a NAT / 2007 számú akkreditálási ügyirathoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a NAT / 2007 számú akkreditálási ügyirathoz"

Átírás

1 Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT / 2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt. Laboratóriuma (4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.) akkreditált mûszaki területe - laboratóriumi vizsgálati eljárások: Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Általános kémiai vizsgálatok Ammónium 0,045 N mg/l Anionaktív detergens 0,00015 mg/l Bepárlási maradék és összes oldott anyag gravimetria 10 mg/l Cianid 4 g/l Extrahálható anyagok (kõolaj és származékai) UV 0,005 mg/l Fajlagos elektromos vezetõképesség konduktometria MSZ ISO :1992 MSZ : cm-es küvettával MSZ :1986 MSZ : szakasz (200 ml mintából) MSZ ISO :2003 MSZ : cm-es küvettával MSZ :1977 V

2 2/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Fenol Fluorid 0,16 mg/l Foszforformák (oldott ortofoszfát, összes foszfor) 0,019 P mg /l Hidrogénkarbonátion, karbonátion és hidroxilion számítással Hõmérséklet dilatometria Jodid redoxikinetika 0,05 mg/l Keménység (karbonát- és nemkarbonát) számítással Keménység (összes) 1,0 CaO mg /l Kémiai oxigénigény (permanganátos) Klór (szabad és összes aktív) 0,05 mg/l Klorid 1,5 mg/l Klórigény és klórmegkötõ képesség aktív klór méréssel Lebegõanyag gravimetria 0,5 mg/l MSZ :1992 V B módszer (10 cm küvettával) MSZ : fejezet MSZ :1977 V MSZ : szakasz MSZ 448-2:1967 V 1. fejezet MSZ :1987 V MSZ :1986 MSZ : fejezet MSZ :1990 MSZ : fejezet MSZ :1982 V MSZ :1984 MSZ :1985

3 3/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Lúgosság 0,1 mmol/l Metabórsav 0,05 B mg/l Nitrát 1,0 mg/l Nitrit 0,023 mg/l Nitrit 0,005 mg/l Nitrogén (összes) számítással Nitrogén (szerves) Kjeldahl-eljárás 0,2 N mg /l Oldott oxigén elektrokémiai szondás módszer Oldott oxigén jodometria 0,2 mg/l ph potenciometria Szén-dioxid (kötött és egyensúlyi) számítással Szén-dioxid (szabad) 0,3 mg/l Szilikátok 0,08 Si mg /l Szulfát 8 mg/l MSZ :1986 MSZ :1981 MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz (10 cm küvettával) MSZ : fejezet MSZ :1985 MSZ EN 25814:1998 MSZ ISO 5813:1992 MSZ : fejezet MSZ : és 4. fejezet MSZ : fejezet MSZ :1991 MSZ : fejezet

4 4/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Ivóvíz, felszín alatti vizek Ivóvíz, felszín alatti vizek Ivóvíz, felszín alatti vizek Szulfid 0,006 mg/l Szín vizuális Szín fotometriás Szag és íz érzékszervi MSZ : fejezet MSZ EN ISO 7887: fejezet MSZ EN ISO 7887: fejezet MSZ EN 1622:1999 V MSZ EN 1622:2007 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Fémek és/vagy atomabszorpciós vizsgálatok Alumínium atomabszorpciós spektrometria (továbbiakban: AAS) (grafit) Antimon 2,0 g/l Arzén Bárium 3,0 g/l Cink 0,01 mg/l Ezüst Higany AAS (hideggõz) Kadmium Kalcium Kalcium 0,7 mg/l MSZ EN ISO 15586:2004 MSZ EN 1483:1998 MSZ 448-3: fejezet

5 5/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Kálium 0,01 mg/l Króm Lítium 0,01 mg/l Magnézium 0,01 mg/l Magnézium 0,8 mg/l Mangán 0,01 mg/l Nátrium 3 mg/l Nikkel Ólom 2,0 g/l Réz 0,01 mg/l Szelén Szelén AAS (hidrid) 0,5 g/l Vas (összes) 0,02 mg/l MSZ 448-3: fejezet

6 6/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Gázkromatográfiás vizsgálatok Benzol és alkilbenzolok (BTEX) (SPME, GC-FID) Benzol Etil-benzol m- és p-xilol o-xilol Toluol Extrahálható szénhidrogén Gázkromatográfia (FID) 100 g/l Illékony szénhidrogének (C5-C12) (GC-FID) 20 g/l Illékony aromás szénhidrogének (GC-MS) Benzol Toluol Etil-benzol m-xilol + p-xilol o-xilol i-propil-benzol n-propil-benzol 1,3,5-trimetil-benzol 1,2,4-trimetil-benzol sec-butil-benzol n-butil-benzol Egyedi módszer: E3 (Minõségügyi Kézikönyv) MSZ 20354:2003 EPA 3810 MSZ :2006 MSZ :1998

7 7/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Illékony halogénezett vegyületek (SPME, GC-MS) 1,1-diklóretilén transz-1,2-diklóretilén 1,1-diklóretán cisz-1,2-diklóretilén 1,1,1-triklór-etán széntetraklorid 1,2-diklóretán triklór-etilén 0,2 g/l 1,1,2-triklór-etán tetraklór-etilén dibróm-klórmetán 1,2-dibróm-etán klórbenzol 1,1,1,2-tetraklóretán 0,2 g/ 2-klór-toluol (1-klór-2-metil-benzol) 4-klór-toluol (1-klór-4-metil-benzol) 1,3-diklórbenzol vinil-klorid MSZ :1998

8 8/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Klórozott és alkilfenolok (GC-MS) 2-klór-fenol 2,4-diklór-fenol 2,6-diklór-fenol 2,3,4-triklór-fenol 2,3,5-triklór-fenol 2,3,6-triklór-fenol 2,4,5-triklór-fenol 2,4,6-triklór-fenol 3,4,5-triklór-fenol 2,3,4,6-tetraklór-fenol 2,3,5,6-tetraklór-fenol 2,3,4,5-tetraklór-fenol 2,4-dimetil-fenol 4-klór-3-metil-fenol pentaklór-fenol 2-metil-fenol 3-metil-fenol 4-metil-fenol MSZ EN 12673:2000

9 9/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Klórozott szénhidrogén és klórozott aromás szénhidrogének (GC-MS) Hexaklór-etán 1,3,5-triklór-benzol 1,2,4-triklór-benzol 1,2,3-triklór-benzol 2,4,5-trikloro-toluol 1,2,3,5-tetraklór-benzol +1,2,4,5-tetraklór-benzol 1,2,3,4-tetraklór-benzol pentalórbenzol hexaklórbenzol Összes ásványolaj-szénhidrogének (alifás szénhidrogének) gázkromatográfia (FID) 15 g/l Kloroform, diklór-brómmetán, dibróm-klórmetán és bromoform gázkomatográfia (ECD) Metán gázkomatográfia (TCD) 0,27 v/v% Nitrogén gázkomatográfia (TCD) szeparált: 0,8 v/v% oldott: 0,01 l/m 3 Oxigén gázkomatográfia (TCD) szeparált: 0,3 v/v% oldott: 0,005 l/m 3 EPA 8270D MSZ :2004 Egyedi módszer: E1 (Minõségügyi Kézikönyv) MSZ :1985 V MSZ :1985 MSZ :1985 MSZ :1985

10 10/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Peszticidek gázkromatográfia (ECD) Acetoklór 0,01 g/l Atrazin Malation MCPA Metil-paration 0,01 g/l Prometrin Propaklór Trifluralin 0,01 g/l 2,4-D Peszticidek gázkromatográfia (GC-MS) Acetoklór Aldrin Atrazin Dieldrin Diazinon Egyedi módszer: E2 (Minõségügyi Kézikönyv) EPA 8270D

11 11/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Endoszulfán I Endoszulfán II Endoszulfán szulfát Endrin Lindán Malation Metil-paration Metolaklór Metoxiklór Prometrin Propaklór Propizoklór Terbutrin Trifluralin 4,4-DDD 4,4-DDE 4,4-DDT Policiklusos aromás szénhigrogének gázkromatográfia (GC-MS) Acenaftén MSZ :2003

12 12/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Acenaftilén Antracén Benzo(a)antracén Benzo(b)fluorantén Benzo(k)fluorantén Benzo(a)pirén 0,01 g/l Benzo(g,h,l)perilén 0,01 g/l Dibenzo(a,h)antracén 0,01 g/l Fenantrén Fluorantén Fluorén Indeno(1,2,3-cd)pirén 0,01 g/l Krizén Naftalin Pirén Poliklórozott bifenilek (GC-MS) PCB µg/l PCB µg/l PCB µg/l PCB µg/l PCB µg/l PCB µg/l PCB µg/l MSZ :2003 Szén-dioxid gázkromatográfia (TCD) szeparált: 0,5 v/v% MSZ :1985

13 13/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Szén-tetraklorid, triklóretilén és tetraklór-etilén gázkromatográfia (ECD) Ionkromatográfiás vizsgálatok (IC-CE) Oldott anionok Bromid Fluorid Ortofoszfát Klorid Nitrát Szulfát Jodid 1,0 mg/l Klorit MSZ :1992 V MSZ EN ISO :1998 MSZ EN ISO :1998 MSZ EN ISO :1998 Mikroszkópikus biológiai vizsgálatok Mikroszkópikus biológiai vizsgálat (üledék, véglények, férgek, baktériumok, gombák, vas- és mangánbaktériumok, egyéb baktériumok, algák és cianobaktériumok) MSZ :1985 Ivóvíz, felszín alatti vizek és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Bakteriológiai vizsgálatok Coliform, Escherichia coli Enterococcusok MSZ EN ISO :2001 MSZ EN ISO :2000 Legionella Membránszûréses módszer ISO :2004 Pseudomonas aeruginosa MSZ EN 12780:2003

14 14/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Telepszám (vízben lévõ csíraképes mikroorganizmusok) lemezöntéses módszer Szulfitredukáló anaerobok (clostridiumok) MSZ EN ISO 6222:2000 MSZ : fejezet MSZ EN :1994 Fürdõvíz Hemodializáló folyadék Felszín alatti vizek, ivóvíz termelõ egységek légtere Bakteriológiai vizsgálatok Coccusszám Endoszám, fekálcoliform-szám Enterococcusok Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Bakteriológiai vizsgálatok Coliform, Escherichia coli Enterococcusok Pseudomonas aeruginosa Telepszám (vízben lévõ csíraképes mikroorganizmusok) lemezöntéses módszer Metán Gázkromatográfia (TCD) 0,27 v/v% Nitrogén gázkromatográfia (TCD) szeparált: 0,8 v/v% oldott: 0,01 l/m 3 Oxigén gázkromatográfia (TCD) szeparált: 0,3 v/v% oldott: 0,005 l/m 3 MSZ : fejezet MSZ :1989 MSZ EN ISO :2000 MSZ EN 12780:2003 MSZ : fejezet MSZ EN ISO :2001 MSZ EN ISO :2000 MSZ EN 12780:2003 MSZ EN ISO 6222:2000 MSZ : fejezet MSZ :1985 MSZ :1985 MSZ :1985

15 15/35 NAT /2005 Felszín alatti vizek, ivóvíz termelõ egységek légtere Szennyvíz Szén-dioxid gázkromatográfia (TCD) szeparált: 0,5 v/v% Általános kémiai vizsgálatok a-klorofill 0,7 g/l Ammóniumion 0,2 N mg /l Anionaktív detergens 0,027 mg/l Biokémiai oxigénigény 0,2 O 2 mg /l Respirometria (nyomásérzékelés) 5 mg/l Cianid 0,008 mg/l Fajlagos elektromos vezetõképesség konduktometria Fenol 0,05 mg/l Fluorid 0,16 mg/l Foszfor (összes) 0,020 mg P/l Foszforformák (oldott ortofoszfát és összes foszfor) 0,020 P mg /l Hõmérséklet dilatometria Iszapaktivitás vizuális MSZ :1985 MSZ ISO 10260:1993 MSZ 260-9: fejezet MSZ :1983 MSZ EN :2000 Egyedi módszer: E4 (Minõségügyi Kézikönyv) MSZ :1992 (100 ml-bõl) MSZ :1977 V MSZ :1992 V A módszer MSZ : fejezet MSZ :1980 MSZ :1974 MSZ :1980 MSZ 260-2:1955 V 1. fejezet MSZ : fejezet

16 16/35 NAT /2005 Szennyvíz Keménység (összes) 1,0 CaO mg /l Kémiai oxigénigény (kálium-dikromátos) 8mg/l Kénhidrogén és szulfid fotometria 0,006 S mg /l Klór (szabad és összes aktív) 0,05 mg/l Klorid 1,5 mg/l Lúgosság 0,1 mmol/l Nitrát 0,2 N mg /l Nitrit 0,007 N mg /l Nitrogén (összes és szerves) Kjeldahl-eljárás 0,2 N mg /l Oldott oxigén elektrokémiai szondás módszer Oldott oxigén jodometria 0,2 mg/l Összes száraz-, oldott- és lebegõanyagtartalom és izzítási maradékuk gravimetria 10 mg/l ph potenciometria MSZ : fejezet MSZ ISO 6060:1991 MSZ 260-8:1968 MSZ :1982 V 4. fejezet MSZ 260-6:1977 V MSZ 260-5:1971 MSZ :1971 MSZ :1985 MSZ :1987 V MSZ EN 25814:1998 MSZ :1967 V MSZ ISO 5813:1992 MSZ 260-3:1973 MSZ 260-4:1971

17 17/35 NAT /2005 Szennyvíz Rothadási próba (Spitta-Weldert) vizuális vizsgálat Szulfát 8 mg/l Üledéktérfogat térfogatmérés Zsír és olaj (szerves oldószer extrakt) gravimetria Fémek és/vagy atomabszorpciós vizsgálatok Arzén AAS (hidrid) 2,0 g/l Cink 0,02 mg/l Ezüst 2,0 g/l Higany AAS (hideggõz) Kadmium Kadmium 0,005 mg/l Kalcium 1,0 mg/l Kálium Kobalt 0,05 mg/l Króm 0,05 mg/l MSZ :1974 MSZ 260-7:1987 V Függelék MSZ : fejezet MSZ :2002 MSZ EN 1483:1998

18 18/35 NAT /2005 Szennyvíz Magnézium Magnézium 0,4 mg/l Mangán 0,02 mg/l Molibdén Nátrium 3 mg/l Nikkel 0,05 mg/l Ólom 20 g/l Ólom 0,04 mg/l Ón 20 g/l Réz 0,02 mg/l Vas 0,05 mg/l MSZ :1989

19 19/35 NAT /2005 Szennyvíz Gázkromatográfiás vizsgálatok Benzol és alkilbenzolok (BTEX) (SPME, GC-FID) Benzol Etil-benzol m- és p-xilol o-xilol Toluol Összes ásványolaj-szénhidrogének (alifás szénhidrogének) gázkromatográfia (FID) 15 g/l Egyedi módszer: E3 (Minõségügyi Kézikönyv) Egyedi módszer: E1 (Minõségügyi Kézikönyv) Peszticidek gázkromatográfia (ECD) Acetoklór 0,01 g/l Atrazin Malation MCPA Metil-paration 0,01 g/l Prometrin Propaklór Trifluralin 0,01 g/l 2,4-D Egyedi módszer: E2 (Minõségügyi Kézikönyv)

20 20/35 NAT /2005 Szennyvíz Peszticidek gázkromatográfia (GC-MS) Acetoklór Aldrin Atrazin Dieldrin Diazinon Endoszulfán I Endoszulfán II Endoszulfán szulfát Endrin Lindán Malation Metil-paration Metolaklór Metoxiklór Prometrin Propaklór Propizoklór Terbutrin Trifluralin 4,4-DDD 4,4-DDE 4,4-DDT EPA 8270D

21 21/35 NAT /2005 Szennyvíz Policiklusos aromás szénhidrogének gázkromatográfia (GC-MS) Acenaftén Acenaftilén Antracén Benzo(a)antracén Benzo(b)fluorantén Benzo(k)fluorantén Benzo(a)pirén 0,01 g/l Benzo(g,h,l)perilén 0,01 g/l Dibenzo(a,h)antracén 0,01 g/l Fenantrén Fluorantén Fluorén Indeno(1,2,3-cd)pirén 0,01 g/l Krizén Naftalin Pirén MSZ :2003 Bakteriológiai vizsgálatok Coliform, termotoleráns coliform és feltételezhetõen Escherichia coli többcsöves módszer Fekális streptococcusok Pseudomonas aeruginosa Szulfitredukáló anaerobok (clostridiumok) MSZ ISO :1993 V MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ EN :1994

22 22/35 NAT /2005 Szennyvíz Szulfitredukáló anaerobok (clostridiumok) többcsöves módszer Telepszám (vízben lévõ csíraképes mikroorganizmusok) lemezöntéses módszer MSZ EN :1994 MSZ EN ISO 6222:2000 MSZ : fejezet Mikroszkópikus biológiai vizsgálatok Mikroszkópikus biológiai vizsgálat MSZ :1987 Toxikológiai vizsgálatok Statikus halteszt LC 50, DIL. TLm Csíranövényteszt gátlás Daphnia magna Akut toxicitás LC 50, DIL. TLm MSZ :1990 MSZ :1990 MSZ EN ISO 6341:1998 Szennyvíziszap Általános kémiai vizsgálatok Foszfor (összes) 200 mg/kg Nitrogén (összes és szerves) Kjeldahl-eljárás 50 N mg /kg ph potenciometria Szárazanyagtartalom és izzítási maradék gravimetria 10 mg/kg Szerves oldószer extrakt gravimetria 20 mg/kg Fémek és/vagy atomabszorpciós vizsgálatok Arzén AAS (hidrid, grafit) 0,1 mg/kg (összes) 0,05 mg/kg (salétromsavban oldható) 0,02 mg/kg (EDTA-ban oldható) MSZ : szakasz (0,5 g mintából) MSZ :1981 (1,0 g mintából) MSZ 318-4:1979 MSZ 318-3:1979 (100 g bemérésbõl) MSZ 318-6:1979 (5 g bemérésébõl) MSZ :1992 V

23 23/35 NAT /2005 Szennyvíziszap Cink (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,07 mg/kg Higany AAS (hideggõz) 0,05 mg/kg (összes) 0,1 mg/kg (salétromsavban ill. EDTA-ban oldható) Kadmium (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,06 mg/kg Kalcium (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 1 mg/kg Kálium (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) atomemissziós spektrometria 0,2 mg/kg Kobalt (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,01 mg/kg Kobalt (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,1 mg/kg Króm (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,13 mg/kg Magnézium (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,1 mg/kg MSZ :1983 MSZ :1984 MSZ :1983 MSZ : fejezet MSZ 318-8:1986 MSZ :1984 MSZ :1984 MSZ :1983 MSZ :1986

24 24/35 NAT /2005 Szennyvíziszap Mangán (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,1 mg/kg Molibdén (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,01 mg/kg Nátrium atomemissziós spektrometria 3 mg/kg (összes) 0,3 mg/kg (salétromsavban oldható) Nikkel (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,3 mg/kg Ólom (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 1,3 mg/kg Réz 0,3 mg/kg (összes) 0,03 mg/kg (salétromsavban ill. EDTA-ban oldható) Vas 240 mg/kg (összes) 24 mg/kg (salétromsavban ill. EDTA-ban oldható) Gázkromatográfiás vizsgálatok Benzol és alkilbenzolok (BTEX) (SPME-GC-FID) Benzol Etil-benzol m- és p-xilol o-xilol Toluol MSZ :1984 MSZ :1984 MSZ 318-9:1983 MSZ 318-7:1983 MSZ :1985 MSZ :1987 V MSZ :1987 V Egyedi módszer: E3 (Minõségügyi Kézikönyv)

25 25/35 NAT /2005 Szennyvíziszap Összes ásványolaj-szénhidrogének (alifás szénhidrogének) gázkromatográfia (FID) 10 mg/kg Egyedi módszer: E1 (Minõségügyi Kézikönyv) Talaj Felszíni víz Extrahálható anyagok 50 mg/kg Gázkromatográfiás vizsgálatok Benzol és alkilbenzolok (BTEX) (SPME,GC-FID) Benzol 10 g/kg Etil-benzol 10 g/kg m- és p-xilol 10 g/kg o-xilol 10 g/kg Toluol 10 g/kg Extrahálható ásványolajszénhidrogének (alifás szénhidrogének) gázkromatográfia (FID) 10 mg/kg Extrahálható anyagok (EPH) 50 mg/kg Általános kémiai vizsgálatok a-klorofill 0,7 g/l Ammónium 0,04 N mg /l Anionaktív detergens 0,027 mg/l Biokémiai oxigénigény 0,2 O 2 mg /l Cianid 0,004 mg/l MSZ :2001 Egyedi módszer: E3 (Minõségügyi Kézikönyv) Egyedi módszer: E1 (Minõségügyi Kézikönyv) MSZ :2001 MSZ ISO 10260:1993 MSZ ISO :1992 MSZ :1973 MSZ ISO 5815:1998 V MSZ EN :2000 MSZ EN :2000 MSZ : szakasz (200 ml mintából)

26 26/35 NAT /2005 Felszíni víz Extrahálható anyagok (kõolaj és származékai) gravimetria Extrahálható anyagok (kõolaj és származékai) UV 0,15 mg/l Fajlagos elektromos vezetõképesség konduktometria Fenol 0,05 mg/l Fenol Foszforformák (oldott ortofoszfát és összes foszfor) 0,019 P mg /l Hexánnal extrahálható anyagok (kõolaj és származékai) UV 0,005 mg/l Hidrogénkarbonátion karbonátion és hidroxilion számítással Hõmérséklet dilatometria Keménység (karbonát- és nemkarbonát) számítással Keménység (összes) 1,0 CaO mg /l Kémiai oxigénigény (kálium-dikromátos) 8 mg/l Kémiai oxigénigény (kálium-permanganátos) MSZ :2002 MSZ : cm-es küvettával MSZ :1977 V MSZ :1992 V A módszer MSZ :1992 V B módszer 10 cm-es küvettával MSZ :1974 MSZ : cm-es küvettával MSZ : szakasz MSZ 448-2:1967 V 1. fejezet MSZ :1986 MSZ : fejezet MSZ ISO 6060:1991 MSZ :1982 V 3. fejezet MSZ ISO 6060:1991

27 27/35 NAT /2005 Felszíni víz Klorid 1,5 mg/l Lebegõanyag gravimetria 0,5 mg/l Lúgosság 0,1 mmol/l Nitrát 1,0 mg/l Nitrit 0,023 mg/l Nitrogén (összes és szerves) Kjeldahl-eljárás 0,2 N mg /l Oldott oxigén elektrokémiai szondás módszer Oldott oxigén jodometria 0,2 mg/l Összes oldott- és lebegõanyag gravimetria 10 mg/l, 0,5 mg/l ph potenciometria Szulfát 8 mg/l Szulfidok (oldott) 0,006 mg/l Fémek és /vagy atomabszorpciós vizsgálatok Alumínium 0,001 mg/l Arzén AAS (hidrid) 0,001 mg/l MSZ :1982 V MSZ :1985 MSZ :1986 MSZ :1974 MSZ : szakasz MSZ :1972 V MSZ EN 25814:1998 MSZ ISO 5813:1992 MSZ :1971 MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ :1973

28 28/35 NAT /2005 Felszíni víz Cink 0,01 mg/l Ezüst 0,0002 mg/l Higany AAS (hideggõz) Kadmium 0,005 mg/l Kadmium Kalcium Króm Magnézium 0,01 mg/l Mangán 0,01 mg/l Ólom 0,002 mg/l Réz 0,01 mg/l Vas 0,02 mg/l MSZ EN 1483:1998

29 29/35 NAT /2005 Felszíni víz Gázkromatográfiás vizsgálatok Benzol és alkilbenzolok (BTEX) (SPME, GC-FID) Benzol Etil-benzol m- és p-xilol o-xilol Toluol Összes ásványolaj-szénhidrogének (alifás szénhidrogének) gázkromatográfia (FID) 15 g/l Peszticidek gázkromatográfia (ECD) Acetoklór 0,01 g/l Atrazin Malation MCPA Metil-paration 0,01 g/l Prometrin Propaklór Trifluralin 0,01 g/l 2,4-D Egyedi módszer: E3 (Minõségügyi Kézikönyv) Egyedi módszer: E1 (Minõségügyi Kézikönyv) Egyedi módszer: E2 (Minõségügyi Kézikönyv)

30 30/35 NAT /2005 Felszíni víz Peszticidek gázkromatográfia (GC-MS) Acetoklór Aldrin Atrazin Dieldrin Diazinon 0, 1 g/l Endoszulfán I Endoszulfán II Endoszulfán szulfát Endrin Lindán Malation Metil-paration Metolaklór Metoxiklór Prometrin Propaklór Propizoklór Terbutrin Trifluralin 4,4-DDD 4,4-DDE 4,4-DDT EPA 8270D

31 31/35 NAT /2005 Felszíni víz Policiklusos aromás szénhigrogének gázkromatográfia (GC-MS) Acenaftén 0,05 ìg/l Acenaftilén 0,2 ìg/l Antracén 0,05 ìg/l Benzo(a)antracén 0,02 ìg/l Benzo(b)fluorantén 0,02 ìg/l Benzo(k)fluorantén 0,02 ìg/l Benzo(a)pirén 0,01 ìg/l Benzo(g,h,l)perilén 0,01 ìg/l Dibenzo(a,h)antracén 0,01 ìg/l Fenantrén Fluorantén Fluorén 0,05 ìg/l Indeno(1,2,3-cd)pirén 0,01 ìg/l Krizén 0,02 ìg/l Naftalin 0,2 ìg/l Pirén MSZ :2003 Bakteriológiai vizsgálatok Coliform, termotoleráns coliform és feltételezhetõen Escherichia coli Enterococcusok Pseudomonas aeruginosa a coliform-szám membránszûréses meghatározásával együtt Szulfitredukáló anaerobok (clostridiumok) Telepszám (vízben lévõ csíraképes mikroorganizmusok) lemezöntéses módszer MSZ ISO :1993 V MSZ EN ISO :2000 MSZ : fejezet MSZ EN :1994 MSZ EN ISO 6222:2000 MSZ : fejezet

32 32/35 NAT /2005 Felszíni víz üledéke Általános kémiai vizsgálatok Szárazanyag, izzítási maradék gravimetria 10 mg/kg Fémek és/vagy atomabszorpciós vizsgálatok Cink 0,35 mg/kg Higany AAS (hideggõz) 0,05 mg/kg Kadmium 0,3 mg/kg Króm 0,65 mg/kg Mangán 0,5 mg/kg Ólom 6,5 mg/kg Réz 0,15 mg/kg Vas 1,0 mg/kg Gázkromatográfiás vizsgálatok Benzol és alkilbenzolok (BTEX) (SPME, GC-FID) Benzol Etil-benzol m- és p-xilol o-xilol Toluol Összes ásványolaj-szénhidrogének (alifás szénhidrogének) gázkromatográfia (FID) 10 mg/kg MSZ 318-3:1979 (100 g bemérésbõl) MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet Egyedi módszer: E3 (Minõségügyi Kézikönyv) Egyedi módszer: E1 (Minõségügyi Kézikönyv)

33 33/35 NAT /2005 Hulladékok (rácsszemét) Általános kémiai vizsgálatok Fenolindex 0,5 mg/kg Fluorid 2 mg/l kivonat Klorid 2 mg/l kivonat Összes szárazanyag gravimetria 0,01 % MSZE :2004 MSZE :2005 MSZE :2005 MSZE :2005 ph MSZE :2005 Szulfát 8 mg/l kivonat Fémek és/vagy atomabszorpciós vizsgálatok Arzén AAS (hidrid) 2,0 ìg/l MSZE :2005 MSZ EN 12506:2003 Bárium 0,04 mg/l Cink 0,02 mg/l Higany AAS (hideggõz) 1,0 ìg/l Kadmium 0,005 mg/l Króm 0,05 mg/l Molibdén Nikkel 0,05 mg/l MSZ EN 12506:2003 MSZ EN 12506:2003 MSZ EN 13370:2003 MSZ EN 12506:2003 MSZ EN 12506:2003 MSZ EN 12506:2003 MSZ EN 12506:2003

34 34/35 NAT /2005 Hulladékok (rácsszemét) Ólom 0,04 mg/l Réz 0,02 mg/l MSZ EN 12506:2003 MSZ EN 12506: helyszíni vizsgálati eljárások:, a vizsgált helyszín részletezése Ivóvíz, felszíni víz, felszín alatti víz a mintavétel helyén Ivóvíz a mintavétel helyén Szennyvíz a mintavétel helyén Felszíni víz a mintavétel helyén Hõmérséklet dilatometria Oldott oxigén elektrokémiai szondás módszer Aktív klór (DPD) 0,05mg/l Hõmérséklet dilatometria Oldott oxigén elektrokémiai szondás módszer Aktív klór (DPD) 0,05 mg/l Átlátszóság vizuális MSZ 448-2:1967 V 1. fejezet MSZ EN 25814:1998 MSZ : fejezet MSZ 260-2:1955 V 1. fejezet MSZ EN 25814:1998 MSZ :1982 V 4. fejezet MSZ : fejezet MSZ EN ISO 7027: mintavételi, mintaelõkészítési eljárások: Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás Ivóvíz, szennyvíz, felszíni víz, felszín alatti víz Vízminõség. Mintavétel. 1. rész: Útmutató a mintavételi programok és mintavételi technikák tervezéséhez MSZ EN ISO :2007

35 35/35 NAT /2005 Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás Ivóvíz, szennyvíz, felszíni víz, felszín alatti víz Ivóvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Hemodializáló folyadék Vízminõség. Mintavétel. 3. rész: A minták tartósításának és kezelésének irányelvei Vízminõség. Mintavétel 16. rész: Útmutató a minták biológiai vizsgálatához MSZ EN ISO :2004 MSZ EN ISO :2000 Mintavétel és tartósítás MSZ :1988 M-20 munkautasítás Vizek metántartalma Mintavétel MSZ : fejezet Szennyvíz Vízminõség. Mintavétel. 10. rész: A szennyvízbõl végzett mintavétel elõírásai MSZ ISO :1995 Szennyvíziszap Mintavétel MSZ 318-2:1985 V Felszíni víz Mintavétel és tartósítás MSZ :1971 Vízminõség. Mintavétel. 4. rész: Útmutató a természetes és mesterséges tavakból végzett mintavételhez Vízminõség. Mintavétel. 6. rész: Útmutató a folyókból és patakokból végzett mintavételhez MSZ ISO :1995 MSZ ISO :1995 Felszíni víz üledéke Mintavétel és a minta elõkészítése MSZ :1978 Felszín alatti víz Mintavétel MSZ 21464:1998 Talaj Hulladék Mintavétel Minta-elõkészítés Mintavétel Minta-elõkészítés Hulladékkivonat készítés MSZ :1998 MSZ :1981 MSZE :2004 MSZE :2004 V MSZ :1998 V VÉGE

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály TEFONAZ Laboratórium 9024 Győr, Jósika u. 16. Település- és környezet-egészségügyi akkreditált vizsgálatok listája vize, hemodializáló folyadék, felszín alatti víz Fürdővíz (mesterséges, természetes) Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszáma

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-1050/2014 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma 4405 Nyíregyháza, Tünde

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1050/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Laboratóriuma

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1294/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2008 számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1001/2008 számú akkreditált státuszhoz A KOMLÓ-VÍZ Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (7300 Komló, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1183/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Kft. Központi Laboratórium (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1323/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium (8044 Kincsesbánya

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1323/2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium (Kincsesbányai

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH /2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (5) a NAH-1-1323/2015 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1750/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1111/2014 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltatási igazgatóság Laboratórium (3527 Miskolc,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0790/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni Vizsgálólaboratórium (Zamárdi,

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1111/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve: MIVÍZ Kft. Szolgáltatási és Üzemeltetési Igazgatóság Üzemeltetési Osztály Laboratórium

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1750/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. Vízminőség-ellenőrző Laboratórium (Ivóvíz részleg: Szekszárd, Bogyiszlói utca

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1157/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. Környezet- és Vízminõségvédelmi Osztály Központi Laboratóriumok

Részletesebben

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz BŐVÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1333/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1157/2013 3 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület 0940/7 hrsz.) akkreditált

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1612/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (KAVÍZ Kft.)

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-0790/2015 2 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1157/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület 0940/7 hrsz.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1051/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Vízmű Zrt. Környezetvédelmi osztály (6724 Szeged, Kátay u. 21. és Szeged

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1428/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A ÁNTSZ Laboratórium Kft. Komárom-Esztergom Megyei Kémiai Laboratóriuma (2800 Tatabánya, Erdész u. 5-)akkreditált

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1146/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt Szigetvári Üzemigazgatóság Szigetvári Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1179/2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz A Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma (4032 Debrecen, Benczúr Gyula utca 7.) akkreditált területe

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1001/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Komlói

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1111/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. Környezet- és vízminõségvédelmi osztály Laboratórium (3527 Miskolc, József Attila u.

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-1638/2014 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zrt. Labor csoport Telephelyek

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-0790/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1375/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Somogy megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1701/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: EUROFINS ÖkoLabor Laboratóriumi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1032/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zrt. Központi laboratórium (3301 Eger, Hadnagy u. 2.) akkreditált

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1323/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1225/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Egis 1 Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Igazgatóság, Környezetvédelmi és Üzembiztonsági

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1716/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A B&B Analitika Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6783 Ásotthalom,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1394/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Délzalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Laboratórium (8800 Nagykanizsa,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1157/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1032/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1032/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1032/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi laboratórium (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) akkreditált területe:

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1226/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PANNON-VÍZ Zrt. Minőségvizsgáló Laboratórium (9025 Győr, Bercsényi liget 83.) akkreditált területe: I. Az akkreditált területhez

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1230/2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz A Szekszárdi Víz- és Csatornmű Kft. Vízminőség-ellenörző Laboratórium (Ivóvíz

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1364/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros Termelés Igazgatóság Minőségellenőrzés Környezetanalitikai

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1333/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1226/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: PANNON-VÍZ Zrt. Minőségvizsgáló Laboratórium Telephelyek címe: 9025 Győr, Bercsényi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2013 nyilvántartási számú 3 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2013 nyilvántartási számú 3 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1104/2013 nyilvántartási számú 3 akkreditált státuszhoz A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. Központi Laboratórium (8200 Veszprém, Pápai út 41.) akkreditált területe

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1612/2009 számú akkreditált státuszhoz A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamû Kft. Minõségvizsgáló Laboratórium (7400 Kaposvár, Dombóvári út 0325 hrsz.)

Részletesebben

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1310/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Laboratórium (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 36.) akkreditált területe:

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1312/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1217/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1217/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1228/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezőföldivíz Kft. Vízminőség-ellenőrző Laboratórium (7030 Paks, Szennyvíztisztítótelep 30024

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1429/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály Központi Laboratóriumok (2600 Vác, Kodály

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1104/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. Központi Laboratórium (8200 Veszprém,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1312/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni Vizsgálólaboratórium (8230

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-1225/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Egis 1 Gyógyszergyár Zrt. Műszaki Igazgatóság, Környezetvédelmi és Üzembiztonsági

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (6) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (6) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (6) a NAH-1-0957/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1380/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló Szt. István park 1-3.) akkreditált

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemzı, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár

A vizsgált/mért jellemzı, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár Ivóvíz, hemodializáló folyadék és az elıállításához felhasznált víz Mikroszkópikus biológiai minıségi vizsgálat Mikroszkópikus biológiai vizsgálat Véglények Férgek Baktériumok Gombák Vas- és mangánbaktériumok

Részletesebben

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Vízszintmérés # Hőmérséklet (helyszíni) MSZ 448-2:1967 1. Fajl. el. Vezetőképesség (helyszíni) MSZ EN 27888:1998

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1429/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1312/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

2018. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2018. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Vízszintmérés # Hőmérséklet (helyszíni) MSZ 448-2:1967 1. Fajl. el. Vezetőképesség 20 o C (helyszíni) MSZ

Részletesebben

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1379/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A REG-INFO Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/b.) akkreditált területe I. Az akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1321/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. Laboratórium (9700 Szombathely, Újvilág u. hrsz.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1129/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratóriuma (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) akkreditált területe I. Az akkreditált

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1228/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mezőföldvíz Kft. Vízminőség-ellenőrző Laboratórium (Kémiai Részleg: 7030 Paks, Szennyvíztisztítótelep

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1468/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ANALAB Analitikai Laboratórium Kft. (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) akkreditált területe

Részletesebben

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Debreceni Vízmû Zrt. Központi Laboratóriuma (4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7.) akkreditált

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-0681/2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízminőségi és környezetvédelmi osztály Laboratórium (1044 Budapest, Váci út

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1429/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1044/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamû Zrt. Vízvizsgáló Laboratórium (Ivóvízvizsgáló

Részletesebben

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Szín (látszólagos) MSZ EN ISO 7887:2012 4. Szag Íz MSZ EN 1622:2007 M:C MSZ EN 1622:2007 M:C Ammónium MSZ

Részletesebben

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT A NAT-1-1217/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Vízkutató Vízkémia Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-0681/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fővárosi Vízművek Zrt. Vízminőségi és környezetvédelmi osztály Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1299/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Északdunántúli Vízmű Zrt. Víz- és Környezetvédelmi Laboratórium (Ivóvíz laboratórium: 2800

Részletesebben

Ivóvíz év ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

Ivóvíz év ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) KALKULÁCIÓS IRÁNYÉRTÉK a laboratóriumi tevékenységekre Ivóvíz 2018. év ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Komponens Módszer Díj Vízszintmérés # 1000 Hőmérséklet

Részletesebben

Ivóvíz: kémia

Ivóvíz: kémia Szín (vizuális vizsgálat) MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet Ammónium MSZ ISO 7150-1:1992 3 320 Nitrit MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz 4 560 Vas MSZ 448-4:1983 2. fejezet (visszavont szabv.) 2 100 Mangán MSZ

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1043/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: AQUALABOR Vízvizsgáló, Tervező és Szolgáltató Kft. Vizsgálólaboratóriuma 6727

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1720/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: GREEN-PARK 2000 Kft. Környezet-analitikai Laboratórium 1 (3527 Miskolc, József

Részletesebben

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló,

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1468/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: ANALAB Analitikai Laboratórium Kft. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 2) Akkreditálási

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1044/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FEJÉRVÍZ ZRt. Vízvizsgáló laboratórium (Ivóvízvizsgáló részleg: Székesfehérvár belterület HRSZ: 4356/2 (8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1299/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz Az Északdunántúli Vízmű Zrt. Víz- és Környezetvédelmi Laboratórium (Ivóvíz laboratórium: 2800 Tatabánya,

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1044/2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: FEJÉRVÍZ ZRt. Vízvizsgáló laboratórium Telephelyek címe: Ivóvízvizsgáló részleg:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az AQUALABOR Vízvizsgáló, Tervező és Szolgáltató Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6727 Szeged, Irinyi János u. 1.) 1 akkreditált

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1179/2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Debreceni Vízmű Zrt. Központi Laboratóriuma 4032 Debrecen, Benczúr Gyula utca

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer I-4 2-02 F07 v4 Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Coccus szám coliformszám coliformszám szennyvíz többcsöves 2 700 3 429 Endo szám Escherichia coli szám Escherichia

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1129/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratóriuma 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41. 2) Akkreditálási

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAH-1-0681/2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Fővárosi Vízművek Zrt. Vízminőségi és környezetvédelmi osztály Laboratórium

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT11397/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Nyugatdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség Laboratórium (8360 Keszthely,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH / nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH-1-1379/2015 1 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A REG-INFO Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/b) akkreditált területe: I. Az akkreditált területhez tartozó

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1768/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Baranya Megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1336/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Környezeti Analitikai Laboratórium (7623

Részletesebben

Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Vízszintmérés # 1000 Fajl. el. Vezetőképesség 20 o C (helyszíni) MSZ EN 27888:1998 1000 ph (helyszíni)

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH-1-1337/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2014 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1768/2014 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Baranya megyei

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH-1-1792/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz 1) Az akkreditált szervezet neve és címe: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság Tudományos

Részletesebben