J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület január 7-én órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2014. január 7-én 18.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről."

Átírás

1 Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület január 7-én órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Sallee Barbara polgármester Gyurka Miklósné képviselő Szigeti László képviselő Tanácskozási joggal meghívottak Érdeklődő: 1 fő Lutár Mária jegyző Sallee Barbara polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket a 2014-es év első testületi ülésén, január 7-én, kedden, 18 óra 30-as kezdettel. Hárman vagyunk itt, határozatképesek vagyunk. Köszöntöm jegyző asszonyt is és a megjelent vendéget. Az ülés határozatképes, és mindenkinek boldog új évet kívánok, így az első ülés kezdetén. Egy napirendi pontot tárgyalnánk. Azért hívtam össze az ülést, mert december 23-ai rendkívüli ülésünkön egy olyan napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület, ami szerintem nem volt kellően előkészítve és előterjesztve. Ez ugyanis arról szól, hogy a Hegymagason és Raposkán létező Hegymagas-Raposka Beruházó Víziközmű Társulat hiteltartozását átvegye Hegymagas önkormányzata. A 23-ai rendkívüli ülést kiemelten a tűzifa kiosztás miatt hívtam össze. Ez egy hétfői nap volt, előtte viszont csütörtök délután kaptam egy t jegyző asszony kérésével, hogy ezt a hitelátvállalást is tűzzem napirendre. Ezt nem tettem meg, mert nem láttam a háttérben az anyagok biztosítását, és nem láttam azt, hogy a képviselőtestületnek elég ideje lenne arra, hogy megismerje ezen anyagokat. Hiszen tudtam már akkor azt is, hogy erre a rendkívüli ülésre nem is fog tudni minden képviselő tag eljönni. Hiszen, mint emlékezhettek, ezt a rendkívüli ülést előtte pár nappal hivatalsegédem egyeztette minden képviselővel, és úgy próbáltuk összehozni, hogy a tűzifa ügyet még tudjuk a múlt évben sínre tenni. Ilyenkor ugye joga van a polgármesternek újratárgyaltatni az ügyet, ezt a mai nap folyamán megteszem, ez a napirendi pontunk előterjesztése. És ezt felteszem akkor most szavazásra, hogy ezzel a napirendi ponttal a jelenlévők, akik ugye megkapták a meghívót, tehát tudták, hogy mire jönnek el, egyetértenek-e? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Három igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot. 1

2 A megtárgyalt napirend: 1./ A Hegymagas Raposka Beruházó Viziközmű Társulat hiteltartozás átvétele, újratárgyalás Sallee Barbara polgármester: Az ügynek van egy olyan háttere, ugye mindenki tudja, hogy 2008-ban egy nagyobb volumenű beruházás nem mondhatom azt, hogy ért véget, keresem a szavakat. Tehát egy pályázat egy olyan fázisba került, a csatornázási pályázatról van itt most szó, amit már ugye a volt-volt polgármester, Varga József kezdett és Illés László vette ezt át tőle, és 2006-tól 2008-ig ő vezette le ezt a csatornázási beruházást. Amelyért létre kellett hozni egy Hegymagas-Raposka Beruházó Víziközmű Társulatot. Ennek a társulatnak vannak küldöttjei, van feladata, ennek van egy elnöke, Illés László mind a mai napig. Ez a társulat november 20-ára hívta meg a raposkai polgármestert, Bolla Albertet és engem, és jegyző asszonyt. Szigligeten találkoztunk, hogy azt beszélje meg velünk, hogy feloszlatná magát ez a víziközmű társulat, és hogy miképpen, milyen formában vegye át a két önkormányzat a társulat vagyonát, és kiemelten a hitelét. És mi már ott feltettünk ehhez kérdéseket, amit én ott sérelmeztem, és azóta is sérelmezek, az, hogy nem kaptunk ott a társulat elnökétől semmiféle kimutatást a társulat gazdálkodásáról. Emlékeztetek arra, amit én már itt elmondtam nyilvánosan is, hogy december 27-én ez a társulat már egyszer megkísérelte feloszlatását, és akkor meg voltam hívva arra a küldött ülésre, elmentem, elmondtam a társulatnak, hogy nem fogja tudni magát feloszlatni, mert egy folyó per van. Mégis feloszlatta magát, újra kellett visszaállítani jogi hatáskörét, stb. Akkor se láttuk az anyagi kimutatásokat, ugyanis a könyvvizsgáló, akit odahívtak, szét sem osztotta a zárszámadást, ezt az ottani küldöttek nem kérték, ezt én ott már sérelmeztem, tehát látatlanul fogadták el, de mondom, ez a feloszlatás nem sikerült. Tehát ezzel a viziközmű társulattal nekem személyesen az a bajom, hogy nem átláthatóan kommunikál felénk, hogy most akkor hogyan, miként áll a gazdasága, hogyan működik, számai hogyan állnak. Hanem tehát november 20-án azzal a jelzéssel lépett felénk, polgármesterek felé, hogy fel szeretné oszlatni magát. Feloszlatással amúgy különben nincs bajunk, de természetesen bepillantást szeretnénk kapni a társulat gazdálkodásába. Ott azon a november 20-ai ülésen arról sem tudott az elnök információt adni, hogy jogilag ez hogyan néz ki, ami pedig azért volt furcsa, mert a saját jogásza, a társulat által finanszírozott, fizetett jogásza ott ült mellette. Ezért ott nem is tudtunk úgy előbbre lépni, mint azt talán az elnök úr szerette volna. Mi polgármesterek viszont abban meg tudtunk állapodni, ezt elejétől kezdve jeleztük, hogy amennyiben itt hitelátvállalásról lenne szó, természetesen az elmaradott fizetések arányában, tehát a kinnmaradóságok arányában vennénk át ezt a hitelállományt. Értjük ezalatt azt, hogy ha X porta Hegymagason nem fizette be, és Y porta Raposkáról, akkor ennek az X, Y aránynak megfelelően osszuk fel a hitelt. Ez, ha nem érthető, kérem, jelezzétek, mert szívesen adok bővebb információt. Ezt ott elvben már meg tudtuk állapítani, de mivel hát a gazdálkodásra semmiféle adatot nem kaptunk, értem ezalatt, hogy jól gazdálkodott-e ez a társulat, vagy rosszul, mennyi vagyona van, mennyi tartozása van, mire költött pénzeket. Ugye ez a befizetett társulati tagok pénzei, összegei. És szerintem itt azért felelősséggel kell eljárni, főleg mi most, önkormányzati testületi tagokként, akik ezt a hitelt átvállalnánk. Mivel tehát a december 23-ai ülésen sem kaptunk semmiféle ilyen anyagot, és ott jegyző asszony egy törvényre hivatkozott, amit el is hoztam a tisztelt képviselő-testületnek. Ez a 160/1995. (XII.26) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról. Ennek 22. -át idézte jegyző asszony, amit itt idézek: A megszűnt társulat vagyonát ideértve a társulati úton létrehozott közcélú vízilétesítménnyel kapcsolatos vagyoni jogot és kötelezettséget, továbbá az érdekeltségi hozzájárulással összefüggő követelést és tartozást a közfeladatokat ellátó víziközmű-tulajdonos részére kell átadni. Ez lennénk akkor mi, tehát Raposka és Hegymagas. Amennyiben az érdekeltségi 2

3 hozzájárulás meghatározott részének megfizetését a kötelezettől harmadik személy polgári jogi szerződés alapján átvállalta, úgy a társulat által felvett hitel ezen része visszafizetésének kötelezettsége a harmadik személyt terheli. Tehát ugye ez gondolom érthető, ezt idéztük is, mellesleg még most is az előterjesztésemben. És itt az volt a jegyző asszony érvelése december 23-án, hogy a képviselő-testületnek először kell átvenni ezt a hitelt, mielőtt a társulat bármilyen zárszámadást tudna mutatni, vagy mérleget, vagy most fogalmazzuk egyszerűen így, gazdálkodási dokumentumot, amit én ugye kértem. Ezt mondom, november 20-a óta folyamatosan kértem, azóta már írásban is kikértem a társulat elnökétől. Még azért hozzáfűzném, hogy ugye a december 23-ai nap, tehát pont karácsony előtt azért vegyük figyelembe, hogy ugye nekem itt egy határidőn belül kellett összehívnom ezt az ülést, de vegyük figyelembe, hogy itt alig voltak nyitva, ezt csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom, tehát praktikusan hivatalok, más szervek tegnap óta dolgoznak igazán komolyabban. Volt olyan hivatal, aki az első januári héten ki se nyitott. Én azt is meg szeretném itt jegyezni, hogy ez a 22.., amit mondom eddig, amit felolvastam, jegyző asszony is idézett előterjesztésében, a 2. pontja azt mondja, hogy az említett bekezdésben meghatározott átadás során a még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásból származó követeléseket és hitelállományt az ahhoz csatolt zárómérleg-mellékletek és okiratok alapján kell a víziközmű tulajdonosának átadni. Tehát nekünk. Én úgy gondolom és ez az én véleményem, hogy a jog nekem ad igazat akkor, hogyha én sérelmezem, hogy ezt nem kaptuk meg akkor, és nevezhetjük akár ezt időközi kimutatásnak is, vagy bármilyen gazdasági kimutatásnak, a szavakon nem kell, hogy lovagoljunk. Tehát hogy nekem van igazam abban, hogy én sérelmezem, hogy a képviselők igenis ezt ismerhessék meg és láthassák, amikor egy ilyen döntést hoznak. Megpróbálom úgy összefogni, hogy a két jelenlévő képviselő nem volt ott ezen a 23-ai ülésen, ez is szerintem figyelemre méltó. Tehát itt más szavakkal fogalmazva három jelenlévő képviselő-testületi tag, akit ugye egy rendkívüli ülésre hívtunk össze, ebből kettő dönt arról, hogy Hegymagas Önkormányzata által átvállalni egy 3,3 milliós hitelállományt, anélkül, hogy gazdasági kimutatásokat látott volna, kettő az egyhez szavazott, mert én nemmel voksoltam. Tehát még az a kérdés is felmerül bennem, hogy egy ilyen hitelátvállalásnál azért gondoljuk át, azért évente ugye több százezer, ezer forintot kell letörleszteni a bank felé. Ezt az önkormányzat állja, akkor is, ha kintmaradóságokról van szó, hiszen gondoljuk át, 2008 óta feltehetjük a kérdést, hogy miért nem lettek ezek a kintmaradóságok behajtva. Hiszen, nem negatív szeretném ezt a kérdést feltenni, hanem csak erre rá szeretnék mutatni, semmilyen anyagot nem kaptunk a víziközmű társulat gazdálkodásával kapcsolatban, egyszerűen nincs rálátásunk, hogy miért nem lett behajtva, nincs rálátásunk, hogy még ki tartozik például a kintmaradóságokkal? Fel lettek szólítva? Miért nem fizetnek? Van-e rá esélyünk, hogy mi ezt behajtsuk? Mikor jön ez be? Semmilyen átlátható háttér-információt nem kaptunk. Visszatérek ahhoz a mondathoz, amit elkezdtem, hogy tehát két képviselő-testületi tag szavazza meg, ugye akkor a jelenlévő képviselők többségével ezt az ad hoc előterjesztést, ezt amelyik nem lett közzétéve, a többi képviselő nem tud róla, lakosság nem tud róla, amelyik közül, és itt akkor megkérdőjelezem, hogy nem az egész testületi többség kellene-e, ez egy kérdőjel, tehát nem szükséges ehhez három szavazat, kérdőjel? A másik, a két képviselő közül, akik most sajnos nincsenek jelen, az egyik, Varga József egyúttal a víziközmű társulat küldöttje. Tehát arról szavaz, amit ő, mint küldött úgymond előterjeszt, hiszen a víziközmű társulat küldöttsége és a társulat küldöttségi tanácsa kellene, hogy bemutassa ezeket az elszámolásokat, ezeket a gazdasági kimutatásokat a képviselő-testület felé. Tehát úgymond saját magát menti fel az alól, hogy ő ezeket bemutassa a testület felé. Na most Varga Józsefet itt megkérdeztem az ülésen, hogy kapott-e ő a társulat elnökétől vagy bárkitől bármilyen kimutatást, mint küldött? És nem kapott. Tehát őneki küldöttként sincs fogalma, hogy ez a társulat hogyan működik, milyen gazdálkodással, milyen dokumentumokkal a háttérben. Ugye a képviselő-testületből azok, akik itt voltak az elmúlt önkormányzati időszakban, 3

4 polgármesterségem előtt, tudják, hogy a víziközmű társulat kérésére Hegymagas Önkormányzata alkalmazott egy könyvvizsgálót. Ez a könyvvizsgáló két évig megbízatási szerződésben volt, és az önkormányzat fizette nettó havi 40 ezer forinttal. És ez a könyvvizsgáló kimondottan azért lett alkalmazva, hogy ennek a víziközmű társulatnak az egész beruházását, a csatornázással kapcsolatos egész beruházásban úgy segítsen és úgy működjön közbe, hogy a gazdálkodás mindenképpen átlátható és felülvizsgálható legyen. Viszont ez a Frick Beatrix nevű hölgy, aki ezt a könyvvizsgálatokat végezte, például a számomra a mai napig többszöri írásbeli kérésünkre, most már ügyvédünk által is kiküldött kérésekre, nem adta le beszámolóit. Erős a gyanúm, hogy nem teljesítette a szerződését. Magyarán mi történt itt? A társulat nem a pályázati pénzből, tehát a 400 millió forintból, hanem az önkormányzat adópénzeiből kért egy ilyen könyvvizsgálót, amelynek megint a munkáját nem tudjuk felülvizsgálni, nem tudjuk átlátni, mert nem nyújtja be, nem adja le, nem látjuk a kimutatásokat. Még egyszer mondom, a zárszámadást ott a december 27-i ülésen ki se osztotta. Mégpedig a küldöttek és az elnök kérésére nem osztotta ki. Tehát itt egyszerűen hiányzik az az adatháttér, ami alapján szerintem egy képviselő-testület nyugodt szívvel rá tud bólintani, hogy igen, átvállaljuk ezt a hitelt, mert látjuk, hogy pontosan milyen gazdálkodás állt a hátterében. Én úgy érveltem a 23-ai ülésen, ahol ezt ugye a képviselők elfogadták, tehát két képviselő igennel szavazott, én nemmel. Én úgy érveltem, hogy itt félreértés ne legyen, ha ez egy pozitív kimutatás lett volna, amit az asztalunkra tesznek, tehát hogy X millióval pluszban van ez a társulat, amit ugye mondom, hogy a mai napig nem tudunk, mert semmiféle kimutatást nem kaptunk, akkor is kérném a háttérkimutatásokat. Tehát itt most nem arról van szó, hogy hitel, vagy nem hitel, hanem egyszerűen szeretném látni, hogy ennek a gazdálkodása hogyan működött. Tegyük fel, X millióval rendelkezik ez a társulat, akkor talán meg lehetne kérdezni, hogy miért nem Y millióval? Mire mentek el a pénzek, hogyan működött a társulat, elvégezte-e jól a feladatát? Itt azért hozzáfűzném, erről is már beszámoltam a testületnek, ugye a közel 400 milliós csatornapályázatot én zártam le, az utolsó jegyzőkönyvem, amikor kijött a pályázati ellenőrzés, három évvel elkésve. Akkor ugye feltártam az ellenőrzésnél is, hogy erősen sérelmezem, hogy például a megadott csatornakivitelezés utáni egy évben, melyben garanciális volt ez a létesítmény, miért nem reklamálta be a polgármester, a képviselő-testület, vagy a víziközmű társulat azokat a hiányokat, hibákat, amelyeket már ott észlelni lehetett. Hiszen ezeket a lakosság már ott jelezte, gondolok útburkolatok meglazulására, besüppedésekre, szag és bűz keletkezésekre több helyen, ezeket úgy tudtuk helyretenni, hogy jegyzőkönyvbe vettük, és kértem rá egy határidőt, hogy ezt hadd hozzam rendbe, és ezeket rendbe hozattam a határidőn belül. Így sikerült ezt a pályázatot lezárni már a őszén történő polgármester választás után. Gondoljunk vissza, a garancia már 2009-ben lejárt. És egyszerűen meg kellett kérdőjelezni, hogy miért nem lettek például az aszfaltozó cég felé a garanciális hiányok bereklamálva, hiszen garanciális feltétellel kellett volna azokat megjavítani. Ezeket nem értettük, nem tudtuk után követni, de így sikerült ezt a problémát orvosolni. Tehát most ismét találkozunk ezzel az üggyel. Az én érvem, hogy miért kérem ennek az újratárgyalását összefoglalva, hogy a többi képviselő, tehát a most jelenlévők is, köszönöm, hogy eljöttek, ismerjék meg ezt az ügyet, tehát, hogy mindenki tájékozódjon erről, ez az egyik. A másik, hogy javaslatomat előterjesztésemben is megfogalmaztam, hogy mindenképpen kérjük ki a társulat gazdálkodásról szóló dokumentumait, hogy lássuk ezeket a kimutatásokat. Akkor hozzunk informált döntést. És a harmadik az, hogy sérelmezem azt, hogy amikor én egy ülésre ugye valamit nem fogadok be, és nem jó, vagy rossz kedvemből nem fogadom be, akkor ez mégis jegyző asszony által előterjesztésre kerül. Hivatkozva egy olyan törvényre, amit ő csak részletben idéz, aminek én itt most felolvastam a második részét. És ha kell, akkor ezt jogilag tisztázzuk, hogy akkor melyik megközelítés a helytálló. Én tehát azzal, hogy ezt a mai nap ismét előterjesztem, tárgyalásra bocsátom, a község érdekét képviselem, minden adófizetőét, hiszen tudatosítani szeretném a képviselőkben, hogy a 4

5 társulat, ugye egy pár az idéntől gazdálkodott, de ugye a társulatba azok fizettek be, akik a csatornát, hogy így mondjam, ennek előnyeit élvezik, használják. Hegymagasnak más irányból is vannak adóbevételei, hozzájárulásai, nemcsak csatornát használó állampolgárokat szolgálunk mi ki, vagy ügyeit intézzük, vagy érdekeltek a mi községünkben. Tehát itt, ha egy ilyen döntést hozunk, hogy ezt átvállaljuk, akkor igenis az egész község, tehát minden lakos nevében kell, hogy ezt a döntést meghozzuk. És akkor felmerülhetnek akár kérdések, hiszen mondom, akár rá lehet kérdezni, hogy hogy még van kinnmaradóság, milyen lépések lettek megtéve annak érdekében, hogy ezeket behajtsák, esetleg, hogy tegyük fel a kérdést, hogy kik azok, akik nem fizették ezt még be, hiszen ők akkor ezt a mások, a többiek hátrányára nem fizették be, milyen pozitív erőforrásokkal rendelkezik ez a társulat? Mire mentek a pénzek? Most csak egy dolgot említek, tehát ott az ügyvéd, aki ott ült a november 20-ai ülésen, és aki nem tudott nekünk ott jogi felvilágosítást adni arról, hogy az adósság átvállalásához kell-e jóváhagyás a felsőbb hatások részéről, vagy sem. Ugye negatív költségvetést nem lehet alkotni, ez van ennek a hátterében. Nem tudott erre választ adni. Megkérdeztem, hogy mennyi a díja, 90 ezer forint. Tehát akkor gondolkozzunk el ilyeneken is. Társulat mire költ pénzt, ugye ezért a társulat felel, a küldöttek, az elnök. De nem itt van ennek az éle, hanem egyszerűen az, hogy azok a képviselők, azok az önkormányzatok, akik ezt átvállalják, anyag ismeretében tegyék, bocsánat, dokumentumok, tehát gazdasági, gazdálkodási dokumentumok ismeretében tegyék meg. Ezzel egészíteném ki, vagy mondanám el azt, amit írásban is eljuttattam képviselő társaimhoz, mellékeltem ugye ehhez azt a lapot, amiben a jegyzőség készítette el a november 15-ei állásának, bocsánat, másképp fogalmazom a mondatot, a beruházó víziközmű társulat kimutatása, hogy milyen tartozások vannak még településenként. Mert ez az egyetlen dokumentum, amit megkaptunk, ezt december 12-ei dátummal kaptuk meg. 17-én újra összeültünk, hogy tárgyaljunk, de ott se kaptunk további gazdasági kimutatásokat. Tehát most majdnem azt mondom, egy hónap alatt, november 20. és december 17-e között érdemben nem történt előbbre lépés. Csak hát az, amit mi kértünk. Hiszen ez a melléklet, amit kiküldtem a képviselőknek is, ezt mi kértük polgármesterek, hogy akkor lássuk, hogy milyen kimaradások vannak, ezt köszönöm is ezt a kimutatást, már ott is megköszöntem. Tehát most jelenleg így állunk, hogy az én véleményem, én megközelítésem. Én azt fogom feltenni szavazásra, hogy a testület döntsön arról, hogy ezeket a dokumentumokat kikérjem, mellesleg én ezeket már kikértem, most egyszerűen csak egy testületi megerősítésről lenne szó. Ezzel a testület azt szimbolizálná, azt jelezné, hogy igenis gazdasági dokumentumok ismeretében tárgyalná meg ezt az ügyet. Az ügy jogi háttere, hogy ezt az egész létesítményt át kell, hogy vegyük, nem erről diszkutálunk, tehát hogy ez nagyon világos legyen, nem arról lesz igen-nem döntés, hogy ezt átvegyük-e, vagy sem, ezt az egész létesítményt örülünk, hogy átvehetjük, és hogy így egy fejezet a falu életében remélhetőleg le tud zárulni. De fenntartjuk, ez az én megközelítésem, azt a jogot, hogy természetesen ezt az átvételt mondom a dokumentumok ismeretében tegyük meg. És ezt még egyszer mondom, teljesen mindegy, hogy mínusz, vagy plusz, vagy milyen szaldós, mindenki gondoljon a saját háztartására, valaki megkéri, hogy vegyen át egy gazdálkodási egységet, szerintem minimum az a kérése, hogy megismerhesse ennek a gazdálkodási egységnek a működését. Köszönöm, hogy meghallgattak, meghallgattatok, és várom a képviselők kérdéseit, akik gondolom az előterjesztésemet el tudták olvasni, és igyekszem tudásom szerint válaszolni. Jegyző asszonyt kérem, hogy először hadd kérdezzenek a képviselők, és utána szívesen átadom a szót. Gyurka Miklósné képviselő: Amikor ez a társulat megalakult, tulajdonképpen a képviselőtestület jelölte ki az elnököt és a felügyelő bizottság tagjait. Őket bíztuk meg ennek a lebonyolításával, a pénzügyi felügyelettel, a gazdálkodással kapcsolatban. Ugyanúgy a könyvvizsgálót is a testület határozta meg és a könyvvizsgáló munkadíját megelőlegezte az önkormányzat, amit a víziközmű társulat visszafizetett. Tehát ez nem az önkormányzat 5

6 pénzéből volt kifizetve. Úgyhogy itt a kimutatással kapcsolatban szerintem reális képet kapunk arról, hogy mennyi volt a befizetés, mennyi a fennálló tartozás. Viszont Hegymagasnak több tartozása volt ugye, mivel a Szentgyörgy utcában meg kellett oldani a szennyvízvezetéknek a lerakását, ez a 3 millió forint, most ha kerekítve mondom, az biztosan, hogy abból adódott Sallee Barbara polgármester: Bocsánat, nem értettem, még egyszer ezt az utolsó fél mondatot. Gyurka Miklósné képviselő: Szerintem az is meghatározza, hogy a Ft hitelünk van, plusz hozzá még a kamatok, és ennek a törlesztésére a befizetések arányában lesz fedezet. Tehát én úgy értem ezt a kimutatást, hogy a fennálló hitelre és a kamatokra a befizetésekből, ugye mert még akik részletfizetést kértek, folyamatosan jönnek be ezek a befizetések, és ennek a fedezete biztosítva van. És ugyanúgy én láttam olyan leveleket, amikor folyamatosan jönnek a felszólítások, akik késve fizet, vagy nem fizet, tehát az adminisztrációs dolgok is részemről meg vannak oldva, én úgy látom. Én látom biztosítását arra, hogy ezt a fennálló hiteltartozást át tudjuk vállalni. Sallee Barbara polgármester: Jó, köszönöm a hozzászólást, sorban megyek. Mivel nem láttam a víziközmű társulat kimutatásait, gazdálkodási papírjait, nem tudok arról információt adni, vagy megerősíteni azt, amit képviselő asszony mond, hogy a társulat visszafizette volnae a könyvvizsgálót. Én a 2010-es költségvetést ismerem úgy részletesebben, hogy ugye az már a polgármesterségem alatt volt, 2010 ősze után fejeződött be, tehát én még azzal gazdálkodtam ott az évvégéig. Én ebben a költségvetésben az évvégén nem emlékszem ilyen szinten, hogy nekünk a víziközmű társulat visszafizetett volna, de tegyük itt akkor egy kérdőjelet, még egyszer mondom Gyurka Miklósné képviselő: A költségvetésben kell, hogy szerepeljen. Sallee Barbara polgármester: Ezt meg tudjuk nézni, de miért teszek ide egy kérdőjelet? Mert még egyszer ismétlem, nem ismerem a víziközmű társulat gazdálkodását. Tehát itt szerintem az átlátható dolog az lett volna, ha a víziközmű társulat úgy fordul hozzánk, hogy itt a törvény, kedves önkormányzatok, át kell vennetek vagy átvehetitek, ezt lehet pozitív is fogalmazni, ezt a létesítményt, itt vannak a kimutatásaink. Ha vannak ehhez kérdéseitek, akkor tegyétek fel, szívesen állunk elébe, megválaszoljuk, de nem ez történt. Ez az egyik. A másik, amit képviselő asszony mond, hogy fedezet biztosítva van, ezt én azért tenném így kérdőjelbe, mert megint ugyanez az érvem, nem látom a társulat gazdaságát, gazdálkodását. Nem látom azt, hogy kinél vannak kinnmaradások. Azért gondoljunk arra, hogy akárhányszor költségvetést alkotunk, ugye beszámítjuk, hogy hány adóforintra számolnánk a legjobb esetben, hogy hány elmaradás marad a végére, és én azt messze nem látom biztosítottnak, hogy mindig mindenki kifizeti, akkor is, ha jogilag ki kellene fizetnie. Tehát egy ilyen kijelentést, hogy biztosítottnak látja a képviselő asszony azt, hogy lakosok, bárki, valamit befizetnek, ezt én azért kérdőjelezném meg, mert még akkor se látnám biztosítottnak, hogyha egy cég lenne, mert akár a cég is tönkremehet. Tehát ilyen, hogy biztosítottnak látom, szerintem, nem jöhet a képbe. Nekünk a költségvetésünkbe ezt ugyanúgy be kell terveznünk, hogy évi ezer forintot törlesztünk, ha esik, ha szakad. Tehát azért gondoljuk ezt át, hogy akkor mi lesz, amikor ott állunk a költségvetésben, és megint arról lesz szó, hogy költhetünk-e akkor 300 ezer forintot mondjuk turizmusra, vagy 200 ezer forintot egy buszmegállóra? Akkor ott elkezd megint a képviselő-testület piros ceruzával a költségvetésjavaslatomba beleírni, mert ez sem valósulhat meg, az se valósulhat meg, ja, mert nekünk 6

7 utána ezt majd fedezni kell, és nem tudjuk, hogy befolyik-e. Tehát ami a lakosok részéről kell, hogy befolyjon, szerintem így, ilyen szinten, sohasem lehet 100%-ban biztosított. Ez az én megközelítésem. Harmadik, akkor mondja a képviselő asszony, hogy folyamatosan jönnek a felszólítások, hát ez meg pont azt igazolja, amit én mondok. Tehát hogyha folyamatosan kell felszólítani, és folyamatosan kell utánanyúlni, itt azért nézzünk a százalékokra, akkor azért ez, hát igen, akkor megint itt van ez a kérdőjel. Gyurka Miklósné képviselő: Ezt a folyamatos felszólítást, ezt nem mindenkit kell felszólítani, pár ember, aki nem fizeti be. Ugyanúgy van ez az adóknál is, ott is kiküldjük a felszólítást, nem? Sallee Barbara polgármester: Ugyanerről beszélünk. Gyurka Miklósné képviselő: Ez mind a kettő ugyanaz. Sallee Barbara polgármester: Ugyanerről beszélünk, és itt emlékeztetek arra, hogy az adók se teljesülnek 100%-ban. Tehát én csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy át kell vállalnunk a hitelt. Még egyszer mondom, nem erről diszkutálunk, hogy át kell-e vállalni a hitelt. Hanem azért olyan kijelentésekkel én óvatos lennék, hogy ez majd biztosan bejön. Nem biztos, hogy bejön. Bocsánat, öt éve nem jött be. Kicsit most kisarkítom ezt a témát, de ez a megközelítésem, hogy igenis ezért utána az önkormányzat persze, hogy felelősséget vállal. Hát mindenért vállal felelősséget, amit átvett. És ismétlem, hogy ezt a kimutatást mi kértük, polgármesterek. Tehát ez nem úgy indult, hogy akkor a társulat minket megkeres, és akkor ezeket a kimutatásokat szépen átláthatóan elénk teszi, hogy akkor tessék, gondoljuk át hogy van, és akkor döntsünk. Ezeket mi kértük. Csak azért mondom, hogy teljes legyen a kép, tehát itt harcolunk minden egyes papírért, amit kapunk, de még mondom, a mai napig nem kaptunk egy a gazdálkodásról kimutató papírt. És arra is gondoljunk, hogy Illés László úgy hívta össze a víziközmű társulat közgyűlését, hogy minket meghívott november 20-ára polgármesteri egyeztetésre, és utána néhány napra kiírta már, egyúttal kaptam meg a levelet, majdnem egy napon a küldött gyűlésre. És még a november 20-ai ülésen se volt meg a zárszámadás. Semmilyen számadása nem volt meg ennek a társulatnak. És tehát az elnök úgy akart egy a társulatot feloszlató küldött gyűlést összehívni, hogy még akkor előtte néhány pillanattal, hogy megint szétosztják a zárszámadást, hogy akkor kedves küldöttek, ezt fogadják el. Tehát magyarán a küldöttekhez irányuló meghívót, amit ugye én is megkaptam, ugye ezt hivatalból megkapják a polgármesterek is, nem volt csatolva zárszámadás. Bocsánat, ne nevezzük zárszámadásnak, mert akkor csináljuk meg azt a leges legvégén, de valamilyen közbülső kimutatás, hogy akkor kedves hölgyeim és uraim, küldöttek miről is fognak szavazni. Hiszen a feloszlatásnál, egy társulat feloszlatásánál el kell fogadniuk az összes számadást, kimutatást, fel kell menteniük az egész küldött csapatot attól, hogy bármilyen más formában foglalkozniuk kelljen ezzel a dologgal. Idecsatolom, visszaemlékeztetek arra a történetre december 27-én, amikor is ugyanígy hívták össze a küldött gyűlést, tehát nem kaptak zárszámadást, nem kaptak kimutatásokat, ott ugye bemutattam a bírósági papírt, hogy per van folyamatban, azt a tanácsot kapták jegyző asszonytól, hogy ennek dacára feloszlathatják magukat. Hát ez a tanács is félresikerült, egyáltalán nem stimmelt. Cégbíróság visszadobta a feloszlatásra irányuló határozatot és újra ugye átmenetileg létesíteni kellett ezt a társulatot. Hát azért él még. És ott is, ugye milyen érdekes volt, hogy felmenti magát egy társulat, amikor akár még egy folyó per van, amiben, a perben esetleg még kifizetéseket is kell eszközölnie a társulatnak. Tehát az, hogy egy társulat magát úgy oszlassa fel, hogy a küldöttek, meg hát a meghívottak, hivatalból meghívottak, polgármesterek, bocsánat, akik utána még át is veszik ezt az egész létesítményt, nem kapnak kimutatásokat, és nem látják át, 7

8 hogy valójában miről is fognak ott tárgyalni és miről fognak ott szavazni. Ez szerintem nem korrekt. Ez így nem jó. És itt lépünk mi ugye képbe, képviselő-testületként, mert mondhatnánk azt is, hogy jó, hát akkor a víziközmű társulat küldöttjei így működnek, hát Istenem, akkor így működnek, én ezt nem helyeslem, de jelenleg ezen így nem tudok változtatni. De abban a pillanatban, amikor a képviselő-testület lép képbe, és ezt akkor hivatalosan, kézfelemeléssel okézza, hogy ezt átveszi, ezt az egységet, aminek ugye van egy gazdálkodása, akkor szerintem ezt mindenképpen ki kell, hogy kérje azokat a papírokat, amik a gazdálkodásra utalnak. Nem számít az, hogy hány levelet küldtek ki, bocsánat úgy fogalmazom, újra mondom a mondatot, nem az a fő tényező és nem az számít, hogy igen, természetesen a kedves munkatársak kiküldenek felszólító leveleket. Mert nem erre vagyunk kíváncsiak. Arra vagyunk kíváncsiak, és mondom, hát mi erre voltunk kíváncsiak, a kinnmaradottságokra, felmutatni a kinnmaradottságokról a papírt, azért kértük ki. Mi erre vagyunk kíváncsiak, tehát, nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy igen, lettek kiküldve felszólító levelek, feltételezzük, hogy lettek kiküldve felszólító levelek. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan gazdálkodott ez az egység, ha van vagyona, mennyi vagyona van, miért nem több a vagyona? Esetleg a kinnmaradottságokra milyen fedezet áll, esetleg kik azok, akik nem fizettek? Azért már bocsánat, ezt is azért fel lehet tenni, nem? Hogy mi van itt, hogy ez ennyire sürgős, hogy ilyen gyorsan kell előterjeszteni, és ennyire háttérpapírok nélkül? Miért? Kinek van kinnmaradása? Kihez fűződik egy olyan érdekcsoport, aki mondjuk a többi kárára, aki meg ezt szépen befizette, nem teljesítette. Hát ezt akkor már lehet, hogy ezt is fel kellene tenni ezt a kérdést, ha már ennyire sürgős ezt gyorsan, gyorsan így elfogadtatni. Amit mondok, még egyszer ismétlem, tehát november 20-a óta bőven volt idő arra, hogy mindenkivel megismertesse a társulat a gazdálkodását, és nem elvi probléma van itt azzal, hogy a törvény előírja, hogy nekünk ezt át kell venni. Ezzel nekem nincs problémám. Utána majd a mindenkori képviselő-testület és a mindenkori polgármester felel ezért a létesítményért, és ennek karbantartásáért és hogy ugye milyen cégekkel, milyen szolgáltatóval működik itt. Vagy esetleg, hogyha az országos törvények változnak, akkor milyen tulajdonba kerül, stb. Tehát ez lenne az én válaszom a képviselő asszonynak. Kérdéseit, vagy érveléseit nem tartom elég mélyrehatónak, mert nem látom, hogy a lakosság érdekét képviselné. Én itt sokkal szaftosabb kérdéseket tennék fel képviselőként. Átadnám Szigeti Lászlónak a szót, aki ugye ugyanúgy nem volt a 23-ai ülésen, hogy van-e ehhez észrevételed, mert képviselő urat én úgy ismerem, hogy ezeket az anyagi dolgokat nagyon meg szoktad kérdőjelezni, és a velejéig le szoktál menni a dolgoknak, azért már többször volt olyan javaslatod, hogy te is kimutatásokat kérsz, vagy véleményeket kérsz. Átadnám neked a szót. Szigeti László képviselő: Végül is nekem több kérdésem van, több dolog nem tiszta. Nem értem, hogy ez a Ft ez hogy jön ide, mert amit én kaptam kimutatást, bár lehet, hogy képviselő társaim kaptak más anyagot, én nem kaptam, én csak ezt kaptam, ezen elvileg nem szerepel. Most ezt nem értem, mi ez? Mert az tiszta, hogy van Ft érdekeltségi hozzájárulási követelés, amit gondolom majd be kell hajtani az önkormányzatnak. Ugye itt azt is írja, hogy létre kell hozni egy víziközmű számlát, és ide kell a továbbiakban fizetni a tagoknak, ha jól értelmezem. Tehát, ugye akik részletfizetést kértek, akkor gondolom ők a tagok, a társulási tagok, őnekik kell ezeket a pénzösszegeket ide befizetni. Ez nekem tiszta, világos. Csak azt nem értem, hogy ez a Ft ez miből tevődik, ennyi a kérdésem. Másik kérdésem, nem értem, hogy itt a 22. -t olvasva, itt a (2) bekezdés azt írja, felolvasom szó szerint: Az (1) bekezdésben meghatározott átadás során a még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásból származó követeléseket és a hitelállományt az ahhoz csatolt zárómérleg-mellékletek és okiratok alapján kell a víziközmű tulajdonosának átadni. Tehát itt tulajdonképpen, amikor megtörténik a tulajdonképpeni átadás-átvétel, akkor kell benyújtani az átadás-átvétel jegyzőkönyvéhez a zárómérleget és a különböző mellékleteket, amiről te 8

9 beszélsz. Ezt írja a jogszabály. Tehát itt, az én olvasatomban az a kérdés, hogy ez a , illetve gondolom ennek a kamatai lesznek ez a Ft, hogy ez miből adódik, és hogy ezt átvállalja-e az önkormányzat? Bár át kell vállalnia, mert ugye hogyha átveszi a társulásnak a vagyonát, akkor ezt át kell vállalnia. És ugye, itt amikor az átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészül, illetve aláírásához mellékelnie kell a zárómérleget és a mellékleteket, és ezt okiratba kell fektetni. Ez világos, leírja a jogszabály, hogy így kell csinálni. Sallee Barbara polgármester: Ennyi? Ez a két kérdés? Jó, jegyzeteltem. Első kérdést ragyogó kérdésnek tartom, én is ugyanebben a cipőben járok, ugyanezt a kérdést teszem fel. Tehát akkor pontosan mi ez a, kerekítek, 3,3 millió, hogyan függ össze ugye a Fttal, ami itt a raposkai polgármester és általam kért kimutatáson ott van az első táblázatban. Ugyanis pont ez amit nem látunk. Tehát pontosan nem azt kaptuk a társulattól, hogy kimutatja nekünk, hogy ez a társulat adóssága, ugye ennyit tudunk róla, hogy ez a 3,3 millió, ez a társulat adóssága. Ez ugye egy bankszámlán, folyószámlán kezelt adósság, hogy miért van ott pont ez az adósság. Tehát nagyon jónak tartom a kérdést. Tehát ezt én sem tudom megválaszolni. Én is csak találgatni tudok november 20-a óta, hiszen van erre több forgatókönyv. Az egyik ilyen forgatókönyv az volt, hogy ez összefügg a kintlévőségekkel. De mivel, még egyszer mondom, a mai napig senki se tett elénk a víziközmű társulat gazdálkodásával kapcsolatos kimutató dokumentumokat, nem tudjuk, itt mindenki csak találgathat. És igenis szerintem ez a fontos kérdés. Hogy tehát akkor ott miért van ennyi adósság? Most mondok valamit, hogyha van pozitív gazdálkodási volumene a társulatnak, amiből például ügyvédeket fizet, vagy mondjuk ezt a cégnél a bejegyzést, ugye ott a december végei fiaskó után, akkor azokat ugye valamiből fizeti. Tehát a saját működését, valamilyen szinten fenntartja magát. De még egyszer mondom, hát épp ez az, amiről nem kapunk kimutatásokat. Második kérdés, hogy ugye itt a törvényt idézi képviselő úr, ez a 22. (2) bekezdése. Ez az, amit az előbb jeleztem, és fel is olvastam, hogy itt tehát az átadás során, ugye ezt ismétlem, zárómérleg-mellékletek és okiratok alapján kell átadni. Na most azt mondja tehát ez a törvény passzus, ugye mindenki tudja, hogy jogszabályokat lehet értelmezni, de itt az van, hogy alapján. Na most itt tehát az a kérdés, hogy mikor kezdődik meg egy átadás. Szerintem egy átadás akkor kezdődik meg, amit jegyző asszony december 23-án megtett tavaly azzal, hogy itt a testületnek javasolja, hogy vegyük át ezt a 3,3 millió hitelt. Ez már szerintem, ez az én értelmezésem, az átadás kezdete. És az én véleményem, és mondom, hogyha kell, akkor ezt akár jogilag is utána kivitathatjuk ezt a kérdést, tehát nem mi, hanem majd jogászok, mert szerintem ott már akkor igenis hadd lássunk kimutatást. Tehát én nem úgy értelmezem ezt a jogszabályt, ennek a jogszabálynak ezt a passzusát, hogy majd a végén, úgymond amikor már mindent megszavaztunk, meg már mindent aláírunk, akkor majd úgy szépen mellétesznek nekünk még egy ilyen kimutatást. Hiszen aki bármit is átvesz, bármit, akár anyagi létesítményt, egységet, gazdasági egységet, bármit, annak joga van ahhoz, hogy megismerje, hogy mi alapján mutatnak ki bármit. És ezt nem fogja ott 5 perc alatt megismerni, amikor már aláírásra kerül a sor. És már bocsánat, ilyenkor ez úgy működik, hogy a testület megszavazza, a polgármester írja alá. Ha most bocsánat, 23-án megszavazta a testület, hogy én ezt írjam alá, aztán amikor én aláírom, akkor majd elém tesznek egy számadást, és akkor 5 perc alatt döntsem el, hogy ja, hát ezt mégsem kellett volna aláírnom, mert mondjuk valami nem stimmel. Vagy mit tudom én, tehát bármi előfordulhat. Tehát az én értelmezésem ebben a passzusban is, hogy ez az átadás egy folyamat, és ez akkor kezdődik el, amikor például valamelyik fél, tehát az átadó fél, vagy a befogadó fél valamilyen döntést hoz. Hát Istenem, bocsánat, ez a folyamat akkor már elkezdődik. Tehát én nem várnám meg a folyamat végét, hogy ezeket a számadásokat kérjem. És ha nem zárszámadást tud letenni a könyvelő az asztalra, mert ahhoz mondjuk, még meg kell várni az utolsó naptári napot, akkor tegyen le valami közbülső kimutatást. Hát bocsánat, ha vásárolok egy céget, akkor kérem a 9

10 cégnek a mérlegét. És megkérem, hogy bocsánat, akkor végéig hogyan gazdálkodott. Akkor legalább azt hadd lássuk meg, hogy itt akkor mi történt. Tehát visszatérve, vagy összefoglalva, a 22. szerintem, ha már így fogalmaz a jog, akkor az én értelmezésem bőven belefér és az én értelmezésem igenis a közösség jogát védi, és érdekeit képviseli. És a másik kérdés meg, hogy ténylegesen mi ez a 3,3 millió? Majdnem viccesen azt mondom, hogy nem tudom, hiszen nem láttam a kimutatást, és nem fogok elkezdeni arról fantáziálgatni, hogy ezek a kintmaradóságok meg hitelek, ezek pontosan mire lettek költve, mert nem látom. Lehet most, majdnem viccként mondom, lehet, hogy abból csöveket vettek, lehet, hogy az még a lakosság tartozása, lehet, hogy a társulási tagok, tehát a kifizetések onnan lettek megelőlegezve a csatornamegvalósítása felé, hogy oda várják be a részletfizetéseket. Ez mind-mind és még 5 másik verzió belefér a magyarázat-pakliba, de éppen azért nem bocsátkozunk itt magyarázatokba, mert véleményem, hogy ezt igenis kimutatás és dokumentum alapján kellene, hogy lássunk. Jegyző asszonynak adom át a szót. Lutár Mária jegyző: Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Sallee Barbara poglármester: Szívesen. Lutár Mária jegyző: Én azért szeretnék tisztázni néhány dolgot. Én úgy gondolom, hogy a polgármester asszony félreértelmez, illetve rosszul értelmez. Mindjárt válaszolva képviselő úr kérdésére, hogy honnan került ez a 3 millió 300 ezer forint. A november 20-ai egyeztető tárgyaláson tájékoztatást kaptak a jelenlévők, a 160/1995. kormányrendeletben foglaltakról. Ennek a 19. -a sorolja fel, hogy az elszámoló bizottság milyen feladatokat kell, hogy ellásson. Tehát ez pontokba van szedve, ezekre a pontokra ugyanilyen pontokba szedve választ kapott a jelenlévő két polgármester, arra, hogy ezek a feladatok hogyan állnak és hogyan valósultak meg. Itt az 1. pont: elkészíti a társulat önkormányzati tulajdonba kerülő ingó és ingatlan vagyontárgyainak, valamint vagyoni jogainak jegyzékét. Itt tájékoztatást kaptak arról, hogy a társulat tulajdonában ingatlan vagyon nincs, ingó vagyon az érdekeltségi hozzájárulás nyilvántartására szolgáló számítógépes program. A b. pont: az a) pontban foglaltaktól elkülönítve elkészíti a tagok által az elszámolási eljárás megindításáig, illetőleg az annak során befizetett, valamint a még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások érdekeltenkénti és összesített jegyzékét, továbbiakban: érdekeltségi állomány. Erre a válasz a tagok által befizetett és még be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás összegéről utcánként és településenként jegyzék készült. Ez ott volt ez a jegyzék, ezt láthattad. Igen, ez ott volt ez a jegyzék, akkor már kész volt, kész van, a november 15-ei állapotnak megfelelően. Tehát van ilyen jegyzék. Ez alapján számoltak a kolléganők, mert másképpen nem is tudtak volna számolni. Sallee Barbara polgármester: Tehát utcajegyzékről? Mert azt nem kérdeztem meg. Lutár Mária jegyző: Igen. A következő pont: kimutatást készít az egyes tagok érdekeltségi egységeinek számáról. Ez az előbbi jegyzékben szerepel, hogy kinek hány érdekeltségi egysége van. Elkészíti a társulat hiteltartozásainak egyenlegét. Itt a válasz a társulat hiteltartozása, tőketartozása Ft, a következő törlesztő részlet esedékessége december 31., összege Ft. Tehát az nem igaz Barbara, hogy nem tudtad azt, hogy ez hiteltartozás, és hogy más tartozása van. Ezt mondtad. Sallee Barbara polgármester: Dehogynem tudom, hogy hiteltartozása van, hát hitelt vállalunk át. 10

11 Lutár Mária jegyző: Akkor miért mondtad az előbb, hogy nem tudod, hogy ez micsoda? Ezt mondtad, bocsánat. Sallee Barbara polgármester: Jó, ezt most átengedem, és utána erre válaszolok. Lutár Mária jegyző: Jó, rendben van. Jegyzéket készít a társulat ügyiratairól. Ennek a készítése abban az időszakban folyamatban volt, ez a válasz rá. Értékesíti az értékesíthető vagyontárgyakat, illetőleg szükség esetén selejtezést végez. Ilyen értékesítendő, illetve selejtezendő vagyontárgya nem volt. Bocsánat, egy pontot kihagytam. Érvényesíti a társulat követeléseit és rendezi tartozásait, kivéve az érdekeltségi hozzájárulásokat és a bankhiteleket. A társulatnak az érdekeltségi hozzájáruláson kívül követelése nincs, tartozása a könyvelési díj, ügyvédi költség és számlavezetési díj lesz majd akkor, amikor be tudja fejezni, mert ez az utolsó lépés, hogy mindenki leszámlázza. Tehát ez a három tétel tartozása van, egyéb tartozása nincs a társulatnak. A h) pont: átutalja a társulat pénzforgalmi számlájára a házipénztárban lévő, a nyilvántartásokkal egyeztetett pénzkészletet. A társulatnak nem volt házipénztára, a pénzkészlet átutalására nem került sor. Intézkedik a társulat számlájának lezárásáról, annak egyenlegösszegét átutalja a létrehozott víziközmű helye szerinti illetékes települési önkormányzat újonnan nyitott víziközmű elnevezésű elkülönített számlájára. Itt jött képbe az, amiért össze kellett, hogy hívja ezt az egyeztető tárgyalást a víziközmű társulat elnöke, illetve az elszámoló bizottság elnöke. A tagönkormányzatoknak meg kell nyitni a víziközmű elkülönített számlát, ezt követően intézkedik a felszámoló bizottság elnöke a társulat számlájának lezárásáról, annak egyenlegének % összegben Hegymagas illetve Raposka víziközmű elkülönített számlájára történő átutalásáról. Ebben történt változás. A beruházás az százalékban Hegymagas illetve Raposka tulajdonába került, a befizetett érdekeltségi hozzájárulás arányában azonban úgy állapodtak meg ott akkor a polgármesterek, hogy az általad elmondottak szerint fogják kiszámolni, hogy melyik önkormányzat, fogják kiszámítani majd a kolléganők, hogy melyik önkormányzat milyen százalékban vállalja át. A legutolsó pedig: megsemmisíti a társulat bélyegzőjét. Tájékoztatást kaptatok még ott arról, hogy a víziközmű társulat OTP-nél vezetett számláján lévő összeg november 14-én Ft. Tehát ezt a tájékoztatást kaptátok ott. Egyrészt ezt szerettem volna mondani. A másik, amit kiküldtél előterjesztést, itt a 4. bekezdésben azt írod, hogy a megbeszélésen ennek dacára mi polgármesterek egyetértettünk abban, hogy egy hiányátvállalás csakis a településekre leosztott és kimutatott kintlévőségek arányában valósulhat meg. Itt nem hiányátvállalásról van szó, hanem hitelátvállalásról. A hiány és hitel két különböző dolog, nagyon nagy különbség van a kettő között. Sallee Barbara polgármester: Köszönöm, sorban mennék. Lutár Mária jegyző: Egy pillanat, mert még nem fejeztem be. A december 23-ai üléssel kapcsolatban én el szeretném mondani, én megkérdeztem tőled, hogy küldtem egy előterjesztést, azt az előterjesztést szándékozol napirendre venni. Én ezt tettem, tehát én nem terjesztettem elő, utána a képviselő-testület úgy döntött, hogy napirendre veszi. Megkérdezted, hogy naprendre veszi ezt a testület? A testület úgy döntött, hogy napirendre veszi. Ez történt a 23-ai ülésen a napirendre vétellel kapcsolatban és a döntéssel kapcsolatban. Amit még nagyon fontosnak tartok, hogy tisztázzuk, hogy a víziközmű társulatnak van könyvelője, aki a gazdasági eseményeket könyveli a számviteli szabályok szerint. Az államháztartási törvény előírja az önkormányzatoknak, hogy abban az esetben, hogyha a költségvetésük egy bizonyos összeget meghalad, és hiteltartozásuk van, akkor könyvvizsgálót kötelesek alkalmazni. Ez érvényben volt ez a szabály 2007-ben Hegymagas Község 11

12 Önkormányzatára. Ezért Hegymagas Község Önkormányzata gondoskodott arról, hogy könyvvizsgáló vizsgálja felül az év végi beszámolót. A könyvvizsgáló az önkormányzat beszámolóját vizsgálta, neki a társulat könyvviteléhez semmi jogosultsága, és semmi dolga nincsen vele, nem is vizsgálta. Csak az önkormányzat költségvetési beszámolóját vizsgálta, ezzel kapcsolatban leadta a jelentéseit, a jelentések megvannak, át fogom neked majd küldeni, nyugodtan megnézheted, leadta, teljesítette azt, amit a szerződésben vállalt. Sallee Barbara polgármester: Mikor adta le? Lutár Mária jegyző: Határidőre minden beszámoló elemzéshez. Sallee Barbara polgármester: Mert 2010 ősze óta kértem ezeket a jelentéseket jegyzőségtől is, őtőle is, azóta nem láttuk. Lutár Mária jegyző: Ezeket a jelentéseket leadták, minden alkalommal a képviselő-testület tárgyalta az előző évi költségvetési beszámolót, akkor ehhez csatolva volt a könyvvizsgáló jelentése. Ezek a jelentések le vannak adva, megvannak. Sallee Barbara polgármester: Jó, akkor örülök, hogy ezt hallom, hogy ezek megvannak. Ezt a mai napig nem kaptam meg. Lutár Mária jegyző: Bocsánat, nem fejeztem be. Kivéve a 2010 évi beszámolót, akkor ugyanis a polgármester asszony nem írta alá a teljességi nyilatkozatot, ezért a könyvvizsgáló nem tudta elvégezni, illetve nem tudta elkészíteni a jelentését. Tehát a 2010 évről nincsen, nincs meg a teljességi nyilatkozat. Egy pillanat még, nem fejeztem még mindig be. Azt el szeretném mondani, hogy itt nem végrehajtásról van szó, tehát a társulati tagok döntő többsége, és ez akkor az egyeztető tárgyaláson elhangzott Sallee Barbara polgármester: Bocsánat, milyen társulati tagok? A küldöttekre gondolsz, vagy kire? Lutár Mária jegyző: Nem, az érdekeltek, a befizető tagok, érdekeltek, így hívjuk fizetési morálja jó, ezt meg is jegyezte az egyeztető tárgyaláson a tapolcai önkormányzat könyvelője, hogy a befizetési arány nagyon jó. Azt szeretném elmondani, te azt mondtad, hogy itt ezt be kell hajtani ig részletfizetési kedvezményt lehetett igénybe venni, ezt többen igénybe vették, a többségük rendszeresen fizeti is havonta a 3000 forintokat, ezzel nincsen semmi baj. Itt nem arról van szó, hogy most az önkormányzatnak majd, amit átvesz hiteltartozást, azt be kell hajtani, önkéntesek fizetik a tagok. A könyvvizsgáló foglalkoztatására arról beszéltem már. Igen, azt nem mondtam még el, hogy a társulat kifizette minden évben, 2010-ben is kifizette, de majd ezeket nyilván tudjuk a könyvelésből bemutatni, illetve a beszámolókból be tudjuk mutatni majd, meg fogjuk tenni. Hát én úgy értettem, lehet, hogy ezt itt rosszul értettem, de minthogyha azt mondtad volna, hogy a társulat pályázati pénzből gazdálkodott. A társulat nem gazdálkodott pályázati pénzből, az önkormányzat pályázott, a társulatnak nem volt pályázati pénze. A társulati tagok befizetéséből gazdálkodott, és a társulati tagok befizetése fedezte a beruházás 15%-át. Sallee Barbara polgármester: Ha megengeded, hadd kezdjek el reagálni Lutár Mária jegyző: Jó, én is nagyon sokat vártam, még van két dolgom, amit szeretnék hozzá hozzáfűzni. 12

13 Sallee Barbara polgármester: Jó, egy pillanat akkor hadd írjam fel Lutár Mária jegyző: Az önkormányzat is érdekeltségi hozzájárulást kell, hogy fizessen a kialakított lakótelkek után. Ez az idei évben 940 ezer forint volt, ugyan ennyi lesz a következő évben is. Sallee Barbara polgármester: Ez a 22 felcsatornáztatott telek, ugye? Lutár Mária jegyző: Igen, az a 22 telek. És még azt szeretném elmondani, hogy a hitelt úgy kapta meg a társulat, hogy a két önkormányzat készfizető kezességet vállalt a beruházásra, illetve a hitelfelvételnél. Ezt szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a szót. Sallee Barbara polgármester: Én is köszönöm. Nézzétek el nekem, hogyha esetleg kicsit ugrálnak a gondolataim. Megpróbálom sorrendbe venni. Hátul kezdem. Tehát megközelítésemben jegyző asszony utolsó megjegyzése, hogy a társulat működését természetesen, tehát fizető kezességet vállalnak az önkormányzatok, éppen ezért hívom fel a képviselők figyelmét arra, hogy dupla felelősek, ezt itt rövidre fogom. Akkor a jegyző asszony említette, hogy igen, tehát 900 ezer, ha jól tudom, kereken az összeg, amit így a csatornázásokért kell fizetni az önkormányzatnak. Én már ezt többször kifejtettem testületi ülésen, hogy szerintem elhibázott döntés volt 22 telket felcsatornáztatni akkor, hogyha egyáltalán nem látott arra biztosítékot az önkormányzat, hogy ezeket tényleg el tudja adni, főleg nem azért az árért, amit javasolt. Emlékeztetek arra, hogy próbáltam arra is javaslatot tenni, hogy olcsóbbért adjuk a telkeket. Ezt mindig meg fogom ismételni ezt a javaslatot, amikor ennek helye van. Hiszen úgy gondolom, hogy fiatal családokat akkor lehet idecsalogatni, hogyha itt olcsó telkeken építhetnek. Azért mellékesen hozzáteszem, hogy én legalábbis úgy tudom, de erről sincs még rendes információnk, hogy a telkeknek a használatból való, tehát hogy milyen kataszterben vannak, milyen minőségben vannak, hogy ez a kérdés nem véglegesen tisztázott. Tehát mindig felmerül az a kérdés, hogy ott tényleg mit építhet az, aki telket vásárol. De igen, elhibázott döntésnek tartottam már akkor is, hogy ebbe beleinvesztál az önkormányzat, azért, hogy a piac itt nagyon ment volna, vagy hogy 1 Ft-ért árulta volna a telket, mint ahogy ezt például mások is képletesen megtették. Akkor még egy olyan gond volt, hogy a jegyző asszony korrigált engem, hogy a társulat nem pályázati pénzekből gazdálkodott. Köszönöm a helyreigazítást. Akkor úgy fogalmazom, tehát én ez alatt azt értem, hogy itt létesült ugye egy pályázat, amelynek keretében, vagy követelményeként létrejött ez a társulat. Én ezt így értettem. Tehát most nem azon szeretnék, tehát nem ahhoz ragaszkodom, hogy itt a pályázati forint a társulat számláján folyt át. Nem tudom. Épp ez a kifogásom, hogy nem tudom, hiszen soha kimutatást ennek a társulatnak a gazdasági működéséről nem láttam. És akkor jegyző asszony megjegyezte, hogy 2017-ig részletfizetési kedvezményt igénybe vehettek a lakosok. Igen, ennek örülünk. Nem ezzel van baj. Hanem azzal van baj, hogy ismételten a kimutatások, nincsenek kimutatások, amiből látjuk, hogy akkor mit hogyan. És igenis fenntartom azt a véleményemet, hogy akárki akármilyen részletfizetést vállal, akkor is, ha eddig is rettentően jól, és ragyogóan fizeti, lehet, hogy eladja a házat. Átruházza ezt valaki másra, megint nem, ezt így ötletszerűen mondom, mert bármi megtörténhet, itt az a helytálló szerintem, amit a jegyző asszony legutoljára mondott, hogy a kezességet, a fizető kezességet az önkormányzat vállalta, és itt is vállalnia kell. Akkor volt egy olyan megjegyzés, hogy a befizető tagok fizetési morálja jó. Ez megint olyan dolog, hogy nem értem csak megint, erről nem látok kimutatást. A másik meg az, hogy én azt abban a kontextusban említettem, hogy miért kell itt ennyire sietni? Tehát miért kell úgy előterjeszteni egy napirendi pontot, hogy ezek a kimutatások nincsenek a háttérben? Mi 13

14 ültünk itt akkor, utána mondhat mindenki, hogy a fizetési morál jó, nem a lakossággal van nekem bajom, nekem azzal van bajom, hogy a társulat nem mutatja ki a gazdálkodását. Volt egy olyan megjegyzés, hogy itt a könyvelő. Hú, hát ez mint a friss szél, úgy érint engem ez a hír, hiszen mondom ősze óta nyomulok, hogy ezeket a könyvvizsgálói jelentéseket megkapjam. Nem kaptam meg még mai napig sem. És itt egyet helyre szeretnék tenni, hiszen jegyző asszony és köztem már több jogi vita lement, emlékeztetek a könyvtáros törvénytelen alkalmazásától kezdve mindenféle más kacifántra. Ugyanebbe a fiókba helyezném el ezt a megjegyzést, ugyanis a törvény a következőképpen szól. Aki 300 millió, vagy feletti beruházást eszközöl, és hitelt vesz fel, annak kell könyvvizsgálót alkalmazni. Lutár Mária jegyző: Igen, csak mivel a beruházás az önkormányzati beruházás volt, az önkormányzat költségvetésében szerepelt, és meghaladta a 300 millió forintot. Meg kell nézni az akkori költségvetéseket. Sallee Barbara polgármester: De mondom, és egyúttal ezt hitelből teszi, tehát nem a pályázati pénzből nyeri el a 300 milliót. Lutár Mária jegyző: Mert ott volt az önkormányzati készfizető-kezességvállalás, tehát azért kellett. Sallee Barbara polgármester: Ezt én vitatom, már akkor is vitattam, mert a törvény mondom, azt mondja, hogy és. Tehát ez arra utal, hogyha valaki 300 millió forintot azért vett fel, hogy egy ilyen beruházást eszközöljön hitelből, akkor kell őt alkalmazni. Lutár Mária jegyző: Nem 300 millió forintot vett fel, hanem 300 millió forintot meghaladja a költségvetése, és hitelt vesz fel. Fordítva, Barbara. Jó? Sallee Barbara polgármester: 400 millió forintos pályázatot nyert el az önkormányzat. Ez egy pályázati bevétel. Ez egy bevétel. Lutár Mária jegyző: Meg kiadás is. Sallee Barbara polgármester: Egyúttal kiadás is, de nem hitel. Lutár Mária jegyző: És hiteltartozása van, tehát hitelt vett fel. Pontosan nem tudom a szöveget, de megkeressük. Tehát a 300 millió forintot a költségvetése meghaladta. Sallee Barbara polgármester: Már emlékszem, hogy akkor is diszkutáltuk, részletesen bemutattuk, amikor még Frick Beatrix is itt ült az asztalnál. Lutár Mária jegyző: Jó, Barbara. Nincs most nálam a jogszabály szövege, ez így van. Sallee Barbara polgármester: Hát igen, konkrétan emlékszem. Tehát mondom, hogy én ezeket a jegyzőségtől miért nem kaptam meg, nem tudom, de itt van akkor, hogy a 2010-es évi beszámolót nem készítette el Frick Beatrix. Persze, hogy nem készítette el, hát olyan kérdésekkel bombáztam, amikre a mai napig nem válaszolt. Lutár Mária jegyző: Nem írtad alá a Sallee Barbara polgármester: Azért nem írtam alá, mert nem válaszolt a kérdéseimre. 14

15 Lutár Mária jegyző: A teljességi nyilatkozatot nem írtad alá. A teljességi nyilatkozat azt jelenti, hogy ő megkap mindenféle anyagot ahhoz, hogy a könyvvizsgálatot elvégezz. Sallee Barbara polgármester: Jó, akkor engedd meg, hogy átvegyem megint a szót. Csak egyes pontok között próbáltam valamit mondani, de aztán visszavettem és végighallgattalak. Ez most egy konkrét pont, egy mondat, amit ki szeretnék mondani. A könyvvizsgálóval nekem az volt a problémám, hogy akkor ott kezdem, a másik végén kezdem. Most itt megint jegyző asszony jegyzőkönyvbe mondta, hogy semmi köze ennek a könyvvizsgálónak ahhoz a víziközmű társulathoz. Akkor mit keresett a december 27-ei ülésen? Miért jön el oda Frick Beatrix és miért van nála a zárszámadás? Amit nem oszt ki. Hát most itt nagy szemekkel néz rám a jegyző asszony, vállvonogatást kapok, de hát ez nem felelet. Na, bocsánat, visszatérek a mondatomhoz. Igen, bocsánat, most le kell, hogy álljak egy pillanatra. Tehát létezik egy hölgy, akit az önkormányzat fizet, megjelenik egy társulat, aki mellesleg független kellene, hogy működjön, hiszen ez az egésznek az értelme, hogy egy ilyen társulatokat hoz valaki létre az az, hogy függetlenül és elszámoltathatóan működjön. Megjelenik egy ülésen, nem adja le a zárszámadását, kérésre se, semmire. Utána amikor felteszek, három oldalas levelet kapott tőlem, aminek a kérdéseire a mai napig nem válaszolt. Ezért nem írtam alá a dokumentumokat, amiket ő elém terjesztett. Mert egyszerűen nem láttam a háttérben, hogy miként, hogyan működik. Kérdéseimre nem válaszolt. Utolsó számláját sem fizettem ki. Azt sem reklamálta, de milyen érdekes, ha valaki ragyogó munkát végez, szerintem nyugodtan bereklamálhatja az utolsó számláját. De nem tette meg, mert szerintem tudta, hogy valami itt nagyon bűzlik. Aztán az előterjesztést, hogy igen, a december 23-ai előterjesztés, ezt azért tegyük helyre. 23-a hétfő volt. Csütörtök délután kapok egy t a jegyző asszonytól, hogy vegyem ezt a napirendi pontra. Mire visszaküldtem a meghívót, írtam, hogy már ki lett nyomtatva a meghívó, el lett készítve az ülés, rendkívüli ülés, nincs benne ez a napirendi pont. Ennek dacára a jegyző asszony itt, pedig megkapta a válaszomat, ezt tudom, ennek dacára a jegyző asszony előhozza ezt az előterjesztést, hogy akkor ezt tárgyalni kellene. Hát bocsánat, ezt én előterjesztésnek nevezem. Ez nem így működik. Lutár Mária jegyző: Mert amikor megkaptam a meghívót, azt írtad a levél aljára, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban később nyilatkozol. Sallee Barbara polgármester: Majd nyilatkozom. Lutár Mária jegyző: Én megkérdeztem a testületi ülésen, hogy mit nyilatkozol? Sallee Barbara polgármester: Ez nem testületi ülés témája, és igenis a testületnek akkor joga van arra, hogy megszavazza, hogy akkor ezt tárgyalni szeretné. És akkor nekem meg jogom van ezt ismét előterjeszteni, mert szerintem ezt, tehát azt, hogy tárgyalni szeretné, nem szavazza meg a testület akkor, hogyha a jegyző asszony nem érvel úgy, ahogy ott érvelt. Még egyszer mondom, ki akkor az előterjesztő? Eddig még normálisan úgy működik szerintem, hogy a polgármester a napirendi pontok előterjesztője. Polgármester úgy dönt, hogy valami miatt nem tárgyalja, és mondom, nem hasra ütésszerűen történik ez, nem látja biztosítottnak, hogy megvan a háttéranyag, nem látja biztosítottnak, hogy elég idő telt el, akkor nem veszi elő. És akkor nem a jegyző asszony jön azzal, hogy ő mégiscsak hadd kérje ott ki a polgármester véleményét, hogy most akkor ahhoz mit kell? Bocsánat, ha azt írom a jegyzőnek csütörtökön, hogy írásban nyilatkozom, akkor nem a testületi ülésen fogok nyilatkozni. Az előterjesztés megfogalmazása, itt felhívta a figyelmemet jegyző asszony, hogy hiány és hitel. Jó az észrevétel. És megmondom miért jó az észrevétel a jegyző asszony részéről? Mert a 15

16 hitel, amit mi át kell, hogy vállaljunk, nálunk igenis majd költségvetésileg és a teljes egészét nézve, hiányként fog megjelenni. Lehet itt a könyvelői kifejezéseken lovagolni, és nagyon szívesen korrigálom. Tehát hogyha hibás megfogalmazás volt, ám legyen, kérem, mindenki húzza át és korrigálja. De látni kell azt, hogy itt igenis tartalmilag egy hitelátvállalás igenis egy létező hiány. Hát azt valamiből utána pótolni kell. Akkor itt van, a jegyző asszony végigment azon, hogy ott a november 20-ai ülésen ő milyen táblázatot tett elénk, vagy sorolt, ugye itt az említett törvény 19. -ra vonatkozott. Én nem azt sérelmeztem, hogy jegyző asszony ott nekünk a bélyegző megsemmisítését, vagy a mi volt itt, pénztárról, vagy selejtezésről ne adott volna információt. Teljesen irreleváns dolgok. Abszolút irrelevánsok az egész működésével kapcsolatban. Feltételezem, hogy a jegyző asszony legjobb tudása szerint próbálta ott arra az ülésre a részéről előkészíthető anyagokat elénk tenni. De bocsánat, nem kaptunk a társulattól kimutatást a gazdálkodásáról. 25-ödször ismétlem. Akkor volt egy olyan, hogy amit meg is jegyzett, hogy igen, itt akkor még voltak olyan ügyiratok, amelyek még folyamatban voltak, és még össze kellett, hogy állítsák. És arra is megjegyzést tett a jegyző asszony, hogy ugye ő azt javasolta, vagy a kiküldött dokumentum, lehet, hogy ezt a felszámolási bizottság elnöke, Illés László javasolta, százalékban történt. Aztán ugye mi polgármesterek mondtuk, hogy a kinnmaradóságok alapján legyen ez a döntés. Ezzel nekem semmilyen problémám nincs. Hiszen ott is, a jegyzőkönyvet aláírtam, hogy igenis ezt kérjük. Én ezt a testület előtt is felvállalom. Én a testület előtt tudok érvelni, hogy miért álltam ki amellett, hogy a kinnmaradások szerint osszuk ezt fel. Hiszen egyetértettünk Bolla Albert polgármesterrel azzal, hogy már ne legyen az a helyzet, hogy az egyik falu a másik falu lakosainak hitelkimaradványait fizetné ki. Pedig hogyha ezt másképp osztanánk fel, akkor lehet, hogy arra kerül sor, nem biztos, de lehet. Tehát ezzel nekem se elvi, se gyakorlati problémám nincsen. Én azért terjesztem ezt itt és most elő ismételten, vagy tárgyaltatom ismételten, én mint előterjesztő, hogy a testületnek azt a javaslatot tegyem, hogy kérje ki ennek a társulatnak a gazdálkodását, igenis hadd ismerjük meg Frick Beatrix munkáját is, tudjuk meg, hogy például a társulat gazdálkodásában talán akkor láthatnánk, hogy milyen fizetések mentek hova. És akkor ezeket a kérdéseket részletesen megválaszolni. Tehát összefoglalóan azt tudom mondani, abból a papírból, amit kiszámoltattunk jegyzőséggel, képviselő úr is mondta, látszik Ft behajtani való tartozás van, itt mi most vállaljunk át egy 3,3 millió hitelt, remélem, jól mondtam, majdnem 1,3 millió Ft, ha jól értettem plusz van a számlán. Lutár Mária jegyző: Most már nem, az akkor volt. Sallee Barbara polgármester: Vagy akkor volt, bocsánat, elnézést. Tehát megint mondom, a folyamatokat ugye közelebbről nem ismerjük, nem tudjuk, hogy előtte mire költöttek a pozitív pénzből, mi az, ami még a társulat működéséhez tartozik? Én ezt sérelmezem. És még egyszer mondom, elnézést, hogy ismétlem magam, de nagyon fontos számomra is, nem azzal van probléma, hogy egy országos törvény most számunkra ezt előírja, hogy vegyük át, akkor is, hogyha hitel. Nem ezzel van problémám. Azzal van problémám, hogy nem ismerem ennek a társulatnak a gazdálkodását. Köszönöm. Képviselőknek adnám még át a szót, vagy esetleg még ha kérdés van, nem tudom. Nincs kérdés, jó. Gyurka Miklósné képviselő: Nekem csak az a megjegyzésem lenne, hogy napirendi pontra fel lett véve 23-án a víziközmű társulat. Tulajdonképpen a polgármesternek meg se kellett volna akkor kérdezni és elutasítod, hogy egyáltalán megszavazzák a képviselők, és akkor nem lett volna gondolom tárgyalva. 16

17 Sallee Barbara polgármester: Tehát itt egy polgármester két dolgot tehet. Ezt csak most mondom Gyurka Miklósné képviselő: Ha úgy érezted, hogy nem vagy rá felkészülve. Tehát akkor nem szavaztatod meg. Sallee Barbara polgármester: Jó, akkor erre kitérek. Szívesen kitérek, akkor egy picit bepillantást nyerhet képviselő asszony, hogy én hogy gondolkodom. Természetesen, én teljesen elzárulhatok, mint egy szikla és azt mondom, hogy gyerekek semmit és a világért sem. De az hogy felvegyük napirendi pontra és tárgyaljuk, tehát egyszerűen, hogy tárgyaljunk róla, akár jegyző asszony is, aki ott is szót kapott, vagy bárkinek esélye legyen arra, hogy erről hogy is mondjam, tárgyaljon, nem ezt a vonalat követem, ezt akartam kinyögni. Tehát én lehetnék ilyen polgármester is, aki folyamatosan rigolózusan, rettentően keményen azt mondom, hogy nem, nem, nem, nem, nem. De hát ezt azért gondolom az elmúlt 3 évben a képviselők is érzékelték, hogy azért megpróbálok, amiről bárki tárgyalni szeretne, arról tárgyaljunk. Én szerintem nem kellett volna megszavazni. Ez megint más kérdés, hogy akkor ki miért szavazza meg. De ilyenkor mondom a jogszabály ad arra lehetőséget, hogy ezt akkor ismételten terjesszem elő, tehát ott nem ért a világ véget ezzel. Azért ülünk ismételten itt. Mert mondom, a mai napi előterjesztésem meg az, hogy tehát ott bocsánat, jegyző asszony előterjesztését tárgyalta, kívánta tárgyalni a testület. És a mai napi előterjesztésem meg az, hogy kérjük ki ezeket a dokumentumokat. Ez a válaszom, aztán abban viszont képviselő asszonynak igaza van, hogy még egy polgármesternél is elérhetik az ügyek azt a pontot, amikor tényleg be kell keményíteni akár. Tehát ez előfordulhat. Nem azt mondom, hogy ez nem fog soha előfordulni. Gyurka Miklósné képviselő: Nem, csak én azért mondom, ha úgy érezted, hogy nem vagy felkészülve, vagy nincs előtted anyag Sallee Barbara polgármester: Senki nem volt erre ott felkészülve. Gyurka Miklósné képviselő. Akkor azt el szoktuk napolni. A másik, tulajdonképpen a Szentgyörgy utcában, hogy le lett fektetve, tehát hogy rá lehessen kötni, akkor 2007-ben még több érdeklődő volt a házhelyek iránt. Ha jól tudom, talán Szigeti Lászlóék is abban az időben vették. Akkor volt egy másik, volt, amikor aláírás előtt hiúsult meg, tehát azért gondolkodott úgy az akkori képviselő-testület, hogy megragadjuk ezt az alkalmat, és bíztunk abban, hogy több házhelyet el tudunk adni, aztán közbe jött, ami jött, a gazdasági válság, és akkor egyáltalán elzárkóztak a házhelyek vásárlásától. Szóval ez jóindulatú döntés volt, de hát nem úgy sült el. Erről meg szerintem más városokban is, községekben is fordult ilyen elő, hogy nem tudtak értékesíteni, és leállt az értékesítés. De bízunk abban, hogy talán majd. Köszönöm, én csak ennyi megjegyzést szerettem volna. Sallee Barbara polgármester: Értem, én is köszönöm. Én is akkor jóindulatúan fogalmazom, hogy itt nekem elvben nincs azzal problémám, hogy esetleg akár egy testület is hozhat valamikor egy rossz döntést, de akkor korrigáljuk. Tehát akkor nyugodtan lehet, nyíltnak lehet lenni, például olyan javaslatokkal szemben, amiket én már megfogalmaztam, de sajnos nem találtam nyitott kapukra, hogy csökkentsük a telkek árait. Mert lehet, most megint én is a jó szándékot tételezem fel, jó, hát akkor válság van, akkor lehet, hogy olcsóbbért viszont elkerülnének. És akkor már nem merülne fel ez így kérdésként, hogy miért is csatornázott az akkori testület, hiszen valóra vált volna a testület optimizmusa, vagy reménye, hogy el tudja 17

18 adni a telkeket. Talán nem pontosan úgy, ahogy gondolta, de valamilyen szinten mégis valóra tudott válni. Köszönöm szépen. Baracskai Sárát, szeretettel üdvözöllek. Baracskainé Egegi Sarolta: Csak azt szeretném kérdezni, hogy ugye arról volt szó, hogy 13 millió Ft a kintlévőség, ez a két községnek van, tehát Raposkának, Hegymagasnak közösen. Gyurka Miklósné mondta, hogy 2017-ig voltak, akik részletfizetést kértek. Tehát ez a 13 millió Ft kintlévőség lesz még 2017-ben? Lutár Mária jegyző: Hát elvileg el kell, hogy tűnjön, mindenkinek be kell fizetni. Ha nem fizeti, akkor végrehajtás történik felé. Baracskainé Egegi Sarolta: Olyan van, hogy részletfizetést kértek, és ez folyamatosan csökkeni fog? Lutár Mária jegyző: Igen. Baracskainé Egegi Sarolta: És akkor ez így jó, hogy ez a 3 millió, amit Szigeti László kérdezett, az meg abból adódott, hogy becsatornáztak egy olyan utcát, ami nem volt bent a pályázatban? Lutár Mária jegyző: Nem, az hiteltartozás. Felvett a víziközmű társulat 32 millió Ft hitelt, ahhoz, hogy a beruházás során ki tudja fizetni a 15%-ot, amit bevállalt a lakosság. Ezt a hiteltartozást kell visszafizetni. Van, aki kifizette egy összegben a 220 ezer Ft-ot, és van, aki pedig 7-8 éves részletfizetéssel, 3000 forintonként fizeti. Tehát nincs más tartozás, hiteltartozása. Baracskainé Egegi Sarolta: Jó, akkor csak azt nem értem, hogyha tényleg ilyen tiszta, meg világos, akkor miért nem lehet? Mert végül is, ha egy egyéni vállalkozó megszünteti a vállakozását Én ennyit szerettem volna mondani. Tehát azt nem értem, hogy miért nem lehet, nemcsak a polgármester asszonynak, hanem ki kellene osztani a képviselőknek, hogy ők is képben legyenek, vagy miért nem érdeklődnek mondjuk a képviselők? Ez most úgy tűnik, mintha a polgármester asszony kukacoskodna, pedig azért ez egy elég komoly beruházás volt, rendesen le kell zárni. Akkor tájékoztassa a képviselőket, ezek szerint nem képes, most nem tudom, küldöttnek, vagy minek nevezzük például Varga Józsefet, és a többieket, ők nem képesek erre. De akkor valamilyen szellemi formában kéne, nem? Vagy ne az a fekete lóra, hanem itt van a 22. értelmében odatolják az orra alá a képviselőknek meg a polgármesternek, hogy na akkor most itt írd alá, és akkor a bank kezdi el bogarászni a papírokat. Tényleg jó lenne, ha előre lennének valahogy tájékoztatva, és hát a többiek is, hogy tényleg tudjanak dönteni, vagy lássanak. Lutár Mária jegyző: Van egy szabályozott menete, aminek az elejét elmondtam, tehát hogy milyen előkészítő munkákat kell a társulatnak elkészíteni. Amikor a könyvelő nekem azt mondta, hogy akkor tudja lezárni, tehát kell egy időpontot megadni, hogy melyik nappal zárjuk le a számlát, azon a napon a számlát meg kell szüntetni. A rajta lévő pénzösszeget át kell utalni a két település számlájára, abban az arányban, amiről megállapodtak. Ezt követően tudja ő a zárómérleget elkészíteni. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem akar a víziközmű társulat adatokat szolgáltatni az önkormányzat felé, hanem van ennek egy menete. Ugyanakkor van egy hiteltartozás, a bank viszont nyilván szeretne, tehát nem úgy van, hogy azt mondja a jogszabály, hogy át kell vállalni, hanem neki kell egy döntés arról, hogy a képviselő-testület átvállalja ezt a hiteltartozást. Nincs másról szó, erről a hiteltartozásról, ami 18

19 a Ft, a két településé. Tehát nem is mind Hegymagasé, hanem a két településé. Tehát itt nincs más tartozása, nincs vagyona a társulatnak. A jogszabály kimondja, hogy akkor, amikor megvalósul a cél, amiért létrehozták a társulatot, meg kell szüntetni. Tehát itt nem arról van szó, hogy most gondolt egyet a társulat vezetősége, és megszünteti, mert valamit itt el akar maszatolni, hanem kimondta a jogszabály. A bíróság felszólította már többször határidővel a társulatot, hogy meg kell szüntetni. Tehát itt az sürgeti, hogy a bíróság felszólította. Lehet ezen itt vitatkozni, de az pénzbe kerül a társulatnak. Mert hogyha nem szünteti meg, akkor valószínűleg meg fogja bírságolni a bíróság, gondolom én, nem tudom az eljárási menetet. Azon kívül fizetni kell a könyvelőt, fizetni kell a számlavezetési díjat, ez mind-mind pénzbe kerül. Sallee Barbara polgármester: Bocsánat, miért nem szűnt meg még eddig? Lutár Mária jegyző: Nem szűnt meg. Sallee Barbara polgármester: De miért nem szűnt meg akkor egy éve? Lutár Mária jegyző: Azért, mert per volt folyamatban. Sallee Barbara polgármester: Mikor zárult le a per? Lutár Mária jegyző: Hát én nem tudom, Barbara, aztán beteg lett Illés László többször is, úgyhogy nélküle meg nem ment. Itt voltak olyan körülmények, ami Sallee Barbara polgármester: Igen, amiket sajnos nem ismerünk. Az én megközelítésem ez, hogy mi ezt sajnos nem ismerjük. Tehát most bocsánat, hogy átveszem a szót, csak erre szeretnék rávilágítani. Itt nem, tehát amit például Baracskai Sára mond, hogy igen, ezt megismerhetjük. Ha most itt lenne egy olyan kapcsolat, hogy kaptunk volna, de nemcsak mi, tehát ezt most polgármesteri szemszögből mondom, vagy képviselői szemszögből mondom. De itt volt Varga József, aki elmondta nekünk 23-án, semmiféle információt erről nem kapott. Pedig ő küldött. És mondhatnám a többi küldöttet is. Gondolom ők se, hát remélem nemcsak Varga Józsefet hagyták ki. Tehát itt nem volt egy olyan dolog, hogy gyerekek, már kaptunk egy felszólítást, hogy szűnjön meg, miket kellene lépni, és kitérek most megint a gazdálkodásra, akkor ez most pénzbe kerül, jó, de itt amit a jegyző asszony mondott, hogy két különböző dologról beszélünk. Én nem azt kérdőjelezem meg, amit a jegyző asszony most itt Baracskai Sárához intézett válaszában mondott, nem ezt kérdőjelezem meg. Csak hogy nagyon tiszta legyen ez a dolog. Nem azt kérdőjelezem meg, vagy bármilyen oldalról vitatnám azt, hogy a törvény hogy írja le, hogy ezt hogy kell megszüntetni. Nem erről van szó. De ebben az egész megszüntetési folyamatban, és itt nem arról van szó, hogy akkor a bankszámla mit mutat ki, ezt elhiszem, hogy a bankszámla ezt mutatja ki, akár kikérhetem a bankszámla kivonatot, megnézhetem, hogy tényleg ennyi hitel, kinnmaradás van, stb. Hanem, hogy a társulat gazdálkodását nem ismerhetjük meg. Ez egy teljesen más tészta. És erre a jogszabály nem tér ki, a jogszabály a jegyzőnek is azt mondja csak, amit a jegyző asszony is itt felsorolt, hogy milyen lépéseket kell megtenni. Igen. Én meg azt mondom, hogy aki ebben a lépésekben részt vesz, és egy ilyen társulatot átvesz, jogosult arra, hogy a gazdálkodását megismerje. De ha küldött lennék, akkor is megkérdezném, hogy akkor jogosult lehetnék arra, hogy megismerjem a gazdálkodását, de akár befizető a faluban is, hogy hadd ismerje meg a gazdálkodását. És nem tudjuk, hogy hogyan gazdálkodott, miből gazdálkodott, mire költött, miért ennyi plusz van? Meg most hadd ne kapjak már megint választ, hogy miből adódik a 3,3 millió adósság, mert mindenki érti, csak én próbálom az én szemszögemet kiélesíteni, hogy ja, 19

20 hát ott, ahol plusz van, meg negatív van, miért van akkor csak annyi plusz? Hát ezt feltehetem, nem? Hát akkor milyen bátran vállalnánk át ezt az egészet, ha mondjuk ott lenne 6 millió plusz. Hát akkor minden fedezve lenne, nem? Hát most bocsánat, hogy így élcelődök, de egyszerűen nincs adatunk a gazdálkodásra. És szerintem jogunk van ahhoz, hogy ezt megismerjük, és megértem, ha Illés László beteg volt, vagy bármi miatt itt az idő húzódott, de ez nem a képviselő-testület sara. Tehát nem a képviselő-testületet kell most akkor noszogatni, hogy akkor ad hoc döntésbe erről döntsön, hanem szerintem, és ezt terjesztem itt ma elő, kérje ki a társulat gazdálkodására vonatkozó iratokat. Lutár Mária jegyző: Konkrétan Barbara, bocsánat, hogy beleszólók, milyen iratokat kérsz ki, vagy kér ki a képviselő-testület? Azért azt meg kellene határozni, hogy mi az, amit kikérsz? Sallee Barbara polgármester: A társulat az én szememben egy jogi személy. Kérem, hogy korrigáljatok, ha rosszul mondom. Egy jogi személynek törvény által előírt dokumentumai kell, hogy létezzenek. Évről-évre vezetett gazdasági bemutatók, mérlegek, mire milyen kiadásai voltak, milyen bevételei voltak, mikor milyen fordulat történt a társulat, tehát a jogi személy életében, amelyeknek költségvonzatai voltak? Nem az érdekel, hogy melyik tag mikor lépett ki, vagy új tag lett helyette, ez ebből a szemszögből engem most nem érdekel, ez talán érdekli a lakosságot, vagy a befizetőket. Hanem olyan lépések, olyan fordulatok, amik gazdasági vonatkozásúak, és következménnyel jártak. Ez érdekel. Ennyi. Szigeti László képviselő: Számomra most lett világos, hogy mi az a 3,3 millió, hogy ez mi ez az összeg. Én tulajdonképpen itt oka fogyottan ülök itt. Megmondom miért. Ugyanis itt nem arról van szó, hogy most, tehát ott arról született 23-án döntés, hogy a képviselő-testület vegye át magát a víziközmű társulatot, hanem hogy a hitelt vegye át. Szerintem itt szerintem egy olyan határozatot kell hozni most hármunknak, hogy adjon kimutatást vagy a bank, vagy most teljesen mindegy, vagy a víziközmű társulat arról, hogy ez a Ft ez valóban hitelállomány. És kész. Hiszen itt ugye már 23-án született egy olyan döntés, hogy felhatalmazza a polgármestert, nem az a határozat született, hogy utasítja a polgármestert, hanem felhatalmazza a polgármestert, hogy írja alá az átvétellel kapcsolatos szerződést. Tehát hogyha megkapja ezt a polgármester, és ő úgy látja, hogy ez valóban hitelállomány, akkor szerintem nyugodtan az ő belátására lehet bízni azt, hogy aláírja a szerződést, vagy nem. És hogyha nem, akkor kellett volna ide visszajönnünk, hogy miért valóban nem hitelállomány-e? Ez az én véleményem. És a másik dolog, amit te kérsz a víziközmű társulattól, azt meg az átadás-átvétel során, amikor elkészülnek a jegyzőkönyvek, akkor itt írja a jogszabály, hogy őneki azt oda mellékelni kell. És az átadás-átvétel nem abból áll, hogy odateszem elé, aztán aláírom az átadás-átvételt. Természetesen, amikor egy átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészül, azt énnekem kell, hogy biztosítsanak időt, hogy áttanulmányozzam, ha kell, akkor átnézessem ügyvéddel, ha kell, te szoktad mondani, akkor abban módosításokat eszközöljek, de akkor, amikor eléd teszik a jegyzőkönyvet, vagy a képviselő-testület elé teszik a jegyzőkönyvet, akkor ott ezeket az okiratokat, vagyis iratokat meg kell mutatni, mert ha nem, akkor okafogyottá válik az átadás-átvétel. Itt két dologról beszélünk, most már világos nekem, de eddig nem volt, mert én is tegnap este kaptam, tegnap este nem is voltam itthon, tehát ma tudtam átolvasni ezt az anyagot, és most világosodott meg bennem, hogy itt két különböző dologról beszélünk. Itt egy hitelátvállalásról beszélünk, és nem magának az egész vízitársulásnak az átvételéről beszélünk. Sallee Barbara polgármester: Lehet, hogy itt csak fél mondatokban foglaltuk össze. Tehát ugye van ennek egy jogszabályi háttere, idéztük, ezt jegyző asszony is idézte az ő előterjesztésében, meg én is az enyémben. Tehát országos törvény írja elő, hogy ezt nekünk át 20

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12. számú jegyzőkönyv december 13. RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12. számú jegyzőkönyv december 13. RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12. számú jegyzőkönyv 2010. december 13. RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 127/2010./XII.13./kt.határozat: 128/2010./XII.13./kt.határozat: 129/2010./XII.13./kt.határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2014. február 5-én 17.00 órakor tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2014. február 5-én 17.00 órakor tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2014. február 5-én 17.00 órakor tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Sallee Barbara

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére 784-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő.

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Noszlop

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Püspökladányi Víziközmű Társulat Elnökétől 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. E L Ő T E R J E S Z T É S a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én 16.00 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én 16.00 órai kezdettel tartott üléséről. Szám: 1/3/4/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én 16.00 órai kezdettel tartott üléséről. (A képviselő-testület teljes ülését

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKöZMÜ TÁRSULAT INTÉző BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat 2013. IV. negyedévi gazdálkodásáról

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKöZMÜ TÁRSULAT INTÉző BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat 2013. IV. negyedévi gazdálkodásáról PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKöZMÜ TÁRSULAT INTÉző BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ a Víziközmű Társulat 2013. IV. negyedévi gazdálkodásáról A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2013. IV. Negyedévi gazdálkodásáról. Tisztelt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 1. Ingatlanok nyilvántartásba vétele, számítógépen történő rögzítése.

BESZÁMOLÓ. 1. Ingatlanok nyilvántartásba vétele, számítógépen történő rögzítése. BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év I. negyedévi gazdálkodásáról, működéséről A 2012. évben elvégzendő feladatainkat elsősorban az Újtelepi Városrészen megvalósítandó szennyvízberuházással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 01-jén du. 14 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ó n o d K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 11/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 23-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 54/2014.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére 1258-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat év I. n.évi gazdálkodásáról

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat év I. n.évi gazdálkodásáról PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ a Víziközmű Társulat 2014. év I. n.évi gazdálkodásáról A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2014.I n. évi gazdálkodásának feladatai 1. Az Ujtelepi

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. január 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - - 2 - Ónod Község Önkormányzata 3551Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 26-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 28 i rendes ülésére. Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 28 i rendes ülésére. Bizottsági tárgyalás nélkül javasolt napirendre venni Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28 i rendes ülésére Tárgy: Csikóstőttős Község Önkormányzatának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

2. J e g y z ő k ö n y v

2. J e g y z ő k ö n y v Farmos Község 1. Önkormányzat 2. J e g y z ő k ö n y v 2. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 20-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Boros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: TÁMOP pályázat során tett intézményi kötelezettségvállalások

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/ Fax: 06/ BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 18-án megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali helyisége (Jármi, Kölcsey Ferenc u. 14. szám).

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali helyisége (Jármi, Kölcsey Ferenc u. 14. szám). 10 Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Gazdasági Bizottsága 2015. szeptember 16-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület B A K O N Y S Z E N T I V Á N Szám: 3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 9-én 18 órakor megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8. számú jegyzőkönyv április 20. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8. számú jegyzőkönyv április 20. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8. számú jegyzőkönyv 2011. április 20. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 109/2011./IV.20./kt.határozat: - 2011.április 20-i rendkívüli nyílt ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi napirendeket fogadta el:

Jegyzőkönyv. A képviselő testület négy igen szavazattal az alábbi napirendeket fogadta el: Jegyzőkönyv Tárgy: Gyöngyössolymos Közös Önkormányzati Hivatal képviselő testületének 2013.április 30. 18.00 kor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal irodájában, Gyöngyössolymos,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-1/2014. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án

Részletesebben

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i rendkívüli zárt testületi ülésének TÁRGYSOROZATA

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i rendkívüli zárt testületi ülésének TÁRGYSOROZATA Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 13-i rendkívüli zárt testületi ülésének a.) tárgysorozata b.) határozatai: 161-163 TÁRGYSOROZATA 1./ Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda belső

Részletesebben