Drámafoglalkozások helye és szerepe a tanórákon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Drámafoglalkozások helye és szerepe a tanórákon"

Átírás

1 Drámafoglalkozások helye és szerepe a tanórákon Készítette: Klecsány Anikó szaktanácsadó 1

2 Hallom: elfelejtem. Látom: emlékezem. Cselekszem: megértem. (kínai közmondás) A fent említett közmondást idézve világossá válik a drámapedagógia létjogosultsága a hagyományos oktatási rendszerben, hiszen a gyerek aktívan jelen van, maga irányítja, befolyásolja a helyzetet, A drámapedagógia a gyermeket nem passzív befogadóként, hanem aktív résztvevőként, jelentésadóként, jelentésteremtőként értelmezi, aki közvetlen környezetéről már az iskolába lépés előtt is számottevő ismerettel, tanulási tapasztalattal rendelkezik, élmények alapján tevékenykedik, cselekvéseiben és az újonnan érkező információk feldolgozásában, elsősorban képzeletére és érzékszerveire támaszkodik. Kihasználja a gyerek saját erőforrásait így képesek összefüggést teremteni az ismerős és ismeretlen dolgok között, ami a tanuláshoz elengedhetetlen kiindulópont. Könnyű azt is belátni, hogy minél támogatóbb, elfogadóbb, nyitottabb a gyerek környezete, ő annál szabadabb és bátrabb. megengedi magának, hogy új viselkedésformákkal kísérletezzen, új érzelmeket fejezzen ki, saját gondolatait közvetítse a megszégyenítés lehetősége nélkül. A dráma figyelembe veszi a meglévő nyelvi szintet, tapasztalatokat, motivációkat és érdeklődést, azonnali visszajelzést biztosít, bevonja az intellektust és az érzelmeket is. A drámajáték alapvetően játék, a játék a tanulás eszköze, mely segítségével fejlődnek az egyén ismeretei, készségei és képességei. A tanuláson keresztül fejlődik a játszó. A fejlődés lényege az alkalmazkodás, az adaptáció. Az adaptív viselkedés, pedig nélkülözhetetlen a mindennapi életben maradáshoz. 2

3 Gavin Bolton nevéhez fűződik a dramatikus tevékenységi formák osztályozása. A drámapedagógiát módszerként határozza meg, ezért nem használja a drámapedagógia kifejezést. Az A típusúak a gyakorlatok, melyek célja a készségfejlesztés. Rövid, lezárt, szabályok által meghatározott játékok, melyek többször megismételhetők. Formája lehet csoportos, páros, vagy egyéni. Ide tartoznak a közvetlen tapasztalatszerzésre, a dramatikus készségfejlesztésre irányuló gyakorlatok, a helyzetgyakorlatok, a játékok, és egyéb művészeti formanyelvek bevonása. Jellemző rá, hogy nem kötődik erőteljes érzelmekhez, de nagyfokú koncentrációt és erőfeszítést igényel a játszóktól. Fejlesztik a tanuláshoz szükséges készségeket és képességeket, alkalmazásuk közben alakul az énkép, önismeret, kifejezőkészség és kreativitás. A B típus, a dramatikus játék, mely előre meghatározott kontextusban, helyszínen, időben játszódik, ahol a történés adott, de a kimenetel, a befejezés a játszóktól függ. Ebből következik, hogy nincsenek megadott szabályok, nem megismételhető, az itt és most keretein belül zajlik. Meghatározó momentuma, a mintha élmény, mely segítségével bárki, bármi bőrébe belebújhat a játszó. A gyakorlatokkal szemben, nincs időbeli korlátozása, nem törekszik lezártságra. Nagyfokú szabadságot nyújt az egyéni kreativitás kibontakozásához, nem igényli az érzelmek és koncentráció magas szintjét, noha ez gyakran megjelenik. Lehetővé teszi a gyerekek számára, érzéseik, félelmeik, szorongásaik, agressziójuk feldolgozását. Megtanulnak beszélni saját érzéseikről, átélik és megértik a másik problémáját. A C típus, maga a színház, melynek produktuma a közönség számára készült előadás, ezért nélkülözhetetlen eleme a néző. "D" típus: A megértés megváltoztatása a fenti három típus folyamatos ötvözésére, egymásba olvasztására épül; célja, hogy a résztvevők a feldolgozni kívánt témát személyes szinten megtapasztalják, ugyanakkor ráébredjenek az abban rejlő általános emberi jelentéstartalmakra. A tevékenység formai oldalának megszerkesztésén keresztül, színházi konvenciók segítségével halad előre, ugyanakkor a tanulók érzelmi-gondolati jelenlétére épít. 3

4 Tehát maga a drámapedagógia kifogyhatatlan lehetőséget tartogat számunkra, ha fogékonyak, vagyunk valami új kipróbálására. Ennek nagyon sok formája létezik, én most a teljesség igénye nélkül néhány példán keresztül szeretném bizonyítani létjogosultságát a különböző tanórákon. Drámapedagógia alkalmazásának lehetőségei a tanítási órákon: Szabadon választható tantárgy 1. osztályban Tapasztalatom szerint az iskolába lépő gyerekek komoly elvárások elé néznek és nagyon sok esetben, ezeknek képtelenek megfelelni. Ennek okai természetesen nagyon sokrétűek és összetettek, lehetnek: beilleszkedési nehézségek, hiperaktivitás, figyelemzavar, agresszív magatartás, alulszocializáltság, iskolaéretlenség, megértési és tanulási nehézségek, részképesség- zavarok, és mindezek gyakran együttesen jelentkeznek. Ezek okán a gyerekek sikerélmények nélkül, motiválatlanul végzik tanulmányaikat, és természetesen a kudarcokkal teli mindennapok peremhelyzetbe szorítják őket, lemaradnak, lemorzsolódnak. Az iskolai teljesítmény szempontjából fontos készségek és képességek kialakításának és fejélesztésének igen nagy szerepet kell, hogy tulajdonítsunk, hiszen erre tudunk alapozni ezek nélkül az eredményes ismeretelsajátítás, iskolai előmenetel lehetetlenné válik. Maga a tanulási környezet is különbözik a hagyományostól, hiszen oldott környezetben, teljesen más térben zajlik a tanulás. A gyerekeket nem külső szabályok motiválják, hanem a játék öröme. Tanulmányaim során fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy a gyógypedagógia és a drámapedagógia szemléletében igen sok közös vonás fellelhető. Például, a cselekvésből kiinduló tevékenység, a játék szerepe a tanításban, a folyamatjelleg, az egyéni képességek figyelembe vétele, a fokozatosság elve. A főszerep, nem az intellektusé, hanem a percepcióé, az emócióé, mozgáskommunikációé, ezért a drámapedagógia eszköztárát, módszerét a fejlesztő munkám során folyamatosan használom, és tapasztalom jótékony hatását a mindennapokban. És ami talán számomra a legfontosabb, az elfogadó, bizalmas légkör, a játék közben való tanulás, a megnyilatkozás bátorsága, a másikat elfogadó, segítő légkör. 4

5 Foglalkozási terv A pedagógus neve: Klecsány Anikó Tantárgy: Dráma és tánc Osztály: 1. osztály Az óra cél- és feladatrendszere: Kommunikációs játékok, beszéd nélküli gyakorlatok folytatása közben: egyensúly beszédprodukció, taktilis percepció auditív percepció koncentrációs képesség, egymásra figyelés, csoportkohézió, szabálytudat, kreativitás, testséma Időkeret 3 perc Az óra menete Bevezető rész: Esőerdő című játék Módszerek irányítás, Nevelési-oktatási stratégia Tanulói munkaformák Eszközök gyakorlat csoportmunka székek Fejlesztési terület A használt térforma és a játéksorrend tudatos ismétlése a szabálytudat és a koncentráció rituális szintű rögzítését szolgálja 7 perc Befejezetlen mondat: A legjobb dolog, ami velem történt A legrosszabb dolog, ami velem történt megbeszélés csoportmunka 5 Élmények megosztása, problémák megbeszélése a csoportkohézió és társismeret fejlesztését szolgálja

6 7 perc Fő rész: Robinson gyakorlat egyéni újságpapír A koncentrációt, és kudarctűrést egyensúlyt és térérzékelést fejleszti 10 perc Ismerem felismerem gyakorlat egyéni, csoportos kendő Taktilis percepciót fejleszti, miközben erős koncentrációt is igényel. 7 perc Külvilág zajai magyarázat gyakorlat egyéni Auditív percepciót fejleszti, miközben kifejezőkészségük is fejlődik. 5 perc Én és a testem magyarázat gyakorlat páros Figyelmet, testsémát fejleszt, miközben lazítanak. 3 perc Befejező rész: Magvak magyarázat gyakorlat egyéni Kreativitást fejleszt, miközben izomtónusukat is szabályozzák 2 perc Értékelés, vélemények meghallgatása megbeszélés egyéni Kifejezőkészségüket fejleszti 6

7 Kötelezően választható tantárgy 5. osztályban 5. évfolyamon a személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés áll a fókuszban. Gyakran okoz problémát, a 4. és 5. évfolyam közötti átmenet. Az állandóság, az egységes szabályrendszer megváltozik, hiszen több pedagógus, másfajta elvárásainak kell megfelelnie a tanulóknak. Az életkori sajátosságokból fakadóan, a gyerekek nem találják helyüket, ezek gyakran nyílt, vagy rejtett konfliktusokhoz vezetnek. Ezek feldolgozásában segít a drámapedagógia, hiszen megtanít a szabályok követésére, az együttműködésre, a toleranciára, az egymásra figyelő empátiás viszonyulásra, eközben fejlődik a problémamegoldó képesség és a konfliktuskezelés hatékonysága. A csoportban folyó, közösségért végzett tevékenység, az együttes örömök szorosabbá fűzik a gyerekek kapcsolatait. Eszköztára alkalmas a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a családi szocializációban mutatkozó hiányosságok pótlására, társas készségek fejlesztésére. A dramatikus játékok lehetővé teszik a gyerekek számára, érzéseik, félelmeik, szorongásaik, agressziójuk feldolgozását. Megtanulnak beszélni saját érzéseikről, átélik és megértik a másik problémáját. Mindezek könnyebbé teszik az alsó és felső tagozat közötti átmenetet, az adaptív viselkedés elsajátítását. 7

8 Foglalkozási terv A pedagógus neve: Klecsány Anikó Tantárgy: Dráma és tánc Osztály: 5. osztály Az óra cél- és feladatrendszere: Kommunikációs játékok, beszéd nélküli gyakorlatok folytatása közben: beszédprodukció, koncentrációs képesség, egymásra figyelés, csoportkohézió, szabálytudat, kreativitás, és érzelmi intelligencia játékos fejlesztése Időkeret 3 perc 7 perc Az óra menete Bevezető rész: Esőerdő című játék Befejezetlen mondat: A legjobb dolog, ami velem történt A legrosszabb dolog, ami velem történt Módszerek irányítás, gyakorlat megbeszélés Nevelési-oktatási stratégia Tanulói munkaformák csoportmunka csoportmunka Eszközök székek Fejlesztési terület A használt térforma és a játéksorrend tudatos ismétlése a szabálytudat és a koncentráció rituális szintű rögzítését szolgálja Élmények megosztása, problémák megbeszélése a csoportkohézió és társismeret fejlesztését szolgálja 8

9 5perc Fő rész: Puff! című játék (nehezített változat) gyakorlat egyéni A koncentráció, és kudarctűrés fejlesztését célozza, mindamellett, hogy a térérzékelést is fejleszti. 2 perc Légzőgyakorlat, hangerőgyakorlattal összekötve (Nem 3, nem 6 ) gyakorlat egyéni, csoportos Helyesejtés, artikuláció, hangerő és helyes légzés fejlesztése. 3 perc A légzőgyakorlat szövege, megadott instrukcióval: elkeseredve dühösen kedvesen, a másikat megérintve magyarázat gyakorlat egyéni A második variáció az érzelmek szabályozását szolgálja. 5 perc Tükörjáték magyarázat gyakorlat páros Figyelmet, utánzókészséget fejleszt, miközben párokban együttműködnek. 10 perc Szobor és szobrász magyarázat gyakorlat páros cédulák Kreativitás fejlesztése, testnyelv értelmezése 5 perc Kacsintós gyilkos gyakorlat csoportos Testnyelv értelmezése, figyelem fejlesztése 5 perc Befejező rész: Hoztam neked ajándékot! drámajáték csoportos Társismeret fejlesztése, kreativitás fejlesztésére szolgál, egy-egy kedves gesztus a másik felé 9

10 Osztályfőnöki órákon: Napjainkban sok tanuló küzd szociális és viselkedési problémával. Gyakran fordulnak elő kötődési nehézségek, nem ismerik az együttműködés formáit, nem alakult ki a tolerancia, az empátia. Rosszul tűrik a frusztrációs helyzeteket, konfliktuskezelési technikáik szegényesek. így nagy hangsúlyt kell fektetnünk a szociális kompetenciák fejlesztésére, a. kommunikációs, a döntési, a lényegkiemelő, az életvezetési, az együttműködési, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás képességeinek a fejlesztésére. Kiemelt fejlesztési feladatként jelenik meg az énkép és az önismeret fejlesztése. Nagyon fontos a gyerekek pozitív elfogadása, megerősítése, a személyközi kapcsolatok sokszínűsége. Mindezen területek fejlesztésére nagyon alkalmasak az osztályfőnöki órák. Most egy 8. osztályban tartott foglalkozást szeretnék bemutatni. Foglalkozási terv A pedagógus neve: Klecsány Anikó Tantárgy: osztályfőnöki óra Osztály: 8. osztály Az óra témája: Ismerem, elfogadom! Az óra cél- és feladatrendszere: egymásra figyelés, csoportkohézió, ön- és társismeret szabálytudat, kreativitás, bizalom, nonverbális kommunikáció, szóbeli kifejezőkészség, és érzelmi intelligencia játékos fejlesztése 10

11 Időkere t 2 perc 3 perc 1perc Az óra menete Bevezető rész: Légzőgyakorlat egyénileg irányítással Mimetikus játék Egy napom Fő rész: Módszerek irányítás, gyakorlat instruálás, játék Nevelési-oktatási stratégia Tanulói munkaformák egyéni és Téma ismertetése magyarázat egyéni csoportmunka egyéni munka Eszközök székek körben Fejlesztési terület Koncentráció, egymásra figyelés Érzelmek kifejezése Nonverbális kommunikáció 1 perc Kendők választása irányítás egyéni kendők 10 perc 1 perc 10 perc Ismerem, felismerem Csukott szemmel érintéssel Csukott szemmel hangról Páralkotás (séta a térben) Vakvezetés Vak vezet világtalant vállfogással (cserével) magyarázat gyakorlat magyarázat, utasítás játék csoportos egyéni kendők gyakorlat pármunka kendők auditív percepció taktilis percepció társismeret bizalom (kiszolgáltatotts ág érzésének megtapasztaltatá sa) 5 perc 3 perc Film bemutatása watch?v=10grpeq BfRc Befejezetlen mondat. Én azt gondolom, azt érzem, hogy magyarázat, instrukció magyarázat gyakorlat egyéni egyéni interaktív tábla laptop pendrive együttműködés érzelmi intelligencia, emóciók szóbeli kifejezőkészség, emóciók 5 perc Beszélgetés irányított kérdések segítségével egyéni érzelmi intelligencia, kifejezőkészség 11

12 2 perc Amit ma hazaviszek magammal (kendők visszarakásával) 1 perc Reflexió gyakorlat egyéni kendők csoportkohézió beszélgetés, értékelés egyéni csoportkohézió, ön-és társismeret 12

13 Magyar irodalom órákon Mint már említettem, nagyon fontos, hogy a gyerekek nyílt, elfogadó és megengedő környezetben fejlődhessenek. Az ismeretszerzés változatos módon, lehetőleg cselekedtetve, saját tapasztalataikat felhasználva, gondolkodtatásra, problémamegoldásra ösztönözve történjen. A gyerekek bátran elmondhassák véleményüket, vitát kezdeményezhessenek. Ennek egyik hatékony formája, a tanítási dráma, mely lehetővé teszi, hogy a gyerekek a mintha helyzet segítségével belebújhassanak mások bőrébe, átélhessék mások problémáit, saját értékrendjüknek megfelelő megoldásokat válasszanak, és általános jelentéstartalmakat fedezzenek fel. Kitűnő terepe lehet ennek a módszernek a magyar irodalom óra, ahol a tanítási dráma módszerével szépirodalmi szövegek, történetek segítségével állítunk egy-egy problémát a foglalkozás fókuszába. Dráma óra Csoport: 4. osztály Tér: Csoportos mozgásra is elegendő teret biztosító osztályterem Időtartam: 2 óra Tanulási terület: Család, az összetartozás élménye Téma: Fekete István: Vuk című regény részletének alapján a családi összetartozás, önfeláldozás fontossága Fókusz: Hogyan éljük meg, ha meghal egy közeli hozzátartozónk? Történetváz: Karak, Iny és Vuk arra lesz figyelmes, hogy vadászok érkeznek. Vuk inti az öreget, hogy lapuljanak, de ő nem hisz benne, hogy rejtve maradhatnak és menekülni kezd. Karakot meglövik, de még visszamegy rejtekhelyükre és ott hal meg. 13

14 Bemelegítő játék: Puff! Beszélgetés a történet bevezetéséhez: Körben leültetem a gyerekeket és elmondom, hogy egy jól ismert történet részletét fogják a mai órán feldolgozni. A bemelegítő játék lehetőséget nyújt arra, hogy szóba kerüljön a vadász, mint szereplő. Kontextus építés: 1. Tanári narráció Felolvasom a történetet, úgy hogy a gyerekek képzeletében megjelenjen az erdő, a szereplők és maga a szituáció. 2. A tér megteremtése A gyerekek zenét fognak hallani. Arra kérem őket, hunyják be a szemüket és képzeljék azt, hogy ők rókák és az erdőben élnek. Milyen képeket láttak? Hol a lakóhelyük? Milyen az erdő? Milyen állatok élnek még ott? Stb. 3. Mímes játék Arra kérem őket, álljanak fel és mozogjanak úgy, mintha rókák lennének! Folyamatosan instruálom őket: Jól érzed magad, boldog vagy! Hirtelen neszeket hallasz, szimatolsz! Ijedten menedéket keresel! Korog a gyomrod, éhes vagy! Hirtelen puskalövést hallasz a távolban! Meglátsz egy egeret, el akarod kapni! 4. Csoportalakítás: 4 csoport alakítása a főfogalom megtalálásával Mindenki húz egy papírlapot és megkeresi a családját. 1. puska, lőszer, kopó, kürt 2. fa, bokor, virág, fű, bozót 3. szőrzet, vörös, ragadozó, farok 4. boldog, fél, szomorú, mérges 14

15 Feldolgozás: 1. Kiscsoportos improvizáció: A rókák meghallják a vadászok közeledtét. Mit tesznek és mondanak a veszély fenyegetésében. 2. Gyűlés: Megkérem a csoportokat, gyűjtsenek össze érveket, hogyan tudnák Karakot meggyőzni, hogy maradjon. 3. Tanár a szerepben: A tanár, mint Karak vitatkozik a csoportokkal, próbálja meggyőzni őket arról, hogy helyesen cselekszik. 4. Tanári narráció: Nem sikerül Karakot meggyőzni és kiront a rejtekhelyről. 5. Belső hang: A gyerekek kaput tartva, mintha a kijárat lenne, egymással szemben állnak és Karak kilép a rejtekhelyről. Közben mindenki elmondja, mire gondolt az öreg, miközben a menekülést választotta. 6. Mímes játék Hogyan fogadják a sebesült állatot? 7. Gondolatkövetés: Újra zene szól, körben ülnek és behunyják a szemüket. Akit megérintek, mond egy mondatot, amivel elbúcsúzik. 15

16 Egyéb tanórákon való felhasználás Az emlékezet és figyelem fejlesztő, kommunikációs, szókincsfejlesztő gyakorlatok jól használhatók a matematika, magyar nyelv, idegen nyelv és természetismeret órán is. Az óra bevezetésére, ráhangolódására, egyes ismeretek bevésésére, gyakorlására is alkalmasak. Itt csak egy- két példát említenék, de mindenki saját kreativitásához, csoportjához mérten sokféleképpen és sok gyakorlatot fel tud használni. Mit rajzoltam? A játszók egymás mögé állnak. A játékvezető az utolsó játékosnak megmutat egy egyszerű rajzot. Ezt kell az előtte álló hátára rajzolnia, majd az továbbadja a következőnek. A legelöl álló egy lapra lerajzolja a hátára rajzoltakat. Hasonlítsuk össze az eredetivel! (betűtanítás, számok írása, formadifferenciálás.) Forrás:ismeretlen Azonnal mondd! A játékosnak bekötjük a szemét. Kezébe adunk egy tárgyat, és azonnal, gondolkodás nélkül el kell mindent mondania a tárgyról. ( gyümölcsök, zöldségek, mértani testek differenciálása) Forrás: (Debreczeni,p.33.) Francia szembekötősdi A gyerekek kézen fogva körben állnak és körbesétálnak, amíg a középen álló játékos, aki becsukta a szemét, botjával a földre koppant. A kör megáll, és mindenki csöndben marad. A becsukott szemű játékos a botot kinyújtja valaki felé, aki megfogja a bot végét, és válaszol a vak kérdésére. Természetesen olyan kérdéseket tesz fel, amire hosszan kell válaszolnia, hogy a hang után kitalálhassa, ki fogja a bot másik végét. Hármat találhat. Ha talál, a másik játékos áll be középre, hanem, újra ő marad benn. 16

17 (szorzótábla, vagy bármilyen számon kérendő ismeret, akár a tanár is lehet középen) Forrás: (Boyd) Irányítótorony A párok egyik tagja csukott szemmel megy (ő a repülőgép), míg a másik (az irányítótorony) szavakkal, szöveges utasításokkal vezeti, irányítja végig az akadályokkal teli kifutópályán. Játszhatjuk több párossal, ebben az esetben a nekik szóló információ kiválasztására is figyelni kell. ( irányok differenciálása) Forrás: ismeretlen Kulcsos játék A játékosok körben ülnek, egyvalaki középen áll csukott szemmel, a többiek nesztelenül egy kulcscsomót adogatnak körbe. Ha a kör közepén álló játékos meghallja a csörgést, abba az irányba mutat, ahonnan hallotta. Ha az irányt eltalálta, akkor megadhat egy betűt és a rajtakapott játékosnak annyi idő alatt, míg a kulcs körbeér, öt tárgyat kell mondania a megadott betűvel. Ha nem sikerül, ő áll a kör közepére. (tárgy helyett, színeket, foglalkozásokat, zöldséget, idegen szavakat, költőket stb. gyűjthetünk) Forrás: (Kaposi, p.36.) A kalóz kincse A játékosok körben ülnek, középen a kalóz (csukott szemmel). A kalóz előtt néhány aprópénz van. Valaki odalopakodik nesztelenül, csendben, és megpróbálja megszerezniészrevétlenül- a kalóz kincsét. Ha sikerül neki, vagyis nem fogja meg a kalóz, akkor ő lesz a kalóz - ellenkező esetben más próbálkozhat. (a megszerzett pénzeket összeszámoltathatjuk, lehet játékpénz is, így már akár tízezres számkörben is számlálhatunk) Forrás: (Kaposi, p.37.) 17

18 Levegőbe rajzolás A gyerekek betűket, formákat rajzolnak a levegőbe és a másiknak ki kell találnia, mit rajzoltak. (betűtanítás) Forrás: (Englbrecht, Artur- Weigert, Hans p.117.) Mutasd be! A gyerekek bármilyen tárgyat kiválasztanak maguknak a teremben. Aztán mindenki bemutatja ezt a tárgyat, amilyen pontosan tudja. A cél, hogy a többiek kitalálják. (szóbeli szövegalkotás, pontos fogalom használat) Forrás: ismeretlen Vándorló ritmus A gyerekek körben állnak, majd sétálni kezdenek. Séta közben arra kell törekedniük, hogy minél hamarabb kialakuljon egy közös ritmus, amire mindenki egyszerre tud lépni. Ha ez sikerült, elkezdenek hangosan számolni egytől-tízig. A számolást többször megismétlik, előbb együtt fennhangon, majd némán, magukban. Mikor már némán számolnak, tapsoljanak az egyes számnál, a következő körben a kettes számnál, aztán a hármas számnál, és így tovább egészen tízig. Ha mindig egyszerre tapsolnak, akkor sikeres lesz a gyakorlat. (nagyobb számkörben, vagy visszafelé számlálásnál is használható) Forrás: (Fort Krisztina- Kaposi József- Nyári Arnold- Perényi Balázs- Uray Péter, p.13.) Szólánc A gyerekek körben állnak, kiválasztanak öt színt, és együtt- többször is elismételve megjegyzik a sorrendjüket (piros, kék, sárga, fehér, lila). Ha közösen rögzítették a sorozatot, akkor határozottan egy másik játékosra nézve, adogassák egymásnak a színek neveit, amilyen gyorsan csak tudják. Fontos, hogy elég hangosan mondják a szavakat, ugyanis mindenkinek követnie kell, hogy éppen hol tart a színsor, és tudnia kell folytatni is. 18

19 (memoriterekkel, megtanulandó szabályokkal is játszható) Forrás: (Fort Krisztina- Kaposi József- Nyári Arnold- Perényi Balázs- Uray Péter, p.33.) Zsipp - Zsupp Körben állunk. Mindenki megkérdezi két szomszédja nevét. Ha a játékmester a kör közepéről rámutat valakire. s azt mondja, hogy zsipp, akkor annak azonnal meg kell mondania a jobb oldali szomszédja nevét. Ha azt mondja zsupp, akkor a bal oldali szomszéd nevét kell mondania. Ha zsipp zsupp-ot mond, akkor mindenki helyet cserél, senki nem maradhat addigi szomszédja mellett, majd folytatódik a játék, csak a szomszédok változtak. Aki téveszt, vagy nem tudja szomszédja nevét, esetleg sokat gondolkodik rajta, maga áll be a körbe játékmesternek. (irányok differenciálása) Forrás:(Kaposi, p. 10.) Bumm Körben ülünk és sorban elkezdünk számolni. Az első játékos egyet, a második kettőt mond és így tovább. Akire a hetes vagy annak többszöröse jut (vagy olyan szám, amelynek második számjegye hetes), annak a szám helyett bumm- ot kell mondania. Például: 12, 13, bumm, 15, 16, bumm, stb. Aki téved, az kiesik. Tévesztésnek számít az is, ha nem rögtön vágja a rá a számot a játékos. Tévesztés után elölről kell kezdeni. (A játék más szorzótáblákkal is játszható.) Forrás: (Kaposi, p. 27.) Tilos a sz! A gyerekek körben állnak. A hét napjait kell sorolniuk, egymás után úgy, hogy a szerdát és a szombatot nem mondhatják, mivel tartalmaz sz hangot. (Helyette tapsolhatnak, dobbanthatnak, vagy bármilyen más jelet használhatnak. Lehet kieséses alapon is játszani. (Játszhatjuk a hónapok neveivel is.) Forrás: (Fort Krisztina- Kaposi József- Nyári Arnold- Perényi Balázs- Uray Péter, p.32.) 19

20 Adok- kapok Körben áll a társaság. Megegyezünk egy rövid szövegbe ( Például: fekete, fehér, igen, nem), majd memorizáljuk, begyakoroljuk azt. A játék menete: a kezdő játékos mondja az első mondatot valamelyik társának. Ő nyugtázza az üzenetet, majd a második mondatot mondja egy általa kiválasztott résztvevőnek ( egyedül visszaadni tilos az üzenetet), a harmadik mondattal adja tovább a stafétát. A negyedik mondat után újra az első következik, s így tovább. Hiba esetén újra indul a játék( de játszhatunk kiesésre is). A játék alapváltozata kétirányú figyelemosztást igényel: az üzenet vételére- adására és a soron következő mondatra kell figyelni. Változatok: Te voltál? Nem én voltam. Akkor ki tette? Nem tudom. Négynél több mondattal játszunk Sorokba bontott verssel Forrás: (Kaposi, p. 28.) Puff! A gyerekek körben állnak. A kör közepén áll egy játékos, ő fog lőni. kezével pisztolyt formál és rálő valakire a körben állók közül, és azt mondja: Puff!. Akire rálőtt, az leguggol, ha nem teszi, lelőtték. A két szomszédja, pedig, szintén egymásra lő. Aki később lő, kiesik. Addig játsszuk, míg ketten maradnak. Ők párbajozni fognak. Egymásnak háttal állva, elindulnak a teremben, miközben a középen álló szavakat mond, amiben van egy kakukktojás is. Ha meghallják a kakukktojást, egymásra lőnek, az nyer, aki előbb lőtt. (Játszható a szorzótáblával is, lövés helyett, egy-egy szorzatot mond a középen álló, aki később mondja az eredményt az kiesik.) Forrás: ismeretlen Gyereksor Tíz gyerek sorban áll. A játékosnak meg kell jegyeznie a sorrendjüket. Tapsra elkezdenek össze- vissza mozogni. A játékos feladata visszaállítani őket az eredeti sorrendbe. Nehezíthető a gyakorlat azzal,hogy a mozgásokra is figyelni kell. (pl.: Mit csinált Peti?) 20

21 Forrás: (Pinczésné Dr. Palásthy Ildikó, p-65.) Ha elmegyek hozzád A gyerekek körben ülnek és a következő mondatot egészítik ki: Ha elmegyek hozzád, viszek neked. Tetszőleges szavakkal mindenki kiegészíti, úgy, hogy előzőleg elhangzottakhoz hozzáteszi a sajátját. Forrás: (Szűcsné Pintér Rozália, p.9.) Rabló és pandúr Kijelölünk egy nagyobb területet, ez lesz a számítógép monitorja. Kiválasztunk egy rablót, és egy rendőrt és két őket irányító gyereket, akik a monitor szélén állva irányítják a két számítógépes figurát. A rendőrnek el kell kapnia a rablót, az őt irányító gyerek utasításainak segítségével.(természetesen az irányító nem léphet a képernyőre ) A játékosok csak az instrukciókat hajthatják végre, és természetesen mozgásuk is gépies. A vezényszavak a következők: előre, stop, hátra, stop, jobbra, stop, balra, stop. Nagyon hasznos és szórakoztató, de nehéz játék. Forrás: ismeretlen Tőled azt szeretném kérdezni A játékhoz, egy nagy pamutgombolyag szükséges. A fenti kérdéssel elindítjuk a játékot, általában a vezető kérdez először. A kérdéssel egy időben a fonalat is odagurítjuk a válaszadónak, de a végét fogja. Majd a kérdezett kérdez, és gurít. A játék végére egy komoly hálót kapunk. Ha vége, vissza is gombolyíthatjuk a fonalat, bár kicsit időigényes. (Tartalom elmondására, szóbeli házi feladatok ellenőrzésére is használható) Forrás: (Előd N. : Drámajátékok 3. p.21.) Tulajdonság és szó A gyerekek körben ülnek. A játékvezető megnevez egy tárgyat, élőlényt, természeti jelenséget, stb. Mindenkinek egy jelzővel kell illetni a megadott szót. Aki nem tud válaszolni, az kiesik, vagy zálogot ad. Forrás: ismeretlen 21

22 Mit visz a kis hajó? Egyszerű szókincsfejlesztő játék, ahol mi magunk adhatjuk meg a szempontokat. Például adott hangot kérhetünk, alkothatunk kategóriákat, al,- és főfogalmakat. (Milyen játékokat visz? Mit visz a kis hajó az állatkertbe, az iskolatáskába stb.) Aki nem tud válaszolni, az lemarad a hajóról. Forrás: ismeretlen 22

23 A foglalkozásokon felhasznált gyakorlatok leírása Robinson A földre hullahopp karikákat rakunk, egymástól kisebb nagyobb távolságra. Ezek lesznek a szigetek. A szigetlakók egy lábon ugrálnak, egyik szigetről a másikra. Minden szigetet meg kell látogatniuk, és egy szigeten csak egy Robinson lakhat. A szigeten megpihenhetnek, lábat cserélhetnek. Cél, hogy ne essenek a vízbe. Forrás: ismeretlen Vakvezetés Több változata ismeretes. A pár egyik tagja behunyt szemmel jár, míg a másik játékos mögötte haladva a vak vállára helyezett kezével irányítja a közös mozgást. Páron belüli szerepcserével folytatódik a játék. A párok tagjai a terem szemközti falai előtt helyezkednek el. Az egyik sorban állók behunyt szemmel, egyenletes tempóban indulnak a másik oldal felé. A többiek feladata: meg kell fogni társukat a fal előtt. Forrás: (Kaposi, p.19.) Ismerem? Felismerem? A játszók körben állnak. Egy gyerek a kör közepén bekötött szemmel. A körben állók menetirányban elindulnak. A középen álló jelzésére megállnak. A kitaláló rámutat valakire, aki odamegy hozzá, és a kitaláló kezét a saját arcára teszi. Csak az arc érintésével, tapintásával kell felismernie társát. Másik változata, az, hogy hangról kell felismernie társát. Forrás: (Kaposi, p.22.) Külvilág zajai A játszók csukott szemmel ülnek. meghallgatják és lokalizálják a külvilág zajait. Forrás: ismeretlen 23

24 Tükörjáték A pár tagjai egymással szemben állnak, olyan távolságban, hogy kinyújtott karjuk összeérjen. Egyikük az irányító, aki elmozdulhat, fintort vághat, gesztikulálhat. A társa feladata: mintha ő lenne a tükör, utána csinálni, a lehető legpontosabban az összes mozdulatot. A fokozatosság elvét betartva előbb lassú mozdulatokat tükrözzünk, később gyorsabbakat. Forrás: (Kaposi p.32.) A gyilkos A gyerekek körben ülnek. A játék vezetője jelöli ki a gyilkost. Mindenki becsukja a szemét, az lesz a gyilkos, akit megérint a vezető. A gyilkos kacsintással végzi a dolgát. Akire rákacsint, az ötig számol magában és kijelenti: Meghaltam. Mindenkinek van egy gyanúsítási lehetősége. (felemelt kézzel, csendben jelez, majd addig vár, míg lesz még egy jelentkező) A játékvezető hangosan számol háromig, és ekkor rá kell mutatni a gyanúsítottra. Ha mindketten egy irányba mutatnak, vége a játéknak, ha nem, akkor megy tovább a játék. Mindaddig tart, még a gyilkos le nem lepleződik. A játék alatt végig tartani kell a szemkontaktust. Egy másik változat, talán könnyebb is, a játékosok sétálnak a térben. Forrás: (Kaposi, p.38.) Puff! A gyerekek körben állnak. A kör közepén áll egy játékos, ő fog lőni. kezével pisztolyt formál és rálő valakire a körben állók közül, és azt mondja: Puff!. Akire rálőtt, az leguggol, ha nem teszi, lelőtték. A két szomszédja, pedig, szintén egymásra lő. Aki később lő, kiesik. Addig játsszuk, míg ketten maradnak. Ők párbajozni fognak. Egymásnak háttal állva, elindulnak a teremben, miközben a középen álló szavakat mond, amiben van egy kakukktojás is. Ha meghallják a kakukktojást, egymásra lőnek, az nyer, aki előbb lőtt. Forrás: ismeretlen 24

25 Magvak A játszók magvak, akik lassan kikelnek a földből, növekszenek, terebélyesednek, hatalmas fává nőnek. Szél kerekedik, eső esik, vihar tépkedi őket. Végül vége lesz a viharnak és a fák boldogan élvezik a csendet. Forrás: (Debreczeni, p.19.) Esőerdő Körben ülnek a játékosok. A játékvezető összedörzsöli a tenyerét és a mellette lévő utánozza, lassan mindenki átveszi a mozdulatot (szitál az eső). Majd csettint az ujjaival (esik). Ütögeti a combjait (szakad). A vihar kerekedik, talpaival a padlón kopog. Ugyanezt visszafelé is megcsinálja, míg el nem áll az eső. ha kellően gyakorlott a csoport, csukott szemmel még izgalmasabb. Forrás: ismeretlen Én és a testem A gyerekek csukott szemmel, ellazulva fekszenek a földön. A játékvezető testrészeket nevez meg, amit a gyerekek kissé megmozdítanak, vagy rágondolnak ( bal láb, száj, has) Forrás: (Englbrecht, Artur- Weigert, Hans p.128.) Kötött mondatkezdések Minden foglalkozás kezdő mozzanata lehet a befejezetlen mondat: A legjobb dolog ami velem történt Itt még a nem szívesen beszélő gyerekek is megszólalnak. Természetesen, ha nem szeretne, passzolhat. Játszható úgy is, hogy egy kalapba annyi befejezetlen mondatot írunk, ahányan vagyunk. Ezek érzéseket, vágyakat, célokat fogalmazzanak meg. ( attól félek, azért aggódom, annak örülnék stb.) Ez a változat az ön,- és társismeret fejlesztését is szolgálja. Forrás: (Kaposi, p.57.) 25

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 9. évfolyamon

DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 9. évfolyamon DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 9. évfolyamon T A N M E N E T A Szabadhegyi Közoktatási Központ irodalom és/vagy magyar nyelvi tanóráiba integrált tananyagához 2009/2010 Készítette: Háda Ágnes Tananyagleírás

Részletesebben

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET

JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET É N É S M Á S I K JÁTÉK KÖZÖSSÉG ÖNISMERET modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_13 124 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Drámapedagógia. játszani is engedd

Drámapedagógia. játszani is engedd Drámapedagógia játszani is engedd Arról lesz szó, Mi is az a drámapedagógia? A drámajáték célja; alaptétele Mire jó ez nekünk? Gyakorlatok, etűdök, játékok Hogyan kezdődött? Mi is az a drámapedagógia?

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Jaskóné dr. Gácsi Mária

Jaskóné dr. Gácsi Mária A program atámop-4.1.2-b.2-13/1-2013-0005 Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért K/5 modul: Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 10. évfolyamon

DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 10. évfolyamon DRÁMAJÁTÉK foglalkozások 10. évfolyamon T A N M E N E T A Szabadhegyi Közoktatási Központ irodalom és/vagy magyar nyelvi tanóráiba integrált tananyagához 2009/2010 Készítette: Háda Ágnes Tananyagleírás

Részletesebben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben 46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben A matematikai készségek kialakítása, és megerősítése a magyar kártya segítségével Kidolgozta: Grósz Erzsébet fejlesztő pedagógus A magyar kártya méltatlanul

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Gyerek, kamasz, felnőtt

Gyerek, kamasz, felnőtt szka105_06 É N É S A V I L Á G Gyerek, kamasz, felnőtt Mit üzennek a testünkből jövő kellemes és kellemetlen jelzések? Készítette: IFA Műhely Dr. Mihály Ottó, Dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Alapvető játékformák

Alapvető játékformák TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI, ESZTÉTIKAI, SZOCIÁLIS KOMPTETENCIA

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00.

A három nap időbeosztása: 2015. május 29., péntek: 14.00-18.00 2015. május 30., szombat: 9.00-18.00 2015. május 31., vasárnap: 8.30-15.00. Kedves Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület! "Egymás terhét hordozzátok..." Gyerekek és fiatalok egyéni és csoportos fejlesztése bibliai keretű élménypedagógiai foglalkozáson keresztül A Kalandok és Álmok

Részletesebben

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása

Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása Személyes és szakmai hatékonyság tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

AZ ARCODRA VAN ÍRVA 5. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_105_02. A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

AZ ARCODRA VAN ÍRVA 5. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_105_02. A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János TÜKÖR II. SZK_105_02 a z é n d i m e n z i ó i Z RODR VN ÍRV modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári tükör ii. az arcodra van írva

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika

Érted? Érted! 10. ÉVFOLYAM FELKÉSZÍTÉS A FELNŐ TT SZEREPEKRE. A modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZKB 210_03 FELKÉSZÍTÉS FELNŐ TT SZEREPEKRE Érted? Érted! modul szerzői: Págyor Henriett és Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM TNÁRI ÉRTED? ÉRTED! 27 MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával

Gaskó Krisztina április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés. Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Gaskó Krisztina 2011. április 13. A könyvtár-pedagógia módszertana képzés Készült Golnhofer Erzsébet anyagainak felhasználásával Mit várnak a pedagógusok az értékeléstől? Pontos információ a tanulók tudásáról

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA

DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA Demény Piroska DRÁMÁVAL KÖNNYEBB AZ ISKOLA Drámapedagógiai játékkönyv 7 15 éveseknek (Folytatás előző lapszámunkból) 3. óra Téma: Része vagyok az egésznek Célok, fejlesztési követelmények Csoportépítés,

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Tanítási tervezet. A foglalkozás eszközei: a vers szövege kinyomtatva, szétdarabolva, twister korongok, papír, ceruzák, kendő, jutalomfalat, rókafarok

Tanítási tervezet. A foglalkozás eszközei: a vers szövege kinyomtatva, szétdarabolva, twister korongok, papír, ceruzák, kendő, jutalomfalat, rókafarok Tanítási tervezet Gyógypedagógus: Köböl Erika Konduktor: Nyerges Zsuzsanna Terápiás állat felvezető: Náday Erika Terápiás kutya: Bajszos Osztály: 4. osztály A foglalkozás témaköre: Kommunikáció, beszéd

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel SZKb_102_05 A mi tavunk II. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári

Részletesebben

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER

FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ NOVEMBER A jó nevelés azt jelenti, hogy helyesen reagálunk gyermekünk helytelen viselkedésére (John Rosemond) FÉSZEK PROGRAM A CONGREGATIO JESU EGRI WARD MÁRIA ISKOLÁJÁBAN BÁNHEGYI ANDREA OKTATÁSI SZAKÉRTŐ 2014.

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

cím: KÖZÖSSÉGI TÁRSASJÁTÉKOK Táborban, szabadban, teremben

cím: KÖZÖSSÉGI TÁRSASJÁTÉKOK Táborban, szabadban, teremben cím: KÖZÖSSÉGI TÁRSASJÁTÉKOK Táborban, szabadban, teremben Gyűjtötte, összeállította és szerkesztette: Tamáska Zoltán Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! BEVEZETŐ Minél pörgősebb, minél egyszerűbben

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM 1 I. A tantárgyi program célja: A tánc- és drámaismeret tanítása olyan komplex művészetpedagógiai munka, amelynek célja a kommunikáció, a kooperáció fejlesztése,

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

Drámajátékok hatása óvodások kommunikációs készségének fejlődésére

Drámajátékok hatása óvodások kommunikációs készségének fejlődésére Farkas Varga Andrea Drámajátékok hatása óvodások kommunikációs készségének fejlődésére Az óvodás gyermeket általában érdekli a környezete, a világ, amelyben él. Vonzódik az újhoz, az ismeretlenhez, és

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015

Mitől jó egy iskola? Setényi János 2015 Mitől jó egy iskola? Setényi János setenyi@expanzio.hu 2015 Mi az hogy eredményes iskola? - Az iskola kimenete (output) megfelel a törvényi és szakmai elvárásoknak; - Az iskola pedagógiai hozzáadott értéke

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok

hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges feladatok 18. modul Készítették: C. Neményi Eszter Sz. oravecz Márta matematika A 1. ÉVFOLYAM 18. modul hozzáadás, elvétel kapcsolata szöveges

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

A JÁTSZÓTÁRSAM, MONDD, AKARSZ-E LENNI?

A JÁTSZÓTÁRSAM, MONDD, AKARSZ-E LENNI? SZK_104_07 É N É S M Á S I K SZEREPEK RÁTSÁGN JÁTSZÓTÁRSM, MONDD, KRSZ-E LENNI? modul szerzője: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM TNÁRI SZEREPEK RÁTSÁGN JÁTSZÓTÁRSM,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

SZKC 103_05. A modul szerzője: Sáfár Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKC 103_05. A modul szerzője: Sáfár Anita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM SZKC 103_05 a z é n d i m e n z i ó i Barátságok modul szerzője: Sáfár nita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 46 BRÁTSÁGOK Tanári MODULLEÍRÁS jánlott korosztály jánlott időkeret

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I.

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. SZKA_101_02 A világ körülöttünk I. Én és a világ A modul szerzõi: Bánki Vera szabolcs Csilla SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 24 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Énekes Béla és Jakab Anita foglalkozás vázlatai a Sajóvárkonyi Általános Iskolában 1. foglalkozás

Énekes Béla és Jakab Anita foglalkozás vázlatai a Sajóvárkonyi Általános Iskolában 1. foglalkozás Énekes Béla és Jakab Anita foglalkozás vázlatai a Sajóvárkonyi Általános Iskolában 1. foglalkozás Téma: Bevezető foglalkozás Cél: - az erőszak megelőző foglalkozás bemutatatása - a foglalkozásokon betartandó

Részletesebben

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban

A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban A hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejleszthetősége elektronikus tananyagokban Mikóné Márton Julianna julim@de-efk.hu Multimédia az oktatásban 2009 Debrecen, 2009. június 25. Kompetencia A kompetencia

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális DIFER Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok Elemenkénti Készségenkénti A teszt egészére vonatkozó, globális Oktatásirányítási indokok Iskolában bizonyos esetekben kötelező

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben