Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz"

Átírás

1 Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Északdunántúli Vízmű Zrt. Víz- és Környezetvédelmi Laboratórium (Ivóvíz laboratórium: 2800 Tatabánya, Sárberek 100. és Szennyvíz laboratórium: 2800 Tatabánya, Külterület 0132/1 hrsz) akkreditált területe Ivóvíz laboratórium (2800 Tatabánya, Sárberek 100.) telephelyen I. Az akkreditált tartozó laboratóriumi vizsgálatok: mesterséges fürdővíz, felszíni víz kezelt- és csomagolt víz, ásványvíz mesterséges fürdővíz, felszíni víz szín vizuális vizsgálat szag érzékszervi vizsgálat íz érzékszervi vizsgálat hőmérséklet fizikai vizsgálat : 0-50 C zavarosság nefelometria alsó méréshatár: 0,2 FNU fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 10 µs/cm permanganátos kémiai oxigénigény KOI p permanganometria alsó méréshatár: 0,40 mg/l MSZ EN ISO 7887: fejezet MSZ EN 1622: szakasz MSZ EN 1622: szakasz MSZ 448-2: fejezet MSZ EN ISO 7027: fejezet MSZ EN 27888:1998 MSZ :1990

2 2/24 NAT /2015 mesterséges fürdővíz, felszíni víz klorid argentometria alsó méréshatár: 4,0 mg/l nitrát alsó méréshatár: 0,50 mg/l nitrit alsó méréshatár: 0,02 mg/l ammónium alsó méréshatár: 0,02 mg/l ph (hidrogén-ion konc.) elektrokémia : 2-12 m-lúgosság, p-lúgosság acidimetria alsó méréshatár: 0,3 mmol/l hidrogénkarbonát alsó méréshatár: 18,3 mg/l karbonát alsó méréshatár: 9,0 mg/l hidroxidion alsó méréshatár: 5,1 mg/l összes keménység komplexometria alsó méréshatár: 5,0 CaOmg/l karbonát (változó) keménység alsó méréshatár: 8,4 CaOmg/l nemkarbonát (állandó) keménység alsó méréshatár: 5,0 CaOmg/l kálcium komplexometria alsó méréshatár: 5,0 mg/l MSZ :2009 MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ ISO :1992 MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ 448-3: fejezet

3 3/24 NAT /2015 mesterséges fürdővíz, felszíni víz magnézium alsó méréshatár: 5,0 mg/l szulfát csapadékos titrálás alsó méréshatár: 5,0 mg/l vas alsó méréshatár: 0,04 mg/l összes aktív klór DPD alsó méréshatár: 0,10 mg/l szabad aktív klór DPD alsó méréshatár: 0,10 mg/l kötött aktív klór (spektrofotometriás mérésekből) alsó méréshatár: 0,10 mg/l összes foszfát (PO 4 3- ) alsó méréshatár: 0,05 mg/l orto-foszfát (PO 4 3- ) alsó méréshatár: 0,03 mg/l bepárlási maradék alsó méréshatár: 20 mg/l összes oldott anyag tartalom alsó méréshatár: 20 mg/l ásványi anyag tartalom alsó méréshatár: 20 mg/l lebegőanyag tartalom alsó méréshatár: 0,5 mg/l összes cianid alsó méréshatár: 5 µg/l MSZ 448-3: fejezet MSZ : fejezet MSZ 448-4: fejezet MSZ EN ISO : szakasz MSZ EN ISO : szakasz MSZ EN ISO : szakasz MSZ EN ISO 6878: fejezet MSZ EN ISO 6878: fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet (97/1999. FVM-EüM-GM együttes rendelet alapján) MSZ :1985 E-1:2002. sz. validált módszer

4 4/24 NAT /2015 mesterséges fürdővíz mesterséges fürdővíz fluorid potenciometria alsó méréshatár: 0,10 mg/l oldott oxigén jodometria alsó méréshatár: 0,30 mg/l olajszármazékok UV fotometria alsó méréshatár: 20 µg/l fenol index alsó méréshatár: 10 µg/l antimon alsó méréshatár: 2,0 µg/l arzén alsó méréshatár: 2,0 µg/l bárium alsó méréshatár: 5,0 µg/l cink alsó méréshatár: 10 µg/l ezüst alsó méréshatár: 5,0 µg/l higany AFS alsó méréshatár: 0,1 µg/l kadmium alsó méréshatár: 0,5 µg/l kálcium alsó méréshatár: 0,5 mg/l kálium alsó méréshatár: 0,5 mg/l MSZ : fejezet MSZ ISO 5813:1992 MSZ : fejezet EPA Method 420.1:1978 MSZ EN ISO 15586:2004 MSZ : fejezet MSZ EN ISO 17852:2008 MSZ : fejezet MSZ : fejezet

5 5/24 NAT /2015 mesterséges fürdővíz kobalt alsó méréshatár: 1,0 µg/l króm alsó méréshatár: 1,0 µg/l magnézium alsó méréshatár: 0,1 mg/l mangán alsó méréshatár: 100 µg/l alsó méréshatár: 1,0 µg/l molibdén alsó méréshatár: 5,0 µg/l nátrium alsó méréshatár: 0,1 mg/l nikkel alsó méréshatár: 2,0 µg/l ólom alsó méréshatár: 2,0 µg/l ón alsó méréshatár: 5,0 µg/l réz alsó méréshatár: 2,0 µg/l szelén alsó méréshatár: 2,0 µg/l vanádium alsó méréshatár: 5,0 µg/l MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ EN ISO 15586:2004

6 6/24 NAT /2015 Felszíni víz, szennyvíz felszíni víz, szennyvíz arzén alsó méréshatár: 10 µg/l higany AFS alsó méréshatár: 0,5 µg/l szelén alsó méréshatár: 10 µg/l AOX mikro coulometria alsó méréshatár: 10 µg/l poliklórozott bifenilek (PCB): GC-MS PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 alsó méréshatár: 0,25 ng/l MSZ EN ISO 17852:2008 MSZ EN ISO 9562:2005 MSZ :2003 Előkészítés: szakasz vagy 9.4. szakasz, illetve szakasz szerint

7 7/24 NAT /2015 felszíni víz, szennyvíz BTEX és egyéb alkilbenzolok: GC-MS benzol toluol etilbenzol m-xilol és p-xilol együtt o-xilol sztirol izopropilbenzol n-propilbenzol 2-etiltoluol 3-etiltoluol 4-etiltoluol 1,2,3-trimetilbenzol 1,2,4-trimetilbenzol 1,3,5-trimetilbenzol n-butilbenzol terc-butilbenzol szek-butilbenzol p-izopropiltoluol 1,3-dietilbenzol 1,4-dietilbenzol 1,3-diizopropilbenzol 1,3,5-trietilbenzol alsó méréshatár: 0,1 µg/l illékony halogénezett alifás szénhidrogének: GC-ECD kloroform brómdiklórmetán dibrómklórmetán bromoform triklóretilén tetraklóretilén széntetraklorid cisz-1,2-diklóretilén transz-1,2-diklóretilén 1,1-diklóretilén diklórmetán 1,1,2-triklór-trifluoretán 1,1-diklóretán 1,2-diklóretán 1,2-dibrómetán 1,1,1-triklóretán 1,1,2-triklóretán 1,2-diklórpropán cisz-1,3-diklórpropilén transz-1,3-diklórpropilén 2,3-diklórpropilén 1,1,2,2-tetraklóretán alsó méréshatár: 0,5 µg/l MSZ :1998 Előkészítés: 7.3. szakasz szerint MSZ EN ISO 10301:1999 Előkészítés 3. fejezet szerint

8 8/24 NAT /2015 felszíni víz, szennyvíz illékony halogénezett aromás szénhidrogének: GC-MS klórbenzol brómbenzol 1,2-diklórbenzol 1,3-diklórbenzol 1,4-diklórbenzol alsó méréshatár: 20 ng/l halogénezett aromás szénhidrogének: GC-MS 1,2,3-triklórbenzol 1,2,4-triklórbenzol 1,3,5-triklórbenzol 1,2,3,4-tetraklórbenzol 1,2,3,5-tetraklórbenzol 1,2,4,5-tetraklórbenzol 1-klórnaftalin 2-klórnaftalin pentaklórbenzol hexaklórbenzol alsó méréshatár: 5 ng/l policiklusos aromás szénhidrogének (PAH): GC-MS naftalin 1-metilnaftalin 2-metilnaftalin acenaftilén acenaftén fluorén fenantrén antracén fluorantén pirén benz(a)antracén krizén benz(b)fluorantén benz(k)fluorantén benz(e)pirén benz(a)pirén dibenz(a,h)antracén benz(g,h,i)perilén indeno(1,2,3-cd)pirén alsó méréshatár: 2 ng/l MSZ :1998 Előkészítés: 7.3. szakasz szerint MSZ :2004 Előkészítés: szakasz illetve szakasz szerint MSZ :2003 Előkészítés: szakasz illetve szakasz szerint

9 9/24 NAT /2015 felszíni víz Szennyvíz klórpeszticidek: GC-MS 4,4 -DDD 4,4 -DDE 4,4 -DDT alsó méréshatár: 0,5 ng/l endoszulfán I. (α) endoszulfán II. (β) endrin γ-bhc (lindán) alsó méréshatár: 10 ng/l foszforsavészter típusú peszticidek: GC-MS diazinon forát klórpirifosz malation metil-paration alsó méréshatár: 10 ng/l triazinok, egyéb peszticidek: GC-MS acetoklór atrazin dezetil-atrazin dezizopropil-atrazin hexazinon metolaklór metribuzin prometrin propaklór propazin propizoklór simazin terbutilazin terbutrin trifluralin alsó méréshatár: 10 ng/l fenoxi-karbonsav típusú peszticidek: származékképzés utáni GC-MS 2,4-D 2,4,5-T MCPA alsó méréshatár: 10 ng/l króm (VI.) alsó méréshatár: 0,02 mg/l EPA Method 8270D:2007 MSZ EN 12918:2000 MSZ EN ISO 10695:2000 EPA Method 8151A:1996 MSZ : szakasz

10 10/24 NAT /2015 Szennyvíziszap arzén alsó méréshatár: 1,0 mg/kg sz.a. bárium alsó méréshatár: 5,0 mg/kg sz.a. cink alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a. higany AFS alsó méréshatár: 0,1 mg/kg sz.a. kadmium alsó méréshatár: 0,5 mg/kg sz.a. kálcium alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a. kálium alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a. kobalt alsó méréshatár: 1,0 mg/kg sz.a. króm alsó méréshatár: 1,0 mg/kg sz.a. magnézium alsó méréshatár 10 mg/kg sz.a. mangán alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a. molibdén alsó méréshatár: 1,0 mg/kg sz.a. nátrium alsó méréshatár: 10 mg/kg sz.a. MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ EN ISO 17852:2008 MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz

11 11/24 NAT /2015 Szennyvíziszap nikkel alsó méréshatár: 2,0 mg/kg sz.a. ólom alsó méréshatár: 5,0 mg/kg sz.a. réz alsó méréshatár: 2,0 mg/kg sz.a. szelén alsó méréshatár: 1,0 mg/kg sz.a. vanádium alsó méréshatár: 5,0 mg/kg sz.a. poliklórozott bifenilek (PCB): GC-MS PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 alsó méréshatár: 1 µg/kg sz.a. MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ EN ISO 15586:2004 MSZ EN ISO 15586:2004 MSZ :2002 Előkészítés szakasz illetve szakasz szerint.

12 12/24 NAT /2015 Szennyvíziszap mesterséges fürdővíz, felszíni víz policiklusos aromás szénhidrogének (PAH): GC-MS naftalin 1-metilnaftalin 2-metilnaftalin acenaftilén acenaftén fluorén fenantrén antracén fluorantén pirén benz(a)antracén krizén benz(b)fluorantén benz(k)fluorantén benz(e)pirén benz(a)pirén dibenz(a,h)antracén benz(g,h,i)perilén indeno(1,2,3-cd)pirén alsó méréshatár: 10 µg/kg sz.a. Coliformszám tenyésztéses bakteriológiai vizsg. membránfilteren MPN módszer (Colilert) Escherichia coli szám tenyésztéses bakteriológiai vizsg. membránfilteren MPN módszer (Colilert) Enterococcusok száma tenyésztéses bakteriológiai vizsg. membránfilteren Pseudomonas aeruginosa szám tenyésztéses bakteriológiai vizsg. membránfilteren Clostridiumok spóraszáma (szulfitredukáló anaerobok spóraszáma) tenyésztéses bakteriológiai vizsg. membránfilteren Clostridium perfringens szám tenyésztéses bakteriológiai vizsg. membránfilteren MSZ :2002 Előkészítés szakasz, szakasz, 9.7. szakasz és 9.8. szakasz szerint. Mérés 10. fejezet szerint. MSZ EN ISO :2001 MSZ EN ISO :2015 MSZ EN ISO :2014 MSZ EN ISO :2001 MSZ EN ISO :2015 MSZ EN ISO :2014 MSZ EN ISO :2000 MSZ EN ISO 16266:2008 MSZ EN : szakasz ISO 14189:2013

13 13/24 NAT /2015 mesterséges fürdővíz, felszíni víz Mesterséges fürdővíz Szennyvíz kezelt- és csomagolt víz, ásványvíz Telepszám 22 C (csíraképes mikroorganizmusok száma) tenyésztéses bakteriológiai vizsg. lemezöntéssel Telepszám 37 C (csíraképes mikroorganizmusok száma) tenyésztéses bakteriológiai vizsg. lemezöntéssel Legionella szám tenyésztéses bakteriológiai vizsg. membránfilteren Coccusszám tenyésztéses bakteriológiai vizsg. membránfilteren Staphylococcus aureus szám tenyésztéses bakteriológiai vizsg. membránfilteren Coliform szám tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat többcsöves módszerrel MPN módszer (Colilert) membránfilteres módszerrel Escherichia coli szám tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat többcsöves módszerrel MPN módszer (Colilert) membránfilteres módszerrel Enterococcusok száma tenyésztéses bakteriológiai vizsg. membránfilteren Szeszton minősége, szervezetszám: mikroszkópikus biológiai vizsgálat (vas- és mangánbaktériumok kénbaktériumok szennyezettség jelző baktériumok algák és cianobaktériumok gombák házas amőbák egyéb véglények fonalférgek egyéb férgek és féregpeték egyéb (gerinctelen) szervezetek) MSZ EN ISO 6222:2000 MSZ EN ISO 6222:2000 MSZ EN ISO :2008 MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ ISO :1993 MSZ EN ISO :2014 MSZ EN ISO :2001 MSZ EN ISO :2015 MSZ ISO :1993 MSZ EN ISO :2014 MSZ EN ISO :2001 MSZ EN ISO :2015 MSZ EN ISO :2000 MSZ :1985

14 14/24 NAT /2015 Szeszton mennyisége térfogatmérés MSZ :1985 II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok: ivóvízellátásban használt nyers- és kezelt víz, ásványvíz, hálózati melegvíz, ipari víz, mesterséges fürdővíz, felszíni víz szín vizuális vizsgálat ph (hidrogén-ion konc.) elektrokémia : 2-12 hőmérséklet fizikai vizsgálat : 0-50 C oldott oxigén jodometria alsó méréshatár: 0,3 mg/l összes aktív klór DPD alsó méréshatár: 0,10 mg/l szabad aktív klór DPD alsó méréshatár: 0,10 mg/l kötött aktív klór (spektrofotometriás mérésekből) alsó méréshatár: 0,10 mg/l MSZ EN ISO 7887: fejezet MSZ : szakasz MSZ 448-2: fejezet MSZ ISO 5813:1992 MSZ EN ISO : szakasz MSZ EN ISO : szakasz MSZ EN ISO : szakasz III. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások: Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás ivóvízellátásban használt nyers- és kezelt víz, ásványvíz, hálózati melegvíz, ipari víz, mesterséges fürdővíz, felszíni víz Ivóvíz, mesterséges fürdővíz Mintavétel tervezése, mintavételi technikák Mintavétel és tartósítás fizikai és kémiai vizsgálatok céljára MSZ EN ISO :2007 MSZ :1988

15 15/24 NAT /2015 Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás ivóvízellátásban használt nyers- és kezelt víz ivóvízellátásban használt nyers- és kezelt víz, ásványvíz, hálózati melegvíz, ipari víz, mesterséges fürdővíz, felszíni víz ivóvízellátásban használt nyers- és kezelt víz, ásványvíz Mintavétel ivóvízből, felszín alatti vízből szerves mikroszennyező komponensekre Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz Mintavétel mikroszkópos biológiai vizsgálathoz MSZ : fejezet MSZ EN ISO 19458:2007 MSZ :1985 mesterséges fürdővíz, felszíni víz Előkészítés AAS vizsgálatokhoz MSZ : fejezet Minták tartósítása, kezelése MSZ EN ISO :2004 MSZ EN ISO :2013 Felszíni víz Mintavétel természetes és mesterséges tavakból MSZ ISO :1995 Mintavétel folyókból és patakokból MSZ ISO :1995 Felszín alatti víz Mintavétel tisztító szivattyúzás nélkül MSZ 21464: és 3.2. szakasz

16 16/24 NAT /2015 Szennyvíz laboratórium (2800 Tatabánya, Külterület 0132/1 hrsz.) telephelyen I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok: mesterséges fürdővíz, felszíni víz, szennyvíz Felszíni víz, ipari víz anionaktív detergens (ANA) alsó méréshatár: 0,1 mg/l összes nitrogén elégetés és oxidálás utáni kemilumineszcencia alsó méréshatár: 1,0 mg/l oxigénfogyasztás, kémiai oxigénigény (KOI) kromatometria, KOI d alsó méréshatár: 5 mg/l biokémiai oxigénigény (BOI 5 ) öt napos inkubáció után elektrokémia alsó méréshatár: 3,0 mg/l MSZ EN 903:1998 MSZ EN 12260:2004 MSZ : fejezet MSZ EN :2000 mesterséges fürdővíz, felszíni víz, szennyvíz alumínium alsó méréshatár: 50 µg/l bárium alsó méréshatár: 20 µg/l bór alsó méréshatár: 50 µg/l cink alsó méréshatár: 50 µg/l ezüst alsó méréshatár: 5 µg/l kadmium alsó méréshatár: 5 µg/l kálcium alsó méréshatár: 500 µg/l

17 17/24 NAT /2015 mesterséges fürdővíz, felszíni víz, szennyvíz Szennyvíz mesterséges fürdővíz, felszíni víz, szennyvíz kálium alsó méréshatár: 500 µg/l kén alsó méréshatár: 0,5 mg/l kobalt alsó méréshatár: 5 µg/l króm alsó méréshatár: 5 µg/l króm (VI.) alsó méréshatár: 0,02 mg/l lítium alsó méréshatár: 2 µg/l magnézium alsó méréshatár: 500 µg/l mangán alsó méréshatár: 2 µg/l molibdén alsó méréshatár: 5 µg/l nátrium alsó méréshatár: 500 µg/l nikkel alsó méréshatár: 5 µg/l ólom alsó méréshatár: 20 µg/l ón alsó méréshatár: 20 µg/l MSZ : szakasz

18 18/24 NAT /2015 mesterséges fürdővíz, felszíni víz, szennyvíz Szennyvíz réz alsó méréshatár: 20 µg/l stroncium alsó méréshatár: 20 µg/l szilícium alsó méréshatár: 50 µg/l vanádium alsó méréshatár: 50 µg/l vas alsó méréshatár: 50 µg/l összes foszfor (öp) alsó méréshatár: 0,05 mg/l fajlagos elektromos vezetőképesség konduktometria alsó méréshatár: 10 µs/cm ph (hidrogén-ion konc.) elektrokémia : 2-12 dikromátos kémiai oxigénigény KOI k kromatometria alsó méréshatár: 30 mg/l alsó méréshatár: 30 mg/l biokémiai oxigénigény (BOI 5 ) öt napos inkubáció után elektrokémia alsó méréshatár: 3,0 mg/l manometria alsó méréshatár: 10 mg/l nitrát alsó méréshatár: 1 mg/l nitrit alsó méréshatár: 0,02 mg/l MSZ EN 27888:1998 MSZ :2009 MSZ ISO 6060:1991 MSZ :1982 függelék MSZ EN :2000 E-3:2015. sz. validált módszer MSZ : szakasz MSZ EN 26777:1998

19 19/24 NAT /2015 Szennyvíz ammónium alsó méréshatár: 0,05 mg/l Kjeldalhl-nitrogén Szelénes roncsolás utáni meghatározás, acidimetria alsó méréshatár: 1 mg/l szerves nitrogén alsó méréshatár: 1 mg/l szervetlen nitrogén alsó méréshatár: 1 mg/l összes nitrogén alsó méréshatár: 1 mg/l összes foszfor (öp) alsó méréshatár: 0,02 mg/l orto-foszfát (PO 4 3- ) alsó méréshatár: 0,02 mg/l oldott oxigén elektrokémia alsó méréshatár: 1,0 mg/l szulfid potenciometria alsó méréshatár: 0,10 mg/l összes cianid alsó méréshatár: 0,01 mg/l könnyen felszabaduló cianid alsó méréshatár: 0,01 mg/l fenol index alsó méréshatár: 0,02 mg/l fluorid potenciometria alsó méréshatár: 0,10 mg/l MSZ ISO :1992 MSZ EN 25663: szakasz MSZ : szakasz MSZ : fejezet MSZ : szakasz MSZ EN ISO 6878: fejezet MSZ EN ISO 6878: fejezet MSZ EN 25814:1998 MSZE : szakasz MSZ : szakasz és M4. melléklet MSZ : , 5.1. szakasz és M4. melléklet MSZ : fejezet MSZ : fejezet

20 20/24 NAT /2015 Szennyvíz szulfát gravimetria alsó méréshatár: 10 mg/l összes száraz anyag alsó méréshatár: 100 mg/l összes száraz anyag, izzítási maradék alsó méréshatár: 100 mg/l összes száraz anyag, izzítási veszteség alsó méréshatár: 100 mg/l összes oldott anyag alsó méréshatár: 100 mg/l összes oldott anyag, izzítási maradék alsó méréshatár: 100 mg/l összes oldott anyag, izzítási veszteség alsó méréshatár: 100 mg/l összes lebegőanyag alsó méréshatár: 10 mg/l összes lebegőanyag, izzítási maradék alsó méréshatár: 10 mg/l összes lebegőanyag, izzítási veszteség alsó méréshatár: 10 mg/l hexánnal extrahálható anyagok alsó méréshatár: 2 mg/l üledék térfogat térfogatmérés alsó méréshatár: 0,5 ml/l MSZ 260-7: fejezet MSZ 260-3: fejezet MSZ 260-3: fejezet MSZ 260-3: fejezet MSZ 260-3: fejezet MSZ 260-3: fejezet MSZ 260-3: fejezet MSZ 260-3: fejezet MSZ 260-3: fejezet MSZ 260-3: fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet

21 21/24 NAT /2015 Szennyvíziszap ph (hidrogén-ion konc.) elektrokémia : 2-12 száraz anyag tartalom alsó méréshatár: 100 mg/kg izzítási maradék alsó méréshatár: 100 mg/kg izzítási veszteség alsó méréshatár: 100 mg/kg összes nitrogén acidimetria alsó méréshatár: 10 g/kg sz.a. szerves oldószer extrakt alsó méréshatár: 20 mg/kg sz.a. összes foszfor (öp) alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a. alumínium alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a. bárium alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a. bór alsó méréshatár: 5 mg/kg sz.a. cink alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a. ezüst alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. kadmium alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. MSZ 318-4:1979 MSZ 318-3: szakasz MSZ 318-3: szakasz MSZ 318-3: szakasz MSZ : szakasz MSZ 318-6:1979 MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz

22 22/24 NAT /2015 Szennyvíziszap kálcium alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a. kálium alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a. kobalt alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. króm alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. magnézium alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a. mangán alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. molibdén alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. nátrium alsó méréshatár: 50 mg/kg sz.a. nikkel alsó méréshatár: 1 mg/kg sz.a. ólom alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a. réz alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a. stroncium alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a. vanádium alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a. MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz

23 23/24 NAT /2015 Szennyvíziszap vas alsó méréshatár: 2 mg/kg sz.a. fekal coliform szám tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat többcsöves módszerrel fekal streptococcus szám tenyésztéses bakteriológiai vizsgálat többcsöves módszerrel MSZ ISO :1993 MSZ : szakasz II. Az akkreditált műszaki területhez tartozó helyszíni vizsgálatok: Szennyvíz ph (hidrogén-ion konc.) elektrokémia : 2-12 összes aktív klór DPD alsó méréshatár: 0,10 mg/l üledék térfogat térfogatmérés alsó méréshatár: 0,5 ml/l MSZ :2009 MSZ EN ISO : szakasz MSZ : fejezet III. Az akkreditált műszaki területhez tartozó mintavételi, minta-előkészítési eljárások: Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás Szennyvíz Mintavétel tervezése, mintavételi technikák MSZ EN ISO :2007 Minták tartósítása, kezelése MSZ EN ISO :2004 MSZ EN ISO :2013 Mintavétel szennyvízből MSZ ISO :1995 Mintavétel mikrobiológiai vizsgálathoz MSZ EN ISO 19458:2007

24 24/24 NAT /2015 Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás ivóvízellátásban használt nyerskezelt- és csomagolt víz, ásványvíz, felszíni víz, szennyvíz mesterséges fürdővíz, felszíni víz, szennyvíz Szennyvíz, szennyvíziszap Mintaelőkészítés szerves mikroszennyezők esetében Előkészítés elemanalitikai vizsgálatokhoz Előkészítés szerves mikroszennyezők esetében MSZ : szakasz és szakasz MSZ : szakasz, 9.4. szakasz, illetve szakasz MSZ EN ISO 10695: fejezet EPA Method 8151A: szakasz EPA Method 3510 C:1996 MSZ : fejezet EPA Method 3630 C:1996 EPA Method 3665 A:1996 Szennyvíziszap Mintavétel MSZ EN ISO :2012 MSZ 318-2:1985 (visszavont szabvány) Mintaelőkészítés elemanalitikai vizsgálatokhoz Desztillált vizes kivonat készítése Mintavétel szerves mikroszennyező komponensekre MSZ : és 2. fejezet, és szakaszok MSZ EN 13346: szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz VÉGE

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1299/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz Az Északdunántúli Vízmű Zrt. Víz- és Környezetvédelmi Laboratórium (Ivóvíz laboratórium: 2800 Tatabánya,

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1612/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (KAVÍZ Kft.)

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1157/2013 3 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület 0940/7 hrsz.) akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1050/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Laboratóriuma

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1157/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1323/2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium (Kincsesbányai

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16. Település- és környezet-egészségügyi akkreditált vizsgálatok listája vize, hemodializáló folyadék, felszín alatti víz Fürdővíz (mesterséges, természetes) Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH-1-1323/2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1146/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt Szigetvári Üzemigazgatóság Szigetvári Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1375/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Somogy megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-1050/2014 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma 4405 Nyíregyháza, Tünde

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-0790/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1104/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. Központi Laboratórium (8200 Veszprém,

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1750/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1111/2014 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltatási igazgatóság Laboratórium (3527 Miskolc,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1750/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. Vízminőség-ellenőrző Laboratórium (Ivóvíz részleg: Szekszárd, Bogyiszlói utca

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2013 nyilvántartási számú 3 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2013 nyilvántartási számú 3 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1104/2013 nyilvántartási számú 3 akkreditált státuszhoz A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. Központi Laboratórium (8200 Veszprém, Pápai út 41.) akkreditált területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1394/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Délzalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Laboratórium (8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0790/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni Vizsgálólaboratórium (Zamárdi,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1228/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezőföldivíz Kft. Vízminőség-ellenőrző Laboratórium (7030 Paks, Szennyvíztisztítótelep 30024

Részletesebben

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1111/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: MIVÍZ Kft. Szolgáltatási és Üzemeltetési Igazgatóság Üzemeltetési Osztály Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1157/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1228/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezőföldvíz Kft. Vízminőség-ellenőrző Laboratórium (Kémiai Részleg: 7030 Paks, Szennyvíztisztítótelep

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-0790/2015 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1312/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni Vizsgálólaboratórium (8230

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1226/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PANNON-VÍZ Zrt. Minőségvizsgáló Laboratórium (9025 Győr, Bercsényi liget 83.) akkreditált területe: I. Az akkreditált területhez

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1157/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület 0940/7 hrsz.)

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. Környezet- és Vízminõségvédelmi Osztály Központi Laboratóriumok

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1312/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1032/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1032/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1032/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi laboratórium (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) akkreditált területe:

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1226/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: PANNON-VÍZ Zrt. Minőségvizsgáló Laboratórium Telephelyek címe: 9025 Győr, Bercsényi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1032/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zrt. Központi laboratórium (3301 Eger, Hadnagy u. 2.) akkreditált

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1323/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1051/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Vízmű Zrt. Környezetvédelmi osztály (6724 Szeged, Kátay u. 21. és Szeged

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-0681/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízminőségi és környezetvédelmi osztály Laboratórium (1044 Budapest, Váci út

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1312/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-1638/2014 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zrt. Labor csoport Telephelyek

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1429/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály Központi Laboratóriumok (2600 Vác, Kodály

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1379/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A REG-INFO Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/b) akkreditált területe: I. Az akkreditált területhez tartozó

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1001/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Komlói

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1429/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1183/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Kft. Központi Laboratórium (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1294/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-0681/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fővárosi Vízművek Zrt. Vízminőségi és környezetvédelmi osztály Laboratórium

Részletesebben

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1380/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló Szt. István park 1-3.) akkreditált

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1323/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium (8044 Kincsesbánya

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1230/2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz A Szekszárdi Víz- és Csatornmű Kft. Vízminőség-ellenörző Laboratórium (Ivóvíz

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1429/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1701/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: EUROFINS ÖkoLabor Laboratóriumi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1716/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A B&B Analitika Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6783 Ásotthalom,

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-0681/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fővárosi Vízművek Zrt. Vízminőségi és környezetvédelmi osztály Laboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (6) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (6) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (6) a NAH-1-0957/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1179/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz A Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma (4032 Debrecen, Benczúr Gyula utca 7.) akkreditált területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1379/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A REG-INFO Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/b.) akkreditált területe I. Az akkreditált

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1768/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Baranya Megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1129/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratóriuma (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) akkreditált területe I. Az akkreditált

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1428/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A ÁNTSZ Laboratórium Kft. Komárom-Esztergom Megyei Kémiai Laboratóriuma (2800 Tatabánya, Erdész u. 5-)akkreditált

Részletesebben

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 9911-01. canor. 10. Melléklet

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 9911-01. canor. 10. Melléklet 10. Melléklet 3. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez Anyagcsoportonként (A) háttér koncentráció és határértékek felszín alatti vizekre CAS szám = Chemical Abstract

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1364/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros Termelés Igazgatóság Minőségellenőrzés Környezetanalitikai

Részletesebben

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Vízszintmérés # Hőmérséklet (helyszíni) MSZ 448-2:1967 1. Fajl. el. Vezetőképesség (helyszíni) MSZ EN 27888:1998

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1768/2014 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Baranya megyei

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1044/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FEJÉRVÍZ ZRt. Vízvizsgáló laboratórium (Ivóvízvizsgáló részleg: Székesfehérvár belterület HRSZ: 4356/2 (8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

2018. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2018. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Vízszintmérés # Hőmérséklet (helyszíni) MSZ 448-2:1967 1. Fajl. el. Vezetőképesség 20 o C (helyszíni) MSZ

Részletesebben

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1379/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A REG-INFO Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/b.) akkreditált területe I. Az akkreditált

Részletesebben

Ivóvíz év ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

Ivóvíz év ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) KALKULÁCIÓS IRÁNYÉRTÉK a laboratóriumi tevékenységekre Ivóvíz 2018. év ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Komponens Módszer Díj Vízszintmérés # 1000 Hőmérséklet

Részletesebben

a NAT / 2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT / 2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1325 / 2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt. Laboratóriuma (4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.) akkreditált mûszaki

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1044/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: FEJÉRVÍZ ZRt. Vízvizsgáló laboratórium Telephelyek címe: Ivóvízvizsgáló részleg:

Részletesebben

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1310/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 36.) akkreditált területe:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH11197/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály 1 (8200 Veszprém, József Attila

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH11197/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

Ivóvíz: kémia

Ivóvíz: kémia Szín (vizuális vizsgálat) MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet Ammónium MSZ ISO 7150-1:1992 3 320 Nitrit MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz 4 560 Vas MSZ 448-4:1983 2. fejezet (visszavont szabv.) 2 100 Mangán MSZ

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1321/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. Laboratórium (9700 Szombathely, Újvilág u. hrsz.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1333/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1111/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. Környezet- és vízminõségvédelmi osztály Laboratórium (3527 Miskolc, József Attila u.

Részletesebben

Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Vízszintmérés # 1000 Fajl. el. Vezetőképesség 20 o C (helyszíni) MSZ EN 27888:1998 1000 ph (helyszíni)

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1179/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma 4032 Debrecen, Benczúr Gyula utca

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1129/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratóriuma 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41. 2) Akkreditálási

Részletesebben

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1044/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamû Zrt. Vízvizsgáló Laboratórium (Ivóvízvizsgáló

Részletesebben

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1085/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi és Sugáregészségügyi Decentrum

Részletesebben

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1333/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2008 számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1001/2008 számú akkreditált státuszhoz A KOMLÓ-VÍZ Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (7300 Komló, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1720/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: GREEN-PARK 2000 Kft. Környezet-analitikai Laboratórium 1 (3527 Miskolc, József

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-0990/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MOTIM ZRt. Laboratórium 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 9-13. 2) Akkreditálási

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1225/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Egis 1 Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Igazgatóság, Környezetvédelmi és Üzembiztonsági

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1780/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hidrofilt Kft. Hidrofilt Analitikai Laboratórium (8800 Nagykanizsa, Magyar utca 191.) akkreditált területe: I. Az akkreditált

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1612/2009 számú akkreditált státuszhoz A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamû Kft. Minõségvizsgáló Laboratórium (7400 Kaposvár, Dombóvári út 0325 hrsz.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1289/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zrt. 1 Gyöngyös Város tisztító Telepének Laboratóriuma (3200

Részletesebben

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Szín (látszólagos) MSZ EN ISO 7887:2012 4. Szag Íz MSZ EN 1622:2007 M:C MSZ EN 1622:2007 M:C Ammónium MSZ

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1516/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság Védelemegészségügyi

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer I-4 2-02 F07 v4 Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Coccus szám coliformszám coliformszám szennyvíz többcsöves 2 700 3 429 Endo szám Escherichia coli szám Escherichia

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemzı, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár

A vizsgált/mért jellemzı, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár Ivóvíz, hemodializáló folyadék és az elıállításához felhasznált víz Mikroszkópikus biológiai minıségi vizsgálat Mikroszkópikus biológiai vizsgálat Véglények Férgek Baktériumok Gombák Vas- és mangánbaktériumok

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-0990/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: MOTIM ZRt. Laboratórium 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 9-13. 2) Akkreditálási

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1792/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság Tudományos

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-1225/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Egis 1 Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Igazgatóság, Környezetvédelmi és Üzembiztonsági

Részletesebben

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1516/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Preventív Igazgatóság, Közegészségügyi

Részletesebben