gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner"

Átírás

1 Szakmai önéletrajz Név Tancz Tünde Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus Végzettségek PhD - hallgató PTE Pszichológiai Doktori Iskola, Szociálpszichológiai gram (doktorandusz III) Szakképzettségek Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szak iskolaelemzés és iskolafejlesztés specializáció (Egyetemi Kitüntetéses Oklevél) l-50/ Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar, magyar népművelés szak 86/ Garay János Gimnázium, Szekszárd, érettségi A kompetenciaalapú oktatási programcsomagok alkalmazása Szövegértés és szövegalkotás programcsomag az 1-4 évfolyamon. OM 298/45/2006 tréner A kompetenciaalapú oktatási programcsomagok alkalmazása Szövegértés és szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner Nyelvtudás Munkahelyek Tudományos / művészeti / akadémiai tagság Hatékony tanuló megismerési technikák pedagógus továbbképzési program. OKM-2/56/2006 tréner orosz Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet, adjunktus Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Pedagógusképző Intézet, Magyar Nyelv és Irodalom tanszék; tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Humán Szolgáltató- és Programiroda, továbbképzési előadó Szekszárd, V. Sz. Általános Iskola, magyar szakos tanár, közművelődési munkaközösség vezető PTE IGYFK Minőségfejlesztési Bizottság titkára PTE IGYFK Kari Tanács tagja PAB II. sz. Filozófia-, Történettudomány- és Néprajztudományok Szakbizottsága Neveléstörténeti Munkabizottság tagja Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete tagja Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok Ösztöndíjak, pályázatok Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató (Tolna Megyei Iroda) szaktanácsadója magyar nyelv és irodalom, óvoda-iskola közötti átmenet,mentálhigiéné-egészségnevelés, hatékony tanuló megismerési technikák területen OPSZI Országos Pedagógiai Szolgáltató Intézet (Tolna Megyei Iroda) szaktanácsadója Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja Pedagógiai Intézete szaktanácsadója PTE IGYFK Népi játék és kismesterségek oktatója felsőfokú szakképzés szakmai vezetője Tolna Megye Humán Szolgálatok Központja szaktanácsadója magyar nyelv és irodalom területen 2008 ERASMUS oktatói mobilitás program. Constantine the Philosopher University in Nitra. Szlovákia ( ) 2006 Tananyag-korszerűsítési pályázat. PTE IGYFK 2005 Tananyag-korszerűsítési pályázat. PTE IGYFK 1997 Helyi tanterv és tanmenet magyar irodalom tárgyból éveseknek a Komplex művészeti nevelés tantárgycsoportos oktatásához. Pályázat, (saját tartalmi fejlesztő program kidolgozásához és magvalósításához)

2 Szekszárd Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési Iroda 1996 Magyar irodalom tanterv és tanmenet éveseknek, Pályázat Tolna Megyei Pedagógiai Intézet Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő) Beszéd, olvasás és szövegfeldolgozás tp. Írás és nyelvtan tp. Fogalmazás tp. A magyar nyelv tanítása Irodalomtanítás Anyanyelvi nevelés és módszertan Gyermekirodalom Gyermekirodalom és módszertan Óvodai nevelés és integráció Tanulás és tervező munka az óvodában Differenciálás- kooperatív tanulás Pedagógiai kommunikáció Szókincs és kommunikációfejlesztés Pedagógia Pedagógia, andragógia A kisgyermekkor pedagógiája A beszédfejlődés segítése A népmese lélektani befogadása Eddigi tevékenység Eddigi gyakorlat teljesítmény kutatói szakmai és általános iskola (12év); felnőttképzés (5év), felsőoktatás (7év) 2005 Parömiológia: a Nemzetközi Folklórlingvisztikai Kutatócsoport tagjaként a Proverbiumok, mesék és játékok mint szociális reprezentációk interdiszciplináris megközelítése című kutatásban való részvétel Módszertan, Szövegértés és szövegalkotás Az iskolai agresszió megjelenési formái és kezelési lehetőségei 2001 Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola Szociálpszichológiai alprogram. Kutatási téma: A népmese szocializációt segítő hatásai Komplex művészeti nevelés kísérleti oktatási program Gyakorlati képzési koordinátor (magyar szak) 2003-tól szaktanácsadó: pedagógiai előadások, továbbképzések és tréningek vezetése, projekt- és pályázati munkákban való közreműködés, óralátogatás és szakmai tanácsadás, tréningvezetés, megyei szintű versenyfeladatok összeállítása, értékelése és zsűrizése Személyiségfejlesztő és motivációs tréningek vezetése PTE IGYFK Illyés Humán Szolgáltató- és Programiroda továbbképzési előadó: oktatásszervezés, felnőttképzés Publikációk: Könyvfejezetek Népmese és szocializáció In. Szávai Ilona (szerk.): mint a mesében? Tanulmányok a mese fontosságáról. Pont Kiadó, Budapest, p. Szocializációt segítő hatások: a pragmatikus és transzpragmatikus tudásátadás mechanizmusai a magyar hősmesékben In. Raicsné Dr. Horváth Anikó (szerk.):tükörkép. Óvó-és Tanítóképzők Egyesülete. Baja p. A mese mint neveléstörténeti forrás In. Kéri Katalin (szerk.): Ezerszínű világ, JPTE Tanárképző Intézet, Pécs, p. Tanulmányok, folyóiratcikkek Népmesék az óvodai anyanyelvi-kommunikációs nevelésben. Anyanyelv-pedagógia sz. Evolúciós pszichológiai közelítések a népmeséhez Fordulópont IX. évf. 39. sz p.

3 Néhány gondolat a tanulási zavarok megjelenéséről és korrekciójáról. Tolna Megyei Pedagógiai Híradó március. 10.p. Népmese és szocializáció. A (hős)mesék szerepe a lelki egészség megőrzésében Fordulópont IX. évf. 36. sz p. Az iskolai pszichoterror kezelésének néhány lehetősége, különös tekintettel a biblioterápára. Képzés és Gyakorlat. 4. évf sz p. Népmesék a multikulturális nevelésben. Képzés és Gyakorlat. 3. évf sz p. Két út egy világ, Gondolatok Imre Sándor és Prohászka Lajos neveléselméleti koncepciójának aktualitásáról. Módszertani Közlemények, évf. 2.sz p. Iskola és pszichoterror. A népmese mint a mobbing kezelésének lehetséges eszköze. Fejlesztő Pedagógia 2003/ p Gondolatok az általános iskolában dolgozó pedagógusok kompetenciájáról és hatékonyságról a drogproblémák kezelésében. Egy vizsgálat tükrében. Egészségnevelés, 2003/6.sz p Mit inkább érezni, mint hallani.. Óravázlatok a ritmus témakörének tanításához. Módszertani Közlemények, évf. 4. sz p. Új paradigmák a neveléstörténeti kutatásban: a népmese mint a szociális reprezentáció adekvát műfaja. Valóság, sz p. Klasszikus mesék a pedagógiai mentálhigiéné szolgálatában. Acta pedagogica p. Nevelési modell-rekonstrukció a Fehérlófia című magyar népmese alapján Dimenzió. 18.sz. Konferencia-kötetben megjelent tanulmányok Tréfás mesék gyermekeink lelki egészségének védelmében In: Daczi Margit T. Litovkina Anna Barta Péter(szerk.):Ezerarcú humor. Az I. Magyar Interdiszciplinális Humorkonferencia előadásai. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 79. Tinta Könyvkiadó Budapest, p. Hősmesei narráció és identitás In. Fusz György(szerk.):Tudományos és Művészeti Közlemények. VIII. Köt. PTE IGYFK. Szekszárd, p. Népmesék az anyanyelvi kultúra- és kompetenciafejlesztés szolgálatában In: Klaudy Kinga Dobos Csilla (szerk.): A világ nyelvei és a nyelvek világa. Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. MANYE Vol. 2/2. Miskolc p. Népmesék a pedagógiai mentálhigiéné szolgálatában In. Tantárgy-pedagógiai Kutatások. Eötvös József Főiskola, Baja p. A mese dramaturgiája: kulturális emlékezet és identitásformálás In. Kolontári Attila Papp László (szerk.) Tudományos Közlemények. VII. Köt. PTE IGYFK, Szekszárd, p. Konferencia előadások Benedek Elek Munkásságának hatása az olvasás megszerettetésére Elhangzott:Benedek Elek Emlékülés. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, szept. 21. Aki nem lép egyszerre Gondolatok az 1950-es évek óvodai irodalmi neveléséről Elhangzott:Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia.III. Képzés és Gyakorlat: Óvodapedagógiától az andragógiáig. Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, Kaposvár, április 24. Aki nem lép egyszerre Gondolatok az 1950-es évek óvodai irodalmi

4 neveléséről Elhangzott: Pedagógusképző Intézeti Tudományos és Művészeti Napok IV. PTE IGYFK. Szekszárd, november 11. Társ a társadalomban: a hősmesék szocializációs funkciói Elhangzott: A reneszánsz értékei az értékek reneszánsza XII. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME AK Győr október 21. Népmese és jogi népszokás: rekonstrukciós olvasatok a Fehérlófia hősmese alapján Elhangzott: Jogi néprajzi, jogi kultúrtörténeti interdiszciplináris nemzetközi konferencia. PTE IGYFK. Szekszárd, április 25. Csiribiri. A tanulási zavarok korrekciója fejlesztőjátékokkal kisiskoláskorban. Elhangzott: Pedagógusképző Intézeti Tudományos és Művészeti Napok III. PTE IGYFK Szekszárd, 2007 november 7. Tehetünk ellen! Közösségi nevelés az iskolai agresszió kezelésében. Elhangzott: Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanító-tanárok IV. Országos Módszertani Konferenciája. Szekszárd, október. 13. Tréfás mesék gyermekeink lelki egészségének védelmében Elhangzott: I. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia. PTE IGYFK. Szekszárd, szeptember 14. Népmesék vagy szépmesék? Irodalmi nevelés az 1950-es évek magyar közoktatásában Elhangzott. A pedagógusképzés a században Európai kitekintéssel c. Nemzetközi Neveléstörténeti Konferencia. PTE IGYFK június 1-2. Népmese és szocializáció: a hősmesék szerepe a lelki egészség megőrzésében Elhangzott: Gyermekirodalom, gyermekirodalom-kutatás és- oktatás Európában c. Nemzetközi Konferencia Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar ápr.27. Készség- és képességfejlesztő játékok a tanulási zavarok korrigálásában Elhangzott: Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanító-tanárok IV. Országos Módszertani Konferenciája Szekszárd, október. 12. A népmesék szerepe a lelki egészség megőrzésében Elhangzott: Pedagógusképző Intézeti Tudományos és Művészeti Napok II. Kutatások kutatási eredmények a pedagógusképzésben. PTE IGYFK. Szekszárd november 29. A (hős)mese dramaturgiája: narráció emlékezet - identitás Elhangzott: Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferencia. PTE IGYFK. Irodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet november. 22. Iskola és beavatás Elhangzott: Felolvasó ülés Antus Györgyné születésnapjának tiszteletére. PTE IGYFK. Szekszárd április 6. Iskola és pszichoterror: a kezelés lehetséges eszközei Pedagógusképző Intézeti Tudományos és Művészeti Napok I. A pedagógusképzés folyamata és megújítása. PTE IGYFK. Szekszárd november 23. A (hős)mesék dramaturgiája: érzelem emlékezet identitásintegráció Elhangzott: Andersen és a mesei világ. Mese és műmese konferencia. Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, november 21. Népmesék az anyanyelvi kultúra- és kompetenciafejlesztés szolgálatában Elhangzott: XV. MANYE Kongresszus, Miskolc április 7. Népmesék a pedagógiai mentálhigiéné szolgálatában Elhangzott: Tantárgy-pedagógiai Tudományos Konferencia. Eötvös József Főiskola. Baja nov. 18. A mese mint neveléstörténeti forrás Elhangzott: Fiatal neveléstörténészek, kutatók fóruma. Kodolányi János Főiskola. Orosháza nov. 5-6.

5 A mese dramaturgiája: kulturális emlékezet és identitásformálás. Elhangzott: Magyar Tudomány Napja. PTE IGYFK. Szekszárd, nov. 8. Kreatív szövegértési és szövegalkotási feladatok. Fogalmazás és szövegfeldolgozás tp. modul Tanári mesterség tantárgycsoport, PTE IGYFK,Tananyag-korszerűsítési pályázat p. Oktatási jegyzetek, segédanyagok Projekt módszer, moduloktatás, drámapedagógia Fogalmazás és szövegfeldolgozás tp. modul Tanári mesterség tantárgycsoport. PTE IGYFK,Tananyag-korszerűsítési pályázat p. Az írástanítás alternatív lehetőségei Fogalmazás és szövegfeldolgozás tp. modul Tanári mesterség tantárgycsoport. PTE IGYFK,Tananyag - korszerűsítési pályázat p. Konfliktuskezelési technikák. A pedagógiai kommunikáció fejlesztésének módszerei modul Tanári mesterség tantárgycsoport. PTE IGYFK,Tananyag - korszerűsítési pályázat p. Az olvasástanítás alternatív módszerei. Beszéd és olvasás tp. Modul. Tanári mesterség tantárgycsoport. PTE IGYFK,Tananyag - korszerűsítési pályázat p. A kritikai gondolkodás fejlesztése(tanári szerep, kérdéskultúra, kérdezéstechnikai gyakorlatok) A pedagógiai kommunikáció fejlesztésének módszerei modul Tanári mesterség tantárgycsoport. PTE IGYFK,Tananyag - korszerűsítési pályázat p. Benedek Elek Munkásságának hatása az olvasás megszerettetésére Könyv és Nevelés folyóirat 4. sz. Éltekek, míg meg nem haltak A népmese és a gyermeki haláltudat PTE IGYFK INYT kötet (szerkesztés alatt) Megjelenés alatt álló publikációk Szakmai előadások Társ a társadalomban: a hősmesék szocializációs funkciói A reneszánsz értékei az értékek reneszánsza XII. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia. NYME AK (szerkesztés alatt) Terror és/vagy terápia? Gondolatok az iskolai agresszió okairól és kezelési lehetőségeiről. Pedagógusképző Intézeti Tudományos és Művészeti Napok rendezvénysorozatán elhangzott előadásokból készülő kötetet. (szerkesztés alatt) Élmény vagy kényszer? Hagyomány és megújulás az iskolai olvasmányokban Elhangzott: Tolna Megyei Tanévnyitó Konferencia. Szekszárd, augusztus 27. Kötetlenül a kötelezőkről! Élményközpontú irodalomtanítás az általános iskola alapozó szakaszában Elhangzott: Tavaszi Pedagógiai Napok, Eötvös Pedagógiai Szolgáltató, márc. 31. " Én is Tudom" hátrányt kompenzáló fejlesztő játékok az alapozó szakaszban elhangzott: Őszi Pedagógiai Napok, Eötvös Pedagógiai Szolgáltató, Szekszárd, nov.11. Alap kultúrtechnikákat támogató játékok az általános iskola alapozó szakaszában Elhangzott: Tolna Megyei Tanévnyitó Konferencia, Szekszárd, aug. 28. Készség- és képességfejlesztő játékok az iskola előkészítés szakaszában az óvodai csoportokban Elhangzott: Bács-Kiskun Megyei Tanévnyitó Konferencia, Kecskemét, aug. 26.

6 Csiribiri. Tanulási zavarok korrekciója fejlesztő játékokkal az óvodában és az iskola kezdő szakaszában. Elhangzott: OPSZI Tolna megye. Tavaszi Pedagógiai Hetek ápr.14. A közösségfejlesztés és személyiségfejlesztés lehetőségei az iskolában Elhangzott: Tavaszi Pedagógiai Napok, TMAMK Pedagógiai Intézet. Szekszárd ápr.18. Iskolai agresszió. Tehetünk ellene(?)! Elhangzott. Regöly - Tamási Iskolatársulás Szakmai Továbbképzési Nap, Tamási október 31. Drámapedagógiával a tanulói agresszió ellen Elhangzott. Baja Környéki Iskolaszövetség Szakmai Továbbképzési Nap, Baja október 24. Az iskolai pszichoterror a gyermek-gyermek közötti kapcsolatokban: a kezelés lehetséges eszközei Elhangzott: Tavaszi Pedagógiai Napok, TMAMK Pedagógiai Intézet. Szekszárd ápr.12. Rólad szól a mese! Elhangzott: Őszi Szakmai Napok, TMAMK Pedagógiai Intézet. Szekszárd nov.13. Népmese és pedagógiai mentálhigiéné Elhangzott: Tavaszi Szakmai Napok, TMAMK Pedagógiai Intézet. Szekszárd április13. Az irodalomtanítás az általános iskolában: a varázsmesék jelentésrétegeinek megfejtése Elhangzott:TM HSZKI Őszi Továbbképzési Napok, Szekszárd okt. 13. Az olvasás-szövegértés tanításának módszertani kérdései, gyakorlati formái az általános iskola felső tagozatán Elhangzott: Őszi Szakmai Napok, TMAMK Pedagógiai Intézet. Szekszárd nov.19. Tréningek, tanfolyamok Személyiségfejlesztő és motivációs tréning vezetés, KISOSZ, Szekszárd (2009 ) Hatékony tanuló megismerési technikák pedagógus továbbképzési program, tréner. TMAMK, Pedagógiai Intézet, Szekszárd (2007) Önismeretei-, személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő tréningek vezetése gyermekeknek. Vas Gereben Iskolaszövetség (2006) Önismeretei-, személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő tréningek vezetése gyermekeknek. Regöly Tamási Társult Általános Iskola (2005) Személyiségfejlesztő tréningek vezetése PERFEKT Oktató és Kiadó RT.(2004) Pécsi Regionális Munkaügyi Központ (2003) Lektorálás Szinger Veronika: Interaktív mesemondás és meseolvasás az óvodában a szövegértés fejlesztéséért. Anyanyelv-pedagógia sz. Kovács Éva: Az olvasás és az írás tanítása Montessori módszerével a budapesti Batthyány Lajos Általános Iskolában. Anyanyelv-pedagógia sz. Boldizsár Ildikó: Negyedik olvasókönyv AP sz. Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő

Oktatók OKTATÓK. Bús Imre főiskolai docens, PhD PI/Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Iroda: A/206 Telefon: 528-300/1210 E-mail: bus@igyfk.pte.

Oktatók OKTATÓK. Bús Imre főiskolai docens, PhD PI/Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Iroda: A/206 Telefon: 528-300/1210 E-mail: bus@igyfk.pte. OKTATÓK Oktatók Adorjáni Endre PI/Vizuális Nevelési Iroda: A/231 Telefon: 528-300/1204 E-mail: adorjanie@igyfk.pte.hu Dr. Antóni Judit Iroda: A/208 Telefon: 528-300/1211 Ákoshegyi István PI/Testnevelés

Részletesebben

CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc

CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc CV - Dr. Kurucz Rózsa CSc Dr. Kurucz Rózsa CSc fõiskolai tanár, intézetigazgató, neveléstudomány kandidátusapedagógusképzõ Intézet Iroda: A épület, 202. irodatelefon: 74/528-300/1206Email: kurucz@igyk.pte.hu

Részletesebben

CV - Tancz Tünde. Szakmai önéletrajz. Név. Tancz Tünde. Beosztás, elérhetõség. egyetemi tanársegéd. Tel: 74/ /1211 mellék

CV - Tancz Tünde. Szakmai önéletrajz. Név. Tancz Tünde. Beosztás, elérhetõség. egyetemi tanársegéd. Tel: 74/ /1211 mellék CV - Tancz Tünde Tancz Tündeegyetemi tanársegéd PhD - hallgatóirodalomtudományi és Nyelvészeti Intézet Iroda: A épület, 208. irodatelefon: 74/528-300/1211Email: tanczt@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név

Részletesebben

Munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Bp., Ecseri út 3.) Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (1071 Bp., Damjanich utca 41-43.

Munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Bp., Ecseri út 3.) Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (1071 Bp., Damjanich utca 41-43. Ö N É L E T R A J Z Név: Gereben Ferencné Várbíró Katalin Munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Bp., Ecseri út 3.) Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (1071 Bp., Damjanich utca 41-43.)

Részletesebben

I.1.2 A helyi tantervek adaptálásáról: Érvényes 2015. szeptember 1-től tantárgy osztály kerettanterv tanmenet könyv kiadó

I.1.2 A helyi tantervek adaptálásáról: Érvényes 2015. szeptember 1-től tantárgy osztály kerettanterv tanmenet könyv kiadó I.1.2 A helyi tantervek adaptálásáról: Érvényes 2015. szeptember 1-től tantárgy osztály kerettanterv tanmenet könyv kiadó nyelv 1 EMMI rendelet: 1-4. o. AP - nyelv 2 Fülöp Mária-Szilágyi Ferencné Nyelvtan

Részletesebben

TARTALOM. Oldal BEVEZETÉS

TARTALOM. Oldal BEVEZETÉS BEVEZETÉS TARTALOM Oldal III I. ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1 Pedagógiai irodaion 1 Pedagógiai folyóiratok 1 Tankönyvkiadás, tankönyvellátás 3 Pedagógiai bibliográfia és dokumentáció 3 Pedagógiai intézmények és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2014-2015-ös tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2014-2015-ös tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2014-2015-ös tanév 1. Pedagógus 1 Bessenyei György 2. Pedagógus 2 3. Pedagógus 3 Eötvös József Baja 4. Pedagógus 4 Bessenyei György

Részletesebben

15237-23/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006.

15237-23/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. 15237-23/2006. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2006. A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes

Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Születés helye, ideje: Siklós, 1954. július 29. Munkahely Pécsi Tudományegyetem Könyvtára H- 7622 Pécs, Universitas u.2/a. fõigazgató PTE BTK?Oktatás és

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MEDVE ANNA SZEMÉLYI ADATOK Név: Születési hely: Pécs Dr. Medve Anna Születési idő: 1953. március 7. Beosztás: egyetemi docens, szeminárium-vezető (Általános Nyelvészeti és Anyanyelvi

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Imre Rubenné dr. publikációs jegyzéke

Imre Rubenné dr. publikációs jegyzéke Imre Rubenné dr. publikációs jegyzéke Könyv: Szociolingvisztikai jelenségek Móricz Zsigmond műveiben. Nyíregyháza, 2004. Bessenyei György Könyvkiadó. 233 oldal Anyanyelvi tehetséggondozás. Nyíregyháza,

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com

Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Dr. Csürke József, Ph.D Cím(ek) Rákóczi u. 25., 7673 Cserkút (Magyarország) Mobil + 36 70 944-6163 E-mail(ek) csurkejozsef@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE

AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, II. évfolyam, I. szám, (2007) pp. 21-28. AZONOSSÁG ÉS MÁSSÁG. A MŰFORDÍTÁS-ELMÉLET NÉHÁNY TERMINOLÓGIAI KÉRDÉSE LŐRINCZ JULIANNA Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék

Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: DR. STURCZ ZOLTÁN Beosztás: egyetemi docens Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék Budapest 1111

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Pedagógusképző Intézet Szekszárd ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE. 2009/2010.

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Pedagógusképző Intézet Szekszárd ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE. 2009/2010. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Pedagógusképző Intézet Szekszárd ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK SZAKDOLGOZATI TÉMÁK JEGYZÉKE 2009/2010. tanév Összeállította: Dr. Meskó Norbert szakfelelős Jóváhagyta:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről

KÖZLEMÉNY. a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről KÖZLEMÉNY a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2003 ra meghirdetett, pedagógus szakvizsgára felkészítő képzésekről A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1 A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium gimnáziumi részének MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 2

Részletesebben

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek!

A magyar nyelv tanítása. Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához. 2007-tıl új tételek! A magyar nyelv tanítása Államvizsgatételek a tanári képesítı vizsgához 2007-tıl új tételek! 1. A magyar nyelv tanításának céljai és feladatai. A funkcionális szemlélető anyanyelvi nevelés fogalma és alapelvei.

Részletesebben

TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED!

TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED! TIÉD A VILÁG, HA MEGÉRTED! Nyelvoktatás a BME-n Tempus Közalapítvány Konferencia Budapest, 2011. november 21. Sárvári Judit sarvari@nyi.bme.hu Idegennyelvi Központ Hallgatói Nyelvoktatási Központ Tolmács-

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014/2015

Különös közzétételi lista 2014/2015 Különös közzétételi lista 2014/2015 I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesületének (Iskolaszövetség) munkaterve. 2005. szeptember 2007.

A Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesületének (Iskolaszövetség) munkaterve. 2005. szeptember 2007. A Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesületének (Iskolaszövetség) munkaterve 2005. szeptember 2007. június Az Alapszabály 10. (2) bekezdés c) pontja szerint az elnökség feladata

Részletesebben

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20. Közhasznú jelentése Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Nyilvántartási szám: 850/2001. Apk. 60.011/2001./4. Adó száma: 18964549-1-20 Közhasznú jelentése A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítványt a Zalaegerszeg

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. 643-1/2009. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM BARTÓK ÓVODA OM azonosító: 201788 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi rendelkezések. 3. old. 1. Szakvizsgára vonatkozó alprogram. 3. old. 2. Továbbképzésre vonatkozó alprogram 4.

Részletesebben

II. Szakmai önéletrajz

II. Szakmai önéletrajz II. Szakmai önéletrajz. Születési adatok - 1944. július 15. Debrecen II. Tanulmányok - Általános és középiskolai tanulmányok Debrecenben. (Érettségi a Fazekas Mihály Gimnáziumban.) - Egyetemi tanulmányok:

Részletesebben

Tanító (BA) szak mintatantervének módosítása Nappali tagozat 2015. szeptember 28. Készítette: Bakonyiné dr. Kovács Bea szakfelelős III. IV. V.

Tanító (BA) szak mintatantervének módosítása Nappali tagozat 2015. szeptember 28. Készítette: Bakonyiné dr. Kovács Bea szakfelelős III. IV. V. Ének-zene és tp. Szakmai törzstárgyak Technika és tp. Természetismeret és tp. Matematika és tp. Törzsanyag Magyar nyelv és irodalom Társadalomtudomány Informatika Pedagógia Alapozó tárgyak Pszichológia

Részletesebben

1. oldal, összesen: 4

1. oldal, összesen: 4 1. számú melléklet KULTURÁLIS ALAP 2009. I. KATEGÓRIA MŰVÉSZETI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS TUDOMÁNYOS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA 1. Sz. Pályázó neve, képviselője Pályázat témája Támogatás A Csokonai Gimnázium Olasz Tagozatáért

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0433 2004. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Önéletrajz. 1078. Budapest, Murányi u. 34. szám, II. emelet, 25-ös lakrész mobil: 06703326670 e-mail: jozsef.kanya@gmail.com

Önéletrajz. 1078. Budapest, Murányi u. 34. szám, II. emelet, 25-ös lakrész mobil: 06703326670 e-mail: jozsef.kanya@gmail.com Önéletrajz Személyi adatok: Név: Születési év: Cím: Kánya József 1974. március 30. Csíkszereda 1078. Budapest, Murányi u. 34. szám, II. emelet, 25-ös lakrész mobil: 06703326670 e-mail: jozsef.kanya@gmail.com

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Bakó Boglárka

CURRICULUM VITAE. Bakó Boglárka CURRICULUM VITAE Bakó Boglárka 1970 Brassó Tanulmányok 1990-1992 Kossuth Lajos Tudományegyetem, magyar-történelem szak 1991-1997 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, kulturális antropológia-magyar szak 1996

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Programok. A szakkollégisták a tutoraik segítségével végzik az egyéni, illetve páros kutatásaikat, a kutatószoba használatának lehetõségével.

Programok. A szakkollégisták a tutoraik segítségével végzik az egyéni, illetve páros kutatásaikat, a kutatószoba használatának lehetõségével. Programok 2014/2015-ös tanév Tokaj, nemzetünk luxus márkája PTE IGYK Illyés Gyula Szakkollégium 2013-14. tanév II. félévi program Szakkollégiumi fórumok, eljárások Szakkollégiumi Gyûlés (február) Szakkollégiumi

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI NAPOK 2013. MÁRCIUS 7-22. ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű utca 4. Tel./fax: 381-0664 E-mail: pszk@pszk.hu A PEDAGÓGIAI NAPOK Fővédnökei DR.

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. március 13.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2015. március 13. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2015. március 13. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfontosabb szakmai eredményei a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című projektben

Részletesebben

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram!

DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Hölgyem, Uram! DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Hölgyem, Uram! A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nevében tisztelettel köszöntöm Önt és munkatársait! Karunkon jelenleg tizenkét tanszék keretében folyik az oktatói-kutatói

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

S Z A L O N N A H E D V I G

S Z A L O N N A H E D V I G S Z A L O N N A H E D V I G Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYI ADATOK Név: Szalonna Hedvig (tel.sz.: 06-30/417-06-30) Lakcím: 1163 Budapest Békéshalom u. 6. Szül.hely, idő: Mohács 1978. Január 15. Szüleim. Szalonna

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Észak-Alföld. Marketingterv. www.eszakalfoldi.hu

Észak-Alföld. Marketingterv. www.eszakalfoldi.hu Észak-Alföld Marketingterv 2009 Észak-Alföld Marketingterv 2009 Hajdúszoboszló a 2., Debrecen a 6. a kereskedelmi szálláshelyeken legtöbb belföldi vendégéjszakát regisztráló városban. A régióban Hajdúszoboszló,

Részletesebben

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára)

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Gabnai Katalin: DRÁMAJÁTÉKOK Bevezetés a drámapedagógiába (334 oldal) Ötödik, bővített kiadás, Koncz Zsuzsa fotóival. Helikon Kiadó, 2001.

Részletesebben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács 2008. évi állásfoglalásai

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács 2008. évi állásfoglalásai A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács 2008. évi állásfoglalásai 1/2008. 02. 14. sz. állásfoglalás Az NSZFT megtárgyalta és elfogadásra javasolja az "Előterjesztés az Országos Képzési Jegyzékről

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Segíts a másik embernek abban, hogy megőrizhesse arcát! (Heller

Részletesebben

1 KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 68. KLAUDY KINGA NYELV ÉS FORDÍTÁS Válogatott fordítástudományi tanulmányok TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Helye: ELTE BTK Kari Tanácsterem Budapest V. ker. Múzeum krt. 4. Időpontja: 2010. június 26. Jelenlévők: ld. az l. sz. mellékletben

Részletesebben

BESZÁMOLÓK, HÍREK. Thalassa (14) 2003, 2 3: 193 197

BESZÁMOLÓK, HÍREK. Thalassa (14) 2003, 2 3: 193 197 Thalassa (14) 2003, 2 3: 193 197 BESZÁMOLÓK, HÍREK In memoriam Katona Gábor Katona Gábor tanítványom és barátom volt, ma már tudom, hogy nem ismertem eléggé. A pécsi egyetem bölcsészkarának hallgatója

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA

PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA PERFEKT Szakközép- és Szakiskola ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egybeszerkesztett változatban) amelyben a Perfekt Akadémia Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2011. ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2011. ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2011. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2011 1/2011. (I.14.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa elektronikus szavazással

Részletesebben

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) -

SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - SZTE Hírlevél 2005/6 (2005 December 26, Monday) - Szent- Györgyi Albert Orvos-és Gyógygyszerésztudományi Centrum márciusi Hírlevele Címszavakban: személyi döntések, minõségbiztosítás elsõként, Gyermekklinika-fejlesztés,

Részletesebben

Nyíradony Város Településrendezési Tervének módosításához

Nyíradony Város Településrendezési Tervének módosításához Nyíradony Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nyíradony Város rendezési

Részletesebben

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR ZRÍNYI MIKLÓS 2. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány A KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről

Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Conference paper MAFIOK XXXVIII. 2014, Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology University of Pécs, Hungary Ifjan éretten öregen 80 kérdés válasz közel nyolc évtizedről Kispéter

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Dr. PAPP LÁSZLÓ EMLÉKÉRE PÉCS, 2015. OKTÓBER 27. OKTÓBER 28. A RENDEZVÉNY SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PROGRAMFÜZET. Dr. PAPP LÁSZLÓ EMLÉKÉRE PÉCS, 2015. OKTÓBER 27. OKTÓBER 28. A RENDEZVÉNY SZAKMAI TÁMOGATÓJA: Dr. PAPP LÁSZLÓ EMLÉKÉRE PÉCS, 2015. OKTÓBER 27. OKTÓBER 28. PROGRAMFÜZET A RENDEZVÉNY SZAKMAI TÁMOGATÓJA: TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0010 TUDÁS-PARK FEJLESZTÉSE A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÁZISÁN EMLÉKEZÜNK

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ

DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ DEMOGRÁFIA A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN 1 ILLÉS SÁNDOR HUSZ ILDIKÓ 1. 2006. ÉVI HELYZETKÉP 2 A népességtudomány intézményesült és perszonális hálózataira támaszkodva, továbbá az interneten fellelhető információkat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a minősített továbbképzésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a minősített továbbképzésekről T Á J É K O Z T T Ó a minősített továbbképzésekről z Egészségügyi Szak- és Továbbképzési izottság (ESZT) 200. 12-én megtartott ülésén újabb továbbképzési programokat minősített, amelyeket az alábbi táblázat

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Fejlődés és fejlesztés az óvodában (2010. augusztus 2014. augusztus)

Fejlődés és fejlesztés az óvodában (2010. augusztus 2014. augusztus) Fejlődés és fejlesztés az óvodában ( 2014. augusztus) A Az óvodai kompetenciák fejlesztésének elméleti alapjai A 1 Miért éppen kompetencia, és miért éppen most? A kompetenciafejlesztés a törvényi előírások

Részletesebben

Meghívó. II. Módszertani Napokat

Meghívó. II. Módszertani Napokat Meghívó A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara II. Módszertani Napokat szervez, melyre tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt. A rendezvény helyszíne: Nyitrai Konstantin

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2010. évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának. 2010. évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2010. évi határozatai Győr 2010 1 1/2010. (02.17.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Tanácsa a

Részletesebben

PTE IGYFK TANREND TANTÁRGYAK

PTE IGYFK TANREND TANTÁRGYAK PTE IGYFK TANREND TANTÁRGYAK ÉNZ 0101 A zene alapjai T: előadás F: 1. Ó/H: 2 K: 3 EA: Pajor Márta TSZ: PI/ÉNZCS ST: Kötelező pedagógus szakokon. C: A későbbiekben sorra kerülő ének-zenei kurzusok alapjainak

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2011/2012-es tanév

Különös közzétételi lista 2011/2012-es tanév Különös közzétételi lista 2011/2012-es tanév 1. A nevelési/tanítási év rendje Megnevezés Esemény Felelős A tanév rendje Tanítás nélküli ok Szünetek 2011. 2012. A SZ O N D J F M Á M J J Első tanítási nap

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014 NEVELÉSI ÉV A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A székhelyi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR 2010-2011 Részletes információ: PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1. Telefon: (74) 528-314 Fax: (74) 528-301

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011. Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010/2011 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet

Részletesebben

KTKT Egységes Iskola és Szakiskola BEISKOLÁZÁSI TERV 2011-2012. tanév

KTKT Egységes Iskola és Szakiskola BEISKOLÁZÁSI TERV 2011-2012. tanév KTKT Egységes Iskola és Szakiskola BEISKOLÁZÁSI TERV 2011-2012. tanév Orcsik Attila 1 Tartalom A BEISKOLÁZÁSI TERV CÉLJAI... 3 SZAKVIZSGÁRA VONATKOZÓ ALPROGRAM... 4 TOVÁBBKÉPZÉSRE VONATKOZÓ ALPROGRAM...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ÜGYRENDJE SOPRON 2015 H ATÁLY OS: 2015. VIII. 1-TŐL Tartalomjegyzék ELSŐ FEJEZET... 3 A Kar neve, címe, törvényes képviselője... 3 A Kar bélyegzője,

Részletesebben

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László

3. Neveléstörténeti szöveggyűjtemény 2. átdolgozott kiadás Szerk.: Dr. Horváth László Dr.Pornói Imre HAZAI KIADVÁNYOK Könyv 1. A nyolcosztályos népiskola gondolata és megvalósítása a két világháború közötti időszakban Kézirat, Doktori disszertáció KLTE, Debrecen, 1993. 2. Neveléstörténeti

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév Jelen munkaterv a Magyar Közlöny 2015. évi 73. számában megjelent Az emberi erőforrások minisztere 28/2015.

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMJA Szeged, 2013. május 15. 1 SZTE JGYPK TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAM Tartalom 1. A Program célja 2. A tehetséggondozás jelentősége

Részletesebben

DR. TÓTH JÁNOS. Személyes információk

DR. TÓTH JÁNOS. Személyes információk DR. TÓTH JÁNOS Személyes információk Születési adatok: 1959. szeptember 10. (Gyöngyöspata) Végzettség: PhD testnevelő tanár, labdarúgó szakedző Edzői fokozat: labdarúgó szakedző MSc, UEFA Pro licensz Anyanyelv:

Részletesebben

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája

Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Borbás Gabriella Dóra bibliográfiája Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&authorid=10023178 Könyv A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince

Részletesebben

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR 2006. MÁRCIUS (III. ÉVFOLYAM)

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR 2006. MÁRCIUS (III. ÉVFOLYAM) Szerkesztik: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, Bodnár- Tóth Beáta I. SZERVEZETI HÍREK A Szabolcs Szatmár Bereg megyei - 2007 és 2013 közötti időszakra szóló - fejlesztési stratégia kidolgozására létrejövő

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2013. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 70/2014. (V.21.) számú határozatával

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi Születési hely, idő: Kaposvár, 1976. június 21. e-mail: gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Nyelvtudás: 2013 angol felsőfokú B típusú orvosi szaknyelvi (Profex) nyelvvizsga

Részletesebben

Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15.

Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15. Magyar Belgyógyász Társaság 44. Nagygyűlése Budapest Hotel Novotel, Rákóczi út 43-45. 2012. december 13-15. A kongresszust a Semmelweis Egyetem akkreditálta. 2012. december 13. csütörtök Program 08.45.

Részletesebben

Jegyzék azokról a könyvekről, amelyeket a tankönyvvé nyilvánítási eljárás befejezése előtt a tankönyvekre vonatkozó eljárás szerint hoznak forgalomba

Jegyzék azokról a könyvekről, amelyeket a tankönyvvé nyilvánítási eljárás befejezése előtt a tankönyvekre vonatkozó eljárás szerint hoznak forgalomba Angol Angol MX101 Szeged 2004 OM kerettanterv28/2000. (IX. 21.) OM rend. MX136 Szeged 2006 OM kerettanterv28/2000 (IX.21.) OM rendelet MX184 Szeged 2006 OM kerettanterv28/2000. (IX. 21.) OM rend. Bajnóczi

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai: Iskolai hajókirándulás megszervezése és lebonyolítása Iskolai

Részletesebben

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán 200 INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL Juhász György Darai Gyula Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán A Debreceni Egyetem Műszaki Karán 2005 szeptemberében került átadásra a FESTO cég

Részletesebben

Kortárstánc-instruktor

Kortárstánc-instruktor 2 félév Kortárstánc-instruktor Szakirányú továbbképzés diplomával rendelkezők számára A képzés oklevél kiadásával zárul. Célcsoport: legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett bármilyen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta.

BESZÁMOLÓ. A rendezvény megvalósítását a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 azonosítószámú projekt támogatta. BESZÁMOLÓ A 2014. NOVEMBER 26-ÁN MEGRENDEZETT INTERDISZCIPLINÁRIS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL A rendezvény megvalósítását a azonosítószámú projekt támogatta. A rendezvény keretében a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

2010. február-március HÍRLÁNC

2010. február-március HÍRLÁNC 2010. február-március HÍRLÁNC A K T U Á L I S T O V Á B B K É P Z É S E K A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetben 2010 elején induló akkreditált és

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben