Jaskóné dr. Gácsi Mária

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jaskóné dr. Gácsi Mária"

Átírás

1 A program atámop b.2-13/ Együttműködés az észak-magyarországi pedagógusképzés megújításáért K/5 modul: Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása 6. sz. feladat keretén belül készült. Jaskóné dr. Gácsi Mária A drámás műhely cél- és feladatrendszere A drámás műhely tantárgyi programja 1

2 Tartalom A drámás műhely cél- és feladatrendszere...3 A drámapedagógia sokrétű szerepéről és alkalmazhatóságának lehetőségeiről...3 A drámás műhely tantárgyi programja...7 A tantárgyi program megvalósítási terve...8 TANEGYSÉG LEÍRÁSA

3 A drámás műhely cél- és feladatrendszere A drámapedagógia sokrétű szerepéről és alkalmazhatóságának lehetőségeiről A drámapedagógiában több tudomány és művészet hatása talált egymásra: művészetpedagógia, pszichológia, pedagógia, bábművészet, színjátszás, irodalom, zene. A drámapedagógiai egy olyan szemléletmód, mely ma már a nevelési gyakorlatban egyre nagyobb teret hódít, hiszen az érzelmi-intellektuális tanulás fontosságára egyre nagyobb hangsúly tevődik. Drámapedagógiai módszerek ma már számos pedagógus, pszichológus, tréner munkáját segítik, mind az iskolákban, az óvodákban, a nevelési tanácsadókban és az élet más területén is. Megszokott értelemben vett drámajáték tevékenységről óvodás kortól beszélünk. A gyermekek közös, a játékvezető irányításával végzett tevékenysége önismeretüket, egymás és a világ megismerését segítik, az emberépítést szolgálják. Kapcsolatteremtő, bizalomérzék fejlesztő, feszültségoldó játékokról, személyiségfejlesztő játéktevékenységről van szó. Minden játéktevékenység dramatikus jellegű, játékösztönből fakad, élethelyzetek és viselkedésminták utánzásán alapul. Pedagógiai értelemben a dráma olyan játék, amely felépít egy képzeletbeli világot, szereplőit ebbe bevonja, valós problémákkal ütközteti őket, s ez által valós tudásra és tapasztalatokra tesznek szert. A dráma ereje abban rejlik, hogy: a dráma cselekvésnek tűnik. Cselekvésbe ágyazott gondolkodás ez, melynek célja a jelentésteremtés, közvetítő közege pedig két kontextus kölcsönhatása." 1 A drámapedagógia Angliában a közoktatás szerves részeként évtizedek óta hatékony pedagógiai módszerként működik. Hozzájárul ahhoz, hogy egy-egy téma valódi élménnyé váljon a gyermekek számára, élethelyzetként, akcióként éljék meg azokat, segítve őket saját gondolataik, ötleteik kifejezésében és gyakorlati megvalósításában. A drámapedagógia csak a demokratikus vezetési módot ismeri el, lényegesen módosul a hagyományos tanárszerep. A tanár sokkal inkább tevékeny részese, mint irányítója a történéseknek - gyakran kiszolgálója a gyerekek ötleteinek. Arra készteti a résztvevőket, hogy 1 Gavin BOLTON (1993): A tanítási dráma elmélete Marczibányi téri Művelődési Központ Bp., 32. 3

4 a saját fejükkel gondolkodjanak, a saját érzéseiket fogalmazzák meg. Ezáltal létrejön egy sajátos archaikus tudás; a gyermekek cselekvőként élik át a különböző élethelyzeteket. Nem a szerep, a sors megélése a fontos. A spontán reakcióik által saját külső és belső világuk nyílik meg, és cselekvéseik közben egyéni aspirációk megismerésére is lehetőség nyílik. Ehhez szükséges és szinte elengedhetetlen a bizalommal teli oldott, játékos légkör. Jonothan Neelands a Dráma a tanulás szolgálatában című munkájában azt emeli ki, hogy a gyereket nem passzív befogadóként, hanem aktív jelentésadóként, jelentésteremtőként értelmezi, aki közvetlen környezetéről már az iskolába lépés előtt is számottevő ismerettel, tanulási tapasztalattal rendelkezik. Ezt a korai tanulást nem a világ objektív, elméleti megismeréseként, sokkal inkább érzéki és gyakorlati kapcsolatfelvételként értelmezhetjük" 2 Jellegéből adódóan a tanítási dráma módszerével a saját kultúra számos eleme, vonatkozása (mesék, versek, dalok, hagyományok) építhető be az oktatásba, amelyek az identitás erősítésének, illetve más kultúrák (hasonlóságok és különbségek) megismerésének, sőt megértésének irányába hatnak. Gavin Bolton osztályozta a dramatikus tevékenységformákat. Alapvetően három fő típust ír le: a gyakorlatokat, melyet A típusnak, a dramatikus játékokat, melyet B típusnak, és a színházat, melyet C típusnak nevez. A gyakorlatokat közvetlen tapasztalatszerzésre, dramatikus készségfejlesztésre, helyzetgyakorlatokra osztja, használva az egyéb művészetek formanyelvét is. A dramatikus tevékenységek során a szabályok közös megegyezéssel születnek. Bolton D típusú drámának nevezte el a tanítási drámát, melynek célja az érzelmi és intellektuális tanulás. A helyzeteket a tanár dolgozza ki, de mindig a résztvevők döntenek. Ezt a munkát nagyban segítik az ún. konvenciók, amelyek valójában eljárás szintig kidolgozott munkaformák. Fontos, hogy a drámatanár mindig fejben tartsa őket, hogy bármikor megfelelő, de előre nem látható helyzetben tudja őket alkalmazni. Jonothan Neelands négy csoportba osztja a konvenciókat. A kontextusépítő konvenciók átvezetnek az osztálytermi munkából a megjelenítő játékba. A kontextusépítő konvenciók a helyszínt megteremtő munkaformáknak adnak kibontakozási lehetőséget és lehetővé teszik a csoportok számára a drámai kontextus megteremtését: pl. közös rajzolással egy erdőnek az elképzelése, naplók, levelek, üzenetek, melyek segítségével érthetővé tesszük a hely, az idő, a résztvevők pontos meghatározását. 2 Jonothan NEELANDS (1994): Dráma a tanulás szolgálatában Magyar Drámapedagógiai Társaság Bp., 12. 4

5 A narratív konvenciók a bonyodalmat, a problémát viszik be a drámába, magát a történetet hangsúlyozzák. Ezek a sztorik az életből vett, a valósághoz közeli, a gyerekek számára ismerős helyzeteket idéznek fel. A játékban való részvételen keresztül lehetővé teszik a tanulók számára az epikus részletekre vonatkozó elképzeléseiket, feltevéseik kipróbálását. 3 A narratív konvenciókhoz soroljuk pl. a gyűlést, az értekezletet, melynek során szerepbéli helyzetben a csoport tagjai összegyűlnek, hogy új információkat szerezzenek, megtervezzék teendőiket, konszenzusra jussanak vitás kérdésekben. - Költői jellegű konvencióhoz olyan jellegű munkaformák sorolhatók, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek a drámában rejlő szimbolikus lehetőségekre. A történet mélyebb rétegeibe vezetik be a résztvevőket, céljuk az érzelmi bevonódás növelése. - A fórum-színház: egy kisebb csoport eljátszik egy szituációt, miközben a többiek nézőként figyelik azt. A megfigyelőknek jogukban áll megállítani a jelenetet, nem minősítés céljából hanem, mert könnyebb mutatni, mint elmagyarázni az ötletüket, majd belépnek szereplőként a jelenetbe, így a cserélődő szereplőkkel újabb és újabb fordulatokat vehet a játék. - Képaláírás: az élmény összegzésére alkalmas, a csoportok a vizuálisan bemutatott tartalmakhoz jelmondatokat, címeket találnak ki, vagyis szöveggel látják el a másik csoport munkáját. 4 A reflektív jellegű konvenciók gondolkodásra ösztönöznek, nagy hangsúlyt helyeznek a játékon belüli monológra, hangos gondolkodásra. 5 Ezek a munkaformák lehetővé teszik, hogy a csoport tagjai az egyes alakok gondolatait, érzéseit kimondhassák, a cselekvéseket lélektani szempontból kommentálhassák. A csoport megvitathatja minden egyes beszámoló szubjektív elemeit, felismerheti benne a részrehajlást, előítéletet. Például a belső hangok elnevezésű konvenciók a bonyolult, nehéz döntési szituációval szembesülő szereplő helyzetének vizsgálatával segítheti a mélyebb érzelmi bevonódást. Tanulási lehetőségként a szereplő még inkább tudatában lesz annak a problémának, mellyel szembekerült, ezzel lehetőséget biztosít a reagálásra. A drámapedagógia különböző drámamodelleket ismer. Épülhet egy drámaóra egy központi figurára. Ebben az esetben lényeges szempont és feladat, hogy a bevonódás során a 3 Jonothan NEELANDS (1994): Dráma a tanulás szolgálatában Magyar Drámapedagógiai Társaság Bp., KAPOSI László (1995, szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. In. Dorothy HEATHCOTE: A konvenciókról. Magyar Drámapedagógiai Társaság Bp., Jonothan NEELANDS (1994): Dráma a tanulás szolgálatában Magyar Drámapedagógiai Társaság Bp.,

6 képzeletbeli személy családját, baráti körét, hobbiját közös megegyezéssel építsük fel, elfogadva a mintha helyzeteket. Az első lépés az empátia felé, ha elkötelezzük magunkat a szerepek és a helyzet elfogadására a drámai helyzettel való azonosulás során. Adjunk teret a szerep attitűdjén keresztül a kreatív ötletek megjelenésének. Az empátiás készségből fakadó érzések és gondolatok közötti szoros kapcsolat teszi lehetővé az interiorizálódást, az értékek, érzelmek, tulajdonságok összehangolását a szereppel. Épülhet egy drámaóra irodalmi műre, melyen keresztül olyan fontos tapasztalathoz szeretnénk juttatni a résztvevőket, melyet nem lehet megtanítani. Hiszen amit játszunk, az megmarad. Közösségen belüli viszonyok feltárására, közösségépítésre kiválóan alkalmasak a jól megválasztott drámaórák. Erkölcsi problémák, erkölcsi döntések következményei vizsgálhatók a drámán keresztül. Mai, konkrét társadalmi anomáliák (pl. etnikai, faji ellentétek, a munkanélküliség hatása, stb.) is világosabbá válhatnak. Nyelvi órákon is elterjedt módszer, de a történelem bizonyos döntéshelyzetei is taníthatók a drámával. A drámapedagógiával rokon törekvések a rendhagyó irodalmi órák, a színházlátogatást előkészítő beavató színház, majd azt követően a látottak hatáselemzése. Összességében elmondhatjuk, hogy a drámajáték komplexitása abban áll, hogy az egész személyiséget mozgósítja és középpontban az ember holisztikus szemlélete áll. A tanulás alapvető elemeit képezik a problémamegoldás és a konstruktív konfliktuskezelés során. Az improvizációk révén a személyközi kommunikáció szabadabb, oldottabb és ez hozzájárul a kommunikatív készségek fejlődéséhez. A drámajáték és a drámapedagógia a személyiség teljes kibontakozását segítő komplex készségeket formál. A drámapedagógia eszközrendszere a mai verseny-centrikus iskolák közösségeiben a tudásátadás és tudásközvetítés folyamatát tanuló-központúvá képes alakítani. Hiszen ismeretes, hogy az élet számos területein sokkal gyakorlatiasabb tudás közvetítésére van szükség. Palánkai Tibor rávilágít arra, hogy a munkaerő piac különböző területein igénylik a szakmai ismeretek elsajátításán túl a logikusan gondolkodó és a szakterület problémáit megoldani képes szakértelmiségiek képzését. 6

7 A drámás műhely tantárgyi programja A tárgy neve: Kreatív tréning és dráma Tantervi helye: Szabadon választható tantárgyak A kurzus meghirdetése az oktatói kapacitás, indítása a hallgatói érdeklődés függvényében történik. A Kreatív tréning és dráma tárgy 30 órában, blokkonként összesen tíz alkalmat jelöl. A tantárgy általános céljaként megfogalmazható specifikum; megismertetni a hallgatókat a dámapedagógia alapvető jellemzőivel, a drámapedagógiába involválódó módszertani kultúrával, alapvető játékokkal, dramaturgiai alapismeretekkel, melyeket a nevelés során tevékenységek, tanórák keretében és azon kívül is hasznos módszerként alkalmazhatnak. A tárgy keretében lehetőség nyílik olyan ismeretek közvetítésére, amelyek a személyiség kifejezés-kultúrájának megértéséhez és fejlesztéséhez segítheti a hallgatókat. Az ismeretek gyarapítása és gyakorlati alkalmazása révén a hallgatók saját élményen keresztül tapasztalhatják meg a játékos gyakorlatok hatását. A kurzus gerincét képező kreatív dráma megteremtésének formái és módszerei a nevelési/tanítási drámában történő aktív együttműködés során sajátítható el. Alapvető szemlélet a gyermek- és személy-központúság, a meglévő tapasztalatok elfogadása. A kurzus elvi alapja az őszinteség, nyitottság, kreativitás, szabadság, mely új típusú oktatóihallgatói, tanár-diák viszonyt feltételez és igényel. A személyközi szubjektív jelentések feltárása a kreatív gyakorlatok végzése során a személyiség pozitív mentálhigiénés állapotát erősíti. A tantárgy tartalmi elemei között szerepel a drámapedagógia mibenléte, foglalkozunk a játéknak a nevelésben, oktatásban betöltött szerepéről. A drámajátékok gyakorlati alkalmazásának főbb nézőpontjait elemezve a tapasztalati tanulást priorizálva; a közösségteremtés új lehetőségei saját élményen keresztül válik érzékelhetővé. Olyan drámapedagógiai jellegű kommunikációs gyakorlatok beiktatása a cél, amelyek egyaránt adaptálhatóvá válhatnak az óvodától a felnőttképzésig. A gyakorlatok hatáselemzésére kerülő játékok az érzékelés játékai, memóriát fejlesztő, emlékezetet edző játékok. A gyakorlásra alkalmas játékok között a fantáziajátékok, 7

8 ritmusérzéket fejlesztő ügyességi játékok, lazító, feszültség-levezető, ön- és társismereti, valamint szituációs és improvizációs játékok. Alapfokon szerepelnek a tantárgy keretein belül a térhasználat és a tájékozódás játékai is. A tantárgy törzsanyaga tartalmazza a drámajáték-módszertan, a tanítási dráma gyakorlati kérdéseit, elemeit. A drámaóra-vezetés tématípusai között hangsúlyos kreatív drámaórák keretet biztosítanak a közösségi-szociális és erkölcsi problémák vizsgálatához. A tantárgyi program megvalósítási terve 1. alkalom: Az ismerkedés és kapcsolatteremtés játékai, az együttműködés indítása a helyzet megértése, feszültség csökkentése. Olyan játékok szerepelhetnek, amelyek az együttműködést, egymás megérintését egész csoportban, vagy mikrocsoportban lehetővé teszik. /Játékok: Név-tár, Név-kör, Névkígyó, Kapcsolódás, Szemkontaktus, Kezek, Közös montázs / 2. alkalom Bemelegítő mozgásgyakorlatok, lazító, koncentrációt fejlesztő, interakciós játékok a megfelelő pszichoszomatikus állapot elérése érdekében. A feszültség oldása a koncentrációs gyakorlatok révén megalapozható; találkozás kezdetén, a közös tevékenység folyamatában és zárásaként is. /Játékok: Távolságtartás, Állj!, Adj hozzá egy mozdulatot, Hangsúly, Számolj, ha megböklek, Elnök-titkár- jegyző, Hotelportás / 8

9 3. alkalom Bemelegítő, lazító és koncentrációs, ön- és csoportismereti, valamint szituációs játékok. A felsorolt játékcsoport alkalmazásának célja: az együttmunkálkodáshoz szükséges hangulat, a megfelelő testi-lelki állapot megteremtése. A szituációs játékok során a résztvevők feldolgozhatják érzelmeiket; továbbá a fiktív élethelyzetek megoldása új nézőpontok kialakítására, viselkedésmódosulásra ad mintát. /Játékok: Add tovább, Közös mondandó, Időgép, Keresd a helyed, Páros interjú, Címerek, Szituációs játékok párban / 4. alkalom Ritmusgyakorlatok, memóriafejlesztő játékok, beszédkészség-fejlesztő gyakorlatok, bizalomjátékok. A csoportmunka összehangolásához a megfigyelő és összpontosító képesség játékai hozzájárulnak a kreativitás fejlesztéséhez, melynek alapja a kommunikáció. A kontaktusteremtés tudatos megfigyelése érdekében a szemkontaktus az érintés megtapasztalása és elfogadása bizalmon alapszik. A társ/társak iránti bizalom kiépítése hosszú folyamat. /Játékok: Kapcsolatteremtés zenére, Szoborgyakorlatok, Kontaktusgyakorlat érintéssel, Vakjátékok, Megszólít-megérint, Beszélgetés számokkal, Szómágus, Tulajdonsághordozó / 5. alkalom A kreatív dráma elmélete és tevékenységi formái. A nevelési/tanítási dráma tervezése; munkaformák, konvenciók, tanári attitűd. Dramatikus tevékenységek a konvenciók megértéséhez. /Játékok és tevékenységek: Kontextusépítő konvenciók; Hangaláfestés, Szerep a falon, Közös rajzolás, Állókép. Narratív konvenciók; Gyűlés, értekezlet, Az élet egy napja, A tanár szerepben, Forró szék./ 6. alkalom Dramatikus tevékenységek a konvenciók megértéséhez. Gyakorlatok, játékok beépítése a drámába. A tanári szerepbelépés szabályai. Költői és reflektív jellegű konvenciók. Munkaformák megválasztása. /Játékok és tevékenységek: Költői konvenciók; Montázs, Fórum-színház, Kiscsoportos improvizációk, Ünnepség, Reflektív konvenciók; A pillanat megjelölése, Belső hangok, Narráció./ 9

10 7. alkalom A kreatív dráma tématípusai a közösségi-szociális problémák vizsgálata. Erkölcsi problémák, döntések következményeinek értelmezései a drámán keresztül. Téma: Tolerancia. Fókusz: Miért viszonyul egy közösség negatívan egy tagjuk fizikai másságához? 8. alkalom A dráma tanulási területe a másság megértése, tolerancia. A résztvevők szerepkörei; kerettávolság. A tárgyalás és egyeztetés formái. Téma: Tolerancia. Alkalmas lehet-e a törpe királyfi az ország vezetésére? Fókusz: Milyen problémák akadályoznak egy fizikailag fogyatékos fiatalt abban, hogy elfogadja magát? 9. alkalom Kontextusépítés, valamint a megjelenített fiktív helyzetben való elköteleződés szintje. Valódi érzelmek a történtekkel kapcsolatban; a sors megélésének fontossága és a szerep viszonya. Téma: Kiközösítés, erkölcsi törvények mögött munkáló egyéni érdek. Fókusz: Megbocsáthatja-e egy közösség, ha egyik tagja megszegi a mindenki által elfogadott erkölcsi törvényeket? 10. alkalom Csökkentsük az előítéleteinket a hétköznapokban, legyünk képesek egy ember objektív megítélésére, saját jelleme, tettei alapján; se kulturális, se származásbeli különbségek ne befolyásoljanak. Téma: Szülők vétkeiért a gyermekek bűnhődnek? Fókusz: Képesek vagyunk-e ugyanúgy tekinteni valakire, mint korábban, ha kiderül, hogy az édesapja bűnöző? 10

11 TANEGYSÉG LEÍRÁSA A tantárgy neve: Kreatív tréning és dráma Kódja: Kreditszáma: 2 A tanóra típusa: gyakorlat és száma:30 óra/félév A számonkérés módja: gyakorlati jegy A tantárgy tantervi helye: bármelyik félév Előtanulmányi feltételek: - Kötelező / kötelezően választható szabadon választható tantárgy Az oktatás nyelve: magyar Tantárgyleírás A tanegység oktatásának célja: Sajátítsák el a hallgatók a kreatív/tanítási dráma kialakításának, létrehozásának formáit, módozatait. Tudjanak azonosulni a tanítási dráma pedagógiai eszmerendszerével, tekintsék alapvető vezérelvnek a gyermek-központúságot, a megfelelő tapasztalatokra támaszkodás elvét. Kreatív gyakorlatok elsajátítása. Megismertetni a hallgatókkal alapvető drámapedagógiai fogalmakat és játékokat. Olyan ismeretek közvetítése, amelyek a személyiség kifejezés-kultúráját gazdagítják. Elsajátítandó ismeretanyag: A hallgatók fejlesszék ki az azonosulás, beleélés képessége által az új típusú (társszerzői) tanár-diák viszonyt, a gyermeki (átélési) autonómia elvét, az alkotói elégedettség, s a szubjektív jelentés feltárásának fontosságát. - a gyakorlatok, az improvizáció és a rögzített jelenetek helye és szerepe a tanítási drámában - tanári szerepmódozatok és dramatikus konvenciók kipróbálása - térhasználat, tájékozódás, utánzó játékok, mozgásos bemelegítő játékok, - összetett, koncentrációs játékok, - helyzetfelismerő és értékelő képességet fejlesztő gyakorlatok, - a csoportalkotás és az érzelmi biztonság játékai, ismerkedő, interakciós gyakorlatok, azonosulásra épülő játékok, - tér- és időérzékelést, mozgáskoordinációt fejlesztő gyakorlatok, érzékeléssel összefüggő koncentrációs gyakorlatok, - a kifejezés és az önkifejezés drámán belüli lehetőségeinek megragadása, mímes, szöveges improvizációk, élethelyzet-gyakorlatokra reagáló játékok, az empátia és a tolerancia fejlesztését célzó bizonyítékok. 11

12 Kialakítandó kompetenciák: a) Ismerik: - az élményszerű óvodai/iskolai életmódszervezés lehetőségeit, - a dráma- és művészetpedagógia területét, gyakorlatát. b) Rendelkeznek: - társadalmi események, óvodai/iskolai ünnepek, közösségi szertartások tervezésének és szervezésének képességével, - magas szintű anyanyelvi, kommunikációs képességgel, szociális és művészeti érzékenységgel, - a permanens művelődés igényével. c) Képesek: - a mindennapi tevékenységükben, az óvodai/iskolai nevelésben, az emberismeret, a kommunikáció, a tánc és dráma területén a drámapedagógiai módszerek alkalmazására, - az óvodás korú gyermekeket valamennyi nevelési területen, magyar nyelven nevelni. Az értékelés módszere: Közös gyakorlatokon való aktív részvétel. Játékok írásbeli kidolgozása, játékgyűjtemény készítése megadott szempontok szerint. Drámaóra elemzések. Irodalom Kötelező irodalom: - GABNAI Katalin: Drámajátékok. Magyar Drámapedagógiai Társaság Bp., ISBN Gavin BOLTON: A tanítási dráma elmélete Marczibányi téri Művelődési Központ Bp., 1993.ISBN X - Jonothan NEELANDS: Dráma a tanulás szolgálatában Magyar Drámapedagógiai Társaság Bp., ISBN KAPOSI László (1999, szerk.): Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Magyar Drámapedagógiai Társaság Bp ISBN Ajánlott irodalom: - PÜSPÖKI Péter (2000, szerk.): Drámaóra-gyűjtemény. Bosod-Abaúj-Zemplén Megyei Drámapedagógiai és Színjátszó Műhely, Miskolc. - SZEKSZÁRDI Júlia (1995): Utak és módok. Magyar ENCORE, Bp. ISBN VARGA Irén - GÖNCZI Károly - PINTÉR István (1999): Önismereti játékok gyűjteménye. Pedellus Kiadó Bp. ISBN Fontosabb technikai és egyéb segédeszközök; rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagok: Tantárgyfelelős: Jaskóné Dr. Gácsi Mária adjunktus Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Jaskóné Dr. Gácsi Mária adjunktus A tanegység leírása készült: július

13 Bibliográfia BENEDEK László: Játék és pszichoterápia. Magyar Pszichiátriai Társaság, Bp., Mi a játék és mi nem? , ISBN Bruno BETTELHEIM: A játék: híd a valósághoz. In: Az elég jó szülő. Cartaphilus Kiadó Bp., ISBN Drámapedagógiai Magazin a Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikája. 2001/2. szám 19-22; 2002/2. szám 32-36; 2007/1. szám 41. ISSN FALUS Iván: A gyakorlat pedagógiája. In: GOLNHOFER Erzsébet és NAHALKA István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001, p. ISBN GABNAI Katalin: Drámajátékok. Magyar Drámapedagógiai Társaság Bp., ISBN Gavin BOLTON: A tanítási dráma elmélete Marczibányi téri Művelődési Központ Bp., 1993.ISBN X Jonothan NEELANDS: Dráma a tanulás szolgálatában Magyar Drámapedagógiai Társaság Bp., ISBN KAPOSI László (1999, szerk.): Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Magyar Drámapedagógiai Társaság Bp ISBN KAPOSI László (1995, szerk.): Drámapedagógiai olvasókönyv. Magyar Drámapedagógiai Társaság Bp. ISBN KAPOSI László (1993, szerk.): Játékkönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Bp. LESZNYÁK Márta, CZACHESZ Erzsébet: Multukulturális oktatáspolitikai koncepciók. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, 1998, 13p. ISBN M. NÁDASI Mária: Projektoktatás. Gondolat Kiadói Kör, Bp., ISBN MÉREI Ferenc V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan. Gondolat, Bp., 1983, p. ISBN MIHÁLY Ildikó (szerk..): A pedagógusképzés és a pedagógus életpálya az élethosszig tartó tanulás korában. Új Pedagógiai Szemle, NAGY Jenőné - RANSCHBURG Jenő - SZAKÁCS Mihályné - TÁRNOKINÉ JOÓ Ildikó: Óvónők Kincsestára. RAABE, PALÁNKAI Tibor A globális átalakulás kihívásai- elkerülhetők-e a kataklizmák? Magyar Tudomány, 2. sz. 2007,

14 PÜSPÖKI Péter (2000, szerk.): Drámaóra-gyűjtemény. Bosod-Abaúj-Zemplén Megyei Drámapedagógiai és Színjátszó Műhely, Miskolc, Spencer KAGAN: Kooperatív tanulás. Ökonet Kiadó, Bp., ISBN SZEKSZÁRDI Júlia (1995): Utak és módok. Magyar ENCORE, Bp. ISBN TORGYIK Judit: Fejezetek a multikulturális nevelésről. Eötvös József Kiadó Bp., 2005, 33. ISBN VARGA Irén - GÖNCZI Károly - PINTÉR István (1999): Önismereti játékok gyűjteménye. Pedellus Kiadó Bp. ISBN

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

JÁTSZANI IS ENGEDD. A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése. Készítette: Meleg Gábor. Budapest, 2009.

JÁTSZANI IS ENGEDD. A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése. Készítette: Meleg Gábor. Budapest, 2009. JÁTSZANI IS ENGEDD A drámapedagógia történetének vázlatos áttekintése Készítette: Meleg Gábor Budapest, 2009. ELSŐ RÉSZ A drámapedagógia térhódítása I. 1. A drámapedagógia fogalma Sokan tettek arra kísérletet,

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

HELYI TANTERV Tánc és dráma

HELYI TANTERV Tánc és dráma L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Tánc és dráma 2007. Készítette: F ÜRJ K ATALIN TÁNC ÉS DRÁMA Ajánlás A Tánc és dráma a Művészetek műveltségi terület egyik modulja, amely sajátos, a hagyományos

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában

A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP 3.1.4./08/2-2008-0156 A moduláris oktatás megszervezése a Vokányi Általános Iskolában Dráma modul 6. osztály Általános Iskola Vokány, Grundschule

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Módszertani ismeretek (történelemtanár)

Módszertani ismeretek (történelemtanár) 9. Módszertani ismeretek (történelemtanár) A tantárgy neve: A történelemtanítás elmélete (történelemdidaktika) A tantárgyért felelős szervezeti egység: Pedagógiai Intézet A tantárgy kódja: (nem kell kitölteni)

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi Tanterve 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március 20. Tartalom

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 1 GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljének kidolgozása. A gyakorlóiskolává válás feltétele

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

A tantárgyi cél, az ismeret, kompetencia, valamint a képesség, készség, jártasság és attitűd értelmezése A TANEGYSÉGLEÍRÁSOK TÜKRÉBEN

A tantárgyi cél, az ismeret, kompetencia, valamint a képesség, készség, jártasság és attitűd értelmezése A TANEGYSÉGLEÍRÁSOK TÜKRÉBEN A tantárgyi cél, az ismeret, kompetencia, valamint a képesség, készség, jártasság és attitűd értelmezése A TANEGYSÉGLEÍRÁSOK TÜKRÉBEN Sárospatak, 2015.09.18. Kissné Gombos Katalin Az előadás célja Tanegység

Részletesebben

Társas énünk Társaságunk!

Társas énünk Társaságunk! beszámoló XI. évf. 2. szám Urbán Éva Izabella A Társas énünk Társaságunk! című személyiség- és közösségfejlesztő projekt bemutatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával Társas énünk Társaságunk!

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Az iskola adatai Az iskola hivatalos elnevezése: Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola Rövid neve: Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET

V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET V. Rész SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG I. FEJEZET A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI KÉPZÉS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 1. Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó

Részletesebben

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve

Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja és Helyi Tanterve ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 A pedagógiai program megvalósításának biztosítéka...

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET MOZAIK. 5-6. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Makádi Mariann

TERMÉSZETISMERET MOZAIK. 5-6. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Makádi Mariann MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam C változat Készítette: Makádi Mariann A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások

A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások A gazdasági felsőfokú szakképzésről kikerülő hallgatókkal szembeni munkaerő-piaci elvárások KÁRPÁTINÉ DARÓCZI Judit Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest karpati.d.judit@gmail.hu A felsőfokú szakképzés

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Pedagógiai program. Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium VII. Alsó erdősor 14-16. A nevelőtestület elfogadta: 1998.

Pedagógiai program. Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium VII. Alsó erdősor 14-16. A nevelőtestület elfogadta: 1998. Pedagógiai program A nevelőtestület elfogadta: 1998. február 10-én Módosította: 2001. április 27-én, 2001. november 26-án, 2004. május 28-án és 2005. augusztus 30-án 2007. február 2-án 2007. november 30-án.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam

ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam ELSŐ IDEGEN NYELV 9-12. évfolyam Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret,

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

SZKA_103_20. A modul szerzôje: Takáts Rita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_20. A modul szerzôje: Takáts Rita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Enyém tiéd modul szerzôje: Takáts Rita SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_20 tanári Enyém tiéd 3. évfolyam 259 MODULVÁZLT tevékenység célja, I. Ráhangolás,

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u.

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail:bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu web. www.bocskaigimnazium.hu

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Segédanyag a NEVELÉSTAN tantárgyhoz

Segédanyag a NEVELÉSTAN tantárgyhoz SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR HUMÁNTUDOMÁNYI, NYELVI ÉS TANÁRKÉPZŐ INTÉZET Segédanyag a NEVELÉSTAN tantárgyhoz Összeállította Rakaczkiné Tóth Katalin Gödöllő NEVELÉSTAN 1 Nevelés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK

HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV MŰVÉSZETEK Tantárgy MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 1-0 - 0 0 0-1 -0-0 óraszámokra Készítette:

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

Kovácsné Bakosi Éva. A gyakorlatvezetés módszertani kézikönyve

Kovácsné Bakosi Éva. A gyakorlatvezetés módszertani kézikönyve Kovácsné Bakosi Éva A gyakorlatvezetés módszertani kézikönyve DEBRECENI EGYETEM TANÁRKÉPZÉSI KÖZPONT A gyakorlatvezetés módszertani kézikönyve Az óvodai gyakorlati képzés korszerűsítése KÉSZÍTETTE: KOVÁCSNÉ

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA HELYI TANTERV Az iskola Helyi Tantervében elıírt tananyagot és követelményeket a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosított 27/1998. (VI. 10.)

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tehetségpont

Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tehetségpont Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Tehetségpont módszertani pályázata Készítette: Szabóné Sallai Judit tanító Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Taktakenéz Az emberi tehetség parányi lámpa, mely

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin, Ph.D.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Torkos Katalin, Ph.D. Társadalomtudományi kutatások SPB1109 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása A kurzus vizsgával zárul. Babbie, Earl: A társadalomtudományi

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 2

A TANTÁRGY ADATLAPJA 2 A TANTÁRGY ADATLAPJA 2 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia- és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PORTFÓLIÓ KÖVETELMÉNYEIHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A PORTFÓLIÓ KÖVETELMÉNYEIHEZ TÁJÉKOZTATÓ A PORTFÓLIÓ KÖVETELMÉNYEIHEZ A portfólió = dokumentumdosszié (etimológiailag: levélhordó tárca ): Lényegét tekintve olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy területen

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben