A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa"

Átírás

1 A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa 1

2 A bölcsőde bemutatása 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő szolgáltatások o 1.3.Intézmény jogállása 2. Szakmai Program célja 3. Küldetés nyilatkozat o 3.1. Bölcsődénk pedagógiai hitvallása o 3.2. Gyermekkép o 3.3. Kisgyermeknevelő kép o 3.4. Bölcsőde-kép 4. Intézmény minőségpolitikája o 4.1. Erősségeink o 4.2. Fejlesztésre váró terület o 4.3. Képzés, továbbképzés, az egyéni szakmai fejlődés biztosítása 5. Ellátás igénybevételének módja 6. Humán erőforrás 7. A bölcsődei ellátás tárgyi feltételei o 7.1. Csoportszobák o 7.2. Gyermeköltöző o 7.3. Fürdőszoba o 7.4. Helyiségek díszítése o 7.5. Textíliák o 7.6. Játszóudvar o 7.7. Játékkészlet 8. Gyermekélelmezés 9. Nevelés, gondozás a bölcsődében o 9.1. Nevelés, gondozás célja o 9.2. Nevelés, gondozás feladata 2

3 o 9.3. Nevelés fő feladatok o Egészségvédelem o Érzelmi nevelés és szocializáció segítése o A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 10. A bölcsődei nevelés, gondozás alapelvei o A családi nevelés elsődlegességének tisztelete o A gyermeki személyiség tiszteletének elve o A nevelés-gondozás egységének elve o Az egyéni bánásmód elve o A stabilitás elve o Az aktivitás, az önállóság segítésének elve o Az egységes nevelő hatások elve 11. Bölcsődénk működési rendje o A gyermekcsoportok szervezése o A gyermekek folyamatos napirendje 12. A bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei o Gondozás o A gondozás szervezése o Gondozási műveletek o Pelenkázás, bili, wc használata o Tisztálkodás o Étkezés o Pihenés és alvás biztosítása o Játéktevékenység o Tanulás 13. Kiemelt szakmai feladatok o Családi szervezés segítése o Szülői értekezlet o Családlátogatás o Beszoktatás, napi beszélgetések a szülővel o Szülőcsoportos, egyéni beszélgetések o Üzenő füzet o Nyílt nap o Egyéb szervezett programok a családokkal o Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása o Lelki egészségvédelem 3

4 o Mozgásfejlődés segítése o Levegőzés, fogápolás o Bölcsőde orvos preventív tevékenysége o o Komplex művészeti, esztétikai nevelés o Ének-zenei nevelés o Vizuális nevelés o Anyanyelvi, irodalmi nevelés o Környezeti nevelés 14. Szakmai tevékenység az ÁMK óvodájával 15. Intézményes kapcsolatok o Együttműködés a jelzőrendszer tagjaival 16. Gyermekekről vezetett egyéni dokumentáció 17. A gyermek testi, lelki, szociális fejlettsége o Jellemzői az óvodai felvétel előtt 18. Jogok és kötelességek, érdekvédelem 19. Zárszó Mellékletek Szakmai feladatok, havi tervezet Napirend Házirend SZMSZ 4

5 5

6 A Böcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Intézmény neve: ÁMK Óvodai és Bölcsődei Intézményegység Intézmény címe: Dévaványa, Eötvös utca 2 Bölcsőde címe: Dévaványa, Kossuth utca 5 Telefonszáma: 06/ Nyitva tartás ideje: 6ºº-17³º A szakmai program készítői: Adamik Lászlóné csoportvezető, csecsemő és kisgyermekgondozó Sántáné Nagy Erzsébet csoportvezető, csecsemő és gyermekgondozó Ambruzsné Ignácz Ildikó kisgyermekgondozó-, nevelő Somogyi Tünde csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó Ellátási terület: Dévaványa Város közigazgatási területe 6

7 A bölcsőde bemutatása A bölcsőde, a város központjától nem messze, jól megközelíthető helyen, egy csendesebb utcában található. A Kossuth úti Óvodai telephelyen, ahol 1998-ban nyitotta meg kapuit egy csoporttal, mely a lakosság igényeihez alkalmazkodva két csoportra bővült. A bölcsőde nyitva tartását a fenntartóval közösen állapítja meg a családok igényeinek figyelembevételével. Ez munkanapon Férőhelyszám: 24 fő Csoportok: Katica csoport 12fő Micimackó csoport 12 fő A bölcsőde külön bejáraton közelíthető meg. Az óvodától egy folyosó választja el, melyet a gyermekek alkotásaival díszítünk. Csoportszobáink derűt, nyugalmat árasztanak. Bútoraink kifejezetten-e korosztály számára készültek. A gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodó játékeszközök és a csoportlétszámnak, összetételének megfelelő mennyiségű játék található minden tevékenységformához. A bölcsőde külön udvarral rendelkezik. Az udvaron található füves, gumitéglás és betonozott terület is, így rossz idő esetén is tudjuk biztosítani a levegőzést. A településen élő családok életkörülményei a magyarországi átlaghoz hasonlóan, megváltoztak. A nagymamák még aktív dolgozók, így az édesanyák mennek vissza dolgozni a gyermek 2 éves kora után. A munkahely is felajánlja a lehetőségét, amit a szülők el is vállalnak. Ez számukra csak úgy lehetséges, ha meg tudják oldani a kisgyermek napközbeni elhelyezését. Ehhez nyújt segítséget a bölcsőde. Sajnos településünkön is egyre több a szociálisan rászoruló, kisgyermek. Fontosnak tartjuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtését, a hátrányok csökkentését. Az intézmény szerepe, felelőssége ezért hangsúlyossá vált. Szeretnénk a feladatokat magas színvonalon, mindenki megelégedettségére végezni, hosszabb távon jó hírnevet szerezve ezzel a bölcsődének. A bölcsődei csoport alapításától kezdve folyamatosan arra törekszünk, hogy magas színvonalú, a gyermekgondozáshoz-neveléshez kapcsolódó munkát végezzünk. Célunk, hogy folyamatosan alkalmazkodva a környezet, család, a társadalom elvárásaihoz, elnyerjük és tovább növeljük a szülők bizalmát, elégedettségét. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek rengeteg örömteli élményben részesüljenek a bölcsődei élet során. Az itt töltött idő alatt nem csak életkori sajátosságaik legmagasabb szintjét érjék el, hanem egy plusz emlékkel, élménnyel gazdagabban hagyják el a bölcsőde kapuit. 7

8 1. Intézmény feladata, tevékenysége: 1.1 Intézmény alapfeladata A bölcsődés korú gyermekek napközbeni magas színvonalú ellátása, testi-szellemi fejlődésüket elősegítő gondozása-nevelése. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált gondozása- nevelése, korai fejlesztése. Korai fejlesztés-gondozás a 0-6 éves korú különböző fokban megkésett, vagy eltérő fejlődésmenetű gyermekek komplex ellátása. Az ellátás magában foglalja a különböző pszicho motoros fejlődési területek, a nagymozgás és a finommotorika, a szociális-érzelmi terület, adaptív-gondolkodói terület, a kommunikáció és önkiszolgálás fejlesztését, tanácsadást a gyermek fejlődésével, nevelésével kapcsolatban. A gyermekek fejlesztését heti rendszerességgel az ÁMK Nevelési Tanácsadás és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegysége végzi. Intézményünk minőségpolitikája A 0-3 éves korosztály fejlődésének törvényszerűségeire épülő, a gyermekek adottságait, természetes igényeit figyelembevevő biztonságos, szakszerű gondozás-nevelés megvalósítása intézményes keretek között. Olyan nevelési körülmények megteremtése, amely egyedülálló és elősegíti a gyermekek testi-lelki, intellektuális fejlődését. Egységes bölcsőde kultúra kialakítása, amelyben még több figyelmet tudunk szentelni a gyermekek egyéniségének, a családok támogatásának. Olyan családbarát bölcsődét kívánunk működtetni, ahol az ellátás összhangban van a gyermekek szükségleteivel, megfelel a szülők igényeinek, a fenntartó is elégedett az ellátás minőségével. A kellemes bölcsődei légkör, a szakképzett gondozónők, a kialakult nevelői attitűd a gyermek centrikus bánásmód a változatos programok vonzerőt jelentenek és fokozhatják a szolgáltatásunk iránti bizalmat a családok részéről. Megtanítjuk a gyermekeket egymás tiszteletére, és arra, hogy alkalmazkodjanak, megismerjék és elismerjék egymás értékeit. Fogadják el némely gyermek különbözőségét. Éljenek egészséges életet, szeressék és védjék a természetet, vegyék észre, tudjanak gyönyörködni mindenütt a szépségben. Szeressék a szép meséket, verseket, dalokat, zenét. Ha a gyermekek folyamatosan érzik a gondozónő okos szeretetét, megbecsülését, tapasztalják segítőkészségét, akkor ők is figyelmesek és segítőkészek lesznek. A tudás forrása a gyermeki tevékenység során szerzett tapasztalat, ezért környezete, tárgyai, eszközei mind ezt a célt szolgálják. 8

9 1. 2 Alapellátás mellett működő szolgáltatások Az ÁMK Bölcsőde Intézményegység külön szolgáltatásai A dévaványai Bölcsőde intézményegységében május 1. napjától kezdődően alapszolgáltatáson túl, térítési díj ellenében időszakos gyermekfelügyelet és térítésmentes segítő tanácsadás vehető igénybe, A szolgáltatás célja: a.) alternatív, napközbeni gyermekfelügyelet létrehozása, melynek segítségével a Dévaványán és környékén lakó anyukák könnyebben tudnak majd visszatérni a munkaerőpiacra, b.) a gyermeknevelést segítő tanácsadás célja a szülők mindennapi gyermeknevelésben való aktív segítségnyújtás. A szolgáltatást igénybe vehetik: Akik részmunkaidőben dolgoznak, Akik munkát keresnek, Nyelvet tanulnak, Akik átképzésen, iskolarendszerű képzésben vesznek részt, és nem tudják kire bízni gyermekük felügyeletét. Kisgyermekes anyák, akik (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Törvény, valamint a végrehajtása céljából kiadott kormány-és szociális ágazati miniszteri rendeletek szabályzatában megfogalmazott rendelkezések alapján), nem vehetik igénybe a bölcsődei ellátást, vagy Egyéb elfoglaltság miatt a gyermek felügyeletéről időszakosan gondoskodni nem tudnak. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeitől szóló módosított 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 44. (1) bekezdés b) pontja, valamint a(3.) bekezdése alapján, a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyeztető, bölcsőde térítési díj ellenében külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet működtet. Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a gyermek számára a szülő (gondozó) által igényelt alkalommal és időtartamban bölcsődei ellátást nyújt a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein. Az időszakos gyermekfelügyelet lehetőséget nyújt arra, hogy bölcsődei felvétel nélkül -a szülők igényeinek megfelelően - a gyermek néhány órát a kortársai között töltsön. A szolgáltatás hétköznapokon, bölcsődei nyitvatartási időben 6:00-17:30 kérhető. A gyermekfelügyelet meghatározott térítési díjért vehető igénybe. A szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolításáért, annak megszervezéséért a bölcsőde szakmai koordinátora a felelős. A szolgáltatás igénybevételének feltételei: A szolgáltatást kizárólag egészséges gyermekek vehetik igénybe. A szülő bemutatja a kötelező védőoltásokról szóló igazolást, illetve Gyermek egészségügyi kiskönyvet. A szolgáltatásokat a 4 éves kor alatti gyermekeknek és szüleiknek kínáljuk. A szolgáltatást előzetes telefonos bejelentkezéssel lehet igénybe venni 06/ és 06/20/ telefonszámokon. 9

10 Amit a szolgáltatás igénybevétele előtt tudni kell: Az időszakos gyermekfelügyeletet csak egészséges gyerekek vehetik igénybe. A szolgáltatás óradíjas, minden megkezdett óra egész órának számít. Étkezést igény szerint külön díjazás ellenében biztosítunk. A szolgáltatási díj fizetése előre történik. A befizetésről az intézmény nyugtát/számlát állít ki. Ahhoz, hogy a munka megszervezése gördülékenyen menjen szükséges, hogy a szülő az igényét legkésőbb előző nap délig bejelentse. A férőhely korlátozott, ezért a jelentkezőket a bejelentkezés sorrendjében regisztráljuk. Csak bölcsődés korú, 20 hetestől- 4 éves korú gyermekek számára vehető igénybe. Váratlan betegség/baleset esetén a szülőt ( illetve a szülő által megjelölt személyt) telefonon azonnal értesítjük, ha szükséges orvosi ellátást biztosítunk! A gyermek ruháinak tárolására jellel ellátott kisszekrény szolgál, kérjük a váltóruha, cipő használatát és amennyiben nem szobatiszta a szülő köteles gondoskodni a tisztába tételhez szükséges felszerelésről (pelenka, törlőkendő, kenőcs stb.)! A gyermekek magukkal hozhatják az otthoni kedvenc játékaikat, de a játék épségéért felelősséget nem vállalunk! A bölcsődébe az enni-innivaló behozatala tilos! Ha a bejelentést követően a szolgáltatást mégsem igényelnék, kérjük jelezni! Dévaványa, Intézmény jogállása az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata, az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól, az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok számára a napközbeni gyermekellátásról az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, a 14/1994.(VI.24) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról, 259/2002. (XII. 18. ) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekvédelmi vállalkozói engedélyezésről, a pszichológiai és a pedagógiai kutatások eredményei, az első életéveknek a későbbi fejlődés szempontjából is meghatározó szerepének elismerése, a bölcsődei nevelés-gondozás története alatt felhalmozott értékek, a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata. Ezeknek az elveknek az elfogadása és a gyakorlatban való érfényesítése a bölcsődei nevelő-gondozó munka minimum követelménye. 10

11 2. Szakmai program célja A Bölcsődei Nevelés-gondozás Alapprogramja, amely szakmai munka szabályozásának legmagasabb szintű dokumentuma, iránymutatást ad a helyi programok elkészítéséhez, az egységes nevelés-gondozási elvek érvényesítéséhez. Az Alapprogram a hazai bölcsődei nevelés-gondozás értékeire épít, és keretjelleggel határozza meg a nevelés-gondozás fő céljait, helyzeteit, feladatait. A dévaványai ÁMK Bölcsőde Szakmai Programja az alapprogram alapján megfogalmazza az intézmény nevelési-gondozási feladatait, elveit, célkitűzéseit, a bölcsődei tevékenységi formákat. A szakmai programban foglaltak jellemzik a bölcsődében dolgozók szakmai törekvéseit. A napközbeni ellátás keretében arra törekszünk, hogy bölcsődéseink emberi méltóságát mindenkor tiszteletben tartva, a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban, nevelésben részesülhessenek. Azt szeretnénk, ha gyermekeink környezete, játék és eszközkészlete, továbbá a magas színvonalon végzett munka legfőbb partnereink, a szülők megelégedettségét szolgálná. Bölcsődénk saját program szerint dolgozik, amely összhangban van az országos alapprogrammal. Szakmai programunk igazodik a helyi lehetőségekhez, a családok és a fenntartó elvárásaihoz, megőrizve a szakmai önállóságot. 3. Küldetés nyilatkozat 3.1. Bölcsődénk pedagógiai hitvallása Biztonságérzetet nyújtó, érzelem gazdag környezet alakítunk ki, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt aktív játék örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre, gazdagodhat élmény és fantázia világa és kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a körülötte lévő világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Senki sem születik készen. Légy azzá, amivé legjobb hajlamaid szerint válhatsz! 3.2. Gyermekkép (Tatiosz: Szerényen tündökölni) Minden gyermek egyedi és megismételhetetlen egyén, így személyiségjegyeik is eltérőek. Fejlődésüket genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a sajátos szociokulturális családi háttér és a környezeti hatások együttesen határozzák meg. Gyermekképünk a nyugodt, harmonikusan fejlődő, élményekkel teli gyermek, aki képes saját természetes kíváncsisága által tanulni és fejlődni; szeretettel fordul az őt körülvevő világhoz (környezetéhez, felnőttekhez, társaihoz), valamint konfliktusait, életében felmerülő problémáit életkorához mérten megfelelően tudja kezelni, szükség esetén segítséget kérni a megoldáshoz. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek pozitív énképe alakuljon ki, ezen kívül örömteli hozzáállása legyen a megismeréshez illetve a felfedezéshez. 11

12 3.3. Kisgyermeknevelő-kép Kisgyermeknevelőként magatartásunkban az elfogadás, tolerancia dominál. Szakértelmünk segítségével a gyermekek mindennapjait színes, fejlesztő hatású játéktevékenységgel töltsék ki. Segítsünk megismerni a gyermeknek önmagát és az őt körülvevő világot. Megalapozzuk a gyermekben a megfelelő viszonyulásokat a világ dolgaihoz. (szocializáció, egészségnevelés, környezeti nevelés) Bölcsőde-kép A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszérűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermekeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet meghatározó. Bölcsődénk a gyermekek egyéni igényeihez igazodva biztosítja a gyermekek fejlődéséhez szükséges tárgyi, és személyi feltételeket. A bölcsődei nevelő munka a családnevelésre épül, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A gyermek harmonikus fejlődése-fejlesztése szempontjából fontos, hogy a két közeg együttműködjön, nevelő, szocializáló tevékenységét összehangolja. A bölcsőde az első intézmény, amellyel a család kapcsolatba kerül, megalapoz egy nyílt demokratikus elveken alapuló együttműködést. Bölcsődénkben a nevelés-gondozás családias, derűs, nyugodt légkörben folyik. Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés. Bölcsődénkben megjelenik a környezettudatos nevelés és az egészséges szemléletformálás. Lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy gyermekük bölcsődei életébe beleláthassanak ezzel csökkentve az elválásból fakadó feszültségeket. Bölcsődén belüli, és kívüli találkozások egyaránt mélyítik a kisgyermeknevelő, szülő kapcsolatot. Az első találkozás a családlátogatás, mely alkalmával a kapcsolat felvétel, ismerkedés a cél. Az első szülőértekezleten bemutatjuk a bölcsődét, a szakembereket. A szakmai program felolvasása után véleményezhetik a szülők azt. Megválasztásra kerülnek a szülői fórum képviselői. Nagyon fontosnak tartjuk a naponkénti információ cserét. A különleges gondozást igénylő gyermekek együttnevelése egészséges társaikkal, esélyegyenlőséget teremt. Minden kisgyermeknek joga van az egyéni bánásmódhoz az őt megillető fejlesztéshez. Célunk: A lehetőségek figyelembevétele mellett a családok részéről felmerülő igényeket kielégítsük, ezzel hozzájárulva a bölcsődés korú gyermekek egészséges fejlődéséhez. Boldog gyermekeket neveljünk, akik tudnak vidáman játszani, felszabadultan örülni, tevékenykedni, hatalmas mozgásigényüket kielégíteni. Tevékenységükben használják fel tapasztalataikat. Szókincsük gyarapodjon, beszédkészségük folyamatosan fejlődjön. Tanuljanak meg önállóan öltözködni, kulturáltan étkezni, tisztálkodni, stb. Mindehhez keretet ad a gyermek korához és fejlettségéhez, egyéni szükségleteihez igazodó rugalmas bölcsődei napirend, mely figyelembe veszi a család szokásait is. Minden kisgyermek fejlődéséhez azonos esélyek biztosítása. 12

13 4. Intézmény minőségpolitikája Célunk : rugalmasság, kompromisszumkészség, családbarát bölcsőde, számunkra minden gyermek egyaránt fontos! Az ellátás során fontosnak tartjuk megteremteni a szükséges optimális személyi és tárgyi feltételeket, melyek együttesen képesek biztosítani az ellátottak, szüleik és az intézményben dolgozók megelégedettségét, valamint az új feladatok felvállalása iránti fogékonyságot. Bölcsődei gondozásunk nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben, fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével. Szakembereink szeretetteljes odafordulással segítik, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelően ismerjék meg saját értékeiket, a körülöttük lévő világot. Biztosítjuk a feltételét annak, ami életüknek ebben a szakában a legfontosabb: békés, nyugodt, elmélyült játékot, az együttjátszás lehetőségét gyermekekkel, felnőttel egyaránt. Nevelői munkánk során fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést, kölcsönös bizalmon alapuló korrekt partneri viszony kialakulását szülő és kisgyermeknevelő között. Feladatunk a meglévő lehetőségek teljes kihasználása, a szakmai célkitűzések legjobb szintű megvalósítása és annak ellenőrzése. Az ellátás jó színvonalra emelésének és megtartásának alapvető feltétele a gyermekek gondozásáért, neveléséért felelős kisgyermeknevelő munkatársak folyamatos képzése, továbbképzése, valamint az igényes munkafeltételek (személyi, tárgyi) biztosítása, a dolgozók erkölcsi és anyagi elismerése Erősségeink A bölcsőde jól megközelíthetősége, Bölcsőde-Óvoda egy épületben üzemel (testvérpárok elhelyezési lehetősége), Nagy területű játszóudvar, Kialakult és működő kapcsolatrendszer, Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása integráltan, 4.2. Fejlesztésre váró terület A szakdolgozók közül számítógép kezelői végzettséggel, felhasználói ismeretekkel rendelkezők alacsony aránya, Fedett terasz hiánya, Árnyékolási lehetőség hiánya, Veszélyek Játszóudvar térburkolatának állapota Játszóudvar kialakítása nem az életkoruknak megfelelő, akadálymentesítésre szorul 4.3. Képzés, továbbképzés, az egyéni szakmai fejlődés biztosítása A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára kötelező a szakmai továbbképzés, melyet a évi III. Törvény szabályoz, a részletes szabályokat a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet tartalmazza. 13

14 Rendelet írja elő a személyes gondoskodást végzők továbbképzési kötelezettségét és a teljesítés lehetőségét. A képzési ciklus alatt felsőfokú végzetség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot kell megszerezni. Önképzés A kisgyermeknevelőink a továbbképzéseken, való részvételen felül is rendszeresen képezi magukat. Ehhez a bölcsőde biztosítja a szakmai folyóiratok beszerzését, jogszabályokat értelmező kiadványokat, Internet használatának lehetőségét. 5. Ellátás igénybevételének módja Az ellátások igénybevételének módjáról részletesen a Bölcsődei felvételi szabályzat rendelkezik. A kitöltendő dokumentumok (Felvételi kérelem, Nyilatkozat, Megállapodás) a szabályzat szerves részét képezik. A bölcsődei felvétel rendje A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/98. (IV.30.) NM rendelet szerint a bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig Tájékoztatás: A szülő érdeklődésére a intézményegység vezető tájékoztatja a szülőt a szolgáltatás módjáról, a szolgáltatásokról, a térítési díjról, a házirendről. A bölcsődei étkezési térítési díj ellenében vehető igénybe. Kormányrendelet rendelkezik arról, hogy ki mentesül a térítési díj 50, ill. 100%-os befizetése alól. A térítési díjat minden hónap 15-ig, a tárgyhónapra előre kell fizetni. A befizetésről a szülő számlát kap. A térítési díjat a fenntartó minden év februárjától módosítja, az étkezést biztosító vállalkozó javaslatára. Felvételi kérelem: A szülő a tájékoztatás után írásbeli kérelmet juttat el az intézményegység vezetőhöz, melyben indokolja a szolgáltatás igénybevételének szükségességét. Értesítés: Az intézményegység vezető a kérelem benyújtása és elbírálása után írásban értesíti a szülőket a bölcsődei ellátás kezdetéről, a szükséges dokumentumokról, és a díjfizetés idejéről. 14

15 Megállapodás: A megállapodásban a két fél írásban rögzíti a bölcsődei ellátás időtartalmát, a szülők és a gyermek adatit. 6. Humán erőforrás 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, az intézmény engedélyezett létszámát az alábbiakban határozza meg. A dolgozói létszámszükségletet meghatározza az, hogy egy bölcsődei gyermekcsoport létszáma fő. A szakmai szempontokat figyelembe véve a bölcsődei csoportok maximális megengedhető feltöltöttsége 120% lehet, ha a csoport összetétele 2 év feletti gyermekekből áll. A feladat ellátásához szükséges felnőtt létszám: - Csoportonként 2 fő kisgyermeknevelő - A két gondozási egységre jut 1 fő technikai dolgozó. 7. Bölcsődei ellátás tárgyi feltételei Bölcsődei csoportunk tárgyi feltételei elősegítik a gyermekek nevelését - gondozását, megfelelnek a biztonságos szakmai munkához szükséges előírásoknak Csoportszobák Gyermekek életkorának megfelelő méretű bútorok Kisebb puha szőnyegek, párnák Étkezéshez edények Gyermekfektetők lepedővel. Játék tárgyi feltételei: a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodó játékeszközök és a csoportlétszámnak, összetételnek megfelelő mennyiségű játék minden tevékenységformához Gyermeköltöző Gyermekek öltözködési igényeinek megfelelő ruha és cipőtároló. Öltözés tárgyi feltételei: a szülők a gyermeköltözőben öltöztetik, vetkőztetik gyermeküket. Bölcsődei pelenkázó áll rendelkezésre kispaddal Fürdőszoba A gyerekek gondozását segítő berendezési tárgyak, eszközök, életkoruknak megfelelő méretben. 2db mosdó, 2db gyermek WC, zuhanyzó, pólyázó asztal, fésűtároló, fogmosó pohártartó, törülközőtartó, egész alakos tükör. 15

16 7.4. Helyiségek díszítése A csoport egyéni arculatát dekorációval, a bútorok elhelyezésével alakítjuk ki. Ügyelünk arra, hogy a csoport dekorálása ne öncélú legyen, hanem kapcsolódjon az évszakokhoz, a csoport életéhez, és a gyerekek fontos szerepet kapjanak Textíliák A textíliák anyaga, mérete, formája, színe harmóniát sugároz, a gyermekek komfortérzetét szolgálja Játszóudvar Füves, betonos udvarrészek Homokozási lehetőség biztosítása Udvari mozgáslehetőséget biztosító játékok, mászókák, csúszdák, kismotorok 7.7. Játékkészlet A játékkészlet összeállításának szempontjai: Egészségügyi: könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen, balesetet ne okozzon, megfelelő méretű legyen Pedagógiai: minden tevékenységformához megfelelő játékszerek legyenek (manipulációs, konstruálós, szerepjáték, mozgásfejlesztő játék) Elhelyezése nyitott játékpolcon, tárolóedényekben, a felügyeletet igénylő játékok kisgyermeknevelők által elérhető polcon Pihenősarok: a gyermek pihenési igényeinek kielégítésére: párnák, puha textil játékok, gyermekheverő, szőnyeg. Alapjátékok: Játszókendők Babák Labdák Képeskönyvek (leporello) Mozgásfejlesztők A nagyméretű játékok (labdák, mászópárnák,) kivételével minden gyermeknek jusson azonos típusú játék (baba, mackó, könyv, autó, labda). Nagymozgásos játékok: autók, dömperek, motorok, mászóka, alagút. Húzogatható, tologatható eszközök: vonatok, autók. Üreges játékok: kosarak, szatyrok, vödrök, tálak, talicskák. Homokozó játékok: vödrök, lapátok, homokozó formák, sziták. Szerepjáték: főző edények, gyúró tábla, babaruhák, takarók, takarító eszközök, orvosi táska, telefon, fodrász kellékek 16

17 Alkotó játék: vizuális eszközök Konstruáló játékok: Lego, Gabi, Montessori, baby logik, sorozatok, formakirakók, hordó és kockasorok, építőjátékok. 8. Gyermekélelmezés A bölcsődei élelmezés során követelmény számunkra: Mennyiségileg elegendő, minőségileg helyes összetételű táplálék biztosítása. Bölcsődénkben reggelit, tízórait, ebédet, uzsonnát kapnak a gyerekek. Különleges étrendet igénylő gyermek étkeztetése: Orvosi igazolás alapján biztosítjuk szükség esetén a diétás, liszt, illetve tejmentes étkeztetést. Kisgyermektáplálás: Az étlapot a kisgyermekgondozó-nevelő, élelmezésvezető, bölcsődeorvosból szerveződő team állítja össze. Szempontjaink: Változatosság, színben, formában Összehangoltság, Idényszerűség Fontosnak tartjuk, hogy a csoportban is naponta kóstolja meg a kisgyermeknevelő az ételt, ezáltal is informálva a gyermeket az elé kerülő étel milyenségéről, kedvet keltve az evéshez. Törekszünk a gyermekeknél az étkezési kedv fenntartására májusától, az érvényben levő jogszabályok értelmében meg kell felelnünk a HACCP követelményeinek. A gyermekek étkeztetését az önkormányzattal szerződésben álló étkezde konyhájáról oldjuk meg. A kijelölt úton, zárt tároló edényekben érkezik a tálaló konyhába az étel. 9. Nevelés, gondozás a bölcsődében 9.1. Nevelés, gondozás célja A 0-3 éves életkorú gyermekek gondozása, nevelése a családdal együttműködve, személyiségük kibontakoztatásának elősegítése Nevelés, gondozás feladata A bölcsődei gondozás nevelés feladata a gyermek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése. 17

18 9.3. Nevelés fő feladatai Egészségvédelem Intézményünk a megfelelő egészségneveléshez biztosítja az egészséges környezetet, valamint az egészséges fejlődést elősegítő nevelést-gondozást, egészséges táplálkozást. biztosítjuk a kornak megfelelő ételeket biztosítjuk a nyugodt légkört biztosítjuk a megfelelő időt biztosítjuk a gyermek számára saját helyet az étkezésnél Tudatos testápolási szokások kialakítása a gondozási műveletek során történik. Rendszeres testmozgás- napi szabadlevegőn való tartózkodás biztosítása biztosítjuk a napi testmozgást, megfelelő udvari mozgásfejlesztő játék, homokozó, mászóka, motor, stb. Harmonikus életvitel rugalmas napirend biztosításával a gyermek szükségleteinek és igényeinek figyelembevételével az aktív és passzív időtöltések megfelelő aránya biztosítjuk a gyermek egészséges lelki fejlődéséhez megfelelő élményanyagot segítjük a szülőket a neveléssel, gondozással kapcsolatban a gyermek harmonikus fejlődése érdekében Érzelmi nevelés és szocializáció segítése A közösségfejlesztés célja a bölcsődében a gyermek társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a közösségi élet alapjainak megteremtése. A társas viselkedés, az alkalmazkodás szabályainak első tényleges színtere a bölcsőde. A gyermek itt szembesül először a közösséghez, annak szabályaihoz való alkalmazkodással. Nagy felelősége a bölcsődében dolgozó szakembereknek a beilleszkedési nehézségek korai felismerése, és ezek korrigálása megfelelő segítséggel. Fontos, hogy a beilleszkedési problémáknak ne csak a kirívó magatartással párosuló eseteit vegyük észre, hanem azokat is, mikor egy gyermek a közösség peremhelyzetű tagjává kezd válni, nem vesz részt a közösség életében. Ezek korrigálása ugyanolyan fontos és ugyanolyan nehéz feladat, mint a normaszegő viselkedés megszüntetése. viselkedésformák kialakítása az intézményi normarendszer alapján az elvárások egyértelmű megfogalmazása, azok betartatása következetesség a megfelelő egyensúly megteremtése a szabályok és a kötetlenség között a teljesítmények ösztönző értékelése dicsérettel 18

19 közös célok kitűzése közös alkotások, játékok megszervezése különleges alkalmak, színes programok biztosítása, ahol a közösség tagjai a szürke hétköznapokból kilépve lehetnek együtt a peremhelyzetű gyermekek közösségbe való bekapcsolódásának segítése együttműködésre való lehetőségek megteremtése A megismerési folyamatok fejlődésének segítése A gyermek kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére alapozva a közvetlen környezetében szerzett tapasztalataira építve segítjük az egyéni képességek kibontakozását. A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújtunk. A képességgondozás a meglévő erősségek további fejlesztését jelenti. Az egyes erősségek fejlesztése azért bír rendkívüli jelentőséggel már bölcsődében is, mert hozzájárul mind az egészséges személyiségfejlődéshez, mind pedig a beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítéséhez, valamint nem utolsó sorban a szociális hátrányok majdani leküzdéséhez. Azzal, hogy a gyermek valamely területen megmutatkozó tehetségét nem hagyjuk figyelmen kívül, hanem bíztatjuk ennek fejlesztésére, megerősítjük önbizalmát, javítjuk önészlelését, és az alkotáshoz, tanuláshoz való viszonyát. a személyiség kibontakozásának segítése sokrétű tevékenység biztosításával gyakorlati, értelmi, érzelmi képességek fejlesztése a gyermek érdeklődési körét figyelembe vevő fejlesztés, nevelés kreativitás segítése lehetőségek biztosításával, valamint a fantázia fejlesztésével az érdeklődés megteremtése, fenntartása sikerélményhez való juttatás kudarcok megelőzése 10. A bölcsődei nevelés, gondozás alapelvei A családi nevelés elsődlegességének tisztelete A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, a bölcsődénk ennek tiszteletben tartásával, erősítésével, segítésével vesz részt a gyermekek gondozásában, nevelésében A gyermeki személyiség tiszteletének elve A bölcsődei nevelésünk-gondozásunk értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. A gyermeket mint fejlődő személyiséget a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb segítségigénye / ráutaltsága miatt különleges védelem illet meg. 19

20 10.3. A nevelés-gondozás egységének elve A nevelésünk-gondozásunk elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre Az egyéni bánásmód elve Meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segítjük a gyermek fejlődését. A bölcsődébe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől, viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető. Elfogadjuk, tiszteletben tartjuk a gyermek vallási, etnikai stb. hovatartozását, és a lehetőségek szerint segíti az identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a saját és a más kultúra és hagyományok megismerését és tiszteletben tartását. A gyermek fejlődéséhez alapvető az őszinteségünk, érdeklődésünk, figyelmünk, megbecsülésünk, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése A stabilitás elve Biztosítjuk a gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandóságát ( saját gondozónőrendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növelni az érzelmi biztonságát. A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a jó szokások kialakulását Az aktivitás, az önállóság segítésének elve Elvünk biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása. Az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásunkkal, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások bátorításával segítjük a tanulást. A gyermekek helyes cselekedeteit és feladatmegoldásukat dicsérettel erősítjük meg Az egységes nevelő hatások elve A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában 20

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Az intézmény alapadatai 4. 1. Az intézmény bemutatása 6. 2. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 7. 3. A bölcsődei

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták:

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA. A Magyar Bölcsődék Egyesülete felkérésére írták: SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel: 465-5000, 465-5001 Fax: 465-6027 e-mail: gyermekvedelem@szmi.hu; istvan.szikulai@szmi.hu; Gyermekvédelmi Főosztály A BÖLCSŐDEI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE 6725 SZEGED SZABADKAI ÚT 18. Tel./Fax: 62/567-177 Tel.:62/421-477 Fenntartó: PICK Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM . SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM 2012 2015 Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi címe: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27. Elérhetőségek: Telefon:

Részletesebben

Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program

Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program Bébi Hotel Magánbölcsőde Az intézmény célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai és pedagógiai program BÉBI HOTEL Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 2071 Páty, Móricz Zsigmond

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

Szakmai Program 2015-2018

Szakmai Program 2015-2018 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV./9.sz. Munkásotthon Bölcsőde Szakmai Program 2015-2018 Intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/9 Munkásotthon Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Bölcsődéi Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye címe: 1041.Budapest,

Részletesebben

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje Bölcsőde Szakmaiés Óvoda Pedagógiai Programja 2013. szeptember 1-től. 1 Tartalomjegyzék +I. Általános rész... 4 I. Általános rész... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános helyzetkép...

Részletesebben

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik működéséről.

Részletesebben

Napközbeni ellátás családi napközi

Napközbeni ellátás családi napközi 1/38 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Napközbeni ellátás családi napközi Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 55/1. oldal 1. Tartalomjegyzék 2. Bevezető...

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.

Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11. Budafok Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM "Meggyőződésem, hogy a legjobb, amit másnak adhatok, ha lehetőséget biztosítok számára saját képességeinek fejlesztéséhez

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben