A feudálmonopolista Akadémiáról Kenesei István

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A feudálmonopolista Akadémiáról Kenesei István"

Átírás

1 A feudálmonopolista Akadémiáról Kenesei István A kiváló (felső)oktatás-közgazdász, Polónyi István is fontosnak tartotta, hogy az Akadémiáról szóló vita vége felé felmérje, milyen károkat okoz ez a szervezet a magyar tudománynak és gazdaságnak. A Beszélő októberi számában hosszan kárhoztatja a tudomány irányításának feudális kisajátítása és monopolhelyzete miatt. Írása azonban minden javító szándéka ellenére számos tévedést és tendenciózus állítást is tartalmaz. Nem kívánok abba a vitába belemenni, hogy a többszörös hallgatói létszámemelkedésen átment felsőoktatás vagy a hatalmas költségnövekedést elszenvedő egészségügy miért nem hasonlít a rendszerváltás óta létszámának és GDP-arányos támogatásának csökkenését megtapasztaló tudományra, hogy az EU-ban (szemben az USÁ-val) miért nem (teljesen) piacosított sem a felsőoktatás, sem az egészségügy, hogy a magyar felsőoktatás teljes állami támogatása miért maradt nagyjából azonos szinten az elmúlt két évtized alatt, 1 hogy az ipari kutatóintézeteknek a rendszerváltás utáni gyors bezárásával hogyan vesztettük el az alkalmazott kutatások és a szabadalmak fejlesztésének bázisát (ezzel érdektelenné téve Polónyi minden ez irányú érvét), és így tovább. Amúgy egyébként a magyar tudománynak (és benne az akadémiai kutatóhelyek összességének) a teljesítménye és költséghatékonysága egyáltalán nem mondható rossznak: olcsóbban, többet és nagyobb hatásfokkal produkál, mint az összehasonlítható országok. 2 Most csak arra koncentrálok, amit a tudomány irányításáról és az akadémiai szervezetben működő kutatóintézetekről mondott Polónyi. 1. A monopolista Akadémia "A törvény lényegében érintetlenül átmenti az Akadémia posztszocialista rendszerbeli monopóliumát." (P.I.) Vajon mennyiben monopolisztikus egy olyan szervezet, amelyben az ország minden tudósa képviselteti, de legalábbis képviseltetheti magát? Az "Akadémia" hazánkban ugyanis két nagy egységet takar: az egyik a "testület", a másik a kutatóintézetek hálózata. Az Akadémiának előbbi funkciójában minden Magyarországon tudományokkal foglalkozó személy tagja lehet. Ehhez "fel kell vétetnie" magát a tudománnyal foglalkozók közé, ami a doktori (PhD) fokozat megszerzésével lehetséges. A doktorrá fogadás, a már elismert tudósok által az új jövevény maguk közé fogadása régi és hadd adjunk itt igazat Polónyinak valóban "feudalisztikus intézmény", hiszen a feudalizmus, sőt, a sötét középkor kellő végén találtak ki, de ma már semmiben nem különbözik bármely szakmának államilag elismert művelésével szemben támasztott követelményeitől. Tudós természetesen lehet valaki úgy is, hogy nem tagja az Akadémia köztestületének, azaz a köztestületi tagokhoz hasonlóan ugyanúgy részt vehet bármely, akár az Akadémia által szervezett eseményen is beleértve még az akadémiai doktori cím megszerzését vagy a nagydoktori bíráló bizottsági tagságot is. Másfelől azonban a tudomány nem egészen olyan mint a Józsefvárosi piac, ahol befizetem a helypénzt és azt árulok, amit csak akarok. Inkább egy ideális labdarúgó bajnokságra hasonlít, ahol az NB I.-től a megye II.-ig azonos szabályok szerint játszanak, körül ez milliárd forint volt, manapság 230 milliárd körül mozog. Ennél jobb mutatószám az, hogy a magyar felsőoktatás részesedése a GDP-ből az 1992-es 1,12%-ról 2003-ra 1,17%-ra nőtt, miközben ben 117 ezer, 2003-ban viszont 367 ezer hallgató volt a magyar felsőoktatásban. Összehasonlításképpen a 90-es évek elején a Harvard Egyetem éves költségvetése kb. 1,5 milliárd dollár volt. Ez 2004-re 2,5 milliárdra nőtt, lényegében változatlan diáklétszám, egy nagyon mérsékelten, 1990 óta 18 ezerről a 2004-es 20 ezerre emelkedő hallgatószám mellett. (Források: Harvard University Fact Book factbook/; Felsőoktatás és felsőoktatási kutatás, KSH, Bp., Tolnai Márton, Átlag feletti teljesítmény fél - pénzen: A magyar tudomány a nemzetközi adatok tükrében, MTA TSzI, Bp.,

2 bizonyos minimális követelményeknek eleget tévő pályákon, bíróval, két partjelzővel, kétszer 45 percen át. Mert focizni persze lehet otthon a kertben is, két letett iskolatáskával jelezve a kaput, bemondásra a taccsot, és "három korner tizenegyes" alapon, csak azt sehol sem "jegyzik", szemben a nemzeti bajnoksággal (a futballnak a mienkénél jobb vidékein persze). Az Akadémia tehát, mint a magyar tudósoknak a nemzetközi tudománnyal együtt élő közössége, bizony meg tudja mondani, hogy milyen szabályok érvényesek, például hogy a kísérleteknek ismételhetőeknek és ellenőrizhetőeknek kell lenniük, hogy az eredményeket nyilvánosságra kell hozni, azaz publikálni kell, hogy ebben a "peer review", az azonos szakmákban dolgozók névtelen kritikájának az elve kell, hogy érvényesüljön, hogy a tudományos nézeteket nyílt vitákban kell tudni megvédeni, és így tovább. Ez pedig éppen olyan monopólium, amilyen monopóliuma például az ügyvédi kamaráknak vagy az orvosetikai bizottságoknak van a szakmai elvek betartása felett őrködve. (Illetve nem egészen olyan, mert ha egyszer tudóssá lett fogadva valaki, akkor sajnos mondhat bármilyen sületlenséget is, a "jogosítványát" nem veszti el, szemben az orvossal vagy az ügyvéddel. A hazai példákat a sértések és sértődések elkerülése érdekében mellőzöm, de nemzetközi példák is bőven akadnak, mint amilyen az Alinei-féle "etruszk-magyar nyelvrokonság" ún. elmélete. 3 ) Ugyanakkor a tudomány és benne az Akadémia tele van késhegyre menő vitákkal: ebben a "feudalista és monopolisztikus" testületben igen sok eltérő nézet, álláspont, elmélet hívei értenek egyet abban, hogy a tudomány azonos szabályok szerint művelendő. E "monopóliumon" kívül elvben persze lehetnek nagy tudományos felfedezések, amit a "brancson belüliek" ugyebár elhallgatnak, elnyomnak és ellehetetlenítenek, csakhogy minden ellenkező híresztelés dacára az örökmozgót máig nem alkották meg és a magyar nyelv hun vagy sumer rokonságát sem sikerült bebizonyítani, noha évente többen is jelentkeznek ezekkel az ötletekkel panaszkodva a tudományosság meg nem értésére, bezárkózására, a "monopóliumra" avagy éppenséggel egy Habsburg-kommunista összeesküvésre. A tudomány ugyanis maga a szabadság: itt az új gondolat vagy felfedezés mindig felszínre vergődik és előbb-utóbb mindig elismerésben részesül még ha a "pokol összes kapui", azaz az ellenkező véleményen lévők vagy az ellenérdekeltek nagy táborai összefognak is. Ennek pedig még egy valóban feudalisztikus akadémia sem tudna ellene tenni. 2. Az önző Akadémia "Az Akadémia tagjai és alkalmazottai minden jelentősebb hazai kutatási forrás elosztásának kulcspozíciójában megtalálhatók." (P.I.) Polónyi itt megint egy kalap alá veszi a testületnek az ország összes tudománnyal foglalkozó intézményét képviselő tagjait az Akadémiával mint kutatóintézeteket irányító szervezettel. A forráselosztásban valóban résztvesznek a 4/5 részben nem az akadémiai kutatóhálózatban dolgozó - akadémikusok is, a nagyjából ugyanilyen arányú nem akadémikusokkal együtt, de ez a mondat a kutatástámogatás elosztásának arányairól szóló adatok nélkül egy tudós közgazdászhoz méltatlan inszinuáció. "A 100 (teljes munkaidejű egyenértékű) kutatóra, fejlesztőre jutó publikációk száma több mint kétszer akkora volt 2004-ben a felsőoktatási intézményekben, mint a kutató-fejlesztő intézetekben." (P.I.) A rendelkezésemre álló adatok szerint a felsőoktatásban dolgozó 5911 kutató az összes tudományos publikáció 51%-át "állította elő", szemben az MTA 2402 kutatójával, akik ezek 22%-át jelentették meg 2004-ben. 4 Ezek az adatok nyilvánvalóan nem egyeznek a Polónyi által közöltekkel, jóllehet valóban azt mutatják, hogy a felsőoktatásban 3 Mario Alinei, Etrusco: Una Forma Arcaica di Ungherese (Il Mulino, Bologna, 2003). Vö. pl. Szilágyi János György, Tudomány vagy "tudomány"? Élet és Irodalom 49. évf. 37. sz. (2005), 4 Fábri György (szerk.), Teljesítmény, autonómia, hagyomány, MTA, Bp., (Adatok a KSH és a Thomson ISI alapján.)

3 egy kutatóra számítva tényleg valamivel több publikáció jelenik meg, mint az akadémiai kutatóhelyeken, és ez egyáltalán nem hízelgő az utóbbiakra nézve, még akkor sem, ha van egy fontosabb szempont is: az, hogy milyen hatást gyakorolnak ezek a publikációk. És a 4. lábjegyzetben hivatkozott források szerint a 250 nemzetközileg kiemelkedően idézett hazai publikációnak 42%-a származott a felsőoktatásból azzal a 28%-kal szemben, amely az akadémiai kutatóintézetek terméke volt. 5 De az ilyen szembeállítások helyett annak a gyakorlatnak kellene elterjednie, hogy az akadémiai és az egyetemi-felsőoktatási kutatóhelyek egymás számára "átjárhatók" legyenek, hiszen a felsőoktatási intézményekben létrehozott akadémiai kutatócsoportok is jól működnek. És az is szükséges például, hogy a felsőoktatás végre ne csak papíron hagyja heverni a l4 éve bevezetett kutatóévet, a "sabbaticalt", hanem valóban engedje is el oktatóit például az akadémiai intézetekbe egy-egy oktatásmentes félévre vagy tanévre. (Évről évre tapasztalom, hogy hiába szeretnének az oktatók indulni a meghirdetett ilyen pályázatainkon: a kar a fizetésük jelentős részét szabadságuk alatt "kisajátítja", ami lehetetlenné teszi helyettesítésüket. Pedig törvény szerint jár nekik a kutatóév!) Jóllehet az autonómia kérdésére még visszatérek, de hadd jegyezzem meg itt, hogy az alternatív autonómiák éppen a feudális és monopolisztikus törekvések ellenében dolgoznak, Ha például az akadémiai kutatóhálózatot beolvasztanák az egyetemekbe, akkor a tudományos nézetei révén a főnökeivel szembeszegülő kutatónak-oktatónak nem lenne menekülési lehetősége, nem lenne egy olyan független intézményrendszer, ahová adott esetben átigazolhatna és eredményesen művelhetné tovább tudományterületét. "Fontos hozzátenni, hogy ezek a kutatóintézetek az adófizetők pénzéből működnek viszont működésüket olyan testületek határozzák meg, amelyekben nagyrészt ugyanezen intézményekben dolgozók ülnek, tehát működésüket lényegében önmaguk határozzák meg." (P.I.) Polónyi itt az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsára és annak három kuratóriumára utal, amelyben egyébként összességében nincsenek többségben az intézetek (választott) dolgozói, de valóban a Tanács tagjainak felét végső soron ők választják (a másik felét ismétlem az egész magyar tudományosságot képviselő Akadémia közgyűlése). Ez a kissé látszatdemokratikus tanácsi-kuratóriumi rendszer szerintem is rossz, 6 és szerencsére a tavaly elindult akadémiai reform ennek megváltoztatását is bevette céljai közé. Ez a "testületkomplexum" egyébként végső soron valóságosan elszámol az adófizetők előtt az intézetekbe beruházott pénzeszközökkel: elvégzi az éves jelentések értékelését és jóváhagyja a közgyűlés számára készített beszámolót is a kutatóhelyek tevékenységéről. Ennek alapján készül aztán a kormány és a Parlament számára is a jelentés, amiből aztán az adófizetők (képviselői) megtudják, mire is ment el az a 18 milliárd forint, amibe az intézetek kerülnek. (Megkérdezem, ha már Polónyi szembeállította őket egymással: a felsőoktatás mikor és hogyan számol el a befektetett összegekkel? A nyolcévenkénti akkreditációs értékelés saját tapasztalatból mondom igencsak felszínesen működik és a kutatások értékelését egyáltalán nem végzi el.) Az MTA egyébként már a 90-es évek közepén bevezette az intézetek külső szakemberek általi értékelését és két évvel ezelőtt már a második ilyen vizsgálati kört zárta le. Hangsúlyozom: az értékelő bizottságok összes tagja az akadémiai kutatóhelyeken kívülről jött. A jövőben pedig külföldi szakemberek is résztvesznek az értékelésekben. 3. A nagydoktori üzlet A nagydoktorinak is nevezett "MTA Doktora" cím a korábbi "tudományok doktora" fokozat örökébe lépett az 1994-es akadémiai törvénnyel. A címmel egyfajta havi juttatás is jár, ami és ebben igazat kell adnom Polónyinak valóban unikum a világon, jóllehet 5 Uott. 6 Vö. vitacikkemet a Népszabadság nov. 10-i számában.

4 teljesítményt díjaz. És persze igaz az is, hogy a magyar professzori fizetés messze elmarad nemcsak az EU-s átlagtól, de a tíz velünk együtt csatlakozott ország átlagától is. A megoldás egyszerű lenne: emeljük fel a nagydoktorok fizetését (ill. nyugdíját) és akkor eltörölhetjük a havi apanázst! De Polónyinak nem csak a havidíjakkal van baja. "[Az] egyetemi tanári kinevezés[hez] ugyan a törvény nem írta elő a nagydoktori címet (a törvény szerint PhD minősítés és habilitáció volt szükséges), de az egyetemi tanári kinevezést véleményező Akkreditációs Bizottság (ahol a nagydoktori címmel bíró akadémiai és egyetemi képviselők többségben vannak) a nagydoktori címet követelte/követeli meg a kinevezéshez." (P.I.) Az 1993-as Felsőoktatási törvénnyel (Ftv.) tényleg megszűnt az egyetemi tanárok kinevezésének ehhez a fokozathoz vagy címhez való hozzákötése, a 90-es évek végére azonban kiderült, hogy a professzori stallum (és fizetés) oly nagy csáberőt gyakorolt mind a docensekre, mind az intézmények irányítóira (hiszen a több professzor magasabb intézményi rangot is jelentett), hogy az intézményi belüggyé vált elszaporodó kinevezések miatt szükségessé vált valamilyen minőségi szűrőt beépíteni. Az akkori kormány a Magyar Akkreditációs Bizottságot (MAB) jelölte ki erre a feladatra, és személyes emlékeim szerint is a MAB nagyon keményen tiltakozott ellene. Mindamellett, amikor már nem volt kiút, lényegében konszenzussal azt mondta ki, hogy ebben a kis országban fölösleges két minősítési rendszert bevezetni és küszöbértéknek a nagydoktori "habitust" követelte meg a jelöltektől, azaz az MTA keretei között működő és (megint csak) az egész magyar tudományosságot képviselő Doktori Tanácsnak a közgyűlés által elfogadott elvei alapján kidolgozott mérőszámai, mutatói szerint kell(ett) teljesíteni bizonyos kritériumokat: hazai és nemzetközi publikációkat, hivatkozásokat, ismertséget és elismertséget felmutatni de nem magát a nagydoktori címet! Hogy többségben voltak a nagydoktori címek birtokosai a MAB-ban? De hát az egyetemi tanárok túlnyomó többsége akkor (még) nagydoktor volt! És ki más döntsön a jövendő egyetemi tanárok megítéléséről, mint aki maga is az? "A másik ilyen példa a doktori képzés, amelynek elindításához, azaz a doktori iskola alapításához az Akkreditációs Bizottság három nagydoktor alapító tagságát követelte/követeli meg." (P.I.) (Erről rövidesen tényleg csak múlt időben beszélhetünk majd, hála a már elkészült de még ki nem hirdetett új kormányrendeletnek.) Amint az előbb igyekeztem kifejteni, a nagydoktori követelmények többek között a nemzetközi ismertséget és elismertséget írják elő. Ugyan hogyan lehet elvárni, hogy jól működjön egy doktori iskola, ha vezető oktatóiról csak a megye II.-ben tudnak? Ha ugyanis van jelentős külföldi publikációs tevékenységük, akkor a nagydoktori rang (a "habitus") már meg is van. Akkor mi akadálya van a cím megszerzésének? Lássuk világosan, hogy a Polónyi által annyira kárhoztatott országos (akadémiai) autonómiának az ellenpárja az az egyetemi autonómia, amely a döntésekben a külső szakértőket mellőzve a bezárkózást, a provincializmust segíti elő. A nemzetközi színvonalat számonkérő és a helyi viszonyoktól független országos szintű minősítési rendszer, amelyet a nagydoktori cím, ha nem is garantál (hiszen abszolút kifogástalanul persze ez se működik), de többé-kevésbé lehetővé tesz, éppen a felsőoktatás minőségének a biztosítását és biztonságát teremti meg. A nagydoktort ugyanis a többszintű értékelés során egy ország tudományossága ismeri el, nem csupán a saját intézményében alkalmasint Nyuszi rokonaiból és üzletfeleiből álló habilitációs bíráló bizottság. Polónyi alaposan téved, amikor azt hiszi, hogy a nagydoktorokat "meg lehet venni" a doktori iskolák számára máshonnan, ahol már ki vannak nevezve az illetők professzoroknak. A jelenleg érvényes szabályozás szerint ugyanis mindenki csak egyetlen doktori iskolában lehet ún. alapító tag, tehát ha egy másik intézmény "megveszi", azaz elcsábítja, akkor "anyaintézményében" nem szerepelhet a doktori iskola tagjaként. Akkor meg ott minek is tartanák meg tovább? Az Ftv., illetve a kormányrendelet pedig azt is előírja, hogy alapító tag

5 csak teljes állásban lehet, ahhoz pedig az Ftv. szerint heti tíz órát kell tartani. Aki ezt havi egy-két látogatással teljesíteni tudja (ahogy azt Polónyi írja), az előtt leveszem a kalapomat. (Ha viszont az egyetemén ezt megengedik, akkor annak a vezetői sértik a törvényt.) 4. A korfa Aki az akadémikusok korátlagát emlegeti, az egy meglehetősen közhelyes témát próbál tendenciózusan tálalni, mondván: öregek gyülekezete irányítja a magyar tudományt. Csakhogy a korátlag emelkedése egyszerűen annak a következménye, hogy a bármilyen fiatalon is megválasztott akadémikus ma már bizony sokáig él hála az orvostudománynak, az egészséges életmód elterjedésének, és nem kis részben annak, hogy a tudósok általában soká élnek. (Lehet, hogy tudnak valamit?) De nem az az érdekes adat, hogy mik a korátlagok, hanem az, hogy milyen életkorban választják meg az akadémikusokat, illetve milyen életkorban lesznek a tudósok nagydoktorok. Polónyi a rendes taggá választás adatait idézi, pedig az akadémikus a levelező taggá választáskor születik. Az egész Akadémiára nézve nincsenek ilyen adataim, de a Nyelv és Irodalomtudományi Osztály 1990 óta megválasztott új (levelező) tagjainak átlagéletkora megválasztásukkor 56,5 év körül volt, ez pedig nem is olyan rossz átlag, ha azt is hozzávesszük, hogy választottak a múlt rendszerben háttérbe szorított 80 éves tudóst is maguk közé. 7 Ezzel együtt persze igaz, hogy egy magas korátlagú intézmény a tudomány szükségleteihez képest törvényszerűen túl konzervatív, és én is úgy gondolom, hogy a jelentős tudósi életpályák elismerése az akadémiai tagsággal nem kell, hogy túlméretezett döntési kompetenciákkal járjon együtt. Mindezzel viszont szemben áll az akadémiai kutatóhálózat korátlaga: itt ugyanis kötelező nyugdíjkorhatárok vannak, nem úgy, mint az akadémikusoknál. Ezekkel az adatokkal Polónyi nem érvel, pedig azok azt mutatják, hogy a kutatóintézetek munkatársai meglepően fiatalok: 46%-uk van 40 év alatt. (Ne feledjük, hogy a kutatói pálya éves korban kezdődik!) Mindössze 25%-uk életkora haladja meg az 56 évet, és 28% van között Autonómia vagy? Polónyi nem mondja ki, de sejteti, hogy a tudományt, azaz a tudomány irányítását és a kutatóhálózatot ki kellene venni az "MTA szárnyai" alól, mert a hazai tudományos életet [ ] egy feudalisztikus intézmény, a Magyar Tudományos Akadémia monopolizálja. Ugyan tesz némi célzásokat a felsőoktatás és az egészségügy piacosítására, mint követendő példákra, de végig nem derül ki, milyen alternatív elképzelései lennének. A tudomány autonómiája magának a tudósnak a szabadságát teremti meg. Az erről szóló érveket már Polónyi cikke előtt is részletesen összefoglalták és csak sajnálni lehet, hogy azokra ebben a cikkében nem reflektált. 9 Természetesen a világ számos országában működtetnek sikeres spin-off vállalkozásokat, tudományos eredményeket alkalmazó cégeket. De kíváncsi vagyok, milyen követendő példákat tud akárki felhozni a piac által eltartott és alapkutatást végző intézetekre: vajon ki finanszírozta volna a kutatóreaktorokat? És a kritikai összkiadásokat? És ki a magyar középkor kutatását? Azt ugyanis Polónyi mintha elfelejtené, hogy az akadémiai kutatóhálózat eleve az alapkutatásokra jött létre és csak az utóbbi évtizedek piaci "szirénhangjai", valamint a gazdasági környezet kemény diktátumai (mint például a közüzemi díjaknak a költségvetési 7 Rendes taggá váláshoz általában két periódust, azaz hat évet kell várni így jön ki Polónyi 63,5 éves választási átlagéletkora az idézett akadémikusi körben., 8 Ld. 4. jegyzet. 9 Pléh Csaba, A tudomány szabadsága a pénz világában. Magyar Tudomány 2006/7.

6 támogatásokkal nem ellensúlyozott növekedése) hívták elő a "több lábon állás", azaz a hazai és nemzetközi pályázatok, a szerződéses munkák stb. felívelését. A másik lehetőség, hogy az állam jótékony köténye borítson be mindannyiunkat. Sajátos lenne, ha egy liberális gazdaságpolitikus egy autonóm szervezettől "sírná vissza" az állam számára a formálisan soha oda nem tartozó intézményeket. Hiszen éppen a liberális eszmerendszer tagadta mindig, hogy az állam "jó gazda" lenne. Meg aztán gondoljuk el, mi lenne, ha a rémálmaimban szereplő "Kutatásügyi Minisztérium" kiadja az éppen regnáló kormány kedve szerinti kutatási feladatokat és várná a szája íze szerinti kutatási beszámolókat. Istenem, ha egyszer megérhetném, hogy Torgyán József legyen a kutatási miniszterem! Azért titokban bízom benne, hogy Polónyi István nem ilyen jövőt képzelt el

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. sz. melléklete AZ EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK Első rész... 5

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

A tudomány sokkal emberibb jelenség, mint gondolnánk

A tudomány sokkal emberibb jelenség, mint gondolnánk A tudomány sokkal emberibb jelenség, mint gondolnánk Csányi Vilmos: Az emberi viselkedés c. könyvérıl Sanoma Budapest, Nık Lapja Mőhely, 2007. Kitőnı könyvet ajánlok az olvasó figyelmébe, noha a szerzı

Részletesebben

A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle

A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle Mitől parlament egy törvényhozó szerv? SZABÓ ZSOLT Mitől parlament egy törvényhozó szerv? A Törvénygyár vagy vitafórum? című konferencia és ami kimaradt belőle A fenti kérdés kapcsán néhány találó felvetés

Részletesebben

Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról

Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról Tóth I. János: Kutatók és oktatók Az oktatók hátrányáról Az elırelépéshez minden tudományos dolgozónak meghatározott tudományos fokozatot (PhD, DSc) kell szereznie. A rendszer látszólag korrektül egyáltalán

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola. Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola Kari Doktori Szabályzat 2013. július 28. A PPKE JÁK Állam- és Jogtudományági Doktori Tanácsa figyelembe véve az alábbiakban foglalt

Részletesebben

Horizont 2020 Támogatásimegállapodás-minták Marie Skłodowska-Curie innovatív képzési hálózatok Több kedvezményezett 2014. szeptember XIII.

Horizont 2020 Támogatásimegállapodás-minták Marie Skłodowska-Curie innovatív képzési hálózatok Több kedvezményezett 2014. szeptember XIII. HU XIII. MELLÉKLET HORIZONT 2020 KERETPROGRAM 1 TÁMOGATÁSIMEGÁLLAPODÁS- MINTA TÖBB KEDVEZMÉNYEZETT ESETÉRE, MARIE SKŁODOWSKA- CURIE INNOVATÍV KÉPZÉSI HÁLÓZATOKHOZ 2 Az alábbi táblázat a konkrét esethez

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

SZEKERES DIÁNA 1. A bírósági mediáció kapujában

SZEKERES DIÁNA 1. A bírósági mediáció kapujában SZEKERES DIÁNA 1 A bírósági mediáció kapujában A mediációról általánosságban A mediáció tényleges értelemben véve a kreatív egyezségteremtés művészete, amely az emberek között kialakult versengés, rivalizálás

Részletesebben

Berta Árpád Felsőoktatásunk rosszkedvű tavasza

Berta Árpád Felsőoktatásunk rosszkedvű tavasza Berta Árpád Felsőoktatásunk rosszkedvű tavasza Egy előadással szemben több követelmény is támasztható. Az egyik az, hogy az előadó a címről beszéljen. Nem egyfajta extravaganciára való törekvés miatt választottam

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán

az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán 2007. április hó 11. napjától történő hatályba lépéssel az alábbi jelentős módosulásokra

Részletesebben

Már megint az illeték,

Már megint az illeték, Már megint az illeték, avagy kell-e a társasházi öröklakással együtt, az ahhoz tartozó közös tulajdoni hányadként vásárolt teremgarázs után külön vagyonszerzési illetéket fizetni? Az alább ismertetett

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8.

VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. VI. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 2014. MÁJUS 8. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 8. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, illetve kulturális élet szabályozására

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1. A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2

A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1. A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2 A Sziget Fesztivál turisztikai vonatkozásai 1 A Magyar Turizmus Zrt. kutatása alapján összeállította: Kovács Gábor 2 A Sziget Fesztivál önmagában is fontos, hatalmas tömegeket megmozgató kulturális esemény,

Részletesebben

Közgazdasági vallásháború helyett együttes munkálkodást Csaba László: Európai közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014.

Közgazdasági vallásháború helyett együttes munkálkodást Csaba László: Európai közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014. 247 Közgazdasági vallásháború helyett együttes munkálkodást Csaba László: Európai közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014. Élénk szakmai vita bontakozott ki az elmúlt két három esztendőben a modern

Részletesebben

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 I N F R A S T R U K T Ú R A L É T E S Í T M É N Y E K K I V I T E L E Z

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok. Hautzinger Zoltán. PhD értekezés tézisei

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok. Hautzinger Zoltán. PhD értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok Hautzinger Zoltán A katonai büntetıjog rendszere, a katonai büntetıeljárás fejlesztési lehetıségei PhD értekezés tézisei

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A BÍRÓI HATALOM ÁTLÁTHATÓSÁGA...3 A NYILVÁNOSSÁG ALAPELVE...5 SAJTÓNYILVÁNOSSÁG

Részletesebben

Reform előtt a szakgyógyszerész képzés: Mi a gyógyszerészek véleménye?

Reform előtt a szakgyógyszerész képzés: Mi a gyógyszerészek véleménye? 1 Reform előtt a szakgyógyszerész képzés: Mi a gyógyszerészek véleménye? Bevezetés Bozó Tamás, Fittler András Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Ifjúsági Bizottsága A szakgyógyszerész képzés éppen 40

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Aquinói Szent Tamás a filozófiatörténetnek egy izgalmas korában élt. A tizenkettedik

Részletesebben

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI

A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tilinger Attila okleveles közgazdász A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÉSZAK-DUNÁNTÚLI TÉRSÉG PÉLDÁJÁN

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7657/2013. számú ügyben Előadó: dr. Szabó-Tasi Katalin Az eljárás megindulása A panaszos speciális étkezési igényű gyermeke óvodai étkezésének ügyében fordult

Részletesebben

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál

Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 52 (2014): 7 11. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Gyászbeszédek Sebestyén Árpád ravatalánál I. Tisztelt Gyászolók! A végső búcsúvétel idején

Részletesebben

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla 2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla Vicsek Lilla a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének docense. Az utóbbi években elsősorban a

Részletesebben

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az Országgyűlés előtt T/5949 számon részletes vitára bocsátásra vár az új Polgári Törvényköny javaslata 1.

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

MINŐSÉGPOLITIKA & MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGPOLITIKA & MINŐSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTER /2011. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága elnökének az OTKA 2010. évi működéséről készített beszámolójáról 2011. április

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Hozzászólás az EU lisszaboni stratégiájához készült Nemzeti Reformprogramhoz

Hozzászólás az EU lisszaboni stratégiájához készült Nemzeti Reformprogramhoz Hozzászólás az EU lisszaboni stratégiájához készült Nemzeti Reformprogramhoz 1. Mirıl szól a lisszaboni stratégia? Európát a tudás révén tenni a világ legdinamikusabb gazdasági régiójává: így vonult be

Részletesebben

Miklósi László: Ízelítő avagy: rendhagyó történelemóra negyedikeseknek

Miklósi László: Ízelítő avagy: rendhagyó történelemóra negyedikeseknek Történelemtanítás a gyakorlatban Miklósi László: Ízelítő avagy: rendhagyó történelemóra negyedikeseknek Egy ismeretlen helyzet titokzatos, érdekes, de akár félelmetes is lehet. Az iskolakezdés után a következő

Részletesebben

TTOKTATÁS ÉS KÉPZÉS HELYZETÉR

TTOKTATÁS ÉS KÉPZÉS HELYZETÉR TÉZISEK A FELNŐTTOKTATÁS ÉS KÉPZÉS HELYZETÉRŐL ÉS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYAIRÓL Magyar Pedagógiai Társaság Felnőttképzési Road Show: Pécs, Szombathely, Szeged, Miskolc, Budapest 1. A magyar felnőtt társadalom

Részletesebben

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA.

ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA. ERDÉSZETI LAPOK AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET KÖZLÖNYE ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA Szerkeszti BUND KÁROLY, egyesületi titkár. _ W ; 1913. év, június

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963)

BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) Tér és Társadalom 11. évf. 1997/2. 99-103. p. TÉT 1997 2 Könyvjelz ő 99 BELÉNYI GYULA: AZ ALFÖLDI VÁROSOK ÉS A TELEPÜLÉSPOLITIKA (1945-1963) (Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 1996 - p. 211) BARANYI BÉLA

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

AZ ÜZLETI BIZTOSÍTÁS, A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI

AZ ÜZLETI BIZTOSÍTÁS, A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI KILENCEDIK MAGYAR JOGÁSZGYŐLÉS AZ ÜZLETI BIZTOSÍTÁS, A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI Dr. Kovácsy Zsombor elnök Egészségbiztosítási Felügyelet Kedves Kollegák!

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com J E G Y Z Ő K Ö N Y V

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2005. október 13-án megtartott ülésén. Az ülés helye: kistérségi irodája 2760 Nagykáta, Dózsa György u. 19/g. Jelen vannak: a jegyzőkönyv mellé csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Kende Péter: A tudós visszanéz - Kornai János pályamérlege

Kende Péter: A tudós visszanéz - Kornai János pályamérlege Recenzió Kende Péter Népszabadság 2005. április 23. Kende Péter: A tudós visszanéz - Kornai János pályamérlege Közgazdászok ritkán írnak önéletrajzot, pláne "rendhagyót". Ezúttal azonban éppen arról van

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

GONDOLKODÓ ADATOK BÁNYAI JÁNOS

GONDOLKODÓ ADATOK BÁNYAI JÁNOS GONDOLKODÓ ADATOK Biri Imre és a kisebbségi jugoszláviai magyar irodalom BÁNYAI JÁNOS A kisebbségi (magyar) irodalmakról szóló, immár több mint nyolc évtizede zajló vita még nem ért véget. Nehéz kiszámítani,

Részletesebben

Otthonunk on-line 2015.10.

Otthonunk on-line 2015.10. Otthonunk on-line 2015.10. A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége hivatalos lapja Tájékoztató a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól 2014. február

Részletesebben

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében 1 A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében Előszó A jelen javaslat összeállításánál nem tekintettük feladatunknak, hogy elméleti és szabályozási modelleket,

Részletesebben

Szőnyei Tamás: Félúton Haydn felé

Szőnyei Tamás: Félúton Haydn felé Szőnyei Tamás: Félúton Haydn felé 2009-ben emlékezik meg a világ a zeneszerző halálának kétszázadik évfordulójáról. Négy évünk van, hogy a fertődi Esterházy-kastélyt, ahol élete legtermékenyebb évtizedeit

Részletesebben

Egyetemi Számítóközpont

Egyetemi Számítóközpont NETWORKSHOP 2012. április 11-13. 2. KÖZOKTATÁS, FELSŐOKTATÁS, E-LEARNING 2.1. Intézménytámogató rendszerek Admin(isztr)átor a dzsungelben Felsőoktatás: OSAP adatszolgáltatás, hallgatói támogatási idő Kövesi-Nagy

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: Fehér Irén CSc Mankovits Tamás DOSz képviselete Bábosik István

Részletesebben

MUOE ultibajnokság játékszabályai

MUOE ultibajnokság játékszabályai MUOE ultibajnokság játékszabályai I. FEJEZET 1. A játék eszköze, laprangsor Az ultit 3 résztvevő játszhatja 32 lapos magyar kártyacsomaggal. A kártyacsomag 4 színből: pirosból, makkból, tökből és zöldből

Részletesebben

A köznevelési kerekasztal eddigi munkájának értékeléséről, kiemelt figyelemmel a béremelésekre (május 05.)

A köznevelési kerekasztal eddigi munkájának értékeléséről, kiemelt figyelemmel a béremelésekre (május 05.) A köznevelési kerekasztal eddigi munkájának értékeléséről, kiemelt figyelemmel a béremelésekre (május 05.) Sikeres volt a köznevelési kerekasztal működésének első időszaka - értékelt Balog Zoltán emberi

Részletesebben

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május

Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól. 2013. május Munkaügyi Központ T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci folyamatairól 213. május Márciustól folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma a megyében. Borsod Abaúj - Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Bfv.II.999/2004/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, a 2005. év január hó 20. napján tartott nyilvános ülésen

Részletesebben

Látlelet az erdélyi magyarság demográfiai helyzetéről

Látlelet az erdélyi magyarság demográfiai helyzetéről TŐTŐS ÁRON* Látlelet az erdélyi magyarság demográfiai helyzetéről Veres Valér: Népességszerkezet és nemzetiség. Az erdélyi magyarok demográfiai képe a 2002. és 2011. évi romániai népszámlálások tükrében.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.10.2004 COM(2004)636 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az európai műholdas rádiónavigációs program üzembehelyezési és

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2013. (XI.28) önkormányzati rendelete a helyi adókról és az adózás rendjéről egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egy szubjektív polgárdefiníció

Egy szubjektív polgárdefiníció BOJÁR GÁBOR Egy szubjektív polgárdefiníció Gondolom, a szerkesztők azért kértek fel ennek a cikknek a megírására, mert engem valamilyen szempontból polgárnak tartanak. Az alábbiakban vázolt meghatározás

Részletesebben

VALÓSÁG. Kerekasztal-beszélgetés a digitalizációról, az emlékmentésről és az ezzel együtt járó szelekcióról

VALÓSÁG. Kerekasztal-beszélgetés a digitalizációról, az emlékmentésről és az ezzel együtt járó szelekcióról VALÓSÁG Kerekasztal-beszélgetés a digitalizációról, az emlékmentésről és az ezzel együtt járó szelekcióról A beszélgetés résztvevői: Biszak Sándor cégvezető, Arcanum Adatbázis Kft.; Gárdos Judit kutató,

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020)

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) 2013. NÓGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG I. Tartalom II. BEVEZETÉS... 3 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Jogszabályi környezet vizsgálata,

Részletesebben

A Mensa alapszabálya

A Mensa alapszabálya A Mensa alapszabálya [Elfogadva 1982-ben, módosítva 1982-ben, 1985-ben, 2005-ben és 2009-ben] I. A MENSA JELLEGE A. A Mensa nemzetközi egyesületi szövetség, amely nemzeti Mensákból és közvetlen nemzetközi

Részletesebben

A MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

A MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Versenyképességüket befolyásoló külső és belső tényezők feltárása, versenyképességi-index megalkotása Magyarország 2012 Kutatási zárójelentés

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Mővelıdéstudományi Program Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Esettanulmány Készítette: Ábrahám Katalin-Barabási

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 16. Elfogadás dátuma: 2013.02.19. Határozat száma: 2013/1/2. Hatálybalépés napja: 2013.02.20-tól Felelős személy: a rektor és a mindenkori

Részletesebben

IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE*

IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE* CIGÁNY KISEBBSÉG: OKTATÁS, EGYHÁZ, KULTÚRA PAPP Z. ATTILA IDŐSOROS ROMA TANULÓI ARÁNYOK ÉS KIHATÁSUK A KOMPETENCIAEREDMÉNYEKRE* Tanulmányunkban két témakört szeretnénk körüljárni. Egyrészt megvizsgáljuk,

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS IGAZGATÁSA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS IGAZGATÁSA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS IGAZGATÁSA Budapest, 2007. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT Szerző 1. fejezet, 2. fejezet 1. pont, 5. fejezet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó írásbeli dolgozatok készítéséhez 2005. S Z O L N O K Összeállította: Fülöp Tamás főiskolai adjunktus Átdolgozta: Mészáros Ádám tanársegéd Konzulens és lektor Dr. Kacsirek

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2004. ÉVI FELÜLVIZSGÁLT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 1. 1. Intézmény azonosító adatai Név: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Törzskönyvi azonosító szám: 308791000

Részletesebben

Biró András, jogtanácsos. A közigazgatási hatósági eljárás jelene és jövője - Könyvbemutatóval egybekötött szakmai konferencia

Biró András, jogtanácsos. A közigazgatási hatósági eljárás jelene és jövője - Könyvbemutatóval egybekötött szakmai konferencia 97 Biró András, jogtanácsos A közigazgatási hatósági eljárás jelene és jövője - Könyvbemutatóval egybekötött szakmai konferencia A Magyar Ügyvédi Kamara impozáns Díszterme adott otthont 2013. október 9-én

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 4. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről

ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére végzett munkanap fényképezésről Készítette: B u d a p e s t, 2009. augusztus 03. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2014. február 3-án, hétfőn 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

Kollégiumpedagógiai szempontok a pedagógusképzésben

Kollégiumpedagógiai szempontok a pedagógusképzésben Barna V.: Kollégiumpedagógiai szempontok a pedagógusképzésben és továbbképzésben 141 Barna Viktor Kollégiumpedagógiai szempontok a pedagógusképzésben és továbbképzésben A pedagógusképzés és továbbképzés

Részletesebben

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN KOLLÉGIUMI FELVÉTELI PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÜGYREND A BME VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2015 / 2016. tanév tavaszi félév 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen ügyrend a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÁPRILIS 15-I ÜNNEPI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÁPRILIS 15-I ÜNNEPI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 15-I ÜNNEPI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: --- JEGYZŐKÖNYV Készült: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben