J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület január 7-én órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2014. január 7-én 18.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről."

Átírás

1 Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület január 7-én órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Sallee Barbara polgármester Gyurka Miklósné képviselő Szigeti László képviselő Tanácskozási joggal meghívottak Érdeklődő: 1 fő Lutár Mária jegyző Sallee Barbara polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket a 2014-es év első testületi ülésén, január 7-én, kedden, 18 óra 30-as kezdettel. Hárman vagyunk itt, határozatképesek vagyunk. Köszöntöm jegyző asszonyt is és a megjelent vendéget. Az ülés határozatképes, és mindenkinek boldog új évet kívánok, így az első ülés kezdetén. Egy napirendi pontot tárgyalnánk. Azért hívtam össze az ülést, mert december 23-ai rendkívüli ülésünkön egy olyan napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület, ami szerintem nem volt kellően előkészítve és előterjesztve. Ez ugyanis arról szól, hogy a Hegymagason és Raposkán létező Hegymagas-Raposka Beruházó Víziközmű Társulat hiteltartozását átvegye Hegymagas önkormányzata. A 23-ai rendkívüli ülést kiemelten a tűzifa kiosztás miatt hívtam össze. Ez egy hétfői nap volt, előtte viszont csütörtök délután kaptam egy t jegyző asszony kérésével, hogy ezt a hitelátvállalást is tűzzem napirendre. Ezt nem tettem meg, mert nem láttam a háttérben az anyagok biztosítását, és nem láttam azt, hogy a képviselőtestületnek elég ideje lenne arra, hogy megismerje ezen anyagokat. Hiszen tudtam már akkor azt is, hogy erre a rendkívüli ülésre nem is fog tudni minden képviselő tag eljönni. Hiszen, mint emlékezhettek, ezt a rendkívüli ülést előtte pár nappal hivatalsegédem egyeztette minden képviselővel, és úgy próbáltuk összehozni, hogy a tűzifa ügyet még tudjuk a múlt évben sínre tenni. Ilyenkor ugye joga van a polgármesternek újratárgyaltatni az ügyet, ezt a mai nap folyamán megteszem, ez a napirendi pontunk előterjesztése. És ezt felteszem akkor most szavazásra, hogy ezzel a napirendi ponttal a jelenlévők, akik ugye megkapták a meghívót, tehát tudták, hogy mire jönnek el, egyetértenek-e? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Három igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot. 1

2 A megtárgyalt napirend: 1./ A Hegymagas Raposka Beruházó Viziközmű Társulat hiteltartozás átvétele, újratárgyalás Sallee Barbara polgármester: Az ügynek van egy olyan háttere, ugye mindenki tudja, hogy 2008-ban egy nagyobb volumenű beruházás nem mondhatom azt, hogy ért véget, keresem a szavakat. Tehát egy pályázat egy olyan fázisba került, a csatornázási pályázatról van itt most szó, amit már ugye a volt-volt polgármester, Varga József kezdett és Illés László vette ezt át tőle, és 2006-tól 2008-ig ő vezette le ezt a csatornázási beruházást. Amelyért létre kellett hozni egy Hegymagas-Raposka Beruházó Víziközmű Társulatot. Ennek a társulatnak vannak küldöttjei, van feladata, ennek van egy elnöke, Illés László mind a mai napig. Ez a társulat november 20-ára hívta meg a raposkai polgármestert, Bolla Albertet és engem, és jegyző asszonyt. Szigligeten találkoztunk, hogy azt beszélje meg velünk, hogy feloszlatná magát ez a víziközmű társulat, és hogy miképpen, milyen formában vegye át a két önkormányzat a társulat vagyonát, és kiemelten a hitelét. És mi már ott feltettünk ehhez kérdéseket, amit én ott sérelmeztem, és azóta is sérelmezek, az, hogy nem kaptunk ott a társulat elnökétől semmiféle kimutatást a társulat gazdálkodásáról. Emlékeztetek arra, amit én már itt elmondtam nyilvánosan is, hogy december 27-én ez a társulat már egyszer megkísérelte feloszlatását, és akkor meg voltam hívva arra a küldött ülésre, elmentem, elmondtam a társulatnak, hogy nem fogja tudni magát feloszlatni, mert egy folyó per van. Mégis feloszlatta magát, újra kellett visszaállítani jogi hatáskörét, stb. Akkor se láttuk az anyagi kimutatásokat, ugyanis a könyvvizsgáló, akit odahívtak, szét sem osztotta a zárszámadást, ezt az ottani küldöttek nem kérték, ezt én ott már sérelmeztem, tehát látatlanul fogadták el, de mondom, ez a feloszlatás nem sikerült. Tehát ezzel a viziközmű társulattal nekem személyesen az a bajom, hogy nem átláthatóan kommunikál felénk, hogy most akkor hogyan, miként áll a gazdasága, hogyan működik, számai hogyan állnak. Hanem tehát november 20-án azzal a jelzéssel lépett felénk, polgármesterek felé, hogy fel szeretné oszlatni magát. Feloszlatással amúgy különben nincs bajunk, de természetesen bepillantást szeretnénk kapni a társulat gazdálkodásába. Ott azon a november 20-ai ülésen arról sem tudott az elnök információt adni, hogy jogilag ez hogyan néz ki, ami pedig azért volt furcsa, mert a saját jogásza, a társulat által finanszírozott, fizetett jogásza ott ült mellette. Ezért ott nem is tudtunk úgy előbbre lépni, mint azt talán az elnök úr szerette volna. Mi polgármesterek viszont abban meg tudtunk állapodni, ezt elejétől kezdve jeleztük, hogy amennyiben itt hitelátvállalásról lenne szó, természetesen az elmaradott fizetések arányában, tehát a kinnmaradóságok arányában vennénk át ezt a hitelállományt. Értjük ezalatt azt, hogy ha X porta Hegymagason nem fizette be, és Y porta Raposkáról, akkor ennek az X, Y aránynak megfelelően osszuk fel a hitelt. Ez, ha nem érthető, kérem, jelezzétek, mert szívesen adok bővebb információt. Ezt ott elvben már meg tudtuk állapítani, de mivel hát a gazdálkodásra semmiféle adatot nem kaptunk, értem ezalatt, hogy jól gazdálkodott-e ez a társulat, vagy rosszul, mennyi vagyona van, mennyi tartozása van, mire költött pénzeket. Ugye ez a befizetett társulati tagok pénzei, összegei. És szerintem itt azért felelősséggel kell eljárni, főleg mi most, önkormányzati testületi tagokként, akik ezt a hitelt átvállalnánk. Mivel tehát a december 23-ai ülésen sem kaptunk semmiféle ilyen anyagot, és ott jegyző asszony egy törvényre hivatkozott, amit el is hoztam a tisztelt képviselő-testületnek. Ez a 160/1995. (XII.26) Korm. rendelet a vízgazdálkodási társulatokról. Ennek 22. -át idézte jegyző asszony, amit itt idézek: A megszűnt társulat vagyonát ideértve a társulati úton létrehozott közcélú vízilétesítménnyel kapcsolatos vagyoni jogot és kötelezettséget, továbbá az érdekeltségi hozzájárulással összefüggő követelést és tartozást a közfeladatokat ellátó víziközmű-tulajdonos részére kell átadni. Ez lennénk akkor mi, tehát Raposka és Hegymagas. Amennyiben az érdekeltségi 2

3 hozzájárulás meghatározott részének megfizetését a kötelezettől harmadik személy polgári jogi szerződés alapján átvállalta, úgy a társulat által felvett hitel ezen része visszafizetésének kötelezettsége a harmadik személyt terheli. Tehát ugye ez gondolom érthető, ezt idéztük is, mellesleg még most is az előterjesztésemben. És itt az volt a jegyző asszony érvelése december 23-án, hogy a képviselő-testületnek először kell átvenni ezt a hitelt, mielőtt a társulat bármilyen zárszámadást tudna mutatni, vagy mérleget, vagy most fogalmazzuk egyszerűen így, gazdálkodási dokumentumot, amit én ugye kértem. Ezt mondom, november 20-a óta folyamatosan kértem, azóta már írásban is kikértem a társulat elnökétől. Még azért hozzáfűzném, hogy ugye a december 23-ai nap, tehát pont karácsony előtt azért vegyük figyelembe, hogy ugye nekem itt egy határidőn belül kellett összehívnom ezt az ülést, de vegyük figyelembe, hogy itt alig voltak nyitva, ezt csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom, tehát praktikusan hivatalok, más szervek tegnap óta dolgoznak igazán komolyabban. Volt olyan hivatal, aki az első januári héten ki se nyitott. Én azt is meg szeretném itt jegyezni, hogy ez a 22.., amit mondom eddig, amit felolvastam, jegyző asszony is idézett előterjesztésében, a 2. pontja azt mondja, hogy az említett bekezdésben meghatározott átadás során a még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásból származó követeléseket és hitelállományt az ahhoz csatolt zárómérleg-mellékletek és okiratok alapján kell a víziközmű tulajdonosának átadni. Tehát nekünk. Én úgy gondolom és ez az én véleményem, hogy a jog nekem ad igazat akkor, hogyha én sérelmezem, hogy ezt nem kaptuk meg akkor, és nevezhetjük akár ezt időközi kimutatásnak is, vagy bármilyen gazdasági kimutatásnak, a szavakon nem kell, hogy lovagoljunk. Tehát hogy nekem van igazam abban, hogy én sérelmezem, hogy a képviselők igenis ezt ismerhessék meg és láthassák, amikor egy ilyen döntést hoznak. Megpróbálom úgy összefogni, hogy a két jelenlévő képviselő nem volt ott ezen a 23-ai ülésen, ez is szerintem figyelemre méltó. Tehát itt más szavakkal fogalmazva három jelenlévő képviselő-testületi tag, akit ugye egy rendkívüli ülésre hívtunk össze, ebből kettő dönt arról, hogy Hegymagas Önkormányzata által átvállalni egy 3,3 milliós hitelállományt, anélkül, hogy gazdasági kimutatásokat látott volna, kettő az egyhez szavazott, mert én nemmel voksoltam. Tehát még az a kérdés is felmerül bennem, hogy egy ilyen hitelátvállalásnál azért gondoljuk át, azért évente ugye több százezer, ezer forintot kell letörleszteni a bank felé. Ezt az önkormányzat állja, akkor is, ha kintmaradóságokról van szó, hiszen gondoljuk át, 2008 óta feltehetjük a kérdést, hogy miért nem lettek ezek a kintmaradóságok behajtva. Hiszen, nem negatív szeretném ezt a kérdést feltenni, hanem csak erre rá szeretnék mutatni, semmilyen anyagot nem kaptunk a víziközmű társulat gazdálkodásával kapcsolatban, egyszerűen nincs rálátásunk, hogy miért nem lett behajtva, nincs rálátásunk, hogy még ki tartozik például a kintmaradóságokkal? Fel lettek szólítva? Miért nem fizetnek? Van-e rá esélyünk, hogy mi ezt behajtsuk? Mikor jön ez be? Semmilyen átlátható háttér-információt nem kaptunk. Visszatérek ahhoz a mondathoz, amit elkezdtem, hogy tehát két képviselő-testületi tag szavazza meg, ugye akkor a jelenlévő képviselők többségével ezt az ad hoc előterjesztést, ezt amelyik nem lett közzétéve, a többi képviselő nem tud róla, lakosság nem tud róla, amelyik közül, és itt akkor megkérdőjelezem, hogy nem az egész testületi többség kellene-e, ez egy kérdőjel, tehát nem szükséges ehhez három szavazat, kérdőjel? A másik, a két képviselő közül, akik most sajnos nincsenek jelen, az egyik, Varga József egyúttal a víziközmű társulat küldöttje. Tehát arról szavaz, amit ő, mint küldött úgymond előterjeszt, hiszen a víziközmű társulat küldöttsége és a társulat küldöttségi tanácsa kellene, hogy bemutassa ezeket az elszámolásokat, ezeket a gazdasági kimutatásokat a képviselő-testület felé. Tehát úgymond saját magát menti fel az alól, hogy ő ezeket bemutassa a testület felé. Na most Varga Józsefet itt megkérdeztem az ülésen, hogy kapott-e ő a társulat elnökétől vagy bárkitől bármilyen kimutatást, mint küldött? És nem kapott. Tehát őneki küldöttként sincs fogalma, hogy ez a társulat hogyan működik, milyen gazdálkodással, milyen dokumentumokkal a háttérben. Ugye a képviselő-testületből azok, akik itt voltak az elmúlt önkormányzati időszakban, 3

4 polgármesterségem előtt, tudják, hogy a víziközmű társulat kérésére Hegymagas Önkormányzata alkalmazott egy könyvvizsgálót. Ez a könyvvizsgáló két évig megbízatási szerződésben volt, és az önkormányzat fizette nettó havi 40 ezer forinttal. És ez a könyvvizsgáló kimondottan azért lett alkalmazva, hogy ennek a víziközmű társulatnak az egész beruházását, a csatornázással kapcsolatos egész beruházásban úgy segítsen és úgy működjön közbe, hogy a gazdálkodás mindenképpen átlátható és felülvizsgálható legyen. Viszont ez a Frick Beatrix nevű hölgy, aki ezt a könyvvizsgálatokat végezte, például a számomra a mai napig többszöri írásbeli kérésünkre, most már ügyvédünk által is kiküldött kérésekre, nem adta le beszámolóit. Erős a gyanúm, hogy nem teljesítette a szerződését. Magyarán mi történt itt? A társulat nem a pályázati pénzből, tehát a 400 millió forintból, hanem az önkormányzat adópénzeiből kért egy ilyen könyvvizsgálót, amelynek megint a munkáját nem tudjuk felülvizsgálni, nem tudjuk átlátni, mert nem nyújtja be, nem adja le, nem látjuk a kimutatásokat. Még egyszer mondom, a zárszámadást ott a december 27-i ülésen ki se osztotta. Mégpedig a küldöttek és az elnök kérésére nem osztotta ki. Tehát itt egyszerűen hiányzik az az adatháttér, ami alapján szerintem egy képviselő-testület nyugodt szívvel rá tud bólintani, hogy igen, átvállaljuk ezt a hitelt, mert látjuk, hogy pontosan milyen gazdálkodás állt a hátterében. Én úgy érveltem a 23-ai ülésen, ahol ezt ugye a képviselők elfogadták, tehát két képviselő igennel szavazott, én nemmel. Én úgy érveltem, hogy itt félreértés ne legyen, ha ez egy pozitív kimutatás lett volna, amit az asztalunkra tesznek, tehát hogy X millióval pluszban van ez a társulat, amit ugye mondom, hogy a mai napig nem tudunk, mert semmiféle kimutatást nem kaptunk, akkor is kérném a háttérkimutatásokat. Tehát itt most nem arról van szó, hogy hitel, vagy nem hitel, hanem egyszerűen szeretném látni, hogy ennek a gazdálkodása hogyan működött. Tegyük fel, X millióval rendelkezik ez a társulat, akkor talán meg lehetne kérdezni, hogy miért nem Y millióval? Mire mentek el a pénzek, hogyan működött a társulat, elvégezte-e jól a feladatát? Itt azért hozzáfűzném, erről is már beszámoltam a testületnek, ugye a közel 400 milliós csatornapályázatot én zártam le, az utolsó jegyzőkönyvem, amikor kijött a pályázati ellenőrzés, három évvel elkésve. Akkor ugye feltártam az ellenőrzésnél is, hogy erősen sérelmezem, hogy például a megadott csatornakivitelezés utáni egy évben, melyben garanciális volt ez a létesítmény, miért nem reklamálta be a polgármester, a képviselő-testület, vagy a víziközmű társulat azokat a hiányokat, hibákat, amelyeket már ott észlelni lehetett. Hiszen ezeket a lakosság már ott jelezte, gondolok útburkolatok meglazulására, besüppedésekre, szag és bűz keletkezésekre több helyen, ezeket úgy tudtuk helyretenni, hogy jegyzőkönyvbe vettük, és kértem rá egy határidőt, hogy ezt hadd hozzam rendbe, és ezeket rendbe hozattam a határidőn belül. Így sikerült ezt a pályázatot lezárni már a őszén történő polgármester választás után. Gondoljunk vissza, a garancia már 2009-ben lejárt. És egyszerűen meg kellett kérdőjelezni, hogy miért nem lettek például az aszfaltozó cég felé a garanciális hiányok bereklamálva, hiszen garanciális feltétellel kellett volna azokat megjavítani. Ezeket nem értettük, nem tudtuk után követni, de így sikerült ezt a problémát orvosolni. Tehát most ismét találkozunk ezzel az üggyel. Az én érvem, hogy miért kérem ennek az újratárgyalását összefoglalva, hogy a többi képviselő, tehát a most jelenlévők is, köszönöm, hogy eljöttek, ismerjék meg ezt az ügyet, tehát, hogy mindenki tájékozódjon erről, ez az egyik. A másik, hogy javaslatomat előterjesztésemben is megfogalmaztam, hogy mindenképpen kérjük ki a társulat gazdálkodásról szóló dokumentumait, hogy lássuk ezeket a kimutatásokat. Akkor hozzunk informált döntést. És a harmadik az, hogy sérelmezem azt, hogy amikor én egy ülésre ugye valamit nem fogadok be, és nem jó, vagy rossz kedvemből nem fogadom be, akkor ez mégis jegyző asszony által előterjesztésre kerül. Hivatkozva egy olyan törvényre, amit ő csak részletben idéz, aminek én itt most felolvastam a második részét. És ha kell, akkor ezt jogilag tisztázzuk, hogy akkor melyik megközelítés a helytálló. Én tehát azzal, hogy ezt a mai nap ismét előterjesztem, tárgyalásra bocsátom, a község érdekét képviselem, minden adófizetőét, hiszen tudatosítani szeretném a képviselőkben, hogy a 4

5 társulat, ugye egy pár az idéntől gazdálkodott, de ugye a társulatba azok fizettek be, akik a csatornát, hogy így mondjam, ennek előnyeit élvezik, használják. Hegymagasnak más irányból is vannak adóbevételei, hozzájárulásai, nemcsak csatornát használó állampolgárokat szolgálunk mi ki, vagy ügyeit intézzük, vagy érdekeltek a mi községünkben. Tehát itt, ha egy ilyen döntést hozunk, hogy ezt átvállaljuk, akkor igenis az egész község, tehát minden lakos nevében kell, hogy ezt a döntést meghozzuk. És akkor felmerülhetnek akár kérdések, hiszen mondom, akár rá lehet kérdezni, hogy hogy még van kinnmaradóság, milyen lépések lettek megtéve annak érdekében, hogy ezeket behajtsák, esetleg, hogy tegyük fel a kérdést, hogy kik azok, akik nem fizették ezt még be, hiszen ők akkor ezt a mások, a többiek hátrányára nem fizették be, milyen pozitív erőforrásokkal rendelkezik ez a társulat? Mire mentek a pénzek? Most csak egy dolgot említek, tehát ott az ügyvéd, aki ott ült a november 20-ai ülésen, és aki nem tudott nekünk ott jogi felvilágosítást adni arról, hogy az adósság átvállalásához kell-e jóváhagyás a felsőbb hatások részéről, vagy sem. Ugye negatív költségvetést nem lehet alkotni, ez van ennek a hátterében. Nem tudott erre választ adni. Megkérdeztem, hogy mennyi a díja, 90 ezer forint. Tehát akkor gondolkozzunk el ilyeneken is. Társulat mire költ pénzt, ugye ezért a társulat felel, a küldöttek, az elnök. De nem itt van ennek az éle, hanem egyszerűen az, hogy azok a képviselők, azok az önkormányzatok, akik ezt átvállalják, anyag ismeretében tegyék, bocsánat, dokumentumok, tehát gazdasági, gazdálkodási dokumentumok ismeretében tegyék meg. Ezzel egészíteném ki, vagy mondanám el azt, amit írásban is eljuttattam képviselő társaimhoz, mellékeltem ugye ehhez azt a lapot, amiben a jegyzőség készítette el a november 15-ei állásának, bocsánat, másképp fogalmazom a mondatot, a beruházó víziközmű társulat kimutatása, hogy milyen tartozások vannak még településenként. Mert ez az egyetlen dokumentum, amit megkaptunk, ezt december 12-ei dátummal kaptuk meg. 17-én újra összeültünk, hogy tárgyaljunk, de ott se kaptunk további gazdasági kimutatásokat. Tehát most majdnem azt mondom, egy hónap alatt, november 20. és december 17-e között érdemben nem történt előbbre lépés. Csak hát az, amit mi kértünk. Hiszen ez a melléklet, amit kiküldtem a képviselőknek is, ezt mi kértük polgármesterek, hogy akkor lássuk, hogy milyen kimaradások vannak, ezt köszönöm is ezt a kimutatást, már ott is megköszöntem. Tehát most jelenleg így állunk, hogy az én véleményem, én megközelítésem. Én azt fogom feltenni szavazásra, hogy a testület döntsön arról, hogy ezeket a dokumentumokat kikérjem, mellesleg én ezeket már kikértem, most egyszerűen csak egy testületi megerősítésről lenne szó. Ezzel a testület azt szimbolizálná, azt jelezné, hogy igenis gazdasági dokumentumok ismeretében tárgyalná meg ezt az ügyet. Az ügy jogi háttere, hogy ezt az egész létesítményt át kell, hogy vegyük, nem erről diszkutálunk, tehát hogy ez nagyon világos legyen, nem arról lesz igen-nem döntés, hogy ezt átvegyük-e, vagy sem, ezt az egész létesítményt örülünk, hogy átvehetjük, és hogy így egy fejezet a falu életében remélhetőleg le tud zárulni. De fenntartjuk, ez az én megközelítésem, azt a jogot, hogy természetesen ezt az átvételt mondom a dokumentumok ismeretében tegyük meg. És ezt még egyszer mondom, teljesen mindegy, hogy mínusz, vagy plusz, vagy milyen szaldós, mindenki gondoljon a saját háztartására, valaki megkéri, hogy vegyen át egy gazdálkodási egységet, szerintem minimum az a kérése, hogy megismerhesse ennek a gazdálkodási egységnek a működését. Köszönöm, hogy meghallgattak, meghallgattatok, és várom a képviselők kérdéseit, akik gondolom az előterjesztésemet el tudták olvasni, és igyekszem tudásom szerint válaszolni. Jegyző asszonyt kérem, hogy először hadd kérdezzenek a képviselők, és utána szívesen átadom a szót. Gyurka Miklósné képviselő: Amikor ez a társulat megalakult, tulajdonképpen a képviselőtestület jelölte ki az elnököt és a felügyelő bizottság tagjait. Őket bíztuk meg ennek a lebonyolításával, a pénzügyi felügyelettel, a gazdálkodással kapcsolatban. Ugyanúgy a könyvvizsgálót is a testület határozta meg és a könyvvizsgáló munkadíját megelőlegezte az önkormányzat, amit a víziközmű társulat visszafizetett. Tehát ez nem az önkormányzat 5

6 pénzéből volt kifizetve. Úgyhogy itt a kimutatással kapcsolatban szerintem reális képet kapunk arról, hogy mennyi volt a befizetés, mennyi a fennálló tartozás. Viszont Hegymagasnak több tartozása volt ugye, mivel a Szentgyörgy utcában meg kellett oldani a szennyvízvezetéknek a lerakását, ez a 3 millió forint, most ha kerekítve mondom, az biztosan, hogy abból adódott Sallee Barbara polgármester: Bocsánat, nem értettem, még egyszer ezt az utolsó fél mondatot. Gyurka Miklósné képviselő: Szerintem az is meghatározza, hogy a Ft hitelünk van, plusz hozzá még a kamatok, és ennek a törlesztésére a befizetések arányában lesz fedezet. Tehát én úgy értem ezt a kimutatást, hogy a fennálló hitelre és a kamatokra a befizetésekből, ugye mert még akik részletfizetést kértek, folyamatosan jönnek be ezek a befizetések, és ennek a fedezete biztosítva van. És ugyanúgy én láttam olyan leveleket, amikor folyamatosan jönnek a felszólítások, akik késve fizet, vagy nem fizet, tehát az adminisztrációs dolgok is részemről meg vannak oldva, én úgy látom. Én látom biztosítását arra, hogy ezt a fennálló hiteltartozást át tudjuk vállalni. Sallee Barbara polgármester: Jó, köszönöm a hozzászólást, sorban megyek. Mivel nem láttam a víziközmű társulat kimutatásait, gazdálkodási papírjait, nem tudok arról információt adni, vagy megerősíteni azt, amit képviselő asszony mond, hogy a társulat visszafizette volnae a könyvvizsgálót. Én a 2010-es költségvetést ismerem úgy részletesebben, hogy ugye az már a polgármesterségem alatt volt, 2010 ősze után fejeződött be, tehát én még azzal gazdálkodtam ott az évvégéig. Én ebben a költségvetésben az évvégén nem emlékszem ilyen szinten, hogy nekünk a víziközmű társulat visszafizetett volna, de tegyük itt akkor egy kérdőjelet, még egyszer mondom Gyurka Miklósné képviselő: A költségvetésben kell, hogy szerepeljen. Sallee Barbara polgármester: Ezt meg tudjuk nézni, de miért teszek ide egy kérdőjelet? Mert még egyszer ismétlem, nem ismerem a víziközmű társulat gazdálkodását. Tehát itt szerintem az átlátható dolog az lett volna, ha a víziközmű társulat úgy fordul hozzánk, hogy itt a törvény, kedves önkormányzatok, át kell vennetek vagy átvehetitek, ezt lehet pozitív is fogalmazni, ezt a létesítményt, itt vannak a kimutatásaink. Ha vannak ehhez kérdéseitek, akkor tegyétek fel, szívesen állunk elébe, megválaszoljuk, de nem ez történt. Ez az egyik. A másik, amit képviselő asszony mond, hogy fedezet biztosítva van, ezt én azért tenném így kérdőjelbe, mert megint ugyanez az érvem, nem látom a társulat gazdaságát, gazdálkodását. Nem látom azt, hogy kinél vannak kinnmaradások. Azért gondoljunk arra, hogy akárhányszor költségvetést alkotunk, ugye beszámítjuk, hogy hány adóforintra számolnánk a legjobb esetben, hogy hány elmaradás marad a végére, és én azt messze nem látom biztosítottnak, hogy mindig mindenki kifizeti, akkor is, ha jogilag ki kellene fizetnie. Tehát egy ilyen kijelentést, hogy biztosítottnak látja a képviselő asszony azt, hogy lakosok, bárki, valamit befizetnek, ezt én azért kérdőjelezném meg, mert még akkor se látnám biztosítottnak, hogyha egy cég lenne, mert akár a cég is tönkremehet. Tehát ilyen, hogy biztosítottnak látom, szerintem, nem jöhet a képbe. Nekünk a költségvetésünkbe ezt ugyanúgy be kell terveznünk, hogy évi ezer forintot törlesztünk, ha esik, ha szakad. Tehát azért gondoljuk ezt át, hogy akkor mi lesz, amikor ott állunk a költségvetésben, és megint arról lesz szó, hogy költhetünk-e akkor 300 ezer forintot mondjuk turizmusra, vagy 200 ezer forintot egy buszmegállóra? Akkor ott elkezd megint a képviselő-testület piros ceruzával a költségvetésjavaslatomba beleírni, mert ez sem valósulhat meg, az se valósulhat meg, ja, mert nekünk 6

7 utána ezt majd fedezni kell, és nem tudjuk, hogy befolyik-e. Tehát ami a lakosok részéről kell, hogy befolyjon, szerintem így, ilyen szinten, sohasem lehet 100%-ban biztosított. Ez az én megközelítésem. Harmadik, akkor mondja a képviselő asszony, hogy folyamatosan jönnek a felszólítások, hát ez meg pont azt igazolja, amit én mondok. Tehát hogyha folyamatosan kell felszólítani, és folyamatosan kell utánanyúlni, itt azért nézzünk a százalékokra, akkor azért ez, hát igen, akkor megint itt van ez a kérdőjel. Gyurka Miklósné képviselő: Ezt a folyamatos felszólítást, ezt nem mindenkit kell felszólítani, pár ember, aki nem fizeti be. Ugyanúgy van ez az adóknál is, ott is kiküldjük a felszólítást, nem? Sallee Barbara polgármester: Ugyanerről beszélünk. Gyurka Miklósné képviselő: Ez mind a kettő ugyanaz. Sallee Barbara polgármester: Ugyanerről beszélünk, és itt emlékeztetek arra, hogy az adók se teljesülnek 100%-ban. Tehát én csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy át kell vállalnunk a hitelt. Még egyszer mondom, nem erről diszkutálunk, hogy át kell-e vállalni a hitelt. Hanem azért olyan kijelentésekkel én óvatos lennék, hogy ez majd biztosan bejön. Nem biztos, hogy bejön. Bocsánat, öt éve nem jött be. Kicsit most kisarkítom ezt a témát, de ez a megközelítésem, hogy igenis ezért utána az önkormányzat persze, hogy felelősséget vállal. Hát mindenért vállal felelősséget, amit átvett. És ismétlem, hogy ezt a kimutatást mi kértük, polgármesterek. Tehát ez nem úgy indult, hogy akkor a társulat minket megkeres, és akkor ezeket a kimutatásokat szépen átláthatóan elénk teszi, hogy akkor tessék, gondoljuk át hogy van, és akkor döntsünk. Ezeket mi kértük. Csak azért mondom, hogy teljes legyen a kép, tehát itt harcolunk minden egyes papírért, amit kapunk, de még mondom, a mai napig nem kaptunk egy a gazdálkodásról kimutató papírt. És arra is gondoljunk, hogy Illés László úgy hívta össze a víziközmű társulat közgyűlését, hogy minket meghívott november 20-ára polgármesteri egyeztetésre, és utána néhány napra kiírta már, egyúttal kaptam meg a levelet, majdnem egy napon a küldött gyűlésre. És még a november 20-ai ülésen se volt meg a zárszámadás. Semmilyen számadása nem volt meg ennek a társulatnak. És tehát az elnök úgy akart egy a társulatot feloszlató küldött gyűlést összehívni, hogy még akkor előtte néhány pillanattal, hogy megint szétosztják a zárszámadást, hogy akkor kedves küldöttek, ezt fogadják el. Tehát magyarán a küldöttekhez irányuló meghívót, amit ugye én is megkaptam, ugye ezt hivatalból megkapják a polgármesterek is, nem volt csatolva zárszámadás. Bocsánat, ne nevezzük zárszámadásnak, mert akkor csináljuk meg azt a leges legvégén, de valamilyen közbülső kimutatás, hogy akkor kedves hölgyeim és uraim, küldöttek miről is fognak szavazni. Hiszen a feloszlatásnál, egy társulat feloszlatásánál el kell fogadniuk az összes számadást, kimutatást, fel kell menteniük az egész küldött csapatot attól, hogy bármilyen más formában foglalkozniuk kelljen ezzel a dologgal. Idecsatolom, visszaemlékeztetek arra a történetre december 27-én, amikor is ugyanígy hívták össze a küldött gyűlést, tehát nem kaptak zárszámadást, nem kaptak kimutatásokat, ott ugye bemutattam a bírósági papírt, hogy per van folyamatban, azt a tanácsot kapták jegyző asszonytól, hogy ennek dacára feloszlathatják magukat. Hát ez a tanács is félresikerült, egyáltalán nem stimmelt. Cégbíróság visszadobta a feloszlatásra irányuló határozatot és újra ugye átmenetileg létesíteni kellett ezt a társulatot. Hát azért él még. És ott is, ugye milyen érdekes volt, hogy felmenti magát egy társulat, amikor akár még egy folyó per van, amiben, a perben esetleg még kifizetéseket is kell eszközölnie a társulatnak. Tehát az, hogy egy társulat magát úgy oszlassa fel, hogy a küldöttek, meg hát a meghívottak, hivatalból meghívottak, polgármesterek, bocsánat, akik utána még át is veszik ezt az egész létesítményt, nem kapnak kimutatásokat, és nem látják át, 7

8 hogy valójában miről is fognak ott tárgyalni és miről fognak ott szavazni. Ez szerintem nem korrekt. Ez így nem jó. És itt lépünk mi ugye képbe, képviselő-testületként, mert mondhatnánk azt is, hogy jó, hát akkor a víziközmű társulat küldöttjei így működnek, hát Istenem, akkor így működnek, én ezt nem helyeslem, de jelenleg ezen így nem tudok változtatni. De abban a pillanatban, amikor a képviselő-testület lép képbe, és ezt akkor hivatalosan, kézfelemeléssel okézza, hogy ezt átveszi, ezt az egységet, aminek ugye van egy gazdálkodása, akkor szerintem ezt mindenképpen ki kell, hogy kérje azokat a papírokat, amik a gazdálkodásra utalnak. Nem számít az, hogy hány levelet küldtek ki, bocsánat úgy fogalmazom, újra mondom a mondatot, nem az a fő tényező és nem az számít, hogy igen, természetesen a kedves munkatársak kiküldenek felszólító leveleket. Mert nem erre vagyunk kíváncsiak. Arra vagyunk kíváncsiak, és mondom, hát mi erre voltunk kíváncsiak, a kinnmaradottságokra, felmutatni a kinnmaradottságokról a papírt, azért kértük ki. Mi erre vagyunk kíváncsiak, tehát, nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy igen, lettek kiküldve felszólító levelek, feltételezzük, hogy lettek kiküldve felszólító levelek. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan gazdálkodott ez az egység, ha van vagyona, mennyi vagyona van, miért nem több a vagyona? Esetleg a kinnmaradottságokra milyen fedezet áll, esetleg kik azok, akik nem fizettek? Azért már bocsánat, ezt is azért fel lehet tenni, nem? Hogy mi van itt, hogy ez ennyire sürgős, hogy ilyen gyorsan kell előterjeszteni, és ennyire háttérpapírok nélkül? Miért? Kinek van kinnmaradása? Kihez fűződik egy olyan érdekcsoport, aki mondjuk a többi kárára, aki meg ezt szépen befizette, nem teljesítette. Hát ezt akkor már lehet, hogy ezt is fel kellene tenni ezt a kérdést, ha már ennyire sürgős ezt gyorsan, gyorsan így elfogadtatni. Amit mondok, még egyszer ismétlem, tehát november 20-a óta bőven volt idő arra, hogy mindenkivel megismertesse a társulat a gazdálkodását, és nem elvi probléma van itt azzal, hogy a törvény előírja, hogy nekünk ezt át kell venni. Ezzel nekem nincs problémám. Utána majd a mindenkori képviselő-testület és a mindenkori polgármester felel ezért a létesítményért, és ennek karbantartásáért és hogy ugye milyen cégekkel, milyen szolgáltatóval működik itt. Vagy esetleg, hogyha az országos törvények változnak, akkor milyen tulajdonba kerül, stb. Tehát ez lenne az én válaszom a képviselő asszonynak. Kérdéseit, vagy érveléseit nem tartom elég mélyrehatónak, mert nem látom, hogy a lakosság érdekét képviselné. Én itt sokkal szaftosabb kérdéseket tennék fel képviselőként. Átadnám Szigeti Lászlónak a szót, aki ugye ugyanúgy nem volt a 23-ai ülésen, hogy van-e ehhez észrevételed, mert képviselő urat én úgy ismerem, hogy ezeket az anyagi dolgokat nagyon meg szoktad kérdőjelezni, és a velejéig le szoktál menni a dolgoknak, azért már többször volt olyan javaslatod, hogy te is kimutatásokat kérsz, vagy véleményeket kérsz. Átadnám neked a szót. Szigeti László képviselő: Végül is nekem több kérdésem van, több dolog nem tiszta. Nem értem, hogy ez a Ft ez hogy jön ide, mert amit én kaptam kimutatást, bár lehet, hogy képviselő társaim kaptak más anyagot, én nem kaptam, én csak ezt kaptam, ezen elvileg nem szerepel. Most ezt nem értem, mi ez? Mert az tiszta, hogy van Ft érdekeltségi hozzájárulási követelés, amit gondolom majd be kell hajtani az önkormányzatnak. Ugye itt azt is írja, hogy létre kell hozni egy víziközmű számlát, és ide kell a továbbiakban fizetni a tagoknak, ha jól értelmezem. Tehát, ugye akik részletfizetést kértek, akkor gondolom ők a tagok, a társulási tagok, őnekik kell ezeket a pénzösszegeket ide befizetni. Ez nekem tiszta, világos. Csak azt nem értem, hogy ez a Ft ez miből tevődik, ennyi a kérdésem. Másik kérdésem, nem értem, hogy itt a 22. -t olvasva, itt a (2) bekezdés azt írja, felolvasom szó szerint: Az (1) bekezdésben meghatározott átadás során a még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulásból származó követeléseket és a hitelállományt az ahhoz csatolt zárómérleg-mellékletek és okiratok alapján kell a víziközmű tulajdonosának átadni. Tehát itt tulajdonképpen, amikor megtörténik a tulajdonképpeni átadás-átvétel, akkor kell benyújtani az átadás-átvétel jegyzőkönyvéhez a zárómérleget és a különböző mellékleteket, amiről te 8

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

Ikt. sz.: NEB/8-2/2015. NEB-2/2015. sz. ülés (NEB-17/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NEB/8-2/2015. NEB-2/2015. sz. ülés (NEB-17/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NEB/8-2/2015. NEB-2/2015. sz. ülés (NEB-17/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 2015. február 24-én, kedden 10 óra 11 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni.

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2013. február 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Tóth Csabáné alpolgármester, Elekes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. április 7-én 19,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Szászik Károly

Részletesebben

9.12 órakor Nedoba Károly elhagyta a termet. 13 fő képviselő van jelen.

9.12 órakor Nedoba Károly elhagyta a termet. 13 fő képviselő van jelen. Jegyzőkönyv (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. szeptember 5-i nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó László alpolgármester

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 12-én 12 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének -én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok:

2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 116/2013. (III. 26.) képviselő-testületi

Részletesebben

Készült : 2014. május 27-én 18.00 órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén.

Készült : 2014. május 27-én 18.00 órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén. J e g y z ı k ö n y v Készült : 2014. május 27-én 18.00 órakor az Ezüsthegy Lakásfenntartó Szövetkezet /1038 Bp. Zsirai M. u. 1-2./ közgyűlésén. Közgyűlés helye: 1038 Bp. Csobánka tér Veres Péter Gimnázium

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 14-én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

Az MA-58/2010. előterjesztés, részletfizetési kérelem. Elnézést, ugrottam, az MA-46/2010. előterjesztés következik, a RÁDIÓJÁTÉK2010 pályázat.

Az MA-58/2010. előterjesztés, részletfizetési kérelem. Elnézést, ugrottam, az MA-46/2010. előterjesztés következik, a RÁDIÓJÁTÉK2010 pályázat. 2010.03.24. 1. 10:15-10:21 Ladvánszky György, levezető elnök: - Jó reggelt kívánok hölgyeim és uraim, minden jelenlevőnek szól ez az üdvözlet. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Timár úr előbb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/7-4/2012. FVB-4/2012. (FVB-66/2010-2014.)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/7-4/2012. FVB-4/2012. (FVB-66/2010-2014.) Ikt. sz.: FVB/7-4/2012. FVB-4/2012. (FVB-66/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. február 28-án, kedden, 9 óra 41 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 31-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben