Matematikai statisztikai elemzések 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Matematikai statisztikai elemzések 6."

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematikai statisztikai elemzések 6. MSTE6 modul Regressziószámítás: kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió, többváltozós regresszió SZÉKESFEHÉRVÁR 2010

2 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a szerző írásos engedélyével lehetséges. Ez a modul a TÁMOP /1/A Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért projekt keretében készült. A projektet az Európai Unió és a Magyar Állam Ft összegben támogatta. Lektor: Bischof Annamária Projektvezető: Dr. hc. Dr. Szepes András A projekt szakmai vezetője: Dr. Mélykúti Gábor dékán Copyright Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 2010

3 Tartalom 6. Regressziószámítás: kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió, többváltozós regresszió Bevezetés Kétváltozós lineáris regresszió A lineáris regresszió modellje: A lineáris regresszió alkalmazásának feltételei Legkisebb négyzetek módszere Elaszticitás A lineáris regresszió tulajdonságai: A és mintavételi eloszlása Konfidencia intervallum számítása a β paraméterekre Hipotézisvizsgálat Determinációs együttható: Nemlineáris regresszió Hiperbolikus függvény: Exponenciális függvény: Hatványkitevős regresszió függvény Többváltozós regresszió számítás Regressziós paraméterek meghatározása A paraméterek standard hibái... 7 A paraméterek tesztelése Összefoglalás... 8

4

5 6. fejezet - Regressziószámítás: kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió, többváltozós regresszió 6.1 Bevezetés Jelen modul a Matematika III. tárgy hatodik fejezete, modulja. Az itt következő ismeretek megértéséhez javasoljuk, hogy olvassa el a Tárgy korábbi moduljainál írottakat. Amennyiben ez még nem lenne elég a megértéshez, akkor forduljon a szerzőhöz segítségért. Jelen modul célja, hogy az Olvasó megismerkedjen a regressziószámítás fő típusaival. 6.2 Kétváltozós lineáris regresszió A regressziószámítás a mennyiségi ismérvek közötti sztochasztikus tendenciát vizsgálja, és a kapcsolat természetét valamilyen függvénnyel írja le. Lineáris regresszió esetén egyenest illesztünk az adatokra A lineáris regresszió modellje: y x (x 1,y 1 ) (x 2,y 2 ) (x n,y n ) N(0,σ) eloszlások (x 1,y 1 ), (x 2,y 2 ),..., (x n,y n ) pontokra szeretnénk egy regressziós egyenest illeszteni. A megoldáshoz meg kell határozni a paramétereket. A megoldás során a legjobb egyenest azt, amelyik a legkevésbé tér el a pontoktól keressük. Ezt az egyenest a legkisebb négyzetek módszerének segítségével fogjuk megkeresni A lineáris regresszió alkalmazásának feltételei 1. Linearitás: Az Y eloszlások várható értéke az ún. alapsokasági regressziós egyenesre esik. 2. A variancia állandó: 3. Függetlenség: Az valószínűségi változók függetlenek. 4. Az eloszlás normális: Az változók normális eloszlásúak. 5. A hibatényező: Az normális eloszlású, egymástól független változók, amelyek várható értéke 0, varianciája pedig.

6 Matematikai statisztikai elemzések Legkisebb négyzetek módszere Függő változó (y) (x 2,y 2 ) * * * * * (x 1,y 1 ) * * (x n,y n ) Független változó (x) l i (x i,y i ) * A becsült regressziófüggvény: Keressük a függvény paramétereinek azon becslését,, amely mellett a megfigyelésből származó és a regressziófüggvény alapján becsült Y értékek különbségének eltérésnégyzet-összege a legkisebb: A regressziófüggvényt behelyettesítve a célfüggvénybe: A paramétereket a szélsőérték-számítás szabályai alapján határozhatjuk meg. A és szerinti parciális deriváltjai vesszük, és ezeket nullával tesszük egyenlővé (stacionárius pont meghatározása): Így eljutunk az ún. normál egyenletekhez: MSTE6-2 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, 2010

7 Prof. Dr. Závoti József Regressziószámítás: kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió, többváltozós regresszió A normálegyenletek megoldásával a és paraméterek meghatározhatók. A megoldásra különböző módszerek léteznek. Mi az ismeretleneket a Cramer-szabály felhasználásával határozzuk meg. Cramer szabály: A paramétert az alábbi egyenletből kapjuk: Ha a normálegyenleteket oly módon transzformáljuk, hogy az eredeti X és Y változókat átlaguktól vett eltéréseiket helyettesítjük, akkor a következő transzformált egyenleteket kapjuk: ahol,. Mivel a paraméter meghatározása: A paramétert az alábbi egyenletből kapjuk: A lineáris regresszió függvény paraméterét regressziós együtthatónak nevezzük. A regressziós együttható arra ad választ, hogy az X magyarázó változó egységnyi változása átlagosan mekkora változással jár együtt az Y eredményváltozóban. A együttható, az egyenlet konstans tagja, az X = 0 helyhez ad regressziós becslést Elaszticitás Az X és Y változóknak nemcsak különbségeit, hanem relatív változásait is szembeállíthatjuk, így jutunk el az elaszticitás fogalmához. Az elaszticitás arra ad választ, hogy az X magyarázó változó adott értékének egy 1%- os változása az Y függő változóban milyen átlagos relatív változást eredményez A lineáris regresszió tulajdonságai: Az kifejezés az értéknél veszi fel a minimumát. A legkisebb négyzetek módszerével kapott becslések az Y változó lineáris kombinációi. A becsült paraméterek tehát valószínűségi változók, amelyek jellemzőinek megismerése lehetővé teszi, hogy konfidencia intervallumokat készítsünk a sokasági regressziófüggvény paramétereire. Ehhez először a paraméterbecslések mintavételi eloszlásával ismerkedünk meg A és mintavételi eloszlása Tétel: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, 2010 MSTE6-3

8 Matematikai statisztikai elemzések , azaz torzítatlan becslése -nek. Tétel: szórásnégyzete Tétel: azaz torzítatlan becslése -nak. Tétel: szórásnégyzete Konfidencia intervallum számítása a β paraméterekre A mintából becsült paraméterek eloszlásának ismeretében valószínűségi megállapításokat tehetünk a sokasági paraméterekre. A paraméterre tett (1-α) valószínűségi megállapítás: Ezt úgy értelmezhetjük, hogy ha ismételt mintavételeket hajtunk végre, és minden mintavételi eredmény alapján elkészítjük a konfidencia intervallumot, az intervallumok 100(1-α) %-a tartalmazni fogja a sokasági paramétert. Az egyenes meredekségére vonatkozó konfidencia intervallum: Az egyenes konstans tagjára vonatkozó konfidencia intervallum: Hipotézisvizsgálat Fontos annak vizsgálata, hogy az X és Y változók szignifikáns kapcsolatban vannak-e egymással. Ennek vizsgálatára az alábbi hipotéziseket fogalmazzuk meg: A hipotézisellenőrzést a t-próbával végezzük, amely a becsült regressziós együttható és a standard hiba hányadosa: Ha a, a H 0 hipotézist elfogadjuk. Ebben az esetben a paraméter nem különbözik szignifikánsan a nullától. A konfidencia intervallum ilyenkor tartalmazza a nulla értéket is. Ha a, a H 0 hipotézist elvetjük. A mintabeli információk ekkor azt mutatják, hogy releváns kapcsolat van az X és Y változó között Determinációs együttható: Az r 2 mutatót determinációs együtthatónak nevezzük, amelynek értéke 0 és 1 közé esik. Ha a lineáris regresszió paramétere nulla, akkor az r 2 értéke is nulla. Ilyen esetben a változók között nincs korrelációs kapcsolat. A determinációs együttható a maximális értékét akkor veszi fel, ha a változók között determinisztikus összefüggés van, vagyis valamennyi megfigyelt Y érték a regressziós egyenesen helyezkedik el. A 0 és 1 közötti r 2 értékek a változók közötti kapcsolat erősségét, a regressziófüggvény illeszkedésének jóságát jellemzik. MSTE6-4 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, 2010

9 Prof. Dr. Závoti József 6.3 Nemlineáris regresszió Regressziószámítás: kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió, többváltozós regresszió A statisztikai módszertan szempontjából a nemlineáris összefüggések két fő csoportját különböztetjük meg: a lineárisra visszavezethető és a lineárisra nem transzformálható modelleket. Az alábbiakban mi csak az első csoporttal, vagyis a lineárisra visszavezethető modellekkel foglalkozunk. Vannak olyan nemlineáris összefüggések, amelyeknél a magyarázó változó transzformálásával jutunk a lineáris összefüggéshez. Az alábbi függvény-típusokat sorolhatjuk ide: Hiperbolikus függvény: Ha a függvényben az X változót az változóval helyettesítjük, a transzformált változóra lineáris összefüggést írhatunk fel: A regressziófüggvény paramétereinek becslésére a lineáris regressziónál megismert becslési eljárásokat alkalmazhatjuk. A nemlineáris regressziós modellek egy részénél mind a függő, mind a magyarázó változókat transzformáljuk. A függő és magyarázó változók együttes transzformálására leggyakrabban a logaritmikus transzformálást alkalmazzuk. Jellegzetes példaként említhetjük az exponenciális és a hatványkitevős függvényt Exponenciális függvény: A linearizált regresszió függvény a becsült paraméterekkel: Az exponenciális függvényekre az jellemző, hogy lineáris összefüggés van a függő változó logaritmusa és az X változó között Hatványkitevős regresszió függvény Olyan esetekben alkalmazzuk, amikor az X és Y változók logaritmusai között van lineáris összefüggés. A regressziós együttható azt fejezi ki, hogy az X magyarázó változó egységnyi relatív (egy százalékos) változása mekkora relatív (hány százalékos) változást idéz elő az eredményváltozóban. A linearizált regresszió függvény a becsült paraméterekkel: 6.4 Többváltozós regresszió számítás A kétváltozós regressziós modell azzal a feltételezéssel él, hogy a megfigyelt eredményváltozó csupán egyetlen magyarázóváltozó hatására jött létre. Azonban a jelenségek többségére inkább az igaz, hogy kialakulásukért több tényező a felelős. (pl.: egy használtautó eladási ára nemcsak a korának, de a futott kilométereknek is a függvénye.) Ezeket a jelenségeket már nem lehet az eddig ismertetett kétváltozós regressziós modellek segítségével modellezni, szükség van annak kiterjesztésére. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, 2010 MSTE6-5

10 Matematikai statisztikai elemzések A többváltozós lineáris modell a következőképpen írható fel: A fenti egyenleteket mátrixos alakban így írhatjuk: Regressziós paraméterek meghatározása A paraméterek meghatározásához ismét a legkisebb négyzetek elvét használjuk. A minimalizálandó függvény: A paraméterek parciális deriváltjait nullával egyenlővé téve a kapott normálegyenletek: A normálegyenleteket megoldva megkaphatóak a becsült paraméterértékek. Az pedig a szemlélet alapján adódik, hogy az így kapott stacionárius pont valóban minimum hely. A számítások végrehajtását a háromváltozós modell esetére mutatjuk be: Egyszerűsíthetjük a számításokat, ha a normálegyenletekben az eredeti változókat (X 1, X 2, Y) az átlagtól vett eltéréseikkel helyettesítjük: A konstans tag becslése: Az egyenlet paramétereinek értelmezése: A becsült paraméter az X j egységnyi változásának a hatását fejezi ki az Y eredményváltozóra, a többi magyarázó változó értékének változatlansága mellett. A együtthatókat parciális regressziós együtthatóknak nevezzük. Mátrixos alak: A fenti egyenleteket a lineáris algebrát felhasználva az alábbi módon is felírhatjuk fel. Ekkor a regressziós modell: Most a regressziós együtthatóvektor a legkisebb négyeztek elve alapján kapható meg a következő összefüggésből: feltéve, ha az inverz létezik 1. A fenti kifejezés részletesen kifejtve így alakul: Számunkra az m=2 speciális eset a gyakorlat szempontjából különösen fontos, felírjuk explicite: 1 Egy mátrix inverze akkor létezik, ha az (m+1)*(m+1)-es mátrix rangja (m+1). MSTE6-6 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, 2010

11 Prof. Dr. Závoti József Regressziószámítás: kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió, többváltozós regresszió A mátrixinverznek a meghatározására bármelyik ismert mátrix-invertálási eljárás alkalmazható lenne, segítségül megadunk egy egyszerű mátrix-invertálási módszert. Jelölje: A bevezetett jelöléssel meghatározandó az alábbi mátrix inverze: Vezessük be az alábbi jelöléseket: Ekkor a mátrix inverze az alábbi módon számolható: Ezek után az ismeretlen paraméterek meghatározhatók. Bármely módszerrel meghatározva a paraméterek értékét, azok jelentése ugyanaz marad. Vagyis paraméter azt fogja megmutatni, hogy amennyiben a k-dik magyarázó változó ( ) egységnyivel növekszik, miközben az összes többi változó értéke változatlan marad 2, mennyivel nő/csökken az eredményváltozó értéke A paraméterek standard hibái A többváltozós modellnél is van lehetőség meghatározni, hogy a sokasági paraméterek értéke ismételt mintavétel esetén az esetek százalékában milyen tartományba esne. Ehhez ismerni kell a k-dik paraméter standard hibáját:, ahol - az inverzmártix főátlójának k-dik elemét jelöli. Ekkor a keresett intervallum: Az intervallum meghatározása a kétváltozós esettel analóg, azzal a különbséggel, hogy a t-eloszlás szabadságfoka n-m-1, azaz a magyarázóváltozók függvénye 3. A paraméterek tesztelése A szignifikancia ellenőrzése itt is elengedhetetlen a becslések megkezdése előtt. Mint ahogyan a kétváltozós esetnél, itt is van mód a paraméterek tesztelése mellett a modell jóságának tesztelésére. Paraméterek tesztelésekor a null hipotézis általános formája: Az ellenhipotézis ennek tagadásából áll, és azt jelenti, hogy igenis van összefüggés a k-adik magyarázóváltozó és az eredményváltozó között. A kiszámítandó próbastatisztika:, 2 Ezt a feltételt cp, azaz ceteris paribus feltételnek szokták hívni. 3 A kétváltozós esetnél a magyarázóváltozók száma 1, azaz a szabadságfoka n-1-1=n-2 lesz. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, 2010 MSTE6-7

12 Matematikai statisztikai elemzések a kritikus értékhez meghatározandó t értéknél a szabadságfok n-m-1. Az alaphipotézis elfogadása most is akkor történik meg, ha a számított t értéke az elfogadási tartományban van, s ez azt jelenti, hogy a modell nem megfelelő. 6.5 Összefoglalás 1. Példa a lineáris regresszió számításra 14 tőzsdén jegyzett társaság adatai: Nettó árbevétel (milliárd Ft) ,4 31 5,2 55 5,5 65 7,6 14 1,6 32 4, ,0 82 7, ,5 88 9,8 28 2,0 61 3,7 65 3,5 98 7,6 Adózott eredmény a.) Írja fel a lineáris regressziófüggvényt és értelmezze a paramétereket! b.) Számítsa ki és értelmezze a lineáris együtthatót, a determinációs együtthatót, a regresszióbecslés relatív hibáját! Megoldás: x y dx dy dx*dy e ,4 42,07 5,94 249,72 9,94 6,05 12, ,2-37,93-1,26 47,95 3,32 3,55 9, ,5-13,93-0,96 13,43 5,30 0,04 1, ,6-3,93 1,14-4,46 6,13 2,16 0, ,6-54,93-4,86 267,19 1,91 0,10 20, ,3-36,93-2,16 79,92 3,40 0,81 9, ,0 36,07 2,54 91,47 9,44 0,20 8, ,8 13,07 1,34 17,46 7,54 0,07 1, ,5 61,07 4,04 246,47 11,51 1,03 25, ,8 19,07 3,34 63,62 8,04 3,11 2, ,0-40,93-4,46 182,72 3,07 1,14 11, ,7-7,93-2,76 21,92 5,80 4,41 0,44 MSTE6-8 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, 2010

13 Prof. Dr. Závoti József Regressziószámítás: kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió, többváltozós regresszió 65 3,5-3,93-2,96 11,65 6,13 6,93 0, ,6 29,07 1,14 33,02 8,86 1,60 5, ,06 31,18 109,44 Határozza meg a lineáris regressziófüggvényt! b) Számítsa ki és értelmezze a lineáris együtthatót, a determinációs együtthatót, a regresszióbecslés relatív hibáját! A standard hiba: Determináció együttható: 1. Példa a nemlineáris regressziószámítás alkalmazására Vizsgálták a tokaji aszú életkora (év) és export eladási ára (dollár) közötti összefüggést. 10 véletlenszerűen kiválasztott palack megfigyelt adatait az alábbi táblázat tartalmazza: Sorszám Életkor (év) Eladási ár (dollár) Határozza meg az exponenciális regressziófüggvényt! Megoldás: x y lg y dx dx 2 dy dx*dy ,32 14,1 198,81 1,40 19, ,85 8,1 65,61 0,92 7, ,60 5,1 26,01 0,68 3, ,00-0,9 0,81 0,07-0, ,90-1,9 3,61-0,03 0,05 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, 2010 MSTE6-9

14 Matematikai statisztikai elemzések ,74-2,9 8,41-0,19 0, ,59-3,9 15,21-0,33 1, ,40-4,9 24,01-0,53 2, ,90-5,9 34,81-1,02 6, ,95-6,9 47,61-0,97 6, ,25 424,9 47,74 Az exponenciális függvény logaritmikus transzformációja: Legyen: A paraméterek logaritmusait az alábbi módon becsüljük: A linearizált regressziófüggvény:, ahol Az exponenciális regressziófüggvény: A regressziófüggvény paramétere azt mutatja, hogy ha a tokaji aszú életkora egy évvel nő, akkor az eladási ára átlagosan 29,54%-kal növekszik. 1. Példa a többváltozós regresszió számítás alkalmazására Vizsgáljuk meg, hogy milyen összefüggés van a statisztika zárthelyi dolgozat eredménye (y), a felkészülési idő (x 1 ) és az intelligencia hányados (x 2 ) között! Felkészülési idő (h) IQ Eredmény (%) x 1 x a. Illesszen kétváltozós lineáris regressziós függvényt! y MSTE6-10 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, 2010

15 Prof. Dr. Závoti József Regressziószámítás: kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió, többváltozós regresszió b. Adja meg a becsült paraméterek standard hibáit! i. Végezzen F és t próbákat! (α = 0.05) a. Az inputra adja meg a rendszer válaszát és konstruáljon szignifikancia értékhez konfidencia intervallumot! Megoldás: x 1 x 2 y x 1 2 x 2 2 x 1 *x 2 y*x 1 y*x 2 e ,57 0, ,39 0, ,05 0, ,82 0, ,86 0, ,36 0, ,18 0, ,18 0, ,63 0, ,95 0, ,01 a) Illesszen kétváltozós lineáris regressziós függvényt! A lineáris regressziófüggvény: Az 1 órával több felkészülésre fordított idő esetében azonos IQ esetén átlagosan 3,92%-kal magasabb az elért eredmény. Az egységnyivel magasabb IQ azonos felkészülési idő mellett átlagosan 0,59%-kal növeli az eredményt. b) Adja meg a becsült paraméterek standard hibáit! Hipotézisvizsgálat: Táblázati érték: Számolt értékek: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, 2010 MSTE6-11

16 Matematikai statisztikai elemzések Értékelés: 95%-os megbízhatósági szinten megállapíthatjuk, hogy a felkészülési idő és az eredmény, valamint az IQ és az eredmény között szignifikáns kapcsolat van. d) Az inputra adja meg a rendszer válaszát és konstruáljon szignifikancia értékhez konfidencia intervallumot! A feltételes várható érték becslése: A becslés standard hibája: A Student táblázatból vett érték: A várható eredmény: Irodalomjegyzék Hunyadi - Vita: Statisztika közgazdászoknak, KSH, Budapest, Keresztély-, Sugár-, Szarvas: Statisztika példatár közgazdászoknak, BKE, Nemzeti Tankönyvkiadó, Korpás A.: Általános statisztika I-II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Csanády V., Horváth R., Szalay L.: Matematikai statisztika, EFE Matematikai Intézet, Sopron, Závoti-, Polgárné-, Bischof: Statisztikai képletgyűjtemény és táblázatok, NYME Kiadó, Sopron, Csernyák L.: Valószínűségszámítás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Obádovics J. Gy.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika, Scolars Kiadó, Budapest, Reimann J. - Tóth J.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika, Tankönyvkiadó, Budapest, Solt Gy.: Valószínűségszámítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Denkinger G.: Valószínűségszámítás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, MSTE6-12 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, 2010

Matematikai statisztikai elemzések 6.

Matematikai statisztikai elemzések 6. Matematikai statisztikai elemzések 6. Regressziószámítás: kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió, többváltozós regresszió Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 6.: Regressziószámítás:

Részletesebben

Statisztikai következtetések Nemlineáris regresszió Feladatok Vége

Statisztikai következtetések Nemlineáris regresszió Feladatok Vége [GVMGS11MNC] Gazdaságstatisztika 10. előadás: 9. Regressziószámítás II. Kóczy Á. László koczy.laszlo@kgk.uni-obuda.hu Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A standard lineáris modell

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematikai statisztikai elemzések. MSTE modul Kapcsolatvizsgálat: asszociáció vegyes kapcsolat korrelációszámítás. Varianciaanalízis

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 5.

Matematikai geodéziai számítások 5. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 5 MGS5 modul Hibaterjedési feladatok SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról

Részletesebben

Korreláció és lineáris regresszió

Korreláció és lineáris regresszió Korreláció és lineáris regresszió Két folytonos változó közötti összefüggés vizsgálata Szűcs Mónika SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi Fizika és Statisztika I. előadás 2016.11.02.

Részletesebben

Biometria az orvosi gyakorlatban. Korrelációszámítás, regresszió

Biometria az orvosi gyakorlatban. Korrelációszámítás, regresszió SZDT-08 p. 1/31 Biometria az orvosi gyakorlatban Korrelációszámítás, regresszió Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Korrelációszámítás

Részletesebben

Matematika III. 2. Eseményalgebra Prof. Dr. Závoti, József

Matematika III. 2. Eseményalgebra Prof. Dr. Závoti, József Matematika III. 2. Eseményalgebra Prof. Dr. Závoti, József Matematika III. 2. : Eseményalgebra Prof. Dr. Závoti, József Lektor : Bischof, Annamária Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 Tananyagfejlesztéssel

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 3.

Matematikai statisztikai elemzések 3. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematikai statisztikai elemzek 3. MSTE3 modul Becslelmélet: alapfogalmak, nevezetes statisztikák, intervallum-becsl SZÉKESFEHÉRVÁR

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 1. MA3-1 modul. Kombinatorika

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 1. MA3-1 modul. Kombinatorika Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematika III. 1. MA3-1 modul Kombinatorika SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

GVMST22GNC Statisztika II.

GVMST22GNC Statisztika II. GVMST22GNC Statisztika II. 4. előadás: 9. Kétváltozós korreláció- és regressziószámítás Kóczy Á. László koczy.laszlo@kgk.uni-obuda.hu Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Korrelációszámítás

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 5.

Matematikai geodéziai számítások 5. Matematikai geodéziai számítások 5 Hibaterjedési feladatok Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 5: Hibaterjedési feladatok Dr Bácsatyai László Lektor: Dr Benedek Judit Ez a modul a TÁMOP

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 10.

Matematikai geodéziai számítások 10. Matematikai geodéziai számítások 10. Hibaellipszis, talpponti görbe és közepes ponthiba Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 10.: Hibaellipszis, talpponti görbe és Dr. Bácsatyai, László

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 6.

Matematikai geodéziai számítások 6. Matematikai geodéziai számítások 6. Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 6.: Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 6. MA3-6 modul. A statisztika alapfogalmai

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 6. MA3-6 modul. A statisztika alapfogalmai Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematika III. 6. MA3-6 modul A statisztika alapfogalmai SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999.

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 7.

Matematikai statisztikai elemzések 7. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematikai statisztikai elemzések 7. MSTE7 modul Bevezetés az idősorelemzésbe SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői

Részletesebben

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető!

Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály. A megoldás részletes mellékszámítások hiányában nem értékelhető! BGF KKK Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály Budapest, 2012.. Név:... Neptun kód:... Érdemjegy:..... STATISZTIKA II. VIZSGADOLGOZAT Feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen Szerezhető pontszám 21 20 7 22

Részletesebben

Matematika III. 8. A szórás és a szóródás egyéb mérőszámai Prof. Dr. Závoti, József

Matematika III. 8. A szórás és a szóródás egyéb mérőszámai Prof. Dr. Závoti, József Matematika III. 8. A szórás és a szóródás egyéb Prof. Dr. Závoti, József Matematika III. 8. : A szórás és a szóródás egyéb Prof. Dr. Závoti, József Lektor : Bischof, Annamária Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Matematika III. 9. Statisztikai hipotézisek Prof. Dr. Závoti, József

Matematika III. 9. Statisztikai hipotézisek Prof. Dr. Závoti, József Matematika III. 9. Statisztikai hipotézisek Prof. Dr. Závoti, József Matematika III. 9. : Statisztikai hipotézisek Prof. Dr. Závoti, József Lektor : Bischof, Annamária Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 4. MA3-4 modul. A valószínűségi változó és jellemzői

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 4. MA3-4 modul. A valószínűségi változó és jellemzői Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematika III. 4. MA3-4 modul A valószínűségi változó és jellemzői SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról

Részletesebben

Alap-ötlet: Karl Friedrich Gauss ( ) valószínűségszámítási háttér: Andrej Markov ( )

Alap-ötlet: Karl Friedrich Gauss ( ) valószínűségszámítási háttér: Andrej Markov ( ) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel: 463-6-80 Fa: 463-30-9 http://www.vizgep.bme.hu Alap-ötlet:

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria 2016.02.29. A statisztika típusai Leíró jellegű statisztika: összegzi egy adathalmaz jellemzőit. A középértéket jelemzi (medián, módus, átlag) Az adatok változékonyságát

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 9.

Matematikai geodéziai számítások 9. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 9 MGS9 modul Szabad álláspont kiegyenlítése SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 7. MA3-7 modul. Helyzetmutatók, átlagok, kvantilisek

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 7. MA3-7 modul. Helyzetmutatók, átlagok, kvantilisek Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematika III. 7. MA3-7 modul Helyzetmutatók, átlagok, kvantilisek SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 9 IX. ROBUsZTUs statisztika 1. ROBUsZTUssÁG Az eddig kidolgozott módszerek főleg olyanok voltak, amelyek valamilyen értelemben optimálisak,

Részletesebben

Matematika III. 4. A valószínűségi változó és jellemzői Prof. Dr. Závoti, József

Matematika III. 4. A valószínűségi változó és jellemzői Prof. Dr. Závoti, József Matematika III. 4. A valószínűségi változó és jellemzői Prof. Dr. Závoti, József Matematika III. 4. : A valószínűségi változó és jellemzői Prof. Dr. Závoti, József Lektor : Bischof, Annamária Ez a modul

Részletesebben

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek tesztelése I. - A hibatagra vonatkozó feltételek tesztelése - Petrovics Petra Doktorandusz Többváltozós lineáris regressziós modell x 1, x 2,, x p

Részletesebben

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása

1. Adatok kiértékelése. 2. A feltételek megvizsgálása. 3. A hipotézis megfogalmazása HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT A hipotézis feltételezés egy vagy több populációról. (pl. egy gyógyszer az esetek 90%-ában hatásos; egy kezelés jelentősen megnöveli a rákos betegek túlélését). A hipotézis vizsgálat

Részletesebben

biometria II. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Matematikai-statisztikai adatfeldolgozás

biometria II. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Matematikai-statisztikai adatfeldolgozás Kísérlettervezés - biometria II. foglalkozás előadó: Prof. Dr. Rajkó Róbert Matematikai-statisztikai adatfeldolgozás A matematikai-statisztika feladata tapasztalati adatok feldolgozásával segítséget nyújtani

Részletesebben

KÖVETKEZTETŐ STATISZTIKA

KÖVETKEZTETŐ STATISZTIKA ÁVF GM szak 2010 ősz KÖVETKEZTETŐ STATISZTIKA A MINTAVÉTEL BECSLÉS A sokasági átlag becslése 2010 ősz Utoljára módosítva: 2010-09-07 ÁVF Oktató: Lipécz György 1 A becslés alapfeladata Pl. Hányan láttak

Részletesebben

Statisztikai alapismeretek (folytatás) 4. elıadás (7-8. lecke) Becslések, Hipotézis vizsgálat

Statisztikai alapismeretek (folytatás) 4. elıadás (7-8. lecke) Becslések, Hipotézis vizsgálat Statisztikai alapismeretek (folytatás) 4. elıadás (7-8. lecke) Becslések, Hipotézis vizsgálat 7. lecke Paraméter becslés Konfidencia intervallum Hipotézis vizsgálat feladata Paraméter becslés és konfidencia

Részletesebben

Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei

Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei Adatok statisztikai értékelésének főbb lehetőségei 1. a. Egy- vagy kétváltozós eset b. Többváltozós eset 2. a. Becslési problémák, hipotézis vizsgálat b. Mintázatelemzés 3. Szint: a. Egyedi b. Populáció

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 2. MA3-2 modul. Eseményalgebra

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 2. MA3-2 modul. Eseményalgebra Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematika III. 2. MA3-2 modul Eseményalgebra SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 10. rész: Az adatelemzés alapjai Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Tizedik rész Az adatelemzés alapjai Tartalomjegyzék Bevezetés Leíró statisztikák I

Részletesebben

Statisztika I. 9. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 9. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 9. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztikai hipotézis vizsgálatok elsősorban a biometriában alkalmazzák, újabban reprezentatív jellegű ökonómiai vizsgálatoknál, üzemi szinten élelmiszeripari

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

Statisztika - bevezetés Méréselmélet PE MIK MI_BSc VI_BSc 1

Statisztika - bevezetés Méréselmélet PE MIK MI_BSc VI_BSc 1 Statisztika - bevezetés 00.04.05. Méréselmélet PE MIK MI_BSc VI_BSc Bevezetés Véletlen jelenség fogalma jelenséget okok bizonyos rendszere hozza létre ha mindegyik figyelembe vehető egyértelmű leírás általában

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 2.

Matematikai statisztikai elemzések 2. Matematikai statisztikai elemzések 2. Helyzetmutatók, átlagok, kvantilisek. A szórás és szóródás Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 2.: Helyzetmutatók, átlagok, Prof. Dr. Závoti,

Részletesebben

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése

STATISZTIKA. A maradék független a kezelés és blokk hatástól. Maradékok leíró statisztikája. 4. A modell érvényességének ellenőrzése 4. A modell érvényességének ellenőrzése STATISZTIKA 4. Előadás Variancia-analízis Lineáris modellek 1. Függetlenség 2. Normális eloszlás 3. Azonos varianciák A maradék független a kezelés és blokk hatástól

Részletesebben

III. Kvantitatív változók kapcsolata (korreláció, regresszió)

III. Kvantitatív változók kapcsolata (korreláció, regresszió) III. Kvantitatív változók kapcsolata (korreláció, regresszió) Tartalom Változók kapcsolata Kétdimenziós minta (pontdiagram) Regressziós előrejelzés (predikció) Korreláció Tanuló Kétdimenziós minta Tanulással

Részletesebben

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 8. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 8. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Minták alapján történő értékelések A statisztika foglalkozik. a tömegjelenségek vizsgálatával Bizonyos esetekben lehetetlen illetve célszerűtlen a teljes

Részletesebben

A mérési eredmény megadása

A mérési eredmény megadása A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk meg: a determinisztikus és a véletlenszerű

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 5.

Matematikai statisztikai elemzések 5. Matematikai statisztikai elemzések 5. Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, vegyes kapcsolat, korrelációszámítás. Varianciaanalízis Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 5.: Kapcsolatvizsgálat:

Részletesebben

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre

Statisztika I. 11. előadás. Előadó: Dr. Ertsey Imre Statisztika I. 11. előadás Előadó: Dr. Ertsey Imre Összefüggés vizsgálatok A társadalmi gazdasági élet jelenségei kölcsönhatásban állnak, összefüggnek egymással. Statisztika alapvető feladata: - tényszerűségek

Részletesebben

Kabos: Statisztika II. t-próba 9.1. Ha ismert a doboz szórása de nem ismerjük a

Kabos: Statisztika II. t-próba 9.1. Ha ismert a doboz szórása de nem ismerjük a Kabos: Statisztika II. t-próba 9.1 Egymintás z-próba Ha ismert a doboz szórása de nem ismerjük a doboz várhatóértékét, akkor a H 0 : a doboz várhatóértéke = egy rögzített érték hipotézisről úgy döntünk,

Részletesebben

Gazdasági matematika II. vizsgadolgozat, megoldással,

Gazdasági matematika II. vizsgadolgozat, megoldással, Gazdasági matematika II. vizsgadolgozat, megoldással, levelező képzés Definiálja az alábbi fogalmakat! 1. Kvadratikus mátrix invertálhatósága és inverze. (4 pont) Egy A kvadratikus mátrixot invertálhatónak

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 10 X. SZIMULÁCIÓ 1. VÉLETLEN számok A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,

Részletesebben

A Statisztika alapjai

A Statisztika alapjai A Statisztika alapjai BME A3c Magyar Róbert 2016.05.12. Mi az a Statisztika? A statisztika a valóság számszerű információinak megfigyelésére, összegzésére, elemzésére és modellezésére irányuló gyakorlati

Részletesebben

Korreláció és Regresszió

Korreláció és Regresszió Korreláció és Regresszió 9. elıadás (17-18. lecke) Korrelációs együtthatók 17. lecke Áttekintés (korreláció és regresszió) A Pearson-féle korrelációs együttható Korreláció és Regresszió (témakörök) Kapcsolat

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

Több valószínűségi változó együttes eloszlása, korreláció

Több valószínűségi változó együttes eloszlása, korreláció Tartalomjegzék Előszó... 6 I. Valószínűségelméleti és matematikai statisztikai alapok... 8 1. A szükséges valószínűségelméleti és matematikai statisztikai alapismeretek összefoglalása... 8 1.1. Alapfogalmak...

Részletesebben

BIOMATEMATIKA ELŐADÁS

BIOMATEMATIKA ELŐADÁS BIOMATEMATIKA ELŐADÁS 3. Hibaszámítás, lineáris regresszió Debreceni Egyetem, 2015 Dr. Bérczes Attila, Bertók Csanád A diasor tartalma 1 Hibaszámítás Hibák fajtái, definíciók Abszolút, relatív, öröklött

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 9.

Matematikai geodéziai számítások 9. Matematikai geodéziai számítások 9 Szabad álláspont kiegyenlítése Dr Bácsatyai, László Created by XMLmind XSL-FO Converter Matematikai geodéziai számítások 9: Szabad álláspont kiegyenlítése Dr Bácsatyai,

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 3.

Matematikai geodéziai számítások 3. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 3 MGS3 modul Kettős vetítés és EOV szelvényszám keresése koordinátákból SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

GVMST22GNC Statisztika II. Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet

GVMST22GNC Statisztika II. Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet GVMST22GNC Statisztika II. 3. előadás: 8. Hipotézisvizsgálat Kóczy Á. László Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Hipotézisvizsgálat v becslés Becslés Ismeretlen paraméter Közeĺıtő

Részletesebben

egyetemi jegyzet Meskó Balázs

egyetemi jegyzet Meskó Balázs egyetemi jegyzet 2011 Előszó 2. oldal Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 1.1. A matematikai statisztika céljai.............................. 4 1.2. Alapfogalmak......................................... 4 2.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 3. MA3-3 modul. A valószínűségszámítás elemei

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Prof. Dr. Závoti József. Matematika III. 3. MA3-3 modul. A valószínűségszámítás elemei Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof Dr Závoti József Matematika III 3 MA3-3 modul A valószínűségszámítás elemei SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 1.

Matematikai statisztikai elemzések 1. Matematikai statisztikai elemzések 1. A statisztika alapfogalmai, feladatai, Prof. Dr. Závoti, József Matematikai statisztikai elemzések 1.: A statisztika alapfogalmai, feladatai, statisztika, osztályozás,

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 7.

Matematikai geodéziai számítások 7. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 7. MGS7 modul Súlyozott számtani közép számítása és záróhibák elosztása SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

3. Lineáris differenciálegyenletek

3. Lineáris differenciálegyenletek 3. Lineáris differenciálegyenletek A közönséges differenciálegyenletek két nagy csoportba oszthatók lineáris és nemlineáris egyenletek csoportjába. Ez a felbontás kicsit önkényesnek tűnhet, a megoldásra

Részletesebben

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM.

STATISZTIKA. András hármas. Éva ötös. Nóri négyes. 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 ANNA BÉLA CILI 0,5 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. STATISZTIKA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 MAGY. MAT. TÖRT. KÉM. ANNA BÉLA CILI András hármas. Béla Az átlag 3,5! kettes. Éva ötös. Nóri négyes. 1 mérés: dolgokhoz valamely szabály alapján szám rendelése

Részletesebben

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés

Kutatásmódszertan és prezentációkészítés Kutatásmódszertan és prezentációkészítés 8. rész: Statisztikai eszköztár: Alapfokú statisztikai ismeretek Szerző: Kmetty Zoltán Lektor: Fokasz Nikosz Nyolcadik rész Statisztikai eszköztár: Alapfokú statisztikai

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai becslés Statisztikák eloszlása Mintavétel A statisztikában a cél, hogy az érdeklõdés tárgyát képezõ populáció bizonyos paramétereit a populációból

Részletesebben

Gauss-Jordan módszer Legkisebb négyzetek módszere, egyenes LNM, polinom LNM, függvény. Lineáris algebra numerikus módszerei

Gauss-Jordan módszer Legkisebb négyzetek módszere, egyenes LNM, polinom LNM, függvény. Lineáris algebra numerikus módszerei A Gauss-Jordan elimináció, mátrixinvertálás Gauss-Jordan módszer Ugyanazzal a technikával, mint ahogy a k-adik oszlopban az a kk alatti elemeket kinulláztuk, a fölötte lévő elemeket is zérussá lehet tenni.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Exponenciális és Logaritmikus kifejezések MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Eponenciális és Logaritmikus kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szoálhatnak fontos információval

Részletesebben

11. elıadás ( lecke) 21. lecke. Korreláció és Regresszió (folytatás) Lineáris-e a tendencia? Linearizálható nem-lineáris regressziós függvények

11. elıadás ( lecke) 21. lecke. Korreláció és Regresszió (folytatás) Lineáris-e a tendencia? Linearizálható nem-lineáris regressziós függvények Korreláció és Regresszió (folytatás) 11. elıadás (21-22. lecke) Lineáris-e a tendencia? Linearizálható nem-lineáris regressziós függvények 21. lecke Linearitás ellenırzésének egyéb lehetıségei Konfidencia

Részletesebben

Számítógépes döntéstámogatás. Statisztikai elemzés

Számítógépes döntéstámogatás. Statisztikai elemzés SZDT-03 p. 1/22 Számítógépes döntéstámogatás Statisztikai elemzés Werner Ágnes Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék e-mail: werner.agnes@virt.uni-pannon.hu Előadás SZDT-03 p. 2/22 Rendelkezésre

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 3 III. VÉLETLEN VEKTOROK 1. A KÉTDIMENZIÓs VÉLETLEN VEKTOR Definíció: Az leképezést (kétdimenziós) véletlen vektornak nevezzük, ha Definíció:

Részletesebben

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének 6. Függvények I. Elméleti összefoglaló A függvény fogalma, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet Legyen az A és B halmaz egyike sem üreshalmaz. Ha az A halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük

Részletesebben

Szélsőérték feladatok megoldása

Szélsőérték feladatok megoldása Szélsőérték feladatok megoldása A z = f (x,y) függvény lokális szélsőértékének meghatározása: A. Szükséges feltétel: f x (x,y) = 0 f y (x,y) = 0 egyenletrendszer megoldása, amire a továbbiakban az x =

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. téma Átlagbecslés (Barna Katalin) téma Hipotézisvizsgálatok (Nagy Mónika Zita)... 23

TARTALOMJEGYZÉK. 1. téma Átlagbecslés (Barna Katalin) téma Hipotézisvizsgálatok (Nagy Mónika Zita)... 23 TARTALOMJEGYZÉK 1. téma Átlagbecslés (Barna Katalin).... 7 2. téma Hipotézisvizsgálatok (Nagy Mónika Zita)... 23 3. téma Összefüggések vizsgálata, korrelációanalízis (Dr. Molnár Tamás)... 73 4. téma Összefüggések

Részletesebben

Matematika példatár 4.

Matematika példatár 4. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Csabina Zoltánné Matematika példatár 4 MAT4 modul Integrálszámítás szabályai és módszerei SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról

Részletesebben

Megoldások MATEMATIKA II. VIZSGA (VK) NBT. NG. NMH. SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE (Kérjük, hogy a megfelelő szakot jelölje be!

Megoldások MATEMATIKA II. VIZSGA (VK) NBT. NG. NMH. SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE (Kérjük, hogy a megfelelő szakot jelölje be! MATEMATIKA II. VIZSGA (VK) NBT. NG. NMH. SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE (Kérjük, hogy a megfelelő szakot jelölje be!) 2016. JANUÁR 21. Elérhető pontszám: 50 pont Megoldások 1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 5. Össz.:

Részletesebben

A bergengóc lakosság szemszín szerinti megoszlása a négy tartományban azonos:

A bergengóc lakosság szemszín szerinti megoszlása a négy tartományban azonos: A. Matematikai Statisztika 2.MINTA ZH. 2003 december Név (olvasható) :... A feladatmegoldásnak az alkalmazott matematikai modell valószínűségszámítási ill. statisztikai szóhasználat szerinti megfogalmazását,

Részletesebben

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

Biomatematika 15. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 15. Nemparaméteres próbák Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date: November

Részletesebben

A maximum likelihood becslésről

A maximum likelihood becslésről A maximum likelihood becslésről Definíció Parametrikus becsléssel foglalkozunk. Adott egy modell, mellyel elképzeléseink szerint jól leírható a meghatározni kívánt rendszer. (A modell típusának és rendszámának

Részletesebben

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek A másodfokú egyenlet grafikus megoldása Példa1. Ábrázold az f(x) = x 1x 16 függvényt, majd olvasd le az ábráról az alábbi egyenlet megoldását: x 1x 16 =. 1. lépés:

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Biostatisztika Összefoglalás

Biostatisztika Összefoglalás Biostatisztika Összefoglalás A biostatisztika vizsga A biostatisztika vizsga az Orvosi fizika és statisztika I. fizika vizsgájával egy napon történik. A vizsga keretében 30 perc alatt 0 kérdésre kell válaszolni

Részletesebben

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October

Biostatisztika VIII. Mátyus László. 19 October Biostatisztika VIII Mátyus László 19 October 2010 1 Ha σ nem ismert A gyakorlatban ritkán ismerjük σ-t. Ha kiszámítjuk s-t a minta alapján, akkor becsülhetjük σ-t. Ez további bizonytalanságot okoz a becslésben.

Részletesebben

Bevezetés az ökonometriába

Bevezetés az ökonometriába Bevezetés az ökonometriába Többváltozós regresszió: nemlineáris modellek Ferenci Tamás MSc 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Hetedik előadás, 2010. november 10.

Részletesebben

Matematika III. harmadik előadás

Matematika III. harmadik előadás Matematika III. harmadik előadás Kézi Csaba Debreceni Egyetem, Műszaki Kar Debrecen, 2013/14 tanév, I. félév Kézi Csaba (DE) Matematika III. harmadik előadás 2013/14 tanév, I. félév 1 / 13 tétel Az y (x)

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

1. A vállalat. 1.1 Termelés

1. A vállalat. 1.1 Termelés II. RÉSZ 69 1. A vállalat Korábbi fejezetekben már szóba került az, hogy különböző gazdasági szereplők tevékenykednek. Ezek közül az előző részben azt vizsgáltuk meg, hogy egy fogyasztó hogyan hozza meg

Részletesebben

y ij = µ + α i + e ij STATISZTIKA Sir Ronald Aylmer Fisher Példa Elmélet A variancia-analízis alkalmazásának feltételei Lineáris modell

y ij = µ + α i + e ij STATISZTIKA Sir Ronald Aylmer Fisher Példa Elmélet A variancia-analízis alkalmazásának feltételei Lineáris modell Példa STATISZTIKA Egy gazdálkodó k kukorica hibrid termesztése között választhat. Jelöljük a fajtákat A, B, C, D-vel. Döntsük el, hogy a hibridek termesztése esetén azonos terméseredményre számíthatunk-e.

Részletesebben

M. 33. Határozza meg az összes olyan kétjegyű szám összegét, amelyek 4-gyel osztva maradékul 3-at adnak!

M. 33. Határozza meg az összes olyan kétjegyű szám összegét, amelyek 4-gyel osztva maradékul 3-at adnak! Magyar Ifjúság 6 V SOROZATOK a) Három szám összege 76 E három számot tekinthetjük egy mértani sorozat három egymás után következő elemének vagy pedig egy számtani sorozat első, negyedik és hatodik elemének

Részletesebben

Khi-négyzet eloszlás. Statisztika II., 3. alkalom

Khi-négyzet eloszlás. Statisztika II., 3. alkalom Khi-négyzet eloszlás Statisztika II., 3. alkalom A khi négyzet eloszlást (Pearson) leggyakrabban kategorikus adatok elemzésére használjuk. N darab standard normális eloszlású változó négyzetes összegeként

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

Ökonometria. Logisztikus regresszió. Ferenci Tamás 1 Nyolcadik fejezet. Budapesti Corvinus Egyetem. 1 Statisztika Tanszék

Ökonometria. Logisztikus regresszió. Ferenci Tamás 1 Nyolcadik fejezet. Budapesti Corvinus Egyetem. 1 Statisztika Tanszék Ferenci Tamás 1 tamas.ferenci@medstat.hu 1 Statisztika Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Nyolcadik fejezet Tartalom V. esettanulmány 1 V. esettanulmány Csődelőrejelzés 2 Általános gondolatok 3 becslése

Részletesebben

TÖBBVÁLTOZÓS KORRELÁCIÓ- ÉS

TÖBBVÁLTOZÓS KORRELÁCIÓ- ÉS Miskolci Egyetem GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet TÖBBVÁLTOZÓS KORRELÁCIÓ- ÉS REGRESSZIÓSZÁMÍTÁS Oktatási segédlet Készítette: Domán Csaba egyetemi tanársegéd

Részletesebben

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA)

Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék Biomatematika 13. Varianciaanaĺızis (ANOVA) Fodor János Copyright c Fodor.Janos@aotk.szie.hu Last Revision Date:

Részletesebben

Matematikai statisztikai elemzések 1.

Matematikai statisztikai elemzések 1. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Prof. Dr. Závoti József Matematikai statisztikai elemzések 1. MSTE1 modul A statisztika alapfogalmai, feladatai, táblázatok, grafikus ábrázolás. Leíró

Részletesebben

STATISZTIKA I. Változékonyság (szóródás) A szóródás mutatószámai. Terjedelem. Forgalom terjedelem. Excel függvények. Függvénykategória: Statisztikai

STATISZTIKA I. Változékonyság (szóródás) A szóródás mutatószámai. Terjedelem. Forgalom terjedelem. Excel függvények. Függvénykategória: Statisztikai Változékonyság (szóródás) STATISZTIKA I. 5. Előadás Szóródási mutatók A középértékek a sokaság elemeinek értéknagyságbeli különbségeit eltakarhatják. A változékonyság az azonos tulajdonságú, de eltérő

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Városi Matematikaverseny április 14. A osztályosok feladatainak javítókulcsa

Hódmezővásárhelyi Városi Matematikaverseny április 14. A osztályosok feladatainak javítókulcsa Hódmezővásárhelyi Városi Matematikaverseny 2003. április 14. A 11-12. osztályosok feladatainak javítókulcsa 1. feladat Egy számtani sorozatot az első eleme és különbsége egyértelműen meghatározza, azt

Részletesebben

Dr. Karácsony Zsolt. Miskolci Egyetem november

Dr. Karácsony Zsolt. Miskolci Egyetem november Valószínűségszámítás és Matematikai statisztika Dr. Karácsony Zsolt Miskolci Egyetem, Alkalmazott Matematikai Tanszék 2013-2014 tanév 1. félév Miskolci Egyetem 2013. november 11-18 - 25. Dr. Karácsony

Részletesebben

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK október 12. Irodalom A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: ezek egyrészt elhangzanak

LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK október 12. Irodalom A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: ezek egyrészt elhangzanak LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 004. október. Irodalom A fogalmakat, definíciókat illetően két forrásra támaszkodhatnak: ezek egyrészt elhangzanak az előadáson, másrészt megtalálják a jegyzetben: Szabó László:

Részletesebben

8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II.

8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II. 8 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II Elméleti összefoglaló Az a + b+ c, a egyenletet másodfokú egyenletnek nevezzük A D b ac kifejezést az egyenlet diszkriminánsának nevezzük Ha D >, az

Részletesebben

[Biomatematika 2] Orvosi biometria

[Biomatematika 2] Orvosi biometria [Biomatematika 2] Orvosi biometria Bódis Emőke 2016. 04. 18. J J 9 Információk a 2. ZH-ról és a vizsgáról 12. hét: gyakorló óra 13. hét: teszt 14. hét: a teszt megbeszélése, vizsgajegyek megajánlása. Minden

Részletesebben

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12.

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12. 6. Előadás Visszatekintés: a normális eloszlás Becslés, mintavételezés Reprezentatív minta A statisztika, mint változó Paraméter és Statisztika Torzítatlan becslés A mintaközép eloszlása - centrális határeloszlás

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben