I. Előszó. Együttműködés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Előszó. Együttműködés"

Átírás

1 A Volkswagen Konszern a fenntarthatóságra vonatkozó követelményei az üzleti partnerekkel való kapcsolatokban (Code of Conduct üzleti partnerek esetében) I. Előszó Az alábbi követelmények körvonalazzák a Volkswagen Konszern elvárásait az üzleti partnerek saját vállalati tevékenységeiken belüli viselkedésére és hozzáállására vonatkozóan. Ezek a követelmények képezik a Volkswagen Konszern és a partnerei közötti sikeres üzleti kapcsolatok alapját. II. Együttműködés A követelmények a nemzeti, valamint nemzetközi előírások és egyezmények, belső normák és értékek után igazodnak. Ezenkívültöbbek között a Global Compact elveire, a nemzetközi kereskedelmi kamara hosszútávú fenntartható fejlődésének chartájára, valamint a vonatkozó nemzetközi munkaszervezetek egyezményeire támaszkodnak, és azokat a Volkswagen Környezetvédelmi Politikája, az abból levezetett környezetvédelmi célok és előírások, a minőségpolitika valamint a szociális jogok nyilatkozata egészíti ki. A sikeres és tartós üzleti tevékenységek célkitűzését szem előtt tartva a konszern a termékei és szolgáltatásai minőségével és értékességével emelkedik ki vetélytársai közül. A Volkswagen üzleti partnerei jelentősen hozzájárulnak a konszern vállalati sikereihez. A partneri viselkedés tartós üzleti kapcsolatokat teremt, melyek a mindkét fél számára hasznos együttműködés alapját képezik. Ezért a Volkswagen jelentős hangsúlyt fektet az üzleti partnereivel való szoros együttműködésre. Az együttműködés szempontjából az integritás, korrekt eljárások, átláthatóság és partnerség alapvető értékeket jelentenek. A Volkswagen a tisztességes, őszinte és szabálykövető viselkedésre fekteti a hangsúlyt az üzleti mindennapokban. Ezt üzleti partnereitől is elvárja, különös tekintettel az emberi jogokra, a munka- és egészségvédelemre, a környezetvédelemre és korrupcióellenes fellépésekre. Ennek megfelelően a Volkswagen üzleti partnereitől és azok munkatársaitól is elvárja a felelősségteljes viselkedést, és a jelen dokumentumban felsorolt követelmények betartását. 1

2 Ezen túlmenően a Volkswagen Konszern elvárja, hogy üzleti partnerei ezen követelmények betartásáért saját beszállítóikkal szemben is fellépjenek. A jelen követelményekből harmadik felek nem érvényesíthetnek semmilyen igényeket. III. Alkalmazási terület A fenntarthatóságra vonatkozó követelmények a Volkswagen Konszern és üzleti partnerei közötti összes üzleti kapcsolatra vonatkoznak. A Volkswagen Konszern fenntartja annak jogát, hogy az említett követelmények betartását szakembere által, kizárólag előzetes bejelentés alapján és az üzleti partner képviselőjének jelenlétében, rendes munkaidőkben és a vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban (különös tekintettel az adatvédelemre) a helyszínen leellenőrizze. IV. Követelmények 1. Környezetvédelem A Volkswagen személygépkocsikat fejleszt ki, állít elő és forgalmaz világszinten az egyéni mobilitás biztosítása érdekében. A konszern felelősséget vállal a termékei folyamatos jobbá tételéért és környezetbarát működéséért, a természetes erőforrások igénybevételének csökkentéséért a gazdasági szempontok figyelembe vétele mellett. Ebből az okból kifolyólag a vonatkozó környezetvédelmi szabályok és határozatok betartása az összes országban tevékenykedő üzleti partnerei által magától értetődőnek számít. Kötelező erővel bír a Volkswagen környezetvédelmi politikája; a technikai fejlődés környezetvédelmi célkitűzései; a VW-szabvány (beszállítói gépkocsialkatrészek); a VW-szabvány (Átfogó követelmények a teljesítésre vonatkozóan az alkatrészfeljesztés kereteiben) 2.1 pontja (Szabvány célkitűzései), 8. pontja (Környezetvédelem), 9.1 pontja (Nyersanyagokra vonatkozó törvények és tiltások) és 9.2 pontja (Nyersanyagokra vonatkozó követelmények); valamint a standard alkatrészekre vonatkozó követelményspecifikációk előírásai. 2

3 Ezen túlmenően a Volkswagen üzleti partnereitől az alábbi szempontok figyelembe vételét és betartását várja el: Környezetvédelmi menedzsmentrendszerek létrehozása és alkalmazása A környezetvédelmi menedzsmentrendszerek a vállalati politikánk egyik kiemelkedő célja. A Volkswagen ezért a gyártói székhellyel rendelkező összes üzleti partnerétől egy megfelelő környezetvédelmi menedzsmentrendszer létrehozását várja el, és ezen túlmenően főbeszállítóitól az ISO vagy az Európai Unió rendelkezései szerinti EMAS tanúsítvány meglétét várja el. Az ökológiai kihívások aktív kezelése Az ökológiai kihívásokat körültekintően és előrelátó módon kell kezelni. Ennek megfelelően felelősségteljes környezetvédelmi intézkedések meghozatala szükséges. A vállalatok célja legyen környezetbarát technológiák fejlesztése és terjesztése. Környezeti és egészségügyi károk elkerülése; alacsony forrásigényű és alacsony üvegházhatású gázkibocsátású termékek és folyamatok A környezetre és a munkatársak egészségére mért hatásokat minden tevékenység során a lehető legalacsonyabbra kell korlátozni, vagy teljesen el kell kerülni, amennyiben lehetséges. A termékek valamint egyéb tevékenységek kifejlesztése, előállítása és használati fázisa során figyelembe kell venni az energia- és nyersanyagforrások takarékos felhasználását, az üvegházhatású gázok kibocsátásának minimálisra történő csökkentését, a megújuló energiaforrások igénybe vételét, a környezeti és egészségügyi károk minimalizálását. Hulladékkezelés és újrahasznosítás A termékek valamint egyéb tevékenységek kifejlesztése, előállítása és használati fázisa során figyelembe kell venni a hulladékképződés elkerülését, az újrahasznosítást, valamint a hulladékok veszélytelen, környezetbarát megsemmisítését. Személyzet szakképzettsége A munkatársakat feladataiknak megfelelően fel kell világosítani, be kell tanítani és motiválni kell a környezetbarát eljárásokra vonatkozóan. 3

4 2. Munkavállalók jogai A Volkswagen számára a nemzetközileg elismert emberi jogok figyelembe vétele képezi minden üzleti kapcsolat alapját. Különös figyelmet kell szentelni az alábbi határozatoknak, valamint azon országok munkajogainak betartására, melyekben az üzleti partner tevékenységet folytat: Egyesülési szabadság Minden munkatárs alapjoga, hogy szakszervezeteket vagy munkavállalói képviseleteket hozzon létre, azokba belépjen. Ahol ezt a jogot a helyi törvények korlátozzák, a munkavállalói képviselet megteremtésének alternatív, törvényes lehetőségeit kell támogatni. A diszkrimináció megszüntetése Garantálni kell az esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot etnikai származásra, bőrszínre, nemre, vallásra, állampolgárságra, szexuális beállítottságra, szociális származásra vagy politikai hozzállásra való tekintet nélkül, a másként gondolkodókkal szembeni demokratikus elvek és tolerancia mentén. A munkatársakat alapvetően szakképzettségük és munkavégzési képességeik alapján kell kiválasztani, alkalmazni és előléptetni. A kényszermunka elkerülésére vonatkozó követelmény A Volkswagen elutasítja a kényszermunka minden formáját, beleértve az adósszolgaságot vagy a fogvatartottak kényszerített munkavégzését. A gyerekmunka elkerülésére vonatkozó követelmény A gyerekek munkavégzése tilos. Figyelembe kell venni a foglalkoztatottsághoz szükséges minimális életkorra vonatkozó helyi előírásokat. Juttatások és teljesítések A normál munkahétre vonatkozó juttatások és teljesítések feleljenek meg a legalább a jogilag érvényben lévő és garantálandó minimálbérnek. Amennyiben törvényes és munkabérre vonatkozó szabályozások nem állnak rendelkezésre, a szakmában elterjedt, helyi bérezésekhez és szolgáltatásokhoz kell igazodni, melyek a foglalkoztatottak és családjuk számára megfelelő életszínvonalat biztosítanak. 4

5 Munkaidők A munkavégzés ideje feleljen meg a helyi nemzeti törvényes előírásoknak, illetve a helyi gazdasági terület normáinak. Munka- és egészségvédelem Az üzleti partnereknek be kell tartaniuk a biztonságos és higiénikus munkakörnyezetre vonatkozó helyi előírásokat, és ezen kereteken belül megfelelő intézkedéseket kell hozniuk a az egészséges és biztonságos munkahely garantálására a munkavégzés helyére vonatkozó egészségügyi előírások teljesítésének érdekében. 3. Átlátszó üzleti kapcsolatok Érdekkonfliktusok elkerülése A Volkswagen üzleti partnereinek a döntések meghozatalánál kizárólag tárgyi kritériumok alapján szabad dönteniük, személyes érdekek és kapcsolatok befolyásoló tényezőit figyelme kívül hagyva. A korrupció leküzdése A Volkswagen támogatja azon nemzeti és nemzetközi fáradozásokat, melyek elősegíti a gazdasági verseny korrupciómentes megvalósítását, és elutasít minden korrupt és vállalatkárosító viselkedést. A Volkswagen partnereitől megköveteli, hogy elutasítsák és megakadályozzák a korrupció minden formáját, beleértve az ún. "Facilitation Payments" rendszert (rutinjellegű hatósági eljárások felgyorsítására irányuló fizetéseket). Az üzleti partnereknek meg kell bizonyosodniuk afelől, hogy munkatársaik, alvállalkozóik vagy képviselőik nem ajánlanak fel, biztosítanak és nem fogadnak el csúszópénzeket, lefizetéseket, nem jóváhagyott összegeket vagy egyéb kifizetéseket vagy előnyöket ügyfeleikkel, hatóságokkal vagy egyéb harmadik felekkel történő üzleti kapcsolatok során. 4. Tisztességes piaci jelenlét Szabad piaci verseny A Volkswagen megköveteli üzleti partnereitől az érvényben lévő és alkalmazandó verseny- és kartelltörvények betartását. Partnereinek tilos versenyellenes megállapodásokat kötniük a konkurenciával, beszállítókkal, ügyfelekkel vagy egyéb harmadik felekkel, és nem élhetnek vissza lehetséges piacvezető pozíciójukkal. 5

6 Import- és exportellenőrzés Az áruk és szolgáltatások importálása és exportálása során az üzleti partnereknek be kell tartaniuk az összes érvényes és alkalmazandó törvényt. Pénzmosás Az üzleti partnerek csak olyan partnerekkel létesíthetnek üzleti kapcsolatot, melyek integritásáról meggyőződtek. Ezen túlmenően ügyelniük kell arra, hogy a pénzmosásra vonatkozó érvényes törvényes határozatok az üzleti kapcsolatok során ne sérüljenek. V. Jogi következmények a követelmények megsértése esetén A Volkswagen a jelen dokumentumba foglalt követelményeket az adott szerződéses viszony alapvető feltételének tekinti. Amennyiben a Volkswagen üzleti partnere nem tartja be ezeket a követelményeket, a Volkswagen fenntartja az üzleti kapcsolat rendkívüli felmondással való megszüntetésének jogát. A Volkswagen döntési jogához tartozik az ilyen jellegű következmények figyelmen kívül hagyása, és helyükben alternatív intézkedések megtétele, amennyiben az üzleti partner hihető módon garantálja és utólagosan bizonyítani tudja, hogy azonnali ellenintézkedéseket hozott a jövőbeni megszegések elkerülése érdekében. Wolfsburg, november 1 Dr. F. J. Garcia Sanz A konszervezetőség tagja Dr. F. Fabian Group Chief Compliance Officer 6

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

A Tt. 365/2004. sz. törvénye

A Tt. 365/2004. sz. törvénye 1 A Tt. 365/2004. sz. törvénye AZ EGYES TERÜLETEKEN VALÓ EGYENLŐ BÁNÁSMÓDRÓL ÉS A HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ELLENI VÉDELEMRŐL, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről (diszkrimináció

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX

)Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX )Version 2014( IMC IRÁNYTŰ: MEGFELELŐ ÜZLETI MAGATARTÁSI ÉS ETIKAI KÓDEX 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE 40 320 300 280 SW S SE ISCAR Komplett szerszámmegoldások forgácsoláshoz IT.TE.DI. Speciális csúcsminőségű

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Család és munka munkajogi kérdések a gyermekvállalással összefüggésben. Mailáth György tudományos pályázat

Család és munka munkajogi kérdések a gyermekvállalással összefüggésben. Mailáth György tudományos pályázat Család és munka munkajogi kérdések a gyermekvállalással összefüggésben Mailáth György tudományos pályázat Közjogi, munkajogi és EU szekció Bírósági tagozat Jelige: Mediatrix Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás?

Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás? Mi a Vállalati társadalmi felelősségvállalás? 1.1. A CSR az Európai Unión belül Rövid összefoglalás A Vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility CSR) egy vállalat fenntartható

Részletesebben

I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések

I. Rendelkező feltételek. II. Megrendelések A Leggett & Platt Automotive Europe (LPAE, a továbbiakban: a Szállító) Általános Szállítási Feltételei gépjárműveknél alkalmazott alkatrészek, prototípusok, gyártási alapanyagok és pótalkatrészek, valamint

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE. a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. május 20-i 97/7/EK IRÁNYELVE a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

A megállapodásban részes felek,

A megállapodásban részes felek, Hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás az Európai Unió és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Kanada, a Koreai Köztársaság, a Marokkói Királyság, a Mexikói Egyesült

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 Az uniós jog a következő irányelveket tartalmazza: 2 A részleteket lásd a mellékletben.

BEVEZETÉS. 1 Az uniós jog a következő irányelveket tartalmazza: 2 A részleteket lásd a mellékletben. EURÓPAI SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD: MULTISZEKTORÁLIS IRÁNYMUTATÁSOK A HARMADIK FÉL ÁLTAL A MUNKAVÉGZÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ELKÖVETETT ERŐSZAKOS CSELEKMÉNYEK ÉS ZAKLATÁS MEGOLDÁSÁRA (I) BEVEZETÉS 1. Jelen iránymutatások

Részletesebben