ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról"

Átírás

1 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 9671/2007. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról Budapest, március

2 I. 1. Tartalmi összefoglaló A tankönyvként történő forgalmazás feltétele A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény előírásai alapján az a könyv minősül tankönyvnek, amelyet az oktatásért felelős miniszter meghatározott eljárás keretében tankönyvvé nyilvánított. A tankönyvvé nyilvánított tankönyv iskolai forgalmazásának azonban nem előfeltétele, hogy az adott tankönyvet felvegyék a miniszter által elkészített és közzétett hivatalos tankönyvjegyzékre. Az iskola a szülői közösség egyetértésével olyan tankönyvet is megvásárolhat, amelyik nincs rajta a hivatalos tankönyvjegyzéken. Az árkorlát szerepe A tankönyvjegyzékre történő felkerülés előfeltétele, hogy az adott kiadó az iskolai forgalmazás során a miniszter által meghatározott árkorlátot megtartsa. A miniszter évente határozza meg, hogy a tankönyveknek melyik az a legmagasabb ára, amelyen még forgalmazni lehet a közoktatás szolgáltatási rendszerének a keretei között. Annak nincs akadálya, hogy például a felnőttoktatásban az iskolai oktatásnál magasabb áron értékesítsék az adott tankönyvet. Amennyiben a tankönyv nem szerepel a tankönyvjegyzéken, abban az esetben az említett árkorlátot nem kell a forgalmazónak megtartani. Ez a megoldás azonban bizonytalanságot eredményez az iskolákban, a pedagógusok és a szülők körében, mivel sok esetben nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az adott könyv tankönyvként való megvásárlásához az állami költségvetés által biztosított támogatás igénybe vehető-e vagy sem. A forgalmazás új rendje Indokolt ezért a hatályos rendelkezés megváltoztatása oly módon, hogy tankönyvként csak azt a könyvet lehessen forgalomba hozni, amelyet a tankönyvvé nyilvánítás mellett felvettek a hivatalos tankönyvjegyzékbe. Szükség van továbbá arra is, hogy a törvény kötelezze a tankönyv előállítóját, hogy a tankönyv borítóján vagy belső címoldalán jól látható módon tüntesse fel a tankönyvvé nyilvánítás tényét. A nyilvánosság biztosítása Az oktatásért felelős miniszter köteles kiadni a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet a jelenlegi gyakorlat alapján a minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni. Ez a megoldás azonban nem teszi lehetővé a tankönyvjegyzék változásának a követését, hiszen a nagy terjedelmű jegyzék évenkénti többszöri kiadása jelentős költségekkel jár. Változtatni ezen a helyzeten akkor lehet, ha a hivatalos tankönyvjegyzéket az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján kell közzétenni. Ebben az esetben elő lehet írni, hogy a miniszter helyett az Oktatási Hivatal gondoskodjon a jegyzék folyamatos felülvizsgálatáról és frissítéséről. Ebből a megoldásból az következik, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően a tankönyvjegyzékre az év bármely időpontjában fel lehet kerülni. 2

3 A pedagógiai rendszer A közoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján az oktatásért felelős miniszter oktatási programokat (pedagógiai rendszereket) is kiad. Az oktatási programok több elemből állnak, így például ajánlott kerettantervből, ehhez igazodó oktatási segédanyagokból, továbbképzési programokból. Ezeknek az elemeknek az egységes jóváhagyása és kiadása lehetővé teszi, hogy a kiadott oktatási programok (pedagógiai rendszerek) nyilvánosságot kapjanak, felkerüljenek a tankönyvjegyzékre. Ez biztosítja, hogy az iskolák megfelelő hivatalos tájékoztatása megtörtént. A tankönyvek visszavásárlása és újraértékesítése A hatályos rendelkezések nem fektetnek megfelelő hangsúlyt használt tankönyvek visszavásárlására és újraértékesítésére. A használt tankönyvek iskolai begyűjtése és az érintett tanulók részére történő rendelkezésre bocsátása alkalmas lehet a jelenleginél sokkal hatékonyabb, takarékosabb gazdálkodás kialakítására. A hatályos rendelkezések megváltoztatásával ezért nagyobb hangsúlyt kell helyezni erre a lehetőségre. Így meg kell jelennie a törvényben, hogy az iskola igazgatójának - a tankönyvellátás rendjének kialakításánál - fel kell mérnie azt is, hány tanuló tart igényt használt tankönyvre. Az ingyenes tankönyvellátás rendszerében is szerepet kaphat a használt tankönyv biztosítása, hiszen az iskola által visszavásárolt, esetleg a tanulók illetve szüleik által az iskolának adományozott használt tankönyvet is az érintett rendelkezésére lehet bocsátani. A szabályozásnak lehetőséget kell biztosítania arra is, hogy az állami költségvetési támogatás összege felhasználható legyen a tanulók által használt tankönyvek visszavásárlására is. Az iskolai tankönyvkölcsönzés lehetősége A hatályos rendelkezések alapján lehetőség van arra, hogy az iskola az ingyenes tankönyvellátását részben vagy egészben tankönyvkölcsönzés útján oldja meg. Ez azonban csak az egyik lehetséges megoldás annak ellenére, hogy a tankönyvkölcsönzés megszervezése biztosítani tudja a rendelkezésre álló források hatékony, takarékos felhasználását. A tankönyvkölcsönzés lehetőségét előnyben kell részesíteni minden olyan esetben, amikor az adott tankönyv több éves felhasználása biztosítható. Ilyen tankönyv a tartós tankönyv, a szótár, a szöveggyűjtemény, az atlasz. A hatályos rendelkezések megváltoztatásával biztosítani lehet, hogy ezeknek a könyveknek a tanulók részére történő eljuttatása kizárólagosan tankönyvkölcsönzés útján kerüljön megvalósításra. 2. Várható társadalmi, gazdasági és szakmai hatások A módosítások révén az oktatáspolitikai minőségi követelmények jobban érvényesülnek. A változások hozzájárulnak a terület ágazati irányításának erősítéséhez és az állam költségeinek csökkentéséhez. Az állami támogatások felhasználásának ellenőrzése szigorodhat, javulhat az ellenőrzés hatékonysága. A tankönyvforgalmi adatokra vonatkozó átfogó és megbízható statisztikai adatgyűjtés, a célszerinti felhasználás pontos ellenőrzése az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok megszüntetését segítik. A köztestülettel közösen kialakított szabályok a könyvszakmára nézve kikényszerítik az üzleti tisztességet, az erkölcsi normák követését. 3

4 3. Kapcsolódások a Kormány más programjához, az Államreform Bizottság javaslataihoz A javaslat megteremti a lehetőséget a használttankönyv forgalmazásához. Ez a jelenleginél hatékonyabb gazdálkodást biztosít. 4. Az előterjesztés európai uniós kapcsolódási pontjai Az Európai Unió joganyagát a tervezett szabályozás nem érinti. 5. A Könyvtárellátó Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Könyvtárellátó) 1991 óta önállóan működő, az oktatási és kulturális miniszter tulajdonosi felügyelete alá tartozó közhasznú szervezet. Központi szolgáltatásként állománygyarapítást segítő szakmai és dokumentum-ellátási szolgáltatásokat nyújt a nyilvános, szak-, iskolai és felsőoktatási könyvtárak részére a könyvtári rendszer hatékonyságának és rentabilitásának javítása érdekében. Teljességre törekvő, naprakész tájékoztatást ad, tartalom-ismertetést és szabványos bibliográfiai leírást készít a megjelenő magyar nyelvű könyvekről és egyéb dokumentumokról (évente ezer cím). Teljesíti a könyvtárak megrendeléseit, internetes könyváruházat működtet ( és a könyvtárak által kért könyveket könyvtári használatra felszereli. Kereskedelmi tevékenységét is közhasznú jelleggel végzi. A Könyvtárellátó alapítása óta sikeresen működik (árbevétele 2005-ben eft volt): szolgáltatásait folyamatosan fejlesztette, gazdálkodásának egyensúlyát megtartotta. A hazai könyvpiac egyik meghatározó és elismert szereplője lett és jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Rendelkezik továbbá teljes körű elektronikus kapcsolattartásra alkalmas internetes rendszerrel, melyen keresztül a megrendelésekkel kapcsolatos tranzakciók (ajánlatok kiküldése, megrendelések fogadása, rendelés-visszaigazolás, reklamáció ügyintézése, tájékoztatás a folyószámla állásáról, a rendelések státuszáról stb.) lebonyolításra kerülnek. A regisztrált ügyfeleket rendszeresen hírlevélben tájékoztatja az aktuális információkról (kedvezményekről, rendezvényekről és egyéb szakmai hírekről). A Könyvtárellátó részvétele a tankönyvellátásban: A tankönyvek értékesítését a Könyvtárellátó jelenleg is végzi, kétféle módon: egyrészt a normál munkafolyamat szerint (mint bármely más dokumentumokét), másrészt kérésre megállapodást is köt az iskolákkal a tankönyvpiac rendjét szabályozó törvény alapján. Új szolgáltatásként bevezethető a használt tankönyvek kereskedelme: a Könyvtárellátó honlapján külön menüsort alakítanak ki a még használható állapotban lévő tankönyvek adásvételére. A könyveket bizományosi értékesítésre veszik át. Ez a gyakorlatban és a program bevezetésekor csak közvetítő szerepet jelent: az eladó csak a tankönyv számát és alap-adatait, valamint a példányszámot küldi el elektronikus úton. A tankönyvszám alapján a Könyvtárellátó saját adatbázisából hozzárendeli a teljes címleírást és a borítólap képét, és ad egy azonosító számot, amely alapján a könyv megrendelhető. A megrendelést továbbítják az eladóhoz, aki utánvéttel elküldi azt a megrendelőnek. Az ingyenes tankönyvellátás megszervezésében való közreműködés: a Könyvtárellátó beszerzi és tárolja az elsősorban kispéldányszámú, drága szakmai tankönyveket, melyeket a pedagógusok igényei alapján kikölcsönöz az iskoláknak. 4

5 A tankönyv-kölcsönzés széleskörű igénybevételéhez célszerű kiépíteni a Könyvtárellátó régiós központjait, melyek a hagyományos központi szolgáltatások közvetítése mellett elláthatják a tankönyv- és taneszköz bemutatóhelyek funkcióit is. Fontos, hogy mindez kereskedelmi tevékenységgel párosul, ezért a tankönyvkiadók és taneszközelőállítók érdekeltek abban, hogy bemutató példányaikat ezekben elhelyezzék (hiszen reményük van arra, hogy a bemutatás alapján ezek megvásárlásra is kerülnek). 6. Az előterjesztés kommunikációja A közoktatás minőségének és hatékonyságának a javítása, a közpénzek felhasználásának az ellenőrzése, a szociálisan érzékeny problémák kezelése kommunikációs szempontból is figyelemre méltóak. 5

6 III. HATÁROZATI JAVASLAT 1. A Kormány megtárgyalta és elfogadta a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosítására készített előterjesztést és elrendeli az 1. számú mellékleteként csatolt törvényjavaslatnak az Országgyűlés részére történő benyújtását. 2. Az Országgyűlés előtt a Kormányt az oktatási és kulturális miniszter képviseli. 3. A Kormány elrendeli az előterjesztés 2. számú melléleteként csatolt rendeletnek - a törvényjavaslattal együtt történő - kihirdetését a Magyar Közlönyben. 6

7 1. számú melléklet a.../2007. számú kormány előterjesztéshez évi... t ö r v é n y a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról 1. A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: tprt.) 2. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent, illetve elektronikus adathordozón rögzített könyv hozható forgalomba, amelyet külön jogszabályban meghatározott eljárás keretében tankönyvvé nyilvánítottak, továbbá felvettek a hivatalos tankönyvjegyzékbe. A tankönyv borítóján vagy a belső címoldalon, jól látható módon fel kell tüntetni a tankönyvvé nyilvánítás tényét, a jogerős határozat számát, időpontját. A digitális tananyag jóváhagyására - ha jogszabály másképp nem rendelkezik - a könyv tankönyvvé nyilvánítására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni." 2. (1) A tprt. 4. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal elkészíti a tankönyvek hivatalos jegyzékét és közzéteszi azt az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján, továbbá gondoskodik a jegyzék folyamatos felülvizsgálatáról és frissítéséről. A tankönyvek hivatalos jegyzékébe fel kell venni az oktatásért felelős miniszter által kiadott oktatási programokat (pedagógiai rendszereket) is." (2) A tprt. 4. -ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(5) A forgalmazó köteles biztosítani, hogy a tanuló az e törvényben szabályozott iskolai tankönyvellátásban, a jegyzékben feltüntetett fogyasztói áron (a továbbiakban: iskolai terjesztési áron) hozzájusson a tankönyvhöz Az iskolai terjesztési ár tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is." 3. A tprt. 7. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) Az iskolai tankönyvellátás rendjét - a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente - az iskola igazgatója határozza meg. 7

8 (2) Az iskola igazgatója döntése előtt felméri, hány tanulónak lehet biztosítani a tankönyvellátást térítésmentes használatba adással, az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönözés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. A felmérés eredményéről az iskola igazgatója tájékoztatja az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közösséget), az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához." 4. (1) A tprt. 8. -a (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(8) Tartós tankönyvet, szótárt, szöveggyűjteményt, atlaszt tankönyvkölcsönzés útján lehet a normatív kedvezményre jogosult birtokába adni. Ha az iskola a tankönyvet, szótárt, szöveggyűjteményt, atlaszt tankönyvkölcsönzés útján, térítésmentes használatba adással adja a normatív kedvezményre jogosult tanuló birtokába, a használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv, szótár, szöveggyűjtemény, atlasz elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. A kölcsönzött tankönyv, szótár, szöveggyűjtemény, atlasz a tanuló részére értékesíthető. A tankönyvkölcsönzéssel, térítésmentes használatba adással, a tankönyv-értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével összefüggő kérdéseket az iskola házirendjében kell meghatározni. (2) A tprt. 8. -ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(10) Az iskolai tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulásból elsősorban a normatív kedvezményeket kell biztosítani. A normatív kedvezmény biztosításához az iskola a használható tankönyveket visszavásárolhatja. A fennmaradó összegből támogathatók a normatív kedvezményre nem jogosult tanulók, továbbá a tanulói munkatankönyv, munkafüzet megvásárlásához támogatás nyújtható. A normatív hozzájárulásból az iskola, az iskolai könyvtár, könyvtárszoba részére a normatív kedvezmények biztosításához szükséges tankönyv, a fennmaradó összegből ajánlott és kötelező olvasmány, digitális tananyag, oktatási program szerezhető be." (3) A tprt. 8. -a az alábbi (12)-(13) bekezdéssel kiegészül: (12) Az iskolai tankönyvrendelést jogszabályban meghatározottak szerint - elektronikus formában - megküldi a kiadónak és a közoktatás információs rendszerének. (13) Az iskolai tankönyvellátás feladatainak végrehajtásában, az iskolai tankönyvrendelés teljesítésében, a tankönyvkölcsönzés megszervezésében, a használt tankönyvek vásárlásában - az iskolával kötött megállapodás alapján - közreműködhet az iskolai könyvtárak ellátásáért felelős szervezet." 8

9 5. A tprt ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A Testület tisztségviselői: a) az elnök, b) az elnökhelyettesek, c) a főtitkár, d) a bizottságok elnökei. 6. A tprt a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik: (3) A főtitkár ellátja az elnökség által létrehozott munkaszervezet irányítását., továbbá mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály a feladatkörébe utal. 7. A tprt ának (1) bekezdése a c) ponttal egészül ki, s egyidejűleg a jelenlegi c)-g) pont jelölése d)-h) pontra változik. /E törvény alkalmazásában/ "c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) tanuló az a tanuló, akit a szakértői és rehabilitációs bizottság erre tekintettel december 31-éig, továbbá, akit január 1-jétől a megismerés és viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulónak nyilvánított." 8. A tprt a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben kijelölje az iskolai könyvtárak ellátásáért felelős szervezetet. 8. (1) Ez a törvény január 1-jén lép hatályba. A törvény hatálybalépése nem érinti azokat a kedvezményeket, amelyeket a tanulók a 2007/2008. tanévre kaptak. A tanuló részére kölcsönzés útján biztosított tankönyv az eredeti kölcsönzési ideig a tanulónál maradhat. A tanuló részére a kölcsönzött tankönyv értékesíthető. 9

10 (2) január 1-ig értékesíthető az a tankönyv is, amely nem szerepel a tankönyvjegyzéken, illetve amelynek a borítóján vagy a belső címoldalán nem tüntették fel a tankönyvvé nyilvánítás tényét. (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a tprt. 8. -ának (3) bekezdése és 32. -ának (9) bekezdése. 10

11 Általános indokolás Az iskolai tankönyvellátáshoz az állam minden évben jelentős támogatást nyújt. Ennek indoka, hogy az iskolai tanulmányokat folytatók jelentős köre részére a tankönyvhöz való ingyenes hozzáférést biztosít a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény. A tankönyvellátás másik sajátossága, hogy olyan termékről van szó, amelyik megvétele nélkül az iskolai tanulmányok nem végezhetők el. Minden szülőnek amennyiben gyermeke nem jogosult arra, hogy ingyenesen jusson hozzá a tankönyvekhez meg kell vásárolnia a tankönyveket. Szükségessé vált ezért a törvény előírásainak kiegészítése oly módon, hogy az új előírások biztosítsák a tankönyvként forgalomba kerülő könyvek figyelemmel kísérésének lehetőségét, illetőleg megszigorítsák azokat a feltételeket, amelyek mellett a könyv tankönyvként fogalomba hozható. Részletes indokolás (az 1. -hoz) A tankönyvként történő forgalomba hozatal előfeltételeként a javaslat előírja azt a követelményt, hogy az adott könyv felkerüljön a tankönyvek hivatalos jegyzékébe. Ez az előírás garantálja, hogy az adott tankönyv meghatározott, az oktatásért felelős miniszter által kiadott legmagasabb ár megtartásával kerüljön forgalmazásra az iskolai tankönyvellátás keretei között. (a 2. -hoz) A javaslat alapján a tankönyvek hivatalos jegyzéke kiadásának kötelezettsége az oktatásért felelős minisztertől átkerül az Oktatási Hivatalhoz. Az Oktatási Hivatalnak gondoskodnia kell arról is, hogy a jegyzék hozzáférhetővé, megismerhetővé váljék, illetőleg hogy biztosítsa a jegyzék naprakészségét. A javaslat rendelkezései alapján a tankönyvforgalmazó a jövőben csak olyan könyvet forgalmazhat az iskolában, amelyik szerepel a tankönyvjegyzékben. Kötelessége a tankönyvforgalmazónak biztosítani, hogy a tanuló a tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói áron jusson hozzá a tankönyvhöz. (a 3. -hoz) A javaslat meghatározza azt, hogy ki a felelős az iskolai tankönyvellátás rendjének az elkészítéséért. A jövőben az iskola igazgatója az, akinek gondoskodnia kell arról, hogy az irányítása alatt lévő iskolában a tankönyvellátás zavartalan legyen. Az iskola igazgatójának figyelembe kell vennie minden olyan lehetőséget, amellyel biztosítani lehet az érintett tanulók részére az ingyenes hozzáférést a tankönyvekhez. A javaslat a használt tankönyvek visszavásárlását is elfogadható megoldásként határozza meg e feladat végrehajtásához. 11

12 (a 4. -hoz) A javaslat meghatározza, hogy mely esetben kell az ingyenes tankönyvhöz való hozzájutás jogosultságát tankönyvkölcsönzés útján megoldani. Minden olyan esetben, amikor a tanulmányok folytatásához szükséges tankönyv több éven át történő használata megoldható, az iskolának a tankönyvkölcsönzés lehetőségével kell élnie. A javaslat előírja, hogy a tankönyvrendelést az iskolák megküldik a közoktatás információs rendszere részére is. Ezáltal lehetőség nyílik annak figyelemmel kísérésére, hogy melyik tankönyvből hány példány kerül megrendelésre az iskolák által. (az 5. -hoz) A javaslat a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületének tisztségviselői körét bővíti a főtitkárral. Ezzel lehetőséget biztosít olyan tisztségviselő beállítására, aki felelősséggel tartozik a munkaszervezet hatékony működéséért. (a 6. -hoz) A tisztségviselők körének a főtitkárral történő kiegészítése hozzájárulhat ahhoz, hogy a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületében a jelenleginél jobb munkamegosztás alakuljon ki. (a 7. -hoz) Az iskolai tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásához nyújthat segítséget az a szervezet, amelyik tevékenységi körébe tartozik az iskolai könyvtárak ellátása. Ezt a szervezetet a Kormány jogosult kijelölni. A kijelölt szervezet segítséget nyújthat ahhoz, hogy az iskolák mentesüljenek a tankönyvellátás közvetlen megszervezésétől. (a 8. -hoz) A javaslat megteremti az összhangot a közoktatásról szóló törvény fogalomrendszerével. (a 9. -hoz) A javaslat meghatározza a hatályba lépés időpontját és egyidejűleg azokat az átmeneti szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a jogszabályi változás miatt ne érje sérelem az érintett tanulókat. Ugyancsak átmeneti szabályokat tartalmaz a javaslat annak az új rendelkezésnek a bevezetéséhez, hogy a jövőben csak a tankönyvjegyzéken szereplő könyvet lehet az iskolákban forgalmazni, mint tankönyvet. 12

13 2. számú mellélet a.../2007. Kormány előterjesztéshez A Kormány.../2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az iskolai könyvtárak ellátásáért felelős szervezet kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a tankönyvpiac rendjéről szóló XXXVII. törvény 29. -ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 40. (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Az iskolai könyvtárak ellátásáért felelős szervezetként a Kormány a Könyvtárellátó Közhasznú Társaságot jelöli ki Ez a rendelet január 1-jén napon lép hatályba. 13

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendje szabályozására:

Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendje szabályozására: A Kardos László Általános Iskola tankönyvellátása megszervezésének, a tankönyvtámogatás megállapításának, és a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályzata Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának,

Részletesebben

Szabályzat A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről A Szabályzat hatálya Az iskolai tankönyvellátás rendje legalább

Szabályzat A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről A Szabályzat hatálya Az iskolai tankönyvellátás rendje legalább Szabályzat A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről Hatálybalépés dátuma: 2007. szeptember 04. A Szabályzat hatálya Jelen Szabályzat kiterjed a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző

Részletesebben

A szabályzatot a Szervezeti és Működési Szabályzat részeként kell kezelni!

A szabályzatot a Szervezeti és Működési Szabályzat részeként kell kezelni! A szabályzatot a Szervezeti és Működési Szabályzat részeként kell kezelni! Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés, tanszerellátás

Részletesebben

2012 JuN 1 5. 2012. évi... törvén y

2012 JuN 1 5. 2012. évi... törvén y 666 ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISEL Ő Érkez tt ; 2012 JuN 1 5. 2012. évi... törvén y a tankönyvpiac rendjér ől szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáró l A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény

Részletesebben

Herceghalom Község Önkormányzatának. 2009. évi költségvetési koncepciója

Herceghalom Község Önkormányzatának. 2009. évi költségvetési koncepciója Herceghalom Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciója 1 Herceghalom Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójáról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70..-a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés j) és

Részletesebben

23/2004. (VIII. 27.) OM /2009. ( ) OKM

23/2004. (VIII. 27.) OM /2009. ( ) OKM Indokolás a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezetéhez A

Részletesebben

TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT

TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT TANKÖNYVELLÁTÁSI SZABÁLYZAT Mezőzombor, 2012. 10. 20. Készítette: Kiss Péterné igazgató Oldal 1 TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A 2013/2014. TANÉVBEN Törvényi szabályozás a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásában

Részletesebben

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013.

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskolai könyvtár működési szabályzata 2013. 2 1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Az iskola könyvtára az iskola működéséhez,

Részletesebben

Az egészségügyi miniszter../2007. (..) EüM rendelete. a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről

Az egészségügyi miniszter../2007. (..) EüM rendelete. a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről Tervezet Az egészségügyi miniszter./2007. (..) EüM rendelete a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről Az árak megállapításáról szóló, módosított 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 4513/2006.

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 4513/2006. OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 4513/2006. Tárgy: A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosítása Budapest, 2006.

Részletesebben

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén A BME felvételi eljárását

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

Budapest, 2007. február

Budapest, 2007. február OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER TERVEZET! 7170/2007. honlapra Tárgy: az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelete a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 1. oldal 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről A természet védelméről szóló 1996.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2014. november TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M

A L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M A L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M T A N K Ö N Y V E L L Á T Á S I S Z A B Á L Y Z A T A A tankönyvellátási rendje a következő törvényi szabályozások figyelembevételével készült el: a nemzeti

Részletesebben

Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák

Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a Helyi Tantervben megfogalmazott minimum

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Hantos Községi Önkormányzat

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008 (IV. 25.) rendelete a közoktatási intézmény adatszolgáltatási rendjéről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 26/2011.(IX.1.) rendelettel

Részletesebben

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. (2) bekezdésében

Részletesebben

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Az általános iskolai beiratkozásra vonatkozó jogszabályok 10. A tankötelezettség

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (FSZTVSZ) 2003 Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. november 25-i ülésén Módosította az Egyetemi Tanács

Részletesebben

Az iskolai könyvtár működési szabályzata

Az iskolai könyvtár működési szabályzata Városligeti Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1146. Budapest, Hermina út 9-15. Az iskolai könyvtár működési szabályzata Az SZMSZ 1. melléklete Bevezetése: 2013. március 27. Vizi Andrea

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13.882-1/2006-SZMM TERVEZET E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról Budapest, 2006. december 2 I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján /2007. NEM NYILVÁNOS 2007. március -ától számított 10 évig. Készült: 2 eredeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 3-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata és a Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére egyes oktatási, kulturális, valamint tudományos együttműködés tárgyában aláírt kétoldalú nemzetközi egyezmények kihirdetéséről Budapest,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VI.30.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes

Az Art. 2015. évi módosítása. Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az Art. 2015. évi módosítása Dr. Bobonka Miklós Kornél főosztályvezető-helyettes Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) módosítása A 2014. évi LXXIV. törvény az egyes

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök telefon/fax:

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS Oktatási és Kulturális Minisztérium ELŐTERJESZTÉS A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK Az egyetem, mint munkáltató kötelességei 1.... 3 Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS üzemeltetésére és fenntartására üzemeltetésre és fenntartásra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Tárnok, 3217. hrsz.-ú köztemető és a kezelésében lévő Tárnok, 262. hrsz.-ú egyházi temető 2016. január 1-jétől

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 46/2013.(V.29.) KT határozata Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK OptiJus Opten Kft. 1. 1997. évi CLV. törvény 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről A 2016.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Azonosító szám: kiadás /változat 2.0 Budapest, 2011. december 27. A szabályzat témagazdája: Dr. Prohászka László vezető jogtanácsos A 2.0.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától

DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. Hatályos: 2015. november 6. napjától A DEBRECENI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 6. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. rész: PREAMBULUM... 3 II. rész: A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI... 4 KIVÉTELEK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI 1. sz. melléklet Az iskolai

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGET ÉS EGYENLŐ BÁNÁSMÓDOT BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEINEK SZABÁLYZATA SZEGED, 2008. Az SZTE Esélyegyenlőséget és Egyenlő Bánásmódot Biztosító Feltételeinek Szabályzata 1

Részletesebben

MUNKANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 12865- /2007.

MUNKANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 12865- /2007. MUNKANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 12865- /2007. A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999.(XI. 10.) SzCsM

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. - 2 - E szervezeti és működési szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. EMMI

Részletesebben

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély

Villamos energia kereskedelemre vonatkozó működési engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2153/02 ÜGYINTÉZŐ: DR. BALOGH LÁSZLÓ TELEFON: 06-1-459-7777, 06-1-459-7772 TELEFAX: 06-1-459-7766, 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; baloghl@eh.gov.hu HATÁROZAT

Részletesebben

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Ikt. szám: GKM/3175/7/2008. Tervezet a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról

Részletesebben

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1

46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 46/2001.(12.18.) Kgy. sz. rendelet 1 A köztisztaság és a településtisztaság fenntartásáról a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról egységes szerkezetben Hódmezővásárhely

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A CBA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CBA Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /Vállalkozási szerződés/ tervezet

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /Vállalkozási szerződés/ tervezet KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /Vállalkozási szerződés/ tervezet amely létrejött egyrészről Tárnok Nagyközség Önkormányzata székhelye: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150. stat. számjele: 15390149 adószáma:

Részletesebben

Előterjesztés. Az Önkormányzat és Hivatala Közbeszerzési szabályzatának módosítására

Előterjesztés. Az Önkormányzat és Hivatala Közbeszerzési szabályzatának módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-33/2014. A határozathozatal minősített szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés

67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról. Általános rendelkezés 1 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. (1) bekezdés c) pontjában,

Részletesebben

I. rész A rendelet hatálya 1.

I. rész A rendelet hatálya 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2004. (IV.23.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

Részletesebben

22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. TARTALOM. Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú

22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. TARTALOM. Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú 22. szám 124. évfolyam 2009. július 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 49/2009. (VII. 10. MÁV Ért. 22.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Magyar

Részletesebben

Jogszabályi háttér. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 2013. évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról (Tnk. tv.

Jogszabályi háttér. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 2013. évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról (Tnk. tv. 45/2015. (X. 6.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

/2010. ( ) SZMM rendelet

/2010. ( ) SZMM rendelet SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Iktatószám: 2165-1/2010-SZMM /2010. ( ) SZMM rendelet a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Házirend 2012.

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Házirend 2012. Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend 2012. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 5 Alapadatok:... 5 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 A Házirend személyi hatálya:... 6 1.2 A Házirend területi hatálya:...

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. A LÍCEUM KIADÓ MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus XXXXXXXXXXX sz. határozatával) 2016.

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. A LÍCEUM KIADÓ MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus XXXXXXXXXXX sz. határozatával) 2016. ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA A LÍCEUM KIADÓ MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus XXXXXXXXXXX sz. határozatával) 2016. 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A kiadó felügyelete... 3 3.

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2009. (XII. 16.) rendelete a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről (Egységes szerkezetben a 10/2015. (V.07.) 4, 22/2014. (VIII.08.)

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1404/2007. TERVEZET a a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006.

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. június 26-án tartandó ülésére Javaslat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadására,

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós OM: 030670 9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 41-42. Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós MUNKATERV a 2011/2012-es tanévre Az iskolai

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

I/c. Szakmai szolgáltatások

I/c. Szakmai szolgáltatások ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE ÉS GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I/a. A könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár elnevezése: Fóti Népművészeti Szakközép- és Szakiskolai Könyvtár A könyvtár székhelye, címe: 2153 Fót,

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET 1 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSA. AZ ÚJ ÉPÍTÉSITERMÉK-RENDELET SZENDY CSABÁNÉ szabványosító menedzser Magyar Szabványügyi Testület 2 AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK EURÓPAI JOGI SZABÁLYOZÁSAI

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1.

I. Fejezet. Bevezető rendelkezés 1. Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Szervezeti és működési szabályzat AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS...5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...5

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

T/10729. számú törvényjavaslat. az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10729. számú törvényjavaslat az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere 2016. évi... törvény

Részletesebben