A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa"

Átírás

1 A Bölcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Dévaványa 1

2 A bölcsőde bemutatása 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő szolgáltatások o 1.3.Intézmény jogállása 2. Szakmai Program célja 3. Küldetés nyilatkozat o 3.1. Bölcsődénk pedagógiai hitvallása o 3.2. Gyermekkép o 3.3. Kisgyermeknevelő kép o 3.4. Bölcsőde-kép 4. Intézmény minőségpolitikája o 4.1. Erősségeink o 4.2. Fejlesztésre váró terület o 4.3. Képzés, továbbképzés, az egyéni szakmai fejlődés biztosítása 5. Ellátás igénybevételének módja 6. Humán erőforrás 7. A bölcsődei ellátás tárgyi feltételei o 7.1. Csoportszobák o 7.2. Gyermeköltöző o 7.3. Fürdőszoba o 7.4. Helyiségek díszítése o 7.5. Textíliák o 7.6. Játszóudvar o 7.7. Játékkészlet 8. Gyermekélelmezés 9. Nevelés, gondozás a bölcsődében o 9.1. Nevelés, gondozás célja o 9.2. Nevelés, gondozás feladata 2

3 o 9.3. Nevelés fő feladatok o Egészségvédelem o Érzelmi nevelés és szocializáció segítése o A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 10. A bölcsődei nevelés, gondozás alapelvei o A családi nevelés elsődlegességének tisztelete o A gyermeki személyiség tiszteletének elve o A nevelés-gondozás egységének elve o Az egyéni bánásmód elve o A stabilitás elve o Az aktivitás, az önállóság segítésének elve o Az egységes nevelő hatások elve 11. Bölcsődénk működési rendje o A gyermekcsoportok szervezése o A gyermekek folyamatos napirendje 12. A bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei o Gondozás o A gondozás szervezése o Gondozási műveletek o Pelenkázás, bili, wc használata o Tisztálkodás o Étkezés o Pihenés és alvás biztosítása o Játéktevékenység o Tanulás 13. Kiemelt szakmai feladatok o Családi szervezés segítése o Szülői értekezlet o Családlátogatás o Beszoktatás, napi beszélgetések a szülővel o Szülőcsoportos, egyéni beszélgetések o Üzenő füzet o Nyílt nap o Egyéb szervezett programok a családokkal o Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása o Lelki egészségvédelem 3

4 o Mozgásfejlődés segítése o Levegőzés, fogápolás o Bölcsőde orvos preventív tevékenysége o o Komplex művészeti, esztétikai nevelés o Ének-zenei nevelés o Vizuális nevelés o Anyanyelvi, irodalmi nevelés o Környezeti nevelés 14. Szakmai tevékenység az ÁMK óvodájával 15. Intézményes kapcsolatok o Együttműködés a jelzőrendszer tagjaival 16. Gyermekekről vezetett egyéni dokumentáció 17. A gyermek testi, lelki, szociális fejlettsége o Jellemzői az óvodai felvétel előtt 18. Jogok és kötelességek, érdekvédelem 19. Zárszó Mellékletek Szakmai feladatok, havi tervezet Napirend Házirend SZMSZ 4

5 5

6 A Böcsődei nevelés-gondozás Helyi Szakmai Programja Intézmény neve: ÁMK Óvodai és Bölcsődei Intézményegység Intézmény címe: Dévaványa, Eötvös utca 2 Bölcsőde címe: Dévaványa, Kossuth utca 5 Telefonszáma: 06/ Nyitva tartás ideje: 6ºº-17³º A szakmai program készítői: Adamik Lászlóné csoportvezető, csecsemő és kisgyermekgondozó Sántáné Nagy Erzsébet csoportvezető, csecsemő és gyermekgondozó Ambruzsné Ignácz Ildikó kisgyermekgondozó-, nevelő Somogyi Tünde csecsemő és kisgyermeknevelő- gondozó Ellátási terület: Dévaványa Város közigazgatási területe 6

7 A bölcsőde bemutatása A bölcsőde, a város központjától nem messze, jól megközelíthető helyen, egy csendesebb utcában található. A Kossuth úti Óvodai telephelyen, ahol 1998-ban nyitotta meg kapuit egy csoporttal, mely a lakosság igényeihez alkalmazkodva két csoportra bővült. A bölcsőde nyitva tartását a fenntartóval közösen állapítja meg a családok igényeinek figyelembevételével. Ez munkanapon Férőhelyszám: 24 fő Csoportok: Katica csoport 12fő Micimackó csoport 12 fő A bölcsőde külön bejáraton közelíthető meg. Az óvodától egy folyosó választja el, melyet a gyermekek alkotásaival díszítünk. Csoportszobáink derűt, nyugalmat árasztanak. Bútoraink kifejezetten-e korosztály számára készültek. A gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodó játékeszközök és a csoportlétszámnak, összetételének megfelelő mennyiségű játék található minden tevékenységformához. A bölcsőde külön udvarral rendelkezik. Az udvaron található füves, gumitéglás és betonozott terület is, így rossz idő esetén is tudjuk biztosítani a levegőzést. A településen élő családok életkörülményei a magyarországi átlaghoz hasonlóan, megváltoztak. A nagymamák még aktív dolgozók, így az édesanyák mennek vissza dolgozni a gyermek 2 éves kora után. A munkahely is felajánlja a lehetőségét, amit a szülők el is vállalnak. Ez számukra csak úgy lehetséges, ha meg tudják oldani a kisgyermek napközbeni elhelyezését. Ehhez nyújt segítséget a bölcsőde. Sajnos településünkön is egyre több a szociálisan rászoruló, kisgyermek. Fontosnak tartjuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtését, a hátrányok csökkentését. Az intézmény szerepe, felelőssége ezért hangsúlyossá vált. Szeretnénk a feladatokat magas színvonalon, mindenki megelégedettségére végezni, hosszabb távon jó hírnevet szerezve ezzel a bölcsődének. A bölcsődei csoport alapításától kezdve folyamatosan arra törekszünk, hogy magas színvonalú, a gyermekgondozáshoz-neveléshez kapcsolódó munkát végezzünk. Célunk, hogy folyamatosan alkalmazkodva a környezet, család, a társadalom elvárásaihoz, elnyerjük és tovább növeljük a szülők bizalmát, elégedettségét. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek rengeteg örömteli élményben részesüljenek a bölcsődei élet során. Az itt töltött idő alatt nem csak életkori sajátosságaik legmagasabb szintjét érjék el, hanem egy plusz emlékkel, élménnyel gazdagabban hagyják el a bölcsőde kapuit. 7

8 1. Intézmény feladata, tevékenysége: 1.1 Intézmény alapfeladata A bölcsődés korú gyermekek napközbeni magas színvonalú ellátása, testi-szellemi fejlődésüket elősegítő gondozása-nevelése. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált gondozása- nevelése, korai fejlesztése. Korai fejlesztés-gondozás a 0-6 éves korú különböző fokban megkésett, vagy eltérő fejlődésmenetű gyermekek komplex ellátása. Az ellátás magában foglalja a különböző pszicho motoros fejlődési területek, a nagymozgás és a finommotorika, a szociális-érzelmi terület, adaptív-gondolkodói terület, a kommunikáció és önkiszolgálás fejlesztését, tanácsadást a gyermek fejlődésével, nevelésével kapcsolatban. A gyermekek fejlesztését heti rendszerességgel az ÁMK Nevelési Tanácsadás és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményegysége végzi. Intézményünk minőségpolitikája A 0-3 éves korosztály fejlődésének törvényszerűségeire épülő, a gyermekek adottságait, természetes igényeit figyelembevevő biztonságos, szakszerű gondozás-nevelés megvalósítása intézményes keretek között. Olyan nevelési körülmények megteremtése, amely egyedülálló és elősegíti a gyermekek testi-lelki, intellektuális fejlődését. Egységes bölcsőde kultúra kialakítása, amelyben még több figyelmet tudunk szentelni a gyermekek egyéniségének, a családok támogatásának. Olyan családbarát bölcsődét kívánunk működtetni, ahol az ellátás összhangban van a gyermekek szükségleteivel, megfelel a szülők igényeinek, a fenntartó is elégedett az ellátás minőségével. A kellemes bölcsődei légkör, a szakképzett gondozónők, a kialakult nevelői attitűd a gyermek centrikus bánásmód a változatos programok vonzerőt jelentenek és fokozhatják a szolgáltatásunk iránti bizalmat a családok részéről. Megtanítjuk a gyermekeket egymás tiszteletére, és arra, hogy alkalmazkodjanak, megismerjék és elismerjék egymás értékeit. Fogadják el némely gyermek különbözőségét. Éljenek egészséges életet, szeressék és védjék a természetet, vegyék észre, tudjanak gyönyörködni mindenütt a szépségben. Szeressék a szép meséket, verseket, dalokat, zenét. Ha a gyermekek folyamatosan érzik a gondozónő okos szeretetét, megbecsülését, tapasztalják segítőkészségét, akkor ők is figyelmesek és segítőkészek lesznek. A tudás forrása a gyermeki tevékenység során szerzett tapasztalat, ezért környezete, tárgyai, eszközei mind ezt a célt szolgálják. 8

9 1. 2 Alapellátás mellett működő szolgáltatások Az ÁMK Bölcsőde Intézményegység külön szolgáltatásai A dévaványai Bölcsőde intézményegységében május 1. napjától kezdődően alapszolgáltatáson túl, térítési díj ellenében időszakos gyermekfelügyelet és térítésmentes segítő tanácsadás vehető igénybe, A szolgáltatás célja: a.) alternatív, napközbeni gyermekfelügyelet létrehozása, melynek segítségével a Dévaványán és környékén lakó anyukák könnyebben tudnak majd visszatérni a munkaerőpiacra, b.) a gyermeknevelést segítő tanácsadás célja a szülők mindennapi gyermeknevelésben való aktív segítségnyújtás. A szolgáltatást igénybe vehetik: Akik részmunkaidőben dolgoznak, Akik munkát keresnek, Nyelvet tanulnak, Akik átképzésen, iskolarendszerű képzésben vesznek részt, és nem tudják kire bízni gyermekük felügyeletét. Kisgyermekes anyák, akik (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Törvény, valamint a végrehajtása céljából kiadott kormány-és szociális ágazati miniszteri rendeletek szabályzatában megfogalmazott rendelkezések alapján), nem vehetik igénybe a bölcsődei ellátást, vagy Egyéb elfoglaltság miatt a gyermek felügyeletéről időszakosan gondoskodni nem tudnak. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeitől szóló módosított 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 44. (1) bekezdés b) pontja, valamint a(3.) bekezdése alapján, a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyeztető, bölcsőde térítési díj ellenében külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet működtet. Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a gyermek számára a szülő (gondozó) által igényelt alkalommal és időtartamban bölcsődei ellátást nyújt a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein. Az időszakos gyermekfelügyelet lehetőséget nyújt arra, hogy bölcsődei felvétel nélkül -a szülők igényeinek megfelelően - a gyermek néhány órát a kortársai között töltsön. A szolgáltatás hétköznapokon, bölcsődei nyitvatartási időben 6:00-17:30 kérhető. A gyermekfelügyelet meghatározott térítési díjért vehető igénybe. A szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolításáért, annak megszervezéséért a bölcsőde szakmai koordinátora a felelős. A szolgáltatás igénybevételének feltételei: A szolgáltatást kizárólag egészséges gyermekek vehetik igénybe. A szülő bemutatja a kötelező védőoltásokról szóló igazolást, illetve Gyermek egészségügyi kiskönyvet. A szolgáltatásokat a 4 éves kor alatti gyermekeknek és szüleiknek kínáljuk. A szolgáltatást előzetes telefonos bejelentkezéssel lehet igénybe venni 06/ és 06/20/ telefonszámokon. 9

10 Amit a szolgáltatás igénybevétele előtt tudni kell: Az időszakos gyermekfelügyeletet csak egészséges gyerekek vehetik igénybe. A szolgáltatás óradíjas, minden megkezdett óra egész órának számít. Étkezést igény szerint külön díjazás ellenében biztosítunk. A szolgáltatási díj fizetése előre történik. A befizetésről az intézmény nyugtát/számlát állít ki. Ahhoz, hogy a munka megszervezése gördülékenyen menjen szükséges, hogy a szülő az igényét legkésőbb előző nap délig bejelentse. A férőhely korlátozott, ezért a jelentkezőket a bejelentkezés sorrendjében regisztráljuk. Csak bölcsődés korú, 20 hetestől- 4 éves korú gyermekek számára vehető igénybe. Váratlan betegség/baleset esetén a szülőt ( illetve a szülő által megjelölt személyt) telefonon azonnal értesítjük, ha szükséges orvosi ellátást biztosítunk! A gyermek ruháinak tárolására jellel ellátott kisszekrény szolgál, kérjük a váltóruha, cipő használatát és amennyiben nem szobatiszta a szülő köteles gondoskodni a tisztába tételhez szükséges felszerelésről (pelenka, törlőkendő, kenőcs stb.)! A gyermekek magukkal hozhatják az otthoni kedvenc játékaikat, de a játék épségéért felelősséget nem vállalunk! A bölcsődébe az enni-innivaló behozatala tilos! Ha a bejelentést követően a szolgáltatást mégsem igényelnék, kérjük jelezni! Dévaványa, Intézmény jogállása az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata, az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól, az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok számára a napközbeni gyermekellátásról az évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, a 14/1994.(VI.24) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról, 259/2002. (XII. 18. ) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekvédelmi vállalkozói engedélyezésről, a pszichológiai és a pedagógiai kutatások eredményei, az első életéveknek a későbbi fejlődés szempontjából is meghatározó szerepének elismerése, a bölcsődei nevelés-gondozás története alatt felhalmozott értékek, a bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata. Ezeknek az elveknek az elfogadása és a gyakorlatban való érfényesítése a bölcsődei nevelő-gondozó munka minimum követelménye. 10

11 2. Szakmai program célja A Bölcsődei Nevelés-gondozás Alapprogramja, amely szakmai munka szabályozásának legmagasabb szintű dokumentuma, iránymutatást ad a helyi programok elkészítéséhez, az egységes nevelés-gondozási elvek érvényesítéséhez. Az Alapprogram a hazai bölcsődei nevelés-gondozás értékeire épít, és keretjelleggel határozza meg a nevelés-gondozás fő céljait, helyzeteit, feladatait. A dévaványai ÁMK Bölcsőde Szakmai Programja az alapprogram alapján megfogalmazza az intézmény nevelési-gondozási feladatait, elveit, célkitűzéseit, a bölcsődei tevékenységi formákat. A szakmai programban foglaltak jellemzik a bölcsődében dolgozók szakmai törekvéseit. A napközbeni ellátás keretében arra törekszünk, hogy bölcsődéseink emberi méltóságát mindenkor tiszteletben tartva, a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes gondozásban, nevelésben részesülhessenek. Azt szeretnénk, ha gyermekeink környezete, játék és eszközkészlete, továbbá a magas színvonalon végzett munka legfőbb partnereink, a szülők megelégedettségét szolgálná. Bölcsődénk saját program szerint dolgozik, amely összhangban van az országos alapprogrammal. Szakmai programunk igazodik a helyi lehetőségekhez, a családok és a fenntartó elvárásaihoz, megőrizve a szakmai önállóságot. 3. Küldetés nyilatkozat 3.1. Bölcsődénk pedagógiai hitvallása Biztonságérzetet nyújtó, érzelem gazdag környezet alakítunk ki, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt aktív játék örömét, mely képessé teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre, gazdagodhat élmény és fantázia világa és kialakulhat az esztétikum iránti érzékenysége. Arra törekszünk, hogy a gondjainkra bízott gyermekekből a körülötte lévő világra nyitott, érdeklődő, fogékony, önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. Senki sem születik készen. Légy azzá, amivé legjobb hajlamaid szerint válhatsz! 3.2. Gyermekkép (Tatiosz: Szerényen tündökölni) Minden gyermek egyedi és megismételhetetlen egyén, így személyiségjegyeik is eltérőek. Fejlődésüket genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a sajátos szociokulturális családi háttér és a környezeti hatások együttesen határozzák meg. Gyermekképünk a nyugodt, harmonikusan fejlődő, élményekkel teli gyermek, aki képes saját természetes kíváncsisága által tanulni és fejlődni; szeretettel fordul az őt körülvevő világhoz (környezetéhez, felnőttekhez, társaihoz), valamint konfliktusait, életében felmerülő problémáit életkorához mérten megfelelően tudja kezelni, szükség esetén segítséget kérni a megoldáshoz. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek pozitív énképe alakuljon ki, ezen kívül örömteli hozzáállása legyen a megismeréshez illetve a felfedezéshez. 11

12 3.3. Kisgyermeknevelő-kép Kisgyermeknevelőként magatartásunkban az elfogadás, tolerancia dominál. Szakértelmünk segítségével a gyermekek mindennapjait színes, fejlesztő hatású játéktevékenységgel töltsék ki. Segítsünk megismerni a gyermeknek önmagát és az őt körülvevő világot. Megalapozzuk a gyermekben a megfelelő viszonyulásokat a világ dolgaihoz. (szocializáció, egészségnevelés, környezeti nevelés) Bölcsőde-kép A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszérűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermekeknek sajátos, életkoronként és egyénenként változó szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet meghatározó. Bölcsődénk a gyermekek egyéni igényeihez igazodva biztosítja a gyermekek fejlődéséhez szükséges tárgyi, és személyi feltételeket. A bölcsődei nevelő munka a családnevelésre épül, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A gyermek harmonikus fejlődése-fejlesztése szempontjából fontos, hogy a két közeg együttműködjön, nevelő, szocializáló tevékenységét összehangolja. A bölcsőde az első intézmény, amellyel a család kapcsolatba kerül, megalapoz egy nyílt demokratikus elveken alapuló együttműködést. Bölcsődénkben a nevelés-gondozás családias, derűs, nyugodt légkörben folyik. Kiemelt feladatunk az egészséges életmódra nevelés. Bölcsődénkben megjelenik a környezettudatos nevelés és az egészséges szemléletformálás. Lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy gyermekük bölcsődei életébe beleláthassanak ezzel csökkentve az elválásból fakadó feszültségeket. Bölcsődén belüli, és kívüli találkozások egyaránt mélyítik a kisgyermeknevelő, szülő kapcsolatot. Az első találkozás a családlátogatás, mely alkalmával a kapcsolat felvétel, ismerkedés a cél. Az első szülőértekezleten bemutatjuk a bölcsődét, a szakembereket. A szakmai program felolvasása után véleményezhetik a szülők azt. Megválasztásra kerülnek a szülői fórum képviselői. Nagyon fontosnak tartjuk a naponkénti információ cserét. A különleges gondozást igénylő gyermekek együttnevelése egészséges társaikkal, esélyegyenlőséget teremt. Minden kisgyermeknek joga van az egyéni bánásmódhoz az őt megillető fejlesztéshez. Célunk: A lehetőségek figyelembevétele mellett a családok részéről felmerülő igényeket kielégítsük, ezzel hozzájárulva a bölcsődés korú gyermekek egészséges fejlődéséhez. Boldog gyermekeket neveljünk, akik tudnak vidáman játszani, felszabadultan örülni, tevékenykedni, hatalmas mozgásigényüket kielégíteni. Tevékenységükben használják fel tapasztalataikat. Szókincsük gyarapodjon, beszédkészségük folyamatosan fejlődjön. Tanuljanak meg önállóan öltözködni, kulturáltan étkezni, tisztálkodni, stb. Mindehhez keretet ad a gyermek korához és fejlettségéhez, egyéni szükségleteihez igazodó rugalmas bölcsődei napirend, mely figyelembe veszi a család szokásait is. Minden kisgyermek fejlődéséhez azonos esélyek biztosítása. 12

13 4. Intézmény minőségpolitikája Célunk : rugalmasság, kompromisszumkészség, családbarát bölcsőde, számunkra minden gyermek egyaránt fontos! Az ellátás során fontosnak tartjuk megteremteni a szükséges optimális személyi és tárgyi feltételeket, melyek együttesen képesek biztosítani az ellátottak, szüleik és az intézményben dolgozók megelégedettségét, valamint az új feladatok felvállalása iránti fogékonyságot. Bölcsődei gondozásunk nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben, fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével. Szakembereink szeretetteljes odafordulással segítik, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelően ismerjék meg saját értékeiket, a körülöttük lévő világot. Biztosítjuk a feltételét annak, ami életüknek ebben a szakában a legfontosabb: békés, nyugodt, elmélyült játékot, az együttjátszás lehetőségét gyermekekkel, felnőttel egyaránt. Nevelői munkánk során fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést, kölcsönös bizalmon alapuló korrekt partneri viszony kialakulását szülő és kisgyermeknevelő között. Feladatunk a meglévő lehetőségek teljes kihasználása, a szakmai célkitűzések legjobb szintű megvalósítása és annak ellenőrzése. Az ellátás jó színvonalra emelésének és megtartásának alapvető feltétele a gyermekek gondozásáért, neveléséért felelős kisgyermeknevelő munkatársak folyamatos képzése, továbbképzése, valamint az igényes munkafeltételek (személyi, tárgyi) biztosítása, a dolgozók erkölcsi és anyagi elismerése Erősségeink A bölcsőde jól megközelíthetősége, Bölcsőde-Óvoda egy épületben üzemel (testvérpárok elhelyezési lehetősége), Nagy területű játszóudvar, Kialakult és működő kapcsolatrendszer, Sajátos nevelési igényű gyermek ellátása integráltan, 4.2. Fejlesztésre váró terület A szakdolgozók közül számítógép kezelői végzettséggel, felhasználói ismeretekkel rendelkezők alacsony aránya, Fedett terasz hiánya, Árnyékolási lehetőség hiánya, Veszélyek Játszóudvar térburkolatának állapota Játszóudvar kialakítása nem az életkoruknak megfelelő, akadálymentesítésre szorul 4.3. Képzés, továbbképzés, az egyéni szakmai fejlődés biztosítása A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára kötelező a szakmai továbbképzés, melyet a évi III. Törvény szabályoz, a részletes szabályokat a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet tartalmazza. 13

14 Rendelet írja elő a személyes gondoskodást végzők továbbképzési kötelezettségét és a teljesítés lehetőségét. A képzési ciklus alatt felsőfokú végzetség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 továbbképzési pontot kell megszerezni. Önképzés A kisgyermeknevelőink a továbbképzéseken, való részvételen felül is rendszeresen képezi magukat. Ehhez a bölcsőde biztosítja a szakmai folyóiratok beszerzését, jogszabályokat értelmező kiadványokat, Internet használatának lehetőségét. 5. Ellátás igénybevételének módja Az ellátások igénybevételének módjáról részletesen a Bölcsődei felvételi szabályzat rendelkezik. A kitöltendő dokumentumok (Felvételi kérelem, Nyilatkozat, Megállapodás) a szabályzat szerves részét képezik. A bölcsődei felvétel rendje A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/98. (IV.30.) NM rendelet szerint a bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig Tájékoztatás: A szülő érdeklődésére a intézményegység vezető tájékoztatja a szülőt a szolgáltatás módjáról, a szolgáltatásokról, a térítési díjról, a házirendről. A bölcsődei étkezési térítési díj ellenében vehető igénybe. Kormányrendelet rendelkezik arról, hogy ki mentesül a térítési díj 50, ill. 100%-os befizetése alól. A térítési díjat minden hónap 15-ig, a tárgyhónapra előre kell fizetni. A befizetésről a szülő számlát kap. A térítési díjat a fenntartó minden év februárjától módosítja, az étkezést biztosító vállalkozó javaslatára. Felvételi kérelem: A szülő a tájékoztatás után írásbeli kérelmet juttat el az intézményegység vezetőhöz, melyben indokolja a szolgáltatás igénybevételének szükségességét. Értesítés: Az intézményegység vezető a kérelem benyújtása és elbírálása után írásban értesíti a szülőket a bölcsődei ellátás kezdetéről, a szükséges dokumentumokról, és a díjfizetés idejéről. 14

15 Megállapodás: A megállapodásban a két fél írásban rögzíti a bölcsődei ellátás időtartalmát, a szülők és a gyermek adatit. 6. Humán erőforrás 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, az intézmény engedélyezett létszámát az alábbiakban határozza meg. A dolgozói létszámszükségletet meghatározza az, hogy egy bölcsődei gyermekcsoport létszáma fő. A szakmai szempontokat figyelembe véve a bölcsődei csoportok maximális megengedhető feltöltöttsége 120% lehet, ha a csoport összetétele 2 év feletti gyermekekből áll. A feladat ellátásához szükséges felnőtt létszám: - Csoportonként 2 fő kisgyermeknevelő - A két gondozási egységre jut 1 fő technikai dolgozó. 7. Bölcsődei ellátás tárgyi feltételei Bölcsődei csoportunk tárgyi feltételei elősegítik a gyermekek nevelését - gondozását, megfelelnek a biztonságos szakmai munkához szükséges előírásoknak Csoportszobák Gyermekek életkorának megfelelő méretű bútorok Kisebb puha szőnyegek, párnák Étkezéshez edények Gyermekfektetők lepedővel. Játék tárgyi feltételei: a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodó játékeszközök és a csoportlétszámnak, összetételnek megfelelő mennyiségű játék minden tevékenységformához Gyermeköltöző Gyermekek öltözködési igényeinek megfelelő ruha és cipőtároló. Öltözés tárgyi feltételei: a szülők a gyermeköltözőben öltöztetik, vetkőztetik gyermeküket. Bölcsődei pelenkázó áll rendelkezésre kispaddal Fürdőszoba A gyerekek gondozását segítő berendezési tárgyak, eszközök, életkoruknak megfelelő méretben. 2db mosdó, 2db gyermek WC, zuhanyzó, pólyázó asztal, fésűtároló, fogmosó pohártartó, törülközőtartó, egész alakos tükör. 15

16 7.4. Helyiségek díszítése A csoport egyéni arculatát dekorációval, a bútorok elhelyezésével alakítjuk ki. Ügyelünk arra, hogy a csoport dekorálása ne öncélú legyen, hanem kapcsolódjon az évszakokhoz, a csoport életéhez, és a gyerekek fontos szerepet kapjanak Textíliák A textíliák anyaga, mérete, formája, színe harmóniát sugároz, a gyermekek komfortérzetét szolgálja Játszóudvar Füves, betonos udvarrészek Homokozási lehetőség biztosítása Udvari mozgáslehetőséget biztosító játékok, mászókák, csúszdák, kismotorok 7.7. Játékkészlet A játékkészlet összeállításának szempontjai: Egészségügyi: könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen, balesetet ne okozzon, megfelelő méretű legyen Pedagógiai: minden tevékenységformához megfelelő játékszerek legyenek (manipulációs, konstruálós, szerepjáték, mozgásfejlesztő játék) Elhelyezése nyitott játékpolcon, tárolóedényekben, a felügyeletet igénylő játékok kisgyermeknevelők által elérhető polcon Pihenősarok: a gyermek pihenési igényeinek kielégítésére: párnák, puha textil játékok, gyermekheverő, szőnyeg. Alapjátékok: Játszókendők Babák Labdák Képeskönyvek (leporello) Mozgásfejlesztők A nagyméretű játékok (labdák, mászópárnák,) kivételével minden gyermeknek jusson azonos típusú játék (baba, mackó, könyv, autó, labda). Nagymozgásos játékok: autók, dömperek, motorok, mászóka, alagút. Húzogatható, tologatható eszközök: vonatok, autók. Üreges játékok: kosarak, szatyrok, vödrök, tálak, talicskák. Homokozó játékok: vödrök, lapátok, homokozó formák, sziták. Szerepjáték: főző edények, gyúró tábla, babaruhák, takarók, takarító eszközök, orvosi táska, telefon, fodrász kellékek 16

17 Alkotó játék: vizuális eszközök Konstruáló játékok: Lego, Gabi, Montessori, baby logik, sorozatok, formakirakók, hordó és kockasorok, építőjátékok. 8. Gyermekélelmezés A bölcsődei élelmezés során követelmény számunkra: Mennyiségileg elegendő, minőségileg helyes összetételű táplálék biztosítása. Bölcsődénkben reggelit, tízórait, ebédet, uzsonnát kapnak a gyerekek. Különleges étrendet igénylő gyermek étkeztetése: Orvosi igazolás alapján biztosítjuk szükség esetén a diétás, liszt, illetve tejmentes étkeztetést. Kisgyermektáplálás: Az étlapot a kisgyermekgondozó-nevelő, élelmezésvezető, bölcsődeorvosból szerveződő team állítja össze. Szempontjaink: Változatosság, színben, formában Összehangoltság, Idényszerűség Fontosnak tartjuk, hogy a csoportban is naponta kóstolja meg a kisgyermeknevelő az ételt, ezáltal is informálva a gyermeket az elé kerülő étel milyenségéről, kedvet keltve az evéshez. Törekszünk a gyermekeknél az étkezési kedv fenntartására májusától, az érvényben levő jogszabályok értelmében meg kell felelnünk a HACCP követelményeinek. A gyermekek étkeztetését az önkormányzattal szerződésben álló étkezde konyhájáról oldjuk meg. A kijelölt úton, zárt tároló edényekben érkezik a tálaló konyhába az étel. 9. Nevelés, gondozás a bölcsődében 9.1. Nevelés, gondozás célja A 0-3 éves életkorú gyermekek gondozása, nevelése a családdal együttműködve, személyiségük kibontakoztatásának elősegítése Nevelés, gondozás feladata A bölcsődei gondozás nevelés feladata a gyermek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése. 17

18 9.3. Nevelés fő feladatai Egészségvédelem Intézményünk a megfelelő egészségneveléshez biztosítja az egészséges környezetet, valamint az egészséges fejlődést elősegítő nevelést-gondozást, egészséges táplálkozást. biztosítjuk a kornak megfelelő ételeket biztosítjuk a nyugodt légkört biztosítjuk a megfelelő időt biztosítjuk a gyermek számára saját helyet az étkezésnél Tudatos testápolási szokások kialakítása a gondozási műveletek során történik. Rendszeres testmozgás- napi szabadlevegőn való tartózkodás biztosítása biztosítjuk a napi testmozgást, megfelelő udvari mozgásfejlesztő játék, homokozó, mászóka, motor, stb. Harmonikus életvitel rugalmas napirend biztosításával a gyermek szükségleteinek és igényeinek figyelembevételével az aktív és passzív időtöltések megfelelő aránya biztosítjuk a gyermek egészséges lelki fejlődéséhez megfelelő élményanyagot segítjük a szülőket a neveléssel, gondozással kapcsolatban a gyermek harmonikus fejlődése érdekében Érzelmi nevelés és szocializáció segítése A közösségfejlesztés célja a bölcsődében a gyermek társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a közösségi élet alapjainak megteremtése. A társas viselkedés, az alkalmazkodás szabályainak első tényleges színtere a bölcsőde. A gyermek itt szembesül először a közösséghez, annak szabályaihoz való alkalmazkodással. Nagy felelősége a bölcsődében dolgozó szakembereknek a beilleszkedési nehézségek korai felismerése, és ezek korrigálása megfelelő segítséggel. Fontos, hogy a beilleszkedési problémáknak ne csak a kirívó magatartással párosuló eseteit vegyük észre, hanem azokat is, mikor egy gyermek a közösség peremhelyzetű tagjává kezd válni, nem vesz részt a közösség életében. Ezek korrigálása ugyanolyan fontos és ugyanolyan nehéz feladat, mint a normaszegő viselkedés megszüntetése. viselkedésformák kialakítása az intézményi normarendszer alapján az elvárások egyértelmű megfogalmazása, azok betartatása következetesség a megfelelő egyensúly megteremtése a szabályok és a kötetlenség között a teljesítmények ösztönző értékelése dicsérettel 18

19 közös célok kitűzése közös alkotások, játékok megszervezése különleges alkalmak, színes programok biztosítása, ahol a közösség tagjai a szürke hétköznapokból kilépve lehetnek együtt a peremhelyzetű gyermekek közösségbe való bekapcsolódásának segítése együttműködésre való lehetőségek megteremtése A megismerési folyamatok fejlődésének segítése A gyermek kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére alapozva a közvetlen környezetében szerzett tapasztalataira építve segítjük az egyéni képességek kibontakozását. A gyermek igényeihez igazodó közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási mintákat nyújtunk. A képességgondozás a meglévő erősségek további fejlesztését jelenti. Az egyes erősségek fejlesztése azért bír rendkívüli jelentőséggel már bölcsődében is, mert hozzájárul mind az egészséges személyiségfejlődéshez, mind pedig a beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítéséhez, valamint nem utolsó sorban a szociális hátrányok majdani leküzdéséhez. Azzal, hogy a gyermek valamely területen megmutatkozó tehetségét nem hagyjuk figyelmen kívül, hanem bíztatjuk ennek fejlesztésére, megerősítjük önbizalmát, javítjuk önészlelését, és az alkotáshoz, tanuláshoz való viszonyát. a személyiség kibontakozásának segítése sokrétű tevékenység biztosításával gyakorlati, értelmi, érzelmi képességek fejlesztése a gyermek érdeklődési körét figyelembe vevő fejlesztés, nevelés kreativitás segítése lehetőségek biztosításával, valamint a fantázia fejlesztésével az érdeklődés megteremtése, fenntartása sikerélményhez való juttatás kudarcok megelőzése 10. A bölcsődei nevelés, gondozás alapelvei A családi nevelés elsődlegességének tisztelete A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, a bölcsődénk ennek tiszteletben tartásával, erősítésével, segítésével vesz részt a gyermekek gondozásában, nevelésében A gyermeki személyiség tiszteletének elve A bölcsődei nevelésünk-gondozásunk értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. A gyermeket mint fejlődő személyiséget a kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb segítségigénye / ráutaltsága miatt különleges védelem illet meg. 19

20 10.3. A nevelés-gondozás egységének elve A nevelésünk-gondozásunk elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre Az egyéni bánásmód elve Meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a gyermek életkori- és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segítjük a gyermek fejlődését. A bölcsődébe járó gyermekek mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó felnőtt elfogadását akkor is, ha lassabban fejlődik, akkor is, ha esetleg több területen jelentős eltérést mutat az átlagos fejlődéstől, viselkedése bizonyos esetekben különbözik a megszokottól, emiatt nehezebben kezelhető. Elfogadjuk, tiszteletben tartjuk a gyermek vallási, etnikai stb. hovatartozását, és a lehetőségek szerint segíti az identitástudat kialakulását és fejlődését, segíti a saját és a más kultúra és hagyományok megismerését és tiszteletben tartását. A gyermek fejlődéséhez alapvető az őszinteségünk, érdeklődésünk, figyelmünk, megbecsülésünk, a kompetenciájának elismerésén alapuló választási lehetőség az egyes élethelyzetekben, a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése A stabilitás elve Biztosítjuk a gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandóságát ( saját gondozónőrendszer, felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növelni az érzelmi biztonságát. A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a jó szokások kialakulását Az aktivitás, az önállóság segítésének elve Elvünk biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek meghallgatása, véleményének figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő mértékű döntési lehetőség biztosítása. Az élményszerzés lehetőségének biztosításával, saját példamutatásunkkal, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára átláthatóvá, befogadhatóvá, kezelhetővé tételével, a tapasztalatok feldolgozásának segítésével, az egyes viselkedésformákkal való próbálkozások bátorításával segítjük a tanulást. A gyermekek helyes cselekedeteit és feladatmegoldásukat dicsérettel erősítjük meg Az egységes nevelő hatások elve A nevelés értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében fontos, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában 20

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja Készült: 2015.09.01. 1 TARTALOM 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja

GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT GÓLYAHÍR bölcsőde Szakmai Programja Készült: 2015.09.01. 1 TARTALOM 1.Intézmény feladata, tevékenysége o 1.1Intézmény alapfeladata o 1.2.Az alapellátás mellett működő

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde Szakmai Programja Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeked, mert ez a jövő Őrizd szüleid egészségét, mert a múlton épül fel a jelen

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága E l n ö k é t ő l 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/987-1/2011/I. Tárgy: Búza utcai bölcsőde

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4.

TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. TARTALOMJEGYZÉK 1. GYERMEKKÉP... 3. 2. INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 3. 2.1.Ellátandó célcsoport jellemzői... 4. 3. SZERVEZETI FELTÉTELEK... 4. 3.1. Az intézmény alapvető feladata...4. 3.2. Bölcsőde működési

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM 2010-2015 A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 0620 770-7301 E-mail: devaovik @gmail.com BÖLCSŐDEI FELVÉTELI SZABÁLYZAT Készült:2013.09.01.

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM Gondozási Központ Bölcsőde 5931 Nagyszénás, Dózsa György u. 12. Tel.: 06-68-443-132 E-mail: gkbolcsi@freemail.hu NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG GONDOZÁSI KÖZPONT BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAKMAI PROGRAM 1

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban

Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Kisgyermekgondozó, - nevelő (OKJ 54 761 02 0010 54 02) - emelt szintű képzéshez. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban 1. Alkalom: Intézménylátogatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Gólyafészek Bölcsőde

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete

Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda- Bölcsőde Nyírjákói tagintézménye Pedagógiai Programjának melléklete Egységes Óvoda- Bölcsődei csoport Szakmai program Tartalom 1.Az intézmény

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM 2015. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 Játszóházunk neve: Csanoda Játszóház Címe: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Telefon:

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: István Zsolt KSzSzK igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: István Zsolt KSzSzK igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt KSzSzK igazgató JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

KUCKÓ BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

KUCKÓ BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék KUCKÓ BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront vagy elmulaszt, később helyre hozni

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 4 A GYAKORLÓ ÓVODA ADATAI... 5 I. BEVEZETŐ... II. GYERMEKKÉP... 1. Gyermekkép...

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Beszámoló a Füzesgyarmati Bölcsőde részéről

Beszámoló a Füzesgyarmati Bölcsőde részéről Füzesgyarmati Bölcsőde 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu Beszámoló a Füzesgyarmati Bölcsőde részéről A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján Az új bölcsődei ellátási formák, a 2017. év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján I. Országos NEVOSZ Konferencia Fenntartói és intézményfejlesztési kihívások a XXI. századi Magyarországon

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Napraforgó Bölcsőde. Szakmai Program

Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Napraforgó Bölcsőde. Szakmai Program Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Napraforgó Bölcsőde Szakmai Program A bölcsőde neve: Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Napraforgó Bölcsőde Címe: 9400 Sopron, Vasvári Pál utca

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

H Á Z I R E N D KUCKÓ BÖLCSŐDE FOGADÓÓRA IDŐPONTJA: délelőtt: ig délután: ig tart.

H Á Z I R E N D KUCKÓ BÖLCSŐDE FOGADÓÓRA IDŐPONTJA: délelőtt: ig délután: ig tart. H Á Z I R E N D BÖLCSŐDE NEVE: SMJV. EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK KUCKÓ BÖLCSŐDE BÖLCSŐDE CÍME: 9400 SOPRON, DEÁK TÉR 25. TELEFONSZÁMA: 99/311-385 BÖLCSŐDEVEZETŐ NEVE: GYULAINÉ KARSAI KATALIN MOBILTELEFON: 06-20-4344007

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Helyi nevelési programja

Helyi nevelési programja Mesekuckó Bölcsöde Szada Helyi nevelési programja Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, Megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek Megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek Megtanulják

Részletesebben

SEMMELWEIS BÖLCSŐDE 2220 VECSÉS MÁRIA U.1. TEL.06/29-350-139MOBIL:06/30-668-70-25 SZAKMAI PROGRAM KÉSZÍTETTE: BÁNNÉ NAGY ESZTER INTÉZMÉNYVEZETŐ

SEMMELWEIS BÖLCSŐDE 2220 VECSÉS MÁRIA U.1. TEL.06/29-350-139MOBIL:06/30-668-70-25 SZAKMAI PROGRAM KÉSZÍTETTE: BÁNNÉ NAGY ESZTER INTÉZMÉNYVEZETŐ SEMMELWEIS BÖLCSŐDE 2220 VECSÉS MÁRIA U.1. TEL.06/29-350-139MOBIL:06/30-668-70-25 SZAKMAI PROGRAM KÉSZÍTETTE: BÁNNÉ NAGY ESZTER INTÉZMÉNYVEZETŐ BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA Intézményünk Semmelweis Ignácról az

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja

A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja A Mosolyország Családi Napközi Szakmai Programja írta Ravaszné Bocskay Julianna A családi napközi minőségpolitikája - 259/2002. ( XII.18.) Korm. Rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2010.

SZAKMAI PROGRAM 2010. SZAKMAI PROGRAM 2010. Intézmény neve: Lakiteleki Bölcsőde Intézmény címe: 6065 Lakitelek, Petőfi Sándor u. 2. Intézmény telefonszáma: 76/ 449-014 A programért felelős neve: Szabóné Hunyadi Judit A program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT SÜNIVÁR BÖLCSŐDE TAKSONY, FŐ U.83. Telefon/Fax:06-24/478-055 E-mail: bolcsode@taksony.hu FELVÉTELI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Taksony Nagyközség Önkormányzat Fenntartó Készítette: Mojzes Zsuzsanna bölcsődevezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

A Bölcsődénk funkciója... 3 Ellátási területe... 4

A Bölcsődénk funkciója... 3 Ellátási területe... 4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS (ALAPELVEK) NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, TEVÉKENYSÉGEK FUNKCIÓJA... 3 A Bölcsődénk funkciója... 3 Ellátási területe... 4 2. A bölcsődei alapelvek legfőbb jellemzői... 4 A gondozás

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben