SZÍN-KÖR szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/ Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÍN-KÖR szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata"

Átírás

1 SZÍN-KÖR szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/

2 Tematika SZÍN-KÖR 2.. A tematika sablon sorai az összesítő táblázat számozásához igazodva a foglalkozássorozatok szakaszainként külön-külön kitöltendőek. nnek megfelelően egy-egy foglalkozássorozat esetén a tematika sablon 3-3 sorát kell kitölteni a három szakasznak megfelelően. A táblázat kitöltése minden vállalt kreatív területre kötelező. Amennyiben egy foglalkozássorozatot többször kívánnak megvalósítani, a tematika sablont csak egyszer kell kitölteni. bben az esetben a Tematika jelzet oszlopban kérjük megjelölni, hányszor kívánják az adott foglalkozássorozatot megvalósítani. Az 1. (elméleti) és a 2. (kreatív) szakaszokhoz kapcsolódó szintetizáló alkalmakat az adott szakaszokhoz kapcsolódva kérjük nevesítetten megjelölni. A sorok magyarázata A. A csoportforma (szakkör, egyéb közösség) neve, a résztvevők száma, életkora, szocio-kulturális jellemzői, a foglalkozások várható időpontja, időtartama: B. A tevékenység céljának, a közvetített ismeretek tartalmának, ezek helyi értékekhez való kapcsolódásának, illetve a fejleszteni kívánt kompetenciáknak a leírása:. A tevékenység munkaerőigénye (megvalósítók létszáma, részvételük időtartama, képesítésük): D. A tevékenység módszertanának leírása:. A tevékenység eszközigényének leírása: F. A tervezett szakkör tartalmi bemutatása alkalmakra és órákra bontva:. A tevékenység sikeres megvalósításával elérni kívánt eredmények leírása: 2

3 SZÍN-KÖR kreatív foglalkozássorozatra kidolgozott sablon-összesítő Tematika jelzet: A foglalkozás sorozat kétszer ismétlődik. SZÍN-KÖR színjátszó szakkör 2..1 (elméleti szakasz) A Szakkör 7 fő éves korosztály felső tagozatosok, középiskolások A helyi általános iskola tanulói és középiskolások- hátrányos helyzetűek előnyt élveznek-, 5 alkalommal 2x45 perces foglalkozás között. B D él: Megismertetni a gyerekeket a színház eredetével, európai, magyar, és helyi hagyományaival, jellemző sajátosságaival Felkelteni az érdeklődésüket a téma iránt. Fejleszteni kívánt kompetenciák: szóbeli kifejezőkészség fejlesztése, kulturális azonosság tudat fejlesztése, esztétikai, érzék fejlesztése, kommunikáció, és metakommunikáció különbségeinek tudatosítása és ismeretszerző képesség erősítése, elemző készség fejlesztése. fantázia fejlesztés. Munkaerőigény: Drámatanár Módszer: lőadás, beszélgetés, közös filmnézés, dialógus elemzés, állókép készítés,rajzolás, előadás elemzés, drámajátékok Irodalmi műveken, filmek Megismertetjük a gyerekekkel a régi gyermekjátékokat. Közösen felfedezzük azokat az anyagokat, amelyekből elkészíthetők. szközigény: projektor, DVD-lejátszó, televízió, fotók, tárgyak, színes fílc zsírkréta, rajzlap, géz, gipsz stb. F Óraterv: (1 alkalom 2x45 perc) 1 Mit láttál színházban? A színház eredete. Hogy-hogy még midig a görögök? Meg tudod Ismételni? Középkor színháza és a mai bethlehemes - Nevetünk vagy sírunk, vagy nevetve sírunk. Maszkkészítés. 3

4 2 Mi a dráma, mi a színház?, Mi a komédia, mi a tragédia! Vásári komédia, és a reneszánsz színház? - Shakespeare Moliere Tárgyjátékok, Mi lehetne belőle? sinálj úgy, mintha ott lenne. Rögtönzés. 3 A dialógus, és a monológ. Drámai pillanatok. Naturalista színház, MIT KRS A THÉN A SZINPADON? Fantázia játékok, koncentrációs gyakorlatok, bizalom játékok. 4 A színházi tér, jelentősége. Formális tér- Informális tér A színészi munka fontossága. A drámai konvenciók ( szerep a falon, forró szék 5 A színház mint ház. A mai színház. Helyi amatőr színházi hagyományok. Színész, mesterember, színművész. A mintha állapot komolysága. Improvizáció és szabályai Várt eredmények: A résztvevők valamennyien elsajátítják a nyújtott elméleti ismereteket. Megismerik településük színjátszó hagyományait, közösségi játékokat. 1. szintetizáló alkalom- szintetizáló tréning A B Tréning 7 fő, éves korosztály felső tagozatosok, középiskolások A helyi általános iskola tanulói és középiskolások, - elsőséget élveznek a hátrányos helyzetű tanulók- 1 alkalommal 6x45 perces foglalkozás 8-14 óra Fejleszteni kívánt kompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, a tanulás tanulása, személyközi kompetenciák él: Az elméleti szakaszban megszerzett ismeretek bemutatása nyílt foglalkozás keretében, melyen részt vehetnek a szülők illetve a kreatív ipar helyi szereplői a gyerekek mellett. soportépítés, együttműködési készség, társas kapcsolatok fejlesztése, önismeret fejlesztése. D F Munkaerőigény: foglalkozásvezető és tréner/drámapedagógus Módszer: Drámapedagógia eszközei: A, B,, típusú gyakorlatok, tanítási dráma szközigény: papír, filctollak, magnó, csomagolópapír, székek, D lejátszó Óraterv: 1 alkalom 6x 45 perc 4

5 Önismereti gyakorlatok gyüttműködési készségfejlesztő gyakorlatok soportépítő, bizalomerősítő gyakorlatok Tanítási drámaóra az elméleti anyag elsajátításának bemutatására, mélyítésére Várt eredmények: A nyilvános foglalkozásra meghívottak betekintést kapnak a tanulók elméleti tudásába. A szülők jelenléte motiválóan hat a gyermekekre. Fejlődik a tanulók önismerete, mely a sikeres munkához nélkülözhetetlen A tanulók elkezdenek csoportként dolgozni, együttműködési készségeik fejlődnek, így képesek egymást segíteni abban, hogy sikeresen vegyenek részt a foglalkozás sorozaton 2..2.(kreatív szakasz) A. Szakkör 7 fő éves korosztály felső tagozatosok, középiskolások A helyi általános iskola tanulói és középiskolások- hátrányos helyzetűek előnyt élveznek- 15x 2x45 perc ig. B. él: A gyermekek testi lelki felkészítése, a színpadi, színészi munkára. A felkészítési folyamatban, a drámapedagógiai elméletére és gyakorlatára építünk, amelynek során, megismerjük és tudatosítjuk a különböző technikákat, hogy később azt már spontán módon is tudják alkalmazni a tanulók. Színházi előadás, és improvizáció létrehozására, alkalmassá tudjanak válni. Munkaerőigény: drámapedagógus. D Módszer: a foglalkozások során a tanulók a drámajátékok, a fizikai, és a beszédgyakorlatok egyre nehezebb változataival ismerkednek meg. F szközigény: tükör, cd lejátszó, dvd lejátszó, szőnyeg, Óraterv: (15 alkalom 2x45 perc) 1. Bemelegítő mozgás gyakorlatok, beszédgyakorlatok, fogójátékok, koncentrációs játékok, fantázia játékok, tárgy játékok, 2. Bemelegítő mozgás gyakorlatok, beszédgyakorlatok, névjátékok, szinonima és asszociációs játékok, ritmus gyakorlatok csoport építő játékok 3. Bemelegítő mozgás gyakorlatok ritmus gyakorlatok beszédgyakorlatok beszéd készség fejlesztő gyakorlatok, bizalomgyakorlatok, vakjátékok, ÉLT JÁTÉK. 5

6 4. Bemelegítő mozgás gyakorlatok, beszédgyakorlatok, fogójátékok, térjátékok, légző gyakorlatok. hangerőgyakorlatok, vers és prózamondás SZINDARAB választás, vagy saját alkotása IMPROVIZÁIÓ-S alapon 5. Bemelegítő mozgás gyakorlatok ritmus gyakorlatok beszédgyakorlatok, kiejtés javító gyakorlatok, hangsúly gyakorlatok, Konvenciók, KONTXTUS ÉPÍTŐK szerep a falon- Színdarab IMPROVIZÁIÓ 6. Bemelegítő mozgás gyakorlatok, beszédgyakorlatok, légzés technikai gyakorlatok, és asszociációs játékok, ritmus gyakorlatok, térjátékok KONTXTUS- közös rajzolás 7. Bemelegítő mozgás gyakorlatok ritmus gyakorlatok beszédgyakorlatok, kiejtés javító gyakorlatok, hangsúly gyakorlatok, dramatizálás. dialógus alkotás Konvenció. Tér meghatározása -IMPROVIZÁIÓ 8. Bemelegítő mozgás gyakorlatok beszédgyakorlatok, hangerő gyakorlatok, - alaphang tartása, -a légzéstechnika segítségével. tárgy játékok, KONV: Az élet egy napja IMPROVIZÁIÓ 9. Bemelegítő mozgás gyakorlatok beszédgyakorlatok, hangsúly gyakorlatok, beszédritmus gyakorlatok.konv: riport készítés 10. Bemelegítő mozgás gyakorlatok beszédgyakorlatok, beszéd koncentrációs gyakorlatok, hangsúly gyakorlatok. Befejezetlen anyagok 11. Bemelegítő mozgás gyakorlatok beszédgyakorlatok, beszéd ritmus gyakorlatok, hangsúly gyakorlatok. KONVNIÓ: FORRÓ SZÉK- IMPROVIZÁIÓ 12. Bemelegítő mozgás gyakorlatok beszédgyakorlatok, hangerő gyakorlatok, hangsúly gyakorlatok KONVNIÓ: SZORÍTÓ KÖRÜLMÉNY, színdarab, vagy Improvizációk 13. Bemelegítő mozgás gyakorlatok beszédgyakorlatok, beszéd koncentrációs gyakorlatok, hangsúly gyakorlatok KONVNIÓ: SZORÍTÓ KÖRÜLMÉNY, színdarab, vagy Improvizációk 14. Bemelegítő mozgás gyakorlatok beszédgyakorlatok, hangsúlygyakorlatok, KONVNIÓ: VÉLTLNÜL Meghallott beszélgetés, Színdarab, vagy Improvizációs játék 15. Bemelegítő mozgás gyakorlatok beszédgyakorlatok, hangmagasság gyakorlatok, KONVNIÓ Szakértő köntösében Színdarab, vagy Improvizációs játék A foglalkozásokon résztvevők elsajátítják a színészmesterség alapjait, alapvető technikáit. Készen állnak a produktum, darab megvalósítására. 6

7 2. szintetizáló alkalom- szintetizáló tréning A B D F Tréning 7 fő, éves korosztály felső tagozatosok, középiskolások A helyi általános iskola tanulói és középiskolások, - elsőséget élveznek a hátrányos helyzetű tanulók- 1 alkalommal 6x45 perces foglalkozás 8-14 óra Fejleszteni kívánt kompetenciák: Anyanyelvi kommunikáció, a tanulás tanulása, személyközi kompetenciák él: A kreatív szakaszban megszerzett gyakorlati ismeretek bemutatása nyílt foglalkozás keretében, melyen részt vehetnek a szülők illetve a kreatív ipar helyi szereplői a gyerekek mellett. Kommunikációs készségek, társas kapcsolatok, hatékony önérvényesítés fejlesztése. Munkaerőigény: foglalkozásvezető és tréner/drámapedagógus Módszer: Drámapedagógia eszközei: A, B,, típusú gyakorlatok, tanítása dráma szközigény: papír, filctollak, magnó, csomagolópapír, székek, D lejátszó Óraterv: 1 alkalom 6x 45 perc A megszerzett ismeretek bemutatása Kommunikáció szerepe a társas kapcsolatokban Verbális, nonverbális kommunikáció eszközei Konfliktus kezelési technikák Hogy tudom eladni magam? Várt eredmények: A nyilvános foglalkozásra meghívottak betekintést kapnak a tanulók gyakorlati ismereteibe. Fejlődik a gyerekek kommunikációs képessége, ezzel javulnak munkaerő-piaci esélyeik. A gyerekek megismerik az önmenedzselés alapjait, növelve ezzel megszerzett tudásuk értékét, eladhatóságát produktív-marketing szakasz A. Táborban végzett műhelymunka a szakkörök tagjaival 5 napon át, napi 4 óra időtartamban 7

8 B. él: a választott színdarab, vagy az improvizációs alapon létrehozott előadás bemutatása. Fejleszteni kívánt kompetenciák: kooperációs készségek,a megbízhatóság erősítése, kreativitás fejlesztése. D Munkaerőigény: drámapedagógus táborvezető, segítő-önkéntes Módszer: yakorlati foglalkozás: a közös kooperációs tevékenység közben az előadás színpadra állítása. jelmezek, díszletek, fények felhasználásával, közös tevékenység folyamatában. szközigény: cd lejátszó, reflektorok, mikrofonok, mikroport, jelmezek, F. 5 alkalom (nap), alkalmanként 4 óra 1.nap - Színpadra állítás lépései 1. óra bemelegítés, beszéd technika, szöveg próba 2. óra a színpadi tér létrehozása 3. óra az elképzelt díszletek behatárolása, zene fények kipróbálása, marketíng.( meghívók, reklámok) 4. óra színpadi rendelkező próba, 2. nap Színpadra állítás lépései 1.2.óra a díszlet,jelmez beállítása - zene, fények- 3-óra bemelegítés, beszéd technika, szöveg próba 4. színpadi rendelkező próba, rész próba, összpróba térbehatárolással. 3. nap Színpadra állítás lépései 1-. óra a díszlet jelmez, véglegesítés -zene-fények óra rendelkező próba, rész próba, összpróba 8

9 4. nap Színpadra állítás lépései 1. óra zene- 2. óra bemelegítés beszéd technika 3. óra összpróba- fénypróba- 4. óra részpróba 5.nap Színpadra állítás lépései 1. óra bemelegítés, beszédtechnika 2. óra II. Főpróba fény véglegesítése 3. óra jelmezek véglegesítése, sminkelés 4. óra Főpróba A darab bemutatója, értékelése 9

Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is értékelni és drámajátékos tevékenységekben megmutatni

Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is értékelni és drámajátékos tevékenységekben megmutatni DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

TANTÁRGYLEÍRÁS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK DRÁMAPEDAGÓGIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁS Nyíregyháza, 2002. A Kötelező tárgyak 1 Pedagógiai játékelmélet

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

Esettanulmány. A Nyíri Pajkos kincstára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180

Esettanulmány. A Nyíri Pajkos kincstára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180 MÓD4 KÉZIRAT Esettanulmány A Nyíri Pajkos kincstára TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0180 Nyíregyháza Készítette: 2014. A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézménye a

Részletesebben

Tánc és dráma tantárgyi program

Tánc és dráma tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Tánc és dráma tantárgyi program 2010. TÁNC ÉS DRÁMA AJÁNLÁS A Tánc és dráma a Művészetek műveltségi terület egyik modulja, amely sajátos,

Részletesebben

1. A Pályázó fenntartójának, a program pénzügyi lebonyolítójának legfontosabb adatai Adószám: 18714564-1-13. Wittmann Róbertné.

1. A Pályázó fenntartójának, a program pénzügyi lebonyolítójának legfontosabb adatai Adószám: 18714564-1-13. Wittmann Róbertné. 1. A Pályázó fenntartójának, a program pénzügyi lebonyolítójának legfontosabb adatai Adószám: 18714564-1-13 Bankszámlaszám: MKB 10300002-20250197-00003285 Pályázati programért felelős személy: A pályázat

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

Művészetek. Célok és feladatok

Művészetek. Célok és feladatok Művészetek Célok és A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra, valamint mindennapi életünk, tervezett-alakított környezetünk és a természet esztétikai jelentésekkel

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 3 4. SZÁM 53 69. LUKÁCSNÉ DÁKOS IBOLYA A DRÁMAPEDAGÓGIA ALKALMAZÁSA AZ IDEGENNYELV- OKTATÁSBAN Az ezredfordulót megelőző évtizedekben végbemenő technológiai, kulturális és társadalmi

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK CÉLOK, FELADATOK... 2 FEJLESZTÉSI TERÜLETEK NEVELÉSI CÉLOK... 2 KULCSKOMPETENCIÁK, KOMPETENCIAFEJLESZTÉS... 5 EGYSÉGESSÉG ÉS DIFFERENCIÁLÁS... 7 TANTÁRGYI STRUKTÚRA ÉS ÓRASZÁMOK... 8 MAGYAR

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Helyzetkép, a foglalkozások illeszkedése az intézet szakmai programjához

Helyzetkép, a foglalkozások illeszkedése az intézet szakmai programjához Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézetével közösen 2012. április 1. és 2014. március 31. között valósította meg a Vissza a jövőbe elnevezésű

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Dramatikus módszerek az irodalomtanításban

Dramatikus módszerek az irodalomtanításban Demény Piroska Dramatikus módszerek az irodalomtanításban Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy egységes szerkezetbe foglalva összesítse a dramatikus tevékenységformák alapvető módszertani sajátosságait,

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam Angol nyelv 3 óra/hét Összeállította: Átdolgozta: Forsthofferné Fekete Kinga Sashalmi Tanoda 2001. Hegedűs Ágnes 2004. Forsthofferné Fekete

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

A Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola helyi tanterve az 54 212 03 GYAKORLATOS SZÍNÉSZ SZÍNHÁZI ÉS FILMSZÍNÉSZ szakmairány

A Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola helyi tanterve az 54 212 03 GYAKORLATOS SZÍNÉSZ SZÍNHÁZI ÉS FILMSZÍNÉSZ szakmairány A Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola helyi tanterve az 54 212 03 GYAKORLATOS SZÍNÉSZ SZÍNHÁZI ÉS FILMSZÍNÉSZ szakmairány SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Tartalomjegyzék Munkahelyi egészség és biztonság...

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam

Vizuális kultúra. Alapfokú nevelés oktatás szakasza. 1 4. évfolyam Vizuális kultúra Alapfokú nevelés oktatás szakasza 1 4. évfolyam A Katolikus Pedagógiai, Szervezési és Továbbképzési Intézet kerettantervi ajánlása alapján készült Célok, feladatok A vizuális nevelés legfőbb

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat

Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító- és Óvóképzés Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Drámapedagógia Tanulmányi útmutató 2007 II. félév dr.

Részletesebben

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Intézmény címe: Nagyvázsony, Iskola u.1 Intézmény OM azonosítója: 037131 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Helyi tanterv ajánlás. Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

Helyi tanterv ajánlás. Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Helyi tanterv ajánlás Vizuális kultúra tantárgyhoz az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet Művészetek műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII.

Részletesebben