PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! ÜZLETHELYISÉGEINEK. üzleti célú bérbeadására.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! ÜZLETHELYISÉGEINEK. üzleti célú bérbeadására."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! A Palota Holding Zrt. nyilvános pályázatot hirdet a XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest XV. Kontyfa u szám alatti társasház földszinti ÜZLETHELYISÉGEINEK üzleti célú bérbeadására. I. A pályázható üzlethelyiségek bemutatása A XV. kerületi Önkormányzat a Kontyfa u szám alatti társasház és a Vásárcsarnok (piac) közötti közterületet rendezetté teszi, hangulatos sétálóutcává alakítja. A beruházás részeként a Kontyfa u szám alatti társasháznak a sétáló utcára, illetve a szomszédos parkra néző földszinti helyiségeit a határoló falakig visszabontottuk, és a homlokzatára esztétikus kialakítású, új hőszigetelt üvegportálokat építettünk be. Az üzletsorban kb m 2 közötti alapterületű üzlethelyiségek alakíthatók ki - a mellékelt alaprajzon feltüntetett elrendezésben -, amelyeket bérbeadással kívánunk hasznosítani. Az üzlethelyiségek kívülről folyamatosan megtekinthetőek a helyszínen, illetve az érdeklődők kérésére, előzetesen (legalább egy nappal korábban) egyeztetett időpontban a Palota Holding Zrt. (1156 Budapest, Száraznád u szám, telefon: , , ) a helyiségekbe való bejutást biztosítja. II. Üzlethelyiségek kialakítása, Bérbeadói és Bérlői feladatok 1. Az üzlethelyiségek szerkezetkész állapotban vannak, a Bérbeadó így adja át azokat a leendő Bérlők számára. Minden helyiségben a Bérbeadó biztosítja a közmű csatlakozások lehetőségeit a 2. pontban meghatározottak szerint. A belső munkák (aljzatkialakítás, burkolatok készítése, álmennyezet, egyéb építészeti és gépészeti munkák, stb.) elvégzése a Bérlő (nyertes pályázó) feladata. A Bérlő által finanszírozott munkák ellentételezéseként a Bérbeadó lehetőséget biztosít a 3. pontban meghatározott értéknövelő bérlői beruházások bérleti díjba történő beszámításra. 2. Az üzlethelyiségeket egymástól elválasztó falakat Bérbeadó építi meg (a mellékelt rajzon szaggatottan jelzett vonalak). A Bérbeadó minden üzlethelyiségben biztosítja a hideg- és melegvíz, a csatorna és az elektromos energia (önálló mérőórákkal) hálózati csatlakozások lehetőségét, illetve a Bérbeadó építteti ki a helyiségen belüli távfűtési vezetékeket és a fűtőtesteket. A Bérlőnek (nyertes Pályázónak) meg kell terveznie a végezni kívánt üzleti tevékenységéhez igazodóan a helyiség belső kialakítását, elrendezését. A Bérlő terveinek megfelelően a Bérbeadó a pincefödém felső vonaláig kiépíti a hideg-, melegvíz, csatorna és elektromos áram csatlakozási pontokat és mérőhelyeket, valamint a helyiség fűtési rendszerét. A fentieken túl minden belső kialakítási, szerelési munka elvégzése a Bérlő feladata! 3. A 2. pont szerinti helyiség-kialakítási tervek ismeretében, de még a kivitelezés megkezdése előtt a Bérbeadónak és a Bérlőnek külön megállapodást kell kötniük egymással, amelyben rögzítik a Bérlő által elvégzendő belső munkák műszaki tartalmát, a várható költségeket, valamint a költségek megtérítésének módját (bérbeszámítás) és mértékét az alábbiak figyelembe vételével: a) A Bérlő értéknövelő beruházásának kompenzálásaként a Bérbeadó lehetőséget biztosít a Bérlő által megvalósított értéknövelő beruházások reálisan szükséges kiadásainak a bérleti díjba történő beszámítására. 1

2 b) A Bérlő beruházásainak a bérleti díj összegébe való beszámítását legfeljebb a havi bérleti díj 50%-os mértékéig és legfeljebb összesen nettó ,- Ft/m 2 összegig biztosítja a Bérbeadó a jelen kiírás szerinti és a fent hivatkozott külön megállapodásban meghatározandó feltételekkel. c) A bérbeszámítás szempontjából értéknövelőnek kizárólag azok a beruházások tekinthetőek, amelyek a Bérlő üzleti profiljától függetlenül feltétlenül szükségesek az üzlethelyiség kialakításához, használatához (pl: aljzatkialakítás, 1 db WC, kézmosó, valamint az általában szükséges mértékű és minőségű burkolatok kialakítása, stb.). d) A bérlői beruházások bérleti díjba történő beszámítására a beruházás befejezését követően, a kiadásról szóló számlák, minőségi bizonylatok és kivitelezői nyilatkozatok bemutatása után kerülhet sor. A Bérlő által elvégzett/elvégeztetett munkák műszaki megvalósulását és az azokról szóló számlákat a Bérbeadó műszaki ellenőre megvizsgálja, és írásban nyilatkozik azoknak a külön megállapodásban rögzítettek szerinti megfelelőségéről. e) Bérlő üzleti profiljához igazodó speciális beruházási igényeinek a c) pont szerinti beruházásokat meghaladó - költségeit a Bérlő saját maga köteles viselni. Ezek megtérítésére vagy bérleti díjba történő beszámítására sem most, sem a későbbiekben nincs lehetőség. III. Bérlet időtartama a.) a bérlet időtartama: 5 év, határozott időtartam. b.) A bérlet határozott időtartamának leteltét követően, amennyiben a Tulajdonos a helyiséget továbbra is üzleti célú bérbeadásra kívánja hasznosítani, akkor a Bérbeadó a Bérlő számára feltéve, hogy a bérlet időtartama alatt Bérlő mindvégig szerződésszerűen teljesített - a Bérbeadó a Bérlő számára előbérleti jogot biztosít. IV. Pályázható helyiségek (ld. mellékelt alaprajz) Helyiség megnevezése "2A" Alapterület kb. 80 m 2 vendéglátó-ipari egység, pl. cukrászda, kávézó, fagylaltozó stb. kivéve: alkoholtartalmú italok árusítása, melegkonyhás étterem üzemeltetése, illetve lakóközösségre zavaró ételszag-hatással vagy zajjal járó egyéb tevékenység), Egyéb 3 db kétszárnyú ajtó, 1 db egyszárnyú bejárati ajtó - üvegportálokkal, 1 db egyszárnyú bejárati ajtó (gazdasági bejárat) A helyiség előtt kb. 50 m 2 alapterületű terasz az Önkormányzattól (közterület használati engedély) önálló helyiség, csak egyben, de a főtevékenység kiegészítéseként akár több funkcióval is működtethető (pl. édességbolt, ajándékbolt) Helyiség megnevezése "2B" "2C" Alapterület kb. 75 m 2 kb. 75 m 2 közvetlen lakossági ellátást szolgáló kiskereskedelem, pl. drogéria, ruházati üzlet, vegyeskereskedés, élelmiszer bolt, 2 db egyszárnyú bejárati ajtó - üvegportálokkal, 2 db egyszárnyú bejárati ajtó (gazdasági bejárat) 2 db egyszárnyú bejárati ajtó - üvegportálokkal, 2 db egyszárnyú bejárati ajtó (gazdasági bejárat) Helyiség megnevezése "4A" "4B" Alapterület kb. 77 m 2 kb. 43 m 2 közvetlen lakossági ellátást szolgáló kiskereskedelem, pl. drogéria, ruházati üzlet, vegyeskereskedés, élelmiszer bolt, 2 db egyszárnyú bejárati ajtó - 2 db egyszárnyú bejárati ajtó üvegportálokkal, 1 db egyszárnyú üvegportállal bejárati ajtó (gazdasági bejárat) 2

3 Helyiség megnevezése "4C" Alapterület kb. 18 m 2 közvetlen lakossági ellátást szolgáló kiskereskedelem, pl. ruházati-, fehérneműbolt, virágbolt, stb., vagy egyéb lakossági szolgáltatás, pl. ingatlan-közvetítő, cipőjavító, lottózó, stb. 1 db egyszárnyú bejárati ajtó üvegportállal önálló helyiség, csak egyben Helyiség megnevezése "6A" "6B" Alapterület kb. 40 m 2 kb. 40 m 2 közvetlen lakossági szolgáltatás pl.: szépségszalon, fodrászat, kozmetika, testkultúra-szalon, stb., vagy egyéb irodai tevékenység 4 db egyszárnyú bejárati ajtó, üvegportálokkal Helyiség megnevezése "8A" "8B" Alapterület kb. 37 m 2 kb. 20 m2 közvetlen lakossági szolgáltatás, pl. szépségszalon, fodrászat, kozmetika, stb., vagy egyéb irodai tevékenység, vagy egyéb kiskereskedelmi tevékenység, 1 db kétszárnyú bejárati ajtó - üvegportálokkal (Kontyfa u. 10. számú ház felől) 1 db egyszárnyú ajtó üvegportállal V. Bérleti díj: Bérleti díj : minimum 2.500,- Ft/m 2,hó. (azaz: minimum Kettőezer-ötszáz Forint négyzetméterenként, havonta) A helyiség havonkénti bérleti díja: az egy négyzetméterre vonatkozó bérleti díj és a helyiség alapterületének szorzata. A bérleti díjat + 27% ÁFA terheli. A pályázatban a megfizetni vállalt bérleti díjra (Ft/m 2,hó) kell ajánlatot tenni! A Pályázó a nyertessége elősegítése érdekében a minimumnál magasabb összegű bérleti díj megfizetésére vállalhat kötelezettséget. Az emelés nettó összegének 100,- Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie (pl Ft/m 2,hó, vagy Ft/m 2,hó). A pályázat nyertesének kiválasztása a XIII. pont szerinti szempontok alapján történik, a Bérbeadó számára összességében legmagasabb nettó bérleti díjbevételt eredményező pályázatok kiválasztásával. A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díjakat, azok a szolgáltatókkal kötendő külön szerződések szerint terhelik a Bérlőt. A bérleti díj fizetésének kezdő időpontja: legkésőbb a bérleti szerződés aláírását követő 61. nap, illetve, ha a helyiség rendeltetésszerű használatba vételének időpontja korábbi, akkor az a nap. A bérleti díj a bérlet időtartama alatt évente egyszer, a KSH által megállapított előző évi fogyasztói árindex mértékével emelkedik. 3

4 VI. Óvadék: A Bérlő (a pályázat nyertese) a helyiség bérletével kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként, a szerződéskötést megelőzően köteles lesz óvadékot fizetni, aminek összege: háromhavi bérleti díjnak megfelelő összeg. Az óvadék a Bérlő szerződésszerű teljesítése esetén, a szerződés lejártakor kamatmentesen visszajár! VII. A pályázaton való részvétel feltételei: 1. A pályázaton részt vehet minden egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, aki/amely a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel, továbbá a helyiségek bérletére vonatkozó feltételeket elfogadja, és azok betartását vállalja. Magánszemély is nyújthat be pályázatot akkor, ha kötelezettséget vállal arra, hogy nyertessége esetén 5 (öt) munkanapon belül megszerzi az üzleti tevékenység végzéséhez szükséges vállalkozói igazolványt, vagy gazdasági társaságot alapít. 2. Egy Pályázó ugyanazon helyiségre csak egy pályázatot nyújthat be, de több különböző helyiség vagy egymással összevonható helyiségek bérletére is pályázhat, úgy, hogy ebben az esetben mindegyik pályázatot pályázati lapon kell benyújtania és a 4. pontban leírt pályázati biztosítékot is át kell utalnia. (pl. ugyanaz a Pályázó benyújthat egy pályázatot a 4A helyiségre, és benyújthat egy másik pályázatot a 4B helyiségre is, és átutal: ,- Ft-t és ,- Ft-t is.) 3. A pályázaton nem vehet részt az a természetes személy vagy gazdasági társaság, akinek/amelynek lejárt határidejű köztartozása vagy a tulajdonos Önkormányzat felé fennálló egyéb tartozása van. 4. Pályázati biztosíték: A pályázaton való részvétel pályázati biztosíték befizetéséhez kötött. A fizetendő pályázati biztosíték összege: helyiség megnevezése pályázati biztosíték összege ( Ft) "2A" "2B" "2C" "4A" "4B" "4 C" "6A" "6B" "8A" "8B" A Pályázónak a pályázati biztosítékot úgy kell átutalnia, hogy az legkésőbb a pályázatok beérkezésének határidejéig a Palota Holding Zrt. OTP bankszámlájára beérkezzen. Az átutalás megjegyzés rovatába be kell írni Pályázati biztosíték a jelű helyiség bérbevételére szöveget (a kipontozott részre a megpályázott helyiség szám és betűjelét kell beírni). Ha a Pályázó a pályázati eljárás bármely szakaszában visszavonja a pályázatát, vagy bármely okból eláll a pályázaton való részvételtől, akkor a befizetett pályázati biztosítékot elveszti, ebben az esetben a pályázati biztosíték a kiírót illeti. A nem nyertes pályázók a befizetett pályázati biztosítékot a pályázat eredményhirdetését követő 3 munkanapon belül visszakapják (a kiíró visszautalja). A nyertes Pályázó által befizetett biztosíték összegét a kiíró a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges óvadék összegébe beszámítja. A befizetett pályázati biztosíték után nem jár kamat. 4

5 VIII. A helyiségek bérletének speciális feltételei: 1. A Bérlő a helyiséget albérletbe, ingyenes használatba nem adhatja, oda más személyt nem fogadhat be, és a helyiség bérbevételi jogát nem ruházhatja át, nem apportálhatja. 2. A Bérlő köteles a bérleményben végzett lakossági ellátást szolgáló üzleti tevékenységét folyamatosan fenntartani. Az üzleti tevékenység két hónapnál hosszabb időtartamú szüneteltetése ha a rendeltetésszerű használat a Bérbeadó írásbeli felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem áll helyre rendkívüli felmondási oknak minősül. 3. A bérleményben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek, jogosultságok megszerzésének kötelezettsége és költsége a Bérlőt terheli. IX. A pályázat formai és tartalmi követelményei: Pályázni kizárólag a jelen pályázati kiírás mellékletét képező Pályázati lap értelemszerű, valós adatokat tartalmazó, hiánytalan kitöltésével, az abban meghatározott nyilatkozatok megtételével, aláírásával és benyújtásával lehet. A Pályázati lap letölthető a honlapról, vagy térítésmentesen beszerezhető a Palota Holding Zrt. (1156 Bp., Száraznád u szám) vezérigazgatói titkárságán. A benyújtott pályázathoz csatolni kell a VII./4. pontban előírt pályázati biztosíték átutalását igazoló dokumentumot. X. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje: A kitöltött és aláírt Pályázati lap -ot tiszta, jelöletlen feladó és címzett nélküli borítékba kell tenni, és a lezárt borítékra rá kell írni: Pályázat jelű helyiség bérbevételére (a pontokkal jelölt helyre a megpályázott helyiség szám és betűjelét kell beírni). A pályázat benyújtásának helye és ideje: Palota Holding Zrt. titkárság, 1156 Budapest, Száraznád u szám. Pályázatot leadni csak munkanapokon, az alábbi időben lehet: hétfőtől csütörtökig: óra, pénteken: óra között, illetve a benyújtási határidő napján óra között. A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 01. napján óra. Az átvevő (titkársági munkatárs) a borítékra ráírja az átvétel időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és bélyegzővel, aláírásával látja el. Az így feliratozott boríték előlapját lefénymásolja. A másolatot felülbélyegzi, eredetiben újra aláírja és átadja a pályázatot leadó személy részére. A beérkezett pályázatokról a titkársági munkatárs nyilvántartást vezet. XI. Pályázat érvénytelensége: Érvénytelen a pályázat, ha a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételek és/vagy a tartalmi és formai követelmények megsértésével nyújtották be. A kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a megtévesztéssel, tévedésbe ejtéssel benyújtott, illetve a pályázati eljárás tisztaságát bármilyen módon kétségessé tévő pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa. 5

6 XII. A beérkezett pályázatok bontásának ideje és helye: augusztus 1. napján óra. Palota Holding Zrt. székhelye (1156 Bp., Száraznád u szám) XIII. A pályázatok értékelése és a nyertes kiválasztása: 1. A beérkezett pályázatokat a Palota Holding Zrt. 3 fős bizottsága értékeli. A bizottság az értékelést a pályázatok bontását követően a pályázatok érvényességének vizsgálatával - azonnal megkezdi. Az értékelés a helyiségek szám és betűjelének sorrendjében történik. 2. A pályázat nyertese az a Pályázó lesz, aki az adott helyiségre pályázó ajánlattevők közül a legmagasabb nettó bérleti díj (Ft/m 2 /hó) megfizetésére vállalt kötelezettséget feltéve, hogy ajánlata több mint 5 %-kal magasabb az utána következő legjobb ajánlatnál. FIGYELEM! Az egymáshoz képest legfeljebb 5 %-os eltérést mutató ajánlatokat a kiíró egyenértékűnek tekinti (magasabb/alacsonyabb ajánlat). 3. Ha ugyanarra a helyiségre több Pályázó nyújt be pályázatot, és a XIII/2. pont szerint az ajánlataik egyenértékűek, akkor a kiíró ezeknek a Pályázóknak a részvételével, lehetőleg közvetlenül az értékelést követően, de legkésőbb egy munkanapon belül versenytárgyalást tart. A versenytárgyaláson a meghívott Pályázók szóbeli licitálással (a legmagasabb ajánlatról induló, minimum nettó 100,- Ft/m 2,hó összegű licitlépcsővel lefolytatott licitálással) tehetik meg ajánlataikat a bérleti díjra. A versenytárgyaláson a legmagasabb ajánlatot tevő Pályázó szerzi meg a helyiség bérbevételi jogát. Ha a legmagasabb ajánlatot több Pályázó is tartja, akkor közülük a kiíró az alábbi sorrendben választja ki a nyertest: a. az egymással összevonhatóan is, szomszédos helyiség bérbevételi jogát már elnyerte, b. legalább két éve székhelye/telephelye vagy magánszemély pályázó esetén állandó lakóhelye van a XV. kerületben, c. ha az előző pontok alapján nem lehet a nyertest kiválasztani, akkor a kiíró szabadon dönt a pályázat eredményéről. A kiíró ezúton felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a borítékok bontásán 1 fő döntésre jogosult személy jelenlétével képviseltessék magukat annak érdekében, hogy szükség esetén a versenytárgyalás közvetlenül az értékelés után megtartható legyen. A képviseleti jogosultságot hitelt érdemlően igazolni kell (pl. aláírási címpéldány, személyi igazolvány, lakcímkártya, vállalkozói igazolvány, stb.). Ha az értékelő bizottság olyan döntést hoz, hogy a versenytárgyalást nem közvetlenül az értékelést követően tartja meg, akkor a versenytárgyalásra szóló meghívást a kiíró telefonon, és ha van elérhetősége a Pályázónak, akkor elektronikus levélben is megküldi az érintett Pályázóknak. 6

7 A Pályázó bármely ok miatti esetleges távolmaradásáért a kiírót felelősség nem terheli, a versenytárgyalás ebben az esetben is megtartható. XIV. Eredményhirdetés, szerződéskötés: 1. A pályázati eljárás eredményét a kiíró a nyertes kiválasztását követően a helyszínen kihirdeti, és a döntést követő egy munkanapon belül tájékoztatót tesz közzé a honlapján (www.palotah.hu), valamint három munkanapon belül írásbeli értesítést küld minden Pályázónak. 2. A nyertes Pályázóval a bérleti szerződést a pályázat eredményhirdetését követő 8 napon belül a Palota Holding Zrt. köti meg. Ha a bérleti szerződés megkötése a Bérlő érdekkörébe tartozó bármely okból határidőre nem történik meg, akkor a nyertes Pályázó elveszti a helyiségbérleti jogosultságát, és a pályázati biztosítékként befizetett összeget. Ebben az esetben a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg, és a továbbiakban a kiíró szabadon rendelkezik a helyiség hasznosításáról. 3. A pályázat nyertesének visszalépése esetén a helyiség bérbevételi lehetőségét a kiíró a következő legkedvezőbb pályázatot benyújtott Pályázó vagy Pályázók számára felajánlhatja. 4. A Bérlő a szerződéskötést követő legkésőbb 8 napon belül köteles átadni Bérbeadónak az általa tervezett helyiség-kialakítás egyszerűsített alaprajzi elrendezését a közmű-kapcsolati pontok bejelölésével, valamint a bérlemény tervezett átalakításának, kialakításának műszaki leírását és költségvetését. A jelen pont szerinti 8 napos határidő elmulasztása esetén a már megkötött helységbérleti szerződés a keletkezéséig visszamenő hatállyal, automatikusan megszűnik. Ebben az esetben a nyertes Pályázó elveszti a helyiségbérleti jogosultságát, és a pályázati biztosítékként befizetett összeget, azaz a pályázati biztosítékként befizetett összeg a kiírót illeti meg, aki a továbbiakban szabadon rendelkezik a helyiség hasznosításáról. 5. A Bérlő által átadott tervek és költségvetés alapján a Bérbeadó előkészíti a beruházás megvalósítására és a költségek viselésére, egymás közötti megosztására (pl. bérbeszámításra is) vonatkozó II./3. pont szerinti külön megállapodás tervezetét. A külön megállapodás aláírása után a Bérbeadó a lehető leggyorsabban (várhatóan 20 napon belül) elvégzi a közműcsatlakozások kiépítését, ezt követően a helyiséget a Bérlő birtokba átadja. A Bérlő ekkortól kezdheti meg az általa vállalt munkák kivitelezését. A Bérlő az általa vállalt kivitelezési feladatokat a birtokba lépést követő 60 napon belül köteles a külön megállapodásban foglaltak szerint elvégezni. XV. Egyéb kikötések: Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást egy vagy több helyiségre szólóan, az eljárás bármely szakaszában lezárja és a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Ebben az esetben a helyiségre Pályázók által befizetett pályázati biztosítékot a kiíró egy munkanapon belül visszautalja. Budapest, július Dr. Kiss Gyula vezérigazgató sk.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A KOSSUTH LAJOS UTCAI PAVILONOK BÉRLETÉRE Pályázati feltételek Veszprém MJV Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága Veszprém

Részletesebben

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT

RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT RÖGTÖN JÖVÖK! KEDVEZMÉNYES HELYISÉGPÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest XVIII. és a XXI. kerületei által meghirdetett üres üzlethelyiségek kedvezményes bérletére Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 47/2001. (2002. I. 2.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 25/2002. (X. 22.) 3, A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. A B.T.G. Budaörsi Településgazdálkodási Kft. (2040 Budaörs, Dózsa György u. 21) továbbiakban Ajánlatkérő nyilvános pályázatot hirdet a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tartalom I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 2 1. A pályázat kiírója... 2 2. A pályázat célja... 2 3. A pályázat benyújtásának helye és módja... 2 4. A pályázat benyújtásának határideje... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MOLNÁR JÁNOS-BARLANG TURISZTIKAI ÉS OKTATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA - 1 - Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A pályázati eljárásban résztvevők köre 2. A jogviszony időtartama

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13.

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13. AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. () A Hotel Club- Siófok Szállodaüzemeltető és Vendéglátóipari Kft., mint Ajánlatkérő, ajánlati felhívást

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2015. (V. 28.) RENDELETE A LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS ELIDEGENÍTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI SZABÁLYOKRÓL Budapest

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. alatti büfé-konyha és kiszolgáló helyiségei, nézőtéri büfé, valamint felszereléseik együttes bérbeadására

Részletesebben

1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ

1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ 1. sz. melléklet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 5/2013.(III.29) számú rendeletéhez TÁJÉKOZTATÓ Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló ingó és

Részletesebben

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogának megszerzésére 2014. október 15. Sárisáp Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nem

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Isaszeg *Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2004. (V. 20.), a 1/2005. (I. 20.), és a 2/2006.(I.18.), 33/2009.(XI.20.), 24/2011.(VIII.12.), 11/2012.(III.28.) rendeletekkel módosított 7/2004.

Részletesebben

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2006.(III.10.) rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2006.(III.10.) rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-103

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-103 - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - 1620/28 hrsz-ú kivett beépítetlen megnevezésű terület, mindösszesen 26 ha 4705 m 2 nagyságú ingatlant

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben