PROF. DR. KÓNYA PÉTER, PHD. ÖNÉLETRAJZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROF. DR. KÓNYA PÉTER, PHD. ÖNÉLETRAJZ"

Átírás

1 PROF. DR. KÓNYA PÉTER, PHD. ÖNÉLETRAJZ Született: 1966 augusztus 20-án, Eperjesen, Iskola-végzettség: általános iskola Eperjesen , középiskola Eperjesen. Érettségi vizsga: május 4-én, Eperjesi Gimnázium (Tarasz Sevcsenko utcán). Egyetem: , Safárik Egyetem Bölcsészkara Eperjes (FF UPJŠ), orosz nyelv és irodalom és történelem szakon, állami vizsga 1990 június 12-én. Doktori fokozat: PhDr június Safárik Egyetem Bölcsészkarán Eperjesen, Tudományos fokozat: PhD., október Komeniusz Egyetem Bölcsészkarán Pozsonyban. Habilitáció: szeptember Komeniusz Egyetem Bölcsészkarán Pozsonyban. Profeszori inauguráció: december Palacký Egyetem Bölcsészettudomány Kara Olmüc. Egyetemi tanári kinevezés: november Prága Foglalkozás: 1990 júniusától ösztöndíjas a Safárik Egyetem Bölcsészkarának Történelmi tanszéken Eperjesen; 1991 júliusától - tanársegéd, 1993-tól adjunktus ugyanott; 1998 szeptemberétöl - adjunktus az Eperjesi Egyetem Bölcsészkarának Egyetemes történeti tanszéken Eperjesen januárjától egyetemi docens, novemberétől egyetemei tanár, 2005 szeptemberétől tanszékvezető (középkori és koraújkori történeti tanszék) dékánhelyettes, 2007-től rektorhelyettes, 2010-től igazgató Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej uiverzity (Eperjesi Egyetem társadalomtörténeti és kultúrtörténeti kutatásának kiválósági központja) Külföldi tanulmányutak, ösztöndíjak: június-július: Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit (DAAD), június: Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit (DAAD), 1997 június: Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit (DAAD), 1995 augusztus: Jiretschek-Stiftung Wien, 1998 február: Ostinstitut Wien, szeptember augusztus: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj,

2 2001. december: Ostinstitut Wien. Tagság a tudományos társulatokban: Magyar Történelmi Társulat (Magyarország), Historická spoločnosť pri SAV (Történelmi társulat a Szlovák Tudományos Akadémiánál), Klub nezávislých spisovateľov (Semleges írók klubja) Pozsony. Tagság és tisztségek az országos szerkesztöségekben: Acta Collegii Evangelici Prešoviensis - föszerkesztö (kiadja Ág. hitv. Evangélikus Kerületi Püspöki Hivatal Eperjes), Acta Judaica Slovaca (kiadja Szlovák Nemzeti Múzeum Pozsony), Historia Ecclesiastica elnök, Centrum excelentnosti sociohistorického a kulturologického výskumu Prešovskej univerzity, Annales Historici Prešovienses Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (Eperjesi Egyetem BTK Történettudományi intézete), História Slovenská historická spoločnosť (Szlovák Történelmi Társulat), Történelmi Tanulmányok Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Nova Series, Sectio Historiae Esterházy Károly Főiskola Eger Tagság a tudományos tanácsokban: Eperjesi Egyetem tudományos tanácsa alelnök, Eperjesi Egyetem Bölcsészettudományi Kara tudományos tanácsa, Eperjesi Egyetem Pravoszláv Hittudományi Kara tudományos tanácsa, Komáromi Selye János Egyetem, Egri Eszterházy Károly Főiskola Doktori tanácsa (történelem). VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA (Könyvek) külföldön Kónya, Peter: Az Eperjesi Vértörvényszék. Budapest 1994, 138 o. Szögi, László Kónya, Péter: Sárosmegyei diákok az európai egyetemeken. Budapest Szlovákiában Kónya, Peter: Krvavý súd. Prešov 1992, 135 o. Kónya, Peter: Prešov, Bardejov a Sabinov počas protireformácie a protihabsburských povstaní ( ). Prešov 2000, 226 o. Kónya, Peter: Prešovský krvavý súd z r Prešov 2001, 148 o.

3 Kónya, Peter: Za Boha, vlasť a slobodu! Pohnuté osudy kuruckého generála Juraja Ottlyka. Prešov 2009, 366 o. Kónyová, Annamária Kónya, Peter: Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v storočí. Prešov 2010, 240 o. Kónya, Peter - Landa, Dezider: Stručné dejiny prešovských židov. Prešov 1995, 120 o. Kónya, Peter - Michnovič, Imrich a kol.: Dejiny obce Soľ. Prešov 1997, 181 so (Kónya, P.: o. 6-7, 23-67, , ). Kónya, Peter, a kol.: Dejiny Čierneho nad Topľou. Prešov 1999, 183 o. (Kónya, P.: o. 5, 23-94). Kónya, Peter a kol.: Dejiny Sabinova. Sabinov 2000, 536 o. Kónya, P.: Sabinov v druhej polovici 17. a na prahu 18. storočia, o , Sabinov v 18. storočí, o , Na sklonku 18. a v prvej polovici 19. storočia, o , Sabinov v druhej polovici 19. storočia, o , Na prahu 20. storočia, o ). Michnovič, Imrich.-Kónya, Peter: Dejiny obce Hlinné. Prešov 2002, 174 o. Kónya, Peter: Od protihabsburských povstaní do konca monarchie. Humenné v rokoch In: Fedič, V. a kol.: Humenné. Dejiny Humenného. Humenné 2002, o Kónya, Peter a kol.: Dejiny Skrabského. (s. 5, 46-87, ). Prešov 2002, 178 o. Kónya, Peter: Z najstarších dejín obce, Obec v druhej polovici 17. storočia a na prahu 18. storočia, Vývin obce v 18. storočí, Na prahu modernej doby, v sedliackom povstaní a revolúcii, Obec v druhej polovici 19. storočia, Na prahu 20. storočia, Obecné symboly, o. 9-65, 91. In: Ordoš, Ján a kol.: Zemplínska Teplica. Prešov- Zemplínska Teplica Kónya, Peter a kol.: Dejiny Klokočova (o. 5, , 223). Klokočov 2005, 227 o. Kónya, Peter a kol.: Dejiny Hrane (o. 6, , 252). Hraň 2006, 263 o. Kónya, Peter Michnovič, Imrich: Dejiny Hencoviec. Hencovce 2006, 197 o. (o. 6-83). Kónya, Peter: Michalovce od 18. storočia do roku In: Dejiny Michaloviec (Eds. Sekela,V.-Jáger,M.). Michalovce 2007, o Kónya, Peter: Jasenov v stredoveku, Na prahu novoveku, Jasenov v 18. storočí, Obec v prvej polovici 19. storočia, Jasenov v druhej polovici 19. storočia, Na prahu 20. storočia. In: Molnár, M., a kol.: Dejiny Jasenova. Michalovce 2009, o Kónya, Peter: Dejiny Sobraniec od stredoveku do roku Prešov o. Kónya, Peter Molnár, Martin, a kol.: Budkovce historické a súčasné. Michalovce 2010, 216 o. (35%). (Kapitoly Obec Budkovce v stredoveku, s , Na prahu novoveku, o , Obec v 18. storočí, o , Obec do polovice 19. storočia, o , Budkovce v druhej polovici 19. stročia, o , Na prahu 20. storočia, o ) Kónya, Peter a kol.: Turci v Uhorsku II. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII, 2. Bratislava 2006, 447 o. (70%).

4 Kónya, Peter a kol.: Nový pohľad na svet. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VIII. Bratislava 2007, 454 o. (60%). Kónya, Peter, et altera: Konfesionalizácia na Slovensku v storočí. Prešov 2010, 244 o.

5 V Ý B E R O V Á P E R S O N Á L N A B I B L I O G R A F I A AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1. Kónya, Peter: Az Eperjesi Vértörvényszék. Budapest 1994, 138 s. 2. Szögi, László Kónya, Peter: Sáros megyei diákok az európai egyetemeken Budapest 2012, 410. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (K témam z ranonovovekých slovenských dejín) 1. Kónya, Peter: Krvavý súd. Prešov 1992, 135 s. 2. Kónya, Peter: Prešov, Bardejov a Sabinov počas protireformácie a protihabsburských povstaní ( ). Prešov 2000, 226 s. 3. Kónya, Peter: Prešovský krvavý súd z r Prešov 2001, 148 s. 4. Kónya, Peter: Za Boha, vlasť a slobodu! Pohnuté osudy kuruckého generála Juraja Ottlyka. Prešov 2009, 366 s. 5. Kónyová, Annamária Kónya, Peter: Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v storočí. Prešov 2010, 240 s. 6. Kónya, Peter, et altera: Konfesionalizácia na Slovensku v storočí. Prešov 2010, s (K dejinám miest a obcí) 7. Kónya, Peter - Landa, Dezider: Stručné dejiny prešovských židov. Prešov 1995, 120 s. 8. Kónya, Peter - Michnovič, Imrich a kol.: Dejiny obce Soľ. Prešov 1997, 181 s. (Kónya, P.: s. 6-7, 23-67, , ). 9. Kónya, Peter, a kol.: Dejiny Čierneho nad Topľou. Prešov 1999, 183 s. (Kónya, P.: s. 5, 23-94). 10. Kónya, Peter a kol.: Dejiny Sabinova. Sabinov 2000, 536 s. Kónya, P.: Sabinov v druhej polovici 17. a na prahu 18. storočia, s , Sabinov v 18. storočí, s , Na sklonku 18. a v prvej polovici 19. storočia, s , Sabinov v druhej polovici 19. storočia, s , Na prahu 20. storočia, s ). 11. Michnovič, Imrich.-Kónya, Peter: Dejiny obce Hlinné. Prešov 2002, 174 s. 12. Kónya, Peter: Od protihabsburských povstaní do konca monarchie. Humenné v rokoch In: Fedič, V. a kol.: Humenné. Dejiny Humenného. Humenné 2002, s Kónya, Peter a kol.: Dejiny Skrabského. (s. 5, 46-87, ). Prešov 2002, 178 s. 14. Kónya, Peter: Z najstarších dejín obce, Obec v druhej polovici 17. storočia a naprahu 18. storočia, Vývin obce v 18. storočí, Na prahu modernej doby, v sedliackom povstaní a revolúcii, Obec v druhej polovici 19. storočia, Na prahu 20.

6 storočia, Obecné symboly, s. 9-65, 91. In: Ordoš, Ján a kol.: Zemplínska Teplica. Prešov-Zemplínska Teplica Kónya, Peter a kol.: Dejiny Klokočova (s. 5, , 223). Klokočov 2005, 227 s. 16. Kónya, Peter a kol.: Dejiny Hrane (s. 6, , 252). Hraň 2006, 263 s. 17. Kónya, Peter Michnovič, Imrich: Dejiny Hencoviec. Hencovce 2006, 197 s. (s. 6-83). 18. Kónya, Peter: Michalovce od 18. storočia do roku In: Dejiny Michaloviec (Eds. Sekela,V.-Jáger,M.). Michalovce 2007, s Kónya, Peter: Jasenov v stredoveku, Na prahu novoveku, Jasenov v 18. storočí, Obec v prvej polovici 19. storočia, Jasenov v druhej polovici 19. storočia, Na prahu 20. storočia. In: Molnár, M., a kol.: Dejiny Jasenova. Michalovce 2009, s Kónya, Peter: Dejiny Sobraniec od stredoveku do roku Prešov s. 21. Kónya, Peter Molnár, Martin, a kol.: Budkovce historické a súčasné. Michalovce 2010, 216 s. (35%). (Kapitoly Obec Budkovce v stredoveku, s , Na prahu novoveku, s , Obec v 18. storočí, s , Obec do polovice 19. storočia, s , Budkovce v druhej polovici 19. stročia, s , Na prahu 20. storočia, s ) (Edície dokemntov k ranonovovekým slovenským dejinám) 22. Kónya, Peter a kol.: Turci v Uhorsku II. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII, 2. Bratislava 2006, 447 s. (70%). 23. Kónya, Peter a kol.: Nový pohľad na svet. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VIII. Bratislava 2007, 454 s. (60%). ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1. Kónya, P.: Dejiny Sečoviec v 19. storočí, s Ordoš, J. a kol.: Sečovce. Sečovce 1998, 194 s. 2. Kolektív autorov: Zakarpatsko. Bratislava 1995, 248 s. Kónya, P.: Dejiny Podkarpatska do roku 1918, s Kónya, P.: Prešovské jatky alebo Prešovský krvavý súd r Ján Rezik, Verejná prešovská poprava čiže Prešovské jatky Košice 1997, s Kónya, P.: Dejiny ECAV na Slovensku v rokoch In: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 3. (Ed. Alberty, J.) Liptovský Mikuláš 2002, s Kónya, P.: Moravany v 18. storočí. In: Dejiny obce Moravany. Ed. Harbuľová, Ľ. Michalovce 2002, s Kónya, P.: Obec a jej obyvatelia v 19. storočí. In: Dejiny obce Moravany. Ed. Harbuľová, Ľ. Michalovce 2002, s Kónya, P.: Na začiatku 20. storočia. In: Dejiny obce Moravany. Ed. Harbuľová, Ľ. Michalovce 2002, s

7 7. Kónya, Peter: Obec v 17. storočí ( ). In: Pavlovce nad Uhom ( ). Ed. Gačková, Lýdia-Molnár, Martin. Pavlovce nad Uhom 2006, s Kónya, Peter: Obec v 18. storočí ( ). In: Pavlovce nad Uhom ( ). Ed. Gačková, Lýdia-Molnár, Martin. Pavlovce nad Uhom 2006, s Kónya, Peter: Na prahu modernej doby ( ). In: Pavlovce nad Uhom ( ) Ed. Gačková, Lýdia-Molnár, Martin. Pavlovce nad Uhom 2006, s Kónya, Peter: Obec v druhej polovici 19. a na prahu 20. storočia ( ). In: Pavlovce nad Uhom ( ) Ed. Gačková, Lýdia-Molnár, Martin. Pavlovce nad Uhom 2006, s ADC Vedecké práce v zahraničných indexovaných časopisoch 1. Kónya, Peter: Zur Entstehungsgeschichte der jüdischen Gemeinde in Prešov und der Gestaltung ihrer Beziehung zur städtischen Gesellschaft. In: Judaica Bohemiae XLVII, 2012, 1, s ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1. Kónya, P.: Prešov v protihabsburských povstaniach koncom 17. a začiatkom 18. storočia. Historický časopis 1992, 40, č. 2, s Kónya, P.: K dejinám kresťanstva a reformácie na Slovensku. In: Historický časopis 53, 2005, č. 3, s Kónya, Peter: Prešovská administrácia Hospodárskej rady počas povstania Františka II. Rákócziho ( ). In: Historický časopis 60, 2012, 3, s ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 1. Kónya, P.: Az Eperjesi Vértörvényszék. Lelkipásztor 1992, 67, č. 7-8, s Kónya, P.: Eperjesi Kollégium újjászületése és második fénykora. Lelkipásztor 1993, 68, č. 9, s Kónya, P.: Die Deutschen und die deutsche Kultur in der königlichen Freistadt Prešov/Eperies bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. In: Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei Berlin - Prag - Prešov 1995, s Kónya, P.: Der Deutsche Verein am Evangelischen Kollegium von Prešov/Eperies In: Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei Berlin - Prag - Prešov 1996, s Kónya, P.: "Von diesen und jenen" Deutschen. Einige Anmerkungen vom Bild der Deutschen während der antihabsbursgischen Aufstände in Ungarn. In: Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei Berlin - Prag - Prešov 1998, s Kónya. P.: Vývin konfesijných pomerov v Prešove v 18. storočí. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd 18. Brno 2001, s Kónya, P.: A Felsö-Magyarországi városok társadalma a 17. században. In: Történelmi Szemle 2004, č. 1-2, s

8 8. Kónya, Péter: A Bocskai-felkelés és az evangélikus egyház a királyi magyarországon (Bocskaiovo povstanie a evanjelická cirkev). In: A Debreceni Déri Múzeum évkönyve 2005, Debrecen 2005, s Kónya, Péter: Bocskaiovo povstanie a evanjelická cirkev a.v. In: A debreceni Déri múzeum évkönyve : Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati Debrecen 2006, s Kónya, Péter: Szabad királyi városok a Bocskai-felkelésben. In: Debreceni szemle 2006, 14, č. 3, s Kónya, Péter: A felső-magyarországi szabad királyi városok az év eseményeiben. In: Hadtörténelmi közlemények 120, 2007, č. 4, s Kónya, P.: Az eperjesi béke 1633-ban. In: Erdély és Patak fejedelemasszonya Lorántffy Zsuzsanna II. Studia Patakiensia Sárospatak 2000, s Kónya, P.: A gazdasági Tanács (Consilium Oeconomicum) eperjesi adminisztrációjának működése. In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa (Ed. Tamás, Edit). Studia Patakiensia Sárospatak 2003, s Kónya, P.: Gálszécs mezöváros a "hosszú" 19. században. In: Zemplén Népessége, települései. Studia Patakiensia Sárospatak 1999, s Kónya, P.: Eperjes szabad királyi város szerepe a kuruc mozgalomban. In: Hegyaljai felkelés Studia Patakiensia Sárospatak 2000, s Kónya, P.: A sárosvármegyei várak és más erödítmények az utolsó Habsburgellenes felkelésekben. In: Végvár és környezet. Studia Agriensia 15. Eger 1995, s Kónya, Péter: Ottlyk György brigadéros szereplése 1708-ban. In: II. Rákóczi Ferenc, az államférfi. (Ed. Tamás, Edit). Studia Patakiensia Sárospatak 2008, s Kónya, Peter: Tolerancia a intolerancia voči židom v storočí. In: Történeti tanulmányok XV. Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LIX. Debrecen 2009, s Kónya, Peter: Protihabsburské povstania v ranonovovekých dejinách Slovenska. In: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Nova Series Tom XXXVI. Sectio Historiae. (Kiss, László, Nagy, Imrich). Eger 2009, s Kónya, Péter: A kálvini reformáció és a Református egyház Sáros vármegyében. In: Sárospataki füzetek 14, 2010, 2, s Kónya, Péter: A Rákóczi-szabadságharc és az evangélikus egyház. In: Egyháztörténeti szemle 2011, 1, s Kónya, Péter: Szlovák reformátusok a században. In: Sárospataki füzetek 15, 2011, 4, s Kónya, Péter: Evangélikusok Eperjes szabad királyi városban a században. In: Egyháztörténeti szemle XIII, 2012, 3, s Kónya, Péter: Felső-Magyarország és lakosság a reformáció és rekatolizáció folyamatában. In: Törnéti Tanulmányok 20, 2012, s

9 ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 1. Kónya, P.: K problematike Prešovského krvavého súdu. In: História III. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Zost.: Otčenáš, M. a Švorc, P. Prešov 1994, s Kónya, P.: Vojensko-politické aspekty posledných protihabsburských povstaní v Prešove. In: Historica Carpatica 25-26/ 95. Košice 1995, s Kónya, P.: Vývin a zmeny konfesijných pomerov v Prešove od 16. do polovice 19. storočia. In: Obyvateľstvo Karpatskej kotliny I (Kónya. P.-Matlovič, R., Ed.). Prešov 1997, s Kónya, P.: Prešovské evanjelické kolégium v politických zápasoch konca 17. a začiatku 18. storočia. In: Prešovské evanjelické kolégium, jeho miesto a význam v kultúrnych dejinách strednej Európy (Kónya, P. - Matlovič, R., Ed.). Prešov 1997, s Kónya, P.: Evanjelici augsburského vyznania v Prešove v storočí. In: Miscellanea Anno 1998, ACEP III. Prešov 1998, s Kónya, P.: Počiatky židovskej komunity v Prešove a formovanie vzájomného vzťahu s mestskou spoločnosťou. Acta Judaica Slovaca 5, Bratislava 1999, s Kónya, P.: Protireformácia a boj za slobodu vyznania v Bardejove v druhej polovici 17. a na začiatku 18. storočia. In: Prvé augsburské vyznanie viery na Slovensku a Bardejov, ACEP V. Prešov 2000, s Kónya, P.: Evanjelici v Prešove, Bardejove a Sabinove počas "tragického desaťročia" uhorského protestantizmu. In: Miscellanea Anno 1999, ACEP VII (Kónya, P. - Matlovič, R., Ed.). Prešov 2000, s Kónya, P.: Evanjelická a. v. cirkev v Sabinove v storočí. In: Miscellanea Anno 2000, ACEP IX, Kónya, P., Matlovič, R. (Eds.) Prešov 2001, s Kónya, P.: Židia v Humennom storočí. In: Zrkadlo histórie. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. (Ed. Mojdis, Ján). Prešov 2002, s Kónya, P.: K problému výskumu miestnych dejín zemplínskych mestečiek a obcí. In: Regionálne dejiny a dejiny regiónov. Ročenka Katedry dejín FHPV PU (Ed. Pekár, M.) Prešov 2004, s Kónya, Peter: Fenomén multietnicity a interetnické kultúrne kontakty na Evanjelickom a. v. kolégiu v Prešove. In: Zrkadlo histórie II. (Ed. Mojdis, J.) Prešov 2005, s Kónya, Peter: Stráňany, Topoľany, Močarany a Vrbovec v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia. In: Annales Historici Presoviensis VI, (Edd. Pekár, Martin, Derfiňák, Patrik). Prešov 2006, s Kónya, Peter: Spádový región prešovského evanjelického meštianstva v storočí. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Folia Geographica 10, (Ed. Čech, Vladimír). Prešov 2006, s Kónya, Peter: Uhorské vlastenectvo elity slovenského pôvodu na príklade zemana Juraja Ottlyka. In: Regionálna a národná identina v maďarskej a slovenskej históriii storočia. Historia Slovaco-Hungarica Hungarico-Slovaca. (Eds. Šutaj,Š.- Szarka, L.). Prešov 2007, s

10 16. Kónya, Peter: K príčinám vstupu hornouhorských slobodných kráľovských miest do povstania Františka II. Rákócziho (na príklade Prešova, Bardejova a Sabinova). In: Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storočí. Historia Slovaco-Hungarica Hungarico-Slovaca. (Ed. Šutaj, Štefan). Prešov 2008, s Kónya, Peter: Hospodárske pomery v Michalovcaich v 18. storočí. In: Annales Historici Presoviensis VII, (Ed. Pekár, Martin). Prešov 2007, s Kónya, Peter Kónyová, Annamária: K otázke Náboženského fondu a Uhorského študijného fondu. Annales Historici Presoviensis VII, (Ed. Pekár, Martin). Prešov 2007, s Kónya, Peter: Veliteľské pôsobenie generála Juraja Ottlyka v povstaní Františka II. Rákócziho. In: Vojenská história 12, 2008, č. 3, s Kónya, Peter: Evanjelická cirkev v povstaní Františka II. Rákócziho. In: Annales historici Presoviensis 8, (Ed. Pekár, M.). Prešov 2008, s Kónya, Peter: Autochtónne a allochtónne obyvateľstvo Medzibodrožia. In: Čiastkové analýzy a vybrané propozície slovenskej časti Medzibodrožia. Acta Universitatis Prešoviensis Folia Oecologica 2. (Ed. Terek, Jozef). Prešov 2009, s Kónya, Peter: Protihabsburské povstania v dejinách evanjelickej cirkvi, a. v. na Slovensku. In: ACEP X Nezameniteľné je dedičstvo otcov... Štúdie k dejinám a súčasnosti protestantizmu v strednej Európe k 80. narodeninám biskupa Jána Midriaka (Ed. Kónya, P.) Prešov 2009, s Kónya, Peter: A Bodrogköz autochton és allochton lakossága. In: Fórum. Társadalomtudományi szemle, 12, 2010, 1, s Kónya, Peter: Mestečko Sobrance v storočí. In: Annales Historici Prešovienses 9. (Ed. Pekár, M.), Prešov 2010, s Kónya, Peter: Kalvinizmus v hornouhorských slobodných kráľovských mestách. In: ACEP XI. Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe. Prešov 2011, s Kónya, Peter: Obec Bačkov od stredoveku do konca 17. storočia. In: Annales Historici Prešovienses 2010, 1-2, s Kónya, Peter: Protestantský kostol z čias rekatolizácie (K postavenie evanjelického a. v. chrámu v Horných Ozorovciach). In: Historia Ecclesiastica 1, 2010, 1-2, s Kónya, Peter: Kalvínska reformácia a kalvínska cirkev v Šarišskej stolici v storočí. In: Historia Ecclesiastica 2, 2011, 1, s Kónya, Peter: Obec Bačkov (v krátkom) 18. storočí. In: Annales historici Presovienses 11, 2011, 1, s Kónya, Peter: Horné Uhorsko a jeho úloha v procese reformácie a rekatolizácie. In: Annales Historici Prešovienses 12, 2012, 1, s Kónya, Peter: Šopronské články a ich realizácia v hornouhorských slobodných kráľovských mestách. In: Historia Ecclesiastica 3, 2012, č. 1, s

11 AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch 1. Kónya, P.: Az eperjesi polgárság szabadidötöltése és üdülési lehetöségei a századfordulón. In: Struktúra és városkép. A polgári társdalom a Dunántúlon a dualizmus korában. (Ed. Tóth, G. P.) Veszprém 2002, s Kónya, P.: A Bocskai-felkelés és az evangélikus egyház a királyi Magyarországon. In: Nincsen nekönk több hazánk ennél. Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. (Eds. Barta, J., Papp, K.) Budapest 2004, s Kónya, Péter: Bocatius János, a Bocskai-párti kassai bíró. In: Frigy és békesség legyen... A bécsi és a zsitvatoroki béke. (Eds. Jenney-Tót Annamária, Papp, Klára). Debrecen 2006, s Kónya, Péter: Johannes Bocatius, der Stadtrichter von Kaschau auf der Seite von István Bocskai. In: Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein. Die Friedensschlüsse von Wien und Zsitvatorok. (Eds. Barta, János, Jatzlauk, Manfred, Papp, Klára). Debrecen 2007, s Kónya, P.: Eperjes az utolsó Habsburg-ellenes felkelések korában. In: Habsburgok és Magyarország XVI - XVII. században. Debrecen 1997, s Kónya, P.: A Felsö-Magyarországi szabad királyi városok II. Rákóczi Ferenc szabadságharcában. In: Rákóczi állama és a korabeli Európa. Budapest 2004, s Kónya, Péter: A magyarországi Ágostai hitvallású Evangélikus egyház keletkezése. In: Báthory Gábor és kora (Edd. Papp, K, Jenney-Tóth, A., Ulrich, A.). Debrecen 2009, s Kónya, Péter: A tokaji bor a 17. századi felső-magyarországi szabad királyi városok (Eperjse, Bártfa és Kisszeben) gazdaságában. In: Szőlőtermelés és borkereskedelem. (Eds. Orosz, István, Papp, Klára). Debrecen 2009, s Kónya, Péter: Arisztokrácia a felső-zempléni mezővárosokban a században. In: Arisztokrata életpályák és életviszonyok. (Ed. Papp, Klára, Püski, Levente). Debrecen 2009, s Kónya, Péter: Homonna a 17. század második felében és a 18. század elején. In: Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára. Ed. Papp, Imre Angi, János Pallai, László. Debrecen 2010, s Kónya, Péter: Multi-ethnics and Inter-ethnics Relations in the Evangelical College of Eperjes (Prešov). In: A Multhiethnics Region and nation-state in East-sentral Europe. Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. Ed. Szarka, L. New York 2011, s Kónya, Peter: Marek Holländer z Tarnopola, založyciel žydowskiej spolecznošci w Preszowie. In: Galicja , problemy metodologiczne, stan i potrzeby badaň. Ed. Kawalec,A. Wierzbienec,W. Zaskilniak, L. Rzeszów 2011, s Kónya, Peter: Evangelische Kirche Ungarns zur Zeit des Aufstandes von Franz Rákóczi II. In: Donauwellen. Zum Protestantismus in der Mitte Europas. Festschrift für Karl W. Schwarz. Ed. Bünker, Michael Hofhansl, Ernst Kneucker, Raoul. Wien 2012, s Kónya, Péter: Ottlyk György pályája a szatmári béke után. In: Az újrakezdés esélye. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkalmából. Ed. Czigány, István Kincses, Katalin Mária. Budapest 2012, s

12 15. Kónya, Péter: A főúri majorságok a Zemplén (és az Ung) vármegyei mezővárosokban a században. In:A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Ed.: Papp, Klára Püski, Levente. Debrecen 2013, s AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 1. Kónya, P.: Prešov - mesto Eliáša Ladivera. In: Eliáš Ladiver a Michal Greguš, osobnosti a ich dielo v obraze doby. Zost. Kónya, P. a Káša, P. Prešov 1995, s Kónya, P.: Prešovský mäsiarsky cech v storočí. In: Príspevky k dejinám východného Slovenska (Hudečková, V., Ed.). Prešov 1998, s Kónya, P.: Konfesijné ciele posledných protihabsburských povstaní a ich realizácia na príklade Prešova. In: Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu. Bratislava 1998, s Kónya, P.: Prešovské evanjelické kolégium v období protireformácie ( ). In: Prešovské evanjelické kolégium v kontextoch európskeho historického a filozofického vývinu. Prešov 1998, s Kónya, P.: Vstup východoslovenských miest (Prešova, Bardejova a Sabinova) do protihabsburského odboja v 70-tych rokoch 17. storočia. In: Slovensko v Habsburskej monarchii Bratislava 2000, s Kónya, P.: Medzníky v historickom vývine Podkarpatska do r In: Zakarpatská Ukrajina v rámci Československa ( ). Prešov 2000, s Kónya, P.: Víno a pivo v zásobovaní vojska v slobodných kráľovských mestách koncom 17. a začiatkom 18. storočia. In: Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska (Eds. Baďurík, J., Kónya, P., Pekník, R.). Prešov 2001, s Kónya, P.: Tokajské víno v hospodárstve Prešova, Bardejova a Sabinova v 17. storočí. In: Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku. (Eds. Žadanský, J., Brindza, J.) Nitra 2002, s Kónya, Peter: Prešov, Bardejov a Sabinov v povstaní Františka II. Rákócziho. In: Povstanie Františka II. Rákociho (Ed. Kónya, P.) Prešov 2005, s Kónya, Peter: Hospodárska rada Františka II. Rákócziho v Banskej Bystrici. In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice I. (Ed. Nagy, Imrich., Graus, Igor). Banská Bystrica 2005, s Kónya, Peter: Spoločnosť hornouhorských miest v 17. storočí. In: Z Bardejova do Prešporku (Ed. Csukovits, Enikő, Lengyelová, Tünde). Prešov-Bratislava 2005, s Kónya, Peter: K otázke maďarských gréckokatolíkov na Zemplíne. In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí. (Ed. Coranič, Jaroslav Šturák, Peter). Prešov 2009, s Kónya, Peter: Hornouhorské slobodné kráľovské mestá (Prešov, Bardejov a Sabinov) v povstaní Imricha Thökölyho. In: Gróf Imrich Thököly a jeho povstanie. (Ed. Kónya, Peter). Prešov 2009, s Kónya, Peter: Povstanie Františka II. Rákociho. In: Levočská biela pani. Levoča 2010, s

13 15. Kónya, Peter: Hornouhorské slobodné kráľovské mestá v kuruckom povstaní roku In: Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení. Ed. Jagnešáková, M. - Ondřejka, Z. Dolný Kubín 2011, s Kónya, Peter: K vinohradníctvu na severnom okraji vinohradníckych oblastí v zemplínskej a Užskej stolici v storočí. In: Vinicola Carpathensis (k 65. narodeninám univ. Prof. PhDr. Jozefa Baďuríka, CSc.) Bratislava 2011, s Kónya, Peter: History of Hungary in the 17th Century (Anti-Habsburg Uprisings, Completion of the Reformation and Re-Catholicization). In: Key Issues of Slovak and Hungarian History (A View of Slovak Historians) Ed. Šutaj, Š. Prešov 2011, s AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 1. Kónya, P.: Krótka historia Žydów Preszowa. In: Plaj. Almanach Karpacki 11, 1995, s Kónya, P.: Das Blutgericht von Prešov/Eperies im Jahre In: Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei. Wien 1996, s Kónya, P.: Sáros vármegye és magyarsága. Egy eltűnt világ emléke. In: Sárosi magyar tűkör (Ed. Sturm, L.). Miskolc 2004, s Kónya, P.: A felsö-magyarországi városok társadalma a 17. században. In: Bártfától Pozsonyig. Városok a században. Csukovits, E.-Lengyel, T. Eds. Budapest 2005, s Kónya, Péter: A multietnicitás jelensége és az interetnikus kapcsolatok az eperjesi Evagélikus Kollégiumban. In: A Duna vallomása. Tanulmányok Käfer István hetvenedik szűletésnapjára. Eds. Ábrahám, Barna-Pileczky, Marcell. Piliscsaba AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 1. Austerlitz, T. - Kónya, P.: "Kodeš" z Orkucan. Súdny proces na základe falošného obvinenie z rituálnej vraždy v r Prešov ĺ1993, 24 s. 2. Kónya, P.: Niekoľko myšlienok o protireformácii a prešovských mučeníkoch. In: Buď verný až do smrti. Listy, prejavy a vystúpenia spojené s návštevou pápeža Jána Pavla II. na Slovensku v júli Zost.: Švorc, P. Prešov 1996, s Kónya, P.: Az Eperjesi evangélikus Kollégium mint a magyar kulturális központ a 19. század elsö felében és az interetnikai müvelödési kapcsolatok. In: Eszmetörténeti és irodalomtörténeti hagyományok. Bratislava 1997, s Kónya, P.: Počiatky židovskej náboženskej obce v Prešove a jej úsilie o emancipáciu. Marek Holländer, prvý žid v Prešove. Leo Holländer, zakladateľ prešovskej židovskej obce a Šalamon marek Schiller, jej prvý rabín. In: Marek Holländer a vznik židovskej náboženskej obce v Prešove. (Ed. Landa, D., Kónya, P.) Prešov 1999, s Kónya, P.: Evanjelici v Prešove, Bardejove a Sabinove počas protireformácie a protihabsburského odboja In: Evanjelici a evanjelická teológia na Slovensku. Bratislava 1999, s

14 6. Kónya, P.: Habsburgovci a stavovský (protihabsburský) odboj. In: Politický zrod novovekej strednej Európy (500. výročie narodenia Ferdinanda I. zakladateľa habsburskej monarchie), (Eds. Baďurík, J., Sládek, K.). Bratislava 2005, s Kónya, Peter: Generál Juraj Ottlyk v čase po trenčianskej bitke. In: Neďaleko od Trenčína... Pamätnica k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. (Ed. Segeš, Vladimír, Šeďová, Božena). Trenčianska Turná Bratislava 2008, s Kónya, Péter: A magyarok és a magyar kultúra Sáros vármegyében. In: Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára. (Ed. Fazekas, József). Dunaszerdahely 2008, s Kónya, Peter: Dejiny Červeného kríža v Michalovciach do roku In: História Červeného kríža v Michalovciach (Edd. Kónya, P., Molnár, M.) Michalovce 2009, s Kónya, Peter: Prešov v prvej polovici 19. storočia. In: Ján Rombauer ( ) Levoča Petrohrad Prešov. Ed. Beňová, Katarína. Bratislava 2010, s AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách 1. Kónya, P.: Comenius, a híres pataki rektor eperjesi kapcsolatai. Miért müködött Comenius Patakon és nem Eperjesen? In: Erdély nagyaszonya Lorántffy Zsuzsanna. Emlékülés Lorántffy Zsuzsanna születésének 400. évfordulója alkalmából. Nyíregyháza 2001, s Kónya, P.: Die oberungarischen königlichen Freistädte in den letzten antihabsburgischen Aufständen. In: The first Millenium of Hungary in Europe. (Eds. Papp, K., Barta, J.) Debrecen 2002, s Kónya, P.: A szatmári béke és a protestáns egyházak további sorsa. In:...Kedves hazát boldogulása munkáját kezébe adom... Történészek a szatmári békéröl. (Ed. Takács, Péter). Nyíregyháza 2003, s Kónya, P.: A felsö-magyarországi szabad királyi városok (Eperjes, Bártfa, Kisszeben) a Rákóczi-szabadságharcban. In: Rákóczi űnnepségek Istennel hazáért és szabadságért. Cum Deo pro Patria et Libertate. (Ed. Muzsnay, Árpád) Szatmárnemeti (Satu Mare) 2003, s Kónya, Péter: Ottlyk György, II. Rákóczi Ferenc udvarmestere. In: Évfordulós tanácskozások 2007 (Ed. Muzsnay,Á.). Szatmárnémeti 2007, s Kónya, Peter: K niektorým problémom slovenskej historickej terminológie obdobia raného novoveku. A szlovák koraújkori történeti terminológia néhány problémáihoz. In: Maďarsko-slovenské terminologické otázky. Magyar szlovák terminológiai kérdések. (Ed. Ábrahám, Barna). Piliscsaba Esztergom 2008, s , Kónya, Péter: A Thököly-felkelés erődje: Eperjes. Eperjes sz. k. város katonai szerepe a Thököly-felkelésben. In: Az Üstökös kegyeltje. Késmárki Thököly Imre ( ). Ed. Gebei Sándor. Hajdúszoboszló 2010, s Kónya, Péter: A kálvinisták és a lutheri (vallási) intolerancia a 17. századi Eperjesen. In: Jean Calvin 500. Ed. Gorun,G. Hermán,M.J. Oradea 2011, s

15 9. Evreii in nord-estul Ungariei intr-un oras liber regal si un targ in secolele XVIII- XIX. In: Contributia Evreilor la dezvoltarea Urbana in Europa centrala. Ed. Faur, Antonio. Oradea 2011, s Kónya, Peter: The Presov Jewish Museum the First Jewish Museum in Slowakia. In: Jewish History Centers and Research Institutions in Europe. (Ed. Faur, Antonio). Cluj-Napoca 2012, s Kónya, Péter: Ottlyk György brigadéros a szabadságharc végén. In: Rákóczinak dicső kora. Ed.: Csatáry, György. Beregszász 2013, s AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 1. Kónya, P.: Prešovské evanjelické Kolégium v prvej polovici 19. storočia. In: MUDr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Zost.: Švorc, P. Prešov 1993, s Kónya, P.: Architektonický vývin Prešova v zrkadle politických udalostí 17. storočia. In: Urbánne a krajinné štúdie Nr. 1. Zost.: Michaeli, E. Prešov 1994, s Kónya, P.: Možnosti prímestskej rekreácie v Prešove na prelome 19. a 20. storočia. In: Urbánne a krajinné štúdie Nr. 2. Prešov 1997, s Kónya, P.: Protihabsburské povstania na východnom Slovensku ako prejav odporu proti habsburskému absolutizmu. In: Slovensko a habsburská monarchia v stor. Zost.: Baďurík, J. Bratislava 1994, s Kónya, P.: Prešovské evanjelické Kolégium počas pôsobenia Fridricha Hazslinszkeho ( ). In: Život a dielo Fridricha Hazslinszkeho. Prešov 1996, s Kónya, P.: Fridrich Hazslinszky ( ). In: Život a dielo Fridricha Hazslinszkeho. Prešov 1996, s Kónya, P.: Politické, hospodárske a náboženské pomery v Uhorsku v 17. storočí. In: Duchovný odkaz Jana Amosa Komenského Slovensku. Bratislava 1999, s Kónya, Peter: Humenné v druhej polovci 17. a na prahu 18. storočia. In: Šľachtický rod Drugetovcov a Humenné. Humenné 2007, s Kónya, Peter: Slobodné kráľovské mestá v povstaní Štefana Bocskaia; Szabad királyi városok a Bocskai felkelésben. In: 400. výročie Krupinského snemu (Eds. Kónya,P.-Lukáč,M.). Krupina 2007, s , Szabad királyi városok a bocskai felkelésben. In: 400. výročie krupinského snemu : zborník príspevkov z konferencie, konanej 2. decembra 2005 v Krupine. Krupina 2006, s Kónya, Peter: Šľachta v mestečkách a obciach Horného Zemplína v storočí. In: Zemianstvo na Slovensku v novoveku. I. Postavenie a majetky zemianskych rodov. (Eds. Kovačka, Miloš, Augustínová, Eva, Mačuha, Maroš). Martin 2009, s Kónya, Peter: Politické pomery v Uhorsku na prelome 16. a 17. storočia. In: Poeta laureatus Koannes Bocatius ( ). Zborník z celoslovenskej konferencie september 2009 Košice. (Ed. Amrichová, Jana). Košice 2009, s

16 13. Kónya, Peter: Slovenskí kalvíni na Zemplíne v storočí. In: Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Ed. Adam,J. Molnár,M. Starják,M. Michalovce 2011, s AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1. Kónya, P.: Národnostné a konfesijné pomery v slobodnom kráľovskom meste Prešove v storočí. In: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku. Prostějov 1997, s Kónya, P.: Českí exulanti v Prešove v prvej polovici 17. storočia. In: Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. (Ed. Hrubá, M.) Ústí nad Labem 2001, s Kónya, Péter: A felsö-magyarországi szabad királyi városok a kuruc országgyűléseken. In: Rákóczi állama Európában (Eds. Bagyinszki I-né-Balogh,Z.). Salgótarján 2006, s Kónya, P.: A rekatolizáció hatása Eperjes szabad királyi város fejlödésére században. In: Rendi társadalom - Polgári társadalom 7, Köfallal, sárpalánkkal. Debrecen 1997, s AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1. Kónya, P.: Problematika prešovského pobytu Jakuba Jakobea. In: Jakub Jakobeus, život, dielo a doba. Zost. Otčenáš, M. a Kónya, P. Prešov 1993, s Vyd. 1. a Kónya, P.: Marek a Leo Holländer a Dr. Schiller - Szinessy, veľké postavy z dejín prešovských židov. In: Zborník z odborného seminára Vzory a osobnosti cirkevných dejín a ich využitie pri výchove mládeže. Prešov 1996, s Kónya, P.: Altenburgerova zbierka pečatí a možnosti jej využitia v súčasnej slovenskej obecnej heraldike. In: Heraldika na Slovensku. Martin 1997, s Kónya, P.: Mäsiari a mäsiarske cechy vo východoslovenských mestách (Prešov, Bardejov a Sabinov) od 17. do polovice 19. storočia. In: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Martin 1999, s Kónya, P.: K hospodárskej politike Františka II. Rákociho a činnosti jeho hospodárskej rady (Consilium Oeconomicum) v Prešove In: Bitka pri Turnej 3. augusta Zborník príspevkov k 290. výročiu. Trenčianska Turná 1999, s Kónya, P.: Prešovský mier z roku In: Zborník príspevkov z konferencie učiteľov dejepisu stredných škôl a metodikov dejepisu základných škôl Košického a Prešovského kraja. Prešov 2000, s Kónya, P.: Úloha východoslovenských miest v povstaní Františka II. Rákociho. In: Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku (Ed. Dangl, V., Varga, J., J.) Bratislava 2002, s Kónya, Peter: Obce okolia Vranova v roľníckom povstaní v r In: Východoslovenské roľnícke povstanie (Ed. Kotorová-Jenčová, Mária, Šafranko, Peter). Vranov nad Topľou 2007, s

17 9. Kónya, Peter: Onódsky snem v kontexte udalostí povstania Františka II. Rákócziho. In: Memorialis historický spis slovenských stolíc. (Ed. Kovačka, Miloš, Augustínová, Eva). Martin 2008, s Kónya, Peter: Jakub Bogdani maliar anglického kráľovského dvora. In: Ján Jessenius. Slováci na panovníckych dvoroch. Ed. Klimeková, Agáta Augustínová, Eva. Martin 2012, BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 1. (spoluautor) Michnovič, I. a kol.: Prešov, mesto a jeho čas. Prešov 1997, 124 s. Vyšlo aj v nemeckej a anglickej jazykovej mutácii. 2. (spoluautor), Švorc, P. a kol.: Sprievodca historickým Prešovom. Prešov 1997, 114 s. (Kónya, P.: s , 58-74, , ). Vyšlo aj v nemeckej a anglickej jazykovej mutácii. 3. (Spoluautor), Švorc, P. a kol: Sprievodca po historickom Prešove. Prešov 2006, 173 s. BCI Skriptá a učebné texty 1. Kónya, P.: Dejiny židov na východnom Slovensku v kontexte celoeurópskeho vývinu. Prešov 1997, 78 s. 2. Kónya, P.: Stručné dejiny Podkarpatskej Rusi I. Prešov 1996, 57 s. BDF Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 1. Kónya, P.: Az eperjesi á. h. evangélikus templom jubileuma. Lelkipásztor (Budapest) 1992, č. 11, s Geschichte der freien königlichen Stadt Eperies/Prešov. Exkursion Die historische Kulturlandschaft der Ostslowakei: Kaschau-Preschau-Zips Juli Bayreuth 1993, s Kónya, P.: A magyar nyelvü oktatás úttöröje (Greguss Mihály emlékére). Evangélikus élet (Budapest) 1993, č Kónya, P.: A "Magyar Rousseau" emlékének. Evangélikus élet (Budapest) 1994, č. 8. BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 1. Kónya, P.: Znovuzískanie starého Kolégia a evanjelického kostola v Prešove. Evanjelický posol spod Tatier 1990, č Kónya, P.: Imrich Thököly - slávny žiak slávnej školy. Evanjelický posol spod Tatier 1990, č Kónya, P.: Petöfi Sándor Eperjesen. Vasárnap 1990, č Kónya, P.: Az Eperjesi Kollégium híres diákjai. Vasárnap 1990, č. 38.

18 5. Kónya, P.: II. Rákóczi Ferenc elfogatása a nagysárosi kastélyban. Vasárnap 1990, č Kónya, P.: Sándor Petöfi v Prešove 1-5. Prešovské noviny 1990, č Kónya, P.: Spor o kniežacie kosti. Historická revue 1991, č. 8, s Kónya, P.: Bojovníci za práva židov I., II. Roš Chodeš 1991, č. 9, Landa, D. - Kónya, P.: Židovská náboženská obec v Prešove. Prešov 1991, 16 s. 10. Kónya, P.: Kerényi Frigyes, az elfelejtett magyar költö. Vasárnap 1991, č Kónya, P.: A branyiszkói csata. Vasárnap 1991, č Kónya, P.: Mit rejt az eperjesi evangélikus templom? Vasárnap 1991, č Kónya, P.: Bogdány Jakab, három nemzet híres müvésze. Vasárnap 1991, č Kónya, P.: Az Eperjesi vértörvényszék 1687-ben. Vasárnap 1991, č Kónya, P.: "Básnik kvetov" v Prešove 1-3. Šariš 1991, č Kónya, P.: Osudná bitka "kuruckého kráľa." Historická revue 1992, č. 6, s Landa, D.-Kónya, P.: Pietne odhalenie Pamätníka martýrov v Prešove Prešov Kónya, P.: "Prešovské jatky." Historická revue 1992, č. 7, s Kónya, P. - Bartko, L.: Rázovitý Šariš. Národná osveta 1992, č. 16, s Kónya, P.: Prešovský krvavý súd. Cirkevné listy 1992, č. 3-4, s Kónya, P.: Z histórie prešovskej židovskej obce. Marek a Leo Holländer. Prešovské židovské múzeum. Pietne odhalenie Pamätníka martýrov v Prešove 18. augusta Prešov 1992, s Kónya, P.: A virágok poétája Eperjesen. Vasárnap 1992, č Kónya, P.: Gróf Bercsényi László regényes élete. Vasárnap 1992, č Kónya, P.: Túl szigorú büntetés volt... Vasárnap 1992, č Kónya, P.: Egy elfelejtett tudós a 18. századból: Korabinszky János Mátyás. Vasárnap 1992, č Kónya, P.: Egy híres iskola szomorú sorsa. Mi lesz az Eperjesi Kollégiummal? Vasárnap 1992, č Kónya, P.: Szirmay Antal, a tudós és az író. Vasárnap 1992, č Kónya, P.: Veľký geograf, historik a filológ z metropoly Šariša 1-3. Šariš 1992, č. 73, 74, Kónya, P.: Prešovský romantik Frigyes Kerényi 1-7. Šariš 1992, č Kónya, P.: Pamiatke Michala Greguša. Cirkevné listy 1993, č. 9, s Kónya, P.: Jubileum chrámu svätej Trojice v Prešove. Cirkevné listy 1993, č Kónya, P. - Lukáč, L.: Rousseau spod Tatier. Národná osveta 1993, č. 14, s Kónya, P. - Augustín, M.: Expozícia judaík zo zbierky Ing. Eugena Bárkányho. (text skladačky) Bratislava 1993.

19 34. Kónya, P.: A modern magyar egészségügy megalapítója. Vasárnap 1993, č Kónya, P.: A szabadság csillaga. 290 éve kezdödött II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. Vasárnap 1993, č Kónya, P.: A magyar nyelvü oktatás úttöröje. Kétszáz éve született Greguss Mihály. Vasárnap 1993, č Kónya, P.: Nagy politikai döntés egy kisvárosban. 360 éve kötötték meg az eperjesi békét. Vasárnap 1993, č Kónya, P.: Gregor Berzevici, osvietenec spod Tatier. Cirkevné listy 1994, č Kónya, P.: Expozícia judaík. Verejná správa 1994, č. 18, s Kónya, P.: Bitka na Branisku. Armád Slovenskej republiky 1994, č. 2, s Kónya, P.: Generáli revolúcie Vojensko-občianska príprava vojakov záladnej služby. VV 1994, č. 4, s Kónya, P.: Posledná vzbura prvej svetovej vojny. Zaujímavosti 1995, č. 2, s Kónya, P.: Židovské múzeum v Prešove. Pamiatky a múzeá 1996, č. 3, s Kónya, P.: Prešovské evanjelické kolégium (Stručný náčrt dejín). Prešov Kónya, P.: Prešov Krásy Slovenska 1997, č. 9-10, s Kónya, P.: Cech mäsiarov v Prešove od 17. do polovice 18. stor. Tauris žurnál 1999, č. 4, s Evanjelické a. v. kolégium v Prešove. Pamätnica Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove. Prešov 2000, s O slobode vyznania a rovnoprávnosti kresťanov. Tolerančný patent uzavrel obdobie násilnej protireformácie a katolizácie a otvoril novú epochu v dejinách evanjelickej cirkvi u nás i v celej monarchii. Evanjelický posol spod Tatier 91, 2001, č , s Počiatky mesta Prešov. Legendy a skutočnosť. In: Moje mesto (My city) Prešov. Máj 2004, s Ján Matej Korabinský encyklopedista z východu. In: Moje mesto (My city) Prešov. Máj 2004, s Z najvýznamnejších stavebných pamiatok mesta. In: Moje mesto (My city) Prešov. Máj 2004, s Prvé protihabsburské povstanie v dejinách evanjelickej cirkvi. In: Evanjelický posol spod Tatier 2005, č. 2, s. 6, č. 3, s Stredoveký Prešov. In: Moje mesto (My city) Prešov 2005, s Z najvýznamnejších stavebných pamiatok Prešova II. In: Moje mesto (My city) Prešov 2005, s Farský chrám sv. Mikuláša. In: Moje mesto (My city) Prešov 2005, s Cirkvi v minulosti Prešova. In: Moje mesto (My city) Prešov 2005, s

20 57. Z minulosti židovskej náboženskej obce. In: Moje mesto (My city) Prešov 2005, s Tri osobnosti z úsvitu dejín prešovských židov. In: Moje mesto (My city) Prešov 2005, s Obdobie najväčšieho rozkvetu v dejinách mesta. In Moje mesto (My city) Prešov 2006, s Anton Szirmay, muž, ktorý dokázal nie to, čo mohol, no iba to, čo mu bolo dovolené. In Moje mesto (My city) Prešov 2006, s Posledný požiar mesta. In Moje mesto (My city) Prešov 2006, s Kto a prečo dal postaviť Neptúnovu fontánu. In Moje mesto (My city) Prešov 2006, s Prešov ako pevnosť protihabsburského odboja. In Moje mesto (My city) Prešov 2007, s. 8-11, Kónya, Peter: Tŕnistá cesta k tolerancii a slobode. In: Susedstvo a spolužitie Slovákov a Maďarov očami slovenských historikov. História. Revue o dejinách a spoločnosti, 2009, 1-2, s Kónya, Peter: Šopronské články, Resolutio Carolina a Tolerančný patent tri zákonné normy pre existenciu protestantov v Uhorsku v storočí. In: Historia Ecclesiastica 3, 2012, č. 1, s Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch 1. Kónya, P.: Melanchton a Slovensko (Melanchthon und die Slowakei). Philipp Melanchthon. Listy pre Európu. Briefe für Europa. (Katalóg výstavy). Prešov 2000, s EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 1. Kónya, P.: Baďurík, J.: Malokarpatské vinohradníctvo v 16. storočí. Historický časopis 1991, č. 6, s Kónya, P.: Geschichte der siebenbürger Sachsen. Historický časopis 1993, č. 1, s Kónya, P.: Udvari, I.: A Mária Terézia féle úrberrendezés szlovák nyelvü dokumentumai. Historický časopis 1993, č. 4, s Kónya, P.: A Magyar királyság berendezésének müve. Historický časopis 1993, č. 4, s Kónya, P.: Takács, P. - Udvari, I.: Szlovák nyelvvü paraszti vallomások Mária Terézia korából. Historický časopis 1993, č. 5-6, s Kónya, P.: Fabiny, T.: Az evangélikus egyház magyar müvelödés századaiban. Historiický časopis 1994, č. 4, s Kónya, P.: Gömöry, J.: Eperjes és az evangélikus Kollégium története. Historický časopis 1994, č. 4, s

21 8. Kónya, P.: Kósa, Cs.: Félhold és a kétfejü sas. Historický časopis 1995 č. 2, s Kónya, P.: Otčenáš, M.: František Víťazoslav Sasinek. Slovanské štúdie 1995, č. 1, s Kónya, P.: Michnovič, I.: Kelča stará a nová. Historický časopis 1997, č. 4, s Kónya, P.: Murcko, M.: Historický slovník obcí okresu Stará Ľubovňa I., II. Historický časopis 1997, č. 4, s Kónya, P.: Takács, P., Udvari, I.: Zemplén megyei jobbágy vallomások az úrbérrendezés korából I, II. Historický časopis 1997, č. 4, s Kónya, P.: Baďurík, J.: Westslowakische städte und der Weinbau im Jahrhundert. Historický časopis 1997, č. 4, s Kónya, P.: Európa története. Historický časopis 1997, č. 4, s Kónya, P.: Binder, P.: Az erdélyi magyar evangélikus községek és iskolák története és névtára ( ). Miscellanea Anno 1998, ACEP III, Prešov 1999, s Kónya, P.: Gömöry, J.: Eperjes és az evangélikus Kollégium története. Miscellanea Anno 1998, ACEP III, Prešov 1999, s Kónya, P.: Fabiny, T.: Geschichte der evangelischen Kirche in Ungarn. Miscellanea Anno 1998, ACEP III, Prešov 1999, s Kónya, P.: Luther Márton 95 tétele és utolsó prédikációja. Miscellanea Anno 1998, ACEP III, Prešov 1999, s Kónya, P.: Najnovšie dve čísla ročenky Spoločnosti pre dejiny protestantizmu v Rakúsku. Miscellanea Anno 1998, ACEP III, Prešov 1999, s Kónya, P.: Netradičný pohľad na Tolerančný patent a jozefínsku toleranciu. Melmuková, E.: Patent zvaný toleranční. Miscellanea Anno 1999, ACEP VII, Prešov 2000, s Kónya, P.: Barica, A.: Horné Ozorovce. Dejiny a. v. cirkevného zboru. Miscellanea Anno 1999, ACEP VII, Prešov 2000, s Kónya, P.: Új kegyesség. Fejezetek az osztrák-magyar protestáns kapcsolatok történetéböl. Miscellanea Anno 1999, ACEP VII, Prešov 2000, s Kónya, P.: Baďurík, J.: Slovensko v zápase Ferdinanda I. o uhorskú korunu. Bratislava, Mistral 1998, 178 s. Historický časopis 2001, č. 1, s Kónya, P.: Gebei, S.: II. Rákóczi György szerepe a Rzec Pospolita felosztási kísérletében. Historický časopis 49, 2001, č. 2, s Kónya, P.: Högye, I.: Zemplén vármegye területi és közigazgatási változásai Historický časopis 49, 2001, č. 2, s Kónya, P.: Evanjelická teológia na prahu nového storočia. In: ACEP IX, Miscellanea 2000, Prešov 2001, s Kónya, P.: Hubert, I.: Sóvári Soós Kristóf ( ) élete és müvei. In: ACEP IX, Miscellanea 2000, Prešov 2001, s. 260.

SECTIO HISTORIAE. A közös történelem vitás kérdései Sporné otázky spoločných dejín

SECTIO HISTORIAE. A közös történelem vitás kérdései Sporné otázky spoločných dejín ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXVI. SECTIO HISTORIAE A közös történelem vitás kérdései Sporné otázky spoločných dejín Nemzetközi tudományos konferencia, Eger, 2008. november 5

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Curriculum Vitae. Research Areas and Interest Hungarian minority in Czechoslovakia; Slovak-Hungarian relations between 1867-1945; Multicultural Košice

Curriculum Vitae. Research Areas and Interest Hungarian minority in Czechoslovakia; Slovak-Hungarian relations between 1867-1945; Multicultural Košice Curriculum Vitae Personal Data Name: Gayer Veronika Nationality: Hungarian Born: 2nd July 1986 Email: gayerveronika@gmail.com gayerveronika@tk.mta.hu Work Experience Since 2012 Research Assistant Institute

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storočí

Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storočí Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storočí Habsburg-ellenes rendi felkelések és ezek hatása Szlovákia és Magyarország határmenti térségének

Részletesebben

Zólyom város intézményeinek és polgárainak hétköznapjai a 16 17. században 1

Zólyom város intézményeinek és polgárainak hétköznapjai a 16 17. században 1 RADOSLAV RAGAČ Zólyom város intézményeinek és polgárainak hétköznapjai a 16 17. században 1 Zólyom városa a 16. század végén 2 A 16 17. századi zólyomi polgárok élete ezáltal az egyén és a közösség viszonya

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/KTV/SZ/10

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/KTV/SZ/10 KPD/KTV/SZ/10 Tantárgy megnevezése: Testnevelési tanfolyam és táborozás Gyakorlat 40s Kreditszám: 2 5. Alapvető fogalmak. Felszerelés. Étkezés. Veszély a természetben. Egészségmegőrzés. Alapvető mozgásformák,

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet)

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) Tanulmányok: 1976-1978 tudományos továbbképzési ösztöndíj (Magyar Tudományos

Részletesebben

kritika kor /ridor 2014. 3. szám

kritika kor /ridor 2014. 3. szám Halász, Ivan Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí. [Magyarország és a szlovák identitásformák a hosszú 19. században] Bratislava, Kalligram, 2011. 233 p. A 18 19. századi Magyar Királyság

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL Szlovák címerek Prof. PhDr. Jozef Novák DrSc: A történelem segédtudományai művelőinek nesztora északi szomszédunknál. Az elmúlt évtizedekben felnőtt

Részletesebben

1.3.1, 1.3.2, Károly Fejlesztési Ügynökség karoly.beke@westpa.hu Hungarian Dunaszerdahely

1.3.1, 1.3.2, Károly Fejlesztési Ügynökség karoly.beke@westpa.hu Hungarian Dunaszerdahely Last name First name Firm E-mail Nationality Location Measure?? Gemer Tourist, o.z. poprocky@bewell.sk Slovak Dunaszerdahely Andrassy Zsuzsanna SZovetseg a Kozos Celokert zuzanaandrassy@yahoo.co.uk Dunaszerdahely

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 5. ročník, školský rok 2012/13 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Légpisztoly 20 lövés, Leány: 1. Ludányi Fanni 00 XIV.Szent Korona ÁI 73 72 145 2. Erdős Rita 02 XXI. Jedlik Ányos Gim. 70 69 139

Légpisztoly 20 lövés, Leány: 1. Ludányi Fanni 00 XIV.Szent Korona ÁI 73 72 145 2. Erdős Rita 02 XXI. Jedlik Ányos Gim. 70 69 139 Budapesti Diákolimpia 2014. Időpont:2014. 10. 04. ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK Nyiltirányzékú légpuska 20 lövés, Leány: 1. Kozma Nikolett 01 XIII. Ady Endre Gim 82 82 164 2. Jaksa Katinka 01 XVIII. Darus, Két Tanny.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

O B S A H str. Historiografia, metodológia 2. Dejiny do roku 1914 2. Dejiny prvej svetovej vojny 3. Medzivojnové obdobie 4

O B S A H str. Historiografia, metodológia 2. Dejiny do roku 1914 2. Dejiny prvej svetovej vojny 3. Medzivojnové obdobie 4 O B S A H str. Príručky, encyklopédie, slovníky 2 Historiografia, metodológia 2 Dejiny do roku 1914 2 Dejiny prvej svetovej vojny 3 Medzivojnové obdobie 4 Dejiny druhej svetovej vojny 6 Povojnové obdobie

Részletesebben

Evangélikus iskolák Sáros vármegye területén a 16. és a 19. században

Evangélikus iskolák Sáros vármegye területén a 16. és a 19. században Evangélikus iskolák Sáros vármegye területén a 16. és a 19. században Kónya Péter Előzmények A Sáros vármegyei oktatás kezdete mélyen a középkorba nyúlik vissza. Mivel az első innen származó diákok csak

Részletesebben

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs Miskolc Mosonmagyarovar Pilisvörövsar Eger Nagykallo Sopron Györ Mor Tata Debrecen Veszprem Dunaujvaros Zalaegerszeg Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny Bonyhad Oroshaza Pecs Boly Baja Mohacs Szeged DAS:

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Mobil- és webalkalmazás!

Mobil- és webalkalmazás! Mobil- és webalkalmazás! Hatékony kommunikáció a város és polgárai között.!! Segítse polgárai bekapcsolódását a város életébe.! A City Monitor mobilalkalmazás lehetővé teszi" az állampolgárok számára,

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009.

SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009. SZEKERES CSILLA PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA I. Szakkönyv, monográfia - - Cicero A végzetrıl (Fordítás, utószó, jegyzetek). Európa Könyvkiadó Budapest 1992. - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról.

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie Počet záznamov: 4 AAB Vedecké

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Változások Kelet-Szlovákiában az elsı bécsi döntést követıen *

Változások Kelet-Szlovákiában az elsı bécsi döntést követıen * MARTIN PEKÁR Változások Kelet-Szlovákiában az elsı bécsi döntést követıen * A 20. század harmincas éveinek végén lejátszódó események a politikai viszonyok összeurópai mércével mérhetı, alapvetı változásait

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD

M AGYARORSZÁGI BÚTOROK KÉPI ÁBRÁZOLÁSOKON 15.-17. SZÁZAD Ismeretlen osztrák vagy magyar festı: Evagationes spiritus (a lélek tévelygései) c. képe. Esztergomi Keresztény Múzeum 1430. Boroszló (Wroclaw), wielowi oltárok mestere Szent Hedvig oltár 1430-1440 Szent

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

A B C D E FX 30.0 10.0 40.0 0.0 20.0 0.0

A B C D E FX 30.0 10.0 40.0 0.0 20.0 0.0 KHI/BS/HIe/13 Tantárgy megnevezése: Bakalár szeminárium Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 3 A tanulmányok ideje alatt: 39 Kreditszám: 6 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 5. A könyvtári

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

CURRICULUM VITAE Személyes adatok: Név: Leánykori név: Születés: Állampolgárság: Családi állapot: Cím: e-mail: Tanulmányok: Iskolai végzettség:

CURRICULUM VITAE Személyes adatok: Név: Leánykori név: Születés: Állampolgárság: Családi állapot: Cím: e-mail: Tanulmányok: Iskolai végzettség: CURRICULUM VITAE Személyes adatok: Név: Cziráki Zsuzsanna Leánykori név: Buczkó Zsuzsanna Születés: Békéscsaba, 1980. szeptember 10. Állampolgárság: magyar Családi állapot: férjezett Cím: 6725 Szeged,

Részletesebben

Végeredmény Levice, 17.04.2011.

Végeredmény Levice, 17.04.2011. v celoslovenskej kvalifikačnej sút'aži na Majstrovsktvá Európy a sveta Pontozólap száma 1 Juniori (Junior) 11. Parketové tance (Tánctermi Anastázia na plese Végeredmény Levice, 17.04.2011. Juniori (Junior)

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

kor /ridor 2014. 1. szám kritika Deák, Ladislav: Hra o Slovensko. Slovensko v politike Maďarska a Poľska v rokoch 1938 1939.

kor /ridor 2014. 1. szám kritika Deák, Ladislav: Hra o Slovensko. Slovensko v politike Maďarska a Poľska v rokoch 1938 1939. Segeš, Dušan Hertel, Maroš Bystrický, Valerián (ed.) Slovensko a slovenská otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938 1939. [Szlovákia és a szlovák kérdés a lengyel és a magyar

Részletesebben

SZLOVÁK MŰSZAKI EGYETEM, ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR. Tanszéke

SZLOVÁK MŰSZAKI EGYETEM, ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR. Tanszéke SZLOVÁK MŰSZAKI EGYETEM, ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR Peter Paulík Vasbeton Szerkezetek és Hidak Tanszéke Hídállomány statisztikája Jelenleg Szlovákián kb. 23000 híd van nyilvántartva. Gyalogos hidak 14% Hidak a III.

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

Zoznam monografií a zborníkov Štátneho archívu v Bratislave pobočka Šaľa

Zoznam monografií a zborníkov Štátneho archívu v Bratislave pobočka Šaľa Zoznam monografií a zborníkov Štátneho archívu v Bratislave pobočka Šaľa SIGNATÚRA AUTORI TITUL S-7-3160 Mezei Zsolt "A kényes úrfi s a rongyos baka" Tanulmányok két halhatatlan pápai diákról: Petőfi Sándor,

Részletesebben

ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ ALAPÍTÓ OKIRAT

ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ ALAPÍTÓ OKIRAT ZEMPLÉN EURÓRÉGIÓ ALAPÍTÓ OKIRAT A szlovák és magyar határmenti kistérségek, mikrorégiók, városok, térség-, terület-, és gazdaságfejlesztési szervezetek és együttműködő partnereik /1. sz. melléklet/ létrehozzák

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében

Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében Magyar-német kapcsolatok a német újraegyesítés tükrében A Konrad-Adenauer-Stiftung, az Antall József Tudásközpont és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem nemzetközi konferenciája Budapest,

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

A Meteorit 2006. Nemzetközi Művészeti Fesztivál Ünnepélyes Megynitója: 2006. június 2. (péntek)

A Meteorit 2006. Nemzetközi Művészeti Fesztivál Ünnepélyes Megynitója: 2006. június 2. (péntek) 1. A fesztivál egész ideje alatt megtekinthető kiállítások Prágai Quadriennale 2007 Csehország Kállai-Tóth Anett fotográfus kiállítása Magyarország Hegyi Péter festőművész kiállítása Magyarország ZLSZ

Részletesebben

Károly Róbert Fiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Fszerkeszt: Takácsné György Katalin Felels szerkeszt: Csernák József Szerkesztbizottság: Bandlerova, Anna

Részletesebben

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN I. Kerület 22/1998. (XII.22.) 1.169.- Ft /m2/év 1.240.- Ft /m2/év 1.292.- Ft /m2/év 1.500.- 29/1995.

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiállítás hasznosulásának értékelése

Szakmai beszámoló. A kiállítás hasznosulásának értékelése Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3506/01818 Egy főúri könyvtár Sárospatakon A Windischgraetz család könyvtárának bemutatása Kiállítás a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárában 2012. július

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1. Személyi adatok. Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Dr. Póla Péter Születési hely, idő: Barcs, 1972. augusztus 29. Családi állapot: nős, két gyermek 2. Végzettség, minősítés 2007. 1999. PhD (közgazdaságtudomány) PTE

Részletesebben

Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18. 20. storočia

Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18. 20. storočia Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18. 20. storočia Regionális és nemzeti identitásformák a 18 20. századi magyar és a szlovák történelemben Štefan Šutaj László Szarka (Eds.)

Részletesebben

ő ü ő ő ź Ĺ źą ő ő ľ ľ ü ü ź ľ ő ő ő ľ Í ń ź ľ ľ ü ö Í ü ę ü ő ľ ľ ę ľ Ö đź ü ę őđ ö ő Ę ý ú ł ő ő ľ ő ľ ľ ű ö ő ń ľ ő ľ đ ő ö Á ľ ľ ű ö ö ö ľ ő ö ľ ö ő ź ź ľ ľ ö Ĺ ő ő ő ľ ú ö ö ő ő ń ő ľ ö źń ź ź Ű ú

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. Pécs 2013 PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV. TANULMÁNYOK A VÁLTOZÓ RENDÉSZET AKTUÁLIS KIHÍVÁSAI CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője

MEGHÍVÓ. meghívja Önt a. A konferencia szakmai támogatója a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kara. a Doktori Iskola vezetője MEGHÍVÓ a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolája és a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága meghívja Önt a KIHÍVÁSOK

Részletesebben

Találati halmaz. Deutscher Kalender 2009 : Jahrbuch der Ungarndeutschen / hrsg. Otto Heinek.-Budapest : Landesselbstverwaltung der

Találati halmaz. Deutscher Kalender 2009 : Jahrbuch der Ungarndeutschen / hrsg. Otto Heinek.-Budapest : Landesselbstverwaltung der 53-13 1 Ady Endre : [német nyelvű cikkgyűjtemény az Innsbrucker Zeitungsarchiv anyagából].-[14] p.: ill.; 30 cm.- a költőről és műveiről német nyelvű lapokban, 1977 és 1988 között megjelent cikkek.- német

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Borvendég Zsuzsanna. 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Borvendég Zsuzsanna KÖZÉPISKOLA 1989 1993 Bárdos László Gimnázium, Tatabánya EGYETEM 1. 1993 1999 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Készítés időpontja: 2004. december 19. Módosítás időpontja: 2015. január 30. E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Szolgáltató 2015. március 31. napjában határozza meg az

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

ő Ĺ í í ő í ő ő ö ö Ő ü ü źů ü ű ö ő í ő ő í ő ü ü í ő ů ü ő ę ü ź ű í ő ü üö ő í ő ę ę ü ű ü í ź ź ď í ü í ü ő ő ü ę ő ö ő ź í ő ő ö ö üö Í ö ö ü ő Á ő ő ő ś ö í ő ź Í ú ź ő ö í ź ö đ ö őí ő ü ő ź ź Ĺ

Részletesebben

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008.

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008. Publikációs Jegyzék 6. Publikációk 6.1. Idegen nyelvű i. The Hungarian Debtor List and Its Problems. in Studia Iuridica Caroliensia 2., KRE-ÁJK 2007. http://www.kre.hu/ajkfiles/sic_2.pdf ii. The Place

Részletesebben

A LESY SR ÁLLAMI VÁLLALAT KRIVÁNY ERDÉSZETI ÜZEM BEMUTATKOZÁSA PREDSTAVENIE ODŠTEPNÉHO ZÁVODU KRIVÁŇ, LESY SR, ŠTÁTNY PODNIK

A LESY SR ÁLLAMI VÁLLALAT KRIVÁNY ERDÉSZETI ÜZEM BEMUTATKOZÁSA PREDSTAVENIE ODŠTEPNÉHO ZÁVODU KRIVÁŇ, LESY SR, ŠTÁTNY PODNIK A LESY SR ÁLLAMI VÁLLALAT KRIVÁNY ERDÉSZETI ÜZEM BEMUTATKOZÁSA PREDSTAVENIE ODŠTEPNÉHO ZÁVODU KRIVÁŇ, LESY SR, ŠTÁTNY PODNIK Üdvözöljük Önöket a Krivány Erdészeti Üzemnél, üdvözöljük Önöket a Polanán!

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730)

nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) nem csekély díszére s hasznára válik a városkának Bél Mátyás: Notitia Hungariae (1730) Papnevelés Egerben Telekessy István - 1704-ben (alapítólevél 1709. augusztus 4-én) oktatás helyszínei teológiai kar

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése és A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

Könyvtárostanárok Egyesületének XI. Nyári Akadémiája Kecskemét 2007. július 2 július 6. PROGRAM

Könyvtárostanárok Egyesületének XI. Nyári Akadémiája Kecskemét 2007. július 2 július 6. PROGRAM Könyvtárostanárok Egyesületének XI. Nyári Akadémiája Kecskemét 2007. július 2 július 6. PROGRAM ARCULATTERVEZÉS MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ Az iskolai könyvtár menedzselésének új és hagyományos eszközei Helyszín:

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben