Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Szakállamtitkárság MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Szakállamtitkárság MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI"

Átírás

1 Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Szakállamtitkárság MUNKAANYAG Ikatószám: 10968/2009. Előterjesztő neve: Dr. Schneider Márta Kulturális Szakállamtitkár Előterjesztésért felelős neve: Dr. Szurmainé Silkó Mária főosztályvezető Előterjesztés társfelelőse:. Mátyásné dr. Patócs Andrea főosztályvezető Előterjesztés készítője: Tóth Mária vezető főtanácsos A napirendre vételt engedélyezte:dr. Somogyi Éva Igazgatási Főosztályvezető Előterjesztéssel egyetért: Arató Gergely államtitkár ELŐTERJESZTÉS a államigazgatási egyeztetésre Tárgy: A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló12/2004. (V.21.) NKÖM rendelet módosítása (A belső államtitkári értekezlet április 28-i értekezlete megtárgyalta. Változtatás nélkül miniszteri értekezlet elé utalta. A miniszteri értekezlet április 30-án megtárgyalta és az előterjesztést elfogadva az 56/2009. (IV. 30.) számú MÉ határozatot hozta. A 2009.május 08-i szakmapolitikai munkacsoport egy vitás kérdés felvetése és az arra adott szakmai indokok alapján megfogalmazott válasz után elfogadta.) Budapest, május 25.

2 A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V.21.) NKÖM rendelet módosítása tárgyú előterjesztést véleményezés céljából az alábbi szervezeti egységek vezetői kapták kézhez április 21-én, április 22-e órai véleményezési határidővel: Véleményezésre: Kajtárné Botár Borbála titkárságvezető, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága Dr. Sebes József főosztályvezető, Ellenőrzési Főosztály Bányavölgyi Éva titkárságvezető, Oktatásért Felelős Államtitkár Titkársága Dr. Pettendi Zsuzsanna titkárságvezető, Kultúráért Felelős Államtitkár Titkársága Dr. Péli Erzsébet főosztályvezető, Közigazgatási Koordinációs Főosztály Dr. Somogyi Éva főosztályvezető, Igazgatási Főosztály Mátyásné dr. Patócs Andrea főosztályvezető, Jogi Főosztály Dr. Klész Tibor titkárságvezető, Közoktatási Szakállamtitkár Titkársága Mihályfi László főosztályvezető, Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály Dr. B. Szabó Dezső titkárságvezető, Felsőoktatási és Tudományos Szakállamtitkár Titkársága Dr. Veressné Borovszky Tímea főosztályvezető, Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Dr. Csapodi Miklósné főosztályvezető, Nemzetközi Koordinációs Főosztály Dr. Csepregi András titikárságvezető, Egyházi Kapcsolatok Titkársága Szarka Szilvia titkárságvezető, Fejlesztési és Gazdasági Szakállamtitkár Titkársága Hegyi György főosztályvezető, Közszolgálati Főosztály Dr. Aáry-Tamás Lajos főosztályvezető, Oktatási Jogok Biztosának Titkársága Kelemen László főigazgató, Hagyományok Háza Tájékoztatásul: Végvári Imre politikai főtanácsadó Dr. Stark Antal főtanácsadó Petrák Béla kabinetfőnök észrevételt tett nem tett észrevételt A belső államtitkári értekezlet előtt érkezett észrevételeket egyeztettük, és beépítettük a módosítás tervezetbe. Az államtitkári értekezlet észrevételt nem tett. Vitás kérdés nem maradt fenn: Az Igazgatási Főosztálynak a mellékletekre vonatkozó korábbi észrevételét hatósági eljárások esetében a jogszabályi mellékletek csak adattartalmat jeleníthetnek meg a Hivatali Kapuhoz történő csatlakoztatás feltételeinek megléte esetén indokolt kimunkálni. Megfelelő útmutatás alapján természetesen készek vagyunk az átdolgozásra. 2

3 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról a 114//2004. (IV. 28.) Korm. rendelet intézkedik, ennek a végrehajtási rendelete a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet. A jogszabály hatálybalépése óta eltelt közel öt év gyakorlati, szakmai tapasztalatai teszik indokolttá a módosítást. A jogszabályi változás a következőkre terjed ki: - 4. (2) bekezdése szerint a 3. sz. mellékletben meghatározott minősítés igazgatási szolgáltatási díjának megváltoztatására, valamint a - 4. sz. mellékletre, amelyben érdemi változtatás nem, csak szerkezeti változás történt, továbbá - 6. (2) bekezdésében jelzett 6. számú mellékletből egy mennyiségi meghatározás törlésére, illetve a - 7. (2) bekezdésében a Népi Iparművész minősítés 5 évenkénti megújítási eljárási díjának emelésére tett javaslat igényel módosítást. A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet rögzítette eljárási díjak már nem biztosítanak kellő fedezetet a népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával kapcsolatban felmerülő és másra át nem hárítható valamennyi költségre. Az illetékekről szóló évi CIII. törvény 67. -ának (2) bekezdése értelmében január 1-jétől igazgatási szolgáltatási díjrendelet kiadása törvényi felhatalmazás alapján történhet. Ezt a törvényi hátteret biztosítják a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CL. törvény 100. (6) bekezdésében foglaltak. A kormányprogram alapelveiben megfogalmazott gondolathoz kapcsolva a népművészeti értékek védelme, átörökítése és megújítása a mindenkori kulturális tárca elkötelezett feladata. A 114/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet és a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet a nemzeti hagyományok megőrzése érdekében megvalósítandó hatékonyabb munkavégzést hivatott segíteni. Társadalmi hatása abban mérhető, hogy a szellemi, technikai és anyagi erők egy intézményen a Hagyományok Házán belüli összpontosítása eredményesebben valósítható meg a népművészet előadóművészeti és a hagyományos népi kézműves mesterségek értékeinek megmentése, átörökítése, valamint a míves tárgyak előállításával foglakozó alkotók érdekében. A hagyományos népi kézműves mesterek, népi iparművészek számára is egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált a bírálati, zsűriztetési rendszer. A rendelet tervezet előkészítési folyamatában széleskörű érdekképviseleti-társadalmi egyeztetés után vitás, vagy nyitott kérdés nem maradt fenn. A sajtónak adandó tájékoztatásban a legfontosabb információ, hogy a népművészettel és a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok szabályozása továbbra is kormányzati szinten marad. A kormány- és jelen miniszteri végrehajtási rendelettel a népi iparművészet területén jelentkező állami feladatokat a kulturális tárca minisztere továbbra is a Hagyományok Háza útján látja el. 3

4 II. INDOKLÁS 1. Bevezetés A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 114/2004. (IV.28.) Korm. rendelet felhatalmazza a minisztert, hogy rendeletben állapítsa meg a 2. -ban foglalt feladatokra vonatkozó részletes szabályokat. Ennek a felhatalmazásnak tesz eleget a 12/2004. (V.21.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R) amelynek hatálya kiterjed a pénzügyminiszterrel egyetértésben a népi iparművészettel összefüggő állami feladatok, a népi iparművészeti alkotások, termékek bírálatára, a Népi iparművész minősítő cím adományozására, valamint az országos pályázatok kiírására és a beérkezett pályaművek bírálatára, továbbá a pályázatok anyagából összeállított kiállítások szervezésére, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteményes anyagának gondozására és gyarapítására, valamint a nemzetközi kapcsolatok kialakítására és ápolására. A R. hatálybalépésétől számítva közel öt év telt el és a R. gyakorlati alkalmazása során bebizonyosodott, hogy néhány helyen pontosításra szorul a hatályos jogszabály megfogalmazása, különösen a bírálati tevékenység és a Népi iparművész minősítő cím adományozására vonatkozó szabályozásban. A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló R. által rögzített eljárási díjak már nem biztosítanak fedezetet a népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával kapcsolatban felmerülő költségre. A jogszabály kiigazítása az illetékről szóló évi CIII törvény 67. (3) bekezdésében foglalt előírások figyelembevételével a közel öt év tapasztalata alapján felmerült problémák megoldása érdekében vált szükségessé. 2. Az előterjesztés tényleges döntést igénylő anyagának ismertetése ad.1. A R.-ben megszerkesztett 4. számú melléklet nem segítette egyértelműen a zsűriztetéssel együtt járó adminisztrációs munkát. A módosítással világosan elkülönül a zsűriztetésre benyújtott kérelem nyomtatványa, a zsűri érdemi döntését tartalmazó dokumentumtól. ad.2. Ez a módosított szövege utal az ad1. -ban jelzett problémára és itt olvasható, hogy a szakmai értékelést, a zsűri jegyzőkönyvét a 7. számú melléklet szerint kell elkészíteni. ad.3. A módosítás pontosítani kívánja a R. legfőbb tartalmi értékét, nevezetesen a közigazgatási hatósági és szolgáltatási eljárás általános szabályai szerint megvalósuló minősítést(zsűrizést) illetve, hogy ennek igazolására azonosító(zsűri)számot kap az alkotás, továbbá, hogy ennek alapján népi iparművészeti alkotás jelölést lehessen használni. ad.4. A népi iparművész minősítést elért alkotó első alkalommal öt évre kapja meg a minősítő elismerést. Ezt ötévente megújíttathatja, amennyiben folyamatos szakmai munkát és minősíttetést tud igazolni. Húsz év után határidő nélkül történik a megújítás. A R. 7. -ban nem volt konkretizálva a népi iparművész igazolvány ötévenkénti meghosszabbításának szakmai feltétele. A gyakorlat azt mutatta, hogy néhány esetben a népi 4

5 iparművész igazolvány tulajdonosa már nem ambicionálta magát ugyan olyan intenzitással alkotói munkásságában, mint annak előtte. Az igazolvány megtartásának automatikussá válását hivatott megakadályozni a módosítás. A folyamatos igényes, szakmailag hiteles alkotómunkára ösztönzi az alkotókat a változtatás. ad. 5. A R. megalkotása óta a évi CL. törvény a hatályos jogszabály, amely szerint kell eljárni vitás kérdésekben. A R. hatályossága idején történt törvényi változás a jelen rendeletben szabályozott eljárásokra is vonatkozik. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás alkalmával. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a Hagyományok Háza által lefolytatott elsőfokú hatósági eljárást követően az esetleges másodfokú eljárás lefolytatására a miniszter lesz jogosult, vagy az általa az SzMSzben felhatalmazott személy. ad.6. Az (1) bekezdés a bírálati tevékenység adminisztrációs következményeit szabályozza. A kapcsolódó 1.-2./ sz. mellékletek az érvényben lévő jogszabállyal eddig alkalmazott nomenklatúrához képest a kialakult szakmai gyakorlat és vélemények alapján bővültek. A (2) bekezdés szerint a bírálat díjköteles. A bírálat eddig is díjköteles volt, erről az illetéktörvény alapján az igazgatási szolgáltatási díjak megállapítása figyelembevételével a pénzügyminiszterrel egyetértésben miniszter döntött a R. értelmében. A 3. számú mellékletben meghatározott díj összegének megállapítása körében arra kell utalni, hogy a bírálatra történő benyújtáshoz alapvetően és elsősorban közérdek fűződik annyiban, amennyiben kulturális érdek az a kontroll, amit a bíráló bizottság jelent e tevékenység körében. Ugyanakkor a bírálat díját az alkotó, illetve a benyújtó viseli. Minthogy az alkotónak, vagy benyújtónak egyre kevesebb gazdasági érdeke fűződik ahhoz, hogy az általa készített tárgyat elbíráltassa, ezért a díj jelentős összegű növelése a bírálati tevékenység veszedelmes méretű visszaszorulását idézné elő. A nemzeti kulturális örökség részét képező népi iparművészeti termékek előállítását és értékesítését végző és segítő alkotók, népi kézműves mesterek minőségi alkotói tevékenységét meghatározza a Hagyományok Háza főigazgatója által megbízott bírálóbizottság minősítő tevékenysége. Hiteles szakmai kontrol nélkül széleskörű teret nyer a giccs, a távol-keleti olcsó utánzat, a bóvli-dömping. A minősítésre, zsűrizésre beadott alkotásokért, illetve tárgycsoportért, garnitúráért, tárgy-együttesért meghatározott összeget a korábbi 800Ft/egységtől eltérően 1200 Ft eljárási díjat kell fizetni egységenként. A zsűri-díj az alábbi részköltségek összessége: - öntapadós címke a zsűri-számmal, jegyzőkönyv előállítás, fénymásolás, védjegy költsége 60.-Ft - nyugta, számlatömb, átvételi elismervény 30.-Ft - boríték, postaköltség 100.-Ft - raktározási költség ft - rezsi költség (telefon, villany, fűtés stb.) Ft - szakértői munka, fényképezés költsége Ft Összesen: Ft 5

6 A népi iparművészeti igazolvány kiadásának eljárási díja Ft amely tartalmazza az igazolvány előállítási, valamint az eljárási díját. Az ötévenként történő érvényesítési eljárás díja a korábbi 500Ft/érvényesítés 1.200,- Ft. A díjat postai úton a Hagyományok Háza sz. bankszámlájára kell befizetni, így olcsóbb a pénz kezelése, mert nem kell házipénztárt működtetni. A díjfizetési kötelezettség tekintetében az illetékekről szóló évi CIII.tv. (ltv.) 5. -ának (2)-(3) bekezdésében foglaltakat, a díj visszatérítésére az ltv át, az elévülés tekintetében az ltv ában foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. ad.7. A R. 4.számú melléklet címe a zsűrizésre is utal, de erre nézve nem tartalmazott adatokat. Indokolt volt egyértelművé tenni az adatlapot és a Kérelem, tárgyak népi iparművészeti alkotássá minősítéséhez szövegpontosítás történt. ad.8. Az alkotó kizárólag a Népi Iparművész Igazolvánnyal tudja mint dokumentummal hitelesen alátámasztani, hogy ő a jogos tulajdonos, illetve, hogy az adott szituációkban (vásárok, bemutatók, nyitott galéria tevékenység stb.) jogosan kíván élni az igazolvány adta kedvezményekkel. Névazonosság, vagy egyéb előre nem látható vitás helyzetben ez az egyetlen tévedést kizáró eligazító információ a regisztrációban. Itt az érvényesítés adminisztrációját segítő kiigazítás történt. Az igazolvány ötévenkénti meghosszabbításához biztosítani kellett a hivatali adminisztráció elvégzéséhez a helyet. A R. 5.számú mellékletében nem volt elegendő hely, csak háromszor öt évet volt mód igazolni. A R. ezen melléklete hivatkozott a népi iparművész igazolványt kapott személy szellemi szabadfoglalkozású vállalkozói igazolvány nélkül folytatható ÁFA mentes alkotói kedvezményére. A jelenleg hatályos ÁFA törvény a szellemi szabadfoglalkozású vállalkozói igazolvány nélkül működő népi iparművész amennyiben nyilatkozik, úgy az Szja törvény 47. (2/b.) pontja szerint a kifizető nem vonhat le az alkotótól Szja előleget. A népi iparművészként elismert hagyományos népi kézművességgel foglalkozó alkotókat feltétlenül tájékoztatni kell a jogszabályi lehetőségeikről, mivel többségükben nem a jogalkotás napi változásait követő szakmai tevékenységet folytatnak. ad.9. A Népi Iparművész minősítéshez szükséges kategóriánkénti megoszláshoz a 6. számú melléklet felsorolja a műfajonkénti A és B kategóriát igazoló darabszámokat is. A gyakorlat bebizonyította, hogy a 18. számmal jelölt lószerszámok, nyergek esetében darabszámot figyelembe véve nem kérhető be komplett felszerelés, tehát a zárójeles megjegyzés (komplett felszerelés) törlendő. 3. A R. módosítása kapcsán vitás kérdés nem maradt. A belső államtitkári értekezlet észrevételt nem tett. 4. A belső államtitkári értekezlet előtt tettek észrevételt: Igazgatási Főosztály, Jogi Főosztály, Hagyományok Háza 6

7 5. Az előterjesztés kormányprogramhoz való kapcsolódása A népművészet előadóművészeti területei is, de a jelen R. módosítása kapcsán előtérbe került hagyományos népi kézműves mesterségek és hozzájuk kapcsolódó szellemi és tárgyi értékek megmentése, gyakorlati művelése is a I. században mint a nemzet szellemi kulturális örökségének része figyelemre méltó a kormányprogram szempontjából. 6. A pénzügyi-költségvetési vonzatok A pénzügyi-költségvetési vonzatok egy része bemutatásra került az Indoklás 2. pontja alatt, további adatokkal az alábbiakban támasztható alá a népi iparművészeti zsűriztetésre irányuló társadalmi, alkotói igény (4835 db. tárgy zsűriztetése egy éven belül) ban TÁRGYSZÁM: Budapesten Vidéken: ÖSSZESEN: 1614 db 3221 db 4835 db BEVÉTEL: Ft Ft Ft 7. EU Vonatkozások Figyelemmel Magyarország EU tagságára, és arra a tényre, hogy az EU országai közül Magyarország példaértékűen, és több szempontból egyedülállóan vigyáz és tartja fenn nemzeti értékeit, a rendelet módosítása tovább erősíti a Magyar Köztársaság értékmentő szemléletét. 7

8 III. HATÁROZATI JAVASLAT A tárcaközi értekezlet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V.21.) NKÖM rendelet módosítása előterjesztés tárgyában úgy dönt, hogy: a) előterjesztést elfogadta. Az előterjesztés államigazgatási egyeztetésre bocsátható, ennek lezárulta után gondoskodni kell a miniszteri kiadmányozásról és a Magyar Közlönyben való közzétételről. 8

9 Melléklet az 10968/2009. sz. előterjesztéshez Az oktatási és kulturális miniszter./2009. (..) OKM rendelete a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet módosításáról A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CL. törvény 100. (6) bekezdésében, valamint a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 114/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. -ában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az igazgatási szolgáltatás díj tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet (a továbbiakban:r.) 4. -a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az 1. számú mellékletében felsorolt alkotások népi iparművészeti alkotássá minősítését a 4. számú mellékletben meghatározott formanyomtatványon a főigazgatónál kell kérelmezni. Az R. 4. -ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 2. A Bizottság szakmai értékeléséről készült jegyzőkönyv kötelező adatait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az R. 5. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A főigazgató határozata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CL. törvény (a továbbiakban:ket.) 72. -ának (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza a népi iparművészeti alkotás azonosítását lehetővé tevő azonosító számot (zsűriszám), valamint a népi iparművészeti alkotás jelölés használati jogának a megállapítását. Az R. 7. -ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. 9

10 (2) Az igazolvány a kiállítás napjától számított öt évre adható ki, érvényessége háromszor a 6. megfelelő alkalmazásával öt-öt évre meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltétele a folyamatos magas szintű alkotói munka és az alkotások évente legalább egy alkalommal történő minősíttetése, amelynek során legalább két alkotást A kategóriába, négy alkotást pedig B kategóriába sorol a zsűri. Az igazolvány negyedik alkalommal történő meghosszabbítása esetén az igazolványt határozatlan időre kell kiadni. 5. Az R. 8. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: A jelen rendeletben szabályozott eljárásokra a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az R. 3. számú mellékletének 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A minősítésre, zsűrizésre beadott alkotásokért, illetve tárgycsoportért, garnitúráért, tárgyegyüttesért meghatározott összeget, egységenként 1200 Ft eljárási díjat kell fizetni. 2. A népi iparművészeti igazolvány kiadásának eljárási díja 2000 Ft, amely tartalmazza az igazolvány előállítási, valamint az eljárási díjat. Az ötévenként történő érvényesítési eljárás díja 1200 Ft. Az R. 4. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. Az R. 5. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép (1) Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 3. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 6. számú mellékletének 18. pontjában a (komplett felszerelés) szövegrész. 10

11 1.számú melléklet a../2009. (..) OKM rendelethez [ 4.számú melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez ] Kérelem, tárgyak népi iparművészeti alkotássá minősítéséhez Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztály Budapest, Corvin tér 8. Postacím: 1251 Budapest, Pf.: 23 Tel/fax: (36-1) Az adatokat pontosan, olvashatóan kérjük kitölteni! A zsűri eljárási díjat a Hagyományok Háza által kibocsátott befizetési postautalványon lehet befizetni. Csekk igényelhető a Hagyományok Háza - Népi Iparművészeti Osztályán ( Sárga postautalvány!) A befizetés másolatát kérjük a jegyzőkönyvhöz csatolni! Benyújtó neve: Benyújtó címe: megye: település: irányítószám: út, utca, tér + házszám: Telefonszám (munkaidőben elérhető): Tervező neve: Tervező címe: megye: település: irányítószám: út, utca, tér + házszám: Benyújtó esetleges megjegyzése: Szakág (* -gal jelölt szakágak közül kérjük beírni) 1. Megnevezés méret (cm-ben) alapanyag: szín: díszítmény stílus: forrás: éves előállítható példányszám: Benyújtott tárgyak részletezése fotó-szám 2. Megnevezés méret (cm-ben) alapanyag: szín: díszítmény stílus: forrás: éves előállítható példányszám: 11

12 3. 4. Megnevezés méret (cm-ben) alapanyag: szín: díszítmény stílus: forrás: éves előállítható példányszám: Megnevezés méret (cm-ben) alapanyag: szín: díszítmény stílus: forrás: éves előállítható példányszám: A zsűrizés helyszíne (ahol az alkotás zsűrizésre kerül): Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a benyújtott tárgy(ak) a fent megnevezett tervező alkotása. A zsűrizésre beadott tárgyakat a zsűrizést követően 30 napig tudjuk tárolni. Kérjük, hogy elszállításukról szíveskedjék gondoskodni! dátum: benyújtó aláírása * Szakágak 1. Bocskorkészítő 23. Késes 2. Bognár 24. Kosárfonó 3. Bőrműves 25. Kovács 4. Cserépkályha- és kemencekészítő 26. Kötélverő 5. Csipkekészítő 27. Mézeskalács-készítő 6. Csizmadia 28. Nemezkészítő 7. Csuhéfonó 29. Népihangszer-készítő 8. Faműves (építmények és köztéri alkotások, bútor, esztergályos famunkák) 30. Népijáték-készítő 9. Fafaragó (fa, csont, szaru) 31. Népviseletibaba-készítő 10. Fésűs 32. Népiékszer-készítő (gyöngyfűző is) 11. Faszobrász (naiv szobrok) 33. Papucskészítő 12. Fazekas 34. Paszománykészítő és gombkötő 13. Festettbútor-készítő 35. Pintér 14. Fonottbútor-készítő 36. Rézműves 15. Gyertyamártó 37. Szalmafonó 16. Gyékényfonó 38. Szíjgyártó-nyerges 17. Halászháló-készítő 39. Szűcs 18. Hímestojás festő 40. Szűrhímző 19. Hímző 41. Szűrrátét-készítő 20. Kalapos 42. Szövő 21. Kádár 43. Viselet-készítő 22. Kékfestő 44. Tetőfedő: nádazó, fazsindely-, zsúptető-készítő 12

13 2. számú melléklet a../2009. ( ) OKM. rendelethez [ 5.számú melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez ] Népi iparművész igazolvány Igazolvány száma:.. NÉPI IPARMŰVÉSZ IGAZOLVÁNY.. népi iparművész Név:... Anyja neve: Lakcím:.. A Hagyományok Háza, a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet.. ( ) bekezdésében foglaltak alapján népi iparművészeti tevékenységét elbírálva.. foglalkozási ágban Népi Iparművésznek ismertem el. Érvényes:..-ig P.H...-ig P.H...-ig P.H...-ig Budapest, 200. hó.. nap P.H... főigazgató P.H... határozatlan időre P.H. Jelen igazolvány birtokosa az ÁFA tv. 6. (2) bekezdésében foglaltak szerint szellemi szabadfoglalkozású vállalkozói igazolvány nélkül folytathatja népi iparművészeti tevékenységét és az SzJA tv. 47. (2/b.) pontja szerint nyilatkozata alapján a kifizető nem vonhat le tőle SzJA előleget. Jogosult továbbá az SzJA tv. 3. sz. mellékletének 22. pontjában felsorolt költségek elszámolására. 13

14 3.számú melléklet a../2009. (..) OKM rendelethez [ 7.számú melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez ] BENYÚJTÓ NEVE: BENYÚJTÓ CÍME: TERVEZŐ NEVE: TERVEZŐ CÍME: BENYÚJTÓ MEGJEGYZÉSE: A Bizottság jegyzőkönyve /0/001.sz. ZSÜRIJEGYZŐKÖNYV A zsűriszámot kapott termék értékesítésénél a mindenkori ÁFA törvényben foglaltak szerint kell eljárni MEGNEVEZÉS: MÉRET: ALAPANYAG: SZÍNÁLLÁSA: DÍSZÍTMÉNY, STÍLUS SZAKÁG: Éves előállítható példányszám: HATÁROZAT ZSŰRISZÁM: A ZSŰRI MEGJEGYZÉSE: Dátum: Dátum: benyújtó aláírása PH. Zsűri nevében HH által hitelesítve 14

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés nem végleges, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete

Az oktatási és kulturális miniszter. /2007. (...) OKM rendelete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. (4) bekezdése szerint A törvény hatálya alá tartozó intézményekben,

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási és szakmai egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés

Részletesebben

A kézművesség ágazatai, a népi iparművészet kategóriái

A kézművesség ágazatai, a népi iparművészet kategóriái A kézművesség ágazatai, a népi iparművészet kategóriái Zsűriztetés Előadó: Bangó Aliz Kézművesség Összefoglaló fogalom Háziiparosok specialisták kézműves iparosok kisiparosok 1993 Az IPOSZ létrehozza A

Részletesebben

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1 Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1. melléklet a számú előterjesztéshez a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról

Tervezet. A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 21/2008. (X. 22.) NFGM rendelet módosításáról NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NFGM/ 326 /2010 A tervezet a minisztérium álláspontját nem tükrözi 1 Tervezet A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 764-2/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről,

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM TERVEZET ELŐTERJESZTÉS A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról Budapest, 2007.

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM Összefoglaló a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER TERVEZET III-3TK/19/3/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a balatonfüredi polgári célú nem nyilvános repülőtér megszüntetéséről Budapest, 2006. március 2 E G Y E Z

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYAR KÖZLÖNY 135. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. szeptember 5., hétfő Tartalomjegyzék 272/2016. (IX. 5.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Munkanyag E l ő t e r j e s z t é s (közigazgatási egyeztetés anyaga) a Bernben 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A külügyminiszter../2008. (..) KüM rendelete. a külügyminiszter által adományozható elismerésekről

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A külügyminiszter../2008. (..) KüM rendelete. a külügyminiszter által adományozható elismerésekről A külügyminiszter./2008. (..) KüM rendelete a külügyminiszter által adományozható elismerésekről A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM./2009. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2009.......-án/én. ELŐTERJESZTÉS a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Tárgy: Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről

Részletesebben

Indoklás. a könyvtárak minősítéséről és a Könyvtári Minőségi Díj bevezetéséről szóló miniszteri rendelet tervezetéhez

Indoklás. a könyvtárak minősítéséről és a Könyvtári Minőségi Díj bevezetéséről szóló miniszteri rendelet tervezetéhez Indoklás a könyvtárak minősítéséről és a Könyvtári Minőségi Díj bevezetéséről szóló miniszteri rendelet tervezetéhez A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A kulturális szakértők egyik működési területe: az akkreditációra benyújtott szakmai továbbképzési programok véleményezése

A kulturális szakértők egyik működési területe: az akkreditációra benyújtott szakmai továbbképzési programok véleményezése Közművelődési szakértők országos konferenciája 2009. október 8.-10. Szilvásvárad A kulturális szakértők egyik működési területe: az akkreditációra benyújtott szakmai továbbképzési programok véleményezése

Részletesebben

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése.

18. Hatályát veszti az R. 77. (3) és (4) bekezdése. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 85. szám 8165 (3) Az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával segíti az iskolai könyvtárak és a

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által alapítványoknak nyújtandó támogatás Kormány általi engedélyezéséről Budapest, 2008. június I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az államháztartásról

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám:82/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 4-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól

RENDELETTERVEZET. Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (XII..) önkormányzati rendelete A kötelező adatkezelés szabályairól Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az információs

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évre szóló továbbképzési tervéről és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár évre szóló továbbképzési tervéről és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 2014-2020 évre szóló továbbképzési tervéről és 2017. évi beiskolázási tervéről 1. előterjesztés száma: 27/2017 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Elnökségi értekezlet. Hírek

Elnökségi értekezlet. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A májusi értekezlet témái: A NESZ és Tagszervezetek belföldi- és külföldi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Tisztelt Közgyűlés! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) felhatalmazza az önkormányzatot

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

Budapest, január

Budapest, január GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/1325/1/2008. A gazdasági és közlekedési miniszter /2008. ( ) GKM rendelete a közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértői tevékenység

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! Tárgy: az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról Budapest, 2007. február 2 Az államtitkoktól és szolgálati titkokról

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM:33-10/2015. MELLÉKLET: TÁRGY: Javaslat a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet megalkotására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete. Homlokzati Felújítási Alap létrehozásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete. Homlokzati Felújítási Alap létrehozásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete Homlokzati Felújítási Alap létrehozásáról (egységes szerkezetben a 21/2016.(X.26.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER BM/8122/2012. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdéseinek rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2012. július 3-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a helyi önkormányzatok adósságrendezési

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet Előadó: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Előzetes

Részletesebben

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet. a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet. a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról Magyar joganyagok - 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet - a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskö1. oldal 10/2016. (VI. 28.) IM rendelet a népszavazás kezdeményezése során a választási

Részletesebben

Előterjesztő: Javaslat

Előterjesztő: Javaslat Előterjesztő: Készítette: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről

Részletesebben

NÉPI IPARMŰVÉSZETI TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK ÜGYRENDJE

NÉPI IPARMŰVÉSZETI TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK ÜGYRENDJE HAGYOMÁNYOK HÁZA NÉPI IPARMŰVÉSZETI TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK ÜGYRENDJE 2005. 2 A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokat a 114/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet értelmében 2004. május 1-jétől a

Részletesebben

Az emberi erőforrások miniszterének /2013. ( ) EMMI rendelete. egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások miniszterének /2013. ( ) EMMI rendelete. egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az emberi erőforrások miniszterének /2013. ( ) EMMI rendelete egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

Részletesebben