Nikkel, 1 ng/m 3 Kadmium 0,1 ng/m 3 (720 m 3 minta) MSZ : ; 8. és 12. fejezet QuickChem Method O MSZ EN 12341:2000 MSZ EN 14907:2006 MSZ EN 14902: szakasz

20 20/25 NAT /2012 Környezeti levegő Benzolszármazékok: GC-FID módszer Benzol, toluol, etil-benzol, xilolok 0,3 µg/m 3 komponensenként (0,72 m 3 minta) Szálló por Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH): GC-MS-módszer Naftalin, 2-metil-naftalin, 1-metil-naftalin, acenaftilén, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén, pirén, krizén, benzo(a)antracén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(a)pirén, Indeno (1,2,3-c,d)pirén, Dibenz(a,h)antracén, benzo(g,h,i)perilén, benzo(e)pirén 0,01 ng/m 3 (720 m 3 gázminta) MSZ :2004 MSZ ISO 12884:2003 II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok: Felszíni víz, Felszín alatti víz, Szennyvíz Hőmérsékletmérés ph potenciometria Fajlagos elektromos vezetőképesség Konduktometria 2 µs/cm Oldott oxigén Elektrokémia 0,2 mg/l MSZ 448-2:1967 (visszavont 1. fejezet MSZ : szakasz MSZ EN 27888:1998 MSZ EN 25814:1998 (visszavont 1

21 21/25 NAT /2012 Felszíni víz, Felszín alatti víz, Szennyvíz Légszennyező forrás Luminesszencia 0,2 mg/l A térfogatáram meghatározása Differenciál nyomás mérés 1 Pa Gáz- és gőzállapotú szervesanyag Lángionizációs detektor 5 ppm Szén-monoxid Infravörös abszorpció 4 ppm Nitrogén-oxidok Infravörös abszorpció 4 ppm Szén-dioxid Infravörös abszorpció 0,6 V/V% EPA Method 360.3/Hach MSZ :1998 MSZ EN 13526:2002 (visszavont 3 MSZ :1977 (visszavont 1. és 2. fejezet MSZ :1990 MSZ :1981 Környezeti levegő Kén-dioxid UV-fluoreszcencia 4 ppm Oxigén Paramágnesesség 0,6 V/V% Ózon UV-abszorpció 2,0 ppb Nitrogén-oxidok Kemilumineszcencia 2,0 ppb MSZ :1993 MSZ :1993 (visszavont MSZ :1994 (visszavont MSZ ISO 7996:1993 (visszavont

22 22/25 NAT /2012 Környezeti levegő Zajimmisszió Környezeti zaj leírása, vizsgálata, mérése és értékelése Zajemisszió Üzemek és építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és zajkibocsátási határérték meghatározásának megalapozása Kén-dioxid UV-fluoreszcencia 2,0 ppb Szén-monoxid Infravörös abszorpció 0,5 ppm Szálló por (PM 10 ) β-abszorpció 2 µg/m 3 Szálló por (PM 10 ) oszcillációs-mikrobalansz 2 µg/m 3 Hangnyomásszint mérés L AM [dba], L Aeq,[dBA], L Aa [dba], L Aimax [dba], L Asmax [dba], L terc [db] L AE [dba], L AN,T [dba] Mérési tartomány: [db] Hangnyomásszint mérés L Aeq [dba], L Aa [dba], L Aimax [dba], L Asmax [dba], L terc [db], L AE [dba] Mérési tartomány: [db] MSZ :1992 (visszavont MSZ ISO 4224:2003 (visszavont MSZ ISO 10473:2003 EPA/625/R-96/010a (Method IO-1.3) MSZ :1998 MSZE 184:2004 MSZ ISO :2009 MSZ ISO : /2007. (X. 29.) Korm. rendelet MSZ :1998 MSZE 184:2004 MSZ ISO :2009 MSZ ISO : /2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. sz. melléklet 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet Közlekedési zaj vizsgálata és mérése -közúti közlekedés Hangnyomásszint mérés L Amkö [dba], L Aeq [dba], L Aa [dba] 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet Közlekedési zaj vizsgálata és mérése vasúti közlekedés L Amva [dba], L Aeq [dba], L AX (dba), L Aa [dba] Mérési tartomány: [db] 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 5. sz. melléklet 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet Munkahelyi zajmérés Hangnyomásszint mérés L Aeq [dba], L Ceq [dbc], L max [dbc] Mérési tartomány: [db] 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 1. sz. melléklet 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

23 23/25 NAT /2012 III. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások: Az eljárás jellege Az eljárás Felszíni víz Mintavétel természetes és a mesterséges tavakból Mintavétel folyókból, patakokból MSZ ISO :1995 MSZ ISO :1995 (visszavont Felszíni víz természetes és mesterséges aljzata Folyók bentikus kovamoszatainak általános mintavétele és mintaelőkészítése Mintavétel minták biológiai vizsgálatához A vízi makroszkopikus gerinctelenek kézihálós mintavétele MSZ EN 13946:2003 MSZ EN ISO :2000 MSZ EN 27828:1998 (visszavont 1 Felszín alatti víz Vízmintavétel MSZ ISO :2009 (visszavont 1 Szennyvíz Mintavétel MSZ ISO :1995 Felszíni víz, Felszín alatti víz, Szennyvíz Mintavétel mintavételi programok és mintavételi technikák tervezése Mintavétel minta tartósítás, kezelés MSZ EN ISO :2007 MSZ EN ISO :2004 (visszavont 1 Talaj Mintavétel MSZ :1998 Felszíni víz üledéke Mintavétel, mintaelőkészítés MSZ :1978 MSZ :1978 Szennyvíz iszap Mintavétel MSZ EN ISO :2000 (visszavont Hulladék Mintavétel MSZE :2004 Szennyvíz Mintaelőkészítés MSZ : szakasz Hulladék Mintaelőkészítés, kivonatkészítés MSZE :2004 (visszavont MSZ EN 15002:2006 MSZ EN :2003 MSZ EN :2003 MSZ EN :2003 MSZ EN :2003 MSZ : ; ; 3.3. és 3.4. szakaszok

24 24/25 NAT /2012 Az eljárás jellege Az eljárás Talaj, felszíni víz üledéke, szennyvíziszap Mintaelőkészítés, kivonatkészítés MSZ :1981 MSZ :1978 MSZ :1978 MSZ :1978 MSZ : ; ; 3.3. és 3.4. szakaszok Légszennyező forrás Sósav, fluorid mintavétel MSZ EN :2000 (visszavont MSZ EN :2000 (visszavont Mintavétel a gázok koncentrációjának folyamatos meghatározásához Az egyedi, gázállapotú szerves vegyületek tömegkoncentrációjának meghatározása Hőmérséklet, légnyomás, légnedvességi adatok figyelembevétele MSZ ISO 10396:1998 (visszavont MSZ EN 13649:2002 MSZ ISO 8756:1995 Általános mintavételi előírások MSZ :1976 Illékony szerves vegyületek mintavétele MSZ EN 13649:2002 Szilárd anyag mintavétel MSZ EN :2002 Fémek mintavétele MSZ EN 14385:2004

25 25/25 NAT /2012 Az eljárás jellege Az eljárás Környezeti levegő Hőmérséklet, légnyomás, légnedvességi adatok figyelembevétele MSZ ISO 8756:1995 Általános mintavételi előírások MSZ :1988 Gázok szakaszos mintavétele MSZ :1983 BTEX mintavétel MSZ :2004 Szálló por PAH mintavétel (részecskefázisú) MSZ ISO 12884: Szálló por (PM 10 ; PM 2,5 ) mintavétel MSZ EN 12341:2000 MSZ EN 14907:2006 Az Akkreditáló Bizottság szeptember 14-i határozatával az akkreditált státusz területének szűkítése és elrendelt visszavont szabványjelölés átvezetése. 2 Az Akkreditáló Bizottság február 12-i határozatával elrendelt névváltozás átvezetése. 3 Az Akkreditáló Bizottság április 30-i határozatával elrendelt visszavont szabványjelölés átvezetése. - VÉGE -

a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mérõállomás (Regionális

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemz, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár. Biológiai vizsgálatok

A vizsgált/mért jellemz, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár. Biológiai vizsgálatok Tel.: 62-553-028; Fax: 62-553-029 1/51 IVÓVÍZ, FELSZÍN ALATTI VÍZ, FELSZÍNI VÍZ, SZENNYVÍZ VIZSGÁLATOK Biológiai vizsgálatok Csíranövényteszt Ökotoxikológiai vizsgálat Daphniateszt Ökotoxikológiai vizsgálat

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) a NAT-1-1362/2007 számú akkreditált státuszhoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete,

Részletesebben

a NAT-1-1377/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1377/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1377/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. (budapesti telephely (1119 Budapest, Gyömrõi

Részletesebben

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Debreceni Vízmû Zrt. Központi Laboratóriuma (4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7.) akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Stratégiai Osztály Laboratórium (6000 Kecskemét,

Részletesebben

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Vízmûvek Zrt. Vízminõségi és Környezetvédelmi Osztály Laboratórium (1044 Budapest,

Részletesebben

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Fõosztály (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) akkreditált

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4) a NAT-1-1207/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MINERÁG Fejlesztési, Termelési és Kereskedelmi Kft. LABORCONTROL LABORATÓRIUM

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1323/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1323/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1323/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság Szigetvári Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratórium (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) akkreditált területe I. laboratóriumi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium (6000

Részletesebben

a NAT-1-1417/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1417/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1417/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Mûszaki, Szolgáltató és Kereskedelemi Kft. (6500 Baja, Szent László

Részletesebben

a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A VÍZÉPSZOLG-94 Vízépítõ és Szolgáltató Kft. Kéve u. 41.) akkreditált mûszaki területe: Laboratóriuma (6400 Kiskunhalas,

Részletesebben

a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÁNTSZ Laboratórium Kft. Heves Megyei Kémiai Laboratóriuma (3300 Eger, Klapka György u. 11.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1381/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1381/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1381/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Nyrt. Downstream MOL DS Termelés MOL Minőségellenőrzés MOL Környezet- és

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) a NAT-1-1058/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Laboratóriumi

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemzõ, a vizsgálat típusa,

A vizsgált/mért jellemzõ, a vizsgálat típusa, Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1417/2009 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) akkreditált területe I.

Részletesebben

a NAT-1-1370/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1370/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1370/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MECSEKÉRC Zrt. Környezetvédelmi Igazgatóság izsgáló Laboratórium (7673 Kõvágószõlõs, 0222/15 hrsz) akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1423/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Plánum'97 Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. Laboratóriuma

Részletesebben

Az akkreditálás mőszaki területe vizsgálati módszerek

Az akkreditálás mőszaki területe vizsgálati módszerek 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. Oldal: 1/13 Az akkreditálás mőszaki területe vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Felszín alatti víz, Ivóvíz A vizsgált/mért jellemzı, a vizsgálat típusa, mérési

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1341/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1341/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1341/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi és Sugáregészségügyi

Részletesebben

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 - Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

a NAT-1-1525/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1525/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1525/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Talajvédelmi Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mertcontrol Metric Minősítő, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től 1/5 LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015 Érvényes: 2015. április 1.-től 1. Hőmérséklet mérés 500 2. Szín vizsgálata (érzékszervi) 550 3. Szag vizsgálata (érzékszervi) 550 4. Íz vizsgálata (érzékszervi)

Részletesebben

a NAT-1-1425/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1425/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1425/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Az ÁNTSZ Laboratórium Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kémiai Laboratóriuma (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) akkreditált

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1337/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mérõállomás (4025 Debrecen, Piac

Részletesebben

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 9911-01. canor. 10. Melléklet

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 9911-01. canor. 10. Melléklet 10. Melléklet 3. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez Anyagcsoportonként (A) háttér koncentráció és határértékek felszín alatti vizekre CAS szám = Chemical Abstract

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1364/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros Termelés Igazgatóság Minőségellenőrzés Környezetanalitikai

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1051/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Vízmű Zrt. Környezetvédelmi osztály (6724 Szeged, Kátay u. 21. és Szeged

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 8. (2), valamint a 288/2009. (XII.15.) Kormányrendelet alapján kötelező.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3) a NAT-1-1337/2008 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mérõállomás

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1468/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ANALAB Analitikai Laboratórium Kft. (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) akkreditált területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. Laboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1468/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: ANALAB Analitikai Laboratórium Kft. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 2) Akkreditálási

Részletesebben

Összes alifás szénhidrogén (TPH) C 5 C 40 100 K1

Összes alifás szénhidrogén (TPH) C 5 C 40 100 K1 Anyagcsoportonként (B) szennyezettségi határértékek felszín alatti vizekre CAS szám = Chemical Abstract Service azonosító száma K i = a veszélyességét jellemző besorolás,, mely szerint K1 a minden esetben

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1398/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1398/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1398/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági Egészségvédelmi és Minőségügyi

Részletesebben

a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A METRIC Minõsítõ, Fejlesztõ és Szolgáltató Kft. Vizsgálólaboratóriuma (2921 Komárom, Szabadság

Részletesebben

14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet. a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról. A rendelet hatálya

14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet. a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról. A rendelet hatálya 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (8) bekezdésének

Részletesebben

a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz A Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Kémiai Laboratórium (1096 Budapest,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1333/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni.

A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni. 89920 IV. A tevékenység végzésének típusa, helye, címe: V. A dohány típusa(i) (szárított és/vagy fermentált): A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni.

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-0990/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MOTIM ZRt. Laboratórium 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 9-13. 2) Akkreditálási

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MELLÉKLET a NAT-1-1275/2004 számú akkreditálási ügyirathoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MELLÉKLET a NAT-1-1275/2004 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1275/2004 számú akkreditálási ügyirathoz Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád út 28-32.) Mérőállomás

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1323/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1217/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1224/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 1 (6727

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1040/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1040/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1040/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-0990/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MOTIM ZRt. Laboratórium 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 9-13. 2) Akkreditálási

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1275/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1275/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1275/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1586/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Halászati és Öntözési Kutatóintézet Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium (5540

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1337/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

a NAT-1-1250/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1250/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1250/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A METAL-ART Nemesfémipari Zrt. Vizsgáló Laboratórium (1089 Budapest, Üllõi út 102.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1299/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Északdunántúli Vízmű Zrt. Víz- és Környezetvédelmi Laboratórium (Ivóvíz laboratórium: 2800

Részletesebben

Modern Mérnöki Eszköztár Kockázatalapú Környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) 2. jelentés. BME IV/2b 1.b.

Modern Mérnöki Eszköztár Kockázatalapú Környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) 2. jelentés. BME IV/2b 1.b. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázatalapú Környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) 2. jelentés BME IV/2b 1.b. Vegyi anyag lista a fejlesztés története Tanulmány és lista Készítette: Feigl Viktória Az

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16. Település- és környezet-egészségügyi akkreditált vizsgálatok listája vize, hemodializáló folyadék, felszín alatti víz Fürdővíz (mesterséges, természetes) Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1217/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1299/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz Az Északdunántúli Vízmű Zrt. Víz- és Környezetvédelmi Laboratórium (Ivóvíz laboratórium: 2800 Tatabánya,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1437/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-1050/2014 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma 4405 Nyíregyháza, Tünde

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0790/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni Vizsgálólaboratórium (Zamárdi,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1323/2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium (Kincsesbányai

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. Környezet- és Vízminõségvédelmi Osztály Központi Laboratóriumok

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

a NAT-1-1379/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1379/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1379/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Regionális Informatika Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/B) akkreditált mûszaki területe - laboratóriumi

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH-1-1323/2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

a NAT-1-1379/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1379/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1379/2008 számú akkreditált státuszhoz A Regionális Informatika Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/B) akkreditált területe - laboratóriumi

Részletesebben

a NAT-1-0790/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-0790/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület KIEGÉSZÍTÕ RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0790/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT A NAT-1-1217/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Vízkutató Vízkémia Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

a NAT-1-1516/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1516/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1516/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet Közegészségügyi Higiénés Laboratórium (1095 Budapest, Gyáli út

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1278/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium (8184 Balatonfűzfő,

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-1638/2014 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zrt. Labor csoport Telephelyek

Részletesebben

Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek

Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői Miskolci ivóvíz-hálózat 2013. március Kémiai vizsgálati eredmények átlagértékei Vizsgált komponens Mértékegység Átlagérték

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-0790/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Az akkreditálás műszaki területéhez tartozó vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Szennyvíz (csatorna, előtisztító, szabadkiömlő, szippantó

Részletesebben

a NAT / 2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT / 2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1325 / 2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt. Laboratóriuma (4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.) akkreditált mûszaki

Részletesebben

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1626/2014 nyilvántartási számú (2) akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest, Mozaik

Részletesebben

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1333/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-0790/2015 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1289/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zrt. 1 Gyöngyös Város tisztító Telepének Laboratóriuma (3200

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1050/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Laboratóriuma

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1315/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1315/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1315/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 1 Mérőközpont

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1222/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1222/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1222/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Kutatás-Termelés MOL KT Üzleti Támogatás

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1716/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A B&B Analitika Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6783 Ásotthalom,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1375/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Somogy megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETES TÉNYFELTÁRÁS ZÁRÓ-DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZLETES TÉNYFELTÁRÁS ZÁRÓ-DOKUMENTÁCIÓ Pannon-Connection Bt. Víz és Környezet Mérnökiroda 9023 Győr, Álmos u. 2. Tel. fax: 96-411-009, mobil: 30-9949-826 E-mail: pc@rovacsgabor.axelero.net PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1183/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Kft. Központi Laboratórium (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1409/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A SPECTRUM Laboratórium Mérnöki Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 75.) akkreditált

Részletesebben

SZÛKITETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKITETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKITETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1637/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Papíripari Kutatóintézet Papíripari

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1032/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1032/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1032/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi laboratórium (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) akkreditált területe:

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1146/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt Szigetvári Üzemigazgatóság Szigetvári Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1701/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: EUROFINS ÖkoLabor Laboratóriumi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Laboratórium

Részletesebben

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1044/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamû Zrt. Vízvizsgáló Laboratórium (Ivóvízvizsgáló

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1179/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz A Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma (4032 Debrecen, Benczúr Gyula utca 7.) akkreditált területe

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1429/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály Központi Laboratóriumok (2600 Vác, Kodály

Részletesebben