Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában"

Átírás

1 A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató, az előbbit fokozatosan felváltó Módosított Európai Szociális Karta (1996) a legjelentősebb olyan európai egyezmény, amely biztosítja a gyermekek jogait. A Karta kétféleképpen garantálja a gyermekek jogait a születésüktől 18. életévük betöltéséig. Egyrészt olyan jogok biztosításával, amelyeknek különleges jelentősége van a gyermekek szempontjából (pl. a család szociális, jogi és gazdasági védelemhez való joga), másrészt rögzít kifejezetten csak a gyermekeket megillető jogokat (pl. a gyermekek és fiatalok védelemhez való joga). A Kartában elszórtan található, gyermekeket érintő jogokat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 1. Születés előtti védelem - az anya egészségének védelme Ugyan ezek a jogok közvetlenül a dolgozó édesanyát érintik, közvetett módon a magzatra is hatással vannak. a. Szülési szabadsághoz való jog A dolgozó nőknek a gyermekük születése előtt és után legalább összesen 14 hét szabadságot kell biztosítani. b. Anyasági ellátás A fizetett távollétet megfelelő társadalombiztosítási ellátás, vagy közalapokból származó ellátás révén kell biztosítani. c. Terhesség alatti felmondás tilalma Tiltott a munkaadó felmondása a munkavállaló terhességének bejelentése időpontjától, egészen a szülési szabadság végéig. d. Az anya és a gyermek egészsége Az államoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a csecsemőhalandóságot a lehető leginkább leszorítsák. 1. oldal

2 2. A család jogai A Karta kifejezett szociális, jogi és gazdasági védelemben részesíti a családokat, amelynek során nem tesz különbséget az egyes családmodellek között, csak oly módon, hogy nagyobb védelmet és támogatást biztosít az egyszülős családok számára. a. Családi ellátások, és családnak nyújtott másfajta pénzügyi támogatások b. Lakhatáshoz való jog c. Gyermekgondozás Mindenki számára elérhető, magas színvonalú gyermekgondozási szolgáltatásokat kell biztosítani, a családok igényeinek megfelelően. d. Családok szétválása Különös figyelemmel kell lenni a gyermekek érdekeire a családok szétválása és a felügyelet megállapítása során, az eljárásokban lehetőséget biztosítva számukra a véleményük kinyilvánítására. e. Családi kötelezettségekkel rendelkező dolgozók joga az egyenlő esélyekre és bánásmódra 3. A gyermek jogállása a. Születési körülményektől függetlenül egyenlő jogálláshoz való jog Tiltott a gyermekek bármiféle megkülönböztetése azon az alapon, hogy családba, vagy azon kívül születtek, különösen öröklési, illetve tartási kérdések tekintetében. b. Személyazonossághoz való jog A Karta értelmében az örökbefogadás szabályait megfelelően kell rögzíteni, és biztosítani kell az örökbefogadott gyermek számára a származása megismerésének lehetőségét. 4. Gyermekek büntetőjogi felelőssége Gyermekek és fiatalkorúak büntetőjogi felelősségre vonásával kapcsolatosan, a Karta előírja, hogy azt az életkorukhoz kell igazítani. Csak kivételes esetekben, súlyos bűncselekmények elkövetése esetén lehet őket 2. oldal

3 őrizetben tartani, továbbá szabadságvesztés kiszabására is csak bíróság által megállapított rövid ideig kerülhet sor, minden esetben a felnőttektől elkülönített formában. 5. Gyermekek egészségének védelme Kiemelt jelentőséggel kell kezelni az egészségügyi oktatást az iskolákban. A tananyag részeként, ennek keretében különös hangsúlyt kell helyeznie a dohányzás, alkoholfogyasztás, egészséges táplálkozás és szexuális oktatás kérdéseire. 6. Gyermekek különleges védelme - az erőszakkal, fizikai és lelki durvasággal és kizsákmányolással szemben A Karta az alábbi területekkel foglalkozik kiemelten: a. Bántalmazás és fizikai és lelki durvaság b. Szexuális és másfajta kizsákmányolás c. Védelem a káros tartalom ellen az információs technológiákban d. Állami gondozott gyermekek különleges védelme 7. Oktatáshoz való jog A Karta az oktatás területén alábbiakra helyez a hangsúlyt: a. Ingyenes alapfokú-, és középfokú oktatás b. Hozzáférhető és hatékony oktatás c. Pályaválasztáshoz szükséges tanácsadás d. Szakképzéshez való jog e. Gyakornoki képzés f. Egyetemi oktatásban való részvétel g. Oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés az érzékeny csoportból származó gyermekek számára Az oktatást a tagállamoknak biztosítania kell, ahol szükséges különleges intézkedések bevezetésével minden egyes gyermek számára, legyen bármely kisebbséghez tartozó, menekült vagy menedékes, kórházban, intézetben vagy javítóintézetben lakó, állapotos tinédzser vagy kismama. 3. oldal

4 8. Gyermekmunka tilalma A Karta a munkaviszony létesítéséhez szükséges minimális életkort a 15. életévben határozza meg, olyan kivételekkel, amikor a gyermek alkalmazása egészségére, erkölcsére vagy oktatására veszélytelen könnyű munkára történik. Ez a tilalom minden gazdasági szektorra, azaz a mezőgazdaságra is kiterjed, és vonatkozik a családi vállalkozásban, illetve háztartásokban végzett munkákra is. 9. Különleges munkafeltételei a év közötti munkavállalóknak A Karta rendelkezései előírják a Tagállamok számára, hogy a 16 évnél fiatalabb személyek munkaidejét fejlődésük szükségleteinek megfelelően korlátozzák, különös tekintettel szakmai képzésük szükségességére; ismerjék el a fiatal dolgozók és ipari tanulók jogát a tisztességes bérre vagy egyéb megfelelő juttatásra; biztosítsák, hogy a fiatalok rendes munkaidő alatti, munkaadó egyetértésével szakmai képzésben eltöltött idejét a munkanap részeként ismerjék el; biztosítsák, hogy a 18 éven aluli dolgozók legalább 4 hét fizetett évi szabadságra legyenek jogosultak; biztosítsák, hogy a 18 éven aluli személyeket ne alkalmazzák éjszakai munkára, kivéve a nemzeti törvények vagy rendelkezések által meghatározott egyes foglalkozásokban; biztosítsák, hogy a veszélyesnek vagy egészségtelennek tekintett foglalkozás esetén, a munkára történő alkalmazásnál magasabb minimális életkora kerüljön megállapításra. 10. A migráns gyermekek jogai A bevándorló munkásokat és családjukat megillető, védelemre és segítségre vonatkozó joggal kapcsolatos rendelkezések közül a migráns gyermekek szempontjából különös jelentősége van annak, hogy a Tagállamok vállalták, 4. oldal

5 hogy amilyen mértékben csak lehetséges, elősegítik a letelepedésre engedélyt kapott bevándorló dolgozó családjának újraegyesítését a területen történő megállapodása érdekében. Rögzítésre került, hogy a migráns munkavállaló családtagját nem lehet deportálni pusztán annak következtében, hogy a munkavállalót deportálták az országból. Rögzítésre kerül, hogy a migráns gyermekek számára biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy mind a származása szerinti, mind a fogadó állam nyelvét megtanulhassa. 5. oldal

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég.

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Herczegh Anita 2014 Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 5 2. A gyermeki jogok

Részletesebben

Gyermeki anyagi jogok

Gyermeki anyagi jogok Dr. Bíró Endre: Gyermeki anyagi jogok I. A gyermeki jogok fogalma és helye a jogági struktúrában A gyermeki jogok külön absztrakciós szintet képeznek a jogági struktúrában. Egyfelől a gyermeki jogok nem

Részletesebben

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása A jelenleg negyvenhat tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanácsot amelyet az Európai Unió,

Részletesebben

A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzése. tansegédlet 2015.

A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzése. tansegédlet 2015. Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja 1108 Budapest, Újhegyi út 9-11. Tel.: 261-7011 Fax: 431-0180 A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzése tansegédlet 2015. Tartalom 1.

Részletesebben

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell.

1. cikk Az emberi méltóság Az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA Preambulum Európa népei, az egymás közötti egyre szorosabb egység létrehozása során úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékeken alapuló békés jövôben. Szellemi és

Részletesebben

Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS

Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS Egyezmény a gyermek jogairól BEVEZETÉS Az Egyezmény részes államai tekintetbe véve, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányában meghirdetett elveknek megfelelően, az emberi közösség valamennyi tagja veleszületett

Részletesebben

GÖNDÖR ÉVA AZ ANYASÁG VÉDELME AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTÁBAN ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN

GÖNDÖR ÉVA AZ ANYASÁG VÉDELME AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTÁBAN ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN GÖNDÖR ÉVA AZ ANYASÁG VÉDELME AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS KARTÁBAN ÉS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munka világában speciális és kiszolgáltatott helyzetben vannak a várandós és a kisgyermeket nevelő nők. Ők fokozott

Részletesebben

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény. Preambulum

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény. Preambulum A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Preambulum A jelen Egyezmény részes államai a) felidézve az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelveket, amelyek a szabadság, igazság

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések

A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE, A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP 2.4.8-12/1-2012-0001 A védett munkavállalói csoportokra vonatkozó rendelkezések Magyarország Alaptörvényének XV.

Részletesebben

Szociális jog. A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint

Szociális jog. A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint Juhász Gábor és Tausz Katalin Szociális jog A 2011. december 31-én hatályos állapot szerint Az elektronikus kiadvány a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0043 A szociálpolitikus és a szociális munkás képzés megújítása

Részletesebben

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára A kiadványt kiadta az Együtt a Munkaerôpiac Fejlesztéséért Alapítvány. A projektet támogatta a Holland Királyság

Részletesebben

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY Országjelentés Magyarországról a fogyatékossággal élő gyermekekkel

Részletesebben

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV

ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV ANTIDISZKRIMINÁCIÓS KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Civil szervezetek és az antidiszkriminációs törvény végrehajtása címû programja keretében SZERZÕK:

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény (a továbbiakban: esélyegyenlőségi törvény) a hátrányos megkülönböztetés

Részletesebben

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE 1971R1408 HU 28.04.2006 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE (1971. június 14.) a

Részletesebben

Köszönetnyilvánítás: Index. 1. Áttekintés 2. Összefoglaló 3. Javaslatok

Köszönetnyilvánítás: Index. 1. Áttekintés 2. Összefoglaló 3. Javaslatok Az Európai Roma Jogok Központja észrevételei Magyarországról Az Egyesült Nemzetek a nőkkel szembeni megkülönböztetés felszámolásával foglalkozó Bizottsága 39-ik ülésére (2007. július 23.-augusztus 10.)

Részletesebben

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről

Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Árnyékjelentés az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény érvényesüléséről Jogforrások egymáshoz való viszonya A Törvények Alkotmány Nemzetközi egyezmények Közoktatási törvény dr. Jásper András előadása Rendeletek

Részletesebben

Gyerekjogok felnőtteknek

Gyerekjogok felnőtteknek dr. Retkes Zita Gyerekjogok felnőtteknek Budapest, 2011. 1 A kiadványt a Gyermeki és Ifjúsági Jogvédő Alapítvány adta ki. Az alapítványt 2007-ben vette nyilvántartásba a Fővárosi Bíróság. Fő célja, hogy

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Finnországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Finnországban Az Ön szociális biztonsági jogai Finnországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve

Zöld Híd Alapítvány. TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT. Esélyegyenlőségi Terve Zöld Híd Alapítvány TÁMOP-5.5.1.B-11/2-0087 Zöld Családi KÖZ-PONT Esélyegyenlőségi Terve TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALOMMAGYARÁZATOK... 3 2. BEVEZETŐ... 9 3. HELYZETELEMZÉS... 11 3.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Munkajogi és Agrárjogi Tanszék

SZAKDOLGOZAT. Munkajogi és Agrárjogi Tanszék SZAKDOLGOZAT Munkajogi és Agrárjogi Tanszék Munkajogi és Szociális jogi intézmények a családbarát munkahely megteremtéséhez Labour and social law institutions for initation of family-friendly workplaces

Részletesebben

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23.

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. A TANÁCS 2004/114/EK IRÁNYELVE (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat,

Részletesebben