Iskolai rendtartás. 1. Cikkely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolai rendtartás. 1. Cikkely"

Átírás

1 Iskolai rendtartás Az iskolai rendtartást az 245/2008-as iskolai törvény 153 as írja elő. Feladata, ésszerűsíteni a feladatok elosztását az egyes érdekeltek között, a munkaidő helyes kihasználása, a biztonság és balesetek megelőzése érdekében. Betartása alapja az iskolában végzett sikeres és biztonságos munkának. Ezért minden érdekeltnek kötelessége a rendtartást betartani. Ez a rendtartás én az iskola igazgatója adja ki, és megszünteti az előzőleg én kiadott iskolai rendtartást. Az iskolarend tartalmazza az iskolához tartozó területek, műhely, számítástechnika osztály, iskolai klub és az ebédlő használatát. A tanítás az órarend szerint történik, melyet az igazgató ad ki. Az órarend minden osztályban ki van függesztve az osztályfőnök és az igazgató aláírásával. A tanítás kezdete 7.50 óra. Egy tanítási óra 45 perc és csengetéssel kezdődik és végződik. A szünetek 5,10,15,30 percesek. A nagyszünet a 2. óra után kezdődik és 15 perces. Iskolánk csengetési rendje: 1. óra 07,50-08,35 2. óra 08,40-09,25 3. óra 09,40-10,25 4. óra 10,35-11,20 5. óra 11,25-12,10 6. óra 12,40-13,25 7. óra ,15 8. óra A tanulók jogai: 1. Cikkely 1. A tanuló 2 szakkört látogathat. 2. Az iskolai klubot és a Művészeti Alapiskolát az alsó tagozat tanulói látogathatják. 3. A tanuló tagja lehet szervezeteknek, ha annak szabályzata azt megengedi. A tanuló látogathat nyelviskolát, szabadidő központot, egyházi intézményt, dolgozhat sport és kulturális egyesületekben. 4. A tanulónak joga van tankönyvek kölcsönzésére (az alapiskola 1. évfolyamán kívül, mivel ez az ő tulajdonukban marad) és azokat egy éves használat után ép állapotban visszaadni. 5. A tanulónak joga van látogatni az iskolai étkezdét. 6. A tanulónak joga van a tananyag érthető magyarázatára. 1

2 7. A tanulónak joga van kérdéseket feltenni a tananyaggal kapcsolatosan, és joga van a válaszra is. 8. A tanulónak joga van az objektív értékelésre. 9. A tanulónak joga van figyelmes bánásmódot elvárni a tanáraitól és iskolatársaitól. 10. A tanulónak joga van a biztonságos és egészséges környezetre. 11. Az alapvető pszicho-higiéniai normák betartására (legtöbb két 45 percnél hosszabb írásbeli egy nap alatt; legtöbb 2 szóbeli osztályozott felelet). 12. A tanulónak joga van időben, térben és megfelelő módon elmondani a véleményedet. 13. Az óra kezdetén jelenteni a felkészületlenséget rendkívüli esetben. 14. A tanév kezdetén a tanulónak jogában áll megválasztani a padtársát. Az osztályfőnökkel kialakítani az ülésrendet, amely a tanulók számára kötelező. Megváltoztatni azt csak az osztályfőnök beleegyezésével lehetséges. 15. A tanulónak joga van a rendtartásban meghatározott szünetre. 16. A tanulónak joga van megválasztani mit akar csinálni a szünetben, ha az nem sérti a biztonságot és nem zavarja a többi tanulót. A nagyszünetben nem tilos labdajátékokat játszani és egyéb játékokat, melyeket az ügyelet nem engedélyez. A tanulók kötelességei 2. Cikkely I. Iskolalátogatás 1. A tanuló kötelessége időben és rendszeresen iskolába és egyéb iskolai rendezvényekre járni. 2. A tanításról és egyéb iskolai rendezvényekről csak betegség, komoly családi probléma, rossz időjárás és váratlan közlekedési viszonyok miatt lehet hiányozni. 3. Ha a tanuló előre tudja hogy hiányozni fog, kötelessége ezt az osztályfőnöknek jelenteni. 4. Nyomós okok miatt a tanuló törvényes képviselője távolmaradási engedélyt kérhet. Az engedély megadásáról 1 óra esetén az óra adó tanár, 1 nap esetén az osztályfőnök, több nap esetén az igazgató dönt, a kérvény leadása után. 5. Ha a diák előre nem látott ok miatt nem vehet részt a tanításon, a szülő 24 órán belül köteles az osztályfőnökkel közölni a hiányzás okát. 6. A diák a tanításról való hiányzást mindig írásban köteles igazolni, az lehet szülői, törvényes képviselői vagy orvosi igazolás. 7. A nem kötelező tantárgyakon a diák köteles megjelenni ha az beiratkozott az egyes tantárgyakra. 2

3 II. Bejárás az iskolába 1. A tanulók 7:30 tól érkeznek az iskolába, hogy a tanítás kezdete előtt 5 perccel a saját helyükön legyenek és tanszereik legyenek elkészítve. A tanulóknak a délutáni órákra és szakkörökre 5 perccel a csöngetés előtt kell érkezniük. A tanulók az iskola épületébe az ügyeletes tanár engedélyével léphetnek be. A tanítás után az ügyeletes tanár elkíséri a tanulókat az öltözőbe, és miután cipőt húznak, ki kíséri őket az iskola épületéből. 2. Az iskola épülete 08:00-kor bezár. Akik később érkeznek az iskola épületébe az ügyeletes tanár felügyelete alatt a szünetekben lesznek beengedve. 3. A tanuló az iskola épületébe a fő bejáraton léphetnek be. 4. A túl korán érkező tanulók nem tartózkodhatnak az iskola helyiségeiben, csak abban az esetben ha erre az iskola igazgatója engedélyt ad. 5. A belépéskor a tanulónak kötelessége letisztítani a cipőt, váltani benti cipőt, és a felső ruházatot eltenni a nagy folyosón lévő szekrénybe. 6. Biztonsági okokból nem tartózkodhatsz felügyelet nélkül az iskola területén. III. A tanulók viselkedése a tanítási óra alatt 1. A tanításra és iskola eseményekre a tanuló az órarendje szerint érkezik időben, felkészülve, tankönyvvel és taneszközökkel. Az eszközöket a szünetben kell kikészíteni a tanulónak, a többi dolgai maradjanak a táskában. 2. A tanuló az osztályfőnök által meghatározott ülésrend alapján ül, a szaktantermekben a pedagógus utasítása szerint. 3. Becsöngetéskor mindegyik tanuló a helyén tartózkodik és csöndben várja a tanárt. 4. A tanuló a tanítás alatt illedelmesen ül, figyelmesen hallgatja a magyarázatot, bekapcsolódik az óra menetébe, nem súg, nem less, ne zavarja az órát. 5. Ha a tanuló felelni szeretne, vagy mondani valója van, kézfenntartással jelentkezik! 6. Ha a tanuló nem tud felkészülni az órára, az óra elején jeleznie kell a tanárnak az okot is. A házi feladatod a tanulók otthon írják meg, és nem az iskolában. 7. A diák köteles tiszteletben tartani diáktársait, megóvni azok értékeit, fegyelmezetnek lenni, a tanárok és más alkalmazottak utasításait figyelembe venni, és úgy viselkedni az iskolában és az iskolán kívül, hogy dicsőséget szerezzen magának és az iskolának is. 3

4 8. A tanulónak azonnal jeleznie kell a jelenlévő tanítónak ha megsérül, vagy ha nem érzi jól magát. A tanulónak oda kell figyelnie azokra, akiknek mozgásproblémái vannak és mindig igyekezni kell nekik segíteni. 9. A tanuló az osztályt, a foglalkozás helyét csak tanítói engedéllyel hagyhatja el. 10. A tanulónak kötelessége a saját helyét tisztán és rendben tartani. 11. Manipulálni az ablakokkal, kapcsolókkal, és eszközökkel, melyek az osztályban vannak, csak a tanár engedélyével lehet. 12. A tanítás alatt és a szünetekben a bántalmazás semmilyen formája nem engedélyezett: se fizikai, szóbeli, ijesztgetés, lopás, másik vagyonának a megrongálása, kinevetés, megalázás. 13. Nem engedélyezett az ablakon való kihajolás, papírok és szemét kidobálása. 14. A tanuló nem hord olyan tárgyakat az iskolába, melyekre nem lesz szüksége. A tanár elveheti és a szülőknek adja vissza. Értékes tárgyakat és nagyobb pénzösszeget a tanuló csak a saját felelősségére hordhat. Eltulajdonítás esetén az iskola nem felelős. 15. Az iskolában és az iskolai rendezvényeken nem használhat a tanuló mobiltelefont és MP A tanulóknak tilos: ülni az ablakpárkányon, veszélyes cipőben járni,/pl. magas sarkú/, elhagyni az iskola területét a tanítás alatt, a toalett helyiségekben tartózkodni, ha már nem szükséges, futkározni és veszélyeztetni az iskolatársakat, cigarettázni, alkoholt és egyéb káros anyagokat hozni és használni, pénzben játszani, csúszkálni a folyosón, csúszkálni és áthajolni a korláton. 17. Ha az osztályba felnőtt személy lép, a tanuló feláll. Hasonlóan tiszteli meg a tanárt ha elhagyja az osztályt. Tornaórán, munkára nevelés órán, rajzórán, és írásbeli alatt nem kell a tanulónak felállnia. 18. Minden dokumentumot és igazolást a diákok az osztályfőnökön keresztül intézik. 19. Tanulmányi kirándulásokon, sí tanfolyamon, úszótanfolyamon, a tanulónak be kell tartani a tanár utasításait. 20. Az iskolán ezeket a óvintézkedéseket alkalmazza a legális és illegális drogok terjesztése ellen: a) idegeneknek belépni tilos ill. lehetséges előzetes egyeztetés alapján, b) a tanítóknak kötelességük figyelni a tanulók esetleges gyanús viselkedését, ami a drogot illeti, c) gyanú esetén azonnal együttdolgozni az igazgatósággal, d) ha valamelyik tanulónál felmerül a gyanú, azonnal értesítjük a szülőt, szükség esetén a rendőrséget, 21. A tanulóknak kötelességük: a)részt venni ezen témakörű beszélgetésen és felvilágosításon, 4

5 b) betartani a biztonsági előírásokat, melyekkel látható módon ismertetve voltak, c) jelenteni az osztályfőnöknek az esetleges hiányosságokat, melyek veszélyeztetik biztonságodat, d) tantestületbe, műhelybe, szaktantermekbe csak pedagógus felügyelettel léphetnek be a tanulók!!! 22. A tanuló a tanítás előtt odaadja az osztályfőnöknek a mobiltelefonját. Tanítás alatt a tanuló nem használhat mobiltelefont. A mobiltelefon a tanítás végén lesz visszaadva. Abban az esetben, ha a diák ezeket az intézkedéseket megszegi, a mobiltelefont csak a tanév végén kapja vissza, illetve abban az esetben, ha a szülő személyesen beszéli meg a tanárral. 23. Az alsó és felső tagozat diákjai a mászókát csak a testnevelés órán pedagógus felügyelete mellet használhatják. A napközi diákjai a mászókát délutáni órákban a nevelő felügyelete mellet használhatják. 24. A felső tagozat tanulói nem használhatják a csúszdát. A napközisek a csúszdát a délutáni órákban a nevelő felügyelete mellet használhatják. IV. A tanulók viselkedése a szünetekben 1. A kis szünetekben a tanulók az osztályban maradnak, és készülődnek a következő órára. Az ajtóknak nyitva kell lenni. A diák az illetékes szolgálatos pedagógus engedélyével léphet be más évfolyam osztálytermébe. 2. A 2. óra után a tanulók elhagyják az osztályt és ez idő alatt az iskola udvarán tartózkodnak. Az iskolaudvart csak a tanár engedélyével hagyhatják el. Rossz idő esetén minden tanuló sétál az iskolafolyosón. A tanulók az ügyeletes utasításait követve mennek vissza a osztályba. 3. A szemetet a szemétkosárba kell dobni! A szemetet tilos szétdobálni a folyosón vagy a WC kagylóba, mosdóba dobni.! 4. A szaktantermekbe, műhelybe tanítói felügyelettel mehetnek a tanulók. 5. A szakkörökön a diákok a szakkör vezetőjének felügyelete alatt tartózkodhatnak. Mielőtt megkezdődik a szakkör, a diák a tanárra a folyosón, a tanterem előtt várakozik. V. A tanulók eltávozása az iskolából 1. Az utolsó tanítási óra után a tanuló fölrakja a széket a padra, a szemetet a padból a szemétkosárba teszi. 2. A tanár utasítására a tanulók elhagyják az osztályt. A tanulók a folyosón sorakoznak és a tanár vezetésével lemennek az öltözőbe, ahol átöltözködnek és elhagyják az iskolát. 3. A tanuló köteles elhagyni az iskola területét. Az iskola nem vállal felelősséget azért a tanulóért, aki megszegte ezt a előírást. 5

6 4. Azért a tanulóért, aki a napközit látogatja, teljes mértékben a nevelő veszi át a felelősséget, aki a tanulókat az utolsó tanítási óra után átveszi a tanártól. Miután a tanár átadta a tanulókat a nevelőnek, a tanár felelőssége ezzel megszűnik. VI. Gondoskodás a berendezésről, iskolaudvarról tanszerekről, tantermekről, tanszerekről, és az 1. A tanuló köteles vigyázni az iskola épületére, benti és kinti berendezésre. 2. Amennyiben a diák szándékosan vagy véletlenül megrongálja a tankönyveket, a segédeszközöket, és az iskola egyéb tulajdonát, a szülei, ill. a törvényes képviselője köteles a károkat megtéríteni. Ha nem derül ki, hogy ki volt a tettes, ebben az esetben a károkat az osztály kollektívája téríti meg. 3. A tanuló köteles a tankönyveket és a füzeteket befedni. Ha a tanév közben a diák megrongálja vagy elhagyja a tankönyvet, köteles annak árát megtéríteni. 4. A pedagógiai dokumentációk (osztályzóív, osztálykönyv) a tanár számára szolgál. Ezért nem engedélyezett a velük történő manipuláció (megrongálni, lapozni, beírni, elrejteni,...). 5. Az osztály kollektívája gondoskodik a tanterem esztétikus kinézetéért, és törődnek a leltárban lévő bútorokkal (székek, asztalok...). 6.Az iskola tulajdonának megrongálása esetén a szülő köteles a kárt megtéríteni. VII. Gondoskodás a külsőről és az egészségről 1. A tanuló tisztán és a korához megfelelő ruházatban jár az iskolába. Áthuzakodik az egészség szempontjából megfelelő cipőbe. 2. A kézművészeti, munkára való és a testnevelési órákon megfelelő munka és sportruházatot visel. 3. Orvosi, fogorvosi vizsgálaton a tanulók szüleikkel vesznek részt rajta, egyedül csak írásbeli szülői engedéllyel. 4. Tilos a dohányzás, egyéb káros anyagok használata! 5. A legális és illegális drogok terjesztése szigorúan tilos! 6. Ha a tanuló megbetegszik vagy olyan személyekkel tartózkodik, akik fertőző betegségekben szenvednek, a tanuló törvényes képviselője azt köteles jelezni az iskola igazgatónőjének.. 7. Ha a tanuló nem érzi jól magát, azonnal jelenteni kell a tanárának. 6

7 VIII. A tanulók viselkedése az iskolán kívül 1. A tanulóknak úgy kel viselkedni az iskolai kirándulásokon és programokon, hogy ne hozzanak szégyent az iskolára. 2. A tanulók kötelesek illedelmesen viselkedni az iskolán kívül, szabadidejükben és az iskolai szünidő alatt. 3. A tanuló figyelmes az idősekkel, betegekkel, és a nőkkel szemben. 4. A tanulók óvják a saját és iskolatársai egészségét, betartják a biztonságot és a közlekedési szabályokat az utcán. 5. Az alapiskola tanulói, csak azokat a programokat látogathatják, amelyek 15 éves korig megengedettek. A tanulók az esti órákban kulturális, sport, és egyéb programokon szülői vágy más felnőtt felügyelete alatt vesznek részt. 6. Drog, alkohol és cigaretta fogyasztása az iskolán kívül is tilos!!! Javító és komissziós vizsgák 3. Cikkely 1. Ha az évfolyam tanulója a második félév végén legtöbb két kötelező tantárgyból elégtelen értékelést kap, akkor ezekből a tantárgyakból igazgatói döntés alapján javító vizsgát tehet. 2. A javító vizsgák a nyári szünet utolsó hetén történnek. A javító vizsga dátumát az iskola igazgatója határozza meg. Tanuló, aki valamilyen komoly ok miatt nem tudott részt venni, megjelenni a javító vizsgán, szeptember 15-ig kaphat új időpontot, ezért a vizsga időpontjáig, feltételesen a fellépő osztályba megy. 3. Tanuló, aki különösebb ok nélkül nem jelenik meg a pótvizsgán, abból a tantárgyból, amelyikből vizsgáznia kellett volna elégtelen értékelést kap. 4. Tanuló komissziós vizsgát a következő esetekben tehet: a) ha pótterminusban van feleltetve b) ha javító vizsgát tesz c) ha a feleltetés az iskola igazgatója kezdeményezésére történik d) ha a tanuló törvényes képviselője megkérdőjelezi a tanuló félévi vagy év végi értékelését valamely tantárgyból, akkor kérvényezheti a tanuló vizsgáztatását 3 napon belül a bizonyítvány átvételétől számítva. e) ha a tanuló fel van mentve a kötelező iskolalátogatás alól f) ha individuális képzésben vesz részt g) ha külföldön jár iskolába 5. A komissziós vizsga komissziója legalább három tagú kell hogy legyen. Az iskola igazgatója, vagy az általa kijelölt személy az elnök, 2. tag maga a vizsgáztató, aki a tanulónak az adott tantárgyat tanította, a 3. tag egy olyan tanár, akinek a szakja megegyezik a 7

8 vizsgáztatott tantárggyal. A komissziós vizsga eredményét az elnök olvassa fel hirdeti ki vizsga napján. Ez az eredmény és osztályzat, amit a tanuló kap végleges. 4. Cikkely A szülők jogai és kötelességei I.A szülők jogai és kötelességei (a tanuló törvényes képviselője) A szülők, akik a tanulók törvényes képviselői, az iskola egykori tanulói a többi polgár és szervezetek, amelyek az iskola körzetében működnek önkéntesen tömörülnek az iskola szülői tanácsában. A szülők tanácsa jelentős formája a polgárok és szülők aktív részvételének, a tanulók és az ifjúság nevelésére vonatkozó kérdések és az iskola és nevelési intézmények irányításában. 2. A szülői tanács feladata anyagi segítséget nyújtani az iskola tagjainak társadalmi munkájával, elsősorban az iskolai környezet szépítésében, anyagi segítséget nyújtani az iskolának és osztályon kívüli eseményeken, lehetőség szerint teljesíteni a következő feladatokat az iskola javára: segíteni az iskolának a társadalmi szervezetek együttműködésénél, támogatni a tanítók igyekezetét a munkájukban, segíteni az iskolának a tanulók nevelésében, mindenekelőtt az osztályon és iskolán kívüli tevékenységben, figyelmet szentelni a tanulók helyes pályaválasztására, segíteni megoldani a nevelési gondokkal küszködő tanulók eseteit, és együttműködni a gyerekek, ill. az ifjúság káros hatások elleni védelménél. 3. A szülők tanácsa nem avatkozik bele az iskola nevelési - művelődési folyamatába, de segít kialakítani a feltételeket és támogatja ennek megvalósítását. 4. A szülőknek és más személyeknek nem engedélyezett a belépés a tanítás ideje alatt a tanítási órára, és zavarni a tanítót a tanítási órán, ha előre nem megegyezett, és az iskola által nem engedélyezett. 5. A szülő teljes mértékben felelős saját gyerekéért a tanítási órán kívül. II. A tanuló törvényes képviselőjének kapcsolata az iskola vezetésével, az osztályfőnökkel és a többi tanítóval 1.A törvényes képviselő csak a tanítás befejezése után léphet kapcsolatba a tanárral.. Kivételes esetekben a szünetben, vagy a tanító általi meghívásra a megadott időben. III. Az iskola együttműködése a családdal 1.Az iskola folyamatosan informálja a szülőket a gyermek magaviseletéről és tanulmányi előmeneteléről. Egyike az ilyen eszköznek a tanulókönyv (TK). A TK-ben közlések, információk is szerepelnek. Erre a célra fognak szolgálni a konzultációs órák is. 8

9 2. A tanító közli a szülőkkel nemcsak a nem kedvező értesítéseket gyermekükről, hanem a pozitív dicséreteket is. Ennek a beírása a TK-be átgondolt legyen. 3. A beírás előtt a tanító mérlegeli, hogy az adott esetben nem lenne-e jobb módja a szülőkkel való érintkezés /pl. beszélgetés szülőértekezleten, levél, vagy személyes látogatás formájában./ 4. Ha a szülőnek kétségei vannak gyermeke osztályzásával kapcsolatban, jogában áll 3 napon belül kérvényezni az iskola igazgatójánál, hogy a tanuló előre meghatározott komisszió előtt újra lefelelhessen. Étkezés az iskolai étkezdében 5. Cikkely 1. A tanulók kötelesek a meghatározott időben befizetni a kosztpénzt az iskolai étkezdében. Abban az esetben ha valaki nem fizeti be a meghatározott időben, nem jogosult, nem tarthat igényt az ebédre. 1. A gyerekek viselkedését az étkezdében az iskola belső rendtartása szabályozza, valamint a szolgálatos tanár irányítja. 2. Nem megfelelő viselkedés esetében kiutasítható a diák az étkezdéből, s csak akkor étkezhet, ha a többiek már elhagyták az étkezdét. 3. Az étkezdében nem tartózkodhatnak olyan diákok, akik nem fogyasztanak ebédet. Kivételt csak a szolgálatos pedagógus adhat. 6. Cikkely Nevelési óvintézkedések és jutalmak 1. A nevelési óvintézkedések és jutalmak juttatása a tanulók értékelésére és osztályzására vonatkozó metodikai útmutatások alapján történik. 2. A tanuló köteles a tanár felhívására felmutatni az ellenőrzőjét. 1. A tanuló, aki visszautasítja az ellenőrzője felmutatását, az illetékes pedagógustól bejegyzést kap az osztálykönyvben. Ezeknek a bejegyzéseknek a száma alapján a következő intézkedések hozhatóak ellene: 3-6 bejegyzés esetében osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés 7-10 bejegyzés esetében osztályfőnöki megrovás 9

10 11-15 bejegyzés esetében igazgatói megrovás 16-nál több megrovás esetében csökkentett magaviseleti jegy 2. Ha bármilyen oknál fogva a tanuló nem tudja felmutatni az ellenőrzőjét, a következő tanítási napon köteles azt megtenni. Nem respektálás esetében az iskolai rendtartás megszegésének tekinthető. 3. Az osztályfőnök egy hónapban egyszer ellenőrzi a TK beírja az osztályzatokat és a megjegyzéseket az osztályzóív alapján, ellenőrzi a szülők aláírását a tanulókönyvben. Abban az esetben, ha a szülők nem érdeklődnek a gyermekük jegyeiről, beidézést kapnak az igazgatónál. 4. Igazolatlan órák: 1 óra osztályfőnöki figyelmeztetés 2 3 óra osztályfőnöki megrovás 4 9 óra igazgatói megrovás, a szülő beidézése óra 2-es magaviselet óra 3-as magaviselet 50 óra felett 4-es magaviselet Egy hónapban, ha meghaladja a 15 órát, az osztályfőnök közösen az igazgatósággal köteles jelenteni az illetékes szerveknél. 5. Szülői igazolást az 1. félévben az osztályfőnök 2 napot igazolhat, a 2. félévben szintén. Ha a tanuló 3 napon felül hiányzik, a szülő vagy törvényes képviselője köteles értesíteni az iskolát, betegség esetében orvosi igazolással igazolni a hiányzást, különben igazolatlan órának minősül. - késői érkezés reggel a tanítási óráról 3x1 igazolatlan óra - ha több mint 15 percet hiányzik, az óra igazolatlan órának minősül 6. Bejegyzések az osztálynaplóba 1 3 osztályfőnöki figyelmeztetés 4 6 osztályfőnöki megrovás 7 9 igazgatói megrovás csökkentett magaviseleti jegy: csökkentett magaviseleti jegy: 3 13 felett 4-es magaviselet 10

11 7. Azonnali igazgatói megrovást kap az a tanuló: Aki szándékosan megkárosítja vagy megsérti osztálytársát, - hajszolja osztálytársát, vulgáris nem megfelelő kifejezéseket használ, szándékos rongálás az iskolában, lopás a pedagógiai tanácsülés döntése alapján azonnali csökkentett magaviseleti jegyet kap. - szándékos testi sértés - a tanuló iskolán kívüli rossz magaviselete miatt: - iskolán kívüli rendezvényeken, főképpen amikor képviselik az iskolát, illedelmesen és fegyelmezetten viselkednek. - játéktermek használata - az osztálytárs hajszolása - lopás az iskolában - dohányzás, alkoholfogyasztás 8. Jutalmak Ha a tanuló viselkedésével és agresszivitásával veszélyezteti az osztálytársai egészségét vagy a tanárokat, vagy testi épségüket, folyamatosan zavarja az oktatást, az igazgató védelmi segítséget kérhet, sőt azonnali elbocsátást kaphat a tanuló ebben az esetben. Ilyen esetben külön helységbe helyezi a tanulót. Individuális szóbeli dicséret a tanítótól Dicséret az osztályfőnöktől: - kitűnő tanulmányi előmeneteléért és példás magaviseletéért - az iskola reprezentálásáért /különféle versenyeken/ - az osztályfőnökkel való együttműködés, segítség, korrekt viselkedés az osztálytársakkal Igazgatói dicséret: - kitűnő tanulmányi előmeneteléért és példás magaviseletéért /átlag 1,00/ - az iskola reprezentálásáért (különféle versenyeken regionális és járási szinten) - a megérdemelt jócselekedetért 11

12 Tárgyi jutalmazás - a tanév végén az iskola példás és eredményes képviseletéért Bolyban, Ing. Erika Gécziová igazgató 12

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Iskolai rendtartás. Pongrácz Lajos Alapiskola Ifjúsági u. 24., 936 01 Ipolyság

Iskolai rendtartás. Pongrácz Lajos Alapiskola Ifjúsági u. 24., 936 01 Ipolyság Pongrácz Lajos Alapiskola Ifjúsági u. 24., 936 01 Ipolyság Iskolai rendtartás (Kivonat a tanulók részére a pedagógiai tanács által 2015. augusztus 26-án elfogadott Školský poriadok c. dokumentumból) Mgr.

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZEPSI ISKOLAI RENDTARTÁSA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZEPSI ISKOLAI RENDTARTÁSA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK I. A tanítási nap rendje ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A tanítás az érvényes órarend szerint folyik, az órarendet minden diák és pedagógus köteles betartani. 2. A délelőtti tanítás 7.50-kor kezdődik ( a 0.óra

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az iskolaválasztás önkéntes, az intézményben tanuló diák pedig köteles betartani az iskola belső rendjét és szabályait.

BEVEZETÉS. Az iskolaválasztás önkéntes, az intézményben tanuló diák pedig köteles betartani az iskola belső rendjét és szabályait. ISKOLAI RENDTARTÁS BEVEZETÉS Az Ipari Szakközépiskola (Stredná priemyselná škola v Komárne) a továbbiakban csak iskola olyan művelődési intézmény, mely lehetővé teszi a tanulóknak, hogy a következő szakokon

Részletesebben

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-71, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc Iskolai rendtartás Az iskolai rendtartás rögzíti a tanulók jogait és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Iskolai rendtartás. 1. Magaviselet. 1.1. Általános viselkedési szabályok

Iskolai rendtartás. 1. Magaviselet. 1.1. Általános viselkedési szabályok Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská ulica 52, Kolárovo tel. 035/777 50 80, fax 035/777 50 82, schola.privata@stonline.sk, Iskolai

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató H Á Z I R E N D Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő rendelkezések A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma. Rögzíti

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským. Lichnerova 71, 903 01 Senec

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským. Lichnerova 71, 903 01 Senec Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Lichnerova 71, 903 01 Senec Organizációs részei: Gymnázium Alberta Molnára Szencziho Szenczi Molnár Albert Gimnázium s vyučovacím jazykom maďarským Stredná

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA ÉS ÓVODA FELSŐSZELI. Iskolai rendtartás

SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA ÉS ÓVODA FELSŐSZELI. Iskolai rendtartás SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA ÉS ÓVODA FELSŐSZELI Iskolai rendtartás A Felsőszeli Széchenyi István MTNY Alapiskola rendtartása (kivonat) Az iskola belső rendtartása jogok, kötelességek

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Katolícka spojená škola Ferenca Fegyvernekiho s VJM - Šahy. Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Ipolyság H Á Z I R E N D

Katolícka spojená škola Ferenca Fegyvernekiho s VJM - Šahy. Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Ipolyság H Á Z I R E N D Katolícka spojená škola Ferenca Fegyvernekiho s VJM - Šahy Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola Ipolyság H Á Z I R E N D A katolikus óvodába, alapiskolába és középiskolába olyan katolikus,

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Házirend. Nyitott Világ Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szeged, Pósz J.u.2.

Házirend. Nyitott Világ Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szeged, Pósz J.u.2. Nyitott Világ Alapfokú Művészetoktatási Iskola Szeged, Pósz J.u.2. Házirend Elfogadta a nevelőtestület: 2012.08.31. A fenntartó jóváhagyta. 2012.08.31. A házirend szabályainak alapja: A Közoktatásról szóló

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 201 036 H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S 2 0 1 3 I. Bevezető A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015.

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. Tartalomjegyzék 1. HATÁLY, ALAPELVEK... 4 1.1 A házirend hatálya... 4 1.2 A személyiségi jogok és

Részletesebben

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Iskolai rendtartás Az iskola legfontosabb feladata az oktatás, nevelés, képzés, használható tudás megszerzésének biztosítása minden tanuló számára. Mindezt olyan

Részletesebben

A kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendje

A kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendje AZ ISKOLÁK NEVELÉSE AZ EGÉSZ ÉLETRE KÉSZÍT FEL, A MIÉNK UTAT MUTAT AZ ÖRÖK ÉLETRE IS. Hiszünk abban, hogy intézményünk az az iskola, amelyben a tanárok Isten dicsőségére élve, a szeretet, a tisztelet,

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

Dunaújváros PASE Házirend

Dunaújváros PASE Házirend Dunaújváros PASE Házirend Általános alapelvek Ez a Házirend a Dunaújváros PASE szakmai működésének szabályozó dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, melynek mértékét az egyesület

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium OM: 027264 HÁZIREND 2013.

Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium OM: 027264 HÁZIREND 2013. Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium OM: 027264 HÁZIREND 2013. 1 1. A házirend szabályainak alapja: 1.1 A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 2012. szeptember

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

A Diósgyőri Gimnázium házirendje

A Diósgyőri Gimnázium házirendje A Diósgyőri Gimnázium házirendje I. Bevezető rész 1. A Diósgyőri Gimnázium tantestülete és a tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalja az iskola életének és működésének legfontosabb

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

40/2004. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

40/2004. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 40/2004. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a Józsefvárosi Roma Középiskolás Diákösztöndíjról szóló 36/1998. (X.02.) sz. önk. rendelet módosításáról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Baja, 2012 1 Tartalom A házirend hatálya...3 A házirend nyilvánossága...3 1. A tanulók jogai...3 2. A

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely

HÁZIREND. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 2013 HÁZIREND Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely Tartalom I. A tanulók jogai... 2 I.1. A jogok gyakorlásának határai... 2 I.2. A jogok általános keretei... 2 I.3. A véleménynyilvánítás

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2008. A Beethoven Általános Iskola házirendje Az iskola valamennyi tanulója a beiratkozás napjától; első évfolyamon a beíratást követő tanév első tanítási napjától

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

PIARISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító száma: 039381 2131 Göd, Jávorka Sándor utca 18. Házirend. Göd, 2014. március 5.

PIARISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító száma: 039381 2131 Göd, Jávorka Sándor utca 18. Házirend. Göd, 2014. március 5. PIARISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM OM azonosító száma: 039381 2131 Göd, Jávorka Sándor utca 18. Házirend TARTALOM 1 BEVEZETÉS... 4 2 A TANULÓ JOGAI... 5 2.1 A kollégista jogai... 5 3 A TANULÓ

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben