A A Bíróság igazságügyi statisztikái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A A Bíróság igazságügyi statisztikái"

Átírás

1 A A igazságügyi statisztikái A tevékenysége általában. Befejezett, érkezett és folyamatban maradt ügyek ( ) Befejezett ügyek 2. Az eljárások jellege ( ) 3. Ítéletek, végzések, vélemények (2005) 4. Ítélkező testület (2005) 5. A kereset tárgya (2005) 6. Elrendelt ideiglenes intézkedések: a határozat tartalma (2005) 7. Tagállami kötelezettségszegés megállapítása tárgyában hozott ítéletek: a határozat tartalma (2005) 8. Az eljárások időtartama ( ) Érkezett ügyek 9. Az eljárások jellege ( ) 0. Közvetlen keresetek A kereset jellege (2005). A kereset tárgya (2005) 2. Tagállami kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetek ( ) 3. Gyorsított eljárások ( ) December 3-én folyamatban maradt ügyek 4. Az eljárások jellege ( ) 5. Ítélkező testület (2005) Az igazságszolgáltatási tevékenység általános áttekintése ( ) 6. Érkezett ügyek és ítéletek 7. Érkezett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (tagállamonként és évenként) 8. Érkezett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (tagállamonként és bíróságonként) 9. Érkezett tagállami kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetek 97

2 . A tevékenysége Befejezett, érkezett és folyamatban maradt ügyek ( ) Befejezett ügyek Érkezett ügyek Folyamatban maradt ügyek Befejezett ügyek Érkezett ügyek Folyamatban maradt ügyek A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám = egy ügy). 99

3 2. Befejezett ügyek Az eljárások jellege ( ) Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek Ideiglenes intézkedés és beavatkozás elleni fellebbezések Közvetlen keresetek Vélemények/ Tanácskozások Fellebbezések Különleges eljárások Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek Közvetlen keresetek Fellebbezések Ideiglenes intézkedés és beavatkozás elleni fellebbezések Vélemények/Tanácskozások Különleges eljárások Összesen A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám = egy ügy). 2 Különleges eljárásnak minősül a költségek megállapítása (eljárási szabályzat 74. cikk); a költségmentesség (eljárási szabályzat 76. cikk); az ítélet elleni ellentmondás (eljárási szabályzat 94. cikk); a harmadik személy jogorvoslata (eljárási szabályzat 97. cikk); az ítélet értelmezése (eljárási szabályzat 02. cikk); a perújítás (eljárási szabályzat 98. cikk); az ítélet kijavítása (eljárási szabályzat 66. cikk); a végrehajtás foganatosítása iránti eljárás (az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv); a mentelmi ügyek (az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv). 200

4 3. Befejezett ügyek Ítéletek, végzések, vélemények (2005) Közvetlen keresetek 50,39% Fellebbezések 8,59% Különleges eljárások,37% Egyéb,76% Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek 39,26% Ideiglenes intézkedés és beavatkozás elleni fellebbezések 0,39% Ítéletek Ügydöntő végzések 2 Ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzések 3 Egyéb végzések 4 Vélemények Összesen Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek Közvetlen keresetek Fellebbezések Ideiglenes intézkedés és beavatkozás elleni fellebbezések 2 2 Vélemények/Tanácskozások Különleges eljárások 6 7 Összesen A számok (nettó számok) az összes ügy számát jelölik, figyelembe véve az összefüggés miatti egyesítéseket is (egyesített ügyek = egy ügy). 2 Eljárást befejező, ügydöntő végzések (elfogadhatatlanság, nyilvánvaló elfogadhatatlanság...). 3 Az EK-Szerződés 85. vagy 86. cikke (jelenleg EK 242. és EK 243. cikk), az EK-Szerződés 87. cikke (jelenleg EK 244. cikk), továbbá az EAK- vagy ESZAK-Szerződés megfelelő rendelkezései szerint előterjesztett kérelmek alapján, illetve az ideiglenes intézkedés vagy beavatkozás elleni fellebbezés alapján indult eljárásban hozott végzések. 4 Az eljárást törléssel, a kereset okafogyottá válásának megállapításával vagy az Elsőfokú hoz történő viszszautalással befejező végzések. 20

5 4. Befejezett ügyek Ítélkező testület (2005) Három bíróból álló tanácsok 33,05% Elnök 0,43% Teljes ülés 0,2% Nagytanács 2,66% Öt bíróból álló tanácsok 53,65% Ítéletek/ Vélemények Végzések 2 Összesen Teljes ülés Nagytanács Öt bíróból álló tanácsok Három bíróból álló tanácsok Elnök 2 2 Összesen A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám = egy ügy). 2 Eljárást befejező, ügydöntő jellegűek (az eljárást törléssel, a kereset okafogyottá válásának megállapításával vagy az Elsőfokú hoz történő visszautalással befejező végzésektől eltérő határozatok). 202

6 5. Befejezett ügyek A kereset tárgya (2005) Ítéletek/ Vélemények Végzések 2 Összesen A letelepedés szabadsága 4 5 A szabadság, a biztonság és a jog 5 5 érvényesülésének térsége A szolgáltatásnyújtás szabadsága 9 2 A tőke szabad mozgása 5 5 Adózás Állami támogatások Áruk szabad mozgása 9 2 Brüsszeli egyezmény 8 8 Energia 3 3 Európai polgárság 2 2 Halászati politika Intézményi jog Iparpolitika Jogszabályok közelítése Kereskedelempolitika 4 4 Kiváltságok és mentességek Környezetvédelem és fogyasztóvédelem Közös vámtarifa Közösségek saját forrásai 2 2 Közösségi jogi elvek 2 Külkapcsolatok 7 8 Mezőgazdaság Migráns munkavállalók szociális biztonsága 0 0 Regionális politika 5 5 Szállítások 6 6 Szellemi tulajdon Személyek szabad mozgása Szociálpolitika Tengeren túli országok és területek társulása 2 2 Új államok csatlakozása Vállalkozások joga Vámunió 8 9 Versenyjog EK-Szerződés EU-Szerződés 3 3 ESZAK-Szerződés 3 3 EAK-Szerződés Eljárás Tisztviselők személyzeti szabályzata Egyéb MINDÖSSZESEN A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám = egy ügy). 2 Eljárást befejező, ügydöntő jellegűek (az eljárást törléssel, a kereset okafogyottá válásának megállapításával vagy az Elsőfokú hoz történő visszautalással befejező végzésektől eltérő határozatok). 203

7 6. Befejezett ügyek Elrendelt ideiglenes intézkedések: a határozat tartalma (2005) A határozat tartalma Ideiglenes intézkedések száma Ideiglenes intézkedések és beavatkozás elleni fellebbezések száma Elutasítás/A megtámadott határozat helybenhagyása Egyezség/A megtámadott határozat hatályon kívül helyezése Állami támogatások Intézményi jog Környezetvédelem és 2 fogyasztóvédelem Mezőgazdaság 2 2 Összesen EK-Szerződés EAK-Szerződés Egyéb MINDÖSSZESEN A számok (nettó számok) az összes ügy számát jelölik, figyelembe véve az összefüggés miatti egyesítéseket is (egyesített ügyek = egy ügy). 204

8 7. Befejezett ügyek Tagállami kötelezettségszegés megállapítása tárgyában hozott ítéletek: a határozat tartalma (2005) Belgium Cseh Köztársaság Dánia Németország Észtország Görögország Spanyolország Franciaország Írország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg Magyarország Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Egyesült Királyság Elítélés Elutasítás Elítélés Elutasítás Összesen Belgium 0 Cseh Köztársaság Dánia 3 4 Németország 2 2 Észtország Görögország Spanyolország 0 Franciaország 3 3 Írország 3 3 Olaszország 2 Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg 6 6 Magyarország Málta Hollandia 4 4 Ausztria 0 0 Lengyelország Portugália 6 6 Szlovénia Szlovákia Finnország 5 5 Svédország 2 2 Egyesült Királyság 6 7 Összesen A számok (nettó számok) az összes ügy számát jelölik, figyelembe véve az összefüggés miatti egyesítéseket is (egyesített ügyek = egy ügy). 205

9 8. Befejezett ügyek Az eljárások időtartama ( ) (eljárást befejező ítéletek és ügydöntő végzések) Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek Közvetlen keresetek Fellebbezések Előzetes döntéshozatal iránti 2,6 22,7 24, 25,5 23,5 20,4 kérelmek Közvetlen keresetek 23,9 23, 24,3 24,7 20,2 2,3 Fellebbezések 9 6,3 9, 28,7 2,3 20,9 Az eljárások időtartamára vonatkozó számításnál nem vették figyelembe azokat az ügyeket, amelyek során közbenső ítéletet hoztak, vagy bizonyításfelvétel volt; a véleményeket és a tanácskozásokat; a különleges eljárásokat (a költségek megállapítása, költségmentesség, ítélet elleni ellentmondás, harmadik személy jogorvoslata, ítélet értelmezése, perújítás, ítélet kijavítása, végrehajtást foganatosító eljárás, mentelmi ügyek); a törlési, a kereset okafogyottá válásának megállapításával az eljárást befejező vagy az Elsőfokú hoz visszautaló végzésekkel befejeződő ügyeket; az ideiglenes intézkedés iránti eljárásokat, valamint az ideiglenes intézkedés és beavatkozás elleni fellebbezéseket. Az időtartamot hónapokban és hónaptizedekben fejezik ki. 2 Az eljárást törléssel, a kereset okafogyottá válásának megállapításával vagy az Elsőfokú hoz történő viszszautalással befejező végzésektől eltérő határozatokról van szó. 206

10 9. Érkezett ügyek Az eljárások jellege ( ) Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek Ideiglenes intézkedés és beavatkozás elleni fellebbezések Ideiglenes intézkedés iránti kérelmek Közvetlen keresetek Vélemények/ Tanácskozások Fellebbezések Különleges eljárások Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek Közvetlen keresetek Fellebbezések Ideiglenes intézkedés és beavatkozás elleni fellebbezések Vélemények/Tanácskozások 2 Különleges eljárások Összesen Ideiglenes intézkedés iránti kérelmek A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám = egy ügy). 207

11 0. Érkezett ügyek Közvetlen keresetek A kereset jellege (2005) Kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetek 94,97% Megsemmisítés iránti keresetek 5,03% Megsemmisítés iránti keresetek 9 Intézményi mulasztás megállapítása iránti keresetek Kártérítési keresetek Kötelezettségszegés 70 megállapítása iránti keresetek Összesen 79 A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám = egy ügy). 208

12 . Érkezett ügyek A kereset tárgya (2005) 2 Közvetlen keresetek Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek Fellebbezések Ideiglenes intézkedés és beavatkozás elleni fellebbezések Összesen Különleges eljárások A Közösségek saját forrásai 7 7 A letelepedés szabadsága A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térsége A szolgáltatásnyújtás szabadsága A tőke szabad mozgása Adózás Állami támogatások Áruk szabad mozgása Brüsszeli egyezmény 2 2 Energia 9 9 Európai polgárság 2 Gazdaság- és monetáris politika 2 Halászati politika 6 6 Igazságügy és belügy 2 Intézményi jog Iparpolitika Jogszabályok közelítése Kereskedelempolitika 2 2 Kiváltságok és mentességek Környezetvédelem és fogyasztóvédelem Közös kül- és biztonságpolitika 2 3 Közös vámtarifa 5 5 Közösségi jogi elvek 2 2 Külkapcsolatok Mezőgazdaság Migráns munkavállalók szociális biztonsága Regionális politika 2 2 Szállítások 3 4 Szellemi tulajdon Személyek szabad mozgása Szociálpolitika Vállalkozások joga Vámunió Versenyjog EK-Szerződés EU-Szerződés 5 6 ESZAK-Szerződés Kiváltságok és mentességek 5 Eljárás 2 Tisztviselők személyzeti szabályzata Egyéb MINDÖSSZESEN Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmeket nem vették figyelembe. 2 A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám = egy ügy). 209

13 2. Érkezett ügyek Tagállami kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetek ( ) BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK

14 BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK Összesen A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám = egy ügy). Az EK-Szerződés 93., 69., 70., 7. és 225. cikke (jelenleg EK 88., EK 226., EK 227., EK 228. és EK 298. cikk), EAK 4., EAK 42. és EAK 43. cikk, valamint ESZAK 88. cikk. 2 Ebből egy keresetet az EK-Szerződés 70. cikke (jelenleg EK 227. cikk) alapján terjesztettek elő. 2

15 3. Érkezett ügyek Gyorsított eljárások ( ) Összesen Elfogadott Eljárás lefolytatása nélkül Elfogadott Eljárás lefolytatása nélkül Elfogadott Eljárás lefolytatása nélkül Elfogadott Eljárás lefolytatása nélkül Elfogadott Eljárás lefolytatása nélkül Elfogadott Eljárás lefolytatása nélkül Közvetlen keresetek Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek Fellebbezések 2 4 Vélemények Összesen Az ügyek előtti gyorsított eljárásban való elbírálása a július -jén hatályba lépett eljárási szabályzat 62a., 04a. és 8. cikke alapján lehetséges. 22

16 4. December 3-én folyamatban maradt ügyek Az eljárások jellege ( ) Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek Fellebbezések Vélemények/Tanácskozások Közvetlen keresetek Különleges eljárások Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek Közvetlen keresetek Fellebbezések Különleges eljárások Vélemények/Tanácskozások 2 Összesen A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám = egy ügy). 23

17 5. December 3-én folyamatban maradt ügyek Ítélkező testület (2005) Ki nem osztott ügyek 59,05% Teljes ülés 0,27% Három bíróból álló tanácsok 3,92% Öt bíróból álló tanácsok 28,65% Nagytanács 8,% Közvetlen keresetek Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek Fellebbezések Egyéb eljárások Összesen Ki nem osztott ügyek Teljes ülés 2 Nagytanács Öt bíróból álló tanácsok Három bíróból álló tanácsok Elnök Összesen A számok (összesítő számok) az összes ügy számát jelölik, és figyelmen kívül hagyják az összefüggés miatti egyesítéseket (egy ügyszám = egy ügy). 24

18 6. Az igazságszolgáltatási tevékenység általános áttekintése ( ) Érkezett ügyek és ítéletek Érkezett ügyek Évek Közvetlen keresetek 3 Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek Fellebbezések Ideiglenes intézkedés és beavatkozás elleni fellebbezések Összesen Ideiglenes intézkedés iránti kérelmek Ítéletek >>> 25

19 Érkezett ügyek Évek Közvetlen keresetek 3 Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek Fellebbezések Ideiglenes intézkedés és beavatkozás elleni fellebbezések Összesen Ideiglenes intézkedés iránti kérelmek Ítéletek Összesen Összesítő számok, a különleges eljárások nélkül. 2 Nettó számok. 3 A véleményeket beleértve. 4 A tisztviselők által benyújtott keresetekkel 990 óta az Elsőfokú foglalkozik. 26

20 7. Az igazságszolgáltatási tevékenység általános áttekintése ( ) Érkezett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (tagállamonként és évenként) BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK Benelux 2 Összesen >>> 27

21 BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK Benelux 2 Összesen Összesen Az EK-Szerződés 77. cikke (jelenleg EK 234. cikk), az EU 35. cikk () bekezdése, ESZAK 4. cikk, EAK 50. cikk, 97. évi jegyzőkönyv. 2 C-265/00. sz., Campina Melkunie-ügy. 28

22 8. Az igazságszolgáltatási tevékenység általános áttekintése ( ) Érkezett előzetes döntéshozatal iránti kérelmek (tagállamonként és bíróságonként) Összesen Belgium Cour de cassation 68 Cour d arbitrage 4 Conseil d État 35 Egyéb bíróságok Cseh Köztársaság Nejvyššího soudu Nejvyšší správní soud Ústavní soud Egyéb bíróságok Dánia Højesteret 9 Egyéb bíróságok Németország Bundesgerichtshof 98 Bundesverwaltungsgericht 67 Bundesfinanzhof 226 Bundesarbeitsgericht 6 Bundessozialgericht 72 Staatsgerichtshof des Landes Hessen Egyéb bíróságok Észtország Riigikohus Egyéb bíróságok Görögország Άρειος Πάγος 9 Συμβούλιο της Επικρατείας 25 Egyéb bíróságok Spanyolország Tribunal Supremo 5 Audiencia Nacional Juzgado Central de lo Penal 7 Egyéb bíróságok Franciaország Cour de cassation 72 Conseil d'état 33 Egyéb bíróságok Írország Supreme Court 5 High Court 5 Egyéb bíróságok 7 47 Olaszország Corte suprema di Cassazione 83 Consiglio di Stato 5 Egyéb bíróságok >>> 29

23 Összesen Ciprus Ανώτατο Δικαστηριο Egyéb bíróságok Lettország Augstākā tiesa Satversmes tiesa Egyéb bíróságok Litvánia Konstitucinis Teismas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Vyriausiasis administracinis Teismas Egyéb bíróságok Luxemburg Cour supérieure de justice 0 Conseil d État 3 Cour administrative 6 Egyéb bíróságok Magyarország Legfelsőbb Egyéb bíróságok 5 5 Málta Qorti Kostituzzjonali Qorti ta l-appel Egyéb bíróságok Hollandia Raad van State 47 Hoge Raad der Nederlanden 39 Centrale Raad van Beroep 44 College van Beroep voor het Bedrijfsleven 30 Tariefcommissie 34 Egyéb bíróságok Ausztria Verfassungsgerichtshof 4 Oberster Gerichtshof 58 Oberster Patent- und Markensenat Bundesvergabeamt 23 Verwaltungsgerichtshof 45 Vergabekontrollsenat 3 Egyéb bíróságok Lengyelország Sąd Najwyższy Naczelny Sąd Administracyjny Trybunał Konstytucyjny Egyéb bíróságok >>> 220

24 Összesen Portugália Supremo Tribunal de Justiça Supremo Tribunal Administrativo 32 Egyéb bíróságok Szlovénia Vrhovno sodišče Ustavno sodišče Egyéb bíróságok Szlovákia Ústavný Súd Najvyšší súd Egyéb bíróságok Finnország Korkein hallinto-oikeus 4 Korkein oikeus 7 Egyéb bíróságok 2 42 Svédország Högsta Domstolen 7 Marknadsdomstolen 3 Regeringsrätten 8 Egyéb bíróságok 33 6 Egyesült Királyság House of Lords 33 Court of Appeal 34 Egyéb bíróságok Benelux Cour de justice/gerechtshof Összesen 5 54 C-265/00. sz., Campina Melkunie-ügy. 22

25 9. Az igazságszolgáltatási tevékenység általános áttekintése ( ) Érkezett tagállami kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetek BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK Összesen A Spanyolország ellen indított ügyek számába beletartozik a Belgium által az EK-Szerződés 70. cikke (jelenleg EK 227. cikk) alapján benyújtott kereset is. A Franciaország ellen indított ügyek számába beletartozik az Írország által az EK-Szerződés 70. cikke (jelenleg EK 227. cikk) alapján benyújott kereset is. Az Egyesült Királyság ellen indított ügyek számába beletartozik az EK-Szerződés 70. cikke (jelenleg EK 227. cikk) alapján benyújtott három kereset is, amelyek közül egyet Franciaország, kettőt pedig Spanyolország terjesztett elő. Az EK-Szerződés 93., 69., 70., 7. és 225. cikke (jelenleg EK 88., EK 226., EK 227., EK 228. és EK 298. cikk), EAK 4., EAK 42. és EAK 43. cikk, valamint ESZAK 88. cikk. 222

C A Bíróság igazságügyi statisztikái

C A Bíróság igazságügyi statisztikái C A igazságügyi statisztikái A tevékenysége általában. Befejezett, érkezett és folyamatban maradt ügyek (2000 2006) Befejezett ügyek 2. Az eljárások jellege (2000 2006) 3. Ítéletek, végzések, vélemények

Részletesebben

C A Bíróság igazságügyi statisztikái

C A Bíróság igazságügyi statisztikái C A igazságügyi statisztikái A tevékenysége általában. Érkezett, befejezett és folyamatban maradt ügyek (2000 2007) Érkezett ügyek 2. Az eljárások jellege (2000 2007) 3. Közvetlen keresetek A kereset jellege

Részletesebben

D A Bíróság igazságügyi statisztikái

D A Bíróság igazságügyi statisztikái Igazságügyi statisztikák Bíróság D A Bíróság igazságügyi statisztikái A Bíróság tevékenysége általában Érkezett ügyek. Érkezett, befejezett és folyamatban maradt ügyek (2006 200) 2. Az eljárások jellege

Részletesebben

A A Bíróság igazságügyi statisztikái

A A Bíróság igazságügyi statisztikái Bíróság A A Bíróság igazságügyi statisztikái A Bíróság tevékenysége általában. Befejezett, érkezett és folyamatban maradt ügyek (2000 2004) Befejezett ügyek 2. Az eljárások jellege (2000 2004) 3. Ítéletek,

Részletesebben

D A Bíróság igazságügyi statisztikái

D A Bíróság igazságügyi statisztikái Igazságügyi statisztikák Bíróság D A Bíróság igazságügyi statisztikái A Bíróság tevékenysége általában Érkezett ügyek. Érkezett, befejezett és folyamatban maradt ügyek (2007 20) 2. Az eljárások jellege

Részletesebben

C Az Elsőfokú Bíróság igazságügyi statisztikái

C Az Elsőfokú Bíróság igazságügyi statisztikái C Az igazságügyi statisztikái Az tevékenysége általában 1. Érkezett, befejezett és folyamatban maradt ügyek (2 26) Érkezett ügyek 2. Az eljárások jellege (2 26) 3. A kereset jellege (2 26) 4. A kereset

Részletesebben

C Az Elsőfokú Bíróság igazságügyi statisztikái

C Az Elsőfokú Bíróság igazságügyi statisztikái C Az igazságügyi statisztikái Az tevékenysége általában 1. Érkezett, befejezett és folyamatban maradt ügyek (2004 2008) Érkezett ügyek 2. Az eljárások jellege (2004 2008) 3. Akereset jellege (2004 2008)

Részletesebben

C A Törvényszék igazságügyi statisztikái

C A Törvényszék igazságügyi statisztikái C A igazságügyi statisztikái A tevékenysége általában Érkezett ügyek 1. Érkezett, befejezett és folyamatban maradt ügyek (2006 2010) 2. Az eljárások jellege (2006 2010) 3. A kereset jellege (2006 2010)

Részletesebben

C A Törvényszék igazságügyi statisztikái

C A Törvényszék igazságügyi statisztikái C A igazságügyi statisztikái A tevékenysége általában Érkezett ügyek 1. Érkezett, befejezett és folyamatban maradt ügyek (2007 2011) 2. Az eljárások jellege (2007 2011) 3. A kereset jellege (2007 2011)

Részletesebben

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt.

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt. 2010.6.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 164/3 A Bizottság által közölt tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról

I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról FORMANYOMTATVÁNY A KÉRELMEZŐ IGAZGATÓSÁG FELHASZNÁLÁSÁRA (FAKULTATÍV) I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról a munkavállalók szolgáltatások

Részletesebben

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában)

3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3. melléklet: Innovációs és eredményességi mutatók 3.1. Összesített innovációs index, 2017 (teljesítmény a 2010-es EU-átlag arányában) 3.1.1. Az EU innovációs eredménytáblája (European Innovation Scoreboard)

Részletesebben

C A Közszolgálati Törvényszék igazságügyi statisztikái

C A Közszolgálati Törvényszék igazságügyi statisztikái Igazságügyi statisztikák Közszolgálati Törvényszék C A Közszolgálati Törvényszék igazságügyi statisztikái A Közszolgálati Törvényszék tevékenysége általában Érkezett ügyek 1. Érkezett, befejezett és folyamatban

Részletesebben

C A Közszolgálati Törvényszék igazságügyi statisztikái

C A Közszolgálati Törvényszék igazságügyi statisztikái Igazságügyi statisztikák Közszolgálati Törvényszék C A Közszolgálati Törvényszék igazságügyi statisztikái A Közszolgálati Törvényszék tevékenysége általában Érkezett ügyek 1. Érkezett, befejezett és folyamatban

Részletesebben

ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM Az adóazonosító számokkal kapcsolatos egyes témák: Az adóazonosító szám felépítése. 1. AT Ausztria. 2. BE Belgium. 3.

ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM Az adóazonosító számokkal kapcsolatos egyes témák: Az adóazonosító szám felépítése. 1. AT Ausztria. 2. BE Belgium. 3. ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM Az adóazonosító számokkal kapcsolatos egyes témák: Az adóazonosító szám felépítése 1. AT Ausztria 99-999/9999 9 számjegy A kötőjelet és a perjelet egyes esetekben (például elektronikus

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös agrárpolitika (KAP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

L 165 I Hivatalos Lapja

L 165 I Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 165 I Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 61. évfolyam 2018. július 2. Tartalom II Nem jogalkotási aktusok HATÁROZATOK Az Európai Tanács (EU) 2018/937 határozata (2018.

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2018/2019-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2018/2019-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2018/2019-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A Magyar Táncművészeti Egyetem pályázni jogosult

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén Az előadás három fő témája Hatáskörmegosztás a tagállami és a közösségi szint között. Brüsszeli döntéshozatal menete = együttműködés a közösségi szervek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az európai integráció történeti áttekintése 137. lecke Schuman-tervezet Az

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

C A Közszolgálati Törvényszék igazságügyi statisztikái

C A Közszolgálati Törvényszék igazságügyi statisztikái C A igazságügyi statisztikái A tevékenysége általában. Befejezett, érkezett és folyamatban maradt ügyek (2005 2006) Érkezett ügyek 2. Az ügyeknek a főbb alperes intézmények szerinti százalékos megoszlása

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.5.17. COM(2017) 242 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

Európa Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország

Európa Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország Európa 1930 SW SU GE CS CH LI YU ES CS Albánia Andorra Ausztria Belgium Bulgária Csehszlovákia Dánia Egyesült Királyság Észtország YU Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Izland Jugoszlávia

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

1. felsorolás. A 45. cikk (1) bekezdése alapján benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező hatóság;

1. felsorolás. A 45. cikk (1) bekezdése alapján benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező hatóság; Az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról

Részletesebben

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon

Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a karunkon Miért érdemes pályázni? Erasmus + Hogyan pályázzak? Pályázási szempontok Ösztöndíj Nyelvismeret fejlesztése Szakmai ismeretek bővítése Új iskola-, oktatási

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Az iparfejlesztés jövőbeni tervezett irányai, elemei az akkreditálás jelentősége. Dr. Nagy Ádám főosztályvezető

Az iparfejlesztés jövőbeni tervezett irányai, elemei az akkreditálás jelentősége. Dr. Nagy Ádám főosztályvezető Az iparfejlesztés jövőbeni tervezett irányai, elemei az akkreditálás jelentősége Dr. Nagy Ádám főosztályvezető 2018.12.05. Tartalom Versenyképesség: hol állunk? Versenyképesség 2018 után: tovább a magyar

Részletesebben

A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal

A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal 900 800 700 600 Kohéziós támogatások 2000-2013 (Phare, ISPA, SAPARD,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.23. COM(2015) 523 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb száma

A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb száma I. MELLÉKLET A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb száma Belgium 15 750 Bulgária 12 750 Cseh Köztársaság 15 750 Dánia 9 750 Németország 72 000 Észtország 4 500 Írország 8 250 Görögország 15 750 Spanyolország

Részletesebben

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ október 03.

ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ október 03. ERASMUS TÁJÉKOZTATÓ 2018. október 03. ERASMUS PLUS PROGRAM Az Európai Bizottság 2014-2020 közötti programja Magában foglalja a korábbi Erasmus programokat (mobilitás, közös képzések), új elemként az ifjúsági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.8. COM(2014) 619 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK, Standard Eurobarometer (EB 71): január február Első eredmények: európai átlag és fontosabb országos tendenciák

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK, Standard Eurobarometer (EB 71): január február Első eredmények: európai átlag és fontosabb országos tendenciák Kommunikációs Főigazgatóság C Igazgatóság A Polgárokkal Való Kapcsolattartás Osztálya KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK, 2009 2009/03/27 Standard Eurobarometer (EB 71): 2009. január február

Részletesebben

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan 25.05.2005-31.12.2005 A beállított feltételeknek 826 felel meg a(z) 826 válaszból. Jelölje meg vállalkozásának

Részletesebben

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következő javaslathoz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.18. COM(2016) 156 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következő javaslathoz: A Tanács határozata az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról szóló Interbusmegállapodással

Részletesebben

Integrációtörténeti áttekintés. Az Európai Unió közjogi alapjai (INITB220)

Integrációtörténeti áttekintés. Az Európai Unió közjogi alapjai (INITB220) Integrációtörténeti áttekintés Az Európai Unió közjogi alapjai (INITB220) Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) Robert Schuman francia külügyminiszter és Jean Monnet - 1950 május 9. Schuman-terv Szén-és

Részletesebben

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.:

2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, Riadó u Pf Tel.: 2018/149 ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2018. 08. 03. 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf. 166. Tel.: +36 1 882 85 00 kapcsolat@kt.hu www.kozbeszerzes.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a Kbt. 62. (1)

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 12. (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 8. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai 2015. április 22. Budapest, MTA Vázlat Foglalkoztatottság Jövedelmek Szegénység Roma statisztikák Munkanélküliségi ráta 12,0 Munkanélküliségi

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMÁK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS(OK), ALKALMAZÁSI MÓD(OK), FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN 1 Ausztria Belgium Bulgária Ciprus

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Megvitatandó napirendi pontok (II.)

Megvitatandó napirendi pontok (II.) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2019. július 1. (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 IDEIGLENES NAPIREND AZ ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGA (II. rész) Európa épület, Brüsszel 2019. július 3. és 4. (10.00, 9.00)

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény 31/03/2008-28/04/2008 A beállított feltételeknek 371 felel meg a(z) 371 válaszból 0. A válaszadó adatai Ország DE - Németország 58 (15.6%) PL - Lengyelország

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - ungarischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - ungarischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - ungarischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 EGYEZMÉNY A CSEH KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG, A LETT KÖZTÁRSASÁG, A LITVÁN

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.4. COM(2016) 174 final ANNEX 12 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti

Részletesebben

Belső piaci eredménytábla

Belső piaci eredménytábla Belső piaci eredménytábla A tagállamok teljesítménye Magyarország (Vizsgált időszak: 2015) A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése Átültetési deficit: 0,4% (az előző jelentés idején: 0,8%) Magyarországnak

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer

GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ. A NUTS rendszer GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek elejétől létezik, kizárólag

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2018-as TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2017 /2018-as TANÉV TANULMÁNYOK A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére tanulmányi ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV

HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT /2017-es TANÉV HALLGATÓI ERASMUS + ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - 2016 /2017-es TANÉV SZAKMAI GYAKORLAT A Színház- és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet az egyetem hallgatói részére ERASMUS+ ösztöndíj elnyerésére európai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-től Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.6.15. COM(2018) 475 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Pénzügyi információk az Európai Fejlesztési Alapról Európai Fejlesztési Alap (EFA): a kötelezettségvállalások,

Részletesebben

Regionális trendek integrációs kihívások az EU tagállamok kereskedelmi nyilvántartásainak jogi modellje, mint versenyképességi tényező

Regionális trendek integrációs kihívások az EU tagállamok kereskedelmi nyilvántartásainak jogi modellje, mint versenyképességi tényező Regionális trendek integrációs kihívások az EU tagállamok kereskedelmi nyilvántartásainak jogi modellje, mint versenyképességi tényező Pázmándi Kinga PhD. egyetemi docens Pétervári Kinga PhD. egyetemi

Részletesebben

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA Európai Parlament 2014-2019 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 13.6.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0186 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely első olvasatban 2017. június 13-án került elfogadásra

Részletesebben

A rezsicsökkentés lakossági energiafelhasználásra gyakorolt hatásának vizsgálata az LMDI index dekompozíciós módszer alkalmazásával

A rezsicsökkentés lakossági energiafelhasználásra gyakorolt hatásának vizsgálata az LMDI index dekompozíciós módszer alkalmazásával Magyar Energia Szimpózium, 2017 A rezsicsökkentés lakossági energiafelhasználásra gyakorolt hatásának vizsgálata az LMDI index dekompozíciós módszer alkalmazásával Sebestyénné Szép Tekla, PhD egyetemi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.10.25. COM(2017) 622 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alap (EFA): a 2017., 2018. és 2019. évi kötelezettségvállalásokra, kifizetésekre és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.15. COM(2015) 295 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozó pénzügyi információk HU HU 1. ELŐSZÓ A 11. Európai Fejlesztési Alap

Részletesebben

Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára október

Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára október Dr. Baja Ferenc informatikáért felelıs kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal államtitkára 16. TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK SZEMINÁRIUM ÉS KIÁLLÍTÁS 2008. október A kormányzati informatikai feladatok

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Prof. Dr. Katona Tamás. A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben

Prof. Dr. Katona Tamás. A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben Prof. Dr. Katona Tamás A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben A statisztikáról sugárzott kép a közgazdászképzésben A Statisztika módszertani tudományként szerepel

Részletesebben

USE ONLY EURÓPA ORSZÁGAI ÉS FŐVÁROSAI

USE ONLY EURÓPA ORSZÁGAI ÉS FŐVÁROSAI EURÓPA ORSZÁGAI ÉS FŐVÁROSAI 1. Észak-Európa Norvégia Oslo Svédország Stockholm Finnország Helsinki Dánia Koppenhága Izland Reykjavík 2. Nyugat-Európa Nagy-Britannia vagy Egyesült Királyság, United Kingdom

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0061/19 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 8.6.2017 A8-0061/19 Módosítás 19 Petra Kammerevert a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében Jelentés Santiago Fisas Ayxelà Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020 2033. évekre COM(2016)0400

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - A polgárokkal való kapcsolattartás KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY 2009. március 24. AZ EURÓPAIAK ÉS A GAZDASÁGI VÁLSÁG Eurobarometer-felmérés (EB 71) Népesség:

Részletesebben

A 2018-as pályázati felhíváshoz kapcsolódó intézményi mobilitási főpályázat elkészítésével kapcsolatos információk

A 2018-as pályázati felhíváshoz kapcsolódó intézményi mobilitási főpályázat elkészítésével kapcsolatos információk A 2018-as pályázati felhíváshoz kapcsolódó intézményi mobilitási főpályázat elkészítésével kapcsolatos információk Erasmus+ felsőoktatási mobilitási pályázati információs és konzultációs nap Budapest,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 7. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 13015/16 FIN 631 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 7. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi

Részletesebben

A évi európai választások másodelemzése Távolmaradás és választói magatartásformák a évi európai választásokon

A évi európai választások másodelemzése Távolmaradás és választói magatartásformák a évi európai választásokon Kommunikációs Főigazgatóság Közvélemény-figyelő Osztály Brüsszel, 2012. november 13. A 2009. évi európai választások másodelemzése Távolmaradás és választói magatartásformák a 2009. évi európai választásokon

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2015. november 30. VI. évfolyam 11. szám

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2015. november 30. VI. évfolyam 11. szám A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2015. november 30. VI. évfolyam 11. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK... 3 BÜNTETŐ

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK. 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága. A részvételi feltételekhez fűződő kérdések

1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK. 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága. A részvételi feltételekhez fűződő kérdések 1. melléklet JELENTKEZÉSI ŰRLAPOK 1. kategória: Online értékesített termékek biztonságossága A részvételi feltételekhez fűződő kérdések 1. Megerősítem, hogy vállalkozásom ipari vagy kereskedelmi jellegű

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról október 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 214. október 21. Jelentés a 213. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,9, illetve

Részletesebben

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények)

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Makó Csaba Szociológiai Kutatóintézet Magyar Tudományos Akadémia,

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2009. szeptember 21. Élıállat és Hús 2009. 37. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre Pályázati határidő:

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben