Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk"

Átírás

1 2005. május VII. évfolyam 5. szám KÖSZÖNET! Újságunk tartalmából A Munka Ünnepe mióta nem munkaszüneti nap? Azt senki sem vitatja, hogy a MÁV Rt. megszakítás nélkül üzemelõ vállalat és közszolgáltatást végez. Ez viszont nem lehet egyenes következménye annak, hogy minden munkavállalóját kötelezheti a munkaszüneti napokon történõ munkavégzésre. ( 2. oldal) VÉT HÍREK (3. oldal) Ezt is jól elintéztük! Bár másoknak egyre kevésbé fontos, a PVDSz ennek ellenére nem száll le a pénztárkezelést is végzõ forgalmi szolgálattevõk méltányolható követelésének támogatásáról. Szakszervezetünk az alábbi levélben kereste meg immár nem elõször a forgalmi igazgatóságot: (5. oldal) A korengedményes és elõrehozott öregségi nyugdíjazást támogató ösztönzõ rendszerrõl (7. oldal) MOSZ-PVDSz találkozó április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz). A felek a megbeszélésen áttekintették a vasúttársaság helyzetét. Értékelték az ÜT választások eredményeit, valamint a vasúttársaság jelenlegi helyzetét és jövõképét. Megvitatták a MÁV Rt. humánstratégiai elképzeléseit, valamint egy, a MÁV Rt-vel történõ középtávú megállapodás megkötésének lehetõségét. Az egyeztetésen melyen mindkét szakszervezet a legmagasabb szintû tisztségviselõivel képviseltette magát megállapodtak abban, hogy a közeljövõben folytatják az ilyen jellegû megbeszéléseket. -a szerk- FELHÍVÁS! Tisztelt Tagtársaim! Szakszervezetünk nevében ezúton köszönöm meg mindazon Kolléganõnek és Kollégának azt, hogy a szakszervezetünk Üzemi Tanács (ÜT) és munkavédelmi képviselõ jelölését elfogadva a PVDSz képviseletében vállaltak szerepet az ÜT és munkavédelmi képviselõ választásokon. Eredményes szereplésük nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a pályavasutas munkavállalók érdekérvényesítési képessége és lehetõségei, a PVDSz által tovább erõsödjenek. Ezért Önöknek - a szakszervezetünk nevében - munkájukhoz további sikereket, a magánéletükben pedig sok boldogságot kívánok! Járási Ferenc, elnök Humánstratégia április 21-én egy kétoldalú megbeszélés keretében találkozott szakszervezetünk székházában a MÁV Rt és a PVDSz tárgyaló-delegációja. A MÁV Rt, Kugler Flórián humánpolitikai vezérigazgató-helyettes által vezetett tárgyalódelegációja szóbeli kiegészítést tett a szakszervezetünk számára már elõzõleg átadott írásos anyaghoz, majd a PVDSz is kifejtette álláspontját a MÁV Rt. humánstratégiai elképzeléseit illetõen. Ezt követõen a felek értékelték az anyagot, majd megvitatták a véleménykülönbségekbõl adódó eltérõ álláspontokat. Kifejezésre jutatták azon szándékukat is, hogy a humánstratégia - a munkavállalók számára is hasznos - megvalósítása érdekében, a jövõben is folytatják a kétoldalú egyeztetéseket. - a szerk - A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körû informálása érdekében mobil telefon SMS üzenet küldésével tájékoztatja az érdeklõdõket a vasúttársaságnál történõ eseményekrõl, valamint szakszervezetünk érdekvédelmi tevékenységérõl. Ennek igénybevételéhez semmi másra nincs szükség, mint az érdeklõdõk a es, vagy es telefonszámokon jelezzék a saját mobil telefonszámukat, amelyre heti rendszerességgel, vagy szükség szerint tudjuk küldeni a friss híreket. Ezt a szolgáltatásunkat szakszervezeti hovatartozástól függetlenül minden pályavasutas munkavállaló térítésmentesen veheti igénybe. Szentgyörgyi Mihály alelnök

2 2 HÉZAG NÉLKÜL május Járási Ferenc elnök Azt senki sem vitatja, hogy a MÁV Rt. megszakítás nélkül üzemelõ vállalat és közszolgáltatást végez. Ez viszont nem lehet egyenes következménye annak, hogy minden munkavállalóját kötelezheti a munkaszüneti napokon történõ munkavégzésre. Az eddigi tapasztalatok szerint a munkaszüneti napokkal kapcsolatos MÁV Rt. 49/2005. PVDSZ Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág Dr. Mosóczy László fõigazgató 1062Budapest Andrássy út Tisztelt Fõigazgató Úr! A ceglédi fõpályamesteri és biztosítóberendezési szakasz munkavállalói olyan tartalmú panasszal fordultak a szakszervezetünkhöz, hogy a munkáltató a április 30. és május 2. között elrendelt vágányzári idõszakban - munkaszüneti napon (május 1.) munkavégzésre kötelezte õket. Álláspontunk szerint a munkáltató ezen intézkedése sérti a Munka törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) ban foglaltakat. Megítélésünk szerint, a jogszabálysértés azért történt, mert a munkaszüneti napon történõ munkavégzést nem a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak rendelték el. A munkaszüneti napon végzett karbantartási tevékenység annak tervezhetõ jellege miatt semmiképp A Munka Ünnepe mióta nem munkaszüneti nap? problémák csupán a bérfizetésekre korlátozódtak. Sok-sok panaszt kellett már rendeznünk azért, mert a bérjárandóságok megállapítása nem sikerült mindig a szabályoknak megfelelõen. Most azonban az alábbi levélben arra kényszerültünk, hogy felhívjuk a munkáltató figyelmét arra, hogy munkaszüneti napokon (pl. május 1, vagy Pünkösd-hétfõ, vagy augusztus 20, vagy netán Karácsony) nem dolgoztathat mindenkit: sem minõsíthetõ olyannak, amely rendeltetésszerûen ilyen napokon is végezhetõ. A karbantartási tevékenység ilyen módon történõ végzése a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó helyben kialakult, vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásokból nem következik, és az sem vitatható, hogy közvetlenül élet, -és vagyonbiztonság sem forgott veszélyben. Tisztelt Fõigazgató Úr! Arra kérem, hogy ez a jogszabálysértõ gyakorlat az üzletágnál megszüntetésre kerüljön, különös tekintettel arra, hogy információink szerint Pünkösd-hétfõn (május 16.) a munkáltató a fentiekben vázolt és helytelen gyakorlat folytatását tervezi. Szíves intézkedését elõre és ezúton is köszönöm! Amennyiben a szakszervezetünk által felvetet problémákkal nem ért egyet, úgy kérem ennek indokairól az Mt nak betartása értelmében, tájékoztatni szíveskedjék! Budapest, május 3. PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: matáv: ; vasútüzemi: ; (üz.rögz./fax) Tisztelettel: Járási Ferenc elnök Segítség adás a munkaszüneti napon végzett munka díjazásához: Fõ szabályként a munkavállalónak munkaszüneti napon nem kell munkát végeznie és az e miatt kiesett idõre távolléti díj jár részére. Aktualitása miatt, ismét közöljük, hogy mi jár a munkavállalónak a munkaszüneti nap esetén, ha dolgozik. A munkaszüneti napon történõ munkavégzésre két módon kerülhet sor: 1. A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállaló (pl: forgalmi szolgálattevõ) az elõzetesen közölt munkaidõ-beosztása alapján dolgozik. Ebben az esetben a havi munkabérén felül megilleti a munkaszüneti napon végzett munkájáért járó munkabére is. Ez esetben tehát a munkaszüneti napra kétszeres a díjazás, hiszen a havibér a kötelezõ munkaórákra jár és a munkaszüneti nap nincs benne a havi kötelezõ (törvényes) munkaidõkeretben. A munkavállalónak tehát meg kell kapnia a havi bére egy napra esõ részét, és a munkaszüneti napra esõ díjazást is. 2. A munkavállaló nem a munkaidõ-beosztása alapján végez munkát, azaz rendkívüli munkavégzést (túlmunkát) teljesít. Ebben az esetben a havi munkabérén felül megilleti a munkaszüneti napon végzett munkájáért járó munkabére, valamint a rendkívüli munkavégzésért járó pótlék is (100%). Ez esetben tehát a munkaszüneti napra háromszoros a díjazás, hiszen a havibér a kötelezõ munkaórákra jár és a munkaszüneti nap nincs benne a havi kötelezõ (törvényes) munkaidõkeretben. A munkavállalónak tehát meg kell kapnia a havi bére egy napra esõ részét, és a munkaszüneti napra esõ díjazást és a rendkívüli munkavégzésre járó száz százalékos bérpótlékot. Szakszervezetünk javasolja, hogy az érintett munkavállalók tanulmányozzák át bérszalagjaikat!

3 2005. május HÉZAG NÉLKÜL VÉT HÍREK 3 Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) tájékoztatót hallgatott meg a Vésztõi és Balassagyarmati Kísérleti Térségi Vasutak (Regionális Vasút) mûködésének tapasztalatairól és értékelte a MÁV Rt. elsõ negyedévi foglalkoztatási tapasztalatait: Regionális vasutak A év a mellékvonali (térségi) közlekedés mûködési és finanszírozási modelljének kialakítása jegyében telt. A modell fõ szereplõi az állam, mint feladatgazda és finanszírozó, az önkormányzat, mint térségi megrendelõ és a szolgáltató, mint közlekedési társaság, vagyis a MÁV Rt. önálló (elkülönített) regionális társasága. A jelenleg kísérleti jelleggel mûködõ két térségi vasút (Vésztõ és Balassagyarmat) szervezete kialakításra került. A szervezet leképezi a MÁV Rt. üzletági modelljét, elhatárolásuknak megfelelõen ellátják az adott térség személyszállítási, gépészeti és pályavasúti üzletág forgalmi tevékenységeit. A tapasztalatok az elõzetes várakozásokat igazolják, a mûködés hatékonysága jelentõs kívánni valót hagy maga után. A szakemberek részérõl felvetõdött, hogy - mivel a MÁV mellékvonalainak egy jelentõs része összefüggõ hálózatot alkot - lehetõség van önálló mellékvonali üzletág megszervezésére a MÁV Rt.-n belül. A továbbiakban pedig a mellékvonali hálózatból regionális üzemeltetõ és szolgáltató társaság vagy társaságok szervezhetõk. PÖKKÖP az interneten: Egyre fogyunk! Két és félszeres növekedés a munkáltatói rendes felmondások számában elsõ negyedévében a MÁV Rt. létszáma - a munkaviszony megszûnések és az új munkaviszony létesítések egyenlegeként fõvel csökkent: Megnevezés XII III. 31. Csökkenés (fõ) (fõ) (fõ) Pályavasúti üzletág Személyszállítási üzletág (Utasellátó Ig.-gal) Árufuvarozási üzletág Gépészeti üzletág Ingatlangazdálkodási üzletág Központi irányítás és háttérszolgáltatás MÁV ÖSSZESEN A létszámcsökkenésben sajnos továbbra is a pályavasúti üzletág jár az élen, fõként az elmúlt évben megkezdett pálya-karbantartási tevékenység kiszervezésének ez évi befejezése eredményeként. A munkáltató a központi irányítás és háttérszolgáltatás területén bekövetkezõ létszámnövekedést szervezeti változásokkal indokolta. A munkaviszony megszûnések száma az elmúlt év hasonló idõszakához viszonyítva több mint 30 százalékkal, 1211 fõre növekedett. A munkaviszony megszûnés jogcímében 2004-hez képest az alábbi változások rögzíthetõk: Megnevezés/Jogcím I-III hó I-III hó Változás nyugdíjazás 206 fõ 175 fõ 85 % munkáltatói rendes felmondás 117 fõ 312 fõ 266 % tevékenység kihelyezés 213 fõ 359 fõ 168 % közös megegyezés 145 fõ 125 fõ 86 % rendkívüli felmondás és jogellenes munkaviszony megszüntetés 73 fõ 71 fõ 97 % egyéb (halál, jogi létszámba, próba idõ) 167 fõ 169 fõ 101 % Összesen 921 fõ 1211 fõ 131 % Szembetûnõ a két és félszerest is meghaladó növekedés volt a munkáltatói rendes felmondások számában és másfélszeresére nõtt a tevékenység kihelyezéssel érintettek száma is. Nem okozott meglepetést a nyugdíjazások számának csökkenése, hisz egyre szûkül azon korosztályok létszáma, akik életkoruk és szolgálati idejük alapján szóba jöhetnek e humánusnak mondható létszám leépítési módszer alkalmazása során. A gondoskodó létszámcsökkentés eszközrendszerének bõvítése Annak ellenére, hogy a munkáltatót egyelõre semmiféle szakszervezeti érv, vagy fenyegetés - úgy látszik - nem tudja létszámcsökkentésre vonatkozó tervei feladására kényszeríteni, a gondoskodó eszközök finomítására, bõvítésére viszont hajlandónak mutatkozik. A közeljövõben várható legjelentõsebb változás az elvben fokozottabb (folytatás a 4. oldalon)

4 4 HÉZAG NÉLKÜL május ( folytatás a 3. oldalról) védelmet élvezõ idõsebb korúakra (45. év feletti nõk és 50. év feletti férfiak) vonatkozik. Az õ esetükben annál is inkább indokolt az eddigi gyakorlat megváltoztatása, mert - a tapasztalatok szerint - nem igazán sikeres a megállapodásban rögzítettek teljesítése az egyedi eljárásra, a fokozott törõdésre vonatkozóan. A tárgyalások eredményeként rövidesen bevezetésre kerülhet: MÁV-ÉVEK program azon munkavállalók esetében alkalmazható, akiknek maximum 3 évük hiányzik (életkorban és/vagy szolgálati idõben) a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez és érintettek a létszámleépítésben. Lényege, hogy a munkavállalót az õt megilletõ Mt., KSZ., és szociális járandóságok hónapjainak megfelelõ idõtartamra (ez akár a 24 hónapot is elérheti) - de maximum a nyugdíjjogosultság megszerzésének idõpontjáig munkaviszonyban tartják. Ez idõ alatt munkát végeznie nem kell, átlagkeresetét havonta megkapja és a munkaviszony végén egy összegben fizetik ki fennmaradó járandóságát. A módszer elõnye, hogy a nyugdíj szempontjából fontos szolgálati idõ növekszik. MÁV-ESÉLY program azon létszámleépítésben érintett idõsebb (nõk év, férfi év) munkavállalók, hosszabb idõt igényelnek az új munkahely megtalálására. Lényege, hogy a munkavállalót a szociális csomagjárandóság (3 hónap) idõtartamára munkaviszonyban tartják, de felmentik a munkavégzés alól, járandóságát havonta kapja és ez idõ alatt segítik az új munkahely megtalálásában. A programok fontos sajátossága, hogy csak és kizárólag önkéntes választás esetén alkalmazható! Mindezek mellett további intézkedések megtételére is sor kerülhet az át és továbbképzések hatékonyabb megvalósítása, a belsõ munkaerõ-áramlás lehetõségeinek javítása, a GYES-rõl, GYED-rõl visszatérõkkel történõ elõzetes foglalkozás megvalósítása terén. Kifuthatnak a régi kedvezményes kölcsönök Elõrehaladott tárgyalások folynak a lakáscélú kölcsönök kedvezményes visszafizetési lehetõségérõl. Ismeretes, hogy a MÁV Rt. és a reprezentatív szakszervezetek évente megállapodásban biztosították a lehetõséget a munkavállalók lakáscélú kölcsöneinek visszafizetésére oly módon, hogy a kölcsön meghatározott hányada elengedésre került. A választható béren kívüli javadalmazás (VBKJ) bevezetésével a munkáltatói lakástámogatás rendszere megváltozott, így célszerûnek látszik annak megállapodásban történõ biztosítása, hogy a december 31-ig folyósított régi kölcsönök kedvezményes visszafizetési lehetõségét megteremtsük. Ennek értelmében a megkötött szerzõdések alapján folyósított vállalati kamatmentes lakáskölcsönök egy összegben fizethetõk vissza. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (ASzSz) április 25-én tartotta soros Tagszervezeti Tanács ülését. A szakszervezetek véleményezték a munkaügyi ellenõrzés rendszerében tervezett változtatásokat. Egyetértettek abban, hogy az ügyintézési határidõk meghosszabbítását, a szabálytalanságok megszüntetésének azonnali végrehajtatási lehetõségét eltörlõ rendelkezéseket, valamint a befolyó bírságok személyi díjazásra történõ felhasználását nem támogatják. Szorgalmazták ugyanakkor az ellenõrzések szigorítására, a munkaügyi felügyelõi létszám növelésére, a szakszervezetek szerepének fokozására irányuló lépések megtételét. A tervek szerint az egy összegû visszafizetést vállaló munkavállalónak a 2000.december 31-ig kifizetett kölcsönök esetében Ft-ig terjedõ kölcsön esetén 50 %-os, Ft-tól Ft-ig Ft és a Ft-on felüli rész 35 % -nak megfelelõ összegû, Ft-tól pedig Ft. A január 1. és december 31. között kifizetett kölcsönök esetében pedig a még fennálló tartozás 30 %- ának megfelelõ mértékû kedvezményt biztosítanak. A kedvezmény azok számára érvényesíthetõ, akik november 30-ig erre irányuló szerzõdést kötnek a munkáltatóval. AUTONÓMOK Az ülésen szó esett a Munka törvénykönyve átfogó módosításának esélyeirõl is. A jelenlévõk osztották azt a véleményt, hogy erre ebben a parlamenti ciklusban már nem kerül sor. A konszenzussal történõ módosítást eleve kérdésessé teszi a munkáltatók szabályok fellazítására (rugalmassá tételére), a szakszervezetek a jogbiztonság fokozására irányuló, egymással ellentétes törekvése. A szakszervezetek ismételten kifejezték aggodalmukat a korkedvezmény intézménye ellen irányuló támadásokkal szemben. A szabályrendszer december 31-ig változatlan, de az érdemi munkálatok hiányában nem látszanak a módosításban történõ megállapodás esélyei. erobi SEGÉLY HELYETT, ESÉLY!

5 2005. május 1 Azért sem szállunk le a jutalékról Bár másoknak egyre kevésbé fontos, a PVDSz ennek ellenére nem száll le a pénztárkezelést is végzõ forgalmi szolgálattevõk méltányolható követelésének támogatásáról. Szakszervezetünk az alábbi levélben kereste meg immár nem elõször a forgalmi igazgatóságot: MÁV Rt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág Forgalmi Igazgatóság Csontos Endre forgalmi igazgató Budapest Andrássy út Tisztelt Igazgató Úr! 45/2005. PVDSZ Szakszervezetünk több, mint egy éve tartja napirenden a személypénztárt kezelõ forgalmi szolgálattevõk jegyeladási jutalékával kapcsolatos problémákat. A MÁV Rt. Kollektív Szerzõdés Pályavasúti Függelékének tárgyalása során erre vonatkozóan a PVDSz már konkrét javaslatot dolgozott ki és terjesztett elõ. Az üzletági tárgyalások során a forgalmi igazgatóságon folyó egyeztetésekre való hivatkozással azonban elutasították a javaslatunkat. Az egyeztetések januárban elkezdõdtek, de azok a mai napig nem vezettek eredményre. Sajnos az elmúlt hónapokban az említett témában az érdemi tárgyalások is megszakadtak. Tisztelt Igazgató Úr! HÉZAG NÉLKÜL Ezt is jól elintéztük! Ft-ig 10,0 % Ft és Ft között 12,5 % Ft felett 15,0 % jutalékban részesül. A bevezetés módjára vonatkozóan kétféle lehetõséget látunk: 1. A legkézenfekvõbb megoldás lenne a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének 54. -ban kapott felhatalmazás alapján a pályavasúti függelék módosítása. 2. Amennyiben ez bármilyen okból nem lehetséges, úgy szakszervezetünk kész arra, hogy egy kétoldalú - nem kollektív szerzõdés erejû - megállapodás alapján tudomásul vegye a javaslatunknak megfelelõ, és egyoldalú munkáltatói intézkedéssel történõ bevezetést is. A legfontosabbnak szakszervezetünk azt tekinti, hogy a jelzett témában mielõbb érdemi intézkedés történjen. Ezért szakszervezetünk javasolja a tárgyalások azonnali megkezdését. Szíves intézkedését elõre is és ezúton is köszönöm! Budapest, április 20. Tisztelettel Járási Ferenc elnök 2 MÁV FKG Kft 5 A PVDSZ nem tekinti lezártnak a jegyeladást rendszeresen folytató forgalmi szolgálattevõk ügyét, ezért javasoljuk a kétoldalú tárgyalások újrakezdését. A kompromisszumra való törekvésünk jeleként az alábbi javaslatainak terjesztjük elõ: 1. A forgalmi szolgálattevõ az általa rendszeresen végzett jegyeladási tevékenység esetén az elért havi árbevétel után Ft -ig a bevétel 2,0 %-nak Ft és Ft között a bevétel 2,5 %-nak Ft és Ft között a bevétel 3,0 %-nak Ft és Ft között a bevétel 3,5 %-nak Ft felett a bevétel 4,0 %-nak megfelelõ jegyeladási jutalékra jogosult. 2. A forgalmi szolgálattevõ - az általa végzett számadó pénztári tevékenység esetén a fõszámadásba beállított havi (készpénz beszállítás + ellátmányként kiadott) összeg után Hudák István ügyvezetõ igazgató Jászkisér Tisztelt Igazgató Úr! Szakszervezetünk március 02-án a 23/2005. sz. levélben fordult Önhöz annak érdekében, hogy a két szervezet - a tevékenység kihelyezés okán - a kialakult anomáliákra való tekintettel mihamarabb találkozzon azért, hogy azokat minden érintett számára megnyugtató módon rendezhessük. Ezt követõen több mint egy hónap (!) után dr Liszák János ügyvéd ( feltehetõen a Kft jogi képviselõje ) levelében közölte a PVDSz-el, hogy majd novemberében tesz javaslatot a KSZ-el kapcsolatban (?). A hivatkozott levelünkben felvetett problémáinkra, javaslatainkra viszont egy árva szóval sem reagált, még felszínesen sem érintette azokat, Ön pedig még válaszra sem méltatta azt. (folytatás a 6. oldalon)

6 6 HÉZAG NÉLKÜL május Tisztelt Igazgató Úr! Elõzõ levelünkben kifejezésre jutattuk azon szándékunkat, hogy szakszervezetünk érdekelt abban, hogy a MÁV FKG Kft és a PVDSz között kiegyensúlyozott munkakapcsolat alakuljon ki és egyben egy személyes találkozót is kezdeményeztünk. Az, hogy Ön mindezeket teljesen figyelmen kívül hagyta és jogi képviselõjén keresztül levelez velünk, szakszervezetünk számára azt jelenti, hogy Ön ezt nem így gondolja és Ön ezt egyáltalán nem tartja fontosnak. Megjegyzem, hogy a MÁVGÉP Kft-nél már rég túl vagyunk a személyes kapcsolatfelvételen és ezzel párhuzamosan egy normális, konszolidált munkakapcsolat van kialakulóban. Mindezek ellenére PVDSz még bízik abban, hogy FKG Kft-nél is érvényre jutnak a Munka törvénykönyve és a KSz vonatkozó szabályai, beleértve az együttmûködési kötelezettséget is. Ezúton tájékoztatom, hogy mindezek után amennyiben rövid úton nem tudjuk rendezni a fentiekben felvázolt problémákat, úgy jogaink érvényre jutásának biztosítása érdekében kénytelenek leszünk az Alapítóhoz fordulni. Melléklet: /2005. sz. ügyvédi levél - 23/2005. sz. PVDSz levél 2934/2005 A Kft válasza: Járási Ferenc elnök úr részére Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 1062 Budapest Bulcsú u Tisztelt Járási Ferenc Elnök Úr! Budapest, április 19. Tisztelettel: Járási Ferenc elnök Elõször is elnézését kérem, hogy elõzõ levelére nem válaszoltam, idõ hiányában nem tudtam reflektálni. A felvetett problémák megtárgyalására és a kapcsolatok felvétele tárgyában köszönettel vettem ismételt megkeresését. A személyes találkozóval én is egyetértek. Kérem Önt, amennyiben az idõpont Önnek megfelel, akkor Jászkiséren, az FKG Kft székhelyén ( Jászladányi út 10) találkozzunk a PVDSz taglétszámába tartozó munkavállalókat foglalkoztató valamennyi probléma megbeszélése végett. A javasolt találkozó idõpontja: május 6. délelõtt 10 óra. Várjuk szíves visszajelzését. Hudák István ügyvezetõ igazgató Zárszó: május 06-án egyeztetett a MÁV FKG Kft vezetése és a PVDSz. A tárgyaláson a felek megvitatták a munkaügyi kapcsolatok bõvítésének lehetõségeit, valamint a kft munkavállalók munkáltatásának, bérezésének és javadalmazásának helyzetét. Ezen kívül, témaként felmerült egy új Kollektív Szerzõdés megkötésének lehetõsége, valamint az új Üzemi Tanács és munkavédelmi képviselõ választások lebonyolítása is. A munkáltatással kapcsolatban a PVDSz jelezte, hogy nagyon sok panasz érkezik a munkavállalók részérõl. Szakszervezetünk jelezte, hogy teljes súlyával fel fog lépni a törvénytelenségek és szabálytalanságok ellen. A Kft vezetése kérte, hogy jelezzük feléjük a problémákat, és ígéretet tettek azok azonnali orvoslására. 3 Egyeztetések a MÁVGÉP Kft-nél Úgy tûnik a MÁVGÉP Kft. vezetése komolyan veszi a kiegyensúlyozott munkaügyi kapcsolatok fenntartását (amit elismeréssel nyugtázott szakszervezetünk), hiszen az elmúlt havi bemutatkozó találkozást követõen a PVDSZ ismételten meghívást kapott a gazdasági társaság érdekegyeztetõ fórumára. Ezúttal a Kft. Kollektív Szerzõdésének módosításával kapcsolatban kérték szakszervezetünket, hogy fejtse ki véleményét. A hatályos jogszabályok értelmében valamint a kihelyezést szabályozó szerzõdések és megállapodások alapján a kft-hez került tagjainkra (a munkarend kivételével) a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének rendelkezései az irányadóak. Ezen túlmenõen a Kollektív Szerzõdés módosítására egyelõre! csak az eredeti szerzõdést megkötõ VSZ helyi szervezete az illetékes. Szakszervezetünk a Kollektív Szerzõdésrõl kifejtette véleményét és néhány ponton módosító javaslatokat tett. Annak ellenére, hogy javaslatainkkal kapcsolatban a helyi fogadókészség elég alacsonynak mutatkozott, tárgyilagosan kell megállapítani azt, hogy a Kft. Kollektív Szerzõdése számunkra is elfogadható, hiszen a MÁV Rt. régebbi kollektív szerzõdései alapján készült. Ezen a találkozón szó esett még arról is, hogy az Üzemi Tanács, és munkavédelmi képviselõ választásokra várhatóan még ez év szeptember-október hónapjaiban sor kerülhet. Nagy Miklós alelnök

7 2005. május HÉZAG NÉLKÜL 7 OLVASÓI LEVÉL Tisztelt PVDSz Vezetõség! Olyan esetrõl tájékoztatom Önöket, amely sokunk számára megdöbbentõ és felháborító. Munkahelyemre érkezett egy levél, melyben a VDSzSz közli a nálunk lévõ tagjainak névsorát (amely szerintem törvénytelen) azzal, hogy tüntessük fel azt, hogy mely szolgálatai helyen dolgoznak a felsorolt dolgozók. A listát átnéztem és kiderült, hogy a felsoroltak több mint a 2/3-a a PVDSz, tehát a pályás szakszervezet tagja, ráadásul már jó ideje. A fennmaradók pedig vagy leszázalékoltak, nyugdíjasok, kiszervezettek voltak és volt olyan is aki sajnos már meghalt. Engem és munkatársaimat is mélyen felháborított az, hogy akik minket - a pályás szakszervezetet - állandóan feljelentgetik, ilyen módon törõdnek a saját tagjaikkal. Vagyis a volt tagjaikkal, hiszen hiába tartják õket nyílván, ezek az emberek már rég nem a tagjaik. Felhívom a figyelmüket kedves VDSZSZ, hogy a vasutasok nem ilyen bánásmódot érdemelnek! Tisztelettel: név és cím a szerkesztõségben Szakszervezetünk válasza: Tisztelt! Elolvasva a levelét mi is hasonló következtetésre jutottunk, mint Ön(ök). Hogy ez manipuláció, vagy csak egy pontatlan tagnyilvántartás eredménye, azt döntse el mindenki saját maga! Üdvözlettel: a PVDSz Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ A korengedményes és elõrehozott öregségi nyugdíjazást támogató ösztönzõ rendszerrõl A korengedményes és elõrehozott öregségi nyugdíjazást támogató ösztönzõ rendszer évben bevált konstrukció további mûködtetése, a évi foglalkoztatáspolitikai feladatok végrehajtásának elõsegítése a humánus létszámcsökkentés eszközeinek egyik elemeként. A korengedményes és elõrehozott öregségi nyugdíjazást támogató ösztönzõ rendszer segítséget nyújt a munkavállalóknak, akik a korengedményes és elõrehozott nyugdíjazás lehetõségével élni kívánnak, valamint a gazdálkodási egységek vezetõinek a munkaerõ hatékonyabb foglalkoztatásában. Személyi hatálya kiterjed a MÁV Rt. valamennyi szervezeti egységnél munkaviszonyban álló mindazon férfi munkatársakra, akik 1944 január 01. és 1947 december 31 között születtek, és az 58. életévük betöltésétõl korengedményes nyugdíjra, a 60. életévük betöltésétõl elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak, nõi munkatársakra, akik 1946 január 01. és 1948 december 31. között születtek és az 57 életévük betöltésétõl elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságot szereznek. Az ösztönzõ rendszer értelemszerûen kiterjed azon munkatársakra, akik a korkedvezményes és elõrehozott, korengedményes öregségi nyugdíjra együttesen jogosultak. A szabályok értelmében az ösztönzött nyugdíjazás által megüresedett munkakört külsõ, új felvétellel nem lehet betölteni. Belsõ átcsoportosítás lehetõségével élhetnek az üzletágak, az irányítás és szolgáltatás valamennyi szervezete abban az esetben, ha kimutathatóan csökken az ösztönzött nyugdíjazást igénybevevõk számával az adott szervezet létszáma. Az erre vonatkozó engedélyezés az adott fõ tevékenységi kör vezetõjének illetékességi körébe tartozik. Az ösztönzés mellett nyugdíjazott munkavállalók számával az adott fõ tevékenységi kör létszáma a következõ és az azt követõ években csökken. A munkaviszonyt az Mt. 87. (1) bek. a pontja alapján közös megegyezéssel kell megszüntetni. A munkáltatói jogkör gyakorlói az ösztönzött nyugdíjazási körbe bevonható dolgozók esetében munkáltatói rendes felmondással csak rendkívül indokolt esetben élhetnek, amelynek indokoltsága utólag felülvizsgálatra kerül. A feladatok zökkenõmentes elvégzéséhez és az üzemvitel biztonságának garantálásához a létszámszükséglet biztosítása a munkáltatói jogkör gyakorlójának felelõsségkörébe tartozik. Az ösztönzés mértéke a nyugdíjba vonuló munkavállalók rendkívüli élethelyzetére való tekintettel: 1. az elõrehozott öregségi nyugdíjazás esetén: január 31-ig történõ nyugdíjazás esetén 7 havi március 31-ig történõ nyugdíjazás esetén 6 havi 2005 június 30-ig történõ nyugdíjazás esetén 4 havi 2005.december 31-ig történõ nyugdíjazás esetén 2 havi átlagkeresetnek megfelelõ egyösszegû juttatás egyszeri segély jogcímen illeti meg a munkavállalót a munkaviszony megszûnése alapján 2. a korengedményes nyugdíjazás esetén az ban születet- (folytatás a 8. oldalon)

8 8 HÉZAG NÉLKÜL május (folytatás a 7. oldalról) tek számára, valamint a korkedvezményre jogosult munkavállalóknál legfeljebb 1,5 évi korengedményes nyugdíj összeg munkáltatói befizetés esetén: június 30-ig történõ nyugdíjazás esetén 4 havi 2005.szeptember 30-ig. történõ nyugdíjazás esetén 2 havi 3. az 1947-ben születettek számára, valamint a korkedvezményre jogosult munkavállalóknál 1,5-2 évi korengedményes nyugdíj összeg munkáltatói befizetés esetén: június 30-ig történõ nyugdíjazás esetén 3 havi szeptember 30-ig történõ nyugdíjazás esetén 2 havi átlagkeresetnek megfelelõ egyösszegû juttatás egyszeri segély jogcímen illeti meg a munkavállalót a munkaviszony megszûnése napján. Az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesület) Erdély programajánlatai Kirándulás a Sóvidékre félpanzióval, rengeteg programmal, Ft-tól. Szicíliai Nyaralás Nyaralás Pattiban 2-4 ágyas bungalókban a tengerparton, Ft-tól Hajdúszoboszló Üdülési csekkel vagy MNÜA Pályázattal a részvételi díj mérsékelhetõ, 5000 Ft-tól. Horvát Tengerpart (Brac) & Nyaralás 2-8 ágyas magán apartmanokban Ft-tól Auschwitz Emléktúra a gettókba, 4600 Ft. Prága és Krakkó (Wieliczka) Strapatúra 4600 Ft-tól Velence - Róma Strapatúra, fürdéssel városnézésekkel, 4600 Ft-tól Erdély Nyáron Kirándulás Homoródfürdõ környékére félpanzióval, Petõfi emléknap, Ft-tól. ELÉRHETÕSÉGEINK: PÖKKÖP az interneten: honlapunkon címen a es vasúti telefonon minden kedden 9-15 h-ig a / es matávos számon hétköznap h után, illetve hétvégén a 06 30/ ös mobil számon napközben Közvetlen! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink - közvetlen! - telefonszámait: Járási Ferenc elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök ( forg. ) Szentgyörgyi Mihály PML alelnök Hegedûs István TEB alelnök Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ fax/üzenetrögzítõ VÁLTOZÁS!!! MATÁV fax/üzenetrögzítõ cím: vagy - a szerk - SEGÉLY HELYETT, ESÉLY!

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!!

SEGÍTSÉG, BECSAPTAK!!! 2005. december VII. évfolyam 12. szám Kellemes Ünnepeket és eredményekben gazdag Új Évet kíván a PVDSz Betlehemi fényesõ Fekete sivatag az éjjel. Sötét homok pereg a csendbõl. A falakról árnyék csurog,

Részletesebben

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2005. júl.-aug. VII. évfolyam 7-8. szám ITT A NYÁR! és minden ami vele jár... Újságunk tartalmából Pályavasutasok, akik Az 55. Vasutasnap alkalmából a MÁV Rt. Pályavasúti Üzletág munkavállalói közül sokan

Részletesebben

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora?

Csatlakoztunk! Közgyûltünk. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új évet kíván a PVDSz. Újságunk tartalmából. Nyugdíjasok aranykora? VIII. évfolyam 12. szám Csatlakoztunk! Újságunk tartalmából Nyugdíjasok aranykora? 2025-re az Európai Unió (EU) lakosságának negyven százaléka lesz idõsebb hatvanévesnél. A nyugdíjrendszerek reformja Európa-szerte

Részletesebben

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük

Merénylet a Vasutasok ellen! A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA. Merénylet a Pályavasutasok ellen! Ezt is jól elintéztük 2005. január VII. évfolyam 1. szám A MÁV Rt. elnök-vezérigazgatója: GAÁL GYULA Merénylet a Pályavasutasok ellen! Mint az lapunk olvasói elõtt ismert - a MÁV Rt-nél egyedülálló módon - csak a Pályavasúti

Részletesebben

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!)

sajnos nem érkezett válasz megkeresésünkre!) 2004. december VI. évfolyam 12. szám Boldog Új Évet! Évek óta, a Nyílt vonal címû újságunkban minden évbúcsúztató cikket azzal szoktunk kezdeni, hogy ismét elmúlt egy év és ehhez teszünk különféle jelzõket,

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr!

HÉZAG NÉLKÜL. MÁV ZRt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág. Dr. Mosóczi László pályavasúti fõigazgató. Tisztelt Fõigazgató Úr! VIII. évfolyam 3. szám Levél a pályavasúti fõigazgatónak... Újságunk tartalmából Lássunk tisztán mindannyian! A téli hónapokban fokozott igénybevételnek voltak kitéve a pályavasúti munkavállalók. A törvényes

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani

HÉZAG NÉLKÜL. Nekünk nyóc! Szakszervezetünkhöz több munkavállaló intézett kérdést, mely szerint tényleg új üzemi tanácsot kell választani VIII. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából MÁV Kft-k házatáján FKG Kft. A MÁV FKG Kft-nél szeptember 14.-én Üzemi Tanács választást tartottak, melyen a munkavállalók által leadott szavazataikkal közel

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató

HÉZAG NÉLKÜL. Új pályavasúti fõigazgató IX. évfolyam 2. szám Újságunk tartalmából Tájékoztatás a foglalkoztatottak létszámának 2006. évi alakulásáról A MÁV ZRt. 2006. évi Üzleti tervét a MÁV ZRt. Igazgatósága 2006. február 21-én fogadta el,

Részletesebben

Gépjármű Használati Megállapodás

Gépjármű Használati Megállapodás 2013. JANUÁR 2013. január XV. évfolyam 1. szám A 2012. esztendő utolsó VÉT ülésén a munkáltató még nem tudott érdemi tárgyalásokat folytatni a 2013. évi béremelésről, foglalkoztatási körülményekről. A

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság

HÉZAG NÉLKÜL. a PVDSz tagjának lenni. Íme: 1. Magas szintû szakmai érdekvédelem, foglalkozásbiztonság 2007. október 2007. október IX. évfolyam 10. szám Újságunk tartalmából Beindulnak a bértárgyalások Október végéhez közeledve mint minden évben, most is minden szinten megkezdõdnek a tárgyalások a jövõ

Részletesebben

Nőtt a bérünk, de nem eléggé!

Nőtt a bérünk, de nem eléggé! XII. évfolyam 3. szám Nőtt a bérünk, de nem eléggé! Mint minden év márciusában, most is közzé tesszük azt az összehasonlító táblázatot, mely a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresetét

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY!

SEGÉLY HELYETT ESÉLY! 2004. október VI. évfolyam 10. szám MOSZ-PVDSZ találkozó 2004 szeptember 13-án kétoldalú egyeztetést tartott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ). A felek

Részletesebben

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program

Tovább folyik az Egészségmegőrző Program XVI. évfolyam 6. szám Kollektív Szerződés módosítás A Vasúti Érdekegyeztető Tanács ülésén ismét kisebb korrekciókra került sor a Kollektív Szerződésünkben. A munkáltató a VSz és a VDSzSz támogatásával

Részletesebben

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább.

Biztos, hogy új év kezdődött? A naptár szerint igen, de a jelek szerint minden a tavalyi mederben folyik tovább. XVI. évfolyam 2. szám FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi

HÉZAG NÉLKÜL. Ámen?! A kisebb kényelmetlenségek elviselésére. egyik leglátványosabb állomása a decemberi 2006. július-augusztus HÉZAG NÉLKÜL 2006. júl.-aug. VIII. évfolyam 7-8. szám Ámen?! Mottó: Az úgynevezett Káosz elmélet szerint olyan apróság, mint egy pillangó szárnyainak rezdülése, akár tájfunt is okozhat

Részletesebben

Tüntetések, tárgyalások milyen lesz az új Mt.?

Tüntetések, tárgyalások milyen lesz az új Mt.? 2011. OKTÓBER 2011. október XIII. évfolyam 10. szám 13 éves a PVDSz Úgy álljunk meg az életben, akár a sziklaszírt a tengerben; ne engedjük, hogy a szüntelen hullámverés megingasson bennünket. (Hazrat

Részletesebben

Tisztelt Kolléganők és Kollégák!

Tisztelt Kolléganők és Kollégák! XVII. évfolyam 6. szám Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Mint már valószínűleg értesültetek róla a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 2015. május 30. napján megtartott Közgyűlésén eleget téve jogszabályi

Részletesebben

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám

BÉRHELYZET. Gárdonyi Géza: Szeptember. Csalatkoznunk kellett... 2013. szeptember. XV. évfolyam 9. szám 2013. SZEPTEMBER 2013. szeptember XV. évfolyam 9. szám Gárdonyi Géza: Szeptember Elnémult a rigó. Az esteli csöndben az ősz bogár szomorú pri-pri dala szól már. A távoli szőlőkben panaszolja szüntelen:

Részletesebben

NÉV Munkakör Szervezeti egység. A Vasút Szolgálatáért arany

NÉV Munkakör Szervezeti egység. A Vasút Szolgálatáért arany 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS 2013. július-augusztus XV. évfolyam 7-8. szám Tisztelt Kolléganõk és Kollégák! A 63. Vasutasnap alkalmából a PVDSz Elnöksége és magam nevében köszöntöm szakszervezetünk valamennyi

Részletesebben

Teljesen új életünk van?

Teljesen új életünk van? XII. évfolyam 1. szám Teljesen új életünk van? Szinte teljesen újra kell tanulnunk az adótörvényeket: itt a szuperbruttósított szja és a vagyonadó, a béren kívüli juttatások nagy részét adó alá vonták,

Részletesebben

2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR

2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR 2012. február XIV. évfolyam 2. szám VÉT HÍREK Elhúzódó tárgyalások Még február elején is tartott a huzavona: Hogyan induljanak neki a vasutasok a 2012-es évnek. Részmegállapodások születtek

Részletesebben

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések, 2011. NOVEMBER 2011. november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások,

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 15. szám 128. évfolyam 2013 május 3. utasítások 30/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programról. 31/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Módosult a Kollektív Szerződés

Módosult a Kollektív Szerződés 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember XIV. évfolyam 9. szám A július 1-től hatályba lépő jogszabályi változások miatt, a nyár derekán folytatott tárgyalások a MÁV Zrt. szempontjából eredményesen zárultak:

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának

HÉZAG NÉLKÜL. Ülésezett a VEB. tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának 2009. május 200 009. május XI.. évfolyam 5.. szám Ülésezett a VEB tóhíresztelések megalapozottságáról is, miszerint a MÁV csoport idei költségtámogatásának csökkentése várható. A PVDSz is kifejtette, hogy

Részletesebben

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért

Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért XII. évfolyam 7. szám Példás összefogás a vasutas árvíz károsultakért A PVDSz Elnöksége tájékoztatja a tagjait, hogy központi költségvetéséből az árvíz-károsultak megsegítésére átutalást teljesített az

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 9. szám 126. évfolyam 2011. április 29. Utasítások 12/2011. (IV. 29. MÁV Ért. 9.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV START Zrt. által kibocsátott vasúti utazási igazolványok igényléséről és

Részletesebben