A Securitas értékei és etikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Securitas értékei és etikája"

Átírás

1 A Securitas értékei és etikája 1

2 2

3 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság és fejlődés elősegítéséhez. Rendkívül fontos, hogy betartsuk a törvényeket, megfeleljünk a etikai szabványoknak és értékeinket minden működési területünkön megőrizzük. Ez az alapja mindannak, melyre ügyfeleink, alkalmazottaink és részvényeseink a Securitas-ba vetett bizalmukat alapozzák. A Securitas Érték és erikai kódexe a Securitas egyik legfontosabb vállalati irányelve. Meghatározza azokat az alapvető elveket, melyeket alkalmazottainknak és üzleti partnereinknek mindig, minden körülmények között be kell tartaniuk. A Securitas minden dolgozója felelős megbizonyosodni arról, hogy soha semmi nem veszélyezteti az integritás, erkölcs és a szolgálatkészség iránti elkötelezettségünket, vagy a Securitas Érték és etikai kódexének elveit. A Securitas vezetőinek mindig jó példával kell elöl járniuk. Minden esetben kötelező megfelelni a Securitas Érték és etikai kódexének, hiszen ez biztosítja, hogy a Securitas továbbra is olyan szervezet maradjon, melynek értékeit a társadalom és az ügyfelek is megbecsülik, és ahol büszkék lehetünk munkánkra. Hogy meg tudjon felelni mindennapi munkája során a Kódexnek, tegye fel magának a következő kérdéseket: A döntés, vagy tevékenység, melyre készülök, összhangban van a Securitas értékeivel és etikájával? Megértettem a cselekedetem lehetséges kockázatait és következményeit? Példa mentén cselekszem? A Securitas-nál hisszük, hogy a felelősségteljes üzlet a jó üzlet. Stockholm, március 5. Alf Göransson Securitas AB, elnök és vezérigazgató

4 Securitas AB Vállalatirányítás Utoljára módosítva: december 6. Érvényes: január 1-től

5 A Securitas értékei és etikája Tartalom Általános alapelvek 7 Értékeink 8 Összhangban a helyi törvényekkel és előírásokkal 11 Emberi jogok 11 Alkalmazottak 12 Üzleti etika 16 Környezetvédelem és fenntarthatóság 21 Közösségi közreműködés 21 Implementáció és megfelelőség 22 Ez az eredeti, angol nyelvű Securitas értékei és etikája kódex fordítása. Amennyiben eltérés merül fel a magyar fordítás és az eredeti angol szöveg tartalma között, az angol nyelvű Securitas értékei és etikája kódexben foglaltak érvényesülnek.

6 6

7 Általános alapelvek A törvények betartása, a magas szintű etikai normák fenntartása és közös értékeink megőrzése fontos szerepet játszik a Securitas minden műveletében, és megteremti azt az alapot, amelyre a Securitas ügyfelei, alkalmazottai, részvényesei és egyéb érintettjei a bizalmukat építik. Ezek az alapelvek abban is fontos szerepet játsszanak továbbá, hogy a Securitas megőrizze erős értékét, és hogy elősegítse a hosszú távú fenntarthatóságot és növekedést multinacionális vállalkozásunk számára. A Securitas érték- és etikai kódexe (a Kódex ) a Securitas egyik fő vállalati irányelve, mely lefekteti azokat az alapelveket, amelyek betartását a Securitas minden alkalmazottjától és üzleti partnerétől mindenkor elvárja. A Kódex szoros összefüggésben áll a Securitas tisztesség, éberség és segítőkészség értékeivel és más útmutató dokumentumokkal, mint például. a Securitas Csoport irányelvei és útmutatásaival, így a Kódexet mindezek figyelembevétele mellett kell értelmezni. A Securitas felelőssége cégként, és a Securitas minden alkalmazottjának és igazgatótanácsi tagjának felelőssége, hogy megértse és betartsa a Kódexet. A Securitas ezenkívül üzleti partnereitől is elvárja minden szinten, hogy betartsák a Kódex alapelveit. Minden alkalmazottat és üzleti partnert arra ösztönzünk, hogy jelentsen minden, a megfelelőség hiányával kapcsolatos incidenst; biztosíthatjuk, hogy a jóhiszemű bejelentéseknek nem lesznek retorziói vagy más negatív következményei. A Kódex csak az alapokat fekteti le, és nem zárja ki vagy váltja ki a kollektív megegyezéseket. Jóllehet a Kódex számos ügyre vonatkozóan útmutatást ad a tisztességes és helyes üzletvitel biztosítása érdekében, lehetetlen minden egyes helyzetet felvázolni, ami a mindennapi nemzetközi üzleti tevékenységek során felmerülhet. Ezért a Kódex nem szűnteti meg az egyes alkalmazottak és partnerek azon felelősségét, hogy mindig helyes döntéseket hozzanak, a Securitas Kódexének célja és szelleme jegyében. A Securitas támogatja az ENSZ emberi jogi univerzális kinyilatkozásait, a nemzetközi munkásszervezet munkahelyi alapelvekre és jogokra vonatkozó deklarációit és az OECD multinacionális cégekre vonatkozó útmutatásait, és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy ezeket az alapelveket betartsuk irányelveinkben, eljárásainkban és mindennapi gyakorlatunkban. 7

8 Értékeink A Securitas működése három alapértéken nyugszik: a tisztességességen, az éberségen és a segítőkészségen Tisztesség A Securitas ragaszkodik az üzlet becsületes megközelítéséhez. Minden vállalkozás sikere nagyban függ attól, hogy mennyire becsületesek és tisztességesek alkalmazottjai. A Securitas nem alkuszik a tisztességességről és a hitelességről szóló elvárásaiban. A tisztességességhez tartozik ezenkívül a szabad véleménynyilvánítás joga, valamint a helytelen cselekedetek és egyéb kapcsolódó információk jelentése, anélkül, hogy ez megtorláshoz vezetne. Éberség A Securitas ragaszkodik az üzlet professzionális megközelítéséhez. A Securitas alkalmazottjainak mindig törekedniük kell a figyelmességre, amegfigyelőképességre, a hallgatásra és a kiértékelésre annak érdekében, hogy minden tőlük telhetőt megtegyenek az ügyfelek intézményeinek és tulajdonának, és a Securitas által képviselt értékek és etikák megóvásáért. Segítőkészség A Securitas arra törekszik, hogy biztonságosabbá tegye az emberek életét. Ezért a Securitas alkalmazottjainak mindig készen kell állniuk arra, hogy segítsenek az adott megbízás során felmerülő akadályok leküzdésében. Készen kell állnunk arra, hogy támogassuk kollégáinkat, ügyfeleinket vagy bárki mást, aki épp segítségre szorul. A Securitas menedzsment modelljét, a Toolbox nevű eszközt használjuk arra, hogy terjesszük a cég vállalati kultúráját, és hogy létrehozzunk egy közös platformot.a Toolbox-otelsősorban a Securitas három alapértékére való összpontosítás jelképezi. 8

9 9

10 10

11 Összhangban a helyi törvényekkel és előírásokkal A Securitas minden alkalmazottjától és üzleti partnerétől elvárja, hogy betartsák az adott országban hatályos törvényeket és jogszabályokat. A Kódex egy alapnormát képvisel, amihez mindenkinek tartania kell magát a Securitas ténykedései során, még akkor is, ha az szigorúbb előírásokat követel meg bizonyos területeken, mint a helyi jogszabályok. A Securitas helyi entitásai a Kódexben meghatározottaknál szigorúbb és részletesebb szabályokat is alkalmazhatnak. Ez esetben ezek a szabályok kiegészítik a Kódexben szereplőket. Emberi jogok A Securitas támogatja és tiszteletben tartja az ENSZ emberi jogi univerzális kinyilatkozásaiban meghatározott alapvető emberi jogokat, és elismeri ezen jogok támogatásának és megfigyelésének felelősségét az üzleti tevékenység során. 11

12 Alkalmazottak Alkalmazottaink jelentik a legfontosabb erőforrást számunkra. A Securitas célja az, hogy megbízható és stabil munkáltató legyen, és támogatja az egymás kölcsönös tiszteletben és becsben tartását. Hiszünk benne, hogy összefüggés van alkalmazottaink hozzáértése és az általunk elért eredmények között. Annak érdekében, hogy magunkhoz vonzzuk a tehetséges embereket, a Securitas arra törekszik, hogy olyan vonzó munkáltató legyen, mely kiváló munkafeltételeket, korrekt fizetést és lehetőségeket kínál az emberek személyes fejlődéséhez. Kompenzáció és munkáltatási feltételek A Securitas elismeri a korrekt fizetések és ésszerű munkaidő fontosságát. Azon munkálkodunk, hogy a fizetéseket és a juttatásokat olyan szintre emeljük, mely megfelel, vagy túlszárnyalja a nemzeti törvényekben előírtakat és a szektorban megkövetelt minimumokat. A fizetésekről és juttatásokról, valamint a munkavállalás feltételeiről egyértelműen kell tájékoztatni a dolgozókat. Egyesülési szabadság A Securitas minden alkalmazott jogát tiszteletben tartja, függetlenül attól, hogy azok tagjai-e egy szakszervezetnek vagy sem, és lehetőséget biztosít a szakszervezetekhez való csatlakozáshoz saját választás alapján, a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően. Ide tartozik a szabad gyülekezési és tömörülési jog is. Egyetlen alkalmazott sem részesülhet negatív bánásmódban vagy retorzióban azért, mert ezen jogait gyakorolja. Munkavédelem A Securitas elismeri az egészséges és biztonságos munkahely biztosításának fontosságát, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megelőzze a baleseteket és sérüléseket; ezen felül minden olyan intézkedést támogat, mely elősegíti az egészséget és a jólétet. Egyenlő lehetőségek A Securitas minden alkalmazott számára egyenlő lehetőséget biztosít; ennek megfelelően minden alkalmazottat igazságosan és egyenlően kell kezelni. Az etnikai vagy nemzeti származás, vallás, nem, szexuális beállítottság, családi állapot, csökkent munkaképesség vagy egyéb megkülönböztető tulajdonságok alapján történő diszkrimináció a munkafelvétel, a fizetés, a képzés, az előléptetés, a munkaviszony megszüntetése vagy a nyugdíjazás során szigorúan tilos! Minden, az alkalmazottakról szóló döntést kizárólag az adott személy képességei, tapasztalatai, viselkedése, munkateljesítménye és a munkában bizonyított alkalmassága alapján kell meghozni. 12

13 13

14 14

15 Zaklatás A Securitas a produktív munkakörnyezetet támogatja, és nem tűri a zaklatás, az erőszakosság és a durvaság semmilyen formáját. Minden alkalmazottnak tiszteletben kell tartania a másikat, annak méltóságát. Gyermekmunka vagy kényszermunka A Securitas a gyermekmunka és a kényszermunka semmilyen formáját nem fogadja el. Alkohollal és/vagy droggal való visszaélés A Securitas elkötelezett abban, hogy kábítószermentes munkahelyet biztosítson, így minden alkalmazottjától elvárja, hogy tartózkodjon az alkohol- és/vagy drogfogyasztástól, amely munkavégzését befolyásolhatja. Közösségi háló A Securitas tiszteletben tartja az egyének szabad véleménynyilvánítási jogát. Nyilvános nyilatkozatokat azonban csak az erre kifejezetten felhatalmazott személyek tehetnek a Securitas nevében. Azokat az alkalmazottakat és üzleti partnereket, akik jelen vannak a közösségi oldalakon, arra ösztönözzük, hogy ott a Securitas értékeivel és irányelveivel összhangban viselkedjenek. 15

16 Üzleti etika A Securitas ragaszkodik az becsületességhez, tisztességességhez és korrektséghez, és maximálisan elkötelezett a legmagasabb szintű üzleti etikai normák fenntartása és terjesztése mellett, a vállalkozás minden területén. A piac egyik vezető szereplőjeként a Securitas nagy felelősséget vállal azokban az országokban és közösségekben, ahol jelen van. Minden olyan országban, ahol jelen vagyunk, jó vállalati polgárként járunk el, és minden törvényt és előírást betartunk. A Securitas felelőssége ezenkívül a teljes szektor fejlesztésében is megmutatkozik. A kereskedelmi szervezetekkel, szakszervezetekkel valamint az állami hatóságokkal és szervezetekkel való együttműködés révén a Securitas segíti a szolgáltatások és a piac egészének fejlesztését azzal a céllal, hogy javítsa a minőséget és a fizetéseket a szektorban. Piaci verseny és trösztellenesség A Securitas hisz a piaci versenyben és a versenyszellemben, mely a tisztességen, a minőségi termékeken, az áron és az ügyfélszolgálaton alapul. Jóllehet szövetségekbe tömörülünk a szektor előrehaladása érdekében, mégsem tartunk egymás közt megbeszéléseket vagy kötünk egyezségeket a versenytársakkal az árakat, a piaci részesedést vagy más, hasonló illegális tevékenységeket illetően, és maximálisan elkötelezettek vagyunk minden vonatkozó törvény és előírás betartása iránt, mely a szabad piaci versenyt szolgálja. Megvesztegetés, korrupció és pénzmosás A Securitas arra törekszik, hogy a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtsa ügyfelei számára, és bízik benne, hogy érdemei alapján választják őt az ügyfelek, szabad piaci verseny keretein belül. A Securitas nem ajánl fel, követel vagy fogad el vesztegetési pénzt vagy más illegális kifizetést annak érdekében, hogy új üzletet kössön vagy megőrizze a jelenlegit. A Securitas célja az, hogy kizárólag olyan tisztességes üzleti partnerekkel folytasson üzletet, akik minden tekintetben törvényesen járnak el, és akik bevétele legális forrásokból származik. A Securitas nem támogatja a pénzmosást, és a Kódex szellemében betartja a korrupció és a pénzmosás ellen hozott általános pénzmosás elleni alapelveket. Szórakozás, ajándékok, prémiumok és adományok A beszerzési és az értékesítési tevékenységeket a lehető legnagyobb tisztességgel kell kezelni. Az alkalmazottak és üzleti partnerek nem adhatnak és nem fogadhatnak el ajándékokat, prémiumokat és szórakozási lehetőségeket, amennyiben az befolyásolhatja az üzleti tranzakciókat, vagy az alkalmazott, üzleti partner vagy ügyfél döntéshozatalát. Az apróbb értékű ajándékok időnként részét képezik a helyi üzleti kultúrának, és amíg ezt lehetővé teszik a törvények ezek elfogadhatók. A helyi Securitas entitásoknak ezért részletes útmutatót kell készíteniük arról, hogy helyi szinten mi minősül még elfogadhatónak a hatályos törvények és a Kódex értelmében. 16

17 Érdekellentétek Az üzleti döntéseket mindig objektív okok és feltételek alapján kell meghozni; az alkalmazottaknak és az üzleti partnereknek kerülniük kell minden olyan érdekellentétet, ami személyes tevékenységeik és a Securitas üzlete között állhat. Politikai közreműködések és politikai tevékenységek Minden, a Securitas nevében végzet politikai közreműködésnek vagy tevékenységnek törvényesnek, etikusnak és a Securitas értékeivel és irányelveivel összhangban levőnek kell lennie. Az alkalmazottak nem használhatják fel, és nem járulhatnak hozzá a cég vagyonának, erőforrásainak vagy intézményeinek felhasználásához annak érdekében, hogy ezzel támogassanak egy állami entitást, politikai szervezetet, pártot vagy jelöltet, kivéve, ha ezt törvényi előírás teszi kötelezővé, és ha ez törvényes és bevett gyakorlat. Minden, a cég vagyonából történő közreműködésnek törvényesnek és átláthatónak kell lennie, és rendelkeznie kell a divízió elnökének vagy a regionális elnök hozzájárulásával. Belső kereskedés és bizalmas információk A Securitas betart minden, a belső kereskedésre vonatkozó törvényt és előírást, és nem használ fel és nem oszt meg belsős tőzsdei információkat erre nem megfelelő módon. Az alkalmazottak és az üzleti partnerek nem használhatnak fel nem nyilvános információkat a Securitas-ról vagy bármely más cégről annak érdekében, hogy ezzel befolyásolják őt, vagy bármely harmadik felet a részvények kereskedésében. Titoktartás és adatvédelem A Securitas tiszteletben tartja az egyének titoktartási jogait, és elkötelezett a személyes adatok felelősségteljesen és a vonatkozó titoktartási és adatvédelmi törvényekkel összhangban történő kezelése iránt. Bizalmas információk (kereskedelmi titkok) Minden alkalmazottól és üzleti partnertől elvárjuk, hogy különös óvatossággal járjon el annak érdekében, hogy a Securitas bizalmas és a Securitas tulajdonát képező információk ne kerüljenek illetéktelen módon felhasználásra vagy megosztásra. Az ügyfeleinkhez vagy üzleti partnereinkhez tartozó nem nyilvános információkat amelyekhez az üzlet során jutunk hozzá szintén védeni kell, minden törvényi és szerződéses előírásnak megfelelően. Szellemi tulajdon A Securitas védjegy magában foglalja mindazt a tapasztalatunkat, amit a professzionális biztonsági szolgáltatások területén szereztünk. A Securitas-nak és ezzel együtt minden alkalmazottjának és üzleti partnerének ügyelnie kell rá, hogy megóvja ezt a védjegyet, és hogy tiszteletben tartsa mások szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogait. 17

18 A cég tulajdonának és erőforrásainak megóvása A Securitas tulajdonát, erőforrásait és információs rendszerét meg kell óvni és biztonságban kell tartani az illetéktelen felhasználástól, a károkozástól, a megosztástól és a megsemmisítéstől, függetlenül attól, hogy ez a véletlen, a nem megfelelő eljárás vagy a bizalom kihasználásának a műve. Kormányzati munka Sok ügyfelünk valamelyik kormányügynökség, vagy állami vagy nemzetközi hatóságnál. A Securitas maximálisan elkötelezett a kormányzatokkal és az állami hatóságokkal való együttműködésre vonatkozó törvények és előírások betartása iránt, ideértve az ilyen esetekben megszokott speciális előírásokat is. Nyilatkozatok, jegyzőkönyvezés és belső kontroll A Securitas tisztában van a nyílt kommunikáció fontosságával, függetlenül attól, hogy a kommunikáció alkalmazottainkkal, üzleti partnereinkkel, ügyfeleinkkel, befektetőinkkel vagy a nyilvánossággal történik-e. A Securitas részvényeit jegyzik a NASDAQ OMX stockholmi értéktőzsdén, és minden megadott információ összhangban van a vonatkozó törvényekkel, tőzsdei szabályokkal és céges kódexekkel. Átfogó és pontos céges információk állnak rendelkezésre az érdekelt felek számára, és a Securitas záros határidőn belül válaszol a felmerülő kérdésekre. Minden jelentés és könyvelési dokumentum egyértelműen meghatározza az üzleti tranzakciók, a tőke és a passzívák valódi jellegét, a vonatkozó jogszabályokkal, valamint pénzügyi és jogi követelményekkel összhangban; ezek az információk megfelelnek legjobb tudomásunknak. Célunk a teljes felelősség. A Securitas könyvelési és jelentéskészítési normái a Csoport irányelvekben és útmutatókban, valamint a Securitas jelentéskészítési kézikönyvében vannak lefektetve. A Securitas kommunikációs irányelvét minden esetben alkalmazzuk. A Securitas belső kontroll irányelve összhangban van a COSO nemzetközi integrált kontroll keretrendszerével. A Securitas AB igazgatótanácsa felelős végső soron a belső kontroll területen elvégzett munkáért. 18

19 19

20 20

21 Környezetvédelem és fenntarthatóság A Securitas arra törekszik, hogy üzleti tevékenységei során ügyeljen a környezet fenntarthatóságára, és hogy megfeleljen, vagy túlteljesítse a vonatkozó törvények, jogszabályok és nemzetközi egyezmények által előírt környezetvédelmi követelményeket. Elvárás velünk szemben, hogy folyamatosan olyan új módszereket kutassunk, melyek csökkentik az erőforrás-fogyasztást, az emissziót és a hulladékképzést. Az emissziós célértékeket a Securitas emissziós irányelve határozza meg. Közösségi közreműködés A Securitas jó vállalati polgárként viselkedik, amikor a helyi, regionális és globális közösségeket támogatja az erre megfelelő módon. Ezenkívül részt veszünk olyan közösségi projektekben is, ahol azt látjuk, hogy a helyi közösségnek égető szüksége van a segítségre. Entitásainkon keresztül tartjuk a kapcsolatot a helyi közösségekkel, ahol a Securitas jelen van, olyan kezdeményezéseket alkalmazva, mint az iskolák, az árvaházak vagy a hátrányos helyzetűeket segítő szervezetek szponzorálása. A Securitas tisztában van a proaktív és folyamatos közösségi párbeszéd fontosságával. 21

22 Implementáció és megfelelőség A Securitas alkalmazottjainak és az igazgatói tanácsa tagjainak a felelőssége, hogy betartsák és támogassák a Kódexet. a divízió/régió elnökének a felelőssége, hogy biztosítsa a Kódex implementálását az adott területen; a Kódex helyes implementálásáért azonban végső soron minden alkalmazott és üzleti partner számára az adott országért felelős vezető felel A Kódexet ezenkívül a lehető legszélesebb körben hirdetni és implementálni kell, minden üzleti partnernél és szerződéses kapcsolatnál. A Kódexet tekintve az ügyfelek nem számítanak üzleti partnernek. Üzleti partnernek minősülnek a beszállítók, az alvállalkozók és az egyéb partnerek. A Kódex implementálását és a Kódexszel való összhangot folyamatosan ellenőrizzük vállalati kockázatkezelési eljárásunk keretén belül. A Kódexet évente át kell nézni. Ezért végső soron a Securitas AB igazgatótanácsa a felelős. A Securitas minden alkalmazottja és üzleti partnere felelős továbbá, hogy felhívja a figyelmet a Kódexben foglaltak betartásának esetleges elmulasztására. Amikor egy alkalmazott vagy üzleti partner panaszt szeretne tenni, vagy jelenteni szeretne egy Kódex-megszegési esetet, akkor ezzel kapcsolatban menedzseréhez vagy a helyi menedzsment egyik tagjához kell fordulnia. Ha az alkalmazott problémásnak találja a probléma helyi szinten történő jelentését, ha a probléma nem kerül megoldásra, vagy ha a szabályszegés súlyos mértékű vagy érzékeny-jellegű, akkor azt a következő csatornák valamelyikén kell jelenteni: Securitas Tisztesség Vonal Honlap: Telefon: tekintse meg a honlapot a helyi telefonszámot illetően Group CSR Officer Securitas AB P. O. Box S Stockholm Sweden 22

23 Ha szeretne többet megtudni a panaszbejelentés menetéről és annak céljáról, akkor tekintse meg a Securitas Tisztesség Vonalának irányelveit. Minden panaszt kivizsgálunk. Amennyire csak lehetséges, az alkalmazott adatait bizalmasan kezeljük, és egyetlen alkalmazott sem kerül diszkriminálásra a jóhiszemben, a Kódex esetleges megszegése miatt tett bejelentésért. Az ilyen bejelentést tevő alkalmazottat megfelelő módon értesítjük. A Securitas számos különböző forrás segítségével rendszeresen ellenőrzi, hogy a Kódex be van-e tartva. Az olyan cselekedeteket, melyek nincsenek összhangban a Kódexszel, azonnal korrigálni kell, a Kódexet megszegő alkalmazottakat pedig akár az elbocsátás veszélye is fenyegetheti. Amennyiben a Kódex megszegése egyben törvényszegésnek is minősül, úgy a Securitas értesítheti erről a megfelelő hatóságokat. 23

24 securitas.com Securitas AB P. O. Box Stockholm Sweden 24

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex

MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK. ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex MINDEN NAP MINDENÜTT ALAPÉRTÉKEK ETIKAI ÉS ÜZLETI magatartási kódex Richard Reese, CEO, üzenete Az Iron Mountain vállalatnál egyaránt nagyra értékeljük tisztességes és becsületes üzleti magatartásunk,

Részletesebben

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk A mi kódexünk Az, amiben hiszünk 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 Miről szól a Kódexünk? 7 A Kódexünk négy alapon nyugszik 9 Zéró tolerancia a megtorlással kapcsolatban 10 Az Etikai és Megfelelőségi osztály

Részletesebben

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe 2008. november Tartalomjegyzék Előszó 4 Bevezetés 4 I. Az Etikai Kódex fogalma, célja és hatálya 5 Az Etikai Kódex fogalma 5 Az Etikai Kódex célja 5 Az Etikai Kódex

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes!

ALCOA ETIKAI KÓDEX. Tegye azt, ami helyes! ALCOA ETIKAI KÓDEX Tegye azt, ami helyes! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld elnök-vezérigazgató Kedves Munkatársunk! Mellékelten megtalálja az Alcoa üzleti magatartási

Részletesebben

Üzletviteli és Etikai Kódex. The ManpowerGroup Experience

Üzletviteli és Etikai Kódex. The ManpowerGroup Experience Üzletviteli és Etikai Kódex The ManpowerGroup Experience ÜZLETVITELI ÉS ETIKAI KÓDEX Üzenet a vezérigazgatótól... 3-4 Történelmünk, külső és belső értékeink, Amiért kiállunk, Ami ellen harcolunk... 5-9

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX 1 ETIKAI KÓDEX TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 ÉRTÉKEINK... 5 Etikai értékeink... 5 Tisztesség... 5 Felelősségvállalás... 5 Kiválóság... 5 Átláthatóság...

Részletesebben

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex Becsületesen cselekedni, kiemelkedő teljesítményt nyújtani, azt tenni, ami helyes minden nap. Mike McNamarara Tartalom i. Levél a Flextronics igazgatótanácsának

Részletesebben

A PMI viselkedési kézikönyve

A PMI viselkedési kézikönyve A PMI viselkedési kézikönyve A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel?

Részletesebben

Elvek Kötelező 2010. június. A Nestlé üzleti alapelvei

Elvek Kötelező 2010. június. A Nestlé üzleti alapelvei Elvek Kötelező 2010. június A Nestlé üzleti alapelvei Elvek Kötelező 2010. június Szerző / Kibocsátó részleg Az elnök és a vezérigazgató Célközönség Minden alkalmazott A Csoport kapcsolódó alapelvei, vállalati

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk Értékeink megélése Viselkedési kódexünk A GSK ígérete Értékeink minden döntésünk alapját képezik Együtt olyan tudományos alapokon működő globális egészségügyi céget működtetünk, mely missziónkra összpontosít,

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál

A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Sykes Enterprises, Incorporated A megfelelőség és hitelesség alapelvei a SYKES-nál Módosítva: 2012. augusztus Amit minden SYKES alkalmazottnak tudnia kell. Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató levele...

Részletesebben

Áttekintés. OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások. számára

Áttekintés. OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások. számára Áttekintés OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások számára Overview OECD Guidelines for Multinational Enterprises Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az

Részletesebben

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében.

Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI NORMÁK 2010 Olyan innovatív gyógyszerek felfedezése, kifejlesztése és forgalmazása, amelyek segítenek a betegeknek a súlyos betegségek leküzdésében. Olyan innovatív gyógyszerek

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK 2007 TARTALOM A L ORÉAL SZELLEMISÉGE ELŐSZÓ írta Sir Lindsay Owen-Jones és Jean-Paul Agon ELŐSZÓ a L Oréal igazgatóságától ÚTMUTATÓ A KÓDEX HASZNÁLATÁHOZ AZ EGYÉNEK IRÁNTI TISZTELET,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Az Etikai Kódex célja... 3. II. Az Etikai Kódex hatálya... 3. III. Alapelvek... 3

Tartalomjegyzék. I. Az Etikai Kódex célja... 3. II. Az Etikai Kódex hatálya... 3. III. Alapelvek... 3 Tartalomjegyzék I. Az Etikai Kódex célja... 3 II. Az Etikai Kódex hatálya... 3 III. Alapelvek... 3 IV. Az EXIM kapcsolatainak kezelésére vonatkozó általános szabályok... 5 V. Az EXIM célja, küldetése,

Részletesebben