Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 28-án tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28-án tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Maglóca Község Képviselő-testülete 2/2012/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: február 28-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Blága Tibor polgármester Farkas Miklósné alpolgármester Kinczer Kálmán képviselő A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Molnár Erika jegyző Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető Blága Tibor: köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Maglóca Község Képviselő-testületének 3 tagjából 3 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el. Napirend: évi költségvetési rendelet módosítása évi költségvetési rendelet megalkotása. 3. Közösségi színtér pályázat benyújtása. 4. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 5. Pannon-Víz részvények megvásárlásának lehetősége.

2 6. Kezelési szerződés megkötésének lehetősége a Kapuvári Vízitársulattal. Zárt ülési napirend: 7. Átmeneti segély iránti kérelem elbírálása. 2 Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: évi költségvetési rendelet módosítása. Varga Attiláné: ismerteti a rendelettervezetet. Blága Tibor: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 1/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2011.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2. napirendi pont: évi költségvetési rendelet megalkotása. Varga Attiláné: ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy iskolabuszra ugyanúgy terveztek mint tavyaly, adóbevétellel is az előző évi szinten számoltak. Az állami támogatás sok önkormányzatnál kevesebb mint a tavalyi évben, de Maglócán ,- Ft-tal több lesz ben. Sajnos van még tartozása az önkormányzatnak, a tavalyi évi körjegyzőségi hozzájárulást még nem fizette meg Bősárkánynak. Elmondja, hogy elmaradott településeknek írnak ki pályázatot, várhatóan február végéig. Sajnos még részleteket nem lehet tudni, de lehet, hogy Maglóca is nyújthat be pályázatot. Blága Tibor: Elmondja, hogy a kultúrház felújításának első számláját már kifizette az önkormányzat, ez 2,5 millió Ft-ot jelentett. A 2. ütem számláját az után tudja kiegyenlíteni az önkormányzat, ha megkapja az MVH-tól a támogatást. Az első ütem elszámolását már decemberben elküldték, de még semmi válasz nem érkezettt. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 2/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről.

3 3 3. napirendi pont: Közösségi színtér pályázat benyújtása. Varga Attiláné: elmondja, hogy az idei évben is van lehetőség pályázat benyújtására a közösségi színterek eszközeinek fejlesztésére. Maglóca tavaly nyújtott be először ilyen pályázatot. El kellene dönteni, hogy idei évben is pályázzon-e a település. A pályázathoz ,- Ft önerő biztosítását javasolja. Farkas Miklósné: véleménye szerint a tavalyi évben elég sok pénzt kapott az önkrmányzat ezen a pályázaton. Amire szükség volt, azt meg is vásárolták, de felesleges dolgok már nem kellenek. Véleménye szerint olyan dolgok kellenek, ami haszons, ahsználható. Ezen a pályázaton viszont olyan dolgokat lehet beszerezni, ami Maglócán már felesleges. Nem javasolja a pályázat benyújtását. Azt a pénzt, amit ehhez a pályázathoz önrészként használna fel a testület, költse inkább másra, pl. meszelésre, járólap lerakására. Kinczer Kálmán: sem javasolja. Blága Tibor: szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint közösségi színtér pályázatra az idei évben nem nyújt be támogatási igényt a testület. 1/2012.(II.28.) határozata Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2012-ben nem nyújt be pályázatot a MÁK Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságán keresztül a Magyar Művelődési Intézethez a közösségi színtér működési feltételeinek biztosítására. 4. napirendi pont: A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása. (A rendelettervezet írásban mellékelve.) Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy az országgyűlés megalkotta a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvényt, mely alapján az önkormányzati vagyon nemzeti vagyonnak minősül. Ismerteti a törvény fontosabb rendelkezéseit. A törvény alapján az önkormányzat február végéig rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, melyeket kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. Ennek az a lényege, hogy amit ide sorol az önkormányzat az forgalomképtelen vagyon és nem lehet elidegeníteni, megterhelni. Kötelezően ide kell sorolni a többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságban fennálló társasági részesedéseket. Az önkormányzatnak két ilyen részesedése van, a Pannon-Víz Zrt.ben illetve a Jószív Temetkezési Kft.-ben fennálló álló társasági részesedés. Ezen kívül az önkormányzat eldöntheti, hogy mi az amit a vagyonából ide sorol. Nem javasol egyéb vagyontárgyakat ebbe a körbe sorolni.

4 Blága Tibor: szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. 4 3/2012.(II.29.) önkormányzati rendelete a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon meghatározásáról. 5. napirendi pont: Pannon-Víz részvények megvásárlásának lehetősége. Blága Tibor: elmondja, hogy a részvényes önkormányzatoknak elővásárlási joguk van a kiváló települések részvényeire vonatkozóan. Dunakiliti illetőleg Dunasziget szeretnének a Pannon-Víz Zrt-ből kiválni és a Mosonmagyaróvári Szikvízhez szeretnének csatlakozni. A két település részvényeit lehetne most megvásárolni. A tavalyi évben kapott ,- Ft osztalékot az önkormányzat a részvényei után. Varga Attiláné: elmondja, hogy osztalékfizetésre az elmúlt 20 évben csak a tavalyi évben került sor, az idén nem is várható. Minimális a maglócai részesedés aránya, így a részvények megvásárlását nem javasolja. Blága Tibor: szavazásra bocsátja a javaslatot. 2/2012.(II.28.) határozata Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy Dunakiliti és Dunasziget községek önkormányzatainak a Pannon-Víz Zrt.-ben fennálló részvényeire vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni, az önkormányzat nem kívánja megvásárolni a két önkormányzat értékesítésre felajánlott részvényeit. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Pannon-Víz Zrt.-t értesítse. Felelős: Blága Tibor polgármester Határidő: azonnal 6. napirendi pont: Kezelési szerződés megkötésének lehetősége a Kapuvári Vízitársulattal. Dr. Molnár Erika: elmondja, hogy lehetőség van a Kapuvári Vízitársulatal megállapodást kötni az önkormányzati tulajdonban lévő árkok tisztítására. Ezen kívül Maglóca közigazgatási területéről

5 5 befolyt tagdíjak vonatkozásában az önkormányzat javaslatot tehet, hogy abban az összegben (mely 2011-ben ,- Ft volt) milyen munkákat végezzen el a Vízitársulat. Farkas Miklósné: elmondja, hogy a Vízitársulat eddig semmilyen tevékenységet nem végzett a településen. Blága Tibor: elmondja, hogy ez valóban igaz, viszont ismertetve a Vízitársulat levelét elmondja, hogy a tagi hozzájárulás mértéke 500,- Ft/ha, de, ha a kezelői szerződéseket senki nem köti meg, akkor a vízitársulat megszűnik és a vízügyi igazgatóságok veszik át a feladatait. Ebben az esetben pedig ennek többszörösét kell majd kifizetni. Javasolja a kezelői szerződés megkötését az önkormányzat tulajdonában lévő árkok tiszítására. A településről befolyt tagdíjak felhasználásával kapcsolatban már tárgyalt a vízitársulattal, de sajnos az önkormányzat tulajdonában lévő 044. hrszú árok tisztítását nem tudják végrehajtani, mivel a terület gépekkel nem megközelíthető. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 3/2012.(II.28.) határozata Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kapuvári Vízitársulattal kezelői szerződést köt az önkormányzat tulajdonában álló árkok kezelésére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Kapuvári Vízitársulatot értesítse, és a megállapodást az előterjesztett tartalommal írja alá. Felelős: Blága Tibor polgármester Határidő: azonnal Napirend után: Blága Tibor: elmondja, hogy a bankszámlavezetés feltételei a Rábaközi Takarékszövetkezetnél kedvezőbbek, mint az OTP Banknál. Meg kellene fontolni az esetleges váltást. Varga Attiláné: elmondja, hogy minimális az eltérés a 2 pénzintézet feltételei között. Az OTP mellett szól, hogy az önkormányzatok többségének a bankszámláit az OTP vezeti, valamint, hogy mindig rugalmasak voltak, pl. ha folyószámlahitelre volt szükség. Véleménye szerint Maglócának nincs akkora pénzforgalma, hogy nagy különbségek lennének a két pénzintézet számlavezetési költségeiben. Ettől függetlenül, ha Maglóca váltani szeretne, mindenképpen január 1-jétől célszerű váltani. Blága Tibor: megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült. Kmf. Blága Tibor dr. Molnár Erika polgármester jegyző

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről.

Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Adorjánháza Szám: 230-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 7 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti

A képviselő-testületi ülés helye: Közösségi színtér tanácskozó terme, Tárnokréti Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-11/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. november 5-én tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről.

Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: S. 4-82/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 26-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2014. június 26-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 5/2014. (VI. 27.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 6/2014. (VI. 27.) 2014. évi igazgatási szünet

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 9-én, 9.15 órakor, Szolnokon, a Megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága rendkívüli üléséről

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 14. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben