Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: Mobil: 06 30/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail."

Átírás

1 Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: Mobil: 06 30/ BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, szeptember 01.

2 1. Bölcsőde működése Bölcsődei nyitva tartás A bölcsőde naponta óráig tart nyitva. A gyerekekkel szakképzett gondozónők foglalkoznak. A gyerekek reggeli fogadása óráig történik. A gyermekek hazavitelére óráig van lehetőség. A Bölcsődei Intézményegység nyáron 2 hétig zárva tart, időpont augusztus első két hete Ekkor végezzük a karbantartási munkákat. Téli szünet ideje: Tanév rendje alapján Május 31 és augusztus 31 között a bölcsődei intézményegységben, összevont csoportban helyezzük el a gyerekeket. Bölcsődék napja április 21-én nyílt meg az ország első bölcsődéje Pesten. Ennek emlékére A Bölcsődék Napja 2010-től államilag is elismert, miniszteri rendelet által szabályozott ünnepnappá vált. A Bölcsődék Napjának megünnepléséről szóló 7/2010. (II. 19.) SZMM utasítás, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. NM rendelet módosításának értelmében, a bölcsődében április 21-e, (vagy ha az, heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik), az azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap Gyerekek által bölcsődébe hozott dolgok megőrzése, elhelyezése A gyerekek ruhájának, cipőjének elhelyezésére az öltözőben mindenkinek külön helyet biztosítunk. Az egyéni tároló szekrényekben csak a legszükségesebb dolgok, elhelyezésére van lehetőség. Azoknál a gyerekeknél, akik napközben vagy csak alvásnál pelenkát viselnek, a pelenkáról és nedves törlőkendőről, popsi krémről a szülő gondoskodik a szükséges mennyiségről A szülőknek jellel kell ellátnia a gyermek ruháit, cipőjét az azonosíthatóság miatt. 2

3 Otthonról a gyermek kisgyermeknevelőjével való egyeztetés után hozhat a bölcsődébe játékot, illetve egyéb tárgyat. A behozott eszközökért nem tudunk felelősséget vállalni. 2. Gyermek bölcsődei felvétele és elhelyezésének megszűnése Bölcsődei felvétel rendje A bölcsődét a gyerekek 14 hónapos kortól, 3 éves korig vehetik igénybe. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte a bölcsődei gondozási - nevelési év végéig maradhat a bölcsődében. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 42 (1) bekezdés értelmében amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsődei felvételre, való jelentkezésre minden év májusában, ill. egész évben folyamatosan van lehetőség a létszám feltöltéséig. A jelentkezés a Bölcsődei Intézményegységben történik, a gyermek és a szülő adatait igazoló okmányok felmutatásával. A jelentkezést követően az intézmény egység vezető dönt a felvételről. Férőhely hiány esetén a felvételnél előnyben részesül az a gyermek, akinek szülei dolgoznak. A szülők bölcsődei felvétellel és a gondozási, nevelési tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatásáról az intézményegység-vezető gondoskodik. Ha a gyermek felvétele elutasításra került, arról a szülőt írásban értesíti az intézmény egység vezető. A bölcsődébe felvett gyermek adatait, lakás címét, a szülők telefonszámát a bölcsőde nyilvántartja. A szülők az adatok változásáról értesítsék a csoport kisgyermeknevelőjét Bölcsődei csoportba sorolás szempontjai A csoportszervezés vegyes életkorú csoportokban történik. A csoportba sorolás legfőbb szempontja a csoportok létszámának kiegyenlítettsége A csoportok szervezésénél az adott csoport létszám határáig figyelembe vesszük az életkort és a szülői igényeket is. 3

4 2. 3. Bölcsődei elhelyezés megszűnése A szülő jelezze a csoport kisgyermeknevelőjének gyermeke bölcsődei elhelyezésének megszűntetési igényét A beíratott gyermek, amennyiben rendszeresen nem veszi igénybe a bölcsődét- a szülővel való személyes megbeszélés után bölcsődei elhelyezése megszűnik. A bölcsődés gyermek óvodai beíratásáról a szülő gondoskodik. 3. Gyermeki jogok, kötelezettségek érvényre jutása A bölcsőde biztonságos és egészséges környezetet nyújt a gyermekek számára. A gyerekek bölcsődei élete a csoport napirendje és heti rendje szerint folyik. A napirendben naponta lehetőséget biztosítunk játékra, mozgásra, levegőzésre, négyszeri étkezésre (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) és pihenésre. A gondozónők állandó felügyelete biztosított. A bölcsődében a gyermek személyiségét és tevékenységét tiszteletben tartó, gyermekközpontú gondozás és nevelés folyik. 4. A gyermek egészségének védelme 4.1.Balesetmegelőzés A gyermek biztonsága érdekében a bölcsőde bejárati ajtaja, reggel 8 óra és óra között, illetve 13 óra és között. zárva van. A bölcsőde területén tilos az alkohol, a drogfogyasztás és a dohányzás 4.2.Baleset esetén történő intézkedések Baleset esetén a súlyosságot mérlegelve járunk el, ellátjuk a sérülést, orvoshoz visszük a gyereket, súlyos esetben mentőt hívunk. A szülőt a balesetről azonnal értesítjük A gyerekre vonatkozó védő-óvó előírások A gondozónő a szülőtől átveszi a gyermeket és a bölcsődében tartózkodása alatt felügyel rá. Az érkező szülőnek, ha átadja a gyereket, attól kezdve a szülő a felelős a gyerek felügyeletéért. A gyermek a bölcsőde épületéből csak szülővel együtt távozhat. Ettől eltérés lehet, ha a szülő előre bejelenti,üzenő füzetbe, írásba adja, hogy kinek adható át a gyermek. 4

5 Nagyobb testvér(14 év alatti)csak írásos,dátummal ellátott,szülő által aláírt engedéllyel viheti el a gyermeket a bölcsődéből. 4.4.Rendszeres egészségügyi ellátás rendje A gyermek a bölcsődében rendszeres orvosi és védőnői ellátásban részesül. A bölcsőde orvosának javaslatait a gondozónő közvetíti a szülők felé, amelyet kérünk betartani. 5. A szülői jogok, kötelességek érvényesülése 5.1. A szülők tájékoztatása A szülők tájékoztatásáról a hirdetőtábla, a napi találkozások a szülői értekezletek, és a megbeszélt időpont, gondoskodik a bölcsőde. Az üzenő füzeten keresztül rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket a gyermek bölcsődei életéről, fejlődéséről. A szülőknek lehetőséget biztosítunk a bölcsőde életébe való betekintésre, a gondozónővel egyeztetett időpontban. Reggel és délután a gyermek átvételénél illetve átadásánál a gondozónőnek csak a fontos információk átvételére és átadására van lehetősége, mert a hosszabb megbeszélés elvonja a gyerekektől. Felmerülő probléma esetén a szülő elsősorban gyermeke gondozónőjéhez, másodfokon az intézményegység vezetőjéhez illetve az intézményvezetőhöz fordulhat. 5.2 A szülői képviselettel való együttműködés A Szülői Közösséget a bölcsőde rendszeresen tájékoztatja a működésével kapcsolatos dolgokról. Az Szülői Közösség képviselője részt vesz az intézményi szülői szervezet fórumain A gyermek hiányzása A gyermek bölcsődéből való távolmaradását, a hiányzást megelőző napon a csoport gondozónőjének jelezni kell. A hiányzás bejelentésének legkésőbbi időpontja előző nap 11óráig A bejelentés megtehető személyesen illetve telefonon. A bölcsődében csak egészséges gyermek tartózkodhat. 5

6 Beteg, lázas, kiütéses vagy élősködővel fertőzött gyermek a többiek egészségének védelme miatt nem maradhat a bölcsődében. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. A kisgyermeknevelő gyógyszert csak kivételes esetben, vezetői engedéllyel adhat be a gyereknek. A bölcsődében észlelt betegség esetén a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt. Betegség miatti hiányzás esetén a gyerek csak orvosi igazolással járhat újra bölcsődébe. 6. Egyéb a bölcsőde használatával kapcsolatos szabályok Térítési díj megállapítása, befizetése A gyermekek a bölcsődében napi négyszeri étkezésben részesülnek /reggeli, tízórai ebéd, uzsonna/, amiért a szülő térítési díjat fizet. Az étkezési térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg. A térítési díj fizetésénél a törvény szerinti kedvezményben részesülnek azok, akik jogosultságukat igazolják.(rendszeres nevelési segélyről szóló határozat bemutatása, három gyerek megléte, orvosi igazolás). a térítési díjat egy hónapra előre kell befizetni. A térítési díj befizetésének időpontját a hirdetőtáblán egy héttel az adott időpont előtt közzé tesszük, a rendes befizetés két napon, a pótbefizetés plusz egy napon történik. A befizetést az óvoda-bölcsőde ügyintézőjénél lehet megtenni. A gyermek hiányzása esetén az étkezés lemondható személyesen illetve telefonon előző nap 11 óráig.(tel ) A bejelentett hiányzás miatt fel nem használt térítési díjat a következő hónap befizetésénél írjuk jóvá. Amennyiben a gyerek a lejelentett napok után továbbra is hiányzik, újra le kell jelenteni, mert a folytatás nem automatikus 7. Egyéb, az intézményre vonatkozó előírások A csoportszobában és a benti folyosón utcai cipőben nem lehet közlekedni, a tisztaság megóvása érdekében. A játszóudvart, az udvari játékokat csak a bölcsődés gyerekek használhatják, illetve a játszóudvaron csak a bölcsődés gyerekek, és kisgyermeknevelőjük tartózkodhat, az udvaron és a csoportszobában játszó gyerekek átvétele-átadása az átadó ajtóknál történik 6

7 (kivétel családi rendezvény, anyásbeszoktatás esetén, kérjük, gondoskodjanak benti cipőről) Az intézményben kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható. Ez alól kivétel a bölcsőde által szervezett rendezvényekhez igazodó, vezetői engedéllyel rendelkező tevékenység. A bölcsőde látogatására az intézményvezető és az egység vezető adhat engedélyt. A gyermek csoportok életét, a gyerekek, és a kisgyermeknevelők tevékenységét senki nem zavarhatja. Mobil telefonok a csoportban, a rendezvényeken nem használhatók. 8.Záró rendelkezések A Házirendet a gyermekek beiratkozásakor minden szülőnek átadjuk, hogy megismerhessék. A Házirend az egység átadójában illetve a bejárati ajtóknál kerül kifüggesztésre A Házirendet az intézmény nevelőtestülete és szak alkalmazotti közössége fogadja el, a Szülői Közösség, a kisebbségi önkormányzatok egyetértési jogot gyakorolnak és a fenntartó jóváhagyásával, válik érvényessé. A Házirend hatálya kiterjed az intézményt használó gyerekekre, szülőkre és az intézmény alkalmazottaira. A Házirend felülvizsgálata jogszabály változás esetén, az intézményvezető, az intézményegység vezető, a nevelőtestület, a szak alkalmazotti közösség vagy a Szülői Közösség írásos javaslatára történik 7

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

Szak áj é oz oz at nap

Szak áj é oz oz at nap Szakmai tájékoztató nap 2015. Február 16. Budapest Szakmai tájékoztató nap A bölcsődei ellátást érintő változásokról Mi indokolja a jogszabály módosítást Milyen jogszabályokat érint a változás Mely tartalmakban

Részletesebben

Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND

Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium HÁZIREND Preambulum Az egymás iránti kölcsönös figyelem érdekében az iskolaközösség az Iskolafenntartó Bizottság 2009/02/1. számú határozata

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben