KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS TAVASZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS 2007. TAVASZ"

Átírás

1 KÉPZÉS TRÉNING WORKSHOP TANÁCSADÁS TAVASZ autóipar; minıségügy; környezetvédelem; minıségmenedzsment; Six-Sigma; Q-DAS; termelékenység-menedzsment; élelmiszer-biztonság; informatika

2 2. oldal

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. A T&T Quality Engineering Kft. bemutatása 6 2. A T&T Quality Engineering Kft. küldetése, képzési és tréning politikája 8 3. Képzési célok, tematikák, idıtartamok 8 4. Képzési formák, idıpontok, árak 8 5. A képzések finanszírozásához igénybe vehetı támogatások 9 6. A képzésekre való jelentkezés, árajánlatkérés 10 AUTÓIPARI (ISO/TS 16949:2002, VDA, QS 9000) MINİSÉGÜGY ISO/TS 16949:2002 szabvány ismertetése 11 ISO/TS 16949:2002 minıségirányítási megbízott 11 ISO/TS 16949:2002 belsı auditorképzı 12 VDA 6.1 belsı auditorképzı 13 VDA 6.3, VDA 6.5 belsı auditorképzı 13 Autóipari beszállítói auditorképzı 14 Folyamatszemlélet az autóiparban (COP modell) 15 Termék minıségtervezés (APQP, VDA 4.) az autóiparban 15 Termék gyártásengedélyezés (új PPAP, és új VDA 2 szerint) ÚJ 16 VDA kézikönyvek általános ismertetése 16 FORD Q1 követelményrendszer 17 A Volkswagen-Konszern Formel Q-konkret vevıi követelmény ismertetése Új 17 Beszállítók minıségképessége a VW-konszern Formel Q Fähigkeit szerint Új 18 Auditorképzı a VW-konszern Formel Q Fähigkeit szerint, a Selbstaudit (SL) Új 18 Auditorképzı a VW-konszern Formel Q Fähigkeit szerint, a D/TLD alkatrészek Új 19 ISO/TS alap autóipari minıségügyi eszközök (intenzív) ÚJ 19 AUTÓIPARI AKADÉMIA 21 ISO 9001:2000 MINİSÉGÜGY ISO 9001:2000 szabvány ismertetése 26 ISO 9001:2000 minıségirányítási megbízott 26 ISO 9001:2000 belsı minıségügyi auditor 27 Integrált ISO 9001:2000 és ISO 14001:2004 belsı auditor 28 Minıségirányítási rendszer továbbfejlesztése 28 ISO 14001, EMAS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS Bevezetés a környezetirányítási rendszer alapjaiba (ISO 14001:2004 szabvány ismertetése) 30 Környezetirányítási megbízott 30 Környezetirányítási auditor 31 Környezeti jogszabályok 32 MINİSÉGTECHNIKÁK, MENEDZSMENT ESZKÖZÖK Minıségtechnikák 33 8D és 5 Miért módszer ÚJ! 33 Hibamód és hibahatás elemzés (FMEA) 34 Hibamód és hibahatás elemzés (FMEA) moderátor 35 Statisztikai kísérlettervezés (DOE) oldal

4 Statisztikai folyamatszabályozás az új QS 9000 SPC Kézikönyv alapján Új 36 A statisztikai folyamatelemzés alkalmazása 37 Haladó statisztikai elemzés 37 SPC-Workshop 38 Mérırendszer elemzés (MSA) 38 Mérési bizonytalanság a VDA 5-ös kötete szerint 39 Minısítéses mérırendszerek elemzése (MSA) 40 Benchmarking 40 Minıségköltségek mérése és elemzése 41 Termékfelelısség, CE jelölés 41 Projektmenedzsment 42 A minıség háza (QFD) 43 SPC-AKADÉMIA 44 Q-DAS SZOFTVER ALKALMAZÁSOK Q-DAS felhasználói képzés 45 Q-DAS felhasználói képzés kulcsfelhasználóknak 46 MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERVEZET, HUMÁNERİFORRÁS GAZDÁLKODÁS, LOGISZTIKA Vizsgáló, kalibráló laboratórium minıségügyi megbízott Új 47 Beszállítói felügyelet minıségbiztosítási ismeretei Új 47 Vevıi kapcsolattartás minıségbiztosítási ismeretei Új 48 Minıségellenıri ismeretek 49 Mővezetıi ismeretek 49 Mérıeszköz-felügyelı 50 Autóipari minıségügyi rendszerépítı 51 Humánerıforrás gazdálkodási ismeretek 51 Logisztikai minıségügyi ismeretek 52 TERMELÉKENYSÉG-MENEDZSMENT LEAN-TPS Termelékenység menedzsment 55 A Toyota termelési rendszer (TPS, JIT, Lean, stb.) alapjai 55 Az 5S bevezetése, megszilárdítása és továbbfejlesztése 56 KAIZEN menedzsment 57 KAIZEN menedzsment az irodában 57 Hibakizáró technikák, Poka-Yoke 58 Teljes körő hatékony karbantartás (TPM) és a gyors átállások módszertana (SMED) Új 58 LEAN TPS AKADÉMIA 60 SIX - SIGMA Six-Sigma-alapképzés (zöld öves szint) 65 Six Sigma Csoportvezetı (fekete öves szint) Új oldal

5 ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HACCP rendszerépítés elmélete és gyakorlata (OÉTI engedéllyel) 68 HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer mőködtetésének, karbantartásának gyakorlata (MTRFH által akkreditált) 68 IFS, BRC, ISO tanúsítható élelmiszer-biztonsági rendszerek 69 INFORMATIKA Informatikai-minıségmenedzsment 70 Szoftverfejlesztés minıségirányítás 71 Bevezetés az informatikai biztonságmenedzsment kérdéseibe 71 Gyakorlati kockázatelemzés 72 Számítógépes rendszerek validálása oldal

6 Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy leendı vagy visszatérı, szolgáltatásainkat igénybe vevı partnerként üdvözöljük Önt és figyelmébe ajánljuk a évre szóló képzéseinket tartalmazó kiadványunkat. Reméljük, hogy megtalálja az éppen aktuálisan keresett képzést tréninget, amelyre szüksége van cégének, szervezetének. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk cégünkhöz és képzéseinkhez kapcsolódó tudnivalókat. 1. A T&T Quality Engineering Kft. bemutatása Cégünk a szolgáltatói, közoktatási, gyártói, kereskedelmi szektorban megszerzett minıségirányítási, rendszerfejlesztési ismeretekkel rendelkezı, kiemelkedı felkészültségő szakemberek által létrehozott vállalkozás, mely óta dolgozik az irányítási rendszerek bevezetése, fejlesztése és a felnıtt képzés területén. Mőködése során cégünk fejlıdése töretlen volt, megbízásaink száma évrıl évre nıtt. Több mint 700 bevezetett és tanúsított minıségügyi, környezetirányítási, élelmiszerbiztonsági, közigazgatási rendszer tapasztalataival rendelkezünk. Cégünk volt az elsı, aki autóipari témában Magyarországon rangos konferenciát rendezett. Büszkék vagyunk arra a tényre, hogy autóipari tanácsadás, képzés területén (QS 9000, VDA, ISO/TS 16949) ma is piacvezetık vagyunk. Az Európai Minıségügyi Szervezet Magyarországi Nemzeti Bizottság (EOQ MNB) Gépjármő Szakbizottságával, a Pannon Autóipari Klaszterrel és a Det Norske Veritas tanúsító szervezettel minden évben rendszeresen Autóipari Beszállítói Konferenciákat szervezünk. A minıségügyi és az autóipari rendszerekhez kötıdı, világviszonylatban is nagy fejlesztı cégek (Q-DAS, Böhme & Weihs) szoftvereinek értékesítésével, installálásával, oktatásával és napra készen tartásával is segítjük az integrált irányítási rendszereket alkalmazó vállalatokat. A humán erıforrás, a szervezet és a munkatársak képességeinek, személyiségének fejlesztése- minél hatékonyabb felhasználása érdekében szervezeti kultúra felmérı és fejlesztı projektekben is részt veszünk, melyekben egyén és szervezetfejlesztı tréningeket tartunk. A közoktatásban, közigazgatásban több intézmény egyéni és csoportos felkészítését végeztük el a Comenius 2000 I., II. intézményi modellek, valamint a CAF önértékelés alapján. Az Oktatási Minisztérium által akkreditált továbbképzéseinken több mint 4500 közoktatási vezetı, pedagógus vett részt. Cégünk DNV minıségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik, és tagja a Minıségügyi Tanácsadók Szövetségének. 6. oldal

7 TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉGEINK autóipari minıségügyi rendszerek kiépítése: ISO TS 16949:2002. szerint, környezetirányítási rendszerek kiépítése, bevezetése ISO 14001: 2004, EMAS szerint, minıségirányítási rendszer kiépítése, bevezetése ISO 9001:2000 szabvány szerint, felkészítés tanúsításra, minıségirányítási rendszerek fejlesztése, tanácsadással, célorientált workshopok vezetésével, ill. coaching révén. (pl. turtle modell alkalmazásának bevezetése, reklamációkezelés optimalizálása, belsı selejtcsökkentési projektek támogatása), CAF modell és ISO 9001 es minıségirányítási rendszer bevezetése közintézményekben, minıségirányítási szoftverek értékesítése, bevezetése (qs-stat, CASQ-it 9000), informatikai szabványok elıírásai szerinti rendszerkiépítés, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos projektek, minıségügyi- és környezetirányítási felülvizsgálatok (belsı rendszerauditok, VDA6.3 szerinti gyártási folyamatauditok) elvégzése a belsı folyamatok fejlesztésének támogatásához, ill. a belsı auditálásra vonatkozó szabványkövetelmények teljesítése céljából, élelmiszer-biztonsági rendszerek kiépítése, Európai Uniós pályázatok készítése, pályázatkészítési tanácsadás, teljes projektmenedzsment, projektvezetés. KÉPZÉSEK, TRÉNINGEK A tanácsadási területekhez kötıdnek a jelen füzetben felsorolásra kerülı képzések, tréningek. Képzéseink, tréningjeink nem csak önálló oktatási egységként, hanem egy fejlesztési, fejlıdési folyamat részeként is alkalmazhatóak. Amennyiben a megrendelt és lebonyolított képzés hasznosnak bizonyul a megrendelı számára és a képzésen bemutatott módszerek alkalmazására igény merül fel, a továbblépés több szintbıl állhat. A képzés közvetlen folytatásaként workshopot ajánlunk. A workshop a megbízónknál kihelyezett formában valósul meg, ahol a témától függı idıtartamban és terjedelemben a szervezetre szabott elvárások szerinti probléma felvetés, ötletbemutatás és megoldás keresés történik a tréner vezetésével. Ebben a fázisban már tényleges megoldási javaslatok, alkalmazások is születhetnek a tréningeken tanultak alapján. 7. oldal

8 2. A T&T Quality Engineering Kft. küldetése, képzési és tréning politikája Küldetésünk: a T&T Quality Engineering Kft. legfıbb feladatának azt tekinti, hogy a legjobb képzést, szolgáltatást nyújtva a magyar vállalatoknak, intézményeknek, szervezeteknek megteremtse azt a lehetıséget, hogy sikeressé váljanak. Partnereink öröme a mi örömünk, sikereik a mi sikerünk is. Nem egyszerően oktatók és tanácsadók vagyunk, hanem szövetségesek és partnerek abban, hogy elképzeléseik és célkitőzéseik megvalósuljanak. Képzési és tréning politikánk: küldetésünk véghez vitele során folyamatosan figyelemmel kísérjük vevıink jelenlegi és jövıbeni elvárásait, észrevételeit, a képzéseinkre vonatkozó szakmai elvárásokat és törvényi elıírásokat, és ezeket a képzéseink összeállításakor legfontosabb bemeneti információjaként kezeljük. A tréningek folyamatos fejlesztése érdekében: magunkon is alkalmazzuk azokat a módszereket, amelyeket vevıinknek tanácsadóként, képzıként átadunk, képzéseink, tréningjeink minıségét úgy határozzuk meg, hogy az mind vevıink igényének, mind belsı meggyızıdésünknek megfeleljen, képzéseink, tréningjeink hatékonyságát minden alkalommal mérjük és a mérési eredményeket felhasználjuk a képzések továbbfejlesztésekor. 3. Képzési célok, tematikák, idıtartamok A képzési, tréning programok kiadványunk témakörök szerint tartalmazza az egyes képzések, tréningek célját, ajánlott résztvevıi körét, a tematikát és az idıtartamot. A tematikák és az idıtartam természetesen a vevıi elvárásokhoz igazítható, kiegészíthetı, ezért ilyen igények esetén helyszíni megbeszélés és igényfelmérés alapján készítünk a megrendelıre szabott árajánlatot és tematikát ben indított új képzések, tréningek piros színnel kiemelve találhatóak meg a kiadványban. 4. Képzési formák, idıpontok, árak A képzéseinket, tréningeinket két formában tartjuk meg: Központi képzések. A központi szervezéső képzéseink budapesti, illetve megfelelı számú jelentkezı esetén vidéki helyszínen évente két alkalommal, 8. oldal

9 tavaszi és ıszi idıpontokban kerülnek meghirdetésre. Ezt a képzési formát azok a partnereink választják, akik az egyes képzésekre két - három fıt iskoláznak be. A központi szervezéső képzések idıpontjait és árait közvetlenül a képzések leírása után találják meg. A képzések árai tartalmazzák az oktatáshoz szükséges jegyzeteket, a vizsgadíjat és az étkezéseket. Központi szervezéső képzéseink esetén a következı kedvezményeket biztosítjuk: - Egy cégtıl azonos tanfolyamra való három, vagy több fı jelentkezése esetén 10 % -os árengedmény. - A képzések meghirdetett határideje elıtt egy hónappal történı jelentkezés esetén 5 % -os árengedmény. Kihelyezett képzések. A kihelyezett képzéseinket partnereinknél (az általuk biztosított helyszínen) tartjuk. Ez a képzési forma azoknak ajánlott, akik 5-20 fıt iskoláznak be. Ezen képzéseink árait egyedi, személyre szabott árajánlataink tartalmazzák. Az árak tartalmazzák: a felkészült oktatók költségeit, az oktatáshoz szükséges jegyzeteket, esettanulmányokat, írásvetítıt, fóliákat, írószereket, az oktatók utazási költségeit. A képzések idıpontjai a partnereink igényéhez alkalmazkodnak. 5. A képzések finanszírozásához igénybe vehetı támogatások Képzéseink a Munkaügyi Központnál nyilvántartott és elfogadott képzések, ezért partnereink a szakképzési alap terhére visszaigényelhetik a képzés költségeit. Ebben az esetben a képzésen résztvevı hallgatókkal képzési szerzıdést kötünk. A januárjában induló Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó humán erıforrás fejlesztését célzó Operatív Program keretében a képzéseinkhez jelentıs mértékő támogatás vehetı igénybe. Sikeres pályázat esetén az elszámolható költségek köre várhatóan: o A képzés, tréning költségei, o Az oktatók és a képzésben résztvevık utazási, szállás, étkezési költségei, o A képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, o A képzésben résztvevık költségei (a képzésben eltöltött idıre esı munkabér és járulékai). Mind a két támogatási formánál a T&T Quality Engineering Kft. vállalja a szükséges dokumentáció, szerzıdések, pályázatok elkészítését. 9. oldal

10 6. A képzésekre való jelentkezés, árajánlatkérés Amennyiben valamelyik képzésünk felkeltette érdeklıdését, kérjük, keressen meg bennünket, vagy küldje el kitöltve a kiadványunk mellékleteként adott jelentkezési lapot az alábbi elérhetıségek egyikére, vagy jelentkezzen elektronikusan a honlapunkon található jelentkezési lap kitöltésével. levélcím: T&T Quality Engineering Kft Budapest, Kázmér utca 4. telefon: (06-1) , telefax: (06-1) , (06-30) elektronikusan: honlap: Várjuk szeretettel képzéseinken! Katona László ügyvezetı Oravecz Karina oktatás szervezı 10. oldal

11 AUTÓIPARI (ISO/TS 16949:2002, VDA, QS 9000) MINİSÉGÜGY ISO/TS 16949:2002 szabvány ismertetése A képzés az ISO/TS 16949:2002 autóipari minıségirányítási rendszer bevezetésének elsı lépésként nyújt hasznos ismereteket a bevezetésben közremőködık számára. Célja: az autóipari minıségirányítással kapcsolatos alapelvek és a szabvány követelményeinek megismerése. - Minıségirányítási alapfogalmak, a minıségirányítás 8 alapelve - Minıségirányítási rendszerek felépítése - A szabvány folyamatszemlélető és rendszerszemlélető megközelítése - Gyakorlat: vevıi folyamatok, támogató folyamatok (COP elemzés) - Szabvány alkalmazásának területei, kizárások, kihelyezett folyamatok, távoli telephely definiálása - A szabvány felépítése és az egyes szabványpontok értelmezése - Folyamatok azonosítása, folyamatkapcsolatok megállapítása - Folyamatok hatékonyságának mérése - Gyakorlat: folyamatazonosítás, folyamattérkép készítés, folyamat hatékonyságmérı módszerek kidolgozása 2 nap központi szervezéssel: kérje személyre szabott árajánlatunkat ISO/TS 16949:2002 minıségirányítási megbízott A képzés az ISO/TS 16949:2002 es autóipari minıségirányítási rendszer bevezetéséért és mőködtetéséért felelısök számára ajánlott. Célja: olyan szakemberek képzése, akik önállóan képesek lesznek a gyakorlatban bevezetni és mőködtetni az autóipari elıírások szerinti minıségirányítási rendszert a specifikus módszerek elsajátításával. - Minıségügyi alapfogalmak, a minıségirányítás 8 alapelve - Folyamatszemlélető megközelítés (COP modell) - Gyakorlat: folyamatok azonosítása, vevıi-, támogató folyamatok, folyamattérkép készítés - A minıségirányítási rendszer dokumentációjának kialakítása - ISO/TS szabvány részletes ismertetése - Gyakorlat: kézikönyv, eljárás, munkautasítás készítése - A minıségtervezés (APQP, VDA 4) szabályai - Gyakorlat: minıségtervezési projektterv, gyártási folyamatábra, control plan készítés - Hibamód és hibahatás elemzés (FMEA) módszertana - Gyakorlat: FMEA készítése - A statisztikai folyamatszabályozás (SPC) elve és gyakorlata 11. oldal

12 : - Gyakorlat: szabályozó kártya kiválasztása, SPC munkautasítás készítése - Mérırendszer elemzés (MSA, VDA 5.) elve és gyakorlata - Gyakorlat: GRR vizsgálat elvégzése - Az autóipari belsı auditálás szabályai - Gyártásengedélyezés (PPAP, VDA 2.) folyamata - A reklamációkezelés követelményei az autóiparban - Gyakorlat: termék gyártásengedélyezési mintadokumentáció összeállítása 5 nap idıpontjai : február (5 nap) kódszám: 1110/01 kérje személyre szabott árajánlatunkat szeptember kódszám: 1115/01 helyszín: Budapest, Hotel Wien, ára: Ft/fı ISO/TS 16949:2002 belsı auditorképzı A képzés az ISO/TS 16949:2002 autóipari minıségirányítási rendszerben auditálási feladatokat végzık számára ajánlott. Célja: a belsı és vevıi autóipari auditokat végzı szakemberek elméleti és gyakorlati felkészítése. - ISO/TS 16949:2002 szabvány elıírásainak értelmezése auditálási követelményekként - Az auditálás célja, alapfogalmai az ISO szabvány, ISO/TS kérdéslista, ISO/TS 16949:2002 RULES szerint - Az auditorokkal szemben támasztott követelmények - Az audit típusai: rendszer-, folyamat-, termékaudit - Gyakorlat: audit kérdéslista készítés - Az auditok tervezése, lebonyolítása - Gyakorlat: auditterv összeállítása, auditok tervezése - Az auditok elvégzésének elsı lépése: dokumentáció felülvizsgálat, vevıi-, támogató folyamatok azonosítása (COP modell alkalmazása) - Gyakorlat: mintadokumentáció felülvizsgálata nem megfelelısségek megállapítása - Az auditok elvégzésének második lépése: helyszíni audit - Gyakorlat: audit szituációk, auditálási technikák, konfliktuskezelés - Az auditok elvégzésének harmadik lépése: audit jelentés készítése - Gyakorlat: auditjelentés, nem megfelelıségi jelentés, helyesbítı-megelızı intézkedések megtétele 4 nap március kódszám: 1110/02 kérje személyre szabott árajánlatunkat október kódszám: 1115/02 helyszín: Budapest, Hotel Wien, ára: Ft/fı 12. oldal

13 VDA 6.1 belsı auditorképzı A képzés a VDA 6.1, és/vagy ISO/TS 16949:2002 autóipari minıségirányítási rendszerben auditálási feladatokat végzık számára ajánlott. Célja: a belsı és vevıi autóipari auditokat végzı szakemberek elméleti és gyakorlati felkészítése a specializált autóipari auditálási szabályok alkalmazására. - VDA 6.1 szabvány elıírásainak értelmezése auditálási követelményekként - Az auditálás célja, alapfogalmai az ISO szabvány, VDA 6 szerint - Az auditorokkal szemben támasztott követelmények - Az audit típusai: rendszer-, folyamat-, termékaudit - Az auditok tervezése, lebonyolítása - Gyakorlat: auditterv összeállítása, auditok tervezése - Az auditok elvégzésének elsı lépése: dokumentáció felülvizsgálat - Gyakorlat: mintadokumentáció felülvizsgálata nem megfelelısségek megállapítása - Az auditok elvégzésének második lépése: helyszíni audit - Gyakorlat: audit szituációk, auditálási technikák, konfliktuskezelés - Az auditok elvégzésének harmadik lépése: audit jelentés készítése - Gyakorlat: auditjelentés, nem megfelelıségi jelentés, helyesbítı-megelızı intézkedések megtétele VDA 6.1 szerint 3 nap központi szervezéssel: kérje személyre szabott árajánlatunkat VDA 6.3, VDA 6.5 belsı auditorképzı A képzés a VDA 6.1, és/vagy ISO/TS 16949:2002 autóipari minıségirányítási rendszerben folyamat (VDA 6.3), termék (VDA 6.5) auditálási feladatokat végzık számára ajánlott. Célja: a belsı és vevıi autóipari auditokat végzı szakemberek elméleti és gyakorlati felkészítése a specializált autóipari auditálási szabályok alkalmazására - VDA 6.3, VDA 6.5 szabvány elıírásainak értelmezése auditálási követelményekként - Az auditálás célja, alapfogalmai az ISO szabvány, VDA 6 szerint - Az auditorokkal szemben támasztott követelmények - Az audit típusai: folyamat-, termékaudit - Az auditok tervezése, lebonyolítása - Gyakorlat: auditterv összeállítása, auditok tervezése - A folyamatauditok végrehajtása: VDA 6.3 kérdéslista áttekintése, szükség szerinti kiegészítése, vonatkozó dokumentáció felülvizsgálata, helyszíni audit - Gyakorlat: mintadokumentáció felülvizsgálata, tényleges folyamataudit elvégzése - A termékauditok végrehajtása: VDA 6.5 kérdéslista áttekintése, szükség szerinti kiegészítése, vonatkozó dokumentáció felülvizsgálata, helyszíni audit - Gyakorlat: mintadokumentáció felülvizsgálata, tényleges termékaudit elvégzése - Az auditok lezárása: audit jelentés készítése 13. oldal

14 - Gyakorlat: auditjelentés, nem megfelelıségi jelentés, helyesbítı-megelızı intézkedések megtétele VDA 6.3, VDA 6.5 szerint 3 nap április kódszám: 1110/03 kérje személyre szabott árajánlatunkat október kódszám: 1115/03 helyszín: Budapest, Hotel Wien, ára: Ft/fı Autóipari beszállítói auditorképzı A képzés az autóipari minıségirányítási rendszerben beszállítói auditálási feladatokat végzık számára nyújt új ismereteket. Célja: a beszállítói autóipari auditokat végzı szakemberek ISO/TS és VDA szerinti elméleti és gyakorlati felkészítése. - A vonatkozó autóipari szabványok elıírásainak értelmezése auditálási követelményekként - Az auditálás célja, alapfogalmai az ISO szabvány szerint kérdéslista alkalmazás - Az auditorokkal szemben támasztott követelmények - Az audit típusai: rendszer-, folyamat-, termékaudit - Gyakorlat: folyamat audit kérdéslista készítés - Felkészülés az auditokra: az auditok tervezése, lebonyolítása - Gyakorlat: auditterv összeállítása, auditok tervezése - Az auditok elvégzésének elsı lépése: dokumentáció felülvizsgálat, vevıi-, támogató folyamatok azonosítása (COP modell alkalmazása) - Gyakorlat: beszállítói dokumentáció felülvizsgálata nem megfelelısségek megállapítása - Az auditok elvégzésének második lépése: helyszíni audit gyakorlat a beszállítónál - Gyakorlat: audit szituációk, auditálási technikák, konfliktuskezelés - Az auditok elvégzésének harmadik lépése: az audit és a beszállító értékelése, audit jelentés készítése - Gyakorlat: auditjelentés, nem megfelelıségi jelentés, helyesbítı-megelızı intézkedések elfogadása 3 nap június kódszám: 1110/04 kérje személyre szabott árajánlatunkat december kódszám: 1115/04 helyszín: Budapest, Hotel Wien, ára: Ft/fı 14. oldal

15 Folyamatszemlélet az autóiparban (COP modell) A képzés az új minıségirányítási szabványok által elıírt folyamat-, rendszerszemlélet megértéséhez és alkalmazásához nyújt hasznos ismereteket a minıségirányítási rendszert alkalmazók számára. Célja: a folyamat-, ill. rendszerszemlélet készségszintő elsajátítása. - Minıségirányítási alapfogalmak - Minıségirányítás 8 alapelve - A folyamat definiálása (cél, bemenet, kimenet, erıforrások, indikátorok) - Folyamatok azonosítása - Folyamatok rendszerszemlélető megközelítése (vevıi folyamatok, teknıs modell, folyamattérkép) példák - Gyakorlat: minta szervezet folyamatainak azonosítása, vevıi-, támogató folyamatok kijelölése, folyamattérkép készítés - Azonosított folyamatok hatékonysági mérıszámainak megadása, példák - Gyakorlat: azonosított vevıi-, támogató folyamatokhoz célértékek, mérıszámok, mérési módszerek megadása 2 nap központi szervezéssel: kérje személyre szabott árajánlatunkat Termék minıségtervezés (APQP, VDA 4.) az autóiparban A képzés az autóipari beszállítóknál a termék minıségtervezéséért felelıs keresztfunkcionális (multidiszciplináris) csoporttagok számára nyújt gyakorlati ismereteket. Célja: az autóiparban használatos speciális, a termék minıségtervezéséhez kapcsolódó minıségügyi technikák készségszintő elsajátítása. - minıségtervezés alkalmazásának szükségessége, autóipari minıségtervezési szabályok (APQP Kézikönyv, VDA 4. Kézikönyv alapján), az ISO/TS16949:2002 vonatkozó követelményei, példák bemutatása - a minıségtervezés lépései, keresztfunkcionális csoportok mőködése, példák bemutatása - Gyakorlat: egy termékre minıségtervezés elvégzése: kritikus jellemzık kiválasztása, gyártási folyamatábra, területelrendezési terv készítése - az FMEA alkalmazásának szükségessége, FMEA készítési szabályok (A QS 9000 és a VDA FMEA Kézikönyvei alapján), példák bemutatása - Gyakorlat: egy termékre minıségtervezés elvégzése: tervezési és/vagy gyártási FMEA készítés - a minıségtervezés lépései, Szabályozási Terv (Control Plan) készítés elmélete, példák bemutatása - Gyakorlat: egy termékre minıségtervezés elvégzése: szabályozási terv készítés - a minıségtervezés lépései, Mérırendszer Elemzés (MSA, GRR, linearitás, stabilitás) és a statisztikai folyamatszabályozás alapfogalmai, példák bemutatása 15. oldal

16 - Gyakorlat: egy termékre minıségtervezés elvégzése: a kritikus jellemzıkre SPC szabályok kidolgozása, a szabályozási tervben szereplı mérırendszerekre mérırendszer elemzés, szabályok kidolgozása 3 nap március kódszám: 1110/05 kérje személyre szabott árajánlatunkat november kódszám: 1115/05 helyszín: Budapest, Hotel Wien, ára: Ft/fı Termék gyártásengedélyezés (új PPAP, és új VDA 2 szerint) ÚJ A képzés az autóipari beszállítóknál a termék gyártásengedélyezéséért felelısök számára nyújt gyakorlati ismereteket. Célja: az autóiparban használatos speciális, a termék gyártásengedélyezéséhez kapcsolódó szabályrendszerek legújabb elıírásainak, alkalmazásának készségszintő elsajátítása. - a termék gyártásengedélyezésének alapelvei az autóiparban, az ISO/TS16949:2002 vonatkozó követelményei - a gyakorlatban alkalmazott gyártásengedélyezési kézikönyvek (PPAP, VDA 2) ismertetése - Elkészítendı dokumentumok, besorolási szintek, kötelezıen használandó formalapok - Gyakorlat: egy autóipari termékre PPAP kézikönyv szerinti gyártásengedélyezési dokumentáció elkészítése - Gyakorlat: egy autóipari termékre VDA 2. kézikönyv szerinti gyártásengedélyezési dokumentáció elkészítése 1 nap március 22. kódszám: 1110/06 kérje személyre szabott árajánlatunkat november 08. kódszám: 1115/06 helyszín: Budapest, Hotel Wien, ára: Ft/fı VDA kézikönyvek általános ismertetése A képzés az autóipari beszállítóknál dolgozó mérnökök számára nyújt gyakorlati ismereteket a német autógyárak által megkövetelt, specifikus VDA elıírásokról. Célja: a német autóipari beszállítók számára kötelezı VDA kézikönyvek felépítésének és elıírásainak általános szintő megismerése. - Általános VDA autóipari követelményrendszerek - A VDA követelményrendszer felépítése, Kézikönyvek számozása - VDA Kézikönyvek elıírásai és az ISO/TS 16949:2002 kapcsolata 16. oldal

17 - Kézikönyvek tartalmának, elıírásainak rövid ismertetése - Gyakorlat: autóipari elıírások, vevıi specifikációk elıkeresése VDA Kézikönyvekbıl 1 nap február 05. kódszám: 1110/07 kérje személyre szabott árajánlatunkat október 29. kódszám: 1115/07 helyszín: Budapest, Hotel Wien, ára: Ft/fı FORD Q1 követelményrendszer A képzés az autóipari beszállítóknál dolgozó minıségügyi és mőszaki munkatársak számára nyújt gyakorlati ismereteket a FORD által alkalmazott Q1 minısítés szabályairól és gyakorlatáról. Célja: a FORD Q1 minısítési- és követelményrendszer felépítésének és elıírásainak megismertetése. - Ford Q1 általános felépítése - A Q1 odaítélésének szempontjai - A Q1 pontozási rendszere - A Q1 minısítés megszerzésének lépései - Formai feltételek - Ford Q1 mellékletek elıírásai 1 nap február 06. kódszám: 1110/08 kérje személyre szabott árajánlatunkat október 30. kódszám: 1115/08 helyszín: Budapest, Hotel Wien, ára: Ft/fı A Volkswagen-Konszern Formel Q-konkret vevıi követelmény ismertetése Új A képzés az autóipari beszállítóknál dolgozó mérnökök számára nyújt gyakorlati ismereteket a VW-konszern által elıírt Formel Q-konkret vevıi követelményekrıl. Célja: a VW-konszern beszállítók számára kötelezı Formel Q- konkret felépítésének és elıírásainak általános szintő megismerése. : - A Formel Q-konkret felépítése - Beszállítók kvalifikálása és folytonos fejlesztés - Minıségtervezés a beszállítóknál - Feladatok a szériagyártás elıtt 17. oldal

18 - A szériagyártást kísérı minıségügyi intézkedések : 1 nap április 05. kódszám: 1110/51 kérje személyre szabott árajánlatunkat október 18. kódszám: 1115/51 helyszín: Budapest, Hotel Wien, ára: Ft/fı Beszállítók minıségképessége a VW-konszern Formel Q Fähigkeit szerint Új A képzés az autóipari beszállítóknál dolgozó mérnökök számára nyújt gyakorlati ismereteket a VW-konszern által elıírt Formel Q Fähigkeit szerinti beszállítói minıségképesség értékeléshez. Célja: a VW-konszern beszállítók számára a Formel Q Fähigkeit felépítésének és elıírásainak általános szintő megismerése. : : 2 nap - A Formel Q Fähigkeit felépítése - Beszállítók értékelése VW-konszern által - Minıségirányítási rendszer követelmények VDA szerint - Potentialanalyse (PN) - Selbstaudit (SL) - Termékaudit - Folyamataudit - A minıségképesség összértékelése, besorolás - D/TLD alkatrészek auditja - Problemanalyse (PA) - Technische Revision Lieferanten (TRL) április kódszám: 1110/52 kérje személyre szabott árajánlatunkat október kódszám: 1115/52 helyszín: Budapest, Hotel Wien, ára: Ft/fı Auditorképzı a VW-konszern Formel Q Fähigkeit szerint, a Selbstaudit (SL) Új A képzés a VDA 6.1, és/vagy ISO/TS 16949:2002 autóipari minıségirányítási rendszerben auditálási feladatokat végzık számára ajánlott. Célja: a belsı és vevıi autóipari auditokat végzı szakemberek elméleti és gyakorlati felkészítése a VW-konszern által specializált auditálási szabályok alkalmazására : - A Selbstaudit (SL) elıírásainak értelmezése auditálási követelményként - Az auditálás célja, alapfogalmai az ISO és VDA 6 szerint - Az auditorokkal szemben támasztott követelmények - Az auditok tervezése, lebonyolítása 18. oldal

19 : 3 nap - Gyakorlat: auditterv összeállítása, audit tervezése - A Folyamataudit végrehajtása: Formel Q Fähigkeit szerinti kérdéslista áttekintése, vonatkozó dokumentáció felülvizsgálata, helyszíni audit - Gyakorlat: dokumentáció felülvizsgálata, tényleges folyamataudit elvégzése - Termékaudit végrehajtása: Formel Q Fähigkeit szerinti követelmények áttekintése, vonatkozó dokumentáció felülvizsgálata, helyszíni audit - Gyakorlat: tényleges termékaudit végrehajtása - Az auditok lezárása: auditjelentés készítése - Gyakorlat: auditjelentés, nemmegfelelıségi jelentés, helyesbítı-megelızı intézkedések megtétele Formel Q Fähigkeit szerint központi szervezéssel: kérje személyre szabott árajánlatunkat Auditorképzı a VW-konszern Formel Q Fähigkeit szerint, a D/TLD alkatrészek Új A képzés a VDA 6.1, és/vagy ISO/TS 16949:2002 autóipari minıségirányítási rendszerben auditálási feladatokat végzık számára ajánlott. Célja: a belsı és vevıi autóipari auditokat végzı szakemberek elméleti és gyakorlati felkészítése a VW-konszern által specializált auditálási szabályok alkalmazására : : 3 nap - A D/TLD alkatrészekhez kapcsolódó követelmények értelmezése auditálási követelményként - Az auditálás célja, alapfogalmai az ISO és VDA 6 szerint - Az auditorokkal szemben támasztott követelmények - Az auditok tervezése, lebonyolítása - Gyakorlat: auditterv összeállítása, audit tervezése - A D/TLD audit végrehajtása: Formel Q Fähigkeit szerinti kérdéslista áttekintése, vonatkozó dokumentáció felülvizsgálata, helyszíni audit - Gyakorlat: dokumentáció felülvizsgálata, tényleges D/TLD audit elvégzése - Az auditok lezárása: auditjelentés készítése - Gyakorlat: auditjelentés, nem-megfelelıségi jelentés, helyesbítı-megelızı intézkedések megtétele Formel Q Fähigkeit szerint központi szervezéssel: kérje személyre szabott árajánlatunkat ISO/TS alap autóipari minıségügyi eszközök (intenzív) ÚJ A képzés az autóipari beszállítókra vonatkozó ISO/TS 16949:2002 szabvány által elıírt alap minıségügyi eszközök leendı, vagy már gyakorló alkalmazóinak nyújt rövid idı alatt (intenzíven) átfogó és gyakorlati ismereteket. 19. oldal

20 - Az autóipari minıségügyi eszközök alkalmazói a multidiszciplináris csoportok, csoportok mőködése, csoportszerepek, példák bemutatása - az FMEA alkalmazásának szükségessége, FMEA készítési szabályok (QS 9000 és a VDA, FMEA Kézikönyvei alapján), példák bemutatása - Gyakorlat: egy termékre tervezési és/vagy gyártási FMEA készítés - A szabályozási Terv (CP) készítés elmélete, példák bemutatása - Gyakorlat: egy termékre szabályozási terv készítés - Mérırendszer elemzés (GRR, linearitás, stabilitás) és statisztikai folyamatszabályozás alapfogalmai, példák bemutatása - Statisztikai alapok ismertetése - Statisztikák (szórás, középérték, stb.) - Legfontosabb grafikus ábrázolások - Gyakorlat: kockadobások értékelése, eloszlásfüggvények használata, a statisztikák meghatározása - Nevezetes fogalmak (elfogadási tartomány, béta hiba, stb.) - Gyakorlat: elfogadási tartomány, elsı- és másodfajú hiba - Gyakorlat: a tesztek eredményeinek értelmezése a folyamatmodellek kiválasztásában - Szabályzókártyák és alkalmazásuk (fogalmuk, fajtáik, beavatkozási pontok meghatározása, stabilitáskritériumok) - Gyakorlat: folytonos és minısítéses szabályozókártyák elemzése és kalkulálása - Képességindexek (standard képességi mutatók, helyzettőrés képességi indexek) - Gyakorlat: egy termékre minıségtervezés elvégzése: a kritikus jellemzıkre SPC szabályok kidolgozása, a szabályozási tervben szereplı mérırendszerekre mérırendszer elemzés szabályok kidolgozása - A reklamációkezelés, probléma megoldás, helyesbítı és megelızı tevékenységek alkalmazásának szükségessége, autóipari elıírások, példák bemutatása - Probléma kiválasztás, adatgyőjtés, eszközei (8 D módszer, Pareto diagramm, adatgyőjtı lapok), példák bemutatása - Gyakorlat: a kiválasztás elvei, adatgyőjtés, adatgyőjtı lap készítés, Pareto diagramm készítés, elemzés - Az okelemzés módszerei: Ishikawa digramm, Fa diagramm, K-J módszer), példák bemutatása - Gyakorlat: egy kiválasztott termékre, vagy belsı külsı reklamációra problémamegoldás elvégzése: Ishikawa diagramm készítés és K-J módszer alkalmazása - A helyesbítı, megelızı intézkedések módszerei (hibakizáró technikák, 8 D módszer, intézkedési, projekt terv) - Gyakorlat: egy kiválasztott termékre, vagy belsı külsı reklamációra problémamegoldás elvégzése: intézkedési terv készítés helyesbítésre, megelızésre. 5 nap idıpontjai május kódszám: 1110/09 kérje személyre szabott árajánlatunkat szeptember kódszám: 1115/09 helyszín: Budapest, Hotel Wien, ára: Ft/fı 20. oldal

Ez a kiadvány a QFD Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. szellemi tulajdonát képzi. Annak részben vagy egészben történő, a felek között fennálló, vagy

Ez a kiadvány a QFD Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. szellemi tulajdonát képzi. Annak részben vagy egészben történő, a felek között fennálló, vagy Ez a kiadvány a QFD Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft. szellemi tulajdonát képzi. Annak részben vagy egészben történő, a felek között fennálló, vagy szándékolt üzleti kapcsolatból adódótól eltérő célú felhasználása,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

Minıségirányítási Kézikönyv

Minıségirányítási Kézikönyv MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KFT 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. 8331 Sümeg, Árpád u. 31. 8945 Bak, Kossuth u. 2/A 2100 Gödöllı, Szabó Pál u. 28. Tel 93/500-500; Fax 93/500-501 Minıségirányítási Kézikönyv A

Részletesebben

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM

MINİSÉGBIZTOSÍTÁS. Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota ÓBUDAI EGYETEM ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Szerkesztı: Dr. Drégelyi-Kiss Ágota MINİSÉGBIZTOSÍTÁS BGK - 3047 Budapest, 2013 1 Szerkesztette:

Részletesebben

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu

www.poligont.hu Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu www.poligont.hu Mi Micsoda az Irányítási Rendszerekben? Szakszótárból részletek 2010.07.30. 1/15 www.poligont.hu Kedves Olvasónk! Mikor 1994. évben belecsöppentem a szabványos ISO, akkor csak a minıségbiztosítási

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE)

A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) GÁBOR DÉNES FİISKOLA A GÁBOR DÉNES FİISKOLA Minıségirányítási rendszere (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Szelezsán János s.k. a GDF rektora 1 TARTALOMJEGYZÉK ELİSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FİISKOLA...

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS. Szakkifejezések, fogalmak. Minőség fogalma a szabvány szerint. Minőség fogalmának kialakulása

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS. Szakkifejezések, fogalmak. Minőség fogalma a szabvány szerint. Minőség fogalmának kialakulása Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Szakkifejezések, fogalmak MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Minőség szó szinonimái: alkalmasság megbízhatóság tartósság ezek bizonyítása

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ZSÁMBÉKI PREMONTREI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2072 ZSÁMBÉK, PIAC KÖZ 8. ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA: 2008. április 7. FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS DÁTUMA: 2008. április

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE

KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE AZ ARVAL KFT. ISO 14001:2004 SZABVÁNY SZERINT KIALAKÍTOTT KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (KIR) KÉZIKÖNYVE Jóváhagyta: TEKSE KÁLMÁN Ügyvezetı igazgató 1. kiadás 2011. június 1. 1/ 22 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Környezeti menedzsment rendszerek I. 13. elıadás 49-52.

Részletesebben

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007.

Szerzı: Dr. Jarjabka Ákos Szerkesztı: Sodics Judit Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a EZ határmenti A JÓ régiók KKV-i felé Baranya

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020

Képzési program. 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 Képzési program 1. A program megnevezése: Fogyasztóvédelmi ismeretek Felnıttképzési tevékenység azonosítója: 340020 2. A program tulajdonosa: Sämling Gazdasági Továbbképzı Kft. 1124 Budapest, Németvölgyi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-3. kötet Az Informatikai Biztonság

Részletesebben

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége

PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Elnöksége PÁLYÁZZUNK EURÓPAI UNIÓS VÁLLALKOZÓI ALAPELVEK Szerkesztette: Szécsi György személy- és vagyonır alelnök 2004. május 2 Tartalom

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. Gyakornoki szabályzata Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Készült 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdése alapján (Tv), illetve 2. A

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

TÜV Rheinland Akadémia. Oktatás, képzés, személytanúsítás

TÜV Rheinland Akadémia. Oktatás, képzés, személytanúsítás TÜV Rheinland Akadémia Oktatás, képzés, személytanúsítás TÜV Rheinland Akadémia A TÜV Rheinland cégcsoporton belül az Akadémia a képzések háza. Célunk naprakész szakmai ismereteket átadni a résztvevők

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Földiné Dr. Polyák Klára. Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai. A követelménymodul megnevezése: Földiné Dr. Polyák Klára Vegyipari minőségirányítási rendszer alapjai A követelménymodul megnevezése: Vegyipari minőségbiztosítási technikus feladatok A követelménymodul száma: 2068-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben