Feladat címe: Készítette: MSc szintű, gépészmérnök szakos CAD/CAM szakirányos hallgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feladat címe: Készítette: MSc szintű, gépészmérnök szakos CAD/CAM szakirányos hallgató"

Átírás

1 GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR DIPLOMATERV Feladat címe: SOROZATSZERSZÁM TERVEZÉSE NX PDW ALKALMAZÁSÁVAL Készítette: CSERNUS ATTILA MSc szintű, gépészmérnök szakos CAD/CAM szakirányos hallgató Tervezésvezető: KOVÁCS PÉTER ZOLTÁN egyetemi adjunktus Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszéke Konzulens: LUKÁCS ZSOLT egyetemi adjunktus Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszéke Miskolc,

2 SKOLCIEGYETEM Gépészmérnök mesterszak CAD-CAM szakirány Szám: SZG ML. Szerszámgépek Tanszéke 3515 Misko1c- Egyetemváros DIPLOMATERV FELADAT CSERNUS ATTILA Neptun kód: MIJEPW gépészmérnök jelölt részére A TERVEZÉS TÁRGYKÖRE: Számítógéppel segített technológiatervezés A FELADAT CÍME: Sorozatszerszám tervezése NX Progressive Die Wizard modul segítségével A FELADAT RÉSZLETEZÉSE: - Irodalomkutatás útján mutass be lemezalakító sorozatszerszám tervezésének hagyományos technológia tervezésének jellegzetes logikai felépítését. - Ismertesse a számítógéppel segített szerszámtervezés terül etén milyen szoftverek segítik a tervezőmérnökök munkáját. Részletesen mutassa be az NX PWD programmodul logikai felépítését. - Tervezze meg a mellékletben található lemezalkatrész előállítására alkalmas szerszámot a NX PWD szoftver segítségével. 1'ERVEZÉSVEZETŐ: KONZULENS: A DIPLOMATERV KIADÁSÁNAK IDŐPONTJA: Kovács Péter Zoltán egyetemi adjunktus Lukács Zsolt egyetemi adjunktus február 22. A DIPLOMATERV BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: május 03. Dr. Takács Gy rrgy egyetemi docens tanszékvezető

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 Tartalmi összefoglaló...6 Abstract...6 Bevezetés Sorozatszerszámok hagyományos tervezése Az alkatrész elemzése Kiterített méret meghatározása Elrendezési terv készítése Sávterv készítése Nyomásközéppont meghatározása Erőszükséglet meghatározása Vágórés meghatározása Szerszámtervezés Szerszámház kiválasztása Aktív elemek tervezése A változtatás kényszere Számítógéppel segített tervezés CAx rendszerek integrációja Szerszámtervező szoftverek általános áttekintése B&W Progressive Dies CimatronE VISI Progress Logopress NX Progressive Die Wizard Az NX PDW logikai felépítése Technológiatervezés Projektindítás Initialize Project Terítékgenerálás Blank Generator Elrendezési terv Blank Layout

4 Hulladékterületek tervezése Scrap Design Sávterv Strip layout Erőszükséglet számítás Force Calculation Szerszámtervezés Szerszámház tervezés Die Base Szerszámtervezés beállításai Die Design Setting Kivágó-lyukasztó bélyegtervezés Piercing Insert Alaksajtoló bélyegtervezés Forming Insert Hajlító bélyegtervezés Insert Group Bélyegek kiegészítése Insert Auxiliary Szabványos elemtár Standard Parts Kikönnyítés tervezés Relief Design Süllyesztés tervezés Pocket Design Dokumentálás Anyagjegyzék Bill of Material Összeállítási és alkatrész rajz Assembly and Component Drawing Furattáblázat Hole Table Jóváhagyás Tooling Validation Lemezalakító sorozatszerszám tervezés Technológiatervezés Alkatrész elemzése Terítéktervezés, köztes állapotok létrehozása Intermediate Stage Tools Projektindítás Teríték létrehozása Elrendezési terv Hulladékterületek tervezése Sávterv Erőszükséglet számítás Szerszámtervezés Szerszámház Megvezetések Aktív elemek

5 Szabványos elemek Járulékos lépések Dokumentálás Tervezés összegzése Összefoglalás IRODALOMJEGYZÉK

6 Tartalmi összefoglaló Napjaink fokozott minőségi igényeket támasztó világában egyre fontosabb a gyors, de mindemellett kellően pontos, precíz tervezési munka. A hagyományos elveken alapuló gépészeti tervezés önmagában már nem tudja biztosítani a piaci versenyképességet, így szükségessé vált a tervezési módszerek továbbfejlesztése. Ennek eredményeképpen egyre több számítógépes tervezőrendszer, technológiai folyamatokat modellező végeselemes elven alapuló programrendszereket alkalmaznak a tervezés termelékenységének fokozására. Diplomamunkám célja, olyan számítógépes programok bemutatása, amelyek segítséget nyújtanak a lemezalakító sorozatszerszám tervezésében. Továbbá annak ismertetése, hogy ezen komplex tervezőrendszerek miként teszik lehetővé a tervezési idő csökkentését a tervezés egyes szakaszaiban. Végezetül a lemezalakító sorozat szerszámok technológiai és szerszámtervező szoftverei közül a Siemens NX tervezőrendszer Progressive Die Wizard moduljának segítségével megtervezzek egy jellemzően lemezalkatrészekkel összefüggésbe hozható alaksajátosságokat tartalmazó lemezalkatrész gyártására alkalmas sorozatszerszámot. Abstract In our quality-demanding world it is more and more important to perform designing work not only quickly but also accurately and precisely. Engineering design with traditional principles in itself can no longer ensure market competitiveness, therefore designing methods had to be improved. As a result more and more computer aided designing systems, finite element principle based program systems modelling technological processes are used to increase productivity of designing. My thesis aims to find computer programs assisting in designing a plate forming tandem die. It is also a goal to define how these complex designing systems can reduce designing time in the individual phases of designing. Finally I will design a tandem die typically related to plate components and involving form characteristics for plate components manufacture using - out of the technological and tool designing softwares of tandem dies module Progressive Die Wizard of Siemens NX designing system. 6

7 EREDETISÉGI NYILATKOZAT Alulírott Csernus Attila; NEPTUN-kód: MIJEPW a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának végzős gépészmérnök szakos hallgatója ezennel büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában nyilatkozom és aláírásommal igazolom, hogy a Sorozatszerszám tervezése NX PDW alkalmazásával című szakdolgozatom/diplomatervem saját, önálló munkám, az abban hivatkozott szakirodalom felhasználása a forráskezelés szabályai szerint történt. Tudomásul veszem, hogy szakdolgozat esetén plágiumnak számít: - szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül; - tartalmi idézet hivatkozás megjelölése nélkül; - más publikált gondolatainak saját gondolatként való feltüntetése. Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát ismerem, és tudomásul veszem, hogy plágium esetén szakdolgozatom visszautasításra kerül. Miskolc-Egyetemváros, Hallgató 7

8 Bevezetés A huszadik század utolsó évtizedeiben a világpiacokon az ipari termékek túlkínálata és ebből kifolyólag viszonylagos telítettség állt elő. Ezzel együtt szigorúbbá váltak a termékekkel és a termeléssel szembeni elvárások. Rövidebb idő alatt kell a piacra juttatni a termékeket a legkisebb költségráfordítással, azaz Elsőre jót kell tervezni. Az újszerű termékek iránti igény és a termelés vagy szolgáltatás nyereségorientáltsága alapjában véve öngerjesztő folyamatot hozott létre, ami ösztönzően hat a termelési technológiák korszerűsítésére is. Ebből a helyzetből adódóan az ipari vagy ipari jellegű termékek gyártásának és szerelésének korszerűsítése mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a tervezésük és a fejlesztésük. [1] A piaci igényeket szem előtt tartva szükségessé vált a hagyományos gépészeti tervezés folyamatának felgyorsítása. Ennek bemutatására szolgál a diplomamunkám negyedik fejezetében bemutatott számítógéppel segített lemezalakító sorozatszerszám tervezése. Ebben a fejlesztésben nyújtottak és jelenleg is nyújtanak nagy segítséget a különböző CAD szoftverek célorientált moduljai, amelyek remekül beilleszthetőek a tervezés egyes szakaszaiba. Kezdetekben ezek a rendszerek csak egy új eszközt jelentettek a mérnöki gondolatok megjelenésében. Az informatikai megoldások teljesítőképességének fejlődésével új lehetőségeket jelentettek. Számos olyan alkalmazás jelent meg, mely egyszerűsíti, hatékonyabbá teszi a tervezőmérnökök munkáját. A fejlődés természetesen kölcsönhatás eredményének tekinthető, hiszen a számítógépek fejlődése új eszközt biztosított a gépészeti tervezésnek, azonban a tervezés elvárásai újabb célokat jelöltek ki a számítógép tervezők számára. [2] Napjaink számítógépes rendszerei (CAD, CAM, CAE) nem önmagukban, elszigetelten dolgoznak, hanem egy adott feladat megoldása során egyetlen rendszert alkotnak. Az integráltságnak köszönhetően a tervezőrendszer egy rendszeren belül tervezési, gyártási és analizálási feladatot képes megoldani. A műszaki tervezőrendszer kiválasztása és üzemeltetése a vállalat működésére jelentős kihatással van, ezért ezek a tevékenységek igen nagy szakértelmet és körültekintést igényelnek. A tervezőrendszer hiánya éppúgy hozzájárulhat egy vállalat sikertelenségéhez, mint egy magas színvonalú, ám a feladathoz alkalmatlan tervezőrendszer. [1] 8

9 1. Sorozatszerszámok hagyományos tervezése Diplomamunkám fő célkitűzése egy áttekintés nyújtása napjainkban a piacot vezető szoftverek logikai felépítéséről. Ennek elérése végett célszerű áttekinteni, hogy honnan indult a fejlődési folyamat. Ezért bemutatom a hagyományos tervezési folyamatok felépítését, áttekintve, hogy milyen folyamatok során állt elő egy lehetséges alkatrész gyártástechnológiája a CAD alkalmazások megjelenése előtt. A legfőbb jellemzője a hagyományos tervezési folyamatnak, hogy az egyes munkafázisok sorban követik egymást, úgymint: piaci igények felmérése, koncepcionális tervezés, elvi megoldások, design megtervezése, rajzi megjelenítés, technológia tervezése, termék ütemezése, előállítás, gyártás, minőségbiztosítás. A tervezés különösen fontos terület, jelentősen befolyásolja a termékek megvalósításával együtt járó és az árban tükröződő költségeket. Alapjaiban kijelenthető, hogy a termék életciklusának mozgatója a vásárlók és a piac (1.1. ábra) ábra Hagyományos gépészeti tervezés blokk diagramja [3] 9

10 Az 1.1. ábra alapján megfogalmazhatók az ún. hagyományos gépészeti tervezés hátrányai: a tervezési folyamat hosszadalmas, elhúzódik a piacra kerülés, számos módosítást igényel a termékfejlesztési fázisban, a változtatások növelik a költségeket és a piacra kerülés idejét, a gyárthatósági követelmények háttérbe szorulnak a tervezés során. A sorozatszerszám tervezési folyamatára is érvényes a sorrendiség, ami a következőkből épül fel: 1.1. Az alkatrész elemzése Az előtervezés részeként az alkatrész elemzése történik meg gyártástechnológiai szempontok szerint. A műhelyrajzon feltüntetett információkon túl (pl.: anyagminőség gyártási előírások, stb.), meghatározhatjuk a szükséges műveleteket és azok elvégezhetőségét az adott feltételekkel. Az esetleges problémák felbukkanásakor meg kell vizsgálni, hogy milyen módosítások segíthetnek a megoldásban és azok milyen hatással vannak a szerszám felépítésére és költségeire. A gondos elemzés végrehajtásával ezek a fontos tényezők jól kalkulálhatóvá válhatnak Kiterített méret meghatározása A teríték meghatározásának nehézsége nagyban függ az alkatrész geometriai kialakításától. Azon alkatrészek, amelyek több hajlítást vagy akár mélyhúzást is tartalmaznak jelentősen megnövekedhet a teríték meghatározásának ideje. Egy viszonylag egyszerűbb hajlított alkatrész (1.2. ábra) kiterített hosszának meghatározását a következő példa mutatja be ábra Hajlított alkatrész 10

11 A hajlított részhez tartozó kiegyenlítő érték kiszámítása 0 és 90 közötti hajlítási szög esetén (DIN6935): 180 β υ = π r + s k 2(r + s) ahol: β a hajlítási szög [ ] r a hajlítási sugár [mm] s lemezvastagság [mm] k k-faktor A befoglaló méretek összege: l = = 330 mm I. hajlított rész kiegyenlítő értéke: β = 90, r = 6 mm, s = 4 mm, k = 0,73 υ 1 = 8, 26 mm II. hajlított rész kiegyenlítő értéke: β = 90, r = 20 mm, s = 4 mm, k = 1 υ 2 = 13, 44 mm Kiterített hossz: L = l + υ + υ = 330 mm + ( 8,26 mm) + ( 13,44 mm) = 308, 3 mm 1.3. Elrendezési terv készítése A tervezés során törekedni kell a gazdaságosságra, a legjobb anyagkihozatalra. Az elrendezési terv készítésekor ennek figyelembevételével célszerű a terítékek külső kontúrját egymáshoz képest elhelyezni. Bár a legjobb kihozatali tényezőre igyekszünk, természetesen nem mindig szerencsés azt az elrendezést választani, ha az jelentősen megbonyolítja a szerszám kialakítását. A sáv készülhet tekercs vagy táblalemez felhasználásával. Az anyagkihozatalt százalékosan megadhatjuk az alábbi összefüggéssel: η = A A ö 100 [%] ahol: A h az A ö felületű lemezből készült alkatrészek összes hasznos felülete [mm 2 ] A ö a gyártáshoz felhasznált lemez felülete [mm 2 ] 11

12 A sávszélesség mérete a teríték elhelyezéséből és a hozzáadott hídráhagyások méretéből adódik (1.3. ábra). A hidak szerepe egyrészt a vágás biztonságossá tétele (ne forduljon be a lemez a vágórésbe) másrészt a hulladék esetleg a munkadarab továbbítása a szerszámban. Ha az előtolás határolására oldalvágó bélyeget használunk, akkor a sávszélességet meg kell növelni az oldalkés által levágott méretekkel is. [4] 1.3. ábra Hídráhagyások elhelyezése [4] A hídszélesség függ (MSZ52): - a vágandó lemez anyagától, - a vágandó lemez vastagságától, - a vágandó híd hosszúságától. A sáv kialakítása a munkadarabok elhelyezése alapján lehet: - egysoros elrendezésű - többsoros elrendezésű 12

13 1.4. Sávterv készítése A tervezési fázis ezen szakaszában meghatározzuk az aktív elemek helyzetét és kialakítását. Ezáltal képet kapunk a műveletek számáról, illetve az egyes lépések alatt elvégzett alakításokról (1.4. ábra). A sávterv alapján modellezhető a gyártási művelet. Az elkészült sávterv méreteinek felhasználásával tudjuk meghatározni a szerszámházunk, szerszámlapok méretét ábra Sávterv 1.5. Nyomásközéppont meghatározása A szerszám helyes működése, a nem kívánatos terhelő nyomatékok fellépésének csökkentése végett meg kell határozni a szerszám nyomásközéppontját. A sajtológépre való felhelyezésnél a szerszám nyomásközéppontjának a gép nyomószánja tengelyébe kell esnie. A nyomásközéppont meghatározásának alapja a súlyponti tétel, amely szerint a hatóerők tetszés szerinti tengelyre vonatkoztatott nyomatékainak algebrai összege egyenlő az eredő erő ugyanazon tengelyre vonatkoztatott nyomatékával. [4] A nyomásközéppont meghatározása történhet: Számítási eljárással, ahol az erők helyett lehet a kerületeket a képletbe behelyettesíteni, mivel a vágóerő arányos a kivágott darab kerületével. Szerkesztési eljárással, ahol a nyomásközéppont szerkesztéses meghatározása lényegileg a számításos eljárás grafikus megoldása, vagyis több párhuzamos erőből álló erőrendszer eredőjének, ill. az eredő támadáspontjának megszerkesztése kötélpoligon segítségével. [4] A számított és szerkesztett nyomásközéppontnak meg kell egyeznie, figyelembe véve a szerkesztés kismértékű pontatlanságát. 13

14 1.6. Erőszükséglet meghatározása Az erőszükséglet meghatározása a gépkiválasztás szempontjából nagyon fontos. Számításaink során a maximális vágóerőt határozzuk meg (F v ). F = f τ L s [N] ahol: f korrekciós tényező (f=1,1 1,3) L a vágás kerülete [mm] s a vágott lemez vastagsága [mm] τ β nyírószilárdság [N/mm 2 ] Ha egy lépésben több lyukasztást és kivágást végzünk, akkor a fellépő vágó és lyukasztó erőket össze kell adni akkor is, ha a vágólap igénybevételének csökkentésére nem egyforma hosszúra készítjük a bélyegeket. (Így időben eltolva jelentkeznek a különböző műveleteknél fellépő erők). [4] Aláköszörült vágólap esetén (1.5. ábra) a vágóerő csökken, de a vágási út megnövekedik ábra Aláköszörült vágólap [4] Ebben az esetben a vágóerő meghatározásának képlete: F = 0,67 f τ L s [N] 14

15 1.7. Vágórés meghatározása Kivágás lyukasztás során a bélyeg és a vágólap közti résnek, a vágórés nagyságának igen fontos szerepe van. A vágórés befolyásolja: - a vágás erő- és munkaszükségletét, - a vágási felület minőségét, - a vágás pontosságát, - a fellépő oldalirányú erőket (nyitott egyoldalú vágásnál, mint pl. oldalkésnél) - kismértékben a visszahúzó erőt. A vágórés nagysága elsősorban a vágandó lemez vastagságától és anyagától függ. A vágórés jelölése z az empirikus összefüggésekben az oldalankénti vágórést z/2 határozzák meg. [4] Meghatározása, ha a lemezvastagság s 3 mm: z 2 = c s 0,1 τ [mm] Ha a lemezvastagság s>3 mm, a vágórést az alábbiak szerint számítjuk: z 2 = (1,5 c s 0,015) 0,1 τ [mm] ahol: s a vágandó lemez vastagsága [mm] τ β a vágandó lemez anyagának nyírószilárdsága [N/mm 2 ] c tényező értékei: - c=0,005 ha a vágás pontossága a fontos - c=0,035 a legkisebb vágóerő és munkaszükséglet esetén - c=0,015 0,018 keményfém betétes szerszámokhoz - c=0,01 gyakorlatban legtöbbször használt érték - c=0,01 ausztenites acélok Ha a vágandó anyag nyírószilárdsága nem ismert, jó közelítéssel meghatározhatjuk a szakítószilárdságból az alábbi összefüggéssel: τ = (0,6 0,8) R [N/mm 2 ] ahol: R m az anyag szakítószilárdsága [N/mm 2 ] 15

16 Az eddig elmondottak alapján a számítások elvégzése során elvégeztük a technológiai és szerszámtervezés technológia tervezési részét. A következőkben a szerszám tényleges tervezésével foglalkozunk tovább Szerszámtervezés A szerszámtervezési folyamat alapja a megfelelően kialakított sávterv. A következő folyamatokból épül fel: - szerszámház kiválasztás - aktív alakító elemek tervezése Szerszámház kiválasztása Az aktív elemeket, a vágólapot és a bélyegeket szerszámházba építik be. A szerszámháznak biztosítania kell a bélyeg pontos vezetését a vágólaphoz képest. A viszonylag kis méretű vágórésnek a bélyeg körül lehetőleg mindenhol azonos méretűnek kell lennie. A szerszámházakat csoportosíthatják az egy szerszámban elvégzett műveletek száma szerint és a vezetőelemek fajtája szerint. [4] Műveletek száma szerint: - Egy műveletes szerszámok - Több műveletes szerszámok - Sorozatműködésű szerszámok - Egyesített, vagy blokkszerszámok A szerszámok vezetése szerint megkülönböztetünk: - Vezetés nélküli szerszámok - Vezetőlapos szerszámok - Vezetőoszlopos szerszámok A vezetőlapos szerszámok esetén a bélyeg vágólaphoz viszonyított vezetését a vágólap felett elhelyezkedő vezetőlap biztosítja. Ennek megfelelően a bélyegek a felső szerszámfélben viszonylag lazán illesztettek. Az alsó szerszámfélben a vezetőlap és a vágólap helyzete egymáshoz képest illesztett, hiszen így biztosítható a bélyegek pontos megvezetése. [4] 16

17 A vezetőlapos szerszámházak alkalmazásának előnyei: - A szerszám felépítése egyszerű - A szerszám könnyen elkészíthető, önköltsége alacsony - Kis sorozatnál gazdaságos A vezetőlapos szerszámházak alkalmazásának hátrányai: - A pontatlanabb vezetés miatt a szerszámban gyártott alkatrészek kevésbé pontosak - Gyorsan kopik a vezeték, nagyobb sorozat gyártására nem felel meg A vezetőoszlopos szerszámoknál a bélyegek és a vágólap összevezetését a munkatéren kívül elhelyezkedő vezetőoszlopok biztosítják. Amelyeknél a vezetés lehet csúszóvezetésű ill. golyósvezetésű. A vezetőoszlopok átmérői nem egyformák (az eltérés általában 1mm), így biztosítják a szerszámot az esetleges helytelen összejáratás ellen. A másik módszer a helytelen összejáratás elkerülésére, ha az oszlopok kiosztását asszimmetrikusan végzik, ezzel megakadályozva a helytelen összeszerelést. A fejlapon, ill. az alaplapon elhelyezett elemek helyzetét illesztőszegekkel kell biztosítani. Az oszlopos szerszám alkalmazásának előnyei: - Pontosabb vezetés miatt pontosabbak a kivágott munkadarabok - Nagy a szerszámvezetés élettartama, nagysorozatban történő alkatrészgyártásra alkalmas. Az oszlopos szerszám alkalmazásának hátrányai: - Bonyolultabb a szerszám felépítése, pontosabb megmunkálást igényel, nehezebb elkészíteni. - A szerszám önköltsége relatív nagy. - Kissorozatú gyártásnál nagyon drága az alkalmazása. A tervezés során lehetőségünk van rá, hogy az egyedi kivitelű szerszámházak használata mellett, az említett ház típusokat szabványos kivitelben is elérhessük. Ebben nyújt segítséget az MSZ 52 szabvány, ahol számos szerszámház kialakítás közül választhatunk, melyek öntött vagy acél lapos kivitelben épülnek fel. 17

18 Aktív elemek tervezése Elsőként a vágólap tervezésével foglakozunk. Vágólap ellenőrzése hajlítási igénybevételre történik, aminek eredményeként meghatározható a vágólap vastagsági mérete. A vágólap hajlító igénybevételre való méretezése akkor szükséges, ha nincs teljesen alátámasztva. Ebben az esetben a méretezést úgy végezzük el, mint a kéttámaszú tartó esetén. [4] - Meghatározzuk a maximális hajlító nyomatékot M hmax. - Kiszámítjuk a vágólapban ébredő hajlító feszültséget. σ. = M. K [N/mm 2 ] K keresztmetszeti tényező - A σ. < σ. feltételt ellenőrizzük. A σ. értéke a vágólapnak alkalmazott anyagtól, annak hőkezeltségi állapotától függ. Általában σ. = N/mm. Ha a vágólap végig alá van támasztva, vastagságának meghatározására használhatjuk az alábbi közelítő képletet is: h = 0,1 F ö ahol: h 2 vágólap vastagsága [mm] F ö vágólapon fellépő összes erő, eredő erő [N] Megjegyzés: A vágólap vastagságának megválasztása során célszerű a különböző szerszámacél forgalmazók által kínált raktári méretsorozatból választani. Természetesen ettől eltérő vastagságú egyedi tervezésű vágólapok is használhatók a mindennapi gyakorlatban. A vágólapnak nem csak szilárdságilag, hanem a további gyártástechnológiai lépések helyes technológia tervezési szempontjainak (pl.: forgácsolás, hőkezelés) és későbbi üzemeltetési szempontoknak is meg kell felelnie. Így egyes vágólap áttörések nem lehetnek túl közel egymáshoz. Ezért a nagyobb méretű áttöréseknek minimum a vágólap vastagságának megfelelő távolságra szabad esniük. Ha ez nem lehetséges, akkor a két kivágás közti távolságot megnöveljük egy lépéstávolsággal. Beiktatunk egy olyan lépést, ahol alakítás nem történik, ezt a járatos szakirodalomban vaklépésnek nevezik. 18

19 A szélességi és hosszúsági méretek meghatározására a nyomásközéppontban használt ábrát vehetjük alapul. Ha már ismerjük a vágólap vastagságát (h 2 ), akkor ezt a méretet hozzáadjuk a nagyobb áttörésekhez, így megkapjuk a vágólap minimális szélességi és hosszúsági méreteit. Ha a súlyponttól távolabb eső szélességi, ill. hosszúsági méretet áttükrözzük a súlypontban, akkor olyan vágólapot terveztünk meg, amelynek súlypontja egybeesik a nyomásközépponttal. Általában erre kell törekednünk (1.6. ábra). [4] 1.6. ábra A vágólap szélességi és hosszúsági méreteinek maghatározása [4] A méretek meghatározásánál ügyelni kell arra, hogy a vágólap rögzítését szolgáló furatoknak és az illesztését biztosító illesztőszeg furatoknak is legyen megfelelő hely a vágólapban. A vágólap áttörések kialakítása nagypontosságú kivágás esetén a legáltalánosabban elterjedt az 1.7. ábra c-változat szerinti megoldás. A vágólap áttörés az anyagvastagság és a vágólap vastagság függvényében egy bizonyos szakaszon párhuzamos (hengeres), majd innen α szög alatt aládolgozott. Kis darabszám esetén alkalmazzák a b-változat szerinti megoldást. Ami szerint a vágólap áttörés végig kúposan aládolgozott, mivel még a rövid hengeres vágóvezetés is kopást elősegítő zömítést, elkenődést okoz. Ha kidobó távolítja el a munkadarabot a vágólapból, abban az esetben a vágólap nincs aládolgozva. A vágófelület merőleges az alsó, ill. felső felületre (a-változat). 19

20 1.7. ábra A vágólap áttörések kialakítása [4] A vágólap anyagát az igénybevételnek ismeretében tudjuk meghatározni. A vágóélek állapotától nagymértékben függ az anyagban kialakuló feszültségi és alakváltozási állapotoktól. A kivágásnál ébredő F vágóerő a vágólapot nyomásra és hajlításra veszi igénybe. A nagy felületi nyomás hatására az anyagsúrlódás a vágólapon jelentő koptatóhatást okoz. További koptató-, ill. ismétlődő igénybevétel keletkezhet a gép nyomófejének rezgéséből is. Használat során az él kopik, amely megnöveli a kivágás erőszükségletét, ill. a munkadarabon keletkező sorja magasságát is. A vágólap anyagának az előbb említett igénybevételeknek kell megfelelnie. Az igénybevétel, ill. a koptató hatás természetesen függ a vágandó lemez anyagától is. Anyagmegválasztásnál figyelembe kell venni a szerszám várható élettartamát, a kivágandó munkadarabok számát. Kis darabszám esetén nem gazdaságos a jó minőségű, nagy darabszám kivágását is biztosító drága, erősen ötvözött szerszámacélokat választani. A vágandó anyag és darabszám függvényében az 1.1. táblázat foglalja össze a javasolt vágólap anyagminőségeket. A vágólapokat hőkezelt állapotban (edzve és alacsony hőmérsékleten megeresztve) kell beépíteni. 20

21 Ajánlott vágólap anyagminőségek: 1.1. táblázat [4] Vágandó anyag Műanyag Al, Mg, Cu ötvözetek Ö tvözetlen és gyengén ötvözött acélok Ausztenites saválló acélok Rugóacélok 52 HRC alatt Transzformátorlemez >10 6 C80W - C100W X210Cr12 (S8 - S10) 100Cr6 X210CrW2 X210Cr12 100Cr6 (K4) (K9) X210CrW12 (K4) 105WCr6 X155CrVMo12 1 (K9) 105WCr6 (W9) (K8) nitridált (W9) X165CrMoV12 S (R6) 90MnCrV8 90MnCrV8 S (M1) (M1) (R11) X210Cr12 100Cr6 S X210Cr12 X210CrW12 (K4) (R6) X210CrW12 (K9) 105WCr6 S (K9) (w9) (R11) X155CrVMo12 1 (K8) S MnCrV8 90MnCrV8 (R6) S (M1) (M1) S (R6) 100Cr6 100Cr6 (R11) S (K4) (K4) X210Cr12 (R11) 105WCr6 105WCr6 X210CrW12 X210Cr12 (W9) (W9) (K9) X210CrW12 X210Cr12 X210Cr12 X210CrW12 (K9) X210CrW12 X155CrVMo12 1 (K9) (K8) X155CrVMo12 1 S (K8) (R6) S (R11) X155CrVMo12 1 (K8) X155CrVMo12 1 X210Cr12 X210Cr12 (K8) X210CrW12 X210CrW12 (K9) X210Cr12 (K9) X210Cr12 X155CrVMo12 1 X210CrW12 X210CrW12 (K8) (K9) (K9) X155CrVMo12 1 S (K8) Kivágandó darabszám [db] (R11) (K9) porkohászati keményfémek porkohászati keményfémek porkohászati keményfémek porkohászati keményfémek porkohászati keményfémek porkohászati keményfémek A kivágó és lyukasztó bélyegek igénybevétele hasonló a vágólaphoz, így anyagainak hasonló acélokat választunk, mint a vágólapoknak. 21

22 A szerszámba beépítendő bélyegek szükséges hosszát a szerszám egyes elemeinek vastagsági méretei határozzák meg (1.8. ábra). [4] 1.8. ábra Bélyeg hosszának meghatározása [4] Az így meghatározott bélyeghosszt kihajlásra ellenőrizni kell. A bélyegek a vágóélen fellépő nyomás és kopás mellett kihajlásnak is ki vannak téve. A kihajlás veszélye a kisebb átmérőjű méretű lyukasztóbélyegek esetén a legnagyobb. Adott szabad, kihajlásra igénybevett bélyeghossz esetén a kihajlási erő (F k ) az Euler képlet szerint meghatározató. F = π E I l [N] ahol: E a bélyeg anyagának rugalmassági modulusa [N/mm 2 ] I másodrendű nyomaték [mm 4 ] L bélyeg hossza [mm] A kivágó-lyukasztó bélyegek méretezésekor nem egy adott hosszúságú bélyeget vizsgálunk, hogy milyen erővel terhelhető a kihajlás veszélye nélkül, hanem adott a kivágás, vagy lyukasztás erőszükséglete, a kérdés milyen hosszúságú bélyeg alkalmazható a kihajlás veszélye nélkül. Az előző egyenletet felhasználva kiszámítható a bélyeg maximális hossza. [4] l. = π E I F [mm] ahol: F v az adott bélyeget terhelő kivágó, vagy lyukasztó erő 22

23 Ha a bélyeg hossza nagyobb, mint a kihajlásból meghatározott maximális bélyeghossz, ebben az esetben lépcsős kialakítású bélyeget kell alkalmazni (1.9. ábra) ábra Lépcsős bélyegek [4] Gyakran előfordul, hogy a lépcsős bélyegeket kör keresztmetszetre készítjük a rögzítés és a megvezetés végett, és a kisebb keresztmetszetű rész alakos szelvénykeresztmetszetű. Ezeket a bélyegeket elfordulás ellen biztosítani kell. [4] A bélyegek a szerszámba való beépítésekor fontos, hogy azok merőlegesek legyenek a bélyegtartólap és vezetőlap síkjára. Vágórés egyenletes legyen a kerület mentén. A nyomólap edzett legyen, mert ellenkező esetben a felfogólapba nyomódnak, idő előtt törnek. Az edzett nyomólap teljes felületén takarja a bélyegeket. A bélyegtartólapban a bélyegfej magassága egyenlő legyen a süllyesztés mélységével, mert különben a bélyeg löketenként hosszirányban elmozdul. A bélyegek fejmagasságát síkba kell köszörülni. Utánköszörült vágólap esetén a vezetőlap és a vágólap közötti hézag ne legyen nagyobb, mint a lemezvastagság 1,5x-se. Túl nagy hézag esetén a ledobó és a lemez közé kerülő hulladék a bélyeg felfelé haladásakor töréshez vezethet. Ha a ledobó és lemez közé hulladék kerül, a bélyeg hajlító igénybevételnek is ki van téve, és eltörik. 23

24 1.9. A változtatás kényszere A következő néhány gondolattal be szeretnénk mutatni, hogy milyen változások eredményezték a számítógépi technológiatervező rendszerek térhódítását. Megváltoztak a termékre jellemző követelmények: - megnőtt a változatok sokfélesége (1.10. ábra) - lerövidült a termékek életciklusa (1.11. ábra) - megnőtt a termékek bonyolultsága (1.12. ábra) - a megkövetelt határidők lecsökkentek (1.13. ábra) ábra A változatok sokfélesége [3] ábra A termékek életciklusa [3] ábra A termékek bonyolultsága [3] ábra Megkövetelt határidők [3] A tervezéshez alapvetően információfeldolgozási folyamatok kapcsolódnak, amelyek számítástechnikai eszközökkel és módszerekkel jól támogathatók, fejlesztése ily módon szervesen összefonódott a számítástechnikai eszközök fejlesztésével és alkalmazásával. [1] A tervezői tevékenység megoszlásának vizsgálata egyértelműen rámutatott arra, hogy a tervezési idő legnagyobb részét a megtervezés, azaz a léptékhelyes főterv kidolgozása, az alkatrészek megrajzolása és a darabjegyzék összeállítása, valamint a változtatások elvégzése és átvezetése teszi ki. A tervező napi munkájának jelentős részét képezik még a szükséges információk összegyűjtése, a számítás, méretezés és ellenőrzés, amelyeket a számítógéppel segített tervezés körébe szintén be kell vonni. [1] 24

25 Vizsgálatok alapján a konstrukciós tervezésre a következő megállapított adatok jellemzőek: - A termék gyártási költségének kb. 75%-át a konstrukciós tervezés folyamata határozza meg. - A termék átfutási idejének kb. 50%-át a tervezés és a gyártás-előkészítés teszi ki. - A termelésre ma a magasfokú automatizáltság jellemző. A tervezés automatizáltsága viszont ehhez képest nagymértékben elmaradt. - Egy termelői munkahely kialakítása átlagosan EUR, a tervezői munkahely költsége ezzel szemben kb EUR. Mindezek a változások és a költséghatékonyságra való törekvések együttesen teremtették meg az igényét a technológiai tervezés számítógépre történő áthelyezésére. Természetesen ehhez elengedhetetlen volt az informatikai környezet utóbbi évtizedekben tapasztalt robbanásszerű fejlődése. 25

Tevékenység: Tanulja meg a kivágás és a lyukasztás elvét! Rajzolja le a vágás elvi vázlatát!

Tevékenység: Tanulja meg a kivágás és a lyukasztás elvét! Rajzolja le a vágás elvi vázlatát! Tanulja meg a kivágás és a lyukasztás elvét! Rajzolja le a vágás elvi vázlatát! Kivágás, lyukasztás elve. Ollón való vágásra jellemző volt, hogy a lemezt nyílt vonal mentén választottuk szét. Kivágás és

Részletesebben

2.2. Függelék Képlékenyalakítás, elektronikus tananyag (Kardos, Danyi, Végvári)

2.2. Függelék Képlékenyalakítás, elektronikus tananyag (Kardos, Danyi, Végvári) 2.2. Függelék Képlékenyalakítás, elektronikus tananyag (Kardos, Danyi, Végvári) FIGYELEM! Ez csak egy mintafeladat mely az elektronikus tananyaghoz készült. A feladat elkészítéshez ad segítséget, tippeket.

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: Modellezõ rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Lemezalkatrész modellezés SZIE-A5 alap közepes - haladó SolidEdge CAD 3D

Részletesebben

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: Modellezõ rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Lemezalkatrész modellezés SZIE-A4 alap közepes - haladó SolidEdge CAD 3D

Részletesebben

1. Mit jelent a CAD rendszerek integrációja? Ismertesse a kernel főbb funkcióit! (E-book 29-34)

1. Mit jelent a CAD rendszerek integrációja? Ismertesse a kernel főbb funkcióit! (E-book 29-34) 1. Mit jelent a CAD rendszerek integrációja? Ismertesse a kernel főbb funkcióit! (E-book 29-34) CAD rendszerek integrációjának kétféle iránya figyelhető meg. Egyrészt a CAD rendszerek bizonyos funkciói

Részletesebben

Képlékenyalakítás 4. előadás

Képlékenyalakítás 4. előadás 4. előadás Lemezalakítás Prof. Dr. Tisza Miklós 1 A lemezalakítás fogalma, csoportosítása definíció geometriai definíció technológiai definíció csoportosítása az alakítás jellege szerint» anyagszétválasztással

Részletesebben

RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZEREK LEMEZALAKÍTÁSHOZ

RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZEREK LEMEZALAKÍTÁSHOZ SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) RUGALMAS GYÁRTÓRENDSZEREK LEMEZALAKÍTÁSHOZ ESETTANULMÁNYOK Alapfogalmak Rugalmas gyártórendszer Flexible Manufacturing System (FMS) A rendszer egy

Részletesebben

Autodesk Inventor Suite

Autodesk Inventor Suite 1 / 5 Autodesk Inventor Suite 2 / 5 Autodesk Inventor Suite Az Autodesk Inventor Suite egy olyan parametrikus tervező - modellező szoftver, melynek segítségével hatékonyan hozhatjuk létre alkatrészeink

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

Alkatrész modellezés SolidWorks-szel - ismétlés

Alkatrész modellezés SolidWorks-szel - ismétlés Alkatrész modellezés SolidWorks-szel - ismétlés Feladat: Készítse el az ábrán látható szenzorház geometriai modelljét a megadott lépések segítségével! (1. ábra) 1. ábra 1. Feladat 1. Vázlat készítés Készítsen

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu MŰANYAG

Részletesebben

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele Legnagyobb anyagterjedelem feltétele 1. Legnagyobb anyagterjedelem feltétele A legnagyobb anyagterjedelem feltétele (szabványban ilyen néven szerepel) vagy más néven a legnagyobb anyagterjedelem elve illesztett

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál! Tanulmányozza a.3.6. ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál! Az alakváltozás mértéke hajlításnál Hajlításnál az alakváltozást mérnöki alakváltozási

Részletesebben

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35.

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. Tel./fax: (36 1) 361-3540 email : cad-art@cad-art.hu http://www.cad-art.hu PEPS CNC Programozó Rendszer Oktatási Segédlet Laser megmunkálás PEPS 4 laser megmunkálási

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OSZTV 2014/2015 DÖNTŐ Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 481 01 CAD-CAM informatikus Vizsgafeladat megnevezése: CNC gépkezelés

Részletesebben

Hőkezelő technológia tervezése

Hőkezelő technológia tervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gépgyártástechnológiai Tanszék Hőkezelő technológia tervezése Hőkezelés és hegesztés II. című tárgyból Név: Varga András Tankör: G-3BGT Neptun: CP1E98 Feladat: Tervezze

Részletesebben

Geometria előállítása reverse engineering módszerekkel Siemens PLM rendszerben

Geometria előállítása reverse engineering módszerekkel Siemens PLM rendszerben MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Geometria előállítása reverse engineering módszerekkel Siemens PLM rendszerben Kidolgozta: Hegedűs György 1 Lukács Zsolt 2 1 egyetemi docens, 2 egytemi

Részletesebben

Az igény szerinti betöltés mindig aktív az egyszerűsített megjelenítéseknél. Memória megtakarítás 40%.

Az igény szerinti betöltés mindig aktív az egyszerűsített megjelenítéseknél. Memória megtakarítás 40%. Négy új diagnosztikai eszköz. Továbbfejlesztett hibajavítás a gyakori vázlat problémákhoz. Helyi szerelési gyorsmenü. A szerelési referencia kezelő megmutatja a kapcsolódó referenciát. Továbbfejlesztett

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

Dr. Danyi József dr. Végvári Ferenc LEMEZMEGMUNKÁLÁS

Dr. Danyi József dr. Végvári Ferenc LEMEZMEGMUNKÁLÁS Dr. Danyi József dr. Végvári Ferenc LEMEZMEGMUNKÁLÁS KECSKEMÉT 2011 3 Szerkesztette: Dr. Végvári Ferenc főiskolai tanár Fejezeteket írták: Dr. Danyi József főiskolai tanár Fejezetek Dr. Végvári Ferenc

Részletesebben

06A Furatok megmunkálása

06A Furatok megmunkálása Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gyártástechnológia II. BAGGT23NND/NLD 06A Furatok megmunkálása Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Részletesebben

Tervezés katalógusokkal kisfeladat

Tervezés katalógusokkal kisfeladat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Számítógépes tervezés, méretezés és gyártás (BME KOJHM401) Tervezés katalógusokkal kisfeladat Járműelemek és Járműszerkezetanalízis Tanszék Ssz.:...... Név:.........................................

Részletesebben

FORGÁCSNÉLKÜLI ALAKÍTÓ MŰVELETEK

FORGÁCSNÉLKÜLI ALAKÍTÓ MŰVELETEK SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) FORGÁCSNÉLKÜLI ALAKÍTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉS Forgácsnélküli alakító műveletek csoportosítása Lemezalakító eljárások Anyagszétválasztó műveletek Lemez

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép, ceruza, körző, vonalzó.

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép, ceruza, körző, vonalzó. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 521 10 Szerszámkészítő Tájékoztató

Részletesebben

Lemez 05 gyakorló feladat

Lemez 05 gyakorló feladat Lemez 05 gyakorló feladat Kivágó (mélyhúzó) szerszám készítése, alkalmazása Feladat: Készítse el az ábrán látható doboz modelljét a mélyhúzással és kivágásokkal! A feladat megoldásához a mélyhúzó szerszámot

Részletesebben

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához A rugók olyan gépelemek, amelyek mechanikai energia felvételére, tárolására alkalmasak. A tárolt energiát, erő vagy nyomaték formájában képesek

Részletesebben

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok A végeselem módszer alapjai Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor 2. Alapvető elemtípusok - A 3D-s szerkezeteket vagy szerkezeti elemeket gyakran egyszerűsített formában modellezzük rúd, gerenda, 2D-s elemek,

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM Rúdszerkezet sajátfrekvenciája ÓE-A05 alap közepes haladó

Részletesebben

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vasbeton tartók méretezése hajlításra Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. Kósa Péter műszaki oktató. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. Kósa Péter műszaki oktató. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Gépgyártástechnológia szakirányú gyakorlat II. tantárgy MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. 2009/2010. tanév, II. félév TANSZÉK GMB. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit:

Részletesebben

CAD Rendszerek I. Sajátosság alapú tervezés - Szinkron modellezés

CAD Rendszerek I. Sajátosság alapú tervezés - Szinkron modellezés CAD Rendszerek I. Sajátosság alapú tervezés - Szinkron modellezés Farkas Zsolt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék 1/ 14 Tartalom -Sajátosság alapú tervezés:

Részletesebben

A CAD rendszerek felépítése,szolgáltatások szintje Integrált gépészeti tervező rendszerek Analízis, technológiai modul Programozási lehetőségek

A CAD rendszerek felépítése,szolgáltatások szintje Integrált gépészeti tervező rendszerek Analízis, technológiai modul Programozási lehetőségek A CAD rendszerek felépítése,szolgáltatások szintje Integrált gépészeti tervező rendszerek Analízis, technológiai modul Programozási lehetőségek II. előadás 2010. április 7. 1/14 A CAD rendszerek felépítése

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM Megnevezése OKJ azonosító 54 481 01 A képzési program CAD-CAM informatikus A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET4B) c. tárgyból a űszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TOKOS TENGELYKAPCSOLÓ méretezése és szerkesztése útmutató segítségével 1. Villamos motorról

Részletesebben

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK TANSZÉKE OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK II. c. tantárgyhoz GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 008. A lánchajtás tervezése során

Részletesebben

Méretlánc átrendezés elmélete

Méretlánc átrendezés elmélete 1. Méretlánc átrendezés elmélete Méretlánc átrendezés elmélete Egyes esetekben szükség lehet, hogy arra, hogy a méretláncot átrendezzük. Ezeknek legtöbbször az az oka, hogy a rajzon feltüntetett méretet

Részletesebben

Dr. Mikó Balázs BGRKG14NNM / NEC. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Dr. Mikó Balázs BGRKG14NNM / NEC. miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet BGRKG14NNM / NEC Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu A gyártástervezés feladata

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM befogott tartó ÓE-A15 alap közepes haladó CATIA V5 CAD,

Részletesebben

Parametrikus tervezés

Parametrikus tervezés 2012.03.31. Statikus modell Dinamikus modell Parametrikus tervezés Módosítások a tervezés folyamán Konstrukciós variánsok (termékcsaládok) Parametrikus Modell Parametrikus tervezés Paraméterek (változók

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Gödöllő. 2009. 01.22. Tervezési lépések Háttér: eszközök,

Részletesebben

KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS

KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS KÉPLÉKENY HIDEGALAKÍTÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET Miskolc, 2014. 1. TANTÁRGYLEÍRÁS

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Gépszerkezettan tanszék CAE gépészeknek Szerkesztette: Falmann László Lektorálta: Dr. Horváth Sándor Pécs 2004. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Tengely jellegű alkatrész CAD modellezése ÓE-A06a alap közepes

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Tűrés analízis november 9. Pro/ENGINEER Felhasználói Konferencia Szabó József

Tűrés analízis november 9. Pro/ENGINEER Felhasználói Konferencia Szabó József Tűrés analízis 2007. november 9. Pro/ENGINEER Felhasználói Konferencia Szabó József www.unitis.hu/cad Miért van szükség a tűrés-analízisre? A megtervezett termék beszerelhető? Az elvárt módon fog működni?

Részletesebben

Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT) 2009.11.09.

Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT) 2009.11.09. Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping, RPT) 2009.11.09. Konkurens (szimultán) tervezés: Alapötlet Részletterv Vázlat Prototípus Előzetes prototípus Bevizsgálás A prototípus készítés indoka: - formai

Részletesebben

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés + 3 6 / 7 0 / 4 2 1 8-407. w w w. i n n o c i t y.

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés + 3 6 / 7 0 / 4 2 1 8-407. w w w. i n n o c i t y. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés I n n o c i t y K u t a t á s i é s I n n o v á c i ó s T a n á c s a d ó K f t 2 6 0 0 V á c, P e t ő f i S á n d o r u. 5 5 / A + 3 6 /

Részletesebben

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr.

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr. A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás 2012/13 2. félév Dr. Kulcsár Gyula Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás Forgácsolás Forgácsoláskor

Részletesebben

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak 1. feladat CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak Vetületek képzése, alkatrészrajz készítése (formátum: A4) Készítse el a gyakorlatvezető által kiadott,

Részletesebben

PANAC Éves Taggyűlés 2008.

PANAC Éves Taggyűlés 2008. PANAC Éves Taggyűlés 2008. PRINZHORN HOLDING Jelenlétünk Európában Dunapack Zrt. értékesítés nettó árbevétel adatai Az autó- és háttéripar, illetve az elektronikai ipar aránya a Dunapack Zrt. termelésében

Részletesebben

tem S H e g e s z t õ 3 8 6 siegmund

tem S H e g e s z t õ 3 8 6 siegmund 386 Lap Lap Basic 1200x800x50 388 Basic 1000x1000x50 390 Basic 1200x1200x50 392 Basic 1500x1000x50 394 Professional 1000x500x100 396 Professional 1000x1000x100 398 Professional 1200x800x100 400 Professional

Részletesebben

EPLM Add-On Center. A Bronz csomag főleg a Solid Edge műhelyrajzzal kapcsolatos mérnöki tevékenységeket segíti és gyorsítja fel.

EPLM Add-On Center. A Bronz csomag főleg a Solid Edge műhelyrajzzal kapcsolatos mérnöki tevékenységeket segíti és gyorsítja fel. Csomag A Bronz csomag főleg a Solid Edge műhelyrajzzal kapcsolatos mérnöki tevékenységeket segíti és gyorsítja fel. Solid Edge Gépház Egy különálló program, amely a Windows Start menüjéből indítható. A

Részletesebben

Költségbecslési módszerek a szerszámgyártásban. Tartalom. CEE-Product Groups. Költségbecslés. A költségbecslés szerepe. Dr.

Költségbecslési módszerek a szerszámgyártásban. Tartalom. CEE-Product Groups. Költségbecslés. A költségbecslés szerepe. Dr. Gépgyártástechnológia Tsz Költségbecslési módszerek a szerszámgyártásban Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége 2003. december 11. 1 2 CEE-Product Groups Tartalom 1. Költségbecslési módszerek 2. MoldCoster

Részletesebben

Acél és vázszerkezetek integrált tervezése és analízise Pro ENGINEER Expert Framework + Pro/MECHANICA

Acél és vázszerkezetek integrált tervezése és analízise Pro ENGINEER Expert Framework + Pro/MECHANICA Acél és vázszerkezetek integrált tervezése és analízise Pro ENGINEER Expert Framework + Pro/MECHANICA 2009. június 25. Ott István www.snt.hu/cad Mi az Expert Framework Extension (EFX)? A nagy összeállítások

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Összeállítás készítése CAD rendszerben ÓE-A12 alap közepes

Részletesebben

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Dr. Goda Tibor egyetemi docens Gép- és Terméktervezés Tanszék 1. Bevezetés 1.1. A végeselem módszer alapjai - diszkretizáció, - szerkezet felbontása kicsi szabályos elemekre

Részletesebben

CAD technikák A számítógépes tervezési módszerek hatása a tervezési folyamatokra

CAD technikák A számítógépes tervezési módszerek hatása a tervezési folyamatokra A számítógépes tervezési módszerek hatása a tervezési folyamatokra VII. előadás 2008. március 31. A számítógéppel segített tervezés napjainkra már ipari technológiává vált. A mai integrált terméktervező

Részletesebben

Csatlakozás a végeselem modulhoz SolidWorks-ben

Csatlakozás a végeselem modulhoz SolidWorks-ben Csatlakozás a végeselem modulhoz SolidWorks-ben Meglévő alkatrész vagy összeállítás modellt ellenőrizhetünk különböző terhelési esetekben a CAD rendszer végeselem moduljával ( SolidWorks Simulation ).

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszék 2012/13 1. félév 4. Előadás Dr. Kulcsár Gyula egyetemi docens A CIM fejlődése Specializálódás (1980-as évek vége) A termelővállalatokat

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,

Részletesebben

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz Anyagválasztás dugattyúcsaphoz A csapszeg működése során nagy dinamikus igénybevételnek van kitéve. Ezen kívül figyelembe kell venni hogy a csapszeg felületén nagy a kopás, ezért kopásállónak és 1-1,5mm

Részletesebben

CNC forgácsolás - Alkatrészgyártás - CAD - CAM - CAE - Automatizálás

CNC forgácsolás - Alkatrészgyártás - CAD - CAM - CAE - Automatizálás Az Ön partnere: MAGYARORSZÁG smartsol Engineering Kft., Kapos u. 5. Tel: +36 (22) 503960; Fax:+36 (22) 503962 production@smartsol.hu engineering@smartsol.hu Vállalkozásunk - amely 100%-ban magyar tulajdonú,

Részletesebben

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK Verzió 7.0 2012.11.19 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új makró keresztmetszeti típusok... 2 1.2 Támaszok terhek egyszerű külpontos pozícionálása...

Részletesebben

passion for precision Sphero-XP +/ 0,003 rádiusztűréssel Edzett acélok finommegmunkálása az új szuper precíziós gömbvégű maróval

passion for precision Sphero-XP +/ 0,003 rádiusztűréssel Edzett acélok finommegmunkálása az új szuper precíziós gömbvégű maróval passion for precision Sphero-XP +/ 0,003 rádiusztűréssel Edzett acélok finommegmunkálása az új szuper precíziós gömbvégű maróval Sphero-XP Edzett acélok finommegmunkálása az új szuper precíziós gömbbel

Részletesebben

Méretlánc (méretháló) átrendezés elmélete

Méretlánc (méretháló) átrendezés elmélete Méretlánc (méretháló) átrendezés elmélete Tőrés, bázis fogalma és velük kapcsolatos szabályok: Tőrés: A beszerelendı, vagy megmunkálandó alkatrésznek a névleges és a valós mérete közötti megengedhetı legnagyobb

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

LEMEZMEGMUNKÁLÓ GÉPEINK

LEMEZMEGMUNKÁLÓ GÉPEINK LEMEZMEGMUNKÁLÓ GÉPEINK FRISSÍTVE: 2015.04.13. LÉZERVÁGÓ BERENDEZÉSEK TRUMPF TruLaser 5030 Classic TLF5000t Gyártás éve: 2008 Lézertípus: Optikás CO2 lézer ( TRUMPF TruFlow 5000 ) Lézerteljesítmény: 5000

Részletesebben

Zsugorbefogás gazdaságosan

Zsugorbefogás gazdaságosan New 2016. július Új termékek forgácsoló szakemberek számára Zsugorbefogás gazdaságosan Maximális forgatónyomatékok rendkívül karcsú szerkezeti forma mellett a hidroszorítású befogástechnika következő generációja

Részletesebben

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés)

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés) Formmaksan szegező sor A gép által elfogadott tűréshatár a raklap alkotóelemeinek méreteire vonatkozóan megegyezik az UNI/EURO által előírtakkal. Gyártási kapacitás: EUR/EPAL típusú raklapra vonatkozó

Részletesebben

visi Visi_8oldalas_A4.indd :57:42

visi Visi_8oldalas_A4.indd :57:42 visi Integrált CAD/CAM/CAe rendszer szerszámgyártók részére Egyedülálló szoftvermegoldásunk segítségével egyszerűen, gyorsan és hatékonyan oldhatja meg a szerszámgyártás teljes folyamatát mind a fröccsöntés,

Részletesebben

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TENGELYVÉG CSAPÁGYAZÁSA, útmutató segítségével d. A táblázatban szereplő adatok alapján

Részletesebben

Design and dra ing. Classic. Főbb funkciók. Founda on. 2D Dra ing. Premium

Design and dra ing. Classic. Főbb funkciók. Founda on. 2D Dra ing. Premium Solid Edge A Solid Edge egy olyan 2D/3D CAD rendszer, mely a szinkronmodellezési technológia révén gyorsabb tervezést és revíziókezelést tesz lehetővé, valamint az importált adatok könnyebb kezelhetőségével

Részletesebben

Alphacam Router. Faipari megoldások

Alphacam Router. Faipari megoldások Alphacam Alphacam Router Az Alphacam Router egy teljes funkcionalitású, könnyen kezelhető CAM megoldás faipari cégek számára, akiknek gyors, hatékony szerszámpályákra és megbízható, hibátlan CNC programokra

Részletesebben

Termelési folyamat logisztikai elemei

Termelési folyamat logisztikai elemei BESZERZÉSI LOGISZTIKA Termelési logisztika Beszállítás a technológiai folyamat tárolójába Termelés ütemezés Kiszállítás a technológiai sorhoz vagy géphez Technológiai berendezés kiválasztása Technológiai

Részletesebben

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu

Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Előadó: Érseki Csaba http://ersekicsaba.hu Extrudálás, mint kiinduló technológia Flakonfúvás Fóliafúvás Lemez extrudálás Profil extrudálás Csőszerszám* - Széles résű szerszám* - Egyedi szerszámok** * -

Részletesebben

Gépipari alkatrészgyártás és szerelés technológiai tervdokumentáció készítésének számítógépes támogatása

Gépipari alkatrészgyártás és szerelés technológiai tervdokumentáció készítésének számítógépes támogatása MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TANSZÉK Gépipari alkatrészgyártás és szerelés technológiai tervdokumentáció készítésének számítógépes támogatása http://www.lib.uni-miskolc.hu/digital/

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: B07 NC program készítése A példa száma: ÓE-B07 A példa szintje: alap közepes haladó CAx rendszer: MTS TOPCAM Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: CAM A feladat rövid

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Fröccsöntı szerszám betét CAD modellezés ÓE-C01 alap közepes

Részletesebben

Méretlánc átrendezés a gyakorlatban

Méretlánc átrendezés a gyakorlatban Méretlánc átrendezés a gyakorlatban 1. Méretlánc átrendezésének okai Méretlánc átrendezésével csak akkor foglalkozunk, ha szükséges, ezek az esetek általában a következők: Koordináta rendszerhez igazodó

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Navier-formula. Frissítve: Egyenes hajlítás

Navier-formula. Frissítve: Egyenes hajlítás Navier-formula Akkor beszélünk egyenes hajlításról, ha a nyomatékvektor egybeesik valamelyik fő-másodrendű nyomatéki tengellyel. A hajlítást mindig súlyponti koordinátarendszerben értelmezzük. Ez még a

Részletesebben

Termék modell. Definíció:

Termék modell. Definíció: Definíció: Termék modell Összetett, többfunkciós, integrált modell (számítógépes reprezentáció) amely leír egy műszaki objektumot annak különböző életfázis szakaszaiban: tervezés, gyártás, szerelés, szervízelés,

Részletesebben

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.2.5 Hajócsavar-gyártás

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3.2.5 Hajócsavar-gyártás 4.3.2.5 Hajócsavar-gyártás A hajócsavarok gyártása erősen speciális tevékenység, amelynél olyan eszközökre is szükség van, mint a nagy méretű öntvények készítéséhez használt berendezések, azok megmunkálására

Részletesebben

Bevezető. 1. előadás CAD alapjai A3CD. Bevezető. Piros Attila. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék 1 / 22

Bevezető. 1. előadás CAD alapjai A3CD. Bevezető. Piros Attila. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék 1 / 22 1. előadás CAD alapjai A3CD Piros Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék 1 / 22 AZ ELŐADÁS TÉMAKÖREI A számítógépes terméktervezés fejlődése. Integrált tervező

Részletesebben

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT

TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Dr. Nyitrai János Dr. Nyolcas Mihály TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek III. tantárgyhoz Kézirat 2012 TERVEZÉS KATALÓGUSOKKAL KISFELADAT "A" típusú feladat: Pneumatikus

Részletesebben

Szerszámkészítő Szerszámkészítő

Szerszámkészítő Szerszámkészítő É 3-6//B A 1/7 (II. 7.) SzMM renelettel móosított 1/6 (II. 17.) OM renelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási renjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 2. Szakképesítés

Részletesebben

FilsCertifies_ANGLAIS 10/01/08 9:02 Page 1 PRECISION 100% 90% 80% 70% SPEED 60% 50% 40% 30% 20% 10% COMPLEXITY SURFACE FINISH. Bizonylatolt huzalok

FilsCertifies_ANGLAIS 10/01/08 9:02 Page 1 PRECISION 100% 90% 80% 70% SPEED 60% 50% 40% 30% 20% 10% COMPLEXITY SURFACE FINISH. Bizonylatolt huzalok FilsCertifies_ANGLAIS 10/01/08 9:02 Page 1 COMPLEXITY Bizonylatolt huzalok FilsCertifies_ANGLAIS 10/01/08 9:02 Page 2 Tudta Ön? A nem bizonylatolt fogyóeszközök vagy hamisított alkatrészek használata a

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Anyagi modell előállítása virtuális modellből a gyorsprototípus készítés

Anyagi modell előállítása virtuális modellből a gyorsprototípus készítés Anyagi modell előállítása virtuális modellből a gyorsprototípus készítés A modellek és prototípusok szerepe a termékfejlesztésben A generatív gyártási eljárások jellemzői A réteginformációk előállítása

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

Elektronikai tervezés Dr. Burány, Nándor Dr. Zachár, András

Elektronikai tervezés Dr. Burány, Nándor Dr. Zachár, András Elektronikai tervezés Dr. Burány, Nándor Dr. Zachár, András Elektronikai tervezés írta Dr. Burány, Nándor és Dr. Zachár, András Publication date 2013 Szerzői

Részletesebben

DENER Plazmavágók. Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC. Dener plazmavágás. Dener plazmavágók. http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting.

DENER Plazmavágók. Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC. Dener plazmavágás. Dener plazmavágók. http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting. DENER Plazmavágók Dener plazmavágás Dener plazmavágók http://www.dener.com/sayfa/89/plasma-cutting.html Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC A képek illusztrációk A képek illusztrációk A képek illusztrációk

Részletesebben