Színházi effektek. Az effektgép a színházban általában fekete, És ha nagyon nehéz, füle van, vagy kereke.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Színházi effektek. Az effektgép a színházban általában fekete, És ha nagyon nehéz, füle van, vagy kereke."

Átírás

1 Színházi effektek Az effektgép a színházban általában fekete, És ha nagyon nehéz, füle van, vagy kereke.

2 Füstgép / Smoke machine / Egy hordozóanyagból / rendszerint desztillált-víz / és egy nagy felületi feszültséggel rendelkező, magas lobbanási pontú anyagkoncentrátumból / általában glicerin-bázisú / álló elegy / adalék / magas hőmérsékleten történő elpárologtatásával előállított elemi részecskék halmazának a légtérbe juttatásával kelti a hagyományos füst benyomását. Gyakorlati megvalósítását tekintve felépítése a következő: egy tartályból csővezetéken keresztül folyadékszivattyú segítségével egy / szabályozó áramkör által állandó üzemi hőmérsékletű állapotra felfűtött (cca 340C) kis belső-légterű / kazánba juttatja a folyékony halmazállapotú adalékanyagot, mely azt nagy térfogat-növekedéssel együttjáró elgőzölögtetéssel egy / belső űrtartalmához képest / relatív kis elvezető nyíláson ( fúvóka ) keresztül / a térfogat-növekedésből származó nagy nyomással / a kívánt légtérbe juttatja.

3 Működési elvéből fakadóan adódik, hogy a kazán üzemi-hőmérsékletének eléréséig a berendezés nem működőképes. A gyártók a készülék adatlapján illetve műszaki leírásában ezt az időt / mint felfűtési idő /, mint alapvető információ definiálják. Természetesen a füstfejlesztés folyamán a párologtatással együttjáró hőveszteséget a kazán fűtőegységének / fűtőbetét / pótolnia kell. Amennyiben a fűtőbetét teljesítménye a kazán hő-utánpótlásához nem elegendő, a berendezés felfűtés üzemmódba áll vissza és az üzemi hőmérséklet eléréséig füstfejlesztésre nem képes. Egyes berendezésekben - melyeket folyamatos füstfejlesztésre alkalmasnak ajánlanak gyakorlatilag két rendszer található egy berendezésházba építve. Ebben az esetben a bekapcsolás után mindkét kazán felfűt az üzemi hőmérsékletre és mikor a készülék füstöt fejleszt, csak az egyik rendszer üzemel. Mikor az éppen üzemelő egység kazánlégterének a hőmérséklete a minimálisan megkövetelendő érték alá esik, az felfűtési állapotba kerül és ezzel egyidőben egy automatikus átkapcsoló-áramkör segítségével a másik egység szolgáltatja a füstöt. Amennyiben ez a rendszer is lehűl, a folyamat visszaáll eredeti állapotába és az első egység veszi át újra a működési funkciót. A tervezés folyamán elengedhetetlen szempont, hogy a rendszerek mindegyikének a felfűtési ideje rövidebb kell legyen, mint a működésükből származó hőveszteség általi lehűlési idő.

4 Az adaléktovábbító szivattyú teljesítményének változtatásával a fúvókán működés közben - kiáramló füst mennyiségét, míg a szivattyú szakaszos működtetésével az időegység alatt a légtérbe kerülő összes füstmennyiséget szabályozhatjuk. Általában már DMX 512 vonalról vezérelhetőek. Füstgép működés közben Alapfokon a működését úgy ellenőrizhetjük, hogy ha megnyomjuk a kezünkbe adott távvezérlőnek nevezett kis drótos bigyón található gombot / általában egy van rajta / akkor a színpad irányából egy ilyen hangot hallunk, hogy: pfffffffffff és egy idő után valaki ordít, hogy hagyd abba! Ha nem látsz semmit a díszletből, akkor működik.

5 Fazer Egy speciális füstgép, mely a hagyományos kialakítású, de több fúvókával rendelkező füstfejlesztő berendezés alkotóelemeit kiegészíti, az adalékadagolást és egy ventilátor fordulatszámának szabályozását összehangoló vezérlő-áramkörrel. Az említett áramkör egyenletes kiáramló füstsűrűséget biztosít a ventilátor fordulatszámának változtatásakor. A fúvókákba kerülő adalék mennyiségének változtatásával a füst sűrűségét, a ventilátor fordulatszámának változtatásával a füst-szórás berendezéstől mért távolságának nagyságát szabályozhatjuk. Előnye a színháztechnikában kívánatos, a füstgépeknél halkabb működés, hátránya a felfűtési idő.

6 Ködgép / Hazer / Thermo-vaporizátor / Thermo=hő, Vaporizáció=párologtatás / Működési elvét tekintve megegyezik a füstgéppel, csak az adalékanyag koncentrációja alacsonyabb, illetve a kiáramló füst egy ventilátorral a légtérben lehetőség szerint egyenletes eloszlásban - szétszórásra kerül. Egyes professzionális berendezésekben található egy / a kikapcsoláskor aktivizálódó / adalék-visszaszívó egység, mely kikapcsoláskor a szivattyútól a kazánhoz vezető adaléktovábbító csővezetékből a folyadékot eltávolítja és a tároló tartályba visszajuttatja. Ennek az az oka, hogy hosszabb üzemszünet / több nap / alkalmával az adalék - gyorsabban párolgó hordozó-összetevője / általában desztillált víz / elpárolog és a füstöt képező alkotóeleme a csővezeték falára lerakódik, ami a későbbiekben a vezeték hasznos belső keresztmetszetét fokozatosan csökkenti, illetve egy idő után annak eltömődéséhez vezethet. Az ilyen egységgel rendelkező készülékeket használat után azonnal nem célszerű áramtalanítani, mert a készülék élettartamának meghosszabbítására beépített adalékvisszaszívó nem tudja eltávolítani a csőben maradt folyadékot. Ezekben a berendezésekben egy erre a célra rendszeresített indikátor / visszajelző / ad információt a készülék feszültség alatti voltának megszüntethetőségéről / ki lehet húzni /. Általában a készülékhez mellékelt távszabályozó / Remote Control Unit / a készüléken található többpólusú csatlakozóaljzaton keresztül vezérli a szabályozható funkciókat. Ez a csatlakozó nem keverhető össze a készülék esetleges DMX 512 vezérlésére szolgáló bemenettel, mert akkor lesz nagy villám és bumm! Hátránya a kompresszoros ködgépekkel szemben a felfűtési idő. Az adaléktovábbító szivattyú teljesítményének változtatásával a kiáramló köd mennyiségét, a ventilátor fordulatszámának változtatásával a ködszórás berendezéstől mért távolságának nagyságát szabályozhatjuk. A kazán üzemi hőmérsékletét nem szabad változtatni, azt a gyári beállított értéken kell tartani.

7

8 Kompresszoros ködgép / vaporizátor / Egy hordozóanyagból / rendszerint desztillált-víz / és egy nagy felületi feszültséggel rendelkező anyagkoncentrátumból / általában glicerin, vagy olaj bázisú / álló elegy / adalék / magas nyomás által / az adalék állagához képest / nagyon kis kiáramló nyíláson / fúvóka / keresztül előállított / vaporizált / elemi cseppek halmazának a légtérbe juttatásával kelti a hagyományos köd érzetét. Felépítését tekintve egy nagynyomású / általában többkörös / kompresszorból, / egy vagy több fúvókából álló / vaporizátorból / elemi részecskéket előállító berendezés / illetve a térbeli egyenletes eloszlást biztosító ventilátorból áll. Általában a fúvóká/k/ból kiáramló elemi cseppek a lecsapató teknőként kialakított adaléktartály felett haladnak el mielőtt a ventilátor légáramába kerülnének. Ezzel a megoldással a vaporizácíó folyamán keletkezett nagyobb méretű illetve tömegű elemi cseppek a gravitáció hatására visszakerülnek az adalékba, így a légtérbe csak a megfelelően kis méretű porlasztott adalék-szemcsék kerülhetnek. A fúvóká/k/ba kerülő adalék mennyiségének változtatásával a köd sűrűségét, a ventilátor fordulatszámának változtatásával a ködszórás berendezéstől mért távolságának nagyságát szabályozhatjuk. Előnye, hogy bekapcsolás után azonnal működtethető, hátránya a kompresszor zajos működése.

9 Hátrányát kiküszöbölendő, egyes berendezéseknél a kompresszor külön egységként a ködfejlesztő egységtől távolabb helyezhető el / ahol az üzemi zaja nem zavaró /.

10

11

12 Hydrosonic Az adalékot nagyfrekvenciás generátorral meghajtott mechanikai átalakítóval / célszerűen piezzo-kristály / rezgésbe hozza melynek hatására annak felületéről elemi cseppek válnak le, melyeket egy ventilátorral a légtérbe juttat. A generátorjel amplitúdójának és frekvenciájának beállításával a köd sűrűségét, a ventilátor fordulatszámának változtatásával a ködszórás berendezéstől mért távolságának nagyságát szabályozhatjuk. Nehézfüst-gép ( Heavy Smoke Machine ) A nehézfüst-gép egy a levegőnél nehezebb és ezáltal a gravitáció folytán a legmélyebb felület irányába áramló füstöt / a színpadon hömpölygő füst illetve tejköd látványát keltő anyagot / előállító berendezés. A nehézfüst előállítását és anyagát tekintve két különböző eljárás illetve anyag elterjedése vált általánossá

13 Szárazjeges A szárazjeges nehézfüstgép adalékanyagai: alacsony hőmérsékletű, szilárd halmazállapotú széndioxid és melegvíz. Elvi működése a következő: az alacsony hőmérsékletű, szilárd széndioxidot / C / melyet rendszerint körülbelül jégkocka méretű darabokban szállítanak melegvízbe helyezzük, ahol a hirtelen hőmérsékletemelkedés hatására a széndioxid nagymérvű térfogat-növekedéssel együttjáró halmazállapot-változáson megy keresztül és gázzá alakul. A heves párolgás hatására a vízből a felszínre törő széndioxid gázbuborékok a víz forrásához hasonlatosan vízgőz-cseppeket juttatnak a vízfelszín feletti térbe, ahol azok a halmazállapot-változással illetve a térfogatnövekedéssel törvényszerűen együttjáró hőelvonás hatására elemi szemcsékké állnak össze. Az így képződött hideg, sűrű / füst érzetét keltő / gőz-gáz elegyet a vízfelszín feletti zárt térből a térfogat-növekedésből fakadó nyomás egy a normál füstgépek fúvókáihoz mérten lényegesen nagyobb átmérőjű ( cm ) elvezető-csövön keresztül a kívánt térbe juttatja.

14 WUPERTAL Magyarországon a legelterjedtebb szárazjeges nehézfüst-gép alkotóelemei: egy hagyományos, a kapualjakból jól ismert kuka, mint melegvíz-tartály és készülékház, egy automata mosógép rozsdamentes acélból készült dobja a szárazjég részére, egy acélrúd a dobhoz rögzítve és a kuka tetején kivezetve az üzembe helyezés illetve szabályozás céljából és egy háztartási merülő-forraló a melegvíz biztosítására. A nehézfüst elvezetésére szolgáló cső a helyi adottságok figyelembevételével anyagát illetve méretét tekintve változó. Távszabályozású illetve elektronikus vezérlési lehetőségű változata a kereskedelemben nem ismert. Hátránya az adalék / szárazjég / utánpótlásának és tárolásának nehézkes mivolta.

15 Utólagos hűtéses Egy hagyományos felépítésű füstgépből és egy a fúvókából kiáramló füstöt lehűtő egységből álló berendezés. A nehézfüst, másnéven mélyfüst ebben az esetben csak annyiban tér el a normál-füsttől, hogy a porlasztott elemi részecskéket hordozó levegő hőmérséklete a kiáramló nyíláson mérve lényegesen alacsonyabb az üzemi környezet hőmérsékleténél. Mint ismeretes a gázoknak így a levegőnek is a sűrűsége és ezáltal a súlya is a hőmérsékletükkel fordítottan arányos. Ebből következik, hogy az alacsonyabb hőmérsékletű levegő míg fel nem veszi a környezeti hőmérsékletnek az értékét a légtér alján helyezkedik el. Mivel a füstöt hordozó légtömeg is hidegebb a környezeténél, így az az aljzat szintjén oszlik el. Kivitelezését tekintve a hűtést biztosító egység lehet zárt-rendszerű / a kompresszoros hűtőgépek elvén működő hőcserélő /, külön nehézfüst-adalékot nem igénylő kivitelű, illetve szobahőmérsékleten gyorsan párolgó / a nehéz-füstöt előállító / segédadalékot igénylő hőcserélővel rendelkező. Az utóbbi esetben a segédadalék anyagának csak olyan folyadékok felelhetnek meg, melyek nem robbanásveszélyesek és lobbanáspontjuk nagyon magas vagy nem éghetőek. A gyakorlatban erre a célra leginkább szén-tetrakloridot alkalmaznak. Ennek viszont a kereskedelemben történő beszerzése az Európai Unió területén lehetetlen, mivel az utóbbi években bebizonyosodott mérgező hatása miatt alkalmazását és kereskedelmi forgalmazását betiltották. CLOROFORM

16 A zárt-rendszerű hűtőegységgel működő berendezések szabályozhatósági lehetőségeiket tekintve megegyeznek a hagyományos füstgépek funkcióival és lehetőségeivel. Előnye a folyamatos adalék-utánpótlás biztosításának lehetősége, mivel nem igényel külön hűtőadalékot, de hátrányaként jelentkezik a felfűtési idő és a kazán fűtőteljesítményének véges volta, mely / a hagyományos füstgéppel megegyezően / időben behatárolja és korlátozza a folyamatos üzemszerű működtetés lehetőségét. A legújabb színpadi effekt-fejlesztések közt megjelent egy érdekes kialakítású nehézfüst-gép, melyben az utólagos hűtést úgy biztosítják, hogy a normál füstgép által fejlesztett füstöt egy koktél-jégkocka halmazon vezetik keresztül. Szabályozhatósági lehetőségeit tekintve megegyezik a hagyományos füstgépek funkcióival és lehetőségeivel.

17

18 Hógép ( Snow Machine ) A hógépeket leginkább úgy jellemezhetjük, hogy egy nagy teljesítményű légszivattyú kimeneti oldalára egy megfelelő szövés-sűrűségű harisnyát húzunk, és a szövetharisnya belsejébe juttatjuk a speciális hóadalékot, mely a nagysebességű légáram hatására cseppekre válik szét és a szövetet átitatja. Amennyiben a / légnyomás hatására kifeszülő ( felfúvódó ) / szövetbe itatódott nagy felületi feszültséggel rendelkező adalékanyagból képződött kis átmérőjű buborékok halmazának / hab / a légellenállása meghaladja a felületi feszültség által ébresztett az átitatott szövet bolyhaira ható tapadási erőt, a buborékhalmaz / ideális esetben 5-15 mm átmérőjű habpehely / a szövetről leválik és a folyamat egészen addig ismétlődik, míg az adalék-utánpótlás és a légáram biztosított. A habpelyhek áramlása hóesés hatását kelti. A légáramba juttatott adalékanyag mennyiségének változtatásával a havazás sűrűségét, a légáram sebességének növelésével illetve csökkentésével a pelyhek nagyságát szabályozhatjuk. Hátránya a zajos működés illetve a színpadra hullott adalékanyag síkossá teheti a járófelületeket. Balettszőnyegre illetve PVC-padlóra hullva, azok balesetveszélyessé válnak. A zajos működésből fakadó hátrányt a készülék két egységre bontásával lehet kiküszöbölni úgy, hogy a nagy zajt keltő légszivattyút a játéktértől megfelelő távolságra lehet elhelyezni. Tükör ablaktisztitó konfettiszoró

19 Habgép Antal Csaba Örkény Színház A habgép elvi működését tekintve a hógéppel megegyező azzal a különbséggel, hogy a légáram sebessége lényegesen alacsonyabb és az adalék anyagának sűrűsége kisebb. A különbségekből adódóan a szövetről leváló habpelyhek mérete nagyságrendekkel nagyobb, mint a hópelyhek. A légáramba juttatott adalékanyag mennyiségének változtatásával a habképződés intenzitását, a légáram növelésével illetve csökkentésével a kiáramló hab mennyiségét szabályozhatjuk.

20 Buborékgép Egy szappanbuborék-fújó elvén működő effekt-berendezés, melyből az adalékot általában egy forgótárcsás adalékfelvevő egység a nagysebességű levegőt biztosító fúvóka elé juttatja. A buborékok nagyságát az adalék konzisztenciája (állaga), egymás utáni sűrűségét a tárcsa forgási sebessége, míg a buborékoknak a berendezéstől mért távolságát a fúvókából kiáramló levegő nyomása határozza meg. Hajszárító skoda ablaktörlő

21 Szélgép A szélgép tulajdonképpen egy az átlagosnál lényegesen nagyobb légteljesítményű ventilátor, mely nagy átmérőjű és felületű lapátjai segítségével nagy légtömeget képes megmozgatni. Az általa szállított levegő mennyiségének és sebességének változtatásával éri el a kívánt szél fajtálának megfelelő hatást, mely az enyhe fuvallattól egészen a viharig terjedhet. Alkalmazásakor ügyelni kell arra, hogy mivel a szélgép nagy mennyiségű légtömeget mozgat meg legyen megfelelő mennyiségű szállítható levegő a mögötte levő térben. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a megcélzott területen túlnyomás keletkezik és az ott feltorlódó légtömeg valamilyen úton visszaáramlik a szélgép mögötti légtérbe, mely esetenként zavarólag hathat. Általában a ventilátor fordulatszámát szabályozhatjuk a kívánt hatás elérésére.

22 Stroboscope / Sztroboszkóp / A stroboscope tulajdonképpen felfogható mint egy nagyteljesítményű, periodikusan / szabályos időközönként / felvillanó vaku. Fényforrása egy rövid ideig nagyon nagy fényteljesítmény kibocsátására alkalmas villanócső, melyet egy gyújtó-elektronika működtet. A gyújtó-impulzusok gyakoriságának / frekvenciájának / változ-tatásával éri el a kívánt fényhatást. Általában a felvillanások gyakorisága / frequency / és a fényerő / intensity / szabályozható beépített potenciométerek segítségével, illetve ezek a funkciók vezérelhetőek távszabályzóval vagy DMX 512 vonalon keresztül. OMEGA

23 Mini Stroboscope / Blitzer / A kereskedelmi forgalomban kaphatók kisteljesítményű, szabályozhatatlan kompakt stroboscope-ok, melyek egyes esetekben komoly segítséget nyújthatnak a kívánt színpadkép megvalósításában. Villámgép Kiemelkedően nagy teljesítményű, egy villámlás fényhatását keltő villanásra illetve rövid villanás-sorozatra használatos külön erre a célra kifejlesztett villanócsövet tartalmazó stroboscope. Alkalmazása inkább a film és show-technikában használatos.

24 Láng-effekt Mechanikus A mechanikus láng-effektek működési elve a következő: egy könnyű semleges színű / általában fehér / szövetet / selyem / egy ventilátor segítségével meglobogtatnak és a természetes láng színösszetevőiből álló fényforrásokból kialakított lámparendszerrel megvilágítanak. Alkalmazásuknál figyelembe kell venni a ventilátor üzemszerű működéséhez szükséges légmennyiség biztosításához elegendő teret. Több láng elhelyezésekor a ventilátorok egymás hatásfokát gyengíthetik. Effetek árai

25 Pyrotechnológiát alkalmazó Pyrotechnikai vizsgával rendelkező szakember által üzemeltethető, tűzveszélyes és biztonságtechnikailag magas osztályba sorolt színpadi effekt, melyet általában a tűzoltóság illetve a kijelölt hatóság ritkán engedélyez. Rendszerint kiváltható más, kevésbé veszélyes megoldásokkal. Elektronikus láng-effekt Kisfeszültségű, hálózati feszültségtől függetlenül is üzemeltethető láng benyomását keltő elektronikus effekt.

26 TŰZEFFEKT

27 Színváltó / Colour Changer / A színváltó feladata, hogy egy fényforrás által kibocsátott fénysugár színét / egy a fénysugár útjába helyezett színszűrő segítségével / a kívánalmaknak megfelelően lehetőleg távvezérléssel - megváltoztassa, a legkisebb fényveszteség biztosításával. Tárcsás / Colour Wheel / A tárcsás színváltón a választható színek egy motor által meghajtott tengelyre rögzített színtartó-tárcsán helyezkednek el egyenlő szög-távolságban egymástól / számuk általában 5 és 8 közé esik /. A motor beindításával és megfelelő időben történő leállításával a kívánt szín a fénysugár útjába fordul, és azt beszínezi. Korábban a tárcsa megfelelő pozícióba kerüléséhez különböző mechanikai megoldásokat alkalmaztak, de az utóbbi időben a technika fejlődésével ezt a funkciót elektronikus úton valósítják meg. Távvezérlése nehezen oldható meg, így a korszerűen felszerelt színházakban csak speciális esetekben, statikus megvilágításra illetve szekvenciális színsorozat vetítésére alkalmazzák. Hátránya a tárcsa méretéből és a motoros meghajtás kialakításából eredő viszonylag nagy tömeg és méret, valamint a tárcsán elhelyezett színek sorrendje behatárolja a folyamatos megvilágítás alatti gyors váltásokat.

28 Szalagos / Scroller / A színházi gyakorlatban jelenleg a legelterjedtebb színváltó-típus. Felépítése a következő: egy nagy-menetszámú spirálrugóval előfeszített csévére feltekert különböző színű - egyenlő nagyságú darabokból álló és nagy szilárdságú, hőálló ragasztóval egymáshoz rögzített - színfóliatekercset egy másik, motorral hajtott csévére teker át. A cséve és a színfólia relatív kis tömege és ebből fakadó alacsony tehetetlenségi nyomatéka - miatt az átcsévélés sebessége nagy. A színek pontos pozícionálását léptetőmotorok alkalmazása esetén programozással, hagyományos egyenáramú motorok használatakor marker / jelölő / pontok kialakításával éri el. A színfólia-tekercs hossza / a választható színek száma / a készülék használati utasításában definiálva van. Ebből következik, hogy fehasználó-orientált alkalmazása minimális műszaki háttérrel könnyen megoldható /, a felhasználó készíthet a saját igényei szerinti színsorozatot házilag is /. Természetesen a kívánt színekből álló tekercset a gyártó vagy esetenként a forgalmazó is leszállítja, ha a felhasználó megrendeli. Mivel a fényvetők teljesítménye a színfóliát a rendeltetésszerű használatra definiált hőmérséklet fölé hevítheti, általában a készülékbe erre a célra rendszeresített ventilátor/oka/t építenek be. Külön meg kell említeni, hogy egyes új-fejlesztésű készülékek a színfóliatekercs kiválasztott darabját a fénysugár előtt lassan ide-oda mozgatják, ezzel is csökkentve a fólia adott részére ható folyamatos hőterhelést.

29 Színkeveréses Jelenleg a kereskedelemben kapható legkorszerűbb színváltótípus, mellyel szinte a teljes színskála előállítható. Általában három vákuum-gőzölt dichroikus színtárcsa segítségével állítja elő a kívánt színt. A fénytechnikai fejezetekben már tárgyalt RGB / red=piros, green=zöld és blau=kék / rendszerű additív vagy CMY / cyan=ciánkék, magenta=bíborvörös és yellow=sárga / rendszerű szubsztraktív színkeverési módon egyaránt működhet a készülék / az alkalmazott színkeverési rendszer minden esetben a készülék kezelési útmutatójában jelezve van /. A kereskedelemben kaphatók még háromszalagos színkeveréses berendezések is, melyek kialakítása / egy közös készülékházba épített / három egyszerű szalagos színváltó egymásután történő elhelyezésével képezhető le a legegyszerűbben. Az alkalmazott színfólia-tekercsek az adott RGB vagy CMY különböző telítettségű árnyalataiból állnak és ezek végesszámú variációival állítja elő a kívánt színt, illetve az azt legjobban megközelítő árnyalatot.

30

31 Szabályozható fénycső Az alacsony nyomású fluorescens lámpák / közismert nevükön fénycsövek / fényerejét a hagyományos dimmerekkel nem, vagy csak nagyon kis mértékben lehet szabályozni, viszont a fénycsövek előnyös tulajdonságainak a hagyományos izzólámpák szabályozhatóságával történő ötvözése új világítási effektusok létrehozását tehetik lehetővé, Monochrom A fénycső működési elvéből és az emberi szem tehetetlenségéből fakadóan adódik, hogy a hagyományos hálózati feszültség 50 Hz rezgésszámánál lényegesen magasabb frekvenciát kell biztosítanunk a teljes szabályozhatóság eléréséhez. Erre a célra egy impulzus generátornak / Pulse Generator / nevezett önálló elektronikus egységet alkalmaznak, mely általában khz frekvenciatartományban állítja elő a gyújtó impulzusokat. Ezeknek az impulzusoknak a sűrűségét megváltoztatva a fénycső által egy időegység alatt kibocsátott fény mennyisége is változik. VIP 90 szabályzó egység

32 Színkeveréses Működését tekintve három különböző színű RGB - monochrom fénycső egy készülékházba épített változata, melyek fényerejének egyenkénti változtatásával keverhetjük ki a kívánt színárnyalatot. Esetenként elhelyeznek a készülékben egy negyedik, semleges színű / fehér / fénycsövet is, amely a megfelelő árnyalat beállítása után nagyobb fényerőt biztosít a megvilágítandó felületen. Indirekt fényforrásként / pl.: horizont vetítő / használható, mivel a kívánt színárnyalat a megvilágított felületen keveredik ki.

33 LED-technológia A kereskedelmi forgalomban található legkorszerűbb fényforrás, mely fényhasznosítását tekintve messze felülmúlja az eddig használatos hagyományos izzólámpákat. A világítástechnikában való széleskörű elterjedését jelen pillanatban kizárólag a relatív alacsony teljesítménye korlátozza. Mivel csúcstechnológiáról van szó, az alapkutatások és a fejlesztési eredmények napról napra újabb területeket nyitnak meg felhasználhatóságuk tekintetében. Jelenleg már mind a három alapszín előállítható LED-ekkel, így minden színárnyalat kikeverhető velük. Ez a tulajdonságuk már most is széles skáláját nyújtja a felhasználhatóságuknak. Egyenkénti felhasználásukra a legkézenfekvőbb - és a színházakban gyakran igényelt példa, a csillagos égbolt, melyet célszerűen fehér - LED-ek különböző pontokban történő elhelyezésével állíthatunk elő. Rögzítésük leggyakrabban alkalmazott módja egy fekete szövetre történő felfogatás.

34

35 Kis méretükből és érintésvédelmileg nem figyelembeveendő tápfeszültség igényükből kifolyólag a színháztechnikában széles körben alkalmazhatóak különböző díszletelemek illetve különös jelentőséggel bíró részletek, kellékek kiemelésére. Nagy mennyiségben alkalmazva a LED-eket, egyedi effektusok elérése válik lehetővé alkalmazásukkal. Egyes esetekben maga a díszlet szerves részét képezheti, melyre épülhet egy egész előadás látványtechnikai koncepciója is. Mivel vezérlésük a gyakorlatban elterjedt világítástechnikaivezérlőpultokkal egyszerű / kis ráfordítással /, látványos effektek létrehozásához nagy segítséget nyújthatnak.

36 Fiber optic / üvegszálas optika / A fénytechnikai fejezetben már tárgyalt fizikai törvényszerűségek alapján működő fényvezető szálak felépítéséből fakadóan két csoportba oszthatjuk azokat. Amennyiben a fényvezető anyagot körülölelő közeg fénytörési állandójánál kisebb a vezetőszálé, úgy a beesési szög függvényében a fénysugarak kilépnek abból, és oldalvilágító szálról beszélhetünk. Amennyiben nagyobb a fénytörési állandója, úgy teljes visszaverődés lép fel és a szál a fénysugarat megközelítőleg veszteségmentesen továbbítja annak végpontjáig, ahol a bevezetett fénysugár kilép belőle. Oldalvilágító Általában a fényvezető szálaknál nagyobb átmérőjű szál, melynek a belső magját egy kisebb fénytörési állandóval rendelkező réteggel vonják be a fénysugarak kilépésének elősegítésére. Fényvezető szál A bevezetőben említett teljes visszaverődés elvén működő / általában üvegszálnak nevezett / kis átmérőjű optikai vezetőkből álló flexibilis / hajlékony / kábelköteg melyet, ha az egyik végén fényforrással megtáplálunk, a másik végének elemi szálakra történő bontásával és az elemi szálak különböző pontokon történő elhelyezésével a kívánt effektus / pl.: csillagos égbolt / elérhető.

37 UV / Ibolyán-túli / fényforrások UV-Gun Az ibolyántúli fényforrások a szem által már nem érzékelhető tartományba eső hullámhosszal rendelkező elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Gyakorlatban az UVlámpák alkalmazása fehér felületen egyfajta túlvilágításhoz vezet, amelynél ez a besugárzott felület úgy működik a szemlélő számára, mint maga a lámpatest. UV-Fluter

38 Lézerek / Laser / A lézer egy olyan - külön erre a célra kifejlesztett generátorban előállított - homogén, kromatikus / kizárólag egy adott hullámhosszú összetevőből álló / párhuzamos fénysugár-nyaláb, mely nem polarizálható és elektromágneses úton nem téríthető el. Hullámhosszát ezzel együtt értelemszerűen a színét - a gerjesztett anyag fajtája határozza meg. Jelenleg a kereskedelemben mind a három alapszín előállítására alkalmas berendezés kapható. Egyes berendezések tartalmazzák mind a három alapszín előállítására alkalmas lézerágyút, melyek sugarát egy tükörrendszerrel közösítik, ezzel elérve a többszínű sugár megjelenítésének lehetőségét. Mivel homogén és polarizált sugárról van szó, így kizárólag optikai úton, tükörrel illetve tükör-rendszerrel tudjuk az irányát megváltoztatni. Amikor valahol egy ábrát látunk lézer által kivetítve, akkor azt egy kis tömegű, a mozgótükrös intelligens lámpák fejegységéhez hasonló mechanikai szerkezet nagysebességgel történő tükör-mozgatásával érik el. A vetített sugár színének beállításakor a készülékben található lézerágyúk kimeneti teljesítményét változtatják.

39 De ne felejtsük el, legyen az bármilyen lézer, álló sugarat soha nem szabad emberek közé vinni! Már 5 mw is maradandó károsodást okozhat az emberi szemben!

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 14. Előadás Gépjármű kerekek kiegyensúlyozása Kiegyensúlyozatlannak nevezzük azt a járműkereket, illetve

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság OMR Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Öntözőszivattyúk Öntöző berendezések, szórófejek Öntözési módok árasztó öntözés barázdás

Részletesebben

AKUSZTIKAI ALAPOK. HANG. ELEKTROAKUSZ- TIKAI ÁTALAKITÓK.

AKUSZTIKAI ALAPOK. HANG. ELEKTROAKUSZ- TIKAI ÁTALAKITÓK. AKUSZTIKAI ALAPOK. HANG. ELEKTROAKUSZ- TIKAI ÁTALAKITÓK. 1. A hang fizikai leírása Fizikai jellegét tekintve a hang valamilyen rugalmas közeg mechanikai rezgéséből áll. Az emberi fül döntően a levegőben

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s

GRUNDFO F S Sze z r e elé l s é i és é üz ü e z m e elt l e t té t s é i ut u a t sít í á t s GRUNDFOS Szerelési és üzemeltetési utasítás 2 3 4 TARTALOMJEGYZÉK 1. Típus megnevezés 2. Alkalmazási terület 3. Műszaki adatok 3.1 Környezeti hőmérséklet 3.2 Közeghőmérséklet 3.3 Maximális üzemi nyomás

Részletesebben

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997 NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA Mérési útmutató Gyurkócza Csaba, Balázs László BME NTI 1997 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. Elméleti összefoglalás 3. 2.1. A neutrondetektoroknál alkalmazható legfontosabb

Részletesebben

Szénhidrogének kutatása és termelése, földalatti gáztárolás

Szénhidrogének kutatása és termelése, földalatti gáztárolás Szénhidrogének kutatása és termelése, földalatti gáztárolás Szénhidrogének A szénhidrogének olyan szerves vegyületek osztálya, mely kizárólag szén és hidrogén atomokból áll, ezek képezik a kőszén, a kőolaj

Részletesebben

Ritzelés körkéses ritzelőgépeken

Ritzelés körkéses ritzelőgépeken Ritzelés körkéses rizelőgépeken - 1 - Ritzelés körkéses ritzelőgépeken 1 Bevezető A ritzen német szó hasítást, karcolást jelent. Nyomdai körökben ritzelés (riccelés) alatt leginkább öntapadó anyagok öntapadó

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐ K HE 6/2-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐ K HE 6/2-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐ K HE 6/2-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003 1/oldal HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

A világszerte elismert OMEGA PROFIL-lal

A világszerte elismert OMEGA PROFIL-lal www.kaeser.com Forgódugattyús fúvó BB HB sorozatok A világszerte elismert OMEGA PROFIL-lal Szállítási teljesítmény: 0,59-160 m³/min túlnyomás: max. 1000 mbar, vákuum: max. 500 mbar KAESER a világ egyik

Részletesebben

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára MAG../0-5 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Tel. +49 9 8 0 Fax

Részletesebben

Fénysugarak visszaverődésének tanulmányozása demonstrációs optikai készlet segítségével

Fénysugarak visszaverődésének tanulmányozása demonstrációs optikai készlet segítségével Fénysugarak visszaverődésének tanulmányozása demonstrációs optikai készlet segítségével Demonstrációs optikai készlet lézer fényforrással Az optikai elemeken mágnesfólia található, így azok fémtáblára

Részletesebben

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I.

MUNKAANYAG. Macher Zoltán. Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. Macher Zoltán Járművek villamossági berendezéseinek, diagnosztikája és javítása I. A követelménymodul megnevezése: Gépjárműjavítás I. A követelménymodul száma: 0675-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA HU Használati útmutató Hűtőszekrény ZBA22421SA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Működés 4 Napi használat 5 Hasznos tanácsok és javaslatok 6 Biztonsági információk Ápolás és tisztítás

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. RT, RTW, RTS és VRX típusú hűtő- és salátavitrinekhez, faliregálhoz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. RT, RTW, RTS és VRX típusú hűtő- és salátavitrinekhez, faliregálhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS RT, RTW, RTS és VRX típusú hűtő- és salátavitrinekhez, faliregálhoz RT SOROZAT: RT-58L, RT-78L, RT-98L, RT-235L, RT-1200, RT-58L(1R), RT-98L(1R), RT-58L(2R) RTW SOROZAT : RTW-100L,

Részletesebben

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György Bevezetés Az öntözés a mezőgazdálkodási kultúra egyik fokmérője. Az öntözéses gazdálkodás birodalmakat tett naggyá,

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI JEGY HASZNÁLATI UTASíTÁS

JÓTÁLLÁSI JEGY HASZNÁLATI UTASíTÁS MASSZÁZS RENDSZEREK YOU PLUS Hydro/Air, YOU DUO Hydro/Air HASZNÁLATI UTASíTÁS - 2 - A HMR TÍPUSA A KÁD MEGNEVEZÉSE ÉS MÉRETEI GYÁRTÁSI SZÁM TELEPÍTÉS IDŐPONTJA VÁSÁRLÓI BLOKK SZÁMA ELADÁS IDŐPONTJA FORGALMAZÓ:

Részletesebben

Esztergom reneszánsz kori bámulatos vízgépe. 2. fejezet. II. fejezet. A vízgép működési elve

Esztergom reneszánsz kori bámulatos vízgépe. 2. fejezet. II. fejezet. A vízgép működési elve II. fejezet A vízgép működési elve Már Kolumbán György szabadalmi leírását olvasva feltűnő volt számunkra az igen erős hanghatásra utaló jelzők használata. A mennydörgő zakatolás és a víz zúgása, ( ) zubogása

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek biztonságtechnikai eszközeinek beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

üzemeltetési útmutató Sztreccsfólia átcsévélő

üzemeltetési útmutató Sztreccsfólia átcsévélő IMB üzemeltetési útmutató 1/13 Tartalomjegyzék 1.Fontos tudnivalók...3 2. Általános jellemzők...4 3. Beüzemelés...5 4. Karbantartás és tisztítás...12 5. Biztonságtechnikai előírások...12 2/13 1. Fontos

Részletesebben

OKTATÁSI KÉZIKÖNYV Működési jellemzők

OKTATÁSI KÉZIKÖNYV Működési jellemzők OKTATÁSI KÉZIKÖNYV Működési jellemzők Termékcsalád: Fali Kazánok Termékcsoport: KOMPAKT Modellek: CITY / UNO Első kiadás: 2002. Október 31. 2 Manuale didattico Gruppo Compatta Modelli CITY / UNO Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gerber Gábor Ferdinánd. Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Gerber Gábor Ferdinánd. Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük. A követelménymodul megnevezése: Gerber Gábor Ferdinánd Tápanyagvisszapótlás gépeinek megismerése, működésük A követelménymodul megnevezése: Gépüzemeltetés és -karbantartás A követelménymodul száma: 2205-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Nemlineáris és femtoszekundumos optika Szakmai záróbeszámoló OTKA K 47078

Nemlineáris és femtoszekundumos optika Szakmai záróbeszámoló OTKA K 47078 Nemlineáris és femtoszekundumos optika Szakmai záróbeszámoló OTKA K 47078 Az ultrarövid, 100 fs hosszú fényimpulzusokat előállító lézerek 90-es évek elején, a 10 fs és rövidebb impulzusú lézerek a 90-es

Részletesebben

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére! 1 6 ) M u t a s s a b e a s á r g a r é z c s ő v e z e t é k k é s z í t é s é t a z a l á b b i v á z l a t f e lh a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos

Részletesebben

Traszformátorok Házi dolgozat

Traszformátorok Házi dolgozat Traszformátorok Házi dolgozat Horváth Tibor lkvm7261 2008 június 1 Traszformátorok A traszformátor olyan statikus (mozgóalkatrészeket nem tartalmazó) elektromágneses átalakító, amely adott jellemzőkkel

Részletesebben

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

52 522 06 0000 00 00 Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Optoelektronikai Kommunikáció. Az elektromágneses spektrum

Optoelektronikai Kommunikáció. Az elektromágneses spektrum Optoelektronikai Kommunikáció (OK-2) Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Fõiskolai Kar Számítógéptechnikai Intézete Székesfehérvár 2002. 1 Budapesti Mûszaki Fõiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki

Részletesebben

FAULT 01 INDESIT FAULT 02 INDESIT

FAULT 01 INDESIT FAULT 02 INDESIT SQG_WM_500_HU FAULT 01 Ellenőrizze, nem szivárgott-e víz a J9-es csatlakozóba. Ellenőrizze a motor áramköri lapját (a hibát a szakszerűtlen használat okozhatta - vegyszermaradványok, melyek zárlatot okoztak).

Részletesebben

MASSZÁZS RENDSZEREK JÓTÁLLÁSI JEGY HASZNÁLATI

MASSZÁZS RENDSZEREK JÓTÁLLÁSI JEGY HASZNÁLATI MASSZÁZS RENDSZEREK JÓTÁLLÁSI JEGY HASZNÁLATI UTASíTÁS - 2 - JÓTÁLLÁSI JEGY A HMR TÍPUSA JÓTÁLLÁSI JEGY JÓTÁLLÁSI JEGY A KÁD MEGNEVEZÉSE ÉS MÉRETEI GYÁRTÁSI SZÁM TELEPÍTÉS IDŐPONTJA VÁSÁRLÓI BLOKK SZÁMA

Részletesebben

FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK MÉRÉSE ALAPJÁN. Mágneses adaptív teszt (MAT) Vértesy Gábor

FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK MÉRÉSE ALAPJÁN. Mágneses adaptív teszt (MAT) Vértesy Gábor FERROMÁGNESES ANYAGOK RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATA MÁGNESESHISZTERÉZIS-ALHURKOK Vértesy Gábor MÉRÉSE ALAPJÁN MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Olyan új, gyorsan elvégezhetô, megbízható és

Részletesebben

Szemes termények tárolástechnológiái és jelentőségük

Szemes termények tárolástechnológiái és jelentőségük 2009. június Szemes termények tárolástechnológiái és jelentőségük Bellus Zoltán, Komka Gyula FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, Gödöllő A tárolókapacitások jelenlegi helyzete Mezőgazdaságunk átlagos

Részletesebben

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Szemestermények szárítása és tárolása 1. Nedves termények szárítástechnikai tulajdonságai 2. Szárítólevegő

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS SD, UFR, WSN, GNF, MBF, SN, SMR típusú fagyasztószekrényekhez és fagyasztóvitrinekhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS SD, UFR, WSN, GNF, MBF, SN, SMR típusú fagyasztószekrényekhez és fagyasztóvitrinekhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS SD, UFR, WSN, GNF, MBF, SN, SMR típusú fagyasztószekrényekhez és fagyasztóvitrinekhez SD SOROZAT: SD 76, SD 92 UFR SOROZAT: UFR 370 GD, UFR 370 GDL, UFR 440 GDL, UFR 370 SD GNF SOROZAT:

Részletesebben

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok 5 Egyéb alkalmazások A teljesítményelektronikai berendezések két fõ csoportját a tápegységek és a motorhajtások alkotják. Ezekkel azonban nem merülnek ki az alkalmazási lehetõségek. A továbbiakban a fennmaradt

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Rozsdamentes hűtőszekrényekhez, munkaasztalokhoz, pizzaelőkészítőés salátahűtő asztalokhoz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Rozsdamentes hűtőszekrényekhez, munkaasztalokhoz, pizzaelőkészítőés salátahűtő asztalokhoz FONTOS TUDNIVALÓK A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati utasítás előírásait, így biztosítható, hogy a berendezés a vásárlás céljának

Részletesebben

Sanosil Q-Jet Makulátlan Fertőtlenítés

Sanosil Q-Jet Makulátlan Fertőtlenítés Sanosil Q-Jet Makulátlan Fertőtlenítés Mi az az aeroszolos helyiség fertőtlenítés? Az aeroszolos fertőtlenítés lényege az, hogy a fertőtlenítőszert rendkívül apró cseppekre porlasztva juttatjuk a légtérbe.

Részletesebben

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1)

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1) Segédlet az Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1) tárgy hallgatói számára Készítette a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Munkaközössége Összeállította: dr. Orbulov Imre Norbert 1 Laborgyakorlatok

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

Elektromágneses hullámok, a fény

Elektromágneses hullámok, a fény Elektromágneses hullámok, a fény Az elektromos töltéssel rendelkező testeknek a töltésük miatt fellépő kölcsönhatását az elektromos és mágneses tér segítségével írhatjuk le. A kölcsönhatás úgy működik,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007866T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 866 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 73966 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Melyiket az ötezerből? - a hő-és füstelvezető berendezések kiválasztásának szempontjai Nagy Katalin

Melyiket az ötezerből? - a hő-és füstelvezető berendezések kiválasztásának szempontjai Nagy Katalin Melyiket az ötezerből? - a hő-és füstelvezető berendezések kiválasztásának szempontjai Nagy Katalin Szerzőnk számba veszi a különböző típusokat működési elv, funkció és beépítési hely alapján, majd a nyitószerkezet

Részletesebben

kemény hidegben, magas hatékonyság

kemény hidegben, magas hatékonyság terméktájékoztató ProFIk részére kemény hidegben, magas hatékonyság Az új generációs ecodan levegő-víz hőszivattyúk 2013 tavasztól tartalom előnyök 04 Működési elv 06 ecodan komplett rendszer 08 Felhasználási

Részletesebben

A tűzoltás módjai. A nem tökéletes égéskor keletkező mérgező anyagok

A tűzoltás módjai. A nem tökéletes égéskor keletkező mérgező anyagok 2. Egy szerves oldószerrel végzett munkafolyamat során az üzemben tűz keletkezett. Ennek kapcsán beszéljen munkatársaival a tűzoltás módjairól és a tűz bejelentésének szabályairól! Magyarázza el egy tűzoltó

Részletesebben

Megfelelő kéziszerszám kiválasztása ergonómiai szempontok figyelembevételével

Megfelelő kéziszerszám kiválasztása ergonómiai szempontok figyelembevételével ERGONÓMIA 5.1 Megfelelő kéziszerszám kiválasztása ergonómiai szempontok figyelembevételével Tárgyszavak: ergonómia; egészségvédelem; szerszám; tervezés; káros hatás; kézvédelem; rezgésvédelem; védőfelszerelés.

Részletesebben

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról Hatály: 2011.I.1. - 1. oldal 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

AUTOMATIKUS VEGYSZERADAGOLÓ RENDSZEREK GÁZTERMELÉSHEZ

AUTOMATIKUS VEGYSZERADAGOLÓ RENDSZEREK GÁZTERMELÉSHEZ Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Műszerfejlesztési és Informatikai Osztály AUTOMATIKUS VEGYSZERADAGOLÓ RENDSZEREK GÁZTERMELÉSHEZ Vörös Csaba, Jónap Károly, Füvesi Viktor Magyarországi

Részletesebben

A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL

A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL A ROBBANÓANYAGOK KEZELÉSBIZTOSSÁGÁRÓL Dr. BOHUS Géza*, BŐHM Szilvia* * Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Tanszék ABSTRACT By emitted blasting materials, treatment-safeness is required. These

Részletesebben

Drágán üzemelnek a régi motorok

Drágán üzemelnek a régi motorok A készülékek többségében ma már nem lehet szabályozatlan aszinkron- motorokat használni. Az új direktíváknak megfelelően frekvenciaváltókat is be kell építeni, vagy más technológiákat kell alkalmazni.

Részletesebben

A korszerű gépjárműveknél egyre több az elektronikus rendszer. A hatósági előírások szigorodása miatt a gépjárművek egyre több részegységénél az

A korszerű gépjárműveknél egyre több az elektronikus rendszer. A hatósági előírások szigorodása miatt a gépjárművek egyre több részegységénél az 1 2 A korszerű gépjárműveknél egyre több az elektronikus rendszer. A hatósági előírások szigorodása miatt a gépjárművek egyre több részegységénél az elektronika alkalmazása nélkülözhetetlen. Például a

Részletesebben

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás

1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1.3./B. sz. Forgalmi vizsga tesztkérdések F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. Mit nevezünk alakjelzőnek? a) Vonatforgalmat vagy tolatási mozgást szabályozó, a vasúti pálya mellett elhelyezett, helyhezkötött

Részletesebben

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika 2. OPTIKA 2.1. Elmélet Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert fényt bocsátanak ki, vagy a rájuk eső fényt visszaverik, és ezt a fényt a szemünk érzékeli. A

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A LN50QT-4/6 motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI Eredeti dokumentáció: Ice Maker Manual kézikönyv ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK Nyilvántartási szám: 999 KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS GYÁRTÓ KÉSZÜLÉK CSALÁD HORDOZHATÓ

Részletesebben

Színpad-világítási tervezési alapok

Színpad-világítási tervezési alapok Színpad-világítási tervezési alapok Bevezetés A világítástechnika e speciális területérõl viszonylag kevés szó esik, de akit megérint e terület, azt bizony örökre rabul ejti. Nehéz lenne megmondani, hogy

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza A tételekhez

Részletesebben

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 Koolbreeze Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 P14HCP Tartalom 1. Beszerelés.. 2 2. Általános biztonsági előírások.. 4 3. Termékbiztonság.... 5 4. Biztonsági óvintézkedések....

Részletesebben

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK)

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv Szerelési és üzemeltetési kézikönyv FW 5 00 AB AA 0 H FW0 FW06 FW08+0 FW FW6+8 66 856 066 066 6 H 96 96 09 00 FW0~0 69 9 80 9 5 F ø00 6 9 8 ø 9 558 559 6 80 0 6 5 5 5 5 A B 6B 5 5 08 5 558 ø 9 80 5 66

Részletesebben

Kimenő üzemmód ; Teljesítmény

Kimenő üzemmód ; Teljesítmény állítható, ezért gyógyászati anyagként is használhatóak: leszűkült érbe húzva megakadályozza a vérrögök haladását miután a test hőmérsékletén rugóvá ugrik vissza. Hasonlóan széles körben használják az

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

VIZSGABIZTOSKÉPZÉS. 121. Új világító és fényjelző berendezések. Budapest, 2016. Gál István. Szintentartó III. képzés

VIZSGABIZTOSKÉPZÉS. 121. Új világító és fényjelző berendezések. Budapest, 2016. Gál István. Szintentartó III. képzés VIZSGABIZTOSKÉPZÉS Szintentartó III. képzés 121. Új világító és fényjelző berendezések Gál István Budapest, 2016. L kategóriájú járművek világító és fényjelző berendezései (A különálló számok a szövegrészhez

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet ALKATRÉSZFELÚJÍTÁS I. Termikus szórások Termikus szórás A termikus szórásokról

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése Környezetkímélő növényvédelmi eljárások: sávos permetezés, mechanikai gyomirtás, levél alá

Részletesebben

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Takarmányok erjesztéses tartósításának műszaki kérdései 1. Szálastakarmányok aprításának gépei és

Részletesebben

Biztonsági utasítások a WAREMA vezérlésekhez

Biztonsági utasítások a WAREMA vezérlésekhez Biztonsági utasítások a WAREMA vezérlésekhez Érvényesség kezdete: 2015. október 01. 2014274_0 hu Biztonsági utasítások a WAREMA vezérlésekhez 1 Alapvető információk A jelen dokumentum a WAREMA vezérlésekre

Részletesebben

ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE

ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE Kovács Gábor 2006. április 01. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. FELADAT MEGFOGALMAZÁSA... 3 2. LÉGCSATORNA ZAJCSILLAPÍTÁSA... 3 2.1 Négyzet keresztmetszet...

Részletesebben

6. Az üzemidő hosszabbítás előkészítéséhez köthető környezeti hatások

6. Az üzemidő hosszabbítás előkészítéséhez köthető környezeti hatások 6. Az üzemidő hosszabbítás előkészítéséhez köthető környezeti hatások 6. fejezet 2006.02.20. TARTALOMJEGYZÉK 6. AZ ÜZEMIDŐ HOSSZABBÍTÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ KÖTHETŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK... 1 6.1. Radiológiai

Részletesebben

3-215-703-11(1) Sztereóerõsítõ. Kezelési útmutató XM-ZR602. 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

3-215-703-11(1) Sztereóerõsítõ. Kezelési útmutató XM-ZR602. 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) 3-215-703-11(1) Sztereóerõsítõ Kezelési útmutató XM-ZR602 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU) Fõbb jellemzõk 110 W legnagyobb teljesítmény csatornánként (4 Ω-on). Ez a készülék mono erősítőként

Részletesebben

A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Lezárva: 2005. november 23. I.

A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Lezárva: 2005. november 23. I. 1 A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Lezárva: 2005. november 23. I. FEJEZET...5 A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSI TERÜLETE...5 II. FEJEZET...5

Részletesebben

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához FŰTÉSTECHNIKA Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Horvátország, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

Részletesebben

DREHMO Matic C elektromechanikus hajtások

DREHMO Matic C elektromechanikus hajtások DREHMO Matic C elektromechanikus hajtások ALKALMAZÁS A többfordulatú hajtóművek tervezési elve az, hogy a kimeneti kihajtó tengelyek 360 -os fordulatot tegyenek. A DREHMO többfordulatú hajtóműveket 2-1450

Részletesebben

Speciális építmények tűzvédelme

Speciális építmények tűzvédelme Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztály Speciális építmények tűzvédelme Badonszki Csaba tű. alezredes főosztályvezető-helyettes Az e fejezetben nem szabályozott

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 066 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61B 17/17 (2006.01) 11. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 066 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61B 17/17 (2006.01) 11. ábra !HU000003066T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 066 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 254481 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása Dabi Ágnes A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása A követelménymodul megnevezése: Gépészeti kötési feladatok A követelménymodul száma: 0220-06 A

Részletesebben

Outdoor LED PAR. Használati útmutató

Outdoor LED PAR. Használati útmutató Outdoor LED PAR Használati útmutató Köszönjük, hogy a ShowArt termékét választotta. A biztonságos használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt a készüléket használatba veszi.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

A G320 SERVOMOTOR MEGHAJTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE (2002. március 29.)

A G320 SERVOMOTOR MEGHAJTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE (2002. március 29.) A G320 SERVOMOTOR MEGHAJTÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE (2002. március 29.) Köszönjük, hogy a G320 szervomotor meghajtót választotta. A G320 DC szervomotor meghajtóra a vásárlástól számítva 1 év gyártási hibákra kiterjedő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai

MUNKAANYAG. Tóth György. Gyalugépek ellenőrzése, beállítása. A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai Tóth György Gyalugépek ellenőrzése, beállítása A követelménymodul megnevezése: A biztonságos munkavégzés feladatai A követelménymodul száma: 2273-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-011-30

Részletesebben

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I.

MUNKAANYAG. Forrai Jánosné. Előkészítő munka. A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. Forrai Jánosné Előkészítő munka A követelménymodul megnevezése: Monolit beton készítése I. A követelménymodul száma: 0482-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-30 ELŐKÉSZÍTŐMUNKA

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök

Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök Szálparaméterek Az optikai szálak tulajdonságainak három alaptípusa

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 1. Általános rész 1.1. Alkalmazási terület 1.2. A berendezés adatai 1.2.1. A típusjel magyarázata 1.2.2. Csatlakozó és teljesítmény

Részletesebben

nyomtatóval és TFT kijelzővel BK11180 0000 000 01

nyomtatóval és TFT kijelzővel BK11180 0000 000 01 Előről üríthető érmevizsgáló, nyomtatóval és TFT kijelzővel BK11180 0000 000 01 2200 Monor, Mátyás király u. 11. T: 06-29/413-553, Fax: 06-29/413-535 E-mail: bandk@bandk.hu Internet: www.bandk.hu BK11180

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem. Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése

Pécsi Tudományegyetem. Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Szegmentált tükrű digitális csillagászati távcső tervezése TDK dolgozat Készítette Szőke András mérnök informatikus hallgató Konzulens: Háber István PTE-PMMK-MIT

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ NAPELEMES AKKUMULÁTORTÖLTŐ KÉSZLETHEZ 5W, 10W, 20W, 30W, 45W Olvassa el végig mielőtt hozzákezd a szereléshez! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! A Nap tiszta és

Részletesebben

BENSON. PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó. Használati gépkönyv és kezelési utasítás.

BENSON. PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó. Használati gépkönyv és kezelési utasítás. BENSON PV típusú Földgáz (G20 I 2H ) és PB gáz (G31 I 3P ) üzemű meleglevegős hőlégbefúvó Benson Használati gépkönyv és kezelési utasítás AC Works Kft. 1044 Budapest Frangepán u. 16. Tel.: 1-785-0390 1

Részletesebben

52 522 07 0000 00 00 Erőművi turbinagépész Erőművi turbinagépész

52 522 07 0000 00 00 Erőművi turbinagépész Erőművi turbinagépész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek. 3.1.1 Felépítés

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek. 3.1.1 Felépítés 3 Tápegységek A tápegységeket széles körben alkalmazzák analóg és digitális berendezések táplálására. Szerkezetileg ezek az áramkörök AC-DC vagy DC-DC átalakítók. A kimenet tehát mindig egyenáramú, a bemenet

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Diagnosztika labor. Előadók: Kocsis Szürke Szabolcs Somogyi Huba Szuromi Csaba

Diagnosztika labor. Előadók: Kocsis Szürke Szabolcs Somogyi Huba Szuromi Csaba Diagnosztika labor Előadók: Kocsis Szürke Szabolcs Somogyi Huba Szuromi Csaba Tartalom A járműdiagnosztika fogalma és feladata Az áramellátó- és indítórendszer diagnosztikai vizsgálata Akkumulátorok bemutatása

Részletesebben

Zehnder Comfosystems Hővisszanyerő szellőzés

Zehnder Comfosystems Hővisszanyerő szellőzés Zehnder Comfosystems Hővisszanyerő szellőzés always around you Fűtés Hűtés Friss levegő Tiszta levegő 1 Zehnder Comfosystems Hővisszanyerő szellőzés Általános bemutatás Nyári időszak A XXI. századi építési

Részletesebben

Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály

Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály Mérnökgeodézia 5.: Mérnökgeodéziai kitűzési munkák. Dr. Ágfalvi, Mihály Lektor: Dr. Ottófi, Rudolf Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Miért Vaillant? Mert a nagyteljesítményű gázkazánok is lehetnek takarékosak. Állókazánok 65 kw felett. ecocraft exclusiv atmocraft. Vaillant forródrót

Miért Vaillant? Mert a nagyteljesítményű gázkazánok is lehetnek takarékosak. Állókazánok 65 kw felett. ecocraft exclusiv atmocraft. Vaillant forródrót Állókazánok 65 kw felett Miért Vaillant? Mert a nagyteljesítményű gázkazánok is lehetnek takarékosak. Vaillant forródrót A fűtéstechnikai partnereink sokat profitálhatnak a Vaillant sokrétű szervizszolgáltatásából.

Részletesebben

800 kw-os TIRISZTOROS VILLAMOS TOLATÓMOZDONY

800 kw-os TIRISZTOROS VILLAMOS TOLATÓMOZDONY 800 kw-os TIRISZTOROS VILLAMOS TOLATÓMOZDONY RAJHÁTY GYULA 800 kw-os TIRISZTOROS VILLAMOS TOLATÓMOZDONY (A MOZDONY ELNYERTE A BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁR NAGYDÍJÁT) 1. BEVEZETÉS A MÁV felmérve a magyarországi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK. Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK. Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót 1 Tartalomjegyzék Leírás... 2 Tulajdonságok...2 Műszaki adatok... 3 Funkciókalapelvei...4 Párátlanító

Részletesebben

A projekt eredetileg kért időtartama: 2002 február 1. 2004. december 31. Az időtartam meghosszabbításra került 2005. december 31-ig.

A projekt eredetileg kért időtartama: 2002 február 1. 2004. december 31. Az időtartam meghosszabbításra került 2005. december 31-ig. Szakmai zárójelentés az Ultrarövid infravörös és távoli infravörös (THz-es) fényimpulzusok előállítása és alkalmazása című, T 38372 számú OTKA projekthez A projekt eredetileg kért időtartama: 22 február

Részletesebben