PROF. DR. KÓNYA PÉTER, PHD. ÖNÉLETRAJZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROF. DR. KÓNYA PÉTER, PHD. ÖNÉLETRAJZ"

Átírás

1 PROF. DR. KÓNYA PÉTER, PHD. ÖNÉLETRAJZ Született: 1966 augusztus 20-án, Eperjesen, Iskola-végzettség: általános iskola Eperjesen , középiskola Eperjesen. Érettségi vizsga: május 4-én, Eperjesi Gimnázium (Tarasz Sevcsenko utcán). Egyetem: , Safárik Egyetem Bölcsészkara Eperjes (FF UPJŠ), orosz nyelv és irodalom és történelem szakon, állami vizsga 1990 június 12-én. Doktori fokozat: PhDr június Safárik Egyetem Bölcsészkarán Eperjesen, Tudományos fokozat: PhD., október Komeniusz Egyetem Bölcsészkarán Pozsonyban. Habilitáció: szeptember Komeniusz Egyetem Bölcsészkarán Pozsonyban. Profeszori inauguráció: december Palacký Egyetem Bölcsészettudomány Kara Olmüc. Egyetemi tanári kinevezés: november Prága Foglalkozás: 1990 júniusától ösztöndíjas a Safárik Egyetem Bölcsészkarának Történelmi tanszéken Eperjesen; 1991 júliusától - tanársegéd, 1993-tól adjunktus ugyanott; 1998 szeptemberétöl - adjunktus az Eperjesi Egyetem Bölcsészkarának Egyetemes történeti tanszéken Eperjesen januárjától egyetemi docens, novemberétől egyetemei tanár, 2005 szeptemberétől tanszékvezető (középkori és koraújkori történeti tanszék) dékánhelyettes, 2007-től rektorhelyettes, 2010-től igazgató Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej uiverzity (Eperjesi Egyetem társadalomtörténeti és kultúrtörténeti kutatásának kiválósági központja) Külföldi tanulmányutak, ösztöndíjak: június-július: Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit (DAAD), június: Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit (DAAD), 1997 június: Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit (DAAD), 1995 augusztus: Jiretschek-Stiftung Wien, 1998 február: Ostinstitut Wien, szeptember augusztus: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj,

2 2001. december: Ostinstitut Wien. Tagság a tudományos társulatokban: Magyar Történelmi Társulat (Magyarország), Historická spoločnosť pri SAV (Történelmi társulat a Szlovák Tudományos Akadémiánál), Klub nezávislých spisovateľov (Semleges írók klubja) Pozsony. Tagság és tisztségek az országos szerkesztöségekben: Acta Collegii Evangelici Prešoviensis - föszerkesztö (kiadja Ág. hitv. Evangélikus Kerületi Püspöki Hivatal Eperjes), Acta Judaica Slovaca (kiadja Szlovák Nemzeti Múzeum Pozsony), Historia Ecclesiastica elnök, Centrum excelentnosti sociohistorického a kulturologického výskumu Prešovskej univerzity, Annales Historici Prešovienses Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (Eperjesi Egyetem BTK Történettudományi intézete), História Slovenská historická spoločnosť (Szlovák Történelmi Társulat), Történelmi Tanulmányok Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Nova Series, Sectio Historiae Esterházy Károly Főiskola Eger Tagság a tudományos tanácsokban: Eperjesi Egyetem tudományos tanácsa alelnök, Eperjesi Egyetem Bölcsészettudományi Kara tudományos tanácsa, Eperjesi Egyetem Pravoszláv Hittudományi Kara tudományos tanácsa, Komáromi Selye János Egyetem, Egri Eszterházy Károly Főiskola Doktori tanácsa (történelem). VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA (Könyvek) külföldön Kónya, Peter: Az Eperjesi Vértörvényszék. Budapest 1994, 138 o. Szögi, László Kónya, Péter: Sárosmegyei diákok az európai egyetemeken. Budapest Szlovákiában Kónya, Peter: Krvavý súd. Prešov 1992, 135 o. Kónya, Peter: Prešov, Bardejov a Sabinov počas protireformácie a protihabsburských povstaní ( ). Prešov 2000, 226 o. Kónya, Peter: Prešovský krvavý súd z r Prešov 2001, 148 o.

3 Kónya, Peter: Za Boha, vlasť a slobodu! Pohnuté osudy kuruckého generála Juraja Ottlyka. Prešov 2009, 366 o. Kónyová, Annamária Kónya, Peter: Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v storočí. Prešov 2010, 240 o. Kónya, Peter - Landa, Dezider: Stručné dejiny prešovských židov. Prešov 1995, 120 o. Kónya, Peter - Michnovič, Imrich a kol.: Dejiny obce Soľ. Prešov 1997, 181 so (Kónya, P.: o. 6-7, 23-67, , ). Kónya, Peter, a kol.: Dejiny Čierneho nad Topľou. Prešov 1999, 183 o. (Kónya, P.: o. 5, 23-94). Kónya, Peter a kol.: Dejiny Sabinova. Sabinov 2000, 536 o. Kónya, P.: Sabinov v druhej polovici 17. a na prahu 18. storočia, o , Sabinov v 18. storočí, o , Na sklonku 18. a v prvej polovici 19. storočia, o , Sabinov v druhej polovici 19. storočia, o , Na prahu 20. storočia, o ). Michnovič, Imrich.-Kónya, Peter: Dejiny obce Hlinné. Prešov 2002, 174 o. Kónya, Peter: Od protihabsburských povstaní do konca monarchie. Humenné v rokoch In: Fedič, V. a kol.: Humenné. Dejiny Humenného. Humenné 2002, o Kónya, Peter a kol.: Dejiny Skrabského. (s. 5, 46-87, ). Prešov 2002, 178 o. Kónya, Peter: Z najstarších dejín obce, Obec v druhej polovici 17. storočia a na prahu 18. storočia, Vývin obce v 18. storočí, Na prahu modernej doby, v sedliackom povstaní a revolúcii, Obec v druhej polovici 19. storočia, Na prahu 20. storočia, Obecné symboly, o. 9-65, 91. In: Ordoš, Ján a kol.: Zemplínska Teplica. Prešov- Zemplínska Teplica Kónya, Peter a kol.: Dejiny Klokočova (o. 5, , 223). Klokočov 2005, 227 o. Kónya, Peter a kol.: Dejiny Hrane (o. 6, , 252). Hraň 2006, 263 o. Kónya, Peter Michnovič, Imrich: Dejiny Hencoviec. Hencovce 2006, 197 o. (o. 6-83). Kónya, Peter: Michalovce od 18. storočia do roku In: Dejiny Michaloviec (Eds. Sekela,V.-Jáger,M.). Michalovce 2007, o Kónya, Peter: Jasenov v stredoveku, Na prahu novoveku, Jasenov v 18. storočí, Obec v prvej polovici 19. storočia, Jasenov v druhej polovici 19. storočia, Na prahu 20. storočia. In: Molnár, M., a kol.: Dejiny Jasenova. Michalovce 2009, o Kónya, Peter: Dejiny Sobraniec od stredoveku do roku Prešov o. Kónya, Peter Molnár, Martin, a kol.: Budkovce historické a súčasné. Michalovce 2010, 216 o. (35%). (Kapitoly Obec Budkovce v stredoveku, s , Na prahu novoveku, o , Obec v 18. storočí, o , Obec do polovice 19. storočia, o , Budkovce v druhej polovici 19. stročia, o , Na prahu 20. storočia, o ) Kónya, Peter a kol.: Turci v Uhorsku II. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII, 2. Bratislava 2006, 447 o. (70%).

4 Kónya, Peter a kol.: Nový pohľad na svet. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VIII. Bratislava 2007, 454 o. (60%). Kónya, Peter, et altera: Konfesionalizácia na Slovensku v storočí. Prešov 2010, 244 o.

5 V Ý B E R O V Á P E R S O N Á L N A B I B L I O G R A F I A AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1. Kónya, Peter: Az Eperjesi Vértörvényszék. Budapest 1994, 138 s. 2. Szögi, László Kónya, Peter: Sáros megyei diákok az európai egyetemeken Budapest 2012, 410. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (K témam z ranonovovekých slovenských dejín) 1. Kónya, Peter: Krvavý súd. Prešov 1992, 135 s. 2. Kónya, Peter: Prešov, Bardejov a Sabinov počas protireformácie a protihabsburských povstaní ( ). Prešov 2000, 226 s. 3. Kónya, Peter: Prešovský krvavý súd z r Prešov 2001, 148 s. 4. Kónya, Peter: Za Boha, vlasť a slobodu! Pohnuté osudy kuruckého generála Juraja Ottlyka. Prešov 2009, 366 s. 5. Kónyová, Annamária Kónya, Peter: Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v storočí. Prešov 2010, 240 s. 6. Kónya, Peter, et altera: Konfesionalizácia na Slovensku v storočí. Prešov 2010, s (K dejinám miest a obcí) 7. Kónya, Peter - Landa, Dezider: Stručné dejiny prešovských židov. Prešov 1995, 120 s. 8. Kónya, Peter - Michnovič, Imrich a kol.: Dejiny obce Soľ. Prešov 1997, 181 s. (Kónya, P.: s. 6-7, 23-67, , ). 9. Kónya, Peter, a kol.: Dejiny Čierneho nad Topľou. Prešov 1999, 183 s. (Kónya, P.: s. 5, 23-94). 10. Kónya, Peter a kol.: Dejiny Sabinova. Sabinov 2000, 536 s. Kónya, P.: Sabinov v druhej polovici 17. a na prahu 18. storočia, s , Sabinov v 18. storočí, s , Na sklonku 18. a v prvej polovici 19. storočia, s , Sabinov v druhej polovici 19. storočia, s , Na prahu 20. storočia, s ). 11. Michnovič, Imrich.-Kónya, Peter: Dejiny obce Hlinné. Prešov 2002, 174 s. 12. Kónya, Peter: Od protihabsburských povstaní do konca monarchie. Humenné v rokoch In: Fedič, V. a kol.: Humenné. Dejiny Humenného. Humenné 2002, s Kónya, Peter a kol.: Dejiny Skrabského. (s. 5, 46-87, ). Prešov 2002, 178 s. 14. Kónya, Peter: Z najstarších dejín obce, Obec v druhej polovici 17. storočia a naprahu 18. storočia, Vývin obce v 18. storočí, Na prahu modernej doby, v sedliackom povstaní a revolúcii, Obec v druhej polovici 19. storočia, Na prahu 20.

6 storočia, Obecné symboly, s. 9-65, 91. In: Ordoš, Ján a kol.: Zemplínska Teplica. Prešov-Zemplínska Teplica Kónya, Peter a kol.: Dejiny Klokočova (s. 5, , 223). Klokočov 2005, 227 s. 16. Kónya, Peter a kol.: Dejiny Hrane (s. 6, , 252). Hraň 2006, 263 s. 17. Kónya, Peter Michnovič, Imrich: Dejiny Hencoviec. Hencovce 2006, 197 s. (s. 6-83). 18. Kónya, Peter: Michalovce od 18. storočia do roku In: Dejiny Michaloviec (Eds. Sekela,V.-Jáger,M.). Michalovce 2007, s Kónya, Peter: Jasenov v stredoveku, Na prahu novoveku, Jasenov v 18. storočí, Obec v prvej polovici 19. storočia, Jasenov v druhej polovici 19. storočia, Na prahu 20. storočia. In: Molnár, M., a kol.: Dejiny Jasenova. Michalovce 2009, s Kónya, Peter: Dejiny Sobraniec od stredoveku do roku Prešov s. 21. Kónya, Peter Molnár, Martin, a kol.: Budkovce historické a súčasné. Michalovce 2010, 216 s. (35%). (Kapitoly Obec Budkovce v stredoveku, s , Na prahu novoveku, s , Obec v 18. storočí, s , Obec do polovice 19. storočia, s , Budkovce v druhej polovici 19. stročia, s , Na prahu 20. storočia, s ) (Edície dokemntov k ranonovovekým slovenským dejinám) 22. Kónya, Peter a kol.: Turci v Uhorsku II. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII, 2. Bratislava 2006, 447 s. (70%). 23. Kónya, Peter a kol.: Nový pohľad na svet. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VIII. Bratislava 2007, 454 s. (60%). ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1. Kónya, P.: Dejiny Sečoviec v 19. storočí, s Ordoš, J. a kol.: Sečovce. Sečovce 1998, 194 s. 2. Kolektív autorov: Zakarpatsko. Bratislava 1995, 248 s. Kónya, P.: Dejiny Podkarpatska do roku 1918, s Kónya, P.: Prešovské jatky alebo Prešovský krvavý súd r Ján Rezik, Verejná prešovská poprava čiže Prešovské jatky Košice 1997, s Kónya, P.: Dejiny ECAV na Slovensku v rokoch In: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 3. (Ed. Alberty, J.) Liptovský Mikuláš 2002, s Kónya, P.: Moravany v 18. storočí. In: Dejiny obce Moravany. Ed. Harbuľová, Ľ. Michalovce 2002, s Kónya, P.: Obec a jej obyvatelia v 19. storočí. In: Dejiny obce Moravany. Ed. Harbuľová, Ľ. Michalovce 2002, s Kónya, P.: Na začiatku 20. storočia. In: Dejiny obce Moravany. Ed. Harbuľová, Ľ. Michalovce 2002, s

7 7. Kónya, Peter: Obec v 17. storočí ( ). In: Pavlovce nad Uhom ( ). Ed. Gačková, Lýdia-Molnár, Martin. Pavlovce nad Uhom 2006, s Kónya, Peter: Obec v 18. storočí ( ). In: Pavlovce nad Uhom ( ). Ed. Gačková, Lýdia-Molnár, Martin. Pavlovce nad Uhom 2006, s Kónya, Peter: Na prahu modernej doby ( ). In: Pavlovce nad Uhom ( ) Ed. Gačková, Lýdia-Molnár, Martin. Pavlovce nad Uhom 2006, s Kónya, Peter: Obec v druhej polovici 19. a na prahu 20. storočia ( ). In: Pavlovce nad Uhom ( ) Ed. Gačková, Lýdia-Molnár, Martin. Pavlovce nad Uhom 2006, s ADC Vedecké práce v zahraničných indexovaných časopisoch 1. Kónya, Peter: Zur Entstehungsgeschichte der jüdischen Gemeinde in Prešov und der Gestaltung ihrer Beziehung zur städtischen Gesellschaft. In: Judaica Bohemiae XLVII, 2012, 1, s ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1. Kónya, P.: Prešov v protihabsburských povstaniach koncom 17. a začiatkom 18. storočia. Historický časopis 1992, 40, č. 2, s Kónya, P.: K dejinám kresťanstva a reformácie na Slovensku. In: Historický časopis 53, 2005, č. 3, s Kónya, Peter: Prešovská administrácia Hospodárskej rady počas povstania Františka II. Rákócziho ( ). In: Historický časopis 60, 2012, 3, s ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 1. Kónya, P.: Az Eperjesi Vértörvényszék. Lelkipásztor 1992, 67, č. 7-8, s Kónya, P.: Eperjesi Kollégium újjászületése és második fénykora. Lelkipásztor 1993, 68, č. 9, s Kónya, P.: Die Deutschen und die deutsche Kultur in der königlichen Freistadt Prešov/Eperies bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. In: Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei Berlin - Prag - Prešov 1995, s Kónya, P.: Der Deutsche Verein am Evangelischen Kollegium von Prešov/Eperies In: Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei Berlin - Prag - Prešov 1996, s Kónya, P.: "Von diesen und jenen" Deutschen. Einige Anmerkungen vom Bild der Deutschen während der antihabsbursgischen Aufstände in Ungarn. In: Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei Berlin - Prag - Prešov 1998, s Kónya. P.: Vývin konfesijných pomerov v Prešove v 18. storočí. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd 18. Brno 2001, s Kónya, P.: A Felsö-Magyarországi városok társadalma a 17. században. In: Történelmi Szemle 2004, č. 1-2, s

8 8. Kónya, Péter: A Bocskai-felkelés és az evangélikus egyház a királyi magyarországon (Bocskaiovo povstanie a evanjelická cirkev). In: A Debreceni Déri Múzeum évkönyve 2005, Debrecen 2005, s Kónya, Péter: Bocskaiovo povstanie a evanjelická cirkev a.v. In: A debreceni Déri múzeum évkönyve : Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati Debrecen 2006, s Kónya, Péter: Szabad királyi városok a Bocskai-felkelésben. In: Debreceni szemle 2006, 14, č. 3, s Kónya, Péter: A felső-magyarországi szabad királyi városok az év eseményeiben. In: Hadtörténelmi közlemények 120, 2007, č. 4, s Kónya, P.: Az eperjesi béke 1633-ban. In: Erdély és Patak fejedelemasszonya Lorántffy Zsuzsanna II. Studia Patakiensia Sárospatak 2000, s Kónya, P.: A gazdasági Tanács (Consilium Oeconomicum) eperjesi adminisztrációjának működése. In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa (Ed. Tamás, Edit). Studia Patakiensia Sárospatak 2003, s Kónya, P.: Gálszécs mezöváros a "hosszú" 19. században. In: Zemplén Népessége, települései. Studia Patakiensia Sárospatak 1999, s Kónya, P.: Eperjes szabad királyi város szerepe a kuruc mozgalomban. In: Hegyaljai felkelés Studia Patakiensia Sárospatak 2000, s Kónya, P.: A sárosvármegyei várak és más erödítmények az utolsó Habsburgellenes felkelésekben. In: Végvár és környezet. Studia Agriensia 15. Eger 1995, s Kónya, Péter: Ottlyk György brigadéros szereplése 1708-ban. In: II. Rákóczi Ferenc, az államférfi. (Ed. Tamás, Edit). Studia Patakiensia Sárospatak 2008, s Kónya, Peter: Tolerancia a intolerancia voči židom v storočí. In: Történeti tanulmányok XV. Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LIX. Debrecen 2009, s Kónya, Peter: Protihabsburské povstania v ranonovovekých dejinách Slovenska. In: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Nova Series Tom XXXVI. Sectio Historiae. (Kiss, László, Nagy, Imrich). Eger 2009, s Kónya, Péter: A kálvini reformáció és a Református egyház Sáros vármegyében. In: Sárospataki füzetek 14, 2010, 2, s Kónya, Péter: A Rákóczi-szabadságharc és az evangélikus egyház. In: Egyháztörténeti szemle 2011, 1, s Kónya, Péter: Szlovák reformátusok a században. In: Sárospataki füzetek 15, 2011, 4, s Kónya, Péter: Evangélikusok Eperjes szabad királyi városban a században. In: Egyháztörténeti szemle XIII, 2012, 3, s Kónya, Péter: Felső-Magyarország és lakosság a reformáció és rekatolizáció folyamatában. In: Törnéti Tanulmányok 20, 2012, s

9 ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 1. Kónya, P.: K problematike Prešovského krvavého súdu. In: História III. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Zost.: Otčenáš, M. a Švorc, P. Prešov 1994, s Kónya, P.: Vojensko-politické aspekty posledných protihabsburských povstaní v Prešove. In: Historica Carpatica 25-26/ 95. Košice 1995, s Kónya, P.: Vývin a zmeny konfesijných pomerov v Prešove od 16. do polovice 19. storočia. In: Obyvateľstvo Karpatskej kotliny I (Kónya. P.-Matlovič, R., Ed.). Prešov 1997, s Kónya, P.: Prešovské evanjelické kolégium v politických zápasoch konca 17. a začiatku 18. storočia. In: Prešovské evanjelické kolégium, jeho miesto a význam v kultúrnych dejinách strednej Európy (Kónya, P. - Matlovič, R., Ed.). Prešov 1997, s Kónya, P.: Evanjelici augsburského vyznania v Prešove v storočí. In: Miscellanea Anno 1998, ACEP III. Prešov 1998, s Kónya, P.: Počiatky židovskej komunity v Prešove a formovanie vzájomného vzťahu s mestskou spoločnosťou. Acta Judaica Slovaca 5, Bratislava 1999, s Kónya, P.: Protireformácia a boj za slobodu vyznania v Bardejove v druhej polovici 17. a na začiatku 18. storočia. In: Prvé augsburské vyznanie viery na Slovensku a Bardejov, ACEP V. Prešov 2000, s Kónya, P.: Evanjelici v Prešove, Bardejove a Sabinove počas "tragického desaťročia" uhorského protestantizmu. In: Miscellanea Anno 1999, ACEP VII (Kónya, P. - Matlovič, R., Ed.). Prešov 2000, s Kónya, P.: Evanjelická a. v. cirkev v Sabinove v storočí. In: Miscellanea Anno 2000, ACEP IX, Kónya, P., Matlovič, R. (Eds.) Prešov 2001, s Kónya, P.: Židia v Humennom storočí. In: Zrkadlo histórie. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. (Ed. Mojdis, Ján). Prešov 2002, s Kónya, P.: K problému výskumu miestnych dejín zemplínskych mestečiek a obcí. In: Regionálne dejiny a dejiny regiónov. Ročenka Katedry dejín FHPV PU (Ed. Pekár, M.) Prešov 2004, s Kónya, Peter: Fenomén multietnicity a interetnické kultúrne kontakty na Evanjelickom a. v. kolégiu v Prešove. In: Zrkadlo histórie II. (Ed. Mojdis, J.) Prešov 2005, s Kónya, Peter: Stráňany, Topoľany, Močarany a Vrbovec v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia. In: Annales Historici Presoviensis VI, (Edd. Pekár, Martin, Derfiňák, Patrik). Prešov 2006, s Kónya, Peter: Spádový región prešovského evanjelického meštianstva v storočí. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Folia Geographica 10, (Ed. Čech, Vladimír). Prešov 2006, s Kónya, Peter: Uhorské vlastenectvo elity slovenského pôvodu na príklade zemana Juraja Ottlyka. In: Regionálna a národná identina v maďarskej a slovenskej históriii storočia. Historia Slovaco-Hungarica Hungarico-Slovaca. (Eds. Šutaj,Š.- Szarka, L.). Prešov 2007, s

10 16. Kónya, Peter: K príčinám vstupu hornouhorských slobodných kráľovských miest do povstania Františka II. Rákócziho (na príklade Prešova, Bardejova a Sabinova). In: Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storočí. Historia Slovaco-Hungarica Hungarico-Slovaca. (Ed. Šutaj, Štefan). Prešov 2008, s Kónya, Peter: Hospodárske pomery v Michalovcaich v 18. storočí. In: Annales Historici Presoviensis VII, (Ed. Pekár, Martin). Prešov 2007, s Kónya, Peter Kónyová, Annamária: K otázke Náboženského fondu a Uhorského študijného fondu. Annales Historici Presoviensis VII, (Ed. Pekár, Martin). Prešov 2007, s Kónya, Peter: Veliteľské pôsobenie generála Juraja Ottlyka v povstaní Františka II. Rákócziho. In: Vojenská história 12, 2008, č. 3, s Kónya, Peter: Evanjelická cirkev v povstaní Františka II. Rákócziho. In: Annales historici Presoviensis 8, (Ed. Pekár, M.). Prešov 2008, s Kónya, Peter: Autochtónne a allochtónne obyvateľstvo Medzibodrožia. In: Čiastkové analýzy a vybrané propozície slovenskej časti Medzibodrožia. Acta Universitatis Prešoviensis Folia Oecologica 2. (Ed. Terek, Jozef). Prešov 2009, s Kónya, Peter: Protihabsburské povstania v dejinách evanjelickej cirkvi, a. v. na Slovensku. In: ACEP X Nezameniteľné je dedičstvo otcov... Štúdie k dejinám a súčasnosti protestantizmu v strednej Európe k 80. narodeninám biskupa Jána Midriaka (Ed. Kónya, P.) Prešov 2009, s Kónya, Peter: A Bodrogköz autochton és allochton lakossága. In: Fórum. Társadalomtudományi szemle, 12, 2010, 1, s Kónya, Peter: Mestečko Sobrance v storočí. In: Annales Historici Prešovienses 9. (Ed. Pekár, M.), Prešov 2010, s Kónya, Peter: Kalvinizmus v hornouhorských slobodných kráľovských mestách. In: ACEP XI. Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe. Prešov 2011, s Kónya, Peter: Obec Bačkov od stredoveku do konca 17. storočia. In: Annales Historici Prešovienses 2010, 1-2, s Kónya, Peter: Protestantský kostol z čias rekatolizácie (K postavenie evanjelického a. v. chrámu v Horných Ozorovciach). In: Historia Ecclesiastica 1, 2010, 1-2, s Kónya, Peter: Kalvínska reformácia a kalvínska cirkev v Šarišskej stolici v storočí. In: Historia Ecclesiastica 2, 2011, 1, s Kónya, Peter: Obec Bačkov (v krátkom) 18. storočí. In: Annales historici Presovienses 11, 2011, 1, s Kónya, Peter: Horné Uhorsko a jeho úloha v procese reformácie a rekatolizácie. In: Annales Historici Prešovienses 12, 2012, 1, s Kónya, Peter: Šopronské články a ich realizácia v hornouhorských slobodných kráľovských mestách. In: Historia Ecclesiastica 3, 2012, č. 1, s

11 AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch 1. Kónya, P.: Az eperjesi polgárság szabadidötöltése és üdülési lehetöségei a századfordulón. In: Struktúra és városkép. A polgári társdalom a Dunántúlon a dualizmus korában. (Ed. Tóth, G. P.) Veszprém 2002, s Kónya, P.: A Bocskai-felkelés és az evangélikus egyház a királyi Magyarországon. In: Nincsen nekönk több hazánk ennél. Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. (Eds. Barta, J., Papp, K.) Budapest 2004, s Kónya, Péter: Bocatius János, a Bocskai-párti kassai bíró. In: Frigy és békesség legyen... A bécsi és a zsitvatoroki béke. (Eds. Jenney-Tót Annamária, Papp, Klára). Debrecen 2006, s Kónya, Péter: Johannes Bocatius, der Stadtrichter von Kaschau auf der Seite von István Bocskai. In: Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein. Die Friedensschlüsse von Wien und Zsitvatorok. (Eds. Barta, János, Jatzlauk, Manfred, Papp, Klára). Debrecen 2007, s Kónya, P.: Eperjes az utolsó Habsburg-ellenes felkelések korában. In: Habsburgok és Magyarország XVI - XVII. században. Debrecen 1997, s Kónya, P.: A Felsö-Magyarországi szabad királyi városok II. Rákóczi Ferenc szabadságharcában. In: Rákóczi állama és a korabeli Európa. Budapest 2004, s Kónya, Péter: A magyarországi Ágostai hitvallású Evangélikus egyház keletkezése. In: Báthory Gábor és kora (Edd. Papp, K, Jenney-Tóth, A., Ulrich, A.). Debrecen 2009, s Kónya, Péter: A tokaji bor a 17. századi felső-magyarországi szabad királyi városok (Eperjse, Bártfa és Kisszeben) gazdaságában. In: Szőlőtermelés és borkereskedelem. (Eds. Orosz, István, Papp, Klára). Debrecen 2009, s Kónya, Péter: Arisztokrácia a felső-zempléni mezővárosokban a században. In: Arisztokrata életpályák és életviszonyok. (Ed. Papp, Klára, Püski, Levente). Debrecen 2009, s Kónya, Péter: Homonna a 17. század második felében és a 18. század elején. In: Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára. Ed. Papp, Imre Angi, János Pallai, László. Debrecen 2010, s Kónya, Péter: Multi-ethnics and Inter-ethnics Relations in the Evangelical College of Eperjes (Prešov). In: A Multhiethnics Region and nation-state in East-sentral Europe. Studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. Ed. Szarka, L. New York 2011, s Kónya, Peter: Marek Holländer z Tarnopola, založyciel žydowskiej spolecznošci w Preszowie. In: Galicja , problemy metodologiczne, stan i potrzeby badaň. Ed. Kawalec,A. Wierzbienec,W. Zaskilniak, L. Rzeszów 2011, s Kónya, Peter: Evangelische Kirche Ungarns zur Zeit des Aufstandes von Franz Rákóczi II. In: Donauwellen. Zum Protestantismus in der Mitte Europas. Festschrift für Karl W. Schwarz. Ed. Bünker, Michael Hofhansl, Ernst Kneucker, Raoul. Wien 2012, s Kónya, Péter: Ottlyk György pályája a szatmári béke után. In: Az újrakezdés esélye. Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkalmából. Ed. Czigány, István Kincses, Katalin Mária. Budapest 2012, s

12 15. Kónya, Péter: A főúri majorságok a Zemplén (és az Ung) vármegyei mezővárosokban a században. In:A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Ed.: Papp, Klára Püski, Levente. Debrecen 2013, s AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch 1. Kónya, P.: Prešov - mesto Eliáša Ladivera. In: Eliáš Ladiver a Michal Greguš, osobnosti a ich dielo v obraze doby. Zost. Kónya, P. a Káša, P. Prešov 1995, s Kónya, P.: Prešovský mäsiarsky cech v storočí. In: Príspevky k dejinám východného Slovenska (Hudečková, V., Ed.). Prešov 1998, s Kónya, P.: Konfesijné ciele posledných protihabsburských povstaní a ich realizácia na príklade Prešova. In: Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu. Bratislava 1998, s Kónya, P.: Prešovské evanjelické kolégium v období protireformácie ( ). In: Prešovské evanjelické kolégium v kontextoch európskeho historického a filozofického vývinu. Prešov 1998, s Kónya, P.: Vstup východoslovenských miest (Prešova, Bardejova a Sabinova) do protihabsburského odboja v 70-tych rokoch 17. storočia. In: Slovensko v Habsburskej monarchii Bratislava 2000, s Kónya, P.: Medzníky v historickom vývine Podkarpatska do r In: Zakarpatská Ukrajina v rámci Československa ( ). Prešov 2000, s Kónya, P.: Víno a pivo v zásobovaní vojska v slobodných kráľovských mestách koncom 17. a začiatkom 18. storočia. In: Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska (Eds. Baďurík, J., Kónya, P., Pekník, R.). Prešov 2001, s Kónya, P.: Tokajské víno v hospodárstve Prešova, Bardejova a Sabinova v 17. storočí. In: Tokajské vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku. (Eds. Žadanský, J., Brindza, J.) Nitra 2002, s Kónya, Peter: Prešov, Bardejov a Sabinov v povstaní Františka II. Rákócziho. In: Povstanie Františka II. Rákociho (Ed. Kónya, P.) Prešov 2005, s Kónya, Peter: Hospodárska rada Františka II. Rákócziho v Banskej Bystrici. In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice I. (Ed. Nagy, Imrich., Graus, Igor). Banská Bystrica 2005, s Kónya, Peter: Spoločnosť hornouhorských miest v 17. storočí. In: Z Bardejova do Prešporku (Ed. Csukovits, Enikő, Lengyelová, Tünde). Prešov-Bratislava 2005, s Kónya, Peter: K otázke maďarských gréckokatolíkov na Zemplíne. In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo svetle výročí. (Ed. Coranič, Jaroslav Šturák, Peter). Prešov 2009, s Kónya, Peter: Hornouhorské slobodné kráľovské mestá (Prešov, Bardejov a Sabinov) v povstaní Imricha Thökölyho. In: Gróf Imrich Thököly a jeho povstanie. (Ed. Kónya, Peter). Prešov 2009, s Kónya, Peter: Povstanie Františka II. Rákociho. In: Levočská biela pani. Levoča 2010, s

13 15. Kónya, Peter: Hornouhorské slobodné kráľovské mestá v kuruckom povstaní roku In: Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení. Ed. Jagnešáková, M. - Ondřejka, Z. Dolný Kubín 2011, s Kónya, Peter: K vinohradníctvu na severnom okraji vinohradníckych oblastí v zemplínskej a Užskej stolici v storočí. In: Vinicola Carpathensis (k 65. narodeninám univ. Prof. PhDr. Jozefa Baďuríka, CSc.) Bratislava 2011, s Kónya, Peter: History of Hungary in the 17th Century (Anti-Habsburg Uprisings, Completion of the Reformation and Re-Catholicization). In: Key Issues of Slovak and Hungarian History (A View of Slovak Historians) Ed. Šutaj, Š. Prešov 2011, s AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 1. Kónya, P.: Krótka historia Žydów Preszowa. In: Plaj. Almanach Karpacki 11, 1995, s Kónya, P.: Das Blutgericht von Prešov/Eperies im Jahre In: Die Reformation und ihre Wirkungsgeschichte in der Slowakei. Wien 1996, s Kónya, P.: Sáros vármegye és magyarsága. Egy eltűnt világ emléke. In: Sárosi magyar tűkör (Ed. Sturm, L.). Miskolc 2004, s Kónya, P.: A felsö-magyarországi városok társadalma a 17. században. In: Bártfától Pozsonyig. Városok a században. Csukovits, E.-Lengyel, T. Eds. Budapest 2005, s Kónya, Péter: A multietnicitás jelensége és az interetnikus kapcsolatok az eperjesi Evagélikus Kollégiumban. In: A Duna vallomása. Tanulmányok Käfer István hetvenedik szűletésnapjára. Eds. Ábrahám, Barna-Pileczky, Marcell. Piliscsaba AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 1. Austerlitz, T. - Kónya, P.: "Kodeš" z Orkucan. Súdny proces na základe falošného obvinenie z rituálnej vraždy v r Prešov ĺ1993, 24 s. 2. Kónya, P.: Niekoľko myšlienok o protireformácii a prešovských mučeníkoch. In: Buď verný až do smrti. Listy, prejavy a vystúpenia spojené s návštevou pápeža Jána Pavla II. na Slovensku v júli Zost.: Švorc, P. Prešov 1996, s Kónya, P.: Az Eperjesi evangélikus Kollégium mint a magyar kulturális központ a 19. század elsö felében és az interetnikai müvelödési kapcsolatok. In: Eszmetörténeti és irodalomtörténeti hagyományok. Bratislava 1997, s Kónya, P.: Počiatky židovskej náboženskej obce v Prešove a jej úsilie o emancipáciu. Marek Holländer, prvý žid v Prešove. Leo Holländer, zakladateľ prešovskej židovskej obce a Šalamon marek Schiller, jej prvý rabín. In: Marek Holländer a vznik židovskej náboženskej obce v Prešove. (Ed. Landa, D., Kónya, P.) Prešov 1999, s Kónya, P.: Evanjelici v Prešove, Bardejove a Sabinove počas protireformácie a protihabsburského odboja In: Evanjelici a evanjelická teológia na Slovensku. Bratislava 1999, s

14 6. Kónya, P.: Habsburgovci a stavovský (protihabsburský) odboj. In: Politický zrod novovekej strednej Európy (500. výročie narodenia Ferdinanda I. zakladateľa habsburskej monarchie), (Eds. Baďurík, J., Sládek, K.). Bratislava 2005, s Kónya, Peter: Generál Juraj Ottlyk v čase po trenčianskej bitke. In: Neďaleko od Trenčína... Pamätnica k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. (Ed. Segeš, Vladimír, Šeďová, Božena). Trenčianska Turná Bratislava 2008, s Kónya, Péter: A magyarok és a magyar kultúra Sáros vármegyében. In: Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára. (Ed. Fazekas, József). Dunaszerdahely 2008, s Kónya, Peter: Dejiny Červeného kríža v Michalovciach do roku In: História Červeného kríža v Michalovciach (Edd. Kónya, P., Molnár, M.) Michalovce 2009, s Kónya, Peter: Prešov v prvej polovici 19. storočia. In: Ján Rombauer ( ) Levoča Petrohrad Prešov. Ed. Beňová, Katarína. Bratislava 2010, s AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách 1. Kónya, P.: Comenius, a híres pataki rektor eperjesi kapcsolatai. Miért müködött Comenius Patakon és nem Eperjesen? In: Erdély nagyaszonya Lorántffy Zsuzsanna. Emlékülés Lorántffy Zsuzsanna születésének 400. évfordulója alkalmából. Nyíregyháza 2001, s Kónya, P.: Die oberungarischen königlichen Freistädte in den letzten antihabsburgischen Aufständen. In: The first Millenium of Hungary in Europe. (Eds. Papp, K., Barta, J.) Debrecen 2002, s Kónya, P.: A szatmári béke és a protestáns egyházak további sorsa. In:...Kedves hazát boldogulása munkáját kezébe adom... Történészek a szatmári békéröl. (Ed. Takács, Péter). Nyíregyháza 2003, s Kónya, P.: A felsö-magyarországi szabad királyi városok (Eperjes, Bártfa, Kisszeben) a Rákóczi-szabadságharcban. In: Rákóczi űnnepségek Istennel hazáért és szabadságért. Cum Deo pro Patria et Libertate. (Ed. Muzsnay, Árpád) Szatmárnemeti (Satu Mare) 2003, s Kónya, Péter: Ottlyk György, II. Rákóczi Ferenc udvarmestere. In: Évfordulós tanácskozások 2007 (Ed. Muzsnay,Á.). Szatmárnémeti 2007, s Kónya, Peter: K niektorým problémom slovenskej historickej terminológie obdobia raného novoveku. A szlovák koraújkori történeti terminológia néhány problémáihoz. In: Maďarsko-slovenské terminologické otázky. Magyar szlovák terminológiai kérdések. (Ed. Ábrahám, Barna). Piliscsaba Esztergom 2008, s , Kónya, Péter: A Thököly-felkelés erődje: Eperjes. Eperjes sz. k. város katonai szerepe a Thököly-felkelésben. In: Az Üstökös kegyeltje. Késmárki Thököly Imre ( ). Ed. Gebei Sándor. Hajdúszoboszló 2010, s Kónya, Péter: A kálvinisták és a lutheri (vallási) intolerancia a 17. századi Eperjesen. In: Jean Calvin 500. Ed. Gorun,G. Hermán,M.J. Oradea 2011, s

15 9. Evreii in nord-estul Ungariei intr-un oras liber regal si un targ in secolele XVIII- XIX. In: Contributia Evreilor la dezvoltarea Urbana in Europa centrala. Ed. Faur, Antonio. Oradea 2011, s Kónya, Peter: The Presov Jewish Museum the First Jewish Museum in Slowakia. In: Jewish History Centers and Research Institutions in Europe. (Ed. Faur, Antonio). Cluj-Napoca 2012, s Kónya, Péter: Ottlyk György brigadéros a szabadságharc végén. In: Rákóczinak dicső kora. Ed.: Csatáry, György. Beregszász 2013, s AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 1. Kónya, P.: Prešovské evanjelické Kolégium v prvej polovici 19. storočia. In: MUDr. Ľudovít Markušovský a jeho doba. Zost.: Švorc, P. Prešov 1993, s Kónya, P.: Architektonický vývin Prešova v zrkadle politických udalostí 17. storočia. In: Urbánne a krajinné štúdie Nr. 1. Zost.: Michaeli, E. Prešov 1994, s Kónya, P.: Možnosti prímestskej rekreácie v Prešove na prelome 19. a 20. storočia. In: Urbánne a krajinné štúdie Nr. 2. Prešov 1997, s Kónya, P.: Protihabsburské povstania na východnom Slovensku ako prejav odporu proti habsburskému absolutizmu. In: Slovensko a habsburská monarchia v stor. Zost.: Baďurík, J. Bratislava 1994, s Kónya, P.: Prešovské evanjelické Kolégium počas pôsobenia Fridricha Hazslinszkeho ( ). In: Život a dielo Fridricha Hazslinszkeho. Prešov 1996, s Kónya, P.: Fridrich Hazslinszky ( ). In: Život a dielo Fridricha Hazslinszkeho. Prešov 1996, s Kónya, P.: Politické, hospodárske a náboženské pomery v Uhorsku v 17. storočí. In: Duchovný odkaz Jana Amosa Komenského Slovensku. Bratislava 1999, s Kónya, Peter: Humenné v druhej polovci 17. a na prahu 18. storočia. In: Šľachtický rod Drugetovcov a Humenné. Humenné 2007, s Kónya, Peter: Slobodné kráľovské mestá v povstaní Štefana Bocskaia; Szabad királyi városok a Bocskai felkelésben. In: 400. výročie Krupinského snemu (Eds. Kónya,P.-Lukáč,M.). Krupina 2007, s , Szabad királyi városok a bocskai felkelésben. In: 400. výročie krupinského snemu : zborník príspevkov z konferencie, konanej 2. decembra 2005 v Krupine. Krupina 2006, s Kónya, Peter: Šľachta v mestečkách a obciach Horného Zemplína v storočí. In: Zemianstvo na Slovensku v novoveku. I. Postavenie a majetky zemianskych rodov. (Eds. Kovačka, Miloš, Augustínová, Eva, Mačuha, Maroš). Martin 2009, s Kónya, Peter: Politické pomery v Uhorsku na prelome 16. a 17. storočia. In: Poeta laureatus Koannes Bocatius ( ). Zborník z celoslovenskej konferencie september 2009 Košice. (Ed. Amrichová, Jana). Košice 2009, s

16 13. Kónya, Peter: Slovenskí kalvíni na Zemplíne v storočí. In: Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Ed. Adam,J. Molnár,M. Starják,M. Michalovce 2011, s AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1. Kónya, P.: Národnostné a konfesijné pomery v slobodnom kráľovskom meste Prešove v storočí. In: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku. Prostějov 1997, s Kónya, P.: Českí exulanti v Prešove v prvej polovici 17. storočia. In: Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. (Ed. Hrubá, M.) Ústí nad Labem 2001, s Kónya, Péter: A felsö-magyarországi szabad királyi városok a kuruc országgyűléseken. In: Rákóczi állama Európában (Eds. Bagyinszki I-né-Balogh,Z.). Salgótarján 2006, s Kónya, P.: A rekatolizáció hatása Eperjes szabad királyi város fejlödésére században. In: Rendi társadalom - Polgári társadalom 7, Köfallal, sárpalánkkal. Debrecen 1997, s AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1. Kónya, P.: Problematika prešovského pobytu Jakuba Jakobea. In: Jakub Jakobeus, život, dielo a doba. Zost. Otčenáš, M. a Kónya, P. Prešov 1993, s Vyd. 1. a Kónya, P.: Marek a Leo Holländer a Dr. Schiller - Szinessy, veľké postavy z dejín prešovských židov. In: Zborník z odborného seminára Vzory a osobnosti cirkevných dejín a ich využitie pri výchove mládeže. Prešov 1996, s Kónya, P.: Altenburgerova zbierka pečatí a možnosti jej využitia v súčasnej slovenskej obecnej heraldike. In: Heraldika na Slovensku. Martin 1997, s Kónya, P.: Mäsiari a mäsiarske cechy vo východoslovenských mestách (Prešov, Bardejov a Sabinov) od 17. do polovice 19. storočia. In: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. Martin 1999, s Kónya, P.: K hospodárskej politike Františka II. Rákociho a činnosti jeho hospodárskej rady (Consilium Oeconomicum) v Prešove In: Bitka pri Turnej 3. augusta Zborník príspevkov k 290. výročiu. Trenčianska Turná 1999, s Kónya, P.: Prešovský mier z roku In: Zborník príspevkov z konferencie učiteľov dejepisu stredných škôl a metodikov dejepisu základných škôl Košického a Prešovského kraja. Prešov 2000, s Kónya, P.: Úloha východoslovenských miest v povstaní Františka II. Rákociho. In: Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku (Ed. Dangl, V., Varga, J., J.) Bratislava 2002, s Kónya, Peter: Obce okolia Vranova v roľníckom povstaní v r In: Východoslovenské roľnícke povstanie (Ed. Kotorová-Jenčová, Mária, Šafranko, Peter). Vranov nad Topľou 2007, s

17 9. Kónya, Peter: Onódsky snem v kontexte udalostí povstania Františka II. Rákócziho. In: Memorialis historický spis slovenských stolíc. (Ed. Kovačka, Miloš, Augustínová, Eva). Martin 2008, s Kónya, Peter: Jakub Bogdani maliar anglického kráľovského dvora. In: Ján Jessenius. Slováci na panovníckych dvoroch. Ed. Klimeková, Agáta Augustínová, Eva. Martin 2012, BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 1. (spoluautor) Michnovič, I. a kol.: Prešov, mesto a jeho čas. Prešov 1997, 124 s. Vyšlo aj v nemeckej a anglickej jazykovej mutácii. 2. (spoluautor), Švorc, P. a kol.: Sprievodca historickým Prešovom. Prešov 1997, 114 s. (Kónya, P.: s , 58-74, , ). Vyšlo aj v nemeckej a anglickej jazykovej mutácii. 3. (Spoluautor), Švorc, P. a kol: Sprievodca po historickom Prešove. Prešov 2006, 173 s. BCI Skriptá a učebné texty 1. Kónya, P.: Dejiny židov na východnom Slovensku v kontexte celoeurópskeho vývinu. Prešov 1997, 78 s. 2. Kónya, P.: Stručné dejiny Podkarpatskej Rusi I. Prešov 1996, 57 s. BDF Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 1. Kónya, P.: Az eperjesi á. h. evangélikus templom jubileuma. Lelkipásztor (Budapest) 1992, č. 11, s Geschichte der freien königlichen Stadt Eperies/Prešov. Exkursion Die historische Kulturlandschaft der Ostslowakei: Kaschau-Preschau-Zips Juli Bayreuth 1993, s Kónya, P.: A magyar nyelvü oktatás úttöröje (Greguss Mihály emlékére). Evangélikus élet (Budapest) 1993, č Kónya, P.: A "Magyar Rousseau" emlékének. Evangélikus élet (Budapest) 1994, č. 8. BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 1. Kónya, P.: Znovuzískanie starého Kolégia a evanjelického kostola v Prešove. Evanjelický posol spod Tatier 1990, č Kónya, P.: Imrich Thököly - slávny žiak slávnej školy. Evanjelický posol spod Tatier 1990, č Kónya, P.: Petöfi Sándor Eperjesen. Vasárnap 1990, č Kónya, P.: Az Eperjesi Kollégium híres diákjai. Vasárnap 1990, č. 38.

18 5. Kónya, P.: II. Rákóczi Ferenc elfogatása a nagysárosi kastélyban. Vasárnap 1990, č Kónya, P.: Sándor Petöfi v Prešove 1-5. Prešovské noviny 1990, č Kónya, P.: Spor o kniežacie kosti. Historická revue 1991, č. 8, s Kónya, P.: Bojovníci za práva židov I., II. Roš Chodeš 1991, č. 9, Landa, D. - Kónya, P.: Židovská náboženská obec v Prešove. Prešov 1991, 16 s. 10. Kónya, P.: Kerényi Frigyes, az elfelejtett magyar költö. Vasárnap 1991, č Kónya, P.: A branyiszkói csata. Vasárnap 1991, č Kónya, P.: Mit rejt az eperjesi evangélikus templom? Vasárnap 1991, č Kónya, P.: Bogdány Jakab, három nemzet híres müvésze. Vasárnap 1991, č Kónya, P.: Az Eperjesi vértörvényszék 1687-ben. Vasárnap 1991, č Kónya, P.: "Básnik kvetov" v Prešove 1-3. Šariš 1991, č Kónya, P.: Osudná bitka "kuruckého kráľa." Historická revue 1992, č. 6, s Landa, D.-Kónya, P.: Pietne odhalenie Pamätníka martýrov v Prešove Prešov Kónya, P.: "Prešovské jatky." Historická revue 1992, č. 7, s Kónya, P. - Bartko, L.: Rázovitý Šariš. Národná osveta 1992, č. 16, s Kónya, P.: Prešovský krvavý súd. Cirkevné listy 1992, č. 3-4, s Kónya, P.: Z histórie prešovskej židovskej obce. Marek a Leo Holländer. Prešovské židovské múzeum. Pietne odhalenie Pamätníka martýrov v Prešove 18. augusta Prešov 1992, s Kónya, P.: A virágok poétája Eperjesen. Vasárnap 1992, č Kónya, P.: Gróf Bercsényi László regényes élete. Vasárnap 1992, č Kónya, P.: Túl szigorú büntetés volt... Vasárnap 1992, č Kónya, P.: Egy elfelejtett tudós a 18. századból: Korabinszky János Mátyás. Vasárnap 1992, č Kónya, P.: Egy híres iskola szomorú sorsa. Mi lesz az Eperjesi Kollégiummal? Vasárnap 1992, č Kónya, P.: Szirmay Antal, a tudós és az író. Vasárnap 1992, č Kónya, P.: Veľký geograf, historik a filológ z metropoly Šariša 1-3. Šariš 1992, č. 73, 74, Kónya, P.: Prešovský romantik Frigyes Kerényi 1-7. Šariš 1992, č Kónya, P.: Pamiatke Michala Greguša. Cirkevné listy 1993, č. 9, s Kónya, P.: Jubileum chrámu svätej Trojice v Prešove. Cirkevné listy 1993, č Kónya, P. - Lukáč, L.: Rousseau spod Tatier. Národná osveta 1993, č. 14, s Kónya, P. - Augustín, M.: Expozícia judaík zo zbierky Ing. Eugena Bárkányho. (text skladačky) Bratislava 1993.

19 34. Kónya, P.: A modern magyar egészségügy megalapítója. Vasárnap 1993, č Kónya, P.: A szabadság csillaga. 290 éve kezdödött II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. Vasárnap 1993, č Kónya, P.: A magyar nyelvü oktatás úttöröje. Kétszáz éve született Greguss Mihály. Vasárnap 1993, č Kónya, P.: Nagy politikai döntés egy kisvárosban. 360 éve kötötték meg az eperjesi békét. Vasárnap 1993, č Kónya, P.: Gregor Berzevici, osvietenec spod Tatier. Cirkevné listy 1994, č Kónya, P.: Expozícia judaík. Verejná správa 1994, č. 18, s Kónya, P.: Bitka na Branisku. Armád Slovenskej republiky 1994, č. 2, s Kónya, P.: Generáli revolúcie Vojensko-občianska príprava vojakov záladnej služby. VV 1994, č. 4, s Kónya, P.: Posledná vzbura prvej svetovej vojny. Zaujímavosti 1995, č. 2, s Kónya, P.: Židovské múzeum v Prešove. Pamiatky a múzeá 1996, č. 3, s Kónya, P.: Prešovské evanjelické kolégium (Stručný náčrt dejín). Prešov Kónya, P.: Prešov Krásy Slovenska 1997, č. 9-10, s Kónya, P.: Cech mäsiarov v Prešove od 17. do polovice 18. stor. Tauris žurnál 1999, č. 4, s Evanjelické a. v. kolégium v Prešove. Pamätnica Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove. Prešov 2000, s O slobode vyznania a rovnoprávnosti kresťanov. Tolerančný patent uzavrel obdobie násilnej protireformácie a katolizácie a otvoril novú epochu v dejinách evanjelickej cirkvi u nás i v celej monarchii. Evanjelický posol spod Tatier 91, 2001, č , s Počiatky mesta Prešov. Legendy a skutočnosť. In: Moje mesto (My city) Prešov. Máj 2004, s Ján Matej Korabinský encyklopedista z východu. In: Moje mesto (My city) Prešov. Máj 2004, s Z najvýznamnejších stavebných pamiatok mesta. In: Moje mesto (My city) Prešov. Máj 2004, s Prvé protihabsburské povstanie v dejinách evanjelickej cirkvi. In: Evanjelický posol spod Tatier 2005, č. 2, s. 6, č. 3, s Stredoveký Prešov. In: Moje mesto (My city) Prešov 2005, s Z najvýznamnejších stavebných pamiatok Prešova II. In: Moje mesto (My city) Prešov 2005, s Farský chrám sv. Mikuláša. In: Moje mesto (My city) Prešov 2005, s Cirkvi v minulosti Prešova. In: Moje mesto (My city) Prešov 2005, s

20 57. Z minulosti židovskej náboženskej obce. In: Moje mesto (My city) Prešov 2005, s Tri osobnosti z úsvitu dejín prešovských židov. In: Moje mesto (My city) Prešov 2005, s Obdobie najväčšieho rozkvetu v dejinách mesta. In Moje mesto (My city) Prešov 2006, s Anton Szirmay, muž, ktorý dokázal nie to, čo mohol, no iba to, čo mu bolo dovolené. In Moje mesto (My city) Prešov 2006, s Posledný požiar mesta. In Moje mesto (My city) Prešov 2006, s Kto a prečo dal postaviť Neptúnovu fontánu. In Moje mesto (My city) Prešov 2006, s Prešov ako pevnosť protihabsburského odboja. In Moje mesto (My city) Prešov 2007, s. 8-11, Kónya, Peter: Tŕnistá cesta k tolerancii a slobode. In: Susedstvo a spolužitie Slovákov a Maďarov očami slovenských historikov. História. Revue o dejinách a spoločnosti, 2009, 1-2, s Kónya, Peter: Šopronské články, Resolutio Carolina a Tolerančný patent tri zákonné normy pre existenciu protestantov v Uhorsku v storočí. In: Historia Ecclesiastica 3, 2012, č. 1, s Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch 1. Kónya, P.: Melanchton a Slovensko (Melanchthon und die Slowakei). Philipp Melanchthon. Listy pre Európu. Briefe für Europa. (Katalóg výstavy). Prešov 2000, s EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 1. Kónya, P.: Baďurík, J.: Malokarpatské vinohradníctvo v 16. storočí. Historický časopis 1991, č. 6, s Kónya, P.: Geschichte der siebenbürger Sachsen. Historický časopis 1993, č. 1, s Kónya, P.: Udvari, I.: A Mária Terézia féle úrberrendezés szlovák nyelvü dokumentumai. Historický časopis 1993, č. 4, s Kónya, P.: A Magyar királyság berendezésének müve. Historický časopis 1993, č. 4, s Kónya, P.: Takács, P. - Udvari, I.: Szlovák nyelvvü paraszti vallomások Mária Terézia korából. Historický časopis 1993, č. 5-6, s Kónya, P.: Fabiny, T.: Az evangélikus egyház magyar müvelödés századaiban. Historiický časopis 1994, č. 4, s Kónya, P.: Gömöry, J.: Eperjes és az evangélikus Kollégium története. Historický časopis 1994, č. 4, s

21 8. Kónya, P.: Kósa, Cs.: Félhold és a kétfejü sas. Historický časopis 1995 č. 2, s Kónya, P.: Otčenáš, M.: František Víťazoslav Sasinek. Slovanské štúdie 1995, č. 1, s Kónya, P.: Michnovič, I.: Kelča stará a nová. Historický časopis 1997, č. 4, s Kónya, P.: Murcko, M.: Historický slovník obcí okresu Stará Ľubovňa I., II. Historický časopis 1997, č. 4, s Kónya, P.: Takács, P., Udvari, I.: Zemplén megyei jobbágy vallomások az úrbérrendezés korából I, II. Historický časopis 1997, č. 4, s Kónya, P.: Baďurík, J.: Westslowakische städte und der Weinbau im Jahrhundert. Historický časopis 1997, č. 4, s Kónya, P.: Európa története. Historický časopis 1997, č. 4, s Kónya, P.: Binder, P.: Az erdélyi magyar evangélikus községek és iskolák története és névtára ( ). Miscellanea Anno 1998, ACEP III, Prešov 1999, s Kónya, P.: Gömöry, J.: Eperjes és az evangélikus Kollégium története. Miscellanea Anno 1998, ACEP III, Prešov 1999, s Kónya, P.: Fabiny, T.: Geschichte der evangelischen Kirche in Ungarn. Miscellanea Anno 1998, ACEP III, Prešov 1999, s Kónya, P.: Luther Márton 95 tétele és utolsó prédikációja. Miscellanea Anno 1998, ACEP III, Prešov 1999, s Kónya, P.: Najnovšie dve čísla ročenky Spoločnosti pre dejiny protestantizmu v Rakúsku. Miscellanea Anno 1998, ACEP III, Prešov 1999, s Kónya, P.: Netradičný pohľad na Tolerančný patent a jozefínsku toleranciu. Melmuková, E.: Patent zvaný toleranční. Miscellanea Anno 1999, ACEP VII, Prešov 2000, s Kónya, P.: Barica, A.: Horné Ozorovce. Dejiny a. v. cirkevného zboru. Miscellanea Anno 1999, ACEP VII, Prešov 2000, s Kónya, P.: Új kegyesség. Fejezetek az osztrák-magyar protestáns kapcsolatok történetéböl. Miscellanea Anno 1999, ACEP VII, Prešov 2000, s Kónya, P.: Baďurík, J.: Slovensko v zápase Ferdinanda I. o uhorskú korunu. Bratislava, Mistral 1998, 178 s. Historický časopis 2001, č. 1, s Kónya, P.: Gebei, S.: II. Rákóczi György szerepe a Rzec Pospolita felosztási kísérletében. Historický časopis 49, 2001, č. 2, s Kónya, P.: Högye, I.: Zemplén vármegye területi és közigazgatási változásai Historický časopis 49, 2001, č. 2, s Kónya, P.: Evanjelická teológia na prahu nového storočia. In: ACEP IX, Miscellanea 2000, Prešov 2001, s Kónya, P.: Hubert, I.: Sóvári Soós Kristóf ( ) élete és müvei. In: ACEP IX, Miscellanea 2000, Prešov 2001, s. 260.

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 103-110 A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL

JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL JELENTÉS A HUNGARIKAFELTÁRÁSRÓL I. KUTATÁS ADATAI 1. Kutató neve: munkahelye (név, cím): munkaköre, beosztása: elérhetősége: Szepessyné Judik Dorottya Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára, 3100,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 5. ročník, školský rok 2012/13 Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Fórum inštitút pre výskum menšín Tel.: +421-31-590 2790 Fax.: +421-31-560 2712. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Éves jelentés 2015

Fórum inštitút pre výskum menšín Tel.: +421-31-590 2790 Fax.: +421-31-560 2712. Fórum Kisebbségkutató Intézet. Éves jelentés 2015 Fórum Kisebbségkutató Intézet Éves jelentés 2015 Kidolgozták: a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársai Felelős: Simon Attila 2016. január 1 TARTALOM A Fórum Kisebbségkutató Intézet felépítése... 6 Az

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

22., csütörtök Megyeháza, Bessenyei Nagyterem. 2011. szeptember Helyszín: Nyíregyháza, Hősök tere 5.

22., csütörtök Megyeháza, Bessenyei Nagyterem. 2011. szeptember Helyszín: Nyíregyháza, Hősök tere 5. 2011. szeptember Helyszín: Nyíregyháza, Hősök tere 5. 22., csütörtök Megyeháza, Bessenyei Nagyterem 10,00-11,00 MEGNYITÓ Pro Archivo-emléklap átadása Helytörténeti pályázat eredményhirdetése A Szabolcs-szatmár-beregi

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Magyar törvény, szlovák diskurzus

Magyar törvény, szlovák diskurzus VASS ÁGNES Magyar törvény, szlovák diskurzus Az egyszerűsített honosítás sajtóvitája Szlovákiában A Magyar Országgyűlés által elfogadott, a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítására 1 egyedül

Részletesebben

Az 1938-as bécsi döntést követıen kialakult problémák a szlovák magyar határövezetben 1

Az 1938-as bécsi döntést követıen kialakult problémák a szlovák magyar határövezetben 1 MARTIN HETÉNYI Az 1938-as bécsi döntést követıen kialakult problémák a szlovák magyar határövezetben 1 A szlovák-magyar viszony alakulását a harmincas évek végén elsısorban a nemzetközi események határozták

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI KÁRBIN ÁKOS Wekerle Sándor és az Osztrák Magyar Monarchia valutareformjának kezdeti lépései 1889 1893 Döntéshozatal és

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26.

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

KATOLÍCKE CIRKEVNÉ DEJINY ŠALE A TEŠEDÍKOVA V ROKOCH 1918-1928 VÁGSELLYE ÉS PERED KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNETE 1918 ÉS 1928 KÖZÖTT

KATOLÍCKE CIRKEVNÉ DEJINY ŠALE A TEŠEDÍKOVA V ROKOCH 1918-1928 VÁGSELLYE ÉS PERED KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNETE 1918 ÉS 1928 KÖZÖTT SELYE JÁNOS EGYETEM Tanárképző Kar KATOLÍCKE CIRKEVNÉ DEJINY ŠALE A TEŠEDÍKOVA V ROKOCH 1918-1928 VÁGSELLYE ÉS PERED KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNETE 1918 ÉS 1928 KÖZÖTT DIPLOMOVÁ PRÁCA - DIPLOMAMUNKA Študijný

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Kereskedelem és marketing Tanszék. 2011-12. tanév az oktatási kutatási szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó munkájáról és eredményeiről

BESZÁMOLÓ. Kereskedelem és marketing Tanszék. 2011-12. tanév az oktatási kutatási szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó munkájáról és eredményeiről BESZÁMOLÓ Kereskedelem és marketing Tanszék 201112. tanév az oktatási kutatási szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó munkájáról és eredményeiről 1. Vezetői összefoglaló: általános kiinduló helyzetelemzés,

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

DEMMEL JÓZSEF. Magyar haza, szlovák nemzet

DEMMEL JÓZSEF. Magyar haza, szlovák nemzet DEMMEL JÓZSEF Magyar haza, szlovák nemzet 1 KOR/RIDOR KÖNYVEK 5. 2016 Sorozatszerkesztő: Demmel József 2 DEMMEL JÓZSEF Magyar haza, szlovák nemzet Alkotmányos szlovák politikai törekvések Magyarországon

Részletesebben

Nyilasy Balázs publikációi

Nyilasy Balázs publikációi 1 Nyilasy Balázs publikációi 1. A kandidátusi fokozat megszerzése előtt Nemzetközi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok Variations on a Process of Demythicization on Hungarian

Részletesebben

Trianon labirintusaiban

Trianon labirintusaiban Trianon_4.korr_ctp_25 2016.04.17. 22:20 Page 1 MIROSLAV MICHELA Trianon labirintusaiban 1 Trianon_4.korr_ctp_25 2016.04.17. 22:20 Page 2 KOR/RIDOR KÖNYVEK 3. 2016 Sorozatszerkesztő: Demmel József 2 Trianon_4.korr_ctp_25

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

III. A szlovák nemzeti mozgalom szerveződése és politikai programja

III. A szlovák nemzeti mozgalom szerveződése és politikai programja III. A szlovák nemzeti mozgalom szerveződése és politikai programja A Szlovák Nemzeti Párt szerepe a nemzeti mozgalomban 1866 nyarán a küszöbönálló osztrák magyar kiegyezés előtt Viliam Pauliny-Tóthnak,

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

"Dr. Kugler József életműve"

Dr. Kugler József életműve 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a "Dr. Kugler József életműve" települési/megyei értéktárba történő felvételéhez Készítette: Katona Katalin Mezőberény, 2016. január 11. I.

Részletesebben

CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc

CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc Dr. Kurucz Rózsa CSc fõiskolai tanár, intézetigazgató, neveléstudomány kandidátusapedagógusképzõ Intézet Iroda: A épület, 202. irodatelefon: 74/528-300/1206Email: kurucz@igyk.pte.hu

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Tanulmányi tájékoztató 2007-2008

Tanulmányi tájékoztató 2007-2008 Tanulmányi tájékoztató 2007-2008 Miskolci Egyetem 3515 Miskolc-Egyetemváros Rektor: Prof. Dr. Patkó Gyula Egészségügyi Fıiskolai Kar 3508 Miskolc Mész u. 1. Dékán: Dr. Peja Márta OM azonosító: FI 87515

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ II. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ II. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ II. KORCSOPORT Orosháza, 2014. november 14. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ OROSHÁZA, 2014. 11. 14. II. KORCSOPORT

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Kitüntetések március 15-e alkalmából

Kitüntetések március 15-e alkalmából Nemzeti ünnepünk alkalmából számos egészségügyi szakember vehetett át magas szintű állami elismerést. Gratulálunk dr. Bitvai Katalinnak és dr. Kizman Antalnak Pro Sanitate-díjukhoz! A Magyar Köztársaság

Részletesebben

CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24.

CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó

B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR B E L S Ő T Á J É K O Z T A T Ó 2014/2015. 10. szám Közérdekű közlemények A Kari Tanács következő ülésére 2015. június 18-án 14 45 órai kezdettel kerül sor a fszt. 4. számú

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Diploma: jó 1999-2004 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Közgazdaságtudományi kar

Diploma: jó 1999-2004 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, Közgazdaságtudományi kar ALAPADATOK Név: KOLLAI ISTVÁN Születés ideje: 1980.06.19. Állampolgárság: MAGYAR Időszak TANULMÁNYOK Intézmények 1998-2005 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BTK Történelem szak Diploma: jó 1999-2004 BUDAPESTI

Részletesebben

SZERZŐINK (2015/5/3)

SZERZŐINK (2015/5/3) SZERZŐINK (2015/5/3) dr. jur. Bencsik András Ph.D Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék, egyetemi adjunktus Prof. dr. habil., dr. jur. Fazekas Judit CSc Széchenyi

Részletesebben

SECTIO HISTORIAE. A közös történelem vitás kérdései Sporné otázky spoločných dejín

SECTIO HISTORIAE. A közös történelem vitás kérdései Sporné otázky spoločných dejín ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES TOM. XXXVI. SECTIO HISTORIAE A közös történelem vitás kérdései Sporné otázky spoločných dejín Nemzetközi tudományos konferencia, Eger, 2008. november 5

Részletesebben

2 0 1 5 D b u ní b k - Cs k - Cs Obec Dubník, Obecný úrad, 941 35 Dubník č. 244,

2 0 1 5 D b u ní b k - Cs k - Cs Obec Dubník, Obecný úrad, 941 35 Dubník č. 244, 2015 Dubník - Csúz Obec Dubník, Obecný úrad, 941 35 Dubník č. 244, Tel.: 035/64 95 301, Fax: 035/64 95 404 E-mail: starosta@obec-dubnik.sk, sekretariat@obec-dubnik.sk, www.obec-dubnik.sk Január Kaštieľ

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y

E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név VARGA ATTILA Cím 2131 Göd, Hernád köz 10. Magyarország, Telefon +36 20/47 87 000 Fax - E-mail varga.v.attila@gmail.com

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

LEKTORAINK (2015/5/3)

LEKTORAINK (2015/5/3) LEKTORAINK (2015/5/3) dr. jur., lic. jur. can. Hámori Antal Ph.D Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Vendéglátás Intézeti Tanszék, főiskolai docens a Magyar

Részletesebben

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 -

Signatur Autor(en), Herausgeber Titel Ort Jahr Aufla Band ISBN Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 151 Máté-Tóth, A. Bulányi und die Bokor-Bewegung Wien 1996 - Y (HU) I 152 Kornai,J. By Force of Thought:Irregular Memoirs of an Intellectual Journey Cambridge 2006 978-0-262-11302-1 Y (HU) I 3

Részletesebben

Csoma Zsigmond. I. Személyi adatok

Csoma Zsigmond. I. Személyi adatok Csoma Zsigmond I. Személyi adatok Születési dátum: 1952. június 12. Munkahely: Eszterházy Károly Fıiskola, Társadalomtudományi Kar 3300 Eger Eszterházy tér 1. A Beosztás: kutató professzor, címzetes egyetemi

Részletesebben

Miniszteri döntés idıpontja. Sorszám Pályázó Pályázati kód

Miniszteri döntés idıpontja. Sorszám Pályázó Pályázati kód Csoportos támogatási módosítások 1. Gyır, Építık Lakásfenntartó Szövetkezete LFP-2008-LA-2-08-06-19 2009.06.12 2011.03.11 2. Gyır, Mártírok útja 34-36. Társasház LFP-2008-LA-2-08-06-25 2009.06.12 2011.03.11

Részletesebben

Nemzetiek és kozmopoliták, avagy a szlovák amalgám Észrevételek az újabb szlovák történetírás Monarchia-képéről 1

Nemzetiek és kozmopoliták, avagy a szlovák amalgám Észrevételek az újabb szlovák történetírás Monarchia-képéről 1 17 Gaucsík István Nemzetiek és kozmopoliták, avagy a szlovák amalgám Észrevételek az újabb szlovák történetírás Monarchia-képéről 1 Alan J. P. Taylor angol történész a Habsburgok államáról írt könyvében

Részletesebben

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An

2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An 2000 Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1899 2014 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950 1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972 1995 Acta Antiqua

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26.

BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. BETHLEN GÁBOR ÉS EURÓPA NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA BETHLEN GÁBOR TRÓNRA LÉPÉSÉNEK 400. ÉVFORDULÓJÁN KOLOZSVÁR, 2013. OKTÓBER 24 26. CSÜTÖRTÖK, 2013. OKTÓBER 24. Babeş-Bolyai Tudományegyetem központi

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio "Társadalmi nemek" számának szerkesztője )

9:30 9:40 Megnyitó (Forray R. Katalin, egyetemi tanár, az Educatio Társadalmi nemek számának szerkesztője ) HA ROSSZUL LÁTJA E LEVÉL KARAKTEREIT KATTINTSON IDE: http://www.oktatas.uni.hu/gender.htm Meghivó Oktatás és iskolázottság nemi egyenlőtlenségek cimmel közös tudományos konferenciát rendez az MTA Nevelésszociológiai,

Részletesebben

A felsőfokú képzés a szakmai fejlődés meghatározó időszaka

A felsőfokú képzés a szakmai fejlődés meghatározó időszaka Szentes Erzsébet Szakmai fejlődés a felsőfokú képzésben Szentes Erzsébet A felsőfokú képzés a szakmai fejlődés meghatározó időszaka Az érettségiző diákok jelentős része a továbbtanulás mellett dönt, és

Részletesebben

Új szerzeményeink (2009. május)

Új szerzeményeink (2009. május) Új szerzeményeink (. május) Lelőhely Raktári szám A dokumentum azonosító adatai Megjelenési adatok 4/6821 Akti : Arkistolaitoksen asiakaslehti Helsinki : Kansallisarkisto, 4/3668 Annual report of the Kokuritsu

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Doktori tézisek. Hegyi Ádám Alex Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori tézisek Hegyi Ádám Alex A bázeli egyetem hatása a debreceni és a sárospataki református kollégiumok olvasmányműveltségére 1715 és 1785 között

Részletesebben

13.3.3. Tanár történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái

13.3.3. Tanár történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái 13.3.3. Tanár történelemtanár mesterképzési szak tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a csillag nélkül jelzett gyenge előfeltételek

Részletesebben

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát. H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát H-9090 Pannonhalma Tel.: 96/570-115, Fax: 570-116 E-mail: asztrik@osb.hu szül.: 1946. január 26. Sopron anyja: + Horváth Rozália, apja: + Várszegi Ferenc érettségi:

Részletesebben

SÁROSPATAKI ESEMÉNYNAPTÁR 2016.

SÁROSPATAKI ESEMÉNYNAPTÁR 2016. SÁROSPATAKI ESEMÉNYNAPTÁR 2016. Tourinform Iroda - 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3. Telefon: 47-513-150 E-mail: sarospatak@tourinform.hu tava s z A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5.

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. ÉLETRAJZ Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. Tanulmányok 1961-1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, Székesfehérvár. Mestere:

Részletesebben

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola Kutatási-Fejlesztési- Innovációs Stratégiájának 2009-2010-es tanévre vonatkozó értékelése Bevezetés SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 A Sola Scriptura

Részletesebben

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza

Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza Dr. habil Pethő László szakmai önéletrajza 2007-től törzstag és az andragógia alprogram vezetője vagyok a Neveléstudományi Doktori Iskolában. 2003 júniusában vendégprofesszorként Németországban a Vechtai

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Ľudovít Štúr (Demmel József)... 15 I. Publicisztika (újságcikkek, röpiratok, politikai tanulmányok)... 45 Egy magyarországi szlovák levele a Tygodnik

Ľudovít Štúr (Demmel József)... 15 I. Publicisztika (újságcikkek, röpiratok, politikai tanulmányok)... 45 Egy magyarországi szlovák levele a Tygodnik Tartalom Ľudovít Štúr (Demmel József)... 15 I. Publicisztika (újságcikkek, röpiratok, politikai tanulmányok)... 45 Egy magyarországi szlovák levele a Tygodnik literacki szerkesztőségének (F. K. P.)...

Részletesebben

A Homonnai Drugethek Felső- Magyarországon a 17. század első évtizedeiben

A Homonnai Drugethek Felső- Magyarországon a 17. század első évtizedeiben Doktori (PhD) értekezés tézisei Borbély Zoltán A Homonnai Drugethek Felső- Magyarországon a 17. század első évtizedeiben Témavezető: Vargáné Dr. Balogh Judit egyetemi docens ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A Monarchia utódállamainak két világháború közötti államberendezkedése Nyilvántartási szám: 76472 Időtartam: 2009. január 1-2013. január 31. A kutatási programnak a projektvezető

Részletesebben

Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918 1920

Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918 1920 Csehszlovákia létrejötte és a szlovák kérdés 1918 1920 Miroslav Michela Az 1914-es szarajevói merénylet után a szlovák nemzeti mozgalom képviselıi lojalitásukról biztosították a monarchiát, és politikai

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai Baranya 1 2 Pécs Komlói út (66-os út) a Hannebeck Frigyes utca és az Auróra utca között 6. sz. út, Pécstől Barcs irányába a pellérdi bekötőútig, a 203+389 kmszelvénytől a 205 km-szelvényig helszínén. Hegedüs

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 2 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Jelen szabályzatot a Szenátus 104/2015. (IX.16.) sz. határozatával elfogadta)

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar. Meghívó

Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar. Meghívó Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Meghívó MEGHÍVÓ A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara tisztelettel meghívja Önt és kedves kollégáit A NEMZETISÉGI PEDAGÓGUS PÁLYA ÚJ KIHÍVÁSAI című nemzetiségi konferenciájára.

Részletesebben

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20.

Születési hely, idő: Keszthely, 1945. október 20. Dr. Nováky Erzsébet egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Tel. +36-1-482-5319 és +36-1-482-5325 erzsebet.novaky@uni-corvinus.hu erzsebet.novaky@gmail.com

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Nagy Levente publikációi a P-305/2009. sz. pályázathoz

Nagy Levente publikációi a P-305/2009. sz. pályázathoz Fordítások: Nagy Levente publikációi a P-305/2009. sz. pályázathoz 1) Borhy, L. (szerk.): Római történelem. Szöveggyűjtemény, Budapest, 1998. (10 forrásszöveg fordítása). 2) László, L. Nagy, L. Szabó,

Részletesebben

DR. PAPP KLÁRA. Publikációs jegyzék

DR. PAPP KLÁRA. Publikációs jegyzék DR. PAPP KLÁRA 1976 óta folyamatosan a Kossuth Lajos Tudományegyetem (2000 óta Debreceni Egyetem) oktatója vagyok, 2009 szeptembere óta egyetemi tanári beosztásban. 1994 és 1998 között önkormányzati képviselő

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatóhely neve: Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék: Orosz Irodalom és Irodalomkutatás Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program Kutatási téma címe: Turgenyev prózapoétikájának antik irodalmi gyökerei (Ovidius,

Részletesebben

Határozat a Gútai Képviselő-testület első alakuló üléséről 2014. december 8-án. 1/2014 sz. határozat az önkormányzati választások eredményéhez

Határozat a Gútai Képviselő-testület első alakuló üléséről 2014. december 8-án. 1/2014 sz. határozat az önkormányzati választások eredményéhez Határozat a Gútai Képviselő-testület első alakuló üléséről 2014. december 8-án 1/2014 sz. az önkormányzati választások eredményéhez 1. Ing. Mgr. Finta Zoltán, a városi választási bizottság elnöke által

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011.

Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA. Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. Máthé Áron PUBLIKÁCIÓS LISTA Könyvek Magyar tragédia, 1944 1947. Többekkel. Szerk. Halmy Kund Schmidt Mária. Budapest, XX. Század Intézet, 2011. A zuglói nyilasok pere (1966 1967). Értelmezési lehetőségek.

Részletesebben