A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE"

Átírás

1 A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, április 15. Készítette: Magyary Jenő

2 Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet hatni a tömegekre és megérteni a bennük végbemenő folyamatokat, másfelől az, hogy az emberiség története folyamán fontos volt hatni az emberekre és ez a mai korban sokkal erősebb szerepet kap. A tömeg mindig is a részünk volt és a részünk lesz. Az, hogy milyen okból és célból jön össze a tömeg, az persze változik és változni is fog, mint a történelem folyamán az is, ahogyan hatni tudunk a tömegre. Gondoljunk csak bele: ezelőtt majdnem több mint 60 évvel ezelőtt egy osztrák férfi milyen hatást tudott gyakorolni a német emberekre és mi lett belőle, és sajnos be kell látnunk, hogy a történelmünk teli van ilyen formátumú vezetővel, aki miatt a tömeg képes büszkén meghalni, vezetője vagy az ideológiája miatt. Elmondhatjuk, hogy mióta ember él a földön, azóta mindig is volt a tömeg, ami valamilyen célból, okból vagy ideológiából összeállt és próbálták az érdeküket érvényesíteni. Ma már külön üzletágak alakultak ki a tömeg vagy akár népcsoportok irányítására vagy befolyásolására. Tömegek léktanával Gustave Le Bon francia polihisztor foglalkozik mélyebben. De mielőtt belemennék Le Bon elméletébe, nézzük meg Gustave életét röviden május 7. született Franciaországban és gyerekként meg tudta élni az 1848-as Európai forradalmat, ami végig söpört a kontinensen. Művében gyakran utal erre az időszakra. Szakmáját tekintve szociálpszichológus, szociológus, antropológus és amatőr fizikus, a tömegpszichológia egyik megalapozójaként tartják számon. Nagyon erősen érződik azon fajta hatás írásaiban, ahogy a tömeg, mint fogalom, vagy mint horda nincsen messze egymástól pszichésen. Főleg ezen részeket erősíti a műveiben, és nagyon kevés olyan utalás van arra vonatkozóan, hogy a tömegnek igen is van pozitív ereje. Talán meg is lehet érteni, hiszen abban a korban, amiben élt a demokrácia igen csak gyerekcipőben járt, így ennek megfelelően a kormányok és nép közötti kapcsolat sokkal inkább volt erőszakszervezetekre építve, mint emberek döntéseire. És akkor nem is beszéltünk még a szomszédos államokról, ahol a népnek, mint tömegnek a jogait nem igen, vagy csak töredékben ismerték el. Francia lévén benne volt az erőteljes nacionalizmus, ami a műveiben főleg Napóleon tiszteletén keresztül érezhető. Nagyon jó mintának tekinti Napóleont, mint vezetőt, aki tudott hatni az emberekre, a tömegre és hogy ezt hogyan tudja elérni, szinte csodálja. Nem tartom túlzásnak, hogy azt írtam, hogy csodálja, mivel Napóleont egy szintre helyezi Buddhával és Jézussal! Ez nagyon erőteljesen torzult kép, mivel míg az első kettő vallási vezető volt, addig Napóleon egy diktátor. Egy igazi francia számára pedig egy hős, egy példakép, egy államférfi. Napóleon sírja nemhiába van úgy megcsinálva, hogy ha megnézed akkor köteles vagy előtte biccenteni. Mi ez, ha nem a felsőbbrendűség egy bújtatott formája. Vajon azon nemzetek, akiken átmasíroztak a Bonaparte seregek azok is ugyanilyen formában gondolnak a vezérre? Másik tömeg és másik nép és máris mások a lélek hatásai egy azonos dologról vagy személyről. De akkor nézzük is meg és kezdjük az elején mit is nevezhetünk tömegnek lélektani szempontból Le Bon szerint. Bizonyos adott körülmények között, de csakis ezek közt a körülmények közt, valamely embercsoportnak új és az azt alkotó egyénekétől nagyon eltérő

3 jellemvonásai vannak. A személyiség tudata eltűnik s az összes egyedek érzelmei és gondolatai ugyanazon irányt vesznek. Egy kollektív lélek formálódik, átmeneti módon ugyan, de jól megkülönböztethető jellemvonásokkal. Bizonyos együttesség jött létre, amit jobb szó híján organizált tömegnek, vagy ha úgy tetszik, lélektani tömegnek nevezek. Ez most már egyetlen lény és alá van vetve a tömegek lelki egységbeli törvényének. Ebből mi az, ami számunkra fontos, hogy az egyén a tömegben, mint önálló individualista lény megszűnik egy szent cél érdekében, lásd futball mérőzésen mondjuk az ultrákat, aki saját egyéni igényüket vágyaikat felül írják a csapat érdekében és ezért tömörülnek egy blokkban. Egy a csapat egy a zászló jelige. Tehát két fontos szempont: 1. az egyéniség nincsen a tömegben 2. van egy közös cél, ami sok minden lehet, vallási politikai, sport, stb. Amennyiben nem pszichésen vizsgáljuk a tömeg fogalmát, akkor egyszerűen csak az egyének együttlétét jelenti faji, nemzetiségi hovatartozás, foglalkozás vagy a véletlen hozza őket össze. Lásd nagy multi cégek, ahol sokan dolgoznak és mondjuk a cégnek nincsen filozófiája és az emberek pusztán csak pénzkereseti szempontból alkotnak egy csoportot, tömeget. Le Bon szerint a tömeg jellemvonása három részből áll össze: az első a legyőzhetetlen hatalom ereje, például csoportok, akik engednek az ösztönöknek. Ezzel egyet is lehet érteni, de mi van a vallási tömeggel azokra is el lehet mondani, hogy ösztönszerűen cselekszenek, korántsem pont ellenkezőleg vallási hit vallásuk mentén teszik azt amit tesznek. De korántsem ösztönből véleményem szerint. Második ok az a lelki infekció, aminek lényege, hogy az egyén feláldozza saját érdekeit a csoport érdekeinek. Miért írja, hogy ez lélek megfertőzése? Mert amit csoportban megteszünk azt nem biztos, hogy egyénként is meg fogjuk tenni, legyen az pozitív hatású vagy negatív hatású. Nézzünk meg két ellentétes példát, amivel ezt jobban lehet szemléltetni: futballszurkoló egyén otthon tv-t nézve nem fog kimenni és az utcán kukát felgyújtani, ha csapata veszít, de ha ezt élőben éli át és a vezér szurkoló erre buzdítja a tömeget akkor az a békés egyén nem félve attól, hogy ennek milyen következményei lennének, már megteszi. Másik véglet az önfeláldozás, erre főleg vallási példákat lehet felsorolni, mint például Jézus saját életét adta az emberiségért a legnagyobb tömegért, ha azt így vesszük. És a harmadik ok - talán a legfontosabb ami szervesen kapcsolódik ahhoz, hogyan lehet hanti a tömegre, az nem más, mint a szuggerálhatóság. Ehhez szervesen kapcsolódik Pratkanis és Aronson könyve a A rábeszélőgép Hiszen a média, a politika és reklámok ma már erről szólnak. Üzenet küldenek nekünk minden eszközön keresztül és mi itt a fontos? Az, hogy az üzenet számunkra mitől lesz sikeres mitől lesz szuggeráló a tömegre. Ezt három pontban lehet összefoglalni: 1. Pszichoanalízis használata, ami nem jelent mást, mint, hogy az üzentben legyen benne a rejtett meggyőzés asszociáció. Rizs = termékenység, de nézzük történelmi szinten Hitler hogyan használhatta ezt? Kimondott gondolata Erős Németország rejtett üzenet - mindenki felett vagyunk. Cégvezető közlése a dolgozók felé: Gyenge volt a teljesítmény = nem várható prémium. Nem mondjuk ki, amit ténylegesen szeretnénk, így a tudat-alatti, ami megfejti ezeket a titkos jeleket.

4 2. Tanulás-elmélet: az üzenet akkor tud hatni az egyénre vagy a csoportra, ha azt befogadják és megtanulják az üzenet lényegét. Ezt ismétléssel tudjuk fokozni, azaz kellő intenzitással tudunk hatni a tömegre, hogy be tudja fogadni az üzenetet. Pratkanis és Aronson szerint ez akkor tud igazán sikeres lenni, ha az alábbi pontokra is oda figyelünk: az üzenet ragadja meg a befogadó figyelmét, azaz rövid és lényegre törő legyen üzeneteket hordozó érveket a közönség, tömeg értse meg befogadó sajátítsa el az érvelést s fogadja el igazának mindig a tanultaknak megfelelően cselekszünk, amint erre ösztönőz valami előny 3. Megismerés tudománya, kognitív megközelítése lényeg, hogy a tömeg egyén nem passzív, hanem aktív résztvevője. A meggyőzés legfontosabb tényezői azok a gondolatok, amelyek a befogadó agyában végigszaladnak akkor, amikor az üzenetet látja, hallja érzékeli. Röviden, ahogy Pély Barna mondaná rosszabb esetben ez nem jött át. Fontos, hogy a tömeg az üzenetet befogadja, azaz legyen táptalaja annak, amit szeretnék elérni és pozitív fenn hangja legyen. Gondoljunk csak bele, milyen hadvezér az, aki a csata előtt azt mondja a katonáknak, hogy fiúk nincsen esélyünk, többen vannak és nekünk nincsen fegyverünk, de meg fogunk halni. Itt jön elő, hogy mennyire tudja a vezető a tömeget szuggerálni, a hatása alá vonni, mennyire tud meggyőző lenni. Ezért van az, hogy nagy formátumú vezetők között (itt nem tennék különbséget tetteik alapján, hogy pozitív vagy negatívak voltak a tetteik) nagyon sok a pszichopata. És nem mindegyik kóros szinten, de sajnos azt is el kell mondani, hogy akik nagyon erős negatív nyomot hagytak a történelemben azok mind pszichopaták voltak. Hiszen nagyon ügyesen tudják manipulálni az embereket és a tömeget, mert ott van bennük a felületes báj, amivel maguk mellé állítják a tömeget, DE ott van bennük a kóros egoizmus, öngyilkos szándék, bár ritkán valósítja meg, empátia hiánya, amivel semmibe veszik az egyént és csak a szent célt látják maguk előtt. Le Bon vizsgálata szerint a szuggerálás egyfelől fizikai tényező, amit így fogalmazott meg: Az először nyilvánuló szuggesztió a lelki infekció folytán megszállja az agyvelőket és nyomban megvan az érzelmi egység. Mint minden szuggerált lénynél az agyat elfoglaló képzet tetté igyekszik változni. A tömegnél egyforma könnyen megy, akár arról van szó, hogy felgyújtson egy épületet, akár arról, hogy önmagát feláldozza. Minden az izgalom módjától függ és nem, mint az izolált egyénnél, a kivitel és a megfontoló ész közti kapcsolatoktól, ami a megvalósítást meggátolhatná. Azaz mennyire tudjuk a tömeget magunk mellé állítani, megszuggerálni, hatásuk alá vonni, mindamellett, amit a fenti részben már taglaltam, hogy az üzenet mennyire fog átmenni a tömegre, stb Érdekesség, hogy a tömegben megélt szuggesztiót, hogyan látja ő ami ezek szerint a legendák, hírnevek alapja tud lenni. És mivel a tömeg folyton a tudattalan határai közt bolyong, s minden szuggesztiónak könnyen aláveti magát és megvan benne az érzelemnek az a hevessége, mely csak az ész befolyása alá menekülni nem tudó lények sajátsága, hiányában minden ítélő észnek, nem is lehet más, mint a legszélsőbb mértékben hiszékeny.

5 Valószínűség nem létezik nála; erre kell gondolnunk, hogy megértsük azt a könnyű módot, amellyel a legendák és a legvalószínűtlenebb történetek keletkeznek és elterjednek. Gondoljunk bele, amikor megélünk egy élményt barátunkkal közösen, akkor kollektíve kezdjük el kiszínezni a történetet. Innen indulnak a családi legendák is. Ehhez fontos, hogy a tömegbe vettet hit rendszerünk és pszichés állapotunk milyen szinten van az adott pillanatban. Tömeg érzelme Bon szerint olyan, mint az asszonyi természet, ami azzal lehet magyarázni, hogy valakit gyorsan kiemel magából és ugyan olyan gyorsan a mélyre taszítja. Ezen elgondoláson nagyon erősen érződik a 1789-es francia forradalom szele, hiszen hóhérból gyorsan lett kivégzett ezen idő alatt. Ennek ellenére én ezzel az állítással vitatkoznék, mert mint tényszerű igazság, hogy csak ez van, nem igaz. Nézzük csak meg a közkedvelt Napóleont, akit a tömeg emelt ki, de a tömeg nem taszította le még akkor sem, amikor már megbukott sőt, újabb esélyt adtak neki. Ez a szeszély, amit érezni lehet a tömegnél, nem más, mint az izgékonysága, változékonysága és ingerlékenysége - ez alapján lehet asszonyi természetűnek nevezni. Egy vezető, aki tömeget vezet, annak tisztában kell lennie ezekkel és azt megfelelően kell meglovagolnia. Sajnos erre sokkal több negatív történelmi példa van, mint pozitív. pl.: Németország az első világháború után és gazdasági világválság idején. A tömegben rejlő szeszélyt használja ki a vezető. Hiszen a tömeg tartósan nem gondolkodik, sokkal inkább spontán megfontolás mentén cselekszik, vagy vezetői buzdításra. Ilyen formán tudatában lesz a sokaság adta hatalmával, ami sok mindenre tudja sarkallni. Ezért fontos, hogy milyen erkölcs mentén használják a tömegben rejlő lehetőséget. Sokan azt gondolják és próbálják bizonyítni, hogy a tömegnek nincsen erkölcse, hiszen romból és vad ösztönök mentén halad. Szinte horda szinten mozog, de van a tömegben nagylelkűség, ha olyan értékrend mellett teszi le szavazatát. Ezért fontos a vezető a tömeg felett, és van jóval nagyobb felelőssége, mint a tömegnek, hiszen mint egy jó hajóskapitány viheti a csendes vizekre a hajót, ahol pozitív értéket tud teremteni, mint hősiesség, nagylelkűség, összefogás, stb. vagy vad viharos vizekre ahol a pusztulást választják valamilyen eszméért. Az eszméket két csoportra lehet osztani: egyfelől a pillanatnyi lelkesedés fellángolás, ilyen a forradalmak nagy része, hiszen azok spontán szerveződnek, de fontos az együttállás. Főleg az, hogy a tömegben meg legyen a kellő pszichés löket, hogy véghezvigye azt, amit a forradalom megkíván. A másik eszmei csoport végig velünk volt és velünk lesz. Ezek az alap eszmei értékek, mint a hit, vagy a mai világban a demokrácia vagy a szabadság. Bármelyiket is nézzük fontos, hogy az eszméknek világosnak és közérthetőnek kell lenniük, mint ahogy a tanulás elméletnél is kifejtettem. Nézzünk egy vallási példát: a kereszténység alap eszmei értéke nem más mint a szeretet és a megbocsájtás. Egyszerű és könnyen érthető bárki számára. Most nézzük a kommunizmus ideológiáját, ami nem más, mint az osztálynélküli társadalom olyan társadalom, ahol a megtermelt javakból mindenki szükségletei szerint részesedik.

6 Mind a két eszmei érték mögött ott van az ember, a vezető. A vezetők leginkább a tett és nem gondolat emberei Vagy, ahogy ma mondanánk, tetteink alapján ítélnek meg minket. Hogyan tud, tudunk hatni a tömegre? Erős egyéniségnek kell lennünk? Vagy a kommunikáción múlik a siker, hogy a tömeget magunk mellé állítsuk? A hatás eszközei a vezetőknél: az állítás, ismétlés, a lelki infekció. Állítás (üzenet) legyen olyan, amit a tömeg magának ismer és elismer. Minél határozottabb az állítás annál jobban ismer el a tömeg, vagy ahogy a reklámban vagy a politikában szokták mondani: Az állítás legyen igaz vagy hamis, de minden esetben legyen elég határozott, mert csak így fognak hinni neked. Tehát nem is biztos, hogy az állítás igaz, de ha kell szuggessziót használnunk, akkor el fogják hinni. Ilyenek a reklámok, amik annyira határozattan állítják a maguk üzenetét, hogy például emberek elhiszik, hogy izzadság és lemondás nélkül le lehet fogyni. Igen, de ez csak akkor fog tudni működni, ha meg van benne a folytonosság, azaz az ismétlés. Nézzük ezt egy veszélyben lévő tömeg estén, mondjuk árvízvédekezés közben. Hogyan történik ennek kommunikációja? Állítás: védekezni kell, mert jön a víz. És mit kell megismételni? Azt, hogy ha nem védekezünk, akkor a víz el fog mosni mindent. Mi történik? A tömeg az állításban való határozottságnak köszönhetően ásót fog ragadni, de mivel nem érzi a veszélyt, - hiszen még messze van az ár lerakná a lapátot, de az ismétlésnek köszönhetően nem fogja megtenni, hanem együtt küzd tovább az ár ellen. Vagy, ahogy a mi politikai üzeneteinkben lehet hallani, egy üzenet van, de azt folyamatosan lehet hallani, minden fórumon. A tömeg el fogja hinni és be fog állni a piros és sárga mögé kinek milyen az érzelmi, értelmi pillanatnyi lelki beállítottsága. Mivel a tömeg olyan, mint egy szerves organizmus ezért, ezek alapján szépen terjedni fog a sorai között az üzenet, vagy - ahogy Le Bon mondaná: A tömegben a gondolatok, érzelmek emóciók, hiedelmek ragályos befolyást érnek el az éppen olyan intenzív, mint a mikrobák befolyása. Ezt nevezzük lelki infekciónak. Ez annyira erős tud lenni, hogy nem csak a viselkedésben, mint utánzásban tud megjelenni, hanem érzésekben is. Hitler szerint a zsidó alsóbbrendű faj, és mint ilyen mocskos és büdös, és annyira erős volt az embernek lelki infekciója, hogy ezt el is hitték és így is érezték, fizikailag is. Egy torz tükörben hittek, és azután mentek. Ismétlés, lelki infekció és az állítás terjesztett eszmék olyan nagy hatalmat érnek el, hogy ki alakul ennek a presztízse. Két formája van a szerzett és a személyes presztízs. Szerzett, mint név, szerencse adhatja. Személyes ennek az ellenkezője valami egyéni dolog, de összefüggésben lehet a tekintéllyel, de szerencse elő is segítheti. Egy olyan képet tud adni, ami nem biztos, hogy objektíven közelíti meg az eseményeket vagy a leírtakat. Ahhoz, hogy ez ki tudjon alakulni, ahhoz kell a sikeres ember. Sikeres ember pedig tud példa lenni, tud hitet adni a tömegnek és tudja a tömeg követni őt. A hőst, kit a tömeg ma ujjongva dicsőít, meggyalázza holnap, ha sikertelenség éri

7 A történelem teli van ilyen presztízs hősökkel, akiket a dicsőség után nem volt sikk ismerni, de nem csak az emberek voltak ilyenek, hanem eszme rendszerek is. Igaz a rendszereket is emberek irányítják. Tömegre valló hatást lehetne még vizsgálni vallási, etnikai, faji alapon, de most csak a lényegesebb dolgokat érintettem. A tömegnek vannak érzései - és mint ilyen - ezt lehet befolyásolni jó és rossz irányba. Sőt meg lehet vizsgálni milyen hatást vált ki egymásból két ellenétes tömeg, vagy azt, hogy a tömegen kívül elhelyezkedő egyén hogyan viszonyul a tömeghez vagy a tömeg ő hozzá. Egy népet csak úgy lehet vezetni, ha jövőt mutatunk neki. A vezető: reménységmondó Bonaparte Napóleon. Ez a gondolat kifejezi Napóleon azon pozitív oldalát, ahogy a népre, a tömegre gondolt. Véleményem szerint bárki vezethet tömeget, bárki megértheti a tömeg lelkét, de csak azon vezetők válhatnak igazán a tömeg egyéniségeivé, akik önnön magukat legyőzve képesek a tömeget jó irányba terelni és nem pedig önnön érdekükben cselekszenek.

8 Felhasznált irodalom: o o Gustave Le Bon: A tömegek lélektana Pratkanis és Aronson: A Rábeszélőgép, élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

II. BOMLÁS VAGY EGYSÉG? AZ ERDÉLYI SZELLEM

II. BOMLÁS VAGY EGYSÉG? AZ ERDÉLYI SZELLEM II. BOMLÁS VAGY EGYSÉG? AZ ERDÉLYI SZELLEM A kérdés, amelyet tárgyalni akarunk, nem esztétikai, nem filozófiai, nem is politikai, hanem az erdélyi magyarság életkérdése. Gyökerében megtaláljuk irodalmi,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Mezőfi Zoltán alpolgármester és Dr. Szájbely

Részletesebben

Jelige: Gaál E. Ottó Tarka fonál

Jelige: Gaál E. Ottó Tarka fonál Jelige: Gaál E. Ottó Tarka fonál Ezerszínü öltözetét, nosza ölti fel Iris, fut le, szokott ívvel vetvén jelt fönt, ahol ível: felleg alatt rejlő fejedelmet fölkeresendő. Iris, Juno szavainak hű hírüladója,

Részletesebben

8 AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

8 AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 8 AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA Minden szakma és foglalkozás használ valamilyen eszközt a munkájuk megkönnyítésére. Az ács kalapácsot használ, a sebész szikét, és a pilóta iránytűt (navigációs rendszert). A Network

Részletesebben

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 I N F R A S T R U K T Ú R A L É T E S Í T M É N Y E K K I V I T E L E Z

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán

Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán Orbán Viktor beszéde Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. új üzemének átadásán 2014. szeptember 22. Bábolna Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a vállalat vezetőit, tulajdonosait,

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

17 ELUTASÍTÁSOK KEZELÉSE

17 ELUTASÍTÁSOK KEZELÉSE 17 ELUTASÍTÁSOK KEZELÉSE A legnagyobb ellenségünk a Közvetlen Értékesítés/Network Marketing/MLM üzletben, az elutasítástól való félelem. Amiatt aggódunk, hogy vajon mit fognak gondolni az emberek az ajánlatunkról.

Részletesebben

Politikatudomány és politikai elemzés BEVEZETÉS

Politikatudomány és politikai elemzés BEVEZETÉS BEVEZETÉS Ha fellapozzuk a nemzetközi politikatudomány termékeit, s ha belelapozunk a hazai nyilvánosságban megjelenő szövegekbe és nyilatkozatokba, valamiféle élénküléssel találkozunk: a politológusok

Részletesebben

Építő hagyományaink és népünk szelleme * a Wekerletelepen

Építő hagyományaink és népünk szelleme * a Wekerletelepen Építő hagyományaink és népünk szelleme a Wekerletelepen. Építő hagyományaink és népünk szelleme * a Wekerletelepen nemcsak szakmai tanulmány Összeállította: Gyulai István építész-urbanista 2013-2014 *Idézet

Részletesebben

HR HÍRLEVÉL. 2010. Május

HR HÍRLEVÉL. 2010. Május HR HÍRLEVÉL 2010. Május MUNKAÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK Munkaügyi audit Munkaügyi szerviz Munkaügyi tanácsadás Munkaügyi ellenırzésre felkészítı oktatások RECRUITMENT / OUTSOURCING PÉNZÜGY- SZÁMVITEL Szakemberek

Részletesebben

Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében

Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében Dr. Kiss István a MÉTE Mikrobiológiai-Biotechnológiai-Higiéniai Szakosztály elnöke Budapesti Corvinus Egyetem,

Részletesebben

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről

Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről Cristiane Hourticq gondolatai a tisztítótűzről A rend elnevezése: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkeket Segítő Nővérek Megélhető-e ma ez a név és ez a karizma? Meg tudjuk-e ezt érteni? A purgatoire szót a

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA 1 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA PREAMBULUM Az Európa Tanácsnak a jelen Chartát aláíró tagállamai

Részletesebben

A hatékony válságkommunikáció Fenyvesi Éva

A hatékony válságkommunikáció Fenyvesi Éva A hatékony válságkommunikáció Fenyvesi Éva Válság A válságnak többféle meghatározásával találkozhatunk a szakirodalomban, amelyek többékevésbé lefedik egymást. Tág értelemben a válság olyan a társadalmakkal,

Részletesebben

O L V A S Á S S Z O C I O L Ó G I A

O L V A S Á S S Z O C I O L Ó G I A Házi dolgozat K É S Z Í T E T T E : Sándor Judit DE-TTK Informatikus-könyvtáros szak I. évfolyam - 2 félév 2004. május 15. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 A KULTÚRA SZEREPE... 2 MŐVELİDÉSKUTATÁS,

Részletesebben

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı Élete egyik igen fontos kérdése elıtt áll mintegy 3 millió ember, amikor az elkövetkezı hetekben saját idıskori sorsáról, azaz a majdani nyugdíjáról kénytelen dönteni. A friss nyugdíjtörvények teremtette

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Frissítve: 2013. október 08.

GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Frissítve: 2013. október 08. GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Frissítve: 2013. október 08. 1.Kérdés: Igaz-e, hogy a Boronkayba 4,5 alatt esélytelen bekerülni? A felvételi rendszerünk pontszámítása három elemre épül. Ebből csak az egyik

Részletesebben

LÁNG ISTVÁN Viharos évünk volt!

LÁNG ISTVÁN Viharos évünk volt! I N T E R J Ú LÁNG ISTVÁN Viharos évünk volt! gadó györgy pál interjúja Sokan már saját bőrünkön tapasztalhattuk meg, hogy az éghajlat globális változása nem csupán hőmérsékleti rekordokkal jár, de egyre

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok. A legtöbb test dörzsölés, nyomás következtében elektromos töltést nyer. E töltéstől függ a test elektromos feszültsége, akárcsak a hőtartalomtól a hőmérséklete;

Részletesebben

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás A főtitkár 09/01/2009 D(2009)143 Feljegyzés az Elnökség tagjai részére Tárgy: Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások Összefoglalás A 2010-es év intézményünk tevékenységét illetően

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

Dohánytermelési kisérletek.

Dohánytermelési kisérletek. Dohánytermelési kisérletek. A termesztett dohányok chemiai összetétele. A termesztett dohányfélék chemiai összetételérıl tájékozást óhajtván nyerni, fölkértem az akadémia vegykisérleti állomását az elemzések

Részletesebben

A Pilisszentkereszti Szlovák Ház helyiségeinek használata ügyében kelt válaszlevelét megkaptam.

A Pilisszentkereszti Szlovák Ház helyiségeinek használata ügyében kelt válaszlevelét megkaptam. Lendvai József polgármester úrnak, Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2098 Pilisszentkereszt Fő út 12. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387.

Részletesebben

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Aquinói Szent Tamás a filozófiatörténetnek egy izgalmas korában élt. A tizenkettedik

Részletesebben

élelmiszer-vásárlási tudatosság és fogyasztói ellenállásra való hajlandóság

élelmiszer-vásárlási tudatosság és fogyasztói ellenállásra való hajlandóság inspirációt adunk... WHO Egészség Világnap Élelmiszerbiztonság konferencia 2015. április 7. élelmiszer-vásárlási tudatosság és fogyasztói ellenállásra való hajlandóság a magyar felnőtt lakosság körében,

Részletesebben

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA

A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA A TEST ÉS AZ ELME VISZONYA Amikor ujjammal a falra mutatok és felkérem Önöket, hogy nézzenek oda, minden tekintet a falra irányul, és senki sem az ujjamat nézi. Az ujjam rámutat valamire, és Önök nyilvánvalóan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/14 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-202/7/2003 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. április

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Híd és ajtó. Georg Simmel. Ó z e r K a t alin fo r dí t á s a

Híd és ajtó. Georg Simmel. Ó z e r K a t alin fo r dí t á s a Georg Simmel Híd és ajtó Ó z e r K a t alin fo r dí t á s a 30 A külvilág dolgainak képe számunkra azzal a kétértelműséggel bír, hogy a külső természetben minden egymáshoz kapcsolódva, ám ugyanakkor különállóként

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június MUNKAANYAG, KÉRELMEZŐ ELSŐ INTERJÚ ÚTMUTATÓ A HU2004/IB/SO01-TL számú Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése Twinning Light projekt összesített

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Strukturális szakadékok és jó ötletek 1

Strukturális szakadékok és jó ötletek 1 Strukturális szakadékok és jó ötletek 1 Recenzió Készítette: Süge Csongor Ronald S. Burt 2004-ben publikálta a tanulmányt, amelyben érdekes kutatási eredményeket osztott meg mindazokkal, akik a kapcsolatiháló-elemzés,

Részletesebben

HAZAI TÜKÖR. Állattenyésztés korszerűen. Egy agrármérnök tapasztalataiból

HAZAI TÜKÖR. Állattenyésztés korszerűen. Egy agrármérnök tapasztalataiból HAZAI TÜKÖR Állattenyésztés korszerűen Egy agrármérnök tapasztalataiból Az állati eredetű termékek iránt egyre növekvő keresletnek úgy lehet eleget tenni, ha a haszonállatok létszámemelésével párhuzamosan

Részletesebben

NEMZETISÉGEK, KISEBBSÉGEK

NEMZETISÉGEK, KISEBBSÉGEK NEMZETISÉGEK, KISEBBSÉGEK A HAZAI NEtvJZETISÉGI-KISEBBSÉGI OKTATÁS KÉRDÉSKÖRE az elmúlt négy évben emelkedett ki a problematikát övező érdektelenségből, vált a modernizáció egyik fontos elemévé. A tanulmányban

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA I.

BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA I. BEVEZETÉS A KÖZGAZDASÁGTANBA I. ALAPFOGALMAK ÉS MIKROÖKONÓMIA TANKÖNYV TÁVOKTATÁS CÉLJÁRA Budapest 1997 Előszó I Előszó Ezt a tankönyvet a Pénzügyi és Számviteli Főiskola alkotó közössége készítette az

Részletesebben

Piotr Sarzyński 2011. szeptember 20. POLITYKA hetilap. Beszélgetés Tomasz Gudzowatyval. Jobban szeretem a fegyelmet, mint a szabadságot

Piotr Sarzyński 2011. szeptember 20. POLITYKA hetilap. Beszélgetés Tomasz Gudzowatyval. Jobban szeretem a fegyelmet, mint a szabadságot Piotr Sarzyński 2011. szeptember 20. POLITYKA hetilap Beszélgetés Tomasz Gudzowatyval Jobban szeretem a fegyelmet, mint a szabadságot Piotr Sarzyński: 8díj a World Press Photo versenyén, a világ legrangosabb

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án, a 128. ülésén tárgyalta az 1920. június 4-én Trianonban aláírt "Magyar Békeszerződésről szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Teljesítménymotiváció és ösztönzés

Teljesítménymotiváció és ösztönzés TELJESÍTMÉNYMOTIVÁCIÓ Általában a teljesítményünkön keresztül értékel bennünket a környezetünk és mi magunk is. Viszonyítjuk teljesítményünk mások teljesítményéhez, valamint előző teljesítményeinkhez és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Használt autóra is van egy év szavatosság!

Használt autóra is van egy év szavatosság! Használt autóra is van egy év szavatosság! Bár a megkérdezett kereskedők többsége nem igazán szeretne tudni róla, a hazai jogszabályok egy év szavatosságot biztosítanak minden használt gépjárműre, igaz

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 907 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS HU HU Összefoglaló Ez a közlemény összefoglalja a makrogazdasági

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Politikai kérdések doktrínája

Politikai kérdések doktrínája Antal Attila Politikai kérdések doktrínája There is broader reason for a relatively uncritical approach to constitutional courts within the postcommunist world. While these courts are esentially political

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

A változás kora - avagy ıszintén az emlegetett "dimenzióváltásról"

A változás kora - avagy ıszintén az emlegetett dimenzióváltásról A változás kora - avagy ıszintén az emlegetett "dimenzióváltásról" Mivel rengeteg rémhír, félelemkeltı kör-email és médiumi közvetítés terjed egyre jobban az ún. "dimenzióváltással" kapcsolatban, ezért

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1.

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. 4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: János evangéliumának magyarázata II., Kálvin Kiadó, Budapest, 2011, Bolyki János:

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Az új világpolgárokról

Az új világpolgárokról Takáts Péter Az új világpolgárokról Gondolatok egy új jövőről és az ehhez kapcsolódó egészséges társadalmi formákról Mire tanít minket ez a krízis? Hova vezethet a káosz? Ezek a kérdések ma sok embert

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA

A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA A MUNKÁLTATÓKAT TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER MÓDSZERTANI ÉS DOKUMENTÁCIÓS FOLYAMATA 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 MUNKAERŐ KERESLET, MUNKAERŐPIACI IGÉNYEK... 7 Munkaerő-piaci kereslet - prognózis 2013...

Részletesebben

MAYA HOROSZKÓP József Attila 1905 április 11. nap-jegy jegy: 6-GYÍK (Kan Kan) év: KELET-10 13-napos ciklus: 1-ESŐ (Cauac Cauac) éjszakai uralkodó: 3 Vénusz-fázis: ESTI CSILLAG 2 BEVEZETÉS Mezoamerika ókori

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva Matematika A 1. évfolyam páros, páratlan 22. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 22. modul Páros, páratlan modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

III. Testi fejlıdés. Szeptember 25., péntek, 20 óra

III. Testi fejlıdés. Szeptember 25., péntek, 20 óra III. Testi fejlıdés Szeptember 25., péntek, 20 óra László lépett be utoljára a közösségi terembe, amely hatalmas boltíves helyiség volt, bútorzatául pedig egy nagy asztal szolgált, körülötte néhány paddal

Részletesebben

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában

Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Az esélyegyenlıtlenséget kiváltó okok és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés a munka világában Tanulmány az FSZH részére Budapest, 2010. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Utak a minőséghez 2011. április 30. Budapest

Utak a minőséghez 2011. április 30. Budapest Utak a minőséghez 2011. április 30. Budapest Téma: 4. terület, a szabadság Rövid összefoglaló az előző előadásokról. Először megnéztük, hogy mit akarunk, mi is a cél (1. terület: feladat meghatározás és

Részletesebben

Tehetséggondozás a munkahelyen

Tehetséggondozás a munkahelyen Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat

Részletesebben

Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei

Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei Pápai Református Kollégium Gimnáziumának és Művészeti Szakközépiskolájának Dadi Tagintézményei Tanulói kérdőívek értékelése, 2012 Az értékelés során a tavalyi évhez hasonlóan különválasztottam az alsó

Részletesebben

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA

MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA MÁRAI SÁNDOR UTOLSÓ NAPLÓJA UTASI CSABA A nyolcvanas évek derekán, amikor már csaknem negyven éve a naplófeljegyzések pótolják számára a publicisztikát, a kapcsolatot a mindennapi valósággal, a századunkkal

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40298-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának és Sopron Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2010. november 22-ei

Részletesebben

5. évfolyam ERKÖLCSTAN

5. évfolyam ERKÖLCSTAN 5. évf. Erkölcstan 5. évfolyam ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

181. sz. Egyezmény. a magán-munkaközvetítő ügynökségekről

181. sz. Egyezmény. a magán-munkaközvetítő ügynökségekről 181. sz. Egyezmény a magán-munkaközvetítő ügynökségekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Gaál Gyula Molnár Katalin: Ami elromolhat, az el is romlik? A média szerepe a biztonságos, élhető közösségek formálásában

Gaál Gyula Molnár Katalin: Ami elromolhat, az el is romlik? A média szerepe a biztonságos, élhető közösségek formálásában Gaál Gyula Molnár Katalin: Ami elromolhat, az el is romlik? A média szerepe a biztonságos, élhető közösségek formálásában 0. A (probléma?)helyzet vázolása 2012 júliusában egy csinos, fiatal, rendőrségi

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET

EDUCATIO 1997/1 INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET INNOVÁCIÓ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZET A könyv szerzője a rotterdami pedagógiai intézet és szolgáltató központ igazgatója, s egyben a groningeni egyetem professzora. Témája a címben is megjelölt hátrányos helyzet

Részletesebben

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon 2 A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon...

Részletesebben

Stratégiai Pénzügyek. avagy a tulajdonosok és cégvezetők eszköztára. Interjú Horváth Zoltán Cashflow Mérnökkel

Stratégiai Pénzügyek. avagy a tulajdonosok és cégvezetők eszköztára. Interjú Horváth Zoltán Cashflow Mérnökkel Stratégiai Pénzügyek avagy a tulajdonosok és cégvezetők eszköztára Interjú Horváth Zoltán Cashflow Mérnökkel Stratégiai Pénzügyek HR: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hídvéghy Róbert vagyok és egy interjút

Részletesebben

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen HORVÁTH KITTI, KÓSA RITA DIÁNA, MAKAI VIVIEN, NAGY PÉTER, OLÁH KORNÉLIA, OLÁH TÍMEA, OLÁH - PUCSOK ESZTER, SZEDER DÓRA VALÉRIA, TIMKÓ ANIKÓ Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen Bevezetés

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak:

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak: Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testületeinek 2012. február 22-én 17:00 órakor megtartott együttes ülésér

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

AZ ELŐREMUTATÓ NEMZETI MÚLT

AZ ELŐREMUTATÓ NEMZETI MÚLT magyaridok.hu 2015. OKTÓBER 31. SZOMBAT 10:05 AZ ELŐREMUTATÓ NEMZETI MÚLT NÖRI: MÉLTATLAN POLITIKAI JÁTSZMÁRA AKARTÁK FELHASZNÁLNI GÖNCZ ÁRPÁD HALÁLÁT Megyeri Dávid Életreítéltek címmel dokumentumfilmet

Részletesebben

Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései

Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései Az erdőfeltárás tervezésének helyzete és továbbfejlesztésének kérdései CORNIDES GYÖRGY Az erdőfeltárás az erdőgazdálkodás központi kérdése világszerte. A gépek forradalma az erdészetre is befolyással van,

Részletesebben

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében.

A boldogság emlék* A tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el Pécsett, a Pszichológiai Kultúra Hete rendezvényén, 1985 októberében. Pressing Lajos M A BOLDOGSÁG MINT MISZTÉRIUM A boldogság emlék* élyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1 Arra kértek, hogy a mai estén a boldogságról beszéljek Önöknek. Én azonban nem kívánok arról szólni,

Részletesebben

Nemzetépítő vártán - vitázzunk vagy száz szón, ahogyan most Magfalván, úgy volt régen Szárszón

Nemzetépítő vártán - vitázzunk vagy száz szón, ahogyan most Magfalván, úgy volt régen Szárszón Nemzetépítő vártán - vitázzunk vagy száz szón, ahogyan most Magfalván, úgy volt régen Szárszón 2015-07-31.-én és 08-1.-én és 2.-án! Nem a rendszert kell megdönteni, hanem ki kell szervezni alóla a társadalmat.

Részletesebben

Találd meg a kiutat!

Találd meg a kiutat! Térey János Találd meg a kiutat! (Részlet A Legkisebb Jégkorszak című regényből) Kőnig Attila, az író hazafelé éppen Egy angyalszárnyas barkácsbetlehem Mellett haladt el a Turul-szobor aljában, Amit körülzsongott

Részletesebben

Kérdések és válaszok az influenzáról

Kérdések és válaszok az influenzáról Kérdések és válaszok az influenzáról Forrás: Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) honlapja http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/basic_facts/pages/qa_seasonal_influenza.aspx

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben