Ľudovít Štúr (Demmel József) I. Publicisztika (újságcikkek, röpiratok, politikai tanulmányok) Egy magyarországi szlovák levele a Tygodnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ľudovít Štúr (Demmel József)... 15 I. Publicisztika (újságcikkek, röpiratok, politikai tanulmányok)... 45 Egy magyarországi szlovák levele a Tygodnik"

Átírás

1 Tartalom Ľudovít Štúr (Demmel József) I. Publicisztika (újságcikkek, röpiratok, politikai tanulmányok) Egy magyarországi szlovák levele a Tygodnik literacki szerkesztőségének (F. K. P.) Szlovák földről (F. K. P.) Corvin Mátyásnak a Nagy szombathi Város tanácsára írt szláv levele Igazítása A Társalk. f. évi 10d. számában közlött szükséges igazítás nak Felelet. Tomka Kálmán urnak az ez évi Társalkodóban közlött egy pár megjegyzésire A magyarországi szlávok panaszai és sérelmei a magyarok törvényellenes túlkapásai ellen. Egy magyarországi szláv előadásában (F. Zs.) A nyelvi harc Magyarországon. Egy szláv tollából (F. Zs.) Tudósítás a Slovenské národné novinyról és az Orol tatránskyról (N. Á.) Mi a szándékunk újságunkkal? (N. Á.) Köznépünk. A nép oktatása (N. Á.) A mértékletességi egyesületek (N. Á.) Ideje szólni (F. K. P.) Közrendűek az országos hivatalokban (F. Zs.) A szlovák nyelvjárás, avagy az e nyelvjáráson történő írás szükségessége (F. K. P.) A pánszlávizmus és országunk (N. Á.) Reményeink és kívánalmaink az elkövetkező országgyűlés előtt (F. Zs.)

2 Új kor (F. K. P.) Szlávok, testvérek! (F. K. P.) A nyugati szlávok és a délszlávok mozgalmai (F. K. P.) A szlávok megmozdulásai 1848-ban (F. K. P.) Elmélkedések S. Vozár A Tátra hangja című írásáról (N. Á.) A szlávok és a jövő világa (F. Zs.) II. Emancipációs küzdelmek, politikai reprezentáció Ľudovít Štúr memoranduma Kolowrathoz a Tatrín ügyében (F. Zs.) A Tatrín alakuló közgyűlésén elfogadott alapszabályok (F. K. P.) Ľudovít Štúr levele Zólyom városához, amelyben országgyűlési követnek jelentkezik Zólyom városa értesíti Ľudovít Štúrt megválasztásáról Ľudovít Štúr követi megbízólevele Zólyom város követutasítása Ľudovít Štúr számára Ľudovít Štúr beszédei a magyar országgyűlésben (F. K. P.) Ľudovít Štúr levele országgyűlési tevékenységével kapcsolatban Zólyom város tanácsának Ľudovít Štúr követjelentései Ľudovít Štúr lapalapítási kérelme 1850-ből (F. Zs.) III. Levelek Michal Godrának június 26-án (F. K. P.) František Palackýnak november 27-én (F. K. P.) Ljudevit Gajnak május 13-án (F. K. P.)

3 4. Karol Boleslav Štorchnak szeptember 18-án (F. K. P.) Ctiboh Zochnak december 26-án (F. K. P.) Ctiboh Zochnak február 24-én (F. K. P.) Zay Károlynak október 25-én (F. Zs.) Jaroslav Pospíšilnek november 6-án (F. K. P.) Jaroslav Pospíšilnek január 30-án (F. K. P.) František Palackýnak május 22-én (F. K. P.) Martin Hamuljaknak május 29-én (F. K. P.) August Horislav Škultétynak november 26-án (F. K. P.) Oszip Makszimovics Bogyanszkijnak február 13-án (F. K. P.) Andrej Sládkovičnak március 12-én (F. K. P.) František Palackýnak május 28-án (F. K. P.) Pavel Jozeffynak június 28-án (F. K. P.) Pavel Jozeffynak október 22-én (F. K. P.) Izmail Ivanovics Szreznyevszkijnek április 18-án (F. K. P.) Michal Miloslav Hodžának április 21-én (F. K. P.) Štefan Závodníknak november 20-án (F. K. P.) August Horislav Škultétynak június 25-én (F. K. P.)

4 22. Leopold Lev Thunnak július 29-én (F. K. P.) Ismeretlennek 1845-ben (F. K. P.) Ján Kollárnak február 7-én (F. K. P.) Ctiboh Zochnak február 26-án (F. K. P.) Rumy Károlynak március 26-án (F. Zs.) Ctiboh Zochnak november 13-án (F. K. P.) Michal Miloslav Hodžának decemberben (F. K. P.) Josef Václav Fričnek augusztus 16-án (F. K. P.) Mariana Božena Staňkovának október 7-én (F. K. P.) Ismeretlennek november 24-én (F. K. P.) Karel Havlíček Borovskýnak december 1-jén (F. K. P.) Josef Václav Staněknak március 22-én (F. K. P.) Josef Václav Fričnek március 29-én (F. K. P.) Daniel Jaroslav Bóriknak április 12-én (F. K. P.) Mikuláš Dohnánynak, Ján Nosáknak és Anton Intibusnak május 11-én (F. K. P.) Jozef Miloslav Hurbannak augusztus 9-én (F. K. P.) Jozef Miloslav Hurbannak augusztus 21-én (F. K. P.) Ctiboh Zochnak szeptember 15-én (F. K. P.) Jozef Miloslav Hurbannak szeptember 21-én (F. K. P.) Jozef Miloslav Hurbannak szeptember 22-én (F. K. P.)

5 Jozef Miloslav Hurbannak február 9-én (F. K. P.) Izmail Ivanovics Szreznyevszkijnek december 15-én (F. K. P.) Izmail Ivanovics Szreznyevszkijnek január 23-án (F. K. P.) Samuel Nováknak október 6-án (F. K. P.) Jozef Miloslav Hurbannak április 18-án (F. K. P.) Mihail Fjodorovics Rajevszkijnek július 20-án (F. K. P.) Jozef Miloslav Hurbannak május 2-án (F. K. P.) Ján és Karolina Štúrnak február 8-án (F. K. P.) IV. Ľudovít Štúr a visszaemlékezésekben Jozef Miloslav Hurban: Ľudovít Štúr (N. Á.) Ján Kalinčiak: Önéletrajz (N. Á.) Ján Kalinčiak: Emlékképek Ondrej Sládkovičról (N. Á.) Daniel Maróthy: Szép ifjúságom napjainak emléke (N. Á.) Bohuslava Rajská visszaemlékezései és levelezése ből (N. Á.) Mikuláš Dohnány: Pozsony (N. Á.) Daniel G. Lichard: Ľudovít Štúr (N. Á.) Josef Václav Frič: Emlékiratok (N. Á.) Samuel Štefanovič: Az es szlovák felkelés (N. Á.) Jonáš Záborský: Önéletrajz (N. Á.) Tirts Rezső: iki élményeim

6 Jókai Mór: Charivari Mátray Gábor: Töredék jegyzemények Magyarország történetéből ben Daniel Lačný: Adalék Ľudovít Štúr életrajzához (N. Á.) V. Magyar tükörben N. n.: Szükséges igazítás Tomka Kálmán: Stúr Lajos úrnak N. n.: Zólyomból Kossuth Lajos országgyűlési beszéde november 17-én Tarnóczy Kázmér országgyűlési beszéde január 15-én Josipovich Antal országgyűlési beszéde január 15-én Launer István: A Stúrféle tótság veszedelmes iránya Kossuth Lajos: Még egy fontos felszólítás Kossuth rendelete Hodzsa, Stur és Hurban törvényen kívül helyezéséről Szinnyei József: Stur Lajos [Steier Lajos]: Stúr V. M. [Vajda Mihály]: A tót nemzetiségi mozgalom romantikus korszaka Gogolák Lajos: [Ľudovít Štúr] Steier Lajos: A tót nemzetiségi kérdés ben Arató Endre: A pozsonyi Jednota, a szlovák mozgalom központja Sziklay László: Az új szlovák irodalmi nyelv megalkotói: Štúr, Hodža és Hurban Szalatnai Rezső: Ľudovít Štúr és triumvirátusa Csukás István: Az utópista szocializmus és a Štúr-iskola

7 VI. Szlovák és szláv értékelések Karel Havlíček Borovský: A Česká Včela szerkesztőségének kiegészítése (N. Á.) Metell Ožegovič: Jelentés Ľudovít Štúrról (N. Á.) Vlagyimir Lamanszkij: Előszó A szlávok és a jövő világához (N. Á.) Svetozár Hurban-Vajanský: Ľudovít Štúr (N. Á.) Jaroslav Vlček: A szlovák irodalomtörténethez (N. Á.) Milan Hodža: A csehszlovák szakítás (N. Á.) Jozef Škultéty: Ľudovít Štúr (N. Á.) V. N. Korablev: Štúr A szlávok és a jövő világa című írása (N. Á.) Milan Pišút: Ľudovít Štúr. Születésének 120. évfordulójára (N. Á.) Stanislav Mečiar: Štúr szellemi örökségéről (N. Á.) Jozef Tiso: Él a szlovák nemzet! (N. Á.) Jozef Tiso: Štúr emlékműve felavatva. A tövises úttól a győzelmes útig (N. Á.) Michal Považan: Štúr nemzeti és politikai programja (N. Á.) Milan Pišút: Ľudovít Štúr születésének 125. évfordulójára (N. Á.) Dimitrij Csizsevszkij: Štúr életfilozófiája (N. Á.) Vladimir Clementis: Štúr életműve (N. Á.) Ladislav Novomeský: Štúr programja zászlainkon (N. Á.) Milan Pišút: A szláv kultúra štúri felfogása (N. Á.) Svätopluk Štúr: A szlovák újjászületés lényege (N. Á.) Alexander Matuška: Štúr (N. Á.) Andrej Mráz: Štúr személyisége (N. Á.) Frank Wollmann: Szlavizmusok és antiszlavizmusok a népek tavaszán (N. Á.)

8 Vladimír Matula: Kollár és Štúr elképzelései a szlávságról és a szláv kölcsönösségről (N. Á.) Jaromír Loužil: Ľudovít Štúr és Csehország (N. Á.) Jozef Ambruš: Štúr levelezésének jelentősége (N. Á.) Oskár Čepan: Ľudovít Štúr A Štúr-iskola és a szlovák romantika (N. Á.) Ján Hučko: A štúri hagyomány és jelenünk (N. Á.) Július Mésároš: A bársonyos forradalom és a štúri nemzeti hagyomány (N. Á.) Vladimír Matula: Štúr A szlávok és a jövő világa című műve (N. Á.) Dušan Škvarna: Ľudovít Štúr ellentmondásos személyisége (N. Á.) Vladimír Mináč: Ľudovít Štúr politikai küldetése (N. Á.) Robert B. Pynsent: Nyugat és Kelet szorításában két kiút: Ľudovít Štúr ( ) és Štěpán Launer ( ) (N. Á.) Halina Janaszek-Ivaničková: Štúr és Tatarka nemzetmítoszának szembesítése (N. Á.) Tibor Žilka: A szláv összetartás štúri koncepciója a posztmodern szemszögéből (N. Á.) Juraj Dolník: Ľudovít Štúr és a szlovák identitás (N. Á.) Tibor Pichler: Okcidentalista? (N. Á.) Utószó (Rudolf Chmel) (G. J.) Szerkesztői megjegyzések Forrásjegyzék Életrajzi kronológia Névmutató és névmagyarázat Tárgymutató és fogalommagyarázat Képmelléklet

9 Előszó Ľudovít Štúr A 19. század első évtizedeiben a történelmi Magyarország szlovák anyanyelvű lakóit egyfajta modern nemzet előtti, prenacionális identitás jellemezte; hovatartozás-tudatukban nem az anyanyelvhez és az azonos nyelven beszélő közösség képzetéhez kötődő kulturális identitás jelentette az alapvető, meghatározó tényezőt. A szlovák nyelvű országlakók ekkor, az 1800-as évek elején még nem alkottak önálló, szlovák nemzeti társadalmat: a Turóc vármegyei szlovák nemest sokkal több minden kötötte a nógrádi magyar anyanyelvű földesúrhoz, mint saját szlovák jobbágyaihoz; a felföldi kisváros szlovák iparosának életvitele, tárgyi környezete, rövid, közép- és hosszú távú stratégiái jobban hasonlítottak német céhtársáéihoz, mint a város fölötti dombon álló ódon kastély uráéhoz; a szlovák és a magyar paraszt sorsa sem anyanyelve miatt különbözött, hanem leginkább azért, mert előbbi a hegyvidéken nagyobb fáradsággal és kisebb haszonnal tudta termővé tenni földjét. A szlovákok által lakott régió nem nemesi elitje, a városi hivatalnokok, ügyvédek, orvosok, tanárok, uradalmi tisztviselők, falusi tanítók és papok többsége számára szlovák anyanyelvük vulgáris nyelv maradt: a hétköznapi érintkezésben még használták, ám a művelődés nyelve számukra inkább a német, a magyar vagy a latin volt. 1 Az 1700-as évek legvégétől létezett ugyan önálló szlovák irodalmi nyelv saját grammatikával és szótárral, 2 de ezt kizárólag egy rendkívül szűk réteg, a szlovák nyelvterületen működő, szlovák anyanyelvű katolikus papság egy része használta használói hosszú évtizede- 1 Johann Csaplovits: Gemälde von Ungern. I. Pesth, Hartleben, 1829, Anton Bernolák: Grammatica slavica. Pressburg, 1790; Anton Bernolák: Slowár Slowenski, cesko, latinsko, nemecko, uherski seu lexicon slavicum bohemico, latino, germanico, ungaricum. Budæ,

10 ken keresztül nem tudták széles körben elfogadtatni. 3 Az evangélikusok pedig az úgynevezett bibličtina, vagyis a kralicei Biblia cseh nyelvét tekintették sajátjuknak, amelyet csak minimális mértékben szlovakizáltak, ez azonban alapvetően nem annyira irodalmi, mint inkább liturgikus nyelv volt. Katolikus papok és szerzetesek fogalmaztak meg először a szlovák anyanyelvűek közös történelméről szóló elgondolásokat is, 4 ám elbeszélésükben a középkori Nagymorva Birodalom hanyatlása és a saját koruk közti több száz éves időszak még fehér foltot jelentett. E történetírók célja ugyanis még nem a nemzeti közösség identitásának megerősítése volt, egy koherens, folyamatos, megszakítatlan elbeszélés létrehozása, sokkal inkább a szlovák anyanyelvűek helyzetének javítása, védelme Magyarországon belül, a legteljesebb mértékig szem előtt tartva a hungarus patriotizmus kereteit. 5 Az 1820-as években evangélikus tudósok (elsősorban Pavol Jozef Šafárik és Ján Kollár) lépték át ezeket a kereteket: ügyes retorikai megoldással ( az ezeréves rabság mítoszával) kitöltötték a középkori morvák és a 19. századi szlovákok története közt tátongó szakadékot. A Šafárikhoz köthető elmélet szerint a magyar honfoglalás és a Nagymorva Birodalom bukása után a Kárpát-medence szláv népessége magyar rabságba és ezeréves álomba merült, amelyből fel kellett ébreszteni. Ezért nevezik ezt és a következő generációt nemzetébresztőnek. 6 Elsősorban Ján Kollár irodalmi munkásságának 3 Ján Hučko: K charakteristike vlasteneckej inteligencie v prvej fáze slovenského národného obrodenia so zreteľom na jej sociálne zloženie a pôvod. In K počiatkom slovenského národného obrodenia. Sborník štúdií Historického ústavu SAV pri príležitosti 200. ročného jubilea narodenia Antona Bernoláka. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Georgius Papánek: Historia gentis Slavæ. De Regno regibusque. Pécs, 1780; Georgius Papánek Georgius Fándly Georgius Sklenár: Compendiata historia gentis Slavæ. Tyrnaviæ, 1793; Georgius Sklenár: Vetustissimus magnæ Moraviæ situs et primus in eam Hungarorum ingressus et incursus. Pozsony, Ján Tibenský: Juraj Papánek Juraj Sklenár: Obrancovia slovenskej národnosti v XVIII. storočí. Martin, Osveta, 1958, Andrej Findor: Tisícročná poroba? In Mýty naše slovenské. Zost. Eduard Krekovič Elena Mannová Eva Krekovičová. Bratislava, AEP, 2005, Az ezer év itt természetesen nem matematikai egység, hiszen a honfoglalás és a 19. század eleje között csak kilenc évszázad telt el, sokkal inkább egy erős szimbólum, amely 16

11 köszönhetően létrejöttek a szlovák nemzeti jelkészlet alapelemei is: ekkor lett (topográfiai értelmezése mellett erős érzelmi jelentéstartalommal bővülve) a Tátra a legszlovákabb táj, benépesült a szláv történelem, a szláv mennyország és a szláv pokol is. 7 Ugyanő határozta meg a szlovák nemzeti tulajdonságokat (vallásosság, dolgosság, jámbor vidámság, szelídség, az anyanyelv szeretete). 8 Kollár a szláv kölcsönösség eszméjével létrehozott egy irodalmi köntösbe rejtett politikai koncepciót is, miszerint a szlávok egy nemzetet alkotnak, amelynek négy nyelvjárása van: az orosz, a lengyel, az illír és a cseh; a kisebb szláv népeknek pedig a hozzájuk legközelebb eső nyelvjárást kell használniuk, a szlovákoknak tehát csehül kell írniuk. 9 Ugyanakkor e tudósi elképzeléseknek alig volt társadalmi visszhangja. A modern szlovák nemzet két legfontosabb tényezője, a szlovákokat más közösségektől elhatároló, széles körben elterjedt és általánosan elfogadott nemzeti nyelv, valamint az imaginárius szlovák nemzet eszméjére fogékony tömeg, tehát a szlovák nemzeti társadalom még nem létezett. A modern szlovák nemzet alapvető struktúráinak, hagyományainak, legfontosabb önmeghatározó tényezőinek létrejötte ugyanis egyetlen személyhez, az 1815-ben született Ľudovít Štúrhoz kötődik. Ő volt az, aki az 1830-as évek végén és az 1840-es években tisztán, egyértelműen és a széles tömegek számára is érthető módon meghatározta a szlovák nemzet alapvető ismérveit. Amikor színre lépett, még nem létezett elfogadott szlovák irodalmi nyelv, még senki nem mondta ki, hogy a szlovák önálló (Magyarország más nyelvű lakóitól és más szláv népektől is különböző) nemzeti közösség. Amikor mega keresztény millennarizmust és chiliazmust vette mintául. Ezek a középkori gyökerű elképzelések Krisztus ezeréves uralkodásának eljövetelét hangoztatták. 7 Kiss Szemán Róbert: Az emblematikus nemzetrajz: földrajz, néprajz, növény- és állatrajz Ján Kollár művében. In Uő: Magyarország panaszától Szlávia panaszáig. Irodalmi tanulmányok. Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2007, Kiss Szemán Róbert: Ján Kollár, avagy a szláv nemzet jótulajdonságai? In Uő: garázda emberek az Etymologusok. Irodalmi tanulmányok. Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2008, Ján Kollár: Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und Mundarten der slavischen Nation. Buda,

12 halt, a szlovák anyanyelvű értelmiségiek elsöprő többsége használta az általa kodifikált irodalmi nyelvet, létrejött az önálló szlovák társadalmi nyilvánosság, amelynek tagjait saját történelemmé formálható közösségi élmények sora kapcsolta össze.

DEMMEL JÓZSEF. Magyar haza, szlovák nemzet

DEMMEL JÓZSEF. Magyar haza, szlovák nemzet DEMMEL JÓZSEF Magyar haza, szlovák nemzet 1 KOR/RIDOR KÖNYVEK 5. 2016 Sorozatszerkesztő: Demmel József 2 DEMMEL JÓZSEF Magyar haza, szlovák nemzet Alkotmányos szlovák politikai törekvések Magyarországon

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata

Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Vida Csaba mk. őrnagy Szlovákia államiságának kialakulása és annak katonai vonatkozásai, valamint a szlovák haderőreform folyamata Doktori

Részletesebben

(Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 1945. [Az (Egyesült) Szlovákiai Magyar Párt 1939 1945] Nitra, UKF, 2011. 307 p.

(Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 1945. [Az (Egyesült) Szlovákiai Magyar Párt 1939 1945] Nitra, UKF, 2011. 307 p. Martin Hetényi (Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 1945. [Az (Egyesült) Szlovákiai Magyar Párt 1939 1945] Nitra, UKF, 2011. 307 p. Hiánypótló műről van szó, amivel a szlovák és magyar historiográfia

Részletesebben

Kérem, mutatkozzon be a magyar olvasóknak. Miért a filozófus pályát választotta fiatalon? Milyen hatások érték az egyetemen és első kutatói éveiben?

Kérem, mutatkozzon be a magyar olvasóknak. Miért a filozófus pályát választotta fiatalon? Milyen hatások érték az egyetemen és első kutatói éveiben? PORTRÉ A megosztó nemzeti narratív szemléletek alternatívája a régi Magyarország intézményközpontú, illetve a társadalomtörténeti változásokra összpontosító vizsgálata lenne. Bemutatjuk Tibor Pichler filozófust

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno VISSZHANGJA Az európai forradalmak sorozata 1848-ban már január 12-én, a szicíliai Palermóban

Részletesebben

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 Április 21. csütörtök 15.00 15.30 Teátrum 15.30 16.00 Teátrum A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ünnepélyes megnyitója

Részletesebben

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák díszvendégségének programja 2016 Április 21. csütörtök 15.00 15.30 Teátrum 15.30 16.00 Teátrum A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál ünnepélyes megnyitója

Részletesebben

Celkové výsledky Slovenský Pohár 2012. Termíny:

Celkové výsledky Slovenský Pohár 2012. Termíny: SP -600 Celkové výsledky Slovenský Pohár 2012 Termíny: 20.-21. 04. Slovakiaring Použité skratky: 11. 05. Pannoniaring 27. 05. Slovakiaring DNS do hl. pretekov nenastúpil 08.-09. 06. Hungaroring DNF preteky

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 5. ročník, školský rok 2012/13 Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

A nemzeti szorongás múltjából és jelenéból

A nemzeti szorongás múltjából és jelenéból 82 tiszatáj FR/ED ISTVÁN A nemzeti szorongás múltjából és jelenéból [stúr] minél sebesebben kívánja az örök meg- Wltást létesíteni, mert az id6 komoly arczal tekint reánk, de ada-n..1c: eszközök. kiwlt

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában

Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában Kovács János vezető elemző Talán úgy definiálhatnánk megfelelő módon az európai identitás fogalmát, hogy az nem

Részletesebben

Isten kedveltje, avagy Kelinyi Amadé, a soknevű orvosdoktor

Isten kedveltje, avagy Kelinyi Amadé, a soknevű orvosdoktor Forrás: http://www.gomororszag.sk/?detail=g201001_05.xhtml Kiss László Isten kedveltje, avagy Kelinyi Amadé, a soknevű orvosdoktor A médiát napjainkban elárasztó H1N1 influenzajárvány megfertőzi az orvostörténészt

Részletesebben

BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON

BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BIBLIKUS CSEH NYELVŰ GYÁSZBESZÉDEK A 17. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON A nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata Papp Ingrid Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi

Részletesebben

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, 1. szám, (2009) pp. 49-56. KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN MISÁD KATALIN Comenius Egyetem, Pozsony

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

Szlovákiai magyarság

Szlovákiai magyarság Jelentések a határon túli magyarság helyzetérõl Határon Túli Magyarok Hivatala Szlovákiai magyarság 2000. T a r t a l o m: Oldal Előszó. 2 1. Történelem 4 2. Általános adatok 8 3. Jogi helyzet 14 4. Érdekképviselet.

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

Államfőválasztás Szlovákiában magyar jelölttel és civil győztessel

Államfőválasztás Szlovákiában magyar jelölttel és civil győztessel Rákóczi Krisztián Államfőválasztás Szlovákiában magyar jelölttel és civil győztessel A hagyományos politikai elit vereségét hozta Szlovákia történetének negyedik közvetlen államfőválasztása, melynek két

Részletesebben

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása 1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása A közigazgatás kialakulásának történelmi folyamatát az ókori társadalmak nemzetségi szervezetéből lehet levezetni. Ez olyan társadalmi

Részletesebben

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007.

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. február) Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki

Részletesebben

III. A szlovák nemzeti mozgalom szerveződése és politikai programja

III. A szlovák nemzeti mozgalom szerveződése és politikai programja III. A szlovák nemzeti mozgalom szerveződése és politikai programja A Szlovák Nemzeti Párt szerepe a nemzeti mozgalomban 1866 nyarán a küszöbönálló osztrák magyar kiegyezés előtt Viliam Pauliny-Tóthnak,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Vajda Barnabás: Egy fejezet egy készülő várostörténetből. A város mint a közösségi élet tere:

Vajda Barnabás: Egy fejezet egy készülő várostörténetből. A város mint a közösségi élet tere: Vajda Barnabás: Egy fejezet egy készülő várostörténetből A város mint a közösségi élet tere: Népmozgások (Bizonytalaság, Zsidók, Magyarok, Deportáció Csehországba, Kitelepítés Magyarországra, Lakosságcsere,

Részletesebben

DOKUMENTUMOK, KRONOLÓGIA

DOKUMENTUMOK, KRONOLÓGIA M A G Y A R O K S Z L O V Á K I Á B A N DOKUMENTUMOK, KRONOLÓGIA (1989 2004) Fórum Kisebbségkutató Intézet Lilium Aurum Könyvkiadó Magyarok Szlovákiában, II MAGYAROK SZLOVÁKIÁBAN II. kötet DOKUMENTUMOK,

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVIII.) Új folyam IV. 2013. 1. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/4/jakab-gyorgy-a-kozos-tortenelem-szethordasa-04-01-

Részletesebben

Ü ű ű Ö Á Á Ú Á Ü Ü ű ű Ü ű Ü Ü ű ű Ü ű ű Ü Ü ű Ü Ü ű Ü ű ű Ö ű ű Ü ű ű ű ű ű ű É Ü Ü ű Ü ű ű Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ő Ö Ü É ű Á Á É Á Ü Á Ü Ü Ü ű Ö É É Ú É Ú Ü É Ü Ü ű Ő ű Ü Á Ú Ü Ü É É Ü ű Ö ű Ó Ü

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Á Ö É Á Á ó Á Á Á Á Ó Á ó É ú ú ő í ó í Ü ó Ü ő ó í ő ó ó ó ű ő ú ő ó ó í ő ű ú ő í ó úí ü ő ú ó ő ó ü ú í í ú ú ó ű ó ő ü ő í ü ű ú ü ó ü Ó ő ó í ó ú ő í ú ő ű í Á ü ó í ó ü ő ú ó ú ú ő í Ú Ü í ő ü ó

Részletesebben

Januári programajánló

Januári programajánló Januári programajánló 2015. január 13. kedd, 17 óra Rendezvényterem Gullivertől Gulliverlandiáig Az OIK Világhálós világirodalom c. rendezvénysorozatának januári előadója Dr. Takács Ferenc lesz, aki Jonathan

Részletesebben

DEVÍN. Dévény. A vár

DEVÍN. Dévény. A vár 754 23 DEVÍN Dévény A vár HONISMERETI KISKÖNYVTÁR Dévény TÁJAK KOROK MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA A címlapon: Légifelvétel a középkori várról A hátlapon: A vár délkeleti hegyoldala Dévény (szlovákul Devín) ez

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

A 2011-ES ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS TANULSÁGAI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

A 2011-ES ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS TANULSÁGAI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI NÉPSZÁMLÁLÁSOK 2011 9 KISS TAMÁS A 2011-ES ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS TANULSÁGAI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 2011-ben Romániában harmadszorra tartottak népszámlálást. A cenzus politikai tétjei ezúttal többrétűek voltak.

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján

Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Lukovics Miklós Zuti Bence (szerk.) 2014: A területi fejlődés dilemmái. SZTE Gazdaságtudományi Kar, Szeged, 81-92. o. Szlovákiai régiók összehasonlítása versenyképességi tényezők alapján Karácsony Péter

Részletesebben

Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992.

Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992. A cseh-szlovák válás előtörténetéből Dnešní kríze česko-slovenských vztahů. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha 1992. Diagnosztizálható-e egzakt társadalomtudományi módszerekkel egy olyan kórokozóegyüttes,

Részletesebben

18. Somorja 1969-1971

18. Somorja 1969-1971 18. Somorja 1969-1971 Az 1968 válságos év, amikor Alexander Dubček és környezete által vezetett reakciós erők fel akarták számolni a kommunista párt vezető szerepét, Csehszlovákiát ki akarták szakítani

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) A javító vizsga témakörei irodalomból a 10. évfolyam számára (szakközépiskola, 10. EVP osztály) I. A barokk - A barokk mint művelődéstörténeti korszak és stílusirányzat; kialakulása; jellemzői stb. - Zrínyi

Részletesebben

Kulturális Programok - Rendezvények Miskolc / 2012. 12. 24. - 2012. 12. 30. /

Kulturális Programok - Rendezvények Miskolc / 2012. 12. 24. - 2012. 12. 30. / Kulturális Programok - Rendezvények Miskolc / 2012. 12. 24. - 2012. 12. 30. / 2012. december 24. hétfő 10.30 óra Jer, pajtás Betlehembe! 2012. december 26. szerda 17.00 óra Diótörő 2012. december 27. csütörtök

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal TÖRTÉNELEM. A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló TÖRTÉNELEM Javítási-értékelési útmutató OKTV 2013/2014 1. forduló Megoldások A nyílt végű kérdésekre a válaszokat

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

ANGOL C2 1 1 039 - C2-ES SZINT (36 órás) KÉPZÉSI PROGRAM KIVONATA

ANGOL C2 1 1 039 - C2-ES SZINT (36 órás) KÉPZÉSI PROGRAM KIVONATA ANGOL C2 1 1 039 - C2-ES SZINT (36 órás) KIVONATA megnevezése: Angol C2 1 1 039 - C2-es szint (36 órás) nyelvi programkövetelmény azonosítója: Angol C2 1 1 039 nyelvi programkövetelmény A1: 3, A2: 3, B1:

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről

Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről BAJCSI ILDIKÓ Összefoglaló munka a csehszlovákiai magyarság 1945-1989 közötti történetéről Popély Árpád: Fél évszázad kisebbségben. Fejezetek a szlovákiai magyarság 1945 utáni történetéből. Somorja, Fórum

Részletesebben

David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien

David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien 1 David Fraesdorff: Der Barbarische Norden. Vorstellungen und Fremdheitskategorien bei Rimbert, Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen und Helmold von Bosau. A barbár észak. Elképzelések északról és az

Részletesebben

tanulmány szemle konferencia kritika Jakab György A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja 3

tanulmány szemle konferencia kritika Jakab György A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja 3 TART_2008-5-6.qxd 2008.05.05. 19:45 Page 1 tanulmány Jakab György A magyar nemzeteszme változásai és a történelemtanítás kánonja 3 Tóth László Kreativitás és szövegértés 29 Zsolnai Anikó Kasik László Lesznyák

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94.

FEHÉR KATALIN. Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában. Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. FEHÉR KATALIN Magyar nyelvû gyermek- és ifjúsági könyvek a felvilágosodás korában Magyar Könyvszemle 2000. 1. sz. 89-94. Bertits Ferenc pécsi pap a Mindenes Gyûjtemény címû folyóiratban 1, 1790-ben, egy

Részletesebben

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár

Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában. Leltár Kollányi Károly (1905 1993) hagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában Leltár I. Magyar történelem A) Történelem szakaszonként 1. I. 955 Őstörténetünk, honfoglalás, kalandozások, Kárpát-medence

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

Ü É Í Í ű ű ű ű ű ű É Í Á Á Á Á É Á Á Á Á Á Á É Á Á Í Á Á Á ű É É Á Á Á Á Á Á É Á Á Á Á Í ű ű ű Í ű ű ű Í ű Í ű ű ű Í ű Í ű ű ű ű ű É Í ű ű Í ű Á ű ű ű ű ű ű ű É Í Á Á Í Í ű É ű ű ű ű ű Í Í ű É ű ű Í Í

Részletesebben

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM ICHIHARA SHIMPEI A 18. SZÁZADI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETÉNEK KUTATÁSA FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM Magyarországon a 18. században az igazgatási rendszer nagy változáson ment keresztül a Habsburgok uralkodása alatt.

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Í ű ű ű ű ű ű ű ű Í ű Í É Ó Á Á Á Á É Á Á Á Á É Á ű Á É Á Á É Í ű É É Á Á Á ű Á Á É ű Á Á Á Í Á É Í ű Í ű Í ű Í ű ű ű Í ű ű ű ű ű ű Í Í É Í ű ű Í ű ű ű Á ű Í ű Á Á Í ű É ű ű ű ű ű ű Í ű Í ű ű ű ű ű ű ű

Részletesebben

Í ű ű ű ű Í ű ű ű ű ű ű É Í Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Ó Á Í Í ű Í Á ű Á Á Á Á Á Á Á É É Á Á Í Í Í ű ű Í Í ű Í ű ű ű Í ű Í Í ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű Á Á ű ű Í Í Í Í Í Í ű ű ű ű ű Í ű ű Í ű Í ű ű ű Í Í ű ű

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Nagy Péter Tibor: A műveltség demokratizálása a magyarországi elitoktatásban (1867-1918)

Nagy Péter Tibor: A műveltség demokratizálása a magyarországi elitoktatásban (1867-1918) Nagy Péter Tibor: A műveltség demokratizálása a magyarországi elitoktatásban (1867-1918) I. Definició... 1 II. Többen és mások jutnak műveltséghez... 3 III. Megváltozik az oktatáspolitika műveltségdetermináló

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

É Í ű ű ű ű ű ű ű ű Ü ű É Í Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á É Ó Ó ÁÁ Á ű É Á Á Á É Á É Í Á Á Á Á Ó ű ű Í Í ű ű Í ű ű ű Í ű ű ű ű Í ű ű Í ű ű Í ű ű ű ű Í Í ű Á Á É Á É Í ű ű É Ü ű Í É É ű ű ű ű ű ű Ő ű ű ű ű

Részletesebben

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.)

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) Szathmári István A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) B o d n á r Ildikó 2001 tavaszán az ELTE BTK akkori, Pesti Barnabás utcai épületében

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...?

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? 2013. november 17. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele I/10. szám Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? Képzeljük csak el, Jézus Rómában a Szent Péter bazilikáról

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

MCS8. Ábrahám Barna. 1. A Regnum Hungariae a magyar és a szlovák történetírásban és a történeti tudatban

MCS8. Ábrahám Barna. 1. A Regnum Hungariae a magyar és a szlovák történetírásban és a történeti tudatban MCS8 Ábrahám Barna Interetnikus kapcsolatok VIII. (A magyar szlovák interetnikus összefüggések. Történelmi csomópontok és folyamatok értelmezése ezeregyszáz év kölcsönhatásaiban 2.) A Regnum Hungariae

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra

FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra Moderátor: Dr. Cser János c. egyetemi tanár 1 FORGATÓKÖNYV a Hajdu szobor avatására 2015. május 9. szombat 15 óra KATONAI FELHÍVÓJEL! Vámos Gábor koncertmester Tisztelt Óvári Gazdászok, Kedves Kollegák,

Részletesebben

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete. a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (IX. 26.) Önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL

Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL Sinkó Ervin REFERÁTUM BORI IMRE RADNÓTI MIKLÓS KÖLTÉSZETE CÍMŰ DOKTORI DISSZERTÁCIÓJÁRÓL A Novi Sad-i egyetem bölcsészeti kara igazgatóságának megtisztelő megbízásából a következőkben közlöm véleményemet

Részletesebben

Közösség és identitás a Kárpát-medencében

Közösség és identitás a Kárpát-medencében ISBN 978-615-5389-39-9 határhelyzetek VII. HATÁRHELYZETEK VII. Közösség és identitás a Kárpát-medencében Emberi Erőforrások Minisztériuma Közösség és identitás a Kárpát-medencében KÖZÖSSÉG ÉS IDENTITÁS

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez 42 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. OKTÓBER Varga Gergely A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez Barack Obama 2009. szeptember 17-én jelentette be hivatalosan, hogy eláll a Közép-Európába tervezett

Részletesebben

Labirintus és útvesztő

Labirintus és útvesztő Labirintus és útvesztő 1. lépés: mi is az a labirintus? A labirintus egy egyjáratú, ívelt (út)vonal, amely a bejárattól elvezet a központig. Ez egy ősi, egyetemes minta, amelyet majd minden kultúrában

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Kedves Olvasóink, bevezető

Kedves Olvasóink, bevezető Kedves Olvasóink, bevezető mivel a Bencés Kiadó, amelynek több, mint hat éve vezetője vagyok, 2010-ben meglehetősen nehéz évet zárt, bizonyos értelemben talán azt is lehetne gondolni, hogy a gondjainkat

Részletesebben

Tartalom, elemzés, értelmezés

Tartalom, elemzés, értelmezés Franczel Richárd Tartalom, elemzés, értelmezés 2009. november 7-én a német Die Welt interjút közölt Kertész Imrével 80. születésnapja alkalmából. A Nobel-díjas író a beszélgetés során Magyarországhoz,

Részletesebben

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik.

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév Munkaközösségünk tagjai: Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. 1. - magyar történelem-német szakos tanár, munkaközösség-vezető

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG

Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG 407 Kiss Éva ALMÁR (FRÄNKEL) GYÖRGY ÉS A MAGYAR MÛHELY-SZÖVETSÉG A 20. század, különösen az elsô világháborút követô idôszak sürgetô igénnyel vetette fel a lakáskérdést, ezen belül a környezet alakításának

Részletesebben

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga

HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL. A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZOKTATÁSRÓL A Szlovákiai Magyar Oktatási Fórum konferenciájának anyaga ÖSSZEÁLLÍTOTTA HODOSSY GYULA Lilium Aurum, 2002 ISBN 80-8062-146-2 HELYZETKÉP A SZLOVÁKIAI MAGYAR

Részletesebben

A 2007-re kialakult kisebbségi defi cit, az új ukrán

A 2007-re kialakult kisebbségi defi cit, az új ukrán Két évtized távlatából 67 A 2007-re kialakult kisebbségi defi cit, az új ukrán felvételi rendszer bevezetése, a független vizsgaközpontok kialakítása megrendítette a magyar nyelvű oktatás rendszerét. A

Részletesebben

Maárné Molnár Csilla. A Kaposvári Állami Gimnázium diákjai (1870-1910)

Maárné Molnár Csilla. A Kaposvári Állami Gimnázium diákjai (1870-1910) Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Maárné Molnár Csilla A Kaposvári Állami Gimnázium diákjai (1870-1910) Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ Géczi János habilitált

Részletesebben

A határmítosz: Dévény vára

A határmítosz: Dévény vára GABRIELA KILIÁNOVÁ A határmítosz: Dévény vára Bevezetés Dévény (Theben, Devín) várának romjai impozáns sziluettet rajzolnak ki a Morva és a Duna torkolata felett magasodó dombon. Ez a kép az elmúlt két

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

A háború, amely megszüntet minden háborút

A háború, amely megszüntet minden háborút Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának vezetése megbízásából az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 2014. május 8-9-én tudományos konferenciát szervez az első világháború

Részletesebben

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 Rövidítések: Sorsz. - Az irat sorszáma S.szám - Az iraton szereplő sorszám Sorsz. Doboz S.szám Keltezés helye Keltezés éve Tárgy

Részletesebben

19. ročník degustácie vín - Svätý Peter

19. ročník degustácie vín - Svätý Peter Kategória Archív 1 139 Cabernet sauvignon 2009 Zsidek Imre D 4 85,67 Striebro 2 102 Zweigeltrebe 2005 Bednár Tibor D 1 84 Striebro 3 77 Cabernet sauvignon, nesk. zber 2009 Huĺuk Ondrej D 4 83,33 Striebro

Részletesebben