Magyar Katonai Térképészeti Csoport történetét feldolgozó enciklopédikus szócikk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Katonai Térképészeti Csoport történetét feldolgozó enciklopédikus szócikk"

Átírás

1 Magyar Katonai Térképészeti Csoport történetét feldolgozó enciklopédikus szócikk Készítette: Lieber Lívia

2 A Magyar Katonai Térképészeti Csoport története Magyarország topográfiai részletességű katonai felméréseinek története a XVIII XIX. században végrehajtott három katonai felméréssel kezdődött. Az országos felméréseket a részletes és pontos térképek hiánya tette szükségessé. Az első katonai felmérését közvetlenül a hétéves háború ( ) után Mária Terézia rendelte el. A felmérés Magyarországon 1764-ben kezdődött, és 1785-ben készült el az ország 1:28800 méretarányú I. katonai (Jozefiánus) felmérése. Mikoviny Sámuel hadmérnök őrnagy és Müller Ignác alezredes térképező munkái és az I. katonai felmérésben részt vevő magyar tisztek működése alapján joggal eredeztethetjük a katonai térképezés múltját ettől az időtől. Az 1806-ban kezdődött II. katonai felvétel, első katonai háromszögelési munkálatokat Petrich András tábornok szervezte és az ehhez kapcsolódó győri alapvonalmérésben Augusztin Vince százados működött közre. A felmérésben résztvevő magyar tisztek sorában Hollán Ernő, Tóth Ágoston, Andrásfy István, Messzéna József, Várady Károly nevét is olvashatjuk. A II. katonai felmérés szintén 1:28800 méretarányban, de az elsőnél lényegesen magasabb műszaki színvonalon, terepi mérőasztal és iránytű segítségével folyt. A második felmérést még nem fejezték be teljesen (1869), amikor újba kezdtek között folyt a III. katonai (Ferenc József-i) felmérés. Az ipari és hadászati fejlődés megkövetelte az új, 1:25000 méretarányú harmadik katonai felmérést. Az önálló magyar katonai térképészet létrejöttét megelőző évtizedekben számos magyar tiszt vett részt (Kaiserliche und Königliche Militärgeographisches Institut) a Császári és Királyi Katonaföldrajzi Intézet egy és két éves topográfus, geodéta és kartográfus tanfolyamain. A Monarchia hadvezetése 1896-ban megkezdte a IV. katonai felmérés munkálatait, de azt az első világháború félbeszakította. A negyedik felmérés során ( ) csak a Magas-Tátrát mérték fel hazánkban. A katonai felmérési munkálatok, az Osztrák-Magyar Monarchia keretében kezdődtek, és a Magyarország területére vonatkozó katonai térképezések esetében figyelembe kell vennünk, hogy ezek a munkálatok a bécsi Katonai Földrajzi Intézet irányítása mellett folytak, egészen az I. világháború végéig, ezután került ez a feladat magyar kézbe. Az egykori Osztrák-Magyar Monarchia 1918-ban történt összeomlása előtt, önálló magyar térképészet nem jöhetett létre. A Monarchia vezetése Magyarországot csak hátországnak tekintette, inkább a frissen szerzett területek és a lehetséges hadszínterek feltérképezésével foglalatoskodott, mint a magyarországi beruházásokkal. A 19. században több kísérlet is történt az önálló magyar topográfia megalakítására, de ez elől az osztrákok mindig elzárkóztak. A törekvések, inkább polgári vonatkozásúak voltak, és csak kis részben valósultak meg. A kiegyezés után a hadsereg és azon belül a térképészet közös lett, ugyanakkor Magyarországon csak polgári térképkiadók működtek, elsősorban a Kogutowicz Manó, a világhírű geográfus és térképész, és Hölzel Ede által alapított Magyar Földrajzi Intézet (1890). Az I. világháború idején a hadi felmérés és térképezés, vagy a 1

3 tábori kartográfia és nyomda területén találkozhatunk sok magyar névvel. Közülük többet a Magyar Katonai Térképészeti Csoport tagjaként az alapítók sorában tartunk számon. Az önálló magyar katonai térképészet igénye, az első világháború alatt is felmerült. A hadrendbe bevonult térképész tisztek már 1917 ben kérvényezték áthelyezésüket a Magyar Földrajzi Társaságba. A háború még véget sem ért, amikor dr. Kogutowicz Károly egyetemi tanár, és a Magyar Földrajzi Intézet igazgatója, az önálló magyar térképezés megszervezését tervezi. Támogatóival - Hajts Lajos tábornokkal, és Kirchlechner Károly tábornokkal - együttesen tervezetet terjesztettek elő a honvédelmi minisztériumba az Állami Térképíró és Földleíró Intézet felállítása érdekében. Kezdetben a bécsi intézet kettéosztásával akarták létrehozni a Magyar Katonai Földrajzi Intézetet, de végül a megosztás helyett egy önálló hazai intézmény mellett döntöttek, melynek a létrehozására mihamarabb sort akartak keríteni. Az 1918-as őszirózsás forradalom után Magyarország teljesen önálló, független állammá vált. Így mint önálló államnak létre kellett hoznia mindazokat az intézeteket, amelyek a kettős monarchiában közös intézményként szerepeltek. Ilyen közös intézet volt a K. und K. Militärgeographisches Institut is. A Monarchia felbomlását követően a bécsi intézetet nemzetközivé akarták tenni, az intézet ügyeit pedig az érdekelt államok küldöttei rendezték volna november 5.-én a hadügyminiszter megbízta Hajts Lajost, és a magyar bizottságot, hogy a magyar államot képviseljék a bécsi örökség ügyében. A magyar bizottság elnöke Hajts Lajos volt, további tagjai Pachhofer Vilmos és Zsidy István századosok, Láng Gyula hadnagy Kogutowicz igazgató, Szilágyi Béla és Dreher János voltak. A magyar küldöttség nem támogatta a bécsi intézetre vonatkozó javaslatot. A bizottság munkája lassan haladt. A Nagykövetek Tanácsa végül az intézet felszámolása mellett döntött, a bécsi intézet anyagát felosztották az utódállamok között. A hadügyminisztériumban Fischer- Niamessny Gyula őrnagy segítette a térképészet ügyét: a hadiszállítmányokból itt maradt felszerelések begyűjtésével. Az első magyar katonai térképészeti szervezet megalakítását Hajts ezredes, a fő szervező; Kirchlechner alezredes, az első parancsnok; és Lendvay Károly őrnagy, minisztériumi referens kezdeményezte. Az ügyet támogatta továbbá: Tombor Jenő alezredes, Lorx Győző ezredes, valamint magánérdekből dr. Fasching Antal, miniszteri tanácsos és Kogutowicz igazgató. Bőhm Vilmos magyar hadügyminiszter február 4-ei számú ( ) rendeletével létre hozta a Magyar Katonai Térképészeti Csoportot, parancsnoknak Kirchlechner Károly alezredest nevezték ki, akit emiatt minden szolgálat alól felmentettek. Valamennyi 2

4 rendelkezésre álló illetve a jövőben rendelkezésre jutó szakképzett mappeurt, térképrajzolót, geodétát, kataszteri mérnökök stb. ebben az önálló csoportban egyesítette. A csoport közvetlenül a Hadügyminisztériumnak volt alárendelve. Alapító tagnak Hajts Lajost, Kirchlechner Károlyt, Lendvay Károlyt, Herbszt Ernőt, Zsidy Istvánt, Pachhofer Vilmost, Haála Józsefet, Lang Gyulát, Kogutowicz Lajost, Jelenffy Zoltánt, Bariss Dezsőt, Wagner Károlyt, Szigeti Károlyt, Szüts Lajost és Witauschek Gyulát tartják. Kirchlechner Károly november 9.-ig látta el a parancsnoki feladatokat. Ez után parancsnokhelyettes és egyben a kartográfiai csoport főnöke lett az intézményben. Utódjának Hajts ezredest nevezték ki. Az intézmény 8 alcsoportra tagozódott: a Térképező Osztályra, a Háromszögelési Osztályra, a Földleíró Osztályra, az Aerofotogrammetriai Osztályra, a Sokszorosítóra, a Gazdasági Hivatalra, a Térképtárra, és a Műszer és anyagszertárra. A csoport a háború előtt és alatt kiképzett tisztekből, a bécsi katonaföldrajzi intézet egykori, hazatért tagjaiból állt. Őket segítette a polgári alkalmazottakból álló személyzet. Elhelyezésük az országos levéltár új épületében volt (Bécsi kapu tér 4, II. emelet), élelmezésüket a budapesti katonai kerületi parancsnokság végezte. A csoport később a Retek utca 43-ba költözött. A bécsi anyagok hazaszállítása a Külügyminisztérium feladata lett. Magyarország megkapta a területét érintő nyomólemezeket és térképeket, ezen kívül elavult nyomógépeket, és régi fajtájú mérőműszereket. A békeszerződés szerint a Ferenc József-féle térképműveknek a magyar területre eső 1:25000 méretarányú felmérési, és az 1:75000 méretarányú részletes térképek összes felmérési alapanyagát, eredeti rajzait és nyomólemezeit. Valójában eredeti felvételi lapok csak Budapest területéről, részletes térképek pedig csak a Duna vonala mellől, és a nyugati országhatár környékén levő területekről álltak rendelkezésre, a többiről pénz ellenében készíthettünk másolatot. Magyar Katonai Térképészeti Csoport feladata a szervezőmunka és a feladatok felmérése volt. A Tanácsköztársaság bukása után betört román királyi hadsereg jelentős kárt okozott: műszereket, fényképészeti anyagokat és térképeket szállítottak el. A bécsi intézet nyomdokába lépő magyar katonai térképészetnek szinte a semmiből kellett építkeznie. Igen nehéz körülmények között indulhatott meg a tevékenység, hiszen a kisszámú szakképzett tiszt mellől hiányzott a szakszemélyzet (művezetők, szakmunkások), utánpótlásukra kilátás nem volt. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy hiányoztak az alapanyagok, térképek, háromszögelési hálózat leírásai és adatai. A műszerek elavultak, és a szakszerűtlen tárolásban tönkrementek. A háromszögelési 3

5 pontok nagy része a helyszínen elpusztult, adataik pedig három vetületi rendszerben, hatféle koordinátával, nem közös alapszintre vonatkozó sokféleségből álltak. Ezt az állapotot kellett a magyar katonai térképészetnek rendbe hozni ben Kugotowicz igazgató a Hadügyi Népbiztosságtól megbízást kapott, hogy a haditérkép-ellátással kapcsolatos ügyeket segítse és irányítsa, így hatásköre a Katonai Térképészeti Csoportra is kiterjedt, de csak részben. Pár hónappal később megbízatását visszavonták. A Katonai Térképészeti Csoport fő munkafeladata volt, hogy az ország katonai térképigényeit kielégítse; a évvel korábbi, megöröklött, elöregedett térképek felújítását megszervezze, és a térképészképzést beindítsa. A csoport vezetői a megalakulást követően, március 11.-én javaslatot tettek szakemberek képzésére. Egy Térképező Iskola felállítását szorgalmazták, hogy ne szoruljanak a magyarok a volt bécsi katonaföldrajzi intézetre és az alapos térkép-reambulálás megfelelő mennyiségű és képzettségű szakemberrel legyen kivitelezhető. Az év végén Hajts ezredes parancsnok szorgalmazta topográfus tanfolyam mielőbbi indítását januárjában megkezdődött 20 fő kiképzése a térképmegújítási feladatok ellátására. A felújítási feladatok a katonai térképek nyomólemezein a német felírások magyarra való átültetését, magyar jelkulccsal való ellátását, és a nagyon elavult lapok helyszíni helyesbítéssel használhatókká tételét jelentette. A szervezet munkálatai a felújítás mellett a korszerűsítést is célozták. Az 1:25000 méretarányú szelvények elavultabbak voltak, mert csak az 1:75000 méretarányú szelvényeket javították korábban, ezért az új vezetés először a 1:25000 méretarányú térképek felújítását rendelte el. A térképhelyesbítést ban a nyugati határszélen, a későbbi Burgenlandban kezdték. Mivel a kiadói jogokat csak a csonka Magyarország területére kaptuk meg, ezek voltak az első korlátozott felhasználású nyomtatott térképek. Az 1:25000 méretarányú szelvények helyesbítéséhez jelentős mértékben támaszkodtak a kataszteri térképekre. A munkálatokat nehezítette a térképek csekély információs értéke is. Feladataik közé tartozott továbbá, hogy térképtárat létesítsenek, ahol a meglévő anyagokat 4

6 rendszerezzék és megőrizzék, valamint az országban szétszóródott műszereket és tábori berendezéseket begyűjtsék. Legfőbb tevékenységük azonban egy új felmérés előkészítése volt. A szaktudományok fejlődése során új osztályokat (légi fényképmérés) kellett felállítani, elavult eljárásokat (rézmetszés) megszüntetni, a legmodernebbeket bevezetni. Megkezdődött az anyagok gyűjtése, tanfolyamok szervezése, a műszerállomány kiegészítése. A kiképzés és a szakemberek utánpótlása állandóvá vált. A nyomda kialakításához a polgári nyomdáktól kértek és kaptak segítséget. Célkitűzéseik között szerepelt a fejlesztés és a nyomdai kapacitás növelése is. Az előkészítő munkákat gátolta a bizonytalanság, hogy vajon a térképezés a továbbiakban egységes lesz, vagy ezután is két irányban halad. A kérdést az június 4.-én aláírt trianoni békeszerződés döntötte el, ami kimondta: Magyarországon térképezést csak polgári feladatokra szabad végezni. A békeszerződés lehetővé tette az antanthatalmak számára a magyar katonai intézmények ellenőrzését. Az ország hadseregének létszámát drasztikusan csökkentette: főre, ez igen alacsony létszám, ami az intézet állományát is nagymértékben terhelte. Az aláírt békediktátum előírásainak megfelelőn 1920 őszétől (hét éven át) Nemzetközi Katonai Ellenőrző Bizottság működött Magyarországon. A Magyar Katonai Térképészeti Csoport vezetősége még 1919 őszén elkészítette a szervezet várható átalakulásával járó elnevezéseket, megnevezéseket, amit felterjesztették a Honvédelmi Minisztériumnak. A Magyar Katonai Térképészeti Csoport 1921 tavaszán Belitska Sándor hadügyminiszter rendeletének (HÜM/110 titk.r II. 5.) értelmében magasabb szervezeti fokozatba lépett, alcsoportjai csoporttá alakultak és új nevet kapott a csoport: Magyar Királyi Katonai Térképészeti Intézet. Hajts Lajos ezredes maradt az Intézet igazgatója. 5

7 Felhasznált irodalom: Az MH Geoinformációs Szolgálat épületében működő Magyar Katonai Térképészeti Múzeum tárlata ( Budapest, II. kerület Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.), valamint Maros Gáborné részletes tárlatvezetése Képek származási helye: Az MH Geoinformációs Szolgálat épületében működő Magyar Katonai Térképészeti Múzeum tárlata 6

Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve

Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve Az önálló magyar katonai térképészet 80 éve I. RÉSZ Katona térképészeink a napokban ünnepelték az önálló magyar katonai térképészet 80. évfordulóját. Az ünnep apropóján szeretnénk az egyetem oktatóinak,

Részletesebben

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés

Krivács Györgyné. Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között. PhD értekezés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Krivács Györgyné Az idegen nyelvi képzés rendszere a m. kir. Honvédségben 1920 és 1945 között PhD értekezés Tudományos témavezető: Dr.Horváth

Részletesebben

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között

A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között Cserényi-Zsitnyányi Ildikó Betekintő 2012/4. A közlekedési szabotázs-elhárítás szervezete 1956 1962 között A közlekedés és posta mint az ország vérkeringése és idegrendszere elsőrendű helyet foglal el

Részletesebben

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE

A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE A MODERNKORI MAGYAR HATÁRRENDÉSZET SZÁZTÍZ ÉVE 1 2 A modernkori magyar határrendészet száztíz éve Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat Budapest 2013 3 Kiadja: A Magyar Rendészettudományi

Részletesebben

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980

A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma 1740 1980 q MÚLT NÉLKÜL NINCS JÖVŐ q LEVÉLTÁ R q HA DTÖ RTÉ NEL MI A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VII. évfolyam 4. szám 2008. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal folyóirata Felelős kiadó Madarász Károly mk. altábornagy

Részletesebben

PAZSITZKY LÁSZLÓT KÖSZÖNTJÜK

PAZSITZKY LÁSZLÓT KÖSZÖNTJÜK S Z E M L E PAZSITZKY LÁSZLÓT KÖSZÖNTJÜK Pazsitzky László. 1943-tól főhadnagyként a topográfiai tanfolyam résztvevője a Térképészeti Intézetben. Topográfus. 1944-ben áthelyezték. Az 1945 előtti állományviszonyt

Részletesebben

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990

A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 Tóth Eszter A politikai hírszerzés szervezettörténeti vázlata, 1945-1990 A tanulmányban az állambiztonsági szervek gazdasági és politikai hírszerzéssel foglalkozó egységeinek intézménytörténeti elemzését

Részletesebben

Pályázat Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Geoinformációs Tanszék

Pályázat Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Geoinformációs Tanszék Pályázat Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Geoinformációs Tanszék Dr. Kogutowicz Károly Készítette: Pecsét Brigitta Tartalomjegyzék Kogutowicz Károly életpályája...2 Tevékenysége és annak hatása az utókorra...4

Részletesebben

28. évfolyam 2013. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

28. évfolyam 2013. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 28. évfolyam 2013. 2. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN A kiadvány Nemzeti Együttműködési Alap, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

Rendvédelem-történeti Füzetek

Rendvédelem-történeti Füzetek Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS PERIODIKA Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Budapest Rendvédelem-történeti Füzetek HU-ISSN 1216-6774 TUDOMÁNYOS

Részletesebben

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 1 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 2 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994-2014 A szervezet 1994. október 24-én HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár néven alakult meg, 1998. január

Részletesebben

A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945

A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945 Várhalmi Iván A hadapródiskolai tisztképzés története. 1940 1945-1- Lektorálta Sárfi István Táblázatokat készítette és összeállította Várhalmi Iván Magánkiadás Budapest 2008. -2- Tartalom. Sorszám Megnevezés

Részletesebben

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 2008. május 30-án tartotta közgyűlését a Bosnyák téri

Részletesebben

A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008)

A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) A magyar híradótiszt-képzés története (1931 2008) Budapest 2008 1 ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS SZERKESZTETTE: Dr. Koczka Ferenc nyá. ezredes LEKTORÁLTA: a szerzői

Részletesebben

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből

Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Fejezetek a magyar külügyi igazgatás 1945 és 1948 közötti történetéből Sáringer János A magyar Külügyminisztérium és a külügyi állomány 1944 vége és 1950 eleje közötti történetének rekonstrukciójával a

Részletesebben

MURSELLA, A LÉGBŐL KAPOTT VÁROS avagy a légirégészetben rejlő lehetőségek napjainkban

MURSELLA, A LÉGBŐL KAPOTT VÁROS avagy a légirégészetben rejlő lehetőségek napjainkban S Z E M L E MURSELLA, A LÉGBŐL KAPOTT VÁROS avagy a légirégészetben rejlő lehetőségek napjainkban Miért éppen légifotó? 2006 jelentős évszám a légirégészet történetében, ugyanis pontosan száz éve készítették

Részletesebben

Jeles Napok a Magyar Vízügyek Történetéből - Március MÁRCIUS 1.

Jeles Napok a Magyar Vízügyek Történetéből - Március MÁRCIUS 1. Jeles Napok a Magyar Vízügyek Történetéből - Március MÁRCIUS 1. 1742-ben e napon született Vertics Ferenc (Hódmezővásárhely) mérnök. A Sió folyásvidékéről 1769-ben készített térképével részt vett a Balaton

Részletesebben

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945

Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből, 1920-1945 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18-20. században Doktori Program Kalakán László Fejezetek Magyarország egészségügyének történetéből,

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

Gulyás Géza alezredes

Gulyás Géza alezredes Doktori (PhD) értekezés Gulyás Géza alezredes 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR Hadtudományi Doktori Iskola Gulyás Géza alezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG TÁBORI TÜZÉR TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST

KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST KATONAI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT XIII. évfolyam 4. szám 2014. november FELDERÍTŐ SZEMLE ALAPÍTVA: 2002 BUDAPEST A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat tudományos-szakmai folyóirata Felelős kiadó Kovács

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A VILÁGHÁBORÚ 1914-1918 A NAGY HÁBORÚ IRATANYAGAINAK FELDOLGOZÁSA A HADILEVÉLTÁRBAN THE WORLD WAR 1914-1918 ELABORATION OF THE GREAT WAR S DOCUMENTATION AT THE HUNGARIAN MILITARY ARCHIVE A magyar hadtörténeti

Részletesebben

AZ MN. 5581. ZÁSZLÓALJ ÉS MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT RÖVID TÖRTÉNETE (1962 1991)

AZ MN. 5581. ZÁSZLÓALJ ÉS MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT RÖVID TÖRTÉNETE (1962 1991) AZ MN. 5581. ZÁSZLÓALJ ÉS MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT RÖVID TÖRTÉNETE (1962 1991) A MŰSZAKI KIKÉPZŐ KÖZPONT TÖRTÉNETE. Írta: Licsicsányi István nyá. alezredes helytörténész, a Magyar Kultúra Lovagja A szerkesztésben

Részletesebben

UJVÁRI MIHÁLY. Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában

UJVÁRI MIHÁLY. Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában UJVÁRI MIHÁLY Egy évszázad a katonai ruházati ellátás szolgálatában 1 A HM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM KIADVÁNYAI Sorozatszerkesztõ: Dr. Holló József Ferenc altábornagy fõigazgató 2 UJVÁRI MIHÁLY Egy

Részletesebben

Dr. Moys Péter: Légiforgalmi irányításunk története. (I.) (1920-1945)

Dr. Moys Péter: Légiforgalmi irányításunk története. (I.) (1920-1945) 2003. 01. 14. Dr. Moys Péter: Légiforgalmi irányításunk története. (I.) (1920-1945) A légiforgalmi irányítás kialakulása Magyarországon és fejlődése a II. világháború végéig 1. A kezdetek Az I. világháború

Részletesebben

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009

TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 TANÉVKÖNYV SEMMELWEIS EGYETEM 2008/2009 SEMMELWEIS EGYETEM T A N É V K Ö N Y V SEMMELWEIS EGYETEM 2 0 0 8 / 2 0 0 9 B u d a p e s t w w w. s o t e. h u AZ EGYETEM TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI SZERVE az Oktatási

Részletesebben