Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Korrekt viselkedés. Geberit magatartáskódex"

Átírás

1 Korrekt viselkedés Geberit magatartáskódex

2 Kedves kollégák! Nemzetközi vállalatként világszerte csúcsteljesítményt nyújtunk a szanitertechnika területén. Elhivatottságunk jelenti sikerünk zálogát ma és a jövőben is. A Geberit Iránytű-brosúra tartalmazza legfontosabb vezérelveinket és alapértékeinket. A siker egyik tényezőjét vállalati kultúránk alkotja. Sikerünk alapja a magas erkölcsi mérce, az erős csapatszellem, a vállalat iránti lelkesedés, a szerénység és a változásokhoz való folytonos alkalmazkodás képessége. Önök közül mindenki hozzájárul a vállalati kultúrához és ezáltal jövőbeni sikereinkhez is. Ehhez azonban ismernünk és vállalnunk kell a felelősségünket. Közös célkitűzésünket alapul véve kidolgoztuk a következő magatartáskódexet (Code of Conduct). A magatartáskódex (Code of Conduct) útmutatásul szolgál az erkölcsi szempontból kifogástalan és jogkövető viselkedéshez és minden Geberit munkatárs számára kötelező. Célunk ezért, hogy tapasztalatainkat felhasználva állandóan felülvizsgáljuk és továbbfejlesszük e magatartáskódexet (Code of Conduct). Ezért a feladatért a Corporate Human Resources felelős. Tudatában vagyunk annak, hogy nem tudunk minden lehetséges szakmai élethelyzetet szavakkal megfogalmazni és megfelelő cselekvési utasítással ellátni, de mindenkitől elvárjuk, hogy saját viselkedését állandóan figyelje és a magatartáskódex (Code of Conduct) szerint alakítsa. Ezenkívül bízunk abban, hogy etikai kérdésekben vagy a szabályok megszegése esetén kapcsolatba lépnek a helyi, illetékes munkatárssal. Gondoskodunk arról, hogy a szabályszegést kivizsgálják az elkövetőknek számolniuk kell a megfelelő következményekkel. Tisztességes verseny csak tisztességes partnerekkel lehetséges. A Geberit csoport vezetősége nevében Mindennapi munkánk alapja az állandóan változó nemzetközi környezetben. A magatartáskódex (Code of Conduct) segíti azon törekvésünket, hogy mindenkivel, akivel kapcsolatba kerülünk, mindenkor példás, megbízható és tisztességes üzleti partnerként és munkaadóként viselkedjünk. Albert M. Baehny Vezérigazgató Rapperswil-Jona, 2007 augusztus 2 Geberit magatartáskódex 2007

3 A Geberit kötelességei A törvények betartása Tisztességes partnerként elismerjük a helyi, nemzeti és nemzetközi törvényeket, irányelveket és szabványokat, amelyeket teljes mértékben betartunk. Ezenkívül minden egyes munkatárs személyesen felel az érvényes belső előírások betartásáért. Felelősségtudat az erkölcsi normák iránti fogékonyság növelésével Az etikai kérdések tisztességes kezelése szempontjából elengedhetetlen a munkatársak fogékonyságának folyamatos növelése, oktatása. Felelősségünket tudatosan és közösen kell teljesíteni mindig és mindenhol a világon. Ellenőrzés Minden Geberit társaság fontos ellenőrző eszköze a rendszeres felülvizsgálat. Ebben az Internal Audit részlegnek kulcsszerepe van. Kivétel nélkül minden munkatársunktól megköveteljük, hogy a cég belső előírásaival, illetve az általánosan érvényes erkölcsi normákkal összhangban cselekedjenek. Kérjük, hogy aki az etikai szabályok és alapelvek megsértéséről értesül, azonnal jelentse. Erre a helyileg illetékes munkatárssal való kapcsolatfelvételt javasoljuk. A jelentéseket természetesen bizalmasan kezeljük és soha nem válhatnak az elnyomás eszközévé. Kommunikáció Kommunikációnk nyílt és őszinte, mert csak így lehetséges bizalomra épülő együttműködés a vállalaton belül és kívül. A magatartáskódex (Code of Conduct) mindenki számára hozzáférhető az interneten. Számunkra nagyon fontos, hogy ügyfeleink, befektetőink, beszállítóink és külső partnereink tudják, mit jelent a Geberit számára az erkölcsös üzleti tevékenység, és mit várhatnak vállalatunktól. 3 Geberit magatartáskódex 2007

4 Vonzó munkaadó Nagyon komolyan vesszük a vonzó munkaadóként ránk háruló felelősséget és példaadást, mert csak egy egészséges és megélt vállalati kultúra tudja biztosítani a hosszú távú sikert egy igényes környezetben. E kultúra gerincét pedig a világ minden táján dolgozó munkatársaink alkotják. Az emberi méltóság védelme A vállalat vagy a többi dolgozó egyetlen munkatársunkat sem diszkriminálhatja. Például nemzeti hovatartozása, etnikai származása, vallása, neme, kora vagy szexuális beállítottsága miatt. A gyermek- és kényszermunkát kategórikusan elutasítjuk. Büszkék vagyunk arra, hogy vállalatunk a cégen belül vagy külső partnerkapcsolatok keretében fogyatékkal élőket is foglalkoztat. Minden munkatársunk szabadon élhet a szakszervezetekbe való szerveződés jogával. Munkahelyi egészség és biztonság Minden Geberit társaság és munkatárs felelősséggel tartozik a munkahelyi egészségért és biztonságért. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a vonatkozó jogszabályok és biztonsági szabványok szigorú betartása. Az esetleges hibákat és szabálysértéseket azonnal jelenteni és a lehető leghamarabb orvosolni kell. A munkahelyi biztonság területén például állandó javításokra kerül sor a rendszeres szabályozás révén. Különösen fontos az elővigyázatosság és megelőzés elve. Munkatársaink rendszeres oktatásban részesülnek a biztonság és az egészség témákban. Olyan munkahelyet és munkakörülményeket teremtünk, amelyek jó testi és mentális közérzetet tesznek lehetővé. Nehéz helyzetekben és szociális szükséghelyzetben igyekszünk munkatársainkat segíteni és támogatni, esetenként külső szakemberek közvetítésével is. 4 Geberit magatartáskódex 2007

5 Bérezés és továbbképzés A jó munkatársak alkotják a legfontosabb tőkénket. A teljesítmény elismeréseként versenyképes fizetést nyújtunk és esélyegyenlőséget biztosítunk. Ezenkívül támogatjuk munkatársaink személyes és szakmai fejlődését. Részesedés a vállalati sikerből Vonzó feltételekkel igénybe vehető részvényrészesedési programokkal lehetőséget biztosítunk munkatársaink számára, hogy részesedjenek a vállalat gazdasági sikerében. A vélemény fontossága A Geberit Iránytű-brosúrában leírt vezérelvek rögzítik az együttműködés módját. Munkatársaink aktívan részt vesznek a struktúrák és folyamatok alakításában. Ebben fontos szerepe van a helyi dolgozói képviseletekkel való jó együttműködésnek. A dolgozói kérdőívek és az ezek eredményeként hozott intézkedések fontos részét képezik az állandó javítási folyamatnak és kifejezik megújulási képességünket. 5 Geberit magatartáskódex 2007

6 Feddhetetlen magatartás A feddhetetlen magatartás a vállalati kultúránk lényeges eleme. Meghatározza mindennapi tevékenységünket, egymással és partnereinkkel, pl. ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és a nyilvánosságal ápolt kapcsolatunkat. A modern információs technológia használata Munkatársaink a világ minden pontján kötelesek a modern információs technológia, például az vagy az internet, használata során betartani az előírásainkat. Ezek az irányelvek világos és kötelező cselekvési keretet határoznak meg. Adatvédelem és titoktartás A bizalmas információkkal gondosan kell eljárni. A vállalati és üzleti titkokat például nem szabad sem belső, sem külső illetéktelen személynek továbbadni. Ez a szabályozás a munkaviszony megszűnése után is korlátozás nélkül érvényes. Minden munkatárs köteles a belső szabályzatban rögzített szabályokat betartani. Tilos a bizalmas információk felhasználása a vállalat vagy egy másik cég értékpapírjainak kereskedelméhez. Ezeket az információkat nem szabad továbbadni másoknak sem a vállalaton belül, sem azon kívül. Érdekkonfliktusok Az egységes hozzáállás elve alapján nem a személyes érdekeket, hanem a vállalat jóllétét helyezzük előtérbe. Munkatársainktól ezért objektív cselekvést, és a személyes érdekek és a Geberit érdekei közötti ellentétekből adódó konfliktushelyzetek elkerülését várjuk el. Az összeg nagyságától függetlenül tilos pénzadományt elfogadni vagy felkínálni. Ez azokra a dologi ajándékokra is vonatkozik, amelyek túllépnek egy ésszerű keretet és a helyi szokásokat. Útmutatóul a helyi költségszabályzataink szolgálnak. 6 Geberit magatartáskódex 2007

7 Adományok és szponzorálás Elvből nem támogatunk semmiféle politikai pártot, politikai szervezetet vagy politikai hivatalt viselő személyt. Ésszerű és megfelelő keretek között dologi és pénzadományokkal támogatunk nem politikai intézményeket, pl. szociális és környezetvédelmi területen. Segélyezési projekteknél meggyőződésből a Segítség az önsegélyezéshez elvet követjük. A segítségre szoruló embereknek helyben rendelkezésére bocsátjuk az anyagainkat és a tudásunkat ezzel segítve a helyzet hosszú távú javulását. Aktív és passzív megvesztegetés Nem toleráljuk sem az aktív, sem a passzív megvesztegetést. A Transparency International szervezet aktív tagjaként a korrupció elleni harc legmagasabb követelményeinek való megfelelés mellett teszünk hitet. A termelőüzemek és az értékesítés belső ellenőrzésekor a korrupciós szempontokat is figyelembe vesszük. Ha a Transparency International egy országban magas korrupcióveszélyre figyelmeztet, akkor az ottani céget különös alapossággal vizsgáljuk át. Kapcsolat a többi munkatárssal Minden munkatársunktól elvárjuk, hogy egymással előítéletektől mentesen, bizalommal és tisztelettel bánjanak. Vállalati kultúránkban nincs helye a szexuális zaklatásnak és a munkahelyi pszichoterrornak. Kollégáinkat arra bátorítjuk, hogy az esetleges eseteket mindenképp jelentsék, függetlenül attól, hogy áldozatként vagy tanúként voltak jelen. 7 Geberit magatartáskódex 2007

8 Meggyőződéses környezetvédelem Vállalatunk tudatosan védi a környezetet és már évekkel ezelőtt elkötelezte magát az energia és a természeti erőforrások gondos alkalmazása mellett. Sokoldalú tevékenységünk és előrelátó magatartásunk révén hozzájárulunk a globális széndioxid-kibocsátás és a vízhiány csökkentéséhez. Környezetirányítási rendszerünk keretében világos célokat tűzünk ki magunk elé és ezáltal lehetővé tesszük környezetvédelmi teljesítményünk állandó javulását. A környezetvédelmi szempontok minden tevékenységünkben és döntési folyamatunkban jelen vannak. Munkatársainkat világszerte a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére oktatjuk, fejleszt jük környezettudatosságukat és ebbe igyekszünk bevonni ügyfeleinket, beszállítóinkat és más érdekcsoportokat is. Hiszen csak közösen vállalhatjuk ezt a felelősséget, amely csak így vezethet hosszú távú, fenntartható fejlődéshez. A környezetvédelem kárára hajszolt profitszerzést elutasítjuk. Ehelyett a gazdasági, környezetvédelmi és szociális célok egyensúlyára törekszünk. Betartjuk a törvényi előírásokat és gyakran többet teszünk a minimális követelményeknél. 8 Geberit magatartáskódex 2007

9 Tisztességes üzleti partner A gazdasági környezet, amelyben mozgunk, egyre összetettebbé válik, és egyre gyorsabban változik. Nagy hagyományra visszatekintő, globális vállalatként kötelességünknek érezzük, hogy üzleti magatartásunk etikai alapelveit az üzleti partnereinkkel különösen a beszállítóinkkal, az alvállalkozóinkkal és a munkaközvetítőinkkel való kapcsolatainkban is érvényesítsük. Ily módon megalapozzuk a hosszú távú és fenntartható együttműködést. A munkatársainkkal szembeni elvárásaink az üzleti partnereinkre is vonatkoznak. A beszállítóink is kötelesek a Geberit elvárásait teljesíteni. A Geberit munkatársai rendszeresen megvizsgálják a helyi munkafeltételeket és ellenőrzik a partnervállalat környezetvédelmi és szociális helyzetét. Azért, hogy megfeleljünk a jövő egyre növekvő kihívásainak, tervbe vettük egy beszállítókra vonatkozó külön magatartáskódex kidolgozását. Ebben világosan és kötelező jelleggel megfogalmazzuk a beszállítókkal szemben támasztott elvárásainkat. Tisztességes verseny A tisztességes verseny elvét valljuk, amelyben nincs helye ármegállapodásoknak, kartelleknek vagy más versenytorzító tevékenységeknek. A munkatársainknak tilos mindenfajta részvétel jogellenes üzleti tranzakciókban. Társadalmi felelősség Innovációink jelentik sikerünk egyik tényezőjét. Megfelelő együttműködés révén a társadalom is ötleteink, tudásuk és fejlesztéseink részesévé válhat. 9 Geberit magatartáskódex 2007

10 Geberit AG Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona T +41 (0) F +41 (0) Szöveg: Geberit AG, Rapperswil-Jona; koncepció és megvalósítás: S&W Werbeagentur AG bsw, leading swiss agencies, Baden. Ábrák: 1/3/5/6/7/8/10 oldal: Prisma Bildagentur AG; 4. oldal: Getty Images, Inc. 9. oldal: picturemaxx AG. A Magatartáskódex PDF-formátumban 14 nyelven jelenik meg, ezen kívül az interneten is elérhető. A német nyelvű változat a kötelező érvényű.

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

A Voith Vállalatcsoport viselkedési kódexe (Code of Conduct)

A Voith Vállalatcsoport viselkedési kódexe (Code of Conduct) A Voith Vállalatcsoport viselkedési kódexe (Code of Conduct) Tartalom A Voith Kft. ügyvezetésének előszava 3 Cselekedjünk a Voith-értékek szerint 1. Bevezetés és alapelvi nyilatkozat 4 2. Együttműködés

Részletesebben

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX 1 ETIKAI KÓDEX TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 ÉRTÉKEINK... 5 Etikai értékeink... 5 Tisztesség... 5 Felelősségvállalás... 5 Kiválóság... 5 Átláthatóság...

Részletesebben

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE

A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE A BORSODCHEM CSOPORT ETIKAI KÓDEXE 2015. JÚNIUS Jóváhagyta, Jiansheng Ding elnök-vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐSZÓ...6 2. BEVEZETÉS...7 3. AZ ETIKAI KÓDEX FOGALMA,

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex

TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex TÜV Rheinland InterCert Kft. Etikai kódex EKX_4_0 1 / 7 (rev. 2012.04.01-től) 1. Az alapok A TÜV Rheinland (valamennyi, a TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.v. kapcsolt vállalkozása és a TÜV Rheinland

Részletesebben

A Securitas értékei és etikája

A Securitas értékei és etikája A Securitas értékei és etikája 1 2 Üzenet a vezérigazgatótól Nap mint nap, minden működési területünkön a Securitas minden dolgozója hozzájárulhat megbecsülésünk növeléséhez és a hosszú távú fenntarthatóság

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.

ETIKAI KÓDEX AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT. ETIKAI KÓDEX AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT. BEVEZETÉS 3 Felelôsségvállalásunk 3 Az etikai kódex címzettjei 3 2 1. AZ AUCHAN CSOPORT JÖVÔKÉPE 4 KÜLDETÉSÜNK, ÉRTÉKEINK ÉS ALAPELVEINK 4 A JÖVÔKÉPÜNK 4 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

CORPORATE GOVERNANCE. Arculatunk

CORPORATE GOVERNANCE. Arculatunk CORPORATE GOVERNANCE Arculatunk A WESSLING Európa vezető analitikai, vizsgáló és tanácsadó vállalatai közé tartozik. A laboranalitikai és mérnöki munka kombinációjaként egyedülálló szolgáltatási spektrumot

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

A PROFIRENT GÉPKÖLCSÖNZŐ ETIKAI KÓDEXE

A PROFIRENT GÉPKÖLCSÖNZŐ ETIKAI KÓDEXE A PROFIRENT GÉPKÖLCSÖNZŐ ETIKAI KÓDEXE Tartalomjegyzék 1. Munkatársi kapcsolatok 1.1 Esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség 1.2 Alapvető emberi jogok 1.3 Munkaegészség és biztonság 1.4 Másodállások

Részletesebben

Tartalom. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Innovation Innováció 12 Kreativitás 12 Társadalmi fejlődés 12.

Tartalom. Közös értékek szerint élni. Együtt értékeket teremteni. Innovation Innováció 12 Kreativitás 12 Társadalmi fejlődés 12. > 2 3 Tartalom Előszó 4 Előzetes megjegyzések 6 A vállalatcsoport jövőképe, értékrendje 6 Megvalósítás 7 Alkalmazás és érvényesség 7 Jog és etika 8 A törvény és az etika szerinti cselekvés 8 Vállalatvezetési

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

Elvek Kötelező 2010. június. A Nestlé üzleti alapelvei

Elvek Kötelező 2010. június. A Nestlé üzleti alapelvei Elvek Kötelező 2010. június A Nestlé üzleti alapelvei Elvek Kötelező 2010. június Szerző / Kibocsátó részleg Az elnök és a vezérigazgató Célközönség Minden alkalmazott A Csoport kapcsolódó alapelvei, vállalati

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november

A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe. 2008. november A BorsodChem Csoport Etikai Kódexe 2008. november Tartalomjegyzék Előszó 4 Bevezetés 4 I. Az Etikai Kódex fogalma, célja és hatálya 5 Az Etikai Kódex fogalma 5 Az Etikai Kódex célja 5 Az Etikai Kódex

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

Etikai Kódex ENI. 2008. április

Etikai Kódex ENI. 2008. április Etikai Kódex ENI 2008. április 1 Etikai Kódex Jóváhagyta az Eni S.p.A. Igazgatósága 2008. március 14-én A szöveg az olasz nyelvű hivatalos etikai kódex fordítása. A két verzió közötti bármilyen probléma

Részletesebben

Code of Business Conduct Az üzleti magatartás szabályai

Code of Business Conduct Az üzleti magatartás szabályai Code of Business Conduct Az üzleti magatartás szabályai 2 Code of Business Conduct Előszó Kedves Munkatársunk, Az 1886-ban Robert Bosch által alapított Finommechanikai és elektrotechnikai műhely - ből,

Részletesebben

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk

BP Etikai kódex. A mi kódexünk. Az, amiben hiszünk A mi kódexünk Az, amiben hiszünk 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 5 Miről szól a Kódexünk? 7 A Kódexünk négy alapon nyugszik 9 Zéró tolerancia a megtorlással kapcsolatban 10 Az Etikai és Megfelelőségi osztály

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

ETIKAI KÓDEX. 2010. május 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK ETIKAI KÓDEX 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A vállalati etika többet jelent a törvénysértések megelőzésénél - sokkal inkább arról szól, hogyan viselkedjünk egymással és a külvilággal. Mindenki, aki a Telenorral

Részletesebben

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ

B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS. Etika V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ B ECSÜLETESSÉGEN ALAPULÓ VEZETÉS Globálisetikai Etika kódex V ÁLLALATI MAGATARTÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELNÖKI IRODÁBÓL....................................................... 3 2 A KÓDEX HASZNÁLATA......................................................

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

The IMI Way. cégünk felelős üzletszabályzata

The IMI Way. cégünk felelős üzletszabályzata cégünk felelős üzletszabályzata cégünk felelős üzletszabályzata A vezérigazgató üzenete Az IMI régóta fennálló üzleti sikereinek legfontosabb tényezője cégünk elkötelezettsége az IMI Way iránt kiválóságra

Részletesebben

Etikai és magatartási kódex

Etikai és magatartási kódex Sojitz Group Etikai és magatartási kódex Working with integrity. Building trust. Üzenet a Sojitz Corporation vezérigazgatójától Kedves munkatársaink! Vállalatunk már több mint egy évszázada megingathatatlan

Részletesebben

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata

Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata CSL Limited Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata 2013. július Tartalomjegyzék > < Előző oldal Tartalomjegyzék Következő oldal > Cégünk felelős üzleti gyakorlat szabályzata Ügyfélközpontúság. Innováció.

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1

ETIKAI KÓDEX. GDF SUEZ Etikai kódex 1 ETIKAI KÓDEX GDF SUEZ Etikai kódex 1 Gérard Mestrallet bevezetője 4 AZ ETIKAI ELVEK ÉS AZ ÉRDEKELTEK KÖRE Alapelvek 8 Magas követelményeket támasztó etika 12 AZ ETIKA IRÁNYÍTÁSA Alkalmazási terület 16

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben