Magyarország katonai felmérései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország katonai felmérései"

Átírás

1 Jankó A nnamária Magyarország katonai felmérései

2 TARTALOM E lő sz ó... 9 I. Az első katonai felmérés ( ) Az 1. katonai felmérés előzményei Az 1. katonai felm érés megindulásának körülm ényei I. 3. A felm érést irányító szerv ezet I. 4. Az I. katonai felm érés kiterjedési területe, méretaránya és a részfelm érések ideje I. 5. A felm érések a la p ja A M agyar Királyság szelvényeinek geodéziai alapja I. 6. A felmérések vetületi alapja, szelvényezése és szelvényjelölése I. 7. Az első katonai felm érés jelm agyarázata A M agyar Királyság, az Erdélyi Nagyfejedelemség és a Temesi Bánság felmérési szelvényeinek je lk u lc sa írásm ód I A jelek csoportosítása I A levezetett méretarányú térképek jelm agyarázata I. 8. Felmérési szelvények az Osztrák Birodalom területén (a történelmi M agyarország kivételével) Az Osztrák örökös tartományok felm érései I A Cseh Korona országai A Galíciai és Lodomériai Királyság felmérési szelv én y ei I A Bukovinai Flercegség felmérési szelvényei I. 9. A történelmi M agyarország felmérési szelvényei A M agyar Királyság felmérési szelvényei A Temesi Bánság felmérési szelvényei I Az Erdélyi Nagyfejedelemség felmérési szelvényei A H orvát-szlavón Királyság felmérési szelvényei A Határőrvidékek (M ilitargrenze) felmérési szelv ényei A H orvát-szlavón H atárőrvidék I A Bánsági H atárőrvidék Az Osztrák Ném etalföld felmérési szelvényei I. 11. Az I. katonai felm érés levezetett méretarányú té rk é p e i I Részletes térképek I Az 1: méretarányú térk ép ek , Az 1: m éretarányú térk ép ek Az 1:86400 méretarányú térk ép ek

3 I Az Erdélyi Nagyfejedelemség 1: m éretarányú té rk é p e Az 1: méretarányú té rk é p ek A Temesi Bánság 1: méretarányú térképe I Általános térképek Az 1: méretarányú térk ép ek Az 1: méretarányú térkép a történelmi Magyarország területéről I Az 1: méretarányú térkép a M agyar Királyság területéről I Az 1: méretarányú áttekintő térkép (Fallon-térkép) Az országleírások (Landesbeschreibung) I. 13. Az I. katonai felmérés megőrzésének története II. A második katonai felmérés ( ) II. 1. A 11. katonai felmérés megindulásának körülményei II. 2. A felmérést végző szervezetek A bécsi M ilitargeographisches Institut II. 3. A felmérések ideje és kilerjedési területe II. 4. A felm érések alapja II Geodéziai a la p o k II Kataszteri alapok II. 5. A II. katonai felmérés vetülete és szelvényezése A II. katonai felmérés jelm agyarázata A felmérési szelvények je lk u lc sa II írá sm ó d II A jelek csoportosítása II D om borzatábrázolás II A levezetett térképek jelkulcsa II. 7. Felmérési szelvények az Osztrák Birodalom területén (a történelmi M agyarország kivételével) Az osztrák tartományok felmérései II A Cseh Korona országainak felm érései Az északolasz tartományok (Lombardia, Velence, Parma, M odena) felmérési szelvényei Galícia és Bukovina felmérési szelvényei II. 8. Felmérési szelvények a történelmi M agyarország területén II A M agyar Királyság felmérési szelvényei Az Erdélyi Nagyfejedelemség felmérési szelvényei II Horvátország, Szlavónia és a H orváf Szlavón Határőrvidékekfelmérési szelvényei II. 9. A II. katonai felm érés levezetett térképei II. 9. l.a részletes térképek (Spezialkarten) II Az 1: méretarányú részletes térképek II Az 1: méretarányú részletes térképek II Az 1: méretarányú általános térképek (G eneralkarten) II Az 1: m éretarányú áttekintő té rk é p II. 10. A II. katonai felmérés megőrzésének története

4 III. A harmadik katonai felmérés ( )... III. 1. A III. katonai felmérés megindulásának körülményei... III. 2. A felm érést végző szerv ezet... III. 3. A felmérés ideje és kiterjedési te rü lete... III. 4. A felmérés a la p ja... III Geodéziai a la p o k... III Kataszteri a la p o k... III A felmérés módja, a térképezés m e n e te... III. 5. A III. katonai felmérés vetiilete és szelvényezése... III. 6. A III. katonai felmérés jelm agyarázata... III A felmérési szelvények jelkulcsa... III I. írásm ód... III. 6. I. 2. A jelek... III A domborzatábrázolás... III A levezetett méretarányú térképek je lk u lc sa... III. 7. Felmérési szelvények a történelmi Magyarország területén... III. 8. A III. katonai felmérés levezetett térképei... III Az 1: méretarányú részletes térképek (Spezialkarten)... III Az 1: méretarányú általános térképek (Generalkarten)... III Az 1: méretarányú áttekintő térképek (Übersichtskarten)... III. 9. A III. katonai felmérés megőrzésének tö rtén ete... IV. A negyedik katonai felmérés ( )... IV. I. A IV. katonai felmérés megindulásának körülményei... IV. 2. A felmérést végző szervezet... IV. 3. A felmérés ideje és kiterjedési te rü le te... IV. 4. A felmérés alapja... IV A felmérés módja, a térképezés menete... IV. 5. A IV. katonai felmérés vetiilete és szelvényezése, jelkulcsa és m éretarány-sorozata... IV Az 1: méretarányú részletes térképek... IV Az 1: m éretarányú általános té rk é p ek... IV : m éretarányú áttekintő térképek... V. Az első világháború alatt folyó térképezés ( )... VI. Az első világháború után folyómagyar katonai térképészet ( )... VI. 1. Megindulásának körülményei, a bécsi Militargeographisches Institut felbomlása, az utódállam ok topográfiai térképezésének alak u lása... VI. I. 1. Ausztria topográfiai térképezése 1918 után... VI A többi utódállam topográfiai térképezése 1918 után... VI M agyarország önálló topográfiai térképészetének alakulása 1918 u tá n.. VI. 2. A térképezést végző szervezet... VI. 3. A térképészeti munkák alapja, vetiilete, szelvényezése... VI. 4. A két háború közötti topográfiai térképek jelkulcsa

5 VI. 5. Az 1: m éretarányú térképek VI A ream bulálás VI Az új felmérés VI Az közötti helyesbítések VI Egyéb 1: méretarányú térképek a történelmi M agyarország területére VI. 6. Az 1: m éretarányú részletes té rk é p ek VI. 7. Az 1: méretarányú általános térképek VI. 8. Az 1: méretarányú áttekintő térk épek VII. A második világháború alatt folyó térképészet ( ) VII. l.az 1:50000 méretarányú térképek VII. 2. Az 1: méretarányú té rk é p m ű VII. 3. A XX. századi topográfiai térképek megőrzésének története VIII. A topográfiai térképezési rendszer változása 1950-től n a p ja in k ig A CD-n megtekinthető mellékletek A CD-n megtekinthető térképmellékletek Felhasznált irodalom és a jegyzetekben alkalm azott rövidítések fe lo ld á sa The Military Surveys o f Hungary Sum m ary Die militárischen Aufnahmeen Ungarns Zusammenfassung Képmelléklet

ARCANUM KÖRLEVÉL. Robotszkenner az Arcanumnál: Magyarországi premier

ARCANUM KÖRLEVÉL. Robotszkenner az Arcanumnál: Magyarországi premier 40. szám 2010. április ARCANUM KÖRLEVÉL Szeretettel várjuk a XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon! Április 22-25. között, a Millenárison, a Jövő Háza földszinti 46-os standunkon kedvezményesen vásárolhatja

Részletesebben

Budapest 1938 előtti nagyméretarányú térképeinek georeferálása Dr. Timár Gábor 1, Biszak Sándor 2,1

Budapest 1938 előtti nagyméretarányú térképeinek georeferálása Dr. Timár Gábor 1, Biszak Sándor 2,1 Budapest 1938 előtti nagyméretarányú térképeinek georeferálása Dr. Timár Gábor 1, Biszak Sándor 2,1 1 ELTE Geofizikai Tanszék Űrkutató Csoport 2 Arcanum Adatbázis Kft. Bevezetés Az 1850-es években, a szabadságharc

Részletesebben

3. fejezet. Térképek jellemző tulajdonságai. Dr. Mélykúti Gábor

3. fejezet. Térképek jellemző tulajdonságai. Dr. Mélykúti Gábor 3. fejezet Dr. Mélykúti Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 3.1 Bevezetés A Térképek jellemzői modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a térképek készítése

Részletesebben

Palócföld térképezettsége

Palócföld térképezettsége EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Palócföld térképezettsége SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Szaniszló Ádám térképész és geoinformatikus szakirányú hallgató Témavezető:

Részletesebben

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon

A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon A kataszteri térképek digitalizálása Magyarországon Kataszteri térképek Közép-Európában Konferencia és Workshop Budapest Főváros Levéltára, 2010. június 17 18. A kataszteri felmérések történeti feldolgozása

Részletesebben

Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve

Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve I. RÉSZ Katona térképészeink a napokban ünnepelték az önálló magyar katonai térképészet 80. évfordulóját. Az ünnep apropóján szeretnénk az egyetem oktatóinak,

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A VILÁGHÁBORÚ 1914-1918 A NAGY HÁBORÚ IRATANYAGAINAK FELDOLGOZÁSA A HADILEVÉLTÁRBAN THE WORLD WAR 1914-1918 ELABORATION OF THE GREAT WAR S DOCUMENTATION AT THE HUNGARIAN MILITARY ARCHIVE A magyar hadtörténeti

Részletesebben

ORSZÁGOS FÖLDMÉRÉSEK AZ ÁLLAMI KÖZIGAZGATÁS SZOLGÁLATÁBAN

ORSZÁGOS FÖLDMÉRÉSEK AZ ÁLLAMI KÖZIGAZGATÁS SZOLGÁLATÁBAN GAZDASÁG-FÖLDRAJZI GYŰJTEMÉNY AZ EGYET. KÖZGAZD. KAR FÖLDRAJZI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA IGAZGATÓ: GR. T E L E K I PÁL HY.R.T. VII. ORSZÁGOS FÖLDMÉRÉSEK AZ ÁLLAMI KÖZIGAZGATÁS SZOLGÁLATÁBAN IRTA GERŐ LÁSZLÓ

Részletesebben

Hol él a magyar nemzet?

Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Államterület, államhatár-változások, államföldrajz és a nemzet kölcsönviszonyának szemlélete a magyar földrajztudományban 1947-ig Hajdú Zoltán Bevezetés

Részletesebben

A színelmélet alkalmazása tematikus térképeken*

A színelmélet alkalmazása tematikus térképeken* A színelmélet alkalmazása tematikus térképeken* Galambos Csilla térképész, Magyar Állami Földtani Intézet, Térinformatikai Osztály Bevezetõ Már kora gyermekkorban megkezdõdik ismerkedésünk a színekkel,

Részletesebben

A FÖLDTERÜLET MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON*

A FÖLDTERÜLET MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON* TÖRTÉNETI DOLGOZATOK A FÖLDTERÜLET MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON* OROS IVÁN Az emberiség történetét hosszú ideig döntően befolyásolta a természet, elsősorban a föld és az éghajlat. A környezet

Részletesebben

Bartos-Elekes Zsombor

Bartos-Elekes Zsombor Domus szülıföldi ösztöndíj 2014 2015 Bartos-Elekes Zsombor Románia Kolozsvár történeti kataszteri térképének georeferálása, webes közzététele Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 FORRÁSOK... 3 Kolozsvár

Részletesebben

LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS

LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS LEVÉLTÁRI SZABVÁNYÜGYI BIZOTTSÁG AJÁNLÁS Térképek levéltári leírásához és adatbázisban történő feldolgozásához 2012 Készült a Levéltári Kollégium által megbízott Levéltári Szabványügyi Bizottság munkájának

Részletesebben

A VTopo-25 adatbázis*

A VTopo-25 adatbázis* A VTopo-25 adatbázis* Dr. Alabér László Forián-Szabó Márton Kovács Ervin HM Térképészeti Kht. A topográfiai térképrendszer korszerűsítése Több mint tíz év telt el azt követően, hogy az Országgyűlés elfogadta

Részletesebben

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Kiadta: H U N G Á R IÁ N TU R U L SOCIETY (M A G Y A R SÁ G TU D O M Á N Y I IN T É Z E T ) (Non profit organization) P.O. B ox 67. W est-hill, Ontario M I É 4R 4 Canada Minden

Részletesebben

Megfelelni az új kihívásoknak * GISopen konferencia

Megfelelni az új kihívásoknak * GISopen konferencia Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű- és földrajzi jelzésű borok termőhelyének lehatárolása Magyarországon az új európai közösségi szabályozásnak megfelelően. Dr. Martinovich László- Mikesy Gábor- Katona

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A Z O R S Z Á G O S VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG VEZETŐJÉNEK. 06. szám ú EGYÜTTES UTASÍTÁSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A Z O R S Z Á G O S VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG VEZETŐJÉNEK. 06. szám ú EGYÜTTES UTASÍTÁSA H k.8 / B E L Ü G Y M IN I S Z T É R IUM 1 9 7 8 ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 10 2 7 /6/1966. SZIGORÚAN TITKOS! A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A Z O R S Z Á G O S VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Bezdán és környéke című térkép készítése

Bezdán és környéke című térkép készítése EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Bezdán és környéke című térkép készítése SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Jagica Gabriella térképész és geoinformatikus szakirányú hallgató

Részletesebben

PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila. A magyar-román határ és őrzése 1867 1918.

PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila. A magyar-román határ és őrzése 1867 1918. PARÁDI József SUBA János VEDÓ Attila A magyar-román határ és őrzése 1867 1918. sorozatszerkesztő PARÁDI József sorozatgondozó Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Budapest

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS. Poór János

MAGYARORSZÁG MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS. Poór János 12 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E MEGBÉKÉLÉS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS 1 7 1 1-1 7 9 0 Poór János POÓR JÁNOS Megbékélés és újjáépítés 1711-1790 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Poór János Főszerkesztő:

Részletesebben

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE Tanulmányok, előadások Kárpátaljai Magyar Könyvek 233. Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Pomogáts Béla, 2014 Intermix Kiadó, 2014 Intermix Kiadó E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua

Részletesebben

INDONÉZIA, TOVÁBBÁ A 2004-VÉGI PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS ÉS SZÖKÕÁR

INDONÉZIA, TOVÁBBÁ A 2004-VÉGI PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS ÉS SZÖKÕÁR S Z E M L E INDONÉZIA, TOVÁBBÁ A 2004-VÉGI PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS ÉS SZÖKÕÁR Az elmúlt év végén (helyi idõ szerint december 26- án) nagy erejû földrengés-sorozat kezdõdött Délkelet- Ázsia térségében, és annak

Részletesebben

Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS

Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS Tájökológiai Lapok 12 (1): 137 147. (2014) 137 Perkáta Forrás-dűlő bronzkori földvár ÉS KÖRNYEZETÉNEK tájhasználatintenzitás-vizsgálata Krausz Edina 1, Saláta Dénes 2, Bidló András 1, Pető Ákos 3 1 Nyugat-magyarországi

Részletesebben

Az európai németség a XX. században

Az európai németség a XX. században EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Az európai németség a XX. században SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Teszák Tamás térképész és geoinformatikus szakirányú hallgató Témavezető:

Részletesebben

történeti szemle illír BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL B \ Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez

történeti szemle illír BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL B \ Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez történeti szemle BUDAPEST G Y Ő R MISKOLC A TARTALOMBÓL Deák és Szemere törvényjavaslatai a horvátokkal való megegyezéshez Megjegyzések az egyház és állam modem kon viszonyának változásaihoz A nemzetiségi

Részletesebben

SUBA JÁNOS A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG DISZLOKÁCIÓJA. Bevezetés

SUBA JÁNOS A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG DISZLOKÁCIÓJA. Bevezetés SUBA JÁNOS A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG DISZLOKÁCIÓJA Bevezetés 1849-ben a magyar rebellió után ahogy a Birodalmi történetírás és közgondolkodás nevezte az 1848/49-i magyar forradalmat és szabadságharcot

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Elektronikus jegyzet Készült a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban projekt támogatásával Zsigovits László ny. hőr. alez. c. egyetemi

Részletesebben