Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Szakállamtitkárság MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Szakállamtitkárság MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI"

Átírás

1 Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális Szakállamtitkárság MUNKAANYAG Ikatószám: 10968/2009. Előterjesztő neve: Dr. Schneider Márta Kulturális Szakállamtitkár Előterjesztésért felelős neve: Dr. Szurmainé Silkó Mária főosztályvezető Előterjesztés társfelelőse:. Mátyásné dr. Patócs Andrea főosztályvezető Előterjesztés készítője: Tóth Mária vezető főtanácsos A napirendre vételt engedélyezte:dr. Somogyi Éva Igazgatási Főosztályvezető Előterjesztéssel egyetért: Arató Gergely államtitkár ELŐTERJESZTÉS a államigazgatási egyeztetésre Tárgy: A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló12/2004. (V.21.) NKÖM rendelet módosítása (A belső államtitkári értekezlet április 28-i értekezlete megtárgyalta. Változtatás nélkül miniszteri értekezlet elé utalta. A miniszteri értekezlet április 30-án megtárgyalta és az előterjesztést elfogadva az 56/2009. (IV. 30.) számú MÉ határozatot hozta. A 2009.május 08-i szakmapolitikai munkacsoport egy vitás kérdés felvetése és az arra adott szakmai indokok alapján megfogalmazott válasz után elfogadta.) Budapest, május 25.

2 A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V.21.) NKÖM rendelet módosítása tárgyú előterjesztést véleményezés céljából az alábbi szervezeti egységek vezetői kapták kézhez április 21-én, április 22-e órai véleményezési határidővel: Véleményezésre: Kajtárné Botár Borbála titkárságvezető, Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága Dr. Sebes József főosztályvezető, Ellenőrzési Főosztály Bányavölgyi Éva titkárságvezető, Oktatásért Felelős Államtitkár Titkársága Dr. Pettendi Zsuzsanna titkárságvezető, Kultúráért Felelős Államtitkár Titkársága Dr. Péli Erzsébet főosztályvezető, Közigazgatási Koordinációs Főosztály Dr. Somogyi Éva főosztályvezető, Igazgatási Főosztály Mátyásné dr. Patócs Andrea főosztályvezető, Jogi Főosztály Dr. Klész Tibor titkárságvezető, Közoktatási Szakállamtitkár Titkársága Mihályfi László főosztályvezető, Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály Dr. B. Szabó Dezső titkárságvezető, Felsőoktatási és Tudományos Szakállamtitkár Titkársága Dr. Veressné Borovszky Tímea főosztályvezető, Esélyegyenlőségi Főigazgatóság Dr. Csapodi Miklósné főosztályvezető, Nemzetközi Koordinációs Főosztály Dr. Csepregi András titikárságvezető, Egyházi Kapcsolatok Titkársága Szarka Szilvia titkárságvezető, Fejlesztési és Gazdasági Szakállamtitkár Titkársága Hegyi György főosztályvezető, Közszolgálati Főosztály Dr. Aáry-Tamás Lajos főosztályvezető, Oktatási Jogok Biztosának Titkársága Kelemen László főigazgató, Hagyományok Háza Tájékoztatásul: Végvári Imre politikai főtanácsadó Dr. Stark Antal főtanácsadó Petrák Béla kabinetfőnök észrevételt tett nem tett észrevételt A belső államtitkári értekezlet előtt érkezett észrevételeket egyeztettük, és beépítettük a módosítás tervezetbe. Az államtitkári értekezlet észrevételt nem tett. Vitás kérdés nem maradt fenn: Az Igazgatási Főosztálynak a mellékletekre vonatkozó korábbi észrevételét hatósági eljárások esetében a jogszabályi mellékletek csak adattartalmat jeleníthetnek meg a Hivatali Kapuhoz történő csatlakoztatás feltételeinek megléte esetén indokolt kimunkálni. Megfelelő útmutatás alapján természetesen készek vagyunk az átdolgozásra. 2

3 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról a 114//2004. (IV. 28.) Korm. rendelet intézkedik, ennek a végrehajtási rendelete a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet. A jogszabály hatálybalépése óta eltelt közel öt év gyakorlati, szakmai tapasztalatai teszik indokolttá a módosítást. A jogszabályi változás a következőkre terjed ki: - 4. (2) bekezdése szerint a 3. sz. mellékletben meghatározott minősítés igazgatási szolgáltatási díjának megváltoztatására, valamint a - 4. sz. mellékletre, amelyben érdemi változtatás nem, csak szerkezeti változás történt, továbbá - 6. (2) bekezdésében jelzett 6. számú mellékletből egy mennyiségi meghatározás törlésére, illetve a - 7. (2) bekezdésében a Népi Iparművész minősítés 5 évenkénti megújítási eljárási díjának emelésére tett javaslat igényel módosítást. A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet rögzítette eljárási díjak már nem biztosítanak kellő fedezetet a népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával kapcsolatban felmerülő és másra át nem hárítható valamennyi költségre. Az illetékekről szóló évi CIII. törvény 67. -ának (2) bekezdése értelmében január 1-jétől igazgatási szolgáltatási díjrendelet kiadása törvényi felhatalmazás alapján történhet. Ezt a törvényi hátteret biztosítják a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CL. törvény 100. (6) bekezdésében foglaltak. A kormányprogram alapelveiben megfogalmazott gondolathoz kapcsolva a népművészeti értékek védelme, átörökítése és megújítása a mindenkori kulturális tárca elkötelezett feladata. A 114/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet és a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet a nemzeti hagyományok megőrzése érdekében megvalósítandó hatékonyabb munkavégzést hivatott segíteni. Társadalmi hatása abban mérhető, hogy a szellemi, technikai és anyagi erők egy intézményen a Hagyományok Házán belüli összpontosítása eredményesebben valósítható meg a népművészet előadóművészeti és a hagyományos népi kézműves mesterségek értékeinek megmentése, átörökítése, valamint a míves tárgyak előállításával foglakozó alkotók érdekében. A hagyományos népi kézműves mesterek, népi iparművészek számára is egyszerűbbé, áttekinthetőbbé vált a bírálati, zsűriztetési rendszer. A rendelet tervezet előkészítési folyamatában széleskörű érdekképviseleti-társadalmi egyeztetés után vitás, vagy nyitott kérdés nem maradt fenn. A sajtónak adandó tájékoztatásban a legfontosabb információ, hogy a népművészettel és a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok szabályozása továbbra is kormányzati szinten marad. A kormány- és jelen miniszteri végrehajtási rendelettel a népi iparművészet területén jelentkező állami feladatokat a kulturális tárca minisztere továbbra is a Hagyományok Háza útján látja el. 3

4 II. INDOKLÁS 1. Bevezetés A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 114/2004. (IV.28.) Korm. rendelet felhatalmazza a minisztert, hogy rendeletben állapítsa meg a 2. -ban foglalt feladatokra vonatkozó részletes szabályokat. Ennek a felhatalmazásnak tesz eleget a 12/2004. (V.21.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: R) amelynek hatálya kiterjed a pénzügyminiszterrel egyetértésben a népi iparművészettel összefüggő állami feladatok, a népi iparművészeti alkotások, termékek bírálatára, a Népi iparművész minősítő cím adományozására, valamint az országos pályázatok kiírására és a beérkezett pályaművek bírálatára, továbbá a pályázatok anyagából összeállított kiállítások szervezésére, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteményes anyagának gondozására és gyarapítására, valamint a nemzetközi kapcsolatok kialakítására és ápolására. A R. hatálybalépésétől számítva közel öt év telt el és a R. gyakorlati alkalmazása során bebizonyosodott, hogy néhány helyen pontosításra szorul a hatályos jogszabály megfogalmazása, különösen a bírálati tevékenység és a Népi iparművész minősítő cím adományozására vonatkozó szabályozásban. A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló R. által rögzített eljárási díjak már nem biztosítanak fedezetet a népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával kapcsolatban felmerülő költségre. A jogszabály kiigazítása az illetékről szóló évi CIII törvény 67. (3) bekezdésében foglalt előírások figyelembevételével a közel öt év tapasztalata alapján felmerült problémák megoldása érdekében vált szükségessé. 2. Az előterjesztés tényleges döntést igénylő anyagának ismertetése ad.1. A R.-ben megszerkesztett 4. számú melléklet nem segítette egyértelműen a zsűriztetéssel együtt járó adminisztrációs munkát. A módosítással világosan elkülönül a zsűriztetésre benyújtott kérelem nyomtatványa, a zsűri érdemi döntését tartalmazó dokumentumtól. ad.2. Ez a módosított szövege utal az ad1. -ban jelzett problémára és itt olvasható, hogy a szakmai értékelést, a zsűri jegyzőkönyvét a 7. számú melléklet szerint kell elkészíteni. ad.3. A módosítás pontosítani kívánja a R. legfőbb tartalmi értékét, nevezetesen a közigazgatási hatósági és szolgáltatási eljárás általános szabályai szerint megvalósuló minősítést(zsűrizést) illetve, hogy ennek igazolására azonosító(zsűri)számot kap az alkotás, továbbá, hogy ennek alapján népi iparművészeti alkotás jelölést lehessen használni. ad.4. A népi iparművész minősítést elért alkotó első alkalommal öt évre kapja meg a minősítő elismerést. Ezt ötévente megújíttathatja, amennyiben folyamatos szakmai munkát és minősíttetést tud igazolni. Húsz év után határidő nélkül történik a megújítás. A R. 7. -ban nem volt konkretizálva a népi iparművész igazolvány ötévenkénti meghosszabbításának szakmai feltétele. A gyakorlat azt mutatta, hogy néhány esetben a népi 4

5 iparművész igazolvány tulajdonosa már nem ambicionálta magát ugyan olyan intenzitással alkotói munkásságában, mint annak előtte. Az igazolvány megtartásának automatikussá válását hivatott megakadályozni a módosítás. A folyamatos igényes, szakmailag hiteles alkotómunkára ösztönzi az alkotókat a változtatás. ad. 5. A R. megalkotása óta a évi CL. törvény a hatályos jogszabály, amely szerint kell eljárni vitás kérdésekben. A R. hatályossága idején történt törvényi változás a jelen rendeletben szabályozott eljárásokra is vonatkozik. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás alkalmával. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a Hagyományok Háza által lefolytatott elsőfokú hatósági eljárást követően az esetleges másodfokú eljárás lefolytatására a miniszter lesz jogosult, vagy az általa az SzMSzben felhatalmazott személy. ad.6. Az (1) bekezdés a bírálati tevékenység adminisztrációs következményeit szabályozza. A kapcsolódó 1.-2./ sz. mellékletek az érvényben lévő jogszabállyal eddig alkalmazott nomenklatúrához képest a kialakult szakmai gyakorlat és vélemények alapján bővültek. A (2) bekezdés szerint a bírálat díjköteles. A bírálat eddig is díjköteles volt, erről az illetéktörvény alapján az igazgatási szolgáltatási díjak megállapítása figyelembevételével a pénzügyminiszterrel egyetértésben miniszter döntött a R. értelmében. A 3. számú mellékletben meghatározott díj összegének megállapítása körében arra kell utalni, hogy a bírálatra történő benyújtáshoz alapvetően és elsősorban közérdek fűződik annyiban, amennyiben kulturális érdek az a kontroll, amit a bíráló bizottság jelent e tevékenység körében. Ugyanakkor a bírálat díját az alkotó, illetve a benyújtó viseli. Minthogy az alkotónak, vagy benyújtónak egyre kevesebb gazdasági érdeke fűződik ahhoz, hogy az általa készített tárgyat elbíráltassa, ezért a díj jelentős összegű növelése a bírálati tevékenység veszedelmes méretű visszaszorulását idézné elő. A nemzeti kulturális örökség részét képező népi iparművészeti termékek előállítását és értékesítését végző és segítő alkotók, népi kézműves mesterek minőségi alkotói tevékenységét meghatározza a Hagyományok Háza főigazgatója által megbízott bírálóbizottság minősítő tevékenysége. Hiteles szakmai kontrol nélkül széleskörű teret nyer a giccs, a távol-keleti olcsó utánzat, a bóvli-dömping. A minősítésre, zsűrizésre beadott alkotásokért, illetve tárgycsoportért, garnitúráért, tárgy-együttesért meghatározott összeget a korábbi 800Ft/egységtől eltérően 1200 Ft eljárási díjat kell fizetni egységenként. A zsűri-díj az alábbi részköltségek összessége: - öntapadós címke a zsűri-számmal, jegyzőkönyv előállítás, fénymásolás, védjegy költsége 60.-Ft - nyugta, számlatömb, átvételi elismervény 30.-Ft - boríték, postaköltség 100.-Ft - raktározási költség ft - rezsi költség (telefon, villany, fűtés stb.) Ft - szakértői munka, fényképezés költsége Ft Összesen: Ft 5

6 A népi iparművészeti igazolvány kiadásának eljárási díja Ft amely tartalmazza az igazolvány előállítási, valamint az eljárási díját. Az ötévenként történő érvényesítési eljárás díja a korábbi 500Ft/érvényesítés 1.200,- Ft. A díjat postai úton a Hagyományok Háza sz. bankszámlájára kell befizetni, így olcsóbb a pénz kezelése, mert nem kell házipénztárt működtetni. A díjfizetési kötelezettség tekintetében az illetékekről szóló évi CIII.tv. (ltv.) 5. -ának (2)-(3) bekezdésében foglaltakat, a díj visszatérítésére az ltv át, az elévülés tekintetében az ltv ában foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. ad.7. A R. 4.számú melléklet címe a zsűrizésre is utal, de erre nézve nem tartalmazott adatokat. Indokolt volt egyértelművé tenni az adatlapot és a Kérelem, tárgyak népi iparművészeti alkotássá minősítéséhez szövegpontosítás történt. ad.8. Az alkotó kizárólag a Népi Iparművész Igazolvánnyal tudja mint dokumentummal hitelesen alátámasztani, hogy ő a jogos tulajdonos, illetve, hogy az adott szituációkban (vásárok, bemutatók, nyitott galéria tevékenység stb.) jogosan kíván élni az igazolvány adta kedvezményekkel. Névazonosság, vagy egyéb előre nem látható vitás helyzetben ez az egyetlen tévedést kizáró eligazító információ a regisztrációban. Itt az érvényesítés adminisztrációját segítő kiigazítás történt. Az igazolvány ötévenkénti meghosszabbításához biztosítani kellett a hivatali adminisztráció elvégzéséhez a helyet. A R. 5.számú mellékletében nem volt elegendő hely, csak háromszor öt évet volt mód igazolni. A R. ezen melléklete hivatkozott a népi iparművész igazolványt kapott személy szellemi szabadfoglalkozású vállalkozói igazolvány nélkül folytatható ÁFA mentes alkotói kedvezményére. A jelenleg hatályos ÁFA törvény a szellemi szabadfoglalkozású vállalkozói igazolvány nélkül működő népi iparművész amennyiben nyilatkozik, úgy az Szja törvény 47. (2/b.) pontja szerint a kifizető nem vonhat le az alkotótól Szja előleget. A népi iparművészként elismert hagyományos népi kézművességgel foglalkozó alkotókat feltétlenül tájékoztatni kell a jogszabályi lehetőségeikről, mivel többségükben nem a jogalkotás napi változásait követő szakmai tevékenységet folytatnak. ad.9. A Népi Iparművész minősítéshez szükséges kategóriánkénti megoszláshoz a 6. számú melléklet felsorolja a műfajonkénti A és B kategóriát igazoló darabszámokat is. A gyakorlat bebizonyította, hogy a 18. számmal jelölt lószerszámok, nyergek esetében darabszámot figyelembe véve nem kérhető be komplett felszerelés, tehát a zárójeles megjegyzés (komplett felszerelés) törlendő. 3. A R. módosítása kapcsán vitás kérdés nem maradt. A belső államtitkári értekezlet észrevételt nem tett. 4. A belső államtitkári értekezlet előtt tettek észrevételt: Igazgatási Főosztály, Jogi Főosztály, Hagyományok Háza 6

7 5. Az előterjesztés kormányprogramhoz való kapcsolódása A népművészet előadóművészeti területei is, de a jelen R. módosítása kapcsán előtérbe került hagyományos népi kézműves mesterségek és hozzájuk kapcsolódó szellemi és tárgyi értékek megmentése, gyakorlati művelése is a I. században mint a nemzet szellemi kulturális örökségének része figyelemre méltó a kormányprogram szempontjából. 6. A pénzügyi-költségvetési vonzatok A pénzügyi-költségvetési vonzatok egy része bemutatásra került az Indoklás 2. pontja alatt, további adatokkal az alábbiakban támasztható alá a népi iparművészeti zsűriztetésre irányuló társadalmi, alkotói igény (4835 db. tárgy zsűriztetése egy éven belül) ban TÁRGYSZÁM: Budapesten Vidéken: ÖSSZESEN: 1614 db 3221 db 4835 db BEVÉTEL: Ft Ft Ft 7. EU Vonatkozások Figyelemmel Magyarország EU tagságára, és arra a tényre, hogy az EU országai közül Magyarország példaértékűen, és több szempontból egyedülállóan vigyáz és tartja fenn nemzeti értékeit, a rendelet módosítása tovább erősíti a Magyar Köztársaság értékmentő szemléletét. 7

8 III. HATÁROZATI JAVASLAT A tárcaközi értekezlet a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V.21.) NKÖM rendelet módosítása előterjesztés tárgyában úgy dönt, hogy: a) előterjesztést elfogadta. Az előterjesztés államigazgatási egyeztetésre bocsátható, ennek lezárulta után gondoskodni kell a miniszteri kiadmányozásról és a Magyar Közlönyben való közzétételről. 8

9 Melléklet az 10968/2009. sz. előterjesztéshez Az oktatási és kulturális miniszter./2009. (..) OKM rendelete a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet módosításáról A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CL. törvény 100. (6) bekezdésében, valamint a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 114/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. -ában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az igazgatási szolgáltatás díj tekintetében a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet (a továbbiakban:r.) 4. -a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az 1. számú mellékletében felsorolt alkotások népi iparművészeti alkotássá minősítését a 4. számú mellékletben meghatározott formanyomtatványon a főigazgatónál kell kérelmezni. Az R. 4. -ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 2. A Bizottság szakmai értékeléséről készült jegyzőkönyv kötelező adatait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az R. 5. -ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A főigazgató határozata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CL. törvény (a továbbiakban:ket.) 72. -ának (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza a népi iparművészeti alkotás azonosítását lehetővé tevő azonosító számot (zsűriszám), valamint a népi iparművészeti alkotás jelölés használati jogának a megállapítását. Az R. 7. -ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 4. 9

10 (2) Az igazolvány a kiállítás napjától számított öt évre adható ki, érvényessége háromszor a 6. megfelelő alkalmazásával öt-öt évre meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltétele a folyamatos magas szintű alkotói munka és az alkotások évente legalább egy alkalommal történő minősíttetése, amelynek során legalább két alkotást A kategóriába, négy alkotást pedig B kategóriába sorol a zsűri. Az igazolvány negyedik alkalommal történő meghosszabbítása esetén az igazolványt határozatlan időre kell kiadni. 5. Az R. 8. -ának helyébe a következő rendelkezés lép: A jelen rendeletben szabályozott eljárásokra a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az R. 3. számú mellékletének 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A minősítésre, zsűrizésre beadott alkotásokért, illetve tárgycsoportért, garnitúráért, tárgyegyüttesért meghatározott összeget, egységenként 1200 Ft eljárási díjat kell fizetni. 2. A népi iparművészeti igazolvány kiadásának eljárási díja 2000 Ft, amely tartalmazza az igazolvány előállítási, valamint az eljárási díjat. Az ötévenként történő érvényesítési eljárás díja 1200 Ft. Az R. 4. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. Az R. 5. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép (1) Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 3. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 6. számú mellékletének 18. pontjában a (komplett felszerelés) szövegrész. 10

11 1.számú melléklet a../2009. (..) OKM rendelethez [ 4.számú melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez ] Kérelem, tárgyak népi iparművészeti alkotássá minősítéséhez Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztály Budapest, Corvin tér 8. Postacím: 1251 Budapest, Pf.: 23 Tel/fax: (36-1) Az adatokat pontosan, olvashatóan kérjük kitölteni! A zsűri eljárási díjat a Hagyományok Háza által kibocsátott befizetési postautalványon lehet befizetni. Csekk igényelhető a Hagyományok Háza - Népi Iparművészeti Osztályán ( Sárga postautalvány!) A befizetés másolatát kérjük a jegyzőkönyvhöz csatolni! Benyújtó neve: Benyújtó címe: megye: település: irányítószám: út, utca, tér + házszám: Telefonszám (munkaidőben elérhető): Tervező neve: Tervező címe: megye: település: irányítószám: út, utca, tér + házszám: Benyújtó esetleges megjegyzése: Szakág (* -gal jelölt szakágak közül kérjük beírni) 1. Megnevezés méret (cm-ben) alapanyag: szín: díszítmény stílus: forrás: éves előállítható példányszám: Benyújtott tárgyak részletezése fotó-szám 2. Megnevezés méret (cm-ben) alapanyag: szín: díszítmény stílus: forrás: éves előállítható példányszám: 11

12 3. 4. Megnevezés méret (cm-ben) alapanyag: szín: díszítmény stílus: forrás: éves előállítható példányszám: Megnevezés méret (cm-ben) alapanyag: szín: díszítmény stílus: forrás: éves előállítható példányszám: A zsűrizés helyszíne (ahol az alkotás zsűrizésre kerül): Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a benyújtott tárgy(ak) a fent megnevezett tervező alkotása. A zsűrizésre beadott tárgyakat a zsűrizést követően 30 napig tudjuk tárolni. Kérjük, hogy elszállításukról szíveskedjék gondoskodni! dátum: benyújtó aláírása * Szakágak 1. Bocskorkészítő 23. Késes 2. Bognár 24. Kosárfonó 3. Bőrműves 25. Kovács 4. Cserépkályha- és kemencekészítő 26. Kötélverő 5. Csipkekészítő 27. Mézeskalács-készítő 6. Csizmadia 28. Nemezkészítő 7. Csuhéfonó 29. Népihangszer-készítő 8. Faműves (építmények és köztéri alkotások, bútor, esztergályos famunkák) 30. Népijáték-készítő 9. Fafaragó (fa, csont, szaru) 31. Népviseletibaba-készítő 10. Fésűs 32. Népiékszer-készítő (gyöngyfűző is) 11. Faszobrász (naiv szobrok) 33. Papucskészítő 12. Fazekas 34. Paszománykészítő és gombkötő 13. Festettbútor-készítő 35. Pintér 14. Fonottbútor-készítő 36. Rézműves 15. Gyertyamártó 37. Szalmafonó 16. Gyékényfonó 38. Szíjgyártó-nyerges 17. Halászháló-készítő 39. Szűcs 18. Hímestojás festő 40. Szűrhímző 19. Hímző 41. Szűrrátét-készítő 20. Kalapos 42. Szövő 21. Kádár 43. Viselet-készítő 22. Kékfestő 44. Tetőfedő: nádazó, fazsindely-, zsúptető-készítő 12

13 2. számú melléklet a../2009. ( ) OKM. rendelethez [ 5.számú melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez ] Népi iparművész igazolvány Igazolvány száma:.. NÉPI IPARMŰVÉSZ IGAZOLVÁNY.. népi iparművész Név:... Anyja neve: Lakcím:.. A Hagyományok Háza, a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet.. ( ) bekezdésében foglaltak alapján népi iparművészeti tevékenységét elbírálva.. foglalkozási ágban Népi Iparművésznek ismertem el. Érvényes:..-ig P.H...-ig P.H...-ig P.H...-ig Budapest, 200. hó.. nap P.H... főigazgató P.H... határozatlan időre P.H. Jelen igazolvány birtokosa az ÁFA tv. 6. (2) bekezdésében foglaltak szerint szellemi szabadfoglalkozású vállalkozói igazolvány nélkül folytathatja népi iparművészeti tevékenységét és az SzJA tv. 47. (2/b.) pontja szerint nyilatkozata alapján a kifizető nem vonhat le tőle SzJA előleget. Jogosult továbbá az SzJA tv. 3. sz. mellékletének 22. pontjában felsorolt költségek elszámolására. 13

14 3.számú melléklet a../2009. (..) OKM rendelethez [ 7.számú melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez ] BENYÚJTÓ NEVE: BENYÚJTÓ CÍME: TERVEZŐ NEVE: TERVEZŐ CÍME: BENYÚJTÓ MEGJEGYZÉSE: A Bizottság jegyzőkönyve /0/001.sz. ZSÜRIJEGYZŐKÖNYV A zsűriszámot kapott termék értékesítésénél a mindenkori ÁFA törvényben foglaltak szerint kell eljárni MEGNEVEZÉS: MÉRET: ALAPANYAG: SZÍNÁLLÁSA: DÍSZÍTMÉNY, STÍLUS SZAKÁG: Éves előállítható példányszám: HATÁROZAT ZSŰRISZÁM: A ZSŰRI MEGJEGYZÉSE: Dátum: Dátum: benyújtó aláírása PH. Zsűri nevében HH által hitelesítve 14

Alapozó kutatás ISBN 978-615-5256-16-5. Mezőtúr, 2014.

Alapozó kutatás ISBN 978-615-5256-16-5. Mezőtúr, 2014. Alapozó kutatás ISBN 978-615-5256-16-5 Mezőtúr, 2014. A kutatási beszámoló a Gál Ferenc Főiskola megbízásából a Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól Az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. június 17., péntek 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 46/2011. (VI. 17.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 6865 47/2011.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Felnőttképzés új szabályozása. Rendszerhibák és javításuk. Szakiskolai tanulók képzési útjai. EQAVET minőség. Resource Kit és a pályaorientáció

Felnőttképzés új szabályozása. Rendszerhibák és javításuk. Szakiskolai tanulók képzési útjai. EQAVET minőség. Resource Kit és a pályaorientáció Felnőttképzés új szabályozása Rendszerhibák és javításuk Szakiskolai tanulók képzési útjai EQAVET minőség Resource Kit és a pályaorientáció Interjú Mayer Andreával Gyakorlati képzés nagyvállalatnál A tanulószerződés

Részletesebben

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 12 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003. (VIII.25.) Kgy. rendelet

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM. (2) A Ktv. 17. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ L. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM Ára: 714 Ft 2006. OKTÓBER 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 2006. évi LXXII. törvény a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról... 1857 4/2006. (VII.

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, 1 a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben MTAtv. = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend (A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd. Tartalomjegyzék. 24/2012. (V. 8.) BM rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 8., kedd 54. szám Tartalomjegyzék 24/2012. (V. 8.) BM rendelet 25/2012. (V. 8.) KIM rendelet 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 22/2012. (V. 8.) NFM

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 647 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 23., péntek XII. évfolyam, 2009/3. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók

Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók európa füzetek Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók Közbeszerzésrôl egyszerûen 1. füzet: alapvetô tudnivalók Budapest, 2007. 1. kiadás AZ EURÓPA FÜZETEK SOROZAT KÖTETEI AZ ITDH EURO

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

A külügyminiszter. 2/2010. (I. 15.) KüM utasítása. a Külügyminisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

A külügyminiszter. 2/2010. (I. 15.) KüM utasítása. a Külügyminisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ A külügyminiszter 2/2010. (I. 15.) KüM utasítása a Külügyminisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben