A Securitas értékei és etikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Securitas értékei és etikája"

Átírás

1 A Securitas értékei és etikája 1

2 2

3 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság és fejlődés elősegítéséhez. Rendkívül fontos, hogy betartsuk a törvényeket, megfeleljünk a etikai szabványoknak és értékeinket minden működési területünkön megőrizzük. Ez az alapja mindannak, melyre ügyfeleink, alkalmazottaink és részvényeseink a Securitas-ba vetett bizalmukat alapozzák. A Securitas Érték és erikai kódexe a Securitas egyik legfontosabb vállalati irányelve. Meghatározza azokat az alapvető elveket, melyeket alkalmazottainknak és üzleti partnereinknek mindig, minden körülmények között be kell tartaniuk. A Securitas minden dolgozója felelős megbizonyosodni arról, hogy soha semmi nem veszélyezteti az integritás, erkölcs és a szolgálatkészség iránti elkötelezettségünket, vagy a Securitas Érték és etikai kódexének elveit. A Securitas vezetőinek mindig jó példával kell elöl járniuk. Minden esetben kötelező megfelelni a Securitas Érték és etikai kódexének, hiszen ez biztosítja, hogy a Securitas továbbra is olyan szervezet maradjon, melynek értékeit a társadalom és az ügyfelek is megbecsülik, és ahol büszkék lehetünk munkánkra. Hogy meg tudjon felelni mindennapi munkája során a Kódexnek, tegye fel magának a következő kérdéseket: A döntés, vagy tevékenység, melyre készülök, összhangban van a Securitas értékeivel és etikájával? Megértettem a cselekedetem lehetséges kockázatait és következményeit? Példa mentén cselekszem? A Securitas-nál hisszük, hogy a felelősségteljes üzlet a jó üzlet. Stockholm, március 5. Alf Göransson Securitas AB, elnök és vezérigazgató

4 Securitas AB Vállalatirányítás Utoljára módosítva: december 6. Érvényes: január 1-től

5 A Securitas értékei és etikája Tartalom Általános alapelvek 7 Értékeink 8 Összhangban a helyi törvényekkel és előírásokkal 11 Emberi jogok 11 Alkalmazottak 12 Üzleti etika 16 Környezetvédelem és fenntarthatóság 21 Közösségi közreműködés 21 Implementáció és megfelelőség 22 Ez az eredeti, angol nyelvű Securitas értékei és etikája kódex fordítása. Amennyiben eltérés merül fel a magyar fordítás és az eredeti angol szöveg tartalma között, az angol nyelvű Securitas értékei és etikája kódexben foglaltak érvényesülnek.

6 6

7 Általános alapelvek A törvények betartása, a magas szintű etikai normák fenntartása és közös értékeink megőrzése fontos szerepet játszik a Securitas minden műveletében, és megteremti azt az alapot, amelyre a Securitas ügyfelei, alkalmazottai, részvényesei és egyéb érintettjei a bizalmukat építik. Ezek az alapelvek abban is fontos szerepet játsszanak továbbá, hogy a Securitas megőrizze erős értékét, és hogy elősegítse a hosszú távú fenntarthatóságot és növekedést multinacionális vállalkozásunk számára. A Securitas érték- és etikai kódexe (a Kódex ) a Securitas egyik fő vállalati irányelve, mely lefekteti azokat az alapelveket, amelyek betartását a Securitas minden alkalmazottjától és üzleti partnerétől mindenkor elvárja. A Kódex szoros összefüggésben áll a Securitas tisztesség, éberség és segítőkészség értékeivel és más útmutató dokumentumokkal, mint például. a Securitas Csoport irányelvei és útmutatásaival, így a Kódexet mindezek figyelembevétele mellett kell értelmezni. A Securitas felelőssége cégként, és a Securitas minden alkalmazottjának és igazgatótanácsi tagjának felelőssége, hogy megértse és betartsa a Kódexet. A Securitas ezenkívül üzleti partnereitől is elvárja minden szinten, hogy betartsák a Kódex alapelveit. Minden alkalmazottat és üzleti partnert arra ösztönzünk, hogy jelentsen minden, a megfelelőség hiányával kapcsolatos incidenst; biztosíthatjuk, hogy a jóhiszemű bejelentéseknek nem lesznek retorziói vagy más negatív következményei. A Kódex csak az alapokat fekteti le, és nem zárja ki vagy váltja ki a kollektív megegyezéseket. Jóllehet a Kódex számos ügyre vonatkozóan útmutatást ad a tisztességes és helyes üzletvitel biztosítása érdekében, lehetetlen minden egyes helyzetet felvázolni, ami a mindennapi nemzetközi üzleti tevékenységek során felmerülhet. Ezért a Kódex nem szűnteti meg az egyes alkalmazottak és partnerek azon felelősségét, hogy mindig helyes döntéseket hozzanak, a Securitas Kódexének célja és szelleme jegyében. A Securitas támogatja az ENSZ emberi jogi univerzális kinyilatkozásait, a nemzetközi munkásszervezet munkahelyi alapelvekre és jogokra vonatkozó deklarációit és az OECD multinacionális cégekre vonatkozó útmutatásait, és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy ezeket az alapelveket betartsuk irányelveinkben, eljárásainkban és mindennapi gyakorlatunkban. 7

8 Értékeink A Securitas működése három alapértéken nyugszik: a tisztességességen, az éberségen és a segítőkészségen Tisztesség A Securitas ragaszkodik az üzlet becsületes megközelítéséhez. Minden vállalkozás sikere nagyban függ attól, hogy mennyire becsületesek és tisztességesek alkalmazottjai. A Securitas nem alkuszik a tisztességességről és a hitelességről szóló elvárásaiban. A tisztességességhez tartozik ezenkívül a szabad véleménynyilvánítás joga, valamint a helytelen cselekedetek és egyéb kapcsolódó információk jelentése, anélkül, hogy ez megtorláshoz vezetne. Éberség A Securitas ragaszkodik az üzlet professzionális megközelítéséhez. A Securitas alkalmazottjainak mindig törekedniük kell a figyelmességre, amegfigyelőképességre, a hallgatásra és a kiértékelésre annak érdekében, hogy minden tőlük telhetőt megtegyenek az ügyfelek intézményeinek és tulajdonának, és a Securitas által képviselt értékek és etikák megóvásáért. Segítőkészség A Securitas arra törekszik, hogy biztonságosabbá tegye az emberek életét. Ezért a Securitas alkalmazottjainak mindig készen kell állniuk arra, hogy segítsenek az adott megbízás során felmerülő akadályok leküzdésében. Készen kell állnunk arra, hogy támogassuk kollégáinkat, ügyfeleinket vagy bárki mást, aki épp segítségre szorul. A Securitas menedzsment modelljét, a Toolbox nevű eszközt használjuk arra, hogy terjesszük a cég vállalati kultúráját, és hogy létrehozzunk egy közös platformot.a Toolbox-otelsősorban a Securitas három alapértékére való összpontosítás jelképezi. 8

9 9

10 10

11 Összhangban a helyi törvényekkel és előírásokkal A Securitas minden alkalmazottjától és üzleti partnerétől elvárja, hogy betartsák az adott országban hatályos törvényeket és jogszabályokat. A Kódex egy alapnormát képvisel, amihez mindenkinek tartania kell magát a Securitas ténykedései során, még akkor is, ha az szigorúbb előírásokat követel meg bizonyos területeken, mint a helyi jogszabályok. A Securitas helyi entitásai a Kódexben meghatározottaknál szigorúbb és részletesebb szabályokat is alkalmazhatnak. Ez esetben ezek a szabályok kiegészítik a Kódexben szereplőket. Emberi jogok A Securitas támogatja és tiszteletben tartja az ENSZ emberi jogi univerzális kinyilatkozásaiban meghatározott alapvető emberi jogokat, és elismeri ezen jogok támogatásának és megfigyelésének felelősségét az üzleti tevékenység során. 11

12 Alkalmazottak Alkalmazottaink jelentik a legfontosabb erőforrást számunkra. A Securitas célja az, hogy megbízható és stabil munkáltató legyen, és támogatja az egymás kölcsönös tiszteletben és becsben tartását. Hiszünk benne, hogy összefüggés van alkalmazottaink hozzáértése és az általunk elért eredmények között. Annak érdekében, hogy magunkhoz vonzzuk a tehetséges embereket, a Securitas arra törekszik, hogy olyan vonzó munkáltató legyen, mely kiváló munkafeltételeket, korrekt fizetést és lehetőségeket kínál az emberek személyes fejlődéséhez. Kompenzáció és munkáltatási feltételek A Securitas elismeri a korrekt fizetések és ésszerű munkaidő fontosságát. Azon munkálkodunk, hogy a fizetéseket és a juttatásokat olyan szintre emeljük, mely megfelel, vagy túlszárnyalja a nemzeti törvényekben előírtakat és a szektorban megkövetelt minimumokat. A fizetésekről és juttatásokról, valamint a munkavállalás feltételeiről egyértelműen kell tájékoztatni a dolgozókat. Egyesülési szabadság A Securitas minden alkalmazott jogát tiszteletben tartja, függetlenül attól, hogy azok tagjai-e egy szakszervezetnek vagy sem, és lehetőséget biztosít a szakszervezetekhez való csatlakozáshoz saját választás alapján, a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően. Ide tartozik a szabad gyülekezési és tömörülési jog is. Egyetlen alkalmazott sem részesülhet negatív bánásmódban vagy retorzióban azért, mert ezen jogait gyakorolja. Munkavédelem A Securitas elismeri az egészséges és biztonságos munkahely biztosításának fontosságát, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megelőzze a baleseteket és sérüléseket; ezen felül minden olyan intézkedést támogat, mely elősegíti az egészséget és a jólétet. Egyenlő lehetőségek A Securitas minden alkalmazott számára egyenlő lehetőséget biztosít; ennek megfelelően minden alkalmazottat igazságosan és egyenlően kell kezelni. Az etnikai vagy nemzeti származás, vallás, nem, szexuális beállítottság, családi állapot, csökkent munkaképesség vagy egyéb megkülönböztető tulajdonságok alapján történő diszkrimináció a munkafelvétel, a fizetés, a képzés, az előléptetés, a munkaviszony megszüntetése vagy a nyugdíjazás során szigorúan tilos! Minden, az alkalmazottakról szóló döntést kizárólag az adott személy képességei, tapasztalatai, viselkedése, munkateljesítménye és a munkában bizonyított alkalmassága alapján kell meghozni. 12

13 13

14 14

15 Zaklatás A Securitas a produktív munkakörnyezetet támogatja, és nem tűri a zaklatás, az erőszakosság és a durvaság semmilyen formáját. Minden alkalmazottnak tiszteletben kell tartania a másikat, annak méltóságát. Gyermekmunka vagy kényszermunka A Securitas a gyermekmunka és a kényszermunka semmilyen formáját nem fogadja el. Alkohollal és/vagy droggal való visszaélés A Securitas elkötelezett abban, hogy kábítószermentes munkahelyet biztosítson, így minden alkalmazottjától elvárja, hogy tartózkodjon az alkohol- és/vagy drogfogyasztástól, amely munkavégzését befolyásolhatja. Közösségi háló A Securitas tiszteletben tartja az egyének szabad véleménynyilvánítási jogát. Nyilvános nyilatkozatokat azonban csak az erre kifejezetten felhatalmazott személyek tehetnek a Securitas nevében. Azokat az alkalmazottakat és üzleti partnereket, akik jelen vannak a közösségi oldalakon, arra ösztönözzük, hogy ott a Securitas értékeivel és irányelveivel összhangban viselkedjenek. 15

16 Üzleti etika A Securitas ragaszkodik az becsületességhez, tisztességességhez és korrektséghez, és maximálisan elkötelezett a legmagasabb szintű üzleti etikai normák fenntartása és terjesztése mellett, a vállalkozás minden területén. A piac egyik vezető szereplőjeként a Securitas nagy felelősséget vállal azokban az országokban és közösségekben, ahol jelen van. Minden olyan országban, ahol jelen vagyunk, jó vállalati polgárként járunk el, és minden törvényt és előírást betartunk. A Securitas felelőssége ezenkívül a teljes szektor fejlesztésében is megmutatkozik. A kereskedelmi szervezetekkel, szakszervezetekkel valamint az állami hatóságokkal és szervezetekkel való együttműködés révén a Securitas segíti a szolgáltatások és a piac egészének fejlesztését azzal a céllal, hogy javítsa a minőséget és a fizetéseket a szektorban. Piaci verseny és trösztellenesség A Securitas hisz a piaci versenyben és a versenyszellemben, mely a tisztességen, a minőségi termékeken, az áron és az ügyfélszolgálaton alapul. Jóllehet szövetségekbe tömörülünk a szektor előrehaladása érdekében, mégsem tartunk egymás közt megbeszéléseket vagy kötünk egyezségeket a versenytársakkal az árakat, a piaci részesedést vagy más, hasonló illegális tevékenységeket illetően, és maximálisan elkötelezettek vagyunk minden vonatkozó törvény és előírás betartása iránt, mely a szabad piaci versenyt szolgálja. Megvesztegetés, korrupció és pénzmosás A Securitas arra törekszik, hogy a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtsa ügyfelei számára, és bízik benne, hogy érdemei alapján választják őt az ügyfelek, szabad piaci verseny keretein belül. A Securitas nem ajánl fel, követel vagy fogad el vesztegetési pénzt vagy más illegális kifizetést annak érdekében, hogy új üzletet kössön vagy megőrizze a jelenlegit. A Securitas célja az, hogy kizárólag olyan tisztességes üzleti partnerekkel folytasson üzletet, akik minden tekintetben törvényesen járnak el, és akik bevétele legális forrásokból származik. A Securitas nem támogatja a pénzmosást, és a Kódex szellemében betartja a korrupció és a pénzmosás ellen hozott általános pénzmosás elleni alapelveket. Szórakozás, ajándékok, prémiumok és adományok A beszerzési és az értékesítési tevékenységeket a lehető legnagyobb tisztességgel kell kezelni. Az alkalmazottak és üzleti partnerek nem adhatnak és nem fogadhatnak el ajándékokat, prémiumokat és szórakozási lehetőségeket, amennyiben az befolyásolhatja az üzleti tranzakciókat, vagy az alkalmazott, üzleti partner vagy ügyfél döntéshozatalát. Az apróbb értékű ajándékok időnként részét képezik a helyi üzleti kultúrának, és amíg ezt lehetővé teszik a törvények ezek elfogadhatók. A helyi Securitas entitásoknak ezért részletes útmutatót kell készíteniük arról, hogy helyi szinten mi minősül még elfogadhatónak a hatályos törvények és a Kódex értelmében. 16

17 Érdekellentétek Az üzleti döntéseket mindig objektív okok és feltételek alapján kell meghozni; az alkalmazottaknak és az üzleti partnereknek kerülniük kell minden olyan érdekellentétet, ami személyes tevékenységeik és a Securitas üzlete között állhat. Politikai közreműködések és politikai tevékenységek Minden, a Securitas nevében végzet politikai közreműködésnek vagy tevékenységnek törvényesnek, etikusnak és a Securitas értékeivel és irányelveivel összhangban levőnek kell lennie. Az alkalmazottak nem használhatják fel, és nem járulhatnak hozzá a cég vagyonának, erőforrásainak vagy intézményeinek felhasználásához annak érdekében, hogy ezzel támogassanak egy állami entitást, politikai szervezetet, pártot vagy jelöltet, kivéve, ha ezt törvényi előírás teszi kötelezővé, és ha ez törvényes és bevett gyakorlat. Minden, a cég vagyonából történő közreműködésnek törvényesnek és átláthatónak kell lennie, és rendelkeznie kell a divízió elnökének vagy a regionális elnök hozzájárulásával. Belső kereskedés és bizalmas információk A Securitas betart minden, a belső kereskedésre vonatkozó törvényt és előírást, és nem használ fel és nem oszt meg belsős tőzsdei információkat erre nem megfelelő módon. Az alkalmazottak és az üzleti partnerek nem használhatnak fel nem nyilvános információkat a Securitas-ról vagy bármely más cégről annak érdekében, hogy ezzel befolyásolják őt, vagy bármely harmadik felet a részvények kereskedésében. Titoktartás és adatvédelem A Securitas tiszteletben tartja az egyének titoktartási jogait, és elkötelezett a személyes adatok felelősségteljesen és a vonatkozó titoktartási és adatvédelmi törvényekkel összhangban történő kezelése iránt. Bizalmas információk (kereskedelmi titkok) Minden alkalmazottól és üzleti partnertől elvárjuk, hogy különös óvatossággal járjon el annak érdekében, hogy a Securitas bizalmas és a Securitas tulajdonát képező információk ne kerüljenek illetéktelen módon felhasználásra vagy megosztásra. Az ügyfeleinkhez vagy üzleti partnereinkhez tartozó nem nyilvános információkat amelyekhez az üzlet során jutunk hozzá szintén védeni kell, minden törvényi és szerződéses előírásnak megfelelően. Szellemi tulajdon A Securitas védjegy magában foglalja mindazt a tapasztalatunkat, amit a professzionális biztonsági szolgáltatások területén szereztünk. A Securitas-nak és ezzel együtt minden alkalmazottjának és üzleti partnerének ügyelnie kell rá, hogy megóvja ezt a védjegyet, és hogy tiszteletben tartsa mások szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogait. 17

18 A cég tulajdonának és erőforrásainak megóvása A Securitas tulajdonát, erőforrásait és információs rendszerét meg kell óvni és biztonságban kell tartani az illetéktelen felhasználástól, a károkozástól, a megosztástól és a megsemmisítéstől, függetlenül attól, hogy ez a véletlen, a nem megfelelő eljárás vagy a bizalom kihasználásának a műve. Kormányzati munka Sok ügyfelünk valamelyik kormányügynökség, vagy állami vagy nemzetközi hatóságnál. A Securitas maximálisan elkötelezett a kormányzatokkal és az állami hatóságokkal való együttműködésre vonatkozó törvények és előírások betartása iránt, ideértve az ilyen esetekben megszokott speciális előírásokat is. Nyilatkozatok, jegyzőkönyvezés és belső kontroll A Securitas tisztában van a nyílt kommunikáció fontosságával, függetlenül attól, hogy a kommunikáció alkalmazottainkkal, üzleti partnereinkkel, ügyfeleinkkel, befektetőinkkel vagy a nyilvánossággal történik-e. A Securitas részvényeit jegyzik a NASDAQ OMX stockholmi értéktőzsdén, és minden megadott információ összhangban van a vonatkozó törvényekkel, tőzsdei szabályokkal és céges kódexekkel. Átfogó és pontos céges információk állnak rendelkezésre az érdekelt felek számára, és a Securitas záros határidőn belül válaszol a felmerülő kérdésekre. Minden jelentés és könyvelési dokumentum egyértelműen meghatározza az üzleti tranzakciók, a tőke és a passzívák valódi jellegét, a vonatkozó jogszabályokkal, valamint pénzügyi és jogi követelményekkel összhangban; ezek az információk megfelelnek legjobb tudomásunknak. Célunk a teljes felelősség. A Securitas könyvelési és jelentéskészítési normái a Csoport irányelvekben és útmutatókban, valamint a Securitas jelentéskészítési kézikönyvében vannak lefektetve. A Securitas kommunikációs irányelvét minden esetben alkalmazzuk. A Securitas belső kontroll irányelve összhangban van a COSO nemzetközi integrált kontroll keretrendszerével. A Securitas AB igazgatótanácsa felelős végső soron a belső kontroll területen elvégzett munkáért. 18

19 19

20 20

21 Környezetvédelem és fenntarthatóság A Securitas arra törekszik, hogy üzleti tevékenységei során ügyeljen a környezet fenntarthatóságára, és hogy megfeleljen, vagy túlteljesítse a vonatkozó törvények, jogszabályok és nemzetközi egyezmények által előírt környezetvédelmi követelményeket. Elvárás velünk szemben, hogy folyamatosan olyan új módszereket kutassunk, melyek csökkentik az erőforrás-fogyasztást, az emissziót és a hulladékképzést. Az emissziós célértékeket a Securitas emissziós irányelve határozza meg. Közösségi közreműködés A Securitas jó vállalati polgárként viselkedik, amikor a helyi, regionális és globális közösségeket támogatja az erre megfelelő módon. Ezenkívül részt veszünk olyan közösségi projektekben is, ahol azt látjuk, hogy a helyi közösségnek égető szüksége van a segítségre. Entitásainkon keresztül tartjuk a kapcsolatot a helyi közösségekkel, ahol a Securitas jelen van, olyan kezdeményezéseket alkalmazva, mint az iskolák, az árvaházak vagy a hátrányos helyzetűeket segítő szervezetek szponzorálása. A Securitas tisztában van a proaktív és folyamatos közösségi párbeszéd fontosságával. 21

22 Implementáció és megfelelőség A Securitas alkalmazottjainak és az igazgatói tanácsa tagjainak a felelőssége, hogy betartsák és támogassák a Kódexet. a divízió/régió elnökének a felelőssége, hogy biztosítsa a Kódex implementálását az adott területen; a Kódex helyes implementálásáért azonban végső soron minden alkalmazott és üzleti partner számára az adott országért felelős vezető felel A Kódexet ezenkívül a lehető legszélesebb körben hirdetni és implementálni kell, minden üzleti partnernél és szerződéses kapcsolatnál. A Kódexet tekintve az ügyfelek nem számítanak üzleti partnernek. Üzleti partnernek minősülnek a beszállítók, az alvállalkozók és az egyéb partnerek. A Kódex implementálását és a Kódexszel való összhangot folyamatosan ellenőrizzük vállalati kockázatkezelési eljárásunk keretén belül. A Kódexet évente át kell nézni. Ezért végső soron a Securitas AB igazgatótanácsa a felelős. A Securitas minden alkalmazottja és üzleti partnere felelős továbbá, hogy felhívja a figyelmet a Kódexben foglaltak betartásának esetleges elmulasztására. Amikor egy alkalmazott vagy üzleti partner panaszt szeretne tenni, vagy jelenteni szeretne egy Kódex-megszegési esetet, akkor ezzel kapcsolatban menedzseréhez vagy a helyi menedzsment egyik tagjához kell fordulnia. Ha az alkalmazott problémásnak találja a probléma helyi szinten történő jelentését, ha a probléma nem kerül megoldásra, vagy ha a szabályszegés súlyos mértékű vagy érzékeny-jellegű, akkor azt a következő csatornák valamelyikén kell jelenteni: Securitas Tisztesség Vonal Honlap: Telefon: tekintse meg a honlapot a helyi telefonszámot illetően Group CSR Officer Securitas AB P. O. Box S Stockholm Sweden 22

23 Ha szeretne többet megtudni a panaszbejelentés menetéről és annak céljáról, akkor tekintse meg a Securitas Tisztesség Vonalának irányelveit. Minden panaszt kivizsgálunk. Amennyire csak lehetséges, az alkalmazott adatait bizalmasan kezeljük, és egyetlen alkalmazott sem kerül diszkriminálásra a jóhiszemben, a Kódex esetleges megszegése miatt tett bejelentésért. Az ilyen bejelentést tevő alkalmazottat megfelelő módon értesítjük. A Securitas számos különböző forrás segítségével rendszeresen ellenőrzi, hogy a Kódex be van-e tartva. Az olyan cselekedeteket, melyek nincsenek összhangban a Kódexszel, azonnal korrigálni kell, a Kódexet megszegő alkalmazottakat pedig akár az elbocsátás veszélye is fenyegetheti. Amennyiben a Kódex megszegése egyben törvényszegésnek is minősül, úgy a Securitas értesítheti erről a megfelelő hatóságokat. 23

24 securitas.com Securitas AB P. O. Box Stockholm Sweden 24

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

e t i k a i k ó d e x

e t i k a i k ó d e x e t i k a i kódex Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex célja Hatálya Törvényi megfelelőség Emberi jogok tiszteletben tartása Korrupcióellenesség Összeférhetetlenség Tisztességes foglalkoztatás Esélyegyenlősség

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

I. Előszó. Együttműködés

I. Előszó. Együttműködés A Volkswagen Konszern a fenntarthatóságra vonatkozó követelményei az üzleti partnerekkel való kapcsolatokban (Code of Conduct üzleti partnerek esetében) I. Előszó Az alábbi követelmények körvonalazzák

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

Delfort Group Magatartási Kódex

Delfort Group Magatartási Kódex Verzió május 2014 Delfort Group Magatartási Kódex A Menedzsment bevezetője A delfortgroup AG és leányvállalatai (delfortgroup) a tevékenységét a Kitűnőség Tisztelet Felelősség Becsületesség Átláthatóság

Részletesebben

Nokia Siemens Networks magatartási kódex

Nokia Siemens Networks magatartási kódex Nokia Siemens Networks magatartási kódex A Nokia Siemens Networks kedves munkatársainak és érdekeltjeinek Mi, a Nokia Siemens Networks munkatársai, nem kevesebbre törekszünk, mint hogy ágazatunk vezetőivé

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Etikai kódex Rövid változat The global leader in door opening solutions

Etikai kódex Rövid változat The global leader in door opening solutions Etikai kódex Rövid változat The global leader in door opening solutions 2 Etikai kódex Az Etikai kódexnek ez a változata az Etikai kódex összefoglalását tartalmazza. Ebből az összes alkalmazottunkhoz eljuttatunk

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 4.0 változat Bevezetés Jelmondatához híven Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport szeretne megfelelni vállalt kötelezettségének egy új és változó világban is, amelyben

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex

Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex Korrekt viselkedés Geberit magatartáskódex Kedves kollégák! Nemzetközi vállalatként világszerte csúcsteljesítményt nyújtunk a szanitertechnika területén. Elhivatottságunk jelenti sikerünk zálogát ma és

Részletesebben

Felelősségteljes üzleti gyakorlat

Felelősségteljes üzleti gyakorlat A Nolato lelke 2 Felelősségteljes üzleti gyakorlat A Nolato nagy hagyománnyal rendelkezik a felelősségteljes üzleti gyakorlat területén. A cég lelkének részét képezi, hogy jó munkaadók és világpolgárok

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Védelmi Vonalak - Compliance

Védelmi Vonalak - Compliance Dr. Wieland Zsolt igazgató Compliance Igazgatóság Védelmi Vonalak - Compliance 2013. Február 14. Tartalom 1 2 3 4 1 2 3 4 Védelmi vonalak Compliance az mi? Compliance feladatok Gyakorlatban 1 Belső védelmi

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

Peter Ulber üzenete 3 A Panalpina etikai értékei 4 Teljesítmény Feddhetetlenség Szakszerűség Az Etikai Kódex bemutatása 5 Amit mindenkitől elvárunk

Peter Ulber üzenete 3 A Panalpina etikai értékei 4 Teljesítmény Feddhetetlenség Szakszerűség Az Etikai Kódex bemutatása 5 Amit mindenkitől elvárunk 06 2013 Peter Ulber üzenete 3 A Panalpina etikai értékei 4 Teljesítmény Feddhetetlenség Szakszerűség Az Etikai Kódex bemutatása 5 Amit mindenkitől elvárunk Amit a vezetőktől elvárunk Etikátlan helyzetek

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

Üzenet az elnök-vezérigazgatónktól... 3 1. Bevezetés... 4 2. Közösségünk... 5

Üzenet az elnök-vezérigazgatónktól... 3 1. Bevezetés... 4 2. Közösségünk... 5 Etikai Kódex 2014 1 Tartalomjegyzék Üzenet az elnök-vezérigazgatónktól... 3 1. Bevezetés... 4 2. Közösségünk... 5 2.1. Emberi jogok 5 2.2 Munkafeltételek 5 2.3 Egészség, biztonság és munkavédelem 6 3.

Részletesebben

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. vállalatnál a vezérelvünk a Viselkedési kódexünk (Xylem Viselkedési kódex). A Viselkedési kódex a beszállítói bázisunknak a Xylem Inc. vállalattal

Részletesebben

AZ ESSILOR ALAPELVEI

AZ ESSILOR ALAPELVEI AZ ESSILOR ALAPELVEI Munkavégzésünk során mindannyian osztozunk az Essilor felelősségében és ügyelünk jó hírnevére. Ezért ismernünk kell, és tiszteletben kell tartanunk a mindenkire érvényes alapelveket.

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015.

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015. ETIKAI KÓDEX Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával {EXT 00087195} 2003. augusztus Módosítva: 2015. október BRAMBLES ETIKAI KÓDEX Etikai és jogi keretrendszer minden

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

ICL Etikai Kódex. Pursuing Excellence With Integrity

ICL Etikai Kódex. Pursuing Excellence With Integrity ICL Etikai Kódex Pursuing Excellence With Integrity Rev. 03/2014 Kedves ICL-Munkatárs! Az elnök vezérigazgatótól Örömmel nyújtom át Önnek az ICL Etikai Kódexének átdolgozott változatát. A Kódex ismerteti

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója

ETIKAI KÓDEX. Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság. A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója KÓDEX ETIKAI 2015 Kiadja a Magyar Posta Zártkör en M köd Részvénytársaság A kiadásért felel: a Magyar Posta vezérigazgatója 2 Bevezet A Magyar Posta nemzeti közszolgáltatóként 1867 óta lát el postai tevékenységet.

Részletesebben

Atlas Copco Group. Üzleti Magatartási Szabályzat

Atlas Copco Group. Üzleti Magatartási Szabályzat Atlas Copco Group Üzleti Magatartási Szabályzat Tartalom Atlas Copco Group 1 First in Mind First in Choice 2 Alapvető értékek 3 Kapcsolatrendszerünk 4 Társadalom és környezet 5 Alkalmazottak 6 Ügyfelek

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

Eni Hungaria Zrt. Etikai Kódex

Eni Hungaria Zrt. Etikai Kódex Eni Hungaria Zrt. Etikai Kódex Jóváhagyta az Eni S.p.A. Igazgatósága 2008. március 14-én. Az angol nyelvű szöveg a hivatalos olasz nyelvű Etikai kódex fordítása. A két szöveg közötti bármilyen ellentmondás

Részletesebben

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE

HU 1 HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE HU HU HU KÖZVETÍTŐK EURÓPAI MAGATARTÁSI KÓDEXE E magatartási kódex számos olyan alapelvet határoz meg, amelyek mellett az egyes közvetítők saját felelősségükre önkéntes alapon elkötelezhetik magukat. A

Részletesebben

Az Erste Bank Hungary Zrt. Etikai Kódexe (Kivonat)

Az Erste Bank Hungary Zrt. Etikai Kódexe (Kivonat) Az Erste Bank Hungary Zrt. Etikai Kódexe (Kivonat) Tartalom Bevezetés 3. Etikai Kódex célja 4. Kapcsolódó jogszabályok 5. A Bank (intézményes) elkötelezettségei 6. Magatartás az ügyfelekkel szemben 12.

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE

A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE A SZOCIÁLIS MUNKA ETIKAI KÓDEXE Előszó 1. A Szociális Munka Etikai Kódexe a szociális munka gyakorlását meghatározó szakmai etikai normákat tartalmazza. 2. A Szociális Munka Etikai Kódexe az ENSZ Emberi

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Tartalom ETIKAI KÓDEX. 1. Általános nyilatkozat a NEXON irányelveiről. 2. Feddhetetlenségi nyilatkozat

Tartalom ETIKAI KÓDEX. 1. Általános nyilatkozat a NEXON irányelveiről. 2. Feddhetetlenségi nyilatkozat ETIKAI KÓDEX Tartalom 1. Általános nyilatkozat a NEXON irányelveiről 2. Feddhetetlenségi nyilatkozat 3. A NEXON Etikai Kódexe 3.1. Kire vonatkoznak a NEXON szabályzatai? 3.2. A munkatársak kötelezettségei

Részletesebben

FITNESZ MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ETIKAI KÓDEX. fitnesz és aerobik sportedzők, rekreációs szakemberek, egyéb sportedzők részére

FITNESZ MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ETIKAI KÓDEX. fitnesz és aerobik sportedzők, rekreációs szakemberek, egyéb sportedzők részére FITNESZ MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ETIKAI KÓDEX fitnesz és aerobik sportedzők, rekreációs szakemberek, egyéb sportedzők részére Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon

Részletesebben

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség

Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Felelősségvállalás a pénzügyi szektorban: transzparencia és hitelesség Konferencia a lakossági pénzügyek egyes kérdéseiről MeH - PSZÁF 2007. május 22. Braun Róbert egyetemi docens, Corvinus Egyetem ügyvezető,

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGE AZ EURÓPAI CUKORIPARBAN VISELKEDÉSI KÓDEX I. BEVEZETÉS

A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGE AZ EURÓPAI CUKORIPARBAN VISELKEDÉSI KÓDEX I. BEVEZETÉS COMITE EUROPEEN DES EUROPEAN FEDERATION OF FOOD FABRICANTS DE SUCRE AGRICULTURE AND TOURISM CEFS EFFAT 182, avenue de Tervuren 38,rue Fossé-aux-Loups 1150-Brussels 1000-Brussels A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

Légió Futás mentesítő nyilatkozat

Légió Futás mentesítő nyilatkozat Légió Futás mentesítő nyilatkozat 1. Tudomásul veszem, hogy a Légió Futás eseményen történő részvétel fizikai kihívást jelentő és potenciálisan veszélyes tevékenység és magában hordozza a súlyos sérülés

Részletesebben

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya

E T I K A I K Ó D E X E. I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT. E T I K A I K Ó D E X E I. Az Etikai Kódex célja és hatálya A piaci siker egyik kulcsa a vállalat céljait támogató és a munkatársak magatartásában is megnyilvánuló pozitív

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei

ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei ebm-papst Magatartási Kódex A felelősségtudatos és törvénytisztelő magatartás alapelvei Tartalomjegyzék ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Részletesebben

BALMEX ETIKAI KÓDEX R:\Etikai Kódex BALMEX\BX Etikai Kodex j1.doc Létrehozás dátuma: 2004.01.09. du. 1:57

BALMEX ETIKAI KÓDEX R:\Etikai Kódex BALMEX\BX Etikai Kodex j1.doc Létrehozás dátuma: 2004.01.09. du. 1:57 BALMEX ETIKAI KÓDEX R:\Etikai Kódex BALMEX\BX Etikai Kodex j1.doc Létrehozás dátuma: 2004.01.09. du. 1:57 Általános Alapelvek Fő feladatunk egy gazdaságilag szilárd és sikeres vállalkozást kialakítani

Részletesebben

Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt.

Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt. Az üzleti etika és jogkövetés viselkedési kódexe, a társaság jogkövetése Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt. Bevezető Az Allianz Hungaria Zrt.

Részletesebben

Eni Hungaria Zrt. Szervezési, Irányítási és Ellenőrzési MODELL Jóváhagyta az Eni Hungaria Zrt. Igazgatósága 2013. július 31-én.

Eni Hungaria Zrt. Szervezési, Irányítási és Ellenőrzési MODELL Jóváhagyta az Eni Hungaria Zrt. Igazgatósága 2013. július 31-én. Eni Hungaria Zrt. Szervezési, Irányítási és Ellenőrzési MODELL Jóváhagyta az Eni Hungaria Zrt. Igazgatósága 2013. július 31-én. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 5 1. Fejezet - Az ENI etikai kódexe... 9 ELŐSZÓ...

Részletesebben

A Raben Group partnereire/ beszállítóira vonatkozó etikai kódex

A Raben Group partnereire/ beszállítóira vonatkozó etikai kódex A Raben Group partnereire/ beszállítóira vonatkozó etikai kódex Pvzbbxnvbc Pvzbbxnvbc Kiadó: Raben Group Szerző: a Raben Group Etikai Bizottsága Készítettet: Raben Group marketing csoport Célcsoport: a

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Csalás megelőzési szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Csalás megelőzési szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Csalás megelőzési szabályzat Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2014. December 4-én Cél: 2.1. A célja a csalás

Részletesebben

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium SEK Budapest Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Szerződési feltételek A Bevezetés és fogalom-meghatározások 1. A jelen Szerződési Feltételek oktatási szolgáltatásra vonatkozó jogviszony alapját képezik.

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@

@@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ WIR ALLE SIND DIE POST. @@VISELKEDÉSI ÉS@@ @@ETIKAI SZABÁLYZATUNK@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ mi mindannyian @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ a postához @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ tartozunk. @@ELŐSZÓ@@

Részletesebben

3.5 Etikus partneri kapcsolatrendszer kialakítása a képviselőkkel és közvetítő kereskedőkkel

3.5 Etikus partneri kapcsolatrendszer kialakítása a képviselőkkel és közvetítő kereskedőkkel VALEO ETIKAI KÓDEX Tartalomjegyzék 1. A KÓDEX BEMUTATÁSA 1.1 A tisztesség kultúrája 1.2 Kikre vonatkozik a Kódex 06 07 08 2. TISZTESSÉG A MUNKATÁRSAINKKAL ÉS KÖRNYEZETÜNKKEL SZEMBEN 2.1 Munkahelyi biztonság

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben