KATONAI TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK MAGYARORSZÁGON. Dr. Mihalik József (PhD)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KATONAI TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK MAGYARORSZÁGON. Dr. Mihalik József (PhD)"

Átírás

1 KATONAI TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK MAGYARORSZÁGON MILITARY MAPPING DATA BASES IN HUNGARY Dr. Mihalik József (PhD) HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.; Abstract The article introduces the main features, data contains, data format, precision, geodetic datum, usage and the recent developments of the digital mapping databases, made and maintained by the Hungarian military cartography. Keywords: mapping databases, data contains, data format, precision, geodetic datum. Kulcsszavak: térképészeti adatbázisok, adattartalom, adat formátum, pontosság, geodéziai vonatkoztatási rendszer. A Magyarországon készült katonai térképészeti adatbázisokat, azaz a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) digitális térképészeti adatbázisait a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: HM Zrínyi Nonprofit Kft.) készíti, aktualizálja, üzemelteti és szolgáltatja a felhasználóknak. Az MH digitális térképészeti adatbázisai több féle célt szolgálnak. Az 1980-as évek végén, alapvetően csak a térképkészítési technológia korszerűsítésének céljából készültek digitális térképészeti adatbázisok. Ma már szinte kivétel nélkül alkalmasak térinformatikai adatbázisok geometriai alapjául is. Kezdetben, a digitális térképészeti adatbázisok előállítása, a topográfiai méretarányoknak megfelelő adattartalommal - elsősorban költség takarékossági okokból - a meglévő térképek digitalizálásával történt. Ilyen adatbázis a DTA-200 és a DTA-50, melyek fejlesztése az 1980-as évek végén kezdődött. A Magyar Honvédség - térinformatikai célokra is alkalmas - digitális térképészeti adatbázisai fejlesztésének kezdeti időszakában a készítők a Micro Station DWG adatformátumot választották alap adatformátumként. Ez természetesen lehetővé tette az adatok más formátumokba való exportálását is. A technológiai fejlesztések eredményeként, mára a Geomédia MDB adatformátum vált uralkodóvá. Az 1990-es évek elejéig az adatbázisok geodéziai vonatkoztatási rendszere alap esetben, az Kraszovszkij/S42/83/Gauss-Krüger rendszer volt, de a

2 polgári felhasználók részére, rendelkezésre álltak az adatbázisok IUGG- 67/ HD-72/EOV rendszerben is. Az 1990-es évek politikai változásai, Magyarország társadalmi rendszerváltása, és a politikai és katonai szövetségi rendszerkörnyezet megváltozása következményeként az adatbázisok felújítása során, azok geodéziai vonatkoztatási rendszerét is megváltoztatták. Ma már rendelkezésre állnak WGS-84/ETRS-89/ UTM rendszerben is. Az IUGG-67/HD-72/EOV rendszer továbbra is használatban maradt a hazai polgári felhasználók igényeinek megfelelően. Az alapvetően a kartográfiai célú adatbázisok, elsősorban a grafikus térképi megjelenítést szolgáló adatformátumokban készültek. Jellemzően OCAD és CDR formátumokban. Ennek természetesen takarékossági okai is vannak, mert ezek a szoftverek jelentősen olcsóbbak a fentebb említetteknél és betanításuk is egyszerűbb az operátorok számára. A raszteres adatbázisok adatformátuma TIF vagy GeoTif. A domborzat- és felületmodellek adatformátuma bináris (sorfolytonos), ASCII formátum, vagy ARC/INFO formátum. Magyarországon elsőként a DTA-200 vektoros digitális térképészeti adatbázis fejlesztése indult el. A DTA-200 a következő attribútum adatokat tartalmazza: Települések: a megye, a település neve, a település KSH kódja és lakosság száma (csak magyarországi település esetén). Létesítmények: a villanyvezetékek adatai. Utak: nemzetközi útszám, nemzeti útszám (csak az elsőrendű utak esetében). Vízrajz: a vizek nevei. Domborzat: a szintvonal értékek. Növényzet: az erdők adatai a térképi adatok alapján (tűlevelű, lomblevelű, vegyes). Határok: A terület neve. Az adatbázisnak kétféle az alkalmazási céltól függő mutációja létezik: A DTA-200 2K2 Gripen a MH negyedik generációs, több feladat típus végrehajtására alkalmas, Gripen harci repülőgépei alkalmazásához szükséges adatbázis. A DTA-2K6 a topográfiai, a helikopteres és az autós térképek készítését szolgáló adattartalommal rendelkezik. A DTA-50, alap változatában Magyarország 1: mértarányú, nemzetközi szelvény beosztású, katonai topográfiai térképének teljes adattartalmát tartalmazza, a térkép méretarányának megfelelő pontossággal. Szelvényezve készült, de akár a teljes adatállomány egybe fűzhető. Belőle készült el az ország 1: méretarányú, 319 szelvényből álló, WGS-84/ETRS-89/UTM vonatkoztatási rendszerű, katonai és állami topográfiai térképe. Az adatbázis - a többcélú katonai felhasználás

3 mellett - geometriai alapja sok polgári célú térinformatikai rendszernek is. A DTA-50 a következő attribútum adatokat tartalmazza: Alappontok: az alappontok magassága (csak a magyarországi területeken). Domborzat: a szintvonalértékek. Határok: Ország nevek, kistérség nevek, a megyék nevei, a védett területek igazgatóságai. Közlekedés: nemzetközi és nemzeti útszámok, út adatok (burkolat, szélesség). Létesítmények: villamos vezetékek adatai, a szélerőművek magassági adatai. Növényzet: az erdők adatai (sűrű vagy ritka, tűlevelű, lombos vagy vegyes). Települések: a település neve, lakosság száma, megyei hovatartozása, a kistérségek neve, a régiók neve, a járások neve, a településrészek jellege, a településrészek lakosság száma, a települések KSH kódja. Vízrajz: a vizek nevei. A fent említett vektor adatbázisok alap adatformátumai: GeoMedia mdb vagy shp. A DDM-10 domborzatmodell az 1: méretaranyú Katonai topográfiai térképek eredeti domborzatrajzának digitalizálásával készült és tíz méter sűrűségű TIN háló csomópontjaiban tartalmazza Magyarország teljes területén - a terep domborzatának magasságait. Természetesen a magassági adatok kisebb sűrűséggel is leválogathatók az adatbázisból. A nagyméretarányú adattartalommal rendelkező adatbázisok készítése során - már a kezdetekkor is elsődleges adatnyerési eljárásokat alkalmaztak. A katonai térképészeti adatbázisok nagyméretarányú adattartalommal, katonai szempontból fontos, általában kicsi, néhány négyzetkilométeres területre készülnek. Az MH nagyméretarányoknak megfelelő adattartalommal bíró digitális térképészeti adatbázisai elsősorban a katonai gyakorlóterek, laktanyák, fontos szárazföldi terepszakaszok, vízi átkelő helyek, stb. területéről készülnek. Adattartalmukat a felhasználói igények függvényében alakítják ki. Általában tartalmazzák a földmérési térképeknek megfelelő adattartalmat, a terep részletes domborzatát, felületmodelljét, a katonai létesítményeket, a területen található föld feletti és földalatti közműveket, valamint azok műszaki adatait. Adatformátumuk általában: AutoCad dwg, GeoMedia mdb vagy shp. Ma már, a topográfiai méretarányoknak megfelelő adattartalmú vektor adatbázisok előállítása és aktualizálása során is, az elsődleges adatnyerési eljárások alkalmazása a jellemző. Adattartalmuk előállítása ortofotók kiértékelésével vagy térfotogrammetriai eljárások alkalmazásával és terepi helyszíneléssel történik. Attribútum adataik begyűjtése során, ellenőrzés után, jelentős mértékben

4 felhasználhatók a már meglévő tematikus adatbázisok adatai. A térképészeti vektor és raszter adatbázisokat az MH szárazföldi és légi haderőnemeinél, valamint szakcsapatainál alkalmazzák a katonai feladatok térinformatikai támogatásához szükséges alkalmazások geometriai alapjául. Ilyen adatbázisok a szárazföldi haderőnem által alkalmazott DDM-10, DTA-50, DTA-200, DTA-500 és a DTA-1M. A DTA-500 alap változatában a Magyarországot is ábrázoló kilenc darab, 1: mértarányú, nemzetközi szelvény beosztású, katonai topográfiai térképszelvény teljes adattartalmát tartalmazza. A térképszelvények eredeti példányainak digitalizálásával, a térkép méretarányának megfelelő pontossággal, szelvényezve készült, de akár a teljes adatállomány egybe fűzhető. Belőle állították elő az ország 1: méretarányú, kilenc szelvényből álló, WGS- 84/ETRS-89/Lambert-féle kúp, vonatkoztatási rendszerű, katonai topográfiai térképét. Alap adatformátumai: GeoMedia mdb vagy shp. A DTA-1000 alap változatában a Magyarországot is ábrázoló hat darab, 1: mértarányú, nemzetközi szelvény beosztású, katonai topográfiai térképszelvény teljes adattartalmát tartalmazza. A DTA-500 adatbázishoz hasonló technológiával készült. Alapanyaga az ország hat szelvényből álló, 1: méretarányú, WGS- 84/ETRS-89/Lambert-féle kúp, vonatkoztatási rendszerű, katonai topográfiai térképének. Alap adatformátumai: GeoMedia mdb vagy shp. A DTA-500 és a DTA a következő attribútum adatokat tartalmazza: Magassági pont: a pont magassága. Település: a település neve. Utak: nemzetközi útszám, nemzeti útszám. Vízrajz: víznevek. Határok: ország nevek, megyenevek. A Légierő alapvetően a légi-navigációs térképészeti és a repülési akadály adatbázisokat használja. Légi-navigációs térképészeti adatbázisok az alábbiak: a JOG-250 ocd és a NAV-500, GeoMedia mdb vagy shp formátumban. Ezek alapvetően a JOG, az LFC, a TFC és az ICAO térképek készítését szolgálják. A repülési akadály adatbázisok a repülőeszközök különböző repülési tulajdonságait figyelembe véve, az adott repülő eszköz csoport (vadász repülőgépek, katonai helikopterek, polgári utasszállító és sport repülőgépek) számára akadályt, veszélyt jelentő mesterséges és természetes tereptárgyak adatait tartalmazzák. A különböző repülési akadály adatbázisok által lefedett

5 területek kiterjedése a végrehajtandó repülési feladatok jellegétől függ. Az MH jelenleg a következő repülési akadály adatbázisokkal rendelkezik: A REP-60 adatbázis Magyarország teljes területén - államhatárának vonaláig - tartalmazza a helyi átlagos terepszinthez viszonyítva 60 méter magas, vagy annál magasabb tereptárgyak helyzetét, abszolút és relatív magasságát, jellegét és a hozzájuk tartozó az ICAO Annex 15 szabványban meghatározott egyéb adatot. Tartalmazza továbbá minden olyan földrészlet helyrajzi számát, melyen a helyi átlagos terepszinthez viszonyítva, legalább 60 méter magas tereptárgy található. Az Annex 15 adatbázis Magyarország teljes területén - államhatárának vonaláig - tartalmazza a helyi átlagos terepszinthez viszonyítva 100 méter magas, vagy annál magasabb tereptárgyak helyzetét, abszolút és relatív magasságát, jellegét és a hozzájuk tartozó az ICAO Annex 15 szabványban meghatározott egyéb adatot. Tartalmazza továbbá minden olyan földrészlet helyrajzi számát, melyen a helyi átlagos terepszinthez viszonyítva, legalább 100 méter magas tereptárgy található. A REP-25 adatbázis a katonai repülőterek vonatkoztatási pontjainak 10 kilométer sugarú környezetében és a Magyar Honvédség Légi Gyakorlóterének teljes területére vonatkozóan tartalmazza a helyi átlagos terepszinthez viszonyítva 25 méter magas, vagy annál magasabb tereptárgyak helyzetét, abszolút és relatív magasságát, jellegét és a hozzájuk tartozó az ICAO Annex 15 szabványban meghatározott egyéb adatot. Tartalmazza továbbá a fent említett területekre vonatkozóan, minden olyan földrészlet helyrajzi számát, melyen a helyi átlagos terepszinthez viszonyítva, legalább 25 méter magas tereptárgy található. A nagy és közepes méretarányoknak megfelelő adattartalommal bíró adatbázisokat alapvetően a szárazföldi haderőnem, a hadihajós folyami flottilla és az MH szakcsapatai alkalmazzák. A kisméretarányoknak megfelelő adattartalommal készített katonai adatbázisokat alapvetően a légierő alkalmazza. Az előzőekben ismertetett vektor adatbázisokból készített térképek georeferált digitális raszter állományként is megjeleníthetők. Ez a megjelenési formája az úgynevezett RTA adatbázisoknak. Nemzetközi együttműködésben jelenleg a magyar katonai térképészet a Többnemzetiségű Térinformatikai Programban (MGCP) vesz részt. Az együttműködő országok célja egy közepes méretaránynak (1: vagy alapanyag függvényében 1: ) megfelelő adattartalmú és geometriai pontosságú, globális kiterjedésű,

6 térképészeti és térinformatikai célokra egyaránt alkalmas, digitális vektor adatbázis létrehozása és fenntartása. Az adatbázis digitális fotó űrfelvételekből készített ortofotó állományok kiértékelése útján készül. Az MH nem nyilvános, tisztán katonai célra készített adatbázisain kívül az adatbázisok többsége polgári célú felhasználásra is alkalmas. Annak ellenére, hogy alapvetően katonai célokra készültek - geometriai alapjául szolgálnak Magyarország állami és egyéb polgári térinformatikai rendszerei jelentős részének. A magyar katonai térképészet a évben előkészítette és 2014 januárjában megkezdte egy új, 1: méretaránynak megfelelő adattartalmú, de 1: méretaránynak megfelelő geometriai pontosságú digitális térképészeti vektor adatbázis, a DITAB (Digitális Topográfiai Adatbázis) elkészítését. A tervek szerint - a program eredményeként - a fent említett adattartalommal és pontossággal létrejön Magyarország digitális topográfiai vektor adatbázisa valamint 319 szelvényből álló, új, 1: méretarányú térképe. Az adatbázis elkészítési technológiája, ortofotók alkalmazásával végzett topográfiai újfelmérés, ezért a program Magyarország ötödik katonai felmérésének is nevezhető. Irodalom: Az MH Geoinformációs Szolgálat, a HM Zrínyi Nonprofit Kft és jogelődeik által a digitális térképészeti adatbázisokhoz készített és aktualizált műszaki dokumentáció.

A VTopo-25 adatbázis*

A VTopo-25 adatbázis* A VTopo-25 adatbázis* Dr. Alabér László Forián-Szabó Márton Kovács Ervin HM Térképészeti Kht. A topográfiai térképrendszer korszerűsítése Több mint tíz év telt el azt követően, hogy az Országgyűlés elfogadta

Részletesebben

MAGASSÁGI AKADÁLY-ADATBÁZISOK KIALAKÍTÁSA A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELMÉRŐ OSZTÁLYÁN 3

MAGASSÁGI AKADÁLY-ADATBÁZISOK KIALAKÍTÁSA A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELMÉRŐ OSZTÁLYÁN 3 Sándor Tamás 1 Orosz László 2 MAGASSÁGI AKADÁLY-ADATBÁZISOK KIALAKÍTÁSA A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELMÉRŐ OSZTÁLYÁN 3 A HM Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Felmérő osztályán 2010

Részletesebben

A topográfiai térképezés jelentősége és története

A topográfiai térképezés jelentősége és története TÉRKÉPEZÉS Karli Ildikó A topográfiai térképezés jelentősége és története A Föld felszínén és annak közvetlen közelében lévő természetes alakulatokat és mesterséges létesítményeket összefoglaló néven tereptárgyaknak

Részletesebben

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003.

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. KÉSZÍTETTE: MIHALIK JÓZSEF

Részletesebben

Térbeli döntések TARTALOM

Térbeli döntések TARTALOM 4 Térbeli döntések TARTALOM 1. Bevezetés...2 2. A feladat ismertetése...3 3. Hagyományos megoldás...6 3.1. Környezetbarát elhelyezés...6 3.2. A költségek kímélése...7 4. Digitális adatbázisok Magyarországon...

Részletesebben

Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve

Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve I. RÉSZ Katona térképészeink a napokban ünnepelték az önálló magyar katonai térképészet 80. évfordulóját. Az ünnep apropóján szeretnénk az egyetem oktatóinak,

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Elektronikus jegyzet Készült a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban projekt támogatásával Zsigovits László ny. hőr. alez. c. egyetemi

Részletesebben

Hogyan tovább állami topográfia? Digitális vagy digitalizált az 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép?

Hogyan tovább állami topográfia? Digitális vagy digitalizált az 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép? Hogyan tovább állami topográfia? Digitális vagy digitalizált az 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép? Szíjj Nándor, a Carto-Hansa Kft. ügyvezetõ igazgatója 1. Hogyan készül a DTA-10 a CARTO- HANSA Kft.-nél?

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A művelést segítő szenzorok és monitorok III. 141.lecke Adattárház és

Részletesebben

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖKKEL KÉSZÍTETT RASZTERES TÁVÉRZÉKELÉSI ADATOK FELDOLGOZÁSA KATONAI TÉRKÉPÉ- SZETI ÉS FELDERÍTÉSI FELADATOKHOZ 4

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖKKEL KÉSZÍTETT RASZTERES TÁVÉRZÉKELÉSI ADATOK FELDOLGOZÁSA KATONAI TÉRKÉPÉ- SZETI ÉS FELDERÍTÉSI FELADATOKHOZ 4 Zboray Zoltán 1 Sándor Tamás 2 Szipli Tamás 3 PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐESZKÖZÖKKEL KÉSZÍTETT RASZTERES TÁVÉRZÉKELÉSI ADATOK FELDOLGOZÁSA KATONAI TÉRKÉPÉ- SZETI ÉS FELDERÍTÉSI FELADATOKHOZ 4 A Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617 2012 június II. évfolyam 1. szám ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617 RS & GIS Távérzékelési

Részletesebben

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok Király Géza 1 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Földmérési és Távérzékelési Tanszék, 9400 Sopron-Ady E. u. 5., +99/518-272, kiraly.geza@emk.nyme.hu Összefoglaló: Hazánkban egyre több lehetõség van digitális

Részletesebben

11. fejezet. Magyarországi topográfiai és kataszterei térképezések rövid története. Dr. Mélykúti Gábor

11. fejezet. Magyarországi topográfiai és kataszterei térképezések rövid története. Dr. Mélykúti Gábor 11. fejezet Magyarországi topográfiai és kataszterei térképezések rövid története Dr. Mélykúti Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 2010 Tartalom 11... 2 11.1 Magyar topográfiai térképezés

Részletesebben

Környezeti informatika

Környezeti informatika Környezeti informatika Dr. Utasi Zoltán Alkalmazható természettudományok oktatása a tudásalapú társadalomban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 Előszó A Környezeti informatika című jegyzet a Térinformatikai

Részletesebben

Topográfia 11. Magyarországi térképezések története Dr. Mélykúti, Gábor

Topográfia 11. Magyarországi térképezések története Dr. Mélykúti, Gábor Topográfia 11. Magyarországi térképezések Dr. Mélykúti, Gábor Topográfia 11. : Magyarországi térképezések Dr. Mélykúti, Gábor Lektor : Dr. Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK T É R I N F O R M A T I K A A L A P J A I BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Részletesebben

A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN

A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN KULCSÁR GÁBOR A HM TÉRKÉPÉSZETI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVRE TERVEZETT TEVÉKENYSÉGE A TÉRKÉPÉSZETI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN THE MINISTRY OF DEFENCE MAPPING COMPANY'S PLANNED ACTIVITY IN THE GEOINFORMATICS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Földmérési és egyéb térképi adatok. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Földmérési és egyéb térképi adatok. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai Matula Györgyi Földmérési és egyéb térképi adatok A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai A követelménymodul száma: 2239-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-50

Részletesebben

3. fejezet. Térképek jellemző tulajdonságai. Dr. Mélykúti Gábor

3. fejezet. Térképek jellemző tulajdonságai. Dr. Mélykúti Gábor 3. fejezet Dr. Mélykúti Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 3.1 Bevezetés A Térképek jellemzői modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a térképek készítése

Részletesebben

ELŐZETES KOCKÁZATBECSLÉS ORSZÁGJELENTÉSE. A jelentés a 2007/60/EK Irányelve alapján készült. Budapest, 2012. március 1.

ELŐZETES KOCKÁZATBECSLÉS ORSZÁGJELENTÉSE. A jelentés a 2007/60/EK Irányelve alapján készült. Budapest, 2012. március 1. ELŐZETES KOCKÁZATBECSLÉS ORSZÁGJELENTÉSE A jelentés a 2007/60/EK Irányelve alapján készült Budapest, 2012. március 1. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6 I. Elektronikus jelentés az Európai Unió részére...

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996.

Részletesebben

Adatpolitika. Információ Geoinformatika Agrártámogatás DTM WWW VINGIS. Földügy. Téradatinfrastruktúra. Mérnökgeodézia. Koordináció

Adatpolitika. Információ Geoinformatika Agrártámogatás DTM WWW VINGIS. Földügy. Téradatinfrastruktúra. Mérnökgeodézia. Koordináció Továbbképzés Adatpolitika GPS Földvédelem Környezetvédelem NSDI Lézerszkenner Referencia Metaadat Internet Szabványosítás Döntés Képfeldolgozás Területfejlesztés Jogszabály Földmérés Információ Térképészet

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI MÉRFÖLDKÖVEK AZ MGCP TÉRADATBÁZIS ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE SORÁN

TECHNOLÓGIAI MÉRFÖLDKÖVEK AZ MGCP TÉRADATBÁZIS ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE SORÁN III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Farkas Imre Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem farkas.imre@geodezia.hu TECHNOLÓGIAI MÉRFÖLDKÖVEK AZ MGCP TÉRADATBÁZIS ELŐÁLLÍTÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE SORÁN Absztrakt

Részletesebben

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transilvania IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Csíksomlyó, 2003. június 19-22. Şumuleu Ciuc, June 19-22,

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

Lego-GIS Raszteres terepmodellek építése

Lego-GIS Raszteres terepmodellek építése Lego-GIS Raszteres terepmodellek építése Barton Gábor Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6725 Szeged Egyetem u. 2-6. Abstract Ahhoz, hogy terepmodellről beszélhessünk

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Földügyi és Térinformatikai Főosztály 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet - Az ingatlannyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól (Az új földmérési és térképészeti tevékenységről

Részletesebben

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben Doktori (Ph.D.) értekezés Bódis Katalin Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Gábor Földtudományok Doktori Iskola Természeti

Részletesebben

A vállalkozók szerepe a Nemzeti Kataszteri Program felgyorsításában*

A vállalkozók szerepe a Nemzeti Kataszteri Program felgyorsításában* A vállalkozók szerepe a Nemzeti Kataszteri Program felgyorsításában* Biró Gyula a Geodéziai és Térképészeti Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Földmérő és Geoinformatikai Vállalkozók Egyesületének elnöke Elnök

Részletesebben

INDONÉZIA, TOVÁBBÁ A 2004-VÉGI PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS ÉS SZÖKÕÁR

INDONÉZIA, TOVÁBBÁ A 2004-VÉGI PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS ÉS SZÖKÕÁR S Z E M L E INDONÉZIA, TOVÁBBÁ A 2004-VÉGI PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS ÉS SZÖKÕÁR Az elmúlt év végén (helyi idõ szerint december 26- án) nagy erejû földrengés-sorozat kezdõdött Délkelet- Ázsia térségében, és annak

Részletesebben