Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eredményes szereplésük nagymértékben. MOSZ-PVDSz találkozó. 2005. április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk"

Átírás

1 2005. május VII. évfolyam 5. szám KÖSZÖNET! Újságunk tartalmából A Munka Ünnepe mióta nem munkaszüneti nap? Azt senki sem vitatja, hogy a MÁV Rt. megszakítás nélkül üzemelõ vállalat és közszolgáltatást végez. Ez viszont nem lehet egyenes következménye annak, hogy minden munkavállalóját kötelezheti a munkaszüneti napokon történõ munkavégzésre. ( 2. oldal) VÉT HÍREK (3. oldal) Ezt is jól elintéztük! Bár másoknak egyre kevésbé fontos, a PVDSz ennek ellenére nem száll le a pénztárkezelést is végzõ forgalmi szolgálattevõk méltányolható követelésének támogatásáról. Szakszervezetünk az alábbi levélben kereste meg immár nem elõször a forgalmi igazgatóságot: (5. oldal) A korengedményes és elõrehozott öregségi nyugdíjazást támogató ösztönzõ rendszerrõl (7. oldal) MOSZ-PVDSz találkozó április 18-án egy kétoldalú egyeztetés keretében találkozott a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz). A felek a megbeszélésen áttekintették a vasúttársaság helyzetét. Értékelték az ÜT választások eredményeit, valamint a vasúttársaság jelenlegi helyzetét és jövõképét. Megvitatták a MÁV Rt. humánstratégiai elképzeléseit, valamint egy, a MÁV Rt-vel történõ középtávú megállapodás megkötésének lehetõségét. Az egyeztetésen melyen mindkét szakszervezet a legmagasabb szintû tisztségviselõivel képviseltette magát megállapodtak abban, hogy a közeljövõben folytatják az ilyen jellegû megbeszéléseket. -a szerk- FELHÍVÁS! Tisztelt Tagtársaim! Szakszervezetünk nevében ezúton köszönöm meg mindazon Kolléganõnek és Kollégának azt, hogy a szakszervezetünk Üzemi Tanács (ÜT) és munkavédelmi képviselõ jelölését elfogadva a PVDSz képviseletében vállaltak szerepet az ÜT és munkavédelmi képviselõ választásokon. Eredményes szereplésük nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a pályavasutas munkavállalók érdekérvényesítési képessége és lehetõségei, a PVDSz által tovább erõsödjenek. Ezért Önöknek - a szakszervezetünk nevében - munkájukhoz további sikereket, a magánéletükben pedig sok boldogságot kívánok! Járási Ferenc, elnök Humánstratégia április 21-én egy kétoldalú megbeszélés keretében találkozott szakszervezetünk székházában a MÁV Rt és a PVDSz tárgyaló-delegációja. A MÁV Rt, Kugler Flórián humánpolitikai vezérigazgató-helyettes által vezetett tárgyalódelegációja szóbeli kiegészítést tett a szakszervezetünk számára már elõzõleg átadott írásos anyaghoz, majd a PVDSz is kifejtette álláspontját a MÁV Rt. humánstratégiai elképzeléseit illetõen. Ezt követõen a felek értékelték az anyagot, majd megvitatták a véleménykülönbségekbõl adódó eltérõ álláspontokat. Kifejezésre jutatták azon szándékukat is, hogy a humánstratégia - a munkavállalók számára is hasznos - megvalósítása érdekében, a jövõben is folytatják a kétoldalú egyeztetéseket. - a szerk - A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körû informálása érdekében mobil telefon SMS üzenet küldésével tájékoztatja az érdeklõdõket a vasúttársaságnál történõ eseményekrõl, valamint szakszervezetünk érdekvédelmi tevékenységérõl. Ennek igénybevételéhez semmi másra nincs szükség, mint az érdeklõdõk a es, vagy es telefonszámokon jelezzék a saját mobil telefonszámukat, amelyre heti rendszerességgel, vagy szükség szerint tudjuk küldeni a friss híreket. Ezt a szolgáltatásunkat szakszervezeti hovatartozástól függetlenül minden pályavasutas munkavállaló térítésmentesen veheti igénybe. Szentgyörgyi Mihály alelnök

2 2 HÉZAG NÉLKÜL május Járási Ferenc elnök Azt senki sem vitatja, hogy a MÁV Rt. megszakítás nélkül üzemelõ vállalat és közszolgáltatást végez. Ez viszont nem lehet egyenes következménye annak, hogy minden munkavállalóját kötelezheti a munkaszüneti napokon történõ munkavégzésre. Az eddigi tapasztalatok szerint a munkaszüneti napokkal kapcsolatos MÁV Rt. 49/2005. PVDSZ Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág Dr. Mosóczy László fõigazgató 1062Budapest Andrássy út Tisztelt Fõigazgató Úr! A ceglédi fõpályamesteri és biztosítóberendezési szakasz munkavállalói olyan tartalmú panasszal fordultak a szakszervezetünkhöz, hogy a munkáltató a április 30. és május 2. között elrendelt vágányzári idõszakban - munkaszüneti napon (május 1.) munkavégzésre kötelezte õket. Álláspontunk szerint a munkáltató ezen intézkedése sérti a Munka törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) ban foglaltakat. Megítélésünk szerint, a jogszabálysértés azért történt, mert a munkaszüneti napon történõ munkavégzést nem a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalóknak rendelték el. A munkaszüneti napon végzett karbantartási tevékenység annak tervezhetõ jellege miatt semmiképp A Munka Ünnepe mióta nem munkaszüneti nap? problémák csupán a bérfizetésekre korlátozódtak. Sok-sok panaszt kellett már rendeznünk azért, mert a bérjárandóságok megállapítása nem sikerült mindig a szabályoknak megfelelõen. Most azonban az alábbi levélben arra kényszerültünk, hogy felhívjuk a munkáltató figyelmét arra, hogy munkaszüneti napokon (pl. május 1, vagy Pünkösd-hétfõ, vagy augusztus 20, vagy netán Karácsony) nem dolgoztathat mindenkit: sem minõsíthetõ olyannak, amely rendeltetésszerûen ilyen napokon is végezhetõ. A karbantartási tevékenység ilyen módon történõ végzése a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó helyben kialakult, vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásokból nem következik, és az sem vitatható, hogy közvetlenül élet, -és vagyonbiztonság sem forgott veszélyben. Tisztelt Fõigazgató Úr! Arra kérem, hogy ez a jogszabálysértõ gyakorlat az üzletágnál megszüntetésre kerüljön, különös tekintettel arra, hogy információink szerint Pünkösd-hétfõn (május 16.) a munkáltató a fentiekben vázolt és helytelen gyakorlat folytatását tervezi. Szíves intézkedését elõre és ezúton is köszönöm! Amennyiben a szakszervezetünk által felvetet problémákkal nem ért egyet, úgy kérem ennek indokairól az Mt nak betartása értelmében, tájékoztatni szíveskedjék! Budapest, május 3. PÖKKÖP Felvilágosítás munkanapokon 9 00 és között az alábbi telefonszámokon: matáv: ; vasútüzemi: ; (üz.rögz./fax) Tisztelettel: Járási Ferenc elnök Segítség adás a munkaszüneti napon végzett munka díjazásához: Fõ szabályként a munkavállalónak munkaszüneti napon nem kell munkát végeznie és az e miatt kiesett idõre távolléti díj jár részére. Aktualitása miatt, ismét közöljük, hogy mi jár a munkavállalónak a munkaszüneti nap esetén, ha dolgozik. A munkaszüneti napon történõ munkavégzésre két módon kerülhet sor: 1. A megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállaló (pl: forgalmi szolgálattevõ) az elõzetesen közölt munkaidõ-beosztása alapján dolgozik. Ebben az esetben a havi munkabérén felül megilleti a munkaszüneti napon végzett munkájáért járó munkabére is. Ez esetben tehát a munkaszüneti napra kétszeres a díjazás, hiszen a havibér a kötelezõ munkaórákra jár és a munkaszüneti nap nincs benne a havi kötelezõ (törvényes) munkaidõkeretben. A munkavállalónak tehát meg kell kapnia a havi bére egy napra esõ részét, és a munkaszüneti napra esõ díjazást is. 2. A munkavállaló nem a munkaidõ-beosztása alapján végez munkát, azaz rendkívüli munkavégzést (túlmunkát) teljesít. Ebben az esetben a havi munkabérén felül megilleti a munkaszüneti napon végzett munkájáért járó munkabére, valamint a rendkívüli munkavégzésért járó pótlék is (100%). Ez esetben tehát a munkaszüneti napra háromszoros a díjazás, hiszen a havibér a kötelezõ munkaórákra jár és a munkaszüneti nap nincs benne a havi kötelezõ (törvényes) munkaidõkeretben. A munkavállalónak tehát meg kell kapnia a havi bére egy napra esõ részét, és a munkaszüneti napra esõ díjazást és a rendkívüli munkavégzésre járó száz százalékos bérpótlékot. Szakszervezetünk javasolja, hogy az érintett munkavállalók tanulmányozzák át bérszalagjaikat!

3 2005. május HÉZAG NÉLKÜL VÉT HÍREK 3 Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök A Vasúti Érdekegyeztetõ Tanács (VÉT) tájékoztatót hallgatott meg a Vésztõi és Balassagyarmati Kísérleti Térségi Vasutak (Regionális Vasút) mûködésének tapasztalatairól és értékelte a MÁV Rt. elsõ negyedévi foglalkoztatási tapasztalatait: Regionális vasutak A év a mellékvonali (térségi) közlekedés mûködési és finanszírozási modelljének kialakítása jegyében telt. A modell fõ szereplõi az állam, mint feladatgazda és finanszírozó, az önkormányzat, mint térségi megrendelõ és a szolgáltató, mint közlekedési társaság, vagyis a MÁV Rt. önálló (elkülönített) regionális társasága. A jelenleg kísérleti jelleggel mûködõ két térségi vasút (Vésztõ és Balassagyarmat) szervezete kialakításra került. A szervezet leképezi a MÁV Rt. üzletági modelljét, elhatárolásuknak megfelelõen ellátják az adott térség személyszállítási, gépészeti és pályavasúti üzletág forgalmi tevékenységeit. A tapasztalatok az elõzetes várakozásokat igazolják, a mûködés hatékonysága jelentõs kívánni valót hagy maga után. A szakemberek részérõl felvetõdött, hogy - mivel a MÁV mellékvonalainak egy jelentõs része összefüggõ hálózatot alkot - lehetõség van önálló mellékvonali üzletág megszervezésére a MÁV Rt.-n belül. A továbbiakban pedig a mellékvonali hálózatból regionális üzemeltetõ és szolgáltató társaság vagy társaságok szervezhetõk. PÖKKÖP az interneten: Egyre fogyunk! Két és félszeres növekedés a munkáltatói rendes felmondások számában elsõ negyedévében a MÁV Rt. létszáma - a munkaviszony megszûnések és az új munkaviszony létesítések egyenlegeként fõvel csökkent: Megnevezés XII III. 31. Csökkenés (fõ) (fõ) (fõ) Pályavasúti üzletág Személyszállítási üzletág (Utasellátó Ig.-gal) Árufuvarozási üzletág Gépészeti üzletág Ingatlangazdálkodási üzletág Központi irányítás és háttérszolgáltatás MÁV ÖSSZESEN A létszámcsökkenésben sajnos továbbra is a pályavasúti üzletág jár az élen, fõként az elmúlt évben megkezdett pálya-karbantartási tevékenység kiszervezésének ez évi befejezése eredményeként. A munkáltató a központi irányítás és háttérszolgáltatás területén bekövetkezõ létszámnövekedést szervezeti változásokkal indokolta. A munkaviszony megszûnések száma az elmúlt év hasonló idõszakához viszonyítva több mint 30 százalékkal, 1211 fõre növekedett. A munkaviszony megszûnés jogcímében 2004-hez képest az alábbi változások rögzíthetõk: Megnevezés/Jogcím I-III hó I-III hó Változás nyugdíjazás 206 fõ 175 fõ 85 % munkáltatói rendes felmondás 117 fõ 312 fõ 266 % tevékenység kihelyezés 213 fõ 359 fõ 168 % közös megegyezés 145 fõ 125 fõ 86 % rendkívüli felmondás és jogellenes munkaviszony megszüntetés 73 fõ 71 fõ 97 % egyéb (halál, jogi létszámba, próba idõ) 167 fõ 169 fõ 101 % Összesen 921 fõ 1211 fõ 131 % Szembetûnõ a két és félszerest is meghaladó növekedés volt a munkáltatói rendes felmondások számában és másfélszeresére nõtt a tevékenység kihelyezéssel érintettek száma is. Nem okozott meglepetést a nyugdíjazások számának csökkenése, hisz egyre szûkül azon korosztályok létszáma, akik életkoruk és szolgálati idejük alapján szóba jöhetnek e humánusnak mondható létszám leépítési módszer alkalmazása során. A gondoskodó létszámcsökkentés eszközrendszerének bõvítése Annak ellenére, hogy a munkáltatót egyelõre semmiféle szakszervezeti érv, vagy fenyegetés - úgy látszik - nem tudja létszámcsökkentésre vonatkozó tervei feladására kényszeríteni, a gondoskodó eszközök finomítására, bõvítésére viszont hajlandónak mutatkozik. A közeljövõben várható legjelentõsebb változás az elvben fokozottabb (folytatás a 4. oldalon)

4 4 HÉZAG NÉLKÜL május ( folytatás a 3. oldalról) védelmet élvezõ idõsebb korúakra (45. év feletti nõk és 50. év feletti férfiak) vonatkozik. Az õ esetükben annál is inkább indokolt az eddigi gyakorlat megváltoztatása, mert - a tapasztalatok szerint - nem igazán sikeres a megállapodásban rögzítettek teljesítése az egyedi eljárásra, a fokozott törõdésre vonatkozóan. A tárgyalások eredményeként rövidesen bevezetésre kerülhet: MÁV-ÉVEK program azon munkavállalók esetében alkalmazható, akiknek maximum 3 évük hiányzik (életkorban és/vagy szolgálati idõben) a nyugdíjjogosultság megszerzéséhez és érintettek a létszámleépítésben. Lényege, hogy a munkavállalót az õt megilletõ Mt., KSZ., és szociális járandóságok hónapjainak megfelelõ idõtartamra (ez akár a 24 hónapot is elérheti) - de maximum a nyugdíjjogosultság megszerzésének idõpontjáig munkaviszonyban tartják. Ez idõ alatt munkát végeznie nem kell, átlagkeresetét havonta megkapja és a munkaviszony végén egy összegben fizetik ki fennmaradó járandóságát. A módszer elõnye, hogy a nyugdíj szempontjából fontos szolgálati idõ növekszik. MÁV-ESÉLY program azon létszámleépítésben érintett idõsebb (nõk év, férfi év) munkavállalók, hosszabb idõt igényelnek az új munkahely megtalálására. Lényege, hogy a munkavállalót a szociális csomagjárandóság (3 hónap) idõtartamára munkaviszonyban tartják, de felmentik a munkavégzés alól, járandóságát havonta kapja és ez idõ alatt segítik az új munkahely megtalálásában. A programok fontos sajátossága, hogy csak és kizárólag önkéntes választás esetén alkalmazható! Mindezek mellett további intézkedések megtételére is sor kerülhet az át és továbbképzések hatékonyabb megvalósítása, a belsõ munkaerõ-áramlás lehetõségeinek javítása, a GYES-rõl, GYED-rõl visszatérõkkel történõ elõzetes foglalkozás megvalósítása terén. Kifuthatnak a régi kedvezményes kölcsönök Elõrehaladott tárgyalások folynak a lakáscélú kölcsönök kedvezményes visszafizetési lehetõségérõl. Ismeretes, hogy a MÁV Rt. és a reprezentatív szakszervezetek évente megállapodásban biztosították a lehetõséget a munkavállalók lakáscélú kölcsöneinek visszafizetésére oly módon, hogy a kölcsön meghatározott hányada elengedésre került. A választható béren kívüli javadalmazás (VBKJ) bevezetésével a munkáltatói lakástámogatás rendszere megváltozott, így célszerûnek látszik annak megállapodásban történõ biztosítása, hogy a december 31-ig folyósított régi kölcsönök kedvezményes visszafizetési lehetõségét megteremtsük. Ennek értelmében a megkötött szerzõdések alapján folyósított vállalati kamatmentes lakáskölcsönök egy összegben fizethetõk vissza. Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége (ASzSz) április 25-én tartotta soros Tagszervezeti Tanács ülését. A szakszervezetek véleményezték a munkaügyi ellenõrzés rendszerében tervezett változtatásokat. Egyetértettek abban, hogy az ügyintézési határidõk meghosszabbítását, a szabálytalanságok megszüntetésének azonnali végrehajtatási lehetõségét eltörlõ rendelkezéseket, valamint a befolyó bírságok személyi díjazásra történõ felhasználását nem támogatják. Szorgalmazták ugyanakkor az ellenõrzések szigorítására, a munkaügyi felügyelõi létszám növelésére, a szakszervezetek szerepének fokozására irányuló lépések megtételét. A tervek szerint az egy összegû visszafizetést vállaló munkavállalónak a 2000.december 31-ig kifizetett kölcsönök esetében Ft-ig terjedõ kölcsön esetén 50 %-os, Ft-tól Ft-ig Ft és a Ft-on felüli rész 35 % -nak megfelelõ összegû, Ft-tól pedig Ft. A január 1. és december 31. között kifizetett kölcsönök esetében pedig a még fennálló tartozás 30 %- ának megfelelõ mértékû kedvezményt biztosítanak. A kedvezmény azok számára érvényesíthetõ, akik november 30-ig erre irányuló szerzõdést kötnek a munkáltatóval. AUTONÓMOK Az ülésen szó esett a Munka törvénykönyve átfogó módosításának esélyeirõl is. A jelenlévõk osztották azt a véleményt, hogy erre ebben a parlamenti ciklusban már nem kerül sor. A konszenzussal történõ módosítást eleve kérdésessé teszi a munkáltatók szabályok fellazítására (rugalmassá tételére), a szakszervezetek a jogbiztonság fokozására irányuló, egymással ellentétes törekvése. A szakszervezetek ismételten kifejezték aggodalmukat a korkedvezmény intézménye ellen irányuló támadásokkal szemben. A szabályrendszer december 31-ig változatlan, de az érdemi munkálatok hiányában nem látszanak a módosításban történõ megállapodás esélyei. erobi SEGÉLY HELYETT, ESÉLY!

5 2005. május 1 Azért sem szállunk le a jutalékról Bár másoknak egyre kevésbé fontos, a PVDSz ennek ellenére nem száll le a pénztárkezelést is végzõ forgalmi szolgálattevõk méltányolható követelésének támogatásáról. Szakszervezetünk az alábbi levélben kereste meg immár nem elõször a forgalmi igazgatóságot: MÁV Rt. Vezérigazgatóság Pályavasúti Üzletág Forgalmi Igazgatóság Csontos Endre forgalmi igazgató Budapest Andrássy út Tisztelt Igazgató Úr! 45/2005. PVDSZ Szakszervezetünk több, mint egy éve tartja napirenden a személypénztárt kezelõ forgalmi szolgálattevõk jegyeladási jutalékával kapcsolatos problémákat. A MÁV Rt. Kollektív Szerzõdés Pályavasúti Függelékének tárgyalása során erre vonatkozóan a PVDSz már konkrét javaslatot dolgozott ki és terjesztett elõ. Az üzletági tárgyalások során a forgalmi igazgatóságon folyó egyeztetésekre való hivatkozással azonban elutasították a javaslatunkat. Az egyeztetések januárban elkezdõdtek, de azok a mai napig nem vezettek eredményre. Sajnos az elmúlt hónapokban az említett témában az érdemi tárgyalások is megszakadtak. Tisztelt Igazgató Úr! HÉZAG NÉLKÜL Ezt is jól elintéztük! Ft-ig 10,0 % Ft és Ft között 12,5 % Ft felett 15,0 % jutalékban részesül. A bevezetés módjára vonatkozóan kétféle lehetõséget látunk: 1. A legkézenfekvõbb megoldás lenne a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének 54. -ban kapott felhatalmazás alapján a pályavasúti függelék módosítása. 2. Amennyiben ez bármilyen okból nem lehetséges, úgy szakszervezetünk kész arra, hogy egy kétoldalú - nem kollektív szerzõdés erejû - megállapodás alapján tudomásul vegye a javaslatunknak megfelelõ, és egyoldalú munkáltatói intézkedéssel történõ bevezetést is. A legfontosabbnak szakszervezetünk azt tekinti, hogy a jelzett témában mielõbb érdemi intézkedés történjen. Ezért szakszervezetünk javasolja a tárgyalások azonnali megkezdését. Szíves intézkedését elõre is és ezúton is köszönöm! Budapest, április 20. Tisztelettel Járási Ferenc elnök 2 MÁV FKG Kft 5 A PVDSZ nem tekinti lezártnak a jegyeladást rendszeresen folytató forgalmi szolgálattevõk ügyét, ezért javasoljuk a kétoldalú tárgyalások újrakezdését. A kompromisszumra való törekvésünk jeleként az alábbi javaslatainak terjesztjük elõ: 1. A forgalmi szolgálattevõ az általa rendszeresen végzett jegyeladási tevékenység esetén az elért havi árbevétel után Ft -ig a bevétel 2,0 %-nak Ft és Ft között a bevétel 2,5 %-nak Ft és Ft között a bevétel 3,0 %-nak Ft és Ft között a bevétel 3,5 %-nak Ft felett a bevétel 4,0 %-nak megfelelõ jegyeladási jutalékra jogosult. 2. A forgalmi szolgálattevõ - az általa végzett számadó pénztári tevékenység esetén a fõszámadásba beállított havi (készpénz beszállítás + ellátmányként kiadott) összeg után Hudák István ügyvezetõ igazgató Jászkisér Tisztelt Igazgató Úr! Szakszervezetünk március 02-án a 23/2005. sz. levélben fordult Önhöz annak érdekében, hogy a két szervezet - a tevékenység kihelyezés okán - a kialakult anomáliákra való tekintettel mihamarabb találkozzon azért, hogy azokat minden érintett számára megnyugtató módon rendezhessük. Ezt követõen több mint egy hónap (!) után dr Liszák János ügyvéd ( feltehetõen a Kft jogi képviselõje ) levelében közölte a PVDSz-el, hogy majd novemberében tesz javaslatot a KSZ-el kapcsolatban (?). A hivatkozott levelünkben felvetett problémáinkra, javaslatainkra viszont egy árva szóval sem reagált, még felszínesen sem érintette azokat, Ön pedig még válaszra sem méltatta azt. (folytatás a 6. oldalon)

6 6 HÉZAG NÉLKÜL május Tisztelt Igazgató Úr! Elõzõ levelünkben kifejezésre jutattuk azon szándékunkat, hogy szakszervezetünk érdekelt abban, hogy a MÁV FKG Kft és a PVDSz között kiegyensúlyozott munkakapcsolat alakuljon ki és egyben egy személyes találkozót is kezdeményeztünk. Az, hogy Ön mindezeket teljesen figyelmen kívül hagyta és jogi képviselõjén keresztül levelez velünk, szakszervezetünk számára azt jelenti, hogy Ön ezt nem így gondolja és Ön ezt egyáltalán nem tartja fontosnak. Megjegyzem, hogy a MÁVGÉP Kft-nél már rég túl vagyunk a személyes kapcsolatfelvételen és ezzel párhuzamosan egy normális, konszolidált munkakapcsolat van kialakulóban. Mindezek ellenére PVDSz még bízik abban, hogy FKG Kft-nél is érvényre jutnak a Munka törvénykönyve és a KSz vonatkozó szabályai, beleértve az együttmûködési kötelezettséget is. Ezúton tájékoztatom, hogy mindezek után amennyiben rövid úton nem tudjuk rendezni a fentiekben felvázolt problémákat, úgy jogaink érvényre jutásának biztosítása érdekében kénytelenek leszünk az Alapítóhoz fordulni. Melléklet: /2005. sz. ügyvédi levél - 23/2005. sz. PVDSz levél 2934/2005 A Kft válasza: Járási Ferenc elnök úr részére Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 1062 Budapest Bulcsú u Tisztelt Járási Ferenc Elnök Úr! Budapest, április 19. Tisztelettel: Járási Ferenc elnök Elõször is elnézését kérem, hogy elõzõ levelére nem válaszoltam, idõ hiányában nem tudtam reflektálni. A felvetett problémák megtárgyalására és a kapcsolatok felvétele tárgyában köszönettel vettem ismételt megkeresését. A személyes találkozóval én is egyetértek. Kérem Önt, amennyiben az idõpont Önnek megfelel, akkor Jászkiséren, az FKG Kft székhelyén ( Jászladányi út 10) találkozzunk a PVDSz taglétszámába tartozó munkavállalókat foglalkoztató valamennyi probléma megbeszélése végett. A javasolt találkozó idõpontja: május 6. délelõtt 10 óra. Várjuk szíves visszajelzését. Hudák István ügyvezetõ igazgató Zárszó: május 06-án egyeztetett a MÁV FKG Kft vezetése és a PVDSz. A tárgyaláson a felek megvitatták a munkaügyi kapcsolatok bõvítésének lehetõségeit, valamint a kft munkavállalók munkáltatásának, bérezésének és javadalmazásának helyzetét. Ezen kívül, témaként felmerült egy új Kollektív Szerzõdés megkötésének lehetõsége, valamint az új Üzemi Tanács és munkavédelmi képviselõ választások lebonyolítása is. A munkáltatással kapcsolatban a PVDSz jelezte, hogy nagyon sok panasz érkezik a munkavállalók részérõl. Szakszervezetünk jelezte, hogy teljes súlyával fel fog lépni a törvénytelenségek és szabálytalanságok ellen. A Kft vezetése kérte, hogy jelezzük feléjük a problémákat, és ígéretet tettek azok azonnali orvoslására. 3 Egyeztetések a MÁVGÉP Kft-nél Úgy tûnik a MÁVGÉP Kft. vezetése komolyan veszi a kiegyensúlyozott munkaügyi kapcsolatok fenntartását (amit elismeréssel nyugtázott szakszervezetünk), hiszen az elmúlt havi bemutatkozó találkozást követõen a PVDSZ ismételten meghívást kapott a gazdasági társaság érdekegyeztetõ fórumára. Ezúttal a Kft. Kollektív Szerzõdésének módosításával kapcsolatban kérték szakszervezetünket, hogy fejtse ki véleményét. A hatályos jogszabályok értelmében valamint a kihelyezést szabályozó szerzõdések és megállapodások alapján a kft-hez került tagjainkra (a munkarend kivételével) a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének rendelkezései az irányadóak. Ezen túlmenõen a Kollektív Szerzõdés módosítására egyelõre! csak az eredeti szerzõdést megkötõ VSZ helyi szervezete az illetékes. Szakszervezetünk a Kollektív Szerzõdésrõl kifejtette véleményét és néhány ponton módosító javaslatokat tett. Annak ellenére, hogy javaslatainkkal kapcsolatban a helyi fogadókészség elég alacsonynak mutatkozott, tárgyilagosan kell megállapítani azt, hogy a Kft. Kollektív Szerzõdése számunkra is elfogadható, hiszen a MÁV Rt. régebbi kollektív szerzõdései alapján készült. Ezen a találkozón szó esett még arról is, hogy az Üzemi Tanács, és munkavédelmi képviselõ választásokra várhatóan még ez év szeptember-október hónapjaiban sor kerülhet. Nagy Miklós alelnök

7 2005. május HÉZAG NÉLKÜL 7 OLVASÓI LEVÉL Tisztelt PVDSz Vezetõség! Olyan esetrõl tájékoztatom Önöket, amely sokunk számára megdöbbentõ és felháborító. Munkahelyemre érkezett egy levél, melyben a VDSzSz közli a nálunk lévõ tagjainak névsorát (amely szerintem törvénytelen) azzal, hogy tüntessük fel azt, hogy mely szolgálatai helyen dolgoznak a felsorolt dolgozók. A listát átnéztem és kiderült, hogy a felsoroltak több mint a 2/3-a a PVDSz, tehát a pályás szakszervezet tagja, ráadásul már jó ideje. A fennmaradók pedig vagy leszázalékoltak, nyugdíjasok, kiszervezettek voltak és volt olyan is aki sajnos már meghalt. Engem és munkatársaimat is mélyen felháborított az, hogy akik minket - a pályás szakszervezetet - állandóan feljelentgetik, ilyen módon törõdnek a saját tagjaikkal. Vagyis a volt tagjaikkal, hiszen hiába tartják õket nyílván, ezek az emberek már rég nem a tagjaik. Felhívom a figyelmüket kedves VDSZSZ, hogy a vasutasok nem ilyen bánásmódot érdemelnek! Tisztelettel: név és cím a szerkesztõségben Szakszervezetünk válasza: Tisztelt! Elolvasva a levelét mi is hasonló következtetésre jutottunk, mint Ön(ök). Hogy ez manipuláció, vagy csak egy pontatlan tagnyilvántartás eredménye, azt döntse el mindenki saját maga! Üdvözlettel: a PVDSz Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ A korengedményes és elõrehozott öregségi nyugdíjazást támogató ösztönzõ rendszerrõl A korengedményes és elõrehozott öregségi nyugdíjazást támogató ösztönzõ rendszer évben bevált konstrukció további mûködtetése, a évi foglalkoztatáspolitikai feladatok végrehajtásának elõsegítése a humánus létszámcsökkentés eszközeinek egyik elemeként. A korengedményes és elõrehozott öregségi nyugdíjazást támogató ösztönzõ rendszer segítséget nyújt a munkavállalóknak, akik a korengedményes és elõrehozott nyugdíjazás lehetõségével élni kívánnak, valamint a gazdálkodási egységek vezetõinek a munkaerõ hatékonyabb foglalkoztatásában. Személyi hatálya kiterjed a MÁV Rt. valamennyi szervezeti egységnél munkaviszonyban álló mindazon férfi munkatársakra, akik 1944 január 01. és 1947 december 31 között születtek, és az 58. életévük betöltésétõl korengedményes nyugdíjra, a 60. életévük betöltésétõl elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak, nõi munkatársakra, akik 1946 január 01. és 1948 december 31. között születtek és az 57 életévük betöltésétõl elõrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságot szereznek. Az ösztönzõ rendszer értelemszerûen kiterjed azon munkatársakra, akik a korkedvezményes és elõrehozott, korengedményes öregségi nyugdíjra együttesen jogosultak. A szabályok értelmében az ösztönzött nyugdíjazás által megüresedett munkakört külsõ, új felvétellel nem lehet betölteni. Belsõ átcsoportosítás lehetõségével élhetnek az üzletágak, az irányítás és szolgáltatás valamennyi szervezete abban az esetben, ha kimutathatóan csökken az ösztönzött nyugdíjazást igénybevevõk számával az adott szervezet létszáma. Az erre vonatkozó engedélyezés az adott fõ tevékenységi kör vezetõjének illetékességi körébe tartozik. Az ösztönzés mellett nyugdíjazott munkavállalók számával az adott fõ tevékenységi kör létszáma a következõ és az azt követõ években csökken. A munkaviszonyt az Mt. 87. (1) bek. a pontja alapján közös megegyezéssel kell megszüntetni. A munkáltatói jogkör gyakorlói az ösztönzött nyugdíjazási körbe bevonható dolgozók esetében munkáltatói rendes felmondással csak rendkívül indokolt esetben élhetnek, amelynek indokoltsága utólag felülvizsgálatra kerül. A feladatok zökkenõmentes elvégzéséhez és az üzemvitel biztonságának garantálásához a létszámszükséglet biztosítása a munkáltatói jogkör gyakorlójának felelõsségkörébe tartozik. Az ösztönzés mértéke a nyugdíjba vonuló munkavállalók rendkívüli élethelyzetére való tekintettel: 1. az elõrehozott öregségi nyugdíjazás esetén: január 31-ig történõ nyugdíjazás esetén 7 havi március 31-ig történõ nyugdíjazás esetén 6 havi 2005 június 30-ig történõ nyugdíjazás esetén 4 havi 2005.december 31-ig történõ nyugdíjazás esetén 2 havi átlagkeresetnek megfelelõ egyösszegû juttatás egyszeri segély jogcímen illeti meg a munkavállalót a munkaviszony megszûnése alapján 2. a korengedményes nyugdíjazás esetén az ban születet- (folytatás a 8. oldalon)

8 8 HÉZAG NÉLKÜL május (folytatás a 7. oldalról) tek számára, valamint a korkedvezményre jogosult munkavállalóknál legfeljebb 1,5 évi korengedményes nyugdíj összeg munkáltatói befizetés esetén: június 30-ig történõ nyugdíjazás esetén 4 havi 2005.szeptember 30-ig. történõ nyugdíjazás esetén 2 havi 3. az 1947-ben születettek számára, valamint a korkedvezményre jogosult munkavállalóknál 1,5-2 évi korengedményes nyugdíj összeg munkáltatói befizetés esetén: június 30-ig történõ nyugdíjazás esetén 3 havi szeptember 30-ig történõ nyugdíjazás esetén 2 havi átlagkeresetnek megfelelõ egyösszegû juttatás egyszeri segély jogcímen illeti meg a munkavállalót a munkaviszony megszûnése napján. Az Explorer Vasutas Világjáró Klub (egyesület) Erdély programajánlatai Kirándulás a Sóvidékre félpanzióval, rengeteg programmal, Ft-tól. Szicíliai Nyaralás Nyaralás Pattiban 2-4 ágyas bungalókban a tengerparton, Ft-tól Hajdúszoboszló Üdülési csekkel vagy MNÜA Pályázattal a részvételi díj mérsékelhetõ, 5000 Ft-tól. Horvát Tengerpart (Brac) & Nyaralás 2-8 ágyas magán apartmanokban Ft-tól Auschwitz Emléktúra a gettókba, 4600 Ft. Prága és Krakkó (Wieliczka) Strapatúra 4600 Ft-tól Velence - Róma Strapatúra, fürdéssel városnézésekkel, 4600 Ft-tól Erdély Nyáron Kirándulás Homoródfürdõ környékére félpanzióval, Petõfi emléknap, Ft-tól. ELÉRHETÕSÉGEINK: PÖKKÖP az interneten: honlapunkon címen a es vasúti telefonon minden kedden 9-15 h-ig a / es matávos számon hétköznap h után, illetve hétvégén a 06 30/ ös mobil számon napközben Közvetlen! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink - közvetlen! - telefonszámait: Járási Ferenc elnök Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök Nagy Miklós általános alelnök ( forg. ) Szentgyörgyi Mihály PML alelnök Hegedûs István TEB alelnök Fehérné Ragcsák Andrea irodavezetõ fax/üzenetrögzítõ VÁLTOZÁS!!! MATÁV fax/üzenetrögzítõ cím: vagy - a szerk - SEGÉLY HELYETT, ESÉLY!

9 2005. május HÉZAG NÉLKÜL TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! 9 Életbiztosítás Ft Ft bármely okból bekövetkezõ halál esetén Baleseti halál Ft Ft esetén további Baleseti rokkantság Ft Ft már 1%-tól 100%-ig arányosan Baleseti csonttörés Ft Ft csonttörés, csontrepedés esetén Baleseti égés Ft Ft legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Baleseti múlékony sérülés Ft Ft 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Baleseti kórházi napi térítés Ft Ft legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Baleseti mûtét Ft Ft esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Kritikus betegségek bekövetkezése Ft Ft esetén, szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség BELÉPÉSI FELTÉTELEK: SZOLGÁLTATÁSOK A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával EGYÉB TUDNIVALÓK: ez egy csomag, 9 db szolgáltatással belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a kritikus betegségeknél, ugyanis ott 3 hónap a várakozási idõ) a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül, a nap 24 órájára, és a világ országaira a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, a PVDSZ mindent elintéz. a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító az éves befizetett összegrõl igazolást adunk, mely csökkenti az adóalapot a belépési korhatár 18 éves kortól 50 éves korig terjed a biztosítási díjfizetés folyamatos kell hogy legyen, a biztosítás fenntartása érdekében RÁADÁS! Ezen kívül a szakszervezetünk által létrehozott alapítvány a Munka törvénykönyve a, valamint a MÁV Rt. Kollektív Szerzõdésének 80. -ban foglaltak alapján megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. Bõvebb felvilágosítást a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között.

10 10 HÉZAG NÉLKÜL május Alapítvány a Pályavasutasokért Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSZ) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSZ tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Rt Az alapítvány címe: 1062 Bp. Bulcsú utca 8-10 Telefon: matáv: ; vasútüzemi: A pályavasúti szakszervezet (PVDSz) hozta létre a vasutas munkavállalók segélyezésére, megsegítésére és önsegélyezésére a PÖKKÖP-öt, amely szakszervezeti hovatartozás nélkül a vasutas munkavállalók nagy megelégedésére már több éve egyre nagyobb népszerûséggel mûködik. Hogy miért népszerû? Köszönhetõ mindez annak, hogy: a PÖKKÖP havi tagdíja mindössze 4.500,- Ft, mely a VBKJ ,- Ft keretösszegébõl, éves szinten csupán ,- Ft igénybevételét jelenti a munkavállaló számára a PÖKKÖP tagsági viszony létesítése továbbra sem szakszervezetfüggõ!!! a PÖKKÖP szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges várakozási idõ: az elõre tervezhetõ eseményeknél 9 hónap! az elõre nem tervezhetõ eseményeknél mindössze 5 hónap! (kivéve a pénztártag egyéni számláján lévõ összeg, ugyanis itt a várakozási idõ 4 hónap) a PÖKKÖP igen sok jogcímen nyújt segélyt, így önmagában a VBKJ összevont igénybevételére is lehetõséget nyújt (beiskolázási-, felnõttképzési-, üdülési-támogatás, stb.) Miért pont a PÖKKÖP? Azért, mert ha már PÖKKÖP tag vagy, ne hagyd elveszni a korábbi tagsági viszonyodból származó elõnyöket! a PÖKKÖP tagság adómentes, így az éves VBKJ keretbõl igénybevett összeget nem terheli sem adó sem pedig különféle járulék, tehát mindenki a megjelölt összeget adómentesen felhasználhatja! a PÖKKÖP által nyújtott segélyek segíthetnek a nehéz élethelyzetbe került tagjainkon (betegség, kórházi ápolás, haláleset, munkaképesség csökkenés, stb.) és nem csak az általuk befizetett tagdíjuk erejéig, hanem a szolidaritási alapból az igényelt segély teljes összegét felvehetik! P Ö K K Ö P több segély összegét jelentõsen megemelte és bõvítette a PÖKKÖP egyéni tagdíjfizetés esetén, a befizetett tagdíj után adókedvezmény vehetõ igénybe az egységes tagdíjon felüli többletbefizetés 100 %-a az egyéni részbe kerül, és mivel ebbõl a PÖKKÖP nem von kezelési költséget, így a tagdíjon felül, egyénileg befizetett TELJES ÖSSZEG FELVEHETÕ! Hogyan kell belépni a PÖKKÖP-be? a munkavállaló a PÖKKÖP Belépési Nyilatkozat nyomtatványának kettõ kitöltött és aláírt példányát eljuttatja a pénztár címére Várak. Segély megnevezése Segély összege idõ/hó Születési segély Ft Munkaképesség csökkenési segély (legalább 50 %-ot elérõ munkaképesség csökkenés esetén) Rokkantsági segély (legalább 67 %-ot elérõ munkaképesség csökkenés esetén) Beiskolázási segély Ft Házasságkötési segély Ft Felnõttképzési segély (befejezett félévenként) Ft Temetési segély tag halála esetén Ft 5 közeli hozzátartozó esetén Ft Egyszeri árvasági segély Ft Betegségi segély (naponta) Ft Kórházi, szanatóriumi segély (naponta) elsõ 30 napra Ft 5 a 31. naptól Ft Munkanélkülivé válási segély Ft Gyermek üdülési segély Ft Átmeneti kiegészítõ segély Lakhatási támogatás Gyermeknevelési támogatás Ápolási Fenyõ (október 15. december 15.) Ft Ft egyéni rész egyenlege, amely 4 havonta igényelhetõ A PÖKKÖP ügyfélfogadási napokat KIZÁRÓLAG hétfõn és pénteken 10 és 13 óra között tart a pénztár székhelyén: 1062 Budapest, Bulcsú u Felvilágosítást munkanapokon 9 és 14 óra között a és a (üzenetrögzítõ, fax) vasútüzemi, valamint a tel/fax (üzenetrögzítõ) Matáv telefonszámokon lehet kérni és kapni. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Járási Ferenc elnök, Fõszerkesztõ: Nagy Miklós (tel.: ) Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva, Szerkesztõség: 1062 Budapest Bulcsú u Telefon/fax: matáv: , vasútüzemi: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: B.V.B. Nyomda Eger, Fadrusz u. 4. Tel.: 36/

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT VASUTASOK SZAKSZERVEZETE EGYSÉGES SZOLIDARITÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ALAP (ESZSZA) SZABÁLYZAT A Vasutasok Szakszervezete XVII. Kongresszusa által módosított Alapszabálya V. fejezet 4.a alpontjának harmadik

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése A vasúttársaságoknál alkalmazott Kollektív Szerződések ismertetése KSZ kötési technikák és szabályozási kérdések Előadó:

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás A MÁV-GÉPÉSZET ZRT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE EGYES PONTJAINAK VÉGLEGESÍTÉSE A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. mint munkáltató, valamint az aláíró szakszervezetek a 2009. december 21-én aláírt Kollektív Szerződésben az 1.

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2008. (V.23.)Kt. határozatával döntött az intézményeknél történő létszámcsökkentésekről. Szentes Város Alpolgármestere 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-12027/2008. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A helyi önkormányzatok

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására I. SZEMÉLYI ADATOK KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY TEMETÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS céljára történő megállapítására Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) Neve (születési név is) Anyja neve Születési

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

Alapszabály módosító javaslatok. MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11.

Alapszabály módosító javaslatok. MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11. Alapszabály módosító javaslatok MESZK Országos Küldöttközgyűlés Budapest, 2013. december 11. 10.) A 9.) c. pontjában foglaltakon túlmenően 10.) A 9.) d. pontjában foglaltakon túlmenően 13.) A MESZK a 9.

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

12. szám 125. évfolyam 2010. április 9. TARTALOM. 23/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

12. szám 125. évfolyam 2010. április 9. TARTALOM. 23/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 12. szám 125. évfolyam 2010. április 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 21/2010. (IV. 9. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

elutasítja Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai 2005. április VII. évfolyam 4. szám Autonóm nyilatkozat Újságunk tartalmából Végül Pécs is A MÁV Rt. PMLI által kezelt közforgalmú vasúti hálózat és tartozékai karbantartási és felújítási tevékenységének

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA. Munkabaleseti segély Munkabaleseti segély A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai részére gyorssegély biztosítása. A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2001./XI. 27./Kt. számú R E N D E L E T E A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

A munkavédelemről szóló törvény változásai

A munkavédelemről szóló törvény változásai A munkavédelemről szóló törvény változásai Munkavédelmi képviselő választása A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Mvt.) 2016. július 8. napjával hatályba lépett módosítása értelmében

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16.

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16. K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2010. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2010. JANUÁR 16. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság 2010.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS TÁRGYÁBAN

MEGÁLLAPODÁS CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS TÁRGYÁBAN MEGÁLLAPODÁS CSOPORTOS LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 1.), mint munkáltató képviseletében

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

A nyugdíjszabályok 2011-es változásai PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ÉS INFORMATIKAI ZRT. TANÁCSADÓ IGAZGATÓSÁG GONDOLKOZZON A MI FEJÜNKKEL! Tanácsadó Igazgatóság 1135 BUDAPEST, MÓR U. 2-4. Öregségi nyugdíjjogosultság A nyugdíjszabályok 2011-es változásai

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon. Tarsoly Imréné szeptember 23.

A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon. Tarsoly Imréné szeptember 23. A kollektív szerződéskötés szerepe, jelentősége és lehetséges tartalma Magyarországon Tarsoly Imréné 2016. szeptember 23. Bratislava Kollektív szerződés A KSZ a munkabéke eszköze, kiszámítható, szabályozott

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 25/2000.(IV.25.) Kt. számú r e n d e l e t e a többször módosított 13/1999.(V.26.) Kt. számú, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 4. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége /ITUC/ tagja. TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM. Egyéni vállalkozó Balatonlellei Polgármesteri Hivatal J e g y z ő j é t ő l 8638 Balatonlelle Petőfi utca 2_Tel: 85/554-930 Fax: 85/554-942, E-mail: polghiv@balatonlelle.hu MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM Egyéni vállalkozó Érkezett:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

KÉRELEM átmeneti segély megállapítása iránt

KÉRELEM átmeneti segély megállapítása iránt HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL LAKOSSÁGSZOLGÁLATI IRODA NÉPJÓLÉTI CSOPORT 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf.: 23. Tel.: (62) 530-133, Fax.: 530-192 KÉRELEM átmeneti segély

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Melyek a munkaszüneti napok? Az Mt. tíz munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.,

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

2011. március 21. hétfő, 09:20

2011. március 21. hétfő, 09:20 Korengedményes nyugdíj feltételei 2011: a korengedményes nyugdíj csak 2011. december 31-ig vehető igénybe! A 2010. évi feltételek maradnak 2011. december 31-ig a korengedményes nyugdíj esetében. A korengedményes

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet!

Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! Diákmunka: ismerd meg jogaidat és kötelezettségeidet! a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben