PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! ÜZLETHELYISÉGEINEK. üzleti célú bérbeadására.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! ÜZLETHELYISÉGEINEK. üzleti célú bérbeadására."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! A Palota Holding Zrt. nyilvános pályázatot hirdet a XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest XV. Kontyfa u szám alatti társasház földszinti ÜZLETHELYISÉGEINEK üzleti célú bérbeadására. I. A pályázható üzlethelyiségek bemutatása A XV. kerületi Önkormányzat a Kontyfa u szám alatti társasház és a Vásárcsarnok (piac) közötti közterületet rendezetté teszi, hangulatos sétálóutcává alakítja. A beruházás részeként a Kontyfa u szám alatti társasháznak a sétáló utcára, illetve a szomszédos parkra néző földszinti helyiségeit a határoló falakig visszabontottuk, és a homlokzatára esztétikus kialakítású, új hőszigetelt üvegportálokat építettünk be. Az üzletsorban kb m 2 közötti alapterületű üzlethelyiségek alakíthatók ki - a mellékelt alaprajzon feltüntetett elrendezésben -, amelyeket bérbeadással kívánunk hasznosítani. Az üzlethelyiségek kívülről folyamatosan megtekinthetőek a helyszínen, illetve az érdeklődők kérésére, előzetesen (legalább egy nappal korábban) egyeztetett időpontban a Palota Holding Zrt. (1156 Budapest, Száraznád u szám, telefon: , , ) a helyiségekbe való bejutást biztosítja. II. Üzlethelyiségek kialakítása, Bérbeadói és Bérlői feladatok 1. Az üzlethelyiségek szerkezetkész állapotban vannak, a Bérbeadó így adja át azokat a leendő Bérlők számára. Minden helyiségben a Bérbeadó biztosítja a közmű csatlakozások lehetőségeit a 2. pontban meghatározottak szerint. A belső munkák (aljzatkialakítás, burkolatok készítése, álmennyezet, egyéb építészeti és gépészeti munkák, stb.) elvégzése a Bérlő (nyertes pályázó) feladata. A Bérlő által finanszírozott munkák ellentételezéseként a Bérbeadó lehetőséget biztosít a 3. pontban meghatározott értéknövelő bérlői beruházások bérleti díjba történő beszámításra. 2. Az üzlethelyiségeket egymástól elválasztó falakat Bérbeadó építi meg (a mellékelt rajzon szaggatottan jelzett vonalak). A Bérbeadó minden üzlethelyiségben biztosítja a hideg- és melegvíz, a csatorna és az elektromos energia (önálló mérőórákkal) hálózati csatlakozások lehetőségét, illetve a Bérbeadó építteti ki a helyiségen belüli távfűtési vezetékeket és a fűtőtesteket. A Bérlőnek (nyertes Pályázónak) meg kell terveznie a végezni kívánt üzleti tevékenységéhez igazodóan a helyiség belső kialakítását, elrendezését. A Bérlő terveinek megfelelően a Bérbeadó a pincefödém felső vonaláig kiépíti a hideg-, melegvíz, csatorna és elektromos áram csatlakozási pontokat és mérőhelyeket, valamint a helyiség fűtési rendszerét. A fentieken túl minden belső kialakítási, szerelési munka elvégzése a Bérlő feladata! 3. A 2. pont szerinti helyiség-kialakítási tervek ismeretében, de még a kivitelezés megkezdése előtt a Bérbeadónak és a Bérlőnek külön megállapodást kell kötniük egymással, amelyben rögzítik a Bérlő által elvégzendő belső munkák műszaki tartalmát, a várható költségeket, valamint a költségek megtérítésének módját (bérbeszámítás) és mértékét az alábbiak figyelembe vételével: a) A Bérlő értéknövelő beruházásának kompenzálásaként a Bérbeadó lehetőséget biztosít a Bérlő által megvalósított értéknövelő beruházások reálisan szükséges kiadásainak a bérleti díjba történő beszámítására. 1

2 b) A Bérlő beruházásainak a bérleti díj összegébe való beszámítását legfeljebb a havi bérleti díj 50%-os mértékéig és legfeljebb összesen nettó ,- Ft/m 2 összegig biztosítja a Bérbeadó a jelen kiírás szerinti és a fent hivatkozott külön megállapodásban meghatározandó feltételekkel. c) A bérbeszámítás szempontjából értéknövelőnek kizárólag azok a beruházások tekinthetőek, amelyek a Bérlő üzleti profiljától függetlenül feltétlenül szükségesek az üzlethelyiség kialakításához, használatához (pl: aljzatkialakítás, 1 db WC, kézmosó, valamint az általában szükséges mértékű és minőségű burkolatok kialakítása, stb.). d) A bérlői beruházások bérleti díjba történő beszámítására a beruházás befejezését követően, a kiadásról szóló számlák, minőségi bizonylatok és kivitelezői nyilatkozatok bemutatása után kerülhet sor. A Bérlő által elvégzett/elvégeztetett munkák műszaki megvalósulását és az azokról szóló számlákat a Bérbeadó műszaki ellenőre megvizsgálja, és írásban nyilatkozik azoknak a külön megállapodásban rögzítettek szerinti megfelelőségéről. e) Bérlő üzleti profiljához igazodó speciális beruházási igényeinek a c) pont szerinti beruházásokat meghaladó - költségeit a Bérlő saját maga köteles viselni. Ezek megtérítésére vagy bérleti díjba történő beszámítására sem most, sem a későbbiekben nincs lehetőség. III. Bérlet időtartama a.) a bérlet időtartama: 5 év, határozott időtartam. b.) A bérlet határozott időtartamának leteltét követően, amennyiben a Tulajdonos a helyiséget továbbra is üzleti célú bérbeadásra kívánja hasznosítani, akkor a Bérbeadó a Bérlő számára feltéve, hogy a bérlet időtartama alatt Bérlő mindvégig szerződésszerűen teljesített - a Bérbeadó a Bérlő számára előbérleti jogot biztosít. IV. Pályázható helyiségek (ld. mellékelt alaprajz) Helyiség megnevezése "2A" Alapterület kb. 80 m 2 vendéglátó-ipari egység, pl. cukrászda, kávézó, fagylaltozó stb. kivéve: alkoholtartalmú italok árusítása, melegkonyhás étterem üzemeltetése, illetve lakóközösségre zavaró ételszag-hatással vagy zajjal járó egyéb tevékenység), Egyéb 3 db kétszárnyú ajtó, 1 db egyszárnyú bejárati ajtó - üvegportálokkal, 1 db egyszárnyú bejárati ajtó (gazdasági bejárat) A helyiség előtt kb. 50 m 2 alapterületű terasz az Önkormányzattól (közterület használati engedély) önálló helyiség, csak egyben, de a főtevékenység kiegészítéseként akár több funkcióval is működtethető (pl. édességbolt, ajándékbolt) Helyiség megnevezése "2B" "2C" Alapterület kb. 75 m 2 kb. 75 m 2 közvetlen lakossági ellátást szolgáló kiskereskedelem, pl. drogéria, ruházati üzlet, vegyeskereskedés, élelmiszer bolt, 2 db egyszárnyú bejárati ajtó - üvegportálokkal, 2 db egyszárnyú bejárati ajtó (gazdasági bejárat) 2 db egyszárnyú bejárati ajtó - üvegportálokkal, 2 db egyszárnyú bejárati ajtó (gazdasági bejárat) Helyiség megnevezése "4A" "4B" Alapterület kb. 77 m 2 kb. 43 m 2 közvetlen lakossági ellátást szolgáló kiskereskedelem, pl. drogéria, ruházati üzlet, vegyeskereskedés, élelmiszer bolt, 2 db egyszárnyú bejárati ajtó - 2 db egyszárnyú bejárati ajtó üvegportálokkal, 1 db egyszárnyú üvegportállal bejárati ajtó (gazdasági bejárat) 2

3 Helyiség megnevezése "4C" Alapterület kb. 18 m 2 közvetlen lakossági ellátást szolgáló kiskereskedelem, pl. ruházati-, fehérneműbolt, virágbolt, stb., vagy egyéb lakossági szolgáltatás, pl. ingatlan-közvetítő, cipőjavító, lottózó, stb. 1 db egyszárnyú bejárati ajtó üvegportállal önálló helyiség, csak egyben Helyiség megnevezése "6A" "6B" Alapterület kb. 40 m 2 kb. 40 m 2 közvetlen lakossági szolgáltatás pl.: szépségszalon, fodrászat, kozmetika, testkultúra-szalon, stb., vagy egyéb irodai tevékenység 4 db egyszárnyú bejárati ajtó, üvegportálokkal Helyiség megnevezése "8A" "8B" Alapterület kb. 37 m 2 kb. 20 m2 közvetlen lakossági szolgáltatás, pl. szépségszalon, fodrászat, kozmetika, stb., vagy egyéb irodai tevékenység, vagy egyéb kiskereskedelmi tevékenység, 1 db kétszárnyú bejárati ajtó - üvegportálokkal (Kontyfa u. 10. számú ház felől) 1 db egyszárnyú ajtó üvegportállal V. Bérleti díj: Bérleti díj : minimum 2.500,- Ft/m 2,hó. (azaz: minimum Kettőezer-ötszáz Forint négyzetméterenként, havonta) A helyiség havonkénti bérleti díja: az egy négyzetméterre vonatkozó bérleti díj és a helyiség alapterületének szorzata. A bérleti díjat + 27% ÁFA terheli. A pályázatban a megfizetni vállalt bérleti díjra (Ft/m 2,hó) kell ajánlatot tenni! A Pályázó a nyertessége elősegítése érdekében a minimumnál magasabb összegű bérleti díj megfizetésére vállalhat kötelezettséget. Az emelés nettó összegének 100,- Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie (pl Ft/m 2,hó, vagy Ft/m 2,hó). A pályázat nyertesének kiválasztása a XIII. pont szerinti szempontok alapján történik, a Bérbeadó számára összességében legmagasabb nettó bérleti díjbevételt eredményező pályázatok kiválasztásával. A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díjakat, azok a szolgáltatókkal kötendő külön szerződések szerint terhelik a Bérlőt. A bérleti díj fizetésének kezdő időpontja: legkésőbb a bérleti szerződés aláírását követő 61. nap, illetve, ha a helyiség rendeltetésszerű használatba vételének időpontja korábbi, akkor az a nap. A bérleti díj a bérlet időtartama alatt évente egyszer, a KSH által megállapított előző évi fogyasztói árindex mértékével emelkedik. 3

4 VI. Óvadék: A Bérlő (a pályázat nyertese) a helyiség bérletével kapcsolatos fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítékaként, a szerződéskötést megelőzően köteles lesz óvadékot fizetni, aminek összege: háromhavi bérleti díjnak megfelelő összeg. Az óvadék a Bérlő szerződésszerű teljesítése esetén, a szerződés lejártakor kamatmentesen visszajár! VII. A pályázaton való részvétel feltételei: 1. A pályázaton részt vehet minden egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, aki/amely a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelel, továbbá a helyiségek bérletére vonatkozó feltételeket elfogadja, és azok betartását vállalja. Magánszemély is nyújthat be pályázatot akkor, ha kötelezettséget vállal arra, hogy nyertessége esetén 5 (öt) munkanapon belül megszerzi az üzleti tevékenység végzéséhez szükséges vállalkozói igazolványt, vagy gazdasági társaságot alapít. 2. Egy Pályázó ugyanazon helyiségre csak egy pályázatot nyújthat be, de több különböző helyiség vagy egymással összevonható helyiségek bérletére is pályázhat, úgy, hogy ebben az esetben mindegyik pályázatot pályázati lapon kell benyújtania és a 4. pontban leírt pályázati biztosítékot is át kell utalnia. (pl. ugyanaz a Pályázó benyújthat egy pályázatot a 4A helyiségre, és benyújthat egy másik pályázatot a 4B helyiségre is, és átutal: ,- Ft-t és ,- Ft-t is.) 3. A pályázaton nem vehet részt az a természetes személy vagy gazdasági társaság, akinek/amelynek lejárt határidejű köztartozása vagy a tulajdonos Önkormányzat felé fennálló egyéb tartozása van. 4. Pályázati biztosíték: A pályázaton való részvétel pályázati biztosíték befizetéséhez kötött. A fizetendő pályázati biztosíték összege: helyiség megnevezése pályázati biztosíték összege ( Ft) "2A" "2B" "2C" "4A" "4B" "4 C" "6A" "6B" "8A" "8B" A Pályázónak a pályázati biztosítékot úgy kell átutalnia, hogy az legkésőbb a pályázatok beérkezésének határidejéig a Palota Holding Zrt. OTP bankszámlájára beérkezzen. Az átutalás megjegyzés rovatába be kell írni Pályázati biztosíték a jelű helyiség bérbevételére szöveget (a kipontozott részre a megpályázott helyiség szám és betűjelét kell beírni). Ha a Pályázó a pályázati eljárás bármely szakaszában visszavonja a pályázatát, vagy bármely okból eláll a pályázaton való részvételtől, akkor a befizetett pályázati biztosítékot elveszti, ebben az esetben a pályázati biztosíték a kiírót illeti. A nem nyertes pályázók a befizetett pályázati biztosítékot a pályázat eredményhirdetését követő 3 munkanapon belül visszakapják (a kiíró visszautalja). A nyertes Pályázó által befizetett biztosíték összegét a kiíró a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges óvadék összegébe beszámítja. A befizetett pályázati biztosíték után nem jár kamat. 4

5 VIII. A helyiségek bérletének speciális feltételei: 1. A Bérlő a helyiséget albérletbe, ingyenes használatba nem adhatja, oda más személyt nem fogadhat be, és a helyiség bérbevételi jogát nem ruházhatja át, nem apportálhatja. 2. A Bérlő köteles a bérleményben végzett lakossági ellátást szolgáló üzleti tevékenységét folyamatosan fenntartani. Az üzleti tevékenység két hónapnál hosszabb időtartamú szüneteltetése ha a rendeltetésszerű használat a Bérbeadó írásbeli felszólítását követő 8 (nyolc) napon belül sem áll helyre rendkívüli felmondási oknak minősül. 3. A bérleményben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek, jogosultságok megszerzésének kötelezettsége és költsége a Bérlőt terheli. IX. A pályázat formai és tartalmi követelményei: Pályázni kizárólag a jelen pályázati kiírás mellékletét képező Pályázati lap értelemszerű, valós adatokat tartalmazó, hiánytalan kitöltésével, az abban meghatározott nyilatkozatok megtételével, aláírásával és benyújtásával lehet. A Pályázati lap letölthető a honlapról, vagy térítésmentesen beszerezhető a Palota Holding Zrt. (1156 Bp., Száraznád u szám) vezérigazgatói titkárságán. A benyújtott pályázathoz csatolni kell a VII./4. pontban előírt pályázati biztosíték átutalását igazoló dokumentumot. X. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje: A kitöltött és aláírt Pályázati lap -ot tiszta, jelöletlen feladó és címzett nélküli borítékba kell tenni, és a lezárt borítékra rá kell írni: Pályázat jelű helyiség bérbevételére (a pontokkal jelölt helyre a megpályázott helyiség szám és betűjelét kell beírni). A pályázat benyújtásának helye és ideje: Palota Holding Zrt. titkárság, 1156 Budapest, Száraznád u szám. Pályázatot leadni csak munkanapokon, az alábbi időben lehet: hétfőtől csütörtökig: óra, pénteken: óra között, illetve a benyújtási határidő napján óra között. A pályázat benyújtásának határideje: augusztus 01. napján óra. Az átvevő (titkársági munkatárs) a borítékra ráírja az átvétel időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és bélyegzővel, aláírásával látja el. Az így feliratozott boríték előlapját lefénymásolja. A másolatot felülbélyegzi, eredetiben újra aláírja és átadja a pályázatot leadó személy részére. A beérkezett pályázatokról a titkársági munkatárs nyilvántartást vezet. XI. Pályázat érvénytelensége: Érvénytelen a pályázat, ha a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételek és/vagy a tartalmi és formai követelmények megsértésével nyújtották be. A kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a megtévesztéssel, tévedésbe ejtéssel benyújtott, illetve a pályázati eljárás tisztaságát bármilyen módon kétségessé tévő pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa. 5

6 XII. A beérkezett pályázatok bontásának ideje és helye: augusztus 1. napján óra. Palota Holding Zrt. székhelye (1156 Bp., Száraznád u szám) XIII. A pályázatok értékelése és a nyertes kiválasztása: 1. A beérkezett pályázatokat a Palota Holding Zrt. 3 fős bizottsága értékeli. A bizottság az értékelést a pályázatok bontását követően a pályázatok érvényességének vizsgálatával - azonnal megkezdi. Az értékelés a helyiségek szám és betűjelének sorrendjében történik. 2. A pályázat nyertese az a Pályázó lesz, aki az adott helyiségre pályázó ajánlattevők közül a legmagasabb nettó bérleti díj (Ft/m 2 /hó) megfizetésére vállalt kötelezettséget feltéve, hogy ajánlata több mint 5 %-kal magasabb az utána következő legjobb ajánlatnál. FIGYELEM! Az egymáshoz képest legfeljebb 5 %-os eltérést mutató ajánlatokat a kiíró egyenértékűnek tekinti (magasabb/alacsonyabb ajánlat). 3. Ha ugyanarra a helyiségre több Pályázó nyújt be pályázatot, és a XIII/2. pont szerint az ajánlataik egyenértékűek, akkor a kiíró ezeknek a Pályázóknak a részvételével, lehetőleg közvetlenül az értékelést követően, de legkésőbb egy munkanapon belül versenytárgyalást tart. A versenytárgyaláson a meghívott Pályázók szóbeli licitálással (a legmagasabb ajánlatról induló, minimum nettó 100,- Ft/m 2,hó összegű licitlépcsővel lefolytatott licitálással) tehetik meg ajánlataikat a bérleti díjra. A versenytárgyaláson a legmagasabb ajánlatot tevő Pályázó szerzi meg a helyiség bérbevételi jogát. Ha a legmagasabb ajánlatot több Pályázó is tartja, akkor közülük a kiíró az alábbi sorrendben választja ki a nyertest: a. az egymással összevonhatóan is, szomszédos helyiség bérbevételi jogát már elnyerte, b. legalább két éve székhelye/telephelye vagy magánszemély pályázó esetén állandó lakóhelye van a XV. kerületben, c. ha az előző pontok alapján nem lehet a nyertest kiválasztani, akkor a kiíró szabadon dönt a pályázat eredményéről. A kiíró ezúton felhívja a Pályázók figyelmét arra, hogy a borítékok bontásán 1 fő döntésre jogosult személy jelenlétével képviseltessék magukat annak érdekében, hogy szükség esetén a versenytárgyalás közvetlenül az értékelés után megtartható legyen. A képviseleti jogosultságot hitelt érdemlően igazolni kell (pl. aláírási címpéldány, személyi igazolvány, lakcímkártya, vállalkozói igazolvány, stb.). Ha az értékelő bizottság olyan döntést hoz, hogy a versenytárgyalást nem közvetlenül az értékelést követően tartja meg, akkor a versenytárgyalásra szóló meghívást a kiíró telefonon, és ha van elérhetősége a Pályázónak, akkor elektronikus levélben is megküldi az érintett Pályázóknak. 6

7 A Pályázó bármely ok miatti esetleges távolmaradásáért a kiírót felelősség nem terheli, a versenytárgyalás ebben az esetben is megtartható. XIV. Eredményhirdetés, szerződéskötés: 1. A pályázati eljárás eredményét a kiíró a nyertes kiválasztását követően a helyszínen kihirdeti, és a döntést követő egy munkanapon belül tájékoztatót tesz közzé a honlapján (www.palotah.hu), valamint három munkanapon belül írásbeli értesítést küld minden Pályázónak. 2. A nyertes Pályázóval a bérleti szerződést a pályázat eredményhirdetését követő 8 napon belül a Palota Holding Zrt. köti meg. Ha a bérleti szerződés megkötése a Bérlő érdekkörébe tartozó bármely okból határidőre nem történik meg, akkor a nyertes Pályázó elveszti a helyiségbérleti jogosultságát, és a pályázati biztosítékként befizetett összeget. Ebben az esetben a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg, és a továbbiakban a kiíró szabadon rendelkezik a helyiség hasznosításáról. 3. A pályázat nyertesének visszalépése esetén a helyiség bérbevételi lehetőségét a kiíró a következő legkedvezőbb pályázatot benyújtott Pályázó vagy Pályázók számára felajánlhatja. 4. A Bérlő a szerződéskötést követő legkésőbb 8 napon belül köteles átadni Bérbeadónak az általa tervezett helyiség-kialakítás egyszerűsített alaprajzi elrendezését a közmű-kapcsolati pontok bejelölésével, valamint a bérlemény tervezett átalakításának, kialakításának műszaki leírását és költségvetését. A jelen pont szerinti 8 napos határidő elmulasztása esetén a már megkötött helységbérleti szerződés a keletkezéséig visszamenő hatállyal, automatikusan megszűnik. Ebben az esetben a nyertes Pályázó elveszti a helyiségbérleti jogosultságát, és a pályázati biztosítékként befizetett összeget, azaz a pályázati biztosítékként befizetett összeg a kiírót illeti meg, aki a továbbiakban szabadon rendelkezik a helyiség hasznosításáról. 5. A Bérlő által átadott tervek és költségvetés alapján a Bérbeadó előkészíti a beruházás megvalósítására és a költségek viselésére, egymás közötti megosztására (pl. bérbeszámításra is) vonatkozó II./3. pont szerinti külön megállapodás tervezetét. A külön megállapodás aláírása után a Bérbeadó a lehető leggyorsabban (várhatóan 20 napon belül) elvégzi a közműcsatlakozások kiépítését, ezt követően a helyiséget a Bérlő birtokba átadja. A Bérlő ekkortól kezdheti meg az általa vállalt munkák kivitelezését. A Bérlő az általa vállalt kivitelezési feladatokat a birtokba lépést követő 60 napon belül köteles a külön megállapodásban foglaltak szerint elvégezni. XV. Egyéb kikötések: Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást egy vagy több helyiségre szólóan, az eljárás bármely szakaszában lezárja és a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Ebben az esetben a helyiségre Pályázók által befizetett pályázati biztosítékot a kiíró egy munkanapon belül visszautalja. Budapest, július Dr. Kiss Gyula vezérigazgató sk.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! PAVILONOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! PAVILONOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! A Palota Holding Zrt. nyilvános pályázatot hirdet a XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest XV. Zsókavár utcai közterületen elhelyezett PAVILONOK üzleti célú bérbeadására.

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13.

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. 8600 Siófok, Petőfi sétány 13. AJÁNLATI FELHÍVÁS ÜZLETHELYISÉG BÉRLETÉRE HOTEL CLUB SIÓFOK SZÁLLODAÜZEMELTETŐ ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI KFT. () A Hotel Club- Siófok Szállodaüzemeltető és Vendéglátóipari Kft., mint Ajánlatkérő, ajánlati felhívást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pályázat benyújtásáig befizetendő biztosíték összege (Ft) Bérl. díj alsó határa, melyről a licit indul (Ft/ m 2 /hó+áfa)

HIRDETMÉNY. Pályázat benyújtásáig befizetendő biztosíték összege (Ft) Bérl. díj alsó határa, melyről a licit indul (Ft/ m 2 /hó+áfa) HIRDETMÉNY A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Ingatlangazdálkodó Divíziója (1131 Budapest, Béke utca 65.) 2014. november 17-től 2014. december 15-ig nyilvános

Részletesebben

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt

Pályázati felhívás. Megjegyzés: Az ingatlan üzemeltetője a BFVK Zrt Pályázati felhívás Kiíró: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/a), Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából. Pályázat célja: A Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pályázat benyújtásáig befizetendő biztosíték összege (Ft) Bérleti díj alsó határa, melyről a licit indul (Ft/ m 2 /hó+áfa) Sorszám

HIRDETMÉNY. Pályázat benyújtásáig befizetendő biztosíték összege (Ft) Bérleti díj alsó határa, melyről a licit indul (Ft/ m 2 /hó+áfa) Sorszám Sorszám HIRDETMÉNY A XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Ingatlangazdálkodó Divíziója (1131 Budapest, Béke utca 65.) 2015. április 23-tól 2015. május 22-ig nyilvános

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt területén lévő büfé üzemeltetésének elnyerésére Felhívás A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai ZRt (továbbiakban: CURRUS ZRt.) (2100 Gödöllő,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

VERSENYTÁRGYALÁSI (ÁRVERÉSI) FELHÍVÁS

VERSENYTÁRGYALÁSI (ÁRVERÉSI) FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSI (ÁRVERÉSI) FELHÍVÁS A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottsága megbízásából a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ FŐKERT Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1106 Budapest, Keresztúri út 130. szám alatti telephelyén 272 m 2 iroda, raktárhelyiség hozzá tartozó 628

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám:nü-006/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Wlassics sétány 15. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-004/3/2010. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Szabadság tér 1-3. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-012/1/2010 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 163/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 163/2005.(VI.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 163/2005.(VI.29.) számú h a t á r o z a t a A Halotti Tor Házzal kapcsolatos pályázati eljárás kiírásáról A Közgyűlés A Halotti Tor Ház vállalkozói forrásból

Részletesebben

2015.11.27. PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI TELKEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA

2015.11.27. PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI TELKEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI TELKEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA Az egyéb beépítetlen terület megnevezésű telkek határozatlan időre vehetők bérbe; a rekreációs célú földhasználatra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan bérleti jogának megszerzésére I. A pályázat célja: Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévő Pomáz, Huszár utca 3. 1689/194 hrsz

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. Dunavarsány Város Önkormányzatának. tulajdonában lévő

P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S. Dunavarsány Város Önkormányzatának. tulajdonában lévő Dunavarsány Város Önkormányzata 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., www.dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Dunavarsány Város Önkormányzatának tulajdonában

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

2015.11.18. PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI TELKEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA

2015.11.18. PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI TELKEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATOT HIRDET ÖNKORMÁNYZATI TELKEK határozatlan, illetve határozott időre szóló BÉRBEADÁSÁRA Az egyéb beépítetlen terület megnevezésű telkek határozatlan időre vehetők bérbe; a rekreációs célú földhasználatra

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/344-1/2013./I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7. I.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/578-1/2012/I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7.

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának döntése alapján nyilvános pályázatot

Részletesebben

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

a Békéscsaba, Andrássy út 55-57. szám alatti ingatlan bérbeadásához

a Békéscsaba, Andrássy út 55-57. szám alatti ingatlan bérbeadásához Ref. szám: NÜ-008/3/2010 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Békéscsaba, Andrássy út 55-57. szám alatti ingatlan bérbeadásához I. Ajánlati felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma: Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 71-ES FŐÚT MELLETTI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA Pályázat kiírója: Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..), mint a(z) Révai Nyomda Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő nagykállói 5143 helyrajzi számú, 4320 Nagykálló, Geszterédi út 1. szám alatt található

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek

Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Eladó ingatlan Jegenyés utcai építési telek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület

Részletesebben

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 )

Versenytárgy. ideje 2009. 05. 13. 1. 5348/1/A/12 44 13.992.000.- 1.400.000.- 200.000.- 10,30 Széchenyi u. 1. 2. Térm. (m 2 ) RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Nyíregyháza, Széchenyi u. 1. sz. alatti 5348/1/A/12 és a 5348/1/B/1 hrsz-ú ingatlanok kétfordulós nyilvános pályázat útján történ értékesítésére kiadott PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi tehermentes ingatlanokat: Helyrajzi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának döntése alapján nyilvános pályázatot

Részletesebben

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám Cégközlöny 26/2010-i szám I. A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a TIGA ÉPKER Kereskedelmi

Részletesebben

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró,

Pályázati Felhívás. a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, Pályázati Felhívás a Kecskeméti Főiskola (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.) a továbbiakban Kiíró, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122. (2) bekezdése alapján, az Oktatási és Kulturális Miniszter

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Eladó ingatlan Budai völgy utcai építési telkek

Eladó ingatlan Budai völgy utcai építési telkek Eladó ingatlan Budai völgy utcai építési telkek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlanokat: Cím (Zalaegerszeg) 1. Zalaegerszeg,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) Terra Zebra Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

Részletes ajánlati felhívás

Részletes ajánlati felhívás Ajánlati felhívás A Balaton-parti Kft. a Siófok, Petőfi sétány 3. sz. (6747 hrsz) alatti Beach House bérletére (üzemeltetésére) nyilvános ajánlatkérési eljárást bonyolít le. A bérbeadásra kerülő terület

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I T Á J É K O Z T A T Ó egyfordulós nyilvános pályázatra

P Á L Y Á Z A T I T Á J É K O Z T A T Ó egyfordulós nyilvános pályázatra P Á L Y Á Z A T I T Á J É K O Z T A T Ó egyfordulós nyilvános pályázatra Ajánlatkérő: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából eljáró SALGÓ VAGYON Salgótarjáni Önkormányzati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. költségalapú lakás bérbeadására. pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. költségalapú lakás bérbeadására. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS költségalapú lakás bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non - Profit Kft (3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.)

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. 1242 Budapest, Pf. 317. Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 www.helsinki.hu TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! A nevében ezennel tisztelettel

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Dr. Felső Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-679649, székhely: 1072 Budapest,, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest,, Dob utca 52..), mint a(z) SZEGA-BAU Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

Aggtelek belterület 27 hrsz. Címe: 3759 Aggtelek, Baradla oldal 1. A bérbeadandó komplexum területe: 2 ha 9639 m 2

Aggtelek belterület 27 hrsz. Címe: 3759 Aggtelek, Baradla oldal 1. A bérbeadandó komplexum területe: 2 ha 9639 m 2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (3758. Jósvafő, Tengerszem oldal 1.), mint ajánlatkérő (a továbbiakban: Ajánlatkérő) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami

Részletesebben

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére).

Pályázati felhívás. határozatlan ideig tartó bérletére (üzemeltetésére). Pályázati felhívás A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7. szám alatti hivatalok számára 34,63 m2 területű munkahelyi büfé üzemeltetésére A Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

1. számú nyilatkozat

1. számú nyilatkozat 1. számú nyilatkozat cégjegyzékszám:.) a... (a továbbiakban: ) 1. Büntetőjogi felelősségem tudatában akként nyilatkozom, hogy: (a) nek Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Bérbeadás útján történő hasznosítás céljából meghirdeti tulajdonában lévő Bátori úton található Városi Piac megnevezésű ingatlanát. Pályázni a Nagykálló Város

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. április 21.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. április 21. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Budapest, március 19.

Pályázati Felhívás. Budapest, március 19. Pályázati Felhívás Kiíró: FIMÜV Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest V.. kerület, Curia utca 3 szám alatti, 24001 hrsz-u, összközrnűves

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek tisztítószerekkel történő ellátására

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek tisztítószerekkel történő ellátására Pályázati kiírás Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek tisztítószerekkel történő ellátására 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma 2. Bevezetés Tolna Város

Részletesebben

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek irodaszerekkel történő ellátására

Pályázati kiírás. Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek irodaszerekkel történő ellátására Pályázati kiírás Tolna Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek irodaszerekkel történő ellátására 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma 2. Bevezetés Tolna Város

Részletesebben

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Hunyadi János út 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson -

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson - - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - 1620/28 hrsz-ú kivett beépítetlen megnevezésű terület, mindösszesen 26 ha 4705 m 2 nagyságú ingatlant

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest V., Veres Pálné u. 4-6. szám alatti, 24000/0/A/3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Flesch Károly Kulturális Központ BÜFÉJÉNEK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN. egyfordulós nyilvános pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Flesch Károly Kulturális Központ BÜFÉJÉNEK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN. egyfordulós nyilvános pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Flesch Károly Kulturális Központ BÜFÉJÉNEK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN A Flesch Károly Nonprofit Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14., a továbbiakban Kiíró), egyfordulós nyilvános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Levél Községi Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő Levél belterület 525/52 hrsz-ú, 840 m 2 területű beépítetlen terület (minősítés) ingatlan megvásárlására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-103

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-103 értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson - Vác, Hóman Bálint utca Gombási út Téglaház út által határolt volt Laktanya - 1620/28 hrsz-ú kivett beépítetlen megnevezésű terület, mindösszesen 26 ha 4705

Részletesebben

Pályázati kiírás. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére

Pályázati kiírás. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére Pályázati kiírás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység elvégzésére 2. Bevezetés 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax száma

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek

A meghirdetett nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó kötelezettségek, illetve feltételek Pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogának megszerzésére 2014. október 15. Sárisáp Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nem

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 11-én tartandó rendkívüli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Cégközlöny 2012.12.06-i számában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Cégközlöny 2012.12.06-i számában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Cégközlöny 2012.12.06-i számában A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a REX-PONT Kereskedelmi Bt. fa (1068 Budapest,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozata önkormányzati kötvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

TARTALOMJEGYZÉK. 1./ Kiíró. 2./ Pályázat tárgya. 3./ Bérbeadási feltételek. 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja TARTALOMJEGYZÉK 1./ Kiíró 2./ Pályázat tárgya 3./ Bérbeadási feltételek 4./ A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja 5./ Pályázati információk 5.1. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA Pályázat kiírója: Szarvas Város Önkormányzata 2 PÁLYÁZATIFELHÍVÁS Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Szarvas Város Önkormányzata

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testületnek - a Termálfürdő és Camping területén

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Ceglédi út 8. Tímárház üzlethelyiség

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Ceglédi út 8. Tímárház üzlethelyiség Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Ceglédi út 8. Tímárház üzlethelyiség 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Nagykőrös, Ceglédi

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1./ Pályázat kiíró alapadatai: Vértesi Erőmű Zrt. 2841. Oroszlány, Postafiók 23. 2./ Választott eljárás: Nyilvános pályázat.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1./ Pályázat kiíró alapadatai: Vértesi Erőmű Zrt. 2841. Oroszlány, Postafiók 23. 2./ Választott eljárás: Nyilvános pályázat. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Vértesi Erőmű Zrt. a volt Szállító Üzem (Oroszlány 0328 helyrajzi szám) vagyonhasznosításához kapcsolódóan az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: 1./ Pályázat kiíró alapadatai:

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja (tárgya): Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 1047 Budapest IV. Szabadkai u. 17. sz. alatti, 73869 hrsz-ú,

Részletesebben