A Securitas értékei és etikája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Securitas értékei és etikája"

Átírás

1 A Securitas értékei és etikája Securitas AB Vállalatirányítás Legutóbbi módosítás időpontja: november 3. Hatálybalépés időpontja: november 3.

2 Tartalom Page 2 of 10 1 ÁLTALÁNOS ALAPELVEK ÉRTÉKEINK ÖSSZHANGBAN A HELYI TÖRVÉNYEKKEL ÉS ELŐÍRÁSOKKAL EMBERI JOGOK ALKALMAZOTTAK Kompenzáció és munkáltatási feltételek Egyesülési szabadság Munkavédelem Egyenlő lehetőségek Zaklatás Gyermekmunka vagy kényszermunka Alkohollal és/vagy droggal való visszaélés Közösségi háló ÜZLETI ETIKA Piaci verseny és trösztellenesség Megvesztegetés, korrupció és pénzmosás Szórakozás, ajándékok, prémiumok és adományok Érdekellentétek Politikai közreműködések és politikai tevékenységek Belső kereskedés és bizalmas információk Titoktartás és adatvédelem Bizalmas információk (kereskedelmi titkok) Szellemi tulajdon A cég tulajdonának és erőforrásainak megóvása Kormányzati munka Nyilatkozatok, jegyzőkönyvezés és belső kontroll KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS FENNTARTHATÓSÁG KÖZÖSSÉGI KÖZREMŰKÖDÉS IMPLEMENTÁCIÓ ÉS MEGFELELŐSÉG... 9 Ez az eredeti, angol nyelvű "Securitas értékei és etikája" kódex fordítása. Amennyiben eltérés merül fel a magyar fordítás és az eredeti angol szöveg tartalma között, az angol nyelvű "Securitas értékei és etikája" kódexben foglaltak érvényesülnek.

3 1 Általános alapelvek A törvények betartása, a magas szintű etikai normák fenntartása és közös értékeink megőrzése fontos szerepet játszik a Securitas minden műveletében, és megteremti azt az alapot, amelyre a Securitas ügyfelei, alkalmazottai, részvényesei és egyéb érintettjei a bizalmukat építik. Ezek az alapelvek abban is fontos szerepet játsszanak továbbá, hogy a Securitas megőrizze erős értékét, és hogy elősegítse a hosszú távú fenntarthatóságot és növekedést multinacionális vállalkozásunk számára. Page 3 of 10 A Securitas érték- és etikai kódexe (a "Kódex") a Securitas egyik fő vállalati irányelve, mely lefekteti azokat az alapelveket, amelyek betartását a Securitas minden alkalmazottjától és üzleti partnerétől mindenkor elvárja. A Kódex szoros összefüggésben áll a Securitas tisztesség, éberség és segítőkészség értékeivel és más útmutató dokumentumokkal, mint például a Securitas Csoport irányelvei és útmutatásaival, így a Kódexet mindezek figyelembevétele mellett kell értelmezni. A Securitas felelőssége cégként, és a Securitas minden alkalmazottjának és igazgatótanácsi tagjának felelőssége, hogy megértse és betartsa a Kódexet. A Securitas ezenkívül üzleti partnereitől is elvárja minden szinten, hogy betartsák a Kódex alapelveit. Minden alkalmazottat és üzleti partnert arra ösztönzünk, hogy jelentsen minden, a megfelelőség hiányával kapcsolatos incidenst; biztosíthatjuk, hogy a jóhiszemű bejelentéseknek nem lesznek retorziói vagy más negatív következményei. A Kódex csak az alapokat fekteti le, és nem zárja ki vagy váltja ki a kollektív megegyezéseket. Jóllehet a Kódex számos ügyre vonatkozóan útmutatást ad a tisztességes és helyes üzletvitel biztosítása érdekében, lehetetlen minden egyes helyzetet felvázolni, ami a mindennapi nemzetközi üzleti tevékenységek során felmerülhet. Ezért a Kódex nem szűnteti meg az egyes alkalmazottak és partnerek azon felelősségét, hogy mindig helyes döntéseket hozzanak, a Securitas Kódexének célja és szelleme jegyében. A Securitas támogatja az ENSZ emberi jogi univerzális kinyilatkozásait, a nemzetközi munkásszervezet munkahelyi alapelvekre és jogokra vonatkozó deklarációit és az OECD multinacionális cégekre vonatkozó útmutatásait, és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy ezeket az alapelveket betartsuk irányelveinkben, eljárásainkban és mindennapi gyakorlatunkban.

4 2 Értékeink A Securitas működése három alapértéken nyugszik: a tisztességességen, az éberségen és a segítőkészségen. Tisztesség A Securitas ragaszkodik az üzlet becsületes megközelítéséhez. Minden vállalkozás sikere nagyban függ attól, hogy mennyire becsületesek és tisztességesek alkalmazottjai. A Securitas nem alkuszik a tisztességességről és a hitelességről szóló elvárásaiban. Page 4 of 10 A tisztességességhez tartozik ezenkívül a szabad véleménynyilvánítás joga, valamint a helytelen cselekedetek és egyéb kapcsolódó információk jelentése, anélkül, hogy ez megtorláshoz vezetne. Éberség A Securitas ragaszkodik az üzlet professzionális megközelítéséhez. A Securitas alkalmazottjainak mindig törekedniük kell a figyelmességre, a megfigyelőképességre, a hallgatásra és a kiértékelésre annak érdekében, hogy minden tőlük telhetőt megtegyenek az ügyfelek intézményeinek és tulajdonának, és a Securitas által képviselt értékek és etikák megóvásáért. Segítőkészség A Securitas arra törekszik, hogy biztonságosabbá tegye az emberek életét. Ezért a Securitas alkalmazottjainak mindig készen kell állniuk arra, hogy segítsenek az adott megbízás során felmerülő akadályok leküzdésében. Készen kell állnunk arra, hogy támogassuk kollégáinkat, ügyfeleinket vagy bárki mást, aki épp segítségre szorul. A Securitas menedzsment modelljét, a Toolbox nevű eszközt használjuk arra, hogy terjesszük a cég vállalati kultúráját, és hogy létrehozzunk egy közös platformot.a Toolbox-ot elsősorban a Securitas három alapértékére való összpontosítás jelképezi. 3 Összhangban a helyi törvényekkel és előírásokkal A Securitas minden alkalmazottjától és üzleti partnerétől elvárja, hogy betartsák az adott országban hatályos törvényeket és jogszabályokat. A Kódex egy alapnormát képvisel, amihez mindenkinek tartania kell magát a Securitas működése során, még akkor is, ha az szigorúbb előírásokat követel meg bizonyos területeken, mint a helyi jogszabályok. A Securitas adott esetben eleget tesz az ENSZ, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok által meghatározott gazdasági és kereskedelmi intézkedéseknek. A Securitas helyi entitásai a Kódexben meghatározottaknál szigorúbb és részletesebb szabályokat is alkalmazhatnak. Ez esetben ezek a szabályok kiegészítik a Kódexben szereplőket.

5 4 Emberi jogok A Securitas támogatja és tiszteletben tartja az ENSZ emberi jogi univerzális kinyilatkozásaiban meghatározott alapvető emberi jogokat, és elismeri ezen jogok támogatásának és megfigyelésének felelősségét az üzleti tevékenység során. 5 Alkalmazottak Page 5 of 10 Alkalmazottaink jelentik a legfontosabb erőforrást számunkra. A Securitas célja az, hogy megbízható és stabil munkáltató legyen, és támogatja az egymás kölcsönös tiszteletben és becsben tartását. Hiszünk benne, hogy összefüggés van alkalmazottaink hozzáértése és az általunk elért eredmények között. Annak érdekében, hogy magunkhoz vonzzuk a tehetséges embereket, a Securitas arra törekszik, hogy olyan vonzó munkáltató legyen, mely kiváló munkafeltételeket, korrekt fizetést és lehetőségeket kínál az emberek személyes fejlődéséhez. 5.1 Kompenzáció és munkáltatási feltételek A Securitas elismeri a korrekt fizetések és ésszerű munkaidő fontosságát. Azon munkálkodunk, hogy a fizetéseket és a juttatásokat olyan szintre emeljük, mely megfelel, vagy túlszárnyalja a nemzeti törvényekben előírtakat és a szektorban megkövetelt minimumokat. A fizetésekről és juttatásokról, valamint a munkavállalás feltételeiről egyértelműen kell tájékoztatni a dolgozókat. 5.2 Egyesülési szabadság A Securitas minden alkalmazott jogát tiszteletben tartja, függetlenül attól, hogy azok tagjai-e egy szakszervezetnek vagy sem, és lehetőséget biztosít a szakszervezetekhez való csatlakozáshoz saját választás alapján, a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően. Ide tartozik a szabad gyülekezési és tömörülési jog is. Egyetlen alkalmazott sem részesülhet negatív bánásmódban vagy retorzióban azért, mert ezen jogait gyakorolja. 5.3 Munkavédelem A Securitas elismeri az egészséges és biztonságos munkahely biztosításának fontosságát, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megelőzze a baleseteket és sérüléseket; ezen felül minden olyan intézkedést támogat, mely elősegíti az egészséget és a jólétet. 5.4 Egyenlő lehetőségek A Securitas minden alkalmazott számára egyenlő lehetőséget biztosít; ennek megfelelően minden alkalmazottat igazságosan és egyenlően kell kezelni. Az etnikai vagy nemzeti származás, vallás, nem, szexuális beállítottság, családi állapot, csökkent munkaképesség vagy egyéb megkülönböztető tulajdonságok alapján történő diszkrimináció a munkafelvétel, a fizetés, a képzés, az előléptetés, a munkaviszony megszüntetése vagy a nyugdíjazás során szigorúan tilos!

6 Minden, az alkalmazottakról szóló döntést kizárólag az adott személy képességei, tapasztalatai, viselkedése, munkateljesítménye és a munkában bizonyított alkalmassága alapján kell meghozni. 5.5 Zaklatás A Securitas a produktív munkakörnyezetet támogatja, és nem tűri a zaklatás, az erőszakosság és a durvaság semmilyen formáját. Minden alkalmazottnak tiszteletben kell tartania a másikat, annak méltóságát. Page 6 of Gyermekmunka vagy kényszermunka A Securitas a gyermekmunka és a kényszermunka semmilyen formáját nem fogadja el. 5.7 Alkohollal és/vagy droggal való visszaélés A Securitas elkötelezett abban, hogy kábítószermentes munkahelyet biztosítson, így minden alkalmazottjától elvárja, hogy tartózkodjon az alkohol- és/vagy drogfogyasztástól, amely munkavégzését befolyásolhatja. 5.8 Közösségi háló A Securitas tiszteletben tartja az egyének szabad véleménynyilvánítási jogát. Nyilvános nyilatkozatokat azonban csak az erre kifejezetten felhatalmazott személyek tehetnek a Securitas nevében. Azokat az alkalmazottakat és üzleti partnereket, akik jelen vannak a közösségi oldalakon, arra ösztönözzük, hogy ott a Securitas értékeivel és irányelveivel összhangban viselkedjenek. 6 Üzleti etika A Securitas ragaszkodik a becsületességhez, tisztességességhez és korrektséghez, és maximálisan elkötelezett a legmagasabb szintű üzleti etikai normák fenntartása és terjesztése mellett, a vállalkozás minden területén. A piac egyik vezető szereplőjeként a Securitas nagy felelősséget vállal azokban az országokban és közösségekben, ahol jelen van. Minden olyan országban, ahol jelen vagyunk, jó vállalati polgárként járunk el, és minden törvényt és előírást betartunk. A Securitas felelőssége ezenkívül a teljes szektor fejlesztésében is megmutatkozik. A kereskedelmi szervezetekkel, szakszervezetekkel valamint az állami hatóságokkal és szervezetekkel való együttműködés révén a Securitas segíti a szolgáltatások és a piac egészének fejlesztését azzal a céllal, hogy javítsa a minőséget és a fizetéseket a szektorban. 6.1 Piaci verseny és trösztellenesség A Securitas hisz a piaci versenyben és a versenyszellemben, mely a tisztességen, a minőségi termékeken, az áron és az ügyfélszolgálaton alapul. Jóllehet szövetségekbe tömörülünk a szektor előrehaladása érdekében, mégsem tartunk egymás közt megbeszéléseket vagy kötünk egyezségeket a versenytársakkal az árakat, a piaci részesedést vagy más, hasonló illegális tevékenységeket illetően, és maximálisan elkötelezettek vagyunk minden vonatkozó törvény és előírás betartása iránt, mely a szabad piaci versenyt szolgálja.

7 6.2 Megvesztegetés, korrupció és pénzmosás A Securitas arra törekszik, hogy a lehető legjobb szolgáltatásokat nyújtsa ügyfelei számára, és bízik benne, hogy érdemei alapján választják őt az ügyfelek, szabad piaci verseny keretein belül. A Securitas nem ajánl fel, követel vagy fogad el vesztegetési pénzt vagy más illegális kifizetést annak érdekében, hogy új üzletet kössön vagy megőrizze a jelenlegit. A Securitas célja az, hogy kizárólag olyan tisztességes üzleti partnerekkel folytasson üzletet, akik minden tekintetben törvényesen járnak el, és akik bevétele legális forrásokból származik. A Securitas nem támogatja a pénzmosást, és a Kódex szellemében betartja a korrupció és a pénzmosás ellen hozott általános pénzmosás elleni alapelveket. Page 7 of Szórakozás, ajándékok, prémiumok és adományok A beszerzési és az értékesítési tevékenységeket a lehető legnagyobb tisztességgel kell kezelni. Az alkalmazottak és üzleti partnerek nem adhatnak és nem fogadhatnak el ajándékokat, prémiumokat és szórakozási lehetőségeket, amennyiben az befolyásolhatja az üzleti tranzakciókat, vagy az alkalmazott, üzleti partner vagy ügyfél döntéshozatalát. Az apróbb értékű ajándékok időnként részét képezik a helyi üzleti kultúrának, és amíg ezt lehetővé teszik a törvények ezek elfogadhatók. A helyi Securitas entitásoknak ezért részletes útmutatót kell készíteniük arról, hogy helyi szinten mi minősül még elfogadhatónak a hatályos törvények és a Kódex értelmében. 6.4 Érdekellentétek Az üzleti döntéseket mindig objektív okok és feltételek alapján kell meghozni; az alkalmazottaknak és az üzleti partnereknek kerülniük kell minden olyan érdekellentétet, ami személyes tevékenységeik és a Securitas üzlete között állhat. 6.5 Politikai közreműködések és politikai tevékenységek Minden, a Securitas nevében végzet politikai közreműködésnek vagy tevékenységnek törvényesnek, etikusnak és a Securitas értékeivel és irányelveivel összhangban levőnek kell lennie. Az alkalmazottak nem használhatják fel, és nem járulhatnak hozzá a cég vagyonának, erőforrásainak vagy intézményeinek felhasználásához annak érdekében, hogy ezzel támogassanak egy állami entitást, politikai szervezetet, pártot vagy jelöltet, kivéve, ha ezt törvényi előírás teszi kötelezővé, és ha ez törvényes és bevett gyakorlat. Minden, a cég vagyonából történő közreműködésnek törvényesnek és átláthatónak kell lennie, és rendelkeznie kell a divízió elnökének vagy a regionális elnök hozzájárulásával. 6.6 Belső kereskedés és bizalmas információk A Securitas betart minden, a belső kereskedésre vonatkozó törvényt és előírást, és nem használ fel és nem oszt meg belsős tőzsdei információkat erre nem megfelelő módon. Az alkalmazottak és az üzleti partnerek nem használhatnak fel nem nyilvános információkat a Securitas-ról vagy bármely más cégről annak érdekében, hogy ezzel befolyásolják őt, vagy bármely harmadik felet a részvények kereskedésében. 6.7 Titoktartás és adatvédelem A Securitas tiszteletben tartja az egyének titoktartási jogait, és elkötelezett a személyes adatok felelősségteljesen és a vonatkozó titoktartási és adatvédelmi törvényekkel összhangban történő kezelése iránt.

8 6.8 Bizalmas információk (kereskedelmi titkok) Minden alkalmazottól és üzleti partnertől elvárjuk, hogy különös óvatossággal járjon el annak érdekében, hogy a Securitas bizalmas és a Securitas tulajdonát képező információk ne kerüljenek illetéktelen módon felhasználásra vagy megosztásra. Az ügyfeleinkhez vagy üzleti partnereinkhez tartozó nem nyilvános információkat amelyekhez az üzlet során jutunk hozzá szintén védeni kell, minden törvényi és szerződéses előírásnak megfelelően. Page 8 of Szellemi tulajdon A Securitas védjegy magában foglalja mindazt a tapasztalatunkat, amit a professzionális biztonsági szolgáltatások területén szereztünk. A Securitas-nak és ezzel együtt minden alkalmazottjának és üzleti partnerének ügyelnie kell rá, hogy megóvja ezt a védjegyet, és hogy tiszteletben tartsa mások szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogait A cég tulajdonának és erőforrásainak megóvása A Securitas tulajdonát, erőforrásait és információs rendszerét meg kell óvni és biztonságban kell tartani az illetéktelen felhasználástól, a károkozástól, a megosztástól és a megsemmisítéstől, függetlenül attól, hogy ez a véletlen, a nem megfelelő eljárás vagy a bizalom kihasználásának a műve Kormányzati munka Sok ügyfelünk valamelyik kormányügynökség, vagy állami vagy nemzetközi hatóságnál. A Securitas maximálisan elkötelezett a kormányzatokkal és az állami hatóságokkal való együttműködésre vonatkozó törvények és előírások betartása iránt, ideértve az ilyen esetekben megszokott speciális előírásokat is Nyilatkozatok, jegyzőkönyvezés és belső kontroll A Securitas tisztában van a nyílt kommunikáció fontosságával, függetlenül attól, hogy a kommunikáció alkalmazottainkkal, üzleti partnereinkkel, ügyfeleinkkel, befektetőinkkel vagy a nyilvánossággal történik-e. A Securitas részvényeit jegyzik a NASDAQ OMX stockholmi értéktőzsdén, és minden megadott információ összhangban van a vonatkozó törvényekkel, tőzsdei szabályokkal és céges kódexekkel. Átfogó és pontos céges információk állnak rendelkezésre az érdekelt felek számára, és a Securitas záros határidőn belül válaszol a felmerülő kérdésekre. Minden jelentés és könyvelési dokumentum egyértelműen meghatározza az üzleti tranzakciók, a tőke és a passzívák valódi jellegét, a vonatkozó jogszabályokkal, valamint pénzügyi és jogi követelményekkel összhangban; ezek az információk megfelelnek legjobb tudomásunknak. Célunk a teljes felelősség. A Securitas könyvelési és jelentéskészítési normái a "Csoport irányelvekben és útmutatókban", valamint a "Securitas jelentéskészítési kézikönyvében" vannak lefektetve. A Securitas kommunikációs irányelvét minden esetben alkalmazzuk. A Securitas belső kontroll irányelve összhangban van a COSO nemzetközi integrált kontroll keretrendszerével. A Securitas AB igazgatótanácsa felelős végső soron a belső kontroll területen elvégzett munkáért.

9 7 Környezetvédelem és fenntarthatóság Page 9 of 10 A Securitas arra törekszik, hogy üzleti tevékenységei során ügyeljen a környezet fenntarthatóságára, és hogy megfeleljen, vagy túlteljesítse a vonatkozó törvények, jogszabályok és nemzetközi egyezmények által előírt környezetvédelmi követelményeket. Elvárás velünk szemben, hogy folyamatosan olyan új módszereket kutassunk, melyek csökkentik az erőforrás-fogyasztást, az emissziót és a hulladékképzést. Az emissziós célértékeket a Securitas emissziós irányelve határozza meg. 8 Közösségi közreműködés A Securitas jó vállalati polgárként viselkedik, amikor a helyi, regionális és globális közösségeket támogatja az erre megfelelő módon. Ezenkívül részt veszünk olyan közösségi projektekben is, ahol azt látjuk, hogy a helyi közösségnek égető szüksége van a segítségre. Entitásainkon keresztül tartjuk a kapcsolatot a helyi közösségekkel, ahol a Securitas jelen van, olyan kezdeményezéseket alkalmazva, mint az iskolák, az árvaházak vagy a hátrányos helyzetűeket segítő szervezetek szponzorálása. A Securitas tisztában van a proaktív és folyamatos közösségi párbeszéd fontosságával. 9 Implementáció és megfelelőség A Securitas alkalmazottjainak és az igazgatói tanácsa tagjainak a felelőssége, hogy betartsák és támogassák a Kódexet. A divízió/régió elnökének a felelőssége, hogy biztosítsa a Kódex implementálását az adott területen; a Kódex helyes implementálásáért azonban végső soron minden alkalmazott és üzleti partner számára az adott országért felelős vezető felel A Kódexet ezenkívül a lehető legszélesebb körben hirdetni és implementálni kell, minden üzleti partnernél és szerződéses kapcsolatnál. A Kódexet tekintve az ügyfelek nem számítanak üzleti partnernek. Üzleti partnernek minősülnek a beszállítók, az alvállalkozók és az egyéb partnerek. A Kódex implementálását és a Kódexszel való összhangot folyamatosan ellenőrizzük vállalati kockázatkezelési eljárásunk keretén belül. A Kódexet évente át kell nézni, amiért végső soron a Securitas AB igazgatótanácsa a felelős. A Securitas minden alkalmazottja és üzleti partnere felelős továbbá, hogy felhívja a figyelmet a Kódexben foglaltak betartásának esetleges elmulasztására. Amikor egy alkalmazott vagy üzleti partner panaszt szeretne tenni, vagy jelenteni szeretne egy Kódex-megszegési esetet, akkor ezzel kapcsolatban menedzseréhez vagy a helyi menedzsment egyik tagjához kell fordulnia. Ha az alkalmazott problémásnak találja a probléma helyi szinten történő jelentését, ha a probléma nem kerül megoldásra, vagy ha a szabályszegés súlyos mértékű vagy érzékeny-jellegű, akkor azt a következő csatornák valamelyikén kell jelenteni:

10 Securitas Tisztesség Vonal Honlap: Telefon: tekintse meg a honlapot a helyi telefonszámot illetően Page 10 of 10 Group CSR Officer Securitas AB P.O. Box S Stockholm Sweden Ha szeretne többet megtudni a panaszbejelentés menetéről és annak céljáról, akkor tekintse meg a Securitas Tisztesség Vonalának irányelveit. Minden panaszt kivizsgálunk. Amennyire csak lehetséges, az alkalmazott adatait bizalmasan kezeljük és egyetlen alkalmazottat sem érhet jóhiszeműségében hátrányos megkülönböztetés a Kódex esetleges megszegéséért tett bejelentés miatt. Az ilyen bejelentést tevő alkalmazottat megfelelő módon értesítjük. A Securitas számos különböző forrás segítségével rendszeresen ellenőrzi, hogy a Kódex be van-e tartva. Az olyan cselekedeteket, melyek nincsenek összhangban a Kódexszel, azonnal korrigálni kell, a Kódexet megszegő alkalmazottakat pedig akár az elbocsátás veszélye is fenyegetheti. Amennyiben a Kódex megszegése egyben törvényszegésnek is minősül, úgy a Securitas értesítheti erről a megfelelő hatóságokat.

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A Compass Group Etikai Kódexe

A Compass Group Etikai Kódexe A Compass Group Etikai Kódexe 1.2. kiadás A Compass Group etikai kódexe és az ENSZ Global Compact programja Mivel vállalatunk világszinten vezető szerepet tölt be ezen a területen, a legmagasabb szintű

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat

2011 Április. Szállítói Etikai Szabályzat 2011 Április Szállítói Etikai Szabályzat BEVEZETÉS A magas etikai színvonalon folytatott üzleti tevékenység alapvető fontosságú a Sodexo számára. Ennek tükrében jött létre a Szállítói Etikai Szabályzat,

Részletesebben

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi.

Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. MAGATARTÁSI KÓDEX 2 ELŐSZÓ Vállalati kultúránk elemi alapját a felelősségtudatos és tiszteletteljes, morális munkavégzés képezi. Elkötelezettek vagyunk a fair, átlátható és tisztességes tényleges verseny

Részletesebben

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1

Magatartási kódex. SCA Magatartási kódex 1 Magatartási kódex SCA Magatartási kódex 1 Vezérigazgatói üzenet Kedves Munkatársaim! A higiéniai és erdészeti ter- vállalata vagyunk, ezért üz- ségteljesen, a ránk vonatkozó nünk. A Magatartási kódex ehhez

Részletesebben

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe

A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Beszállítói üzleti etikai kódexe A Smiths Group globális vállalatként a világ minden táján ügyfelekkel, részvényesekkel és beszállítókkal áll kapcsolatban. Ezek az érdekelt felek, valamint az

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

DACHSER Üzletszabályzat

DACHSER Üzletszabályzat DACHSER Üzletszabályzat 1. Előszó A Dachser minden tevékenységének alapja a kötelező erejű szabályozások és a szabad akaratunkból vállalt kötelezettségek betartása mind országos, mind pedig nemzetközi

Részletesebben

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei

A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizer megvesztegetés és korrupció elleni nemzetközi üzleti alapelvei A Pfizernél régóta fennálló szabályozás tiltja a megvesztegetést és korrupciót az Egyesült Államokban és külföldön végzett üzleti

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX

CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX MAN CODE OF CONDUCT (ÜZLETI MAGATARTÁSKÓDEX) BESZÁLLÍTÓK ÉS ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA -1- TARTALOMJEGYZÉK Előszó..2 1. A társaság felelőssége.3 2. Átlátható üzleti kapcsolatok 3 3. Tisztességes piaci magatartás..4

Részletesebben

Holcim Hungária Zrt.

Holcim Hungária Zrt. Üzletviteli és etikai szabályzat Holcim Hungária Zrt. Tartalom 1. Bevezetés 1 2. Definíciók 1 2.1. Üzletviteli szabályzat 1 2.2. Érintett és érdekelt felek 1 2.3. Vállalati Társadalmi Felelôsségvállalás

Részletesebben

A Vodafone beszerzési etikai kódexe

A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone beszerzési etikai kódexe A Vodafone a világ egyik legnagyobb mobil távközlési szolgáltató vállalataként jelentős szerepet játszik az emberek életminőségének javításában. Tudjuk, hogy vállalatunk

Részletesebben

Magatartási kódex. www.gw-world.com

Magatartási kódex. www.gw-world.com Magatartási kódex www.gw-world.com Stand 07/12 DO_01_01_003_ZEN HU Előszó A Gebrüder Weiss (GW) olyan családi vállalkozás, mely generációk óta felelősséget vállal az etikai értékekért és azok közvetítéséért

Részletesebben

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE

A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE A KNAUF MAGATARTÁSI KÓDEXE Tisztelt munkavállalóink! Az elmúlt 80 év során a Knauf családi vállalkozásból az építőanyag-ipar egyik nemzetközi vezető szereplőjévé vált. Üzleti vállalkozásunk sikerének elengedhetetlen

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat

Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat 1 Csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat A szabályzat célja A csúszópénz- és korrupció-ellenes szabályzat útmutatást ad az alkalmazottaknak és a szerződéses partnereknek, beszállítóknak, alvállalkozóknak,

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex

NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Bevezető NSG Csoport Beszállítói etikai kódex Az NSG Csoport arra törekszik, hogy üzletvitelének az NSG Csoport Értékek és Elvek nyilatkozatban leírtaknak megfelelő professzionális, jogkövető és etikai

Részletesebben

e t i k a i k ó d e x

e t i k a i k ó d e x e t i k a i kódex Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex célja Hatálya Törvényi megfelelőség Emberi jogok tiszteletben tartása Korrupcióellenesség Összeférhetetlenség Tisztességes foglalkoztatás Esélyegyenlősség

Részletesebben

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT ELECTROLUX MUNKAHELYI MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Az Electrolux Csoport célul tűzte ki, hogy vásárlói, alkalmazottai és részvényesei számára a világ legjobb készülékgyártó vállalata legyen. E jövőkép

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex K8. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató a Takarékbank Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex

Részletesebben

Üzleti magatartás kódex

Üzleti magatartás kódex Üzleti magatartás kódex Előszó Az Intersnack Csoport sikeres múltra tekint vissza mind márkás, mind kereskedelmi márkás termékek forgalmazása terén, mely eredményekre mindannyian méltán büszkék lehetünk.

Részletesebben

Felelős Beszerzési Szabályzat

Felelős Beszerzési Szabályzat Felelős Beszerzési Szabályzat Az Arriva csoport ügyfelei és munkavállalói előnyére felelős beszerzési szabályzatot fogalmaz meg. Mindezt gondos kiválasztással, beszállítóinkkal való együttműködéssel és

Részletesebben

Delfort Group Magatartási Kódex

Delfort Group Magatartási Kódex Verzió május 2014 Delfort Group Magatartási Kódex A Menedzsment bevezetője A delfortgroup AG és leányvállalatai (delfortgroup) a tevékenységét a Kitűnőség Tisztelet Felelősség Becsületesség Átláthatóság

Részletesebben

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe

TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe TISZTELT PARTNEREINK! A Sanofi szállítói magatartási kódexe Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Globális Szerződés kezdeményezéséhez való csatlakozást követően a Sanofi kötelezettséget vállalt az ott rögzített

Részletesebben

Szervezeti Magatartás kódex

Szervezeti Magatartás kódex A gyógyítás és a gondoskodás melletti elkötelezettségünk Szervezeti Magatartás kódex Öt alapelvünk: Betegek Munkatársaink Részvényesek Egészségügyi partnerek Társadalom A betegek jóléte és biztonsága áll

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

I. Előszó. Együttműködés

I. Előszó. Együttműködés A Volkswagen Konszern a fenntarthatóságra vonatkozó követelményei az üzleti partnerekkel való kapcsolatokban (Code of Conduct üzleti partnerek esetében) I. Előszó Az alábbi követelmények körvonalazzák

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Roche beszállítói. etikai kódex

Roche beszállítói. etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex Roche beszállítói etikai kódex A Roche minden üzleti tevékenységében elkötelezett a fenntarthatóság iránt és a lehető legszigorúbb etikai követelmények érvényesítését célozza

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 18. napjától

Hatályos: 2014. december 18. napjától 21/2014. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai Kódex KM9. számú melléklet Ügyfél-tájékoztató az etikai előírásokról Hatályos: 2014. december 18. napjától 1. Az Etikai Kódex célja A Takarékbank Zrt., a Takarékbank

Részletesebben

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében

Üzleti etika kódex. Módosítva 2008 szeptemberében Üzleti etika kódex Módosítva 2008 szeptemberében smi cofe A5 booklet aw_hun.indd 1 2/10/12 09:52:21 Üzleti etika kódex Kódexünk a Smiths Group a világ bármely részén működő minden üzletágára és minden

Részletesebben

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK

SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 5 / 1.oldal SZÁLLÍTÓI ETIKAI ELVEK 1. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS A jelen Szállítói etikai elvek (a továbbiakban Elvek ) rendelkezései mellett a Szállító köteles megfelelni a Szállítóra

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex

Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex Korrekt viselkedés Geberit magatartáskódex Kedves kollégák! Nemzetközi vállalatként világszerte csúcsteljesítményt nyújtunk a szanitertechnika területén. Elhivatottságunk jelenti sikerünk zálogát ma és

Részletesebben

Etikai kódex Rövid változat The global leader in door opening solutions

Etikai kódex Rövid változat The global leader in door opening solutions Etikai kódex Rövid változat The global leader in door opening solutions 2 Etikai kódex Az Etikai kódexnek ez a változata az Etikai kódex összefoglalását tartalmazza. Ebből az összes alkalmazottunkhoz eljuttatunk

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE

A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE A LEGO Csoport ETIKAI KÓDEXE 4.0 változat Bevezetés Jelmondatához híven Csak a legjobb lehet elég jó a LEGO Csoport szeretne megfelelni vállalt kötelezettségének egy új és változó világban is, amelyben

Részletesebben

MAGATARTÁS és ETIKAI KÓDEX

MAGATARTÁS és ETIKAI KÓDEX MAGATARTÁS és ETIKAI KÓDEX Rubin Informatikai Zrt. ver.: 1.0 Státusz: Jóváhagyva Készítette: Oggolder Emőke Jóváhagyta: Parádi Csaba Rubin Informatikai Zrt. 1149 Budapest, Egressy út 17-21. telefon: +361

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

Hatályos: december 12.

Hatályos: december 12. 23/2015. számú közvetlen hatályú Igazgatósági Szabályzat a Takarékbank Zrt-vel összevont alapú felügyelet alá tartozó Társaság és a Takarékbank Zrt. részére. 23/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Etikai

Részletesebben

Felelősségteljes üzleti gyakorlat

Felelősségteljes üzleti gyakorlat A Nolato lelke 2 Felelősségteljes üzleti gyakorlat A Nolato nagy hagyománnyal rendelkezik a felelősségteljes üzleti gyakorlat területén. A cég lelkének részét képezi, hogy jó munkaadók és világpolgárok

Részletesebben

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE MAGATARTÁSI KÓDEX

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE MAGATARTÁSI KÓDEX TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE MAGATARTÁSI KÓDEX www.toyota-forklifts.eu 2 ELNÖKI BEVEZETŐ A Toyota Material Handling Europe (TMHE) feltett szándéka, hogy minden anyagmozgatási megoldásokat kereső ügyfél

Részletesebben

Nokia Siemens Networks magatartási kódex

Nokia Siemens Networks magatartási kódex Nokia Siemens Networks magatartási kódex A Nokia Siemens Networks kedves munkatársainak és érdekeltjeinek Mi, a Nokia Siemens Networks munkatársai, nem kevesebbre törekszünk, mint hogy ágazatunk vezetőivé

Részletesebben

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja

A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. Beszállítói ombudsmanprogramja A Xylem Inc. vállalatnál a vezérelvünk a Viselkedési kódexünk (Xylem Viselkedési kódex). A Viselkedési kódex a beszállítói bázisunknak a Xylem Inc. vállalattal

Részletesebben

Üzenet az elnök-vezérigazgatónktól... 3 1. Bevezetés... 4 2. Közösségünk... 5

Üzenet az elnök-vezérigazgatónktól... 3 1. Bevezetés... 4 2. Közösségünk... 5 Etikai Kódex 2014 1 Tartalomjegyzék Üzenet az elnök-vezérigazgatónktól... 3 1. Bevezetés... 4 2. Közösségünk... 5 2.1. Emberi jogok 5 2.2 Munkafeltételek 5 2.3 Egészség, biztonság és munkavédelem 6 3.

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról

Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról Ügyfél-tájékoztató a Banküzlet Zrt. által alkalmazott etikai előírásokról 2015.12.12 1. Az Etikai Kódex célja Az Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) célja azon alapelvek összefoglalása és ismertetése,

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR CEMENT-, BETON- ÉS MÉSZIPARI SZÖVETSÉG ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYZAT 1 Bevezetés A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (továbbiakban Szövetség) stratégiai céljait szigorú etikai és jogi elvárásoknak

Részletesebben

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése

Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Ernst & Young Visszaélési-kockázatkezelési Felmérése Vállalati csalások és az etikai forródrót Hogyan látják a helyzetet a multinacionális vállalatok európai alkalmazottai? Magyarországi eredmények Bevezetés

Részletesebben

Peter Ulber üzenete 3 A Panalpina etikai értékei 4 Teljesítmény Feddhetetlenség Szakszerűség Az Etikai Kódex bemutatása 5 Amit mindenkitől elvárunk

Peter Ulber üzenete 3 A Panalpina etikai értékei 4 Teljesítmény Feddhetetlenség Szakszerűség Az Etikai Kódex bemutatása 5 Amit mindenkitől elvárunk 06 2013 Peter Ulber üzenete 3 A Panalpina etikai értékei 4 Teljesítmény Feddhetetlenség Szakszerűség Az Etikai Kódex bemutatása 5 Amit mindenkitől elvárunk Amit a vezetőktől elvárunk Etikátlan helyzetek

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA

AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA AZ ÁRGUS-SECURITY KFT. CSÚSZÓPÉNZ- ÉS KORRUPCIÓ-ELLENES SZABÁLYZATA I. A szabályzat célja Az ÁRGUS-SECURITY Kft. zéró toleranciát hirdet a csúszópénzzel és a korrupcióval kapcsolatosan. A csúszópénz- és

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

ICL Etikai Kódex. Pursuing Excellence With Integrity

ICL Etikai Kódex. Pursuing Excellence With Integrity ICL Etikai Kódex Pursuing Excellence With Integrity Rev. 03/2014 Kedves ICL-Munkatárs! Az elnök vezérigazgatótól Örömmel nyújtom át Önnek az ICL Etikai Kódexének átdolgozott változatát. A Kódex ismerteti

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

Atlas Copco Group. Üzleti Magatartási Szabályzat

Atlas Copco Group. Üzleti Magatartási Szabályzat Atlas Copco Group Üzleti Magatartási Szabályzat Tartalom Atlas Copco Group 1 First in Mind First in Choice 2 Alapvető értékek 3 Kapcsolatrendszerünk 4 Társadalom és környezet 5 Alkalmazottak 6 Ügyfelek

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ

MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ MEGVESZTEGETÉSRŐL ÉS HELYTELEN KIFIZETÉSEKRŐL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ A Magna tiltja az összes üzleti tevékenységében minden

Részletesebben

Czirják László bemutatkozás

Czirják László bemutatkozás Czirják László bemutatkozás Társalapitó és ügyvezető partnere az ieurope Capital regionális magántőke befektetési alapnak - www.ieurope.com A United Way Magyarország Alapitvány elnöke - www.unitedway.hu

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015.

ETIKAI KÓDEX. Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával. 2003. augusztus {EXT 00087195} Módosítva: 2015. ETIKAI KÓDEX Küldetésünk felé etikusan, a közösség és a környezet tiszteletben tartásával {EXT 00087195} 2003. augusztus Módosítva: 2015. október BRAMBLES ETIKAI KÓDEX Etikai és jogi keretrendszer minden

Részletesebben

BALMEX ETIKAI KÓDEX R:\Etikai Kódex BALMEX\BX Etikai Kodex j1.doc Létrehozás dátuma: 2004.01.09. du. 1:57

BALMEX ETIKAI KÓDEX R:\Etikai Kódex BALMEX\BX Etikai Kodex j1.doc Létrehozás dátuma: 2004.01.09. du. 1:57 BALMEX ETIKAI KÓDEX R:\Etikai Kódex BALMEX\BX Etikai Kodex j1.doc Létrehozás dátuma: 2004.01.09. du. 1:57 Általános Alapelvek Fő feladatunk egy gazdaságilag szilárd és sikeres vállalkozást kialakítani

Részletesebben

vállalati felelősségvállalás alapelvei

vállalati felelősségvállalás alapelvei Az ALDI SÜD vállalatcsoport vállalati felelősségvállalás alapelvei Bevezetés Az ALDI DÉL vállalatcsoportra a felelős vállalatirányítás elvei érvényesek. Ebben az iratban szemléltetjük, melyik alapelvek

Részletesebben

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7.

A 1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. A 3.5. 3.6. 3.6.1. A 3.6.2. A 3.6.3. 3.6.4. 3.6.5. 3.7. ETIKAI KÓDEX ~ 2 ~ Tartalom 1. Az Etikai Kódex célja, személyi hatálya... 3 1.1. Az Etikai Kódex célja... 3 1.2. Az Etikai Kódex hatálya... 3 2. A Hungaropharma Zrt. értékrendje... 3 2.1. Etikus üzleti

Részletesebben

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI

AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI HUNTSMAN AZ ÜZLETI MAGATARTÁS IRÁNYELVEI* Módosítva: 2005. február 10. *Az Üzleti magatartás irányelveiben a Huntsman és a Vállalat kifejezések a Huntsman LLC, a Huntsman

Részletesebben

EU / UNDP projekt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, mint a harmonizáció, versenyképesség és szociális kohézió eszköze, felgyorsítása az EU hat új tagállamában és két tagjelölt országban 2007.

Részletesebben

Vesztegetésellenes szabályzat

Vesztegetésellenes szabályzat Vesztegetésellenes szabályzat Bevezetés Az RPC Group Plc (a Társaság ) a zéró tolerancia elvét alkalmazza a vesztegetés és a korrupció ellen üzleti tevékenységeiben az egész világon, a közületi és a magánszektorban

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Csalás megelőzési szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Csalás megelőzési szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Csalás megelőzési szabályzat Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2014. December 4-én Cél: 2.1. A célja a csalás

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

A Raben Group partnereire/ beszállítóira vonatkozó etikai kódex

A Raben Group partnereire/ beszállítóira vonatkozó etikai kódex A Raben Group partnereire/ beszállítóira vonatkozó etikai kódex Pvzbbxnvbc Pvzbbxnvbc Kiadó: Raben Group Szerző: a Raben Group Etikai Bizottsága Készítettet: Raben Group marketing csoport Célcsoport: a

Részletesebben

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk:

Célok. A munkatársaknak az alábbi alapelvek szerint kell eljárniuk: A BÉFLEX ZRT. ÜZLETI ETIKAI KÓDEXE Célok A Béflex megalapítása óta a becsületesség, a tisztességes üzletvitel és a hatályos jogszabályok maradéktalan betartása jellemzi. A Béflex munkatársak támogatják

Részletesebben

Tartalom ETIKAI KÓDEX. 1. Általános nyilatkozat a NEXON irányelveiről. 2. Feddhetetlenségi nyilatkozat

Tartalom ETIKAI KÓDEX. 1. Általános nyilatkozat a NEXON irányelveiről. 2. Feddhetetlenségi nyilatkozat ETIKAI KÓDEX Tartalom 1. Általános nyilatkozat a NEXON irányelveiről 2. Feddhetetlenségi nyilatkozat 3. A NEXON Etikai Kódexe 3.1. Kire vonatkoznak a NEXON szabályzatai? 3.2. A munkatársak kötelezettségei

Részletesebben

AZ ESSILOR ALAPELVEI

AZ ESSILOR ALAPELVEI AZ ESSILOR ALAPELVEI Munkavégzésünk során mindannyian osztozunk az Essilor felelősségében és ügyelünk jó hírnevére. Ezért ismernünk kell, és tiszteletben kell tartanunk a mindenkire érvényes alapelveket.

Részletesebben

A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGE AZ EURÓPAI CUKORIPARBAN VISELKEDÉSI KÓDEX I. BEVEZETÉS

A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS FELELŐSSÉGE AZ EURÓPAI CUKORIPARBAN VISELKEDÉSI KÓDEX I. BEVEZETÉS COMITE EUROPEEN DES EUROPEAN FEDERATION OF FOOD FABRICANTS DE SUCRE AGRICULTURE AND TOURISM CEFS EFFAT 182, avenue de Tervuren 38,rue Fossé-aux-Loups 1150-Brussels 1000-Brussels A VÁLLALATOK SZOCIÁLIS

Részletesebben

A Festo csoport vállalatainak etikai kódexe

A Festo csoport vállalatainak etikai kódexe A Festo csoport vállalatainak etikai kódexe Bevezetés A Festo csoport nagy hagyományokkal rendelkező, üzleti partnerei és alkalmazottai körében kiváló hírnévnek örvendő, nemzetközi tevékenységet folytató

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

~%NIS Z. Etikai Kódex. Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Ervényesség kezdete: november 30.

~%NIS Z. Etikai Kódex. Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Ervényesség kezdete: november 30. ~%NIS Z O O NEMZETI SZOLGÁLTATÓ INFOKOMMUNIKACIÓS ZRT. Etikai Kódex Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ervényesség kezdete: 2011. november 30. I. Az Etikai Kódex alkalmazása

Részletesebben

Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt.

Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt. Az üzleti etika és jogkövetés viselkedési kódexe, a társaság jogkövetése Az üzleti etika es jogkövetes viselkedési kódexe, a Társaság jogkövetése Allianz Hungaria Zrt. Bevezető Az Allianz Hungaria Zrt.

Részletesebben