Bevezetés az ökonometriába

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés az ökonometriába"

Átírás

1 Bevezetés az ökonometriába Többváltozós lineáris regresszió: modellspecifikáció, interakció Ferenci Tamás MSc 1 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Ötödik előadás, október 13.

2 Tartalom 1 Ismétlés Utóbbi előadások áttekintése 2 Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) 3

3 Utóbbi előadások áttekintése Előző részeink tartalmából Ismerkedés az ökonometriával, az ökonometriai modellezéssel Többváltozós lineáris regresszió alapjai, modelljellemzés Mintavételi vonatkozások: becslések és hipotézisvizsgálat Modelljellemzés

4 Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) A HKF-ről Durván: háztartásokra irányuló, költségvetésüket vizsgáló adatfelvétel (évtizedek óta készít a KSH ilyeneket) Pontos célsokaság: magánháztartásban élő magyar állampolgárok Pontos cél: a lakosság jövedelmeinek és kiadásainak, mind pénzbeli mind természetbeli vetületben való kimutatása Célsokaság lekérdezése (éves) és naplóvezetés (havi) is igen részletes adatok (főleg: jövedelmek (munka-, tőke- stb.), fogyasztott termékek és szolgáltatások stb.) Célsokasági HT-ok rotálása a mintában (egyharmad per év), érdekesség kedvéért a mintavétel típusa: véletlen, R, TL Súlyozás (a mintában tízezer körüli HT), kalibrálás

5 Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) Eredmény- és magyarázó változóink Ökonometriai feladatunk most a háztartások kiadásának modellezése lesz Eredményváltozó: a háztartás éves kiadása [eft] Ismét igen sok magyarázó változó (-jelölt) 1 Település: régió, város, vidék 2 Lakásjellemzők: méret, jelleg 3 Háztartásjellemzők 1 Méret: taglétszám, fogyasztási egység 2 Szerkezet: aktív, inaktív, eltartott, munkanélküli 3 Felszereletség: tartós fogyasztási cikkek 4 HT tagok demográfiai jellemzői 5 Jövedelmi, vagyoni jellemzők 6 Fogyasztási szokások

6 A modellspecifikációról általában Részben hasonló kérdések mint a modellszelekciónál, nincs éles elkülönítés De: a modellszelekciónál nem foglalkoztunk azzal, hogy a változó elhagyás/hozzávétel strukturálisan mit jelent, csak azzal, hogy milyen hatásai vannak ( fenomenologikus leírás) Most a másik felével foglalkozunk: a változó bevonás/elhagyás hogyan hat a modell belső struktúrájára További modellspecifikációs kérdések: a modell bonyolultságának egyéb meghatározói (a változók számán túl): változók közti interakciók és függvényforma-választás

7 Változó bevonásának hatása a modellre Vessük össze ezt a két (demonstráció kedvéért igen kicsi) modellt az esettanulmány feladatára: KiadEFt = 339, 746 (13,783) + 0, JovEFt (0, ) T = 8314 R 2 = 0, 5369 F (1, 8312) = 9637, 2 ˆσ = 662, 02 (standard errors in parentheses) KiadEFt = 283, 172 (16,988) + 0, (0, ) JovEFt + 34, 1727 TLetszam (6,0199) T = 8314 R 2 = 0, 5386 F (2, 8311) = 4852, 8 ˆσ = 660, 78 (standard errors in parentheses) Miért változott meg a jövedelem becsült koefficiense?

8 Változó bevonásának hatása a modellre Mondjuk, hogy a bővebb modell írja le a valóságos helyzetet (a gyakorlatban ezt persze soha nem tudhatjuk, filozófiai kérdés) Azaz a valós helyzet a második regresszió Az érdekes, hogy ez alapján előre meg tudjuk mondani, hogy az első regresszióban mi lesz a jövedelem együtthatója! (... és ebből persze a változás okát is rögtön le tudjuk olvasni) A jövedelem ugyanis nem csak a kiadásra hat sztochasztikusan, hanem a taglétszámra is: TLetszam = 1, , JovEFt (0,025067) (1,1807e 005) T = 8314 R 2 = 0, 2359 F (1, 8312) = 2566, 9 ˆσ = 1, 2040 (standard errors in parentheses)

9 Változó bevonásának hatása a modellre Ebből összerakhatjuk a szűkebb regresszióban a jövedelem együtthatóját: 0,637 = 0, , ,17 A bővebb modellben az együttható 0,617: ennyi a jövedelem közvetlen (direkt) hatása (ha egy egységgel nő stb.), és itt véget is ér a sztori, mert a bővebb modellben a taglétszámot állandó értéken tartjuk (v.ö. a c.p. feltevés) ezért nincs jelentősége a taglétszám és a jövedelem közti sztochasztikus kapcsolatnak A szűkebb modellben viszont a jövedelem egységnyi növekedése a taglétszámot is növeli tendenciájában, a növekvő taglétszám viszont (önmagában is!) növeli a kiadást, ez lesz az indirekt hatás Totális hatás = direkt hatás + indirekt hatás(ok)

10 Változó bevonásának hatása a modellre A szűkebb regresszióban nem tudjuk izolálni a taglétszám hatását: ha a jövedelem nő, az a bővebb modellben nem társul a taglétszám növekedésével (v.ö. a paraméter c.p. értelmezésével), a szűkebb modellben viszont igen (hiszen ott nem endogén változó a taglétszám) a szűkebb modellben a kihagyott változón keresztül terjedő hatások is beépülnek az együtthatóba A gyakorlatban persze nem tudhatjuk, hogy mi a kihagyott változó

11 A specifikációs torzítás iránya Ez a torzítás milyen irányban módosítja a becsült paramétert? Az indirekt hatástól függ, és nem tudható általánosságban: növelheti, csökkentheti (és változatlanul is hagyhatja) a becsült koefficienst!

12 A Lagrange Multiplikátor (LM)-próba A hipotézispár teljesen azonos alakú a Wald-F-teszttel: U : Ŷ = β 1 + β 2X β q 1X q 1 + β qx q + β q+1x q β q+mx q+m R : Ŷ = β 1 + β 2X β q 1X q 1 + β qx q és H 0 : β q+1 = β q+2 =... = β q+m = 0 A különbség a modellezés filozófiájában van (ld. később), a teszt tulajdonságai, alkalmazhatósága is eltérő Alapötlet: becsüljük meg a szűkebb modellt, és számítsuk ki ez alapján a becsült reziduumokat. Ha fennáll H 0, akkor ezek a reziduumok nem magyarázhatóak lényegesen sem a szűkebb modell változóival (OLS következménye), sem a vizsgált változókkal (H 0 következménye). Azaz: ha a becsült reziduumokat kiregresszáljuk az összes változóval, akkor sem tudjuk azt lényegesen magyarázni, ha fennáll a H 0.

13 Az próbafüggvénye Ezen intuitív indoklás után a próbafüggvény: n RûR X 2,X 3,...,X k χ 2 m Itt û R jelölés arra utal, hogy a szűkebb (R) modellből kapott reziduumokról van szó

14 Interakció Ismétlés Eddigi modellünkben a marginális hatások a többi változó szintjétől függetlenül állandóak voltak Hihető ez? 1 Ft pluszjövedelem taglétszámtól függetlenül azonos többletkiadást jelent...? Ha nem, akkor azt mondjuk, hogy a két változó között interakció van: az egyik marginális hatásának nagyságát befolyásolja a másik szintje A kapcsolat tehát a marginális hatás és a szint között van (nem marginális hatás és marginális hatás vagy szint és szint között!) Kézenfekvő indulás: az egyik változó szintje lineárisan hasson a másik marginális hatására; sokaságban felírva: (β J + β JT Tag) Jov, ahol β JT az interakció hatását kifejező (lineáris) együttható

15 Interakció Ismétlés Helyezzük ezt be a (sokasági) regresszióba: Y = β 0 + (β J + β JT Tag) Jov + β T Tag, azonban felbontva a zárójelet: Y = β 0 + β J Jov + β JT Tag Jov + β T Tag = = β 0 + β J Jov + (β T + β JT Jov) Tag Tehát az interakció szükségképp, automatikusan szimmetrikus : ha az egyik változó szintje hat a másik marginális hatására akkor szükségképp fordítva is: a másik szintje is hatni fog az előbbi marginális hatására Azaz egyszerre lesz igaz, hogy (β J + β JT Tag) Jov és (β T + β JT Jov) Tag: attól függően, hogy milyen szempontból nézzük (melyik marginális hatását vizsgáljuk, ezt még ld. később is)

16 Interakció Ismétlés A regresszióban így elég egyszerűen ennyit írni: β T Tag + β J Jov + β JT (Jov Tag).... mindkét másik szintjétől függő marginális hatás ebből kiadódik, függően attól, hogy hogyan bontjuk fel a zárójelet (melyik változót vizsgáljuk)

17 A marginális hatás fogalma Marginális hatás: a magyarázó változó kis növelésének hatására mekkora az eredményváltozó egységnyi magyarázóváltozó-növelésre jutó változása Tipikus egyszerűsítés: a magyarázó változó egységnyi növelésének hatására mennyit változik az eredményváltozó Feltettük, hogy az 1 egység kicsinek tekinthető; mértékegységgel nem kell törődni Idáig az i-edik magyarázó változó ilyen módon értelmezett marginális hatása és a β i számértéke gyakorlatilag szinonima volt

18 A marginális hatás precízebben Definíció alapján a marginális hatás: Y X j, ha X j kicsiny Ugye egyetemen vagyunk a marginális hatás Y X j A többváltozós lineáris regresszió eddigi (sokasági) modelljében Y = β 1 + β 2 X β k X k, ezért Y X j = X j [β 1 + β 2 X β j 1 X j 1 + β j X j + β j+1 X j β k X k ] = = β j...hát ezért tekinthettük eddig a marginális hatást és a becsült regressziós koefficienst szinonimának!

19 A marginális hatás interakciók esetén Ha azonban interakció van, például a l-edik és az m-edik tag között, akkor az l-edik marginális hatása: Y = [β 1 + β 2 X X l X l β l X l β m X m β k X k + β lm X l X m ] = = β l + β lm X m Így precíz az előbbi állításunk arról, hogy ha az egyik szerint vizsgáljuk a marginális hatást, akkor az a másik szintjétől fog függeni (gondoljuk hozzá a másik szerinti deriválást is!)

20 A linearitás újabb megsértése Eddig megnéztük, hogy mit jelent az, ha megsértjük a marginális hatás nem függ attól, hogy a többi magyarázó változót milyen szinten rögzítjük következményét a linearitásnak És ha a marginális hatás nem függ attól, hogy milyen szintről indulva növeljük a változót következményt szeretnénk oldani? A változó marginális hatása függ a saját szintjétől... hasonló az előző esethez, de nem egy másik változó szintje hat a marginális hatásra, hanem a sajátja mintha önmagával lenne interakcióban! És tényleg: β j X j helyett β j X j + β jj X j X j esetén a j-edik magyarázó változó marginális hatása: [... + βj X j + β jj Xj ] = β j + 2β jj X j X j

21 Grafikus magyarázat Ismétlés Szemléletesen az egy magyarázó változós esetben: x+10 2x^2-16x Szélsőértékhely nyilvánvaló (első derivált előjelet vált): β j + 2β jj X j = 0 X j = β j 2β jj

22 Záró gondolat az interakció, kvadratikus hatás témájához Ez már átvezet a függvényforma-választás kérdéséhez a modellspecifikáción belül Ilyen értelemben lényeges különbség van a kettő között: kvadratikus hatást feltételezve a modell továbbra is paramétereiben lineáris lesz (noha változóiban nem az), interakcióval már nem! Látni fogjuk: OLS-nek mindegy a változóban nemlinearitás Emiatt az igazi újdonság az interakció A kvadratikus hatást, és a többi változóban való nemlinearitást később részletesen tárgyaljuk

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával

A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával Balás Tamás, Banai Ádám, Hosszú Zsuzsanna A nemteljesítési valószínűség és az optimális PTI-szint modellezése egy háztartási kérdőíves felmérés felhasználásával MNB-tanulmányok 117. 2015 Balás Tamás,

Részletesebben

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE*

LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* A LOGISZTIKUS REGRESSZIÓS EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE* BARTUS TAMÁS A tanulmány azt vizsgálja, hogy logisztikus regressziós modellek értelmezésére jobban alkalmasak-e a marginális hatások (feltételes valószínűségek

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás

Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom. átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás Kolosi Tamás Róbert Péter: A magyar társadalom szerkezeti átalakulásának és mobilitásának fő folyamatai a rendszerváltás óta (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban

Részletesebben

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY

A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY A MAGYAR HÁZTARTÁSOK JÖVEDELMI-KIADÁSI EGYENLŐTLENSÉGEI ÉS MOBILITÁSA 1993 1998 KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest KTK/IE Műhelytanulmányok

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk?

Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. március (209 234. o.) TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Jövedelemegyenlõtlenségek tényleg növekszenek, vagy csak úgy látjuk? A cikk a jövedelemeloszlás magyarországi trendjeit tekinti

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló

A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon. Kutatási beszámoló A 45 év felettiek és a felnőttképzés Magyarországon Kutatási beszámoló A kutatási program a Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával valósult meg. Projekt azonosító Echo K147/2005. A kutatási beszámolót

Részletesebben

Mai és régi idők tenisze

Mai és régi idők tenisze Mai és régi idők tenisze A nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok egy alkalmazása Temesi József, Csató László, Bozóki Sándor Kivonat A többtényezős döntési módszertan egyik fontos eszköze

Részletesebben

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei

A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Kapitány Balázs A hátrányos társadalmi helyzetek generációk közötti átörökítése: egy magyarországi követéses vizsgálat eredményei Tanulmányunk központi kérdése a különféle hátrányos helyzetek generációk

Részletesebben

GAZDASÁGSTATISZTIKA ÉS ÚJ GAZDASÁG

GAZDASÁGSTATISZTIKA ÉS ÚJ GAZDASÁG GAZDASÁGSTATISZTIKA ÉS ÚJ GAZDASÁG DR. SZILÁGYI GYÖRGY A tanulmány mindenekelőtt tájékoztatást kíván adni a magyar olvasóknak arról, hogy az ún. új gazdaság milyen változásokat jelenthet a statisztikában.

Részletesebben

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon

A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség. szegregáció a mai Magyarországon TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A férfiak és nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és a nemi szegregáció a mai Magyarországon

Részletesebben

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY

KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008. Budapest, 2008. március SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY KÖZ, TEHER, ELOSZTÁS TÁRKI MONITOR JELENTÉSEK 2008 SZERKESZTETTE SZIVÓS PÉTER TÓTH ISTVÁN GYÖRGY Budapest, 2008. március A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készítette A kutatásban

Részletesebben

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban

Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban Medgyesi Márton Róbert Péter: A munkával való elégedettség nemzetközi összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Medgyesi Márton Róbert Péter

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOI: 10.14750/ME.2013.035 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SEBESTYÉNNÉ SZÉP TEKLA AZ ENERGIA GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN, 1990 ÉS 2009 KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek

A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek Szerkesztette: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN

Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Huzsvai László - Balogh Péter LINEÁRIS MODELLEK AZ R-BEN Seneca Books DEBRECEN 2015 Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit a Kiadó engedélye nélkül bármilyen formában vagy eszközzel

Részletesebben

Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?!

Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?! Tényleg csak létszám kérdése a vadkár?! 1994 óta a vadgazdálkodást terhelő mezőgazdasági vadkár (továbbiakban: vadkár) mértéke folyamatosan nő. Míg 1994-ben 389114 eft, addig 2002-ben már 1618354 eft volt,

Részletesebben

A benzin és a gázolaj magyarországi árszintjének és árazásának empirikus elemzése

A benzin és a gázolaj magyarországi árszintjének és árazásának empirikus elemzése A benzin és a gázolaj magyarországi árszintjének és árazásának empirikus elemzése Sugár András, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa E-mail: andras.sugar@uni-corvinus.hu A szerző tanulmányában az üzemanyagok

Részletesebben

Mi befolyásolja a hazai lakosság megtakarítási döntéseit?

Mi befolyásolja a hazai lakosság megtakarítási döntéseit? Horváthné Kökény Annamária Széles Zsuzsanna Mi befolyásolja a hazai lakosság megtakarítási döntéseit? Összefoglaló: Szekunder kutatásaink alapján a háztartási megtakarítást befolyásoló főbb tényezők egy

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI

Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2. Elôzetes adatok A NÉPESSÉG ÉS A LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZÔI 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes adatok A népesség és a lakásállomány jellemzői Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 2. Előzetes

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa

A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A válság és az egyenlőtlenségek alakulása egy lokális példa A kutatás célja, előzményei és körülményei Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi

Részletesebben

Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben

Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben Multiplikátor-hatás elemzése a kereskedelemben KOZÁK Tamás Budapesti Gazdasági Főiskola KVIK Kereskedelem és Marketing Intézet Kereskedelmi Intézeti Tanszék, Budapest kozak.tamas@kvifk.bgf.hu A multiplikátor-hatás

Részletesebben

REJTETT GAZDASÁG. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai

REJTETT GAZDASÁG. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai REJTETT GAZDASÁG Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai KTI IE KTI Könyvek 11. Sorozatszerkesztő LAKI MIHÁLY REJTETT GAZDASÁG Be nem

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS

OPERÁCIÓKUTATÁS. No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS OPERÁCIÓKUTATÁS No. 2. Komáromi Éva LINEÁRIS PROGRAMOZAS Budapest 2002 Komáromi Éva: LINEÁRIS PROGRAMOZÁS OPERÁCIÓKUTATÁS No.2 Megjelenik az FKFP 0231 Program támogatásával a Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben