Az új csúcs: 12 ezer tengelytest. 6. oldal. Évértékelô a vezérigazgatótól 2. oldal. Aki megalkotta a 012-es futómûvet. A Rába Jármûipari Holding lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új csúcs: 12 ezer tengelytest. 6. oldal. Évértékelô a vezérigazgatótól 2. oldal. Aki megalkotta a 012-es futómûvet. A Rába Jármûipari Holding lapja"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 6. szám december Évértékelô a vezérigazgatótól 2. oldal MÍG 2010 A LASSÚ ÉPÍTKEZÉS, ADDIG 2011 A NAGY PROJEK- TEK ÉVE VOLT: ELKEZDTÜK VÉGREHAJTANI A FÓKUSZÁLT NÖVEKEDÉS STRATÉGIÁJÁT. AZ ÚJ TERMÉK- ÉS TECHNOLÓ- GIAI FEJLESZTÉSEK, ÜZLETEK EREDMÉNYEKÉPPEN JELENTÔ- SEN KÖZELEBB KERÜLTÜNK A VILÁG JÁRMÛIPARÁNAK ÉL- VONALÁHOZ. Aki megalkotta a 012-es futómûvet 8. oldal Az új csúcs: 6. oldal 12 ezer tengelytest ÉRTÉKES DOKUMENTÁCIÓT ADOMÁNYOZOTT KOZMA LÁSZLÓ, AZ EGYKORI 012-ES HÁTSÓ HAJTOTT FUTÓMÛ FÔKONSTRUKTÔREA RÁBA TECHNOLÓGIAI KÖZPONT- JÁNAK NEMRÉGIBEN. A SZAKEMBERT ÉLETÚTJÁNAK, RÁBÁS KÖTÔDÉSÉNEK ISMER- TETÉSÉRE KÉRTÜK.

2 2 oldal 2 Holding, Futómû Kft. Évértékelés a vezérigazgatótól Míg 2010 a lassú építkezés, addig 2011 a nagy projektek éve volt: elkezdtük végrehajtani a fókuszált növekedés stratégiáját. Az új termék- és technológiai fejlesztések, üzletek eredményeképpen jelentôsen közelebb kerültünk a világ jármûiparának élvonalához. Beszédes szám, hogy az új üzletek ebben az évben már meghaladták az árbevétel 7%- át, ami megalapozza a következô év növekedését is. Az európai tehergépjármû-piacon beszállítói szerzôdéssorozattal erôsítettük meg pozícióinkat. A Futómû teljesítményérôl sokat elmond, hogy a következô évektôl Európában mintegy százezer teher - autó hagyja el a gyártóhelyeket Rába-futómûegységekkel szerelve, ami a teljes piac 25 30%-a. Az alkatrészüzletágunk belépett a nyugat-európai klubba, amely óriási mérföldkô a cég életében. Rendkívül fontos, hogy így a VW-nek, a német autóipari óriásnak is beszállítói lehetünk. A Jármû kft. jelentôs mértékben növelte polgári értékesítését, és bebizonyítottuk, hogy magyar kooperációban gyártható olyan busz, ami minden szempontból megfelel a vevôi elvárásoknak és akár exportpiacokon is értékesíthetô. Az év egyik legfontosabb mérföldkövének tartom a Rába Fejlesztési Intézet felavatását, aminek segítségével partnereink, jelenlegi és jövôbeni kollégáink számára is bemutatható a vállalat és az itt dolgozók által képviselt mûszaki érték, hagyomány. Azt szokták mondani, hogy a végén mindig a számok minôsítenek. Bár az évzárás általában tartogat némi bizonytalanságot, de a folyamatok alapján elmondható, hogy a vállalat tovább javította stabilitását, csoportszinten tíz százalék körüli növekedéssel zárjuk az évet, EBITDA-szintû eredményt tekintve pedig várhatóan meghaladjuk a tavalyi szintet. Lényeges, hogy miután a legnagyobb amerikai vevônkkel is megállapodtunk arról, hogy a közös európai fizetôeszközre váltunk az elszámolásokban, jelentôsen csökkent a Rába dollárkockázata. A 2012-es esztendôrôl elmondható, hogy már az elsô negyedévben meghatározó stratégiai projektek befejezése várható. Ezeknek, valamint más elnyert projekteknek köszönhetôen az egyébként bizonytalan üzleti környezet dacára változatlan piacméret mellett is bôvülést tervezünk. Úgy gondolom, hogy a vevôk bizalma mellett továbbra is kiemelten fontos, hogy mindannyian érezzük a vállalat elôtt álló lehetôséget, amit az elmúlt évek munkájával közösen teremtettünk meg. Az egész éves munkát megköszönve ezúton kívánok mindenkinek békés, örömteli ünnepeket és sikeres új évet! PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ Végigjárta a ranglétrát Ú j termelési menedzser dolgozik novembertôl a kovácsüzemben, bár Tibold Istvánról sok mindent lehet elmondani, csak azt nem, hogy új kollégáról van szó. A szakember a szó szoros értelmében végigjárta a szakmai ranglétrát, míg ide jutott. A gyár kapuját 1990 augusztusában léptem át így kezdôdik Tibold István szakmai önéletrajza. Érettségivel a zsebében kovácssegítôként nyert felvételt, majd kitanulta a szakmát és kovács lett. Már fôiskolára járt (mûszaki menedzser szakra), amikor újabb lépcsôfokra állhatott, végellenôr lett. Ezt követôen mûszaki elôadó, majd teamvezetô volt, egészen novemberi kinevezéséig. Óriási elôny, hogy ismerem az üzemet, a technológiai folyamatokat, s ami legalább ennyire fontos, a kollégákat is, akikkel dolgozom. Termelési menedzserként termeléscentrikus, kiszámítható munkavégzést vár el a menedzsment tôlem, tôlünk, ami tulajdonképpen nem jelent alapvetô újdonságot. Teamvezetôként is ez volt a feladatom, de eddig egy csapatot irányítottam, most gyakorlatilag három tartozik hozzám. Tibold István fiatal kollégának számít, a jövôjét itt képzeli el, a Rábában. A menedzsment láthatóan törekszik arra is, hogy a középvezetôi szinteken a fiatalabb, de már tapasztalattal rendelkezô kollégák is szerephez jussanak. Ez számomra nyilván elôny, de ÓRIÁSI ELÔNY, HOGY ISMEREM AZ ÜZEMET, A TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOKAT, S AMI LEGALÁBB ENNYIRE FONTOS, A KOLLÉGÁKAT IS, AKIKKEL DOLGOZOM. TERMELÉSI MENEDZSERKÉNT TERMELÉSCENT- RIKUS, KISZÁMÍTHATÓ MUNKAVÉGZÉST VÁR EL A MENEDZSMENT TÔLEM, TÔLÜNK, AMI TULAJDONKÉPPEN NEM JELENT ALAPVETÔ ÚJDONSÁGOT. szeretném azt is hinni, hogy a kinevezésemkor számított, amit eddig letettem az asztalra. Tudom és hangsúlyozom is, hogy egyedül nem lehet eredményeket elérni egy terme-

3 3 oldal Holding 3 A Rábánál tartotta decemberi kihelyezett elnökségi ülését a Magyar Gépjármûipari Szövetség (MGSZ), amelynek elnöki tisztjét immár a második ciklusban Pintér István, a Rába elnök-vezérigazgatója tölti be. A szakmai szervezet idén másodszor tartott kihelyezett ülést; tavasszal Kecskeméten, a Mercedes épülô üzemében találkoztak az elnökség tagjai abból az alkalomból, hogy a Daimler is belépett tagjaik közé. Az MGSZ decemberi ülésén az aktuális ügyek áttekintése után a résztvevôk Pintér István vezetésével megtekintették a Rába fejlesztôközpontját, melyet nyáron avatott. A Rábánál ülésezett a Magyar Gépjármûipari Szövetség elnöksége az új termelési menedzser TIBOLD ISTVÁN lôüzemben éppen ezért köszönöm a kollégák hozzáállását is, akik a munkámat segítették, segítik. A jövô évi kihívásokról az új termelési menedzser elmondta, 2012 elsô negyedévérôl már biztosan kijelenthetô, hogy feszített tempójú termelést hoz. A piac stabil, ami egyben biztosíték is arra, hogy elbocsátások nem lesznek. Kétszáztíz ember tartozik hozzám, számukra ezt ígérhetem. A rövid távú tervek kapcsán Tibold István még megemlítette, hogy régi beosztásának mellsôtengelyteam-vezetô helyettesítését meg kell oldani. Onnantól tudok teljes értékû menedzserként dolgozni, s a kitûzött célok elérésében segíteni.

4 4 oldal 4 Holding Ez történt 2011-ben Február ÚJ GENERÁCIÓS RÁBA-TERMÉKEK A BUSZPIAC SZÁMÁRA A Rába stratégiájának megfelelôen új, saját fejlesztésû termékekkel bôvítette buszpiaci termékpalettáját. A buszfutómûvek második, tárcsafékes generációja a városi tömegközlekedésben egyre na-gyobb hangsúlyt kapó alacsony padlós piaci szegmenshez kapcsolódik. Az új, Herend névre hallgató üléscsaládot városi és elôvárosi buszok és villamosok jövôbeni igényeire szabták. Február Március Március BÔVÜLÔ TERMÉKPALETTA, ERÔSÖDÔ KAPCSOLATOK A SCANIÁVAL Újabb üzletek elnyerésével tovább erôsítette pozícióját a Rába Futómû Kft. az európai tehergépjármû-piacon. A Scania céggel kötött megállapodás révén jelentôsen bôvül a szállítási terjedelem, mindez az európai növekedés egyik meghatározó tényezôje lehet a jövôben. Június HOSSZÚ TÁVÚ STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS A BPW-VEL A válság utáni idôszak növekvô piaci lehetôségeire készülve 2015 végéig szóló, mintegy 30 millió euró értékû szállítási megállapodást írt alá a Rába Futómû Kft. és a BPW Hungária Kft. A szerzôdés egy stratégiai termékkör tekintetében biztosít növekvô értékesítési potenciált és stabil piaci pozíciót a gyôri vállalatnak, tovább bôvítve az európai értékesítés volumenét. Május Július A VW-CSOPORT ELÔSZOBÁJÁ- BAN A RÁBA Évi 1 milliárd forintos üzletet jelent az együttmûködés a német Fehrerrel A felfutást követôen évente mintegy 750 ezer személygépkocsihoz szállíthat fém alkatrészeket az F. S. Fehrer Automotive GmbH-nak a Rába. A 2012-ben induló együttmûködés közel évi 1 milliárd forintos üzletet jelent a Rába alkatrészüzletágának. A kooperáció stratégiai értékét jelzi, hogy a Fehrer a többi között a VW-csoport egyik je-lentôs beszállítója. Július ÚJABB JELENTÔS MEGÁLLAPO- DÁS AZ EURÓPAI HASZONJÁR- MÛPIACON 3 éves megállapodást írt alá a Rába Futómû Kft., melynek értelmében a vállalat közel 25 millió euró értékben szállít futómûkomponenseket a világ egyik ve- Május ÖNÁLLÓ KUTATÁS-FEJLESZTÉSI BÁZIST ADOTT ÁT A RÁBA 115 ÉVES ÉVFORDULÓJÁN Átfogó innovációs programjának újabb eredményeként májusban megnyitotta Technológiai Centrumát a Rába Nyrt. A közel 4400 négyzetméteres, legkorszerûbb technológiával felszerelt vizsgálati és technológiai bemutatóközpontot dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter adta át Gyôrött. A vállalat önálló kutatás-fejlesztési bázisa elsôsorban a társaság futómûüzletága számára biztosít vizsgálati hátteret a stratégiai szegmensekre fókuszáló intenzív termékfejlesztési munkához. A kapcsolódó bemutatóközpont 115 év kiemelkedô mûszaki alkotásait mutatja be.

5 5 oldal Holding 5 Szeptember EXPORTKÉPES A BKV SZÁMÁRA KIFEJLESZTETT S91 MIDIBUSZ Sikeresen zárult a midibuszok tesztje a BKV-nál. A napokban S91 típusú midibuszok norvégiai szállítására nyert megbízást a Rába Jármû Kft. A jármû elôdjébôl már több Június zetô jármûipari vállalatának. A jelentôs tehergépjármû-gyártóval kötött szerzôdés a cég stratégiai törekvéseivel összhangban tovább erôsíti a Rába beszállítói pozícióit az európai piacon. Az új együttmûködésnek köszönhetôen Európában összességében évente immáron mintegy új teherautó gördül le Rába-terméken a szerelôszalagról. December Július Szeptember mint kétszáz darab közlekedik Európa nagyváro- saiban. A nemzetközi siker mellett a midibusz a BKV második budavári tesztjét is problémamentesen zárta. December TECHNOLÓGIAI CENTRUM: TÚL AZ 500. LÁTOGATÓN Májusi megnyitása óta nagy népszerûségnek örvend a Rába Technológiai Bemutató Központja. A közel 1400 négyzetméteres kiállítótér áttekintést ad a társaság évszázados történetérôl, felsorakoztatja a Rába emblematikus gyártmányait a XX. század elejétôl egészen napjainkig. A gyûjteményben megtalálható a cég legelsô gyártmánya 1897-bôl, és az ETO sportolóit szállító, röhögô lavórnak is becézett autóbusz a harmincas évekbôl, vagy a II. világháború legsikeresebb terepjárója, a Rába Botond egyetlen megmaradt példánya. A 115 év kiemelkedô mûszaki alkotásait felvonultató kiállítás de-cemberben köszöntötte 500. látogatóját.

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Az új csúcs: 12 ezer tengelytest A kovácsüzem az év végén csúcsdöntéssel hívta fel a figyelmet magára. Az októberben elért darab után novemberben már több mint mellsô tengelyt sikerült kovácsolni. A siker három összetevôjérôl Tibold István termelési menedzser elmondta, a szerszámélettartam-növelési, illetve a Lasco II. projekten kívül sokat számított a speciális ösztönzôrendszer is, amelyet idén vezettek be. A tervek szerint az idei teljesítményt is túlszárnyalja majd a jövô évi termelés, ugyanis a tengelytest-gyártás területén csaknem tíz százalékos bôvüléssel számolnak. Nemcsak a hiúság, hanem a piaci igények is ezt diktálják, az európai piacon a Volvo és a Scania vonalán ugyanis erôs igény mutatkozik tengelytestek iránt. A tengelytestgyártás felfutásának piaci hátterérôl Mike Lórántot, a Rába Futómû Kft. üzletfejlesztési menedzserét kérdeztük. Mike Lóránt elmondta, a stratégiai termékkörbe tartozó tengelytestek legjelentôsebb vevôi Európában a Scania és a Volvo, Amerikában a Dana és a Meritor. Az európai piacon 2007-ben kezdôdtek a sorozatszállítások, az üzleti kapcsolatokat azóta folyamatos fejlôdés jellemzi. Fontos eredmény, hogy sikerült megvalósítani a korábbi stratégiai célkitûzést, így az alkatrészgyártás vevôi bázisa Európába helyezôdött át. Ez annak is köszönhetô tette hozzá Mike Lóránt, hogy a Scania esetében már nem csupán tengelytestekrôl van szó, idén ugyanis beindult a csuklógyártás, mely kapacitását terveink szerint a jövôre megduplázzuk, és még idén elindul az utánfutó-tengelytest szériagyártása is. A tengelytestek tekintetében 2011-ben az értékesítés várhatóan már meghaladja a válság elôtti szinteket, amely részben az új projekteknek köszönhetô. A Scaniánál az idei évben két új tengelytestprojekt vált szériaéretté elején kezdôdik az ún. erôsített tengelytest megmunkálási próbája, amely a Scania jóváhagyása után már az elsô negyedévben széria lehet. A másik kiemelt európai vevônk tekintetében szintén kiemelkedô év volt Az itt gyártott tengelytestek európai nehéztehergépjármûvekbe épülnek be, melyek közül 2011-ben immár minden negyedik Rába mellsô tengelyeken gördül le a futószalagokról. A 2012-es feladatokról Mike Lóránt elmondta, hogy az európai tehergépjármû-piacon a stratégiai alkatrészek tekintetében a hozzáadott érték, illetve a szállítási terjedelem további bôvítése a legfontosabb cél.

7 7 oldal Futómû Kft. 7 Értékteremtô projekt a jármûipari fejlesztésért A Rába Futómû Kft., a Borsodi Mûhely Kft., a HNS Mûszaki Fejlesztô Kft. és a Széchenyi István Egyetem közös, az integrált jármûipari fejlesztést támogató projektje három év alatt 86 új terméket, technológiát hozott létre, s 3,1 milliárd forint többletárbevételt eredményezett. A Széchenyi István Egyetem Integrált Jármûipari Termék és Technológia Fejlesztô Rendszer (IJTTR) elnevezésû, programjának harmadik évét a Borsodi Mûhely Kft.-nél értékelték a konzorciumi tagok a napokban. A közgyûlésen mint vendéglátó Borsodi László ügyvezetô igazgató az idén 30 éves cégrôl szóló film bemutatásával köszöntötte a résztvevôket. Ezt követôen a Rába Futómû Kft. fejlesztési igazgatóhelyettese, Szüts Lajos tekintett vissza az elmúlt három évre. Emlékeztetôül többek között elmondta, hogy a projekt 2008-ban indult, amikor a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kiírására a konzorciumi tagok pályázatot nyújtottak be, s még abban az évben értesültek róla, hogy elnyerték a támogatást. A projekt elsôdleges célja a jármûipari technológia és termékinnováció által új termékek és szolgáltatások létrehozása, valamint korszerû tervezési és termelésirányítási eljárások fejlesztése és terjesztése volt a régió vállalatainál. A konzorciumi tagok támogatási szerzôdésben vállalták a projektcélok megvalósítását. A három és fél éves program teljes költségvetése mintegy 1.26 milliárd forint, melyben az ipari partnerek által biztosított saját forrás aránya megközelítôen 30 százalék. Az érdemi munka októberben megindult, s a mai napig tart. Az IJTTR-projekt fô irányai a számítógépes tervezés (CAD), számítógépes gyártás (CAM), valamint a minôségirányítás (CAQ). Szüts Lajos a konferencián kijelentette, ez idáig összességében pozitív a projekt eredménye. Az IJTTR elnöke, dr. Czinege Imre egyetemi tanár a projektet egészében és a harmadik évet is sikeresnek minôsítette. A három év legfontosabb célja a partnervállalatok a versenyképességének javítása. Ehhez egyrészt korszerû termékeket kell létrehozni, másrészt a tervezési eljárásokat kell fejleszteni. Hatékonyan és magas minôségben kell gyártani, s ennek a gyártásnak a minôség-ellenôrzésére elfogadott módszereket kell alkalmazni. Ez a hármas adja azt az integrált szemléletet, amelynek tulajdonképpen már minden vállalatnál meg kell jelenni. Csak akkor lehet eredményt elérni, ha ezek így együttesen testesülnek meg a világpiacon versenyképes termékben. A projektvezetô konkrétumként kiemelte, hogy a Rába esetében ez egy rendkívül korszerû tehergépjármû-futómû, valamint egy traktorfutómû hároméves fejlesztése során valósult meg, a termékekbe való beépüléssel, a gyártmányok világpiaci értékesítésével. Mindez a Borsodi Mûhelynél egy fejlett hôkezelési eljárási rendszernek és a többtengelyû megmunkálásnak a fejlesztésében s az ehhez kapcsolódó minôségfejlesztésben mutatkozott meg, a HNS Kft.-nél pedig a minôség-ellenôrzéshez szükséges berendezések fejlesztésében öltött testet. Ebben az esetben érdekes, hogy egy gyártó, a Rába megfogalmazta az igényeit, a fejlesztô ezt átvette, megtestesítette a berendezésben. A közösen végzett telepítés, tesztelés és a folyamatos fejlesztés eredményeként alakultak ki azok a korszerû rendszerek, amelyek ma már a Rábánál a termelôsorokon üzemelnek. A tájékoztatón Borsodi László hangsúlyozta: fontos, hogy nemcsak a multinacionális vállalatok, hanem kisebb cégek számára is elérhetô egy ilyen program.

8 8 oldal 8 Holding Aki megalkotta a 012-es futómûvet É rtékes dokumentációt adományozott Kozma László, az egykori 012-es hátsó hajtott futómû fôkonstruktôre a Rába Technológiai Központjának nemrégiben. A szakembert életútjának, rábás kötôdésének ismertetésére kértük. Autóipari pályafutásomat 1948-ban kezdtem a Nehézipari Központ Autótervezô Intézeténél, amibôl két évre rá Jármûfejlesztési Intézet lett. Többek között egy katonai lánctalpas vontató fôkonstruktôre voltam. A munkám megtetszett az akkori Kohó- és Gépipari Minisztérium honvédséget felügyelô miniszterhelyettesének, Biró Ferencnek ô egyébként Rákosi Mátyás öccse volt, aki átkért a tárcához dolgozni. Késôbb rám bízták a magyar közútijármûgyártásban részt vevô tizennégy vállalat gyártmányfejlesztésének és az ehhez kapcsolódó beruházásoknak a felügyeletét. Így kerültem szoros kapcsolatba a Rábával mesélte a szakember, aki 1943-ban gépészmérnökként végzett a budapesti Magyar Királyi József Nádor Mûegyetemen ben rövid idôre visszakerült a Jármûfejlesztési Intézetbe, mert onnan az 1956-os forradalom után sokan disszidáltak. Winkler Dezsô Kossuth-díjas mérnök, a híres Botond teherautó tervezôje kérte át. Egy komoly fejlesztést kellett megoldania, ennek hátterében az állt, hogy az akkori 510- es kovácsolt testû futómûvek öt tonna terhelést bírtak, ami már nem felelt meg az igényeknek, így kritikus helyzetbe került a hazai jármûgyártás. A mûszaki tanács arról hozott döntést, hogy sajtolt futómûtestet kell készíteni hegesztett lemezbôl, amelyet tíz tonna terhelésre méreteznek. Egy bolygómûves, oldalhajtásos, 012-esnek nevezett hátsó futómûvet hoztunk össze ban. A Rába 1958 nyarán megcsinálta a prototípusait, az esztendô végén pedig elkezdôdött a sorozatgyártása. Összesen 67 ezer darab készült belôle a következô kilenc évben. Ennek a folytatása lett az a 018-as futómû, amit a Technológiai Központban kiállítottak. A 012-est az Ikarus 620-as és 630- as autóbuszokhoz, a Rába nagyte- KOZMA LÁSZLÓ herautókhoz, valamint a Csepel Autógyárban a 710-es teherautó-alvázhoz használták mondta Kozma László, aki a Jármûfejlesztési Intézet egy 1959-es kiadványát adományozta nemrégiben a Rábának, amelyben az ô leírása alapján megjelentek a futómû konstrukciós rajzai, számításai. Mellékelt hozzá egy háromoldalas anyagot is saját munkásságáról. A szakember pályafutása a jármûfejlesztési központos kitérô után ismét a minisztériumban folytatódott, ahol továbbra is felügyelte a nagyok gyártmányfejlesztését. Szabó Iván ipari miniszter 1993-ban azzal bízta meg, hogy tárgyaljon az Audival, amikor az ingolstadti cég már Magyarországra, Gyôrbe készült. A multinacionális vállalatnak megtetszett felkészültsége, kapcsolatrendszere, s azóta mérnök-tanácsadóként alkalmazza. Elmondhatom, hogy a hatvanharmadik évemet töltöm a magyar közútijármû-gyártásban fûzte hozzá végül.

9 9 oldal A napokban is tartanak a Rába Jármû Kft.-nél azok az átalakítások, amelyek a gazdaságosság és a környezetvédelem érdekében kezdôdtek az utóbbi idôszakban. Jelentôsen megnövekedett az alkatrészek mosásából származó veszélyes hulladék meny-nyisége, elszállításának és kezelésének költségei. Ezek csökkentésére különféle javaslatok születtek, a kívánt cél elérése érdekében két oldalról közelítettük meg a problémát. Jármû Kft. 9 Egyrészt eleve csökkenteni szerettük volna a keletkezô hulladékmennyiséget, melyet egy új mosóberendezés telepítésével kívántunk elérni. Az új technológia legnagyobb elônye, hogy az eddigi nyomás többszörösével, barral, állandó hômérsékleten hatékonyabban tisztíthatók az alkatrészek. A magasabb nyomás és hômérséklet eredményeképpen a vízfelhasználás csökken, ezzel a keletkezô szennyvíz mennyisége is kevesebb lesz. A precízebb technológia alkalmazása lehetôvé teszi a szükséges mosószer-adagolás kellô pontosságú beállítását is, így annak a felhasználása az elôzô berendezéshez használt menynyiség ötödrészével csökkenthetô úgy, hogy a felülettisztaság minôsége változatlan marad. A gép üzemeltetésével tehát anyagi megtakarításokat és a környezeti terhek mérséklését Fejlesztések a gazdaságosság és a környezetvédelem jegyében értük el. A problémát a másik oldalról megközelítve a keletkezett mosófolyadék ártalmatlanításának lehetôségét vizsgáltuk. Több variáció közül végül a legmegfelelôbbnek tartott megoldásként RÁKLI LÁSZLÓ TECHNOLÓGUS Az év Ötletláda-díjazottja: Finszter Sándor A tizenhárom igenis lehet szerencsés szám. A Futómûben dolgozó Finszter Sándor esete ezt bizonyítja. Ô lett ugyanis az év Ötletláda-díjazottja, s ezért a címért meg is dolgozott. Tizenhárom sikeres pályázatot nyújtott be ebben az évben. Nem titkolom, hogy a díjazás, az ötletekért járó pénzjutalom is motivál, de számomra fontos az is, hogy ezekkel az újításokkal fejlôdni tudunk a termelésben. Én elsôsorban nem a hibák kiküszöbölésén gondolkodom, hanem a fejlesztésen válaszolta arra a kérdésre, hogy mi motiválja a folyamatos pályázatírásban, s milyen terület foglalkoztatja leginkább. Finszter Sándor kereken húsz éve lépte át a gyár kapuját, azóta a kollégánk. Az eltelt években nem változott a hozzáállása a szakmájához, amely szintén a siker egyik (talán legfontosabb) kulcsa. Most is vannak javaslatai a döntôbizottság asztalán, ami azt jelenti, hogy nevével a jövôben is találkozhatunk. kiépítettünk egy csôvezeték-rendszert, melyen keresztül a jelenlegi gyûjtôtartályból a nm-es csarnok alatt húzódó emulzióelvezetô csôre csatlakozunk rá. Így a keletkezô hulladék közvetlenül a szennyvízkezelôbe szivattyúzható, ezzel megtakarítható az elszállítás költsége. A két beruházás megvalósításával a jövô évi környezetvédelmi költségek várhatóan a felére csökkennek, a befektetett összeg hónapokon belül megtérül. A csôvezetékrendszer kiépítése jelenleg folyamatban van, befejezése még az idei évben várható. RÁKLI LÁSZLÓ

10 10 Jármû Kft. Nagyüzem a szereldében A megrendeléseknek megfelelôen, rohamos tempóban készültek a katonai jármûvek, az év végi hajrá során legyártották a honvédségi repülôtér-tisztító gépet is. Mint arról már korábban beszámoltunk: ez a legbonyolultabb kivitelû jármû. Hótolóval ellátott gép, amit a honvédség katonai repülôterek hó- és síkosságmentesítésére szán; két tényezô miatt is összetett, hiszen platója három oldalra tud billenteni, másrészt hótoló egysége 7,2 méter széles, aminek mozgatása komoly hidraulikát és elektronikát igényel. Az év végi hajrá igazából október óta tart, hiszen ekkor érkeztek be a fôegységek, s indulhatott a katonai jármûvek szerelése, amihez az alkatrészeket már augusztusban kezdték gyártani. A Honvédelmi Minisztérium megrendeléseiben ponyvás, konténer-szállító és hótolós kivitelek egyaránt szerepelnek tudtuk meg Takács László gyártásfejlesztési és gyártásvezetôtôl.

11 Jármû Kft. 11 tó akár több helyszínen is. A karosszálást három lépésre bontottuk, a végsô munkálatokat egy vidéki telephelyen, egy most feltörekvô gyárban végezzük kapcsolódott a beszélgetésbe Kozák Péter. Az S 91-esbôl Skandináviába sikerült több példányt értékesíteni. A típust több hétig tesztelte a BKV is. Látnunk kellett, a jármûveink jobban ki lesznek használva a tervezettnél a várbusz üzemeltetési körülményei között. Egy turistacsoport, ember nem szeret kettéválni, inkább felpréselôdnek a buszba. Az egyik sofôr elbeszélése szerint a rekord 80 utas volt a 37 személyes midi jármûben, ez több mint 100 százalékos túlterheltség. Az S 91-es így is úgy ment föl a várba, mint üresen, ami mindenképp a jármû menetdinamikáját dicséri. Elôfordult, a 16 várbusz helyett kettô közlekedett a legnagyobb turistaszezonban és a legnagyobb nyári forróságban mondta végül Kozák Péter. Az S 91-es az év haszongépjármûve lett A Camion Truck & Bus magazin a hagyományoknak megfelelôen idén is kiosztotta Az év haszongépjármûve díjakat. Az olvasók az augusztusi, a szeptemberi és az októberi számban 11 kategóriában összesen 102 haszonjármûre szavazhattak: kis-, közepes és nagyhaszonjármûvekre, terepjárókra, midi-, városi és turista-autóbuszokra. Az eredményhirdetés a Volán Egyesülés székházában zajlott le, ahol az elismeréseket a Magyar Gépjármûimportôrök Egyesülete képviselôjétôl, Dormán Judit gazdasági vezetôtôl, valamint Lepp Lászlótól, a Volán Egyesülés mûszaki igazgatójától vették át a díjazott márkák képviselôi. Örvendetes hír, hogy a minibusz, midibusz (6 métertôl) kategóriában negyedszer bizonyult a legjobbnak az S 91-es, a Rába Jármû Kft., a Webasto Hungária Kft. és a Molitus Kft. közös munkája. A Rábát Csizmadia Katalin üzletfejlesztési menedzser, a Webastót Adamis Gábor ügyvezetô igazgató, a Molitust Kozák Péter ügyvezetô képviselte az eseményen. Köszönet az olvasóknak minden ránk, illetve az S 91 midibuszra adott szavazatért kezdte Csizmadia Katalin. A kollégáim tavaly azt ígérték, hogy sok S 91-es fut majd az utcákon. Ez sajnos így nem jött össze, viszont ha kisebb darabszámban is, de elkezdôdött a sorozatgyártás. Amikor 2007-ben elhatároztuk a midibusz készítését, azt hittük, gyorsabb lesz a felfutása. Az autóbuszt nagyon rövid idô alatt összehoztuk, jól is sikerült, de elkezdôdött a recesszió a világban, ami minden számításunkat áthúzta. Pedig a busz mutatós, jó, eddig rossz hírt nem hallottunk felôle vette át a szót Adamis Gábor. Az elsô S 91-es midibusz harmadik éve, hogy napi húsz órákat dolgozik Gyömrôn az utasok, az üzemeltetô megelégedettségére. A második busz szintén kitûnô bizonyítványt kapott, százszázalékos túlterheltséggel is tudta azokat a paramétereket, amelyeket elvártak tôle. Ez annak a bizonyítéka, hogy jól átgondolt hajtáslánccal, karosszériával rendelkezik. A sofôrök rajongtak érte. Az utasok úgyszintén, mindenki azt várja, mikor lesz ebbôl több. A körülményektôl, a pénzügyi helyzettôl függ, mikor teljesül ez a kívánság. Továbbra is a Rába gyártja az alvázat kompletten. Ha hirtelen jönne egy nagy megrendelés, akkor sincs probléma, a Rába elég erôs, hogy le tudja gyártani az alvázat, a karosszálás is megoldha-

12 12 oldal 12 Alkatrész Kft., Mór J elenleg is tart a Móron a kartám projekt (MQB Halter, Traeger) bevezetése. Az idénre tervezett beruházásokat megvalósítottuk. Megvásároltunk egy új, 630 tonnás présgépet, egy új, kétkaros ponthegesztô gépet, egy szegecselôsort. A jövô évre tervezett beruházások a következôk. Év elején kezdjük el a KTL-festôüzemünkhöz tartozó oválpálya kiépítését, melynek befejezését áprilisra tervezzük. Az új raktárépület, melyben alapanyagokat és késztermékeket fogunk tárolni, tervezési szakaszban tart. Ezen beruházást augusztus hónapban tervezzük befejezni. Tervezzük még 2012 júliusában egy második ponthegesztô robot beszerzését. Felújítottuk a gyártócsarnokot is. Itt egy új mûanyag burkolatot kapott a padló és lefestettük a falakat, nyílászárókat stb. Elkészítettük az alkatrészek gyártásához szükséges szerszámokat, készülékeket, ellenôrzô készülékeket, kiegészítô eszközöket. Kartám üzlet: fejlesztések Móron Az elsô mûszakhoz szükséges dolgozói létszám betanítása megtörtént, ôk jelenleg is a területen dolgoznak. Az 50. héten a vevô ellenôrzi a gyártásfelkészülésünket egy audit és Run & Rate keretében, ahol a minôségi felkészültségünk mellett a kapacitásvizsgálatokat is ellenôrzi. Az alkatrészek sorozatgyártása 2012 márciusában indul.

13 13 oldal Alkatrész Kft., Sárvár 13 Tovább fejlôdik a Deutz üzleti kapcsolat a sárvári gyárban A GOP-2011 pályázat keretében új megmunkálóberendezések érkeztek Sárvárra. A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. és a kölni Deutz cég kapcsolata egy évtizedes múltra tekint vissza. A Rába sárvári gyára 2001 óta megtízszerezte ezen a területen az üzleti forgalmát. A Sárváron gyártott tételek tehergépkocsik, traktorok és speciális jármûvek (például tûzoltóautók, hajók, repülôtéri jármûvek) dízelmotorjaiba kerülnek. A végfelhasználók olyan neves cégek többek között, mint a Renault vagy a Volvo. Guzmics Tamás, a sárvári gyár mûszaki vezetôje elmondta: az öntvényelôgyártmányokból a technológiai lépéseknek megfelelôen telepített gyártósoron készülnek a Deutz-termékek. Az esztergálás után fúrások, marások következnek, majd ha kell a felületkezelés. A befejezô mûvelet szintén lehet esztergálás, illetve az esetek többségében a kiegyensúlyozás. Az évek során az összetettebb és bonyolultabb termékek gyártása került elôtérbe, így a kapacitásbôvítéssel egy idôben az integrált meg- munkálás feltételeit is sikerült megteremteni két darab új, hajtott szerszámos, CNC-vezérlésû esztergaberendezés beszerzésével ben az Alkatrész Kft. sikeresen pályázott a GOP-2011 Gazdaságfejlesztési Operatív Prog - ram, Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázaton, melynek keretében CNC-esztergákkal és CNC-megmunkálóközpont beszerzésével kívánja fejleszteni a gyártótechnológiáját, bôvíteni gyártókapacitását. A fejlesztés két lépésben valósul meg. Az elsô lépcsôben 2 db CNC hajtott szerszámos eszterga beszerzésére került sor. A berendezések október utolsó napjaiban érkeztek Sárvárra. Novemberben lezajlott a berendezések telepítése, üzembe helyezése, a próbagyártás és az átvétel. Az eddigi gyártóterület a megnövekedett anyagfolyam miatt szûknek bizonyult, így a fejlesztéssel egy idôben a gyártási folyamat újratervezése is szükségessé vált. A berendezések áttelepítését december végéig tervezzük megvalósítani tájékoztatta lapunkat Guzmics Tamás. A beruházás második lépcsôje a jelenlegi tervek szerint ben valósul meg.

14 14 oldal 14 Sport D ecemberben mindenki szám adást végez az elmúlt évrôl, értékeli az elmúlt esztendôt. Ezt tesszük mi is. Elmondhatjuk, hogy amit terveztünk, azt szinte maradéktalanul megvalósítottuk, az elmúlt év a Rába ETO futsalcsapata számára szinte tökéletes év volt. ÚJRA ITT VAN A NAGYCSAPAT 2011-ben ismét tarolt a Rába ETO 2011-ben a csapat ismét mindent megnyert, amit hazai szinten lehetett, magyar bajnokságot, Magyar Kupát, Szuper Kupát, és emellett az UEFA Futsal Cupon, amely a teremfoci Bajnokok Ligájának felel meg, egészen a 10. helyig menetelt, nagyszerûen képviselve az ország, Gyôr és a névadó szponzor hírnevét egész Európában. Csodálatos év volt ez, aki látta, soha nem felejti el a gyöngyösi Magyar Kupa-döntôt, ahol 9 0 arányban szinte lemosta ellenfelét a Rába-parti gárda. Olyan játékot produkáltak a fiúk ezen az estén, amire még nem volt példa a sportág hazai történetében. Artur Melo, a portugál szakvezetô elsô nagy diadala volt ez a gyôzelem, majd ezt követte a magyar bajnoki cím megszerzése közel kétezer szurkoló elôtt a Magvassyban, ahol eldôlt, nincs jobb csapat ma Magyarországon a Rába ETO-nál. Ezek után nem is lehetett más cél a csapat elôtt, mint a nemzetközi porondon is letenni a névjegyét és felülmúlni az eddigi Bajnokok Ligájában elért sikereket. Ausztriában hírnevéhez méltón teljesített a csapat, és három mérkôzésbôl három gyôzelemmel jutott tovább, már ekkor tudni lehetett, hogy nem akármilyen ellenfél vár a mi - einkre a következô körben, mint a neves FC Barcelona. Rigában, a lett fôvárosban aztán történelmet írt a Rába ETO. A Main Round-ban legyôzte a Nikars Riga mellett óriási csatában a bosnyák Trebinje csapatát és kemény küzdelemre késztette a Barcelonát is. Így a katalánok mögött, akik jelenleg a futsalvilág talán legjobb csapatát alkotják, bejutott a Lisszabonban rendezett elitkörbe, ahonnan már csak egy lépés kellett volna, hogy az UEFA Futsal Cup négyes döntôjébe kerüljön az ETO. Sajnos ez ben még nem sikerült, de az Iberia Star legyôzése óriási fegyverténynek bizonyult. Minden mérkôzésükön jól helytálltak a fiúk, és bár a továbbjutás nem sikerült, az összevetésben Európa 10. legjobb csapata lett a Rába ETO! Válogatottunk, amelynek gerincét a gyôri klub adja, decemberben még világbajnoki selejtezô elôtt áll, ahol jó szerepléssel még tovább növelhetik a futsal népszerûségét az országban, és ezzel még több gyerek kezdheti el ezt a csodálatos játékot. Az ETO országosan kiemelkedô utánpótlás-nevelésének eredményeként a fiatalok számára kiírt öt lehetséges bajnoki sorozatból háromban ôszi elsô, és a másik két korosztály is a dobogón telel, így megvan az esély, hogy a nagycsapat mellett a kicsik is baj - noki címeket gyûjthessenek be. Összességében, köszönhetôen a Rába támogatásának is, sikersportág lett Gyôrben a futsal, ahol az NB I-es csapat mellett közel háromszáz gyerek is hódol ennek az izgalmas játéknak, amely rengeteg örömet fog még okozni szurkolóknak, támogatóknak 2011 után, 2012-ben is. Az egész éves támogatást megköszönve kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk a Rába minden munkatársának! MOLNÁR ATTILA

15 15 oldal Év végi leállások a vállalatnál Az elôzô évekhez hasonlóan 2011-ben is lesz hosszabb-rövidebb üzemszünet az év végén mindhárom üzletágban. A Futómû Kft.-nél december 24. és január 1. között lesz leállás, ehhez igazodik a holdingközpont is a szabadságolással. December között teljes körû leltár lesz. A Jármû Kft. már december 16-án befejezi a termelést, december én leltároz és január 2-án kezdi meg újra a munkát. Móron az üzemszünet december 19-én veszi kezdetét, január 1-jéig zár be a gyár. A leltározás az 51. héten történik. HR Sárváron csak az 52. héten (december 23 január 1. között) tartanak üzemszünetet, a december i leltár mellett. A szabadság idôtartamára mindenkinek jó pihenést és feltöltôdést kívánunk! MÉSZÁROS MÓNIKA 15 A Rába Nyugdíjpénztár tájékoztatója A évet érintô aktuális kérdésekrôl, valamint a 2012-es változásokról ezúton tájékoztatjuk pénztártagjainkat. A december 6-án megtartott küldöttközgyûlésünk legfontosabb eseményeirôl az alábbiakban olvashatnak: 1. Új ellenôrzô bizottság felállítása A korábbi bizottság egy tagja nyugdíjazás miatt lemondott, a másik két tag a választás egyszerûsítése érdekében határozott a státus megszüntetése mellett. Ezért új választás kiírására került sor. 4 jelölés érkezett, az új ellenôrzô bizottság megválasztott tagjai változatlan díjazás mellett: Hucker Ferencné elnök, Rácz Imre tag, Uray Noémi tag. 2. Alapszabály-módosítás megszavazása január 1-jétôl a rendszeres tagdíj megoszlása: 96,5% fedezeti tartalék (egyéni számla), 4,5% mûködési tartalék, 0% a likviditási tartalék. Az eseti befizetések megoszlása továbbra is változatlan: 98% fedezeti tartalék (egyéni számla), 2% mûködési tartalék. 3. A befektetésekrôl Cserháti András adott tájékoztatást a vagyonkezelô képviseletében, ennek anyagát továbbítjuk a küldötteknek, valamint megtekinthetô lesz a pénztár irodájában is. A továbbiakban néhány fontos dologra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A jelenlegi törvényalkotási rendet figyelembe véve egyre fontosabb szerepet kap az öngondoskodás. Ennek egyik formája az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás. Ez hosszú távú befektetés, melynek eredményét 10 évnél hosszabb távlatokban kell mérni. Reményeink szerint az idei évet is pozitív eredménnyel zárjuk. A tavalyi év folyamán kimagasló eredményt értünk el. Az egyes pénztárak adatai, eredményei a PSZÁF honlapján megtalálhatók. Kérjük kedves tagjainkat, hogy átlépési és pénzfelvételi szándékuk elôtt tájékozódjanak, és kérdés esetén forduljanak bizalommal a pénztár dolgozóihoz. Egy elhamarkodott döntés sokba kerülhet. Adómentesen továbbra is csak a hozam és az értékelési különbözet összege vehetô fel az elsô 10 év letelte után, továbbiakban 3 évente. A tôkerész után 16% szjaés 27% eho-fizetési kötelezettsége van a pénztártagnak. Adóalap-kedvezmény csak a december 31-ig befolyt tagdíjakra vonatkozik, a belépés évétôl függô mértékben. Továbbra is van lehetôség az egyéni befizetések után adókedvezmény igénybevételére. A kedvezmény mértéke 20%, maximum , illetve forint. Ez a kedvezmény 2012-ben is megmarad. A havi tagdíjakon felül kiegészítés is tehetô eseti befizetés címen az adókedvezmény teljes, vagy minél magasabb mértékû igénybevételéhez. Különösen nyugdíj elôtt vagy ahhoz közel álló tagjainknak elônyös ez a lehetôség, de minden tag számára kedvezô. Az eseti befizetés teljesítése történhet postai csekken vagy banki átutalással. Igazolást a december 31-ig beérkezett befizetésekrôl adhatunk ki. Befizetés esetén kérjük, figyeljenek az átfutási idôszakra (banki utalás esetén 1 2 munkanap). Igazoláskiadás határideje: február 15. A fentiek miatt postai csekk december 21-ig igényelhetô az irodánkban, a bankszámlaszám beszerezhetô lesz a portán. A Rába Nyugdíjpénztár dolgozói december 23-tól január 1-jéig szabadságon lesznek, az ügyfélfogadás szünetel. Kérjük, hogy a kifizetési igényekkel lehetôség szerint legkésôbb december 21-ig keressék fel a pénztárat vagy érdeklôdjenek elérhetôségeinken. A szabadság megkezdéséig teljes munkaidôben fogadjuk pénztártagjainkat. A januári újrakezdéskor változatlan ügyfélfogadási rendben állunk tagjaink rendelkezésére. Hétfô: Kedd: szünnap Szerda: Csütörtök: Péntek: szünnap Telefon: ; (belsô vonal: 41-68; 41-38). Végezetül minden kedves pénztártagunknak kellemes ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendôt kívánunk! Pályaválasztási kiállítás az ETO Parkban November 11-én az ETO Park adott otthont a hagyományos régiós pályaválasztási kiállításnak, melyet a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Gyôri Kirendeltsége szervezett. A program elsôsorban a tanulók pályaorientációját hivatott segíteni, lehetôséget teremtve az iskolák, a cégek és a pályaválasztás elôtt álló fiatalok közvetlen találkozására. A látogatók a rendezvényen komplex képet kaphattak az egyes foglalkozásokról, hiányszakmákról, a munkaadókról, illetve információt szerezhettek a gyakorlati szakképzés lehetôségeirôl és feltételeirôl. A Rába célja a rendezvényen való részvétellel az volt, hogy felkeltse a fiatalok érdeklôdését a fémipari szakma és a cég iránt, illetve, hogy a pályaválasztó diákok megismerkedjenek a Rábánál már több éve sikeresen mûködô ösztöndíjprogrammal. Reméljük, tudtunk segíteni a pályaválasztás elôtt álló fiataloknak, hogy megtalálják a hozzájuk leginkább közel álló hivatást és a jövôben minél több tanuló választja a vállalat szempontjából is meghatározó gyôri szakiskolákat, valamint a fémipari hiányszakmák valamelyikét, s ebbôl kifolyólag enyhül a szakemberhiány. Mindannyian érdekeltek vagyunk abban, hogy a fiatalok jól döntsenek jövôjüket illetôen. Ideje változtatni azon a korábbi nézeten, miszerint mindenképpen tovább kell tanulni, diplomát kell szerezni a boldogulás érdekében. A felsôfokú végzettség érték, de jól képzett szakmunkásokra is igen nagy szükség van Magyarországon. A pályaválasztási kiállítás pedig segít egy életre szóló döntés meghozatalában. NAGY KORNÉLIA Jubilánsok 40 ÉVEA RÁBÁNÁL Bodri Antal, Alkatrészgyártó Kft., Mór, karbantartó 35 ÉVEA RÁBÁNÁL Bezselics Tamás, Rába Futómû Kft., fényezô

16 16 oldal 16 HR Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3.

Sikerült a hibákat nullára redukálni. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LX. évfolyam 10. szám 2008. november www.raba.hu Rába: az iparági válság ellenére erôs elsô három negyedév 3. oldal A Gyôri Rába Csoport 2008 elsô három negyedévében

Részletesebben

be/sfphpm01-08489/2015/mlsz

be/sfphpm01-08489/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve i Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola A kérelmező szervezet rövidített neve i LC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2590 A kérelmező

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

1. sz. malléklet. A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása. 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása

1. sz. malléklet. A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása. 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása 1. sz. malléklet A fővárosi autóbuszpark valamint a BKV Zrt. jelenlegi járműállományának a bemutatása 1. A fővárosi autóbusz-járműpark megújítása 201 0-re a budapesti buszpark Európában egyedülállóan rossz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

EXPRESSZ 59. VASUTASNAP

EXPRESSZ 59. VASUTASNAP EXPRESSZ A MÁV-START Zrt. vállalati újságja 10. szám 2009. július 20. Hasonlóan a tavalyi évhez, idén is kétnapos rendezvénysorozattal ünnepeltük a Vasutasnapot. Péntek délelôtt vasutas tisztek avatása

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006

REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 REFORMOK AZ OKTATÁSBAN 2002 2006 234 9 TARTALOM Szemünk fénye-program Sokan azért tekintenek különösen nagy tisztelettel Klebelsberg Kúnó valamikori vallás- és közoktatásügyi miniszterre, mert az ô minisztersége

Részletesebben

Honvédségi látogatás. a Rábánál. 11. oldal. 1 oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Meg kell teremteni az új növekedés

Honvédségi látogatás. a Rábánál. 11. oldal. 1 oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Meg kell teremteni az új növekedés 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 2. szám 2010. február www.raba.hu Honvédségi látogatás a Rábánál 11. oldal Meg kell teremteni az új növekedés feltételeit 2. oldal Ebben az évben

Részletesebben

Rákosmentét építjük!

Rákosmentét építjük! Az összefogás visz elôre INTERJÚ RIZ LEVENTE POLGÁRMESTERREL Riz Levente: Folytatjuk a fejlesztéseket! Nyolc éve vezeti Rákosmente önkormányzatát. Hogy tudná röviden összegezni ezt a nyolc évet? Számomra

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK

VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK VI. TÁRSADALMI, POLITIKAI ESEMÉNYEK Az új kormány tevékenységét szemlélve egyelôre a nagy ívû tervek megfogalmazásának vagyunk a tanúi, várjuk a tényleges lépéseket. Ezért a 2002-es évet a változás és

Részletesebben

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Egy újabb lépés elôre. A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre A Lépj egyet elôre! program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Egy újabb lépés elôre 1 A kiadvány az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán

Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán Sajtófigyelés a 11. Életút Nap kapcsán 2016. április 25., hétfő A 11. Életút Nap rendezvény kapcsán ez idáig összesen 69 megjelenést regisztráltunk. A megjelenések közel ötöde elektronikus médiumokban

Részletesebben

Középpontban a fejlesztések

Középpontban a fejlesztések V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM,

Részletesebben

be/sfphpm01-08428/2015/mlsz

be/sfphpm01-08428/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Aramis Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Aramis SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2653 A kérelmező jogállása Hivatásos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni

Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Egy idő után nagyon fárasztó egyedül ugatni Kovács Bálint2015.04.05. 18:098 Ki kellene mondanunk végre, mit gondolunk, mert különben csak az elhallgatás, az elfojtás, a gyomorfekély, a benyalás és a túlélés

Részletesebben

Települési Információs Hírlevél

Települési Információs Hírlevél Települési Információs Hírlevél VIII. Évfolyam 1. Szám 2005. április-június SÁ R M ELL É K Köszöntjük községünk legifjabb polgárait: Született: Pantocsek Leon Dániel /Arany J. u. 10./ Koller Dóra /Dózsa

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 MEVISZ (MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG) Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 24. Adószám: 19011352 1 42 Statisztikai számjel: 19011352-9199-331-42 Bírósági bejegyzés

Részletesebben

65,76 MILLIÓ FORINT. 2015. III. ÉVFOLYAM 05. szám 5000 Szolnok, Tószegi út 43. A TámogATás Összege:

65,76 MILLIÓ FORINT. 2015. III. ÉVFOLYAM 05. szám 5000 Szolnok, Tószegi út 43. A TámogATás Összege: A TÁMOP 5.3.8.A2-13/1-2013-0004 jelű KOMP - a Contact Nkft. képzési projektjének megvalósítása során nyolcadik alkalommal számolunk be programunkról, szakmai feladatainkról. Hírlevelünkben ezúttal tájékoztatást

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009

Fenntarthatósági jelentés 2009 Fenntarthatósági jelentés 2009 értékeink Értékeink Tisztesség Céljainkat tisztességesen, korrektül és felelôsségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályokat, a szakmai

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

XVI. évfolyam 3. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2010. szeptember VÁLASZTÁSI KIADÁS

XVI. évfolyam 3. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2010. szeptember VÁLASZTÁSI KIADÁS XVI. évfolyam 3. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2010. szeptember VÁLASZTÁSI KIADÁS 2 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA 2010/3 Ö N K O R M Á N Y Z A T I H Í R E K Beszámoló az Élhetõbb Jászalsószentgyörgyért program

Részletesebben

Farsangi körkép. 2013. február www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Farsangi körkép. 2013. február www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2013. február www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Exkluzív interjú Csenger-Zalán Zsolt polgármesterrel Önkormányzati közlemények Farsangi bálok, sportbál Czeglédi Gizella

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 1 Beköszöntô Tisztelt Olvasó! A munkaügyi szervezet tevékenységét a társadalmi és a gazdasági élet jelentôs területeit érintôen végzi, szoros kapcsolatban a munkaerôpiac

Részletesebben

erôsítésére. Mindkettô helyes cél, csak az a kérdés, hogy melyiknek

erôsítésére. Mindkettô helyes cél, csak az a kérdés, hogy melyiknek Készült az Európai Unió társfinanszírozásával a ROP 3.4.1 központi program keretében 2007. NOVEMBER A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁGI LAPJA REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÜLÖNSZÁM

Részletesebben

be/sfp-09450/2015/mlsz

be/sfp-09450/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Etyek Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Etyek SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 600 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én 17.00 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz

be/sfphpm01-10528/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Bükkszentkereszti Sportkör A kérelmező szervezet rövidített neve Bükkszentkereszti SK. Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 157 A kérelmező

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

be/sfphpm01-08614/2015/mlsz

be/sfphpm01-08614/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tiszakécske Város Sportegyesülete A kérelmező szervezet rövidített neve Tiszakécske VSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2172 A kérelmező

Részletesebben

Hírlevél 13. hét. Készül a Gerecse Mentőcsoport a rendszerbeállító gyakorlatra 2014. március 24. 13:03

Hírlevél 13. hét. Készül a Gerecse Mentőcsoport a rendszerbeállító gyakorlatra 2014. március 24. 13:03 Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18. Tel: 06 (34)/512-070 www.komarom.katasztrofavedelem.hu e-mail: komarom.szovivo@katved.gov.hu Hírlevél 13. hét

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

Tiens Siker Akadémia

Tiens Siker Akadémia Mr. Li Jinyuan előadása a prágai régiókonferencián. Hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni, hogy meghívtak. Engem ez nagyon megörvendeztetett! Ahogy mindannyian tudjuk, a tavaji évben volt egy szörnyű

Részletesebben

be/sfp-08285/2015/mlsz

be/sfp-08285/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Nemesnádudvari Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve NKSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2135 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l 2001. december 10. Szerkeszt : Szathmári Gábor Kiadja a Szakszervezetek Együttm ködési Fóruma (SZEF) Felel s kiadó: Dr.

Részletesebben

Idén is lesz társasházi pályázat

Idén is lesz társasházi pályázat V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XXI. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2006. december 18-án megtartott

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2006. december 18-án megtartott J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. december 18-án megtartott Közmeghallgatásról, valamint Falugyűlésről Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2006.

Részletesebben

Jegyzőkönyv 91-4/2010..

Jegyzőkönyv 91-4/2010.. 91-4/2010.. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. február 5-én 17 órakor megtartott falugyűléssel egybekötött közmeghallgatásáról Határozat száma: Tárgy: -------- ---------- 2010.

Részletesebben

be/sfp-11740/2016/mlsz

be/sfp-11740/2016/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Ózdi Football Club A kérelmező szervezet rövidített neve Ózdi FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 133 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz

be/sfphpm01-08711/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Szombathelyi Haladás Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

Paksi Hírnök. Visszatekintés 2009-re Összefoglalóink a 6 11. oldalon

Paksi Hírnök. Visszatekintés 2009-re Összefoglalóink a 6 11. oldalon A város több pontján változik a parkolási rendszer január 15-tõl Írásunk a 12. oldalon Paksi Hírnök Az írás megmarad. XIX. ÉVF. 1. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. JANUÁR 8. Visszatekintés 2009-re Összefoglalóink

Részletesebben

EZ TÖRTÉNT. A többi, már megvalósított projekt címe is magáért beszél: Egészséges vagyok, mint a makk, Huszárgyerek, huszárgyerek.

EZ TÖRTÉNT. A többi, már megvalósított projekt címe is magáért beszél: Egészséges vagyok, mint a makk, Huszárgyerek, huszárgyerek. EZ TÖRTÉNT ESZTÉTIKAI TANÁCSKOZÁS AZ ÓVODÁBAN Egyetlen gramm tapasztalat többet ér egy tonna teóriánál John Dewey Lokálpatrióta szemlélet csíráinak kialakítása a projektpedagógia módszereivel címmel tartottak

Részletesebben

be/sfp-10428/2015/mlsz

be/sfp-10428/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve MartonSport Nonprofit Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági

Részletesebben

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét!

Meg kell õrizni. a nyugdíjak reálértékét! V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l Országgyûlési Meg kell

Részletesebben

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981 M ú l t b a n é z õ Dr. Vas Károly akadémikus Dr. Kiss István Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és mûködésében Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

be/sfphp01-08541/2015/mlsz

be/sfphp01-08541/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Mészöly Focisuli Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Mészöly Focisuli SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3335 A kérelmező

Részletesebben

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat.

Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem. www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat. Mecsek Sopianicum Földtan, őslénytan, flóra, fauna, természetvédelem www.mecsek.gportal.hu 2012.12.03. Szerkesztő: Fazekas Imre E-mail: fazekas.hu@gmail.com Volt egyszer Komlón egy mélyfúró vállalat Soós

Részletesebben

be/sfp-09538/2015/mlsz

be/sfp-09538/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Junior Sport Kereskedelmi és Szolgáltató kft. A kérelmező szervezet rövidített neve Junior Sport Kft. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosítószám

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

316/1. Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja

316/1. Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja 316/1 Szeged, Odessza városrész szociális célú városrehabilitációja 316/2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása... 10 2.1

Részletesebben

be/sfp-11239/2016/mlsz

be/sfp-11239/2016/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Maklár Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve MASE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 960 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 19-én 16 órára összehívott rendkívüli testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzőkönyv 2013. április 15. 17,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17.

Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzőkönyv 2013. április 15. 17,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17. Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzőkönyv 2013. április 15. 17,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17. Jelen vannak: Végh Péter elnök, Bognárné Orbán Andrea, Kósáné Kalmár

Részletesebben

Képviselőjelöltek bemutatkozása

Képviselőjelöltek bemutatkozása Választási melléklet Tisztelt Választópolgárok! Választási tudnivalók A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12-ére,

Részletesebben

be/sfp-08600/2015/mlsz

be/sfp-08600/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Encs Városi Sport Club A kérelmező szervezet rövidített neve Encs VSC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2297 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

A SZABADIDŐSPORT BIZOTTSÁG FELÉPÍTÉSE AZ ÜZEMI SZAKOSZTÁLYOK VEZETŐI, SEGÍTŐI 2011. ÉVBEN

A SZABADIDŐSPORT BIZOTTSÁG FELÉPÍTÉSE AZ ÜZEMI SZAKOSZTÁLYOK VEZETŐI, SEGÍTŐI 2011. ÉVBEN A SZABADIDŐSPORT BIZOTTSÁG FELÉPÍTÉSE AZ ÜZEMI SZAKOSZTÁLYOK VEZETŐI, SEGÍTŐI 2011. ÉVBEN Szabadidősport bizottság vezetője Sashegyi István Club-koordinátor Szakosztályvezetők: Asztalitenisz Üzemi labdarúgás

Részletesebben

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook

www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántódi Hírlevél www.szantod.hu www.szantod.lap.hu Facebook Szántód Község Képviselõ-testületének lapja 2014. szeptember XVIII. évf. 5. szám Önkormányzati Választások 2014 Szántódi Hírlevél 2. oldal 2014.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Értékeink velünk élnek. LEADER+ Program a Vasi Hegyháton II. füzet

Értékeink velünk élnek. LEADER+ Program a Vasi Hegyháton II. füzet Értékeink velünk élnek LEADER+ Program a Vasi Hegyháton II. füzet Az együttmûködésben a Vezetô Szervezet a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás lett. A Társulás elnöke az Akciócsoport képviselete

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL

JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL Sződi Sándor (IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. minőségügyi és oktatási vezető) a díjtípusú pályázatok nagyobb része szakértő értékelésével nagyon segítette az intézményfejlesztést,

Részletesebben

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011 CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011 értékeink Értékeink Tisztesség Céljainkat tisztességesen, korrektül és felelôsségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályokat,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

be/sfp-08122/2015/mlsz

be/sfp-08122/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Labdarúgás Utánpótlásáért Alapítvány Baja A kérelmező szervezet rövidített neve LUA-Baja Gazdálkodási formakód 569 Tagsági azonosítószám 3963 A kérelmező

Részletesebben

be/sfp-8362/2015/mlsz

be/sfp-8362/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Diósdi Torna Club A kérelmező szervezet rövidített neve Diósdi TC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1259 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. HOGY AZONOS ESÉLYEKKEL INDULJANAK AZ ÉLETBE... 4 2. FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A KEMENESALJÁN... 6

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. HOGY AZONOS ESÉLYEKKEL INDULJANAK AZ ÉLETBE... 4 2. FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A KEMENESALJÁN... 6 Tartalom KÖSZÖNTÔ...................................................................................... 3 1. HOGY AZONOS ESÉLYEKKEL INDULJANAK AZ ÉLETBE...................................................

Részletesebben

be/sfp-8340/2015/mlsz

be/sfp-8340/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Futball Club Ajka A kérelmező szervezet rövidített neve FC Ajka Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1970 A kérelmező jogállása Amatőr Áfa

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 (TERVEZET) 2007. MÁJUS KÉSZÍTETTE: KÖZÉP-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Tartalomjegyzék 1. A Gazdasági Program sajátosságai... 4 1.1. Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Takácsné Rompos Bernadett képviselő UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 1/200-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én 17.00 órai

Részletesebben

be/sfp-08412/2015/mlsz

be/sfp-08412/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Törökbálinti Focisuli Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve TFSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1275 A kérelmező jogállása

Részletesebben

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán 200 INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL Juhász György Darai Gyula Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán A Debreceni Egyetem Műszaki Karán 2005 szeptemberében került átadásra a FESTO cég

Részletesebben

2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ HR CSEMEGÉK. belülrôl

2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ HR CSEMEGÉK. belülrôl 2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ Fekete Balázzsal, a Nestlé Hungária Kft. toborzási specialistájával HR CSEMEGÉK A Munkaügyi Közvetítôi és Döntôbírói Szolgálat belülrôl Interjú Rigler Diánával,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. március 24-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2015. március 24-i ülésére Tárgy: Előkészítette: A Békési TE Asztalitenisz Szakosztály 2014. évi munkájáról szóló tájékoztató Balogh József vezető-edző Békési Torna Egylet Asztalitenisz Szakosztály Sorszám: 3 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

be/sfp-10089/2015/mlsz

be/sfp-10089/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Merkapt Maraton Team SE A kérelmező szervezet rövidített neve Merkapt SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 3345 A kérelmező jogállása

Részletesebben

A Somogy Megyei Kormányhivatal hírlevele

A Somogy Megyei Kormányhivatal hírlevele A Somogy Megyei Kormányhivatal hírlevele Viii. szám - 2015. szeptember A megyei köznevelési rendszerről egyeztetett a kormánymegbízott Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott irodájában fogadta Pölöskei Gábornét,

Részletesebben

be/sfp-08492/2015/mlsz

be/sfp-08492/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve ASI DSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2462 A

Részletesebben

Volt egyszer Komlón egy Mélyfúró Vállalat

Volt egyszer Komlón egy Mélyfúró Vállalat 1 Volt egyszer Komlón egy Mélyfúró Vállalat Soós Józsefné Bevezetés Évszázadunk első felében az ipar és a közlekedés rohamos fejlődése igényt teremtett a leggazdaságosabban felhasználható energiaforrások,

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget

Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget 2008 / Tél F o r s p o n t S z o c i o l ó g i a, p s z i c h o l ó g i a, p e d a g ó g i a Válaszkeresés a társadalmi problémákra Bugán Antal pszichológussal Balogh József beszélget A 21. század pszichológiája

Részletesebben

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 CÉGÉNYDÁNYÁD

Jó gyakorlatok gyűjteménye helyi foglalkoztatási projektekről TÁMOP-2.6.2-12/1-2013-0041 CÉGÉNYDÁNYÁD CÉGÉNYDÁNYÁD A FALU, AHOL NEMCSAK ÁLMODNI MERNEK, HANEM FELÉBREDNI IS BEVEZETÉS A Szamosháton fekvő ikerfalu bonyolult és izgalmas története a XII. századra nyúlik vissza. Cégény és Dányád települések

Részletesebben

Továbbfejlődési lehetőségek

Továbbfejlődési lehetőségek A projekt célja A projekt célja, hogy a zalaszentgróti kistérségben csökkentse a tartós munkanélküliek számát olymódon, hogy a családsegítők, a hivatásos pártfogók, a kistérségi társulás munkatársai, bűnmegelőzési

Részletesebben

Tisztelt Kamarai Tagtársaim!

Tisztelt Kamarai Tagtársaim! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2010/1. Tisztelt Kamarai Tagtársaim! TARTALOM Csupán néhány hét telt el a tavaszi parlamenti választások óta, de szakdolgozói kérdésekben bíztató

Részletesebben

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél Mi újság 2016. január P A K S I A T O M E R Ő M Ű D O L G O Z Ó I N A K S Z A K S Z E R V E Z E T E a PADOSZ - nál? X X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M I N F O R M Á C I Ó S K I A D V Á N Y Legalább egymilliárd

Részletesebben

AKTUÁLIS. 19-tõl tervezik bevezetni. Volán járatleállítás, útvonal hosszabbítás

AKTUÁLIS. 19-tõl tervezik bevezetni. Volán járatleállítás, útvonal hosszabbítás AKTUÁLIS Adj vért, és ments meg három életet! - Közel 40-en adtak vért Ma Magyarországon a rendszeres véradóknak köszönhetõen biztosított a vérellátás, de mindig szükség van újabb és újabb önkéntesekre,

Részletesebben

Közösen a XIII. kerületért

Közösen a XIII. kerületért Könyvtár a Lehel utcában 3 5 7 Elfogták az újlipótvárosi gyújtogatót Középiskolába készülünk Kötelezõ és ajánlott védõoltások 9 8 Fogászati alapellátás Mozgalmas 10 Kiállítás 12 kerületi a Városház sportév

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. Nyilvános ülés

J e g y zőkö n y v. Nyilvános ülés J e g y zőkö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: polgármester; Balogh Attila

Részletesebben

A TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÁLTAL KÍNÁLT TEMPO EGÉSZSÉGPROGRAMOK ISMERTETÉSE

A TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÁLTAL KÍNÁLT TEMPO EGÉSZSÉGPROGRAMOK ISMERTETÉSE TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár 1025 Budapest Nagybányai út 92. Levélcím: 1538 Budapest, Pf. 550. Bankszámlaszám: 12100011-10091058 Ügyfélszolgálat: 06-1-463-4603 Fax: 06-1-463-4604

Részletesebben

Sajtóinformáció. RBHU/MK 2004rbgr-ww_h. A Bosch saját növekedési potenciáljára épít: Jó kezdés a 2004-es esztendőben

Sajtóinformáció. RBHU/MK 2004rbgr-ww_h. A Bosch saját növekedési potenciáljára épít: Jó kezdés a 2004-es esztendőben Sajtóinformáció RBHU/MK 2004rbgr-ww_h A Bosch saját növekedési potenciáljára épít: Jó kezdés a 2004-es esztendőben Már a 2003-as év is kielégítő eredményeket hozott Az elektronikus stabilitási program

Részletesebben