PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. rész A Zeneiskola Helyi Tanterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. rész A Zeneiskola Helyi Tanterve"

Átírás

1 Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4. rész A Zeneiskola Helyi Tanterve Az Ádám Jenő Zeneiskola és Szakiskola Helyi Tantervét a nevelőtestület és az iskola vezetősége készítette, illetve elfogadásáról a nevelőtestület a középfokú szakiskolai képzés bevezetéséről szóló 4/2007. (06.18.) számú határozatával döntött. Azonosító: HT 1m 2007

2 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezetés Zeneiskolánkban bevezetett és módosított tantervi programok Zongora tanterv A tanszak sajátosságai, céljai Beiskolázás Tananyag és irodalom Keyboard tanterv A tanszak sajátosságai, céljai: Beiskolázás: Tananyag és irodalom: A beszámoltatás módja Hegedű tanterv A tanszak sajátosságai, céljai Beiskolázás Tananyag és irodalom A beszámoltatás módja, követelmények Gordonka tanterv A tanszak sajátosságai, céljai Beiskolázás Tananyag, irodalom A beszámoltatás módja, követelmények Kamarazene tantervek Vonós kamarazene tanterv A tanszak sajátosságai, céljai Beiskolázás Tananyag, követelmények A beszámoltatás módja Fúvós kamarazene tanterv A tanszak sajátosságai, céljai Beiskolázás Tananyag, követelmények A beszámoltatás módja Kamarazene más tanszakokon Beszámoltatás módja, anyaga: a fenti módon Értékelés: a fenti módon Gitár tanterv A tanszak sajátosságai, céljai Beiskolázás Tananyag, irodalom A beszámoltatás módja, követelmények Furulya tanterv Beiskolázás Fuvola tanterv

3 9.1.A tanszak sajátosságai, céljai Beiskolázás Tananyag, irodalom A beszámoltatás módja, követelmények Klarinét tanterv A tanszak sajátosságai, céljai Tananyag és irodalom Szaxofon tanterv Tanszak sajátosságai, céljai Tananyag, irodalom Trombita tanterv A tanszak sajátosságai, céljai Beiskolázás Mély-rézfúvós tanszak tanterve (Tuba,harsona,bariton,tenor) Tuba Tananyag és irodalom Beszámoltatás módja, követelmények Félévkor lehet nyilvános közös óra, tanszaki koncert vagy beszámoló (vizsga), év végén beszámoló (vizsga) formájában történik Tananyag, irodalom Beszámoltatás módja, követelmények Félévkor lehet nyilvános közös óra, tanszaki koncert vagy beszámoló (vizsga), év végén beszámoló (vizsga) formájában történik Ütőhangszer tanterv A tanszak sajátosságai, céljai Beiskolázás Tananyag, irodalom: Beszámoltatás módja, követelmények Magánének tanterv A tanszak sajátosságai, céljai Beszámoltatás módja, követelmények Zeneóvoda, kis előképző Collegium Musicum tanterv A tanszak sajátosságai Beiskolázás Tananyag, követelmények Beszámoltatás módja Szolfézs tanterv A tanszak sajátosságai, céljai A kis- előképző évfolyam HEK évfolyam Alapfok A tagozat Zenei ismeret (2 x 45 perc) évfolyam (Zenei ismeret 1 x 45 perc) - COLLEGIUM MUSICUM Követelménye (4 félévre osztva) Zenetörténet-zeneirodalom évfolyam (heti 1x45 perc) Zeneismeret-zeneelmélet évfolyam (heti 1x45 perc)

4 19.Citera tanterv A tanszak sajátosságai A tananyag, irodalom A beszámoltatás módja, követelmények A népi furulya tanterv A tanszak sajátosságai, céljai A tananyag, irodalom A beszámoltatás módja, követelmények Orgona tanterv A tanszak sajátosságai, céljai: Beiskolázás A művészeti alap- és záróvizsga követelményei Az alap- és záróvizsga részei Az alapvizsga tartalma /2.1.Az írásbeli vizsga tartalma - SZOLFÉZS /2.3.A szóbeli vizsga tartalma /2.4.A gyakorlati vizsga tartalma Záróvizsga /1.2. Az írásbeli vizsga tartalma /1.3.A szóbeli vizsga tartalma /1.4.A gyakorlati vizsga tartalma /1.A vizsga értékelése /1.2.A gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai /1.6.Szolfézs írásbeli vizsga értékelésének szempontjai: /1.7.Szolfézs szóbeli vizsga értékelésének szempontjai: Megállapítások Eljárási szabályok Záradékok

5 Helyi tantervek 1. Bevezetés A helyi tantervet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott "Az alapfokú művészetoktatás követelményei és programja alapján állították össze az egyes tanszakok. A megfogalmazott tanszaki sajátosságok, felvételi kritériumok, a tananyag, a beszámoltatás módja és a magasabb évfolyamba jutás feltételei - minden tanszakon a minisztériumi, központi tantervi követelményekből indultak ki, lebontva azt a Krammer Teréz Zeneiskola szakmai közösségei által meghatározott és elfogadott, évfolyamonkénti elvárásokra. Az egyes tanszakok szakirányú feladatait ugyanezen kiadvány, valamint a Mellékletben megtalálható, 27/1998.(VI. 10.) MKM rendelet tartalmazza. Az iskolavezetés elkötelezett a művészetekkel való nevelés oktatás területén, mivel ez a személyiségfejlesztésben többletet jelent, lehetőséget ad a tanuló egyéni képességeinek kibontakoztatásához, sajátos eszközökkel járul hozzá a növendék egyéni sikerességének megalapozásához. Hiszünk a zene emberformáló erejében, tanítványainkat nemcsak oktatni, hanem nevelni is szeretnénk a zene segítségével. Arra törekszünk, hogy a növendék meggyőződjön a zene összetett hatásáról, megérezze annak szépségét, értelmi, érzelmi, távlatait. Valljuk, hogy az a gyermek, aki igényes, értékes zenén nevelődik könnyebben, rugalmasabban alkalmazkodik környezetéhez, mert pozitív társas viszonyok kialakításában szerez társainál sokkal több tapasztalatot. Így válik a zene a társadalom egyik fontos javító eszközévé. Az ehhez szükséges eszközökkel, alapfeltételekkel a fenntartó segítségével már rendelkezünk, további kiegészítő eszközök beszerzését pályázati úton valósítjuk meg. A nevelőtestület minden tagja részt vesz a rendszerszerű gondolkodásban, a kompetencia alapú tanulás-fejlesztésben, a minőség felelősséggel való biztosításában. A as tanévben telephely bővítés történt. Mindenekelőtt a környék hátrányos helyzetű településein, többnyire forráshiánnyal küzdő önkormányzatok intézményeiben törekszünk arra, hogy, a vidéki tanulók esélyei növekedjenek és sikeresen bekapcsolódhassanak iskolánk művészeti tevékenységébe. Új telephelyeinken is igyekszünk esztétikus környezetet teremteni, mert hisszük, hogy ez is a léleknemesítés egyik hatékony eszköze. Értékkel értéket közvetíteni, ez zeneiskolánk egyik legfőbb vezérfonala. Olyan emberséget adni, amelynek hatása évtizedek múlva is segíti a helyes értékek felismerését, a kultúra iránti szeretet ébrentartását. Partnerkapcsolataink a hozzánk érkező gyermekekkel és ezáltal a szolnoki és a környékbeli települések önkormányzataival és társadalmi szervezeteivel jók. Igény van közreműködésünkre. A felkéréseknek mindenkor nagy örömmel teszünk eleget, mert alapvetőnek tartjuk a közösség előtt fellépő gyermek egyéni fejlődése céljából. A fellépésekről érkező visszajelzések társadalmi elismertségünket mutatják és fokozzák. A további eredményes oktató munkához eredményeink állandósága ad erőt. Kiemelkedő országos jelentőségű a három évenként megrendezésre kerülő Ádám Jenő Országos Dalverseny, ahol a magánéneket tanulónövendékek jutnak bemutatkozási és versenylehetőséghez Növendékeink rendszeresen részt vesznek az országos és megyei versenyeken, rendezvényeken. Közülük többen máris zenei pályán folytatják tanulmányaikat. Ez bizonyítja oktatóink sikerességét, mert a munkájukkal hozzáadott érték olyan többletet jelent a diákoknak, aminek 5

6 birtokában könnyebben igazodnak el az életben, és válnak zeneszerető, hangversenylátogató, művelt emberré. Előző módosítás: A Helyi Tantervek módosítása évben a beválás szempontjából, és a művészeti alap- és záróvizsga követelmények beillesztéséből, egységes szerkezetbe való alakításából adódik. Az iskola eszköz-fejlesztési jegyzéke az 1/1998.(Vll. 24.)sz. rendelet alapján készült el, a leltárjegyzék tartalmazza az eszközöket, felszereléseket. A beszámoltatás formái és módja egységesítve (lásd: tantervenként). A felhasználható irodalmat évfolyamokra lebontva megadja "Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja" minden szakon. Ennek követelményrendszerére építjük az évente sorra kerülő bemeneti és kimeneti méréseket. A tankönyv-kiválasztás elvei iskolánkban (lásd: még tantervek is) Szakmai szempontjaink a tankönyv-választáshoz: alkalmas legyen a több éves válogatásra, megfeleljen a tanuló szakmai fejlettségének, a felmenő rendszerben készülő kiadványok előnyben részesítése, elfogadható minőség mellett, mérsékelt ár, 1.1. Zeneiskolánkban bevezetett és módosított tantervi programok Zongora Készítette: Cs. Nagyné Turi Márta és Dóra Hajnalka Hegedű Készítette: Éri János Gordonka Készítette: Pinto Marioné Vonós kamarazene Készítette: Éri János Fúvós kamarazene Készítette: Toperczer Tibor Gitár Készítette: Adrovicz István Éri János Furulya Készítette: Tatár Csilla Fuvola Készítette: Tatár Csilla Klarinét Készítette: Fancsali Oldamúr Trombita Készítette: Toperczer Tibor Kürt Készítette: Toperczer Tibor 6

7 Harsona, tenor-bariton Készítette: Toperczer Tibor Ütőhangszer Készítette: Bíró Rudolf Szolfézs Készítette: Vajna Katalin Bugányné Nick Andrea Új kiegészítő tantervi programok évi módosítás alapján: Szaxofon tanterv Készítette: Kiss Bálint Magánének tanterv Készítette: Bálint Erika Keyboard tanterv Készítette: Szabó Sándor Bozorádi János 1. Szolfézs tanterven belül: Zenei ismeret 1x45 perc - Zenetörténet-zeneirodalom (Collegium Musicum) Zeneóvoda Készítették: Bugányné Nick Andrea, Vajna Katalin A évi módosítás: Vajna Katalin és Bugányné Nick Andrea A szolfézs tanterven belül Collegium Musicum (kötelező tárgy) 4 félévre bontva Collegium Musicum (főtárgy) Zenetörténet -. zeneirodalom 5.6. évf. számára Zeneismeret - zeneelmélet 5.6. évf. számára Tantestületünk tagjai, a kész programok tanulmányozása után, tanszakonként kiemelve a legfontosabb értékeket, az alábbi rendszert követték: az alapfokú zeneoktatás célrendszere, funkciói, a zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai, követelmények a képzés folyamatában, javasolt tárgyi feltételek, ellenőrzés, értékelés. Egyéb: Az alapfok és a továbbképző évfolyamok elválasztása és a hagyományos osztályba sorolás szerint, a továbbképző évfolyamokat a 7., 8., 9., 10. számozással. A középiskolás és felsőfokú tanulmányokat folytató diákoknak -egyéni igény szerint- lehetővé tesszük, hogy heti 1x60 perces főtárgyi óra keretében végezzék zeneiskolai tanulmányaikat. 7

8 2. Zongora tanterv Az Ádám Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola helyi zongoratanszaki tantervét a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott, Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján állították össze Cs. Nagyné Turi Márta és Dóra Hajnalka évi módosítás: Cs.Nagyné Turi Márta és Dóra Hajnalka 2.1. A tanszak sajátosságai, céljai Még mindig az egyik legnagyobb és legnépszerűbb tanszak a zongora tanszak. Minden évben vannak újabb jelentkezők; csekély a lemorzsolódás, megbízható a visszairatkozás. Célok: minőségfejlesztés, tehetséggondozás a beiratkozott tanulók megtartása legalább alapfokon B tagozat megerősítése, kibővítése, zenei pályát választók felkészítése versenyeken való aktív részvétel, hangszerek karbantartása, megfelelő hangszerek beszerzése. hazai, más zeneoktatási intézmények zongora tanszakával való kapcsolat kiépítése tapasztalatcsere céljából, folyamatos továbbképzés Beiskolázás Fontosnak és szükségesnek tartjuk, hogy a zeneiskolába beiratkozó általános iskolai alsó tagozatos tanuló szolfézs előképzőbe járjon, ahol megtanulja az alapvető ritmus értékeket és az ABC-s hangok nevét, helyét a vonalrendszeren. Ezzel a tudással rendelkeznie kell minden növendéknek a hangszertanulás megkezdése előtt. Kivételes esetben már az első tanévben elkezdheti a gyermek a hangszertanulást. Ebben az esetben szolfézsból előképzőbe, zongorából hangszeres előkészítő osztályba vesszük fel. Felvételit csak túljelentkezés esetén tartunk. A meghallgatáson vizsgáljuk a gyerekek zenei készségeit, értelmi képességeit, alkati adottságait. Megkérdezzük van-e hangszere, vagy gyakorlási 8

9 lehetősége. Ezek hiányában más tanszakokra irányítjuk őket. Az elbírálásnál az előképzős tanár véleményét is figyelembe vesszük. E tanszakon célszerű az A tagozat 1. osztályát elvégezni az általános iskola 3. osztályának befejezésére. B tagozatra a 2. zongora osztály év végi vizsgája alapján javasoljuk a tanulót. A tantestület egyöntetű véleménye alapján, kimagasló képességű és tehetségű növendék "B" tagozatra irányítható a 2. évfolyamtól. Ennek szempontjai: szorgalom, akaraterő, önálló zenei mondanivaló, muzikalitás, jó hallás és ritmusérzék, jó fizikai és pszichikai teherbíró-képesség Tananyag és irodalom A tanszak tanárai jónak és elfogadhatónak tartják az Alapfokú Művészetoktatás követelményeit és tantervi programját. Az abban felsorolt és ajánlott kottákkal javasoljuk a kottatár kibővítését. A tantervet az alábbi kiegészítésekkel fogadjuk el. Az 1. és 2. évfolyamon a megadott felhasználható irodalom kiegészíthető az ezután megjelenő újabb zongoraiskolákkal is. Jónak tartjuk, hogy a tantervi program nem határozza meg a megtanulandó művek számát, így sem a tanárt, sem a növendéket nem hajtja a tanterv. A haladás tempójának kialakításakor jobban figyelembe tudjuk így venni a növendék egyéni képességeit. Természetesen van egy határ, melynél lassabban nem lehet haladni, ez a félévi, illetve év végi beszámolók anyaga. Ezekkel egyetértünk, azzal a változtatással, hogy vizsgán minden darabot kotta nélkül kell játszani. Kiegészítjük a tantervi programot a kötelező növendékhangversenyen való részvétellel - tanévente legalább egy alkalommal, és legalább egy tanszaki hangversennyel. HEK: Papp L. Zongora ABC 1. 1.oszt.: Czövek : Zongoraiskola I., Papp L.:Zongora ABC 1.,Bartók: Mikrokozmosz I. 2.oszt.: Czövek : Zongoraiskola II., Papp L.:Zongora ABC 2., Czerny: Könnyű technikai Gyakorlatok, Bartók: Mikrokozmosz I. II. 3.oszt.: Zongorás könyv 3-4, Bartók: Gyermekeknek I., 4.oszt.: Zongorás könyv 3-4, Bartók: Gyermekeknek I II., Bartók:Mikrokozmosz II. 5.oszt.: Zongorás könyv 5-6, Bartók:Gyermekeknek III., Bartók:Mikrokozmosz III. 6.oszt.: Bach: 18 kis preludium, Bartók:Gyermekeknek III-IV.,Bartók:Mikrokozmosz IV., Czerny-Bertini:Etüdök I., Régi mesterek szonátái I-II Czerny-Bertini: Etüdök II., Bach:Kétszólamú invenciók, Kis preludiumok és fúgák oszt. Haydn-Mozart-Beethoven-Clementi: Szonáták, szonatinák,schumann:jugend album Bartók:Mikrokozmosz III-VI., Chopin: Keringők,Mazurkák 2.4. A beszámoltatás módja Félévkor lehet nyilvános közös óra, tanszaki koncert vagy beszámoló (vizsga), év végén beszámoló (vizsga) formájában történik. 9

10 A 6. osztály végén alapvizsgát kell tennie annak a növendéknek, aki az első osztályt a 2004/2005- ös tanévben kezdte el és a továbbképző első (7. o) évfolyamába szeretne lépni Követelmények Évfolyam Félév Évvége Kötelező Javaslat HEK Nem kötelező 2 szabadon v. mű 1.-2.o. 2.o. 2 szab. v. mű Lehet 1 négykezes mű szab. v. mű Lehet 1 négykezes mű 3 különböző st. mű, kotta nélkül 3 különböző st. mű, kotta nélkül 1- J. S. Bach mű 1- J. S. Bach mű etűd, vagy más virtuóz jellegű mű, Bach mű, vagy barokk szerző műve, szonatina tétel vagy romantikus, vagy XX.sz.-i (pl. Bartók). kotta nélkül Továbbképző évfolyamok 2 mű - Lehet 1 négykezes mű, vagy kíséret. 2 különböző st. mű, kotta nélkül, önállóan előadva 1- J. S. Bach mű Kötelező zongoristák, illetve második választott hangszerként zongorát tanulók számára félévkor és év végén is 1-1 mű. Mindenfajta beszámolón és hangversenyen a növendékek kizárólag kotta nélkül játszhatnak, kivétel a négykezes játék vagy zongorakíséret. Vizsgák értékelése: HEK minősítés: kiválóan megfelelt (5), Jól megfelelt (4), megfelelt (3), nem felelt meg (1). 1. osztálytól : osztályzattal. B tagozat A jelentkezőket vizsga keretében hallgatjuk meg a tanév végén, amelyen a tanszak összes tanára részt vesz. B tagozatos meghallgatást félévente egyszeri alkalommal rendez a tanszak. Egyéb: Valamennyi növendéknek lehetőséget kell adni arra, hogy a tanév folyamán többször szerepelhessen növendékhangversenyen, közös órán, más zenei rendezvényen. Házi versenyeken, illetve "B" tagozat hangversenyein kötelező a részvétel. 10

11 3. Keyboard tanterv - A tanszakra két év zongoratanulás, zongoraoktatás után jelentkezhetnek a növendékek, illetve megengedett a párhuzamos módon egy-két évben való zongora és keyboard tanulás/tanítás. - Felvételit a zongora tanszakról való átjelentkezés esetében tartunk évi módosítás: Verebélyi József, Bozorádi János 3.1. A tanszak sajátosságai, céljai: Célok: A beiratkozott tanulók megtartása Minőségfejlesztés, tehetséggondozás Biztos hangszerkezelés, hangszerhasználat kialakítása 3.2. Beiskolázás: Fontosnak és szükségesnek tartjuk, hogy a zeneiskolába beíratkozó általános iskolai alsó tagozatos gyermek megtanulja az alapvető ritmusértékeket, ábécés hangok nevét és helyét a vonalrendszeren. Amennyiben nem rendelkezik hangszerrel, a zeneiskolában biztosítunk gyakorlási lehetőséget Tananyag és irodalom: A tanszak tanárai jónak és elfogadhatónak tartják az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programját. (1998) hasznosnak a felsorolt irodalmat, az alábbi kiegészítéssel: Bármelyik osztályban a megadott felhasználható irodalom kiegészíthető az ezután megjelenő újabb kiadványokkal is. Fehér: Gorsium szintetizátor iskola I-IV. Zongoraiskola I-II. Bartók: Mikrokozmosz és Gyermekeknek sorozatok A gyermek Mozart Czerny.Könnyű technikai gyakorlatok Sás: Hangsorok, hangzatok, népek dalai 3.4. A beszámoltatás módja Félévkor lehet nyílvános közös óra, vagy beszámoló (vizsga), év végén beszámoló (vizsga) formájában történik. A beszámolókon a darabokat lehetőleg kotta nélkül játsszák a növendékek Követelmények: 1. 2 évfolyam: félév: 2 mű év vége: 3 mű évfolyam: félév: 1 mű év végé: 3 mű évfolyam: félév: 2 mű év vége: 2 mű (különböző stílusban, egyik lehet négykezes is) A tehetséges tanulók számára a B tagozatra való tanulás lehetőségét megteremtjük. Egyéb: Valamennyi növendéknek lehetőséget kell adni, hogy a tanév folyamán többször szerepelhessen hangversenyen és a település rendezvényein 11

12 4. Hegedű tanterv A helyi tantervet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott Az alapfokú művészetoktatás követelményei és programja alapján állította össze a tanszak tanára: Éri János Munkája során a minisztériumi, központi tantervi követelményekből indult ki. A tanszak szakirányú feladatait a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet tartalmazza évi módosítás: Éri János Gyurics György 4.1. A tanszak sajátosságai, céljai A tanszak létszáma fő. A tanulólétszám megtartása, fontos szempont.. Arányaiban évfolyamok megoszlásában HEK-től a 3. osztályig nagyobb létszámmal, fölötte kevesebb, a továbbképzős korosztály többnyire kamarazene tanszakon tanul tovább. A hangszeres tanulmányok szerves részét képezi a zenekari munka. Célok: a minőségi munka fejlesztése, a kamaramuzsikálás mielőbbi előtérbe helyezése, lehetőség szerint már a hegedűtanulás megkezdésekor, az előadási darab repertoár frissítése, gazdagítása, a hangszerpark fokozatos minőségi cseréje, folyamatos karbantartása, a megyei és az országos verseny vérkeringésébe csatlakoztatása. Az "A" és B tagozaton tanulók számára a 6. zeneiskolai osztály befejezésekor lehetőséget kívánunk adni a kamarazenével való elmélyültebb foglalkozásra, ami mellett a már megszerzett egyéni hangszeres tudásuk szinten tartása is elengedhetetlen Beiskolázás A tanszakra jelentkező gyerekeket a 2. osztályos (kivételesen 1.o.-os) korban a HEK osztályba kívánjuk felvenni, és ennek végén elemezzük a hegedűtanulás esélyeit, vagy az esetleges más tanszakra irányítás lehetőségét. 12

13 Az "A" tagozat 1. osztályának elvégzését az általános iskola 3. osztályának befejezésekor látjuk indokoltnak, megalapozottnak. A "B" tagozatra kerülés lehetőségét a 2. hegedűs osztály év végi beszámolóján tett bizottsági javaslat alapján döntjük el. Ennek szempontjai: a tanuló szorgalma, a "hegedűs" adottságai (intonáció, mozgás koordináltság, elméleti tájékozottság, stb.) akaraterő jó fizikai és pszichikai teherbíró-képesség muzikalitás jó hallás- és ritmusérzék 4.3. Tananyag és irodalom HEK Dénes - Réger - Németh: Hegedű ABC 1-2.osztály: Dénes: Hegedűiskola I-II. (vagy egyéb, választott Hegedűiskola) 3. osztály: Sándor: Hegedűiskola III. Dénes: Hegedűiskola III-IV. 4. osztály: Sándor: Hegedűiskola IV./a. - IV./b. Kaiser I. kötet Dénes: Hegedűiskola III.-IV. 5. osztály: Sándor: Hegedűiskola V. Kaiser: I. kötet Dont: I. kötet. Dancla: op. 68. könnyebb etűdjei Dénes: Hegedűiskola V.-VI. 6. osztály: Dancla: op. 68. Mazas: I. kötet ( könnyebb etűdjei) Kaiser: II. kötet Dont: II. kötet Dénes: Hegedűiskola V.-VI oszt: Kaiser: III. kötet Kreutzer: 42 etüd Dont: 24 előkészítő gyakorlat Rode: 24 capricces Vivaldi, Bach, Viotti, Corelli, Handel, Haydn concertjei és szonátái, valamint Bartók: Román táncok, Goldmark:Air, Mozart:Albumok, és a Remekművek sorozat (válogatva) A beszámoltatás módja, követelmények Az "A" tagozaton azon 6. osztályt befejező tanulók, akik a továbbképző első osztályában kívánnak tovább haladni alapvizsga letételére kötelezettek, amennyiben az 1. osztályt a 2004/2005 tanévben kezdték meg. 13

14 A beszámolók félévkor a) nyilvános tanszaki koncert formában, évvégén: a) nyilvános tanszaki koncert, b) vizsga formában történik. a) 1 előadási darab vagy kamaramű b) 1 skála kétféle technikai elemmel (kötésnem, vonásnem, tercmenet) + hármashangzatfelbontás + 1 etüd A növendékek évente önálló zenekari koncerten és vonós tanszaki (gitár-hegedű-cselló) kamaraesten is szerepelnek. Évfolyam Félév Évvége a) nyilvános tanszaki koncert b) vizsga 1.o 1 előadási darab vagy kamaramű 1 előadási darab vagy kamaramű 1 skála kétféle technikai elemmel (kötésnem, vonásnem, tercmenet) + hármashangzat-felbontás + 1 etüd o. 1 előadási darab vagy kamaramű 1 előadási darab vagy kamaramű 1 skála kétféle technikai elemmel (kötésnem, vonásnem, tercmenet) + hármashangzat-felbontás + 1 etüd Továbbképző évfolyamok 1 előadási darab vagy kamaramű 1 előadási darab vagy kamaramű 1 skála kétféle technikai elemmel (kötésnem, vonásnem, tercmenet) + hármashangzat-felbontás + 1 etüd a beszámolók teljes anyaga kotta nélkül játszandó Vizsgák értékelése: HEK minősítés: kiválóan megfelelt (5), Jól megfelelt (4), megfelelt (3), nem felelt meg (1). 1. osztálytól : osztályzattal. Egyéb: A tanterv lehetőséget ad a HEK (hangszeres előkészítő) osztályok indítására, ahol a szabad hangszeres mozgások kialakítására törekszünk. Az új Dénes-Réger-Németh Hegedűiskola részletesen tartalmazza az idevonatkozó gyakorlatokat. A tárgyi feltételek adottak a zeneiskola hegedű-tanszakán, a tantervben szereplő szükséges évi 1 húrgarnitúra beszerezhető Pirastro vagy Thomastic minőségben. 14

15 5. Gordonka tanterv A gordonka tanszak helyi tantervét az Alapfokú Művészetoktatás Követelményei és Programja felhasználásával készítette, Pinto Marioné a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott: központi tantervi követelmények alapján, valamint a tanszak szakirányú feladatait meghatározó rendeletek szerint évi módosítás: Pinto Marioné 5.1. A tanszak sajátosságai, céljai Egy teljes tanszak ápolása, évfolyamonként kiegyensúlyozott arányban. Célok: a zene szeretetére való nevelés az igényes hangszeres tanulmányok során, már a gordonkatanulás megkezdésekor lehetőséget adni a növendéknek a kamaramuzsikálás, együttjátszás szépségének felismerésére. Rendszeres tanár-növendék együttjátszás a tanórákon. Később cselló együttesben és zenekarban való minél aktívabb részvétel ösztönzése, a hangszerek karbantartása, esetleg minőségi cseréje, megyei és országos versenyek figyelemmel kísérése, ezeken való jelenlét érdeklődőként vagy versenyzőként. Az "A" és B tagozaton tanulók számára a 6. zeneiskolai osztály befejezésekor lehetőséget kívánunk adni a kamarazenével való elmélyültebb foglalkozásra, ami mellett a már megszerzett egyéni hangszeres tudásuk szinten tartása is elengedhetetlen Beiskolázás A hangszeres előképző (HEK) - általános iskola 2. osztályos tanulói - során megismerkedünk egymással, hangszerrel, zenével, így a további évfolyamok zenei és technikai követelményeit könnyebben teljesíthetik ezt a hangszert választó növendékeink. A B tagozatra kerülés a gordonka 2. osztály év végi beszámolóján, bizottsági javaslat alapján lehetséges a következő szempontok szerint: a tanuló szorgalma, megfelelő adottság, technikai felkészültség, fogékonyság, érdeklődés, tanuló részéről többlet kötelezettség vállalása főtárgy és elméleti tárgy területén egyaránt Tananyag, irodalom A Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott, Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervei programja szerint. 15

16 5.4. A beszámoltatás módja, követelmények Az "A" tagozaton azon 6. osztályt befejező tanulók, akik a továbbképző első osztályában kívánnak tovább haladni alapvizsga letételére kötelezettek, amennyiben az 1. osztályt a 2004/2005 tanévben kezdték meg. A beszámolók félévkor a) nyilvános tanszaki koncert formában, évvégén: a) nyilvános tanszaki koncert, b) vizsga formában történik. a) 1 előadási darab vagy kamaramű b) 1 skála kétféle technikai elemmel (kötésnem, vonásnem, tercmenet) + hármashangzatfelbontás + 1 etüd A növendékek évente önálló zenekari koncerten és vonós tanszaki (gitár-hegedű-cselló) kamaraesten is szerepelnek. Évfolyam Félév Évvége a) nyilvános tanszaki koncert b) vizsga 1.o 1 előadási darab vagy kamaramű 1 előadási darab vagy kamaramű 1 skála kétféle technikai elemmel (kötésnem, vonásnem, tercmenet) + hármashangzat-felbontás + 1 etüd o. 1 előadási darab vagy kamaramű 1 előadási darab vagy kamaramű 1 skála kétféle technikai elemmel (kötésnem, vonásnem, tercmenet) + hármashangzat-felbontás + 1 etüd Továbbképző évfolyamok 1 előadási darab vagy kamaramű 1 előadási darab vagy kamaramű 1 skála kétféle technikai elemmel (kötésnem, vonásnem, tercmenet) + hármashangzat-felbontás + 1 etüd a beszámolók teljes anyaga kotta nélkül játszandó, kivéve a kamaradarabokat 16

17 A és B tagozaton, az osztályokra bontott követelményeket úgy látjuk megvalósíthatónak, ha szem előtt tartjuk a növendék egyéni képességeit is. Vizsgák értékelése: HEK minősítés: kiválóan megfelelt (5), Jól megfelelt (4), megfelelt (3), nem felelt meg (1). 1. osztálytól : osztályzattal. Egyéb: A minisztérium által kiadott tanterv nagyon átgondolt, alapos. Ebből is kiemelném, hogy a képességek kibontakoztatása és a készségek fejlesztése során soha nem lehet figyelmen kívül hagyni a tanuló életkorát, fejlettségét, érettségét, készségi szintjét, egyéni képességeit. Tárgyi feltételek - többé-kevésbé adottak a gordonka tanszakon, a hangszerek karbantartása folyamatos figyelmet igényel, minőségi húrok, gyanták beszerzése elengedhetetlen. /Évente egy garnitúra húr és egy vonószőrözés szükséges/. 17

18 6. Kamarazene tantervek A kamarazene tanszak legfontosabb feladatai: A zeneiskola hagyományos és a munkatervbe foglalt eseti rendezvényein rendszeres fellépés, reprezentatív jelenlét a települések mindazon megmozdulásain, ahol ezt igénylik és a kamarazene együttesek, - mobil csoportok lévén - az intézmény falain kívül képesek bemutatni a hangszeres tudásszintet, és mindazt az eredmény, amely a társas muzsikálás erejében rejlik, távlatokra kitekintve készítsen fel a tanszak nagyobb együttesekben (iskolai, később amatőr zenekarokban) való közreműködésre, tegye belső igénnyé a tanszakon tanulók számára a társas zenélést, figyeljen a tanulók egyéni hangszeres tudásának szinten tartására, olyan zeneműveket tartson felújítható repertoárjában amelyek nehézségi foka nem szegi kedvét, inkább örömet szerez a muzsikusoknak, adjon tematikus perspektívát (zenei korszakok, zeneszerzők, zenei formák stb.) a tanszaknak Vonós kamarazene tanterv A vonós kamarazene, mint főtanszak vagy kötelező tárgy helyi tantervét Az alapfokú Művészetoktatás Követelményei és Tantervi Programja felhasználásával készítette Éri János a Művelődésügyi és Közoktatási Minisztérium által kiadott alapján, a központi tantervi követelmények, valamint a tanszak szakirányú feladatait meghatározó rendeletek szerint A tanszak sajátosságai, céljai Létszáma és összetétele minden évben változó. Célok: igényes, amatőr kamaramuzsikával szívesen foglalkozó, felnőtté való nevelés, megalapozása a hangszeres tanulmányok kezdetén a főtárgy órákon történjen. az együttmuzsikálás közösség formáló erejének kiaknázása, bensőséges kapcsolat formálása a kamaraegyüttes tagjai között, egymás iránti felelősségérzet kialakítása, a szorongó növendékek gátlásainak feloldása a felelősségek megosztásával. 18

19 Beiskolázás A kamarazene, mint kötelező tárgy melléktanszakként szerepel a növendékek tanulmányaiban. A kamarazene főtanszak felvételére az A és B tagozatos tanulók többnyire a 6. zeneiskolai osztály elvégzése után kapnak lehetőséget Tananyag, követelmények A Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott, Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja szerint. a) Választható, kötelezően választható tárgyként megfelelő koncentrálóképesség kialakítása, alkalmazkodó képesség fejlesztése különböző összeállítású együttesekben, a különböző hangszerek intonációs sajátosságainak ismerete. b) Főtárgyként önállóan tájékozódjon a játszott mű szerkezetében /témabelépés, zárlat, a vezető szólam és a kíséret felismerése/ ismerje a zenei stílusokat, annak játékmódjait /nyújtópont használata, inegal játék, barokk ékesítések írás- és játékmódja, a hangok elválasztása, indítása/ tudjon könnyebb műveket együttesben lapról olvasni az alkalmazkodó képesség fejlesztése során alakuljon ki a különböző összeállítású együttesben való játék helyes hangszerarányainak felismerése A beszámoltatás módja a) Választott tárgyként növendékhangversenyen szereplés, zenekari munkában való részvétel, szereplés Értékelése: szöveges (kiválóan megfelelt (5), Jól megfelelt (4), megfelelt (3), nem felelt meg (1). b) Főtárgyként nyilvános hangverseny, növendékhangverseny, vagy az iskolai más kamaracsoportok létszámától függően kamarazenei hangversenyen való szereplés, a zenekari munkában kötelező részvétel, szereplés Értékelés: osztályzat (jeles /5/, jó /4/ stb.) 19

20 Egyéb: Tárgyi feltételeink adottak /hangszer, kotta, terem/. A minisztérium által kiadott új tanterv nagyon átgondolt, alapos. Lehetővé teszi, hogy a képességek és készségek fejlesztése során, a tanuló életkorának, fejlettségének, érettségének, készségi szintjének, egyéni képességeinek megfelelően válogathassunk a kamarazene nagyon gazdag repertoárjából Fúvós kamarazene tanterv A fúvós kamarazene, mint főtanszak, vagy kötelező tárgy helyi tantervét Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja felhasználásával készítette Toperczer Tibor évi módosítás: Kiss Bálint A Művelődésügyi és Közoktatási Minisztérium által kiadott alapján, a Központi tantervi követelmények, valamint a tanszak szakirányú feladatait meghatározó rendeletek szerint A tanszak sajátosságai, céljai Létszáma és összetétele minden évben változó. Célok: Igényes, amatőr kamaramuzsikával szívesen foglalkozó felnőtté való nevelés. Ennek megalapozása a hangszeres tanulmányok kezdetén, a főtárgy órákon történjen. Az együttmuzsikálás közösségformáló erejének megismertetése. Baráti kapcsolatok kialakítása a kamaraegyüttes tagjai között. Egymásra figyelés a közös játék során. A szorongó növendékek gátlásainak feloldása a felelősségek megosztásával. Színes repertoár kialakítása, kihasználva a hangszerek variálhatóságának lehetőségét Igényes szórakoztató zenével való megismerkedés A hagyományőrző kulturális csoportok kísérete, aktív részvétel a községi programokon 20

21 Beiskolázás A kamarazene, mint kötelező tárgy melléktanszakként szerepel a növendékek tanulmányaiban. A kamarazene főtanszak felvételére az A és B tagozatos tanulók többnyire az alapfokú zeneiskolai osztályok elvégzése után kapnak lehetőséget Tananyag, követelmények A Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja szerint. A növendék: rendelkezzék megfelelő hangszertechnikai ismerettel, szerezzen jártasságot a lapról olvasásban ismerje meg az alapvető zenekari játékmódokat. Legyen képes: szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban eljátszani, a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együttjátékra. További követelmények: A növendék legyen képes: felnőtt amatőr zenekarban játszani, részt venni önálló kamarazenei produkciókban A beszámoltatás módja a) Választható tárgyként: növendékhangversenyen szereplés, zenekari munkában való részvétel, Értékelés: szöveges ( kiválóan megfelelt (5), Jól megfelelt (4), megfelelt (3), nem felelt meg (1). ) b) Főtárgyként nyilvános hangversenyen, növendékhangversenyen, kamarazenei hangversenyen szereplés zenekari munkában való kötelező részvétel, szereplés 21

22 Értékelés: osztályzat (jeles /5/, jó /4/ stb.) Egyéb: tárgyi feltételeink adottak (hangszer, terem) a Minisztérium által kiadott új tanterv nagyon átgondolt, alapos. Lehetővé teszi, hogy a képességek és készségek fejlesztése során a tanuló életkorának, fejlettségének, érettségének, készségi szintjének, egyéni képességeinek megfelelően válogathassanak a kamarazene gazdag repertoárjából Kamarazene más tanszakokon gitár (gitáregyüttes) magánének (kamaraének csoport) zongora (négykezes, más hangszeres kísérése, énekkar) Beszámoltatás módja, anyaga: a fenti módon Értékelés: a fenti módon 22

23 7. Gitár tanterv E helyi tantervet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott: Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján állították össze a tanszak tanárai: Éri János és Adrovicz István évi módosítás: Éri János és Adrovicz István Munkája során a minisztériumi, központi tantervi követelményekből indult ki. A tanszak szakirányú feladatait a 27/1998. (VI. 10) MKM rendelet tartalmazza A tanszak sajátosságai, céljai A gitár tanszak iránt nagy az érdeklődés, sok a növendék. A fős növendéklétszám stabilan tartható. Célok: A növendékek rendszeres, céltudatos gyakorlásra nevelése, a tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése, tehetséggondozás, a megyei és országos versenyeken való részvétel Az "A" és B tagozaton tanulók számára a 6. zeneiskolai osztály befejezésekor lehetőséget kívánunk adni a kamarazenével való elmélyültebb foglalkozásra, ami mellett a már megszerzett egyéni hangszeres tudásuk szinten tartása is elengedhetetlen Beiskolázás Gitár szakon az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. (Év közbeni beiratkozók esetében HEK osztályban tanulnak az adott év végéig). Az A tagozat 1. osztályának elvégzése az általános iskola 3. illetve 4. osztályának befejezésekor történik. A B tagozatra a növendéket az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani Tananyag, irodalom 1. osztály: Puskás: Gitáriskola Nagy-Mosóczi: Gitáriskola I. Szendrey - Karper L.: Gitárgyakorlatok I-II. Julio Sagresas: Gitáriskola I. 2. osztály: Puskás: Gitáriskola Nagy - Mosóczi: Gitáriskola I-II. 23

24 3. osztály: Szendrey - Karper L.: Gitárgyakorlatok III. Nagy -Mosóczi: Gitáriskola III Julio Sagresas: Gitáriskola II. 4. osztály: Szendrey - Karper L.: Gitárgyakorlatok IV V Julio Sagresas: Gitáriskola III. 5. osztály: Szendrey - Karper L.: Gitárgyakorlatok VI - VII. Nagy E. - Mosóczi M.: Gitáriskola IV-V. 6. osztály: Szendrey - Karper L.: Gitárgyakorlatok VII -VIII. Carcossi: Etűdök op oszt.. Carcossi: Capriccio, Sor: etűdjei, Polifon sorozat, Diabelli, Paganini, Guiliani Szonátái, H.V.Lobos preludiumai, Tarega, Terzi és Malata egyéb művei A beszámoltatás módja, követelmények Az "A" és B tagozaton azon 6. osztályt befejező tanulók, akik a továbbképző első osztályában kívánnak tovább haladni alapvizsga letételére kötelezettek, amennyiben 1. osztályt a 2004/2005 tanévben vagy utána kezdték meg. A beszámolók félévkor a) nyilvános tanszaki koncert formában, évvégén: a) nyilvános tanszaki koncert, b) vizsga formában történik. a) 1 előadási darab vagy kamaramű b) 1 skála kétféle technikai elemmel (kétféle ujjrenddel, hangközök, tercmenet) + hármashangzat- felbontás c) 1 etüd A növendékek évente önálló zenekari koncerten és vonós tanszaki (gitár-hegedű-cselló) kamaraesten is szerepelnek. Évfolyam Félév Évvége a) nyilvános tanszaki koncert b) vizsga HEK 1 ea. darab 1 előadási darab vagy kamaradarab 1 egyszólamú nd. 1 etüd 1.o 1 előadási darab vagy 1 előadási darab vagy kamaramű 1 népdal zongorakísérettel, 1 skála (C,/ G,/ F-dúr) 24

25 kamaramű 1-2 etüd (spanyol is lehet) o. 1 előadási darab vagy kamaramű 1 előadási darab vagy kamaramű 1 skála, 1 etüd, 1 előadási darab az egyik duó is lehet) 1 sp.eredeti vagy átirat Továbbképző évfolyamok 1 előadási darab vagy kamaramű 1 előadási darab vagy kamaramű 1 skála (három oktávos/terc-skála), 1 etüd 1 előadási darab/ 1 kamaradarab a beszámolók teljes anyaga kotta nélkül játszandó, kivéve a kamaradarabokat E tantervben megfogalmazott, osztályokra bontott Minimális követelmény maradéktalan teljesítése A tagozaton, szem előtt tartva a növendék egyéni képességeit. 1. osztály: tanterv szerint 2. osztály: tanterv szerint 3. osztály: tanterv szerint 4. osztály: A tremolo-technika bevezetése nem követelmény szinten épül az ismeretek közé. A további osztály követelmények a tanterv szerinti csoportosításban haladnak. Vizsgák értékelése: HEK minősítés: kiválóan megfelelt (5), Jól megfelelt (4), megfelelt (3), nem felelt meg (1). 1. osztálytól : osztályzattal. Egyéb: A tárgyi feltételek többé-kevésbé adottak a zeneiskola gitár szakán, de évenként legalább 1 húrkészlet beszerzése elengedhetetlen. (Jó minőségű húrkészletek: SAVAREZ vagy D ADDARIO) Szükséges még kellő számú metronóm, illetve a kottatár folyamatos bővítése, "B" tagozatos növendékek számára (pl. duózáshoz) 1 minőségi spanyol gitár (RAIMUNDO vagy ALHAMBRA). A Művelődési és Közoktatási Minisztérium által 1998-ban kiadott tanterv korrekt anyagot tartalmaz az 1-6. osztályig. Ez keret - tananyag, amelyet a tanárnak kell lebontani a tanulók feladataira, figyelembe véve a tanulók adottságait, és esetleges hiányosságait. A tanár feladata, hogy minden növendéknél kijelölje a hangszertanulás egyéni útját. Az A tagozatos, továbbképző évfolyamok anyagát a tanterv nem adja meg évekre lebontva, hanem a fejlesztés lehetséges irányait és céljait fogalmazza meg. Mivel a tanterv felhasználható 25

26 Etűd- és előadási darab irodalmat részletesen felsorolja, így a tanár nagy segítséget kap a megtanítandók kiválasztásához. 26

27 8. Furulya tanterv Jelen helyi tantervet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott, Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján állította össze a zeneiskola fúvós tanára: Tatár Csilla évi módosítás: Kiss Bálint Tatár Csilla Kiválónak, találjuk a központi programot és kiegészítés nélkül irányadónak tekintjük a tanszakon tanuló növendékek részére A tanszak sajátosságai, céljai: A tanszakra jellemző, hogy a furulya más fúvós hangszerek előkészítő, megalapozó stúdiuma is. A legtöbb növendék igényli, hogy 1-3 évnyi furulya tanulás után egyéb fa- vagy rézfúvós hangszeren folytassa tanulmányait. Helyes légzéstechnika elsajátítása Igényes hangindítás kialakítása A hangszerkezelés tökéletesítése, finomítása (skálák, ujjgyakorlatok) Megismerkedés a furulya család többi tagjával Megyei versenyeken való részvétel A kamarazenélés előtérbe állítása Széleskörű hangszeres és zenei ismeretek megszerzése A bőséges irodalomjegyzék lehetőséget kínál a zeneirodalom teljes vertikumának áttekintésére, a különféle zenei stílusok, korszakok megismertetésére az e tanszakon tanulók számára. Az "A"és B bármely fúvós tagozaton tanulók számára a 6. zeneiskolai osztály befejezésekor lehetőséget kívánunk adni a kamarazenével való elmélyültebb foglalkozásra, ami mellett a már megszerzett egyéni hangszeres tudásuk szinten tartása is elengedhetetlen 8.2. Beiskolázás A tanszakra jelentkező gyermekeket az általános iskola 1. évfolyamától kezdve vesszük fel. A beiskolázás feltételei: megfelelő fokú manuális készség, valamint a szükséges szellemi és fizikai adottságok megléte. A B tagozatra kerülés lehetőségét legkorábban a 2. évfolyam évvégi beszámolóján tett bizottsági javaslat alapján döntjük el, ha a tanuló minimum 10 éves életkorú. 27

28 8.3 Tananyag és irodalom HEK : Lőrincz-Paragi: Furulya ABC, Béres: Furulyaiskola I. 1. oszt.: Lőrincz_Paragi: Furulya ABC Béres: Furulyaiskola I. Czidra: Furulyamuzsika 2. oszt.: Lőrincz-Paragi: Furulya ABC Béres: Furulyaiskola II. Czidra: Furulyamuzsika Keuning: etüdök 3. oszt.: Lőrincz-Paragi:Furulya ABC Béres: Furulyaiskola III. Czidra: Furulyamuzsika Keuning:etüdök 4. oszt.: Keuning:etüdök Sellner:etüdök Nagy O.: Barokk táncok 5-6.oszt.: Czidra: Barokk etüdök Loeillet:J.B- szonáták Nagy O.: Barokk táncok 8.4. A beszámoltatás módja, követelmények A tananyag összeállításakor a négy egység tematikáját kívánjuk alkalmazni: Skála (2. évfolyamtól) etűd a 2. évfolyamtól. (HEK, ill.1. osztályban helyettesíthető szóló gyermek vagy népdal, népdalcsokorral) 1-2 igényes gyakorlat a tanév anyagából zongorakíséretes előadási darab kotta nélkül. A 2. évfolyamtól a kamarazenélés is előtérbe kerül (duók, triók stb.), így bővülhet, színesedhet a beszámolók anyaga, élményszerűbbé válhat a hangszeres óra ezek gyakorlásával. A beszámolók félévkor nyilvános tanszaki koncert, közös óra formában, évvégén: vizsga formában történik. Vizsgák értékelése: HEK minősítés: kiválóan megfelelt (5), Jól megfelelt (4), megfelelt (3), nem felelt meg (1). 1. osztálytól: osztályzattal. Kitűnőnek tartjuk a Tanterv 6. Javaslatok, útmutatások c. fejezetét, amely a hangszerválasztásról, ápolásról, helyes hangszerkezelésről írottakkal segítséget jelent a tanár munkájához. Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak hangszert váltani, javasoljuk, hogy a továbbiakban jobb minőségű Aulos gyártmányú vagy jobb minőségű fa hangszeren (Schneider, Yamaha) folytassák tanulmányaikat évtől a tantervnek megfelelően javasoljuk az altfurulya bevezetését. 28

29 9. Fuvola tanterv Jelen helyi tantervet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott Az alapfokú művészoktatás követelményei és tantervi programja alapján állította össze a tanszak két tanára: Tatár Csilla évi módosítás: Tatár Csilla 9.1. A tanszak sajátosságai, céljai a hangszerpark bővülésével a fuvolista növendékek létszámának emelése, a minőségi munka fejlesztése, a kamaramuzsikálás mielőbbi előtérbe helyezése, a hangszerpark folyamatos karbantartása, a megyei és országos versenyeken való részvétel. Az "A"és B bármely fúvós tagozaton tanulók számára a 6. zeneiskolai osztály befejezésekor lehetőséget kívánunk adni a kamarazenével való elmélyültebb foglalkozásra, ami mellett a már megszerzett egyéni hangszeres tudásuk szinten tartása is elengedhetetlen Beiskolázás A tanszakra jelentkező gyerekeket az általános iskola 2. évfolyamának megkezdésekor a HEK osztályba kívánjuk felvenni. Itt a tanár feladata a megfelelő hangszer kiválasztása. Pl. fife, piccolo, kanyarfejes fuvola, esetleg fuvola. Az A tagozat 1. osztályának megkezdését az általános iskola 4. osztályában látjuk indokoltnak és megalapozottnak. Kivételes esetben 3. osztályos tanuló is megkezdheti a zeneiskola 1. osztályát. A beiskolázás feltételei: megfelelő egészségi állapot, a hangszer tanulásához szükséges szellemi és fizikai adottságok megléte B tagozatra kerülés feltételei: A B tagozatra kerülés lehetőségét legkorábban az első évfolyam év végi beszámolóján tett bizottsági javaslat alapján döntjük el. átlagot meghaladó zenei tehetség, kiváló hangszeres adottságok, kitartó szorgalom. 29

30 9.3. Tananyag, irodalom HEK: Bántai-Sipos: Fuvola ABC Jeney Z.: Fuvolaiskola I. 1. osztály: Jeney Z.: Fuvolaiskola I. Bántai-Sipos: Fuvola ABC 2. osztály: Jeney Z.: Fuvolaiskola I. Bántai-Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. 3. osztály: Jeney Z.: Fuvolaiskola I., II. Bántai-Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I., II. 4. osztály: Jeney Z.: Fuvolaiskola II. Bántai-Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. 5. osztály: Jeney Z.: Fuvolaiskola II. Bántai-Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33. I. 6. osztály: Köhler: Etűdök fuvolára op. 33. I. Bántai-Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II., III. 7. osztály: Köhler: Etűdök fuvolára I., II. op. 33. Bántai-Kovács: Válogatott etűdök III. 8. osztály: Köhler: Etűdök fuvolára II., 9. osztály: Köhler: Etűdök fuvolára II., III. 10. osztály: Köhler: Etűdök fuvolára III. Köhler: Virtuóz etűdök fuvolára op. 75. I., II. Kiegészítő tananyagok, előadási darabok és egyéb zeneművek az AMKP ajánlata alapján választhatók a felhasználható irodalom fejezetéből A beszámoltatás módja, követelmények Az "A" tagozaton azon 6. osztályt befejező tanulók, akik a továbbképző első osztályában kívánnak tovább haladni alapvizsga letételére kötelezettek, amennyiben az 1. osztályt a 2004/2005 tanévben kezdték meg. A beszámolók félévkor nyilvános tanszaki koncert, közös óra formában,évvégén: beszámoló (vizsga) formában történik. 30

31 Évfolyam Félév Évvége HEK 2 gyermek- vagy magyar népdal lehetőleg kotta nélkül 1 gyakorlat (kottából is lehet), 2 gyermek v. magyar népdal kotta nélkül 1.o 1 gyakorlat 1 gyermek- v. népdal vagy 1 zongora kíséretes darab 1 skála (staccato, legato) csak alapskála 1 gyakorlat 1 zongorakíséretes darab (kotta nélkül) 2. o 1 gyakorlat 1 zongorakíséretes előadási darab (kotta nélkül) 3. o 1 gyakorlat 1 előadási darab kotta nélkül o 1 gyakorlat 1 előadási darab kotta nélkül o 1 etűd 1 tételpár vagy kamaramű, vagy előadási darab 1 skála (alap+hármashangzat) 2 különböző karakterű gyakorlat 1 előadási darab (kotta nélkül) 1 skála (mint félévkor) 2 különböző karakterű gyakorlat 1 előadási darab kotta nélkül 1 skála (duplanyelvvel is) 2 gyakorlat 1 előadási darab kotta nélkül 1 skála + variációi 1 etűd 1 tételpár vagy kamaramű vagy előadási darab A tantervben megfogalmazott, osztályokra bontott Minimális követelmény maradéktalan teljesítése a Hangszerkezelés fejlesztése és a Zenei ismeretek elsajátítása. Vizsgák értékelése: HEK minősítés: kiválóan megfelelt (5), Jól megfelelt (4), megfelelt (3), nem felelt meg (1). 1. osztálytól: osztályzattal. Egyéb: A továbbképző osztályokban tanuló - középiskola v. főiskola mellett muzsikáló - tanulók oktatásában sokkal több kompromisszumra van szükség, így ez a munka nem tudna meglenni egy merev tantervi követelményrendszerben. (pl. 2X30 perces helyett 1X60 perces óra) A HEK osztályokban a képességek kibontakoztatására és a készségek felmérésére fektessük a hangsúlyt, nem pedig az elvégzett anyag mennyiségére. 5. osztálytól a kötelezően választható tárgyak között nagyobb lehetőséget kell adnunk a kamarazenélésre. 31

32 A Művelődési és Közoktatási Minisztérium által 1998-ban kiadott tanterv bőséges anyagot kínál etűd-, előadási- és kamaradarabok tekintetében. Ez az anyag a későbbiekben bővíthető ill. behelyettesíthető a továbbiakban kiadásra kerülő darabokkal. Az AMKP-ben a Tárgyi feltételek fejezetből folyamatos szükséglet: jól hangolt zongora v. pianino, teljes alakot visszaadó tükör, jól felszerelt, folyamatosan gyarapított könyv-, kotta- és lemeztár. a fuvolapark bővítése. 32

33 10. Klarinét tanterv A jelenlegi tantervet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott Az alapfokú művészoktatás követelményei és tantervi programja alapján állította össze a tanszak tanára: Fancsali Oldamúr évi módosítás: Kiss Bálint A tanszak sajátosságai, céljai A megfelelő adottságokkal rendelkező furulyás növendékek tanszakra irányítása A hangszer történetének és legkiemelkedőbb előadóművészeinek megismertetése. A rokon hangszerek lehetőség szerinti bemutatása ( szaxofon) A helyes alapkészségek (légzéstechnika, test-, hangszer-, kéztartás) A kottatár gazdagítása, és hangzó anyagok beszerzése. Megyei és országos versenyeken való részvétel A hangszerpark folyamatos karbantartása, bővítése, javítása. Klarinét együttes illetve Fafúvós Kamaraegyüttes létrehozása lehetőség szerint, a repertoár kialakítása. A növendékek gyakori szerepeltetése előadásokon, hangversenyeken, különböző rendezvényeken, A klarinét népszerűsítése, különösen a megfelelő adottságokkal rendelkező furulyás tanulók körében Beiskolázás A tanszak 1. évét a tanulók az általános iskola 4. osztályában kezdhetik meg. 3. osztályos tanuló is megkezdheti tanulmányait a hangszeres előképző osztályban. A beiskolázás feltételei: kialakult ép fogazat, megfelelő fizikai és szellemi állóképesség A B tagozatra kerülés a tanszak 2. osztály év végi beszámolóján, bizottsági javaslat alapján lehetséges a következő szempontok szerint: a tanuló szorgalma, megfelelő adottság, technikai felkészültség, fogékonyság, érdeklődés, tanuló részéről többlet kötelezettség vállalása főtárgy és elméleti tárgy területén egyaránt. Az A és B tagozatos tanulók, ha alkalmasak, lehetőséget kapnak a kamarazenével való elmélyültebb foglalkozásra. 33

34 Tananyag és irodalom HEK: Kovács: Klarinétozni tanulok I., népdalok: fülbemászó gyerekdalok gyakoroltatása 1. osztály: Kovács: Klarinétozni tanulok I. első fele Balassa-Berkes: Klarinétiskola I. első fele Könnyű előadási darabok (Meizl) 2. osztály: Kovács: Klarinétozni tanulok I. második fele Balassa-Berkes: Klarinétiskola I. második fele Perényi: Klarinét etüdök Kurkievicz: Válogatott gyakorlatok I. Klarinét muzsika kezdőknek (Kuszing) 3. osztály: Kovács: Klarinétozni tanulok II. első fele Balassa-Berkes: Klarinétiskola II. első fele Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I., II. Perényi: Klarinét etüdök Klarinét muzsika kezdőknek (Kuszing) Kis előadási darabok ( Berkes) 4. osztály: Kovács: Klarinétozni tanulok II. második fele Balassa-Berkes: Klarinétiskola II. második fele Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II., III. Perényi: Klarinét etüdök Kis előadási darabok (Berkes) Továbbképző tagozat 5-8. osztály Kovács: Mindennapos skálagyakorlatok Kröpsch: Skálaetűdök I-IV. füzet Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II., III., IV. Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök I., II. füzet Stamitz: Klarinétversenyek Kozeluch: Esz-dúr klarinétverseny Draskóczy:Korondi táncok Rahmanyinov: Vocalise Rosetti és Weber concertói A kiegészítő tananyagok, előadási darabforrások, versenyművek, kamaraművek és egyéb zeneművek a tanterv ajánlata alapján választhatók, a Felhasználható Irodalom című fejezetből. (pl.előadási darabok II. III., Klarinét muzsika II., Klasszikus repertórium I. II., Kocsis-Berkes sorozatai ) 34

Alapfokú Művészetoktatás - 2011

Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapfokú Művészetoktatás - 2011 Módosítva: 2012 Készítette: Szabó Károlyné 2012. 06. 26. Balatonkenese, 2012-06-26 1. Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja

A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja A Galambos János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja Budapest, 2013. március 1 Előszó A Galambos János Zeneiskolát a Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat 575/1995.számú

Részletesebben

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére 4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MELLÉKLETEI KLIK Érdi Tankerület 123002 Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola 1 MELLÉKLETEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ANDREETTI

Részletesebben

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi listája Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) és (5)

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. március

BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. március BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. március TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS Oldal 1. A Pedagógiai Program jogszabályi háttere 3 2. Az iskola

Részletesebben

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők!

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők! Alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 2013/2014. tanév Felvételi lehetőség a Zeneiskolába Kedves Szülők!,,Ha a gyermekkel sikerül megszerettetni a zenét,

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81

TARTALOM JEGYZÉK. Zongora 2. Hegedű 14. Furulya 21. Fagott 25. Fuvola 38. Oboa 49. Klarinét 57. Trombita 66. Kürt 72. Tenor- bariton-harsona 81 TARTALOM JEGYZÉK Zongora 2 Hegedű 14 Furulya 21 Fagott 25 Fuvola 38 Oboa 49 Klarinét 57 Trombita 66 Kürt 72 Tenor- bariton-harsona 81 Tuba 99 Citera 116 Népi hegedű 126 Népi ének 131 Szolfézs - kötelező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999 Készítette: Barna Elekné I. Az intézmény 2011/2012-es tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi és működési

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére)

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Frédéric Chopin Zeneiskola Címe: 2100

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,hogy

Részletesebben

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok 1. Vezetői program 1.1. Bevezető A csömöri Zeneiskolában eltöltött 16 év pedagógiai és 13 év vezetői munka révén megismerhettem a helyi sajátosságokat, jó kapcsolatot építettem ki a helyi nevelési-oktatási,

Részletesebben

Pedagógiai program. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI

Pedagógiai program. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI Pedagógiai program Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI Előterjesztette: Tóth József, intézményvezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. 09. 01. 1 Tartalom BEVEZETŐ...

Részletesebben

KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476. Pedagógiai Program

KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476. Pedagógiai Program KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476 Pedagógiai Program 2015 Tartalom AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 1. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1.1. NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Iktatószám: 159/2013. Az Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Komárom, 2900 Klapka György. út 54. 1 A 2011.

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KLIK 048016. BŐCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Művészeti iskola helyi tanterve. Tanszak megnevezése: Orgona A művészeti iskola intézményegység vezetője: Herczeg István Intézményegység

Részletesebben

WEINER NYILT NAPOK- WEINER SZÓLAMAI: 2014. NOVEMBER 10-11. Helyszín: Neszmélyi út 30. (a részletes program már letölthető a honlapunkról)

WEINER NYILT NAPOK- WEINER SZÓLAMAI: 2014. NOVEMBER 10-11. Helyszín: Neszmélyi út 30. (a részletes program már letölthető a honlapunkról) Szakközépiskolai felvételi tájékoztató a 2015/2016-ös tanévre A WEINER LEÓ ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ORSZÁG EGYETLEN PRÍMA PRIMISSIMA DÍJAS ISKOLÁJA! 2011. december

Részletesebben

Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola, helyi tanterv

Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola, helyi tanterv Bőcsi Általános és Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola, helyi tanterv HEGEDŰ A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválaszthatatlanok. Különösen áll 1 ez a tanulás kezdeti

Részletesebben

I. LÉTSZÁM. Tanszakok szerinti megoszlás a tanév elején a következő volt: Kehidakustányban: 1 fő 5 fő (mind Zalaszentgróton tanul)

I. LÉTSZÁM. Tanszakok szerinti megoszlás a tanév elején a következő volt: Kehidakustányban: 1 fő 5 fő (mind Zalaszentgróton tanul) 1 I. LÉTSZÁM A Deák Ferenc ÁGM Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája a 2014/2015-ös tanévet 144 fő zeneiskolás tanulóval kezdte. A gyerekek megoszlása telephelyenként a következő volt: Központi Iskola

Részletesebben

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva 2013 SZEGED 1 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása Előszó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete 138003 Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. Tel.: 85/560-264, e-mail:zeneiskola@fonyod.hu Fonyódi Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Dallam AMI BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév

Dallam AMI BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév Dallam AMI BESZÁMOLÓ 2014-2015. tanév 1 1.Az intézmény környezete, partnerek, változások A Dallam AMI Tatabányán, Csákváron és Pogányban működik. Egyrészről előnyös, hogy olyan helyeken dolgozunk ahol

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat Az intézmény művészeti tevékenysége A gazdaság átstrukturálódása következtében

Részletesebben

Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója a 2013/2014-es tanévről. Tisztelt Nevelőtestület!

Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója a 2013/2014-es tanévről. Tisztelt Nevelőtestület! Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója a 2013/2014-es tanévről Tisztelt Nevelőtestület! Beszámolóm elkészítésénél felhasználtam az intézményi éves munkatervet, a tanszakok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940. Tatabánya, 2013. március 27.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940. Tatabánya, 2013. március 27. PEDAGÓGIAI PROGRAM Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola (2800. Tatabánya, Fő tér 34.) OM 039940 Tatabánya, 2013. március 27. A zene múlhatatlan része az emberi műveltségnek zene nélkül nincs teljes élet!

Részletesebben

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma XIX.8.8. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Veszprém megye Tankerület megnevezése: KLIK Várpalotai Tankerülete OM azonosító: 037935 Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény EGER 2009. Intézményi Minőségirányítási Program Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységének beszámolója

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Tartalom Általános információk 2. o. 1. Tanulói jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések 2. o. 2. Az iskola munkarendje 3. o. 3.

Részletesebben

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére)

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Jogszabályi háttér: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Az intézmény neve:

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

Együd Árpád. Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program

Együd Árpád. Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program Készült: Kaposvár, 2013. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Nevelési program I. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévi munkaterve

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévi munkaterve Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Ügyiratszám: 222/ 2015. 1193 Budapest, Irányi Dániel u. 2. Tárgy: munkaterv 2015/2016. Tel./Fax.: 357-2874, 282-9499, ű e-mail: muveszeti@iskola.kispest.hu A Kispesti

Részletesebben

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma

Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam

IMPROVIZÁCIÓ. Előkészítő évfolyamok. 1. évfolyam IMPROVIZÁCIÓ Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat

Részletesebben

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 -

edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola edagógiai rogram Készítette: Faragó Gabriella megbízott igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-jétől - 1 - - 2 - Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 6 1.1. A pedagógiai program

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Intézmény neve:liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039580

Intézmény neve:liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039580 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

NTP-AMI-14 AMI PÁLYÁZAT TATABÁNYAI ERKEL FERENC AMI. TEMATIKA és ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2015. márc. 16-21.

NTP-AMI-14 AMI PÁLYÁZAT TATABÁNYAI ERKEL FERENC AMI. TEMATIKA és ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2015. márc. 16-21. NTP-AMI-14 AMI PÁLYÁZAT TATABÁNYAI ERKEL FERENC AMI TEMATIKA és ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. márc. 16-21. A pályázat célja a kiváló programú alapfokú művészetoktatási intézmények tehetségsegítő

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK Tóth Aladár Zeneiskola AMI 2015-2016. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK Tóth Aladár Zeneiskola AMI 2015-2016. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Zeneművészeti ág Feladatkör Iskolai végzettség

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola. [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola. [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés] 1. a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Az iskola felvételit, tehetségvizsgálatot nem tart.

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

A Váci Bartók Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

A Váci Bartók Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja A Váci Bartók Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 2015 Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA... 6 2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE... 6

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 23.

A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 23. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási intézmény közzétételi listája A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 23. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. szeptember 1. Tartalomjegyzék I. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS CÉLJA ÉS FELADATA 1/a A zenei oktatás cél és feladatrendszere 1/b

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette : Halmi Zoltán Igazgató Jóváhagyta: Nagy István Fenntartó Örökségünkért Népművészetéért Alapítvány 3973 Cigánd, Iskola utca 24. Érvényes:

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

Pedagógiai program. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI

Pedagógiai program. Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI Pedagógiai program Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI Előterjesztette: Pallagi Tamás, igazgató Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. 03. 28. 1 Tartalom BEVEZETŐ...

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706 KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23 (1)(5) alapján KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 WEINER LEÓ Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola mely készült a következő dokumentumokra hivatkozva: Magyarország Alaptörvénye, a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések

Bevezető. Általános rendelkezések Bevezető A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok

Részletesebben

A LIETO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ALAPÍTVA

A LIETO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ALAPÍTVA A LIETO ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE ALAPÍTVA 2004 Bevezető gondolatok A zenei nevelést mint Kodály is vallotta 9 hónappal a születés előtt kell elkezdeni. Fontos kérdés,

Részletesebben

Tantárgyfelosztás - 2015/2016-os tanév I. félév

Tantárgyfelosztás - 2015/2016-os tanév I. félév A Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola Szent István téri tagintézménye Tantárgyfelosztás - 015/016-os tanév I. félév megjelölése 1a 1b a b 3a 3b 3c 4a 4b 5a 5b 6a

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI 54 212 06 NÉPZENÉSZ a 150 éves debreceni ZENEDE SZAKMAIRÁNNYAL KIEGÉSZÍTVE! www.debrecenizenede.hu FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre közzétéve:

Részletesebben

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2015/2016. tanév

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2015/2016. tanév Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV 2015/2016. tanév 1 Tanszakvezetők: vonós: Vas István zongora, harmonika: Iváncsó Viola fúvós, ütő: Szabados Tóth Gábor csoportos:

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Király-König Péter Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szeged PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVEI

Király-König Péter Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szeged PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVEI Király-König Péter Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szeged PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVEI A SZEGEDI KIRÁLY-KÖNIG PÉTER ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

TOKAJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TOKAJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés A pedagógiai program jogszabályháttere 4. Az intézmény adatai

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN A tanulói teljesítmény ellenőrzése, mérése, értékelése, minősítése

Részletesebben

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco)

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco) 1 AUGUSZTUS 08. 25. 10.00 Vezetőségi értekezlet igazgató 08. 25. 9.00 Pótvizsgák - Közismeret írásbeli Oláh Erna igh. 08. 26. 10.00 Pótvizsgák - szolfézs, zeneelmélet, kötelező zongora 08. 27. 15.00 Igazgatói

Részletesebben

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

BESZÁMOLÓ NTP-AMI-13-0100 - ZENEISKOLAI WEINER KAMARAZENEI FESZTIVÁL 2014.

BESZÁMOLÓ NTP-AMI-13-0100 - ZENEISKOLAI WEINER KAMARAZENEI FESZTIVÁL 2014. BESZÁMOLÓ NTP-AMI-13-0100 - ZENEISKOLAI WEINER KAMARAZENEI FESZTIVÁL 2014. Iskolánkban növendékeink és tanáraik számára már ismeretes, hogy minden tanévben megrendezzük a tanulmányi versenyt, egyik évben

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A székesfehérvári HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. PEDAGÓGIAI és NEVELÉSI PROGRAMJA

A székesfehérvári HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. PEDAGÓGIAI és NEVELÉSI PROGRAMJA A székesfehérvári HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI és NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalomjegyzék Bevezető I. Pedagógiai Program 1. Az iskola bemutatása:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kötet

Tartalomjegyzék. I. Kötet 0 Tartalomjegyzék I. Kötet I. BEVEZETÉS 3 II. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 3 NEVELÉSI PROGRAM III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 5 IV. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére

Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére Éves munkaterv a mővészetoktatás 2010/11-es tanévére 2010. augusztus 25. Kovács Gabriella mővészeti igazgatóhelyettes Személyi feltételek: A 2010/11-es tanítási év kezdete a korábbi tanév eleji személycserékhez

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben