Iskolai rendtartás. 1. Cikkely

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iskolai rendtartás. 1. Cikkely"

Átírás

1 Iskolai rendtartás Az iskolai rendtartást az 245/2008-as iskolai törvény 153 as írja elő. Feladata, ésszerűsíteni a feladatok elosztását az egyes érdekeltek között, a munkaidő helyes kihasználása, a biztonság és balesetek megelőzése érdekében. Betartása alapja az iskolában végzett sikeres és biztonságos munkának. Ezért minden érdekeltnek kötelessége a rendtartást betartani. Ez a rendtartás én az iskola igazgatója adja ki, és megszünteti az előzőleg én kiadott iskolai rendtartást. Az iskolarend tartalmazza az iskolához tartozó területek, műhely, számítástechnika osztály, iskolai klub és az ebédlő használatát. A tanítás az órarend szerint történik, melyet az igazgató ad ki. Az órarend minden osztályban ki van függesztve az osztályfőnök és az igazgató aláírásával. A tanítás kezdete 7.50 óra. Egy tanítási óra 45 perc és csengetéssel kezdődik és végződik. A szünetek 5,10,15,30 percesek. A nagyszünet a 2. óra után kezdődik és 15 perces. Iskolánk csengetési rendje: 1. óra 07,50-08,35 2. óra 08,40-09,25 3. óra 09,40-10,25 4. óra 10,35-11,20 5. óra 11,25-12,10 6. óra 12,40-13,25 7. óra ,15 8. óra A tanulók jogai: 1. Cikkely 1. A tanuló 2 szakkört látogathat. 2. Az iskolai klubot és a Művészeti Alapiskolát az alsó tagozat tanulói látogathatják. 3. A tanuló tagja lehet szervezeteknek, ha annak szabályzata azt megengedi. A tanuló látogathat nyelviskolát, szabadidő központot, egyházi intézményt, dolgozhat sport és kulturális egyesületekben. 4. A tanulónak joga van tankönyvek kölcsönzésére (az alapiskola 1. évfolyamán kívül, mivel ez az ő tulajdonukban marad) és azokat egy éves használat után ép állapotban visszaadni. 5. A tanulónak joga van látogatni az iskolai étkezdét. 6. A tanulónak joga van a tananyag érthető magyarázatára. 1

2 7. A tanulónak joga van kérdéseket feltenni a tananyaggal kapcsolatosan, és joga van a válaszra is. 8. A tanulónak joga van az objektív értékelésre. 9. A tanulónak joga van figyelmes bánásmódot elvárni a tanáraitól és iskolatársaitól. 10. A tanulónak joga van a biztonságos és egészséges környezetre. 11. Az alapvető pszicho-higiéniai normák betartására (legtöbb két 45 percnél hosszabb írásbeli egy nap alatt; legtöbb 2 szóbeli osztályozott felelet). 12. A tanulónak joga van időben, térben és megfelelő módon elmondani a véleményedet. 13. Az óra kezdetén jelenteni a felkészületlenséget rendkívüli esetben. 14. A tanév kezdetén a tanulónak jogában áll megválasztani a padtársát. Az osztályfőnökkel kialakítani az ülésrendet, amely a tanulók számára kötelező. Megváltoztatni azt csak az osztályfőnök beleegyezésével lehetséges. 15. A tanulónak joga van a rendtartásban meghatározott szünetre. 16. A tanulónak joga van megválasztani mit akar csinálni a szünetben, ha az nem sérti a biztonságot és nem zavarja a többi tanulót. A nagyszünetben nem tilos labdajátékokat játszani és egyéb játékokat, melyeket az ügyelet nem engedélyez. A tanulók kötelességei 2. Cikkely I. Iskolalátogatás 1. A tanuló kötelessége időben és rendszeresen iskolába és egyéb iskolai rendezvényekre járni. 2. A tanításról és egyéb iskolai rendezvényekről csak betegség, komoly családi probléma, rossz időjárás és váratlan közlekedési viszonyok miatt lehet hiányozni. 3. Ha a tanuló előre tudja hogy hiányozni fog, kötelessége ezt az osztályfőnöknek jelenteni. 4. Nyomós okok miatt a tanuló törvényes képviselője távolmaradási engedélyt kérhet. Az engedély megadásáról 1 óra esetén az óra adó tanár, 1 nap esetén az osztályfőnök, több nap esetén az igazgató dönt, a kérvény leadása után. 5. Ha a diák előre nem látott ok miatt nem vehet részt a tanításon, a szülő 24 órán belül köteles az osztályfőnökkel közölni a hiányzás okát. 6. A diák a tanításról való hiányzást mindig írásban köteles igazolni, az lehet szülői, törvényes képviselői vagy orvosi igazolás. 7. A nem kötelező tantárgyakon a diák köteles megjelenni ha az beiratkozott az egyes tantárgyakra. 2

3 II. Bejárás az iskolába 1. A tanulók 7:30 tól érkeznek az iskolába, hogy a tanítás kezdete előtt 5 perccel a saját helyükön legyenek és tanszereik legyenek elkészítve. A tanulóknak a délutáni órákra és szakkörökre 5 perccel a csöngetés előtt kell érkezniük. A tanulók az iskola épületébe az ügyeletes tanár engedélyével léphetnek be. A tanítás után az ügyeletes tanár elkíséri a tanulókat az öltözőbe, és miután cipőt húznak, ki kíséri őket az iskola épületéből. 2. Az iskola épülete 08:00-kor bezár. Akik később érkeznek az iskola épületébe az ügyeletes tanár felügyelete alatt a szünetekben lesznek beengedve. 3. A tanuló az iskola épületébe a fő bejáraton léphetnek be. 4. A túl korán érkező tanulók nem tartózkodhatnak az iskola helyiségeiben, csak abban az esetben ha erre az iskola igazgatója engedélyt ad. 5. A belépéskor a tanulónak kötelessége letisztítani a cipőt, váltani benti cipőt, és a felső ruházatot eltenni a nagy folyosón lévő szekrénybe. 6. Biztonsági okokból nem tartózkodhatsz felügyelet nélkül az iskola területén. III. A tanulók viselkedése a tanítási óra alatt 1. A tanításra és iskola eseményekre a tanuló az órarendje szerint érkezik időben, felkészülve, tankönyvvel és taneszközökkel. Az eszközöket a szünetben kell kikészíteni a tanulónak, a többi dolgai maradjanak a táskában. 2. A tanuló az osztályfőnök által meghatározott ülésrend alapján ül, a szaktantermekben a pedagógus utasítása szerint. 3. Becsöngetéskor mindegyik tanuló a helyén tartózkodik és csöndben várja a tanárt. 4. A tanuló a tanítás alatt illedelmesen ül, figyelmesen hallgatja a magyarázatot, bekapcsolódik az óra menetébe, nem súg, nem less, ne zavarja az órát. 5. Ha a tanuló felelni szeretne, vagy mondani valója van, kézfenntartással jelentkezik! 6. Ha a tanuló nem tud felkészülni az órára, az óra elején jeleznie kell a tanárnak az okot is. A házi feladatod a tanulók otthon írják meg, és nem az iskolában. 7. A diák köteles tiszteletben tartani diáktársait, megóvni azok értékeit, fegyelmezetnek lenni, a tanárok és más alkalmazottak utasításait figyelembe venni, és úgy viselkedni az iskolában és az iskolán kívül, hogy dicsőséget szerezzen magának és az iskolának is. 3

4 8. A tanulónak azonnal jeleznie kell a jelenlévő tanítónak ha megsérül, vagy ha nem érzi jól magát. A tanulónak oda kell figyelnie azokra, akiknek mozgásproblémái vannak és mindig igyekezni kell nekik segíteni. 9. A tanuló az osztályt, a foglalkozás helyét csak tanítói engedéllyel hagyhatja el. 10. A tanulónak kötelessége a saját helyét tisztán és rendben tartani. 11. Manipulálni az ablakokkal, kapcsolókkal, és eszközökkel, melyek az osztályban vannak, csak a tanár engedélyével lehet. 12. A tanítás alatt és a szünetekben a bántalmazás semmilyen formája nem engedélyezett: se fizikai, szóbeli, ijesztgetés, lopás, másik vagyonának a megrongálása, kinevetés, megalázás. 13. Nem engedélyezett az ablakon való kihajolás, papírok és szemét kidobálása. 14. A tanuló nem hord olyan tárgyakat az iskolába, melyekre nem lesz szüksége. A tanár elveheti és a szülőknek adja vissza. Értékes tárgyakat és nagyobb pénzösszeget a tanuló csak a saját felelősségére hordhat. Eltulajdonítás esetén az iskola nem felelős. 15. Az iskolában és az iskolai rendezvényeken nem használhat a tanuló mobiltelefont és MP A tanulóknak tilos: ülni az ablakpárkányon, veszélyes cipőben járni,/pl. magas sarkú/, elhagyni az iskola területét a tanítás alatt, a toalett helyiségekben tartózkodni, ha már nem szükséges, futkározni és veszélyeztetni az iskolatársakat, cigarettázni, alkoholt és egyéb káros anyagokat hozni és használni, pénzben játszani, csúszkálni a folyosón, csúszkálni és áthajolni a korláton. 17. Ha az osztályba felnőtt személy lép, a tanuló feláll. Hasonlóan tiszteli meg a tanárt ha elhagyja az osztályt. Tornaórán, munkára nevelés órán, rajzórán, és írásbeli alatt nem kell a tanulónak felállnia. 18. Minden dokumentumot és igazolást a diákok az osztályfőnökön keresztül intézik. 19. Tanulmányi kirándulásokon, sí tanfolyamon, úszótanfolyamon, a tanulónak be kell tartani a tanár utasításait. 20. Az iskolán ezeket a óvintézkedéseket alkalmazza a legális és illegális drogok terjesztése ellen: a) idegeneknek belépni tilos ill. lehetséges előzetes egyeztetés alapján, b) a tanítóknak kötelességük figyelni a tanulók esetleges gyanús viselkedését, ami a drogot illeti, c) gyanú esetén azonnal együttdolgozni az igazgatósággal, d) ha valamelyik tanulónál felmerül a gyanú, azonnal értesítjük a szülőt, szükség esetén a rendőrséget, 21. A tanulóknak kötelességük: a)részt venni ezen témakörű beszélgetésen és felvilágosításon, 4

5 b) betartani a biztonsági előírásokat, melyekkel látható módon ismertetve voltak, c) jelenteni az osztályfőnöknek az esetleges hiányosságokat, melyek veszélyeztetik biztonságodat, d) tantestületbe, műhelybe, szaktantermekbe csak pedagógus felügyelettel léphetnek be a tanulók!!! 22. A tanuló a tanítás előtt odaadja az osztályfőnöknek a mobiltelefonját. Tanítás alatt a tanuló nem használhat mobiltelefont. A mobiltelefon a tanítás végén lesz visszaadva. Abban az esetben, ha a diák ezeket az intézkedéseket megszegi, a mobiltelefont csak a tanév végén kapja vissza, illetve abban az esetben, ha a szülő személyesen beszéli meg a tanárral. 23. Az alsó és felső tagozat diákjai a mászókát csak a testnevelés órán pedagógus felügyelete mellet használhatják. A napközi diákjai a mászókát délutáni órákban a nevelő felügyelete mellet használhatják. 24. A felső tagozat tanulói nem használhatják a csúszdát. A napközisek a csúszdát a délutáni órákban a nevelő felügyelete mellet használhatják. IV. A tanulók viselkedése a szünetekben 1. A kis szünetekben a tanulók az osztályban maradnak, és készülődnek a következő órára. Az ajtóknak nyitva kell lenni. A diák az illetékes szolgálatos pedagógus engedélyével léphet be más évfolyam osztálytermébe. 2. A 2. óra után a tanulók elhagyják az osztályt és ez idő alatt az iskola udvarán tartózkodnak. Az iskolaudvart csak a tanár engedélyével hagyhatják el. Rossz idő esetén minden tanuló sétál az iskolafolyosón. A tanulók az ügyeletes utasításait követve mennek vissza a osztályba. 3. A szemetet a szemétkosárba kell dobni! A szemetet tilos szétdobálni a folyosón vagy a WC kagylóba, mosdóba dobni.! 4. A szaktantermekbe, műhelybe tanítói felügyelettel mehetnek a tanulók. 5. A szakkörökön a diákok a szakkör vezetőjének felügyelete alatt tartózkodhatnak. Mielőtt megkezdődik a szakkör, a diák a tanárra a folyosón, a tanterem előtt várakozik. V. A tanulók eltávozása az iskolából 1. Az utolsó tanítási óra után a tanuló fölrakja a széket a padra, a szemetet a padból a szemétkosárba teszi. 2. A tanár utasítására a tanulók elhagyják az osztályt. A tanulók a folyosón sorakoznak és a tanár vezetésével lemennek az öltözőbe, ahol átöltözködnek és elhagyják az iskolát. 3. A tanuló köteles elhagyni az iskola területét. Az iskola nem vállal felelősséget azért a tanulóért, aki megszegte ezt a előírást. 5

6 4. Azért a tanulóért, aki a napközit látogatja, teljes mértékben a nevelő veszi át a felelősséget, aki a tanulókat az utolsó tanítási óra után átveszi a tanártól. Miután a tanár átadta a tanulókat a nevelőnek, a tanár felelőssége ezzel megszűnik. VI. Gondoskodás a berendezésről, iskolaudvarról tanszerekről, tantermekről, tanszerekről, és az 1. A tanuló köteles vigyázni az iskola épületére, benti és kinti berendezésre. 2. Amennyiben a diák szándékosan vagy véletlenül megrongálja a tankönyveket, a segédeszközöket, és az iskola egyéb tulajdonát, a szülei, ill. a törvényes képviselője köteles a károkat megtéríteni. Ha nem derül ki, hogy ki volt a tettes, ebben az esetben a károkat az osztály kollektívája téríti meg. 3. A tanuló köteles a tankönyveket és a füzeteket befedni. Ha a tanév közben a diák megrongálja vagy elhagyja a tankönyvet, köteles annak árát megtéríteni. 4. A pedagógiai dokumentációk (osztályzóív, osztálykönyv) a tanár számára szolgál. Ezért nem engedélyezett a velük történő manipuláció (megrongálni, lapozni, beírni, elrejteni,...). 5. Az osztály kollektívája gondoskodik a tanterem esztétikus kinézetéért, és törődnek a leltárban lévő bútorokkal (székek, asztalok...). 6.Az iskola tulajdonának megrongálása esetén a szülő köteles a kárt megtéríteni. VII. Gondoskodás a külsőről és az egészségről 1. A tanuló tisztán és a korához megfelelő ruházatban jár az iskolába. Áthuzakodik az egészség szempontjából megfelelő cipőbe. 2. A kézművészeti, munkára való és a testnevelési órákon megfelelő munka és sportruházatot visel. 3. Orvosi, fogorvosi vizsgálaton a tanulók szüleikkel vesznek részt rajta, egyedül csak írásbeli szülői engedéllyel. 4. Tilos a dohányzás, egyéb káros anyagok használata! 5. A legális és illegális drogok terjesztése szigorúan tilos! 6. Ha a tanuló megbetegszik vagy olyan személyekkel tartózkodik, akik fertőző betegségekben szenvednek, a tanuló törvényes képviselője azt köteles jelezni az iskola igazgatónőjének.. 7. Ha a tanuló nem érzi jól magát, azonnal jelenteni kell a tanárának. 6

7 VIII. A tanulók viselkedése az iskolán kívül 1. A tanulóknak úgy kel viselkedni az iskolai kirándulásokon és programokon, hogy ne hozzanak szégyent az iskolára. 2. A tanulók kötelesek illedelmesen viselkedni az iskolán kívül, szabadidejükben és az iskolai szünidő alatt. 3. A tanuló figyelmes az idősekkel, betegekkel, és a nőkkel szemben. 4. A tanulók óvják a saját és iskolatársai egészségét, betartják a biztonságot és a közlekedési szabályokat az utcán. 5. Az alapiskola tanulói, csak azokat a programokat látogathatják, amelyek 15 éves korig megengedettek. A tanulók az esti órákban kulturális, sport, és egyéb programokon szülői vágy más felnőtt felügyelete alatt vesznek részt. 6. Drog, alkohol és cigaretta fogyasztása az iskolán kívül is tilos!!! Javító és komissziós vizsgák 3. Cikkely 1. Ha az évfolyam tanulója a második félév végén legtöbb két kötelező tantárgyból elégtelen értékelést kap, akkor ezekből a tantárgyakból igazgatói döntés alapján javító vizsgát tehet. 2. A javító vizsgák a nyári szünet utolsó hetén történnek. A javító vizsga dátumát az iskola igazgatója határozza meg. Tanuló, aki valamilyen komoly ok miatt nem tudott részt venni, megjelenni a javító vizsgán, szeptember 15-ig kaphat új időpontot, ezért a vizsga időpontjáig, feltételesen a fellépő osztályba megy. 3. Tanuló, aki különösebb ok nélkül nem jelenik meg a pótvizsgán, abból a tantárgyból, amelyikből vizsgáznia kellett volna elégtelen értékelést kap. 4. Tanuló komissziós vizsgát a következő esetekben tehet: a) ha pótterminusban van feleltetve b) ha javító vizsgát tesz c) ha a feleltetés az iskola igazgatója kezdeményezésére történik d) ha a tanuló törvényes képviselője megkérdőjelezi a tanuló félévi vagy év végi értékelését valamely tantárgyból, akkor kérvényezheti a tanuló vizsgáztatását 3 napon belül a bizonyítvány átvételétől számítva. e) ha a tanuló fel van mentve a kötelező iskolalátogatás alól f) ha individuális képzésben vesz részt g) ha külföldön jár iskolába 5. A komissziós vizsga komissziója legalább három tagú kell hogy legyen. Az iskola igazgatója, vagy az általa kijelölt személy az elnök, 2. tag maga a vizsgáztató, aki a tanulónak az adott tantárgyat tanította, a 3. tag egy olyan tanár, akinek a szakja megegyezik a 7

8 vizsgáztatott tantárggyal. A komissziós vizsga eredményét az elnök olvassa fel hirdeti ki vizsga napján. Ez az eredmény és osztályzat, amit a tanuló kap végleges. 4. Cikkely A szülők jogai és kötelességei I.A szülők jogai és kötelességei (a tanuló törvényes képviselője) A szülők, akik a tanulók törvényes képviselői, az iskola egykori tanulói a többi polgár és szervezetek, amelyek az iskola körzetében működnek önkéntesen tömörülnek az iskola szülői tanácsában. A szülők tanácsa jelentős formája a polgárok és szülők aktív részvételének, a tanulók és az ifjúság nevelésére vonatkozó kérdések és az iskola és nevelési intézmények irányításában. 2. A szülői tanács feladata anyagi segítséget nyújtani az iskola tagjainak társadalmi munkájával, elsősorban az iskolai környezet szépítésében, anyagi segítséget nyújtani az iskolának és osztályon kívüli eseményeken, lehetőség szerint teljesíteni a következő feladatokat az iskola javára: segíteni az iskolának a társadalmi szervezetek együttműködésénél, támogatni a tanítók igyekezetét a munkájukban, segíteni az iskolának a tanulók nevelésében, mindenekelőtt az osztályon és iskolán kívüli tevékenységben, figyelmet szentelni a tanulók helyes pályaválasztására, segíteni megoldani a nevelési gondokkal küszködő tanulók eseteit, és együttműködni a gyerekek, ill. az ifjúság káros hatások elleni védelménél. 3. A szülők tanácsa nem avatkozik bele az iskola nevelési - művelődési folyamatába, de segít kialakítani a feltételeket és támogatja ennek megvalósítását. 4. A szülőknek és más személyeknek nem engedélyezett a belépés a tanítás ideje alatt a tanítási órára, és zavarni a tanítót a tanítási órán, ha előre nem megegyezett, és az iskola által nem engedélyezett. 5. A szülő teljes mértékben felelős saját gyerekéért a tanítási órán kívül. II. A tanuló törvényes képviselőjének kapcsolata az iskola vezetésével, az osztályfőnökkel és a többi tanítóval 1.A törvényes képviselő csak a tanítás befejezése után léphet kapcsolatba a tanárral.. Kivételes esetekben a szünetben, vagy a tanító általi meghívásra a megadott időben. III. Az iskola együttműködése a családdal 1.Az iskola folyamatosan informálja a szülőket a gyermek magaviseletéről és tanulmányi előmeneteléről. Egyike az ilyen eszköznek a tanulókönyv (TK). A TK-ben közlések, információk is szerepelnek. Erre a célra fognak szolgálni a konzultációs órák is. 8

9 2. A tanító közli a szülőkkel nemcsak a nem kedvező értesítéseket gyermekükről, hanem a pozitív dicséreteket is. Ennek a beírása a TK-be átgondolt legyen. 3. A beírás előtt a tanító mérlegeli, hogy az adott esetben nem lenne-e jobb módja a szülőkkel való érintkezés /pl. beszélgetés szülőértekezleten, levél, vagy személyes látogatás formájában./ 4. Ha a szülőnek kétségei vannak gyermeke osztályzásával kapcsolatban, jogában áll 3 napon belül kérvényezni az iskola igazgatójánál, hogy a tanuló előre meghatározott komisszió előtt újra lefelelhessen. Étkezés az iskolai étkezdében 5. Cikkely 1. A tanulók kötelesek a meghatározott időben befizetni a kosztpénzt az iskolai étkezdében. Abban az esetben ha valaki nem fizeti be a meghatározott időben, nem jogosult, nem tarthat igényt az ebédre. 1. A gyerekek viselkedését az étkezdében az iskola belső rendtartása szabályozza, valamint a szolgálatos tanár irányítja. 2. Nem megfelelő viselkedés esetében kiutasítható a diák az étkezdéből, s csak akkor étkezhet, ha a többiek már elhagyták az étkezdét. 3. Az étkezdében nem tartózkodhatnak olyan diákok, akik nem fogyasztanak ebédet. Kivételt csak a szolgálatos pedagógus adhat. 6. Cikkely Nevelési óvintézkedések és jutalmak 1. A nevelési óvintézkedések és jutalmak juttatása a tanulók értékelésére és osztályzására vonatkozó metodikai útmutatások alapján történik. 2. A tanuló köteles a tanár felhívására felmutatni az ellenőrzőjét. 1. A tanuló, aki visszautasítja az ellenőrzője felmutatását, az illetékes pedagógustól bejegyzést kap az osztálykönyvben. Ezeknek a bejegyzéseknek a száma alapján a következő intézkedések hozhatóak ellene: 3-6 bejegyzés esetében osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés 7-10 bejegyzés esetében osztályfőnöki megrovás 9

10 11-15 bejegyzés esetében igazgatói megrovás 16-nál több megrovás esetében csökkentett magaviseleti jegy 2. Ha bármilyen oknál fogva a tanuló nem tudja felmutatni az ellenőrzőjét, a következő tanítási napon köteles azt megtenni. Nem respektálás esetében az iskolai rendtartás megszegésének tekinthető. 3. Az osztályfőnök egy hónapban egyszer ellenőrzi a TK beírja az osztályzatokat és a megjegyzéseket az osztályzóív alapján, ellenőrzi a szülők aláírását a tanulókönyvben. Abban az esetben, ha a szülők nem érdeklődnek a gyermekük jegyeiről, beidézést kapnak az igazgatónál. 4. Igazolatlan órák: 1 óra osztályfőnöki figyelmeztetés 2 3 óra osztályfőnöki megrovás 4 9 óra igazgatói megrovás, a szülő beidézése óra 2-es magaviselet óra 3-as magaviselet 50 óra felett 4-es magaviselet Egy hónapban, ha meghaladja a 15 órát, az osztályfőnök közösen az igazgatósággal köteles jelenteni az illetékes szerveknél. 5. Szülői igazolást az 1. félévben az osztályfőnök 2 napot igazolhat, a 2. félévben szintén. Ha a tanuló 3 napon felül hiányzik, a szülő vagy törvényes képviselője köteles értesíteni az iskolát, betegség esetében orvosi igazolással igazolni a hiányzást, különben igazolatlan órának minősül. - késői érkezés reggel a tanítási óráról 3x1 igazolatlan óra - ha több mint 15 percet hiányzik, az óra igazolatlan órának minősül 6. Bejegyzések az osztálynaplóba 1 3 osztályfőnöki figyelmeztetés 4 6 osztályfőnöki megrovás 7 9 igazgatói megrovás csökkentett magaviseleti jegy: csökkentett magaviseleti jegy: 3 13 felett 4-es magaviselet 10

11 7. Azonnali igazgatói megrovást kap az a tanuló: Aki szándékosan megkárosítja vagy megsérti osztálytársát, - hajszolja osztálytársát, vulgáris nem megfelelő kifejezéseket használ, szándékos rongálás az iskolában, lopás a pedagógiai tanácsülés döntése alapján azonnali csökkentett magaviseleti jegyet kap. - szándékos testi sértés - a tanuló iskolán kívüli rossz magaviselete miatt: - iskolán kívüli rendezvényeken, főképpen amikor képviselik az iskolát, illedelmesen és fegyelmezetten viselkednek. - játéktermek használata - az osztálytárs hajszolása - lopás az iskolában - dohányzás, alkoholfogyasztás 8. Jutalmak Ha a tanuló viselkedésével és agresszivitásával veszélyezteti az osztálytársai egészségét vagy a tanárokat, vagy testi épségüket, folyamatosan zavarja az oktatást, az igazgató védelmi segítséget kérhet, sőt azonnali elbocsátást kaphat a tanuló ebben az esetben. Ilyen esetben külön helységbe helyezi a tanulót. Individuális szóbeli dicséret a tanítótól Dicséret az osztályfőnöktől: - kitűnő tanulmányi előmeneteléért és példás magaviseletéért - az iskola reprezentálásáért /különféle versenyeken/ - az osztályfőnökkel való együttműködés, segítség, korrekt viselkedés az osztálytársakkal Igazgatói dicséret: - kitűnő tanulmányi előmeneteléért és példás magaviseletéért /átlag 1,00/ - az iskola reprezentálásáért (különféle versenyeken regionális és járási szinten) - a megérdemelt jócselekedetért 11

12 Tárgyi jutalmazás - a tanév végén az iskola példás és eredményes képviseletéért Bolyban, Ing. Erika Gécziová igazgató 12

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648 Kisvárda, Iskola tér 2. 4600 OM: 033648 K i s v á r d a 2013. T a r t a l o m j e g y z é k 1 Bevezetés... 4 2 A gimnázium házirendje... 4 2.1 Általános rendelkezések... 4 2.2 A gyermek, tanuló távolmaradásának,

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az iskolaválasztás önkéntes, az intézményben tanuló diák pedig köteles betartani az iskola belső rendjét és szabályait.

BEVEZETÉS. Az iskolaválasztás önkéntes, az intézményben tanuló diák pedig köteles betartani az iskola belső rendjét és szabályait. ISKOLAI RENDTARTÁS BEVEZETÉS Az Ipari Szakközépiskola (Stredná priemyselná škola v Komárne) a továbbiakban csak iskola olyan művelődési intézmény, mely lehetővé teszi a tanulóknak, hogy a következő szakokon

Részletesebben

A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPI TAGISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI

A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPI TAGISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI A CECEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPI TAGISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI Színmagyarázat: Piros betűk: TÁMOP 3.1.4 kompetencialapú oktatás megvalósulásának intézkedései Zöld betűk:

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium

HÁZIREND. Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 1 a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a gyermekek védelméről

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től

Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola. Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Házirend Érvényes:2014. szeptember 1-től Tartalom: 1 A házirend hatálya, nyilvánossága, felülvizsgálata és módosítása... 3 2 Az iskola munkarendje:... 4 3 Az iskola helységeinek, berendezési tárgyainak,

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20.

HÁZIREND. József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi. Általános Iskola. 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760. www.jozsef20. HÁZIREND József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 1201 Budapest Attila u. 25-27. Tel./Fax: 283-0760 www.jozsef20.hu OM azonosító: 035154 KLIK szervezeti kód: 205006 e-mail: jozsef20@t-online.hu

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS HÁZIRENDJE IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2014. március 3. Bevezető rendelkezések Iskolánk 8 osztályos általános iskolaként működik, ahol

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFÜRED HÁZIREND 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 A tanuló jogai...6 A tanuló kötelességei...7 A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337

A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.) OM AZONOSÍTÓ: 029337 Iktatószám:. /2015. ügyintéző: Gulyás József ig.h. Melléklet: Kollégiumi házirend nevelőtestületi ért. jkv. A MISKOLCI SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM (MISKOLC, IFJÚSÁG U. 16-20.)

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 A KISPESTI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. A házirend célja, hatálya 3 1.1 Az iskola adatai 3 1.2 A házirend célja és feladata 3 1.3 A házirend hatálya 3 2.

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

H Á Z I R E N D 5-12. évfolyam 1. Bevezetés. 2. Általános elvárások, kötelességek

H Á Z I R E N D 5-12. évfolyam 1. Bevezetés. 2. Általános elvárások, kötelességek Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Győr H Á Z I R E N D 5-12. évfolyam 1. Bevezetés A iskolai közösség életét a házirend szabályozza. A házirend jogokat és elvárásokat fogalmaz meg az iskola tanulóival

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

H á z i r e n d. FMÖ Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollég iuma

H á z i r e n d. FMÖ Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollég iuma 5.3. Az iskolai fegyelmi eljárásokra vonatkozó, a jogszabályokon túli rendelkezések. Az intézményben a Btk-ba ütköző cselekedetek esetén az ügy tisztázására a rendőrség segítségét kérheti az intézményvezetés

Részletesebben

WESLEY KINCSEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, FELZÁRKÓZTATÓ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM 1188. BUDAPEST, PODHORSZKY U. 51-55. HÁZIREND 2010.

WESLEY KINCSEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, FELZÁRKÓZTATÓ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM 1188. BUDAPEST, PODHORSZKY U. 51-55. HÁZIREND 2010. WESLEY KINCSEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, FELZÁRKÓZTATÓ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM 1188. BUDAPEST, PODHORSZKY U. 51-55. HÁZIREND 2010. SZEPTEMBER 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK 1. A házirend jogi háttere

Részletesebben