HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr!"

Átírás

1 VIII. évfolyam 3. szám Levél a pályavasúti fõigazgatónak... Újságunk tartalmából Lássunk tisztán mindannyian! A téli hónapokban fokozott igénybevételnek voltak kitéve a pályavasúti munkavállalók. A törvényes munkaidõ teljesítése mellett sok volt a készenlét, a készenlét alatti munkavégzés. Sajnálatos módon a jogszabályok egységes értelmezésében még mindig mutatkoznak zavarok. (2. oldal) Eljött az igazság pillanata! Hagyományainknak megfelelõen évente közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidõben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét mutatja nemzetgazdasági és vasúti szinten. (3. oldal) A bérfejlesztés gyakorlatáról Szakszervezetünket sok munkavállaló kereste meg azzal a problémával, hogy nem helyesen számfejtették a bérét és a szakszervezeti tagdíjat sem a megfelelõ mértékben vonták le. (4. oldal) MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató Budapest Andrássy u Tisztelt Fõigazgató Úr! Az Ön által vezetett Pályavasúti Üzletág PMLI területén dolgozó fõpályamesterek és pályamesterek aláírást gyûjtöttek annak érdekében, hogy a méltánytalanul alacsony bérbesorolásokat és az ebbõl kialakult bérfeszültségeket sürgõsen kezelni kell, hiszen ez nem egy szolgálati helyen már-már a munkáltatás rovására is megy. Ez nem lehet senkinek az érdeke! Fõleg a munkáltatónak nem! Szakszervezetünk az érintettek által felvetett problémát teljes egészében magáénak érzi, ezért azt jogos és megoldandó kérésnek, kérdésnek tekinti. Hogy miért a PÖKKÖP? Sokan úgy gondolják, hogy mindig egészségesek és életerõsek lesznek, vagy maradnak és a közvetlen hozzátartozóik sem halnak meg soha. Egyet azért nem árt nem! elfelejteni, még pedig azt, hogy aki megszületett az a születése pillanatában egyben felvállalta a halálát is. A PÖKKÖP ilyen megfontolásból is alakította ki a segélyezési rendszerét, amely a különbözõ élethelyzetek születéstõl-halálig történõ kezelésére nyújt megbízható és kiszámítható anyagi segítséget. Mi nem hirdetjük a segély-nemeket, hanem egyszerûen kifizetjük! Tehát amit leírunk, azt a tag amennyiben jogosult és rendelkezik a törvény által elõírt okmányokkal maradéktalanul megkapja. Szerkesztõségünk ennek szemléltetéséül minden hónapban egy-egy Tisztelt Fõigazgató Úr! Szakszervezetünk véleménye és a csatolt aláírások alapján arra kérem Önt, hogy soron kívül vizsgáltassa ki a felvetett probléma megoldási lehetõségeit, és egyben kezdeményezem ebben a témában az egyeztetés március 15-ig történõ megkezdését. Az egyeztetés helyszínéül a közösen megállapított és megjelölt idõpontban, a PVDSz Budapest, Teleki Blanka u szám alatti tárgyalóját javaslom. Budapest, 6. Tisztelettel: Melléklet: Járási Ferenc elnök 72 db nyilatkozaton, 275 aláírás nehéz élethelyzetbe került tagtársunk megsegítését mutatja be: xy úrnak meghalt a felesége és 4 gyermekkel maradt özvegy. Segélykérelemmel fordult a PÖKKÖP-höz. Csatolta az Alapszabályban és Szolgáltatási Szabályzatban meghatározott dokumentumokat, valamint havi rendszerséggel fizette a tagdíjat. xy úrnak a fedezeti alapjának egyéni részén nagyon kevés pénz volt, amely az igényelt összeg csupán töredék része. Mivel a PÖKKÖP szolidaritási elven mûködik, vagyis a meghirdetett segély teljes összegét fizeti ki, így az xy úr és gyermekei összesen forintot kaptak, mely ha kis mértékben is, de biztos, hogy anyagilag egyhített a rendkívüli élethelyzetükön. Nagy Miklós IT elnök

2 2 Lássunk tisztán mindannyian! A téli hónapokban fokozott igénybevételnek voltak kitéve a pályavasúti munkavállalók. A törvényes munkaidõ teljesítése mellett sok volt a készenlét, a készenlét alatti munkavégzés. Sajnálatos módon a jogszabályok egységes értelmezésében még mindig mutatkoznak zavarok. Szakszervezetünk alapvetõ feladatának tekinti, hogy a munkavállalók az eltérõ értelmezésekbõl származó hátrányokat lehetõleg elkerüljék. Mindenki kapja meg járandóságát, legyen szó munkabérrõl vagy pihenõidõrõl. A PVDSz az alábbi állásfoglalás közzétételével is azt kívánja biztosítani, hogy a készenlét alatti munkavégzést követõen biztosított (napi) pihenõ idõ esetén is megkapja a munkavállaló a munkabérét, ha emiatt nem állítható munkába: MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Jogi Igazgatóság Munkajogi Osztály Dr. Ördög Balázs úr osztályvezetõ 1062 Budapest Andrássy út Tisztelt Osztályvezetõ úr! Az elmúlt idõszakban sokan keresték meg szakszervezetünket a készenlét alatt elrendelt rendkívüli munkavégzés elszámolásával kapcsolatban. A munkavállalói jelzések szerint a készenlét alatt elrendelt rendkívüli munkavégzést követõ kötelezõ pihenõ idõ kiadása miatt az eredeti munkaidõ-beosztás szerint következõ szolgálatba nem lehet õket állítani, mivel az Mt. szerinti két szolgálat közötti pihenõ idõ nincs meg. A munkáltatói jogkörgyakorlók a szolgálat elmaradását úgy tekintik, mintha a munkavállaló a rendkívüli munkavégzésért járó ellentételezést szabadidõben kapná meg. A hó végi elszámolás során rendkívüli munkaidõ(munkavégzés) nem jelentkezik, mivel a teljesített munkaidõ nem haladja meg a törvényes munkaidõt. A MÁV ZRt. Pályavasúti Üzletágánál hatályban levõ Üzletági Függelék szerint a rendkívüli munkaidõt elsõsorban pénzben kell megváltani, szabadidõben történõ megváltásra kizárólag a munkavállalóval történõ megállapodás esetében van lehetõség. Tudomásunk szerint ilyen megállapodás megkötésére nem került sor. Abban a kérdésben kérjük a Munkajogi Osztály állásfoglalását, hogy hogyan kell elszámolni a készenlét alatt elrendelt rendkívüli munkavégzést, valamint mi történik a rendkívüli munkavégzést követõ szolgálattal figyelemmel a pihenõ idõ kötelezõ kiadására? Budapest, február 9. Tisztelettel: Járási Ferenc elnök Járási Ferenc elnök A VÁLASZ: Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Budapest Teleki Blanka u Hivatkozással a készenlét alatt elrendelt rendkívüli munkavégzés elszámolása tárgyában megküldött, 22/ ikt. számú levelére, az alábbi jogi tájékoztatást adjuk. Az Mt (1) bekezdésének d.) alpontja, valamint a Kollektív Szerzõdés ) e.) alpontja értelmében rendkívüli munkavégzésnek minõsül a készenlét alatt elrendelt munkavégzés. 1. A KSZ pontja alapján a rendkívüli munkavégzést elsõsorban pénzben kell megváltani. Ettõl az üzletági függelékben lehet eltérõen rendelkezni. A Pályavasúti Üzletág 5 -ának 1.3. pontja szerint a rendkívüli munkavégzést a munkavállalónak a rendkívüli munkavégzés szabadidõvel történõ megváltásra irányuló írásbeli kérelmének hiányában pénzben kell megváltani. 2. A készenlétet követõen a munkavállalót pihenõidõ illeti meg, amennyiben a készenlét alatt munkavégzés elrendelésére kerül sor. Ilyen esetben a készenlétet követõen a munkavállaló csak olyan idõponttól kötelezhetõ munkára, hogy a reá irányadó napi pihenõidõ számára biztosítva legyen. A munkavállalónak a munkabérhez való jogát nem érinti, ha a napi pihenõidõ biztosítása miatt a másnapi munkakezdés eltolódik vagy elmarad. (MK 17) Egyebekben alkalmazni kell a KSZ ) c.) alpontjában foglaltakat. Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét. Budapest, február 20. Tisztelettel: Dr. Ördög Balázs osztályvezetõ FELHÍVÁS! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körû informálása érdekében mobiltelefon sms üzenet küldésével tájékoztatja az érdeklõdõket a vasúttársaságnál történõ eseményekrõl, valamint az érdekvédelmi tevékenységrõl. Ennek igénybevételéhez semmi másra nincs szükség, mint az érdeklõdõk a , a , vagy a telefonszámokon jelezzék a saját mobil telefonszámukat, amelyre heti rendszerességgel, illetve szükség szerint küldjük a friss híreket. Ezt a szolgáltatásunkat szakszervezeti hovatartozástól függetlenül minden pályavasutas munkavállaló, TÉRÍTÉS- MENTESEN veheti igénybe. Szentgyörgyi Mihály

3 3 VÉT HÍREK ELJÖTT AZ IGAZSÁG PILLANATA! Március hónapra alábbhagyott az érdekegyeztetés év eleji lendülete. Állítólag a VÉT egyik tagjának (VDSZSZ, Bárány Balázs a szerk) szabadsága miatt hosszú hetekig szüneteltek a tárgyalások, mert állítólag más nem jöhet helyette tárgyalni (?!). Feladat pedig lenne bõven, hiszen nincs még megállapodás a 1,5 %-os teljesítményösztönzõ érvényesítésének elveirõl, nem halad az új középtávú megállapodás ügye, illetve a határozatlan idõre szóló Kollektív Szerzõdés témaköre sem. Ismét módosult a KSZ A MÁV ZRt. Kollektív Szerzõdését (KSZ) minimális módosításokkal az elmúlt év végén ismételten egy évre hosszabbították meg a tárgyaló felek. Kiderült azonban, hogy a módosítások közül nem mindegyik okozott osztatlan elismerést a vasutasok körében. Ilyen volt a VDSZSZ azon javaslata is, hogy a forduló szolgálatosok esetében a korábban szombat 8 óra és hétfõ 5 óra idõpont között - havi egy alkalommal - biztosított pihenõ idõt a továbbiakban szombat 0 óra és vasárnap 24 óra között kelljen biztosítani. Ezt eredetileg márciustól lehetett volna alkalmazni, de számos szolgálati helyrõl jelezték, hogy nem tudják, illetve csak a vasutasoknak kedvezõtlen formában tudják megvalósítani. Jó lenne, ha a VDSZSZ az ilyen jellegû javaslatait elõzetesen a vasutas munkavállalókkal is egyeztetné. Ennek ellenére a Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) rugalmasan reagált a problémára és módosította a KSZ 42. -át. Bár fõ szabályként továbbra is alkalmazható a havi egyszeri szombat 0 óra és vasárnap 24 óra közötti pihenõnap, a helyi függelék ettõl eltérõen is rendelkezhet. Az alkalmat kihasználva megállapodás született arról is, hogy a január 1-tõl, jogszabályi változás következtében már alkalmazott 500,- forintra emelt napidíj is átvezetésre kerül a MÁV ZRt. KSZ-ben. Ennek megfelelõen módosult a KSZ 62. is. Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Hagyományainknak megfelelõen évente közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidõben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét mutatja nemzetgazdasági és vasúti szinten. Az összehasonlítás azért bír különös jelentõséggel, mert a MÁV ZRt. és a szakszervezetek között 2002-ben létrejött középtávú megállapodás legfontosabb jövedelempolitikai célkitûzése a vasutas munkavállalók átlagbérének nemzetgazdasági összehasonlításban mérhetõ között keletkezett lemaradásának megszüntetése volt. Szakszervezetünk jellemzõen az évenkénti bértárgyalások alkalmával folyamatos vitát folytatott arról, hogy mikor teljesül a megállapodás. Álláspontunk változatlanul az, hogy a közötti bérlemaradás akkor került volna felszámolásra, ha végére a vasutasok átlagkeresete és a nemzetgazdasági átlagkereset közötti különbség nem nagyobb, mint amekkora 1999-ben volt. Tehát eljött az igazság pillanata! A KSH (Központi Statisztikai Hivatal) február végén tette közzé a évre vonatkozó nemzetgazdasági adatokat, és a MÁV ZRt-nél is elkészültek az elsõ összegzések. Az itt közölt táblázatból megállapítható, hogy teljes egészében nem került felszámolásra a vasutasok bérlemaradása. Amíg évben a vasutas munkavállalók átlagkeresete havi szinten csak 1 631,- forinttal volt kevesebb, addig évben már havi 4 754,- forinttal maradt el a nemzetgazdasági szintû átlagkeresettõl ben a vasutas bérek lemaradása csak 2,12 %-os volt, ez a lemaradás 2005-re 3,01 %-ra nõtt. A lemaradás csökkentésében kétségtelenül kimutatható eredmények ellenére a között keletkezett bérlemaradást sajnos megszüntetni nem, pusztán mérsékelni sikerült. Összehasonlító táblázat A MÁV ZRt. és a nemzetgazdasági szintû bruttó havi átlagkeresetekrõl (Ft/fõ/hó) Év MÁV Nemzetgazd. MÁV/Nemzetgazd. Különbség % % % % % % % (A vizsgált éveket 2000, 2001, 2002 a táblázatban félkövér számokkal jelöltük) erobi PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: matáv: 06-37/ (fax/üzenetrögzítõ) vasútüzemi: ; (fax/üzenetrögzítõ)

4 4 OLVASÓI LEVÉL Címzettek: Hudák István Ügyvezetõ igazgató MÁV FKG Kft. Ezt is jól ELINTÉZTÜK! A bérfejlesztés gyakorlatáról Balog Károly VSZ vezetõ MÁV FKG Kft. Küldve: PVDSz vezetõsége Értesítjük a MÁV FKG Kft. illetékeseit sérelmeinkrõl. Sérelmezzük, mi Bp. II. Régió Szolnok Fõép. Vez. Dolgozói, mint PVDSz tagok, mint VDSZSZ és VSZ tagok, hogy január 1-tõl a benti vasutasok szakszervezete, és a munkáltató által kötött Kollektív Szerzõdést vonatkoztatják ránk, holott a Kft. létszáma a kiszervezettekkel együtt közel háromszorosára emelkedett. Önöknek legkésõbb december 9-ig kezdeményeznie kellett volna új Üzemi Tanács választását, ahol az új erõviszonyok alapján történt volna meg a Kollektív Szerzõdés megszövegezése és elfogadása, ahol a képviselõink is részt vehettek volna. Sérelmezzük, hogy keresetcsökkenés ért bennünket, az Önök Kollektív Szerzõdése szerint úgy munkanapokon, hétvégén, mint ünnepnapokon adott készenlét, mint a heti munkaidõnél, mint pedig a VBKJ kedvezmény eltörlésével egyértelmûen kimutatható a kereset csökkenés, tudni illik, nem ellensúlyoz anyagilag a havi négyezer forintos étkezési jegy. A Kollektív Szerzõdést fent nevezett okok miatt nem fogadhatjuk el. Javasoljuk, mielõbb indítványozzák úgy bent, mint kint Üzemi Tanács jelöltek felállítását, szavazás lefolytatását, új Üzemi Tanács felállítása után kialakult erõviszonyok alapján új Kollektív Szerzõdés kimódolását. Addig is állítsák vissza, illetve vegyék figyelembe december 31-ig fennálló, ránk vonatkoztatott vasúti Kollektív Szerzõdést. Szolnok, február 7. Tisztelettel: Bp. II. Régió Szolnok Fõép. Vez. dolgozói 37 dolgozó aláírása MÁV FKG Kft. INTÉZKEDÉS: Hudák István ügyvezetõ igazgató Jászkisér Tisztelt Ügyvezetõ Igazgató Úr! Jelen levelemhez csatolt levél alapján a tagjaink részére kérünk Öntõl a következõ kérdéseinkre választ: mikor akar a Kft. új Üzemi Tanács választást tartani hiszen a Kft. munkavállalói létszáma a kiszervezettekkel együtt közel háromszorosára emelkedett 2004/2005 évek során? új Kollektív Szerzõdés (vagy a régi módosítását) tárgyalását mikor kívánják elkezdeni, mert abban rendezni kívánjuk a készenlét és túlóra díjazását illetve a VBKJ bevezetését? Tisztelt Ügyvezetõ Igazgató Úr! Felhívom a figyelmét a törvényi szabályozások maradéktalan betartására! Tagjaink és szakszervezetünk ezeket a sérelmeket érzik jelenleg a legnagyobb problémának, mivel ez, jelentõs keresetkiesést jelent az érintett munkavállalók számára. Válaszát várva, szíves közremûködését elõre és ezúton is köszönöm! Budapest, február. 15. Üdvözlettel: Járási Ferenc elnök Szakszervezetünket sok munkavállaló kereste meg azzal a problémával, hogy nem helyesen számfejtették a bérét és a szakszervezeti tagdíjat sem a megfelelõ mértékben vonták le. Ez ügyben a PVDSz felvette a kapcsolatot a MÁV ZRt. vezetésével, melynek hatására a humánpolitikai vezérigazgató-helyettes az alábbi utasítást adta ki: Járási Ferenc elnök úr részére Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Tisztelt Elnök Úr! Telefonon történt megbeszélésünkre hivatkozva tájékoztatom azon munkatársak elérhetõségérõl, akik az Önök segítségére lesznek a regionális humánszolgáltató szervezet központjaiban, január-február havi bérszámfejtés során felmerülõ kérdések megválaszolásában. BUDAPEST: German Zsuzsanna 01/11-34 DEBRECEN: Takácsné Fancsali Margit 03/11-28 MISKOLC: Molnár Tamásné 04/31-79 PÉCS: Ábrahámné Somogyvári Ildikó 05/15-56 SZEGED: Juhász Jánosné 06/16-45 SZOMBATHELY: Unger Tiborné 07/11-12 Az érdeklõdõk adják meg munkatársaimnak a törzsszámukat ez alapján lehet a dolgozókat azonosítani. Amennyiben hosszabb idõt igényel a bérszámfejtési adatok elemzése, visszahívjuk az érdeklõdõket. Budapest, 9. Üdvözlettel: Kugler Flórián

5 5 1. MEGÁLLAPODÁS A KOCSMÁBAN! Vasutas berkeken belül futótûzként terjed az a hír, hogy a VDSZSZ egyes vezetõi (Gaskó, Bárány) a tavaly elhíresült MÁV Cargo-s különalku mellett újabb meglepetést produkáltak a vasutas munkavállalók számára. Történt ugyanis, hogy Balázs nap környékén együtt vacsorázott két MÁV-os vezetõ és a Gaskó, Bárány, Hangonyi triumvirátus. Mondják: ez nem az elsõ alkalom volt! Mondják állítólag ezen az estén úszott el a pályavasúti érdekegyeztetés keretében már többször (és szakmai érvekkel) alátámasztott és megvitatott differenciált bérfejlesztés lehetõsége is. Történt ugyanis, hogy némi alkohol elfogyasztása után Gaskó és Bárány el akarták érni a két MÁV-os vezetõnél, hogy a tavaly év végi megállapodásban rögzített differenciált bérfejlesztés helyett, ne lehessen differenciálni. Ez aztán vezetõi és munkavállalói szinten is sok problémát okozott. Ezt azért Ti is mindannyian érzitek, hiszen ezt bizonyítandó több (levél, telefon, stb) módon jeleztétek is. Kolléganõk és Kollégák! Ez aztán az érdekvédelem: a kocsmában a tárgyalóasztal helyett! Az utazási kedvezményrõl RÖVID HÍREINK 2. GYURCSÁNY NEM MENT EL A napi sajtóból értesülhettünk arról, hogy a miniszterelnök nem ment el a SUZUKI gyárba azzal az indoklással, hogy ott a munkavállalók érdekeit nem tartják szem elõtt. Hasonlót már Gaskó igaz akkor a LIGA elnökeként is eljátszott. A mostani üggyel kapcsolatban csupán két probléma merül fel: Az elsõ az, hogy Gaskó, mint munkásvezér, ezzel a problémával miért nem fordult akkor egyenesen az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõséghez. Az valószínû, hogy eredményesebb lett volna, mint a TV-ben szerepelni. A második pedig az, hogy Gyurcsánynak nem nyilatkozni (és e mellett Kóka minisztert elküldeni maga helyett), hanem cselekedni kellett volna, mégpedig úgy, hogy értesíti az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõséget. Ezt viszont egyikük sem tette meg! Nagy valószínûséggel az érintett munkavállalók a Felügyelet ottlétét követõen számtalan és pozitív jelét tapasztalhatták volna. Természetesen csak a probléma ilyen irányú kezelését követõen! Kár érte kedves Gaskó és Gyurcsány urak! Gondolhatják jogosan az érintett munkavállalók. - a szerk - A vasutasok és családtagjaik arcképes igazolvány érvényesítéséhez kiadott V-2477/2005 sz. végrehajtási utasítás pontja tartalmazza a 18 éven felüli gyermekek utazási kedvezményre való jogosultság feltételeit, mely szerint a nappali tagozaton tanulmányokat folytató vasutas gyermeket 25. éves koruk betöltéséig illeti meg a arcképes igazolvány. Ez az elõírás megfelel a nemzetközi forgalomban érvényes FIP szabályoknak is. A korábbi rendelkezés szerint az elsõ diploma megszerzése volt a határidõ, de ez a jelenlegi oktatási rendszerben már ellenõrizhetetlen, illetve a diploma megszerzésének ideje jelentõsen meghosszabbodott. Napjainkban az egyetemeken, fõiskolákon párhuzamosan több szak felvehetõ, mellyel lehetõsége van a diáknak akkor is iskolalátogatási igazolást kapnia, ha már az egyik szakon végzett. A felsõoktatásban érvényes vizsgaszabályzat következtében, a kreditrendszer keretében a tanulmányi idõ is meghosszabbodott, tehát a klasszikus 5 év helyett akár 7-8 év is lehet. A széles alapú képzés bevezetésével, az érettségi után szerzett OKJ-s képzés után, egyre többen eleve késõbb kezdik meg a tanulmányaikat az egyetemeken, illetve fõiskolákon, és ezzel is kitolódik a diploma megszerzésének ideje. Elõzõek alapján az egyenlõ elbírálás érdekében egységesen a 25. életév betöltését tekinti a MÁV ZRt. a végleges határidõnek az arcképes igazolványra jogosultság tekintetében, melytõl sajnos méltányosságból sem tekint el a munkáltató. Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ Idén több pénz jut a korszerûsítésre! A MÁV hálózatán a téli hónapokban december közepétõl február végéig szünetelnek a pályarehabilitációs munkák. A téli hónapok beruházóknak és kivitelezõknek egyaránt a felkészülés idõszakát jelentik ban lesz mire felkészülni. Ebben az évben ugyanis minden eddiginél nagyobb összeg, mintegy 140 milliárd forint jut beruházásokra. Az EU Program Igazgatóságtól kapott elõzetes tájékoztatás szerint a folyamatban levõk mellett számos helyen új beruházások kezdõdnek. A 4- es korridorhoz tartozó 100-as vonalon Cegléd és Szolnok között folytatódik majd a pálya átépítése egyidejûleg megkezdõdik Cegléd állomás átépítése. Budapest-Ferencváros-Vecsés között is megkezdik a pálya, a biztosítóberendezés és a villamos felsõ vezeték felújítását. Szemeretelep megállóhely peronját áthelyezik a Ferihegy I. terminál magasságába. Az 5-ös korridorhoz tartozó Hódos- Boba vonalon a villamosítás, Zalaegerszeg-Ukk között a vonalszakasz átépítése és az Andráshida-Zalaegerszeg közötti deltavágány elkerülõ nyomvonalának építése is megkezdõdik. Kecskemét és Szeged között is folytatódik a pálya felújítása és a biztosítóberendezés korszerûsítése. Kiskunfélegyházától Szegedig 100 km/ órás sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok. Vámosföld-Kiskunfélegyháza között idén beköthetõ lesz a biztosítóberendezés a megépült 2. vágányba. Az ez évi tervek között szerepel a Gyõr állomás átépítésének megkezdése és az új elektronikus biztosítóberendezés telepítése. Ugyancsak elkezdõdik a Gyõr-Pápa-Celldömölk közötti vonalszakasz villamosítása. A folyamatban levõ tervezési munkák közül említést érdemel a Budapest-Székesfehérvár-Boba, a Szolnok-Záhony vonal, Székesfehérvár és Érd állomás, valamint az Északi Vasúti Duna-híd átépítésének az elõkészítése. - a szerk -

6 6 Mani, mani, mani! A MÁV ZRt. és a reprezentatív szakszervezetek 2005 december 13-án megállapodást kötöttek, melynek értelmében a jelenleg lakossági folyószámlával még nem rendelkezõ munkavállalók 2006 március hó 20. napjáig kötelesek a munkáltatónak az átutaláshoz szükséges számlaszámukat írásban bejelenteni. A MÁV ZRt. döntés megkönnyítése érdekében a Vasutas Magazin mellékleteként egy összehasonlító táblázatot közölt a különbözõ bankoknál érvényben lévõ folyószámlával kapcsolatos díjakról. A folyószámla a pénzforgalom lebonyolítására szolgál, melyet a pénzintézet és az ügyfél számlaszerzõdése alapján nyitottak meg. Sokféle pénzügyi tevékenységet lehet ezzel lebonyolítani, alkalmas például arra, hogy a munkabért erre utalják, különbözõ átutalásokat hajtsanak végre, valamint készpénz kivételére (bankkártyán vagy a bank pénztárán keresztül). A lakossági folyószámla elõnyös, mert - biztonságos megtakarítási lehetõséget jelent, - egyszerûen teljesíthetõk róla közüzemi és egyéb rendszeres vagy eseti kifizetések, - bankkártyával készpénz nélkül is lehet vásárolni, - szükség esetén hitelkeret is rendelkezésre áll, - beléphet a PVDSz rendkívül kedvezõ élet- és balesetbiztosításába. (részletek lapunk utólsó oldalán) A pénzintézet a folyószámláról havi rendszerességgel értesítést küld, hogy mennyi a számlán rendelkezésre álló összeg, milyen be- illetve kifizetések történtek. A pénzintézet megválasztása elõtt fontos, hogy a leendõ ügyfél több pénzintézet díjairól (pl számlavezetési díj, bankkártya díja, készpénzfelvételi díj stb) szerezzen be információt, valamint vegye figyelembe, hogy lakhelyén melyik az a pénzintézet, amely kényelmesen elérhetõ. A számlanyitáshoz egy személyazonosságot hitelesen igazoló dokumentum, valamint ha a pénzintézet valamilyen kedvezményt hirdetett a vasutas munkavállalóknak a MÁV arcképes igazolvány szükséges. A folyószámla megnyitását követõen a folyószámla számot a humánszolgáltató központok ügyfélszolgálatán kell 20-ig írásban bejelenteni. Kispál Viktor érdekvédelmi referens Tehát minden rendben? NYILATKOZAT A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete MÁV Elnöksége áttekintette a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök-jelöltje által, a között kormányzati pozícióba kerülés esetére, a szakszervezetek számára tett együttmûködési ajánlatát. A közötti kormányzati ciklusban tett hasonló típusú együttmûködést szakszervezetünk eredményesnek ítéli. A közötti, a munkavállalók életkörülményeinek javítására tervezett intézkedéseket a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete MÁV lényegesnek és alkalmasnak tartja a célok elérésére. Fentiek alapján a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete MÁV kész együttmûködni a közötti kormányzati ciklusban, a miniszterelnök-jelölt nyilatkozatában foglalt célok megvalósításában. Budapest, február 22 A VDSZSZ MÁV Elnöksége nevében: Gaskó István elnök (forrás: a VDSZSZ honlapja) Mottó: Az igazságért inkább egy pofont, mint egy hazugságért kitüntetést! 1. Van aki, a szakszervezet nevében eredményesnek ítéli a közötti ciklust. Vannak viszont bõven, akik NEM! 2. A re tervezett intézkedéseket van aki lényegesnek és alkalmasnak tartja a munkavállalók szempontjából. Vannak viszont bõven, akik NEM! CSAK POLITIKA MENTESEN! A Nyilatkozat mindenesetre önmagáért beszél! - a szerk - PÖKKÖP az interneten: SEGÉLY HELYETT, ESÉLY!

7 7 hív6sz! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: hu.morzsák Rosszabbul élünk, mint négy éve - mondta a három éves Kovács Pistike A lapos munkához, idõ kell! Egy vasúti érdekegyeztetésen hallottuk: Nehéz volt meghozni a lépést! A lépést megtenni, a döntést pedig meghozni szokták. Az üvegházban nem szerencsés dolog kövekkel dobálózni! Magyarországon a forint helyett a kampány erõsödik!- tudtuk meg MNB elnökétõl. Igazán kár, hogy nem fordítva. JFK PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS! lakás vásárlás, felújítás, bõvítés, korszerûsítés lakáscélú állami támogatás a család minden tagjának lakásbiztosítás személyi hitel pénzügyi befektetések Melyik bankot válaszd? A tanácsadás ingyenes! Közvetítõ és sikerdíj nélkül! Csak hívnod kell! Segít a személyi bankárod: Sziklási Vince a 06-30/ as telefonszámon. Járási Ferenc elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üzenetrögz.) Hegedûs István TEB alelnök és Tislér Gábor forgalmi alelnök Kispál Viktor érdekvédelmi ref. (fax/üzenetrögz.) Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ (üzemi tel./fax/üz.rögz.) automata fax 06+1/ telefon/fax/üzenetrögzítõ 06+1/ TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI : Budapest Boros Sándor / fax/üz.rögz: Vas István / fax/üz.rögz: Káré István / fax/üz.rögz: 06-1/ Debrecen: Papp Zoltán / fax/üz.rögz: Horváth Imre Miskolc Bozsik Endre / fax: Osztermann József / fax/üz.rögz: Pécs Walter János / fax: Puszpán János / fax/üz.rögz: Tislér Gábor Szeged Dani Erika / fax: Dobák Zoltán / fax: Szombathely Éder Ferenc / fax/üz.rögz Hanzmann Károly / fax/üz.rögz: Záhony Lippai Tibor / fax: cím: vagy PÖKKÖP - a szerk - Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: matáv: 06-37/ (fax/üzenetrögzítõ) vasútüzemi: ; (fax/üzenetrögzítõ)

8 8 Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó Életbiztosítás Ft Ft bármely okból bekövetkezõ halál esetén Baleseti halál Ft Ft esetén plusz! Baleseti rokkantság Ft Ft már 1%-tól 100%-ig arányosan Baleseti csonttörés Ft Ft csonttörés, csontrepedés esetén Baleseti égés Ft Ft legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Baleseti múlékony sérülés Ft Ft 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Baleseti kórházi napi térítés Ft Ft legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Baleseti mûtét Ft Ft esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Kritikus betegségek bekövetkezése Ft Ft esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 9 db szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a kritikus betegségeknél, ugyanis ott 3 hónap várakozási idõ) RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

9 9 Regionális Vasútmodell és Makett Kiállítás Hatvanban A hatvani VOKE Liszt Ferenc Mûvelõdési Ház és az EC 2000 Vasútmodellezõ szakkör április 27 és május 02 között megrendezi a IX. Regionális Vasútmodell és Makett Kiállítást. Minden évben a Liszt Ferenc Mûvelõdési Házban a vasútmodelleken, fotókon kívül valami extrával kedveskedünk a látogatóknak. Az intézmény udvarán rádió-távirányítós autómodellek bemutatását, a MÁV Sportpályán pedig rádiós-távirányítós repülõmodell bemutatót tervezünk május elsején. Az ez évi kiállításon 10 db mûködõ vasúti terepasztalt mutatunk be, és 12 db vitrinben csodálhatják meg az érdekességeket a látogatók a környékbeli gyûjtõk, modellezõk, valamint a meghívott vendégek. Vasútmodellezõ szakkör

10 10 Az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesület) 2006 évi programterve Párizs - Versailles ( Ft-tól) (1* szállodában, 2-3 ágyas zuhanyzós szobákban) Versailles-i kirándulás, hajós városnézés, Notre Dame, Szajna partján Obeliszk Champs-Élysées, Diadalív Trocadero Palace, Eiffel torony Új itáliai körút + *Etna túra a különlegességeket kedvelõknek ( Ft tól) (3* szállodában reggelivel) Program: Városnézések: Pisa: Dóm, Ferde torony, Catania: Dóm, Fõtér, Piac, *Santa. Nicolo templom Etna túra busszal: (meleg ruha túra cipõ!!!) Taormina: Dóm, Fõtér, Amfiteátrum Firenze: Fõtér: Keresztelõ Szent János kápolna, Dóm, Szent Mihály templom, Pallazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi, Pallazzo e Galleria degli Uffizi, Ponte Veccio. Erdély (6.500 Ft tól ) (Félpanzióval, *busszal, magyar nyelvû idegenvezetõvel) Program: Szilvapálinkás fogadás, ismerkedés sóbánya, Bucsin-tetõ, Gyergyószentmiklós templom, Gyergyószárhegy, Gyilkos tó, Békás szoros, Korond, Szováta, búcsúvacsora cigányzenével, Sókanyon, Bögözi Gát, Segesvár. Horvát Tengerpart (Brac) I , II III (2-8 ágyas apartmanokban, Már Ft +50 -tól) Velence (4.600 Ft) Program: Halpiac, Rialto, Piazza St. Marco, Lido fürdés. Prága + Ceské Budejovice (4.600 Ft) Program: Ceské Budejovice: belváros, Prága: Vencel tér, Karolinum, Városháza, Károly híd, Prágai vár: Szt. Vitus Székesegyház, Arany utcácska Róma (4.600 Ft) Program: Santa Maggiore, Colosseeum, Foro Romano, Palatinum, Panthenon, Trevi Kút, Piazza di Spagna, ÚJ Erdélyi Körút (8.400 Ft tól) (Félpanzióval, busszal idegenvezetõvel) Program: Kézdivásárhely, Kovászna, Sepsibodok, Zág, Prázsmár, Szászhermány, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Székelyudvarhely, Fehéregyháza, Ispánkút, Segesvár Amsterdam - Luxemburg (9.900 Ft tól) (Szállodában, 2 ágyas szobákban, reggelivel) Program: Amszterdam: hajókirándulás, fõtér, Koronázó templom, Királyi Palota, virágpiac, Luxemburg: Notre Dame, Szentlélek kazamatarendszer Auschwitz (4.600 Ft) Program: Auschwitz és Birkenau tábor magyarnyelvû idegenvezetõvel Krakkó + Wieliczka (4.600 Ft) Program: Wieliczka: sóbánya Krakkó: Polónia Hotel, Barbakán, Rynek Glóvny, Paradicsomkert, Városháza Mária-templom, Szürke Ház, Szalamander Ház, Szent Adalbert, Jagelló Egyetem. Málta ( Ft -tól) (Repülõvel, apartmanban, magyar nyelvû idegenvezetõvel) Drezda ( Ft) Program: Miasszonyunk temploma, Zwinger, Opera, reneszánsz kastély Hamburg- Koppenhága- Malmõ túra ( Ft-tól) Program: Hamburg: Jakobinus templom, Petri templomot, a Városháza, Tõzsde, Jungfernstieg, Malmõ: belváros Koppenhága: Stroget, Városháza, Marmorkirke, Citadella, kis hableány Müncheni sörfesztivál (4.600 Ft -tól) Program: A Karlsplatz, Károly kapu, Polgárok Terme, Ágoston rendi templom, Mihály templom, Miasszonyunk temploma, Új városháza, Régi Városháza Német Múzeum, látogatás a sörfesztiválra. Advent Erdélyben (8.400 Ft tól) (Félpanzióval, igény szerint síelési lehetõség, síoktatás visszaérkezéssel is) Program: Homoródfürdõ, Kézmûves nap Székelyudvarhelyen. Csíkszereda, Csíksomlyó, Csíkszereda, Parajd, Korond, Fehéregyháza Segesvár. Igény esetén síelési lehetõséggel, síoktatással, visszaérkezéssel is. Úton Vasúti kisokos utazóknak: (500 Ft + Postaköltség) Bankkártya, Telefon használat/letiltás külföldön, FIP szabályok, pótdíjak, Nagykövetségek, Biztosítás, Gyakorlati tanácsok 50 oldalon. A könyv kiadását a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete is támogatta. További részletek: honlapunkon címen a es vasúti telefonon, kedden 9-15 h-ig a / es vezetékes számon, hétköznap h után illetve hétvégén a 06 30/ ös mobil számon, napközben SKYPE: imika71

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató IX. évfolyam 2. szám Újságunk tartalmából Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának 2006. évi alakulásáról A MÁV ZRt. 2006. évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága 2006. február 21-én fogadta el,

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Nőtt a bérünk, de nem eléggé! XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság 2007. október 2007. október IX. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából Beindulnak a bértárgyalások Október végéhez közeledve mint minden évben, most is minden szinten megkezdõdnek a tárgyalások a jövõ

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi 2006. július-augusztus HÉZAG NÉLKÜL 2006. júl.-aug. VIII. évfolyam 7-8. szám Ámen?! Mottó: Az úgynevezett Káosz elmélet szerint olyan apróság, mint egy pillangó szárnyainak rezdülése, akár tájfunt is okozhat

Részletesebben

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program XVI. évfolyam 6. szám Kollektív Szerződés módosítás A Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén ismét kisebb korrekciókra került sor a Kollektív Szerződésünkben. A munkáltató a VSz és a VDSzSz támogatásával

Részletesebben

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább.

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább. XVI. évfolyam 2. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! XVII. évfolyam 6. szám Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Mint már valószínűleg értesültetek róla a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2015. május 30. napján megtartott Közgyűlésén eleget téve jogszabályi

Részletesebben

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük 2005. január VII. évfolyam 1. szám A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA Merénylet a Pályavasutasok ellen! Mint az lapunk olvasói elõtt ismert - a MÁV Rt-nél egyedülálló módon - csak a Pályavasúti

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám 2013. SZEPTEMBER 2013. szeptember XV. évfolyam 9. szám Gárdonyi Géza: Szeptember Elnémult a rigó. Az esteli csöndben az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már. A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának

HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának 2009. május 200 009. május XI.. évfolyam 5.. szám Ülésezett a VEB tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának csökkentése várható. A PVDSz is kifejtette, hogy

Részletesebben

2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR

2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR 2012. február XIV. évfolyam 2. szám VÉT HÍREK Elhúzódó tárgyalások Még február elején is tartott a huzavona: Hogyan induljanak neki a vasutasok a 2012-es évnek. Részmegállapodások születtek

Részletesebben

A menetrend szűkítés következményei

A menetrend szűkítés következményei 2012. MÁJUS 2012. május XIV. évfolyam 5. szám VÉT HÍREK Május közepén még nem kezdődtek tárgyalások a július 1-én hatályba lépő új Munka törvénykönyve miatt szükségessé váló Kollektív Szerződés módosításokról.

Részletesebben

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések, 2011. NOVEMBER 2011. november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások,

Részletesebben

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért XII. évfolyam 7. szám Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért A PVDSz Elnöksége tájékoztatja a tagjait, hogy központi költségvetéséből az árvíz-károsultak megsegítésére átutalást teljesített az

Részletesebben

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ VEZETŐK

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ VEZETŐK 2012. JÚNIUS 2012. június XIV. évfolyam 6. szám MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ VEZETŐK Mint azt elmúlt havi számunkban jeleztük május közepétől Dávid Ilona kapott megbízást a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatói posztjának

Részletesebben

Módosult a Kollektív Szerződés

Módosult a Kollektív Szerződés 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak:

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése

Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése III. évfolyam, 2015. március 1. szám (2) Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése A két éven belül rájuk köszöntő piacnyitás miatt

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

AUTÓPÁLYÁN MOTOROZNI VESZÉLYES. TÉRÍTÉSMENTES NYARALÁS FRSZ TAGOK GYERMEKEINEK! 2. oldal. JOGELLENES A HÁZON BELÜLI VEZÉNYLÉS 18. oldal. www.frsz.

AUTÓPÁLYÁN MOTOROZNI VESZÉLYES. TÉRÍTÉSMENTES NYARALÁS FRSZ TAGOK GYERMEKEINEK! 2. oldal. JOGELLENES A HÁZON BELÜLI VEZÉNYLÉS 18. oldal. www.frsz. Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2010. MÁRCIUS AUTÓPÁLYÁN MOTOROZNI VESZÉLYES 20. oldal TÉRÍTÉSMENTES NYARALÁS FRSZ TAGOK GYERMEKEINEK! 2. oldal MI TÖRTÉNT A RÉT-EN?

Részletesebben