ÚJ KATONAI TÉRKÉPEK KÉSZÜLNEK A HM TÉRKÉPÉSZETI KHT-NÁL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ KATONAI TÉRKÉPEK KÉSZÜLNEK A HM TÉRKÉPÉSZETI KHT-NÁL"

Átírás

1 MIHALIK JÓZSEF ÚJ KATONAI TÉRKÉPEK KÉSZÜLNEK A HM TÉRKÉPÉSZETI KHT-NÁL A Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Társaság tevékenységi köre magában foglalja a térképészet szinte minden területét a geodéziától a topográfián, a fotogrammetrián, a kartográfián át a sokszorosításig és természetesen az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket is. A HM Térképészeti Kht. közhasznú termelési és szolgáltatási tevékenységet folytat egyrészt a Magyar Honvédség térképészeti támogatása, másrészt az állami és magán-térképhasználók igényeinek kielégítése érdekében. Ezen kívül szabad termelő kapacitásának kihasználása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytat. A következőkben néhány olyan terméket ismertetek melyeket a Kht. alaprendeltetésű tevékenysége keretén belül állít elő a Magyar Köztársaság védelmi képességeinek szinten tartása és erősítése, valamint NATO-tagságunkból eredő kötelezettségeink teljesítése érdekében. A NATO interoperabilitás minimális szintű megvalósítása magában foglalja: az 1: méretarányú topográfiai térképek és a geodéziai pontjegyzékek átalakítását a NATO-előírásoknak megfelelően; az MH Térképész Szolgálat felelősségi körébe tartozó 1: méretarányú együttműködési térképek, a JOG-Air és a JOG-Ground térképek elkészítését; az ország kijelölt településeiről 1: méretarányú ortofoto-településtérképek elkészítését. Az 1: méretarányú új topográfiai térképek készítése az eredeti tervek szerint 2002 januárjában indult volna, de a program indításához szükséges pénzügyi fedezetet a Honvédelmi Minisztérium nem tudta időben biztosítani. A technológia kidolgozása és egy teszt területre vonatkozóan a térképek elkészítése már 2001-ben megkezdődött. A térképek alapanyaga a DTA 50 digitális térképészeti adatbázis. A DTA 50 legfrissebb verziója a jelenleg rendszerben levő 1: méretarányú állami topográfiai térképek adattartalmát tartalmazza, és megbízhatósága is megegyezik azokéval. Ez a tény azt jelenti, hogy az adattartalom tekintetében elmondható, hogy a DTA 50 részben elavult. A DTA 50 vetületi rendszere a hatfokos sávbeosztású Gauss-Krüger vetület, mely az S42/83 jelű vonatkozási rendszerhez tartozik. Alapfelülete a Krasszovszkij-féle ellipszoid. A szelvények nemzetközi szelvényezési rendszerben készültek. Az új 1: méretarányú szelvényekkel szembeni legfontosabb követelmény, hogy a NATO-ban használatos térképekkel interoperabilisak legyenek. 201

2 Vonatkozási és vetületi rendszerük azonos legyen a NATO-ban használatos topográfiai térképekével. A NATO-ban az európai területekre vonatkozóan egységes alapfelületként a WGS 84 jelű ellipszoidot alkalmazzák. A topográfiai térképek vetületi rendszere az UTM (Universal Transverse Mercator). Az előzőekben leírtakból következik, hogy a DTA 50 adattartalmát fel kell újítani, a WGS 84 alapfelülethez tartozó UTM-vetületre kell transzformálni, majd át kell szelvényezni. Természetesen a kartografálás során a szelvények kereten kívüli részét is és egyes jelkulcsi elemeit is át kell alakítani. A felújítás aktuális légi fényképekből készített ortofotók alapján terepi helyszínelés útján történik. Az ortofotók készítéséhez a DDM 50 digitális domborzatmodellt alkalmazzák. A sokszorosítás hagyományos nyomdai eljárással történik. Az elkészített szelvények magassági adatai a balti alapszintre vonatkoznak. Vetületi rendszerük a WGS 84 jelű ellipszoidra vonatkozó UTM vetületi rendszer. Szelvényezési rendszerük a WGS 84 jelű ellipszoidra vonatkozó nemzetközi. Polgári felhasználás céljából az elkészített térképeket az EOV (Egységes Országos Vetület) rendszerhez tartozó koordinátahálózattal felülnyomják. Az EOV rendszerű koordinátahálózat illesztése természetesen nem lehet matematikailag egyértelmű, mivel a térkép tartalma a WGS 84/UTM vonatkozási rendszerre vonatkozik, az EOV alapfelülete pedig az IUGG 67 jelű ellipszoid. Az új 1: méretarányú szelvények a jelenlegi tervek szerint a Magyar Köztársaság teljes területére december 31-ig elkészülnek. Az elkészítendő új 1: méretarányú térképek a továbbiakban alapul szolgálnak majd több katonai tematikus térkép elkészítéséhez. Ezek a tematikus térképek a rájuk vonatkozó NATO Szabványosítási Megállapodások (NATO STANAG-ek) előírásai szerint készülnek. Készítésük a topográfiai térképekkel részben párhuzamosan történik majd úgy, hogy a már elkészített topográfiai szelvényeket folyamatosan munkába véve a tematikus tartalommal kiegészítik. A tematikus tartalom plusz információként kerül a topográfiai térképszelvények színes vagy halványított nyomatára. Természetesen minden tematikus térkép digitális technológiával készül, így tematikus tartalmuk alkalmazható lesz térinformatikai rendszerekben és digitális térképészeti adatbázisokban is. A Katonai környezetvédelmi térkép (Protected Area Map PAM) a nevétől eltérően nem környezetvédelmi kategóriákat ábrázol, hanem azokat a területeket ábrázolja, melyeken a katonai igénybevétel során be kell tartani különböző területkímélési rendszabályokat. A területek kategorizálásánál mindig annak az országnak a környezetvédelmi előírásait kell figyelembe venni, amelyről a térkép készül. Ennek megfelelően a térképszerkesztőknek ilyen irányú ismeretekkel is rendelkezniük kell. A térképen a teljes tematikus tartalom ábrázolása barna színben történik. A különböző védettségű területek ábrázolására három színárnyalatot használnak. A legsötétebb színnel azokat a területeket ábrázolják, melyeken 202

3 emberek és felszerelések elhelyezése tilos. A másik két kategóriába az adott ország környezetvédelmi előírásaitól függően sorolják be a védett területeket. A védett területek lehatárolása mellett pontszerű és vonalas objektumokat is kiemelnek a térképeken. A jelmagyarázatban általában a térkép hátoldalán konkrétan megírják az egyes kategóriák konkrét jelentését. (Pl. tilos a természetes vizekből nagy mennyiségű víz kivétele vagy azokba más forrásból víz engedése.) Terepjárhatósági térképet (Cross Country Movement Map CCM) többféle méretarányban készítenek a NATO-országokban, 1:50 000; 1: és 1: méretarányban. A lehetőségeink által meghatározott tervek szerint hazánkban 1: méretarányú terepjárhatósági térképek készülnek majd. (Jelenleg a szerkesztői intézkedések kidolgozása folyik.) A terepjárhatósági térképek készítésének célja az összfegyvernemi csapatok terepen történő mozgásának segítése, információszolgáltatás a terep utakon kívüli járhatóságáról. Alapja a domborzat nélküli topográfiai térkép tartalma. A települések, az úthálózat, az erdős területek és az országhatárok kiemelésre kerülnek. Ugyan arra a területre többféle CCM-térkép is készülhet az évszakoknak megfelelő tartalommal. Ahol az évszakos változások nem jelentősek a térképet az átlagos időjárási körülményekre készítik el. A CCM-térképek az ábrázolt húsz féle terepjárhatósági kategóriát öt féle színnel, és azon belül 8 színárnyalattal ábrázolják. A húszféle kategória kilenc csoportba sorolható. A talajokat hat, a terep lejtési viszonyait négy, a domborzati akadályokat szintén négy, a vízi akadályokat hat kategóriába sorolják. A térkép kereten kívüli része a szokásos információkon kívül speciális járhatósági mutatókat, időjárási grafikonokat és egyéb a terepre jellemző adatokat tartalmaz. Az Utak és Hidak térképe (Road and Bridge Map RB) a katonai szállítások tervezéséhez szolgál alapul. A térkép alapját topográfiai térkép adattartalma halványított nyomatban adja. A domborzatábrázolás elmarad. A síkrajz és a névrajz szürke. A vízrajz világoskék, az erdők világos zöldek. Tartalmazza az 1: méretarányú szelvények határvonalát és szelvény megnevezését. Ez a tematikus információk megkeresését és értelmezését könnyíti meg. A tematikus tartalmat sötétlila színnel ábrázolja a térkép. A kiemelten ábrázolt úthálózatot három kategóriába sorolva ábrázolják. Úgymint: szilárd burkolatú utak, melyek egész évben korlátlan terheléssel járhatóak, kevésbé szilárd burkolatú utak, melyek egész évben járhatóak, de időnként csak korlátozott terheléssel. A harmadik kategóriába a szilárd burkolatnélküli utakat sorolják. A kiemelt utakon megjelölik azokat a szakaszokat, melyek korlátozott menetsebességgel járhatóak (pl. útszűkületek, emelkedők, vasúti kereszteződések, veszélyes kanyarok). Az ilyen akadályt jelentő útszakaszokon megadják a kiemelt 203

4 utak nemzeti és nemzetközi számozását és szélességét. Kiemelten jelölik a kiépített parkolókat, segélyhelyeket, az autós kompokat (adataikkal együtt). A hidakat külön jellel nem emelik ki, de 1: méretarányú szelvényenkénti bontásban sorszámozzák őket, és feltüntetik terhelhetőségi adataikat is. A híd adatai térképi sorszáma alapján a térkép keretén kívül vagy a hátoldalán elhelyezett táblázatban könnyen megtalálhatóak. A Geodéziai adatok térképe (Position Information Graphic PIG) készítésének célja, hogy támogassa a navigációs és tájoló rendszerekkel ellátott járművek terepi mozgását, segítse a tüzelőállások bemérését és a célpont-meghatározást, gyorsítsa a navigációs eszközök és bemérő rendszerek kalibrálását. Ezeket a célokat a háromszögelési pontok és úgynevezett kontúrpontok kellő sűrűségű ábrázolásával, UTM-koordinátáik és helyszínrajzaik megadásával érik el. A tematikus tartalmat lila színnel ábrázolják. A Katonai környezetvédelmi térkép, a Terepjárhatósági térkép, az Utak és Hidak térképe, és a Geodéziai adatok térképe szelvényeinek az ország teljes területére történő előállítása a HM költségvetési forrásainak függvényében a HM Térképészeti Kht. soron következő feladatai közé tartozik. Ezen feladatok végrehajtásának térképész szakmai akadálya nincs. A HM Térképészeti Kht. az előzőeken kívül még többféle tematikus térképet készít. Az 1: méretarányú NATO együttműködési térképek (JOG Joint Operation Graphic) két változatát (a légi és a földi változatot), légi navigációs térképeket és katonai településtérképeket. A légi navigációs térképek is két változatban készülnek: Általános repülőtérkép és Kismagasságú repülések térképe (LOW Flying Chart) változatban. Az 1: méretarányú együttműködési térkép légi változata a JOG/AIR. A szövetséges légi hadműveletek során a repülő egységek és alegységek e- gyüttműködését támogató térképészeti termék. A légierő alkalmazása szempontjából fontos tematikus információkat tartalmaz. UTM/WGS 84 vetületi rendszerben készül. A térkép kereten kívüli megírásai az ábrázolt területtől függően kettő, illetve három nyelven készülnek. A két kötelező nyelv a készítő ország nyelve és az angol. A harmadik nyelv annak az országnak a nyelve, amelynek területét a térkép ábrázolja. A térkép nyugati és déli keretvonalán kívül részletes jelmagyarázatot, magyarázó szövegeket és ábrákat tartalmaz. Az északi és keleti oldalon a térképi tartalom kifutóra készül. A magassági adatokat lábban írják meg (1 láb kb. 0,3 m). Az 1: méretarányú együttműködési térképek földi változata a JOG/ Ground. A szövetséges szárazföldi hadműveletek során a földi egységek és alegységek együttműködésének megszervezését és fenntartását támogató térkép. Információ tartalma is ennek megfelelő. A JOG/AIR-től eltérően a magasságokat mé- 204

5 ter egységben írják meg. Szelvényezése és vetületi rendszere megegyezik a JOG/AIR térképekével. Az 1: méretarányú Katonai Kismagasságú Repülések térképe (Low Flying Chart LFC). Információ tartalma az alacsonyan repülő katonai légi eszközök repülésbiztonságát és navigálását szolgálja. A térkép az érvényben lévő NATO követelményeknek megfelelő adattartalommal és pontossággal készül. Vetületi rendszere a Lambert-féle szögtartó, metsző kúpvetület (Lambert Conformal Conical Projection LCCP), melynek alapfelülete a WGS-84 ellipszoid. Magassági alapszintje a balti alapszint. Szelvényezését mindig a készítő ország határozza meg. A térképszelvények maximális papír mérete 110x150 cm lehet Így hazánk egy szelvényen ábrázolható. A térképeket évente kell felújítani. A magassági adatokat lábban kell megadni. A légi navigációs adatok és a magyarázó megírások angol nyelvűek. Az 1: méretarányú általános repülőtérkép a hazai általános repülési igényeket hivatott kielégíteni. A térkép szelvényezése, magassági alapfelülete és vetületi rendszere megegyezik a LFC-vel. Névrajza magyar nyelvű. A magassági adatokat méter és láb mértékegységben ábrázolja. A következő év feladata Magyarország légi-szállítási térképének elkészítése, mely a NATO követelményeknek megfelelően elsősorban a katonai légi szállítások tervezését és végrehajtását szolgálja. Jelenleg a szerkesztői intézkedés kidolgozása folyik. A Katonai település térképek 1: méretarányban kartografált ortofotó formában készülnek. A korábbi, színes változat 89 településre készült el. Az elmúlt év során a térképek fekete-fehér foto alapon készültek és barna színárnyalatban kerültek nyomtatásra. A település térképek a településeken és közvetlen környékükön folytatandó, elsősorban védelmi jellegű katonai és polgári-védelmi tevékenységek támogatását szolgálják. A katonai tevékenység szempontjából fontos objektumok, útvonalak és információk a fotoalap színes felülnyomásával kerülnek kiemelésre. A térképek szelvényezése egyedi, az ábrázolt település alakjától és kiterjedésétől függ. Vetületi rendszerük UTM, melynek alapfelülete a WGS 84 jelű ellipszoid. A térképek gazdag kereten kívüli jelmagyarázattal, magyarázó ábrákkal és egyéb tematikus információval kerülnek kiadásra. A továbbiakban várható, hogy az MH Térképész Szolgálat igényeinek megfelelően a térképek ismét színes foto alapon készülnek majd. Ebben az esetben a térkép jobb olvashatósága érdekében a tematikus információ ábrázolását, elsősorban a színezését át kell dolgozni. A jelenlegi tervek szerint a következő két évben a HM Térképészeti Kht e- gyik legfontosabb feladata az új Geodéziai Pontjegyzék kiadása, mely a NATOban a térképészeti interoperabilitás megteremtésének egyik fő tényezője. A ki- 205

6 adás előkészítése már a évben megtörtént, de a végrehajtás a költségvetési források hiánya miatt késedelmet szenved. A Geodéziai Pontjegyzék tartalmazni fogja WGS 84-re vonatkozó nemzetközi szelvényezésű, 1: méretarányú szelvényenkénti bontásban a vízszintes állami geodéziai alappont hálózat I. II. III. IV. rendű pontjainak: EOV (az állami alaphálózatban alkalmazott) számát; állandósításának módját, rendűségét; IUGG 67 ϕ, λ ellipszoidi földrajzi koordinátáit; EOV Y, X síkkoordinátáit; WGS 84 ϕ, λ ellipszoidi földrajzi koordinátáit; UTM Y, X síkkoordinátáit az alap és átfedő sávokban; az UTM zóna számát (az átfedő sávét is); MGRS azonosítóját; balti alapszintre vonatkozó magassági adatait; a ponthoz tartozó helyszínrajzot; magyar és angol nyelvű tájékoztatót a katalógus tartalmára vonatkozóan; az állandósítási módok vázlatait; áttekintő lapot az 1: méretarányú térképszelvényekről; pontvázlatokat 1: méretarányú szelvényeken (felülnyomva). A kiinduló adatok a FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet) adattárából digitális formában beszerzendő hiteles EOV Y, X koordináták és a balti alapszintre vonatkozó magassági adatok. Az új pontjegyzék adatait a koordináták transzformációjával, illetve az EOV koordináták és a magasságok esetében azok változatlan átvételével állítják elő. A GPS-szel (Global Positioning System) újra meghatározott 1153 db pont (OGPSH, Országos GPS Hálózat) koordinátái rendelkezésre állnak az IUGG 67 és a WGS 84 referencia ellipszoidokra vonatkozóan, illetve vonatkozási rendszerekben, ezért a transzformációs együtthatók számításához alkalmazhatók. A transzformálandó EOV Y, X koordináták adatfile-ból történő kigyűjtéséhez el kell készíteni egy leválogató programot. A TRANSZFORMÁCIÓ FOLYAMATA: 1. A transzformációs együtthatók meghatározása; 2. EOV Y, X-ból IUGG 67 ϕ, λ számítása; 3. IUGG 67 ϕ, λ-ból WGS 84 (EUREF) ϕ, λ számítása; 4. WGS 84 (EUREF) ϕ, λ-ból UTM Y, X számítása; 5. UTM Y, X-ből MGRS számítása. Az EOV síkkoordináták átszámítása IUGG 67 ellipszoidi földrajzi koordinátákká az A/1 EOV Vetületi Szabályzat, és a FÖMI által kiadott A magyarországi geodéziai vonatkozási és vetületi rendszerek leíró katalógusa alapján történik. 206

7 Az IUGG 67 ϕ, λ-ból WGS 84 (EUREF) ϕ, λ-ba az ország területét a IV. rendű mérések alkalmával kijelölt tömbönként (rajononként) lefedve hatod fokú hatványsor felhasználásával számítják át. Az átszámítási együtthatókat a FÖMI KGO-tól (Földmérési és Távérzékelési Intézet, Kozmikus Geodéziai Obszervatórium) beszerzett 1153 db Országos GPS Hálózati pont koordinátáiból lehet meghatározni. Az átszámított WGS 84 (EUREF) földrajzi koordinátákból lehet számítani a pontok WGS 84-re vonatkozó UTM koordinátáit az alap- és átfedő sávban. Az átszámított koordinátákat olyan adatformátumban tárolják, mely alapján a kinyomtatásra (1+1 szín) kerülő táblázat egyszerűen feltölthető és nyomdai sokszorosításhoz levilágítható. A magassági adatokat a FÖMI hiteles adatbázisából veszik át változtatás nélkül a vonatkozási hely jelölésével együtt. A kiadásra kerülő pontjegyzék nyomtatott formában A/4 méretű lesz. Kötetenként a pontvázlatok 4 db felülnyomott 1: méretarányú topográfiai térképet tartalmaznak. A geodéziai pontjegyzék CD-n is kiadásra kerül. A CD-n történő alkalmazáshoz felhasználói szoftvert készítenek és minden CD-n mellékelik az adatállományhoz. Az elkészítendő szoftvernek minden Windows-9X és Windows-NT operációs rendszer-környezetben futnia kell. Az adatállomány kezelésének maximális hardver igénye Pentium I 133 MHz számítógép lehet. Az előzőeken túl rendszeresen kiadásra kerül a Magyarország és a Budapest autós térkép. Jelenleg készül az 1: méretarányú Magyarország Katonai Autó Atlasz mely a tervek szerint polgári változatban is megjelenik. A továbbiakban megemlítem a HM Térképészeti Kht. néhány termékét, melyeket alaprendeltetésű feladatai végrehajtása mellet, szabad kapacitása felhasználásával állít elő. Ilyen termékek a dombor térképek. A harmincöt szelvényes 1: méretarányú Európa, a évi dombor naptár és a jelenleg készülő 1: méretarányú Európa. Az idei év során új térképekkel bővül a fakszimile térképsorozat. A HM Térképészeti Kht. megrendelés esetén vállalja egyéb térképészeti termékek elkészítését is. A nyílt minősítésű térképek megvásárolhatók a Kht. ügyfélszolgálatán, ahol a cég szolgáltatásai is megrendelhetők. 207

MŰVELETEK TÉRKÉPÉSZETI TÁMOGATÁSA

MŰVELETEK TÉRKÉPÉSZETI TÁMOGATÁSA NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. SZÁNKI LÁSZLÓ mérnök alezredes 1 MŰVELETEK TÉRKÉPÉSZETI TÁMOGATÁSA 2004. július 1-vel a Magyar Honvédségben egy kis mértékű, de nagy jelentőségű rendszerváltásra

Részletesebben

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk 2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk Magyarországon számos olyan térkép létezik, melyek előállítását, karbantartását törvények, utasítások szabályozzák. Ezek tartalma

Részletesebben

KATONAI TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK MAGYARORSZÁGON. Dr. Mihalik József (PhD)

KATONAI TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK MAGYARORSZÁGON. Dr. Mihalik József (PhD) KATONAI TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK MAGYARORSZÁGON MILITARY MAPPING DATA BASES IN HUNGARY Dr. Mihalik József (PhD) HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.; mihalik.jozsef@topomap.hu

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

Geoinformációs szolgáltatások

Geoinformációs szolgáltatások Buga László HM Térképészeti Nkft. műszaki igazgató buga.laszlo@topomap.hu Geoinformációs szolgáltatások Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. XV. GISopen NYME Geo, Székesfehérvár,

Részletesebben

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Szolgáltató Igazgatóság Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu www.geoshop.hu takacs.krisztian@fomi.hu Budapest, 2014. június 12. Mi az a Geoshop? INSPIRE = térinformatikai

Részletesebben

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje Iván Gyula Földmérési és Távérzékelési Intézet Földminősítés, földértékelés és földhasználati információ A környezetbarát gazdálkodás versenyképességének

Részletesebben

A MAI MAGYAR ANALÓG KATONAI TÉRKÉPEK MEGFELELÉSE A NATO ELVÁRÁSAINAK

A MAI MAGYAR ANALÓG KATONAI TÉRKÉPEK MEGFELELÉSE A NATO ELVÁRÁSAINAK A MAI MAGYAR ANALÓG KATONAI TÉRKÉPEK MEGFELELÉSE A NATO ELVÁRÁSAINAK SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK TÉRKÉPÉSZ-GEOINFORMATIKUS SZAKIRÁNY Készítette: Zubán Diána Erzsébet Témavezetők: Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 3.

Matematikai geodéziai számítások 3. Matematikai geodéziai számítások 3 Kettős vetítés és EOV szelvényszám keresése koordinátákból Dr Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 3: Kettős vetítés és EOV szelvényszám keresése koordinátákból

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 3.

Matematikai geodéziai számítások 3. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 3 MGS3 modul Kettős vetítés és EOV szelvényszám keresése koordinátákból SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

Koordináta-rendszerek

Koordináta-rendszerek Koordináta-rendszerek Térkép: a Föld felszín (részletének) ábrázolása síkban Hogyan határozható meg egy pont helyzete egy síkon? Derékszögű koordináta-rendszer: a síkban két, egymást merőlegesen metsző

Részletesebben

Bevezetés a geodéziába

Bevezetés a geodéziába Bevezetés a geodéziába 1 Geodézia Definíció: a földmérés a Föld alakjának és méreteinek, a Föld fizikai felszínén, ill. a felszín alatt lévő természetes és mesterséges alakzatok geometriai méreteinek és

Részletesebben

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK - két féle adatra van szükségünk: térbeli és leíró adatra - a térbeli adat előállítása a bonyolultabb. - a költségek nagyjából 80%-a - munkaigényes,

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 56. ÉVFOLYAM 2004 3. SZÁM A magyar katonai térképészetrõl (Interjú Szabó Gyula ezredessel, az MH Térképész Szolgálat fõnökével) Dr. Joó István egyetemi tanár A földmérés és térképészet

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék 3. előadás MAGYARORSZÁGON ALKALMAZOTT MODERN TÉRKÉPRENDSZEREK Magyarország I. katonai felmérése

Részletesebben

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI, KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GEOINFORMATIKAI KAR MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY 2009/2010. TANÉV Az I. FORDULÓ FELADATAI 1. feladat:

Részletesebben

ÁLLÁSPONTOM 34TDT4105419743 VETÜLETTANI FOGALMAK

ÁLLÁSPONTOM 34TDT4105419743 VETÜLETTANI FOGALMAK ÁLLÁSPONTOM 34TDT4105419743 Hazánk NATO csatlakozása jelentős változásokat eredményezett a katonai feladatok térképészeti biztosításában. A változások egyrészt a katonai térképek tartalmának megváltozásában

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Térképészeti alapismeretek. Mit jelent egy térkép léptéke?

Térképészeti alapismeretek. Mit jelent egy térkép léptéke? Térképészeti alapismeretek Mi a térkép? A föld felszínén illetve azzal kapcsolatban álló anyagi vagy elvont dolgoknak általában kicsinyített, generalizált, síkbeli megjelenítése. Térképészeti absztrakció

Részletesebben

Magasságos GPS. avagy továbbra is

Magasságos GPS. avagy továbbra is Magasságos GPS avagy továbbra is Tisztázatlan kérdések az RTK-technológiával végzett magasságmeghatározás területén? http://www.sgo.fomi.hu/files/magassagi_problemak.pdf Takács Bence BME Általános- és

Részletesebben

DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP

DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP DIGITÁLIS KÖZTERÜLETI M SZAKI TÉRKÉP Az önkormányzatok a közterületek dönt részének gazdái. A közterületekkel kapcsolatos, nyilvántartási és üzemeltetési feladatokhoz a földhivatalokban beszerezhet földmérési

Részletesebben

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók.

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók. Leíró adatok vagy attribútumok: az egyes objektumok sajátságait, tulajdonságait írják le számítógépek számára feldolgozható módon. A FIR- ek által megválaszolható kérdések: < 1. Mi van egy adott helyen?

Részletesebben

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés I. A légifotók tájolása a térkép segítségével: a). az ábrázolt terület azonosítása a térképen b). sztereoszkópos vizsgálat II. A légifotók értelmezése:

Részletesebben

4/2013. (II. 27.) BM rendelet

4/2013. (II. 27.) BM rendelet 4/2013. (II. 27.) BM rendelet Magyarország, Románia és Ukrajna államhatárai találkozási pontjának megjelölésére felállított TÚR határjelről készült Jegyzőkönyv jóváhagyásáról Az államhatárról szóló 2007.

Részletesebben

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Varga Felicián www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. november 27.

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Varga Felicián www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. november 27. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelését, szolgáltatását és egyes igazgatási szolgáltatási díjakat szabályozó rendelet-tervezet és VM miniszteri utasítás-tervezet www.fomi.hu www.geoshop.hu

Részletesebben

TÉRADAT- INFRASTRUKTÚRÁNK TÉRBELI REFERENCIÁI

TÉRADAT- INFRASTRUKTÚRÁNK TÉRBELI REFERENCIÁI TÉRADAT- INFRASTRUKTÚRÁNK TÉRBELI REFERENCIÁI DR. MIHÁLY SZABOLCS Társadalom térinformatikai kataszter GISopen Konferencia 2010. március 17-19. Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar Székesfehérvár

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. HATÁLYON KÍVÜLI UTASÍTÁSOK száma típusa

Részletesebben

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A TÉRKÉP A HAGYOMÁNYOS VILÁG FELFOGÁSA SZERINT A TÉRKÉP ÉS EGYÉB TÉRKÉPÉSZETI ÁBRÁZOLÁSI FORMÁK (FÖLDGÖMB, DOMBORZATI MODELL, PERSPEKTIVIKUS

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 4.

Matematikai geodéziai számítások 4. Matematikai geodéziai számítások 4. Vetületi átszámítások Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 4.: Vetületi átszámítások Dr. Bácsatyai, László Lektor: Dr. Benedek, Judit Ez a modul a

Részletesebben

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu Ismerkedés a térképekkel 1. Miért van

Részletesebben

Vetületi rendszerek és átszámítások

Vetületi rendszerek és átszámítások Vetületi rendszerek és átszámítások PhD értekezés tézisei Dr. Varga József egyetemi adjunktus Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék Budapest,

Részletesebben

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan

3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János. @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan Kartográfia (GBN309E) Térképészet (GBN317E) előadás 3. Vetülettan (3/6., 8., 10.) Unger János unger@geo.u @geo.u-szeged.hu www.sci.u-szeged.hu/eghajlattan szeged.hu/eghajlattan SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. Bevezetés a térinformatikába. Kartográfia történet.

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÁJÉKOZTATÁS TANTÁRGYI TEMATIKA 1 Előadás 1. GPS műszerek és kapcsolódó szoftvereik bemutatása

Részletesebben

A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések

A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések A MePAR-hoz kapcsolódó DigiTerra térinformatikai szoftver fejlesztések GIS OPEN 2004 Konferencia Székesfehérvár Előadó: Czimber Kornél DigiTerra Kft. DigiTerra - MePAR térinformatikai fejlesztések MePAR

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 1. Agrártéradat- és egyéb adatbázisok Földmérési és Távérzékelési Intézet fontosabb adatbázisai

Részletesebben

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék MÁSODLAGOS ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK Meglévő (analóg) térképek manuális digitalizálása 1 A meglévő

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI GPS HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI

A MAGYARORSZÁGI GPS HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Koós Tamás Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem koos.tamas@zmne.hu A MAGYARORSZÁGI GPS HÁLÓZATOK FEJLESZTÉSÉNEK TAPASZTALATAI Absztrakt A GPS rendszer kiépítése és a technika széleskörű elterjedése új,

Részletesebben

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 3. elıadás

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése. 3. elıadás Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 3. elıadás Helymeghatározás a mindennapokban Szituáció I. Gyakorta hallani Budapesten: Hol vagyok? Piros hetesen, most hagytuk el a Móriczot, megyek a Keletibe. A

Részletesebben

Monitoring távérzékeléssel Természetvédelmi alkalmazások (E130-501) Természetvédelmi MSc szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

A GEOMETRIAI ADATOK VONATKOZÁSI RENDSZEREI A TÉRINFORMATIKÁBAN

A GEOMETRIAI ADATOK VONATKOZÁSI RENDSZEREI A TÉRINFORMATIKÁBAN MIHALIK JÓZSEF A téma aktualitása A GEOMETRIAI ADATOK VONATKOZÁSI RENDSZEREI A TÉRINFORMATIKÁBAN A térinformatikai rendszerek alkalmazása ma már sok területen, így a honvédelem területén is nélkülözhetetlen

Részletesebben

Lfk 2000/2005; MADOP 2000/2005; Mao. Digitális topográfia GIS OPEN Winkler Péter FÖMI

Lfk 2000/2005; MADOP 2000/2005; Mao. Digitális topográfia GIS OPEN Winkler Péter FÖMI Mao Lfk 2000/2005; MADOP 2000/2005; Digitális topográfia GIS OPEN 2006. 03. 16. Winkler Péter FÖMI 2000-ben három, egymáshoz kapcsolódó nagy projekt indult az FVM FTF ANP program keretében: Magyarország

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar GEOINFORMATIKAI INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Jelölések: G geoinformatikai

Részletesebben

Alapfokú barlangjáró tanfolyam

Alapfokú barlangjáró tanfolyam Tájékozódási ismeretek, barlangtérképezés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Alapfokú barlangjáró tanfolyam Orfű Tájékozódás felszínen: Térképek segítségével GPS koordinátákkal

Részletesebben

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI LÉTESÍTMÉNYEK (RÉGÉSZETI OBJEKTUMOK) FELDERÍTÉSE oktatási anyag (RÉGÉSZETI) É OBJEKTUM-FELDERÍTÉS (ALAPOK) TERMÉSZETES MESTERSÉGES ELLENTÉTBŐL KIINDULVA felismerés alakzat és struktúra

Részletesebben

INSPIRE irányelv végrehajtásával kapcsolatos fejlesztések

INSPIRE irányelv végrehajtásával kapcsolatos fejlesztések INSPIRE irányelv végrehajtásával kapcsolatos fejlesztések Palya Tamás FÖMI MFTTT Vándorgyűlés 2013. július 11-13. Földmérési és Távérzékelési Intézet Tartalom Mi is az az INSPIRE? Magyar helyzet FÖMI tevékenység

Részletesebben

Magyarország digitális ortofotó programjai és az 1:10 000 országos vektoros adatbázis

Magyarország digitális ortofotó programjai és az 1:10 000 országos vektoros adatbázis Magyarország digitális ortofotó programjai és az 1:10 000 országos vektoros adatbázis Winkler Péter FÖMI Keszthely, 2007. XI. 22.-23. 2000-ben három, egymáshoz kapcsolódó nagy projekt indult az FVM FTF

Részletesebben

AZ INSPIRE irányelv földügyi vonatkozásai. GISOpen 2009.

AZ INSPIRE irányelv földügyi vonatkozásai. GISOpen 2009. AZ INSPIRE irányelv földügyi vonatkozásai GISOpen 2009. A földügyi igazgatás a gazdasági élet, a mezőgazdaság és hitelforgalom alapjának egyik legnagyobb összetevőjével, a termőfölddel és az ingatlanokkal

Részletesebben

Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek vizsgálata

Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek vizsgálata Magyarországi geodéziai vonatkozási rendszerek és vetületi síkkoordináta-rendszerek vizsgálata Az elmúlt 150 év során Magyarországon a történelmi helyzet sajátos alakulása következtében több alkalommal

Részletesebben

A 92. sorszámú Térképész szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 92. sorszámú Térképész szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 92. sorszámú Térképész szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 581 03

Részletesebben

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Szombathelyi Földmérő Nap A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatalának szervezésében Szombathely, 2015. április 9. Busics Imre igazgató

Részletesebben

16/1997. (III. 5.) FM rendelet. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 1

16/1997. (III. 5.) FM rendelet. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 1 16/1997. (III. 5.) FM rendelet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról 1 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 BEVEZETÉS A Közlekedési Környezeti Centrum (KKC) projekt keretében létrejött ELZA (Elektronikus Levegő- és Zajvédelmi Adattár) egy online felületen elérhető alkalmazás, ahol a

Részletesebben

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer Két évtized tapasztalatát sűrítettük ErdaGIS térinformatikai keretrendszerünkbe, mely moduláris felépítésével széleskörű felhasználói réteget céloz, és felépítését

Részletesebben

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez Távérzékelés Országos távérzékelési projektek (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

A felhasználói szegmens GPS technikák 4. A felhasználói szegmens mindenki, aki hely, sebesség és időadatokat akar meghatározni mindenki, aki a légkörön átmenő elektromágneses hullámokat akar vizsgálni

Részletesebben

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Topográfiai térképek és egyéb térképek. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Topográfiai térképek és egyéb térképek. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai Matula Györgyi Topográfiai térképek és egyéb térképek A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai A követelménymodul száma: 2239-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50

Részletesebben

2. fejezet. Vetületi alapfogalmak. Dr. Mélykúti Gábor

2. fejezet. Vetületi alapfogalmak. Dr. Mélykúti Gábor 2. fejezet Dr. Mélykúti Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 2010 2.1 Bevezetés A modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a térképek készítése és használata

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDMÉRÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ FÖLDMÉRÉS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ Elméleti szöveges feladatok 1. Sorolja fel a geodéziai célra szolgáló vetítéskor használható alapfelületeket

Részletesebben

29. VÁNDORGYŰLÉSE. Szolgáltatásfejlesztések a. FÖMI-ben. A Magyar Földmérési, Térképészeti és. Távérzékelési Társaság. Sopron 2013.

29. VÁNDORGYŰLÉSE. Szolgáltatásfejlesztések a. FÖMI-ben. A Magyar Földmérési, Térképészeti és. Távérzékelési Társaság. Sopron 2013. A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 29. VÁNDORGYŰLÉSE Sopron 2013. Szolgáltatásfejlesztések a FÖMI-ben www.fomi.hu www.geoshop.hu Szolgáltatási lehetőségek A Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

Erdészeti útügyi információs rendszerek

Erdészeti útügyi információs rendszerek Erdészeti útügyi információs rendszerek PÉTERFALVI József, MARKÓ Gergely, KOSZTKA Miklós 1 Az erdészeti útügyi információs rendszerek célja a feltáróhálózatok térképi vonalai és az azokhoz kapcsolt leíró

Részletesebben

Nyílt forrású, webes WGS84-EOV transzformáció

Nyílt forrású, webes WGS84-EOV transzformáció Nyílt forrású, webes WGS84-EOV transzformáció Faludi Zoltán UniGIS 2007 Faludi Zoltán UniGIS 2007 http://wgseov.sf.net 1/17 Nyílt forrású rendszerek a térinformatikában Szerver oldali szoftverek Kliens

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. Digitális térképezés, georeferálás, vektorizálás Digitális térkép Fogalma Jellemzői Georeferálás

Részletesebben

3. fejezet. Térképek jellemző tulajdonságai. Dr. Mélykúti Gábor

3. fejezet. Térképek jellemző tulajdonságai. Dr. Mélykúti Gábor 3. fejezet Dr. Mélykúti Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 3.1 Bevezetés A Térképek jellemzői modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a térképek készítése

Részletesebben

FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FÖLDMÉRŐ, TÉRKÉPÉSZ ÉS TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 581 01 2. A szakképesítés

Részletesebben

Topográfia 2. Vetületi alapfogalmak Mélykúti, Gábor

Topográfia 2. Vetületi alapfogalmak Mélykúti, Gábor Topográfia 2. Vetületi alapfogalmak Mélykúti, Gábor Topográfia 2. : Vetületi alapfogalmak Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet. GISopen 2013: Jogi változások informatikai válaszok. 2013. március 13. NymE - Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár

Földmérési és Távérzékelési Intézet. GISopen 2013: Jogi változások informatikai válaszok. 2013. március 13. NymE - Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár Az állami digitális távérzékelési adatbázisok létrehozása, kezelésének feladatai Zboray Zoltán igazgató Távérzékelési és Kozmikus Geodéziai Igazgatóság (TKGI) GISopen 2013: Jogi változások informatikai

Részletesebben

A VTopo-25 adatbázis*

A VTopo-25 adatbázis* A VTopo-25 adatbázis* Dr. Alabér László Forián-Szabó Márton Kovács Ervin HM Térképészeti Kht. A topográfiai térképrendszer korszerűsítése Több mint tíz év telt el azt követően, hogy az Országgyűlés elfogadta

Részletesebben

Magyar katonai tematikus térképek

Magyar katonai tematikus térképek EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Magyar katonai tematikus térképek SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Bögöly András térképész és geoinformatikus szakirányú hallgató Témavezetı:

Részletesebben

GISopen 2013 konferencia. Szolgáltatás fejlesztések a FÖMIben

GISopen 2013 konferencia. Szolgáltatás fejlesztések a FÖMIben GISopen 2013 konferencia Szolgáltatás fejlesztések a FÖMIben www.fomi.hu www.geoshop.hu Az adatokhoz való hozzáférés, szolgáltatási formák A Földmérési és Távérzékelési Intézet a térbeli adatok tekintetében

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

Kép mozaik és piramis készítése LANDSAT űrfelvételből dr. Siki Zoltán 2011

Kép mozaik és piramis készítése LANDSAT űrfelvételből dr. Siki Zoltán 2011 Kép mozaik és piramis készítése LANDSAT űrfelvételből dr. Siki Zoltán 2011 Az internetről szabadon letölthetők korábbi 15 méter felbontású LANDSAT űrfelvételek Magyarországról (ftp://ftp.glcf.umd.edu/landsat).

Részletesebben

PTE PMMIK Infrastruktúra és Mérnöki Geoinformatika Tanszék

PTE PMMIK Infrastruktúra és Mérnöki Geoinformatika Tanszék Kétféle modellezési eljárás van: Analóg modellezés melynek eredménye a térkép Digitális modellezés térinformációs rendszer amely az objektumok geometriai ábrázolása alapján: Raszteres vagy tesszelációs

Részletesebben

Geoinformatikai rendszerek

Geoinformatikai rendszerek Geoinformatikai rendszerek Térinfomatika Földrajzi információs rendszerek (F.I.R. G.I.S.) Térinformatika 1. a térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó

Részletesebben

A GNSSnet.hu arcai. KGO 40 konferencia Budapest, Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Galambos István

A GNSSnet.hu arcai. KGO 40 konferencia Budapest, Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Galambos István Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Galambos István Előzmény A KGO elévülhetetlen érdeme a GPS hazai honosításában Kezdetekben (90-es évek) a relatív műholdas helymeghatározás

Részletesebben

Térképismeret ELTE TTK BSc. 2007 11. Terepi adatgyűjt. ció. (Kartográfiai informáci GPS-adatgy. tematikus térkt gia) http://lazarus.elte.

Térképismeret ELTE TTK BSc. 2007 11. Terepi adatgyűjt. ció. (Kartográfiai informáci GPS-adatgy. tematikus térkt gia) http://lazarus.elte. Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és s Földrajz F BSc. 2007 11. Török k Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK TérkT rképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu Terepi adatgyűjt jtés s

Részletesebben

Állami térképészeti alapadatok

Állami térképészeti alapadatok Állami térképészeti alapadatok Toronyi Bence Geodézia Zrt. 2008.11.20 Törvényi szabályozás A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény szerint Az állam a térképellátás érdekében

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

B-A-Z MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

B-A-Z MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA A DATR adatbázis kezelés és alaptérképi tartalom tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében Sopron, 2013. július 11. Peremiczki Péter B-A-Z Megyei Kormányhivatal Földhivatala Az előadás tartalma Az adatok

Részletesebben

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 55. ÉVFOLYAM 2003 10. SZÁM Az EOV-alapfelületek térbeli helyzetének vizsgálata Kratochvilla Krisztina doktorandusz BME Általános- és Felsõgeodézia Tanszék Bevezetés Az 1975-ben

Részletesebben

Autodesk Topobase gyakorlati alkalmazások Magyarországon

Autodesk Topobase gyakorlati alkalmazások Magyarországon Autodesk Topobase gyakorlati alkalmazások Magyarországon Állami Autópálya kezelő Zrt - Digitális Törzskönyv Előadó: Cservenák Róbert HungaroCAD Kft. Térinformatikai csoportvezető Marjai György - ÁAK Zrt.

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Koós Tamás főosztályvezető - helyettes Földmérő Nap, Pécs, 2014. június 12.. Szakmai jogszabályaink A földmérési és

Részletesebben

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Térképszaurusz vs. Garmin GPS NASA World Wind (3D) Megint hétfő (vagy szerda)... Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 10. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi

Részletesebben

Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve

Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve I. RÉSZ Katona térképészeink a napokban ünnepelték az önálló magyar katonai térképészet 80. évfordulóját. Az ünnep apropóján szeretnénk az egyetem oktatóinak,

Részletesebben

Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága

Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága Földrajzi koordináták Egy pont földfelszíni helyzetét meghatározzák: a pont alapfelületi földrajzi koordinátái a pont tengerszint feletti magassága Topo-Karto-2 1 Földrajzi koordináták pólus egyenlítő

Részletesebben

Forgalomtechnikai helyszínrajz

Forgalomtechnikai helyszínrajz Forgalomtechnikai helyszínrajz Szakdolgozat védés Székesfehérvár 2008 Készítette: Skerhák Szabolcs Feladat A szakdolgozat célja bemutatni egy forgalomtechnikai helyszínrajz elkészítésének munkafolyamatát.

Részletesebben

PTE PMMF Közmű- Geodéziai Tanszék

PTE PMMF Közmű- Geodéziai Tanszék digitális állományok átvétele, meglévő térképek digitalizálása, meglévő térképek, légifelvételek, illetve speciális műszaki rajzi dokumentációk szkennelése és transzformálása. A leggyorsabb, legolcsóbb

Részletesebben

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS?

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS? PLIHÁL KATALIN MI A TÉRKÉP A KÉSZÍTŐ SZEMSZÖGÉBŐL NÉZVE? EGY OLYAN KÜLÖNLEGES ÉS SPECIÁLIS ESZKÖZ, AMELLYEL A TÉRBELI VALÓSÁGOT TRANSZFORMÁLVA, GENERALIZÁLVA ÉS GRAFIKUS

Részletesebben

Térinformatika. A vonatkozási és koordináta rendszerek szerepe. Vonatkozási és koordináta rendszerek. Folytonos vonatkozási rendszer

Térinformatika. A vonatkozási és koordináta rendszerek szerepe. Vonatkozási és koordináta rendszerek. Folytonos vonatkozási rendszer Térinformatika Vonatkozási és koordináta rendszerek Dr. Szabó György BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék A vonatkozási és koordináta rendszerek szerepe Heterogén jelenségek közös referencia kerete

Részletesebben

Ausztria és Magyarország közötti vetületi transzformációk

Ausztria és Magyarország közötti vetületi transzformációk Vetületi átszámítások Ausztria és Magyarország között Dr. Völgyesi Lajos egyetemi docens BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék, MTA-BME Fizikai Geodéziai és Geodinamikai Kutató csoport Ausztria és Magyarország

Részletesebben

DATR változások Szolgalmi jogok

DATR változások Szolgalmi jogok DATR változások Szolgalmi jogok Békéscsaba 2014. november 25. Földmérési és Távérzékelési Intézet Institóris István osztályvezető Jogszabályi háttér Szolgalmi jogok 1. 16300/1971 OFTH Útmutató 2. 64300/1975

Részletesebben

II. TÉRKÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

II. TÉRKÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÁLTALÁNOS TERMÉSZETFÖLDRAJZ II. TÉRKÉPÉSZETI ALAPISMERETEK 1 A FÖLDI TÉR ÁBRÁZOLÁSA A TÉRKÉP A földi környezet sok félek éppen ábrázolható. A látrajz, vagy látkép oldalnézeti képet ábrázol. A hegy tetejéről

Részletesebben

Szeged, 2007. november 5.

Szeged, 2007. november 5. Forián-Szabó Márton Digitális térképészeti adatbázisok Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Társaság Szeged,. november 5. Tartalom Katonai topográfiai térképezés Magyarországon A HM Térképészeti

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS ÚTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS VASÚTÉPITŐ ÉS FENNRATÓ TECHNIKUS Oktatatott tantárgyak: Munka és környezetvédelem Építőipari gépek Műszaki ábrázolás Építőanyagok és vizsgálatuk

Részletesebben

HUNAGI 2013 konferencia. Geoshop országos kiterjesztése. FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Forner Miklós www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. április 4.

HUNAGI 2013 konferencia. Geoshop országos kiterjesztése. FÖLDMÉRÉSI ÉS TÁVÉRZÉKELÉSI INTÉZET Forner Miklós www.fomi.hu www.geoshop.hu 2013. április 4. HUNAGI 2013 konferencia Geoshop országos kiterjesztése www.fomi.hu www.geoshop.hu Az adatokhoz való hozzáférés, szolgáltatási formák A Földmérési és Távérzékelési Intézet a térbeli adatok tekintetében

Részletesebben

Hidak és hálózatok. Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél. Bodó Tibor. Mérnökgeodézia Kft.

Hidak és hálózatok. Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél. Bodó Tibor. Mérnökgeodézia Kft. Hidak és hálózatok Geodéziai alapponthálózatok kialakítása hidak építésénél Bodó Tibor Mérnökgeodézia Kft. Általános elvek Természetesen a hidak, műtárgyak építésénél kialakított alaponthálózatokra is

Részletesebben

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet. igazgatási szolgáltatási díjakról. A rendelet tárgya

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet. igazgatási szolgáltatási díjakról. A rendelet tárgya 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésérő l, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról A földmérési és térképészeti tevékenységrő

Részletesebben

Kerti's Kft. Nagy Bence Vezető termékmenedzser.

Kerti's Kft. Nagy Bence Vezető termékmenedzser. Kerti's Kft. Nagy Bence Vezető termékmenedzser bence.nagy@gps.hu www.kertis.hu Program A közelmúlt és a jelen Új üzletág, a GPS bolt Hogyan válasszunk térinformatikai adatgyűjtőt? A közelmúlt és a jelen:

Részletesebben

Hogyan tovább állami topográfia? Digitális vagy digitalizált az 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép?

Hogyan tovább állami topográfia? Digitális vagy digitalizált az 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép? Hogyan tovább állami topográfia? Digitális vagy digitalizált az 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép? Szíjj Nándor, a Carto-Hansa Kft. ügyvezetõ igazgatója 1. Hogyan készül a DTA-10 a CARTO- HANSA Kft.-nél?

Részletesebben