a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a NAT-1-1377/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz"

Átírás

1 Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. (budapesti telephely (1119 Budapest, Gyömrõi út ); hevesi telephely (3360 Heves, Dobó u. 29.)) akkreditált területe: budapesti telephely (1119 Budapest, Gyömrõi út ): I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi vizsgálatok Vizek (felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz (hálózati, palackozott), ásványvíz, fürdõvíz, vizes kivonatok) Bepárlási maradék és az összes oldott anyagtartalom 2 mg/l Lebegõanyag-tartalom 2 mg/l Szulfidion 0,05 mg/l Szulfátion 25 mg/l Nitrátion 0,5 mg/l Permanganátos kémiai oxigénigény titrimetria 0,5 mg/l Oxigénfogyasztás, kémiai oxigénigény titrimetria KOI PS 0,5 mg/l KOI K 30 mg/l MSZ :1986 MSZ :1985 MSZ : fejezet MSZ :1988 MSZ :1982 (visszavont szabvány) MSZ :1990 MSZ : fejezet 3. fejezet

2 2/30 NAT /2011 Vizek (felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz (hálózati, palackozott), ásványvíz, fürdõvíz, vizes kivonatok) Szennyvíz és használt vizek Biokémiai oxigénigény n nap után elektrokémia 1 mg/l Az összes, a karbonát és a nemkarbonát keménység, titrimetria 10 CaO mg/l Szabad és kötött szén-dioxid titrimetria -szabad szén-dioxid: 10 mg/l -kötött szén-dioxid: 2 mg/l Lúgosság, hidrogén-karbonát-ion, hidroxid-ion, titrimetria -OH - 2 mg/l, -HCO 3-6 mg/l, -CO mg/l Jodidion katalízises oxidáció idõméréssel 0,008 mg/l Kloridion titrimetria 1 mg/l Metabórsav 0,05 mg/l Szilícium-dioxid 0,3 mg/l Oldott és lebegõanyag-tartalom, ülepíthetõ lebegõanyag-tartalom, volumetria 2 mg/l, 0,5 ml/l Lúgosság és savasság titirimetria 0,1 mmol/l Kloridion titrimetria 1 mg/l MSZ EN :2000 MSZ :1986 MSZ :1983 MSZ :1986 MSZ :1987 (visszavont szabvány) MSZ :1982 (visszavont szabvány) MSZ :1981 MSZ :1991 MSZ 260-3:1973 MSZ 260-5:1971 MSZ 260-6:1977 (visszavont szabvány)

3 3/30 NAT /2011 Szennyvíz és használt vizek Vizek (felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz (hálózati, palackozott), ásványvíz, fürdõvíz, vizes kivonatok, szennyvíz és használt vizek) Szulfátion 20 mg/l Oldott szulfidok 0,1 mg/l Nitrátion 0,5 mg/l Összes foszfor- és kéntartalom ICP-OES Foszfor: 0,02 mg/l Kén: 0,05 mg/l A víz kémiai oxigénigénye titrimetria 30 mg/l Oldott oxigén elektrokémia 0,05 mg/l Fémtartalom ICP-OES Ag 0,001 mg/l, Al 0,004 mg/l, Mg 0,01 mg/l, As 0,002 mg/l, Mn 0,002 mg/l, B 0,03 mg/l, Mo 0,005 mg/l, Ba 0,002 mg/l, Na 0,03 mg/l, Ni 0,003 mg/l, Ca 0,005 mg/l, Pb 0,002 mg/l, Cd 0,0002 mg/l, Co 0,002 mg/l, Cr 0,002 mg/l, Se 0,001 mg/l, Cu 0,002 mg/l, Sn 0,002 mg/l, Fe 0,005 mg/l, K 0,04 mg/l, Sb 0,002 mg/l, Zn 0,002 mg/l ph és egyensúlyi ph potenciometria Fajlagos elektromos vezetõképesség konduktometria 2 S/cm Foszfát 0,02 mg/l MSZ 260-7:1987 függelék szerint (visszavont szabvány) MSZ 260-8:1968 MSZ :1971 E-5.4-MU-1. jelû munkautasítás MSZ ISO 6060:1991 MSZ EN 25814:1998 MSZ : fejezet MSZ :2009 MSZ EN 27888:1998 MSZ :2009

4 4/30 NAT /2011 Vizek (felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz (hálózati, palackozott), ásványvíz, fürdõvíz, vizes kivonatok, szennyvíz és használt vizek) Króm(VI) 0,005 mg/l Anionaktív detergens 0,01 mg/l Ammónium ion 0,01 mg/l Nitrit ion, 0,01 mg/l Szín vizuális mérés Összesszénhidrogén-tartalom a C 5 - C 12 tartományban (VPH), HS-GC- FID 0,01 mg/l Extrahálható szénhidrogén-tartalom a C 10 -C 40 tartományban (EPH), GC-FID 0,01 mg/l Extrahálható anyagok 2 mg/l Összes szerves széntartalom (TOC) katalitikus oxidáció, IR detektálás 0,1mg/l Összes nitrogén katalitikus oxidáció, EC detektálás 0,5 mg/l Fluoridion potenciometria 0,1 mg/l Kjeldahl nitrogén 0,5 mg/l Fenolindex 3 µg/l MSZ EN ISO 18412:2007 MSZ EN 903:1998 MSZ ISO :1992 MSZ EN 26777:1998 MSZ EN ISO 7887:1998 EPA METHOD 8015B MSZ 20354:2003 MSZ 20354:2003 MSZ :2005 MSZ :2002 MSZ EN 1484:1998 MSZ EN 12260:2004 MSZ : fejezet MSZ EN 25663:1998 MSZ : Fejezet

5 5/30 NAT /2011 Vizek (felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz (hálózati, palackozott), ásványvíz, fürdõvíz, vizes kivonatok, szennyvíz és használt vizek) Kátránytartalom 5 mg/l A víz kémiai oxigénigénye 3 mg/l Cianidtartalom 5 µg/l Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) GC-MS 0,005 ìg/l komponensenként Naftalin, benzo(k)fluorantén 1-metil-naftalin, benzo(a)pirén 2-metil-naftalin, indeno(1,2,3- cd)pirén acenaftilén, dibenzo(a,h)antracén acenaftén, benzo(g,h,i)perilén fluorén, fenantrén antracén, fluorantén pirén, benzo(a)antracén krizén, benzo(b)fluorantén benzo(e)pirén Illékony halogénezett szénhidrogének TD-GC-MS, 1,1-diklór-etilén; cisz 1,2-diklóretilén; transz-1,2-diklór-etilén; diklór-metán; 1,1-diklór-etán; 1,2- diklór-etán; 1,1,1-triklór-etán; 1,1,2- triklór-etán; kloroform; széntetraklorid; 1,3-diklór-benzol; 1,4-diklór-benzol; 1,2-diklór-benzol; 1,2-diklór-propán; cisz 1,3-diklórpropilén; transz 1,3-diklór-propilén; triklór-etilén; tetraklór-etilén; 1,1,1,2-tetraklór-etán; 1,1,2,2- tetraklór-etán; klór-benzol; bromoform; bróm-benzol; 2-klórtoluol; 3-klór-toluol; 4-klór-toluol; dibróm-metán; dibróm-klór-metán; bróm-diklór-metán; 1,2-dibróm-etán; etil-klorid; vinil-klorid komponensenként 0,3 ìg/l epiklórhidrin 0,05 ìg/l MSZ :1973 ISO 15705:2002 MSZ : szakasz MSZ :2003 MSZ :1998 MSZ EN ISO 10301:1999

6 6/30 NAT /2011 Vizek (felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz (hálózati, palackozott), ásványvíz, fürdõvíz, vizes kivonatok, szennyvíz és használt vizek) halogénezett szénhidrogének GC- MS, 1,2,4-tiklór-benzol; 1,2,3-tiklórbenzol; 1,3,5-tiklór-benzol; 2,4,5- tikloro-toluol; 1,2,3,4-tetraklórbenzol; 1,2,4,5- tetraklór-benzol; 1,2,3,5- tetraklórbenzol; pentaklór-benzol; hexaklór-benzol; hexaklór-etán; 1- klór-naftalin; 2-klór-naftalin komponensenként 0,05 ìg/l hexaklór-butadién; hexaklórciklopentadién komponensenként 0,05 ìg/l Poliklórozott bifenilek (PCB) GC-MS, 0,0001 ìg/l komponensenként 7 PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Illékony aromás szénhidrogének gázkromatográfia (GC-FID, GC-MS) benzol; etil-benzol; xilolok; i-propilbenzol; n-propil-benzol; 1,3,5- trimetil-benzol; terc. butil-benzol; sec. butil-benzol; 1,2,4-trimetilbenzol; i-propil-toluol; n-butilbenzol; 1,3-diizopropil-benzol komponensenként 0,2 ìg/l toluol 0,8 ìg/l Fenolok GC-MS 0,005 ìg/l komponensenként fenol, krezol, katechol, rezorcin Hg CV-AAS 0,02 µg/l zavarosság turbidimetria 0,1 NTU vízzel nem elegyedõ szerves oldószer volumetria 0,1 ml/l biokémiai oxigénigény manometria 1 mg/l MSZ :2004 MSZ :2003 MSZ :1998 MSZ :1998 MSZ EN ISO 15913:2003 EPA METHOD 8041A MSZ EN 1483:2007 MSZ EN ISO 7027:2000 MSZ :1985 E-5.6-MU-KVI-03

7 7/30 NAT /2011 Vizek (felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz (hálózati, palackozott), ásványvíz, fürdõvíz, vizes kivonatok, szennyvíz és használt vizek) Talaj, üledék, szennyvíziszap, komposzt alifás szénhidrogének (C 5 -C 12 ), GC-FID, GC-MS 10 µg/l metil-terc-butil-éter, etil-terc-butiléter, terc-amil-metil-éter GC-FID, GC-MS 1 µg/l Szárazanyag-tartalom 0,1 m/m% Izzítási maradék és izzítási veszteség 0,1 m/m% ph potenciometria vízben oldható sótartalom konduktometria 0,02 % kalcium-karbonát-tartalom volumetria 0,05 % fenolftalein lúgosság, és hidrolitos (yl) aciditás titrimetria 0,02 % Arany féle kötöttségi szám plaszticitás ±1 mechanikai összetétel és leiszapolható rész meghatározása szedimentáció 0,1 mg higroszkóposság vizsgálata 0,1 mg Szerves oldószeres extrakt 100 mg/kg E-5.6-MU-KVI-06 E-5.6-MU-KVI-06 MSZ EN 12880:2000 MSZ :1981 MSZ EN 12879:2000 MSZ EN 12176:2000 MSZ :1978 MSZ :1978 MSZ :1978 MSZ :1978 MSZ :1978 MSZ :1978 MSZ :1978 MSZ 318-6:1979

8 8/30 NAT /2011 Talaj, üledék, szennyvíziszap, komposzt Króm(VI) 2 mg/kg sz. a. Króm(VI) ICP-OES 1 mg/kg sz. a. Összes nitrogén 50 mg/kg sz. a. Kjeldahl nitrogén 10 mg/kg sz. a. Összes foszfor- és kéntartalom ICP-OES foszfor 1 mg/kg kén 5 mg/kg Fémtartalom ICP-OES, Ag 0,1 mg/kg, Li 0,8 mg/kg, Al 5,0mg/kg, Mg 1,5 mg/kg, As 3,0 mg/kg, Mn 0,1 mg/kg, B 1 mg/kg, Mo 0,5 mg/kg, Ba 0,1 mg/kg, Na 0,8 mg/kg, Be 0,1 mg/kg, Ni 0,80 mg/kg, Bi 5,0 mg/kg, Ca 0,80 mg/kg, Pb 2 mg/kg, Cd 0,20 mg/kg, Co 0,5 mg/kg, Sb 5 mg/kg, Cr 0,1 mg/kg, Se 0,2 mg/kg, Cu 0,20 mg/kg, Sn 5,0 mg/kg, Fe 0,5 mg/kg, Sr 0,1 mg/kg, V 0,50 mg/kg, K 40 mg/kg, Zn 0,20 mg/kg Extrahálható szénhidrogén-tartalom a C 10 -C 40 tartományban, GC-FID; 10 mg/kg Összesszénhidrogén-tartalom a C 5 - C 12 tartományban (VPH), HS-GC- FID 10 mg/kg Fenolok 0,05 ìg/l komponensenként fenol, krezol, katechol, rezorcin MSZ : fejezet MSZ EN 15192:2007 MSZ :1981 MSZ EN 13342:2000 E-5.4-MU-1. jelû munkautasítás, MSZ 20135:1999 EPA METHOD 6010 MSZ :2006 MSZ 20135:1999 MSZ :2009 MSZ :2009 EPA METHOD 8041A

9 9/30 NAT /2011 Talaj, üledék, szennyvíziszap, komposzt Illékony aromás szénhidrogének GC-FID, GC-MS, benzol; etil-benzol; toluol, xilolok; i- propil-benzol; n-propil-benzol; 1,3,5- trimetil-benzol; terc. butil-benzol; sec. butil-benzol; 1,2,4-trimetilbenzol; i-propil-toluol; n-butilbenzol; 1,3-diizopropil-benzol komponensenként 0,1 mg/kg alifás szénhidrogének (C 5 -C 12 ), GC-FID, GC-MS 10 mg/kg metil-terc-butil-éter, etil-terc-butiléter, terc-amil-metil-éter GC-FID, GC-MS 2 mg/kg Hg CV-AAS 0,05 mg/kg szerves anyag, humusz 0,2 % humusz Poliklórozott bifenilek (PCB) GC- MS 2 ìg/kg komponensenként 7 PCB(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Elektromos vezetõképesség konduktometria 2 S/cm Szerves széntartalom (TOC) Katalitikus oxidáció, IR detektálás 0,1 g/kg Cianidtartalom 0,5 mg/kg MSZ :1998 MSZ EN ISO :2001 E-5.6-MU-KVI-06 E-5.6-MU-KVI-06 MSZ :2006 MSZ :1983 MSZ :2002 MSZ :1981 MSZ EN 13137:2003 MSZ : fejezet

10 10/30 NAT /2011 Talaj, üledék, szennyvíziszap, komposzt Növényi részek Illékony halogénezett szénhidrogének TD-GC-MS, 1,1-diklór-etilén; cisz 1,2-diklóretilén; transz-1,2-diklór-etilén; diklór-metán; 1,1-diklór-etán; 1,2- diklór-etán; 1,1,1-triklór-etán; 1,1,2- triklór-etán; kloroform; széntetraklorid; 1,3-diklór-benzol; 1,4-diklór-benzol; 1,2-diklór-benzol; 1,2-diklór-propán; cisz 1,3-diklórpropilén; transz 1,3-diklór-propilén; triklór-etilén; tetraklór-etilén; 1,1,1,2-tetraklór-etán; 1,1,2,2- tetraklór-etán; klór-benzol; bromoform; bróm-benzol; 2-klórtoluol; 3-klór-toluol; 4-klór-toluol; dibróm-metán; dibróm-klór-metán; bróm-diklór-metán; 1,2-dibróm-etán; etil-klorid; vinil-klorid komponensenként 5 ìg/kg epiklórhidrin 1 ìg/kg Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) GC-MS, ìg/kg komponensenként Naftalin, benzo(k)fluorantén 1-metil-naftalin, benzo(a)pirén 2-metil-naftalin, indeno(1,2,3- cd)pirén acenaftilén, dibenzo(a,h)antracén acenaftén, benzo(g,h,i)perilén fluorén, fenantrén antracén, fluorantén pirén, benzo(a)antracén krizén, benzo(b)fluorantén benzo(a)pirén Légzési aktivitás (AT4) manometria 0,1 mg/g Nedvességtartalom, szárazanyagtartalom 0,1 m/m% Izzítási veszteség, izzítási maradék 0,1 m/m% MSZ :2009 MSZ EN ISO :2001 MSZ :2002 MSZ :2006 MSZ ISO 6496:2001 MSZ :1983

11 11/30 NAT /2011 Növényi részek Szilárd települési hulladék Hulladékok Összes foszfor- és kéntartalom ICP-OES foszfor, 1 mg/kg kén, 5 mg/kg Kjeldahl-nitrogén 10 mg/kg sz.a. Fémtartalom ICP-OES, Ag 0,1 mg/kg, Li 0,8 mg/kg, Al 5,0mg/kg, Mg 1,5 mg/kg, As 1,0 mg/kg, Mn 0,1 mg/kg, B 1 mg/kg, Mo 0,5 mg/kg, Ba 0,1 mg/kg, Na 0,8 mg/kg, Be 0,1 mg/kg, Ni 0,80 mg/kg, Bi 5,0 mg/kg, Ca 0,80 mg/kg, Pb 2 mg/kg, Cd 0,20 mg/kg, Co 0,5 mg/kg, Sb 5 mg/kg, Cr 0,1 mg/kg, Se 0,2 mg/kg, Cu 0,20 mg/kg, Sn 5,0 mg/kg, Fe 0,5 mg/kg, Sr 0,1 mg/kg, V 0,50 mg/kg, K 40 mg/kg, Zn 0,20 mg/kg Hg CV-AAS 0,05 mg/kg ph Potenciometria Nedvességtartalom 0,1 m/m% Mechanikai összetétel Mechanikai összetétel Légzési aktivitás (AT4) manometria 0,1 mg/g Hidrogénion-koncentráció ph potenciometria Szárazanyag-tartalom 0,01 m/m% E-5.4-MU-1. jelû munkautasítás MSZ EN ISO :2005 (visszavont szabvány) EPA METHOD 6010 MSZ :2006 MSZ :1984 MSZ :1978 MSZE :2005 MSZ : fejezet MSZ :2005 MSZ :2006 MSZE :2005 MSZ EN 14346:2007

12 12/30 NAT /2011 Hulladékok Izzítási maradék és veszteség 0,01 m/m% Szervesoldószer-tartalom volumetria 1 ml/kg Villamos vezetés konduktometria 2 µs/cm Kémiai oxigénigény titrimetria 30 mg/l Króm(VI) 0,005 mg/l Biokémiai oxigénigény BOI elektrokémia 1 mg/l Cianidtartalom 5 µg/l Fenol 3 µg/l Formaldehid 1 mg/kg Szulfid 0,01 mg/l Ammóniumion 0,01 mg/l Szerves oldószer extrakt 10 mg/kg Nitrition 0,01 mg/l MSZ EN 15169:2007 MSZ :1984 MSZE :2005 MSZE :2005 MSZ : szakasz MSZE :2004 MSZ : szakasz MSZE :2004 MSZE :2004 MSZE :2005 MSZE :2004 MSZ :1989 MSZE :2005

13 13/30 NAT /2011 Hulladékok Nitrátion 0,5 mg/l Fluoridtartalom direkt potenciometria 0,2 mg/l Ujjlenyomat (szerves screening) vizsgálat GC-MS Kloridtartalom titrimetria 1 mg/l Fémtartalom ICP-OES, Ag 0,005 mg/l, Li 0,02 mg/l, Al 0,1 mg/l, Mg 0,05mg/L, As 0,1mg/L, Mn 0,005mg/L, B 0,03 mg/l, Mo 0,01 mg/l, Ba 0,002 mg/l, Na 0,03 mg/l, Be 0,002 mg/l, Ni 0,02 mg/l, Bi 0,1 mg/l, P 0,5 mg/l, Ca 0,02 mg/l, Pb 0,04 mg/l, Cd 0,004 mg/l, S 0,5 mg/l, Co 0,01 mg/l, Sb 0,02 mg/l, Cr 0,002 mg/l, Se 0,02 mg/l, Cu 0,004 mg/l, Sn 0,01 mg/l, Fe 0,01 mg/l, Sr 0,002 mg/l, Hg 0,002 mg/l, V 0,01 mg/l, K 0,8 mg/l, Zn 0,01 mg/l Extrahálható szénhidrogén-tartalom a C 10 -C 40 tartományban, GC-FID; 10 mg/kg Összesszénhidrogén-tartalom a C 5 - C 12 tartományban (VPH), HS-GC- FID 10 mg/kg MSZE :2005 MSZE :2005 MSZ :2004 MSZE :2005 EPA METHOD 6010 MSZ :2006 MSZ EN 14039:2005 MSZ :2006 (visszavont szabvány) EPA METHOD 5021

14 14/30 NAT /2011 Hulladékok Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) GC-MS, ìg/kg komponensenként Naftalin, benzo(k)fluorantén 1-metil-naftalin, benzo(a)pirén 2-metil-naftalin, indeno(1,2,3- cd)pirén acenaftilén, dibenzo(a,h)antracén acenaftén, benzo(g,h,i)perilén fluorén, fenantrén antracén, fluorantén pirén, benzo(a)antracén krizén, benzo(b)fluorantén benzo(e)pirén Szénhidrogén-tartalom 0,2 m/m% Vízoldhatóanyag-tartalom (TDS) 2 mg/l Hg CV-AAS 0,05 mg/kg Poliklórozott bifenilek (PCB) GC-MS 2 ìg/kg komponensenként 7 PCB(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) MSZ EN 15527:2009 MSZ EN 14345:2005 MSZ EN 15216:2008 MSZ EN 13370:2003 MSZ EN 15308:2008

15 15/30 NAT /2011 Hulladékok Levegõ (légszennyezõ forráson kibocsátott anyag, környezeti levegõ, technológiai légtér) Illékony halogénezett szénhidrogének TD-GC-MS, alsó méréshatár: 1,1-diklór-etilén; cisz 1,2-diklóretilén; transz-1,2-diklór-etilén; diklór-metán; 1,1-diklór-etán; 1,2- diklór-etán; 1,1,1-triklór-etán; 1,1,2- triklór-etán; kloroform; széntetraklorid; 1,3-diklór-benzol; 1,4-diklór-benzol; 1,2-diklór-benzol; 1,2-diklór-propán; cisz 1,3-diklórpropilén; transz 1,3-diklór-propilén; triklór-etilén; tetraklór-etilén; 1,1,1,2-tetraklór-etán; 1,1,2,2- tetraklór-etán; klór-benzol; bromoform; bróm-benzol; 2-klórtoluol; 3-klór-toluol; 4-klór-toluol; dibróm-metán; dibróm-klór-metán; bróm-diklór-metán; 1,2-dibróm-etán; etil-klorid; vinil-klorid komponensenként 5 ìg/kg epiklórhidrin 1 ìg/kg Illékony aromás szénhidrogének gázkromatográfia GC-FID, GC-MS benzol; etil-benzol; toluol, xilolok; i- propil-benzol; n-propil-benzol; 1,3,5- trimetil-benzol; terc. butil-benzol; sec. butil-benzol; 1,2,4-trimetilbenzol; i-propil-toluol; n-butilbenzol; 1,3-diizopropil-benzol komponensenként 0,1 mg/kg Szerves széntartalom (TOC) Katalitikus oxidáció, IR-detektálás 0,1 g/kg Gázalakú fluorid szakaszos direktpotenciometria ionszelektív elektróddal 0,08 mg/m 3 0,12 m 3 gázminta esetén Formaldehid szakaszos fenil-hidrazinos, 0,003 mg/m 3, 0,12 m 3 gázminta esetén szakaszos jodometria 10 mg/m 3, 0,1 m 3 gázminta esetén MSZ :2009 MSZ EN ISO :2001 MSZ :1998 MSZ EN ISO :2001 MSZ EN 13137:2003 MSZ : fejezet kivételével MSZ : szakasz és 3.8. szakasz kivételével

16 16/30 NAT /2011 Levegõ (légszennyezõ forráson kibocsátott anyag, környezeti levegõ, technológiai légtér) Sósav higany-tiocianátos fotometriás módszer 0,3 mg/m 3, 0,12 m 3 gázminta esetén Klórgáz, 0,1 mg/m 3, 0,9 m 3 gázminta esetén Ammónia, 7 mg/m 3, 0,9 m 3 gázminta esetén Hidrogén-cianid szakaszos, fotometria és volumetria 0,05 mg/m 3, 0,03 m 3 gázminta esetén Korom szakaszos, 0,01 mg/m 3, 2 m 3 gázminta esetén Etilén-oxid-emisszió, 0,1 mg/m 3 0,1 m 3 gázminta esetén Fluoridok porokból direkt potenciometria ionszelektív elektróddal, 2,5 mg/m 3, 2 m 3 gázminta esetén Foszfor (V) vegyületek, 0,03 mg/m 3 komponensenként, 0,1 m 3 gázminta esetén Foszfor-pentaklorid, 0,1 mg/m 3, 0,1 m 3 gázminta esetén Foszfor-triklorid fotometriás módszerrel 0,01 mg/m 3, 0,1 m 3 gázminta esetén MSZ EN :2000 B módszer visszavont szabvány MSZ :1977 visszavont szabvány MSZ : fejezet kivételével MSZ : fejezet kivételével MSZ : szakasz kivételével MSZ : szakasz kivételével MSZ : fejezet kivételével MSZ : fejezet kivételével MSZ : fejezet kivételével MSZ : fejezet kivételével

17 17/30 NAT /2011 Levegõ (légszennyezõ forráson kibocsátott anyag, környezeti levegõ, technológiai légtér) Fémtartalom: ICP-OES, 2 m 3 gázminta esetén Ba0,00025 mg/m 3, Be 0,00025 mg/m 3, Cd 0,00025 mg/m 3, Mn 0,0006 mg/m 3, Cu 0,00025 mg/m 3, Sr 0,00025 mg/m 3, Zn 0,0002 mg/m 3, Ag 0,0002 mg/m 3, Co 0,0002 mg/m 3, V 0,0002 mg/m 3, B 0,008 mg/m 3, Cr 0,008 mg/m 3, Li 0,0025 mg/m 3, Mg 0,0025 mg/m 3, Mo 0,0025 mg/m 3, Na 0,0025 mg/m 3, Ni 0,0025 mg/m 3, Fe 0,0025 mg/m 3, Al 0,002 mg/m 3, Sb 0,003 mg/m 3, Bi 0,003 mg/m 3, Hg 0,00025 mg/m 3, Pb 0,003 mg/m 3, Se 0,003 mg/m 3, Ca 0,005 mg/m 3, Sn 0,005 mg/m 3, Ti 0,005 mg/m 3, As 0,002 mg/m 3, Te 0,0005 mg/m 3, Tl 0,0005 mg/m 3, K 0,08 mg/m 3 MSZ : fejezet kivételével MSZ :2006 Illékony fémek MSZ :1994; 1-8. fejezet kivételével Porok fémtartalma MSZ : fejezet és 7.1. szakasz kivételével Dihidrogén-szulfid szakaszos direkt potenciometria, 0,18 mg/m 3, 0,1 m 3 gázminta esetén Kén-trioxid alkalimetriás titrimetrálás 0,08 mg/m 3 1 m 3 gázminta esetén Foszfor, kén ICP-OES, 0,05 mg/m 3 komponensenként, 2 m 3 gázminta esetén Ammóniumvegyületek spektrofotometriás, argentometriás, nefelometriás és AAS módszerekkel 0,02 mg/m 3 komponensenként, 0,1 m 3 gázminta esetén MSZ : szakasz kivételével, MSZ : fejezet kivételével MSZ :1992 (visszavont szabvány) MSZ : fejezet kivételével

18 18/30 NAT /2011 Levegõ (légszennyezõ forráson kibocsátott anyag, környezeti levegõ, technológiai légtér) Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) GC-MS, 2 m 3 minta esetén 100 ng/m 3 Naftalin, benzo(k)fluorantén 1-metil-naftalin, benzo(a)pirén 2-metil-naftalin, indeno(1,2,3- cd)pirén acenaftilén, dibenzo(a,h)antracén acenaftén, benzo(g,h,i)perilén fluorén, fenantrén, antracén, fluorantén pirén, benzo(a)antracén, krizén, benzo(b)fluorantén, benzo(a)pirén, koronén, acepirén Policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) GC-MS, 2 m 3 minta esetén 100 ng/m 3 antracén, nafto-2,1-trinaftén, benzo-jfluorantén, benzo-g,h,i-fluorntén, dienzo-a,c-antracén, trifenilén, debenzo-a,c-antracén Tri- és perklór-etilén emissziója GC-MS, GC-ECD, 5 ìg/m 3 komponensenként, 0,1 m 3 gázminta esetén Benzol és alkilbenzolok GC-FID, GC-MS, 5 ìg/m 3 komponensenként, 0,1 m 3 gázminta esetén. Benzol, Toluol, Etil-benzol, Xilolok, i-propil-benzol, n-propil-benzol, 1,3,5-trimetil-benzol, terc.butilbenzol, 1,2,4-trimetil-benzol, sec.butil-benzol, 1,2,3-trimetilbenzol, i-propil-toluol, m-dietilbenzol, p-dietil-benzol, n-butilbenzol, 1,3-diizopropil-benzol, 1,3,5- trietil-benzol, 1,2-metil-etil-benzol, 1,3-metil-etil-benzol, 1,4-metil-etilbenzol MSZ :1988 MSZ :1988 MSZ ISO 12884:2003 E-5.6-MU-KVI-05 MSZ EN 13649:2002 MSZ EN 13649:2002 ISO :2001 ISO :2000 MSZ :1986

19 19/30 NAT /2011 Levegõ (légszennyezõ forráson kibocsátott anyag, környezeti levegõ, technológiai légtér) Halogénezett aromás szénhidrogének GC-MS, 5 ìg/m 3 komponensenként, 0,1 m 3 gázminta esetén klórbenzol,diklórbenzolok (1,2- DCB, 1,3-DCB 1,4-DCB), triklórbenzolok (1,2,4 TCB, 1,2,3 TCB, 1,3,5 TCB) tetraklórbenzolok (1,2,3,4-TeCB, 1,2,3,5-TeCB) pentaklórbenzol, hexaklórbenzol, klórnaftalin, bróm-benzol Hg CV-AAS 1 µg/l Alifás szénhidrogének GC-FID 1ìg/m 3 komponensenként, 0,1 m 3 gázminta esetén. C 5 -C 10, C 10 -C 15, C 15 -C 28, C 28 -C 40 Halogénezett alifás szénhidrogének GC-MS 5 ìg/m 3 komponensenként, 0,1 m 3 gázminta esetén 1,1-diklór-etilén, diklór-metán, 1,1,2- triklór-trifluor-etán, 1,2-diklór-etilén, 1,1-diklór-etán, Kloroform, 1,2- diklór-etán, 2-klór-etanol, Széntetraklorid, 1,2-diklór-propán, 2,3-diklór-propilén, bróm-diklórmetán, triklór-etilén, epiklórhidrin, 2- klóretil-vinil-éter, 1,3-diklórpropilén, cisz-1,3-diklór-propilén, transz-1,3-diklór-propilén, 1,1,1- triklór-etán, 1,1,2-triklór-etán, dibróm-klór-metán, 1,2-dibróm-etán, tetraklór-etilén, 1,1,2,2-tetraklóretán, perklór-etilén, vinil-klorid Poliklórozott bifenilek (PCB) GC-MS, 1 ìg/m 3 komponensenként, 0,1 m 3 gázminta esetén 7 PCB(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) MSZ EN 13649:2002 ISO :2001 ISO :2000 MSZ EN 13211:2001 MSZ EN 13649:2002 ISO :2001 ISO :2000 MSZ :1986 MSZ EN 13649:2002 ISO :2001 ISO :2000 MSZ :1986 MSZ EN 13649:2002 ISO :2001 ISO :2000 MSZ :1990

20 20/30 NAT /2011 Levegõ (légszennyezõ forráson kibocsátott anyag, környezeti levegõ, technológiai légtér Ciklohexán, ciklopentán, Sztirol, metil-sztirol, 4-izopropil-toluol GC-FID, 1 ìg/m 3 komponensenként, 0,1 m 3 gázminta esetén Acetátok GC-FID, GC-MS, 5 ìg/m 3 komponensenként, 0,1 m 3 gázminta esetén. metil-acetát, etil-acetát, n-propilacetát, i-propil-acetát, n-butil-acetát, 1-metil-propil-acetát, 2-metil-propilacetát, 1,1-dimetil-etil-acetát Ketonok GC-FID, GC-MS, 5 ìg/m 3 komponensenként, 0,1 m 3 gázminta esetén. aceton, metil-etil-keton, metil-izobutil-keton, 2 pentanon, 2-hexanon, di-izobutil-keton, ciklohexanon, Nitrogéntartalmú illékony szerves vegyületek GC-FID, GC-MS 5 ìg/m 3 komponensenként, 0,1 m 3 gázminta esetén. formamid, dietil-amin, trietil-amin, trimetil-amin, dimetil-formamid, Alkoholok GC-FID, GC-MS, 5 ìg/m 3 komponensenként, 0,1 m 3 gázminta esetén. etanol, 1-propanol, 2-propanol, 1- butanol, 2-metil-2-propanol, 2- butanol, 1,2-propán-diol, 1,3-propándiol, 1,2-etán-diol, dietilén-glikol, 1,2-bután-diol, 1,3-bután-diol, 1,4- bután-diol, 2,3-bután-diol, 1,2-etándiol-monoacetát, 2-etoxi-etanol, 2- butoxi-etanol, 2-metoxi-etanol, diaceton-alkohol MSZ EN 13649:2002 ISO :2001 ISO :2000 MSZ EN 13649:2002 ISO :2001 ISO :2000 MSZ EN 13649:2002 ISO :2001 ISO :2000 MSZ EN 13649:2002 ISO :2001 ISO :2000 MSZ EN 13649:2002 ISO :2001 ISO :2000

21 21/30 NAT /2011 Levegõ (légszennyezõ forráson kibocsátott anyag, környezeti levegõ, technológiai légtér) Kellemetlen szaganyag (légszennyezõ forráson kibocsátott anyag, környezeti levegõ, munkahelyi légtér, technológiai légtér) Levegõ (környezeti levegõ) Krezolok és fenol GC-MS, 1ìg/m 3 komponensenként, 0,1 m 3 gázminta esetén. Krezolok (o-, m-, p-,), fenol szerves légszennyezõ vegyületek TD-GC-MS, szénhidrogének (alifás és aromás), halogénezett szénhidrogének (alifás és aromás), észterek és glikol-éterek, aldehidek és ketonok, alkoholok, acetátok, éterek, glikolok, szerves savak (alifás és aromás), piridin, szén-diszulfid, illékony aminok és amidok, merkaptánok, izocianátok 1 ìg/m 3 Kellemetlen szaganyag, küszöbhigítási érték, dinamikus olfaktometriás módszerrel szaghatás csökkentõ berendezések és, rendszerek megfelelõsége és hatásfoka; dinamikus olfaktometria és TD-GC-MS szagforrások azonosítása; dinamikus olfaktometria és TD-GC-MS Szálló por PM10 és PM2,5 frakciója,, 1 ìg/m 3, 100 m 3 gázminta esetén Nitrogén-oxidok 1 ìg/m 3, 0,1 m 3 gázminta esetén Kén-dioxid 7 ìg/m 3, 0,1 m 3 gázminta esetén lebegõ por tömegkoncentrációja,, 1 ìg/m 3, 100 m 3 gázminta esetén MSZ EN 13649:2002 ISO :2001 ISO :2000 MSZ EN ISO :2001 MSZ EN ISO :2004 MSZ EN 13725:2003 E-5.6-MU-KVI-01. E-5.6-MU-KVI-02. MSZ EN 12341:2000 MSZ EN 14907:2006 MSZ :1977 (visszavont szabvány) MSZ :1989 MSZ :1983

22 22/30 NAT /2011 Levegõ (környezeti levegõ) Ülepedõ por tömege, 1 g/m 2 30 nap HCl 10 µg HF potenciometria 1 µg kén-hidrogén 1 µg ammónia 2 µg nitrogén-dioxid 2 µg kén-dioxid 10 µg ózon 2 µg MSZ :1983 MSZ EN :2003 MSZ EN :2004 E-5.6-MU-KVI-04 MSZ EN :2003 MSZ EN :2004 E-5.6-MU-KVI-04 MSZ EN :2003 MSZ EN :2004 E-5.6-MU-KVI-04 MSZ EN :2003 MSZ EN :2004 E-5.6-MU-KVI-04 MSZ EN :2003 MSZ EN :2004 E-5.6-MU-KVI-04 MSZ EN :2003 MSZ EN :2004 E-5.6-MU-KVI-04 MSZ EN :2003 MSZ EN :2004 E-5.6-MU-KVI-04 II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok alsó méréshatára Vizek (felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz (hálózati, palackozott), ásványvíz, fürdõvíz, vizes kivonatok), szennyvíz és használt vizek Vizek (felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz (hálózati, palackozott), ásványvíz, fürdõvíz, vizes kivonatok) ph és egyensúlyi ph potenciometria Fajlagos elektromos vezetõképesség konduktometria, 2 ìs/cm Oldott oxigén vízben elektrokémia 0,05 mg/l MSZ :2009 MSZ EN 27888:1998 MSZ EN 25814:1998

23 23/30 NAT /2011 Vizek (felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz (hálózati, palackozott), ásványvíz, fürdõvíz, vizes kivonatok) alsó méréshatára Szabad és összes aktív klór titrimetria 0,02 mg/l MSZ EN ISO :2000 Hõmérséklet MSZ 448-2:1967 (Visszavont szabvány) Talaj, üledék, szennyvíziszap, komposzt Szilárd települési hulladék Hulladékok Kellemetlen szaganyagok (helyhez kötött légszennyezõ pontforráson kibocsátott anyag, környezeti levegõ, munkahelyi légtér) Levegõ (környezeti levegõ, munkahelyi légtér, technológiai légtér) Zavarosság turbidimetria 0,1 NTU ph potenciometria Mechanikai összetétel gravimetria Hidrogén-ion koncentráció (ph) potenciometria küszöbhigítási érték dinamikus olfaktometriás módszerrel; szeres higítási arány Léghõmérséklet o C Nedves hõmérséklet Relatív páratartalom 30-90% Légnyomás hpa Légsebesség 0-10 m/s Áramlási sebesség 0-10 m/s MSZ EN ISO 7027:2000 MSZ 318-4:1979 MSZ :2005 MSZ :1984 MSZ EN 13725:2003 MSZ ISO 8758: 1995 MSZ :2002 MSZ :1975 MSZ :1975 MSZ :1975 MSZ :1998 III. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, mintaelõkészítési eljárások Termék/Anyag Az eljárás jellege Az eljárás Vizek (felszíni víz, felszín alatti víz, ivóvíz (hálózati, palackozott), ásványvíz, fürdõvíz, vizes kivonatok, szennyvíz és használt vizek) Mintavételi programok tervezése vízvizsgálatokhoz MSZ EN ISO :2007 A mintavételi technikák elõírásai MSZ EN ISO :2007 Minták tartósítása Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz MSZ EN ISO : fejezet MSZ EN ISO 19458:2007

24 24/30 NAT /2011 Termék/Anyag Az eljárás jellege Az eljárás Felszíni víz Mintavétel tavakból MSZ ISO : fejezet Mintavétel felszíni vizekbõl, mintatartósítás Mintavétel folyókból MSZ :1971 MSZ ISO : fejezet (visszavont szabvány) Szennyvíz és használt vizek Mintavétel szennyvizekbõl MSZ ISO : fejezet Ivóvíz Mintavétel és tartósítás ivóvízbõl MSZ : fejezet és melléklet Felszín alatti víz Mintavétel felszín alatti vizekbõl MSZ 21464:1998 (visszavont szabvány) MSZ ISO :2009 MSZ ISO :2009 Mederüledék Általános irányelvek MSZ :1978 Mintavétel és a minta elõkészítése MSZ :1978 Szennyvíziszap, komposzt Általános irányelvek MSZ 318-1:1985 Mintavétel MSZ EN ISO :2000; 5.fejezet Minták tartósítása Minták elõkészítése mikrohullámú roncsolással MSZ EN ISO :2004; 3.fejezet EPA METHOD 3051 Talaj Mintavétel MSZ :1998; 6. fejezet MSZ :1977 Talaj, szennyvíziszap, komposzt Minta elõkészítése, nedvességtartalom, elektromos vezetés és ph meghatározása MSZ :1981; 2. fejezet Kivonatkészítés MSZ :2006 Talajminta elõ Minta elõkészítése tápelemtartalom meghatározásához Minta elõkészítése összes kioldható fémtartalom vizsgálatához MSZ :1978 MSZ 20135:1999 MSZ :2006 Növény Növényminta elõkészítése MSZ :1983 Növényminta elõkészítése elemanalitikai vizsgálatra MSZ :2006 EPA METHOD 6010

25 25/30 NAT /2011 Termék/Anyag Az eljárás jellege Az eljárás Települési szilárd hulladék Mintavétel MSZ :2005 Szilárd települési hulladékok szilárd égetési maradéka A termikus maradványok feltárása MSZ :1994 Hulladékok Mintavétel MSZE :2004 MSZ EN 14899:2006 Mintaelõkészítés MSZ EN 15002:2006 Hulladékok Légszennyezõ forráson kibocsátott anyag Ammónium-acetát-pufferes hulladékkivonat készítése Hulladékkivonatok készítése fizikaikémiai és ökotoxikológiai vizsgálatokhoz Kioldódás. Megfelelõségi kioldási eljárás szemcsés hulladékokra és iszapokra Kioldódás. Megfelelõségi kioldási eljárás szemcsés hulladékokra és iszapokra Kioldódás. Megfelelõségi kioldási eljárás szemcsés hulladékokra és iszapokra Leaching teszt. Felfelé áramlásos perkolációs vizsgálat ANC/BNC teszt. Sav és bázis semlegesítési kapacitás vizsgálat. Beágyazási technológiával ártalmatlanított veszélyes hulladékok vizes kioldása Minták elõkészítése mikrohullámú roncsolással Alumínium és a szabványban felsorolt fémek elõkészítés Szilárd szennyezõk fluoridtartalma MSZE :2006 MSZ :1998 (visszavont szabvány) MSZ EN :2003 MSZ EN :2003 MSZ EN :2003 MSZ CEN/TS 14405:2007 MSZ CEN/TS 15364:2007 MSZ :1989 EPA METHOD 3051 MSZ :1999; 6. fejezet MSZ :1990; 7. fejezet

26 26/30 NAT /2011 Termék/Anyag Az eljárás jellege Az eljárás Kellemetlen szaganyag Levegõ, biogáz, hulladék kezelésébõl származó gáz Levegõ (környezeti levegõ, munkahelyi légtér, technológiai légtér) Levegõ (légszennyezõ forráson kibocsátott anyag, környezeti levegõ, munkahelyi légtér, technológiai légtér) Levegõ (környezeti levegõ, technológiai légtér) Szilárd szennyezõanyagokban 35 elem meghatározása Mintavétel emissziós forrásból, környezeti levegõbõl, munkahelyi légtérbõl és technológiai légtérbõl Mintavétel hulladékkezelõ és ártalmatlanító telepek technológiai légterébõl, valamint gázkutakból Mintavétel (szivattyús és diffúziós) levegõ szerves szennyezõinek vizsgálatához Mintavétel szaghatás csökkentõ berendezések és rendszerek megfelelõségének vizsgálatához Mintavétel szagforrások azonosításához Mintavétel környezeti levegõbõl ammónia, kén-hidrogén, nitrogénoxidok, kén-dioxid Mintavétel a szálló por TSPM, PM 10 és PM 2,5 frakciójának meghatározásához Mintavétel lebegõ por tömegkoncentrációjának meghatározásához Mintavétel ülepedõ por tömegének és fémtartalmának meghatározásához Mintavétel szálló por TSPM, PM 10 és PM 2,5 frakciójának fémtartalom meghatározásához Mintavétel szálló por, lebegõ por és ülepedõ por aromás policiklusos szénhidrogén tartalmának meghatározásához MSZ :1992; 8. fejezet (visszavont szabvány) MSZ EN 13725:2003 E-5.3-MIN 01 MSZ EN ISO :2001 MSZ EN ISO :2004 E-5.6-MU-KVI-01. E-5.6-MU-KVI-02. MSZ :1988 MSZ :1977 (viszavont szabvány) MSZ :1989 MSZ :1981 MSZ EN 12341:2000 MSZ EN 14907:2006 MSZ :1983 MSZ :1983 MSZ EN 12341:2000 MSZ EN 14907:2006

27 IV. Az akkreditált területhez tartozó véleményezés, értelmezés Véleményezés, értelmezés tárgya 27/30 NAT /2011 Véleményezés, értelmezés alapját képezõ dokumentum azonosítása Véleményezés, értelmezés végzésére feljogosított személy neve, beosztása Ivóvíz Fürdõvíz Szennyvíz és használt vizek Talaj és felszín alatti víz Komposzt, szennyvíziszap 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl 37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdõk létesítésének közegészségügyi feltételeirõl 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 36/2006. FVM rendelet a termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól Dr. Ágoston Csaba laboratóriumvezetõ Stelczer Attila szakértõ Török Ildikó szakértõ Dr. Ágoston Csaba laboratóriumvezetõ Stelczer Attila szakértõ Török Ildikó szakértõ Dr. Ágoston Csaba laboratóriumvezetõ Stelczer Attila szakértõ Török Ildikó szakértõ Dr. Ágoston Csaba laboratóriumvezetõ Stelczer Attila szakértõ Török Ildikó szakértõ Dr. Ágoston Csaba laboratóriumvezetõ Stelczer Attila szakértõ Török Ildikó szakértõ

28 28/30 NAT /2011 Véleményezés, értelmezés tárgya Hulladék Emittált légszennyezõ anyagok, környezeti levegõ, munkahelyi légtér Véleményezés, értelmezés alapját képezõ dokumentum azonosítása 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérõl 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrõl 306/2010. (XII. 23) Kormrendelet a levegõ védelmérõl 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegõterheltségi szint határértékeirõl és a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeirõl 5/2011. (I. 14.) VM rendelet egyes miniszteri rendeletek levegõvédelmmel összefügõ módosításáról 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegõterheltségi szint határértékeirõl és a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások kibocsátásának vizsgálatával, ellenõrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésérõl és a komposztálás mûszaki követelményeirõl Véleményezés, értelmezés végzésére feljogosított személy neve, beosztása Dr. Ágoston Csaba laboratóriumvezetõ Stelczer Attila szakértõ Török Ildikó szakértõ Dr. Ágoston Csaba laboratóriumvezetõ Dr. Béres András minõségügyi megbízott Pusztai Krisztina szakértõ

29 29/30 NAT /2011 hevesi telephely (3360 Heves, Dobó u. 29.) II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni vizsgálatok alsó méréshatára Környezeti levegõ Szén-monoxid Infravörös spektroszkópia 1ppb Nitrogén-oxidok kemilumineszencia 3ppb Kén-dioxid UV-fluoreszcencia 2ppb Ózon UV-fluoreszcencia 3 ppb Szálló por (PM2,5; PM10) Â-abszorpció 1 µg/m3 BTEX-ek (benzol, toluol, etilbenzol, o-xilol, m-xilol, p-xilol) gázkromatográfia 1 µg/m3 Meteorológiai paraméterek Nedvesség tartalom 1-99 rel % Hõmérséklet -29 C 79 C Barometrikus nyomás kPa Szélsebesség 0-200km/h Szélirány fok MSZ ISO 4224:2003 (visszavont szabvány) MSZ ISO 7996:1993 (visszavont szabvány) MSZ :1992 (visszavont szabvány) MSZ :1994 (visszavont szabvány) MSZ ISO 10473:2003 MSZ :2004 MSZ :2002

30 30/30 NAT /2011 III. Az akkreditált területhez tartozó mintavételi, mintaelõkészítési eljárások Termék/Anyag Az eljárás jellege Az eljárás Levegõ (környezeti levegõ, munkahelyi légtér, technológiai légtér) Diffúziós mintavétel gázok és gõzök koncentrációjának meghatározásához MSZ EN :2003 MSZ EN :2003 MSZ EN :2004 E-5.6-MU-KVI-04 - VÉGE -

a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mérõállomás (Regionális

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1337/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2 Mérőállomás

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) a NAT-1-1362/2007 számú akkreditált státuszhoz Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete,

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemz, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár. Biológiai vizsgálatok

A vizsgált/mért jellemz, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár. Biológiai vizsgálatok Tel.: 62-553-028; Fax: 62-553-029 1/51 IVÓVÍZ, FELSZÍN ALATTI VÍZ, FELSZÍNI VÍZ, SZENNYVÍZ VIZSGÁLATOK Biológiai vizsgálatok Csíranövényteszt Ökotoxikológiai vizsgálat Daphniateszt Ökotoxikológiai vizsgálat

Részletesebben

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Fõosztály (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) akkreditált

Részletesebben

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1129/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VÍZÉPSZOLG-94 Kft. Laboratórium (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) akkreditált területe I. laboratóriumi

Részletesebben

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 - Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz A Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Kémiai Laboratórium (1096 Budapest,

Részletesebben

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1179/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Debreceni Vízmû Zrt. Központi Laboratóriuma (4032 Debrecen, Benczúr Gy. u. 7.) akkreditált

Részletesebben

a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A METRIC Minõsítõ, Fejlesztõ és Szolgáltató Kft. Vizsgálólaboratóriuma (2921 Komárom, Szabadság

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium (6000

Részletesebben

a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1310/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. Stratégiai Osztály Laboratórium (6000 Kecskemét,

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4) a NAT-1-1207/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MINERÁG Fejlesztési, Termelési és Kereskedelmi Kft. LABORCONTROL LABORATÓRIUM

Részletesebben

A vizsgált/mért jellemzõ, a vizsgálat típusa,

A vizsgált/mért jellemzõ, a vizsgálat típusa, Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1417/2009 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Kft. (6500 Baja, Szent László u. 105.) akkreditált területe I.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0681/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Vízmûvek Zrt. Vízminõségi és Környezetvédelmi Osztály Laboratórium (1044 Budapest,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mertcontrol Metric Minősítő, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

a NAT-1-1417/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1417/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1417/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Mûszaki, Szolgáltató és Kereskedelemi Kft. (6500 Baja, Szent László

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1381/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1381/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1381/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Nyrt. Downstream MOL DS Termelés MOL Minőségellenőrzés MOL Környezet- és

Részletesebben

a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1129/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A VÍZÉPSZOLG-94 Vízépítõ és Szolgáltató Kft. Kéve u. 41.) akkreditált mûszaki területe: Laboratóriuma (6400 Kiskunhalas,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT(1) a NAT-1-1058/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Csongrád Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Laboratóriumi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1217/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vízkutató VÍZKÉMIA KFT. Vizsgálólaboratóriuma (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

- Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, eluálással) MSZ EN 13370:2003; MSZE : µs/cm

- Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, eluálással) MSZ EN 13370:2003; MSZE : µs/cm Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria, eluálással) MSZ EN 12506:2003; MSZ 219785:1984; MSZE 2142021:2005; EPA Method 9040B Fajlagos elektromos

Részletesebben

a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1446/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÁNTSZ Laboratórium Kft. Heves Megyei Kémiai Laboratóriuma (3300 Eger, Klapka György u. 11.)

Részletesebben

Dokumentumok. katalitikus égetés és IR

Dokumentumok. katalitikus égetés és IR Dokumentumok NAT határozat, melléklet Akkreditálási okirat Akkreditált må±szaki területek A vizsgált termék/anyag A vizsgált/mért jellemzå, a vizsgálat típusa, alsó méréshatár, mérési tartomány* A vizsgálati/mérési

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1341/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1341/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1341/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi és Sugáregészségügyi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1333/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Környezetvédelmi Osztály Laboratóriumi Csoport Központi Laboratórium

Részletesebben

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

A NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT A NAT-1-1217/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Vízkutató Vízkémia Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 43/b.)

Részletesebben

a NAT-1-1425/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1425/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1425/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Az ÁNTSZ Laboratórium Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kémiai Laboratóriuma (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) akkreditált

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (3) a NAT-1-1377/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. (Budapesti telephely (1119 Budapest,

Részletesebben

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 9911-01. canor. 10. Melléklet

Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project HU 9911-01. canor. 10. Melléklet 10. Melléklet 3. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez Anyagcsoportonként (A) háttér koncentráció és határértékek felszín alatti vizekre CAS szám = Chemical Abstract

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1146/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári Üzemigazgatóság Szigetvári Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

a NAT-1-1525/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1525/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1525/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Talajvédelmi Laboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1323/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1323/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1323/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1626/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft. Környezet- és Munkavédelmi Vizsgálólaboratórium (1033 Budapest,

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1586/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Halászati és Öntözési Kutatóintézet Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium (5540

Részletesebben

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től

LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015. Érvényes: 2015. április 1.-től 1/5 LABORVIZSGÁLATOK ÁRJEGYZÉKE 3694-2015 Érvényes: 2015. április 1.-től 1. Hőmérséklet mérés 500 2. Szín vizsgálata (érzékszervi) 550 3. Szag vizsgálata (érzékszervi) 550 4. Íz vizsgálata (érzékszervi)

Részletesebben

0,1 mmol/l Savasság EPA Method ,3 mmol/l Összes lebegőanyag-tartalom (>0,45 µm)

0,1 mmol/l Savasság EPA Method ,3 mmol/l Összes lebegőanyag-tartalom (>0,45 µm) Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; MSZ 2604:1971; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos

Részletesebben

a NAT-1-1462/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1462/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület KIEGÉSZÍTÕ RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1462/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Élelmiszerminõségi és Élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1377/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1377/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1377/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. Vizsgálólaboratórium (1211 Budapest, Szállító

Részletesebben

a NAT-1-1054/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1054/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1054/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezõgazdaságtudományi Kar Agrármûszerközpont (4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Az akkreditálás műszaki területéhez tartozó vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Szennyvíz (csatorna, előtisztító, szabadkiömlő, szippantó

Részletesebben

a NAT-1-1379/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1379/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1379/2008 számú akkreditált státuszhoz A Regionális Informatika Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/B) akkreditált területe - laboratóriumi

Részletesebben

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út

Részletesebben

Fizikai-kémiai alapparaméterek. Általános összegparaméterek. Módszer, szabvány. Leírás

Fizikai-kémiai alapparaméterek. Általános összegparaméterek. Módszer, szabvány. Leírás Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek ph (potenciometria) Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 QL Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

Szárazanyag-tartalom (gravimetria) MSZ :1981 0,1% Anionos detergensek MSZ : mg/kg sz.a.

Szárazanyag-tartalom (gravimetria) MSZ :1981 0,1% Anionos detergensek MSZ : mg/kg sz.a. Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria, kivonatból) MSZ 214702:1981; EPA Method 9045B Fajlagos elektromos vezetőképesség (konduktometria, kivonatból)

Részletesebben

14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet. a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról. A rendelet hatálya

14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet. a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról. A rendelet hatálya 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (8) bekezdésének

Részletesebben

a NAT-1-1370/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1370/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1370/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A MECSEKÉRC Zrt. Környezetvédelmi Igazgatóság izsgáló Laboratórium (7673 Kõvágószõlõs, 0222/15 hrsz) akkreditált

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1433/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Közterület-fenntartó ZRt. Környezetgazdálkodási és Minõségügyi Osztály Analitikai

Részletesebben

SZÛKITETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKITETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKITETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1637/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Papíripari Kutatóintézet Papíripari

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1364/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaújváros Termelés Igazgatóság Minőségellenőrzés Környezetanalitikai

Részletesebben

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1050/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Laboratóriuma (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.) akkreditált

Részletesebben

a NAT-1-1306/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1306/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1306/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Regionális Élelmiszerláncvizsgáló Komplex Laboratóriuma

Részletesebben

a NAT-1-1516/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1516/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1516/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Magyar Honvédség Egészségvédelmi Intézet Közegészségügyi Higiénés Laboratórium (1095 Budapest, Gyáli út

Részletesebben

a NAT-1-1379/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1379/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1379/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Regionális Informatika Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 113/B) akkreditált mûszaki területe - laboratóriumi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1292/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. Laboratórium (1142 Budapest XIV., Rákospatak u. 70-72.)

Részletesebben

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE

A FELSZÍN ALATTI VIZET KITERMELŐ VÍZKIVÉTELEK, VALAMINT MEGFIGYELŐ KUTAK ÜZEMI FIGYELÉSI TEVÉKENYSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. 8. (2), valamint a 288/2009. (XII.15.) Kormányrendelet alapján kötelező.

Részletesebben

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás.

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás. Részletes tematika (14 hetes szorgalmi időszak figyelembe vételével): 1. hét (2 óra) Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás. Kémiai alapjelenségek ismétlése, sav-bázis,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. Laboratórium

Részletesebben

Modern Mérnöki Eszköztár Kockázatalapú Környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) 2. jelentés. BME IV/2b 1.b.

Modern Mérnöki Eszköztár Kockázatalapú Környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) 2. jelentés. BME IV/2b 1.b. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázatalapú Környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA) 2. jelentés BME IV/2b 1.b. Vegyi anyag lista a fejlesztés története Tanulmány és lista Készítette: Feigl Viktória Az

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1051/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Szegedi Vízmű Zrt. Környezetvédelmi osztály (6724 Szeged, Kátay u. 21. és Szeged

Részletesebben

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1099/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A VOLUMIX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Mintavételi és emissziómérési csoport (7200

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1183/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Kft. Központi Laboratórium (3527 Miskolc, Tömösi u. 2.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1612/2009 számú akkreditált státuszhoz A KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamû Kft. Minõségvizsgáló Laboratórium (7400 Kaposvár, Dombóvári út 0325 hrsz.)

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1423/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Plánum'97 Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. Laboratóriuma

Részletesebben

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT /2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2017. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

Az akkreditálás mőszaki területe vizsgálati módszerek

Az akkreditálás mőszaki területe vizsgálati módszerek 8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. Oldal: 1/13 Az akkreditálás mőszaki területe vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Felszín alatti víz, Ivóvíz A vizsgált/mért jellemzı, a vizsgálat típusa, mérési

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1246/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Vértesi Erőmű Zrt. Környezetügyi és központi laboratórium Osztály Központi Laboratórium 1 (2840 Oroszlány,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1593/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEDIO TECH Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Körmendi út

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1377/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. Vizsgálólaboratórium 2 (budapesti

Részletesebben

a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A METALCONTROL Anyagvizsgáló és Minõségellenõrzõ Központ Kft. (3540 Miskolc, Vasgyár u. 43.) akkreditált

Részletesebben

a NAT-1-1107/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1107/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1107/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) akkreditált mûszaki területe munkahelyi

Részletesebben

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.

A NAT által NAT-8-0003/2014 számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet. 2015. évi MEGRENDELŐ Megrendeljük a QualcoDuna jártassági vizsgálati program keretén belül a megrendelő mellékleteiben levő táblázatokban bejelölt mintákat, valamint a beküldött eredmények értékelését.

Részletesebben

Összes alifás szénhidrogén (TPH) C 5 C 40 100 K1

Összes alifás szénhidrogén (TPH) C 5 C 40 100 K1 Anyagcsoportonként (B) szennyezettségi határértékek felszín alatti vizekre CAS szám = Chemical Abstract Service azonosító száma K i = a veszélyességét jellemző besorolás,, mely szerint K1 a minden esetben

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ A TELEPHELYEN ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN

FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ A TELEPHELYEN ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZ A TELEPHELYEN ÉS KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN File név: PAKSII_KHT_13_Telepmodell 1/107 File név: PAKSII_KHT_13_Telepmodell 2/107 TARTALOMJEGYZÉK 13 FÖLDTANI KÖZEG ÉS FELSZÍN

Részletesebben

i i. It1r 1*irn MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZ Ő OKIRAT (1) a NAT-1-149412010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

i i. It1r 1*irn MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZ Ő OKIRAT (1) a NAT-1-149412010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz N A T Nemzeti i i. It1r 1*irn III IIIiIIuIII.iI II flhiiihiii1i.ii -111111 I miiiiiijh± AMEDITALO TESTúLET ' II MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZ Ő OKIRAT (1) a NAT-1-149412010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1230/2012 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz A Szekszárdi Víz- és Csatornmű Kft. Vízminőség-ellenörző Laboratórium (Ivóvíz

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1381/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Nyrt. Downstream MOL DS Termelés MOL Minőségellenőrzés MOL Környezet- és

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1523/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök utca 19.) akkreditált

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1433/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. Környezetgazdálkodási és Minõségügyi Osztály

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1537/2008 TERVEZET a felszín alatti víz és a földtani közeg szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekrıl szóló KvVM-EüM-FVM együttes rendeletrıl

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1278/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. Vizsgáló Laboratórium (8184 Balatonfűzfő,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Hatóság RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH-1-1375/2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Somogy megyei Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1222/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1222/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1222/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Kutatás-Termelés MOL KT Üzleti Támogatás

Részletesebben

a NAT-1-1003/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1003/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1003/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (1037 Budapest, Zay u. 1-3.) akkreditált területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MELLÉKLET a NAT-1-1275/2004 számú akkreditálási ügyirathoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MELLÉKLET a NAT-1-1275/2004 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1275/2004 számú akkreditálási ügyirathoz Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád út 28-32.) Mérőállomás

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1070/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi laboratóriumi

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1275/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1275/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1275/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi

Részletesebben

Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek

Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek Ivóvízvizsgálati eredmények, határértékek A szolgáltatott ivóvíz vízminőségi jellemzői Miskolci ivóvíz-hálózat 2013. március Kémiai vizsgálati eredmények átlagértékei Vizsgált komponens Mértékegység Átlagérték

Részletesebben

a NAT-1-0790/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-0790/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület KIEGÉSZÍTÕ RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0790/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Dél-balatoni Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1240/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1240/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1240/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ÁMEI Ásványolajtermék Minőségellenőrzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása KTIA_AIK_12-1-2013-0015 projekt Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása Szabó Anita Kamuti Mariann Mazsu Nikolett Sáringer-Kenyeres Dóra Ragályi Péter Rékási Márk

Részletesebben

A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni.

A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni. 89920 IV. A tevékenység végzésének típusa, helye, címe: V. A dohány típusa(i) (szárított és/vagy fermentált): A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szeged, Fels Tisza-part 17.

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szeged, Fels Tisza-part 17. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szeged, Fels Tisza-part 17. 1. sz. melléklet A Felügyel ség által elvégzett munkák irányárai I. Laboratóriumi vizsgálatok iránydíjai

Részletesebben

AZ MFGI LABORATÓRIUMÁNAK VIZSGÁLATI ÁRAI

AZ MFGI LABORATÓRIUMÁNAK VIZSGÁLATI ÁRAI 1. ELŐKÉSZÍTÉS Durva törés pofás törővel pofás törő 800 Törés, talaj porló kőzetek törése pofás törő+ Fritsch szinterkorund golyósmalommal max. 20 g +szitálás 1000 0,063 mm-es szitán Törés, kőzet masszív

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1323/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. Központi Vizsgálólaboratórium Fejér megyei Vizsgálólaboratórium (8044 Kincsesbánya

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1000/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Környezetvédelmi Laboratórium (1211

Részletesebben