DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/ Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata"

Átírás

1 DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/

2 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat számozásához igazodva a foglalkozássorozatok szakaszaiként külön-külön kitöltendőek. Ennek megfelelően egy-egy foglalkozássorozat esetén a tematika sablon 3-3 sorát kell kitölteni a három szakasznak megfelelően. A táblázat kitöltése minden vállalt kreatív területre kötelező. Amennyiben egy foglalkozássorozatot többször kívánnak megvalósítani, a tematika sablont csak egyszer kell kitölteni. Ebben az esetben a Tematika jelzet oszlopban kérjük megjelölni, hányszor kívánják az adott foglalkozássorozatot megvalósítani. Az 1. (elméleti) és a 2. (kreatív) szakaszokhoz kapcsolódó szintetizáló alkalmakat az adott szakaszokhoz kapcsolódva kérjük nevesítetten megjelölni. A sorok magyarázata A. A csoportforma (szakkör, egyéb közösség) neve, a résztvevők száma, életkora, szocio-kulturális jellemzői, a foglalkozások várható időpontja, időtartama: B. A tevékenység céljának, a közvetített ismeretek tartalmának, ezek helyi értékekhez való kapcsolódásának, illetve a fejleszteni kívánt kompetenciáknak a leírása: C. A tevékenység munkaerőigénye (megvalósítók létszáma, részvételük időtartama, képesítésük): D. A tevékenység módszertanának leírása: E. A tevékenység eszközigényének leírása: F. A tervezett szakkör tartalmi bemutatása alkalmakra és órákra bontva: G. A tevékenység sikeres megvalósításával elérni kívánt eredmények leírása: Dráma-Játék foglalkozássorozatra kidolgozott tematika Tematika jelzet: A foglakozás sorozat 2-szer kerül megvalósításra Dráma - játék A. Szakkör 7 fő, alsó tagozatosok, 2.B.1 (elméleti szakasz) A helyi általános iskola tanulói, - elsőséget élveznek a hátrányos helyzetű tanulók- 5 alkalommal 2x45 perces foglalkozás között. 2

3 B. Cél: színházi fogalmak, drámatechnikák megtanulása, néphagyomány megismertetése Fejleszteni kívánt kompetenciák: kulturális kompetencia, a tanulás tanulása C. Munkaerőigény: 1 fő szakkörvezető, végzettsége: drámapedagógus 5 alkalommal 2x45 perces foglalkozás D. Módszer: Előadás, elbeszélés, közös filmnézés E. Eszközigény: projektor, DVD-lejátszó, F. Óraterv: (1 alkalom 2x45 perc) 1. alkalom 1-2. óra: Színjátszás kialakulása 2. alkalom 3-4. óra: Színházak világa 3. alkalom 5-6. óra: Drámajátékok szerepe az ünnepekre 4. alkalom 7-8. óra: Néphagyományok megismertetése 5. alkalom óra: Jellegzetes Zalai népi játékok bemutatása G. Várt eredmények: A résztvevők valamennyien elsajátítják a nyújtott elméleti ismereteket. Megismerik a néphagyomány játékait, énekeket, mondókákat, szokásokat, színházak világát, színjátszás történetét A. Tréning 7 fő, alsó tagozatosok, 1. szintetizáló alkalom- szintetizáló tréning A helyi általános iskola tanulói, - elsőséget élveznek a hátrányos helyzetű tanulók- 1 alkalommal 6x45 perces foglalkozás 8-14 óra Fejleszteni kívánt kompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, a tanulás tanulása, személyközi kompetenciák B. Cél: Az elméleti szakaszban megszerzett ismeretek bemutatása nyílt foglalkozás keretében, melyen részt vehetnek a szülők illetve a kreatív ipar helyi szereplői a gyerekek mellett. Csoportépítés, együttműködési készség, társas kapcsolatok fejlesztése, önismeret fejlesztése. C. Munkaerőigény: foglalkozásvezető és tréner/drámapedagógus D. Módszer: Drámapedagógia eszközei: A, B, C, típusú gyakorlatok, tanítása dráma E. Eszközigény: papír, filctollak, magnó, csomagolópapír, székek, CD lejátszó F. Óraterv: 1 alkalom 6x 45 perc 3

4 Önismereti gyakorlatok Együttműködési készségfejlesztő gyakorlatok Csoportépítő, bizalomerősítő gyakorlatok Tanítási drámaóra az elméleti anyag elsajátításának bemutatására, mélyítésére G. Várt eredmények: A nyilvános foglalkozásra meghívottak betekintést kapnak a tanulók elméleti tudásába. A szülők jelenléte motiválóan hat a gyermekekre. Fejlődik a tanulók önismerete, mely a sikeres munkához nélkülözhetetlen A tanulók elkezdenek csoportként dolgozni, együttműködési készségeik fejlődnek, így képesek egymást segíteni abban, hogy sikeresen vegyenek részt a foglalkozás sorozaton A. Szakkör 7 fő, alsó tagozatosok, 2.B. 2.(kreatív szakasz) A helyi általános iskola tanulói, - elsőséget élveznek a hátrányos helyzetű tanulók- 15 alkalommal 2x45 perces foglalkozás között. B. Cél: Kellemes csoportlégkör kialakítása, fenntartása, továbbfejlesztése, közösségformálás, játékbátorság felkeltése és megőrzése, drámajátékos ismeretek és technikák elsajátítása, Fejlesztendő kompetenciák: szabálytudat kialakítása, társas kapcsolatok mélyítése, beszédkészség fejlesztése, improvizációs technika elsajátítása, térérzékfejlesztése, mozgáskoordináció fejlesztése C. Munkaerőigény: 1 fő szakkörvezető végzettsége: drámapedagógus, 15 alkalommal 2x45 perces foglalkozás között D. Módszer: Bemutatás, magyarázat, gyakorlat E. Eszközigény: cd-lejátszó, szőnyeg, szükséges kellékek F. Óraterv: (15 alkalom 2x45 perc) 1. alkalom 2. alkalom 1. óra: Ismerkedő, csoportalakító játékok 2. óra: Ismerkedő, csoportalakító játékok 3. óra: Csoportépítő játékok, együttműködést fejlesztő játékok 4. óra: Csoportépítő játékok, együttműködést fejlesztő játékok 4

5 3. alkalom 4. alkalom 5. alkalom 6. alkalom 7. alkalom 8. alkalom 9. alkalom 10. alkalom 11. alkalom 12. alkalom 13. alkalom 5. óra: Érzékelő játékok (látás, hallás) 6. óra: Érzékelő játékok (látás, hallás) 7. óra: Érzékelő játékok (tapintás, ízlelés, szaglás) 8. óra: Érzékelő játékok (tapintás, ízlelés, szaglás) 9. óra: Térérzékelő játékok népi játékokkal 10. óra: Térérzékelő játékok népi játékokkal 11. óra: Szerepjátékok, szabályjátékok - népi gyerekjátékok, versenyjátékok, körjátékok 12. óra: Szerepjátékok, szabályjátékok - népi gyerekjátékok, versenyjátékok, körjátékok 13. óra: Ritmusgyakorlatok - egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókákkal, járások 14. óra: Ritmusgyakorlatok - tempóváltás: gyors-lassú, tempótartás, járások, ugrások, futások 15. óra: Beszédgyakorlatok - nyelvtörők, csujjogatók, csúfolók, ünnepi köszöntők, jókívánságok szövegének megtanulása 16. óra: Beszédgyakorlatok nyelvtörők, csujjogatók, csúfolók, ünnepi köszöntők, jókívánságok szövegének megtanulása 17. óra: Utánzó játékok: mozgások, tevékenységek megfigyelése és utánzása 18. óra: Utánzó játékok: mozgások, tevékenységek megfigyelése és utánzása 19. óra: Mozgásfejlesztő játékok 20. óra: Mozgásfejlesztő játékok 21. óra: Koncentrációs, memóriafejlesztő játékok 22. óra: Koncentrációs, memóriafejlesztő játékok 23. óra: Csoportos improvizációk, helyzetgyakorlatok 24. óra: Csoportos improvizációk, helyzetgyakorlatok 25. óra: Bizalomjátékok 26. óra: Bizalomjátékok 14. alkalom 27. óra: Ön és társismeretet fejlesztő helyzetek, játékok - kapcsolatteremtés 5

6 15. alkalom 28. óra: Ön és társismeretet fejlesztő helyzetek, játékok - kapcsolatteremtés 29. óra: Kívánságműsor kedvenc játékok eljátszása, a tanultak gyakorlása 30. óra: Kívánságműsor kedvenc játékok eljátszása, a tanultak gyakorlása G. a gyermekek ismernek mozgásos játékokat, érzékszervi fejlesztést célzó játékokat, memóriafejlesztő játékokat, beszédre késztető, beszédfejlesztő játékokat, csoport építőjátékokat, népi gyermekjátékokat Képessé válnak a már tanult játékok szabályait elmondani, s azokat betartva játszani Képessé válnak alapvető emberi, állati mozgások, testsémák felismerésére, utánzására 2. szintetizáló alkalom- szintetizáló tréning A B C D E F Tréning 7 fő, alsó tagozatosok, A helyi általános iskola tanulói, - elsőséget élveznek a hátrányos helyzetű tanulók- 1 alkalommal 6x45 perces foglalkozás 8-14 óra Fejleszteni kívánt kompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, a tanulás tanulása, személyközi kompetenciák, vállalkozói kompetencia Cél: A kreatív szakaszban megszerzett gyakorlati ismeretek bemutatása nyílt foglalkozás keretében, melyen részt vehetnek a szülők illetve a kreatív ipar helyi szereplői a gyerekek mellett. Kommunikációs készségek, társas kapcsolatok, hatékony önérvényesítés fejlesztése. Munkaerőigény: foglalkozásvezető és tréner/drámapedagógus Módszer: Drámapedagógia eszközei: A, B, C, típusú gyakorlatok, tanítása dráma Eszközigény: papír, filctollak, magnó, csomagolópapír, székek, CD lejátszó Óraterv: 1 alkalom 6x 45 perc A megszerzett ismeretek bemutatása Kommunikáció szerepe a társas kapcsolatokban Verbális, nonverbális kommunikáció eszközei Konfliktus kezelési technikák Hogy tudom eladni magam? 6

7 G Várt eredmények: A nyilvános foglalkozásra meghívottak betekintést kapnak a tanulók gyakorlati ismereteibe. Fejlődik a gyerekek kommunikációs képessége, ezzel javulnak munkaerő-piaci esélyeik. A gyerekek megismerik az önmenedzselés alapjait, növelve ezzel megszerzett tudásuk értékét, eladhatóságát. 2.B.3. produktív-marketing szakasz A. Táborban végzett műhelymunka a szakkörök tagjaival 5 napon át, napi 4 óra időtartamban B. Cél: Egy kiválasztott népmese dramatizálása, bemutatása Fejleszteni kívánt kompetenciák: Kreativitás, dramatikus készség fejlesztése, önkifejezés, utánzókészség, figyelem, összpontosítás, kifejezőkészség C. Munkaerőigény: 1 fő táborvezető: végzettsége: drámapedagógus 5 alkalommal (5 nap) 4 óra/nap segítő-önkéntes D. Módszer: magyarázat, közös tervezés, bemutatás, egyéni fejlesztés, egyéni megvalósítás nyomon kísérése, segítségnyújtás feladatmegosztás, felelősi rendszer kialakítása E. Eszközigény: fényképezőgép, szkenner, fénymásoló, nyomtató, szükséges kellékek F. 5 alkalom (nap), alkalmanként 4 óra 1.nap- Népmese kiválasztása 1. óra: Tábori munkarend megtervezése 2. óra: Csoportbeosztás, tervezés 3. óra: Szerepek kiosztása 4. óra: Szerepek kiosztása 2. nap- Népmese tanulása 1. óra: Szerepek tanulása 2. óra: Szerepek tanulása 3. óra: Kellékek beszerzése 4. óra: Kellékek beszerzése 7

8 3. nap- Népmese tanulása 1. óra: Szerepek tanulása 2. óra: Szerepek tanulása 3. óra: Szerepek összeolvasása 4. óra: Szerepek összeolvasása 4. nap- Népmese összeállítása 1. óra: Ruhák kiválasztása, próbálása 2. óra: Ruhák kiválasztása, próbálása 3. óra: Főpróba 4. óra: Főpróba 5. nap Népmese bemutatása 1. óra: Bemutatóhely előkészítése 2. óra: Bemutatóhely előkészítése 3. óra: Öltözés 4. óra: Táborban készült film- és fotók lejátszása Főpróba G. - Népmese sikeres bemutatása- előadás (A táblázat igény szerint bővíthető.) 8

SZÍN-KÖR szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

SZÍN-KÖR szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata SZÍN-KÖR szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika SZÍN-KÖR 2.. A tematika sablon sorai az összesítő táblázat számozásához

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is értékelni és drámajátékos tevékenységekben megmutatni

Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is értékelni és drámajátékos tevékenységekben megmutatni DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Éltes Mátyás Általános Iskola

Éltes Mátyás Általános Iskola Tánc- és drámajáték Cél: Sikerélményhez juttatni a tanulót a megismerési folyamatok során. Kibontakoztatni együttműködő képességét az önfegyelemre, fegyelmezett viselkedésre nevelés közben. Fejleszteni

Részletesebben

PÁLYÁZAT. OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó

PÁLYÁZAT. OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó PÁLYÁZAT OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó Pályázó: Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Madarász Viktor Tagóvoda Lila csoport Budapest, 2012. május 10. Juráncsik Tünde óvodapedagógus

Részletesebben

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola NÉPTÁNC TANSZAK A helyi tanterv megfogalmazása során az egyes évfolyamok fejlesztési feladatainak, tananyagának és kimeneti követelményeinek meghatározásához a 2011-ben közreadott központi tantervet vettük

Részletesebben

1.1 A drámaképzés fejlesztendő kompetenciái... 372 1.2 A fejlesztendő képességek... 373 1.3 A drámaképzés speciális tantárgyainak órái*...

1.1 A drámaképzés fejlesztendő kompetenciái... 372 1.2 A fejlesztendő képességek... 373 1.3 A drámaképzés speciális tantárgyainak órái*... Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola drámaképzés Helyi tanterv Gimnáziumi specializáció szerkesztette: Tóth Zoltán dráma munkaközösségvezető Pécs, 2011. június 15. helyi tanterv drámaképzés 371

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

Esettanulmány. A Nyíri Pajkos kincstára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180

Esettanulmány. A Nyíri Pajkos kincstára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180 MÓD4 KÉZIRAT Esettanulmány A Nyíri Pajkos kincstára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180 Nyíregyháza Készítette: 2014. A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézménye a

Részletesebben

Tánc és dráma tantárgyi program

Tánc és dráma tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Tánc és dráma tantárgyi program 2010. TÁNC ÉS DRÁMA AJÁNLÁS A Tánc és dráma a Művészetek műveltségi terület egyik modulja, amely sajátos,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

DRÁMA. 6. évfolyam II. félév

DRÁMA. 6. évfolyam II. félév DRÁMA 6. évfolyam II. félév A hatodik évfolyamon a drámaórák beépülnek a magyar irodalom tantárgyba 18,5 óraszámmal. A drámaórák egy részét tömbösítve, külső helyszínen (pl. a Kerekasztal Színházi és Nevelési

Részletesebben

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja

Szín-kör-játék SZÍN - KÖR - JÁTÉK. Írta: Gellai Illés. Budapest 1997. A Benedek Elek Általános Iskola Pedagógiai programja SZÍN - KÖR - JÁTÉK Írta: Gellai Illés Budapest 1997 ELŐSZÓ Tantervünk a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatára készült, az alapítvány szakértői által minősített és elfogadott tanterv. A tantervi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

HELYI TANTERV TÁNCMŰVÉSZET NÉPTÁNC

HELYI TANTERV TÁNCMŰVÉSZET NÉPTÁNC Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tatabánya HELYI TANTERV TÁNCMŰVÉSZET NÉPTÁNC Tatabánya 2011. 05.27. 1 TARTALOMJEGYZÉK Néptánc - általános rész 3 Főtárgy Népi játék (1-2. előképző évfolyamon).6

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV Az iskola Helyi Tantervében elıírt tananyagot és követelményeket a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI.

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt

Három hetet meghaladó projekt TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0023 A kompetencia alapú oktatás és egyenlő hozzáférés megvalósítása Cegléd város innovatív intézményeiben. Három hetet meghaladó projekt TÁNC ÉS DRÁMA A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA

Petőfi Sándor Általános Iskola 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA HELYI TANTERV A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SZÁMÁRA Enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelése, oktatása Eltérő tantervre épülő tanterv magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyból 1

Részletesebben

Referencia intézményi dokumentumok

Referencia intézményi dokumentumok 2013. Referencia intézményi dokumentumok Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Referenciai-intézményi dokumentumok 1. sz. melléklet: Referenciai-intézmény szolgáltatások működtetése (működési kézikönyv)

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

Két ország, egy cél, közös siker!

Két ország, egy cél, közös siker! I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Tanulási és munkamotiváció erősítését célzó tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály 3/1. sz. melléklet Tanterv 1-4.osztály Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első négy évre terjedő pedagógiai szakaszának alapvető jellemzője az alapozás. Négyéves időtartama két kisebb, eltérő

Részletesebben

Helyi tanterv ajánlás. Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Helyi tanterv ajánlás. Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Helyi tanterv ajánlás Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet Művészetek műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII.

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK CÉLOK, FELADATOK... 2 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK NEVELÉSI CÉLOK... 2 KULCSKOMPETENCIÁK, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS... 5 EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS... 7 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK... 8 MAGYAR

Részletesebben

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam Vizuális kultúra Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1 4. évfolyam A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet kerettantervi ajánlása alapján készült Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb

Részletesebben