a NAT / 2007 számú akkreditálási ügyirathoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a NAT / 2007 számú akkreditálási ügyirathoz"

Átírás

1 Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT / 2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt. Laboratóriuma (4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.) akkreditált mûszaki területe - laboratóriumi vizsgálati eljárások: Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Általános kémiai vizsgálatok Ammónium 0,045 N mg/l Anionaktív detergens 0,00015 mg/l Bepárlási maradék és összes oldott anyag gravimetria 10 mg/l Cianid 4 g/l Extrahálható anyagok (kõolaj és származékai) UV 0,005 mg/l Fajlagos elektromos vezetõképesség konduktometria MSZ ISO :1992 MSZ : cm-es küvettával MSZ :1986 MSZ : szakasz (200 ml mintából) MSZ ISO :2003 MSZ : cm-es küvettával MSZ :1977 V

2 2/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Fenol Fluorid 0,16 mg/l Foszforformák (oldott ortofoszfát, összes foszfor) 0,019 P mg /l Hidrogénkarbonátion, karbonátion és hidroxilion számítással Hõmérséklet dilatometria Jodid redoxikinetika 0,05 mg/l Keménység (karbonát- és nemkarbonát) számítással Keménység (összes) 1,0 CaO mg /l Kémiai oxigénigény (permanganátos) Klór (szabad és összes aktív) 0,05 mg/l Klorid 1,5 mg/l Klórigény és klórmegkötõ képesség aktív klór méréssel Lebegõanyag gravimetria 0,5 mg/l MSZ :1992 V B módszer (10 cm küvettával) MSZ : fejezet MSZ :1977 V MSZ : szakasz MSZ 448-2:1967 V 1. fejezet MSZ :1987 V MSZ :1986 MSZ : fejezet MSZ :1990 MSZ : fejezet MSZ :1982 V MSZ :1984 MSZ :1985

3 3/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Lúgosság 0,1 mmol/l Metabórsav 0,05 B mg/l Nitrát 1,0 mg/l Nitrit 0,023 mg/l Nitrit 0,005 mg/l Nitrogén (összes) számítással Nitrogén (szerves) Kjeldahl-eljárás 0,2 N mg /l Oldott oxigén elektrokémiai szondás módszer Oldott oxigén jodometria 0,2 mg/l ph potenciometria Szén-dioxid (kötött és egyensúlyi) számítással Szén-dioxid (szabad) 0,3 mg/l Szilikátok 0,08 Si mg /l Szulfát 8 mg/l MSZ :1986 MSZ :1981 MSZ : szakasz MSZ : szakasz MSZ : szakasz (10 cm küvettával) MSZ : fejezet MSZ :1985 MSZ EN 25814:1998 MSZ ISO 5813:1992 MSZ : fejezet MSZ : és 4. fejezet MSZ : fejezet MSZ :1991 MSZ : fejezet

4 4/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Ivóvíz, felszín alatti vizek Ivóvíz, felszín alatti vizek Ivóvíz, felszín alatti vizek Szulfid 0,006 mg/l Szín vizuális Szín fotometriás Szag és íz érzékszervi MSZ : fejezet MSZ EN ISO 7887: fejezet MSZ EN ISO 7887: fejezet MSZ EN 1622:1999 V MSZ EN 1622:2007 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Fémek és/vagy atomabszorpciós vizsgálatok Alumínium atomabszorpciós spektrometria (továbbiakban: AAS) (grafit) Antimon 2,0 g/l Arzén Bárium 3,0 g/l Cink 0,01 mg/l Ezüst Higany AAS (hideggõz) Kadmium Kalcium Kalcium 0,7 mg/l MSZ EN ISO 15586:2004 MSZ EN 1483:1998 MSZ 448-3: fejezet

5 5/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Kálium 0,01 mg/l Króm Lítium 0,01 mg/l Magnézium 0,01 mg/l Magnézium 0,8 mg/l Mangán 0,01 mg/l Nátrium 3 mg/l Nikkel Ólom 2,0 g/l Réz 0,01 mg/l Szelén Szelén AAS (hidrid) 0,5 g/l Vas (összes) 0,02 mg/l MSZ 448-3: fejezet

6 6/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Gázkromatográfiás vizsgálatok Benzol és alkilbenzolok (BTEX) (SPME, GC-FID) Benzol Etil-benzol m- és p-xilol o-xilol Toluol Extrahálható szénhidrogén Gázkromatográfia (FID) 100 g/l Illékony szénhidrogének (C5-C12) (GC-FID) 20 g/l Illékony aromás szénhidrogének (GC-MS) Benzol Toluol Etil-benzol m-xilol + p-xilol o-xilol i-propil-benzol n-propil-benzol 1,3,5-trimetil-benzol 1,2,4-trimetil-benzol sec-butil-benzol n-butil-benzol Egyedi módszer: E3 (Minõségügyi Kézikönyv) MSZ 20354:2003 EPA 3810 MSZ :2006 MSZ :1998

7 7/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Illékony halogénezett vegyületek (SPME, GC-MS) 1,1-diklóretilén transz-1,2-diklóretilén 1,1-diklóretán cisz-1,2-diklóretilén 1,1,1-triklór-etán széntetraklorid 1,2-diklóretán triklór-etilén 0,2 g/l 1,1,2-triklór-etán tetraklór-etilén dibróm-klórmetán 1,2-dibróm-etán klórbenzol 1,1,1,2-tetraklóretán 0,2 g/ 2-klór-toluol (1-klór-2-metil-benzol) 4-klór-toluol (1-klór-4-metil-benzol) 1,3-diklórbenzol vinil-klorid MSZ :1998

8 8/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Klórozott és alkilfenolok (GC-MS) 2-klór-fenol 2,4-diklór-fenol 2,6-diklór-fenol 2,3,4-triklór-fenol 2,3,5-triklór-fenol 2,3,6-triklór-fenol 2,4,5-triklór-fenol 2,4,6-triklór-fenol 3,4,5-triklór-fenol 2,3,4,6-tetraklór-fenol 2,3,5,6-tetraklór-fenol 2,3,4,5-tetraklór-fenol 2,4-dimetil-fenol 4-klór-3-metil-fenol pentaklór-fenol 2-metil-fenol 3-metil-fenol 4-metil-fenol MSZ EN 12673:2000

9 9/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Klórozott szénhidrogén és klórozott aromás szénhidrogének (GC-MS) Hexaklór-etán 1,3,5-triklór-benzol 1,2,4-triklór-benzol 1,2,3-triklór-benzol 2,4,5-trikloro-toluol 1,2,3,5-tetraklór-benzol +1,2,4,5-tetraklór-benzol 1,2,3,4-tetraklór-benzol pentalórbenzol hexaklórbenzol Összes ásványolaj-szénhidrogének (alifás szénhidrogének) gázkromatográfia (FID) 15 g/l Kloroform, diklór-brómmetán, dibróm-klórmetán és bromoform gázkomatográfia (ECD) Metán gázkomatográfia (TCD) 0,27 v/v% Nitrogén gázkomatográfia (TCD) szeparált: 0,8 v/v% oldott: 0,01 l/m 3 Oxigén gázkomatográfia (TCD) szeparált: 0,3 v/v% oldott: 0,005 l/m 3 EPA 8270D MSZ :2004 Egyedi módszer: E1 (Minõségügyi Kézikönyv) MSZ :1985 V MSZ :1985 MSZ :1985 MSZ :1985

10 10/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Peszticidek gázkromatográfia (ECD) Acetoklór 0,01 g/l Atrazin Malation MCPA Metil-paration 0,01 g/l Prometrin Propaklór Trifluralin 0,01 g/l 2,4-D Peszticidek gázkromatográfia (GC-MS) Acetoklór Aldrin Atrazin Dieldrin Diazinon Egyedi módszer: E2 (Minõségügyi Kézikönyv) EPA 8270D

11 11/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Endoszulfán I Endoszulfán II Endoszulfán szulfát Endrin Lindán Malation Metil-paration Metolaklór Metoxiklór Prometrin Propaklór Propizoklór Terbutrin Trifluralin 4,4-DDD 4,4-DDE 4,4-DDT Policiklusos aromás szénhigrogének gázkromatográfia (GC-MS) Acenaftén MSZ :2003

12 12/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Acenaftilén Antracén Benzo(a)antracén Benzo(b)fluorantén Benzo(k)fluorantén Benzo(a)pirén 0,01 g/l Benzo(g,h,l)perilén 0,01 g/l Dibenzo(a,h)antracén 0,01 g/l Fenantrén Fluorantén Fluorén Indeno(1,2,3-cd)pirén 0,01 g/l Krizén Naftalin Pirén Poliklórozott bifenilek (GC-MS) PCB µg/l PCB µg/l PCB µg/l PCB µg/l PCB µg/l PCB µg/l PCB µg/l MSZ :2003 Szén-dioxid gázkromatográfia (TCD) szeparált: 0,5 v/v% MSZ :1985

13 13/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek, fürdõvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Szén-tetraklorid, triklóretilén és tetraklór-etilén gázkromatográfia (ECD) Ionkromatográfiás vizsgálatok (IC-CE) Oldott anionok Bromid Fluorid Ortofoszfát Klorid Nitrát Szulfát Jodid 1,0 mg/l Klorit MSZ :1992 V MSZ EN ISO :1998 MSZ EN ISO :1998 MSZ EN ISO :1998 Mikroszkópikus biológiai vizsgálatok Mikroszkópikus biológiai vizsgálat (üledék, véglények, férgek, baktériumok, gombák, vas- és mangánbaktériumok, egyéb baktériumok, algák és cianobaktériumok) MSZ :1985 Ivóvíz, felszín alatti vizek és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Bakteriológiai vizsgálatok Coliform, Escherichia coli Enterococcusok MSZ EN ISO :2001 MSZ EN ISO :2000 Legionella Membránszûréses módszer ISO :2004 Pseudomonas aeruginosa MSZ EN 12780:2003

14 14/35 NAT /2005 Ivóvíz, felszín alatti vizek és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Telepszám (vízben lévõ csíraképes mikroorganizmusok) lemezöntéses módszer Szulfitredukáló anaerobok (clostridiumok) MSZ EN ISO 6222:2000 MSZ : fejezet MSZ EN :1994 Fürdõvíz Hemodializáló folyadék Felszín alatti vizek, ivóvíz termelõ egységek légtere Bakteriológiai vizsgálatok Coccusszám Endoszám, fekálcoliform-szám Enterococcusok Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Bakteriológiai vizsgálatok Coliform, Escherichia coli Enterococcusok Pseudomonas aeruginosa Telepszám (vízben lévõ csíraképes mikroorganizmusok) lemezöntéses módszer Metán Gázkromatográfia (TCD) 0,27 v/v% Nitrogén gázkromatográfia (TCD) szeparált: 0,8 v/v% oldott: 0,01 l/m 3 Oxigén gázkromatográfia (TCD) szeparált: 0,3 v/v% oldott: 0,005 l/m 3 MSZ : fejezet MSZ :1989 MSZ EN ISO :2000 MSZ EN 12780:2003 MSZ : fejezet MSZ EN ISO :2001 MSZ EN ISO :2000 MSZ EN 12780:2003 MSZ EN ISO 6222:2000 MSZ : fejezet MSZ :1985 MSZ :1985 MSZ :1985

15 15/35 NAT /2005 Felszín alatti vizek, ivóvíz termelõ egységek légtere Szennyvíz Szén-dioxid gázkromatográfia (TCD) szeparált: 0,5 v/v% Általános kémiai vizsgálatok a-klorofill 0,7 g/l Ammóniumion 0,2 N mg /l Anionaktív detergens 0,027 mg/l Biokémiai oxigénigény 0,2 O 2 mg /l Respirometria (nyomásérzékelés) 5 mg/l Cianid 0,008 mg/l Fajlagos elektromos vezetõképesség konduktometria Fenol 0,05 mg/l Fluorid 0,16 mg/l Foszfor (összes) 0,020 mg P/l Foszforformák (oldott ortofoszfát és összes foszfor) 0,020 P mg /l Hõmérséklet dilatometria Iszapaktivitás vizuális MSZ :1985 MSZ ISO 10260:1993 MSZ 260-9: fejezet MSZ :1983 MSZ EN :2000 Egyedi módszer: E4 (Minõségügyi Kézikönyv) MSZ :1992 (100 ml-bõl) MSZ :1977 V MSZ :1992 V A módszer MSZ : fejezet MSZ :1980 MSZ :1974 MSZ :1980 MSZ 260-2:1955 V 1. fejezet MSZ : fejezet

16 16/35 NAT /2005 Szennyvíz Keménység (összes) 1,0 CaO mg /l Kémiai oxigénigény (kálium-dikromátos) 8mg/l Kénhidrogén és szulfid fotometria 0,006 S mg /l Klór (szabad és összes aktív) 0,05 mg/l Klorid 1,5 mg/l Lúgosság 0,1 mmol/l Nitrát 0,2 N mg /l Nitrit 0,007 N mg /l Nitrogén (összes és szerves) Kjeldahl-eljárás 0,2 N mg /l Oldott oxigén elektrokémiai szondás módszer Oldott oxigén jodometria 0,2 mg/l Összes száraz-, oldott- és lebegõanyagtartalom és izzítási maradékuk gravimetria 10 mg/l ph potenciometria MSZ : fejezet MSZ ISO 6060:1991 MSZ 260-8:1968 MSZ :1982 V 4. fejezet MSZ 260-6:1977 V MSZ 260-5:1971 MSZ :1971 MSZ :1985 MSZ :1987 V MSZ EN 25814:1998 MSZ :1967 V MSZ ISO 5813:1992 MSZ 260-3:1973 MSZ 260-4:1971

17 17/35 NAT /2005 Szennyvíz Rothadási próba (Spitta-Weldert) vizuális vizsgálat Szulfát 8 mg/l Üledéktérfogat térfogatmérés Zsír és olaj (szerves oldószer extrakt) gravimetria Fémek és/vagy atomabszorpciós vizsgálatok Arzén AAS (hidrid) 2,0 g/l Cink 0,02 mg/l Ezüst 2,0 g/l Higany AAS (hideggõz) Kadmium Kadmium 0,005 mg/l Kalcium 1,0 mg/l Kálium Kobalt 0,05 mg/l Króm 0,05 mg/l MSZ :1974 MSZ 260-7:1987 V Függelék MSZ : fejezet MSZ :2002 MSZ EN 1483:1998

18 18/35 NAT /2005 Szennyvíz Magnézium Magnézium 0,4 mg/l Mangán 0,02 mg/l Molibdén Nátrium 3 mg/l Nikkel 0,05 mg/l Ólom 20 g/l Ólom 0,04 mg/l Ón 20 g/l Réz 0,02 mg/l Vas 0,05 mg/l MSZ :1989

19 19/35 NAT /2005 Szennyvíz Gázkromatográfiás vizsgálatok Benzol és alkilbenzolok (BTEX) (SPME, GC-FID) Benzol Etil-benzol m- és p-xilol o-xilol Toluol Összes ásványolaj-szénhidrogének (alifás szénhidrogének) gázkromatográfia (FID) 15 g/l Egyedi módszer: E3 (Minõségügyi Kézikönyv) Egyedi módszer: E1 (Minõségügyi Kézikönyv) Peszticidek gázkromatográfia (ECD) Acetoklór 0,01 g/l Atrazin Malation MCPA Metil-paration 0,01 g/l Prometrin Propaklór Trifluralin 0,01 g/l 2,4-D Egyedi módszer: E2 (Minõségügyi Kézikönyv)

20 20/35 NAT /2005 Szennyvíz Peszticidek gázkromatográfia (GC-MS) Acetoklór Aldrin Atrazin Dieldrin Diazinon Endoszulfán I Endoszulfán II Endoszulfán szulfát Endrin Lindán Malation Metil-paration Metolaklór Metoxiklór Prometrin Propaklór Propizoklór Terbutrin Trifluralin 4,4-DDD 4,4-DDE 4,4-DDT EPA 8270D

21 21/35 NAT /2005 Szennyvíz Policiklusos aromás szénhidrogének gázkromatográfia (GC-MS) Acenaftén Acenaftilén Antracén Benzo(a)antracén Benzo(b)fluorantén Benzo(k)fluorantén Benzo(a)pirén 0,01 g/l Benzo(g,h,l)perilén 0,01 g/l Dibenzo(a,h)antracén 0,01 g/l Fenantrén Fluorantén Fluorén Indeno(1,2,3-cd)pirén 0,01 g/l Krizén Naftalin Pirén MSZ :2003 Bakteriológiai vizsgálatok Coliform, termotoleráns coliform és feltételezhetõen Escherichia coli többcsöves módszer Fekális streptococcusok Pseudomonas aeruginosa Szulfitredukáló anaerobok (clostridiumok) MSZ ISO :1993 V MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ EN :1994

22 22/35 NAT /2005 Szennyvíz Szulfitredukáló anaerobok (clostridiumok) többcsöves módszer Telepszám (vízben lévõ csíraképes mikroorganizmusok) lemezöntéses módszer MSZ EN :1994 MSZ EN ISO 6222:2000 MSZ : fejezet Mikroszkópikus biológiai vizsgálatok Mikroszkópikus biológiai vizsgálat MSZ :1987 Toxikológiai vizsgálatok Statikus halteszt LC 50, DIL. TLm Csíranövényteszt gátlás Daphnia magna Akut toxicitás LC 50, DIL. TLm MSZ :1990 MSZ :1990 MSZ EN ISO 6341:1998 Szennyvíziszap Általános kémiai vizsgálatok Foszfor (összes) 200 mg/kg Nitrogén (összes és szerves) Kjeldahl-eljárás 50 N mg /kg ph potenciometria Szárazanyagtartalom és izzítási maradék gravimetria 10 mg/kg Szerves oldószer extrakt gravimetria 20 mg/kg Fémek és/vagy atomabszorpciós vizsgálatok Arzén AAS (hidrid, grafit) 0,1 mg/kg (összes) 0,05 mg/kg (salétromsavban oldható) 0,02 mg/kg (EDTA-ban oldható) MSZ : szakasz (0,5 g mintából) MSZ :1981 (1,0 g mintából) MSZ 318-4:1979 MSZ 318-3:1979 (100 g bemérésbõl) MSZ 318-6:1979 (5 g bemérésébõl) MSZ :1992 V

23 23/35 NAT /2005 Szennyvíziszap Cink (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,07 mg/kg Higany AAS (hideggõz) 0,05 mg/kg (összes) 0,1 mg/kg (salétromsavban ill. EDTA-ban oldható) Kadmium (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,06 mg/kg Kalcium (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 1 mg/kg Kálium (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) atomemissziós spektrometria 0,2 mg/kg Kobalt (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,01 mg/kg Kobalt (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,1 mg/kg Króm (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,13 mg/kg Magnézium (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,1 mg/kg MSZ :1983 MSZ :1984 MSZ :1983 MSZ : fejezet MSZ 318-8:1986 MSZ :1984 MSZ :1984 MSZ :1983 MSZ :1986

24 24/35 NAT /2005 Szennyvíziszap Mangán (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,1 mg/kg Molibdén (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,01 mg/kg Nátrium atomemissziós spektrometria 3 mg/kg (összes) 0,3 mg/kg (salétromsavban oldható) Nikkel (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 0,3 mg/kg Ólom (összes, salétromsavban és EDTAban oldható) 1,3 mg/kg Réz 0,3 mg/kg (összes) 0,03 mg/kg (salétromsavban ill. EDTA-ban oldható) Vas 240 mg/kg (összes) 24 mg/kg (salétromsavban ill. EDTA-ban oldható) Gázkromatográfiás vizsgálatok Benzol és alkilbenzolok (BTEX) (SPME-GC-FID) Benzol Etil-benzol m- és p-xilol o-xilol Toluol MSZ :1984 MSZ :1984 MSZ 318-9:1983 MSZ 318-7:1983 MSZ :1985 MSZ :1987 V MSZ :1987 V Egyedi módszer: E3 (Minõségügyi Kézikönyv)

25 25/35 NAT /2005 Szennyvíziszap Összes ásványolaj-szénhidrogének (alifás szénhidrogének) gázkromatográfia (FID) 10 mg/kg Egyedi módszer: E1 (Minõségügyi Kézikönyv) Talaj Felszíni víz Extrahálható anyagok 50 mg/kg Gázkromatográfiás vizsgálatok Benzol és alkilbenzolok (BTEX) (SPME,GC-FID) Benzol 10 g/kg Etil-benzol 10 g/kg m- és p-xilol 10 g/kg o-xilol 10 g/kg Toluol 10 g/kg Extrahálható ásványolajszénhidrogének (alifás szénhidrogének) gázkromatográfia (FID) 10 mg/kg Extrahálható anyagok (EPH) 50 mg/kg Általános kémiai vizsgálatok a-klorofill 0,7 g/l Ammónium 0,04 N mg /l Anionaktív detergens 0,027 mg/l Biokémiai oxigénigény 0,2 O 2 mg /l Cianid 0,004 mg/l MSZ :2001 Egyedi módszer: E3 (Minõségügyi Kézikönyv) Egyedi módszer: E1 (Minõségügyi Kézikönyv) MSZ :2001 MSZ ISO 10260:1993 MSZ ISO :1992 MSZ :1973 MSZ ISO 5815:1998 V MSZ EN :2000 MSZ EN :2000 MSZ : szakasz (200 ml mintából)

26 26/35 NAT /2005 Felszíni víz Extrahálható anyagok (kõolaj és származékai) gravimetria Extrahálható anyagok (kõolaj és származékai) UV 0,15 mg/l Fajlagos elektromos vezetõképesség konduktometria Fenol 0,05 mg/l Fenol Foszforformák (oldott ortofoszfát és összes foszfor) 0,019 P mg /l Hexánnal extrahálható anyagok (kõolaj és származékai) UV 0,005 mg/l Hidrogénkarbonátion karbonátion és hidroxilion számítással Hõmérséklet dilatometria Keménység (karbonát- és nemkarbonát) számítással Keménység (összes) 1,0 CaO mg /l Kémiai oxigénigény (kálium-dikromátos) 8 mg/l Kémiai oxigénigény (kálium-permanganátos) MSZ :2002 MSZ : cm-es küvettával MSZ :1977 V MSZ :1992 V A módszer MSZ :1992 V B módszer 10 cm-es küvettával MSZ :1974 MSZ : cm-es küvettával MSZ : szakasz MSZ 448-2:1967 V 1. fejezet MSZ :1986 MSZ : fejezet MSZ ISO 6060:1991 MSZ :1982 V 3. fejezet MSZ ISO 6060:1991

27 27/35 NAT /2005 Felszíni víz Klorid 1,5 mg/l Lebegõanyag gravimetria 0,5 mg/l Lúgosság 0,1 mmol/l Nitrát 1,0 mg/l Nitrit 0,023 mg/l Nitrogén (összes és szerves) Kjeldahl-eljárás 0,2 N mg /l Oldott oxigén elektrokémiai szondás módszer Oldott oxigén jodometria 0,2 mg/l Összes oldott- és lebegõanyag gravimetria 10 mg/l, 0,5 mg/l ph potenciometria Szulfát 8 mg/l Szulfidok (oldott) 0,006 mg/l Fémek és /vagy atomabszorpciós vizsgálatok Alumínium 0,001 mg/l Arzén AAS (hidrid) 0,001 mg/l MSZ :1982 V MSZ :1985 MSZ :1986 MSZ :1974 MSZ : szakasz MSZ :1972 V MSZ EN 25814:1998 MSZ ISO 5813:1992 MSZ :1971 MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ :1973

28 28/35 NAT /2005 Felszíni víz Cink 0,01 mg/l Ezüst 0,0002 mg/l Higany AAS (hideggõz) Kadmium 0,005 mg/l Kadmium Kalcium Króm Magnézium 0,01 mg/l Mangán 0,01 mg/l Ólom 0,002 mg/l Réz 0,01 mg/l Vas 0,02 mg/l MSZ EN 1483:1998

29 29/35 NAT /2005 Felszíni víz Gázkromatográfiás vizsgálatok Benzol és alkilbenzolok (BTEX) (SPME, GC-FID) Benzol Etil-benzol m- és p-xilol o-xilol Toluol Összes ásványolaj-szénhidrogének (alifás szénhidrogének) gázkromatográfia (FID) 15 g/l Peszticidek gázkromatográfia (ECD) Acetoklór 0,01 g/l Atrazin Malation MCPA Metil-paration 0,01 g/l Prometrin Propaklór Trifluralin 0,01 g/l 2,4-D Egyedi módszer: E3 (Minõségügyi Kézikönyv) Egyedi módszer: E1 (Minõségügyi Kézikönyv) Egyedi módszer: E2 (Minõségügyi Kézikönyv)

30 30/35 NAT /2005 Felszíni víz Peszticidek gázkromatográfia (GC-MS) Acetoklór Aldrin Atrazin Dieldrin Diazinon 0, 1 g/l Endoszulfán I Endoszulfán II Endoszulfán szulfát Endrin Lindán Malation Metil-paration Metolaklór Metoxiklór Prometrin Propaklór Propizoklór Terbutrin Trifluralin 4,4-DDD 4,4-DDE 4,4-DDT EPA 8270D

31 31/35 NAT /2005 Felszíni víz Policiklusos aromás szénhigrogének gázkromatográfia (GC-MS) Acenaftén 0,05 ìg/l Acenaftilén 0,2 ìg/l Antracén 0,05 ìg/l Benzo(a)antracén 0,02 ìg/l Benzo(b)fluorantén 0,02 ìg/l Benzo(k)fluorantén 0,02 ìg/l Benzo(a)pirén 0,01 ìg/l Benzo(g,h,l)perilén 0,01 ìg/l Dibenzo(a,h)antracén 0,01 ìg/l Fenantrén Fluorantén Fluorén 0,05 ìg/l Indeno(1,2,3-cd)pirén 0,01 ìg/l Krizén 0,02 ìg/l Naftalin 0,2 ìg/l Pirén MSZ :2003 Bakteriológiai vizsgálatok Coliform, termotoleráns coliform és feltételezhetõen Escherichia coli Enterococcusok Pseudomonas aeruginosa a coliform-szám membránszûréses meghatározásával együtt Szulfitredukáló anaerobok (clostridiumok) Telepszám (vízben lévõ csíraképes mikroorganizmusok) lemezöntéses módszer MSZ ISO :1993 V MSZ EN ISO :2000 MSZ : fejezet MSZ EN :1994 MSZ EN ISO 6222:2000 MSZ : fejezet

32 32/35 NAT /2005 Felszíni víz üledéke Általános kémiai vizsgálatok Szárazanyag, izzítási maradék gravimetria 10 mg/kg Fémek és/vagy atomabszorpciós vizsgálatok Cink 0,35 mg/kg Higany AAS (hideggõz) 0,05 mg/kg Kadmium 0,3 mg/kg Króm 0,65 mg/kg Mangán 0,5 mg/kg Ólom 6,5 mg/kg Réz 0,15 mg/kg Vas 1,0 mg/kg Gázkromatográfiás vizsgálatok Benzol és alkilbenzolok (BTEX) (SPME, GC-FID) Benzol Etil-benzol m- és p-xilol o-xilol Toluol Összes ásványolaj-szénhidrogének (alifás szénhidrogének) gázkromatográfia (FID) 10 mg/kg MSZ 318-3:1979 (100 g bemérésbõl) MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet MSZ : fejezet Egyedi módszer: E3 (Minõségügyi Kézikönyv) Egyedi módszer: E1 (Minõségügyi Kézikönyv)

33 33/35 NAT /2005 Hulladékok (rácsszemét) Általános kémiai vizsgálatok Fenolindex 0,5 mg/kg Fluorid 2 mg/l kivonat Klorid 2 mg/l kivonat Összes szárazanyag gravimetria 0,01 % MSZE :2004 MSZE :2005 MSZE :2005 MSZE :2005 ph MSZE :2005 Szulfát 8 mg/l kivonat Fémek és/vagy atomabszorpciós vizsgálatok Arzén AAS (hidrid) 2,0 ìg/l MSZE :2005 MSZ EN 12506:2003 Bárium 0,04 mg/l Cink 0,02 mg/l Higany AAS (hideggõz) 1,0 ìg/l Kadmium 0,005 mg/l Króm 0,05 mg/l Molibdén Nikkel 0,05 mg/l MSZ EN 12506:2003 MSZ EN 12506:2003 MSZ EN 13370:2003 MSZ EN 12506:2003 MSZ EN 12506:2003 MSZ EN 12506:2003 MSZ EN 12506:2003

34 34/35 NAT /2005 Hulladékok (rácsszemét) Ólom 0,04 mg/l Réz 0,02 mg/l MSZ EN 12506:2003 MSZ EN 12506: helyszíni vizsgálati eljárások:, a vizsgált helyszín részletezése Ivóvíz, felszíni víz, felszín alatti víz a mintavétel helyén Ivóvíz a mintavétel helyén Szennyvíz a mintavétel helyén Felszíni víz a mintavétel helyén Hõmérséklet dilatometria Oldott oxigén elektrokémiai szondás módszer Aktív klór (DPD) 0,05mg/l Hõmérséklet dilatometria Oldott oxigén elektrokémiai szondás módszer Aktív klór (DPD) 0,05 mg/l Átlátszóság vizuális MSZ 448-2:1967 V 1. fejezet MSZ EN 25814:1998 MSZ : fejezet MSZ 260-2:1955 V 1. fejezet MSZ EN 25814:1998 MSZ :1982 V 4. fejezet MSZ : fejezet MSZ EN ISO 7027: mintavételi, mintaelõkészítési eljárások: Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás Ivóvíz, szennyvíz, felszíni víz, felszín alatti víz Vízminõség. Mintavétel. 1. rész: Útmutató a mintavételi programok és mintavételi technikák tervezéséhez MSZ EN ISO :2007

35 35/35 NAT /2005 Termék/anyag Az eljárás jellege Az eljárás Ivóvíz, szennyvíz, felszíni víz, felszín alatti víz Ivóvíz és hemodializáló folyadék elõállításához felhasznált víz Hemodializáló folyadék Vízminõség. Mintavétel. 3. rész: A minták tartósításának és kezelésének irányelvei Vízminõség. Mintavétel 16. rész: Útmutató a minták biológiai vizsgálatához MSZ EN ISO :2004 MSZ EN ISO :2000 Mintavétel és tartósítás MSZ :1988 M-20 munkautasítás Vizek metántartalma Mintavétel MSZ : fejezet Szennyvíz Vízminõség. Mintavétel. 10. rész: A szennyvízbõl végzett mintavétel elõírásai MSZ ISO :1995 Szennyvíziszap Mintavétel MSZ 318-2:1985 V Felszíni víz Mintavétel és tartósítás MSZ :1971 Vízminõség. Mintavétel. 4. rész: Útmutató a természetes és mesterséges tavakból végzett mintavételhez Vízminõség. Mintavétel. 6. rész: Útmutató a folyókból és patakokból végzett mintavételhez MSZ ISO :1995 MSZ ISO :1995 Felszíni víz üledéke Mintavétel és a minta elõkészítése MSZ :1978 Felszín alatti víz Mintavétel MSZ 21464:1998 Talaj Hulladék Mintavétel Minta-elõkészítés Mintavétel Minta-elõkészítés Hulladékkivonat készítés MSZ :1998 MSZ :1981 MSZE :2004 MSZE :2004 V MSZ :1998 V VÉGE

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1294/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2008 számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1001/2008 számú akkreditált státuszhoz A KOMLÓ-VÍZ Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (7300 Komló, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1183/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Kft. Központi Laboratórium (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1323/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium (8044 Kincsesbánya

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1157/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület 0940/7 hrsz.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1051/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Vízmű Zrt. Környezetvédelmi osztály (6724 Szeged, Kátay u. 21. és Szeged

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1428/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A ÁNTSZ Laboratórium Kft. Komárom-Esztergom Megyei Kémiai Laboratóriuma (2800 Tatabánya, Erdész u. 5-)akkreditált

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1111/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A MIVÍZ Miskolci Vízmû Kft. Környezet- és vízminõségvédelmi osztály Laboratórium (3527 Miskolc, József Attila u.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-0790/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1375/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Somogy megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1032/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zrt. Központi laboratórium (3301 Eger, Hadnagy u. 2.) akkreditált

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1323/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1716/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A B&B Analitika Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6783 Ásotthalom,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1230/2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz A Szekszárdi Víz- és Csatornmű Kft. Vízminőség-ellenörző Laboratórium (Ivóvíz

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1157/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Laboratórium (8900 Zalaegerszeg, Külterület

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1364/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros Termelés Igazgatóság Minőségellenőrzés Környezetanalitikai

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1333/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1226/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PANNON-VÍZ Zrt. Minőségvizsgáló Laboratórium (9025 Győr, Bercsényi liget 83.) akkreditált területe: I. Az akkreditált területhez

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1612/2009 számú akkreditált státuszhoz A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamû Kft. Minõségvizsgáló Laboratórium (7400 Kaposvár, Dombóvári út 0325 hrsz.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1312/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1217/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemzı, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár

A vizsgált/mért jellemzı, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár Ivóvíz, hemodializáló folyadék és az elıállításához felhasznált víz Mikroszkópikus biológiai minıségi vizsgálat Mikroszkópikus biológiai vizsgálat Véglények Férgek Baktériumok Gombák Vas- és mangánbaktériumok

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1380/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló Szt. István park 1-3.) akkreditált

Részletesebben

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2017. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Vízszintmérés # Hőmérséklet (helyszíni) MSZ 448-2:1967 1. Fajl. el. Vezetőképesség (helyszíni) MSZ EN 27888:1998

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1312/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Észak-balatoni Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1379/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A REG-INFO Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/b.) akkreditált területe I. Az akkreditált

Részletesebben

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Debreceni Vízmû Zrt. Központi Laboratóriuma (4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7.) akkreditált

Részletesebben

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Szín (látszólagos) MSZ EN ISO 7887:2012 4. Szag Íz MSZ EN 1622:2007 M:C MSZ EN 1622:2007 M:C Ammónium MSZ

Részletesebben

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT A NAT-1-1217/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Vízkutató Vízkémia Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló,

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer I-4 2-02 F07 v4 Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Coccus szám coliformszám coliformszám szennyvíz többcsöves 2 700 3 429 Endo szám Escherichia coli szám Escherichia

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1289/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Heves Megyei Vízmű Zrt. 1 Gyöngyös Város tisztító Telepének Laboratóriuma (3200

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1391/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1391/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1391/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi főosztály 2 (1097

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT11397/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nyugatdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT11397 számú akkreditált státuszhoz A Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség Laboratórium 3 (8360 Keszthely, Csík

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1379/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A REG-INFO Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/b.) akkreditált területe I. Az akkreditált

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1516/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság Védelemegészségügyi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1516/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Preventív Igazgatóság, Közegészségügyi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1409/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A SPECTRUM Laboratórium Mérnöki Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 75.) akkreditált

Részletesebben

a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A VÍZÉPSZOLG-94 Vízépítõ és Szolgáltató Kft. Kéve u. 41.) akkreditált mûszaki területe: Laboratóriuma (6400 Kiskunhalas,

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1586/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Halászati és Öntözési Kutatóintézet Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium (5540

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemz, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár. Biológiai vizsgálatok

A vizsgált/mért jellemz, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár. Biológiai vizsgálatok Tel.: 62-553-028; Fax: 62-553-029 1/51 IVÓVÍZ, FELSZÍN ALATTI VÍZ, FELSZÍNI VÍZ, SZENNYVÍZ VIZSGÁLATOK Biológiai vizsgálatok Csíranövényteszt Ökotoxikológiai vizsgálat Daphniateszt Ökotoxikológiai vizsgálat

Részletesebben

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK

VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM ÁRJEGYZÉK A HIDROFILT Analitikai Laboratórium a mintavételt, helyszíni- és laboratórium vizsgálatokat szabványok és validált egyedi módszer szerint végzi. mintavétele laboratóriumi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1516/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Igazgatóság Védelemegészségügyi

Részletesebben

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Nitrogénmûvek Vegyipari Zrt. Minõségellenõrzõ és minõségbiztosítási osztály Környezetvédelmi laboratórium

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1062/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézete Kémiai Laboratóriumi Osztály

Részletesebben

a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Stratégiai Osztály Laboratórium (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1044/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt. Vízvizsgáló Laboratórium

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1000/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Környezetvédelmi Laboratórium (1211

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2008 számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1043/2008 számú akkreditált státuszhoz Az AQUALABOR Kft. Vizsgálólaboratóriuma (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) akkreditált területe

Részletesebben

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Az akkreditálás műszaki területéhez tartozó vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Szennyvíz (csatorna, előtisztító, szabadkiömlő, szippantó

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-0957/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mérõközpont

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1699/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. Labor (9200 Mosonmagyaróvár, Terv utca 92.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1031/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nitrogénművek Vegyipari Zrt. Minőségellenőrző és minőségbiztosítási osztály

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1433/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Közterület-fenntartó ZRt. Környezetgazdálkodási és Minõségügyi Osztály Analitikai

Részletesebben

- Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, eluálással) MSZ EN 13370:2003; MSZE : µs/cm

- Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, eluálással) MSZ EN 13370:2003; MSZE : µs/cm Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria, eluálással) MSZ EN 12506:2003; MSZ 219785:1984; MSZE 2142021:2005; EPA Method 9040B Fajlagos elektromos

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1337/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mérõállomás (4025 Debrecen, Piac

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1070/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi laboratóriumi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz - Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1207/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MINERÁG Kft. LABORCONTROL LABORATÓRIUM (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 9.) akkreditált területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1522/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1522/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1522/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BETA KUTATÓ INTÉZET Nonprofit Kft. Laboratórium (9463 Sopronhorpács, Fő utca 70.) akkreditált

Részletesebben

2013. évi Szolgáltatási egységár-gyűjtemény

2013. évi Szolgáltatási egységár-gyűjtemény 2013. évi Szolgáltatási egységár-gyűjtemény Vízszolgáltatás kiegészítő tevékenységeinek díjai Tervegyeztetés Mérnöki óradíj(szakfelügyelet, szakvélemény, szaktanácsadás) 3 778 1 020 4 798 5 984 1 616 7

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1636/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft. Vízvizsgáló laboratórium (2160

Részletesebben

a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mérõállomás (Regionális

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1433/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. Környezetgazdálkodási és Minõségügyi Osztály

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3) a NAT-1-1337/2008 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mérõállomás

Részletesebben

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2017. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től 1/5 LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015 Érvényes: 2015. április 1.-től 1. Hőmérséklet mérés 500 2. Szín vizsgálata (érzékszervi) 550 3. Szag vizsgálata (érzékszervi) 550 4. Íz vizsgálata (érzékszervi)

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Laboratórium Korlátolt Felelõsségû Társaság Bács-Kiskun Megyei Kémiai Laboratóriuma

Részletesebben

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Vízmûvek Zrt. Vízminõségi és Környezetvédelmi Osztály Laboratórium (1044 Budapest,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság Szigetvári Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2015. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MELLÉKLET a NAT-1-1275/2004 számú akkreditálási ügyirathoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MELLÉKLET a NAT-1-1275/2004 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1275/2004 számú akkreditálási ügyirathoz Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád út 28-32.) Mérőállomás

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2 Mérőállomás

Részletesebben

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 - Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1207/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MINERÁG Fejlesztési, Termelési és Kereskedelmi Kft. LABORCONTROL LABORATÓRIUM

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2007 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület KIEGÉSZÍTÕ RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1548/2007 számú akkreditált státuszhoz A Kecskeméti Fõiskola Kertészeti Fõiskolai Kar Környezettudományi Intézet - és Növényvizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 9911-01. canor. 10. Melléklet

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 9911-01. canor. 10. Melléklet 10. Melléklet 3. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez Anyagcsoportonként (A) háttér koncentráció és határértékek felszín alatti vizekre CAS szám = Chemical Abstract

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület

Nemzeti Akkreditáló Testület Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1497/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A AGROLABOR-Z Agrokémiai és Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Fõosztály (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) akkreditált

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 8. (2), valamint a 288/2009. (XII.15.) Kormányrendelet alapján kötelező.

Részletesebben

10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM EGYÜTTES RENDELET A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINŐSÉGI VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES HATÁRÉRTÉKEKRŐL

10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM EGYÜTTES RENDELET A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINŐSÉGI VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES HATÁRÉRTÉKEKRŐL 10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM EGYÜTTES RENDELET A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINŐSÉGI VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES HATÁRÉRTÉKEKRŐL A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelme, a

Részletesebben

0,1 mmol/l Savasság EPA Method ,3 mmol/l Összes lebegőanyag-tartalom (>0,45 µm)

0,1 mmol/l Savasság EPA Method ,3 mmol/l Összes lebegőanyag-tartalom (>0,45 µm) Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; MSZ 2604:1971; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3) a NAT-1-1377/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. (Budapesti telephely (1119 Budapest,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1425/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1425/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1425/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Nyíregyházi Környezetanalitikai Laboratórium (4400 Nyíregyháza,

Részletesebben

a NAT-1-1391/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1391/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1391/2008 számú akkreditált státuszhoz A Országos Közegészségügyi Intézet Vízhigiénés és Vízbiztonsági Fõosztály (1097 Budapest, Gyáli

Részletesebben

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratórium (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) akkreditált területe I. laboratóriumi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium (6000

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1275/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1275/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1275/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi

Részletesebben

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1280/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Laboratóriumi Decentrum/Osztály

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1323/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1323/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1323/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) a NAT-1-1058/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Laboratóriumi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1246/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Környezetügyi és központi laboratórium Osztály Központi Laboratórium 1 (2840 Oroszlány,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1040/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1040/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1040/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1238/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Magyar Államvasutak Zrt., EBK Osztály, Környezetvédelmi Mûszaki Szolgáltató Központ (1087 Budapest, Salgótarjáni

Részletesebben