TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék"

Átírás

1 TÉRINFORMATIKA I. Dr. Kulcsár Balázs főiskolai docens Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

2 4. előadás A TÉRKÉP

3 A TÉRKÉP FOGALMA 1 Mi a térkép? Definiciók Imhof német kartográfus Hake - német kartográfus Kartográfia /tudomány/

4 A TÉRKÉP FOGALMA 2 Eduard IMHOF ( ) A térkép a földfelszínnek vagy valamely részletének kicsinyített, egyszerűsített, tartalmilag kiegészített és magyarázott alaprajzi képe. Günther HAKE ( ) A térkép a térbeli vonatkozások mértékhez kötött és rendezett modellje.

5 KARTOGRÁFIAI DEFINÍCIÓK 3 1. A Földön, más égitesten, vagy a világűrben található természeti és antropogén jellegű tárgyak, jelenségek, ill. folyamatok méretarány szerinti kicsinyített, generalizált, magyarázó ábrázolása a síkban. 2. A Föld felszínéről arányos kicsinyítésben készült felülnézeti rajz, amit a felszín ábrázolására használnak. 3. A helyhez kötött információk hagyományos tárolási és megjelenítési módja.

6 FÖLDFELSZÍN ÁBRÁZOLÁSA 4 Földfelszín ábrázolása a gömbfelület síkba vetítésével történik. Egyszerre nem lehetséges az egyes pontok egymástól mért távolságának, irányának, területének arányos kisebbítése. Térképkészítés torzítással jár. (Lásd: vetülettan)

7 A TÉRKÉPEK CSOPORTOSÍTÁSA 5 1. TÉRKÉPEK Milyen térképeket használunk? 2. TÉRKÉPSZERŰ ÁBRÁZOLÁSOK Csoportosítás: méretarány és tartalom szerint A. Általános térképek: földmérési (kataszteri) térképek topográfiai térképek földrajzi térképek B. Tematikus térképek

8 Térképek osztályozása méretarány szerint Általános térképek Általános: földfelszín természetes és mesterséges objektumait (pl. út-vasút, települések, domborzat) ábrázolja. A földrajzi táj minden lényeges elemét tartalmazza. nagyméretarányú: 1:500 1: (földmérési térképek) igen nagy méretarányú 1:500 1:5 000 nagy méretarányú 1: : közepesméretarányú: 1: : (topográfiai térképek) kisméretarányú: 1: nél kisebb (földrajzi térképek)

9 Térképek osztályozása tartalom szerint Felmérési térképek Geodéziai felmérés alapján szerkesztett, nagy méretarányú alaptérképek, valamint az alaptérképekből átszerkesztett kisebb méretarányú levezetett térképek. 2.1 Felmérési térképek típusai Földmérési és földnyilvántartási (kataszteri) térképek - céljuk a földtulajdonosok nyilvántartása. Helyszínrajzi (topográfiai) térképek katonai térképek, amelyek a terep legrészletesebb és legpontosabb ábrázolását nyújtják. Földrajzi alaptérképek polgári alaptérkép rendszer (EOTR). Földrajzi térképek nagy kiterjedésű területek (orsz., kont., félteke, Föld) sík-, név- és domborzatrajzát ábrázoló térképek (pl. iskolai térképek).

10 Térképek osztályozása tartalom szerint Tematikus térképek Valamilyen sajátos cél érdekében készül, amely egy (vagy több) természeti, társadalmi vagy gazdasági jelenség térbeli elhelyezkedését vizsgálja, ill. szemlélteti. Végtelen sokféle változatban készíthető. Tematikus térképek jellemző típusai Földtani térképek Litológiai felszíni kőzeteket ábrázolják. Rétegtani (sztratigráfiai) térképek elkülönítve ábrázolják a geológiai rétegsorokat. Tektonikai térképek célja a szerkezeti mozgások bemutatása. Paleogeográfiai térképek az egyes korok ősföldrajzi viszonyait ábrázolják. Geofizikai térképek földmágnesség, szeizmika, Föld fizikai viszonyai.

11 Térképek osztályozása tartalom szerint 2. 9 Tematikus térképek jellemző típusai Geomorfológiai térképek a Föld felszínén található formákat és formacsoportokat. Éghajlati térképek az egyes területek éghajlati elemeit jellemzik (hőm., csap., szél). Talajtérképek a genetikus talajtípusokat, a talaj fizikokémiai viszonyait, a talajpusztulás mértékét stb. mutatják be. Növényföldrajzi térképek az egyes növényfajok, társulások elterjedését mutatják be. Gazdaságföldrajzi térképek népesség, ipar, mg., ker., stb. Analitikus, komplex, szintetikus Környezetminősítő térképek környezet állapota, szennyezés mértéke, védett területek elhelyezkedése

12 Térképek osztályozása tartalom szerint Világtérképművek A térképmű olyan sok szelvényből álló, nagyobb területet ábrázoló térképsorozat amelynek szelvényei egységes kartográfiai elvek és módszerek alapján készültek. A világtérképművek célja a Föld egészének hasonló jellegű ábrázolása. 2.4 Atlaszok Az atlasz a térképek olyan gyűjteménye, amelynek összeállítása egységes elgondolás és kartográfiai kivitelezés alapján történik Földrajzi atlaszok Tematikus atlaszok (vízföldrajz, éghajlati stb.) Nemzeti atlaszok Regionális atlaszok

13 Térképek osztályozása tartalom szerint Turistatérképek Sokáig ez volt az egyetlen polgári felhasználású, nagy méretarányú térképfajta. 2.6 Autótérképek Célja a közlekedési úthálózat mennyiségi és minőségi viszonyainak ábrázolása Autóatlaszok Áthajtási térképek 2.7 Domborművű térképek térhatású 2.8 Földgömbök 2.9 Információs térképek - Terra sajtótérkép sorozat, plakáttérképek

14 Térképek osztályozása az elkészítés módja szerint 12 Elkészítés módja A. Felmérési Közvetlenül az ábrázolandó területről származó adatok alapján készül. B. Levezetett Több felmérési térkép felhasználásával, s azok tartalmának összevont másolásával készül.

15 Egyéb felosztás Vonalas térkép (vektor) Az objektumokat szimbólumokkal és vonalakkal ábrázolja. 2. Fotótérkép (raszter) Légifénykép-felvételek alapján készül. A terep jellemzői a fotótérkép alapján önállóan interpretálhatók, bizonyos jellemzők azonosíthatók feliratok elhelyezésével is. Előállításuk olcsó.

16 TÉRKÉPSZERŰ ÁBRÁZOLÁS 14 Amennyiben a földfelszín valamely felülnézeti ábrázolásakor a térkép ismérvei közül egy is hiányzik, akkor térképszerű ábrázolásról beszélünk. térképvázlat, térképi kép, térvázlat vagy skicc, képtérkép, képes térkép, madártávlati és műholdképek, légifelvétel, űrfelvétel, térhatású (anaglif) térképek, metszetek, tömbszelvények, dombortérkép, Földgömb, éggömb, bolygóglóbusz.

17 Műholdfelvétel 15 Műholdakról készített fotó: a Föld / más égitestek ábrázolására szolgál. Alkalmazási területe: pl. térképészet, mezőgazdaság, geológia, erdészet, vidékfejlesztés, katonai hírszerzés. Tiros-1: április 1. az első műholdfelvétel, ami a Földet ábrázolta. Luna-3 űrszonda: október 6. Hold túlsó felét fotózta le. Landsat-program (1972): USA Föld feltérképezése. A felvételek többféle hullámhossztartományban készülnek. A műholdakról a domborzatot is lehet térképezni radar technikával. Műholdfelvételek felbontása változó: A teljes Földről: 1 km felbontású kép. Kisebb területekről 10 cm, ill. ennél nagyobb élességű adatok is nyerhetők.

18 Műholdfelvétel 16

19 A kibányászott lignit helyére visszatöltött meddő Műholdfelvétel 17

20 A fejtés Visonta (Mátraalja) Műholdfelvétel 18

21 Egy régebbi tárna a megkezdett rekultiváció után Műholdfelvétel 19

22 Műholdfelvétel 20 A Mars felszíne Odyssey-űrszonda felvétele THEMIS detektorral, 2001

23 Hawaii-szigetek, Csendes-óceán Műholdfelvétel 21

24 Műholdfelvétel 22 Manua Loa, Hawaii

25 Közép-Európa éjszaka Műholdfelvétel 23

26 A Tisza-tó és környezete (Forrás: Google Earth) Műholdfelvétel 24

27 Műholdfelvétel A Tisza-tó és környezete (Forrás: Google Earth)

28 Műholdfelvétel 26 Egykori folyókanyarulatok tanulmányozása a Tisza-tavon (Forrás: Google Earth)

29 Műholdfelvétel 27 Egykori folyókanyarulatok tanulmányozása művelés alatt álló területeken, a Tisza környezetében (területhasználat megválasztása) (Forrás: Google Earth)

30 A TÉRKÉP RÉSZEI Térképlap 2. Térképtükör 3. Kivágat 4. Térképkeret 5. Méretarány, aránymérték 6. Jelmagyarázat 7. Fokhálózat vagy keresőhálózat 8. Északjel 9. Áttekintő térkép 10. Kolofon 11. Cím, szelvényszám 12. Névmutató

31 A térkép teljes területe 1. TÉRKÉPLAP 29

32 2. TÉRKÉPTÜKÖR 30 A térkép térképrajzzal, ill. nem térképes részeivel jelmagyarázat, egyéb szöveges információk fedett része.

33 3. KIVÁGAT 31 A térképtükörnek a ténylegesen térképrajzzal kitöltött része(i).

34 4. TÉRKÉPKERET 32 A térképkeret: a térképtükör határvonala, amely egy, kettő vagy több vonalból állhat. Több vonal esetén a külső és belső keretvonal közötti rész a keretmező, amely tartalmazhatja pl. a keresőhálózat és a fokhálózat megírásait, ill. egyéb információkat (pl. utak kivezető irányai, stb).

35 4. TÉRKÉPKERET 33 A térképkeretben elhelyezett koordináta és a kilóméter hálózat értékei.

36 4. TÉRKÉPKERET 34 A térképkereten elhelyezett utak kivezető irányai.

37 5. MÉRETARÁNY, ARÁNYMÉRTÉK 35 Méretarány: a térkép hossztartó vonalain mért távolságnak és a valóságban vízszintesre redukált hossznak az aránya. Általánosabban: A méretarány azt mutatja, hogy a térképen egységnyi hosszúság (rendszerint 1 cm) a valóságban hány centiméternek felel meg. A méretarány a térképeknek a legfontosabb, mindig feltüntetendő adata és jellemzője. (Forrás: Klinghammer - Papp-Váry : Földünk tükre a térkép. p.105)

38 MÉRETARÁNY 36 A térkép a földfelszín egy részének arányos kisebbítésben készült felülnézeti rajza. méretarány = kicsinyítés mértéke Megmutatja: a térképen egységnyinek ábrázolt távolság a valóságban mekkora. Méretaránnyal egyes esetekben nehézkes a számolás: segít az aránymérték. Méretarány / mértékarány A méretarány fogalmán a törzsszámmal kifejezett vízszintes és függőleges értelmű arányt értjük. A térképi hossz és a terepi hossz hányadosa. Például: M=1: hez vagy 1/ Vagyis: Méretarány=térképhossz/terepi hossz

39 ARÁNYMÉRTÉK 37 Az aránymérték vagy "lépték" a térkép méretarányában készült vonalas mérték segítségével direkt távolságok olvashatók le. Az aránymérték továbbfejlesztett változata a tizedes aránymérték, Pontosabbá teheti a mérést. Egyszerű szerkesztéssel minden aránymértékhez készíthető.

40 LEJTALAPMÉRTÉK 38 Olyan mérce, mely a térkép alapszintvonalaihoz és főszintvonalaihoz készül. Segítségével két szomszédos alap ill. főszintvonal között leolvasható a lejtő meredeksége.

41 Méretarány aránymérték feltüntetése a térképeken 39

42 6. JELMAGYARÁZAT 40 Térképi jelkulcs legfontosabb jelei és azok rövid magyarázata. Térképolvasás megkönnyítésére szolgál. Térképi jeleket szigorú rendben, csoportosítva, meghatározott sorrend szerint mutatja be. Jelmagyarázat tartalma függ a térkép típusától, céljától, rendelkezésre álló helytől, célközönség térképismereti fokától.

43 Hagyományos jelmagyarázat 6. JELMAGYARÁZAT 41

44 6. JELMAGYARÁZAT 42 Zajtérkép jelmagyarázata Jelek csoportosítása

45 7. FOK- ÉS KERESŐHÁLÓZAT 43 Keresőháló: város- és szabadidőtérképeken - a fokhálózat és kilométerhálózat helyett a helymeghatározás megkönnyítésére szolgál. Mindig az adott térképre vonatkozik.

46 12. NÉVMUTATÓ 44 Nem a térkép része. A névvel ellátott objektumok térképen való megtalálására szolgál a keresőhálóval együtt. Pl: Makó Mórahalom Nagyatád 24, D3 24, D1 24, D4

47 8. ÉSZAK JEL 45 Északi irányt jelző nyíl a térkép szélén. Térképek keretvonalai általában egybeesnek a fő világtájak irányával, ezért a térkép felső széle az északi irány (ebben az esetben a térkép északfejes"). Ha a térkép ehhez képest elforgatva ábrázolja a területet, az északjel nem hagyható el a térképről. Az északjel a térképeken általában a mágneses északi irányt mutatja, topográfiai szelvényeken a földrajzi (csillagászati) és a mágneses északi irány eltérését deklináció - is feltüntetik. Deklináció/mágneses deklináció: Mágneses elhajlás azaz a mágneses pólusok nem esnek egybe a földrajzi pólusokkal. A mágneses északi és déli pólusok lassan, de folyamatosan vándorolnak. Így a navigálásnál a mágneses deklináció értékét meg kell adni és ennek figyelembe vételével kell elvégezni a hely- és iránymeghatározást.

48 8. ÉSZAK JEL 45 Észak jel ábrázolása átnézeti helyszínrajzon.

49 9. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP 46 A főtérkép méretarányánál kisebb, a célterületet ábrázoló térkép, amely a melléktérképek kivágatának, ill. szelvényezett térképmű esetén az egyes szelvények kivágatának határvonalait mutatja be.

50 10. KOLOFON 47 A térkép szerkesztésére, kiadására vonatkozó információkat tartalmazó jegyzet a térkép szélén: a térkép szerzője, kiadója, az adatgyűjtés lezárásának és/vagy a térkép kiadásának dátuma. ISBN szám, a szerzői jogok.

51 11. CÍM ÉS SZELVÉNYSZÁM 48 EOTR szelvény, 1: es méretarányban

52 Oahu, Hawaii KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

3. fejezet. Térképek jellemző tulajdonságai. Dr. Mélykúti Gábor

3. fejezet. Térképek jellemző tulajdonságai. Dr. Mélykúti Gábor 3. fejezet Dr. Mélykúti Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 3.1 Bevezetés A Térképek jellemzői modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a térképek készítése

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A művelést segítő szenzorok és monitorok III. 141.lecke Adattárház és

Részletesebben

A VTopo-25 adatbázis*

A VTopo-25 adatbázis* A VTopo-25 adatbázis* Dr. Alabér László Forián-Szabó Márton Kovács Ervin HM Térképészeti Kht. A topográfiai térképrendszer korszerűsítése Több mint tíz év telt el azt követően, hogy az Országgyűlés elfogadta

Részletesebben

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. AZ AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM RENDSZERÉBEN... 3 3. AZ TARTALMI ELEMEI... 11 4. A LELŐHELY-FELDERÍTÉS MÓDSZEREINEK RÉSZLETES SZAKMAI IRÁNYELVEI ÉS DOKUMENTÁCIÓS

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK T É R I N F O R M A T I K A A L A P J A I BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Részletesebben

Segédlet a Tájékozódás kísérleti tantárgyhoz

Segédlet a Tájékozódás kísérleti tantárgyhoz Vankó Péter Segédlet a Tájékozódás kísérleti tantárgyhoz (tankönyv helyett) Árpád Gimnázium 2004-2006 Tartalom Tér és idő bevezetés 3 Tájékozódás térkép nélkül 8 A térkép 11 Tájékozódás térképpel 14 GPS

Részletesebben

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin

Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben. Bódis Katalin Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben Doktori (Ph.D.) értekezés Bódis Katalin Témavezető: Prof. Dr. Mezősi Gábor Földtudományok Doktori Iskola Természeti

Részletesebben

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Földmérési és egyéb térképi adatok. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Földmérési és egyéb térképi adatok. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai Matula Györgyi Földmérési és egyéb térképi adatok A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai A követelménymodul száma: 2239-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-50

Részletesebben

VÁGÓ JÁNOS, SERES ANNa, Hegedűs ANDRÁS, ALKaLMaZOTT TÉRINFORMaTIKa

VÁGÓ JÁNOS, SERES ANNa, Hegedűs ANDRÁS, ALKaLMaZOTT TÉRINFORMaTIKa VÁGÓ JÁNOS, SERES ANNa, Hegedűs ANDRÁS, ALKaLMaZOTT TÉRINFORMaTIKa 1 I. ALKaLMaZOTT TÉRINFORMaTIKa 1. Műholdfelvételek alkalmazásának lehetőségei a FÖLD- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYOKBaN A következőkben az űrtávérzékelés

Részletesebben

Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve

Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve I. RÉSZ Katona térképészeink a napokban ünnepelték az önálló magyar katonai térképészet 80. évfordulóját. Az ünnep apropóján szeretnénk az egyetem oktatóinak,

Részletesebben

Dr. Szente József Bihari Zoltán. Interaktív mérnöki kommunikáció és a tervezést támogató CAD rendszerek

Dr. Szente József Bihari Zoltán. Interaktív mérnöki kommunikáció és a tervezést támogató CAD rendszerek Korszerű anyag-, nano- és gépészeti technológiákhoz kapcsolódó műszaki képzési területeken kompetencia alapú, komplex digitális tananyag modulok létrehozása és on-line hozzáférésük megvalósítása TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0001

Részletesebben

A tájökológia fogalma és tárgya

A tájökológia fogalma és tárgya A tájökológia fogalma és tárgya A táj fogalmának fejlődése: Humboldt (1807): a táj egy földfelszíni egység összes tulajdonságainak megjelenése, Troll (1971): a táj térbeli és vizuális megjelenésének összessége,

Részletesebben

PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI

PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI ELTE Természettudományi Kar, Térképtudományi Tanszék Lukács Lilla PRINZ GYULA TÁJSZEMLÉLETÉNEK ÉS TÁJRAJZI NEVEINEK KARTOGRÁFIAI VONATKOZÁSAI Diplomamunka Témavezető: Faragó Imre Külső konzulens: Dr. Hevesi

Részletesebben

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA JEGYZET A FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA DR WINKLER GUSZTÁV 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. oldal 2. A TÉRINFORMATIKAI ADATGYŰJTÉS FEJLŐDÉSÉRŐL 5.

Részletesebben

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Földrajzi Értesítő XXXIX. évf. 1990.1 4. füzet, pp. 191 195.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Földrajzi Értesítő XXXIX. évf. 1990.1 4. füzet, pp. 191 195. KISEBB KÖZLEMÉNYEK Földrajzi Értesítő XXXIX. évf. 1990.1 4. füzet, pp. 191 195. Néhány gondolat a domborzatminősítés fogalmi rendszerének tisztázásához HORVÁTH GERGELY Korunkban a természetföldrajzi kutatások

Részletesebben

Bartos-Elekes Zsombor

Bartos-Elekes Zsombor Domus szülıföldi ösztöndíj 2014 2015 Bartos-Elekes Zsombor Románia Kolozsvár történeti kataszteri térképének georeferálása, webes közzététele Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 FORRÁSOK... 3 Kolozsvár

Részletesebben

TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál

TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál Készítette: KOZMA-BOGNÁR VERONIKA TARTALOM I. Távérzékelés fogalma, folyamata II. Távérzékelt felvételek és szenzorok III.

Részletesebben

MURSELLA, A LÉGBŐL KAPOTT VÁROS avagy a légirégészetben rejlő lehetőségek napjainkban

MURSELLA, A LÉGBŐL KAPOTT VÁROS avagy a légirégészetben rejlő lehetőségek napjainkban S Z E M L E MURSELLA, A LÉGBŐL KAPOTT VÁROS avagy a légirégészetben rejlő lehetőségek napjainkban Miért éppen légifotó? 2006 jelentős évszám a légirégészet történetében, ugyanis pontosan száz éve készítették

Részletesebben

Palócföld térképezettsége

Palócföld térképezettsége EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Palócföld térképezettsége SZAKDOLGOZAT FÖLDTUDOMÁNYI ALAPSZAK Készítette: Szaniszló Ádám térképész és geoinformatikus szakirányú hallgató Témavezető:

Részletesebben

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003.

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. KÉSZÍTETTE: MIHALIK JÓZSEF

Részletesebben

Térinformatika a Katasztrófavédelem szolgálatában Csongrád megyében

Térinformatika a Katasztrófavédelem szolgálatában Csongrád megyében Szatmári József, Kovács Ferenc, Boudewijn van Leeuwen, Tobak Zalán, Mezősi Gábor, Mucsi László, Juhász Levente 1, Huszár Tibor tű. ezr., Kitka Gergely tű. hdgy. 2 1 Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi

Részletesebben

Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Kar Tájgazdálkodási Tanszék Oktatási segédanyag című tantárgyhoz a Tájgazdálkodási mérnök szakos hallgatók részére Összeállította: Szinyei Béla MEZŐTÚR,

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

A térinformatika szerepe a vízi közműszolgáltatásban

A térinformatika szerepe a vízi közműszolgáltatásban A jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük. Mahatma Gandhi A térinformatika szerepe a vízi közműszolgáltatásban (Fogalmak, feladatok, eszközök, elvárások, szabványok) VCsOSzSz Műszaki Bizottság

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó

Részletesebben

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok

Domborzatmodellek elõállításához felhasználható forrásadatok Király Géza 1 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Földmérési és Távérzékelési Tanszék, 9400 Sopron-Ady E. u. 5., +99/518-272, kiraly.geza@emk.nyme.hu Összefoglaló: Hazánkban egyre több lehetõség van digitális

Részletesebben

Környezeti informatika dr. Gyulai, István

Környezeti informatika dr. Gyulai, István Környezeti informatika dr. Gyulai, István Környezeti informatika dr. Gyulai, István Tartalom 1. A környezeti adatok jellege, adatforrások, zöldhatóságok... 1 1.1. A környezeti adatok... 1 1.2. Zöldhatóságok...

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium TERMÉSZETISMERET Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet

Részletesebben

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen

Szakdolgozat. Nagy Péter Zoltán. Debrecen Szakdolgozat Nagy Péter Zoltán Debrecen 2010 1 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Webes Térinformatikai Technológiák Témavezetı: Dr. Zichar Marianna Egyetemi adjunktus Készítette: Nagy Péter Zoltán Programtervezı

Részletesebben