2011. ÉVI FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ PÁLYÁZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. ÉVI FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ PÁLYÁZAT"

Átírás

1 2011. ÉVI FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ PÁLYÁZAT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY Kategória Az értékelő csoport tagjai: Csoportvezető: Tagok: Dr. Csizmadia Tibor Dr. Csák Csilla Fábián Zoltán 1. A pályázó felsőoktatási intézmény adatai Név: Szolnoki Főiskola Cím: Szolnok, Tiszaligeti sétány 2. A pályázó felsőoktatási intézmény tevékenységének rövid bemutatása A Szolnoki Főiskola több szempontból is fiatal intézmény. Mint önálló főiskola, csupán 1993 óta létezik, ekkor egyesítették a budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola és a szintén fővárosi székhelyű Külkereskedelmi Főiskola addig kihelyezett tagozataként működő részlegeit, Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola néven. Az intézmény hivatalos elnevezése 2000 óta Szolnoki Főiskola ban megtörtént az integráció a Tessedik Sámuel Főiskola mezőtúri Mezőgazdasági Főiskolai Karával. A Szolnoki Főiskola küldetésnyilatkozata szerint a magyar vidék felemelkedését segítő az országos és kiemelten a térségi adottságokra építő és nemzetközi piacokon is versenyképes szakembereket képző, közvetlen környezete gazdasági és szellemi gyarapodását segítő felsőoktatási intézménnyé szeretne válni ben elkészült a főiskolai Campus új főépülete, egy m 2 -es új oktatási komplexum. A Szolnoki Főiskola 8 főiskolai alapszakot (gazdaság-tudományi és műszaki és mezőgazdasági képzési területen) és nagyszámú felsőfokú szakképzési programot kínál hallgatóinak. 3. A pályázó felsőoktatási intézmény minőségfejlesztési tevékenységének főbb jellemzői, mérföldkövei A Szolnoki Főiskola óta rendelkezik ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítvánnyal. Az eltelt években minden évben sikeresen méretett meg a felülvizsgálati auditok során. Minőségirányítási rendszerük fejlesztése érdekében 2006-ban bekapcsolódtak a HEFOP Felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programjába, amelynek keretében a Miskolci Egyetem által vezetett konzorcium a felsőoktatásra egységesen alkalmazható UNI- EFQM minőségértékelési modellt dolgozott ki óta végez az intézmény az EFQM Modell kritériumrendszere szerint önértékelést a Vörösösvény szoftver támogatásával. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Cím: 1363 Budapest, Pf.: 49. Tel.:

2 A Főiskolán július 1-től Stratégiai és Minőségmenedzsment Központ működik. A Szenátus állandó bizottságaként Minőségfejlesztési Bizottság működik, a szenátus által elfogadott ügyrend alapján. 4. A pályamű értékelésének általános megállapításai A Felsőoktatási Minőségi Díj pályázat anyaga alapvetően önértékelésen alapul, amelyet többször elvégzett az intézmény az utóbbi években. Kiemelendő azonban, hogy a klasszikus önértékeléshez képest egy ember kezeli, frissíti az Adottságok oldali területeket, a működésben bekövetkezett változásokat az egységek által készített jelentések alapján. A helyszíni látogatás megerősítette, hogy még nem történt meg az önértékelés tényleges intézményesülése (institucionalizálódása) ban az intézmény EFQM önértékelési elven alapuló pályázatot nyújtott be az Észak-Alföldi Regionális Minőségi Díjra, amelynek különdíját kapta meg, illetve az Elismerés a Kiválóságért (R4E) pályázaton Recognised for Excellence 3* elismerést. Jelen pályázat az FDM 2011 kiírás szerinti 9 terület szerint épül fel. A pályázatban kitértek minden egyes, a Pályázati Felhívásban meghatározott terület értékelésére, bemutatására. A pályázatban ugyanakkor az egyes területekre fordított terjedelem messze nem egyenszilárdságú, több mint 7 oldal pl. a Vezetés kritérium bemutatása, a Munkatársak eredményei rész pedig alig egy oldal (ilyen nagyságú eltérést nem indokol a kritériumok eltérő súlyozása sem). A pályamű értékelése alapján elmondható, hogy a pályázó megértette a Felsőoktatási Minőségi Díj szellemiségét. A pályázó az Adottságok oldalon az egyes kritériumok esetében többnyire általánosságban mutatja be a használt módszereket, megközelítéseket. A helyszíni látogatás során bemutatták, hogy melyik tevékenység vonatkozásában ki a felelős, ki végzi azt. Számos esetben az eredmény adatokat az Adottságok oldalon mutatták be a pályázatban. A módszerek, megközelítések tervezése megfelelő, több esetben a felsőoktatásban használt, elvárható átlag felett van (pl. képzési paktum, AVIR Kompetencia Tanács működtetése, Stratégiai és Minőségmenedzsment Központ, Go-Card rendszer). Mindazonáltal a módszerek gyakorlatba ültetésére, és a módszerek tanulás alapján történő fejlesztésére kevés bizonyítékot találtunk. Az értékelő csoport véleménye szerint az intézmény egy evolúciós fejlődési szakasz elején, közepén van, aminek a tényleges eredményei várhatóan 1-2 év múlva érnek be és akkor lehetne azokat megfelelő módon megítélni. Ugyanakkor az elkötelezett vezetés, a jelenlegi munkatársi állomány ennek teljesülését alapvetően előrevetíti. Az Eredmények oldalon is kitér a pályázat mind a négy a Pályázati Felhívásban szereplő területre. Az Eredmények vonatkozásában általánosságban elmondható, hogy a pályázó a munkatársi eredmények kivételével széleskörűen mutatja be az eredményeket. Ugyanakkor kevés esetben találtunk kitűzött célokat, tendencia megállapítását lehetővé tévő eredménybemutatás is csak nagyon kevés esetben fellelhető. Ennek okát a fentiekben már említettük, a sok és radikális módszertani változtatás miatt nem mérhetők össze pl. a különböző évek elégedettségmérési adatai. Itt meg kell jegyezni, hogy az eredmények ún. B típusú (elégedettséget vagy eredményességet alátámasztó belső teljesítmény) mutatóit tekintve lehetősége lett volna az intézménynek a folyamatos, tendencia jellegű eredmények bemutatására. Az intézmény stratégiai szövetségesei, akár az azonosított versenytársai esetében sem mutat be összehasonlító adatokat (1-2 esetet kivéve). Az Adottságok és az Eredmények összhangja legtöbb esetben átlagosnak mondható. Az indukált fejlesztések esetében a Közvetlen partnerek kritérium kiemelkedő (pl. szakmai gyakorlatos helyek felülvizsgálata, székek a folyosón a vizsgázók számára, Go-Card rendszer, biciklibérlési lehetőség, biciklitárolók). 2

3 Az egyéni értékelést követő csoportos konszenzus után, összhangban az FMD 2011 pályázatok értékelési irányelveivel, helyszíni látogatásra került sor a Szolnoki Főiskolán. A kétnapos helyszíni látogatás során az értékelő csoport törekedett egyrészt a pályázatban érintőlegesen említett információk részleteiben történő megismerésére, másrészt kiegészítő információ szerzésére. A látogatáson bemutatott információk alapján az értékelő csoport a Vezetés és a Stratégia kritériumok kivételével mindegyik területen növelte a pontszámot, a legjelentősebb növekedés az Emberi erőforrások, a Közvetlen partnerek és a Társadalmi hatás területeken történt. Az Emberi erőforrások, a Partnerkapcsolatok és erőforrások és a Folyamatok Adottság kritériumok esetében több jó módszert bemutattak a helyszíni látogatás alkalmával. 5. A helyszíni látogatás főbb tapasztalatai A helyszíni látogatást megelőzte a csoportos konszenzus, és annak során a helyszíni látogatáson vizsgálandó területek meghatározása. Ezt követően került sor az előzetes egyeztetést követően a helyszíni látogatás programjának kialakítására, illetve a betekintésre kért dokumentumok listájának megadására. Az értékelő csoport elkészítette a kérdéslistáját, amely vezérfonalul szolgált a helyszíni látogatás során. A helyszíni látogatáson az értékelő csoport munkáját negyedik csoporttagként Molnárné Stadler Katalin segítette. A helyszíni látogatáson az értékelő csoport tagjai mellett részt vett az FMD Bizottság képviseletében Dr. Lendvay Marianna is. A Szolnoki Főiskola mindent megtett a helyszíni látogatás gördülékeny lebonyolítása érdekében. Előkészítette a kért dokumentumokat, megszervezte a fókuszcsoportos interjúkat, biztosította a vezetés, a munkatársak (oktatók és nem oktatók), a társadalmi partnerek (pl. vállalkozók, önkormányzati képviselők, JNSZ megyei Levéltár igazgatója) képviselőinek, illetve a hallgatók (jelenlegi, végzett, HÖK) elérhetőségét, részvételét. A helyszíni látogatás különös tekintettel a fókuszcsoportos interjúkra igazolta, hogy az intézményi légkört a nyitottság, együttműködés, segítőkészség jellemzi. 6. A pályázó kulcsfontosságú erősségei Az intézmény széles körű szakmai és társadalmi kapcsolatrendszert alakított ki, melynek eredményeképpen a városi és a megyei önkormányzatok (Szolnok, Mezőtúr) egyöntetűen támogatják a Főiskola működését ben a Szolnoki Főiskola kezdeményezésére együttműködési megállapodás született Stratégiai Szövetség létrehozására az Eötvös József Főiskola (Baja), a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola között. Alföldi Főiskolák Szövetsége névvel olyan újszerű együttműködést alakítottak ki, amelyben a részes intézmények összehangolták tudományos, szolgáltató és fejlesztési tevékenységüket. A Főiskola fontos kapcsolatokat alakított ki és ápol a környező középiskolákkal, valamint a szakmai szervezetekkel is (Magyar Rektori Konferencia, Magyar Marketing Szövetség, Magyar Közgazdasági Társaság, Magyar Agrártudományi Egyesület, Gépipari Tudományos Egyesület, Magyar Tudományos Akadémia és testületei, Magyar Biomassza Társaság, Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyar Minőség Társaság, Szövetség a Kiválóságért, Mezőgazdasági Gépgyártók Országos Szövetsége, Vállalkozók Országos Szövetsége, MTA Alföldi Társadalomkutató Csoportja, KSH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága, JNSZ Megyei Múzeumok Igazgatósága, JNSZ Megyei Levéltár). 3

4 A helyszíni látogatás megerősítette az intézmény vezetőinek elkötelezettségét, amely a jövőkép, küldetés, stratégia és a szervezet értékrendjének kialakításában, illetve ezek megvalósításában mutatott példamutatásban érhető tetten. A Főiskola számos célzott, a stratégiai céljai elérését támogató infrastrukturális fejlesztést valósított meg az elmúlt években. Ennek keretében 2009-ben elkészült a főiskolai Campus új főépülete, egy m 2 -es új oktatási komplexum, mely 21. századi színvonalon biztosítja az oktatók és a hallgatók elhelyezését, a modern és minőségi felsőoktatás, a tudományos munka és szolgáltatás feltételeit. Az új campus és a Főiskola kollégiumai és könyvtára egymással szemben, a Tisza folyó két oldalán helyezkednek el, így a hallgatók mozgását, továbbá a város két része közötti forgalmat is jól szolgálja a 2011-ben átadott gyaloghíd. 7. A pályázó további erősségei Az idei évtől térségi munkaerő-piaci és képzési Paktum létrehozásával és működtetésével fejlesztik a munkaerő piaci kapcsolatrendszer és képzésfejlesztési kapcsolati hálót, főleg kétoldalú megállapodások megkötésével. A módszer példaértékűsége további egy-két éves működtetés alapján ítélhető meg reálisan. A rektor irányításával működő, és a működést meghatározó folyamatterületek és szintek képviselőiből álló AVIR Kompetencia Tanács segíti a stratégiai döntések meghozatalát. Az akadémiai szemlélet mellett tudatosan alkalmazzák a gazdálkodó szemléletet a működésük szabályozása folyamán. Éves munkatervet készítenek minden év elején, amelyben az adott évre vonatkozó feladatlista meghatározásra kerül több szempontból is (pl. oktatás, felmérések ütemezése, adatszolgáltatási kötelezettség időszakai), ez az adott év folyamatszabályozását és tervezhetőségét segíti. A Főiskola vezetése jó kapcsolatot ápol az intézményi HÖK-kel, a döntésekbe bevonják a hallgatókat, melyet a hallgatói fókuszcsoportok is megerősítettek. A hallgatók pozitívan ítélték meg az utóbbi időszak fejlesztéseit a rendezvények és a sportesemények számának, az oktatás gyakorlatorientáltságának, a TDK tevékenység támogatásának vonatkozásában. Ehhez kapcsolódóan a PhD képzésben részt vevők is kiemelték a fokozatszerzés során kapott jelentős támogatást a következő területeken: módszertani segítség, tutorálás, tehetséggondozási szemináriumok, költségtérítési díj kedvezmények, publikációkapcsolati tőke. Az intézmény humán erőforrással kapcsolatos folyamatrendszere szabályozza a humán erőforrás gazdálkodás fontos területeit (igények meghatározását, a toborzást, alkalmazást, felkészítést, fejlesztést és a munkaviszony megszüntetését). A munkatársak karriertervezési, karrierfejlesztési és utánpótlás tervezési rendszerét a Foglalkoztatási Követelmény Rendszer szabályozza. Az évente elvégzett teljesítményértékelés alapján az egyénekre szabott fejlesztendő területek és karriertervek meghatározásra kerültek. Kiemelendő az oktatók óráinak tanszékvezető általi látogatása, amire félévente egyszer biztosan sor kerül. Ez főleg a fiatalabb kollégák szakmai előrelépését segíti. 4

5 A Főiskola 2005-ben Go-Card néven hallgatói önmenedzselő programot indított a lemorzsolódás, elvándorlás megelőzése céljából, amelynek segítségével a hallgatók maguk dönthetik el, mely tantárgyakból kérnek többletórákat a mélyebb tudás és a sikeres vizsgázás érdekében. A pénzügyi kockázatok kezelésére a FEUVE (folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer) módszert használják, melynek keretében az alábbi 3 fő terület került szabályozásra: az ellenőrzési nyomvonal kialakítása, a kockázatkezelés és a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend kialakítása. A folyamat fejlesztésének eredményeképpen a Főiskola 2010-től a D-RISC rendszert használja, amely támogatja a jogszabályoknak és az ajánlásoknak megfelelő, az intézmény stratégiai és operatív céljait támogató kockázatkezelési rendszer használatát. A kockázatok stratégiai célú kezeléséről és értékeléséről a Kockázatkezelési szabályzat rendelkezik. 8. A pályázó kulcsfontosságú fejlesztendő területei A Főiskola 2005-től jelentős minőségfejlesztési tevékenységet folytat, ugyanakkor a kifejlesztett, használt megközelítések, módszerek eredményességéről nem mindig lehetett meggyőződni, mert állandóan (gyakran és gyorsan) változtatták ezeket. Az alkalmazásban történt gyors változtatások nem tették lehetővé a korábbi eredmények kiforrását és felhasználását. A Főiskola működési tevékenységének szabályzására sokféle módszert használ (a legtöbb esetben ezek a módszerek relevánsak is), azonban ezeknek a gyakorlatban történő tudatos, az érintettek szempontjából begyakorlott, megismert alkalmazására kevés bizonyítékot találtunk. A Főiskola folyamatszabályozási tevékenysége során számos esetben méri a folyamatok megfelelőségét, ugyanakkor kevés bizonyítékot találtunk ezen eredmények visszacsatolására egyrészt az Adottságok oldali módszerfejlesztés területén, másrészt az eredmények munkatársakkal, érintettekkel történő megismertetése területén. 9. A pályázó további fejlesztendői területei Általában nincsenek bizonyítékok az Eredmények oldalon a tendenciák vizsgálatára, a saját célok kitűzésére (OHV esetében célszerű lenne a tudatosabb célképzés, ahol a cél mindig az elmúlt évi tényérték), a másokkal való összehasonlításokra és az eredmények által indukált fejlesztésekre. A hallgatókkal kapcsolatos, illetve őket érintő tevékenységekről kevés esetben kapnak a hallgatók tájékoztatást, visszajelzést ben Hallgatói Szolgáltatások Központot létesített a Főiskola többek között a gyakorlati hely keresés támogatására, tanácsadások, panaszkezelés segítésére. Ugyanakkor a hallgatói interjúk, valamint a Központban tett látogatás során kiderült, hogy a szervezetről, annak szolgáltatásairól nem igazán tudnak a hallgatók. A hallgatói interjúk csak részben igazolták vissza az intézményi felmérés eredményeit abban a vonatkozásban, hogy miért jelentkeztek a hallgatók a főiskolára. 3 tényezőt emeltek ki: közel laknak, jó kimeneti kompetenciák, családias hangulat. 5

6 A folyamatok fejlesztésének során célszerű lenne a Főiskola stratégiájának megfelelően a kulcsfolyamatok és a kulcsfolyamatokhoz kötődő elvárások meghatározása. A munkatársi elégedettségvizsgálattal kapcsolatban hiányolta az értékelő csoport a többéves trendeket, a szegmentált eredményeket, a benchmark adatokat, acélértékeket. A felmérések eredményeinek visszacsatolása csak kevés esetben érhető tetten. 10. Az értékelés számszerű eredménye Összesített pontszám: A pályázat átfogó értékelése, összegző megállapítások A PDCA elv érvényesülése A Szolnoki Főiskola 2000 óta működik ezen a néven. A Főiskola tudatos stratégiaalkotási tevékenységet végez. Az utóbbi egy-két évben az intézmény stratégiaalkotási tevékenysége sokat fejlődött. Ezzel kapcsolatban nem csak a kötelező IFT vonatkozásában tudják le ezt a területet, hanem szakmailag megalapozott, a stratégiaalkotás folyamatában elvárt eszközökből építette fel a rendszerét külső tanácsadó cég segítségével. Ennek keretében meghatározta stratégiai cél- és mutatószámrendszerét, stratégiai akcióit. A stratégiaalkotás során használt módszerek gyakorlati alkalmazása és a stratégiai monitoring rendszer működtetése még bevezetés előtt áll, ebben még tovább tud fejlődni az intézmény (P). A célok megvalósításának útján elindult a Főiskola, létrehozta, illetve a Főiskolai struktúrába illesztette a minőségirányítási szervezetét, tanúsított minőségirányítási rendszert működtet már több év óta. A Főiskola kialakította vezetési struktúráját, a vezetői elkötelezettség meglétét több fókuszcsoport is visszaigazolta. Az intézmény kialakította a humán erőforrással kapcsolatos folyamatrendszerét, amely a humán erőforrás igények meghatározását, a toborzást, alkalmazást, felkészítést, fejlesztést és a munkaviszony megszüntetését szabályozza. A munkatársak kiválasztási, karriertervezési, karrierfejlesztési és utánpótlás tervezési rendszerét a Foglalkoztatási Követelmény Rendszer szabályozza. Az évente elvégzett teljesítményértékelés lehetőséget ad az egyénre szabott fejlesztendő területek, továbbfejlődés és karriertervezés meghatározására. Az intézmény céljainak megfelelően ösztönzi és támogatja munkatársait a tudományos fokozatok megszerzésében. Kiemelkedőek az intézmény társadalmi partnerkapcsolatai. Kiemelkedő a Főiskola infrastruktúra-fejlesztési tevékenysége, melynek folyamán 21. századi színvonalon biztosítja az oktatás és a tudományos kutatás feltételeit. Az infrastruktúrával kapcsolatos évi eredmények is magas elégedettséget tükröznek. A bemutatott és a gyakorlatban alkalmazott folyamatrányitási rendszer vonatkozásában fontos kiemelni, hogy hiányzik a rendszerből a kulcsfolyamatok definiálása. Általánosságban elmondható, hogy a módszerek tervezése megfelelő, ugyanakkor a gyakorlatba ültetésük, és a módszerek tanulás alapján történő fejlesztésének területén van hová fejlődni az intézménynek (D, A). Az intézmény számos területen hajtott végre módszertani fejlesztést (pl. oktatói elégedettség mérés, közvetlen partnerek elégedettségének mérése), ugyanakkor az új módszerek esetében úgy történtek a fejlesztések (pl. kérdőív változtatások), hogy nincs lehetőség a korábbi vizsgálatok eredményeinek felhasználására, becsatornázására. Emiatt nehéz idősoros adatokat, ten- 6

7 denciákat találni. A módszerfejlesztés tervszerűségében még nem merítette ki lehetőségeit az intézmény (C és A). Cél Módszer Eredmény hármas logika érvényesülése Az intézmény esetében tudatos stratégiaalkotás, célkitűzési mechanizmus figyelhető meg, az ehhez alkalmazott módszerek megfelelőek. A módszerek gyakorlati alkalmazásának tudatos megvalósításában azonban még a folyamat elején tart az intézmény. Ugyanakkor a módszerek tudatosabb alkalmazása, a tapasztalatok alapján történő finomítása hozzá fog járulni az intézmény működésének fejlődéséhez, javulásához. Már most is több eredmény oldali adat alátámasztja a módszerfejlesztés eszközölt lépéseit. A felsőoktatási intézmény mintaértékűsége A Szolnoki Főiskola kezdeményezője és koordinálója volt az Eötvös József Főiskola (Baja), a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola között 2007-ben létrehozott Stratégiai Szövetségnek. Az Alföldi Főiskolák Szövetsége névvel olyan újszerű együttműködést alakítottak ki, amelyben a három intézmény összehangolta tudományos, szolgáltató és fejlesztési tevékenységét. Kiemelkedőek az intézmény társadalmi partnerkapcsolatai. Tudatos kapcsolatépítés során széleskörű partnerkapcsolatokat épített ki, melynek elemei: Szolnok és Mezőtúr önkormányzataival, középiskolákkal - különösen kiterjedt ez a kör a felsőfokú szakképzés folyamatos bővülése folytán Szolnokon -, szakmai-tudományos szervezetekkel (pl. Magyar Rektori Konferencia, Magyar Marketing Szövetség, Magyar Közgazdasági Társaság, Magyar Agrártudományi Egyesület, Gépipari Tudományos Egyesület, Magyar Biomassza Társaság, Mezőgazdasági Gépgyártók Országos Szövetsége, Vállalkozók Országos Szövetsége, MTA Alföldi Társadalomkutató Csoportja, KSH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága, JNSZ Megyei Múzeumok Igazgatósága, JNSZ Megyei Levéltár), a gazdasági szféra szereplőivel kialakított együttműködések. Kiemelkedő a Főiskola infrastruktúra-fejlesztési tevékenysége, melynek folyamán 21. századi színvonalon biztosítja az oktatás és a tudományos kutatás feltételeit. A Pályázati Felhívásban kiemelt szempontok érvényesülése a folyamatos, stratégiai jellegű minőségfejlesztés a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei működésének meghatározó részét képezi; A pályázatban és a helyszíni látogatáson bemutatott tények meggyőzően bizonyítják, hogy a Főiskola a gondosan kimunkált intézményi stratégián alapuló stratégiai célokkal rendelkezik. Egyértelműen kialakításra kerültek a stratégiai prioritások, ezek ismerete azonban nem teljes körű az intézményben. A Főiskola határozott elképzelésekkel bír a jövővel kapcsolatosan, amelyeket fejlesztési törekvésekben fogalmazott meg. A minőségfejlesztési tevékenysége megfelelő szervezet által koordinált, az ehhez kapcsolódó erőforrások biztosítottak. A helyszíni látogatás ugyanakkor megerősítette, hogy a számos területen eszközölt talán túl radikális fejlesztési tevékenység még nem kiforrott, nem történt meg teljes körűen a gyakorlatba történő implementálása, alkalmazása. Arra sem találtunk bizonyítékot, hogy az eredményeket hogyan használják fel a stratégia megvalósulásának támogatására, illetve a stratégia felülvizsgálatára. 7

8 folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a szolgáltatásaikat igénybe vevő ügyfelek elégedettségének alakulását; Az intézmény egy-két éve méri a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek elégedettségét több szinten is (gólyák, hallgatók, végzett hallgatók). Az Eredmények oldalon azonban ritkán találtunk a területekre vonatkozó célértékeket, idősor adatokat, összehasonlító, benchmark adat is rendkívül kevés volt (holott a stratégiai szövetség kialakítása és a versenytársak azonosítása miatt ez lehetséges és elvárható lett volna). A szakmai gyakorlatos helyek felülvizsgálata, PhD tanulmányok támogatása, infrastrukturális fejlesztések azonban jó példái az elvárásokra való reakcióknak. gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres megoldások átvételét; A Főiskola jelenleg tudatosan és módszertanilag megalapozva nem alkalmazza az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres megoldások átvételét. a pályázó intézmény folyamatos önértékelést végez óta évente végez az intézmény EFQM alapú önértékelést, melyet a Vörösösvény szoftver támogat. Jelen pályázat is ezen szempontrendszer alapján készült. Kiemelendő azonban, hogy nem klasszikus önértékelést végez az intézmény (egy ember kezeli, frissíti az Adottságok oldali és az Eredmények oldali információkat, adatokat, mutatókat), az önértékelés intézményesülése még nem történt meg. Összességében elmondható, hogy a Szolnoki Főiskola egy evolúciós fejlődési szakasz elején, közepén tart, aminek a tényleges eredményei várhatóan 1-2 év múlva érnek be és akkor lehetne azokat megfelelő módon értékelni. A Főiskolának 2010 júliusától új rektora van, aki részben továbbvitte a már elkezdett folyamatokat, ugyanakkor új tervekkel, célkitűzésekkel gazdagította az intézményi portfóliót. Jelenleg is több új és jó irányba mutató kezdeményezés van folyamatban (pl. BSC mutatószám rendszer, AVIR, ISO Környezetirányítási rendszer, kulcsfolyamat-modell kialakítása). A módszerek, megközelítések tervezése megfelelő, több esetben a felsőoktatásban használt, elvárható átlag felett van. Mindazonáltal egyrészt a módszerek gyakorlatba ültetésére, és a módszerek tanulás alapján történő fejlesztésére kevés bizonyítékot találtunk, másrészt több újonnan indított módszer esetében a működés eredményessége még nem is értékelhető. Az Eredményekről általánosságban elmondható, hogy a pályázó a munkatársi eredmények kivételével széleskörűen mutatja be az eredményeket. Ugyanakkor kevés esetben találtunk kitűzött célokat, tendencia megállapítását lehetővé tévő eredménybemutatás is csak nagyon kevés esetben fellelhető. Ennek oka a sok és radikális módszertani változtatás, ami miatt nem mérhetők össze a különböző évek elégedettségmérési adatai. Az értékelő csoport határozottan biztatja a Főiskolát arra, hogy folytassa a megkezdett minőségfejlesztési munkát. A évi Felsőoktatási Minőségi Díj pályázat folyamatában az értékelő csoport a Szolnoki Főiskola pályázatát a Díj Felsőoktatási intézmény kategóriájában Ezüst Fokozatú Elismerő Oklevél elismerésre javasolja. 8

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap Pannon Egyetem Minıségügyi Érdekeltek párbeszéde, az elvárások egyeztetése Kari minıség oktatói szemmel Dr. Csizmadia Tibor egyetemi adjunktus Minıségirányítási modell és az elıállítandó dokumentumok kapcsolata

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP

AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS. Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP AZ OFI KIEMELT PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI A CALDERONI ADATBÁZIS Topár Gábor szakmai projektvezető TÁMOP 4.1.4. Miért FEMIP? Minőségfejlesztés a felsőoktatásban program = FEMIP a program korábbi munkacíme:

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT ALAPJAI. 10. előadás Önértékelés. Bedzsula Bálint

MINŐSÉGMENEDZSMENT ALAPJAI. 10. előadás Önértékelés. Bedzsula Bálint MINŐSÉGMENEDZSMENT ALAPJAI 10. előadás Önértékelés bedzsula@mvt.bme.hu Amiről szó lesz ma Választ adok a következőkre: Mi a szervezeti önértékelés? Mi jellemzi az EFQM modellt? Mi a RADAR logika? Ellenőrzési

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE SE INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Győr 2007. május 08. Előadó: Hajdu Elemér cégvezető tanácsadó Hajdu & Társai Tanácsadó és

Részletesebben

Minőségirányítás 12.

Minőségirányítás 12. Minőségirányítás 12. EFQM-modell, Minőségi díjak A TQM rendszer mérésére, az üzleti folyamatok értékelésére és fejlesztésére szolgáló módszer az EFQM modell. EFQM: European Foundation for Quality Management

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Közoktatási Kiválóság Partnerprogram

Közoktatási Kiválóság Partnerprogram Közoktatási Kiválóság Partnerprogram Programindító tájékoztató 2009. november 17. Sugár Karolina, elnök, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete 1/15 SZÖVETSÉG A KIVÁLÓSÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET TAGI SZERVEZŐDÉSŰ,

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. programja

A felsőoktatási intézmények. programja A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja PARTNERKÖZPONTÚSÁG, MINŐSÉGÉRTÉKELÉS, MINŐSÉGKULTÚRA VÁLTÁS Szeged, 2005. december 16. Dr. Szintay István intézetigazgató egyetemi

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉPZÉS. Teljes körű minőségirányítás (TQM) esettanulmány

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉPZÉS. Teljes körű minőségirányítás (TQM) esettanulmány MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉPZÉS Teljes körű minőségirányítás (TQM) esettanulmány TQM Az elmúlt évtizedben lejátszódó politikai, gazdasági, technológiai és társadalmi változások alapvetően megváltoztatták a hatékony

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó!

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó! Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések Tisztelt Fenntartó! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a JNSZ TISZK fenntartóinak a TISZK mint intézmény, önálló

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Felsőoktatási menedzsment

Felsőoktatási menedzsment Felsőoktatási menedzsment különös tekintettel a gazdasági felsőoktatásra Sándorné dr. Kriszt Éva rektor emerita, intézetvezető főiskolai tanár MellearN Szakmai Szeminárium, Budapest, 2016. december 7.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályos: 2010. december 1. Módosítva:

Részletesebben

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam

EOQ MNB QMHC eü. specifikus tanfolyam ( 4x2 nap) (2016.október-november) EOQ QMHC tanfolyam EOQ QMHC tanfolyam Minőségi vezetők az alapismereteket egyetemi / felsőfokú végzettség során szerzik meg és emellett legalább négy éves teljes munkaidős munkahelyi tapasztalata szükséges, melyből legalább

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Tájékoztató az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelésről

Tájékoztató az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelésről Tájékoztató az MSZ EN ISO 9004:2010 szabvány szerinti Szervezeti Önértékelésről 2012. május 31. Katonai Zsolt ügyvezető igazgató 1 A tartós siker Egy szervezet tartós sikerességét a megrendelők és más

Részletesebben

Farkas Olga SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

Farkas Olga SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Farkas Olga SZTE minőségértékelési modell kiterjesztésének tapasztalatai a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon MINŐSÉGÉRTÉKELÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉS BENCHMARKING KONFERENCIA Szeged, 2006. december 15. I. HÁTTÉR

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Bozóky Tamás, AVIR szakmai vezető Fejérvári Bence, informatikai folyamatmenedzser 2013. szeptember 18. AVIR I. fejlesztése 2008-2011: AVIR fejlesztése

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Duális képzés Az. képzési forma. Kovács Zsuzsanna Duális Képzés és Módszertani Központ. 12. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia

Duális képzés Az. képzési forma. Kovács Zsuzsanna Duális Képzés és Módszertani Központ. 12. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Duális képzés Az együttműködésen ELŐADÁS alapuló CÍME képzési forma Kovács Zsuzsanna Duális Képzés és Módszertani Központ 12. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Budapest, Budapesti Corvinus

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17.

AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE. XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia 2015. Szeptember 17. AZ ISO 9001:2015 LEHETŐSÉGEI AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉRE 2015. Szeptember 17. SGS BEMUTATÁSA Alapítás: 1878 Központ: Genf, Svájc Tevékenység: Ellenőrzés, vizsgálat és tanúsítás Szervezet: 80.000

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Balatonakarattya Község Önkormányzata Balatonakarattya Község Önkormányzata Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 18. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya Község Önkormányzat

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja

MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM október 20. A mentorrá válás útja MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM PROJEKTZÁRÓ KONFERENCIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 2015. október 20. A mentorrá válás útja A tanulási eredmény alapú mentorképzés-fejlesztés eredményei www.jgypk.hu Dr. Farkas Éva

Részletesebben

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE Kerber Zoltán A tankönyvek jóváhagyása

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben

VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer

VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer VEZETÉS Az Egyetemi irányítási rendszer MÚLT: Fokozatos struktúraváltás (szervezeti struktúra és a képzési terület bővítése, főiskola egyetemmé válása) Centralizált intézményi irányítás Főként a műszaki

Részletesebben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA. Prof. Dr.Turcsányi Károly, egyetemi tanár

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA. Prof. Dr.Turcsányi Károly, egyetemi tanár A Nemzeti Közszolgálati Egyetem MINŐSÉGSTRATÉGIÁJA Prof. Dr.Turcsányi Károly, egyetemi tanár Gyökerek I. (innen indultunk) Tudatos minőségfejlesztés a ZMNE-n Mérés értékelés Önértékelés 2 Gyökerek II.

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

Dr. Topár József (BME)

Dr. Topár József (BME) (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XXII. Magyar Minőség Hét 2013. november 6. 1 Projekt minőségbiztosítás?? minőségmenedzsment??? Projekt K+F+I Mit várunk e rendszerektől? Összehangolás-

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam)

Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Minőségügyi Menedzser az Egészségügyben témájú szakmai tanfolyam (EOQ QMHC tanfolyam) Tanfolyam célja A tanfolyam célja a résztvevők számára olyan általános és egészségspecifikus minőségmenedzsmenti ismeretek

Részletesebben

Pályázati felhívások. A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2012. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj elnyerésére.

Pályázati felhívások. A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2012. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj elnyerésére. H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 25. szám 4895 IV. Pályázati felhívások A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2012. évi Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj elnyerésére A pályázat

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Teljesítménymérés a műszaki felsőoktatásban

Teljesítménymérés a műszaki felsőoktatásban Kihívások a műszaki szakemberképzésben Teljesítménymérés a műszaki képzésben Teljesítménymérés a műszaki felsőoktatásban A teljesítménymérés különböző aspektusai Dunaújvárosi Főiskolán Harazin Tibor 2010.

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft)

A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft) A fenntartható sikeresség irányítását szolgáló szervezeti önértékelési szoftver alkalmazása Katonai Zsolt (Q-Master Trust Tanácsadó Kft) A MSZ EN ISO 9004: 2010 szabvány a tartós siker megvalósítását támogatja

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek

Részletesebben

Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában. Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ

Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában. Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ Duális képzés a BGF GKZ gyakorlatában Lambertné Katona Mónika BGF-GKZ HELYZETÉRTÉKELÉS MÚLT.2014 2015 JÖVŐ PILOT AKKREDITÁCIÓ DUÁLIS KÉPZÉS 2 SZAKON DUÁLIS KÉPZÉS BŐVÍTÉSE 2 Mérföldkövek: A MÚLT - 6 partnerrel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel

Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Információbiztonság fejlesztése önértékeléssel Fábián Zoltán Dr. Horváth Zsolt, 2011 Kiindulás SZTE SZAKK információ információ adatvédelmi szabályozás napi gyakorlat információ Milyen az összhang? belső

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Kiválósági és Minőségi díjak - az EFQM elismerések és a benchmarking alkalmazásának lehetőségei

Kiválósági és Minőségi díjak - az EFQM elismerések és a benchmarking alkalmazásának lehetőségei Kiválósági és Minőségi díjak - az EFQM elismerések és a benchmarking alkalmazásának lehetőségei MANO Klaszter évzáró Good Practice Fórum 2009. december 14. Sugár Karolina, elnök, az EFQM Magyar Nemzeti

Részletesebben