AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged."

Átírás

1 AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

2 Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális kompetencia szociális ismeretek, motívumok, képességek és készségek rendszere, amely elősegíti a szociális viselkedést.

3 A szociális kompetencia jellemzői komplex jelenséget fed le megítélése relatív és értékekkel telített, mert egy adott csoporton vagy kultúrán belül mindig aktuálisan, társadalmilag konstruálódik

4 Társas viselkedés önmagával kapcsolatos viselkedés másokkal kapcsolatos viselkedés környezettel kapcsolatos viselkedés Az agresszív és a proszociális viselkedés egyaránt szándékvezérelt és társadalmilag meghatározott. Mindkét viselkedésben a személyiségjellemzők és az adott társas helyzet szoros kölcsönhatást mutatnak.

5 Az agresszív viselkedés jellegzetességei hatéves korig Fogalma: Minden olyan viselkedés agresszív, amelynek közvetlen szándéka, hogy egy másik embernek ártson, illetve kárt tegyen környezetében, tárgyakban és élőlényekben (Fiske, 2006; Atkinson és mtsai, 1997). Fajtái: fizikai és verbális

6 négyéves kortól 6-7 éves korig fokozatos nő a verbális és a fizikai agresszív megnyilvánulások száma (Ranschburg, 1998). Másfél-kétéves kortól azonosíthatók az első személy ellen irányuló céltudatos agresszív megnyilvánulások; a háromévesek körében már megfigyelhetők az agresszivitás mind enyhébb (pl. lökdösődés), mind erőteljesebb (pl. verekedés) formái;

7 A nemi különbségek már hároméves kor körül kimutathatók, s ebben az egyes kultúrák között csak kisebb-nagyobb eltérések azonosíthatók; a lányok főként a verbális agressziót (pl. csúfolódás) alkalmazzák ettől az életkortól kezdve; a fiúk inkább a fizikai agressziót alkalmazzák ezen életkortól (Fiske, 2006).

8 A segítő (proszociális) viselkedés jellemzői óvodás korban Fogalma: Minden olyan viselkedés proszociális, amelyiknek az a szándéka, hogy mások javát szolgálja (Fiske, 2006). Megnyilvánulási formái: segítségnyújtás, vigasztalás, megosztás, együttműködés, támogatás, védelem, aggódás.

9 Érzelmi fertőzés: a csecsemők együttsírással fejezik ki a másik érzelmi állapotával való együttérzést (Eisenberg, 1991). Már egyéves kor körül megfigyelhető a proszociális viselkedés egyik első jele, a másikkal való együttérzés (Fiske, 2006).

10 Óvodás korú gyerekeknél a proszociális viselkedés egyes elemei (pl. az aggódás, a vigasztalás) az életkor növekedésével jól kimutathatók. Nemi különbségek: a lányok a fiúknál nagyobb és egyre növekvő empátiát mutatnak, több érzelmi támogatást és segítséget nyújtanak egymásnak és a

11 Gyakori konfliktusok az óvodában Szándékos játékrombolás A játékot elveszik egymástól Egymás türelmes végighallgatása A másik tiszteletben tartása Másság elfogadása Jó szívűség megosztja a társakkal, ha van valamije Segítőkészség Szabályok ismerete és betartása

12 Jellegzetes konfliktuskezelési módok óvodás korban Segítségkérés felnőttől Agresszió (verbális vagy fizikai) Elkerülés Egyezkedés Ellenállás Érzelmi reakció (pl. sírás)

13 Kutatási céljaink Az agresszív és a proszociális viselkedés alakulásának vizsgálata konfliktusos helyzetekben kis-, középső és nagycsoportos gyermekek körében. Nemek közötti különbségek elemzése. Az agresszív és a proszociális viselkedés összefüggésének feltárása a szülők iskolai végzettségével.

14 Mérőeszközök Szociális készségek kérdőív gyermek- és pedagógusváltozat agresszív és proszociális viselkedés társas együttlét során (bosszantás, segítségnyújtás, kapcsolattartás) Megküzdési stratégiák kérdőív gyermek- és pedagógusváltozat agresszió, elkerülés, segítségkérés, érzelmi reakció (pl. sírás, düh)

15 Szociometria Társas problémahelyzetek modellezése bábozás játék elvétele, kirekesztés a játékból, játék lerombolása, pakolás a játék végén

16 Szociometria

17

18 Eredmények a keresztmetszeti vizsgálat alapján Az önjellemzés alapján a vizsgált életkorokban nincs a nemek között szignifikáns különbség. Az anya iskolai végzettsége egyik életkorban sincs hatással a szociális készségek fejlettségére. A megküzdési stratégiák fejlettségét mindhárom életkorban befolyásolja az anya iskolai végzettsége.

19 Eredmények a longitudinális vizsgálat alapján Mindkét értékelő szerint a segítségkérés mértéke az óvodai évek alatt fokozatosan csökken, ugyanakkor nő az ellenállásé, az egyezkedésé, valamint a bántalmazásé. A készségműködések nemek szerinti különbsége ebben az életkorban még nem jelentős.

20 Az első óvodai évre kialakult készségkapcsolatok nagy része jelentősen nem módosul a vizsgált életkori szakaszban. Az anya és az apa iskolázottsága a proszociális és az agresszív viselkedést meghatározó készségekkel mindhárom évben alacsony erősségű kapcsolatot

21 A kutatás összegzése A vizsgált készségek (segítségnyújtás, segítségkérés, elkerülés, ellenállás, egyezkedés, bántalmazás, érzelmi reakciók) működésében nincs jelentős különbség 3 7 éves korban. Nagyon kevés készség esetében mutatható ki jelentős nemek közötti eltérés.

22 A konfliktusok kezeléséhez szükséges szociális készségek Együttműködés Kommunikáció (verbális és nonverbális) Kapcsolatteremtés és kapcsolattartás Egymásra figyelés Türelem, a kudarc elviselése Önfegyelem

23 A fejlesztés eszközei és módszerei A leggyakrabban használt szociáliskészség-fejlesztő technikák: modellnyújtás, problémamegoldás, megerősítés, szerepjáték, mesék, történetek megbeszélése. drámajátékok

24 A játékos fejlesztés alapszabályai Önkéntes részvétel a fejlesztő játékokban A pedagógus adjon lehetőséget a szemlélődésre a nem játszó gyerekeknek Olyan játékok alkalmazása, amelyek a gyerekek saját élményeire, tapasztalataira épülnek Oldott, vidám légkör biztosítása, hogy a gyerekek merjenek aktívan közreműködni

25 Kommunikációt fejlesztő Játékok 1./ Üzenet a hátakon Cél: Fogékonnyá tenni a gyerekeket a nem verbális kifejezési formák iránt, gyakorolni az aktív nem beszélést. Játék: Az indító ének után ismertetjük a feladatot. A padtársak egymás hátára írnak jeleket, betűket és számokat anélkül, hogy beszélnének egymással, és ki kell találniuk, miről van szó. Egy idő után cserélnek. Végén megbeszélés: milyennek találták a gyakorlatot, milyen volt nem szavakkal közölni valamit?

26 Feszültségoldó játékok 1./Terpeszkör Cél: A feszültség levezetése, nagymozgások koordinálása. Játék: A bevezető ének után a gyerekek körbeállnak, mindenki terpeszállásban, oly módon, hogy a bokájuk összeérjen. A csoportvezető valakinek a lába között begurít egy labdát, amit a körön belül úgy kell gurítani, hogy a kezükkel kapu védő gyerekek vissza tudják gurítani a másik felé. Akinek átgurul a labda a lába között, az kiáll. Minél kisebb a kör, annál nehezebb a játék. A utolsó kettő győz, őket a csoport megtapsolja.

A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban

A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban Iskolakultúra Online, 2, (2008) 119-140 Iskolakultúra Online A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban Zsolnai Anikó Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 1. Elméleti háttér:

Részletesebben

iskolakultúra 2012/4 tanulmány szemle kritika Zsolnai Anikó Kasik László Megküzdési stratégiák 8, 10 és 12 éves tanulók körében 3

iskolakultúra 2012/4 tanulmány szemle kritika Zsolnai Anikó Kasik László Megküzdési stratégiák 8, 10 és 12 éves tanulók körében 3 tanulmány Zsolnai Anikó Kasik László Megküzdési stratégiák 8, 10 és 12 éves tanulók körében 3 Horváthné Kállay Zsófia, Nádasi Zsófia, Gál Franciska, Kolumbán Erika, Benyovszky Andrea Doktori kutatások

Részletesebben

A SZOCIÁLISÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTÉS NÉHÁNY DIMENZIÓJÁNAK MŰKÖDÉSE ÉS ÉRZELMI HÁTTERE 8 18 ÉVESEK KÖRÉBEN

A SZOCIÁLISÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTÉS NÉHÁNY DIMENZIÓJÁNAK MŰKÖDÉSE ÉS ÉRZELMI HÁTTERE 8 18 ÉVESEK KÖRÉBEN MAGYAR EDAGÓGIA 111. évf. 2. szám 141 181. (2011) A SZOCIÁLISÉRDEK-ÉRVÉNYESÍTÉS NÉHÁNY DIMENZIÓJÁNAK MŰKÖDÉSE ÉS ÉRZELMI HÁTTERE 8 18 ÉVESEK KÖRÉBEN Kasik László Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi

Részletesebben

Az agresszió kezelésének pedagógiai lehetőségei

Az agresszió kezelésének pedagógiai lehetőségei Szilágyi István Az agresszió jelen van a mindennapi életünk majdnem minden területén: az óvodában, az iskolában, az utcán, a sportpályán, a munkahelyen és még sorolhatnánk. Azt tapasztaljuk, hogy az agresszió

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

4. Az eredmények elemzése, a fejlesztés kérdései

4. Az eredmények elemzése, a fejlesztés kérdései 1 4. Az eredmények elemzése, a fejlesztés kérdései 4.1. Az egyes alapkészségek eredményeire épülő tervezés 2 3 A jó tervezés stratégiája A felhasználható idő és az elsajátításhoz szükség idő összehangolása

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat

Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító- és Óvóképzés. Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító- és Óvóképzés Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Drámapedagógia Tanulmányi útmutató 2007 II. félév dr.

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája

Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája Rausch Attila Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemző iskolai problémája A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedők

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet

Gyerekek. Gyerekek Szülők Közösségek. Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szülők Közösségek Módszertani ajánlások a gyerekekkel, a szülőkkel és a közösségekkel végzett munkához a Biztos Kezdet program munkatársai számára Módszertani kézikönyv I. kötet Gyerekek Szociálpolitikai

Részletesebben

EIGNER REBEKA ZSUZSANNA. A szabályjáték alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában

EIGNER REBEKA ZSUZSANNA. A szabályjáték alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában EIGNER REBEKA ZSUZSANNA A szabályjáték alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában 1. Bevezetés Pedagógiai és személyes tapasztalataim során nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a gyermekek életét, személyiségének

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban

Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Szociálpedagógia Tanszék Az énekes, mozgásos, ritmusos népi- és gyermekjátékok fejlesztő hatása óvodáskorban Konzulens: Kolozsvári Csaba

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. 7-12. évfolyam. Cél

OSZTÁLYFŐNÖKI. 7-12. évfolyam. Cél OSZTÁLYFŐNÖKI 7-12. évfolyam Cél Az osztályfőnöki óra funkciói: - a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében, az önnevelés iránti igényük felkeltésében, személyiségük stabilizálásában, életpályájukra

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013 1 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013 Érvényesség: 2017 A program benyújtója: Tarr Ágnes intézményvezető 2 A SZEMÜNKBŐL SUGÁRZÓ MELEGSÉG,

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail.

Besnyői Arany János Általános Iskola OM.: 030088 2456 Besnyő Iskola köz 1 Tel / Fax : 06-25-505 020 06-25-505 021 E-mail:aranyiskola@freemail. Pedagógiai Program Besnyői Arany János Általános Iskola 2013 Módosított - 1 - 1 Bevezetés Tartalom 2. Az iskola nevelési programja... 4 2.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. A pszichológiai ismeretek tematikus bemutatása 1.1. Általános lélektan Értékelje a pszichológiatanulásnak Ismertesse

Részletesebben

A ZENEI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE 4 ÉS 8 ÉVES KOR KÖZÖTT. Janurik Márta* és Józsa Krisztián** *SZTE Vonós Tanszék **SZTE Neveléstudományi Intézet

A ZENEI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE 4 ÉS 8 ÉVES KOR KÖZÖTT. Janurik Márta* és Józsa Krisztián** *SZTE Vonós Tanszék **SZTE Neveléstudományi Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 113. évf. 2. szám 75 99. (2013) A ZENEI KÉPESSÉGEK FEJLŐDÉSE 4 ÉS 8 ÉVES KOR KÖZÖTT Janurik Márta* és Józsa Krisztián** *SZTE Vonós Tanszék **SZTE Neveléstudományi Intézet A zenei képességek

Részletesebben

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS Aranyos Zsolt CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS GYERMEKBÁNTALMAZÁS Aki különbséget tud tenni arcul-legyintés és ökölcsapás között, az már tudja, mi a gyermekek elleni erőszak. Henry Kempe Magyarországon is tartja

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia

Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia Hitek és tévhitek a hiperaktivitás körül Dr. Gádoros Júlia Először is szeretném megköszönni a meghívást. Pedagógus napon mit is keres itt a gyermekpszichiáter? Leginkább hitek és tévhitek kapcsán, méghozzá

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged

Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Iskolakultúra 2004/11 Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE, Szeged SZTE-MTA Képességkutató Csoport, Szeged Az elsõ osztályos tanulók elemi alapkészségeinek fejlettsége

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben