Összefoglaló tanulmány a mezei nyúl gazdálkodás aktuális helyzetéről és a szükséges fejlesztésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló tanulmány a mezei nyúl gazdálkodás aktuális helyzetéről és a szükséges fejlesztésről"

Átírás

1 Összefoglaló tanulmány a mezei nyúl gazdálkodás aktuális helyzetéről és a szükséges fejlesztésről Készítette: Szemethy László, Biró Zsolt, Kelemen József Gödöllő 2004

2 I. Bevezetés Hazánk apróvad-gazdálkodásának talán a legfontosabb tényezője a mezei nyúl. Az elmúlt évtizedben több kutatás és tanulmány foglalkozott gazdálkodásának ökológiai illetve ökonómiai problémáival anélkül, hogy egyes vadgazdálkodási egységtől eltekintve komolyabb foganatja lenne a kidolgozott jó és hatékony módszerek gyakorlati bevezetésének. A különböző tájegységeken megrendezett konferenciák szakmai tájékoztatók nem hozták meg a várható eredményeket és jelen pillanatban nyugodtan kijelenthető, hogy ezen vadfajjal teljes mértékben vakon gazdálkodunk. Legalapvetőbb problémák: A mezei nyúl állomány Magyarországon csökken az elmúlt 30 évben és az előrevetített számítások további erőteljes csökkenést jósolnak. A folyamatos csökkenést a mezei nyúl populáció-nagyságának ciklikus változásai elfedik, ezért a vadgazdálkodók sokszor úgy gondolják, hogy csak ideiglenes volt a csökkenés. Többszörös élőhelyvesztést figyelhetünk meg: az intenzív mezőgazdasági művelés, a nagykiterjedésű erdősítések, a nagyvadfajok terjeszkedése (apróvadas területek csökkenése áttérés nagyvadgazdálkodásra a korábbi apróvadas területeken, Csányi 1999b). A ragadozók, az elsősorban lényeges róka létszáma folymatosan nő, de növekszik a borz, az aranysakál létszáma is (Heltai 2004b). A tenyésztés és kibocsátás nem megoldott és nem járható út. Természetes állományokkal kell gazdálkodni. Tavaszi állománybecslése alapján történő állományhasznosítás még akkor sem tervezhető nagy biztonsággal, ha az elfogadott és jónak ítélt sávos reflektoros becsléssel végzi el precízen a vadgazdálkodó / sokszor a pénzt és az időt sajnálják, holott a költsége 3 értékesített mezei nyúl árából fedezhető / A vadgazdálkodási és az államigazgatási gyakorlat is sokszor merev, elavult, ökológiailag nem alátámasztott szemléletű (állandó hasznosítási ráta, alkalmazkodó hasznosítás helyett, februári tervezés, szeptemberi helyett). 2

3 A gazdálkodók tudják az élőhelyfejlesztés, a takarmányozás, ragadozó gyérítés szükségességét, de hanyagságból nemtörődömségből vagy rosszul értelmezett takarékosságból nem veszik tudomásul ezeket az alapvető ökológiai tényezőket, melyet a mezei nyúl mint indikátor az egy éven belüli növekedési rátájával jelez. Az előzőek figyelembe nem vétele sokszor túlhasznosítást vagy jobb esetben alulhasznosítást eredményez. Gazdasági szempontból mindkettő egyformán káros tényezőnek minősíthető. Relatív túlhasznosítás. Az élve történő befogással történő hasznosítás több kockázati tényezőt foglal magában. Januárban már tulajdonképpen a már áttelelt, szaporodási ciklus előtti törzsállományt hasznosítjuk. Komoly kockázati tényező, ha januári befogásokon derül ki a tularémia fertőzöttség magas aránya. Rossz gyakorlat a befogáskori előszűrés, a fertőzött egyedek visszaeresztése a vadászterületre. A hasznosításban benne foglaltatik a bérvadászatokon sokszor 10-20%-ot meghaladó magas sebzési arány, melyet figyelmen kívül hagynak. Egy vadászterületrészt többször is levadásznak stb. Ugyanakkor: A mezei nyúl r stratégista, tehát gyorsan reagál az élőhely-fejlesztésre (ld. Moson projekt, Magyar Fogolyvédelmi Program); kis beavatkozással nagy hasznot hajt, hisz kismértékű élőhely-fejlesztéssel és tudatos ragadozó gazdálkodással hatalmas állománynövekedést lehet elérni; csekély vadkárt okoz; nagy vadászati érdeklődés van a faj iránt, mind külföldről, mind Magyarországról, hisz az egyik olyan vadfajunk, amit minden magyar vadász meglőhet; természetvédelmi jelentősége is fontos, hisz egyrészt zsákmányfaj sok ragadozó számára, másrészt szabályozó szerepet tölthet be egyes növénytársulásokban (ld. Bugac); sok kutatási eredmény, tapasztalat és gazdálkodási javaslat halmozódott már fel a fajjal kapcsolatban. 3

4 A felsorolt problémák az adott gazdálkodási feltételek mellett állandónak tekinthetők, de a vadászatra jogosultak hajlamosak mindig az élőhelyi környezetben keresni a problémák okait, holott a megoldás kulcsa nagy részben a kezükben van. II. Az állomány helyzete A mezei nyúl országos helyzete folyamatosan romlik az 1970-es évektől kezdve (1. ábra, Csányi 1996, 1999a, 2000, 2001, 2002, 2003). darab y = x x x R 2 = y = 1E+06e x R 2 = Év Becslés Teríték becslés trend teríték trend 1. ábra: A mezei nyúl országos állományának és terítékének alakulása között. A jelenlegi trend mellett 2030-ra az országos állomány eléri a 4 egyed/100 ha-os küszöbértéket. Ezen érték alatt nem lehet mezei nyúlra vadászni. A Dunántúlon a jelenlegi állományhasznosítása alig éri el az elmúlt évtized elején történő hasznosításnak a felét, az országos hasznosításnak, pedig az 5 %-át (1. táblázat). A hasznosítás csaknem teljesen a kilövésre korlátozódik, az élve történő értékesítés minimális, szükségessége megkérdőjelezhető. Az állomány fenntartása és bölcs hasznosítása azonban szükséges akkor is, ha a gazdálkodók alapvetően a nagyvaddal foglalkoznak. Az 1. táblázat számoszlopait áttekintve megállapítható, hogy a Dunántúl összességének mezei nyúl állománya összeomlott. 4

5 Az alacsony hasznosítási % mellett is csökkent a törzsállománynagyság és ennek megfelelően a teríték is. Lehetséges okok: - a nagyvadállomány / elsősorban a vaddisznó / rohamos terjeszkedésével jelentősen megnőtt az éves mezei nyúl szaporulat mortalitása; - róka, borz és más ragadozók állománynövekedése, mely szintén elsősorban az éves szaporulat mortalitását növeli; - a vadgazdálkodók többsége elsősorban a nagyvaddal gazdálkodik és a mezei nyúl fokozatosan, mint gazdasági tényező indifferensé vált; - rossz állománybecslési módszerek, vagy csak hasraütés alapján történő tavaszi állománybecslés, mely túlhasznosítást eredményezett. 1. táblázat: A Dunántúl mezei nyúl gazdálkodása között. (forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár) Becslés /db Hasznosítás összesen /db %-os arány Év

6 Az adatokból kiragadva el lehet mondani, hogy Tolna és Győr- Moson-Sopron megye mezei nyúl állománya illetve hasznosítása adja jelenleg a tájegység 80 %-át. A leglátványosabb visszaesés, pedig Fejér megyében tapasztalható (1990-ben hasznosított 3205 pld ben hasznosított 563 pld.). A hasznosítás csaknem teljesen a kilövésre korlátozódik, az élve történő értékesítés minimális, szükségessége megkérdőjelezhető (2. táblázat). 2. táblázat: Dunántúl mezei nyúl hasznosításának megoszlása között. (forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár) Elejtés Befogás %-os arány Év , A 3. táblázat adatsorai összesítve már egy elfogadhatóbb szintű hasznosítási százalékot mutatnak a Dunától keletre eső régióban. Ugyanakkor láttuk, hogy ez az állandó 30 %-os hasznosítási arány nem alkalmazkodik az állomány változásához. A grafikon jól szemlélteti a sok illetve kevés meghatározást mivel a hasznosítás csak bizonyos fáziskéséssel követi a becsült létszám alakulását (ld. 1998). Az ország mezei nyúl hasznosításának 95%-a erre a régióra esik. 6

7 3. táblázat: A Dunától keletre eső országrész mezei nyúl gazdálkodása között. (forrás: Országos Vadgazdálkodási Adattár) Év Becslés /db Hasznosítás összesen / db %-os arány III. Élőhely A többszörös élőhelyvesztés egyik tényezője az erdősítések. Az elkövetkező évtizedek erdősítéseit a mellékletben közölt 3-4. térkép részletezi. Az új erdőállomány nagy része az apróvadas területeken jelenik majd meg, ami másfajta mezei nyúl gazdálkodást kíván meg, mint a korábbi mezőgazdasági területen folytatott gyakorlat. Továbbá várható a nagyvad térhódítása ezeken a területeken és a gazdálkodók áttérhetnek a nagyvadgazdálkodásra (Csányi 1999b), amivel elhanyagolhatják a mezei nyúl állományukat (ld. Dunántúl). A másik tényező az intenzív mezőgazdaság. A vegyszerek használata, a gépesítés, a nagytáblák mind negatívan hatnak a mezei nyulak túlélésére (Edwards és mtsai. 2000, Panek és Kamieniarz 1999, Farkas 1980, Istvánffy 2002, Magyar 1981, Fodor 1976, Jakabházy 1976, Barkóczi és Hagymási 1982, Saly 1976, Farkas 1977, Nikodémusz 1978). Emellett a gyors aratás miatt a tápláléknövények szinte egyszerre tűnnek el nyáron a területről, ami elsősorban a kisnyulak elhullási arányát növeli (Heltay 1980). 7

8 A nagytáblák nem használhatók a mezei nyúl szempontjából. Igazából nem jelentenek valós élőhelyet számukra (Farkas 1978a, Waliczky 1981, Barkóczi és Hagymási 1982, Lehoczki 1999). Ezek közül is elsősorban a kukorica és a napraforgó táblák csökkentik a mezei nyúl élőhelyének nagyságát, ahogy azt élőhely-preferencia és táblaszegély-használat vizsgálatok kimutatták (2. ábra, Buka 2003, Szrnka 2003, Pap 2003, Farkas 2002). Átlagos ürülék bogyószám (db) Távolság a táblaszegélytől (m) Búzatarló Gyep Lucerna Kukorica Napraforgó Olajtök 2. ábra: A mezei nyúl ürülékek eloszlása különböző növénykultúrákban a tábla szegélyétől a tábla belseje felé haladva a geszti Toldi Miklós Vt területén. A táplálkozás vizsgálatok is azt mutatták, hogy a mezei nyúl számára a kukorica és a napraforgó nem jelent táplálékot (3. ábra, Demeter és Mátrai 1988, Brüll 1976, Steineck 1978, Kammerer 1981, Frylestam 1986). 8

9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Táplálékalkotó aránya (db) Kompolt Kompolt Kompolt Csongrád Csongrád Csongrád Apaj Apaj Abádszalók Tőserdő Tarackbúza Repce Rozsnok Pásztortáska Sás Kakaslábfű Zörgõfű Csillagpázsit Egyéb egyszikű Keskenylevelű ezüstfa Csenkesz Gledicsia Egyéb kétszikű Egyéb mag Lucerna Fásodó részek Fenyő Kökény Szeder Bodza Vadrozs Búza Búzamag 3. ábra: A mezei nyúl őszi-téli táplálékösszetétele öt különböző vizsgálati területen között. Mindezeket figyelembe véve, ha az abádszalóki Hubertus Vadásztársaság haos nettó vadászterületén, ahol jó mezei nyúl állomány talalható kiszámítjuk, hogy mekkora a napraforgó és a kukorica vetésterülete (4166 ha, Farkas 2002), akkor a maradék, mezei nyulak számára használható area csak ha lesz. IV. Ragadozók A mezei nyúl szempontjából fontos ragadozó emlősök populáció-sűrűsége az utóbbi évtizedben folyamatosan nőtt. Mind a róka, mind a borz, mind az aranysakál elterjedése és populációnagysága meredeken nőtt (Heltai 2004a, b). A ragadozó madarak állománya is nő a védelemnek köszönhetően. E fajok hasonló arányban fogyaszthatnak mezei nyulat, mint a róka (Tóth 2003). Bár a mezei nyúl aránya nem nagy a ragadozók táplálékában, de ez csak azt jelenti, hogy ezeknek a ragadozóknak a mezei nyúl nem jelentős táplálék-összetevő. Azonban a mezei nyúl számára ezek a ragadozók jelentős hatásúak lehetnek. 9

10 V. Hasznosítás Az állandó hasznosítási arány problémát jelent egy r stratégista faj esetében, ahol az állomány létszáma évről-évre nagymértékben változhat. A populáció nagyságát követő hasznosítási modell alkalmasabb lenne mind a bevételek miatt, mind az állomány szempontjából, így ugyanis biztosan nem lesz túlhasznosítás és az alulhasznosítás is kisebb mértékű lehet. A hasznosítás során problémát jelent jelenleg a kései vadászat (december), mivel ekkor már a fiatalok nem különíthetők el biztonságosan az öregektől a Stoh-jegy alapján. Továbbá a fiatalok egy része már elhullhatott természetes okok miatt. Szintén problémát jelenthet például a Kovács-Heltay modell alkalmazása szempontjából a próbavadászat válogató jellege (csak nagy nyulakat lőnek), vagy az, hogy alacsony a mintaszám (kevés nyulat lőnek egy-egy vadászaton). Emiatt torzul a fiatal-öreg arány becslése, ami akár negatív hasznosítható mennyiséget is eredményezhet. A téli élőnyúlbefogás pedig mindenképpen káros, ugyanis ez már a törzsállományt veszélyezteti (relatív túlhasznosítás). VI. Állategészségügy A tularémia mint a mezei nyúl exportot befolyásoló legfontosabb betegség elterjedésének és mértékének vizsgálata alapvető fontosságú. A tularémia fertőzöttséget nem kendőzni, hanem kutatni kell. A felmérésekkel kapcsolatos adatokat hozzáférhetővé kell tenni. A Bárány (2003) által közölt adatok teljes mértékben megkérdőjelezik az élőbefogással történő hasznosítás létjogosultságát. Humán veszélyessége sem elhanyagolható: A hazai aktuális zoonózis járványügyi helyzet jellemzésére, a kötelező bejelentés alá eső betegségek vonatkozásában az Országos Közegészségügyi Intézet adatai állnak rendelkezésünkre. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az állami állategészségügyi szolgálat, illetve az állategészségügyi intézetek és laboratóriumok nem készítenek külön statisztikát a zoonózis betegségekről, kivéve a veszettség és a szarvasmarha gümőkór előfordulásának nyilvántartását. A bejelentési kötelezettség alá nem tartozó zoonózisokról az állami állategészségügyi szolgálatnak bizonytalan, mondhatni hiányos információi vannak (salmonellosis, campylobacteriosis, yersiniosis, Q-láz, chlamydiosis, tularémia, leptospirosis 10

11 és Lyme-kór), pedig ezek közül számos betegség közegészségügyi jelentősége meghaladja egyes bejelentendő betegségek súlyát. (Forrás: Dr. Nagy Attila és Dr. Mikola István Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete: A környezet szerepe a zoonózisok megelőzésében az Európai Unióhoz történő csatlakozás időszakában.) Hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozása után várható, hogy a tularémia szerepelni fog a bejelentési kötelezettség alá tartozó zoonózisok között. VII. Gazdasági értékelés Az elejtési árakat a vadászatközvetítő irodák vadászati évre vonatkozó árjegyzékük útján közlik a bérvadászokkal illetve a vadászatra jogosultakkal. A kezdeti időszakban a német márkában majd mivel az apróvadvadászatok nagy részét olasz vendégvadászok vásárolták meg itáliai lírában közölték az értékesítési árakat től az Európai Unió hivatalos pénzneme az Euro. Forrásként a Pegazus Rt. adatai vannak megjelölve, de más irodák által alkalmazott árak sem térnek el jelentősen pozitív vagy negatív irányban az általuk alkalmazott ártól. Lényeges szempont, hogy külön van választva az elejtési ár, illetve az elejtett állatok elvitele (4. táblázat). A forintra kiszámított összeg alapját az illető valuta éves közép árfolyama adja. 11

12 4. táblázat: A lelőtt mezei nyúl értékesítési árának alakulása között. (Forrás Pegazus Rt.). Vadászati év. Mezei nyúl elejtési árak Elejtés/db Elvitel/db összesen valutanem Forint /db összesen 1989/ DM / DM / DM / DM / DM / DM / DM / ITL / ITL / ITL / ITL / ITL / ITL / EUR / EUR 8250 Természetesen egységes valuta és a forint inflációs rátájának hányában az értékesítési árak nehezen értelmezhetők. Az 5. táblázatból kitűnik, hogy az értékesítési ár euro / ecu értékre átszámítva az elmúlt évtizedben alig-alig változott és kijelenthetjük, hogy napjainkban sokkal kevesebb forintot kapunk értékben egy elejtett és exportált mezei nyúlért, mint 10 évvel ezelőtt. Az inflációs ráta alapját az 1994-es év képezi, mint 100 %-os érték től minden év januárjának a maginflációs értéke került a táblázatba (az infláció mértéke már januárjában 3 %). Azért a januári inflációs mérték a mérvadó mivel a mezei nyúl vadászatok zömmel november és december hónapban kerülnek megrendezésre és az elszámolások után legkorábban január hónapban jutnak pénzükhöz a gazdálkodók. 12

13 5. táblázat: A lőtt mezei nyúl inflációval korrigált export értékének alakulása között. (Forrás Pegazus Rt. MNB., KSH). Vadászati Elejtés + Eredeti Értékkövetés Év Elvitel/db Euro/ECU Forint /db maginfláció 1989/90 70 DM /91 70 DM /92 70 DM /93 70 DM /94 70 DM /95 70 DM /96 70 DM , / ITL , / ITL , / ITL , / ITL , / ITL , / ITL , /03 33 EUR , /04 33 EUR A gazdálkodó minden évben döntés előtt áll, hogy állományát bérvadászattal vagy élő befogással hasznosítsa. A 6. táblázatból kitűnik, hogy az exportra történő elejtés díjtétele már elérte az élő befogási ár 84 %-át, a tularémia veszélyt és a relatív túlhasznosítást is figyelembe véve el kell gondolkodnunk azon, hogy érdemes-e élő befogást végezni. Az os vadászati idényben az elejtési ár csaknem elérte az élőnyúl felvásárlási árát, ha belegondolunk, hogy a 90-es évek elején még 20%-os export bizományosi jutalékot is vontak le egyes felvásárló cégek mindjárt látható az élő befogás megkérdőjelezhetősége. Viszont azon is el kell gondolkodni, hogy a vadászattal történő értékesítés piaca a továbbiakban növelhető-e? Dávid (2001) ismerteti az idő előrehaladtával a hasznosítható mennyiség csökkenését. Eszerint egy október eleji vadászat során négyszer annyi mezei nyulat ejthetnek el a vadászok, mint amennyit élve befoghatnának január elején. Ha a 6. táblázat 2002/2003-as adataival számolunk, akkor egy januárban befogott nyúlért Ft-ot kaphat a 13

14 vadgazdálkodó s ezt a pénzt majd csak az állatok értékesítése után kapja meg, s már az inflációs rátával csökkent az értéke. Az október elején ehelyett lelőtt 4 db nyúlért 4*8018= Ft-ot kap azonnal kézhez a gazdálkodó s még azévi értéken. Ha ennyiért nem tud elegendő (akár magyar) vadászt találni októberben, akkor csökkenthető a lelőtt nyúl ára akár 4000 Ft-ra darabonként. Még ekkor is Ft-ot kap kézhez a gazdálkodó azonnal októberben, ami még mindig több mint az élő nyúlért kapott januári vagy februári összeg. 14

15 6. táblázat: A lőtt és az élő mezei nyúl értékesítési árának alakulása között. (élőnyúl felvásárlási árak forrás: MEDO KFT. ) Vadászati év Hónap Ft/ élő egyed /Nettó ár/ Ft/ elejtett egyed Elejtési ár% 1989/90 December Január /91 December Január ,5 1991/92 December Január /93 December Január /94 December Január /95 December Január /96 December Január /97 December Január /98 December Január /99 December Január /00 December Január /01 December Január /02 December Január /03 December Január /04 December Január 8250 VIII. Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program Mivel a Nemzeti Agrár-környezetvédemi Program valószínűleg éppen azokat az élőhelyeket érinti a legerősebben, ahol az apróvadas vadgazdálkodási egységek találhatók, ezért mindenképpen érdemes megvizsgálni a lehetséges hatásokat. 15

16 Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program: / kivonat / Magyarországon a mezőgazdaság mindig is több volt, mint egyszerű árutermelő ágazat. az élelmiszerek és nyersanyagok előállításán túl egyéb feladatokat is ellátott, tájat, élővilágot, talajt, vizet, környezetet is termelt, és munkát, megélhetést, életcélokat és feladatokat adott a vidék embere és közösségei számára. Ez ma sincs másképpen. Néhány évtizedes agráriparosítási, termésmaximalizálási kitérő után ismét rá kellett jönnünk: a mezőgazdaságnak a termelési feladatok mellett környezeti és társadalmi feladatokat is magára kell vállalnia. Ez utóbbiak olyan - az egész társadalom és a helyi közösségek számára egyaránt fontos - ökoszociális szolgáltatások, amelyek helyben keletkeznek, nem importálhatók, és amelyekért a mezőgazdaságot, a gazdálkodót fizetség illeti meg. Fizetség illeti meg tehát, ha olyan gazdálkodási rendszert alkalmaz, amely segít fenntartani természeti, környezeti értékeinket, az ember és környezete kapcsolatait, és biztosítja a tevékeny élet és a biztos megélhetés feltételeit a mezőgazdaságban dolgozók, az abból élők számára. / forrás : Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program. / A program szövegéből lényeges kiragadni azokat az alapelveket és célokat, melyek alátámasztják, hogy a vadgazdálkodás, mint gazdálkodási cél egyáltalán nem lehet idegen a megfogalmazott irányelvek szerint. A programnak vannak olyan elemei melyek az apróvad-gazdálkodás számára elfogadhatatlan elemeket tartalmaznak, ilyen például a talajvédő gazdálkodás vagy az integrált növénytermesztési célprogramban megfogalmazott Gondoskodik a terület, valamint a táblához tartozó szegély, árok és csatorna gyommentes, hulladékmentes és rendezett állapotban való tartásáról holott itt is alap célként van megjelölve a biodiverzitás megőrzése. Az NAKP célprogramjai közül a természeti környezet fenntartása szempontjából az egyik legfontosabb az Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) rendszerének kiépítése. Ezek olyan mezőgazdasági művelés alatt álló területek, amelyeken különleges, illetve sérülékeny természeti, környezeti értékek vannak jelen, és ezek megőrzése speciális gazdálkodási rendszer alkalmazását, rendszabályok, technológiai előírások betartását kívánja meg a gazdálkodótól. Ha vállalja ezen előírások betartását, akkor ezért normatív, földalapú, vissza nem térítendő támogatásban, gazdálkodása kedvező környezeti teljesítményeiért nyújtott 16

17 kifizetésben részesül. A kifizetés nagysága arányos az előíráscsomag várható környezeti hatásával, összetettségével, valamint a termelés gazdasági eredményét befolyásoló hatásával. / forrás : Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program. / Az ÉTT. rendszerének kialakítása illetve a hozzá rendelt anyagi támogatás apróvadgazdálkodásunk szempontjából rendkívül kedvező elemeket tartalmaz, de csak az ország kis hányadán alkalmazható jelen előírások szerint. Az apróvad-gazdálkodást ezen fejezeten belül külön programként lenne szükséges a jövőben megjelölni. A mellékletben közölt térképek (forrás: Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program) jól tükrözik a tervezett művelési ág változtatásokat, melyek új távlatokat nyithatnak meg a mezei nyúl gazdálkodás területén. Szántó művelés ág során a következő feltételek betartása kötelező: / forrás : Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program. / altalajjavítás, talajjavítás, melioráció és drénezés nem végezhető; tarló és szalma égetése nem megengedett; csak természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási és az aratási módszerek és technológiák alkalmazhatók (kaszálás a tábla közepétől kifelé haladva, a táblaszegélyeket utoljára kell lekaszálni); betakarítás során vadriasztó lánc használata szükséges; a támogatás időtartama alatt a meglévő fasorok, erdősávok, idős fák megőrzése (telepítés esetén őshonos fa és cserjefajok használata); a területhasználó köteles az általa használt területen az esetlegesen ott található szemetet saját költségén eltávolítani; a növénytermesztéssel kapcsolatos technológiai munkálatok során bármilyen depónia (trágyaszarvas, bálakazal, szalmakazal, stb.) csak a művelt területen hozható létre; ideiglenes és állandó létesítmények felállítása a Nemzeti Park Igazgatóságával történő konzultáció alapján lehetséges; telephelyek, kazlak tényleges tűzveszélyeztetése esetén az alábbi módon kell eljárni: a körbeszántás távolsága a fentiektől maximálisan 50 m-re lehet, a szántás szélessége maximálisan 5m, 17

18 a tűzveszély elmúlása után legkésőbb 24 órán belül (felázott talaj esetében száradás után) a durva szántást fel kell tárcsázni, majd simítózni; a területhatár megjelölése csak természetes anyagokkal (faoszlopok) történhet, a vonatkozó előírások alapján a területre természetvédelmi célú agrárkörnyezetvédelmi üzemi gazdálkodási terv készítése, amelyet a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság hagy jóvá. Gyep művelés ág során a következő feltételek betartása kötelező: a gazdálkodó vállalja a gyep rendeltetésszerű használatát; altalajjavítás, talajjavítás, melioráció és drénezés nem végezhető; növényvédő szer használata nem megengedett; szárnyas és sertés legeltetése nem megengedett; a lekaszált és bebálázott szénát a területről 1 hónapon belül le kell hordani; minden gépi munka csak a talajfelszín károsítása nélkül végezhető; égetés nem megengedett; csak természetvédelmi szempontból kedvező kaszálási és az aratási módszerek és technológiák alkalmazhatók (kaszálás a tábla közepétől kifelé haladva, a táblaszegélyeket utoljára kell lekaszálni); betakarítás során vadriasztó lánc használata szükséges; a támogatás alatt a meglévő fasorok, erdősávok, idős fák megőrzés, pótlás csak őshonos fajokkal; a területen található szemét eltávolítása; a gyeptermesztéssel kapcsolatos technológiai munkálatok során bármilyen depónia (trágyaszarvas, bálakazal, szalmakazal, stb.) csak a művelt területen hozható létre ideiglenes és állandó létesítmények felállítása a Nemzeti Park Igazgatóságával történő konzultáció alapján lehetséges; A mellékletben közöljük az ÉTT. támogatási rendszeréből a túzok védelme esetében alkalmazott támogatási rendszert és feltételeit. Aláhúzással kiemeltük azokat az előírásokat, melyek az apróvad-gazdálkodás szempontjából pozitív jelentőségűek. 18

19 IX. Ajánlások a mezenyúl gazdálkodás hatékonyabbá tételére a./ Kormányzati eszközök. Alternatív földhasznosítás: Hazánk Európai Uniós csatlakozása után várható, hogy a rossz adottságú mezőgazdaságilag művelt területek jelentős részét ki kell vonni a klasszikus értelemben vett mezőgazdasági művelés alól. Ezek a földterületek apróvad-gazdálkodás céljaira rendkívül jól hasznosíthatók. Ezeknek a létrehozásához ki kell dolgozni a megfelelő támogatási rendszert, mely a földtulajdonosokra ösztönzőként hat. Sajnos az eddig ismertetett programok között a vadgazdálkodás csupán csak széljegyzetként szerepel, holott a gazdasági súlya alapján komolyabb figyelmet érdemelne. Magyarország területének 57,7 %-a apróvadas jellegű, melyeknél az egyik legjelentősebb bevételi forrást a mezei nyúl gazdálkodás adja. Elgondolkodtató, hogy a mezőgazdaságnak egy olyan ágazata, mely az ország területén több tízezer ember megélhetését adja, illetve adhatja milyen mostohán van kezelve támogatva. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás ezen ágazatnak új lendületet adhat, de a fejlesztéseket csak komoly tőke bevonással lehet megvalósítani és ez első lépésként csak úgy lehetséges, hogy előkelő helyen szerepeltetjük az alternatív földhasznosítási lehetőségek között. Élőhely-fejlesztési támogatások: A vadgazdálkodási alap élőhely-fejlesztési támogatásainak keretein belül hosszú távra célirányosan legyenek meghatározva a tervezett élőhely-fejlesztési beruházások, és előírás legyen, hogy hatékonyságuk mérése érdekében a korszerű létszámbecslés és az ezekből származtatott hasznosítás-tervezést alkalmazzák. Föld alapú agrártámogatások: 19

20 Ebben a támogatási formában jelen viszonyok között a vadgazdálkodás még széljegyzetként sem szerepel. Az NAKP keretében bekövetkező művelési ág változtatások viszont, különösen az alacsony termőképességű szántók esetében felvetik a lehetőségét annak, hogy erre a célfeladatra kidolgozott előírások szerint a gazdálkodó vadgazdálkodási célból művelje meg a földjét és haszonvétele a vadászati hasznosításból származzék. b./ Hatósági eszközök A januári élő befogást törölni kell. Amennyiben a vadgazdálkodási egység teljes területére vonatkoztatott mezei nyúl sűrűség nem éri el tavaszi becslésnél a 0,2 egyed/ha, az őszi becslésnél pedig a 0,4 egyed/ha sűrűséget, akkor a decemberi vadászatot is engedélyhez kell kötni, vagy meg kell tiltani, hogy ne csökkenjen a törzsállomány. Meg kell követelni az egységes becslési módszerek szerinti adatszolgáltatást. Mezei nyúl hasznosítás mennyiségének engedélyezését csak az őszi állománybecslési adatok közlése után lehessen véglegesíteni. A vadásztársaságoknál a vadászmesteri beosztásban foglalkoztatottak számára kötelező továbbképzéseket kell tartani, amelyek tananyagából vizsgázni kell. A jelenleg folytatott állandó hasznosítási rátájú gyakorlattal szemben az állomány létszámváltozásait követő hasznosításra van szükség. A mezei nyúl esetében nem lehet meghatározni februárban, hogy mennyit lehet hasznosítani októberben, ezért szükség van a végrehajtási rendelet módosítására úgy, hogy a hasznosítható mennyiséget a szeptember végi létszámbecslések alapján határozzák meg a gazdálkodók. Ha negatív eredmény jön ki a hasznosítható mennyiségre, akkor egyáltalán nem lehet hasznosítani abban az évben a populációt. A mezei nyúl populáció létszámának nyomonkövetése fontos az Országos Vadgazdálkodási Adattárban is. Lényeges lenne az Adattár elemző munkájának erősítése, és ha kell, akkor beleszólhasson a gazdálkodók éves vadgazdálkodási tervébe, a hasznosításba. Mivel a hasznosítható mennyiség meredeken csökken októbertől decemberig, szükséges lenne a januári befogások betiltása, és a decemberi befogásokat is engedélyhez kellene kötni. Ezen felül havi bontásban kellene megadniuk a gazdálkodóknak a hasznosítandó mennyiséget, amiből a legnagyobb résznek októberre kell esnie, amikor még sok nyulat lehet kivenni az állományból és nincs relatív túlhasznosítás. 20

21 Fontos a tudatos ragadozó gazdálkodás bevezetése (Szemethy és Heltai 2000). Becsülni kell és jelenteni a róka állomány-sűrűségét (kotorék térkép készítése a területről minden évben), és ez alapján meghatározott számú egyedet kell terítékre hozniuk a vadásztársaságoknak. A gazdálkodók által végzett tularémia előszűrést meg kell szüntetni, hanem a vadászati hatóság szorgalmazza, hogy a nagyterítékű első vadászaton vizsgálják meg a nyulak fertőzöttségét és vegyen is részt a hatóság ellenőrzésképpen a terítéken történő tularémia vizsgálatokon. Ezzel meg lehet állapítani, hogy a vadászterületen belül is, hol kell számolni a tularémiával, mekkora mértékű fertőzöttség van az egyes helyeken. A vadászokat lehet figyelmeztetni, hogy itt ekkora fertőzöttségi aránnyal számoljanak a vadászatokon. Mindenképpen szükséges a vadászok tájékoztatása a tularémiáról, mint betegségről és a megelőzés lehetőségeiről (gumikesztyű használata a nyúlbontásnál). Bejelentési kötelezettség alá eső zoonózissá kell nyilvánítani, valószínűleg az Európai Unióhoz való csatlakozás után ez be is fog következni. c./ Érdekképviseleti eszközök Pályázati lehetőségek kidolgozása ajánlásként a kormányzat felé. Részvétel a pályázati kiírások kidolgozásában. Fórumok, továbbképzések szervezése a hivatásos vadászok és a vadászmesterek részére. Kiadványok készítése, melyek közérthetően ismertetik a mezei nyúl gazdálkodás módszereit és eredményeit. Felvilágosító kiadvány a tularemiáról. d./ A vadgazdálkodó eszközei Mezei nyúl becslési, hasznosítási modell alkalmazása: Pontosan, jól elvégzett tavaszi-őszi létszámbecslések a leírt sávos, vagy vonal transzekt módszerekkel. Nagyterítékű próbavadászat október elején, ahol koreloszlás-, szaporulatbecslést kell végezni az ismertetett módszerekkel. Ezután hasznosítás tervezés valamely modell segítségével. Lehetőség szerint inkább az új modellt alkalmazzák, mivel ezzel elkerülhetik a korbecslés hibáit, becsülhetik a túlélési rátákat és információt kapnak az állomány helyzetéről még a vadászatok megkezdése előtt. Hasznosítás koncentrálása októberre, novemberre, esetleg engedéllyel decemberben is. Elhullás becslés, majd a 21

22 meghatározott legrosszabb időszakra koncentrálni a kiegészítő takarmányozással, ideiglenes és rendes vadföld-gazdálkodással. Ehhez természetesen szükséges a februárban megállapított kilövési számok aktuális megváltoztatása, illetve ennek engedélyezése. Hasznosítási forma: Vadászattal történő hasznosítás során ügyelni kell : egy területrészt a hasznosítás eredményétől függetlenül csak évi egyszer vadásszunk meg; a vadászatok során 3,5 mm es / 8-as/ sörétet használjunk a sebzési arány csökkentése céljából; októberben, illetve november elején lehetőleg kevésbé fedett területeken rendezzük a vadászatokat (alacsonyabb sebzési arány). Az élőbefogás több kockázatot is magában foglal: magas tularémia fertőzöttség lehetősége fennáll kobzás; januárban már a törzsállomány hasznosítása történik és egy kedvezőtlen tél után ez túlhasznosításhoz vezethet; egyre kisebb az árkülönbözet az export vadászat és az élőnyúl felvásárlási ára között; bizonytalan piaci környezet; az élőnyúl befogás arányának csökkentése, inkább kora októberi nagyterítékű és kevés vadászat. Élőhely-fejlesztés, -megőrzés, takarmányozás: szoros és jó kapcsolat a földtulajdonossal; hasonló irányelveket kell követni, mint a már említett érzékeny természeti területek esetében; nyári táplálékhiányos időszakban is szükséges lédús takarmánnyal takarmányozni. 22

23 Ragadozó gazdálkodás: Tervszerű ragadozó gyérítés tavasszal (fialáskor) a megbecsült kotorék-sűrűség alapján. Sűrűségfüggő gyérítési módszerek alkalmazása (csapdázás), illetve kotorékozás (kiásás, kotorék ebek alkalmazása). e./ Kutatás Kutatási támogatások: Az elmúlt évtizedben több mezei nyúl kutatással kapcsolatos projekt is megvalósult. Ezeknek köszönhetően alakult ki egy jól használható és elfogadott becslési hasznosítási módszer. Ezek a kutatások viszont új és újabb összefüggések vizsgálatának indokoltságát vetették fel: 1. Mezőgazdasági táblaszerkezet / táblanagyság,vetésszerkezet /agrotechnika hatásainak vizsgálata. A mezőgazdaság átalakulásával járó, sok helyen újra kialakuló kisparcellás termelés nem hozta meg azt az eredményt, hogy az apróvadállomány, köztük a mezei nyúl ennek hatására látványosan növekszik. Az alkalmazott agrotechnika változatlan maradt, a táblaszegélyek még inkább eltüntek hiszen a gazdálkodó minden talpalatnyi földet meg kíván művelni. A szelektív gyomirtókat széles körben használják, ezzel összefüggésben, illetve a táblaszegélyek eltüntetésével a táplálékbázis minősége és mennyisége leszűkült. 2. Az élőhelyek vízellátásának kérdése : A mezei nyúl gazdálkodás szempontjából egyaránt fontos az aszályos és a belvizes időszakoknak és az ezzel érintett terület nagyságoknak az ismerete. Eddigi kutatásaink során egyértelműen kiderül, hogy a területek vízellátottságának a talajtípusok vízmegőrző képessége komoly hatással van a fenntartható törzsállomány nagyságára, illetve az éves 23

24 szaporulat megmaradására. Tulajdonképpen ezek a dolgok vizsgálatok nélkül is egyértelműnek tűnnek, de a végrehajtott meliorizációk, a meliorizációs csatornákból a víz gyors elvezetése egyes területrészek mezei nyúl állományának teljes összeomlását okozzák. 3. Állategészségügy: Lehetővé kell tenni a terítéken történő vizsgálatokat. Országos állategészségügyi monitoring a betegség előfordulásával kapcsolatban, megelőzés védekezés módszereinek kidolgozása. Meg kell vizsgálni, hogy az általánosan alkalmazott teszt reagense csak a betegfertőző egyedeknél mutat pozitivitást, vagy az ellenanyagot hordozó gyógyult nem fertőző egyedeknél is. A vadgazdálkodókat - vadászokat tájékoztatni kell a betegség humán vonatkozásairól. Záró megjegyzés Tisztában vagyunk azzal, hogy javaslataink kemények és mind az állami igazgatásra, mind az érdekvédelemre, mind a vadgazdálkodókra, mind a kutatókra komoly feladatokat rónak. Véleményünk szerint azonban a mezei nyúl állomány az elmúlt évtizedekben folyamatosan romló helyzete indokolja a javaslataink megtételét, elfogadását és a gyakorlatban való alkalmazásának támogatását, kikényszerítését. 24

25 Irodalomjegyzék Barkóczi, I. és Hagymási, L. (1982): Nyúlremények. Nimród, 102(2): Barta, Z., Karsai, I. és Székely, T. (1995): Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projectértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. Egyetemi jegyzet, KLTE, Debrecen. Bárány, P. (2003): A mezei nyúl tularémiája és az Alföld vadászterületeinek fertőzöttsége. Szakdolgozat, Szent István Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék, Gödöllő. Begala, A., Lanszky, J., Heltai, M. és Szemethy, L. (2000): Adatok néhány fontosabb hazai ragadozó táplálkozásáról. A Vadgazdálkodás Időszerű Tudományos Kérdései, 1: Begon, M., Harper, J. L. és Townsend, C. R. (1990): Ecology: Individuals, Populations and Communities. Blackwell Scientific Publications, Cambridge, USA. Bertóti, I. (1975): A zárt rendszerű kukoricatermesztés hatása a mezei nyúl állományra. A Vadgazdálkodás fejlesztése, 15: Brüll, U. (1976): Nahrungsbiologische Studien am Feldhasen in Schlesswig-Holstein. Ein Beitrag zur Äsungsverbässerung. Pp , Z. Pielowski and Z. Pucek (Eds.): Ecology and Management of European Hare Populations. Polish Hunting Association, Warsaw. Buka, Sz. (2003): A mezei nyúl gazdálkodás vizsgálata a geszti Toldi Miklós Vt. területén. Szakdolgozat, SZIE, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék. Byers, C. R., Steinhorst, R. K. and Krausman, P. R. (1984): Clarification of a technique for analysis of utilization-availability data. Journal of Wildlife Management, 48: Csányi, S. (Szerk.) (1996): Vadgazdálkodási Adattár Szt. István Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék, Gödöllő. Csányi, S. (Szerk.) (1999a): Vadgazdálkodási Adattár Szt. István Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék, Gödöllő. Csányi, S. (1999b): Vadgazdálkodási tájak és körzetek kijelölése. Vadbiológia, 6: Csányi, S. (Szerk.) (2000): Az 1999/2000. vadászati év vadgazdálkodási eredményei és a tavaszi vadállomány becslési adatok. Szt. István Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék, Gödöllő. Csányi, S. (Szerk.) (2001): Vadgazdálkodási Adattár. 2000/2001. vadászati év. Szt. István Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék, Gödöllő. 25

26 Csányi, S. (Szerk.) (2002): Vadgazdálkodási Adattár. 2001/2002. vadászati év. Szt. István Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék, Gödöllő. Csányi, S. (Szerk.) (2003): Vadgazdálkodási Adattár. 2002/2003. vadászati év. Szt. István Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék, Gödöllő. Dávid, J. (2001): A Kovács-Heltay féle állomány hasznosítási modell vizsgálata a biharkeresztesi Petőfi Vadásztársaság területén. Szakdolgozat, SZIE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék. Demeter, E. és Mátrai, K. (1988): A mezei nyúl tápláléka intenzíven művelt alföldi területen, novemberben. Vadbiológia, 2: Edwards, P. J., Fletcher, M. R. és Berny, P. (2000): Review of the factors affecting the decline of the European brown hare, Lepus europaeus (Pallas, 1778) and the use of wildlife incident data to evaluate the significance of paraquat. Agriculture Ecosystems & Environment, 79(2-3): Erdei, M. (1977): A róka. Nimród, 2: Erdei, P. (2000): Az abádszalóki Hubertus Vadásztársaság rókagazdálkodásának bemutatása. Szakdolgozat, SZIE, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék. Faragó, S. (1997): Élőhelyfejlesztés az apróvad-gazdálkodásban. A fenntartható apróvadgazdálkodás környezeti alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest. Farkas, D. (1977): A lucernabetakarítás hatása a mezei nyúlra és a fácánra. Nimród Fórum, 7: 1-4. Farkas, D. (1978a): Az iparszerű kukoricatermesztés hatása az apróvadállományra. Nimród Fórum, 4: Farkas, D. (1978b): Tarlóégetés vadkímélő módon. Nimród, 7: Farkas, D. (1980): Tovább csökken a mezenyúl száma? Nimród, 100(10): Farkas, D. (1983): A róka és az apróvad. Nimród, 103(5): Farkas, S. (2002): A korszerű mezei nyúl-gazdálkodás alapjai. Diplomadolgozat, SZIE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék. Fodor, T. (1976): A növénytermelési rendszerek iránya és a vadgazdálodás. Nimród Fórum, 6: Frylestam, B. (1979): Structure, size and dynamics of three European hare populations in Southern Sweden. Acta Theriologica, 24(33): Frylestam, B. (1981): Estimating by spotlight the population density of the european hare. Acta Theriologica, 26:

27 Frylestam, B. (1986): Agricultural land use effects on the winter diet of Brown Hares (Lepus europeus Pallas) in southern Sweden. Mammal Review, 16(3/4): Goszczynski, J., Rakowski, L. és Truszkowski J. (1976): The role of the european hare in the diet of predators in cultivated field systems. Pp , Z. Pielowski and Z. Pucek (Eds.): Ecology and Management of European Hare Populations. Polish Hunting Association, Warsaw. Harder, J. D. és Kirkpatrick, R. L. (1994): Physiological methods in wildlife research. Pp , T. A. Bookhout (Ed.): Research and management techniques for wildlife and habitats. Fifth ed. The Wildlife Society, Bethesda, Md. Hecsei, J. és Szappanos, I. (1978): Az időszerű mezőgazdasági munkák és a vadvédelem kérdései. Nimród, 5: Heltai, M., Lanszky, J. és Szemethy, L. (2000): Adalékok a vörösróka táplálkozásához. Vadbiológia, 7: Heltai, M. (Szerk.) (2004a): A vadgazdálkodás, vadászat szempontjából fontos emlős ragadozók és ragadozó madarak hosszútávú, országos, kérdőíves adatgyűjtésen alapuló monitoringja. FVM jelentés, SZIE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék. Heltai, M. (Szerk.) (2004b): Az aranysakál visszatelepedésének és vadgazdálkodási hatásainak vizsgálata. FVM jelentés, SZIE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék. Heltay, I. (1980): A mezei nyúl helyzete Magyarországon. Nimród Fórum, 9: Istvánffy, A. (2002): A mezei nyúl állományának vizsgálata és élőhelyének fejlesztése. Nimród, 90(3): Ivlev, V. S. (1961): Experimental Ecology of the Feeding of Fishes. Yale University Press, New Haven. Jakabházy, M. (1976): A nagyüzemi batakarítás hatása mezei nyúl-állományunkra Komárom megyében. Nimród Fórum, 6: Kammerer, E. (1981): Bestimmung der Quantität und Qualität der Aufgenommenen Äsung und Rückschluss auf die Grösse des Tages aktivitätsraumes des Feldhasen Lepus europeus Pallas im Waldviertel (Raum Schrems). Ph. D. Dissertation, Veterinärmedizinische Universität, Wien. Katona, K. és Altbäcker, V. (2002): Diet estimation by faeces analysis: sampling optimisation for the European hare. Folia Zoologica, 51: Kovács, Gy. (1981): A mezei nyúl populációdinamikája és az állományhasznosítás tervezése. Szakdolgozat, GATE. 27

28 Kovács, Gy. és Heltay, I. (1985): Mezei nyúl. Ökológia, gazdálkodás, vadászat. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. Lehoczki, R. (1999): Földrajzi információs rendszerek alkalmazása az élőhelyfejlesztésben. Szakdolgozat, SZIE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék. Magurran, A. E. (1988): Ecological Diversity and its Measurement. Princeton Univ. Press, Princeton. Magyar, B. (1981): A vad által hasznosítható táplálékforrás helyzete a nagyüzemileg művelt mezőgazdasági területeken. Nimród Fórum, 9: Mátrai, K. és Kabai, P. (1989): Winter plant selection by red and roe deer in a forest habitat in Hungary. Acta Theriologica, 34: Möller, D. (1971): Beitrag zur Reproduktion des Feldhasen (Lepus europaeus Pallas) in der Deutschen Demokratischen Republik. Beitr. Zur Jagd- und Wildforschung VII. tag.- Ber. Akad. Landwirtsch. - Wiss., Berlin, Nr. 113: Nikodémusz, E. (1978): Növényvédőszerek vadtoxikológiai vizsgálata. Nimród Fórum, 4: 7-8. Panek, P. and Kamieniarz, R. (1999): Relationships between density of brown hare Lepus europaeus and landscape structure in Poland in the years Acta Theriologica, 44(1): Pap, I. T. (2003): Mezei nyúl gazdálkodási modellek értékelése a csanádapácai Kittenberger Vt. területén. Diplomadolgozat, SZIE, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék. Pielowski, Z. (1976a): Number of young born and dynamics of the European hare population. in Ecology and Management of European hare population, eds. Pielowski and Pucek, Warszawa, Pielowski, Z. (1976b): The role of foxes in the reduction of the European hare population. Pp , Z. Pielowski és Z. Pucek (Eds.): Ecology and Management of European Hare Populations. Polish Hunting Association, Warsaw. Pielowski, Z. (1981): Yearly balance of European hare population. Pp , K. Myers és C. D. MacInnes (Eds): Proceedings of the World Lagomorph Conference, Guelph, Ontario. Pielowski, Z. és Raczynski, J. (1976): Ecological conditions and rational management of hare populations. in Z. Pielowski és Z. Pucek (Eds.): Ecology and management of European hare populations. Polish Hunting Association, Warsaw. 28

29 Raczynski, J. (1974): Die Testalltung der Bestandgrösse der Hasenpopulation nach einem mehrjährigen Zyklus. XIth Int. Congress Game Biologists, Stockholm. Saly, G. (1976): Növényvédelem-vadvédelem. Nimród, 7: Steineck, T. (1978): Die Botanische Zusammensetzung des Magen inhaltes bei Feldhasen (Lepus europeus P.). Ph. D. Dissertation, Veterinärmedizinische Universität, Wien. Szabari, Sz. (1999): A mezei nyúl hasznosítási modell tapasztalatai. Diplomadolgozat, GATE. Szemethy, L. és Heltai, M. (2000): Ragadozó-gazdálkodás: az elmélet összekapcsolása a gyakorlattal. A Vadgazdálkodás Időszerű Tudományos Kérdései, 1: Szemethy, L., Heltai, M., Biró, Zs., Klenk, B., Márton, Sz. és Szűcs, D. (2003): Emlős ragadozók monitoringja. SZIE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék, FM részjelentés. Szrnka, P. (2003): A hódmezővásárhelyi Szakszervezeti Vt. mezei nyúl gazdálkodásának elemzése. Diplomadolgozat, SZIE, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék. Tóth, L. (2003): A vadgazdálkodás, vadászat szempontjából fontos ragadozó madarak és zsákmányállataik hosszútávú, terepi felvételezéseken alapuló monitorozása. SZIE Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék, FM részjelentés. Vaughan, N., Lucas, E. A., Harris, S. és White, P. C. L. (2003): Habitat associations of European hares Lepus europaeus in England and Wales: implications for farmland management. Journal of Applied Ecology, 40(1): Waliczky, L. (1981): Nyúlgondjaink. Nimród, 101(11): Zaják, Á. (1978): A vadkímélő növényvédelem. Nimród Fórum, 4:

30 Melléklet Bács Kiskun megye tularémia fertőzöttsége Vadászati év Beszállító vt. Beszállított Átlag szórás Minimum Maximum mezei nyúl/db % % % 1995/ ,86 3,4 0 11, / ,22 2,76 0 5, / ,14 2,47 0 6, / ,73 2,34 0 5, / ,01 10, , / ,56 2,3 0 5, / ,76 1,67 0 3,33 / Forrás : Bárány Péter szakmérnöki diploma dolgozat 2003 / Békés megye tularémia fertőzöttsége Vadászati év Beszállító vt. Beszállított Átlag szórás Minimum Maximum mezei nyúl/db % % % 1995/ ,1 2, , / ,16 2,02 0 5, / ,11 8, , / ,36 4, , / ,83 5, , / ,56 3, , / ,95 3, ,14 / Forrás : Bárány Péter szakmérnöki diploma dolgozat 2003 / 30

31 Hajdú-Bihar megye tularémia fertőzöttsége Vadászati év Beszállító vt. Beszállított Átlag szórás Minimum Maximum mezei nyúl/db % % % 1995/ ,66 1,15 0 4,0 1996/ ,23 1,32 0 3, / ,5 11, , / ,14 3, , / ,9 15, , / ,62 2,38 0 6, / ,57 5,4 0 14,66 / Forrás : Bárány Péter szakmérnöki diploma dolgozat 2003 / Jász-Nagykun-Szolnok megye tularémia fertőzöttsége Vadászati év Beszállító vt. Beszállított Átlag szórás Minimum Maximum mezei nyúl/db % % % 1995/ ,99 8, , / ,27 2, , / ,79 11, , / ,0 3, , / ,15 12, , / ,81 4, , / ,88 4, ,68 / Forrás : Bárány Péter szakmérnöki diploma dolgozat 2003 / 31

32 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tularémia fertőzöttsége Vadászati év Beszállító vt. Beszállított Átlag szórás Minimum Maximum mezei nyúl/db % % % 1995/ ,38 0,91 0 2, / ,73 1,16 0 2, / ,00 0, / ,24 0,76 0 2, / ,33 1,15 0 4, / ,00 0,00 0 0, / ,00 0,00 0 0,00 / Forrás : Bárány Péter szakmérnöki diploma dolgozat 2003 / 32

33 . 1. térkép (forrás : Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program.) 2. térkép (forrás : Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program.) 33

34 3. térkép (forrás : Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program.) 4. térkép (forrás : Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program.) 34

35 5. térkép (forrás : Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program.) 6. térkép (forrás : Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program.) 35

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat

Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat Agrár-környezetvédelmi támogatási rendszerek az EU és a hazai természetvédelmi szabályozás szempontjából nemzetközi és hazai gyakorlat A Magas Természeti Értékű Területek koncepciója - nemzetközi és hazai

Részletesebben

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása

Kedvezőtlen adottságú területek támogatása NVT Tanácsadói képzés - 2005 Kedvezőtlen adottságú területek támogatása Szerzők: Lektorok: Gonda Judit Kovács Lászlóné Szerkesztette: Tar Ferenc FVM KSZI 2005. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2.

Részletesebben

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Alföldi Erdőkért Egyesület KUTATÓI NAP XXII. TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK A GYAKORLATBAN Támogatta: Lakitelek 2014. Megjelent az Alföldi Erdőkért Egyesület gondozásában Szerkesztő: Lipák László ISBN 978-963-12-0848-1

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ GAZDÁLKODÓK RÉSZÉRE az Európai Unió Tanácsa által kiadott 1259/1999/EK rendelet, az Európai Unió Bizottsága által kiadott 2199/2003/EK

Részletesebben

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell

Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Amit egy állattenyésztőnek a trágyával kapcsolatban tudni kell Bevezetés Az iparszerű mezőgazdasági termelés egyre jelentősebb környezetterhelő hatása, illetve a társadalom környezet iránti érzékenységének

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN*

AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN* AZ AGRÁRINFORMÁCIÓS RENDSZER ELEMEI AZ EU-HARMONIZÁCIÓ TÜKRÉBEN* DR. KAPRONCZAI ISTVÁN Magyarországon az elmúlt 3-4 évben kedvező változáson ment át az agrárinformatika és ennek részeként az agrárstatisztika.

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság

Közösség által támogatott mezőgazdaság ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Közösség által támogatott mezőgazdaság Útmutató

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek Szerkesztette: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Mûkincs vagy mûködõ tõke?

Mûkincs vagy mûködõ tõke? Közgazdasági Szemle, LIII. évf., 2006. október (902 918. o.) CSERES-GERGELY ZSOMBOR CSORBA GERGELY Mûkincs vagy mûködõ tõke? Gondolatok a kutatási célú adatok hozzáférhetõségérõl A cikk célja a közérdekû

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter:

Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően. Dr. Roszík Péter: Dr. Roszík Péter: Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Az ökológiai gazdálkodásról gazdáknak, közérthetően Dr. Roszík Péter c. egyetemi docens, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Részletesebben

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN?

VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2014. november 26. VAN-E LÉTJOGOSULTSÁGA HALSZAKÜZLET NYITÁSÁNAK ISASZEGEN A TEIR ADATBÁZIS ALAPJÁN? Does it make

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben